Đề Xuất 2/2023 # Tuyển Công Nhân Điện Nước Công Nghiệp # Top 4 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Tuyển Công Nhân Điện Nước Công Nghiệp # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tuyển Công Nhân Điện Nước Công Nghiệp mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

tuyển công nhân điện nước công nghiệp – Công ty giải pháp nhân sự LMT – Tuyên Quang.

Mô tả công việc: (Mức lương: 8 – 15 triệu VNĐ) có chỗ ăn ở cho công nhân, tuyển công nhân gia công điện công nghiệp, thợ lắp đặt điện công nghiệp, lao động phổ thông, thợ phụ, thợ chính lắp đặt điện nước dân dụng cần người ăn ở tại chỗ lh 09 87 41 89 37 ( không, chin, tám, bảy, bốn, một, tám, chin, ba, bảy )

Giám sát và tham giá lắp ráp tủ điện, giám sát thi công phần điện tại công trường theo yêu cầu công việc.

Lập hồ sơ đề xuất, lập biện pháp thi công, hồ sơ thanh quyết toán…

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Quyền lợi được hưởng:

Mức lương: Thỏa thuận

Được làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ năng động, có cơ hội thăng tiến. Được tham gia các dự án ODA.

Đánh giá tăng lương hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, thưởng tết theo quy định của công ty.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của luật lao động.

Có ô tô công ty đưa đón khi đi công tác xa, biết tự lái xe là một lợi thế.

Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): lao động phổ thông

Yêu cầu công việc:

Giới tính: Nam

Kinh nghiệm: lắp đặt tủ điện và thi công phần điện cho các dự án.

Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê và am hiểu về ngành

Thời gian làm việc: Toàn thời gian/ Từ thứ 2 đến thứ

Thời gian hợp đồng: 06 tháng

Loại hình công việc: Toàn thời gian, Hợp đồng

Lương: 9.000.000₫ – 15.000.000₫ một tháng

Kinh nghiệm làm việc:

không cần kinh nghiệm: 1 năm (Ưu tiên)

Hoàn Thiện Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

TÓM LƢỢC 1. Tên đề tài: “Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu” 2. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trọng Trung Lớp: K46U1 Mã SV: 10D210047 3. Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Mai Thanh Lan 4. Thời gian thực hiện: 24/02/2014- 25/4/2014 5. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa trên hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quy trình tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp và phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu trong thời gian tới. Để thực hiện được mục tiêu trên, cần hoàn thành được 3 nhiệm vụ chủ yếu sau: – Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ bản về quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. – Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. – Đề xuất những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. 6. Nội dung chính của khóa luận Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài. Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về quy trình tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp. Chương 3: Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. Chương 4: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu.

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

7. Kết quả đạt được chủ yếu STT Tên sản phẩm

Số lƣợng

Yếu cầu khoa học

1

Khóa luận tốt nghiệp

2

Đảm bảo logic, rõ ràng

2

Bộ số liệu tổng hợp kết quả điều tra 1

Trung thực, khách quan

3

Tổng hợp ghi chép phỏng vấn

Trung thực, khách quan

1

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

MỤC LỤC TÓM LƢỢC MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chƣơng 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI …………………………………………… 1 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài ………………………………………………………………. 1 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề……………………………………………………………………………. 2 1.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước ………… ……………………………………………………………………………………………………………… 2 1.4 Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………………………………….. 4 1.5 Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………………………………… 4 1.5.1 Không gian, thời gian ……………………………………………………………………………….. 4 1.5.2 Nội dung …………………………………………………………………………………………………. 4 1.6 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 5 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp …………………………………………………………………………. 6 Chƣơng 2: TÓM LƢỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP …………………………. 8 2.1 Một số khái niệm cơ bản ………………………………………………………………………………. 8 2.1.1 Khái niệm quản trị nhân lực………………………………………………………………………. 8 2.1.2 Khái niệm tuyển dụng nhân lực ………………………………………………………………….. 8 2.1.3 Khái niệm quy trình tuyển dụng nhân lực ……………………………………………………. 8 2.2 Quy trình tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp ……………………………………………. 9 2.2.1 Định danh công việc cần tuyển dụng ………………………………………………………….. 9 2.2.2 Thông báo tuyển dụng nhân lực ……………………………………………………………….. 10 2.2.3 Thu nhận và xử lý hồ sơ ………………………………………………………………………….. 11 2.2.4 Tổ chức thi tuyển …………………………………………………………………………………… 12 2.2.5 Phỏng vấn tuyển dụng …………………………………………………………………………….. 14 2.2.6 Đánh giá ứng viên và ra quyết định tuyển dụng …………………………………………. 14 2.2.7 Hội nhập nhân viên mới ………………………………………………………………………….. 15 2.2.8 Đánh giá kết quả tuyển dụng nhân lực ……………………………………………………… 15

