Đề Xuất 5/2022 # Trắc Nghiệm Quản Lý Học # Top Like

Xem 17,919

Cập nhật nội dung chi tiết về Trắc Nghiệm Quản Lý Học mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 17,919 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Trung Tâm Chính Trị Cấp Huyện
 • Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Chỉ Đạo Triển Khai Công Văn Số 5469
 • Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chức Năng, Nhiệm Vụ, Cơ Cấu, Tổ Chức Của Bộ
 • Tăng Cường Năng Lực Tham Mưu, Đề Xuất Chính Sách Trong Xây Dựng Thể Chế, Thực Thi Pháp Luật Của Văn Phòng Chính Phủ
 • Chớ Xem Thường Khi Trẻ Có Vấn Đề Về Chức Năng Điều Hành
 • Trắc Nghiệm Quản Lý Học

  The correct answer is: là người thích ổn định và giữ nguyên hiện trạng.

  Sứ mệnh của tổ chức:

  Select one:

  a. xác định mục đích cơ bản của tổ chức.

  b. được xác định trong quá trình lập kế hoạch tác nghiệp.

  c. xác định điểm mốc tổ chức cần đạt được trong khoảng thời gian nhất định.

  d. xác định những giải pháp mà tổ chức cần thực hiện để đạt mục tiêu chiến lược

  Phản hồi

  Phương án đúng là: xác định mục đích cơ bản của tổ chức. Vì Sứ mệnh của tổ chức (mission) mô tả ngắn gọn lý do tồn tại của tổ chức và những gì tổ chức cần làm để đạt được tầm nhìn của mình. Sứ mệnh xác định mục đích cơ bản của một tổ chức. Tham khảo Mục3.3.2. Quy trình lập kế hoạch chiến lược

  The correct answer is: xác định mục đích cơ bản của tổ chức.

  The correct answer is: điều kiện làm việc … sự bất mãn với công việc

  The correct answer is: lãnh đạo.

  The correct answer is: giảm theo chiều hướng từ cấp quản lý cao nhất đến thấp nhất.

  Cơ cấu tổ chức phi chính thức là tập hợp của những người

  Select one:

  a. cùng quan điểm, lợi ích, sở thích, quê quán đáp án đúng

  b. cùng hoạt động trên khu vực địa lý

  c. cùng thực hiện các chức năng tương đồng

  d. cùng làm ra sản phẩm tương đồng

  Phản hồi

  Phương án đúng là:. cùng quan điểm, lợi ích, sở thích, quê quán Vì Cơ cấu tổ chức phi chính thức được tạo nên bởi các mối quan hệ phi chính thức giữa các thành viên của tổ chức, ví dụ tập hợp những người cùng quan điểm, lợi ích, sở thích, quê quán v.v. Tham khảo Bài 4 Mục 4.1.2. Cơ cấu tổ chức

  Kỹ năng nhận thức:

  Phương án đúng là: có vai trò lớn nhất ở các nhà quản lý cấp cao, giảm dần đối với các nhà quản lý cấp trung, và có ý nghĩa khá nhỏ đối với các nhà quản lý cấp cơ sở Vì Nhà quản lý cấp cao là những người chịu trách nhiệm đối với sự thực hiện của toàn tổ chức hay một phân hệ lớn của tổ chức. Nhà quản lý cấp cao phải có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề phức tạp. Tham khảo Mục 1.3.1.2. Phân loại nhà quản lý và mục 1.3.3.1. Các yêu cầu thiết yếu đối với nhà quản lý

  The correct answer is: có vai trò lớn nhất ở các nhà quản lý cấp cao, giảm dần đối với các nhà quản lý cấp trung, và có ý nghĩa khá nhỏ đối với các nhà quản lý cấp cơ sở.

  Quản lý là quá trình:

  Tổ chức thuộc sở hữu tư nhân (của một hay một nhóm người) là một:

  Select one:

  a. Doanh nghiệp nhà nước

  b. Tổ chức công

  c. Cơ quan nhà nước

  d. Tổ chức tư đáp án đúng

  Phản hồi

  Phương án đúng là: Tổ chức tư Vì Theo chế độ sở hữu, tổ chức tư là tổ chức thuộc sở hữu tư nhân (của một hay một nhóm người). Tham khảo Mục 1.1.2 Các loại hình tổ chức

  The correct answer is: Tổ chức tư

  Những người chịu trách nhiệm đối với các công việc có đóng góp trực tiếp vào việc tạo ra đầu ra của tổ chức là :

  Người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát công việc của những người khác để tổ chức do họ quản lý đạt được mục đích của mình là:

  Tầm quan trọng của kỹ năng kỹ thuật:

  Select one:

  a. thay đổi ở các cấp quản lý khác nhau.

  b. giảm theo chiều hướng từ cấp quản lý cao nhất đến thấp nhất.

  c. tăng theo chiều hướng từ cấp quản lý cao nhất đến thấp nhất. đáp án đúng

  d. không thay đổi theo các cấp quản lý trong tổ chức.

  Phản hồi

  Phương án đúng là: tăng theo chiều hướng từ cấp quản lý cao nhất đến thấp nhất Vì Kỹ năng kỹ thuật là năng lực thực hiện các hoạt động chuyên môn được tiến hành bởi tổ chứcvới mức độ thành thục nhất định. Kỹ năng kỹ thuật có vai trò lớn nhất ở cấp quản lý cơ sở, và giảm dần đối với cấp quản lý bậc trung và có ý nghĩa khá nhỏ đối với cấp cao. Tham khảo Mục 1.3.1.2. Phân loại nhà quản lý và mục 1.3.3.1. Các yêu cầu thiết yếu đối với nhà quản lý

  The correct answer is: tăng theo chiều hướng từ cấp quản lý cao nhất đến thấp nhất.

  Những người chịu trách nhiệm đối với những đơn vị phức tạp, đa chức năng như tổ chức, chi nhánh hay đơn vị hoạt động độc lập là:

  Năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề phức tạp là:

  Khi phân chia tổ chức thành các bộ phận nhỏ hơn, phụ thuộc nhau nhiều hơn, nhà quản lý đã thực hiện chức năng:

  Kỹ năng kỹ thuật:

  Phương án đúng là: có vai trò lớn nhất ở các nhà quản lý cơ sở, giảm dần đối với các nhà quản lý cấp trung, và có ý nghĩa khá nhỏ đối với các nhà quản lý cấp cao. Vì Nhà quản lý cấp cơ sở là người chịu trách nhiệm trước công việc của những người lao động trực tiếp. Tham khảo Mục 1.3.1.2 Phân loại nhà quản lý và mục 1.3.3.1. Các yêu cầu thiết yếu đối với nhà quản lý

  The correct answer is: có vai trò lớn nhất ở các nhà quản lý cơ sở, giảm dần đối với các nhà quản lý cấp trung, và có ý nghĩa khá nhỏ đối với các nhà quản lý cấp cao.

