Top 18 # Xem Nhiều Nhất Văn Phòng Thừa Phát Lại Có Chức Năng Gì / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Thừa Phát Lại Là Gì? Văn Phòng Thừa Phát Lại Có Chức Năng Gì? / 2023

Chắc đâu đó bạn cũng đã từng nhìn thấy bảng hiệu ” Văn phòng thừa phát lại” hoặc nghe nói về ” Thừa phát lại “, bạn có khi nào tự hỏi thừa phát lại là gì? văn phòng thừa phát lại có những chức năng gì chưa?

Tên gọi ” thừa phát lại ” là một thuật ngữ có gốc Hán – Việt và có tính lịch sử, nó được tồn tại ở miền nam Việt Nam trong thời kỳ trước năm 1975. Nghĩa của thừa phát lại chỉ một người công lại (một người không phải nhân viên nhà nước nhưng lại mang trong mình quyền lực nhà nước vì người đó được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm).

Trong vốn từ ngữ Việt Nam hiện nay, cũng có người đề xuất có tên khác như: thừa hành viên, ở các tỉnh phía Bắc cũng có thời kỳ có các nhân vật “mõ tòa”. Nhưng xét về tổng thể, thừa phát lại không chỉ là thừa hành viên, thừa phát lại cũng không chỉ là mõ tòa.

Quyền và các chức năng của Thừa phát lại là gì?

So với thi hành án, Thừa phát lại có chức năng rộng hơn thi hành án, trong đó có chức năng lập vi bằng, giúp cho người dân sử dụng vi bằng đó để chủ động làm chứng cứ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, chỉ với một chức năng này thôi của thừa phát lại, nó đã xác lập được một kênh mới trong việc tạo lập chứng cứ, nó vừa giúp cho người dân vừa làm phong phú nguồn chứng cứ cho tòa án, cho cơ quan nhà nước khi xem xét các vụ việc có tranh chấp. Như thế cũng tăng sự chủ động, giúp cho người dân chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Chỉ riêng ý này đã thể hiện giá trị khá lớn của thừa phát lại.

Trong các quyền của thừa phát lại, vi bằng là một công việc tương đối mới và gần giống với hoạt động công chứng, nhưng rộng hơn. Nếu công chứng chỉ chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch… bằng văn bản, thì lập vi bằng là việc thừa phát lại lập văn bản trong đó ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Giá trị thứ hai của thừa phát lại là thừa phát lại được giao chức năng tống đạt các văn bản của tòa án, đây cũng là tạo sự khác biệt và tạo nên nề nếp, tạo sự tin cậy, xác tín trong việc chuyển các văn bản của tòa án tới đương sự.

Hiện nay, việc tống đạt các văn bản của tòa án thường gửi qua bưu điện hoặc trong trường hợp cần thiết là do thư ký tòa án đi tống đạt trực tiếp cho đương sự. Trong khi đó, việc tống đạt các văn bản của tòa tới các đương sự có giá trị và ý nghĩa rất lớn.

Nhiều trường hợp, nếu văn bản của tòa án không biết có tới được đương sự hay không gây nên việc phải hoãn xét xử, hoãn phiên tòa. Còn việc giao cho thừa phát lại tống đạt các văn bản của tòa án là thực hiện theo những thủ tục được quy định chặt chẽ, có các biểu mẫu cụ thể và có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp (thư ký nghiệp vụ của thừa phát lại) để đem đến tận nơi cho đương sự.

Do vậy, việc giao cho thừa phát lại thực hiện tống đạt các văn bản của tòa tới đương sự vừa tạo lập sự tin cậy, tạo lập nề nếp, có ý nghĩa rất lớn, khác với việc gửi qua bưu điện và đây cũng là ý nghĩa rất lớn của thừa phát lại.

Văn phòng thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại hành nghề thông qua Văn phòng Thừa phát lại được thành lập hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh (nếu có từ hai TPL trở lên).

