Đề Xuất 4/2023 # Tư Vấn Quản Tị Doanh Nghiệp (Qtdn) # Top 10 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 4/2023 # Tư Vấn Quản Tị Doanh Nghiệp (Qtdn) # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tư Vấn Quản Tị Doanh Nghiệp (Qtdn) mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mối quan tâm của Quý vị

Năng lực của chúng tôi

RSM Việt Nam đã phát triển dịch vụ Tư vấn Quản trị doanh nghiệp thích hợp với nhu cầu của khách hàng bất kể ngành nghề, quy mô và mức độ phức tạp của Doanh nghiệp. Dịch vụ Tư vấn Quản trị doanh nghiệp của chúng tôi hỗ trợ khách hàng thiết lập cấu trúc Quản trị hiệu quả và hữu hiệu, củng cố các tài liệu và quy trình hiện tại, giúp doanh nghiệp đối chiếu hệ thống quản trị của mình với những tiền lệ tốt nhất trong ngành nghề của doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

Mối quan tâm của Quý vị

Ban Lãnh đạo hoạt động tốt đại diện cho nguồn lực chủ yếu của Doanh nghiệp cũng như của chủ sở hữu. Nhiều tài liệu hướng dẫn Quản trị doanh nghiệp khuyến nghị việc tự đánh giá thường niên đối với Ban Lãnh đạo và việc tự đánh giá nên được thực hiện bởi một bên độc lập bên ngoài tổ chức.

Chúng tôi có thể hỗ trợ

Tạo điều kiện hoàn thành bảng câu hỏi hoàn chỉnh phù hợp với tổ chức

Phân tích những phản hồi và đối chiếu trong báo cáo (bao gồm phát hiện cũng như khuyến nghị cải thiện)

Trình bày báo cáo cho chủ tịch trong cuộc họp của Ban Lãnh đạo

Trình bày báo cáo cho Ban Lãnh đạo

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi với kiến thức về CSA có thể hỗ trợ Doanh nghiệp Quý vị. Bảng câu hỏi sẽ đưa ra phù hợp với tổ chức của Quý vị, tạo ra giá trị cho Ban Lãnh đạo. Với dịch vụ CSA do RSM Việt Nam cung cấp, mọi thành viên trong Ban Lãnh đạo sẽ toàn dụng tiềm năng của họ như kỳ vọng, kế hoạch của chủ sở hữu Doanh nghiệp.

Mối quan tâm của Quý vị

Cùng với Luật doanh nghiệp, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP cho phép công ty đại chúng có quyền lựa chọn tổ chức Quản trị và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

(a) Mô hình quản trị hai lớp – Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (trong trường hợp này, một Uỷ ban Kiểm toán được đặt dưới Ban Lãnh đạo)

(b) Mô hình quản trị một lớp – Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Chúng tôi có thể hỗ trợ

RSM Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ Tiểu ban Kiểm toán/ Ban Kiểm soát của doanh nghiệp đại chúng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Chúng tôi thấu hiểu pháp luật cũng như những rủi ro tiềm ẩn mà Doanh nghiệp có thể gặp phải, qua đó có thể áp dụng những tiền lệ và chuẩn mực tốt nhất để hỗ trợ Doanh nghiệp. Chúng tôi có thể hỗ trợ Tiểu ban Kiểm toán/ Ban Kiểm soát của Doanh nghiệp Quý vị thực hiện tròn trách nhiệm bằng cách:

Soát xét vai trò, trách nhiệm và kế hoạch thường niên của Ban Lãnh đạo cũng như các tiểu ban.

Soát xét phạm vi và nội dung báo cáo gửi đến Ban Lãnh đạo cũng như các tiểu ban.

Xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Soát xét chất lượng hoạt động một cách độc lập và có mục tiêu đối với bộ phận kiểm toán của Quý vị như một phần của Chương trình Chương trình đánh giá và cải tiến chất lượng (QAIP) theo chuẩn mực của IIA.

