Thực Trạng Và Giải Pháp Marketing Online Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bbu

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Wifi Marketing Tối Ưu Dành Cho Khách Sạn, Resort
 • Giải Pháp Hoàn Thiện Chính Sách Marketing Công Ty Du Lịch Lữ Hành!
 • Đề Tài Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Du Lịch Quốc Tế Ngôi Sao Mới
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Di Lịch Thương Mại Và Đầu Tư
 • Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Du Lịch Nhằm Thu Hút Du Khách Quốc Tế Đến Việt Nam
 • 1.1. Lý do chọn đề tài

  Qua những con số trên, ta nhận thấy rằng Internet ngày càng phát triển mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế. Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng và đầu tư hơn vào Internet để có thể tiếp cận với một lượng lớn khách hàng cũng như đối tác.

  Mặc dù chỉ mới thành lập năm 2013, nhưng trong những năm gần đây xuất phát từ nhu cầu chung, Công ty Cổ phần XNK BBU đã tận dụng lợi thế của mình khi áp dụng hoạt độngMarketing Online vào việc giới thiệu dịch vụ, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến … với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  Với mục đích tìm hiểu hoạt động Marketing Online mà Công ty Cổ phần XNK BBU đang áp dụng, từ đó có thể phân tích thế mạnh, điểm yếu của các công cụ để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả và khai thác hết tìm năng của nó, đó là lý do tôi thực hiện đề tài: “Thực trạng và giải pháp Marketing Online tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BBU” làm đề tài thực tập cho mình.

  1.2. Mục đích của đề tài

  Mục đích của đề tài là tìm hiểu thực trạng của hoạt động Marketing Online đồng thời từ đó phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing Online tại Công ty Cổ phần XNK BBU. Qua đó, nắm rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu và đề ra những giải pháp để có thể hoàn thiện hơn cho hoạt độngtrong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty

  Hiểu rõ khái niệm và tầm quan trọng của Marketing Online trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của Smartphone và Internet.

  Phân tích và đánh giá được thực trạng hoạt động Marketing Online và giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả chiến dịch Marketing Online trong việc quảng bá thương hiệu và tăng doanh số bán hàng.

  1.3. Ý nghĩa thực tiễn

  Làn sóng công nghệ số đang phát triển nhanh chóng và có tác động mạnh mẽ tới tất cả doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc tiếp nhận và ứng dụng hiệu quả các công nghệ này là cách thức đi tắt, đón đầu đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh.

  Với tính cấp thiết của đề tài này, sẽ mang lại một cái nhìn rõ hơn về tầm quan trọng của Marketing Online trong hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời sẽ định hướng hoạt độngphát triển dài hạn và có hiệu quả trong tương lai cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay khi mà có tới 95% doanh nghiệp sử dụng Internet nhưng chỉ có một số ít áp dụng Marketing Online vào kinh doanh có hiệu quả

  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

  Nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn khách hàng, nhà cung cấp, đối tác làm ăn cung cấp sản phẩm, dịch vụ của khách hàng, từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp cho hoạt động Marketing Online của Công ty.

  1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

  Về thời gian: Đề tài nghiên cứu về Công ty Cổ phần XNK BBU được thực hiện trong thời gian từ 11-04-2017 đến 11-06-2017.

  Về không gian: Chuyên đề này được tôi thực hiện trong quy mô một doanh nghiệp. Cụ thể là Công ty Cổ phần XNK BBU tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Về vấn đề cần nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về thực trạng của hoạt động Marketing Online tại Công ty Cổ phần XNK BBU và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại Công ty.

  1.5. Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp nghiên cứu được thực hiện qua nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

  Nghiên cứu định tính

  Từ cơ sở lý luận bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện và đưa ra bảng câu hỏi điều tra, khảo sát. Quan sát trực tiếp các kênh Marketing Online của công ty, xem xét những phản hồi của khách hàng trên các công cụ Marketing Online của công ty.

  Nghiên cứu định lượng

  Nghiên cứu tại bàn: sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp bên trong và bên ngoài Công ty. Nguồn dữ liệu thứ cấp bên trong là những báo cáo tài chính như doanh thu từ năm 2014 đến 2022, quy trình thực hiện của các công cụ Marketing Online.

  Điều tra, khảo sát: chủ yếu là tiến hành khảo sát, điều tra các khách hàng đã mua, sử dụng qua sản phẩm của Công ty Cổ phần XNK BBU. Số mẫu là 100 khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ đào tạo của Công ty Cổ phần XNK BBU tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các câu hỏi khảo sát được gửi qua email khách hàng.

  Đề tài sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu sau: thống kê mô tả với phần mềm hỗ trợ Excel 2010.

  1.6. Bố cục đề tài

  Giới thiệu tổng quan, bao quát về đề tài nghiên cứu, lý do chọn đề tài cũng như các phương pháp nghiên cứu áp dụng trong chuyên đề báo cáo

  Chương 2. Cơ sở lý luận về Marketing Online

  Trình bày các khái niệm về Marketing Online, là cơ sở, nền tảng cho việc đánh giá và phân tích các hoạt động Marketing Online của Doanh nghiệp

  Chương 3. Phương pháp tiến hành nghiên cứu

  Trình bày các phương pháp nghiên cứu áp dụng trong bài báo cáo, phân tích và đánh giá từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Online

  Chương 4. Phân tích và đánh giá hoạt động Marketing Online tại Công ty Cổ phần XNK BBU

  Giới thiệu về Công ty, đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty, phân tích thực trạng, đưa ra những điểm tồn tại trong hoạt động Marketing Online

  Chương 5. Kết luận, giải pháp và kiến nghị

  Đưa ra định hướng về hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần XNK BBU trong tương lai, nêu ra giải pháp giải quyết các mặt còn tồn tại của công ty đồng thời kiến nghị giải quyết các vấn đề và đưa ra kết luận.

  2.1. Khái niệm

  2.1.1. Marketing

  Marketing không có khái niệm thống nhất hoặc cuối cùng nào vì nó tùy thuộc vào tình hình và điều kiện cụ thể của mỗi nước trên thế giới. Dù hoạt động Marketing đã xuất hiện từ rất lâu trước đây nhưng khái niệm chỉ hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 20. Trải qua một quá trình dài hình thành và phát triển, khái niệm Marketing ngày càng được hoàn thiện hơn.

  Theo Phillip Kotler:

  “Marketing là những hoạt động của con người hướng vào việc đáp ứng những nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng thông qua quá trình trao đổi”.

  Khái niệm này được trình bày dưới dạng triết lý, phương châm của con người. ông xác định rõ ý tưởng cội nguồn của Marketing là nhu cầu và ước muốn và nội dung cơ bản của Marketing là sự trao đổi giá trị. Vì vậy, Marketing cần cho tất cả mọi người.

  Theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ AMA (America Marketing Associate) năm 1985:

  “Marketing là một quá trình lập ra kế hoạch và thực hiện các chính sách về sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của hàng hóa, ý tưởng hay dịch vụ để tiến hành hoạt động trao đổi nhằm thỏa mãn mục đích của các tổ chức hoặc cá nhân”.

  Khái niệm này tiếp cận theo quan điểm chức năng Marketing, khi nói đến Marketing là nói đến 4P, đây cũng là cách tiếp cận của một số giáo trình về Marketing tại Việt Nam vì nó mang ưu điểm là đơn giản và hướng dẫn thực hiện cao. Cách tiếp cận lại phù hợp với quy trình quản trị Marketing mà Philip Korler đưa ra.

  Khái niệm của GS. Vũ Thế Phú:

  “Marketing là toàn bộ những hoạt động của doanh nghiệp nhằm xác định nhu cầu chưa được thỏa mãn của người tiêu dùng, để tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp có thể sản xuất được, tìm cách phân phối chúng đến những địa điểm thuận lợi với giá cả và thời điểm thích hợp nhất cho người tiêu thụ.”

  Khái niệm này có ưu điểm là rõ ràng, dễ hiểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu nhu cầu thị trường và chỉ rõ các nội dung chính của hoạt động Marketing. Đồng thời khái niệm này phù hợp với quan điểm kinh tế cũng như tình tình kinh doanh hiện tại ở nước ta.

  Một số khái niệm khác:

  “Marketing là hoạt động kinh tế trong đó hàng hóa được đưa từ người sản xuất đến người tiêu dùng.” (Học việnHamilton, Hoa Kỳ)

  “Marketing là khoa học điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh kể từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, nó căn cứ vào nhu cầu biến động của thị trường hay nói khác đi là lấy thị trường làm định hướng”. (I. Ansoff, một chuyên gia nghiên cứu marketing của Liên Hiệp Quốc)

  Từ các định nghĩa về Marketing của các nhà khoa học hay Các Hiệp hội Marketing quốc tế, về cơ bản, Marketing có thể được hiểu như là một quá trình đem đến những giá trị về sản phẩm cũng như dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua đó công ty có thể thu về lợi nhuận. Bên cạnh đó Marketing còn là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, từ đó tạo dựng được lòng trung thành của họ đối với sản phẩm của doanh nghiệp.

  2.1.2. Chiến lược Marketing

  Theo Phillip Kotler chiến lược Marketing là hệ thống lập luận logic, hợp lý chỉ đạo một đơn vị, tổ chức tính toán cách thức thực hiện các hoạt động Marketing của mình, nó bao gồm các chiến lược cụ thể đối với thị trường mục tiêu, và mức chi phí cho Marketing. Chiến lược Marketing phải xuất phát từ chiến lược tổng thể của công ty. Xây dựng chiến lược Marketing nhằm hiện thực hóa chiến lược tổng thể.

  Chiến lược Marketing là cách mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu Marketing. Chiến lược Marketing thường được định hình bằng các mục tiêu kinh doanh. Con đường mà tổ chức dự định đi để đến được mục tiêu thì gọi là chiến lược Marketing. Tất cả mọi chiến lược marketing được vạch ra không phải chỉ nhằm tạo ra doanh số, mà nhằm để tạo ra lợi nhuận đồng thời là cách quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả.