Khác với Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại là do tổ chức, cá nhân tự lập ra khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Điều 16 Nghị định 61/2009 về điều kiện cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức bộ máy. Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

Đặc biệt, Văn phòng Thừa phát lại phải ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM.

Văn phòng thừa phát lại làm gì?

Theo quy định tại Nghị định 61/ 2009, văn phòng thừa phát lại có chức năng thực hiện các công việc sau đây:

Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự; Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chứ. Trong các quyền của Thừa phát lại, lập vi bằng là một công việc tương đối mới và gần giống với hoạt động Công chứng, nhưng rộng hơn.

Nếu Công chứng chỉ chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch… bằng văn bản, thì lập vi bằng là việc Thừa phát lại lập văn bản trong đó ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; Trực tiếp tổ chức thi hành án các Bản án, Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án theo yêu cầu của đương sự (Trừ những Bản án, Quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án).

Như vậy, với phạm vi công việc này, chức năng của Thừa phát lại mở rộng hơn so với Thi hành án hiện nay (thi hành án chỉ xác minh, tổ chức thi hành án).

Chức Năng Của Văn Phòng Thừa Phát Lại Là Gì? / 2023

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: Dạ cho em hỏi văn phòng Thừa Phát Lại và văn phòng công chứng khác nhau ở chỗ nào? Tại sao còn phải mở ra văn phòng thừa phát lại? Trường hợp không có Thừa phát lại thì việc giao dịch đó có được diễn ra hay không?

Câu trả lời của Luật sư về chức năng của văn phòng thừa phát lại:

1. Căn cứ pháp lý về chức năng của văn phòng thừa phát lại:

2. Nội dung tư vấn về chức năng của văn phòng thừa phát lại:

2.1. Chức năng của Văn phòng Thừa phát lại

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại. Văn phòng Thừa phát lại do Thừa phát lại thành lập dựa trên việc gửi hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại đến Sở Tư pháp để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ký quyết định. Chức năng của Văn phòng Thừa phát lại dựa trên những việc mà Thừa phát lại được làm. Những công việc mà Thừa phát lại được làm được quy định tại Điều 3 Nghị định 69/2013/NĐ-CP, bao gồm:

Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

2.2. Sự khác biệt giữa Văn phòng Thừa phát lại và Văn phòng công chứng

Văn phòng Thừa phát lại và Văn phòng công chứng có sự khác nhau hoàn toàn rõ rệt. Một số tiêu chí để nêu lên sự khác biệt của 2 văn phòng này như: cơ cấu tổ chức, văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động, thành viên của từng văn phòng, điều kiện của thành viên, phạm vi hoạt động, tính chất, giá trị của văn bản,…

Văn phòng công chứng được thành lập bởi Công chứng viên, có điều kiện, tiêu chuẩn, đào tạo, yêu cầu,… khác biệt so với Thừa phát lại.

Văn phòng công chứng chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Công chứng 2014. Văn phòng Thừa phát lại chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Nghị định 61/2009/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2013/NĐ-CP.

Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của người dân; kết quả của hoạt động này là hợp đồng/giao dịch công chứng/chứng thực. Văn phòng thừa phát lại lập ra vi bằng.

Về giá trị pháp của của văn bản đối với từng loại văn phòng, bạn tham khảo bài viết:

2.3. Trường hợp không có Thừa phát lại thì việc giao dịch đó có được diễn ra hay không?

Văn phòng thừa phát lại sẽ lập vi bằng đối với giao dịch của bạn khi bạn có yêu cầu. Tuy nhiên, đối với một số giao dịch, theo quy định của pháp luật thì bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực (ví dụ như những giao dịch trong đất đai) mà bạn lập vi bằng thì không đúng theo quy định của pháp luật. Việc giao dịch không đúng về hình thức có được công nhận hay không còn phải phụ thuộc vào việc các bên đã thực hiện hợp đồng/giao dịch đến giai đoạn nào.