Mối quan tâm của Quý vị

Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp của Quý vị muốn chuyên nghiệp hóa công việc để làm tròn trách nhiệm.

Chúng tôi có thể hỗ trợ

Tổ chức hội thảo cho Ban Lãnh đạo hoặc các tiểu ban của Doanh nghiệp.

Đánh giá công việc của Ban Lãnh đạo cũng như tiểu ban kiểm toán.

Hỗ trợ so sánh, đánh giá quy trình và tài liệu Quản trị doanh nghiệp hiện hữu so với các tiền lệ và chuẩn mực tốt nhất, nhằm xác định các điểm cần cải thiện.

Là một đối tác tin cậy tham mưu công việc cho Ban Lãnh đạo.

Mối quan tâm của Quý vị

Doanh nghiệp của Quý vị đang tăng trưởng và đang trong giai đoạn cần nâng cao, chuẩn hóa cơ cấu tổng thể doanh nghiệp cũng như cơ cấu kiểm soát.

Doanh nghiệp của Quý vị đã đạt đến độ “”chín muồi”” trong ngành và nhận ra giá trị của việc nâng cao mô hình Quản trị doanh nghiệp thông qua những hướng dẫn rõ ràng đối với những khu vực nhiều rủi ro hoặc những khu vực mà tập đoàn thấy được lợi ích của việc hài hòa giữa các công ty thành viên.

Doanh nghiệp của Quý vị cần kiểm soát chặt hơn đối với những khu vực rủi ro cao

Chúng tôi có thể hỗ trợ

RSM Việt Nam có thể hỗ trợ Quý vị phát triển cơ cấu Quản trị để gia tăng thế mạnh cho Doanh nghiệp bằng cách:

Gia tăng cấu trúc Quản trị đối với những khu vực tiềm ẩn rủi ro lớn.

Xây dựng quy trình thường niên với vai trò và trách nhiệm được phân bổ để đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống quản trị doanh nghiệp

(Ví dụ. các cấu trúc Quản trị có thể được phát triển: quy tắc đạo đức, ma trận phân quyền và các chính sách Quản trị khác).

Luật Sư Tư Vấn Quản Trị Nội Bộ Cho Doanh Nghiệp

Công ty luật Minh Khuê sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng,với đội ngũ nhân viên, luật sư chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý.

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

– Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

– Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

– Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

2. Dịch vụ luật sư tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp được thành lập, việc quản trị sao cho phù hợp, hiệu quả và khoa học là hết sức quan trọng của một doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luật Minh Khuê cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ:

1. Tư vấn về quản trị doanh nghiệp:

– Nghiên cứu tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp để lên phương án tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động sao cho phù hợp với doanh nghiệp;

– Tư vấn, soạn thảo và xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp;

– Tư vấn, xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp;

– Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy chế trên thực tế của doanh nghiệp;

2. Các loại quy chế nội bộ doanh nghiệp

– Đối với Công ty cổ phần:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

– Đối với Công ty TNHH:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng thành viên;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;

+ Quy chế hoạt động của kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.

– Các quy chế chung đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp:

+ Quy chế Tài chính;

+ Quy chế quản lý hành chính thông tin;

+ Quy chế các phòng ban trong công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

3. Tư vấn quản trị doanh nghiệp và soạn thảo các loại hợp đồng

Công ty luật Minh Khuê sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng,với đội ngũ nhân viên, luật sư chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý.

1. Xây dựng hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp:

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

– Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;

4. Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng :

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

– Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ của doanh nghiệp;

– Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

– Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;

Và xây dựng các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

B. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Công ty luật Minh Khuê:

– Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

– Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

– Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

– Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

– Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Công ty luật Minh Khuê tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng:

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

4. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết vụ việc, tranh chấp cho doanh nghiệp

Công ty luật Minh Khuê nhận trực tiếp tham gia giải quyết các vụ,việc, tranh chấp cho Chủ Doanh nghiệp hoặc người điều hành Doanh nghiệp với các công việc như sau:

