Đề Xuất 5/2022 # Trắc Nghiệm Gdqp 12 Bài 3. Công An Nhân Dân Việt Nam # Top Like

Xem 13,761

Cập nhật nội dung chi tiết về Trắc Nghiệm Gdqp 12 Bài 3. Công An Nhân Dân Việt Nam mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,761 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Chi Tiết Về Vpn Và Các Giao Thức Dùng Trong Mạng Riêng Ảo
 • Cio Là Gì ? Chức Năng Của Cio So Với Một Công Ty
 • Dòng Máy Plasma Cnc Cao Cấp Nhất Của Mta Hiện Nay
 • Máy Cắt Plasma Cnc Mta Pro
 • Máy Cắt Cnc Plasma Chất Lượng Cao Mta Pro
 • Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 3. Công an nhân dân Việt Nam

  1. Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân là cơ quan nào?

  a. Bộ Công an

  b. Tống cục An ninh

  c. Tổng cục Cảnh sát

  d. Tổng cục Hậu cần

  2. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào?

  a. Lực lượng chủ lực và lực lượng địa phương

  b. Lực lượng An ninh và lực lượng Cảnh sát

  c. Công an trung ương và Công an địa phương

  d. Công an cơ động và Công an thường trực

  3. Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam:

  a. Được tổ chức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ đơn vị cơ sở trở lên

  b. Được tổ chức từ đơn vị chủ lực của Bộ đến các địa phương

  c. Được tổ chức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ Trung ương đến cơ sở

  d. Được tổ chức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ cơ sở

  4. Công an nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?

  a. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của dân tộc Việt Nam

  b. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của nhân dân Việt Nam

  c. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của giai cấp công nhân

  d. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam

  5. Công an xã , phường có thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam không?

  a. Có

  b. Không

  c. Thời bình thuộc Công an cơ sở

  d. Độc lập trong cả thời bình và thời chiến

  a. Đơn vị thuộc Nhà nước, do Bộ trưởng Bộ Công an đứng đầu

  b. Đơn vị thuộc Chính phủ, do Bộ trưởng Bộ Công an đứng đầu

  c. Đơn vị thuộc quốc phòng, do Bộ trưởng Bộ Công an đứng đầu

  d. Đơn vị thuộc các tỉnh, do Bộ trưởng Bộ Công an đứng đầu

  7. Bộ Công an có mấy Tổng cục?

  a. 4

  b. 5

  c. 6

  d. 7

  8. Tổng cục nào sau đây không có trong các Tổng cục thuộc Bộ Công an?

  a. Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát

  b. Tổng cục Xây dựng lực lượng, Tổng cục Hậu cần

  c. Tổng cục Tình báo, Tổng cục Kĩ thuật

  d. Tổng cục quân y, Tổng cục xăng dầu

  9. Một trong chức năng của Bộ Công an là gì?

  a. Quản lí nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

  b. Chấp hành và vận động nhân dân chấp hành tốt Pháp luật của Nhà nước

  c. Chấp hành và vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng

  d. Luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đầu thắng lợi với kẻ thù xâm lược

  10. Một nội dung trong chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Cảnh sát là gì?

  a. Là lực lượng nòng cốt trong mặt trận văn hóa

  b. Đảm nhiệm công tác chính trị trong lực lượng công an

  c. Là lực lượng nòng cốt, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm

  d. Là lực lượng nòng cốt trong mặt trận giáo dục tội phạm

  11. Cơ quan nào của Bộ Công an có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác quản lí nhà nước về thi hành án phạt tù?

  a. Vụ Pháp chế

  b. Cục Quản lí trại giam

  c. Bộ Tư lệnh cảnh vệ

  d. Tổng cục An ninh

  12. Một trong chức năng của cơ quan Tổng cục Kĩ thuật, Bộ Công an nhân dân là gì?

  a. Là cơ quan có chức năng chủ yếu đảm bảo kĩ thuật hình sự

  b. Là cơ quan đảm bảo trang bị, phương tiện kĩ thuật cho các hoạt động của công an

  c. Là cơ quan có chức năng chủ yếu đảm bảo nghiên cứu khoa học

  d. Là cơ quan chuyên khai thác thành tựu khoa học, công nghệ của Bộ Công an

  13. Cấp bậc Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân Việt nam như thế nào?

  a. Cấp tướng: 2 bậc; Cấp tá: 2 bậc; Cấp úy: 2 bậc; Hạ sĩ quan: 1bậc.