Để được tư vấn về chức năng của văn phòng thừa phát lại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chức Năng Của Văn Phòng Thừa Phát Lại Theo Quy Định Của Pháp Luật / 2023

Hiện nay ở Việt Nam nhu cầu lập vi bằng và sử dụng các dịch vụ của thừa phát lại đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên Văn phòng thừa phát lại là gì và Chức năng của văn phòng thừa phát lại theo quy định của pháp luật như thế nào thì không phải ai cũng có thể nắm được. Nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc nêu trên thì có thể tham khảo bài viết dưới đây của Trung tâm vi bằng của chúng tôi để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Chức năng lập vi bằng của Văn phòng thừa phát lại

Nghị định 08/2020 có quy định rõ ràng về vấn đề này, tại khoản 1, điều 17: “Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh”. Vậy, hình thức pháp lý được quy định cho tổ chức này khi đăng ký thành thành lập phải là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh trở lên và các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp, công ty này có khả năng có thêm thành viên góp vốn.

Tổ chức này tuy được thành lập dưới hình thức pháp lý là doanh nghiệp tư nhân hoạc công ty hợp danh, tuy hiên tên gọi của nó có phần đặc biệt hơn so với các hình thức khác. Tên gọi của Văn phòng Thừa phát lại phải bao gồm cụm từ “Văn phòng Thừa phát lại” và phân tên riêng liên sau. Việc đặt tên riêng và gắn biển hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của Văn phòng Thừa phát lại khác trong phạm vi toàn quốc, không được vi phạm truyền thông lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. VD: Văn phòng Thừa phát lại Trường Phúc.

Vậy, theo quy định của nghị định mới về Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại được thành lập dưới hình thức công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân, nhưng tên gọi lại được đặt dưới hình thức văn phòng Thừa phát lại.

Như đã phân tích trong phần trên, văn phòng Thừa phát lại có hình thức pháp lý là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Đối với doanh nghiệp tư nhân, một Thừa phát lại đứng ra thành lập sẽ là trưởng văn phòng và là chủ doanh nghiệp tư nhân. Đối với hình thức công ty hợp danh, hai thành viên là Thừa phát lại lập công ty sẽ có tư cách thành viên hợp danh. Ngoài những người được coi là chủ sở văn phòng, để có thể thực hiện được các công việc và cũng phù hợp với quy định pháp luật, văn phòng Thừa phát lại có quyền ký hợp đồng lao động với Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ. Như vậy, cơ cấu tổ chức của Công ty Thừa phát lại sẽ bao gồm: Một hoặc hai Thừa phát lại là chủ sở hữu tham gia thành lập văn phòng; Các Thừa phát lại khác hành nghề tại văn phòng và thư ký nghiệp vụ theo hợp đồng lao động.

Đối với Thừa phát lại, người được bổ nhiệm phải là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt. Bên cạnh đó, để phù hợp với tính chất công việc, Thừa phát lại phải có nền tảng chuyên môn, nghiệp vụ nhất định, cụ thể: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật; Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật; Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại; Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại. Người đạt đủ các điều kiện nói trên có thể nộp hồ sơ tại nơi đăng ký tập sự.

Đối với thư ký nghiệp vụ, người được ký kết hợp đồng với văn phòng Thừa phát lại cũng phải đạt được các điều kiện như là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt. Về trình độ chuyên môn, phải có trình độ từ trung cấp luật trở lên. Ngoài ra cả hai chức danh này đều không được thuộc vào các trường hợp luật quy định không được bổ nhiệm Thừa phát lại ghi nhận tại điều 11, nghị định 08/2020 về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Liên hệ tư vấn miễn phí và hỗ trợ thủ tục lập vi bằng nhanh: 0971.115.989

Khi được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, văn phòng Thừa phát lại sẽ có những chức năng cụ thể như sau:

Chức năng Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu.

