Đề Xuất 12/2022 # Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Và Vai Trò Công Đoàn / 2023 # Top 14 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Và Vai Trò Công Đoàn / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Và Vai Trò Công Đoàn / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vai trò công đoàn

Cập nhật lúc 04:23 ngày 08/11/2015

/Images/Upload/Article/0/16/1682/281624128.jpg

Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, vấn đề thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang được Việt Nam coi trọng bởi các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững không chỉ chú trọng đến lợi nhuận, mà còn phải quan tâm đến người lao động, chấp hành pháp luật, tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, đào tạo và phát triển nhân viên, hỗ trợ cộng đồng…

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì?

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể chế hoá trong các bộ quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể. Thực hiện trách nhiệm xã hội mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp mà trước hết phải kể đến là góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín, giúp doanh nghiệp có nhiều đối tác , hấp dẫn nhà đầu tư và người lao động. Chúng ta đều hiểu rằng giá trị sản phẩm không chỉ ở chất lượng và giá cả hợp lý mà còn có ý nghĩa đối với môi trường và xã hội do vậy doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với thị trường quốc tế, thực hiện mục tiêu kinh doanh lâu dài, bền vững.

Như trên đã nói, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vừa mang tính bắt buộc vừa mang tính tự nguyện trong đó tính tự nguyện được coi là yếu tố cơ bản bởi trách nhiệm xã hội không thể cổ động, hô hào để đánh bóng thương hiệu hay tô vẽ hình thức bề ngoài, cũng không chỉ đơn thuần là việc thực hiện những hoạt động từ thiện của doanh nghiệp, trong khi ngay tại nội bộ doanh nghiệp vẫn còn những biểu hiện vi phạm pháp luật, ứng xử thiếu văn hóa. 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng được coi là một phần của văn hóa doanh nghiệp. Vì thế những người đứng đầu doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích khi thực hiện các nội dung này để chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư, hỗ trợ việc thực hiện. Căn cứ vào tình hình cụ thể, doanh nghiệp có thể ưu tiên triển khai một số nội dung ngay  từ khi mới đi vào hoạt động.

Vai trò của CĐ trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sống của người lao động và gia đình họ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững, bảo vẹ môi trường và sức khỏe cộng đồng được coi là mục tiêu quan trọng để người sử dụng lao động, người lao động, các nhà quản lý lao động quan tâm thực hiện. Trong bối cảnh hiện nay, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các donh nghiệp có nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa  tới những thị trường có tiềm năng có sức tiêu thụ mạnh, để nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của mình, một trong những việc phải làm là thực hiện trách nhiệm xã hội. Giá trị thương hiệu và uy tín của donh nghiệp không chỉ có chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý mà còn phải có ý nghĩa đối với môi trường và xã hội, điều này giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, thực hienj mục tieu kinh doanh lâu dài và bền vững.

Những doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội như việc trả lương cao, phân phối công bằng, thực hiện đầy đủ chế độ lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và môi trường làm việc thân thiện, an toàn sẽ có khả năng thu hút và giữ được lao động có tay nghề cao, gắn bó với doanh nghiệp. Ngoài ra, do có yêu cầu cao về tuân thủ chuẩn mực nên sẽ hình thành một hệ thống quản lý lao động hiệu quả. Đối với người lao động, việc thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ tạo điều kiện để họ phát triển toàn hiện về thế chất và tinh thần do được làm việc trong điều kiện đảm bảo các quyền lợi, chế độ, môi trường lao động. Mặt khác việc thực hiện trach nhiệm xã hội luôn gắn với việc bảo vệ môi trường nên cộng đồng xã hội cũng được hưởng lợi từ không gian sạch, đảm bảo an toàn, không có bệnh tật do ô nhiễm môi trường.

 Công đoàn Việt Nam hiện đang phải đối mắt với một thách thức lớn, đó là xác định vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường. Để khẳng định vai trò của mình, tổ chức Công đoàn Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ của mình phải coi việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cần thực hiện và xử lý tốt một số nội dung như: lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, lao động nữ, ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm môi trường, xây dựng nội quy, quy chế doanh nghiệp, thương lượng ký TƯLĐTT, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội…

Doanh Nghiệp Xã Hội Là Gì? Vai Trò Của Doanh Nghiệp Xã Hội / 2023

1. Doanh nghiệp xã hội là gì?

Cùng tìm hiểu các quy định về DNXH và quyền và nghĩa vụ với loại hình doanh nghiệp này:

Theo quy định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2014, một doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp xã hội cần đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Doanh nghiệp xã hội (có lợi nhuận và không có lợi nhuận) giống với các doanh nghiệp khác vì đều tổ chức và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở chỗ DNXH được thành lập để giải quyết các vấn đề tồn tại của xã hội như đói nghèo, ô nhiễm môi trường, bảo vệ trẻ em…

2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Ngoài các quyền và nghĩa vụ giống như các doanh nghiệp thông thường khác, doanh nghiệp xã hội còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Duy trì mục tiêu và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10 Luật doanh nghiệp 2014 trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;

đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Vai trò của doanh nghiệp xã hội

– Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính sáng tạo phù hợp với nhu cầu của cộng đồng có hoàn cảnh đặc biệt (người khuyết tật, người có HIV/AIDS…)

– Tạo cơ hội hòa nhập xã hội cho các cá nhân và cộng đồng yếu thế thông qua các chương trình đào tạo phù hợp, tạo cơ hội việc làm

– Đưa ra các giải pháp mới cho những vấn đề xã hội chưa được đầu tư rộng rãi như biến đổi khí hậu, năng lượng thay thế, tái chế…

4. Các loại doanh nghiệp xã hội

Các loại DNXH có thể được phân chia như sau:

– DNXH phi lợi nhuận

Các doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận thường hoạt động dưới các hình thức như: trung tâm, hội, quỹ, câu lạc bộ, tổ/nhóm tự nguyện của người khuyết tật, người chung sống với HIV/AIDS, phụ nữ bị bạo hành…Họ đưa ra những giải pháp có tính cạnh tranh cao để giải quyết những nhu cầu xã hội cụ thể, do đó có thể thu hút nguồn vốn đầu tư của những cá nhân và tổ chức đầu tư vì tác động xã hội. Các doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận làm tốt vai trò xúc tác để huy động nguồn lực từ cộng đồng để cải thiện đời sống cho những cộng động chịu thiệt thòi

– DNXH không vì lợi nhuận

Đa số các doanh nghiệp loại này do các doanh nhân xã hội sáng lập, với sứ mệnh xã hội được công bố rõ ràng. Ngay từ đầu, doanh nghiệp đã xác định rõ sự kết hợp bền vững giữa sứ mệnh xã hội với mục tiêu kinh tế, trong đó mục tiêu kinh tế là phương tiện để đạt mục tiêu tối cao là phát triển xã hội.

Lợi nhuận thu được chủ yếu để sử dụng tái đầu tư hoặc để mở rộng tác động xã hội của doanh nghiệp. Việc đưa ra các giải pháp sáng tạo và áp dụng đòn bẩy của thị trường để giải quyết vấn đề xã hội và các thách thức trong lĩnh vực môi trường là điểm khác biệt so với các tổ chức xã hội từ thiện hay các doanh nghiệp thông thường. Phần lớn các doanh nghiệp xã hội thuộc loại này có thể tự vững bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và dịch vụ của họ.

– Doanh nghiệp có định hướng xã hội, có lợi nhuận

Khác với mô hình doanh nghiệp phi lợi nhuận và không vì lợi nhuận, các doanh nghiệp xã hội ở loại hình thứ ba này ngay từ ban đầu đã nhìn thấy cơ hội và chủ trương xây dựng mình trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận với sứ mệnh tạo động lực cho những biến đổi mạnh mẽ trong xã hội hoặc bảo vệ môi trường. Mặc dù có tạo ra lợi nhuận và cổ đông được chia lợi tức, nhưng các doanh nghiệp xã hội này không bị chi phối bởi lợi nhuận.

5. Chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội

– Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập DNXH có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.

– Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp xã hội thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Phòng 1605 tầng 16 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366 Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn Facebook: LawKey

Tăng Cường Vai Trò Thực Hiện An Sinh Xã Hội Của Doanh Nghiệp Việt Nam / 2023

Ở Việt Nam hiện nay, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (trong đó có vấn đề an sinh xã hội) còn tương đối khó khăn.

Trách nhiệm thực hiện an sinh xã hội của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp (DN) còn được hiểu dưới những cái tên khác như tính bền vững của DN, DN bền vững, lương tâm của DN, bổn phận của DN… hoặc DN có trách nhiệm là một dạng của hoạt động tự điều chỉnh trong kinh doanh của các DN.

Tựu chung, hiện nay, có 6 loại hoạt động vì xã hội mà một DN thường thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

– Hoạt động từ thiện: DN thực hiện các hoạt động từ thiện bao gồm việc quyên góp tiền mặt, hàng hóa và dịch vụ, đôi khi thông qua một nền tảng của chính DN đó.

– Tình nguyện vì cộng đồng: Các hoạt động tình nguyện do DN tổ chức.

– Kinh doanh sản phẩm có ích cho xã hội: Các sản phẩm được sản xuất và kinh doanh một cách có đạo đức, giải quyết một vấn đề cho xã hội và thu hút được một phân khúc khách hàng nào đó.

Theo Hội đồng Thương mại thế giới, “trách nhiệm thực hiện an sinh xã hội (ASXH) của DN là sự cam kết trong việc ứng xử hợp đạo lý và đóng góp vào sự phát triển kinh tế; đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của lực lượng lao động và gia đình họ cũng như của cộng đồng địa phương và của toàn xã hội nói chung”.

Có nhiều cách diễn giải khác nhau, tuy nhiên, có thể hiểu CSR của DN bao gồm các yếu tố cấu thành sau: Trách nhiệm với thị trường và người tiêu dùng; Trách nhiệm về bảo vệ môi trường; Trách nhiệm với người lao động (dạy nghề, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động…); Trách nhiệm chung với cộng đồng (người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội…). Như vậy, thực hiện ASXH là một nội dung cơ bản và tất yếu trong thực hiện CSR của DN. Các DN có thể thực hiện CSR bằng cách đạt một chứng chỉ quốc tế hoặc áp dụng những Bộ quy tắc ứng xử.

Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Từ nhiều năm qua, đặc biệt từ khi thực hiện đường lối đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách ASXH, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để ổn định chính trị – xã hội, phát triển bền vững.

Số liệu khảo sát do Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tiến hành tại 50 doanh nghiệp thuộc hai ngành dệt may và da giầy cho thấy, nhờ thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội (trong đó có an sinh xã hội), doanh thu của các doanh nghiệp này đã tăng 25%; năng suất lao động tăng từ 34,2 lên 35,8 triệu đồng/lao động/năm; tỷ lệ hàng xuất khẩu tăng từ 94% lên 97%.

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020” yêu cầu “Chính sách xã hội phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển và khả năng nguồn lực trong từng thời kỳ… Đồng thời, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm mức sống tối thiểu và hỗ trợ kịp thời người có hoàn cảnh khó khăn; coi bảo đảm ASXH là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Như vậy, ASXH là một trong những chính sách xã hội cơ bản thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hướng vào mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vấn đề đặt ra là hệ thống DN Việt Nam đã và đang có vai trò, trách nhiệm như thế nào để cùng với Nhà nước và cộng đồng giải quyết vấn đề ASXH hiện nay.

Nghiên cứu thực tiễn cho thấy, khái niệm CSR tuy mới phổ rộng trong hơn một thập niên qua, song đã được không ít DN Việt Nam quan tâm chú trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi việc làm tốt CSR đối với cộng đồng chính là thước đo cơ bản để DN gia tăng giá trị thương hiệu.

Số liệu khảo sát do Viện Khoa học Lao động và Xã hội tiến hành tại 50 DN thuộc hai ngành Dệt may và da giầy cho thấy, nhờ thực hiện các chương trình CSR (trong đó có ASXH) mà doanh thu của các DN này đã tăng 25%; năng suất lao động tăng từ 34,2 lên 35,8 triệu đồng/lao động/năm; tỷ lệ hàng xuất khẩu tăng từ 94% lên 97%.

Ngoài hiệu quả kinh tế, các DN còn có lợi từ việc tạo dựng hình ảnh với khách hàng, sự gắn bó và hài lòng của người lao động, thu hút lao động có chuyên môn cao… Do vậy, bản thân DN cần coi việc thực hiện CSR và ASXH chính là đòn bẩy, động lực cho sự phát triển của mình.

Đối với DN nhà nước, thực hiện ASXH để khẳng định vai trò chủ đạo của mình với các thành phần kinh tế. Những năm qua, nhiều ngân hàng, các DN, đặc biệt là DN lớn như: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV; Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Công ty Viễn thông Quân đội… đã xác định, thực hiện ASXH là sự nghiệp của chính bản thân DN. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, các DN này đã luôn đề cao vai trò, trách nhiệm thực hiện ASXH của mình đối với người lao động và cộng đồng.

Bên cạnh hình thức ASXH truyền thống, một hình thức phi nhà nước cũng đang tồn tại, đó là xuất phát từ truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam như: tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách. Tuy nhiên, do là hình thức phi chính thức, nên các hoạt động mang tính tự phát, thời vụ, thậm chí phụ thuộc vào sự nhiệt tình của cộng đồng hay lòng hảo tâm của mỗi cá nhân, đôi khi sự hỗ trợ không kịp thời. Với hình thức này, hiện tượng khá phổ biến ở Việt Nam là các DN tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện như: Giúp nạn nhân của bão lụt, thiên tai hay tai nạn, đóng góp vào Quỹ Xoá đói giảm nghèo của các tổ chức chính trị – xã hội khác nhau.

Trên thực tế vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa nhận thức được việc thực hiện an sinh xã hội là trách nhiệm xã hội của mình. Một số doanh nghiệp có động cơ “đánh bóng hình ảnh” với mục đích vụ lợi không trong sáng như làm ăn phi pháp, móc ngoặc, trốn tránh trách nhiệm với người lao động ngay trong doanh nghiệp, gây ô nhiễm môi trường…

Chưa kể, đặc điểm của hệ thống ASXH ở Việt Nam hiện nay là chưa phổ cập trong toàn xã hội, đồng thời, chủ yếu được thực hiện bởi Nhà nước, vai trò của DN chưa tương xứng với trách nhiệm vốn có của nó và yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít DN chưa nhận thức được việc thực hiện ASXH là CSR của mình, do thiếu quy định pháp luật chặt chẽ về việc khấu trừ số tiền đóng góp vào chi phí trước thuế. Một số DN có động cơ “đánh bóng hình ảnh” với mục đích vụ lợi không trong sáng như làm ăn phi pháp, móc ngoặc, trốn tránh trách nhiệm với người lao động ngay trong DN, gây ô nhiễm môi trường…

Một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho thấy, một số rào cản và thách thức mà DN Việt Nam sẽ phải đối diện trong quá trình thực hiện CSR như: Nhận thức về khái niệm CSR còn hạn chế, còn có sự khác biệt lớn trong nhận thức và hiểu biết về CSR giữa các DN Việt Nam; Năng suất bị ảnh hưởng khi phải thực hiện đồng thời nhiều bộ quy tắc ứng xử; Thiếu nguồn tài chính và kỹ thuật để thực hiện các chuẩn mực CSR Sự nhầm lẫn do khác biệt giữa quy định của CSR và Bộ luật Lao động…

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội

Thực hiện CSR của DN Việt Nam là công việc cần thiết trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Để tăng cường vai trò thực hiện CSR của DN Việt Nam, thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về trách nhiệm trong việc thực hiện ASXH gắn với phát triển bền vững của DN và nền kinh tế, để DN hiểu đúng bản chất “CSR của DN” và các bộ Quy tắc ứng xử, nhất là trong các DN, các nhà quản lý, hoạch định chính sách vĩ mô.

Thứ hai, tiến hành các cuộc điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực tế tại các DN đã thực hiện và sẽ thực hiện các Bộ quy tắc ứng xử, nhất là ở các DN thuộc các ngành đang tham gia vào xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như giày da, dệt may, thuỷ sản đông lạnh… để thấy được những thuận lợi, những khó khăn, thách thức và rào cản, từ đó có những giải pháp phù hợp để thực hiện.

Thứ ba, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ để các DN có thể thực hiện được CSR của mình; hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ người dân có việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và tham gia thị trường lao động; hoàn thiện hệ thống chính sách về bảo hiểm xã hội. Rà soát, bổ sung quy định buộc người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật. Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; tăng tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đột xuất; mở rộng sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng.

Thứ năm, đẩy mạnh vai trò của các hiệp hội nghề (như Hội Dệt may, Hội Da – Giày, Hội Xuất khẩu thuỷ sản); của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bộ, ngành trong việc hình thành các kênh thông tin về CSR cho các DN, nhất là cung cấp các thông tin cập nhật về các Bộ quy tắc ứng xử; tư vấn cho các DN trong quá trình thực hiện CSR và các Bộ quy tắc ứng xử…

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020”; Đào Quang Vinh, Báo cáo tóm tắt nghiên cứu thực hiện trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp thuộc hai ngành Dệt may và da giày, Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Nguyễn Văn Hồi (2019), Trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện an sinh xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Twose, Nigel và Tara “Tăng cường sự tham gia của Chính phủ các nước đang phát triển trong vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, Ngân hàng Thế giới; Carroll, Archie B. (1991), “The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders”, Business Horizons 34 (4): 39-48, ISSN 0007-6813; Sheehy, Benedict (2015), “Defining CSR: Problems and Solutions”, Journal of Business Ethics 131 (3): 625-648, ISSN 0167-4544.

Nâng Cao Vai Trò, Trách Nhiệm, Thẩm Quyền Của Trưởng Đoàn Thanh Tra / 2023

Ông Chu Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Xây dựng thể chế, Vụ Pháp chế đã khái quát các nội dung của dự thảo sửa đổi Thông tư 05/2014/TT-TTCP, những điểm mới của Thông tư sửa đổi.

Theo đó, tại Chương I có thêm 1 điều về giải thích từ ngữ, quy định về bảo lưu ý kiến bằng văn bản, bỏ các quy định về quan hệ công tác của thông tư 05 cũ, chế độ báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra. Tại Chương II có thêm quy định về trường hợp không được bố trí làm Trưởng đoàn, phó đoàn, thành viên đoàn thanh tra, quy định bổ sung về thay đổi đình chỉ trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra.

Chương III, ở Mục 1 quy định về việc chuẩn bị thanh tra, việc nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu để ra quyết định thanh tra; Mục 2 quy định về tiến hành thanh tra, có điểm mới về việc gia hạn thời gian tiến hành thanh tra, đưa ra những trường hợp cụ thể nào thì mới được gia hạn thanh tra, cập nhật thêm về công tác chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra (quy định rõ hơn về trách nhiệm của các cơ quan); Mục 3, quy định thêm các nội dung của báo cáo kết quả thanh tra.

Ông Thắng cũng đưa thêm một số ý kiến là Thông tư cần tập trung vào 2 nội dung lớn như: Quan niệm về đối tượng thanh tra (Luật thanh tra chưa quy định cụ thể); Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về hoạt động giám sát, thẩm định, công khai quyết định Thanh tra, Kết luận Thanh tra, đánh giá tình phù hợp với với các Bộ Ngành, địa phương. Trong dự thảo có một số nội dung cần phải bàn bạc thêm đó là vấn đề giám sát và vấn đề thẩm định.

Đại diện Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn quan tâm nhất đến trình tự thủ tục Thanh tra chuyên ngành. Trong đó, đại diện của đơn vị lo ngại nếu thực hiện việc công bố, biết thông tin trước thì đối tượng thanh tra sẽ xử lý được hết tang vật và không triển khai được. “Hiện nay chúng tôi cũng đã có thông tư hướng dẫn về vấn đề này rồi, nhưng vẫn chưa đảm bảo, cần phải có quy định cụ thể của TTCP.”

Bày tỏ băn khoăn về việc Kết luận Thanh tra có cần thiết phải ban hành trong tất cả các trường hợp không? Theo vị này, một số trường hợp là không cần phải ban hành.

Về hoạt động giám sát, người được chọn làm Trưởng đoàn thanh tra đương nhiên là người được tin cậy và có uy tin, nếu mà còn làm sai nữa thì không ổn. Có trường hợp lạm dụng giám sát, người giám sát đi cùng đoàn thanh tra thì quá lãng phí.

Về vấn đề thẩm định, đại biểu này cũng khẳng định, người ngồi ở nhà không thể thẩm định được, chỉ làm thực tế mới biết, trong trường hợp cần thiết có thể trưng cầu ý kiến chuyên gia, do đó, ông đề nghị nên cân nhắc về vấn đề này.

Thẩm định là cần thiết

TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện CL&KHTT chia sẻ, bối cảnh xây dựng Thông tư này ko có trong kế hoạch xây dựng thể chế, TTCP đã và đang làm rất nhiều việc như hiện đang sửa nghị định 86 và sẽ trình vào Quý II năm 2019. Thông tư 05 có một số tồn tại, hạn chế nên TTCP muốn đưa thêm vấn đề thẩm định, giám sát, xử lý kỷ luật vào Thông tư sửa đổi lần này. Bên cạnh đó, TTCP còn muốn “cầm tay chỉ việc” cho các cơ quan thanh tra, các quy định mà TTCP làm dưới góc nhìn của TTCP, mặt nào đó nó khác với các bộ, ngành địa phương.

Nói về câu chuyện xử phạt, kỷ luật, TS. Đinh Văn Minh nhấn mạnh: Thông tư không có quyền, điều này phải quy định trong Nghị định của Chính phủ, ở Thông tư chỉ có thể đưa ra các điều cấm là được. Theo ông Minh phải thay đổi tên của Thông tư, vì chưa phù hợp với nội dung Dự thảo thông tư.

Về giám sát, thẩm định, nhìn dưới lăng kính của TTCP, thanh tra tỉnh là cần vì các cuộc thanh tra của TTCP là lớn, phạm vi rộng, nhưng vấn đề là chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào?

Ông Minh băn khoăn, giám sát cũng là thực hiện sự nhắc nhở, nhưng giám sát như thế nào để hiệu quả và không nặng nề. Còn về thẩm định là cần thiết, vì người ra quyết định thanh tra ký kết luận nên ông ấy cần người xem lại do đó cần phải thẩm định, nhưng thẩm định thì phải xem quy trình thực hiện. Và tùy vào quy mô, phạm vi cuộc thanh tra mà có sự thẩm định, giám sát.

Còn đại diện thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cũng cho rằng, Thông tư này cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của ông Trưởng đoàn thanh tra lên; tổ chức thực hiện thanh tra rất đa dạng, do đó phải đưa ra một quy định mang tính nguyên tắc để các cơ quan thanh tra có thể thực hiện tốt hơn; hiện nay đoàn thanh tra khác nhiều, một số đơn vị sự nghiệp nhà nước được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra, nhưng lại không có công chức thanh tra…/.

Lan Anh

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Và Vai Trò Công Đoàn / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!