  Nếu giá tăng 10% dẫn đến lượng cầu giảm 5% thì độ co giãn của cầuChọn phương án đúng. Quyết định quản lý:

  Select one:

  a. chỉ bao gồm các quyết định dài hạn vì quyết định quản lý luôn gắn với chiến lược của tổ chức.

  b. chỉ bao gồm các quyết định trung hạn.

  c. chỉ bao gồm các quyết định ngắn hạn vì quyết định quản lý chỉ được sử dụng để giải quyết các vấn đề mang tính tác nghiệp.

  d. bao gồm cả quyết định dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. đáp án đúng

  Phản hồi

  Phương án đúng là: bao gồm cả quyết định dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Vì Phân loại theo thời gian thực hiện quyết định thì quyết định quản lý bao gồm cả quyết định dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Tham khảo Mục 2.1.4.1. Phân loại theo thời gian thực hiện quyết định

  The correct answer is: bao gồm cả quyết định dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

  Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất:

  Phương án đúng là: là một bước trong quy trình quyết định, được thực hiện sau khi xây dựng các phương án. Vì Quy trình quyết định quản lý bao gồm các bước: 1) Phân tích vấn đề; 2) Xây dựng các phương án quyết định; 3) Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất; và 4) Tổ chức thực hiện quyết định.Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất bao gồm các nội dung: Dự báo các ảnh hưởng của từng phương án; đánh giá ảnh hưởng của từng phương án; so sánh các phương án theo hệ thống tiêu chí đánh giá. Tham khảo Mục 2.2. Quy trình quyết định quản lý

  The correct answer is: là một bước trong quy trình quyết định, được thực hiện sau khi xây dựng các phương án.

  Phương pháp phỏng vấn:

  Phương án đúng là: là một trong các cách thức để lấy ý kiến chuyên gia trong quá trình quyết định quản lý. Vì Phương pháp phỏng vấn là một trong các phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. Đó là phương pháp nhanh nhất, đơn giản nhất để nhận được ý kiến của các chuyên gia (những người được phỏng vấn) về các xu thế khác nhau trong sự tồn tại, vận động của các vấn đề kinh tế – xã hội. Tham khảo Mục 2.3.3. Phương pháp chuyên gia

  The correct answer is: là một trong các cách thức để lấy ý kiến chuyên gia trong quá trình quyết định quản lý.

  Phạm vi tác động của quyết định quản lý:

  So sánh các phương án của quyết định:

  Select one:

  a. là một bước trong quy trình quyết định, được thực hiện ngay sau khi xác định được vấn đề quyết định.

  b. là bước đầu tiên của quy trình quyết định quản lý.

  c. là một nội dung của bước đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất. đáp án đúng

  d. là không thực sự quan trọng vì chủ thể ra quyết định dễ dàng biết được phương án tốt nhất.

  Phản hồi

  Phương án đúng là: là một nội dung của bước đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất. Vì Quy trình quyết định quản lý bao gồm các bước: 1) Phân tích vấn đề; 2) Xây dựng các phương án quyết định; 3) Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất; và 4) Tổ chức thực hiện quyết định.Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất bao gồm các nội dung: Dự báo các ảnh hưởng của từng phương án; đánh giá ảnh hưởng của từng phương án; so sánh các phương án theo hệ thống tiêu chí đánh giá. Tham khảo Mục 2.2. Quy trình quyết định quản lý

  The correct answer is: là một nội dung của bước đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất.

  Phương pháp chuyên gia:

  Select one:

  a. là một trong các phương pháp lãnh đạo con người.

  b. là một trong các phương pháp quản lý nhà nước.

  c. là phương pháp dựa trên các ý kiến chuyên gia để thực hiện các bước của quá trình quyết định. đáp án đúng

  d. là không cần thiết trong quá trình quyết định bởi vì bản thân chủ thể ra quyết định là các chuyên gia.

  Phản hồi

  Phương án đúng là: là phương pháp dựa trên các ý kiến chuyên gia để thực hiện các bước của quá trình quyết định. Vì Phương pháp chuyên gia sử dụng trong quá trình quyết định là phương pháp dựa trên các ý kiến chuyên gia để thực hiện các bước của quá trình quyết định. Chuyên gia là người đưa ra các kiến nghị hay lời khuyên cho người khác. Phương pháp chuyên gia dựa trên hoạt động sáng tạo của các chuyên gia hay của các nhà phân tích. Phương pháp này tập hợp được các học giả, các chuyên gia giỏi, các nhà phân tích chuyên nghiệp, sử dụng được thành quả khoa học và kinh nghiệm thực tiễn để ra quyết định. Tham khảo Mục 2.3.3. Phương pháp chuyên gia

  The correct answer is: là phương pháp dựa trên các ý kiến chuyên gia để thực hiện các bước của quá trình quyết định.

  Xây dựng các phương án quyết định:

  Select one:

  a. là bước đầu tiên của quy trình quyết định quản lý.

  b. là không thực sự quan trọng vì chủ thể ra quyết định dễ dàng xác định được phương án tối ưu.

  c. được thực hiện sau khi lựa chọn phương án tối ưu.

  d. là một bước trong quy trình quyết định, được thực hiện sau khi phân tích vấn đề. đáp án đúng

  Phản hồi

  Phương án đúng là: là một bước trong quy trình quyết định, được thực hiện sau khi phân tích vấn đề. Vì Quy trình quyết định quản lý bao gồm các bước: 1) Phân tích vấn đề; 2) Xây dựng các phương án quyết định; 3) Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất; và 4) Tổ chức thực hiện quyết định.Phương án quyết định là cách thức can thiệp của chủ thể quản lý nhằm giải quyết vấn đề quyết định, là tổng thể các mục tiêu và các phương thức thực hiện mục tiêu. Tham khảo Mục 2.2. Quy trình quyết định quản lý

  The correct answer is: là một bước trong quy trình quyết định, được thực hiện sau khi phân tích vấn đề.

  Một quyết định quản lý cần đáp ứng được các yêu cầu về:

  Select one:

  a. kỹ năng quản lý.

  b. tính hợp pháp, tính hệ thống, tính khoa học và tính tối ưu. đáp án đúng

  c. phong cách quản lý.

  d. khả năng làm việc độc lập.

  Phản hồi

  Phương án đúng là: tính hợp pháp, tính hệ thống, tính khoa học và tính tối ưu.