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình tuyển dụng nhân lực …………………………….. 16 2.3.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp………………………………………………………… 16 2.3.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ……………………………………………………….. 17 Chƣơng 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU ………. 19 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu …………………………………………………………………………… 19 3.1.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu ………… 19 3.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu …………………………………………………………………………………………………………… 19 3.1.3 Khái quát về các hoạt động và nguồn lực tại Công ty Cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu ………………………………………………………………………………………………… 21 3.1.4 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu ………………………………………………………………………………………… 21 3.2 Phân tích sự ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu ……………………………………………………. 22 3.2.1 Nhân tố bên ngoài ………………………………………………………………………………….. 22 3.2.2 Nhân tố bên trong …………………………………………………………………………………… 23 3.3 Thực trạng quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu ……………………………………………………………………………………………………………. 24 3.3.1 Định danh công việc cần tuyển dụng tại Công ty ……………………………………….. 25 3.3.2 Thông báo tuyển dụng nhân lực tại Công ty ……………………………………………… 27 3.3.3 Thu nhận và xử lý hồ sơ tại Công ty………………………………………………………….. 29 3.3.4 Phỏng vấn tuyển dụng tại Công ty ……………………………………………………………. 30 3.3.5 Đánh giá ứng viên và ra quyết định tuyển dụng tại Công ty ………………………… 31 3.4 Đánh giá chung về quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu…………………………………………………………………………………………. 32 3.4.1 Thành công đạt được ………………………………………………………………………………. 32 3.4.2 Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân …………………………………………………………. 33

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Chƣơng 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU …………………………………………………………………………………………………………… 35 4.1 Mục tiêu hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu…………………………………………………………………………………………. 35 4.1.1 Mục tiêu ngắn hạn ………………………………………………………………………………….. 35 4.1.2 Mục tiêu dài hạn ……………………………………………………………………………………. 36 4.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu ………………………………………………………………………………… 37 4.2.1 Giải pháp về quy trình tuyển dụng nhân lực ………………………………………………. 37 4.2.2 Các giải pháp hoàn thiện các bước trong quy trình ……………………………………… 41 4.3 Một số kiến nghị chủ yếu đối với quy trình tuyển dụng ………………………………….. 43 4.3.1 Kiến nghị đối với ban lãnh đạo công ty …………………………………………………….. 43 4.3.2 Kiến nghị với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về đẩy mạnh các chương trình nâng cao nhận thức về việc hoàn thiện các quy trình tuyển dụng trong doanh nghiệp………………………………………………………………………………….. 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 3.1 : Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty (2011 – 2013) ………………. 21 Sơ đồ 3.2 : Quy trình tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu ……………………………………………………………………………………………………………… 24 Bảng 3.2 Thống kê về chi phí tuyển dụng Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu…………………………………………………………………………………………………………… 27 Bảng 3.3 : Phƣơng tiện truyền thông tuyển mộ ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu ……………………………………………………………………………………………………………… 28 Hình 3.1: Biểu đồ thể hiện sử dụng phƣơng tiện truyền thông tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu ………………………………………………………………………… 28 Bảng 3.4: Số lƣợng ứng viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu ………………………………………………………………………… 31 Hình 3.2: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ ứng viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu ……………………………………………………. 31 Sơ đồ 4.1 : Quy trình tuyển dụng nhân lực của công ty …………………………………… 39