Thông thường, trong quá trình thực hiện công việc của mình các cơ quan tư pháp để giải quyết được các yêu cầu của người dân phải có sự liên hệ để thông báo, chuyển tài liệu thông qua hoạt đồng tống đạt. Nhưng với nguồn nhân sự không lớn và phải giải quyết rất nhiều công việc, các cơ quan tư pháp không phải lúc nào cũng có thể chuyển các văn bản đến người dân một cách nhanh chóng và chính xác. Do đó, sự tham gia của các tổ chức tư nhân ( các văn phòng Thừa phát lại) vào quá trình tống đạt là một giải pháp tốt. Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Bộ Tư pháp sẽ ký kết hợp đồng với văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại hoặc các thư ký nghiệp vụ sẽ trực tiếp thực hiện chuyển các hồ sơ, tài liệu đến người dân theo phương thức được cơ quan nhà nước yêu cầu và thông báo kết quả lại cho cơ đã kí hợp đồng về việc tống đạt. Một số giấy tờ thuộc thẩm quyền Thừa phát lại có thể tống đạt được quy định tại nghị định 08/2020 như sau:

Đối với giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định, quyết định kháng nghị của Tòa án; thông báo, quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập, thông báo của cơ quan thi hành án dân sự.

Chức năng lập vi bằng.

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. Lập vi bằng có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, do đó việc lập vi bằng theo đúng quy định sẽ giúp hạn bên yêu cầu hạn chế được rủi do có thể xảy ra. Vi bằng được chia làm 2 lại là vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi và vi bằng ghi nhận hiện trạng. Trong đó, Vi bằng ghi nhận hiện trạng có thể lập khi các bên kết hôn, ly hôn hoặc trong trường hợp ghi nhận di sản thừa kế; Xác nhận tình trạng tài sản bị hư hỏng do hành vi của người khác; Tình trạng tài sản liền kề trước khi xây dựng công trình….. Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi gồm một số trường điển hình như: Lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tài sản, giao nhận tiền; Lập vi bằng ghi nhận họp của công ty; Lập vi bằng ghi nhận việc đặt cọc; Lập vi bằng ghi nhận việc báo chí đưa tin sai sự thật; Lập vi bằng ghi nhận việc sử dụng thông tin hình ảnh người khác trái pháp luật.

Chức năng xác minh điều kiện thi hành án. Theo quy định của nghị định mới về Thừa phát lại, Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở và việc này được thực hiện dựa trên yêu cầu của người yêu cầu ( thường là bên có quyền trong vụ việc). Thủ tục thực hiện xác minh sẽ được thực hiện như sau: Khi đã tiếp nhận yêu cầu và các tài liệu của khách hàng, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại ra quyết định xác minh; Việc xác minh được tiến hành bằng văn bản yêu cầu hoặc trực tiếp.

Tham khảo thêm bài viết: Dịch vụ lập vi bằng nhà đất Tại đây!

Chức năng tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án.

Thứ nhất, thành lập văn phòng Thừa phát lại.Văn phòng Thừa phát lại muốn được đăng ký thành lập phải đáp ứng một số tiêu chí của Khoản 1, điều 21, nghị định 08/2020 như: Điều kiện về kinh tế – xã hội, số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự và mật độ dân cư, nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại. Bên cạnh đó, trên địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện phải chưa có văn phòng Thừa phát lại, nếu đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã thì tại thời điểm đăng ký mới chỉ có 01 văn phòng Thừa phát lại được cấp phép. Thừa phát lại có nhu cầu thành lập Văn phòng Thừa phát lại nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại đến Sở Tư pháp nơi đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát để được xem xét cho phép thành lập.

Thứ hai, thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép thành lập, Văn phòng Thừa phát lại phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi cho phép thành lập. Việc được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động vừa là một thủ tục bắt buộc theo quy định pháp luật, vừa là phương thức giúp các cơ quan tư pháp biết đến hoạt động của văn phòng Thừa phát lại. Vì sau khi cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản thông tin đăng ký hoạt động cho Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở, Bộ Tư pháp và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Trong khi thực hiện các nghiệp vụ, văn phòng cần đến sự hợp tác của các cơ quan kể trên, cũng như các cơ quan nhà nước khác, bên cạnh đó chức năng tống đạt của văn phòng Thừa phát lại phụ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng với các cơ quan tư pháp.