  2.1.3. Digital Marketing

  Một số khái niệm về Digital Marketing:

  “Digital Marketing là chiến lược dùng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và trao đổi thông tin” theo Asia Digital Marketing Association.

  “Digital Marketing là việc thực thi các hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng các kênh phân phối trực tuyến định hướng theo cơ sở dữ liệu nhằm mục đích tiếp cận khách hàng đúng thời điểm, đúng nhu cầu, đúng đối tượng với mức chi phí hợp lí” theo Ared Reitzin, CEO – mobileStorm Inc.

  “Digital Marketing là việc sử dụng công nghệ số, Internet vào việc quảng bá và sản phẩm của mình, bằng mọi cách đưa sản phẩm và thương hiệu của mình đến với người dùng. Sử dụng triệt để các hình thức Marketing Online để đẩy thương hiệu và sản phẩm của mình đi xa hơn nữa trong tương lai”.

  Điều này cũng có nghĩa, MarketingOnline cũng chính là một bộ phận của Digital Marketing.

  2.1.4. Marketing Online

  Marketing online là một hình thức tiếp thị dựa vào môi trường kết nối mạng toàn cầu Internet, thông qua các thiết bị thông minh như laptop, Smartphone, Ipad… Trong khi các kênh tiếp thị truyền thống có chi phí cao và ngày càng không hiệu quả thì tiếp thị trực tuyến lại phát triển nhanh nhờ chi phí thấp, hiệu quả cao.

  Marketing online ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phương tiện điện tử vào việc nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật marketing… nhằm mục đích cuối cùng là đưa sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

  2.1.4.1. Website

  Hiện này, website là công cụ kinh doanh hàng đầu cho mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu kế hoạch Marketing Online đồng thời nó còn đóng vai trò kênh truyền thông cho doanh nghiệp. Website mang lại những lợi thế khác biệt và được xem như làn nền tảng quan trọng cho một doanh nghiệp kinh doanh online. Vì vậy, xây dựng website cho công ty là một việc đầu tiên của mỗi kế hoạch kinh doanh và là khởi đầu thành công cho một chiến lược Marketing Online.

  Các loại hình website thường gặp: trang web giới thiệu, quảng bá dịch vụ sản phẩm, website thương mại điện tử, website giải trí, tin tức, đấu giá… Tùy vào sản phẩm, dịch vụ cung cấp mà doanh nghiệp cần lựa chọn loại website cho phù hợp. Website là một kênh thông tin dựa vào nền tảng Internet dùng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp… đến với người tiêu dùng.

  Nội dung Website sử dụng sức mạnh của Internet để kết nối doanh nghiệp và khách hàng lại với nhau, chia sẻ thông tin, cung cấp công cụ quản lý, tương tác giữa những người dùng trên Internet.

  2.1.4.3. SEM (Search Engine Marketing)

  SEM chính là sự tổng hợp của nhiều phương pháp tiếp thị Internet marketing nhằm mục đích giúp cho trang web của bạn đứng ở vị trí như bạn mong muốn trong kết quả trên mạng Internet tìm kiếm.

  SEO (Search Engine Optimization): Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là quy trình tối ưu hóa tìm kiếm web nhằm tăng lượng truy cập đến trang web từ các bộ máy tìm kiếm. SEO sử dụng các công cụ web để đưa thông tin công ty, sản phẩm, dịch vụ… của công ty lên top công cụ tìm kiếm, ở nước ta hiện nay mọi người thường sử dụng các công cụ tìm kiếm như: Google, Bing, Yahoo, Yandex… Mục tiêu của SEO là đưa trang web lên hàng đầu trong kết quả tìm kiếm theo một số từ khóa cụ thể.

  Mỗi doanh nghiệp đều có đối tượng khách hàng, thị trường mục tiêu, mục tiêu kinh doanh khác nhau, vì thế lựa chọn những từ khóa (Key words), phương pháp để thông tin hay Website của doanh nghiệp luôn được ở top đầu trong danh sách của công cụ tìm kiếm.

  Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều lựa chọn chúng tôi để triển khai SEO, nguyên nhân là do gần 90% người dùng Internet trên toàn cầu sử dụng Google và Google cũng tích hợp nhiều tính năng cho phép các chủ website triển khai và đo lường sự hiệu quả của SEO.

  2.1.4.4. Thư điện tử E-mail Marketing

  Loại thứ nhất thư điện tử được gửi từ công ty tới người sử dụng nhằm mục đích quảng bá sản phẩm – dịch vụ nhằm thúc đẩy khả năng mua của khách hàng

  Loại thứ hai là thừ các kênh ngược lại: từ người tiêu dùng tới các công ty. Người dùng mong muốn nhận được một sự gợi ý và những câu trả lời đầy đủ cho những câu hỏi của họ.

  Cuối cùng là thư điện tử từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng, hình thức này thường được sử dụng để hỗ trợ các công ty Marketing.

  2.1.4.5. Social Media Marketing

  Mạng xã hội là nơi kết nối bạn bè, gia đình hay những người có chung sở thích trên Internet với nhiều mục đích khác nhau, mọi người có thể chia sẻ thông tin về video, hình ảnh, các thông tin cá nhân mà không hề phân biệt không gian và thời gian.

  Giá trị cốt lõi của mạng xã hội là sự tham gia của rất nhiều thành viên, hiện nay nó đã hình thành các cộng đồng trực tuyến g

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing, Rất Hay
 • Đề Tài: Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Của Khách Sạn, Hay
 • ” Bỏ Túi Ngay ” 11 Giải Pháp Hoàn Thiện Marketing Online 2022 Hiệu Quả
 • Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ
 • Giải Pháp Hoàn Thiện Marketing Online
 • Giải Pháp Marketing Online Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Tóm Tắt Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Toán Có Lời Văn Cho Học Sinh Lớp 1
 • Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy
 • Tổ Giáo Dục Thể Chất Báo Cáo Seminar Khoa Học: “các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Môn Giáo Dục Thể Chất”
 • Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Của Giáo Viên Thông Qua Hoạt Động Dự Giờ Thăm Lớp Của Cán Bộ Quản Lý Ở Trường Thcs Văn Nho
 • Tiểu Luận Cuối Khóa Cán Bộ Quản Lý Thcs”biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Của Đội Ngũ Giáo Viên Ở Trường Thcs Tân Công Sính”
 • Giải pháp marketing online hiệu quả

  10.0 trên 10 được 6 bình chọn

  Sau khi sử dụng Giải pháp marketing online hiệu quả của chúng tôi:

  • Bạn sẽ có nhiều khách hàng hơn.
  • Bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn.
  • Bạn sẽ có lợi nhuận và nhiều thời gian hơn để tái đầu tư vào việc khác .

  Quảng Cáo Youtube Gói 3 triệu/tháng

  • Số người xem dưới 5 giây : khoảng 63,000 người
  • Số người xem trên 15 giây: trên 18,000 người
  • Số người nhấp vào link : khoảng 18,000 người
  • Chọn giới tính, khu vực, giới tính, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối
  • Tăng 5.000 người theo dõi : giá 1 triệu
  • Tăng 10.000 người theo dõi : giá 2 triệu
  • Tăng 15.000 người theo dõi : giá 3,5 triệu
  • Tăng 20.000 người theo dõi : giá 5 triệu
  • Tăng 30.000 người theo dõi : giá 7 triệu

  QUẢNG CÁO FACEBOOK THEO DATA KHÁCH HÀNG

  Đối tượng khách hàng : chọn 5 điều kiện kết hợp :

  +Giới tính

  +Khu vực

  +Độ tuổi

  +Sở thích

  +Chức danh

  Với giá 3.000.000 Vnđ/tháng – Bài viết của bạn sẽ được :

  Lượt tiếp cận (view) : tối thiểu 5,000 người (tiếp cận trên 5,000 người cũng không phát sinh phí)

  Lượt khách hàng đăng ký dịch vụ tối thiểu từ 15 người trở lên

  Với giá 6.000.000 Vnđ/tháng – Bài viết của bạn sẽ được :

  Lượt tiếp cận (view) : tối thiểu 12,000 người (tiếp cận trên 12,000 người cũng không phát sinh phí)

  Lượt khách hàng đăng ký dịch vụ tối thiểu từ 32 người trở lên

  Thiết Kế Forum theo giao diện có sẵn : giá 3 triệu/ diễn đàn

  • Ngôn ngữ lập trình : WordPress
  • Hosting: không giới hạn
  • Băng thông : không giới hạn
  • RAM : 3 GB
  • CPU : 2 Core
  • Tên miền : miễn phí trong hệ thống
  • Chỉnh sửa biên tập: trực quan
  • Quản trị diễn đàn: email, SĐT, password
  • Hosting miễn phí 6 tháng đầu, T7 trở đi 80 ngàn/tháng
  • Giao diện : chúng tôi , chúng tôi
  • Màu sắc, menu, nội dung, hình ảnh thay thế dễ dàng trực quan

  SEO Website Tổng Thể : giá 20 triệu/3 tháng

  • Số từ khóa trang 1 : trên 30 từ
  • Số từ khóa trang 2 : trên 30 từ
  • Số từ khóa trang 3 : trên 30 từ
  • Website vệ tinh : Có
  • Tên miền : miễn phí tên miền riêng
  • Hosting : miễn phí
  • Thời gian lên top : 30 ngày
  • Thời gian sử dụng : 3 tháng
  • Phí gia hạn kể từ tháng thứ 4 : 2 triệu/tháng

  SEO Website Gói Cơ Bản : giá 4 triệu/3 tháng

  • Số từ khóa trang 1 : trên 4 từ
  • Số từ khóa trang 2 : trên 4 từ
  • Số từ khóa trang 3 : trên 4 từ
  • Website vệ tinh : Có
  • Tên miền : miễn phí trong hệ thống
  • Hosting : miễn phí
  • Thời gian lên top : 14 ngày
  • Thời gian sử dụng : 3 tháng
  • Phí gia hạn kể từ tháng thứ 4 : 1 triệu/tháng

  QUẢNG CÁO FORUM

  Quảng Cáo Forum Gói 1 triệu/tháng

  • Đổi từ khóa : 1 tuần 1 lần
  • Đổi nội dung : tối đa 2 lần
  • Trỏ backlink về web : có
  • Số lượng bài viết đăng : 1.900 tin
  • Số lượng forum, diễn đàn đăng : 190 web
  • Danh sách forum sẽ đăng : tất cả web rao vặt, BDS

  Quảng Cáo Facebook Gói 4 triệu/tháng :

  • Tiếp cận trên : 24,000 người
  • Tương tác trên : 1,200 người
  • Bài viết được thay đổi : 3 bài
  • Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh

  Giải pháp

  DỊCH VỤ QUAY PHIM

  Dịch Vụ Chỉnh Sửa Edit Video Clip

  • Tạo video clip từ hình : 1 triệu/clip
  • Chỉnh sửa video clip dễ : 1 triệu/clip
  • Chỉnh sửa video clip khó : 3 triệu/clip
  • Đã bao gồm phí lồng nhạc và tìm hình

  Hiệu quả của việc Giải pháp marketing online hiệu quả mang lại ?

