Top 11 # Xem Nhiều Nhất Windows Explorer Không Có Chức Năng Nào Sau Đây Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Lưới Nội Chất Trơn Không Có Chức Năng Nào Sau Đây?

Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này

Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này

Loại Arn Nào Sau Đây Có Chức Năng Vận Chuyển Axit Amin?

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng:

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử?

Loại ARN nào sau đây có chức năng vận chuyển axit amin?

Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3’XGA5′. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là

Đối tượng chủ yếu được Menden tiến hành thí nghiệm để tìm ra quy luật di truyền là

Bộ NST trong tế bào của người mắc hội chứng Đao có 47 chiếc NST đơn, được gọi là:

ác định kiểu hình ở đời con?

Mã di truyền có tính thoái hoá là hiện tượng

Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là

Đột biến điểm là đột biến

Ở đậu Hà lan bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14.

Cấu trúc Operon Lac ở vi khuẩn E. coli gồm các thành phần theo trật tự:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình?

Cho ngô hạt trắng giao phối với ngô hạt trắng thu được F1: 9/16 ngô hạt trắng: 6/16 ngô hạt vàng: 1/16 ngô hạt đỏ

Ở cà chua, A: quy định quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, B: quả bầu dục

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đột biến gen

Một NST có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG*HKM đã bị đột biến.

Thể tự đa bội là dạng đột biến làm tăng

Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:

Theo lí thuyết, phép lai P: AabbDd x AaBbDd, thu được đời con gồm

Gen đa hiệu là

Chiều cao thân ở một loài thực vật do 4 cặp gen nằm trên NST thường quy định

Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen hoàn toàn là

Một loài thực vật, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn

Tiến hành các phép lai thuận nghịch ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) thu được kết quả như sau

Alen A ở vi khuẩn chúng tôi bị đột biến thành alen a

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, xét các phát biểu nào sau đây:

Mạch 1 có 150 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch

Khi nào thì cụm gen cấu trúc (Z, Y, A) trong opêron Lac ở E. coli không hoạt động

Dịch mã là quá trình gì

Khi nói về thể đa bội, phát biểu nào sau đây là sai

sinh vật nhân thực, tâm động của nhiễm sắc thể

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng khởi động là nơi đảm nhận nhiệm vụ gì?

Hãy xác định kiểu gen của F1 và tần số trao đổi chéo f giữa các gen?

Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do yếu tố nào quy định?

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng một cặp A – T thì số liên kết hidro như thế nào?

Trong quá trình nhân đôi của ADN NST diễn ra trong pha

P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A – bbD – eeff là

Rễ Cọc Có Đặc Điểm Nào Sau Đây?

Câu 1. Rễ cọc có đặc điểm nào sau đây ?

A. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm ngược lên trên mặt đất.

B. Bao gồm một rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm xiên xuống mặt đất.

C. Bao gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành chùm.

D. Bao gồm nhiều rễ con mọc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi.

Câu 2. Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính ?

A. 2 loại B. 3 loại

C. 4 loại D. 5 loại

A. Rau dền B. Hành hoa

C. Lúa D. Chuối

1. Bưởi

2. Diếp cá

3. Dừa

4. Ngô

5. Bằng lăng

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

A. Tỏi và rau ngót

B. Bèo tấm và tre

C. Mít và riềng

D. Mía và chanh

A. Bèo cái

B. Bèo Nhật Bản

C. Bèo tấm

D. Đậu xanh

Câu 7. Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính ?

A. 3 miền B. 4 miền

C. 2 miền D. 5 miền

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Si

C. Trầu không

D. Ngô

Câu 9. Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp theo trình tự như thế nào ?

A. Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành.

B. Miền sinh trưởng, miền chóp rễ, miền hút, miền trưởng thành.

C. Miền chóp rễ, miền hút, miền sinh trưởng, miền trưởng thành.

D. Miền hút, miền chóp rễ, miền trưởng thành, miền sinh trưởng.

Câu 10. Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng gì ?

A. Hấp thụ nước và muối khoáng

B. Che chở cho đầu rễ

C. Dẫn truyền

D. Làm cho rễ dài ra

Câu 11. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.v

C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan – chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

Câu 12. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

A. tế bào thịt vỏ.

B. tế bào biểu bì.

C. tế bào kèm.

D. quản bào.

A. Nhân

B. Vách tế bào

C. Không bào

A. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong

B. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện

C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

Câu 15. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ ?

A. Ruột B. Bó mạch

C. Biểu bì D. Thịt vỏ

Câu 16. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào ?

A. Biểu bì và ruột

B. Thịt vỏ và bó mạch

C. Ruột và bó mạch

D. Mạch rây và mạch gỗ

A. Hút nước và muối khoáng

B. Vận chuyển các chất lên thân

C. Tăng trưởng về chiều dài

D. Hô hấp

A. Củ đậu B. Khoai lang

C. Cà rốt D. Rau ngót

Câu 19. Chọn các từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được …(1)… hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần …(2)… tới …(3)….

A. (1) : lông hút ; (2) : mạch rây ; (3) : mạch gỗ

B. (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch gỗ

C. (1) : miền chóp rễ ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây

D. (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây

Chức Năng Nào Dưới Đây Không Phải Của Tranzito?

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Cuộn cảm được phân thành những loại nào?

Công dụng của tụ điện là gì?

Tirixto dẫn điện khi nào?

Công dụng của tranzito là gì?

Linh kiện điện tử nào có 2 điện cực A1, A2​?

Để phân loại tụ điện người ta căn cứ vào đâu?

Phát biểu nào là đúng?

Một điện trở có vòng màu là: Đỏ, đỏ, đỏ, nâu. Thì trị số điện trở là bao nhiêu?

Điốt bán dẫn có cấu tạo như thế nào?

Ngăn cách dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua, đó là công dụng của?

Linh kiện bán dẫn kí hiệu 3 chân ( A1, A2 và G) có tên gọi là?

Linh kiện điện tử có hai lớp tiếp giáp P – N là gì?

Loại tụ điện có thể biến đổi được điện dung là gì?

Loại tụ điện cần được mắc đúng cực là loại nào?

Trong mạch điện, điện trở có công dụng gì?

Linh kiện điện tử có thể cho dòng điện ngược đi qua là loại linh kiện nào?

Điện trở nhiệt có bao nhiêu loại?

Một điện trở có giá trị 56×101 MΩ ±10%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự nào là đúng?

Một điện trở có giá trị 27×105 KΩ ±5%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự nào đúng?

Chọn câu sai: Điện trở là linh kiện điện tử dùng để làm gì?

Trong lớp tiếp giáp p – n dòng điện có đặc điểm gì?

Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có bao nhiêu điốt?

Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi mắc phối hợp linh kiện điện tử nào với nhau?

Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực?

Một Tirixto sẽ có số lớp tiếp giáp bán dẫn là bao nhiêu lớp?

Công dụng của cuộn cảm là gì?

Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: nâu, xám, vàng, xanh lục. Trị số đúng của điện trở là bao nhiêu?

Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: Cam, đỏ, vàng, ngân nhũ. Trị số đúng của điện trở là bao nhiêu?

Vạch thứ tư trên điện trở có bốn vòng màu có ghi màu kim nhũ thì sai số của điện trở đó là bao nhiêu?