  Vì Một quyết định quản lý phải đáp ứng được các yêu cầu về tính hợp pháp, tính hệ thống, tính khoa học, tính tối ưu, tính cụ thể, tính linh hoạt. Tham khảo Mục 2.1.5. Yêu cầu đối với quyết định quản lý

  The correct answer is: tính hợp pháp, tính hệ thống, tính khoa học và tính tối ưu.

  Phân chia theo số người ra quyết định, quyết định quản lý bao gồm:

  Xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định:

  Phương án đúng là: là nội dung đầu tiên của bước tổ chức thực hiện quyết định. Vì Quy trình quyết định quản lý bao gồm các bước: 1) Phân tích vấn đề; 2) Xây dựng các phương án quyết định; 3) Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất; và 4) Tổ chức thực hiện quyết định.Tổ chức thực hiện quyết định bao gồm các nội dung: Xây dựng kế hoạch thực hiện, thực hiện quyết định; kiểm tra việc thực hiện, và tổng kết rút kinh nghiệm. Tham khảo Mục 2.2. Quy trình quyết định quản lý

  The correct answer is: là nội dung đầu tiên của bước tổ chức thực hiện quyết định.

  Khi xác định các mục tiêu, người lập kế hoạch cũng cần xác định thứ tự ưu tiên các muc tiêu vì:

  Select one:

  a. Nguồn lực của tổ chức là vô hạn

  b. Tác động của đối thủ cạnh tranh

  c. Nguồn lực của tổ chức là hữu hạn đáp án đúng

  d. Để thực hiện mục tiêu dễ trước

  Phản hồi

  Phương án đúng là: Nguồn lực của tổ chức là hữu hạn Vì xác định mục tiêu là xác định hệ thống cần đạt được gì sau giai đoạn nhất định. Tại mỗi giai đoạn nguồn lực của tổ chức là có hạn nên cần ưu tiên các mục tiêu quan trọng trước để tránh lãng phí nguồn lực. Tham khảo Mục 3.2.3. Quy trình lập kế hoạch

  The correct answer is: Nguồn lực của tổ chức là hữu hạn

  Chiến lược là kết quả cuối cùng của:

  Phương án đúng là: lập kế hoạch chiến lược Vì Lập kế hoạch chiến lược là quá trình xác định các mục tiêu chiến lược cũng như các giải pháp, công cụ để thực hiện mục tiêu chiến lược. Đầu ra của lập kế hoạch chiến lược, do vậy, chính là các mục tiêu chiến lược và các giải pháp, công cụ – đây chính là bản kế hoạch chiến lược. Tham khảo Mục 3.3.2. Quy trình lập kế hoạch chiến lược.

  The correct answer is: lập kế hoạch chiến lược.

  Hướng dẫn các việc phải làm và trình tự của nó là nội dung của:

  Thông tin về cơ hội và thách thức có được từ:

  Phương án đúng là: phân tích môi trường bên ngoài của tổ chức Vì Cơ hội và thách thức là những yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài của tổ chức nên thông tin về chúng có được từ phân tích môi trường bên ngoài. Tham khảo Mục 3.2.3. Quy trình lập kế hoạch và 3.3.4.1. Mô hình SWOT

  The correct answer is: phân tích môi trường bên ngoài của tổ chức.

  Loại kế hoạch thể hiện tầm nhìn, sự bố trí chiến lược về thời gian, không gian lãnh thổ là:

  Phương án đúng là: Quy hoạch Vì Quy hoạch thể hiện tầm nhìn, sự bố trí chiến lược về thời gian, không gian lãnh thổ.Trên thực tế quy hoạch là sự cụ thể hóa chiến lược cả về mục tiêu và giải pháp. Tham khảo Mục 3.1.2. Hệ thống kế hoạch của tổ chức

  The correct answer is: Quy hoạch

  Các mục tiêu của kế hoạch chiến lược thường:

  Lập kế hoạch là nhiệm vụ của:

  Select one:

  a. chỉ các nhà quản lý cấp cao.

  b. chỉ các nhà quản lý cấp trung.

  c. chỉ các nhà quản lý cấp cơ sở.

  d. tất cả các nhà quản lý trong tổ chức. đáp án đúng

  Phản hồi

  Phương án đúng là: tất cả các nhà quản lý trong tổ chức. Vì Lập kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu và lựa chọn các phương thức hành động để đạt được các mục tiêu. Nhà quản lý dù ở cấp nào cũng cần phải có kế hoạch cho bộ phận của mình, vì vậy lập kế hoạch là nhiệm vụ của tất cả các nhà quản lý trong tổ chức. Tham khảo Mục3.2. Lập kế hoạch

  The correct answer is: tất cả các nhà quản lý trong tổ chức.

  Đầu ra của lập kế hoạch là:

  Môi trường bên trong của tổ chức bao gồm:

  Phương án đúng là: điểm mạnh và điểm yếu. Vì Điểm mạnh và điểm yếu là những yếu tố thuộc về môi trường bên trong của tổ chức. Những yếu tố này có thể là lợi thế (điểm mạnh) hoặc yếu kém (điểm yếu) của tổ chức. Tham khảo Mục3.2.3. Quy trình lập kế hoạch và 3.3.4.1. Mô hình SWOT

  The correct answer is: điểm mạnh và điểm yếu.

  Môi trường bên trong của tổ chức không bao gồm:

  Quyền tự chủ trong hành động, trong quá trình quyết định thuộc khái niệm

  Cơ cấu tốt nhất đối với tất cả các tổ chức là

  Select one:

  a. phân cấp nhu cầu của Maslow

  b. về sự công bằng

  c. kỳ vọng của chúng tôi đáp án đúng

  d. hai nhóm yếu tố của Herzberg

  Phản hồi

  Phương án đúng là: kỳ vọng của chúng tôi Vì Học thuyết này cho rằng

  Động cơ = Kỳ vọng × Phương tiện × Chất xúc tác

  Tham khảo Mục 5.2.2.3 Học thuyết kỳ vọng của V.H.Room

  The correct answer is: kỳ vọng của V.Room

  Công cụ kinh tế có các đặc điểm sau loại trừ:

  Theo học thuyết động cơ của V.Room, những kết luận sau là đúng loại trừ:

  Kế hoạch bán hàng của một đơn vị trong quý là một ví dụ về công cụ kiểm soát nào?

  Một trong những nội dung của nguyên tắc kiểm soát “Tuân thủ pháp luật” có nghĩa là:

  Trong các chủ thể kiểm soát sau, đâu là chủ thể kiểm soát bên ngoài tổ chức?