Khi xảy ra một sự kiện, hành vi mà hệ quả của nó có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, bạn muốn lưu lại các sự kiện, hành vi đó một cách hợp pháp để có căn cứ bảo vệ bản thân. VD: Hàng xóm đào móng nhà và trong quá trình đó có khiến cho tường nhà bạn bị nứt, vỡ, bạn có thể yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận lại hành vi của hàng xóm và hậu quả của hành vi đó ( nhà bạn bị hư hại). Vi bằng này sẽ được dùng làm căn cứ để bạn có thể yêu cầu hàng xóm bồi thường thiệt hại đã xảy ra.

Giới Thiệu Chức Năng Của Thừa Phát Lại / 2023

Kính gửi: Quý Khách hàng

Đầu tiên, Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Khách hàng.

Văn phòng Thừa phát lại được Ủy ban nhân dân thành phố thành lập theo Quyết định số 6798/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 và được Sở Tư pháp cấp Giấy phép hoạt động số 41.01.0009 Tp-TPL-ĐKHĐ ngày 24/3/2014.

Với sự ra đời của Thừa phát lại, người dân có nhiều công cụ hỗ trợ đắc lực hơn trong việc thực hiện quyền lợi chính đáng của mình. Nhu cầu của người dân và doanh nghiệp về hoạt động của Thừa phát lại cũng ngày càng đa dạng, phong phú.

Là một trong những Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên tại Việt Nam, với phong cách chuyên nghiệp, uy tín, trung thực và công bằng; với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật và thái độ phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo, cùng cơ sở vật chất đủ đáp ứng công việc sẽ cung cấp cho Quý khách các sản phẩm dịch vụ pháp lý một cách tốt nhất, đảm bảo sự nhanh chóng, thuận tiện, chuẩn xác và an toàn về pháp luật; Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Phạm vi lập vi bằng rất rộng, trên nhiều lĩnh vực như:

+ Xác nhận việc giao nhận tiền để thực hiện hợp đồng mua bán nhà đất.

(Ảnh: VP Thừa phát lại Thủ Đức lập vi bằng mua bán nhà đất)

+ Xác nhận tình trạng nhà kế bên khi xây dựng, nhà khi cho thuê.

+ Xác nhận tài sản trước hôn nhân, trong hôn nhân, khi ly hôn và thừa kế.

+ Ghi nhận việc mở khóa, kiểm kê tài sản , thu hồi nhà trong các trường hợp bên thuê nhà không trả tiền thuê, không trả nhà…

(Ảnh: VP Thừa phát lại Thủ Đức lập vi bằng thu hồi nhà cho thuê)

+ Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản trái pháp luật, nhà đất lấn chiếm.

+ Xác nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh, giao hàng kém chất lượng.

+ Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xác nhận ô nhiễm, tiếng ồn…

+ Xác nhận sự chậm trễ trong xây dựng; nghiệm thu công trình.

+ Xác nhận hành vi trái pháp luật về tin học, hành vi vu khống, làm việc, phát ngôn không đúng theo yêu cầu, không được sự đồng ý của người khác.

+ Xác nhận việc giao nhà, giao tiền, xác nhận cuộc họp của các cổ đông.

+ Xác nhận tình trạng thiệt hại của các cá nhân, tổ chức do người khác gây ra.

+ Xác nhận việc từ chối công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện.

+ Ghi nhận đến hạn không trả tiền, trả nhà, va chạm giao thông để bồi thường.

+ Ghi nhận việc giao thông báo đòi nhà, đòi nợ, công bố di chúc;

+ Ghi nhận việc đến phòng công chứng để hoàn thiện thủ tục mua bán nhà, đất làm cơ sở yêu cầu bồi thường;

+ Xác nhận sự kiện pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Chi phí xác minh: Theo thỏa thuận.

3- Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của Khách hàng, thu hồi nợ theo bản án (tương đương thẩm quyền của Chi cục thi hành án dân sự Quận Thủ Đức về thi hành án theo đơn yêu cầu) đối với: Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức; Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân chúng tôi đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức; Bản án, quyết định giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức.

Quyền hạn của VPTPL trong việc tổ chức thi hành án:

Trong quá trình tổ chức thi hành án, VPTPL có chức năng, nhiệm vụ như chi cục thi hành án dân sự, có quyền áp dụng mọi biện pháp pháp luật quy định để tổ chức thi hành án, kể cả các biện pháp cưỡng chế thi hành án: Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá. Khấu trừ thu nhập; Kê biên, xử lý tài sản; Khai thác tài sản; Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ; Buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định…

Trong trường hợp cần thiết, VPTPL có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng (Công an, phòng cháy chữa cháy, điện lực, y tế…) để tổ chức thi hành án.

Chi phí tổ chức thi hành án: Theo thỏa thuận.

(Ảnh: VP Thừa phát lại Thủ Đức tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà)

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Địa chỉ: 19R Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19R Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

DỊCH VỤ:1. Bảo vệ tài sản:

Bảo vệ cao ốc, văn phòng, nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà riêng, bệnh viện, trường học …

Bảo vệ các chương trình Lễ hội, Hội nghị, Họp báo, Hội chợ, Triển lãm, Thi đấu TDTT, biểu diễn văn nghệ ……

Bảo vệ chính khách, Văn nghệ sỹ, thương nhân …. và những người có nhu cầu bảo vệ cá nhân về thân thể, tính mạng, tài sản ….4. Cung cấp dịch vụ:

Áp tải vận chuyển tiền, tài liệu, hàng hóa ….

5. Cung cấp các dịch vụ khác như:

– Truy tìm và cung cấp thông tin các quan hệ dân sự và hôn nhân gia đình. – Tìm hiểu về quan hệ xã hội và tư vấn quản lý giáo dục con em.

– Cung cấp thông tin chứng cứ cho các hoạt động tố tụng dân sự; bao gồm cả việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền chuyển giao công nghệ, hàng giả, hàng nhái ….

6. Cung cấp các giải pháp an toàn bằng thiết bị điện tử:

– Thiết bị báo động và an toàn tại nhà bạn được kết nối với trung tâm theo dõi của chúng tôi hoạt động 24/24. Trung tâm sẽ liên lạc và yêu cầu hỗ trợ từ các lực lượng phản ứng khi có sự cố xảy ra. – Thiết bị bộ cảm ứng báo động và phát hiện cháy nổ.

3. Thực hiện tư vấn pháp luật.

5. Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: 539 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM

Dịch vụ:

– Công chứng hợp đồng mua bán, vay mượn, thế chấp, cầm cố tài sản; – Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất; – Công chứng hợp đồng cho thuê, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; – Công chứng thoả thuận phân chia, nhập và xác nhận tài sản của vợ chồng. – Công chứng di chúc, khai nhận di sản, thoả thuận phân chia di sản, từ chối nhận di sản; – Công chứng hợp đồng uỷ quyền, giấy ủy quyền; – Công chứng các hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài; – Công chứng hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ và các hợp đồng, giao dịch khác theo yêu cầu của khách hàng;

Chi tiết vui lòng liên hệ: VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN THỦ ĐỨC Địa chỉ: 41 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, chúng tôi Số điện thoại : 08.37 22 8198 Hotline: 01234 112 115 hoặc 0989 113 216 (gặp Mr Pháp) Với sứ mạng là những người tiên phong trong lĩnh vực Thừa phát lại, chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng với tất cả sự tận tụy, trung thực, bảo vệ tốt nhất lợi ích khách hàng, phụng sự công lý và công bằng xã hội. XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ QUAN TÂM!

(Nguồn: Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức)