Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Xem 3,267

Cập nhật thông tin chi tiết về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh mới nhất ngày 13/04/2021 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,267 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Ở Trường Thcs
 • Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà
 • Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Thời Kỳ Mới
 • Đề Tài: Dạy Môn Âm Nhạc Tại Trường Thcs Trần Bình Trọng, Hay
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Môn Âm Nhạc Ở Trường Thcs
 • Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy tặng Bằng khen và hoa cho 18 cá nhân, 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2019.

  PTĐT – Chủ tịch Hồ Chí Minh- lãnh tụ thiên tài của dân tộc, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức, rèn luyện Đảng trong quá trình cách mạng giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.

  Người đã dành sự quan tâm lớn nhất và sâu sắc nhất cho việc xây dựng, củng cố Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bằng sự nhạy cảm về chính trị và tấm lòng luôn đau đáu với mục tiêu giải phóng dân tộc gắn liền với xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, Người luôn chú ý đến từng vấn đề nảy sinh trong Đảng, chỉ ra những thành công to lớn, những sai lầm, hạn chế của Đảng cũng như dự báo kịp thời những căn bệnh có thể ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn Đảng ta và chỉ ra tính chất, vai trò của Đảng cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân, với Tổ quốc. Người viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

  Quan điểm xuyên suốt của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Người cũng yêu cầu chỉnh đốn đảng là công việc thường xuyên. Nội dung xây dựng Đảng bao gồm nhiều vấn đề về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cần tập trung vào những vấn đề cơ bản:

  Một là, Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt”. Thường xuyên nắm vững tinh thần của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động… Chỉ theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Về vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin đối với Đảng ta và cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng tôi giành được thắng lợi đó là do nhiều yếu tố, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng… trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác – Lênin”.

  Hai là, Đảng được xây dựng theo những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Dân chủ và tập trung là hai mặt của một nguyên tắc, có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Dân chủ để đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung, dưới sự chỉ đạo của tập trung, không phải là phân tán, vô tổ chức. Tập trung trên cơ sở dân chủ, không phải tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền. Tập trung là phải thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng. Dân chủ là đảng viên được quyền tự do tư tưởng, bày tỏ ý kiến của mình để tìm ra chân lý, khi đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Có dân chủ trong Đảng mới có dân chủ trong xã hội.

  Ba là, phê bình và tự phê bình nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên. Theo Hồ Chí Minh, mục đích của phê bình và tự phê bình là vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm, cốt làm cho phần tốt trong mỗi con người, mỗi tổ chức nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Người cho rằng: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”. Trong phê bình và tự phê bình, Hồ Chí Minh đòi hỏi phải ráo riết cả với chính mình và với người khác, không thể chỉ biết phê bình người khác mà quên đi khuyết điểm, trách nhiệm của chính mình; phải xuất phát từ tình đồng chí, từ trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng chứ không phải từ lợi ích hay sự hẹp hòi cá nhân. Hồ Chí Minh quan niệm: “Dao có mài, mới sắc. Vàng có thui, mới trong. Nước có lọc, mới sạch. Người có tự phê bình, mới tiến bộ. Đảng cũng thế”.

  Bốn là, củng cố mối quan hệ Đảng với dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh vừa dựa trên nguyên tắc đảng kiểu mới của Lênin, vừa có bước phát triển mới xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể Việt nam. Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đảng của dân tộc Việt Nam, ngoài lợi ích của dân tộc, Tổ quốc, Đảng không có lợi ích nào khác. Đảng cầm quyền nhưng nhân dân làm chủ, dân là gốc. Đảng viên, cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đảng phải quan tâm dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ và thực hành dân vận.

  Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của Đảng ta nhằm bảo đảm cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Từ khi ra đời đến nay đã 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tùy theo tình hình và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ mà Đảng xác định những vấn đề cần tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, từ Đại hội VIII đến nay, Đảng đã thường xuyên quan tâm coi trọng thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Để đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và mở rộng hợp tác quốc tế hiện nay, nhằm thu được những thành tựu to lớn hơn nữa, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đặc biệt, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và trong xã hội với nhiều phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Gắn Với Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện
 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Trường Học: ” Xanh, Sạch,đẹp Và An Toàn”
 • Giảm Bắp Chân To Cơ Địa Không Hề Khó Như Bạn Nghĩ Khi Đọc Bài Này
 • Nguyên Nhân, Biện Pháp Đề Phòng Và Các Phương Pháp Điều Trị Bệnh Cận Thị
 • Triển Khai Nhiều Biện Pháp Giảm Thiểu Ùn Tắc Giao Thông
 • Bạn đang xem bài viết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!