  Một trong những nội dung của nguyên tắc kiểm soát “Công khai, minh bạch” có nghĩa là:

  Trong các thông tin sau, đâu không phải là công cụ kiểm soát

  Select one:

  a. kế hoạch chiến lược

  b. kế hoạch tác nghiệp

  c. bằng khen của cấp trên đáp án đúng

  d. dữ liệu thống kê

  Phản hồi

  Vì Bằng khen không mang tính chất bắt buộc, các dữ liệu mà bằng khen cung cấp không có tính liên tục, để từ đó làm công cụ cho việc kiểm soát Tham khảo Mục6.2.2. Công cụ kiểm soát

  The correct answer is: bằng khen của cấp trên

  Sau khi xác định mục tiêu và nội dung kiểm soát, bước tiếp theo của quy trình kiểm soát là:

  Số liệu về chi phí bán hàng của doanh nghiệp trong 3 năm liền trước là một ví dụ về công cụ kiểm soát nào?

  Sau khi đánh giá việc thực hiện, bước tiếp theo của quy trình kiểm soát là:

  Bản kế hoạch ngành kinh doanh của công ty trong 10 năm tới sẽ là công cụ kiểm soát nào:

  Khi nhà quản lý xác định mục tiêu và các phương thức hành động thích hợp để đạt được mục tiêu cho một tổ chức, nhà quản lý đã thực hiện chức năng:

  Hình thức của quyết định quản lý:

  Tổ chức hội thảo:

  Phương án đúng là: là một trong các phương pháp để nhà quản lý lấy ý kiến chuyên gia trong quá trình ra quyết định hoặc tổ chức thực hiện quyết định quản lý. Vì Phương pháp hội thảo là phương pháp phổ biến để tìm ý kiến các giải pháp giải quyết một vấn đề quan trọng nào đó. Các cuộc hội thảo cho phép các nhà khoa học và các nhà quản lý tự do trình bầy những suy nghĩ khác nhau của mình, do đó qua hội thảo có thể nhận được rất nhiều thông tin theo những góc độ khác nhau. Tham khảo Mục 2.3.3. Phương pháp chuyên gia

  The correct answer is: là một trong các phương pháp để nhà quản lý lấy ý kiến chuyên gia trong quá trình ra quyết định hoặc tổ chức thực hiện quyết định quản lý.

  Phương pháp ra quyết định dựa vào trực giác:

  Phương án đúng là: thường được áp dụng khi các phương pháp ra quyết định khác không đưa ra được quyết định đáng tin cậy Vì Trong nhiều tình huống các phương pháp kể trên không giúp người ra quyết định đưa ra được quyết định tin cậy. Trong những tình huống như vậy, người ra quyết định có thể dựa vào trực giác để ra quyết định.Phương pháp dựa vào trực giác ra quyết định là phương pháp dựa vào tâm thức để đánh giá tình huống và đưa ra kết luận mà không cần sự can thiệp của thông tin hay phân tích thực tế. Tham khảo Mục 2.3.7. Phương pháp ra quyết định dựa vào trực giác.

  The correct answer is: thường được áp dụng khi các phương pháp ra quyết định khác không đưa ra được quyết định đáng tin cậy.

  Cấu trúc của một bản phân tích chiến lược không bao gồm:

  Select one:

  a. phân tích môi trường bên ngoài.

  b. phân tích môi trường bên trong.

  c. xác định mục tiêu chiến lược.

  d. báo cáo tình hình thực hiện chiến lược. đáp án đúng

  Phản hồi

  Phương án đúng là: báo cáo tình hình thực hiện chiến lược.Vì Giới thiệu khái quát về tổ chức Phân tích môi trường bên ngoài Phân tích môi trường bên trong Khẳng định sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược Xác định mục tiêu chiến lược Xác định các phương án (lựa chọn) chiến lược Đánh giá và lựa chọn chiến lược tối ưuMột số kiến nghị để tổ chức thực hiện chiến lược thành công Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược được xây dựng khi tổ chức đã, đang thực hiện chiến lược, nó không nằm trong nội dung của một bản phân tích nhiến lược.Tham khảo Mục 3.3.3. Cấu trúc của một bản phân tích chiến lược

  The correct answer is: báo cáo tình hình thực hiện chiến lược.

  Việc xây dựng dự toán cho một dự án marketing trong tương lại là một ví dụ về kiểm soát:

  Theo mối quan hệ với đầu ra của tổ chức, có các loại nhà quản lý sau:

  Select one:

  a. Tổ chức và lãnh đạo.

  b. Lập kế hoạch.

  c. Bán hàng. đáp án đúng

  d. Kiểm soát.

  Phản hồi

  Phương án đúng là: Bán hàng. Vì Hoạt động của nhà quản lý trong tổ chức là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Tham khảo Mục 1.2.1.1. Khái niệm quản lý

  The correct answer is: Bán hàng.

  Những người chỉ chịu trách nhiệm đối với một chức năng hoạt động của tổ chức là:

  Phân tích vấn đề:

  Chọn phương án đúng. Quyết định quản lý:

  Tính hợp pháp của quyết định quản lý được thể hiện:

  Chính sách là loại hình kế hoạch:

  Nội dung nào sau đây nằm trong quy trình lập kế hoạch:

  Mô hình cơ cấu thường dẫn đến mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng khi đề ra các chiến lược là hạn chế của cơ cấu

  Cơ cấu tổ chức bền vững là

  Mô hình cơ cấu dẫn đến sự tranh dành nguồn lực giữa các bộ phận và sự trùng lặp của tổ chức là cơ cấu

  Select one:

  a. Chức năng

  b. Hình tháp

  c. Nằm ngang

  d. Sản phẩm đpá án đúng

  Phản hồi

  Phương án đúng là:. Sản phẩm Vì đặc trưng của cơ cấu này các bộ phận theo sản phẩm chạy theo lợi ích cục bộ, và có sự trùng lặp về cơ cấu Tham khảo Bài 4 Mục 4.2.2. Hình thành các bộ phận

  The correct answer is: Sản phẩm

  Một nhân viên có trách nhiệm tư vấn cho các nhà quản lý trực tuyến là một nội dung của loại quyền hạn

  Mô hình cơ cấu nào dễ đào tạo các nhà quản lý chuyên môn

  Select one:

  a. Địa dư

  b. Chức năng đáp án đúng

  c. Mạng lưới

  d. Khách hàng

  Phản hồi

  Phương án đúng là: Chức năng Vì các nhiệm vụ gắn liền với một chức năng được hợp nhóm trong một đơn vị cơ cấu nên nhà quản lý thường xuyên thực hành các chức năng quản lý chuyên môn Tham khảo Bài 4 Mục 4.2.2. Hình thành các bộ phận

  The correct answer is: Chức năng

  Sử dụng được lợi thế nguồn lực của các địa phương khác nhau là lợi thế của cơ cấu

  Sự cấn thiết hoàn thiện cơ cấu tổ chức là xuất phát từ

  Lý do phối hợp trong tổ chức là

  Tầm quản lý của một nhà quản lý ít phụ thuộc vào

  Mô hình tổ chức sản phẩm nên được sử dụng khi tổ chức có đặc điểm

  Ưu điểm của hệ thống kiểm soát phản hồi dự báo là:

  Sau khi xác định các tiêu chuẩn kiểm soát, bước tiếp theo của quy trình kiểm soát là:

  Sau khi giám sát và đo lường việc thực hiện, bước tiếp theo của quy trình kiểm soát là:

  Kế hoạch tác nghiệp thường được xây dựng cho thời gian

  Lập kế hoạch chiến lược là nhiệm vụ của:

  Một trong những nội dung của nguyên tắc kiểm soát “Điểm kiểm soát thiết yếu” có nghĩa là:

  Nhà quản lý sẽ phải tăng cường mức độ kiểm soát nếu:

  Select one:

  a. nhân viên có một ý thức rõ ràng về nhiệm vụ của tổ chức.

  b. nhân viên thụ động khi thực hiện công việc. đáp án đúng

  c. nhân viên có trách nhiệm với công việc.

  d. nhân viên dễ dàng hoàn thành các công việc.

  Phản hồi

  Phương án đúng là: nhân viên thụ động khi thực hiện công việc. Vì Khi nhân viên thụ động với công việc thì rất dễ không hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra, do vậy nhà quản lý phải tăng cường kiểm soát để có các biện pháp khắc phục kịp thời đảm bảo kế hoạch vẫn được thực hiện Tham khảo Mục 6.1.3. Nguyên tắc của kiểm soát

  The correct answer is: nhân viên thụ động khi thực hiện công việc.

  Theo Daniel Goleman, năng lực quản lý bản thân và các mối quan hệ của chúng ta một cách có hiệu lực là:

  Quá trình giám sát, đo lường, đánh giá và điều chỉnh hoạt động để đảm bảo sự thực hiện theo các kế hoạch là nội dung của chức năng :

  Các vai trò của nhà quản lý theo Mintzberg bao gồm:

  Tổ chức thuộc quyền sở hữu của Nhà nước hoặc không có chủ sở hữu là một:

  Theo phạm vi quản lý, có các loại nhà quản lý sau:

  Khi quản đốc phân xưởng của một nhà máy so sánh chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn đặt ra của sản phẩm đó, nhà quản lý này đang thực hiện chức năng:

  Kế hoạch chiến lược được xây dựng cho thời gian:

  Phương pháp phân tích toán học:

  Quy hoạch là sự cụ thể hoá của

  Quá trình thiết lập các mục tiêu và phương thức hành động thích hợp để đạt mục tiêu là nội dung của chức năng :

  Select one:

  a. Tổ chức

  b. Lập kế hoạch đúng

  c. Lãnh đạo

  d. Kiểm soát

  Phản hồi

  Phương án đúng là: Lập kế hoạch Vì Lập kế hoạch là quá trình thiết lập các mục tiêu và phương thức hành động thích hợp để đạt mục tiêu. Tham khảo Mục 1.2.1.2 Các yếu tố cơ bản của quản lý

  The correct answer is: Lập kế hoạch

  Nguồn lực của tổ chức:

  The correct answer is: Là một trong các căn cứ ra quyết định quản lý.

  Tính khoa học của quyết định quản lý được thể hiện:

  The correct answer is: Quyết định được đưa ra dựa trên các căn cứ khoa học.

  Môi trường bên ngoài của tổ chức không bao gồm:

  Select one:

  a. sự biến động của nền kinh tế.

  b. thay đổi chính sách của Nhà nước.

  c. xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới

  d. yếu kém về nhân sự của tổ chức. đáp án đúng

  Phản hồi

  Phương án đúng là: yếu kém về nhân sự của tổ chức. Vì Yếu kém về nhân sự của tổ chức là một điểm yếu của tổ chức, thuộc về môi trường bên trong. Tham khảo Mục3.3.4.1. Mô hình SWOT

  The correct answer is: yếu kém về nhân sự của tổ chức.

  Sau khi xác định hệ thống kiểm soát, bước tiếp theo của quy trình kiểm soát là

  Select one:

  a. xác định mục tiêu và nội dung kiểm soát.

  b. giám sát và đo lường việc thực hiện. đáp án đúng

  c. xác định tiêu chuẩn kiểm soát.

  d. đánh giá sự thực hiện.

  Phản hồi

  Phương án đúng là giám sát và đo lường việc thực hiện Vì Sau khi đã xác định được hệ thống kiểm soát, nhà quản lý cần phải liên tục giám sát, đo lường việc thực hiện của nhân viên nhằm đảm bảo các mục tiêu được hoàn thành với hiệu quả cao. Tham khảo Mục 6.2.3. Quy trình kiểm soát

  The correct answer is: giám sát và đo lường việc thực hiện.

  Nhược điểm của hệ thống kiểm soát phản hồi dự báo là:

  Select one:

  a. nhà quản lý không thể đảm bảo chắc chắn chất lượng sản phẩm cuối cùng.

  b. không xác định chính xác nguyên nhân gây ra sai sót.

  c. nhà quản lý không thể giao cho nhân viên tự kiểm soát.

  d. chi phí thực hiện kiểm soát lớn đáp án đúng

  Phản hồi

  Phương án đúng là: chi phí thực hiện kiểm soát lớn Vì Hệ thống kiểm soát phản hồi dự báo kiểm soát đầu vào và quá trình hoạt động do vậy các yếu tố cần kiểm soát lớn, hệ thống kiểm soát sẽ đòi hỏi chi phí lớn Tham khảo Mục 6.1.2. Bản chất của Kiểm soát

  Tất cả các giảng viên phải đeo thẻ khi lên lớp” là minh hoạ của:

  Select one:

  a. chương trình.

  b. dự án.

  c. thủ tục.

  d. quy tắc. đúng

  Phản hồi

  Phương án đúng là: quy tắc.Vì Nó giải thích rõ ràng hành động mà giảng viên có thể làm vàphải làm là: đeo thẻ khi lên lớp. Tham khảo Mục 3.1.2. Hệ thống kế hoạch của tổ chức.

  The correct answer is: quy tắc.

  Tổng kết, rút kinh nghiệm về quyết định:

  The correct answer is: là nội dung cuối cùng của bước tổ chức thực hiện quyết định

  Tổ chức thực hiện quyết định:

  Select one:

  a. là bước đầu tiên của quy trình quyết định quản lý.

  b. là không thực sự quan trọng vì ra quyết định chính xác mới là yếu tố quan trọng.

  c. là bước quan trọng trong quy trình quyết định. đúng

  d. được thực hiện sau khi xây dựng các phương án của quyết định.