  1/ Đúng thời gian :

  • Nhìn 3 lần là có khái niệm
  • Nhìn 5 lần là ghi nhớ thương hiệu

  2/ Đúng đối tượng :

  Nhắm vào đúng đối tượng bạn cần. Đối tượng 18-47 tuổi là những người :

  • Có trình độ cao.
  • Độ nhận biết thương hiệu cao.
  • Có thu nhập từ trung bình đến cao, là người quyết định chi tiêu trong gia đình
  • Là người tác động đến gia đình, bạn bè, người thân.

  3/ Đúng thông điệp :

  Quảng Cáo Facebook Gói 3 triệu/tháng (trọn gói):

  • Tiếp cận trên : 16,000 người
  • Tương tác trên : 800 người
  • Bài viết được thay đổi : 2 bài
  • Chọn khu vực, giới tính, độ tuổi, sở thích, chức danh

  Bảng giá tăng chia sẻ bài viết trên Fanpage

  Phần Mềm Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt giá 1,8 triệu/năm

  • Số điện thoại nhập vào để gửi không giới hạn
  • Kết nối thiết bị không giới hạn
  • Giá gửi mỗi tin 100 Vnđ/tin (tất cả mạng)
  • Chưa bao gồm thiết bị 3G (khoảng 350 ngàn)
  • Hướng dẫn kinh nghiệm để gửi sao cho hiệu quả nhất
  • Bản quyền 1 năm

  Quảng Cáo Adwords Gói 4 triệu/tháng

  • Số từ khóa : 5 từ
  • Tiện ích mở rộng: cuộc gọi, chú thích…
  • Khung thời gian: 8g sáng – 9g tối

  Bảng giá tăng like bài viết trên Fanpage hoặc trên Facebook cá nhân

  Nếu muốn Giải pháp marketing online hiệu quả thì dùng hình thức tăng like tự động trên mỗi bài viết được post lên Facebook

  Gói

  Số Lượng Like

  Số Post / Tháng

  1

  150 Like/Post

  600.000 VNĐ

  Không Giới Hạn

  2

  350 Like/Post

  800.000 VNĐ

  Không Giới Hạn

  3

  500 Like/Post

  1.200.000 VNĐ

  1.000.000 VNĐ

  Không Giới Hạn

  4

  750 Like/Post

  1.500.000 VNĐ

  1.200.000 VNĐ

  Không Giới Hạn

  5

  1000 Like/Post

  2.000.000 VNĐ

  Không Giới Hạn

  6

  1500 Like/Post

  2.000.000 VNĐ

  Không Giới Hạn

  7

  2000 Like/Post

  Không Giới Hạn

  8

  3000 Like/Post

  Không Giới Hạn

  9

  5000 Like/Post

  4.000.000 VNĐ

  3.200.000 VNĐ

  Không Giới Hạn

  10

  8000 Like/Post

  5.000.000 VNĐ

  30 Post/tháng

  11

  10.000 Like/Post

  6.000.000 VNĐ

  5.000.000 VNĐ

  30 Post/tháng

  Cho Thuê Nhân Viên Chạy Quảng Cáo giá 5 triệu/tháng

  • Trả lời tin nhắn khách hàng trên FB và Zalo page

  Quảng Cáo Zalo Gói 3 triệu/tháng

  • Số người tiếp cận : khoảng 128.000
  • Tạo trang Zalo Official Account miễn phí
  • Khách hàng: chọn khu vực, độ tuổi, giới tính
  • Chọn link truy cập khi nhấp vào QC

  QUẢNG CÁO ZALO

  Quảng Cáo Zalo Gói 4 triệu/tháng

  • Số lượt tiếp cận : khoảng 187.733
  • Tạo trang Zalo Official Account miễn phí
  • Khách hàng: chọn khu vực, độ tuổi, giới tính
  • Chọn link truy cập khi nhấp vào QC

  THIẾT KẾ WEBSITE

  Thiết Kế Web Theo Yêu Cầu : Giá 5 triệu/ web

  • Hosting: không giới hạn
  • Băng thông : không giới hạn
  • RAM : 3 GB
  • CPU : 2 Core
  • Tên miền : miễn phí trong hệ thống
  • Chỉnh sửa biên tập: trực quan
  • Ngôn ngữ lập trình : WordPress
  • Quản trị website: email, SĐT, password
  • Hosting miễn phí 6 tháng đầu, T7 trở đi 50 ngàn/tháng
  • Chat, giỏ hàng, đổi màu, thống kê truy cập, thanh toán online …
  • Bạn sẽ gửi link mẫu để chúng tôi làm theo.

  Bạn muốn Giải pháp marketing online hiệu quả để tăng khách hàng và tăng doanh số ? Hãy làm điều đó ngay hôm nay!

  Hotline 1: 0917.45.0205 – Hotline 2: 099.519.2769

  Zalo: 0982.58.55.48 – Skype : gabrian.hoang

  Email: [email protected]

  BẢNG GIÁ Giải pháp marketing online hiệu quả: CHỈ TỪ 3 triệu/ 1 tháng

  Phát sinh tương tác, đơn hàng hiệu quả cho mọi người

  + Dịch vụ tăng like Fanpage, tăng theo dõi trang FB cá nhân (1 triệu)

  + Cho thuê nhân viên chia sẻ (3,5 triệu/tháng, Outsource bộ phận Marketing ra bên ngoài)

  + Dịch vụ quay phim (6 triệu/ 8 tiếng)

  + Dịch vụ chụp hình (2,5 triệu/ 4 tiếng)

  + Lấy khách hàng theo ngành nghề (1 triệu = 100 khách)

  + Dịch vụ Email Marketing (1 triệu gửi 100.000 emails, 2000 địa chỉ IP address tự đổi)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Marketing Hiệu Quả
 • Biện Pháp Marketing Hiệu Quả
 • 10 Cách Marketing Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp
 • Các Phương Pháp Marketing Hiệu Quả: Marketing Online Và Truyền Thống
 • Những Phương Hướng Và Biện Pháp Để Mở Rộng Thị Trường Tiêu Thụ
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Các Giải Pháp Marketing Online Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • 3 Giải Pháp Truyền Thông Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Top 8 Cách Tiết Kiệm Chi Phí Marketing Cho Doanh Nghiệp Nhỏ
 • Trong thời đại công nghệ số, thông tin và internet phát triển ngày càng nhanh chóng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đương đầu với các tập đoàn lớn. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn giải pháp Marketing Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để thu hút khách hàng một cách hiệu quả.

  Vai trò của Marketing Online trong doanh nghiệp

  Dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ thì Marketing Online đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp đó. Có thể khẳng định, các giải pháp Marketing là lợi thế trong tìm kiếm thông tin. Nhờ có Marketing Online mà các doanh nghiệp có thể tiết kiệm tối đa chi phí bán hàng, chi phí quản lý, tiếp cận tập khách hàng thị trường rộng lớn.

  Marketing Online là một giải pháp được rất nhiều các doanh nghiệp lựa chọn

  Mặt khác, khi sử dụng Marketing Online, các doanh nghiệp có thể dễ dàng triển khai, theo dõi, quản lý và đánh giá được hiệu quả công việc. Thêm nữa, khi các doanh nghiệp có giải pháp Marketing Online thì việc đi từ sản phẩm, dịch vụ đến tiếp cận khách hàng sẽ trở nên thuận lợi hơn.

  Quy trình quản lý nhân sự theo tiêu chuẩn ISO

  Các giải pháp Marketing Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Công nghệ phát triển, tâm lý mong muốn được mua sắm của khách hàng được hình thành. Họ có nhu cầu tìm kiếm thông tin sản phẩm, doanh nghiệp rồi mới quyết định mua hàng. Tận dụng điều đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tận dụng SEO là một trong những giải pháp Marketing Online cho mình.

  Như chúng ta đã biết, SEO có hai hình thức chính là SEO On – page và SEO Off – Page.

  – SEO Onpage là một trong những khái niệm quan trọng trong SEO, bạn sẽ hiểu đơn giản đó là công việc bạn cần tối ưu nội dung website thân thiện với khách hàng. Thời gian khách hàng ở lại website của bạn càng lâu thì trang website đó sẽ được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, làm được điều đó thì bạn cần có một đội ngũ nhân viên Content có kinh nghiệm, biết cách đặt từ khóa trong tiêu đề trang và nội dung của bài.

  – SEO Offpage: Đây là một giải pháp mà các SEOer cần có kỹ thuật xây dựng liên kết bên ngoài website, cải thiện vị trí của website trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm, bạn hãy cố gắng tìm kiếm những website có uy tín cao và tạo nhiều link chất lượng từ các website khác về website của mình nhằm để Google đánh giá cao hơn.

  SEO Offpage hiệu quả giúp do website của công ty được đánh giá cao

  Mạng xã hội là một kênh truyền thông vô cùng hiệu quả và giá rẻ. Hiện nay, có rất nhiều kênh có thể kể tên như Facebook, Zalo… Bạn có thể hoàn toàn xây dựng được một mạng lưới mạng xã hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để hướng sản phẩm của mình tới khách hàng. Đây có thể được xem là một giải pháp Marketing Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả.

  Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải xây dựng một mạng lưới xã hội và công cụ Digital Marketing, chăm chỉ tương tác với tập khách hàng mục tiêu và mô tả sản phẩm của doanh nghiệp về website chính.

  Cũng có thể khẳng định, Email Marketing là một trong những giải pháp Marketing Online được nhiều doanh nghiệp áp dụng.

  Khi thực hiện giải pháp Email Marketing, nếu doanh nghiệp không muốn những tin nhắn bị đánh dấu spam hoặc bị xóa hãy cố gắng tuân thủ các bước làm tốt nhất cho Local Business Email Marketing.

  Ngoài ra, không một doanh nghiệp nào muốn mình là một người vô danh vì thế bạn hãy cố gắng tối ưu hóa cá nhân thông điệp của mình trước khi gửi email. Cố gắng chọn những kiểu email có nội dung đơn giản, dễ tiếp cận trên các thiết bị như điện thoại và quan trọng nhất hãy chú trọng đến nội dung truyền tải thông điệp.

  Một giải pháp Marketing Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả, tốn ít chi phí nhất mà bạn có thể sử dụng là xây dựng một nội dung blog riêng. Nội dung của bạn càng đa dạng, càng chi tiết, càng chính xác thì khách hàng càng quan tâm nhiều và tin tưởng doanh nghiệp hơn.

  Sử dụng blog để thu hút người xem đến với website của công ty

  Ngoài các bài viết cung cấp thông tin từ blog của doanh nghiệp nên có thêm các dạng bài viết hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của người tiêu dùng, lồng ghép các sản phẩm của doanh nghiệp đang bán.

  Chúng ta có thể khẳng định, các giải pháp Marketing Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là một công cụ hỗ trợ vô cùng hiệu quả và qua đó, nó giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững trên thị trường kinh doanh khắc nghiệt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hộ Gia Đình (Household) Trong Hành Vi Khách Hàng Là Gì? Chu Kì Sống Của Hộ Gia Đình
 • Những Yếu Tố Xã Hội Tác Động Đến Hành Vi Khách Hàng
 • Giải Pháp Wifi Marketing Hiện Đại Cho Nhà Hàng
 • Marketing Online Cho Kinh Doanh Nhà Hàng
 • Giải Pháp Wifi Marketing Cho Nhà Hàng
 • Giải Pháp Hoàn Thiện Marketing Online

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ
 • ” Bỏ Túi Ngay ” 11 Giải Pháp Hoàn Thiện Marketing Online 2022 Hiệu Quả
 • Đề Tài: Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Của Khách Sạn, Hay
 • Đề Tài Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing, Rất Hay
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Marketing Online Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bbu
 • Giải Pháp Hoàn Thiện Marketing Online, Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Cho Dòng Sản Phẩm Acnes Của Công Ty Rohto Mentholatum, Giải Pháp Marketing Online, Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Marketing Online, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm, Các Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Bán Hàng, Giải Pháp Hoàn Thiện Quy Trình Nhập Khẩu, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Đề Tài Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Thương Mại, Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân L, Giải Pháp Hoàn Thiện The Chế Gan Ket Tang Truong Kinh Kinh Tế, Đề án Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Để Quản Lý Xử Lý Đối Với Các Loại Tài Sả, Các Nhiệm Vụ Xây Dựng Và Hoàn Thiện Nhà Nước Pháp Quyền, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giáo Dục Đại Học ở Việt Nam Hiện Nay, Hoàn Thiện Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Hoàn Thiện Pháp Luật Thi Hành án Dân Sự ở Việt Nam Hiện Nay, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Tiêu Chí Đánh Giá Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật ở Việt Nam Hiện, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đầu Tư Tỉnh Bắc Kạn Giai Đoạn 2022 2022, Giải Pháp E Marketing, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Giải Pháp Marketing Trong Logistic Luận án Thạc Sĩ, Báo Cáo Marketing Online, Online Marketing, Chi Phí Marketing Online, Marketing Online, Mẫu Cv Xin Việc Marketing Online, Luận án Marketing Online, Cơ Sở Lý Thuyết Marketing Online, Báo Cáo Thực Tập Marketing Online, Cẩm Nang Marketing Online, Tài Liệu Marketing Online, Marketing Online Khách Sạn, Sách Học Marketing Online, Kế Hoạch Marketing Online, Kế Hoạch Online Marketing, Kế Hoạch Online Marketing Mẫu, Quy Trình Online Marketing, Luận Văn Online Marketing, Sách Marketing Online, Marketing Online Đối Với Công Ty Du Lịch, Chương Trình Đào Tạo Marketing Online, Khóa Luận Marketing Online, Chuyên Đề Thực Tập Marketing Online, Khóa Luận Về Marketing Online, Đề Cương Khóa Luận Marketing Online, Đánh Giá Hoạt Động Marketing Online, Khóa Luận Tốt Nghiệp Marketing Online, Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Marketing Online, Luan An Chien Luoc Marketing Online, 3.3.5. Điều Kiện Để Thực Hiện Marketing Online, Điều Kiện Để Thực Hiện Marketing Online, Hoàn Thiện Văn Hóa ẩm Thực, Dự Toán Hoàn Thiện Nhà, 7 Bước Để Lập Kế Hoạch Marketing Hoàn Hảo, Một Kế Hoạch Marketing Hoàn Chỉnh, Phân Tích Thực Trạng Marketing Online Bất Động Sản, Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Rủi Ro, Hoàn Thiện ẩm Thực Nhật, Dự Toán Hoàn Thiện Biệt Thự, Tờ Trình Xin Hỗ Trợ Thiệt Hại Do Thiên Tai, Hỏa Hoạn, Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán, Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng, Hoàn Thiện Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Hoàn Thiện Quy Trình Quản Lý Đơn Hàng May, Hoàn Thiện Chương Trình Giáo Dục, Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự, Bài Thu Hoạch Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Truong, Khóa Luận Hoàn Thiện Văn Hóa ẩm Thực, Tcvn Thi Công Và Nghiệm Thu Hoàn Thiện, Mẫu Văn Bản Chấp Thuận Hoàn Thiện Ký Kết Hợp Đồng, Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự, Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng, Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng, Hoàn Thiện Chương Trình Trưng Bày Sản Phẩm, Đề Xuất Hoàn Thiện Về Công Tác Văn Phòng Tại Ubnd, Đề Tài Hoàn Thiện Quy Trình Check Out Tại Bộ Phận Lễ Tân Của Khách Sạn, Khoá Luận Hoàn Thiện Quy Trình Bán Hàng, Khóa Luận Hoàn Thiện Văn Hóa ẩm Thực Nhật Bản, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 5 Khóa 12 (bài Đã Hoàn Thiện), Việc Củng Cố Và Hoàn Thiện Đội Ngũ Cán Bộ Làm Công Tác Thể Thao, Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dung Nhân Lực , Hoàn Thiện Quy Trình Quản Lý Đơn Hàng May Gia Công Cmt, Luận Văn Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ, Thành Tựu Và Hạn Chế Sau 30 Năm Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa, Luận Văn Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán, Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự An Đầu Tư Xây Dựng, Hoàn Thiện Chương Trình Trưng Bày Sản Phẩm Tại Nhà Thuốc, Khóa Luận Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng, Hoàn Thiện Chương Trình Trưng Bày Sản Phẩm Tại Nhà Thuốc Và, Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự, Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Yêu Cầu Và Nguyên Tắc Hoàn Thiện Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh,

  Giải Pháp Hoàn Thiện Marketing Online, Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Cho Dòng Sản Phẩm Acnes Của Công Ty Rohto Mentholatum, Giải Pháp Marketing Online, Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Marketing Online, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm, Các Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Bán Hàng, Giải Pháp Hoàn Thiện Quy Trình Nhập Khẩu, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Đề Tài Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Thương Mại, Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân L, Giải Pháp Hoàn Thiện The Chế Gan Ket Tang Truong Kinh Kinh Tế, Đề án Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Để Quản Lý Xử Lý Đối Với Các Loại Tài Sả, Các Nhiệm Vụ Xây Dựng Và Hoàn Thiện Nhà Nước Pháp Quyền, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giáo Dục Đại Học ở Việt Nam Hiện Nay, Hoàn Thiện Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Hoàn Thiện Pháp Luật Thi Hành án Dân Sự ở Việt Nam Hiện Nay, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Tiêu Chí Đánh Giá Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật ở Việt Nam Hiện, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đầu Tư Tỉnh Bắc Kạn Giai Đoạn 2022 2022, Giải Pháp E Marketing, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Giải Pháp Marketing Trong Logistic Luận án Thạc Sĩ, Báo Cáo Marketing Online, Online Marketing, Chi Phí Marketing Online, Marketing Online, Mẫu Cv Xin Việc Marketing Online, Luận án Marketing Online, Cơ Sở Lý Thuyết Marketing Online, Báo Cáo Thực Tập Marketing Online, Cẩm Nang Marketing Online, Tài Liệu Marketing Online, Marketing Online Khách Sạn, Sách Học Marketing Online, Kế Hoạch Marketing Online, Kế Hoạch Online Marketing, Kế Hoạch Online Marketing Mẫu, Quy Trình Online Marketing, Luận Văn Online Marketing, Sách Marketing Online, Marketing Online Đối Với Công Ty Du Lịch, Chương Trình Đào Tạo Marketing Online, Khóa Luận Marketing Online, Chuyên Đề Thực Tập Marketing Online,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sms Brand Name Giải Pháp Marketing Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp
 • Khi Nào Doanh Nghiệp Cần Giải Pháp Marketing Tổng Thể?
 • Wifi Marketing Là Gì? Giải Pháp Wifi Marketing Năm 2022
 • Giải Pháp Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút….
 • Đề Cương Marketing Thu Hút Khách Du Lịch Quốc Tế
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Quán Cafe

  --- Bài mới hơn ---

 • 11 Cách Gia Tăng Hiệu Quả Kinh Doanh Online
 • Ngành Du Lịch Chủ Động Tìm Giải Pháp Phục Hồi
 • 11 Kinh Nghiệm Kinh Doanh Nhà Hàng Chỉ Có Thành Công
 • Những Xu Hướng Mới Trong Hoạt Động Kinh Doanh Ngân Hàng Và Vấn Đề Đặt Ra Với Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại – Hỗ Trợ, Tư Vấn, Chắp Bút Luận Án Tiến Sĩ
 • ———————————

  GIẢI PHÁP MARKETING ONLINE CHI TIẾT 

   

  Bạn đang bán một mặt hàng sản phẩm hay dịch vụ nào đó ? Nhưng hiện nay nó đang ĐỨNG LẠI hoặc tệ hơn là ĐI XUỐNG

  Chi phí của bạn bỏ ra hàng tháng vẫn TĂNG với tình trạng như vậy bạn chắc chắc không thể không lo lắng nhưng BẠN đã có giải pháp hay chưa hay đã có nhưng CHƯA ĐI TỚI ĐÂU ?

  Bạn hãy dành 1 phút nhìn lại 3 vấn đề sau nó sẽ giúp bạn biết cách THAY ĐỔI tình trạng kinh doanh hiện tại :

   • Làm sao để tăng doanh số NHANH ĐỀU ?
   • Làm sao để tăng doanh số mà CHI PHÍ GIẢM  ?
   • Làm sao để NỔI BẬC hơn đối thủ mà CHI PHÍ thấp hơn ?

  Cách ngắn nhất và đơn giản nhất để giải quyết 3 vấn đề trên chính là kết hợp 5 công cụ Marketing online mạnh nhất hiện nay

  Với bộ công cụ này chỉ trong vòng 1 THÁNG bạn bán không dưới 100 đơn hàng đầu tiên không tốn phí, trên 30 đơn hàng mỗi ngày, tiếp cận trên 1000 khách hàng trên internet, có chiến lược bán hàng dài hạn không NGẠI đối thủ nào.

  1. Website :

  Giao diện :

  Xét trên bình diện tổng thể :

  – Màu sắc của website phải phù hợp các tiêu chí :

  + Ngành nghề

  + Thương hiệu của công ty

  + Cách phân bổ màu chính phụ trong web

  – Logo trên website :

  Logo thể hiện cho sức mạnh, ý chí giúp nhận diện thương hiệu của bạn vì vậy chọn một logo như thế nào chuẩn và vị trí đặt tại đâu trên website để tăng tính định vị cũng là một vấn đề hết sức phải cân nhắc

  Xét trên bình diện chi tiết :

  Nội dung:

  Tất cả những gì có trong website được gọi chung là nội dung, và yếu tố quan trọng nhất trong đó chính là hệ thống bài viết – linh hồn của website.

  Hệ thống bài viết chính là phần khách hàng sẽ đọc và từ đó hiểu về doanh nghiệp bạn, tin tưởng doanh nghiệp bạn, mua sản phẩm của bạn, trở thành khách hàng trung thành của bạn

  Hệ thống bài viết đối với một website biết cách xây dựng sẽ được thiết lập theo mô hình :

  Loại bài viết trong Website :

  – Bài chốt hàng ( Bài đinh )

  – Bài hỗ trợ bài chủ lực chốt sale ( những bài viết bổ trợ thông tin đưa ra từ bài viết chốt hàng, những bài viết này sẽ thuyết phục khách hàng giúp họ nhận thấy sự cần thiết của sản phẩm hay dịch vụ của bạn đưa ra, từ đó sẽ dẫn họ đến bài viết chốt hàng để họ hành động )

  Chức năng :

  Một Website hiện nay đòi hỏi giải quyết được tất cả những mong muốn của khách hàng nếu muốn chốt sale cũng như tăng khả năng này lên 50%, những mong muốn cơ bản của 1 khách hàng :

  – Được trao đổi để nắm thông tin

  – Được trả lời thắc mắc

  – Được liên lạc

  Và để làm được tất thảy những yêu cầu trên website cần trang bị các chức năng :

  – Chat trực tuyến với khách hàng

  – Thu thập thông tin khách hàng ( Tên, sdt, email, thắc mắc ….

  2. Facebook :

  Nếu lượng người dùng vào trang web của bạn thường xuyên trang web của bạn sẽ được đánh giá chất lượng cùng với sự kết hợp SEO thì tự động sau một thời gian sẽ lên TOP mà không tốn phí

  Sẽ có những tính năng giúp khách hàng thấy được vị trí của doanh nghiệp bạn trên bản đồ, số điện thoại của bạn,…

  – Remarketing

  Remarketing không cần có nhiều thông tin về khách hàng bạn vẫn có thể làm được

  Những phương thức giúp remarketing hiện nay :

  + Qua webstie

  + Qua video

  + Qua email, số điện thoại

  + Qua tên, số điện thoại

  Hệ thống chức năng :

  + Pixel: thu thập thông tin khách hàng

  + Đối tượng: tạo tệp khách hàng

  + Trình quản lý doanh nghiệp: quản lý theo hệ thống dành cho doanh nghiệp, có nhiều nhân viên cùng dùng tài khoản thẻ

  Hệ thống kỹ thuật hiện nay :

  Những kỹ thuật này giúp tăng khả năng tương tác với khách hàng thay vì thủ công tốn thời gian thì khi biết các thủ thuật cũng như đường tắt sẽ rút ngắn thời gian nhưng vẫn đạt được hiệu quả mong muốn, một vài công cụ được sử dụng nhiều nhất hiện nay :

  – Kỹ thuật tăng like

  – Kỹ thuật tăng view

  – Kỹ thuật check in

  – Kỹ thuật live stream

  3 yếu tố google quan tâm ngoài chi phí :

  – Trang đích trỏ về  ( Nội dung bạn muốn khách hàng tìm hiểu, nơi bạn có thể chốt sale tốt nhất là bài viết nào ? )

  4. SEO 

  – Seo location ( Seo vị trí doanh nghiệp của bạn, người đọc )

  – Seo Video ( Loại hình ít cạnh tranh và dễ lên TOP )

  – Seo bài viết ( Những vấn đề có thể dẫn dụ người đọc vào website của bạn )

  – Seo Facebook ( Đưa người đọc đến với kênh bán hàng thứ 2 ngoài website của bạn )

  Các công cụ SEO

  – Công cụ phân tích đối thủ để biết đối thủ hơn và thua mình ở điểm nào từ đó tìm ra điểm khác biệt trong cách Seo mang lại hiệu quả cao mà không tốn nhiều nguồn lực và rút ngắn thời gian

  – Công cụ phân tích tình trạng website của bạn để có thể đánh giá hiệu quả hoạt động từ đó có hướng điều chỉnh

  Các công nghệ SEO

  – Blogger

  – Wordps

  5. Email

  Email marketing online không phải gửi mail để bán hàng mà cao hơn chính là gửi mail cho khách hàng những giá trị họ cần, sau đó khiến họ yêu thích, sau đó họ mong muốn có được, cuối cùng họ bắt buộc phải mua hàng của bạn

  Để làm được vậy không thể chỉ với một email, không thể chỉ gửi 1 lần mà cần xây dựng một chiến dịch bao gồm các yếu tố :

  + Email nào sẽ dùng cho mục đích

  – Thông điệp email cho chiến dịch

  + Email nào sẽ dùng cho mục đích thu hút khách hàng ( nội dung trong email này sẽ có những gì để người đọc tiếp tục đọc những email tiếp theo ? )

  + Email nào sẽ dùng cho mục đích khiến khách hàng mong muốn sở hữu sản phẩm ( Nội dung trong email này sẽ có những gì để người đọc mong muốn nhận email tiếp theo ? )

  + Email nào sẽ dùng cho mục đích kêu gọi khách hàng liên hệ hoặc đăng kí ( Nội dung trong email này sẽ có những gì để người đọc

  – Số lượng email cho từng thông điệp

  Với nhận thức ngày càng tiến bộ của khách hàng điều này dẫn đến 2 tâm lý : e dè và cảnh giác ngày càng tăng cao do vậy để có thể thuyết phục được họ không thể chỉ qua một vài email mà đòi hỏi cần có plan cho từng thông điệp email, phải xác định rõ cần bao nhiêu email để có thể làm họ chấp nhận thông điệp mà mình gửi đi đồng thời chờ đợi thông điệp tiếp theo và cuối cùng là chốt hàng

  – Thời gian gửi email cho từng thông điệp

  Phải biết rõ khách hàng của bạn là ai, họ sẽ có thời gian cho việc đọc email là khi nào ? Có như vậy thì khả năng đọc cao, email không bị lãng quên cũng như không ảnh hưởng đến khách hàng

  – Tần suất gửi email cho từng thông điệp

  Bạn sẽ có kế hoạch gửi email thế nào? Cách bao lâu sẽ gửi một lần ? Và sẽ gửi bao nhiêu lần như vậy ? Đây là điều khá quan trọng trong việc nhắc nhở khách hàng về bạn nhưng không làm họ cảm thấy bị làm phiền .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Quản Lý Quán Cafe Đông Khách Mỗi Ngày
 • 10 Giải Pháp Marketing Cho Quán Cafe Hiệu Quả Nên Học Hỏi Ngay
 • Công Ty Cp Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng
 • 10 Chiến Lược Quan Trọng Nhất Trong Kinh Doanh Bán Lẻ
 • Giải Pháp Hệ Thống Bán Lẻ
 • Các Phương Pháp Marketing Hiệu Quả: Marketing Online Và Truyền Thống

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Cách Marketing Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp
 • Biện Pháp Marketing Hiệu Quả
 • Giải Pháp Marketing Hiệu Quả
 • Giải Pháp Marketing Online Hiệu Quả
 • Báo Cáo Tóm Tắt Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Toán Có Lời Văn Cho Học Sinh Lớp 1
 • Những khách hàng này là nguồn thu quan trọng của doanh nghiệp bạn. Họ là những người có hoặc sẽ có nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn cung cấp. Vậy nên đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu bám giữ những khách hàng này. Hãy xây dựng hồ sơ của riêng từng khách hàng và thường xuyên email các chính sách ưu đãi, những thông tin có ích gửi cho họ. Hãy thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ bằng email hay bưu thiếp và trên đó không bao giờ quên kèm theo thông tin về công ty của bạn một cách khéo léo.

  (1) Xác định cấu trúc nền móng thương hiệu.

  (3) Xây dựng chiến lược thương hiệu.

  (4) Xây dựng chiến lược truyền thông.

  II. Các phương pháp làm marketing truyền thống cơ bản

  Hãy cho khách hàng thấy rằng doanh nghiệp đánh giá cao và quan tâm đến họ bằng việc cung cấp cho họ những dịch vụ miễn phí. Sản phẩm, dịch vụ miễn phí giá trị dù lớn, dù nhỏ cũng sẽ mang lại một hiệu ứng tích cực cho Marketing. Khách hàng sẽ cảm thấy họ được trân trọng hơn và sẽ có ấn tượng hơn đối với doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp dành cho khách hàng những ưu đãi thì vô hình chung doanh nghiệp cũng đã tạo nên một mối liên hệ vững chắc với họ, biến họ trở thành những khách hàng thân thiết.

  Bài phát biểu trước công chúng là một dịp để giới thiệu với mọi người về doanh nghiệp của bạn. Một bài phát biểu hay, có nội dung hướng đến lợi ích cộng đồng và nếu có thể thì gắn với một phần lợi ích của những người đón nhận thông tin trực tiếp hay gián tiếp sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng. Vậy nên hãy chuẩn bị cho doanh nghiệp mình một bài phát biểu thật hay và nhiều ý nghĩa.

  Hội thảo được coi như khía cạnh thương mại của các chiến lược giới thiệu sản phẩm. Hội thảo được tổ chức cho các khách hàng thường là những doanh nghiệp muốn quảng bá thương hiệu và giúp khách hàng tìm hiểu sâu hơn về những sản phẩm mới của doanh nghiệp. Trong buổi hội thảo, bạn đừng quên một việc quan trọng đó là làm quen và tạo mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp khác, chủ động giới thiệu về doanh nghiệp mình một cách khéo léo. Đây là cơ hội để bạn có thể mở rộng các mối quan hệ trong kinh doanh và quảng bá thương hiệu cho công ty.

  Các buổi hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá thương hiệu

  Quà tặng có thể là bất cứ là một vật phẩm nào đó mà doanh nghiệp dành cho khách hàng để họ nhớ tới sản phẩm của bạn. Có nhiều đồ vật để doanh nghiệp có thể lựa chọn như: ly sứ, tách cà phê, bút bi, mũ nón,…và tất cả những gì mà bạn cần phải làm là ghi, khắc hoặc in tên, logo, số điện thoại của công ty lên đó để khách hàng luôn nhớ đến doanh nghiệp bạn trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm quà tặng đó.

  Nói đến khuyến mại thì hầu như ai cũng thích nên thường thì các chương trình khuyến mại được mọi người rất quan tâm và chú ý. Thông qua các chương trình khuyến mại, doanh nghiệp có thể quảng bá nhiều hơn nữa hình ảnh của mình. Bên cạnh đó, khuyến mại cũng là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới và có thể đưa sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo điểm nhấn trong mắt công chúng.

  Hội nghị giới thiệu sản phẩm mới là một cách cho phép doanh nghiệp có đủ thời gian, không gian giới thiệu sâu hơn về các sản phẩm, dịch vụ hay lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp đó, thu hút công chúng biết đến nhiều hơn về những sản phẩm và dịch vụ mới, tạo ra cầu nối giữa khách hàng với doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp có thể tặng hàng mẫu hoặc mời khách hàng đến dùng thử miễn phí. Có thể trước đó rất nhiều khách hàng muốn mua sản phẩm song vẫn còn nhiều e ngại và chưa tin chắc lắm vào công dụng của nó. Vì thế việc cho dùng thử là cách tốt nhất để xoá tan những nghi ngại của khách hàng.

  Để khách hàng cảm thấy mình được tôn trọng và để họ tiếp tục mua sản phẩm của bạn, cách hay nhất là hãy nói lời cảm ơn đúng lúc. Bạn có thể cảm ơn sau khi họ mua hàng, sau một cuộc nói chuyện điện thoại, sau khi bạn tư vấn cho khách về sản phẩm. Lời cảm ơn có thể được viết trong thư, trên hoá đơn, giấy biên nhận hoặc cũng có thể là một lời nói trực tiếp. Nếu nói trực tiếp thì hãy nhìn thẳng vào mắt khách hàng và nói lời cảm ơn với một thái độ biết ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất.

  Bạn không thể bỏ qua phương pháp tối ưu hóa thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm này khi mà tại Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều người đang sử dụng và một số công cụ tìm kiếm khác (Bing, Cốc Cốc). Dịch vụ làm SEO website đảm bảo rằng trang web của bạn luôn hiển thị trong Top 10 hoặc Top 5 kết quả đầu tiên trên công cụ tìm kiếm mà phổ biến nhất là Google khi khách hàng gõ từ khóa tìm kiếm. : khi khách hàng có nhu cầu cần thiết kế website và gõ từ khóa tìm kiếm “thiết kế website tphcm” , các bạn có thể thấy trang web của công ty Phương Nam Vina (websitechuyennghiep.vn) hiển thị trong Top 10 kết quả thuộc khu vực SEO keywords.

  Website công ty Phương Nam Vina hiển thị trong Top 5 Google khi làm SEO

  Khi website của bạn đã nằm trong Top đầu công cụ tìm kiếm Google thì doanh nghiệp của bạn sẽ có cơ hội được nhiều người dùng Internet biết đến và nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ sẽ chủ động liên hệ với bạn để mua hàng. Bạn có thể tìm hiểu những thông tin chi tiết và hiệu quả của SEO tại mục → SEO website .

  Ngoài ra vẫn còn những phương pháp làm marketing online khác như: Email marketing, SMS marketing hay Viral marketing (hiệu ứng lan truyền) cũng được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập tới các cách làm marketing online tiêu biểu và mang lại hiệu quả kinh doanh tốt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Phương Hướng Và Biện Pháp Để Mở Rộng Thị Trường Tiêu Thụ
 • Tỉ Lệ Tội Phạm Tại Mỹ Và Một Số Nước Giảm Nhờ Covid
 • Biện Pháp Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Tiểu Học
 • Các Biện Pháp Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp
 • Kinh Nghiệm Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Giải Pháp Marketing Online Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • 3 Giải Pháp Truyền Thông Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Top 8 Cách Tiết Kiệm Chi Phí Marketing Cho Doanh Nghiệp Nhỏ
 • {Xem Ngay} 5 Giải Pháp Digital Marketing Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Tối Ưu Nhất
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Các Công Ty Du Học Xuất Khẩu Lao Động
 • Đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập đều mắc phải sai lầm cơ bản đó là không đầu tư cho marketing vì bài toán nhân sự, tài chính,… nhưng nếu sản phẩm, dịch vụ của bạn được đầu tư tốt như thế nào nhưng không tiếp cận được khách hàng thì rất dễ dẫn đến thất bại. Tận dụng các lợi ích mà internet, công nghệ bùng nổ mang lại chúng ta có rất nhiều giải pháp marketing online hiệu quả cho doanh nghiệp đồng thời hạn chế mức độ khó của bài toán tài chính cho doanh nghiệp.

  Với thời kỳ bùng nổ internet và tâm lý mong muốn được mua sắm nhanh chóng, tiện lợi thì mua sắm online là lựa chọn tối ưu nhất và khách hàng Việt chúng ta thường hay có thói quen tìm kiếm thông tin sản phẩm, doanh nghiệp rồi mới quyết định mua hàng. Tận dụng điều đó thì Seo là giải pháp quan trọng của marketing onnline.

  Có 2 hình thức Seo đó là Seo On-page và Seo Off-page.

  Thời gian ở lại website của khách hàng càng lâu thì website càng được đánh giá cao. Để làm được điều đó thì nên đặt từ khóa trong tiêu đề trang và tiêu đề bài viết.

  Website của bạn nên được làm mới mỗi ngày, không nên tạo cảm giác nhàm chán và tránh tình trạng nội dung giống với các nơi khác, trùng lặp nội dung. Trong trường hợp có nộ dung giống nhau cần dùng thẻ Canonical.

  Cần đảm bảo các trang trên website là duy nhất, không trùng lặp nội dung. Trong trường hợp các trang có nội dung giống nhau cần dùng thẻ Canonical.

  Sử dụng các thẻ Rich Snippet: Đánh dấu nội dung dữ liệu có cấu trúc.

  Tối ưu hình ảnh, video trong nội dung.

  Có gắn các button trong bài viết nhằm: Hướng người dùng chia sẻ nội dung lên mạng xã hội dễ dàng.

  Và luôn có thông tin liên lạc ở nơi khách hàng dễ nhận thấy nhất.

  Để Seo Off page nên tìm kiếm những website uy tín và traffic cao, bạn sẽ tạo nhiều link chất lượng từ các website khác về website mình nhằm để Google đánh giá cao hơn đồng thời tạo các video chất lượng giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm và đưa lên Youtube.

  Tham gia và tạo cộng đồng trong các trang mạng xã hội.

  Đưa Website lên các công cụ tìm kiếm phổ biến như: Google, Yahoo, Bing, social Bookmarking.

  Trao đổi link liên kết. Một số các cách trao đổi link liên kết: Link Baiting – Câu link; Cross-Linking – Liên kết chéo.

  Chia sẻ hình ảnh Photo về sản phẩm dịch vụ.

  Xây dựng một mạng lưới các mạng xã hội và công cụ digital marketing cho doanh nghiệp.

  Chăm chỉ tương tác với các đối tượng mục tiêu trên mạng xã hội.

  Đừng quên mô tả rõ ràng về sản phẩm và doanh nghiệp và dẫn về website.

  Nếu bạn không muốn những nỗ lực trong email marketing của doanh nghiệp bị đánh dấu là spam hoặc xóa hãy tuân theo các cách làm tốt nhất cho local business email marketing.

  Lên kế hoạch nội dung cụ thể để khách hàng không cảm thấy nhàm chán, thiếu hấp dẫn với email của bạn.

  Không ai thích đóng vai trò như một khách hàng vô danh, vì thế, hãy cá nhân hóa thông điệp của bạn càng nhiều càng tốt, và hãy nghiên cứu kỹ về đối tượng mà bạn sẽ gửi email.

  Khách hàng ngày nay thường sử dụng đồng thời nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng và họ muốn những trải nghiệm đối với thương hiệu cũng phải theo kịp xu hướng đó. Việc tối ưu hóa chiến lược email marketing trên thiết bị di động có thể gia tăng đáng kể tỷ lệ mở trang, tỷ lệ nhấp chuột và giảm thiểu việc hủy theo dõi (unsubscribes).

  Hãy chọn kiểu thiết kế email đơn giản, mượt mà để có thể hiển thị tốt trên các màn hình nhỏ.

  Và quan trọng nhất là email mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Hộ Gia Đình (Household) Trong Hành Vi Khách Hàng Là Gì? Chu Kì Sống Của Hộ Gia Đình
 • Những Yếu Tố Xã Hội Tác Động Đến Hành Vi Khách Hàng
 • Giải Pháp Wifi Marketing Hiện Đại Cho Nhà Hàng
 • Các Giải Pháp Marketing Online Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Giải Pháp Truyền Thông Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Top 8 Cách Tiết Kiệm Chi Phí Marketing Cho Doanh Nghiệp Nhỏ
 • {Xem Ngay} 5 Giải Pháp Digital Marketing Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Tối Ưu Nhất
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Các Công Ty Du Học Xuất Khẩu Lao Động
 • Một Số Giải Pháp Marketing Online Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp
 • Marketing Online là gì?

  Trước khi đi tìm giải pháp Marketing Online cho doanh nghiệp các bạn cần hiểu rõ Marketing Online là gì.

  Marketing Online hay tiếp thị trực tuyến là hoạt động tiếp thị cho sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng kết nối toàn cầu Internet.

  Marketing Online(Tiếp thị trực tuyến) bao gồm các hình thức như:

  – Tiếp thị qua công cụ tìm kiếm ( search engine marketing – SEM )

  – Tiếp thị hiển thị (display marketing)

  – Tiếp thị qua mạng xã hội (social media marketing)

  – Tiếp thị nội dung (content marketing)

  – Tiếp thị qua thư điện tử (e-mail marketing)

  – Tiếp thị liên kết (affiliate marketing)

  – Tiếp thị di động (mobile marketing)

  Vai trò của Marketing Online trong doanh nghiệp

  Một trong những lợi thế lớn của Marketing Online là sự chủ động sẵn sàng của lượng lớn thông tin. Người tiêu dùng, khách hàng có thể truy cập thông tin sản phẩm, dịch vụ và thực hiện các giao dịch, mua bán mọi lúc mọi nơi.

  Doanh nghiệp sử dụng Marketing Online có thể tiết kiệm được chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,… Marketing Online còn giúp doanh nghiệp tiếp cận với thị trường khách hàng rộng lớn cũng như phát triển ra toàn cầu.

  Các hoạt động Marketing Online khi triển khai có thể dễ dàng theo dõi, quản lý và đánh giá được hiệu quả. Theo dự đoán, Marketing Online ngày càng phát triển mạnh hơn, chiếm ưu thế hơn so với các loại hình khác. Có thể nói sẽ là một sự lựa chọn không thể thiếu trong mỗi chiến dịch quảng bá, tiếp thị của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt các doanh nghiệp mới thì Marketing Online là con đường ngắn nhất giúp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tiếp cận được khách hàng mục tiêu.

  Giải pháp Marketing Online cho doanh nghiệp nhỏ

  Trước khi đưa ra những chiến dịch Marketing Online thì doanh nghiệp cần phải xác định được khách hàng mục tiêu và đối thủ của mình.

  – Xác định nhóm khách hàng mục tiêu

  – Ai là đối thủ cùng nhóm phân khúc khách hàng?

  – Ghi chép lại chiến dịch của đối thủ (dù thành công hay thất bại)

  Sau đó xây dựng nội dung như:

  – Tạo một blog, chia sẻ kiến thức cho khách hàng mục tiêu

  – Khéo léo đưa các thông tin về sản phẩm trong nội dung blog

  Giải pháp 1: SEO On-page (Tối ưu hoá website)

  – Đặt từ khóa trong tiêu đề trang và tiêu đề bài viết

  – Luôn làm mới nội dung

  – Luôn để thông tin liên lạc ở nơi dễ tìm thấy nhất

  Giải pháp 2: SEO off-page

  – Tìm kiếm những website uy tín và traffic cao

  – Tạo nhiều link chất lượng về website của mình (tạo backlink)

  – Tạo ra những video chất lượng giới thiệu về sản phẩm và doanh nghiệp, đưa chúng lên chúng tôi

  Giải pháp 3: Truyền thông qua mạng xã hội

  – Xây dựng một mạng lưới các mạng xã hội và công cụ digital marketing cho doanh nghiệp

  – Thường xuyên tương tác với các đối tượng mục tiêu trên mạng xã hội

  – Mô tả rõ ràng về sản phẩm và doanh nghiệp và dẫn về website

  Giải pháp 4: Email Marketing

  – Xây dựng danh sách email marketing cho riêng doanh nghiệp mình thông qua blog và các phương tiện tương tác khác

  – Tương tác với khách hàng qua email là giải pháp marketing online không thể bỏ qua

  Có thể nói Marketing online là công cụ hỗ trợ cực kỳ hiệu quả cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay. Và để doanh nghiệp có thể phát triển lớn mạnh thì các giải pháp marketing online cho doanh nghiệp hiệu quả đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài ra công tác đào tạo nhân viên cho doanh nghiệp có kiến thức, kỹ năng về Marekting online cũng rất cần thiết. Với 350+ khóa học trên mọi lĩnh vực, 180+ giảng viên, chuyên gia hàng đầu cả nước các khóa đào tạo nhân viên trực tuyến của Kyna sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp.

  – Hotline: 1900 6364 09

  – Website: https://kynabiz.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Marketing Online Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Giải Pháp Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Hộ Gia Đình (Household) Trong Hành Vi Khách Hàng Là Gì? Chu Kì Sống Của Hộ Gia Đình
 • Những Yếu Tố Xã Hội Tác Động Đến Hành Vi Khách Hàng
 • Giải Pháp Marketing Cho Spa 2022 Kinh Nghiệm Marketing Online Cho Spa

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Marketing Cho Spa 2022
 • 12 Chiến Lược Marketing Cho Spa Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
 • Giải Pháp Marketing Nào Hiệu Quả Để Khách Hàng Biết Đến Spa Của Bạn?
 • Giải Pháp Wifi Marketing Cho Gym/spa Hiệu Quả, Chuyên Nghiệp Nhất
 • Giải Pháp Marketing Cho Doanh Nghiệp
 • 1. Tăng giờ mở cửa salon, spa trong suốt dịp lễ Tết

  Giáng sinh cũng là thời điểm bận rộn của các tiệm salon, spa bởi nhu cầu của khách hàng trong dịp này tăng lên rất cao. Hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ một khách hàng nào dù có là thời kỳ cao điểm bận rộn để tối đa hóa lợi nhuận.

  2. Gửi email cảm ơn, chúc mừng ngày lễ tới khách hàng

  Một công cụ marketing khác ít người biết đến khi phát triển thương hiệu hoặc doanh thu cho Spa là Email Marketing. Spa có thể gửi về thông tin chương trình ưu đãi, chăm sóc khách hàng đến các nhóm khách hàng cần nhắm mục tiêu. Hiện nay, có rất nhiều các công cụ cho gửi 1 list Email với nội dung có sẵn cho list khách hàng bạn đang nắm giữ: khách hàng thân thiết, khách hàng đã đến 1 lần, …

  Ngoài ra, với số lượng khách hàng tang đột biến vào ngày lễ, tết; đừng sử dụng những công cụ truyền thống như ghi sổ, Excel, … mà tìm hiểu về phần mềm quản lý Spa thông minh để tiếp nhận các lịch hẹn, quản lý data khách hàng, báo cáo thống kê, … mà không tốn công sức. Từ đó, bạn cũng có thể gửi SMS theo data khách đã có để thông báo thông tin Spa cho họ.

  3. Xây dựng nội dung content mùa lễ trên kênh truyền thông online

  Bạn có thể lên ý tưởng về những câu chuyện hài hước về ngày lễ tết hoặc một vài ý tưởng về một ngày lễ ý nghĩa bên người thân. Điều này sẽ giúp thu hút sự chú ý của khách hàng và bằng cách nào đó, tang lượng theo dõi của Spa như một cách dẫn dắt câu chuyện về ngày lễ.

  4. Gửi thiệp mời và voucher cho khách hàng

  5. Tăng cường truyền thông trên kênh Online

  Một kênh truyền thông hiệu quả khác, không thể không kể đến đó chính là Zalo với hơn 80 triệu người dùng, với các tính năng hỗ trợ người dùng chia sẻ và tương tác; đây cũng chính là kênh truyền thông hữu hiệu cho các Spa.

  6. Thiết lập đồng hồ đếm ngược trên website/Facebook của Spa

  Thiết kế đồng hồ đếm ngược trên website Spa là một trong những cách thu hút khách hàng trong dịp đặc biệt của ngày lễ, Tết. Đây là một cách rất đặc biệt tạo điểm độc đáo cho việc làm marketing cho Spa. Bạn có thể thiết lập đồng hồ đếm ngược theo 2 cách: một là đếm ngược đến ngày lễ đó hoặc hai là đếm ngược đến thời gian bắt đầu khuyến mãi mà bạn đã thông báo từ trước.

  II. Kế hoạch marketing cho spa

  1. Marketing online:

  Marketing chuyên ngành Spa Salon

  Marketing cho spa salon

  2. Marketing truyền thống:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Án Những Giải Pháp Marketing Nhằm Mở Rộng Thị Trường Hoạt Động Của Công Ty Cầu 12
 • Giải Pháp Marketing Nhằm Mở Rộng Thị Trường Suất Ăn Công Nghiệp Của Công Ty Cptm Hoàng Nhật Minh Trên Địa Bàn Các Kcn Miền Bắc
 • Một Số Giải Pháp Marketing Nhằm Mở Rộng Thị Trường Tại Thái Nguyên Của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đất Việt
 • Lịch Thi Đấu Tennis Us Open 2022 Hôm Nay. Trực Tiếp Mỹ Mở Rộng 2022. Thể Thao Tv
 • Lịch Thi Đấu Australia Mở Rộng 2022 Trên Vtvcab: Chung Kết Djokovic Vs Thiem
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Ngành Mỹ Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • {Xem Ngay} 8 Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Marketing Online Cuối Năm 2022
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Online Cho Công Ty Cổ Phần Sách Alpha
 • Luận Văn Nâng Cao Hiệu Quả Marketing Online Của Teevn
 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing
 • Đề Tài Giải Pháp Phát Triển Thị Trường, Điểm Cao, Hay
 • GIẢI PHÁP MARKETING ONLINE CHI TIẾT

  Bạn đang bán một mặt hàng sản phẩm hay dịch vụ nào đó ? Nhưng hiện nay nó đang ĐỨNG LẠI hoặc tệ hơn là ĐI XUỐNG

  Chi phí của bạn bỏ ra hàng tháng vẫn TĂNG với tình trạng như vậy bạn chắc chắc không thể không lo lắng nhưng BẠN đã có giải pháp hay chưa hay đã có nhưng CHƯA ĐI TỚI ĐÂU ?

  Bạn hãy dành 1 phút nhìn lại 3 vấn đề sau nó sẽ giúp bạn biết cách THAY ĐỔI tình trạng kinh doanh hiện tại :

  Cách ngắn nhất và đơn giản nhất để giải quyết 3 vấn đề trên chính là kết hợp 5 công cụ Marketing online mạnh nhất hiện nay

  Với bộ công cụ này chỉ trong vòng 1 THÁNG bạn bán không dưới 100 đơn hàng đầu tiên không tốn phí, trên 30 đơn hàng mỗi ngày, tiếp cận trên 1000 khách hàng trên internet, có chiến lược bán hàng dài hạn không NGẠI đối thủ nào.

  Giao diện : Xét trên bình diện tổng thể :

  – Màu sắc của website phải phù hợp các tiêu chí :

  + Ngành nghề

  + Thương hiệu của công ty

  + Cách phân bổ màu chính phụ trong web

  – Logo trên website :

  Logo thể hiện cho sức mạnh, ý chí giúp nhận diện thương hiệu của bạn vì vậy chọn một logo như thế nào chuẩn và vị trí đặt tại đâu trên website để tăng tính định vị cũng là một vấn đề hết sức phải cân nhắc

  Nội dung:

  Tất cả những gì có trong website được gọi chung là nội dung, và yếu tố quan trọng nhất trong đó chính là hệ thống bài viết – linh hồn của website.

  Hệ thống bài viết chính là phần khách hàng sẽ đọc và từ đó hiểu về doanh nghiệp bạn, tin tưởng doanh nghiệp bạn, mua sản phẩm của bạn, trở thành khách hàng trung thành của bạn

  Hệ thống bài viết đối với một website biết cách xây dựng sẽ được thiết lập theo mô hình :

  – Bài chốt hàng ( Bài đinh )

  – Bài hỗ trợ bài chủ lực chốt sale ( những bài viết bổ trợ thông tin đưa ra từ bài viết chốt hàng, những bài viết này sẽ thuyết phục khách hàng giúp họ nhận thấy sự cần thiết của sản phẩm hay dịch vụ từ đó sẽ dẫn họ đến bài viết chốt hàng để họ hành động )

  Chức năng :

  Một Website hiện nay đòi hỏi giải quyết được tất cả những mong muốn của khách hàng nếu muốn chốt sale cũng như tăng khả năng này lên 50%, những mong muốn cơ bản của 1 khách hàng :

  – Được trao đổi để nắm thông tin

  – Được trả lời thắc mắc

  – Được liên lạc

  Và để làm được tất thảy những yêu cầu trên website cần trang bị các chức năng :

  – Chat trực tuyến với khách hàng

  – Thu thập thông tin khách hàng ( Tên, sdt, email, thắc mắc ….

  Nếu lượng người dùng vào trang web của bạn thường xuyên trang web của bạn sẽ được đánh giá chất lượng cùng với sự kết hợp SEO thì tự động sau một thời gian sẽ lên TOP mà không tốn phí

  Sẽ có những tính năng giúp khách hàng thấy được vị trí của doanh nghiệp bạn trên bản đồ, số điện thoại của bạn,…

  – Remarketing

  Remarketing không cần có nhiều thông tin về khách hàng bạn vẫn có thể làm được

  Những phương thức giúp remarketing hiện nay :

  + Qua webstie

  + Qua video

  + Qua email, số điện thoại

  + Qua tên, số điện thoại

  + Pixel: thu thập thông tin khách hàng

  + Đối tượng: tạo tệp khách hàng

  + Trình quản lý doanh nghiệp: quản lý theo hệ thống dành cho doanh nghiệp, có nhiều nhân viên cùng dùng tài khoản thẻ

  Hệ thống kỹ thuật hiện nay :

  Những kỹ thuật này giúp tăng khả năng tương tác với khách hàng thay vì thủ công tốn thời gian thì khi biết các thủ thuật cũng như đường tắt sẽ rút ngắn thời gian nhưng vẫn đạt được hiệu quả mong muốn, một vài công cụ được sử dụng nhiều nhất hiện nay :

  – Kỹ thuật tăng like

  – Kỹ thuật tăng view

  – Kỹ thuật check in

  – Kỹ thuật live stream

  3 yếu tố google quan tâm ngoài chi phí :

  – Trang đích trỏ về ( Nội dung bạn muốn khách hàng tìm hiểu, nơi bạn có thể chốt sale tốt nhất là bài viết nào ? )

  – Seo location ( Seo vị trí doanh nghiệp của bạn, người đọc )

  – Seo Video ( Loại hình ít cạnh tranh và dễ lên TOP )

  – Seo bài viết ( Những vấn đề có thể dẫn dụ người đọc vào website của bạn )

  – Seo Facebook ( Đưa người đọc đến với kênh bán hàng thứ 2 ngoài website của bạn )

  Các công cụ SEO

  – Công cụ phân tích đối thủ để biết đối thủ hơn và thua mình ở điểm nào từ đó tìm ra điểm khác biệt trong cách Seo mang lại hiệu quả cao mà không tốn nhiều nguồn lực và rút ngắn thời gian

  – Công cụ phân tích tình trạng website của bạn để có thể đánh giá hiệu quả hoạt động từ đó có hướng điều chỉnh

  Các công nghệ SEO

  – Blogger

  – Wordps

  Email marketing online không phải gửi mail để bán hàng mà cao hơn chính là gửi mail cho khách hàng những giá trị họ cần, sau đó khiến họ yêu thích, sau đó họ mong muốn có được, cuối cùng họ bắt buộc phải mua hàng của bạn

  Để làm được vậy không thể chỉ với một email, không thể chỉ gửi 1 lần mà cần xây dựng một chiến dịch bao gồm các yếu tố :

  – Thông điệp email cho chiến dịch

  + Email nào sẽ dùng cho mục đích thu hút khách hàng ( nội dung trong email này sẽ có những gì để người đọc tiếp tục đọc những email tiếp theo ? )

  + Email nào sẽ dùng cho mục đích khiến khách hàng mong muốn sở hữu sản phẩm ( Nội dung trong email này sẽ có những gì để người đọc mong muốn nhận email tiếp theo ? )

  + Email nào sẽ dùng cho mục đích kêu gọi khách hàng liên hệ hoặc đăng kí ( Nội dung trong email này sẽ có những gì để người đọc

  – Số lượng email cho từng thông điệp

  Với nhận thức ngày càng tiến bộ của khách hàng điều này dẫn đến 2 tâm lý : e dè và cảnh giác ngày càng tăng cao do vậy để có thể thuyết phục được họ không thể chỉ qua một vài email mà đòi hỏi cần có plan cho từng thông điệp email, phải xác định rõ cần bao nhiêu email để có thể làm họ chấp nhận thông điệp mà mình gửi đi đồng thời chờ đợi thông điệp tiếp theo và cuối cùng là chốt hàng

  – Thời gian gửi email cho từng thông điệp

  Phải biết rõ khách hàng của bạn là ai, họ sẽ có thời gian cho việc đọc email là khi nào ? Có như vậy thì khả năng đọc cao, email không bị lãng quên cũng như không ảnh hưởng đến khách hàng

  – Tần suất gửi email cho từng thông điệp

  Bạn sẽ có kế hoạch gửi email thế nào? Cách bao lâu sẽ gửi một lần ? Và sẽ gửi bao nhiêu lần như vậy ? Đây là điều khá quan trọng trong việc nhắc nhở khách hàng về bạn nhưng không làm họ cảm thấy bị làm phiền .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Marketing Online Cho Ngành Thiết Kế Nội Thất
 • Giải Pháp Marketing Cho Kinh Doanh Trực Tuyến, Online Hiệu Quả
 • Luận Văn Luận Văn Một Số Giải Pháp Marketing Nhằm Thu Hút Khách Cho Khách Sạn Parkroyal Saigon
 • Luận Văn Chuyên Đề Những Biện Pháp Marketing Nhằm Phát Triển Thị Trường Sản Phẩm Máy Công Cụ Và Phụ Tùng Thay Thế Của Công Ty Cơ Khí Hà Nội
 • Giải Pháp Marketing Nhằm Phát Triển Thị Trường Cho Sản Phẩm Gạch Trang Trí Của Công Ty Tnhh Gạch Cổ Bát Tràng Trên Khu Vực Hà Nội
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×