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Diễn giải

NXB

Nhà xuất bản

ĐH

Đại học

QTTDNL

Quy trình tuyển dụng nhân lực

HC

Hành chính

KH

Kế hoạch

CB

Cán bộ

TD

Tuyển dụng

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Chƣơng 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài Trong một doanh nghiệp, nhân tố con người luôn là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp. Một tổ chức muốn đạt được mục tiêu đề ra thì phải xây dựng cho mình được một chính sách nhân sự hiệu quả đảm bảo cho một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phù hợp về cả số lượng chất lượng và cơ cấu. Nhân sự sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức, của xã hội và của quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhất là khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước các cơ hội phát triển và những thách thức mới. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam nếu không muốn bị đào thải thì phải không ngừng làm mới và hoàn thiện mình. Nhiều doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng với tình hình mới đã nâng cao được hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cũng như củng cố vị thế, nâng cao uy tín của mình, đứng vững và phát triển trên thị trường đầy cạnh tranh. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những doanh nghiệp còn thụ động, phản ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế. Không phát huy được những thế mạnh, khắc phục những điểm yếu của mình để kết quả là bị đào thải trong quy luật vốn khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn lực tài chính phong phú, lớn mạnh cũng trở nên vô nghĩa khi thiếu đi yếu tố con người. Con người sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một con người chung chung mà là nói tới số lượng và chất lượng hay chính là năng lực, phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả các hoạt động trong một doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập, sử dụng tốt nguồn lực này thì đó là một lợi thế rất lớn so với doanh nghiệp khác trên thị trường. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng nhiều doanh nghiệp đã coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng con người, đã khơi dậy và phát huy được lòng nhiệt tình, hăng say, sáng tạo, ý thức gắn bó với công ty. Đội ngũ cán bộ nhân viên của nhiều công ty ngày càng trưởng thành cả về lượng và chất lượng. Tuy nhiên không 1

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

3

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Áp dụng lý thuyết khoa học mới nhất vào quá trình nghiên cứu tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu – công ty có cơ cấu nhỏ và vừa rất đặc trưng tại Việt Nam, khóa luận nghiên cứu và đề xuất quy trình tuyển dụng nhân lực một cách khoa học tại công ty. Vì vậy, việc thực hiện đề tài có tính mới và không bị trùng lặp với các công trình đã công bố. 1.4 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa trên hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quy trình tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp và phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu trong thời gian tới. Để thực hiện được mục tiêu trên, cần hoàn thành được 3 nhiệm vụ chủ yếu sau: – Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ bản về quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. – Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. – Đề xuất những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Không gian, thời gian Không gian: Tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. Tìm hiểu tất cả các hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu đồng thời đi sâu vào nghiên cứu thực trạng hoạt động tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. Thời gian: Nghiên cứu thực trạng được thực hiện trong gian đoạn từ năm 2011 – 2013. Các giải pháp đề xuất định hướng đến năm 2018. 1.5.2 Nội dung Khóa luận tập trung nghiên cứu về quy trình tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu theo tiếp cận về quy trình tuyển dụng nhân lực, bao gồm định danh công việc cần tuyển dụng, tổ chức thi tuyển, đánh giá ứng viên và hội nhập, đánh giá kết quả tuyển dụng nhân lực. 4

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Chương 3: Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu. Chương 4: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu.

7

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

8

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

2.2 Quy trình tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp 2.2.1 Định danh công việc cần tuyển dụng Định danh công việc nhằm xác định đúng nhu cầu trước mắt và lâu dài cho doanh nghiệp. Nhà quản trị cần biết rõ ràng họ cần có đúng số lượng và loại nhân lực ở các vị trí công việc không, yêu cầu và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân lực như thế nào Kết quả của bước này được thể hiện bằng hai tài liệu quan trọng phục vụ cho việc tuyển dụng của doanh nghiệp, đó là Bản mô tả công việc và Bản tiêu chuẩn công việc. Bản mô tả công việc bao gồm các nội dung chính sau: – Nhận diện công việc: Bao gồm các thông tin về công việc như tên công việc, mã số công việc, cấp bậc công việc, nhân viên thực hiện công việc, cán bộ lãnh đạo, cơ chế giám sát, công việc, thù lao cho việc thực hiện công việc… – Mô tả thực chất công việc. – Các mối quan hệ trong thực hiện công việc. Mối quan hệ của người thực hiện công việc với những người khác ở trong và ngoài doanh nghiệp. – Chức năng trách nhiệm trong công việc: Liệt kê từng chức năng, nhiệm vụ chính, giải thích các công việc cụ thể cần thực hiện trong nhiệm vụ, trách nhiệm chính đó. – Quyền hạn của người thực hiện công việc: Xác định rõ giới hạn hay phạm vi quyền hành trong các quyết định về mặt tài chính và nhân lực. – Tiêu chuẩn mẫu trong đánh giá nhân viên thực hiện công việc : Chỉ rõ người thực hiện công việc cần đạt được các tiêu chuẩn gì về số lượng sản phẩm hay khối lượng công việc cần thực hiện trong ngày, doanh số bán hàng, mức tiêu hao nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm.. – Điều kiện làm việc: Liệt kê những điều kiện làm việc đặc biệt như ca ba, thêm giờ, mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, sự may rủi trong công việc… Bản tiêu chuẩn công việc Bản tiêu chuẩn công việc là văn bản liệt kê tất cả những yêu cầu chủ yếu đối với nhân viên thực hiện công việc. Do các công việc rất da dạng nên các yêu cầu chủ

9

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Các hình thức thông báo tuyển dụng – Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. – Niêm yết các bản thông báo tại trụ sở doanh nghiệp, ở nơi đông người qua lại. – Gửi thông báo đến các trường đào tạo chuyên ngành nhờ giới thiệu việc làm để thông báo, tìm kiếm và thu hút các ứng viên phù hợp – Thông báo trên mạng internet, mạng internet đã trở thành một phương tiện phổ biến để thông báo nhu cầu tuyển dụng và việc làm của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đăng tải trên trang web của doanh nghiệp hoặc một số trang web về việc làm nhằm tìm kiếm các ứng viên cho doanh nghiệp. 2.2.3 Thu nhận và xử lý hồ sơ 2.2.3.1 Thu nhận hồ sơ Sau khi công tác tuyển mộ của doanh nghiệp được thực hiện, thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đã được chuyển đến các ứng viên. Công việc tiếp theo doanh nghiệp cần làm là thu nhận hồ sơ. Thu nhận hồ sơ là quá trình doanh nghiệp tổ chức thu nhận các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu trong thông báo tuyển dụng. Cách thức thu nhận hồ sơ của doanh nghiệp phụ thuộc vào yêu cầu về nộp hồ sơ của doanh nghiệp, phụ thuộc vào quy mô của mỗi lần tuyển dụng lao động. – Đối với trường hợp nộp hồ sơ bản giấy + Nộp trực tiếp tại trụ sở công ty: Doanh nghiệp có thể quy định người lao động đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở công ty. Trường hợp này doanh nghiệp cần mở sổ theo dõi việc thu nhận hồ sơ, đồng thời quá trình thu nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp cũng giúp doanh nghiệp có những đánh giá sơ bộ ban đầu về ứng viên khi họ đến nộp hồ sơ + Nộp qua bưu điện: Hình thức này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian thu nhận hồ sơ. Bằng cách thức qua đường bưu điện, hạn nộp tính theo dấu bưu điện doanh nghiệp sẽ chỉ mất công để thu nhận hồ sơ chuyển từ bưu điện. Hình thức này cũng thuận lợi cho ứng viên, tuy nhiên sẽ làm doanh nghiệp gia tăng chi phí cho quá trình xử lý hồ sơ sau này. – Đối với trường hợp nộp hồ sơ bản điện tử

11

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

Trường hợp này thường được áp dụng khi doanh nghiệp đăng thông tin thi tuyển dụng trên internet và có các yêu cầu ứng viên nộp bản hồ sơ điện tử. Các doanh nghiệp yêu cầu ứng viên nộp hồ sơ điện tử thường tạo một hộp thư riêng để nhận hồ sơ ứng viên. Đây là cách thức giúp tiết kiệm chi phí, nhanh chóng và đồng thời cũng giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc lưu trữ hồ sơ ứng viên. 2.2.3.2 Xử lý hồ sơ Xử lý hồ sơ ứng viên là quá trình nghiên cứu các hồ sơ ứng viên nhằm kiểm tra sự phù hợp về các tiêu chuẩn của các ứng viên tham gia tuyển dụng, đồng thời cũng loại bỏ những ứng viên không đủ hoặc không phù hợp để giảm chi phí cho doanh nghiệp và cả ứng viên. Nghiên cứu hồ sơ của ứng viên được bắt đầu bằng việc nghiên cứu lý lịch hồ sơ cá nhân và đơn xin việc, so sánh với bản tiêu chuẩn công việc cần tuyển dụng để đảm bảo ứng viên phù hợp với vị trí yêu cầu. Đối với các vị trí quan trọng, các hồ sơ phải được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, cung cấp thông tin đầy đủ về các công việc của ứng viên đến thời điểm tuyển dụng. Khi nghiên cứu hồ sơ hãy tìm những điểm không rõ hay không nhất quán để xem xét kỹ hơn. Kết quả của việc nghiên cứu hồ sơ ứng viên, cần có bản báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ ứng viên trong đó có những ghi chú tóm tắt về ứng viên, những dấu hiệu cần lưu ý làm cơ sở cho quá trình tuyển chọn. 2.2.4 Tổ chức thi tuyển Mục đích của thi tuyển là để lựa chọn nhân sự phù hợp nhất với công việc mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Thi tuyển có thể được tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc từng loại công việc và chức danh cần tuyển dụng. Sau khi xử lý hồ sơ, doanh nghiệp đã loại bỏ những ứng viên không phù hợp các tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp. Số ứng viên còn lại được tiếp tục quá tham gia quá trình thi tuyển bằng hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận, thi tay nghề… a, Các hình thức thi tuyển  Thi tự luận: Thi tự luận có ưu điểm là có thể đánh giá khả năng tư duy, lập luận, khả năng thể hiện hay diễn đạt các ý tưởng sáng tạo của ứng viên nhưng việc thi tuyển và đánh giá thường mất nhiều thời gian và kết quả đánh giá phụ thuộc vào chủ quan của người đánh giá. Khi tổ chức thi tuyển bằng hình thức thi tự luận, doanh 12

Nguyễn Trọng Trung – 10D210047

GVHD: TS. Mai Thanh Lan

nghiệp cần xác định được thời gian cần thiết cho việc trả lời câu hỏi và xác định thang điểm một cách chuẩn xác và chi tiết.  Thi trắc nghiệm: Hiện nay, hình thức thi trắc nghiệm được hầu hết các doanh nghiệp chấp nhận và áp dụng. Thi trắc nghiệm giúp các nhà tuyển dụng chọn được đúng người cho đúng việc và giúp cho ứng viên có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về năng lực bản thân, chọn một nghề, một công việc phù hợp. Các bài thi trắc nghiệm cho phép đánh giá định lượng nhiều vấn đề khác nhau như tri thức hiểu biết, sự khéo léo…do đó sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn cho việc so sánh ứng viên với tiêu chuẩn mẫu hoặc so sánh những ứng viên với nhau.  Thi tay nghề: Thường được áp dụng cho những vị trí công việc đòi hỏi có nhiều thao tác, thực hành chuyên viên máy tính, công nhân… b, Nội dung thi tuyển Kiến thức tổng quát : yêu cầu ứng viên phải có trình độ hiểu biết tổng quát về nhiều lĩnh vực: kinh tế, địa lý, văn học, toán học, nghệ thuật, báo chí, phim ảnh…;thường áp dụng cho các nhà quản trị. Hình thức thi tuyển thường là thi trắc nghiệm và tự luận . Kiểm tra tâm lý: giúp nhà quản trị hiểu được động thái và thái độ ứng xử của ứng viên; thường áp dụng cho nhân viên, xem xét ứng viên có tinh thần tập thể hay không, có hòa đồng hay không… Hình thức thi tuyển thường là thi trắc nghiệm Kiểm tra trí thông minh: giúp nhà quản trị có thể suy đoán được khả năng của ứng viên về từ ngữ, óc toán học, khả năng hiểu biết, lý luận logic…; áp dụng chỉ những vị trí tuyển cần sự thông minh sáng tạo. Hình thức thi tuyển thường là thi trắc nghiệm. Kiểm tra năng khiếu và khả năng chuyên môn; kiểm tra năng khiếu để nhận biết những tính cách bẩm sinh, kiểm tra khả năng chuyên môn để nhận biết khả năng tích lũy kinh nghiệm của ứng viên. Hình thức thi tuyển thường là thi trắc nghiệm. Kiểm tra khả năng nhận thức: để đo lường khả năng học hỏi, khả năng hoàn thành một công việc nào đó; thường áp dụng để lựa chọn những ứng viên chưa có kinh nghiệm. Hình thức thi tuyển thường là trắc nghiệm. Kiểm tra chuyên môn: kiểm tra chuyên môn cho từng công việc cụ thể. Hình thức thi tuyển thường là thi trắc nghiệm, thi tay nghề.. 13

Tuyển Project Sales Tại Công Ty Tnhh Giải Pháp Sàn Công Nghiệp

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SÀN CÔNG NGHIỆP 93 Khu đô thị Lakeview, Đường số 5, Phường An Phú, Quận 2, TpHCM

GIỚI THIỆU

Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực sàn công nghiệp

Industrial Flooring Solutions (IFS) được thành lập năm 2011 là nhà thầu hàng đầu cung cấp các giải pháp về sàn công nghiệp và sàn thương mại cho nhiều ngành nghề khác nhau bao gồm Thực … Chi tiết

GIỚI THIỆU

Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực sàn công nghiệp

Industrial Flooring Solutions (IFS) được thành lập năm 2011 là nhà thầu hàng đầu cung cấp các giải pháp về sàn công nghiệp và sàn thương mại cho nhiều ngành nghề khác nhau bao gồm Thực phẩm, Dược phẩm, Điện tử, Hàng không vũ trụ, Công nghệ ô tô, Cơ khí, Hóa chất và Tầng hầm, Khách sạn, Tòa nhà…

Với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia trong ngành của chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn đến khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm tốt nhất phù hợp với môi trường hoạt động riêng biệt của từng khách hàng.

Cùng với đó là sự đầu tư đồng bộ các máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất đối với công việc chuẩn bị bề mặt và và thi công trong lĩnh vực sàn công nghiệp và sàn thương mại.

Chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm lớp phủ sàn bê tông của chúng tôi sẽ được thi công với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất có thể để cung cấp đến khách hàng.

Bạn đang xem tin việc làm Project Sales trong ngành Kinh doanh/Bán hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SÀN CÔNG NGHIỆP. CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SÀN CÔNG NGHIỆP đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định. Yêu cầu kinh nghiệm 3 năm. Website tìm việc làm chúng tôi cập nhật tin Project Sales cách đây lúc 23/10/2020 00:00:00. Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc . Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.

Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Làm Việc Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Doanh Nghiệp Toàn Cầu

Mô tả công việc

– Đăng tuyển, lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ ứng viên mời phỏng vấn.

– Phối hợp với các Bộ phận tham gia trực tiếp phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

– Phối hợp với các bộ phận lên kế hoạch đào tạo thử việc cho nhân viên mới.

– Thường xuyên rà soát, đánh giá việc đào tạo của các bộ phận, phòng ban.

* C&B:

– Chấm công, tính lương hàng tháng.

– Hàng tháng, quý, năm tổng hợp đánh giá kết quả công việc của nhân viên các phòng ban, gửi báo cáo cho Ban Giám Đốc.

– Gửi email cho các quản lý yêu cầu gửi kết quả thử việc của nhân viên mới.

– Soạn thư mời làm việc, hợp đồng lao động cho nhân viên mới.

– Theo dõi danh sách nhân viên tái ký HĐLĐ.

– Hướng dẫn nhân viên mới thủ tục mở thẻ ngân hàng.

– Hướng dẫn nhân viên mới thủ tục đăng ký MST.

– Hoàn tất hồ sơ nhân viên nghỉ việc, bàn giao sổ bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho nhân viên.

* Hành chánh:

– Quản lý văn phòng phẩm, điện, nước, trang thiết bị phục vụ cho công việc tại công ty.

– Trình ký công văn, đóng dấu.

– Quản lý, cập nhật thông tin công ty trên website, facebook.

– Tổ chức các sự kiện, teambuilding, du lịch theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

* Những công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Yêu cầu ứng viên

– Tốt nghiệp ĐH/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc tương đương.

– Cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

– Giao tiếp tốt, khả năng chịu áp lực trong công việc, có đam mê trong nghề Nhân sự.

– Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.

Quyền lợi được hưởng

– Thử việc: 2 tháng

– Cơ hội huấn luyện: Đồng nghiệp thân thiện, gần gũi, hòa đồng và sẵn sàng chia sẻ

– Thưởng nhân viên xuất sắc theo tháng, quý, năm.

– Thưởng tháng 13, thưởng kinh doanh cuối năm.

Ngày nghỉ: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ theo quy định Nhà nước

– Du lịch hằng năm cùng Công ty

– Các hoạt động thể dục thể thao như đá banh, cầu lông.

– Hưởng mọi chế độ BHXN, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật Vệt Nam khi trở thành nhân viên chính thức

– Chế độ thăm hỏi: đau ốm, hiếu hỉ, sinh nhật, lễ tết.

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Số lượng cần tuyển: 1 người

Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tuyển Công Nhân Điện Nước Công Nghiệp trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!