  Phản hồi

  Phương án đúng là: là bước quan trọng trong quy trình quyết định. Vì Quy trình quyết định quản lý bao gồm các bước: 1) Phân tích vấn đề; 2) Xây dựng các phương án quyết định; 3) Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất; và 4) Tổ chức thực hiện quyết định.Tổ chức thực hiện quyết định bao gồm các nội dung: Xây dựng kế hoạch thực hiện, thực hiện quyết định; kiểm tra việc thực hiện, và tổng kết rút kinh nghiệm. Tham khảo Mục 2.2. Quy trình quyết định quản lý

  The correct answer is: là bước quan trọng trong quy trình quyết định.

  Phải làm gì và làm thế nào? Là nội dung của

  Select one:

  a. Mục tiêu kế hoạch

  b. Giải pháp kế hoạch đúng

  c. Công cụ kế hoạch

  d. Hình thức kế hoạch

  Phản hồi

  Phương án đúng là: Giải pháp kế hoạch Vì Giải pháp kế hoạch là những công việc cần phải làm và cách thức thực hiện chúng Tham khảo Mục 3.1.1. Nội dung kế hoạch

  The correct answer is: Giải pháp kế hoạch

  The correct answer is: lợi ích của kiểm soát phải tương xứng với chi phí dành cho kiểm soát.

  The correct answer is: hệ thống kiểm soát đơn giản, dễ thực hiện.

  The correct answer is: Người lao động thực hiện một vài nhiệm vụ cụ thể

  9

  Khi sử dụng phương pháp chuyên gia trong ra quyết định quản lý:

  Các nhà quản lý cần thành lập nhóm chuyên gia và tổ chức lấy ý kiến chuyên gia

  Phương pháp chuyên gia được sử dụng trong quá trình quyết định quản lý được thống nhất theo các bước cơ bản sau:

  1) Thành lập các nhóm chuyên gia

  2) Tổ chức lấy ý kiến của của các chuyên gia.

  10

  So sánh các phương án của quyết định:

  Là một nội dung của bước đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất

  Quy trình quyết định quản lý bao gồm các bước:

  1) Phân tích vấn đề

  2) Xây dựng các phương án quyết định

  3) Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất

  4) Tổ chức thực hiện quyết định.

  Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất bao gồm các nội dung: Dự báo các ảnh hưởng của từng phương án; đánh giá ảnh hưởng của từng phương án; so sánh các phương án theo hệ thống tiêu chí đánh giá.

  14

  Tính hợp pháp của quyết định quản lý được thể hiện:

  Là quyết định đó được đưa ra trong thẩm quyền, nội dung không trái pháp luật và đúng thể thức văn bản

  Một quyết định đảm bảo tính hợp pháp khi:

  – Quyết định được đưa ra trong phạm vi thẩm quyền của cá nhân của tập thể.

  – Quyết định không trái với nội dung mà pháp luật quy định.

  – Quyết định được ban hành đúng thủ tục và hình thức.

  15

  Các nguồn lực có thể huy động của tổ chức:

  Là một trong các căn cứ để ra quyết định

  Căn cứ để ra quyết định quản lý bao gồm:

  1) Hệ thống Mục tiêu

  2) Hệ thống pháp luật và các thông lệ

  3) Hiệu quả của quyết định

  4) Các nguồn lực có thể huy động

  5) Môi trường quyết định.

  Nguồn lực để thực hiện quyết định bao gồm nguồn nhân lực, vật lực và tài lực. Khi ra quyết định không thể không tính đến các nguồn lực này.

  18

  Sau khi xác định mục tiêu, bước tiếp theo của quá trình lập kế hoạch là:

  Xây dựng các phương án

  Quy trình lập kế hoạch gồm các bước:

  (1) Phân tích môi trường

  (2) Phân tích mục tiêu

  (3) Xây dựng các phương án

  (4) Đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu

  (5) Quyết định và văn bản hoá kế hoạch.

  Sau khi xác định mục tiêu, xây dựng các phương án thực chất là việc xác định hệ thống các giải pháp và công cụ để thực hiện các Mục tiêu đó.

  28

  Bước đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch là:

  Phân tích môi trường

  Quy trình lập kế hoạch gồm các bước:

  (1) Phân tích môi trường

  (2) Phân tích mục tiêu

  (3) Xây dựng các phương án

  (4) Đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu

  (5) Quyết định và văn bản hoá kế hoạch.

  Phân tích môi trường là căn cứ để xác định mục tiêu và giải pháp kế hoạch.

  50

  Các yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo không bao gồm yếu tố nào sau đây:

  Khả năng chuyên môn

  Lãnh đạo là sự kết hợp của ít nhất ba yếu tố cấu thành chính:

  (1) khả năng hiểu được con người với những động cơ thúc đẩy khác nhau

  (2) khả năng khích lệ, lôi cuốn

  (3) khả năng thiết kế và duy trì môi trường để thực hiện nhiệm vụ

  51

  Tiêu chí đánh giá thành công của việc sử dụng quyền lực là:

  Sự thoả mãn và sự hoàn thành nhiệm vụ của người dưới quyền

  Tiêu chí đánh giá thành công của việc sử dụng quyền lực là:

  (1) sự thoả mãn của người dưới quyền

  (2) sự hoàn thành nhiệm vụ của người dưới quyền.

  54

  Mô hình cơ cấu dẫn đến sự tranh giành nguồn lực giữa các tuyến và tính phi hiệu quả của tổ chức là cơ cấu:

  Sản phẩm

  Đặc trưng của cơ cấu này các bộ phận theo sản phẩm chạy theo lợi ích cục bộ

  156

  Xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định:

  Là nội dung đầu tiên của bước tổ chức thực hiện quyết định

  Quy trình quyết địnnh quản lý bao gồm các bước :

  1) Phân tích vấn đề

  2) Xây dựng các phương án quyết định

  3) Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất

  4) Tổ chức thực hiện quyết định.

  Tổ chức thực hiện quyết định bao gồm các nội dung: Xây dựng kế hoạch thực hiện; thực hiện quyết định; kiểm tra việc thực hiện và tổng kết rút kinh nghiệm

  160

  Hệ thống pháp luật và các thông lệ:

  Là một trong các căn cứ để ra quyết định

  Căn cứ để ra quyết định quản lý bao gồm :

  1) Hệ thống mục tiêu

  2) Hệ thống pháp luật và các thông lệ

  3) Hiệu quả của quyết định

  4) Các nguồn lực có thể huy động

  5) Môi trường quyết định. Các quyết định phải phù hợp với pháp luật hiện hành, bởi vậy khi lựa chọn các phương án quyết định, phương án nào trái với pháp luật phải loại trừ .

  1

  Tầm quan trọng tương đối của các kỹ năng quản lý không thay đổi theo các cấp quản lý trong tổ chức.

