Đề Xuất 2/2023 # Trách Nhiệm Của Tổ Chức Tư Vấn Quản Lý Dự Án # Top 10 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Trách Nhiệm Của Tổ Chức Tư Vấn Quản Lý Dự Án # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trách Nhiệm Của Tổ Chức Tư Vấn Quản Lý Dự Án mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trách nhiệm của tổ chức tư vấn quản lý dự án. Quy định của pháp luật về các trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án xây dựng.

Quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng:

– Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, toàn diện, theo đúng trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và đạt được hiệu quả dự án.

– Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được Nhà nước quản lý về mục tiêu, quy mô đầu tư và các tác động của dự án đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng và quốc phòng, an ninh.

Quản lý đối với các hoạt động đầu tư xây dựng của dự án theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 4 của Luật Xây dựng năm 2014.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực áp dụng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án theo chuyên ngành sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án áp dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt; có áp dụng công nghệ cao được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận bằng văn bản; dự án về quốc phòng, an ninh có yêu cầu bí mật nhà nước.

Thuê tư vấn quản lý dự án đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ.

Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, dự án có sự tham gia của cộng đồng.

Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 62 Luật Xây dựng năm 2014 phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 152 của Luật Xây dựng năm 2014.

Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

Đối với dự án PPP (dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư), doanh nghiệp dự án lựa chọn hình thức quản lý dự án quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án.

Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

Quản lý dự án của tổng thầu xây dựng

Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực không đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP để thực hiện.

Đối với các doanh nghiệp là thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP để thực hiện. Tổ chức tư vấn quản lý dự án có thể đảm nhận thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

3. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn quản lý dự án

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Dạ chào Luật sư! Em có câu hỏi muốn nhờ Luật Sư tư vấn! Chủ đầu tư cấp xã thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án. Vậy trong quá trình thực hiện hợp đồng và khi kết thúc hợp đồng thì đơn vị tư vấn quản lý dự án phải giao lại sản phẩm thực hiện cho chủ đầu tư là những gì? Ví dụ như biên bản nghiệm thu, nhật ký… Mong Luật sư tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

– Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Điều 20 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về việc Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng như sau:

– Các trường hợp được thuê quản lý dự án:

+ Khi Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực của dự án không đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện

+ Khi các doanh nghiệp là thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

– Bên được thuê tư vấn quản lý dự án có thể đảm nhận thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

– Để thực hiện hoạt động tư vấn quản lý dự án:

+ Tổ chức tư vấn quản lý dự án được lựa chọn phải thành lập văn phòng quản lý dự án tại khu vực thực hiện dự án

Như trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức tư vấn quản lý dự án phải được quy định trong hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, do đó sau khi thực hiện xong công việc tổ chức tư vấn quản lý dự án phải giao lại những tài liệu, giấy tờ gì phụ thuộc vào công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng ký kết giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án và chủ đầu tư dự án.

Tư Vấn Quản Lý Dự Án Xây Dựng

1. Trường hợp tại tỉnh và huyện thời điểm phát sinh dự án xây dựng các công trình của xã để hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của xã giai đoạn 2011 – 2020, cụ thể là năm 2018 đến tháng 11/2019 không có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, UBND xã do chưa có đủ năng lực nên đã thương thảo và ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án các công trình của xã. Vậy, trong trường hợp như đã trình bày ở trên xã ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công của xã có đúng quy định của pháp luật về xây dựng không?

Nếu xã ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng như đã trình bày ở trên là đúng quy định của pháp luật, vậy trong trường hợp này khi xã nhập sang địa giới hành chính khác mà địa giới hành chính khác lại có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đồng thời phòng chuyên môn về xây dựng của địa giới hành chính mới đề nghị Chủ đầu tư (UBND xã) ký lại hợp đồng quản lý dự án các công trình phát sinh trước ngày 1/12/2019, ngày xã chưa nhập về địa giới hành chính mới với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của địa giới hành chính mới. Trong trường hợp này Chủ đầu tư (UBND xã) nên thực hiện như thế nào là đúng quy định của pháp luật, vì các hợp đồng đã ký đang có, còn hiệu lực thi hành.  

2. “Có quy định nào của pháp luật về xây dựng khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình, phạm vi công việc, giá trị dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư được duyệt, Chủ đầu tư (Người quyết định đầu tư) phải xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cấp trên không phải là người quyết định đầu tư rồi mới được thực hiện điều chỉnh không?  

Trường hợp ở một đơn vị hành chính có quy chế làm việc mà khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình, phạm vi công việc, giá trị dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư được duyệt, đều phải được sự chấp thuận, đồng ý của cơ quan có thẩm quyền không phải là người quyết định đầu tư mới được thực hiện việc điều chỉnh. Vậy, trong trường hợp này Chủ đầu tư nên thực hiện thế nào thì đúng quy định của pháp luật?”  

3. “Trường hợp Chủ đầu tư thuê tư phấn quản lý dự án, giá trị hợp đồng của Chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án là 100% định mức, giá trị tư vấn quản lý dự án được phê duyệt trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án xây dựng công trình thì tư vấn quản lý dự án phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định nào của pháp luật?”  

4. “Có quy định nào của pháp luật quy định chỉ tiết định mức cho từng công việc cụ thể của chi phí quản lý dự án không?”  

5. “Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định nào của pháp luật?”  

Chức Năng Của Cán Bộ Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Kết quả

Chức năng của cán bộ quản lý dự án đầu tư:

Cán bộ quản lý dự án giữ một vai trò rất quan trọng trong cơ cấu tổ chức dự án. Những chức năng cơ bản cần có của cán bộ quản lý dự án là:

– Lập kế hoạch dự án: Mục đích của lập kế hoạch là đảm bảo thực hiện mục tiêu của dự án và chỉ ra phương pháp để đạt các mục tiêu đó một cách nhanh nhất. Cán bộ quản lý dự án phải quyết định cái gì cần làm, mục tiêu và công cụ thực hiện trong phạm vi giới hạn về nguồn lực.

– Tổ chức thực hiện dự án: Cán bộ quản lý dự án có nhiệm vụ quyết định công việc được thực hiện như thế nào. Họ có trách nhiệm lựa chọn, đào tạo các thành viên của nhóm dự án, báo cáo kết quả và tiến trình thực hiện dự án của nhóm cho cấp trên, thông tin cho cả nhóm để cùng biết và có kế hoạch cho giai đoạn sau nhằm huy động và sắp xếp hợp lý các nguồn lực, vật tư, thiết bị và tiền vốn. Tổ chức thực hiện dự án nhằm phối hợp hiệu quả giữa các bên tham gia, phân định rõ vai trò và trách nhiệm cho những người tham gia dự án.

– Chỉ đạo hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ quản lý, cán bộ quản lý dự án chỉ đạo và hướng dẫn, uỷ quyền, khuyến khích động viên, phối hợp mọi thành viên trong nhóm thực hiện tốt dự án, phối hợp các lực lượng nhằm đảm bảo thực hiện thành công dự án.

– Kiểm tra giám sát: Cán bộ quản lý dự án có chức năng kiểm tra giám sát sản phẩm dự án, chất lượng, kỹ thuật, ngân sách và tiến độ thời gian. Kiểm tra giám sát là một quá trình 3 bước bao gồm: đo lường, đánh giá và sửa chữa. Cần xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện, các mốc thời gian và dựa vào đó để so sánh đánh giá tình hình thực hiện dự án, đồng thời phải xây dựng một hệ thống thông tin hữu hiệu để thu thập và sử lý số liệu .

– Chức năng thích ứng: Trong hoạt động, cán bộ quản lý dự án thường xuyên phải đối đầu với những thay đổi, từ đó dẫn đến những kế hoạch, các hành động, chuẩn mực thực hiện cũng thay đổi theo và do vậy cần linh hoạt thích ứng với môi trường.

Nguồn: GS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP quy định về chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án:

“Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”. Xin hỏi, ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư công trình có tổng mức 1.000 tỷ đồng, sử dụng bộ máy chuyên môn tự quản lý dự án có đúng quy định hay không?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD: “4. Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8”. Xin hỏi, ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn tự quản lý dự án thì có áp dụng hệ số 0,8 hay không?

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trách Nhiệm Của Tổ Chức Tư Vấn Quản Lý Dự Án trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!