  b. Cấp tướng: 3 bậc; Cấp tá: 3 bậc; Cấp úy: 3 bậc; Hạ sĩ quan: 2 bậc.

  c. Cấp tướng: 4 bậc; Cấp tá: 4 bậc; Cấp úy: 4 bậc; Hạ sĩ quan: 3 bậc.

  d. Cấp tướng: 5 bậc; Cấp tá: 5 bậc; Cấp úy: 5 bậc; Hạ sĩ quan: 4 bậc.

  14. Cấp bậc Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật Công an nhân dân Việt nam như thế nào?

  a. Cấp tá: 1 bậc; Cấp úy: 2 bậc; Hạ sĩ quan: 1bậc.

  b. Cấp tá: 2 bậc; Cấp úy: 3 bậc; Hạ sĩ quan: 2 bậc.

  c. Cấp tướng: 3 bậc; Cấp tá: 3 bậc; Cấp úy: 3 bậc; Hạ sĩ quan: 2 bậc.

  d. Cấp tá: 3 bậc; Cấp úy: 4 bậc; Hạ sĩ quan: 3 bậc.

  15. Cấp bậc hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn Công an nhân dân Việt nam như thế nào?

  a. Hạ sĩ quan: 3 bậc; Chiến sĩ: 2 bậc

  b. Hạ sĩ quan: 2 bậc. Chiến sĩ: 3 bậc

  c. Hạ sĩ quan: 1 bậc. Chiến sĩ: 3 bậc

  d. Hạ sĩ quan: 4 bậc. Chiến sĩ: 1 bậc

  16. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục An ninh, Bộ Công an không bao gồm nội dung nào sau đây?

  a. Là lực lượng nòng cốt của công an

  d. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm thất bại âm mưu, hành động xâm phạm an ninh quốc gia

  17. Một trong chức năng của cơ quan Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an là gì?

  a. Là cơ quan có chức năng chủ yếu đảm bảo quân y cho công an

  b. Là cơ quan có chức năng chủ yếu đảm bảo hoạt động kinh tế cho công an

  c. Là cơ quan có chức năng chủ yếu đảm bảo chế độ ăn, ở cho công an

  d. Là cơ quan tham mưu, bảo đảm về mặt hậu cần, cơ sở vật chất cho các lực lượng của Bộ Công an

  18. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục tình báo, Bộ Công an không bao gồm nội dung nào sau đây?

  a. Là lực lượng nòng cốt của công an hoạt động ở trong nước

  b. Là lực lượng bí mật, phạm vi hoạt động ở cả trong và ngoài nước

  d. Ngăn chặn và đập tan những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia

  19. Công an xã trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là:

  a. Lực lượng chuyên trách làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  b. Lực lượng bán chuyên trách làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  c. Lực lượng bán chuyên nghiệp làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  d. Lực lượng chuyên nghiệp làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  20. Tổ chức nào lãnh đạo, quản lí Công an xã trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam?

  a. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, quản lí điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố.

  b. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, quản lí điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  c. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, quản lí điều hành của Ủy ban nhân dân xã.

  d. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, quản lí điều hành của Ủy ban nhân dân huyện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Quan Trọng Của Thị Trường Ngoại Hối Là Gì ?
 • Thị Trường Là Gì? Vai Trò
 • Vpn Là Gì? Tất Cả Mọi Kiến Thức Cần Biết Về Mạng Riêng Ảo
 • Những Vpn Kém Mà Bạn Không Nên Dùng (Update)
 • Vpn Là Gì? Top 5 Dịch Vụ Vpn Tốt Nhất
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Trắc Nghiệm Gdqp 12 Bài 3. Công An Nhân Dân Việt Nam trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100