  SAI

  Kỹ năng kỹ thuật có vai trò lớn nhất ở cấp quản lý cơ sở, và giảm dần đối với cấp quản lý bậc trung và có ý nghĩa khá nhỏ đối với cấp cao. Kỹ năng thực hiện các mối quan hệ con người có ý nghĩa quan trọng đối với mọi cấp quản lý. Kỹ năng nhận thức có vai trò nhỏ đối với nhà quản lý cấp cơ sở; trở nên quan trọng hơn đối với cấp trung; và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cấp cao.

  2

  Quản lý xét theo quá trình là tương đối thống nhất đối với mọi tổ chức.

  ĐÚNG

  Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các nguồn lực và hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích của tổ chức với hiệu lực và hiệu quả cao một cách bền vững trong điều kiện môi trường luôn biến động

  3

  Quản lý là quá trình lập kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch

  SAI

  4

  Nhà quản lý ở các cấp khác nhau thực hiện những quy trình quản lý hoàn toàn khác nhau.

  SAI

  Nhà quản lý ở các cấp khác nhau đều thực hiện quy trình quản lý bao gồm các bước lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát

  5

  Nhà quản lý ở các bộ phận và phân hệ khác nhau thực hiện những quy trình quản lý hoàn toàn khác nhau.

  SAI

  Câu hỏi liên hệ với thực tiễn

  1

  Nêu tên một tổ chức mà anh/chị biết rõ. Hãy xác định hoạt động cơ bản của tổ chức đó.

  1. Nêu tên một tổ chức mà bạn hiểu rõ.

  2. Sử dụng mô hình Chuỗi giá trị để xác định các hoạt động cơ bản của tổ chức đó. Các hoạt động đó thường là:

  +) Nghiên cứu và dự báo thị trường.

  +) Thiết kế ra các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

  +) Tìm kiếm và huy động các nguồn lực cho hoạt động của tổ chức, đặc biệt là đầu vào cho quá trình tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức.

  +) Tiến hành tạo ra các sản phẩm và dịch vụ – quá trình sản xuất.

  +) Phân phối các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

  +) Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

  +) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội của tổ chức.

  +) Thực hiện hoạt động kế toán và thống kê để phản ánh hoạt động của tổ chức bằng con số.

  +) Xây dựng, củng cố, phát triển các mối quan hệ đối ngoại.

  +) Thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển.

  +) Thực hiện các hoạt động hậu cần để hỗ trợ cho các hoạt động kể trên của tổ chức.

  5

  Lấy ví dụ hai nhà quản lý cùng chức năng, khác cấp trong một tổ chức? Hãy so sánh yêu cầu về kỹ năng đối với hai nhà quản lý đó?

  1

  Chất lượng của quyết định quản lý chỉ phụ thuộc vào năng lực của nhà quản lý.

  SAI

  2

  Một quyết định có tính hợp pháp là một quyết định có hiệu lực và hiệu quả cao.

  SAI

  Một quyết định muốn có hiệu lực và hiệu quả cao cần đáp ứng được các yêu cầu:

  +) Yêu cầu về tính hợp pháp;

  +) Yêu cầu về tính khoa học;

  +) Yêu cầu về tính hệ thống;

  +) Yêu cầu về tính tối ưu;

  +) Yêu cầu về tính linh hoạt;

  +) Yêu cầu về tính cô đọng, dễ hiểu;

  +) Yêu cầu về tính cụ thể thời gian, đối tượng thực hiện

  3

  Quy trình quyết định quản lý là quy trình ra quyết định quản lý.

  SAI

  Quá trình quyết định quản lý gồm các bước:

  Bước 1: Phân tích vấn đề;

  Bước 2: Xây dựng các phương án quyết định;

  Bước 3 Đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất;

  Bước 4: Tổ chức thực hiện quyết định.

  Như vậy là quy trình quyết định quản lý bao gồm cả quy trình ra quyết định và quy trình tổ chức thực hiện quyết định.

  4

  Lập kế hoạch thực hiện quyết định là một nội dung trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định.

  ĐÚNG

  5

  Căn cứ duy nhất để ra quyết định quản lý là nguồn lực có thể sử dụng để thực hiện quyết định.

  SAI

  Để ra các quyết định quản lý, nhà quản lý cần căn cứ vào các nội dung sau:

  +) Hệ thống m c tiêu của tổ chức;

  +) Hệ thống pháp luật và thông lệ;

  +) Hiệu quả của quyết định;

  +) Các nguồn lực có thể huy động;

  +) Môi trường quyết định.

  1

  Phân tích môi trường là cần thiết trong lập kế hoạch.

  ĐÚNG

  Mục đích của việc phân tích môi trường là xác định những điểm mạnh và điểm yếu, tìm kiếm cơ hội và phát hiện ra những thách thức đặt ra cho tổ chức. Kết quả của phân tích môi trường là căn cứ để xác định mục tiêu và đưa ra các giải pháp. Nếu không phân tích môi trường sẽ dẫn đến xác định mục tiêu sai, giải pháp sai.

  2

  Thủ tục là loại hình kế hoạch cho phép nhà quản lý được tự do sáng tạo cao khi hành

  động.

  SAI

  Thủ tục là kế hoạch hướng dẫn hành động, chỉ ra một cách chi tiết, biện pháp chính xác cho một hoạt đ ng nào đó cần phải thực hiện. Đó là một chuỗi các hoạt động cần thiết theo thứ tự thời gian, theo cấp bậc quản lý. Vì vậy nó hạn chế sự tự do sáng tạo của nhà quản lý khi hành động.

  Câu hỏi liên hệ với thực tiễn

  1

  Một tổ chức hoạt động trong môi trường ít biến động, các nhà quản lý thuộc tổ chức đó có nhất thiết phải lập kế hoạch hay không?

  Lập kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu và lựa chọn các phương thức hành động để đạt được mục tiêu. Dù tổ chức hoạt động trong môi trường nào cũng cần có kế hoạch để xác định mục tiêu và cách thức để đạt mục tiêu đó. Vì vậy tổ chức hoạt động trong môi trường ít biến động thì các nhà quản lý thuộc tổ chức đó vẫn phải lập kế hoạch.

  2

  Trên thực tế, có phải tất cả các tổ chức đều có kế hoạch chiến lược?

  Trên thực tế, không phải mọi tổ chức đều xây dựng được một bản kế hoạch chiến lược chính thức, được thể chế hoá cho tổ chức mình, nhất là các tổ chức có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, kế hoạch chiến lược là cần thiết giúp cho tổ chức xác định các mục tiêu tổng thể và các giải pháp cơ bản, định hướng dài hạn cho hoạt động của tổ chức.

  3

  Khi lập kế hoạch, nếu không phân tích môi trường thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?

  Phân tích môi trường là căn cứ để xác định mục tiêu, đưa ra giải pháp. Nếu không phân tích môi trường sẽ dẫn đến xác định mục tiêu sai, giải pháp sai.

  1

  Đảm bảo các nguồn lực của tổ chức trong những hình thức nhất định để thực hiện các mục tiêu kế hoạch là nội dung của chức năng tổ chức.

  ĐÚNG

  Vì theo khái niệm chức năng tổ chức là chức năng xây dựng nên các hình thái cơ cấu nguồn lực và con người để triển khai chiến lược và kế hoạch.

  Câu hỏi liên hệ với thực tiễn

  1

  Hãy nêu tên một tổ chức mà anh/chị hiểu rõ? Hãy vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức đó?

  Phân tích đặc điểm chuyên môn hóa trong cơ cấu tổ chức đó?

  2

  Hãy nêu tên một tổ chức mà anh/chị hiểu rõ? Hãy vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức đó?

  Phân tích đặc điểm hình thành các bộ phận trong cơ cấu.

  3

  Hãy nêu tên một tổ chức mà anh/chị hiểu rõ? Hãy vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức đó?

  Phân tích đặc điểm tầm quản lý và cấp quản lý của tổ chức đó?

  1. Nêu tên một tổ chức cụ thể và nêu chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của tổ chức đó.

  2. Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức: phải thể hiện được các bộ phận, các tuyến quản lý, các vị trí quản lý cơ bản.

  3. Phân tích được số cấp quản lý trong tổ chức.

  4. Phân tích được tầm quản lý của các cấp quản lý.

  5. Đánh giá được những ưu điểm, hạn chế của đặc điểm tầm quản lý và số cấp quản lý dựa trên những yếu tố tác động lên tầm quản lý.

  6. Đề xuất các sáng kiến hoàn thiện: nếu thay đổi tầm quản lý thế nào? Số cấp quản lý là bảo nhiêu? Thay đổi ra sao?

  4

  Hãy nêu tên một tổ chức mà anh/chị hiểu rõ? Hãy vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức đó?

  Phân tích đặc điểm phi tập trung hóa trong tổ chức?

  5

  Hãy nêu tên một tổ chức mà anh/chị hiểu rõ? Hãy vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức đó?

  Phân tích các mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức?

  1

  Chỉ cần sử dụng các công cụ hành chính – tổ chức là đủ để tạo động lực cho nhân viên trong tổ chức.

  SAI

  Con người có nhiều động cơ làm việc khác nhau và mỗi loại công cụ lại có ưu điểm và nhược điểm riêng; do đó phải vận động tổng hợp các loại công cụ khác nhau mới đủ để tạo động lực cho nhân viên.

  5

  Nhận thức về phần thưởng chứ không phải giá trị của phần thưởng sẽ quyết định kết quả tạo động lực làm việc.

  ĐÚNG

  Theo học thuyết kỳ vọng của V.H.Room, chất xúc tác là cường độ ưu ái của một người giành cho kết quả đạt được, nó phản ánh giá trị và mức hấp dẫn của kết quả đối với một cá nhân. Như vậy nhận thức hay mức độ ưu ái của một cá nhân đối với phần thưởng sẽ quyết định kết quả tạo động lực làm việc chứ không phải là giá trị của bản thân phần

  thưởng.

  4

  1. Lan là nhà quản trị cấp trung.

  2. Học thuyết của Herzberg.

  3. Các yếu tố duy trì có thể sử dụng là chính sách và quy định quản lý của tổ chức, sự an toàn, điều kiện làm việc, những mối quan hệ giao tiếp trong tổ chức, lương, thưởng, đời sống cá nhân, địa vị, công việc ổn định…

  5

  1. Quyền lực vị trí, quyền thưởng, phạt và phong cách lãnh đạo độc tài.

  2. Phong cách trên làm cho tinh thần, thái độ và kết quả làm việc của nhân viên trong bộ phận giảm.

  3. Có thể vận dụng học thuyết kỳ vọng của chúng tôi để giải thích.

  1

  Kiểm soát phản hồi dự báo là việc nhà quản lý kiểm soát chặt chẽ đầu vào và quá trình hoạt động của nhân viên.

  ĐÚNG

  Thông qua việc kiểm soát đầu vào và quá trình công việc, nhà quản lý có thể đảm bảo rằng đầu ra công việc sẽ đạt các mục tiêu, tiêu chuẩn đầu ra mặc dù các đầu ra này chưa được tạo ra, với ý nghĩa như vậy nên hệ thống kiểm soát này được gọi là phản hồi dự báo.

  4

  Sau khi tiến hành đo lường và đánh giá kết quả hoạt động, nếu có sai lệch nhà quản lý cần phải tiến hành điều chỉnh sai lệch càng sớm càng tốt.

  SAI

  Sau khi đo lường và đánh giá kết quả hoạt động, nhà quản lý phải tiến hành đánh giá kết quả, nếu việc đánh giá cho thấy sai lệch trong phạm vi cho phép thì không cần tiến hành

  điều chỉnh.

  Câu hỏi liên hệ với thực tiễn

  1

  Hãy xây dựng hệ thống kiểm soát phản hồi dự báo cho một tổ chức (hoặc một phòng ban) mà bạn quan tâm?

  1. Học viên nên lựa chọn một phòng ban thì thuận lợi hơn cho việc làm bài tập.

  2. Học viên cần xác định mục tiêu và nội dung kiểm soát dựa vào việc xác định các yếu tố đầu vào, quá trình hoạt động của tổ chức.

  3. Với các nội dung kiểm soát đã xác định, ai là chủ thể kiểm soát, công cụ kiểm soát nào sẽ được áp dụng?

  2

  Hãy xây dựng hệ thống kiểm soát phản hồi kết quả hoạt động cho một tổ chức (hoặc một phòng ban) mà bạn quan tâm?

  1. Học viên nên lựa chọn m t phòng ban thì thuận l i hơn cho việc làm bài tập.

  2. Học viên cần xác định mục tiêu và nội dung kiểm soát dựa vào việc xác định các yếu tố đầu ra của phòng ban.

  3. Với các nội dung kiểm soát đã xác định, ai là chủ thể kiểm soát, công cụ kiểm soát nào sẽ được áp dụng?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Tổ Chức Trong Quản Trị Học
 • 7 Kỹ Năng Đặc Biệt Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Hiện Đại
 • Khóa Học Chiến Lược Nhân Sự Dành Cho Lãnh Đạo, Giám Đốc
 • Vai Trò Của Nhà Quản Trị Trong Doanh Nghiệp
 • Nhà Quản Trị Là Gì? Vai Trò Của Nhà Quản Trị Trong Doanh Nghiệp
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Trắc Nghiệm Quản Lý Học trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100