1. Tham mưu cho Lãnh đạo doanh nghiệp các vấn đề pháp lý về quản trị Nhân sự – Mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp:

1.1 Qui chế xác lập cách thức phối hợp làm việc giữa các bộ phận/ cấp trên-cấp dưới/ các bộ phận với bên ngoài;

1.2 Qui chế qui định chi tiết quyền hạn và nghĩa vụ của người đứng đầu bộ phận, bộ phận;

1.3 Cách thức, phương pháp đánh giá khách quan kết quả làm việc của cán bộ quản lý, nhân viên ( để xây dựng qui chế thưởng-phạt theo tháng, 06 tháng, năm);

1.4 Qui chế Khen thưởng – Kỷ luật.

2. Thẩm định các vấn đề pháp lý ảnh hưởng tiêu cực đến công tác Lãnh đạo, quản lý của Chủ doanh nghiệp/người điều hành doanh nghiệp

2.1 Tổng hợp thông tin về các hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp để có Báo cáo về dự báo nguy cơ (nếu có) đối với từng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp;

2.2 Thẩm định các văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng trước khi Lãnh đạo ký;

2.3 Kiểm tra tính hợp pháp của các Quyết định về sa thải, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại… với người lao động;

2.4 Thẩm định về tính hợp pháp của các quyết định về tổ chức, quản trị nhân sự và đầu tư;

2.5 Thẩm định pháp lý các văn bản pháp qui: công văn, quyết định, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác….

2.6 Thẩm định tính phù hợp pháp luật của các qui định mà Ban lãnh đạo công ty cần ký ban hành do cấp dưới trình ký;

2.7 Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty trong quá trình đàm phán Hợp đồng, các giao dịch khác với tư cách là Luật sư Riêng của Chủ tịch HĐQT, TGĐ;

2.8 Là trung gian hòa giải bất đồng, tranh chấp cho Chủ Doanh nghiệp;

2.9 Đào tạo về pháp luật theo từng lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của Chủ Doanh nghiệp.

3. Thực hiện các công việc về Hợp đồng, Qui chế, qui định

3.1 Thẩm định sự phù hợp hay trái pháp luật của từng hợp đồng do doanh nghiệp ký kết;

3.2 Soạn thảo Hợp đồng lao động với từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của Chủ doanh nghiệp về tiền lương, bảo hiểm và chế độ khác để không ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của Chủ doanh nghiệp;

3.3 Soạn thảo Hợp đồng Mua, Bán, Hợp tác kinh doanh, Góp vốn, vay tiền…

3.4 Xây dựng, soạn thảo các loại Qui chế, Qui định:

Qui chế làm việc, Qui chế phối hợp, Qui chế phân công nhiệm vụ quyền hạn, Qui tắc ứng xử trong nội bộ và với bên ngoài Công ty, Qui chế khen thưởng-kỷ luật, Cam kết trách nhiệm của nhân viên với Công ty…;

4. Cung cấp Bộ tài liệu Mô tả công việc, qui trình làm việc của từng bộ phận…

5. Cung cấp Bảng tiêu chí để đánh giá năng lực và hiệu quả của cán bộ và nhân viên…

3. Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty trong quá trình đàm phán Hợp đồng, các giao dịch khác với tư cách là Luật sư Riêng của Chủ tịch HĐQT, TGĐ;

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Bộ phận Luật sư Doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Thuế Cho Doanh Nghiệp

Theo luật sư tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp, những rủi ro về thuế không những gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động, phát triển của doanh nghiệp về lâu dài. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro về thuế là các quy định pháp luật thuế luôn thay đổi làm doanh nghiệp khó nắm bắt, đặc biệt là những doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì thanh, kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên của cơ quan thuế trong quá trình thực thi pháp luật về thuế. Hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn khi bị thanh, kiểm tra thuế vì đây là quá trình đòi hỏi phải hiểu biết thấu đáo các quy định về thuế, quy trình thanh, kiểm tra thuế. Mặt khác, làm việc với cơ quan thuế cũng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao.

Công ty Luật Giải Pháp Việt có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp cũng như trong việc hoạch định chiến lược, phát triển tổ chức, nâng cao hiệu suất, thiết kế mô hình kinh doanh, xây dựng hệ thống bán hàng cho doanh nghiệp. Với đội ngũ Luật sư, Chuyên gia pháp lý am hiểu môi trường kinh doanh, kinh nghiệm thực tiễn, Chúng tôi không ngừng cập nhật những thay đổi của pháp luật Việt Nam về thuế cho doanh nghiệp với mong muốn mang lại những lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các chuyên gia tư vấn thuế và tài chính cho doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm của Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn thanh, kiểm tra thuế.

Nội dung luật sư tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt bao gồm:

– Tư vấn pháp luật thuế về thủ tục ưu đãi đầu tư về thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Tư vấn các vấn đề về miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân trong từng thời kỳ;

– Tư vấn pháp luật thuế và các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài, thuế chuyển nhượng vốn, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế xuất khẩu – nhập khẩu;

– Tư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong doanh nghiệp;

– Nhận ủy quyền của khách hàng, làm việc với các cơ quan thuế để làm rõ chính sách thuế, khiếu nại các quyết định về thuế;

– Tư vấn pháp luật thuế trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), tái cầu trúc doanh nghiệp, chia tách, liên doanh, liên kết, chào bán vốn cổ phần và cổ phiếu, cấu trúc đầu tư vào Việt Nam, cấu trúc thuế và cấu trúc pháp lý hiệu quả về mặt hoạt động cho các tập đoàn đa quốc gia, cấu trúc các công cụ tài chính và các sản phẩm đầu tư, hoạch định về chuyển giá và nghiên cứu hồ sơ chuyển giá.

Tin chắc rằng khách hàng được hưởng nhiều lợi ích từ nguồn kiến thức sâu rộng của đội ngũ Luật sư trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp của Chúng tôi. Tuỳ vào tình huống cụ thể mà chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhất cho khách hàng. Quý khách hàng chưa rõ, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt.

Giải Pháp Tư Vấn Marketing Online Hiệu Quả Nhất Cho Doanh Nghiệp ?

Thế giới hiện nay và trong tương lai : hễ kinh doanh là phải có tư vấn marketing online

“Tôi hy vọng rằng 15 năm sau mọi người sẽ quên dần khái niệm thương mại điện tử. Vì họ nghĩ chúng bình thường như dòng điện mà thôi.” Jack Ma – người sáng lập tập đoàn Alibaba – phát biểu về tương lai của ngành Marketing online.

Vì sao ông ta lại nói như thế?

Hiện nay trên thế giới, các quốc gia tiên tiến đều không thể thiếu thương mại điện tử và thị trường này hầu như đều được khai thác tối đa tiềm năng có thể và mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các tỷ phú cũng như nhiều triệu phú và ngàn phú khác. Bạn nên biết, lĩnh vực thương mại điện tử lại không thể thiếu tư vấn marketing online. Có thể nói sở hữu một hệ thống Marketing online tốt hay không là yếu tố mang tính “ quyết định sống còn” của một công ty thương mại điện tử nào.

Thậm chí kể cả các công ty không phải là thương mại điện tử, nếu bạn không tận dụng mảng kinh doanh online tức là bạn đã bỏ lỡ một thị trường tiềm năng vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và cũng như đã để cho các đối thủ cạnh tranh dẫn trước một khoảng xa.

Rất dễ để chứng minh điều ấy. Bạn hãy quan sát và nhận ra internet đã chi phối thế giới chúng ta như thế nào. Ngày nay, mọi sinh hoạt đời sống, liên lạc đến công việc đều không thể thiếu internet như mạng xã hội facebook, google, website, các kênh video như youtube,… Hàng tỷ người online mỗi ngày đều có thể trở thành khách hàng tiềm năng của bạn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tư Vấn Quản Tị Doanh Nghiệp (Qtdn) trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!