So Sánh Bộ Nhớ Trong Và Bộ Nhớ Ngoài, Về Dung Lượng Và Tốc Độ Xử Lý ?

--- Bài mới hơn ---

 • Ram Là Gì? Chức Năng Của Ram Trong Máy Tính
 • Nghị Định Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Bộ Nội Vụ Số 58/2014/nđ
 • Nghị Định Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Nội Vụ
 • Bộ Nội Vụ Có Nhiệm Vụ Quyền Hạn Như Thế Nào Trong Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức?
 • Cơ Cấu Tổ Chức Của Thanh Tra Bộ
 • Chủ yếu có hai loại bộ nhớ trong máy tính – Bộ nhớ trong và Bộ nhớ ngoài . Mục đích của bộ nhớ là lưu trữ các hoạt động lập trình, dữ liệu và tập hợp các hướng dẫn để chạy một hệ điều hành.

  Hơn nữa, bộ nhớ cũng hữu ích trong việc lưu trữ các tệp tạm thời và tạm thời bên trong máy tính. Các tệp này có thể truy cập được bởi hệ điều hành và khi có nhu cầu.

  Bộ nhớ trong là gì?

  Ngoài ra, nó không phải là di động, có nghĩa là nó không thể được tách ra khỏi máy tính. Hơn nữa, bộ nhớ này có thể truy cập trực tiếp bởi CPU cho một tập hợp các hướng dẫn và chương trình.

  Ví dụ: RAM là một loại bộ nhớ trong lưu trữ các hướng dẫn và chương trình của ứng dụng hiện có.

  Các loại bộ nhớ trong

   RAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên)

  RAM (bộ nhớ trong) là một loại lưu trữ dễ bay hơi lưu trữ thông tin tạm thời để truy cập nhanh hơn. Ngoài ra, RAM lưu các tệp tạm thời của các chương trình và ứng dụng đang mở trên máy tính.

  ROM là bộ nhớ chỉ đọc và một khi dữ liệu được nhập vào, nó không thể thay đổi. Dữ liệu được ghi vào ROM khi sản xuất. Ngoài ra, nếu bất kỳ bit đơn lẻ nào được nhập sai, toàn bộ ROM sẽ trở nên vô dụng.

  Bộ nhớ cache rất hữu ích để lưu trữ thông tin tạm thời đã được bộ đệm truy cập. Ngoài ra, nó giúp giảm bớt công việc của bộ xử lý bằng cách tăng tốc truy cập dữ liệu trên máy tính.

  Bộ nhớ ngoài là gì?

  Hơn nữa, bộ nhớ ngoài cũng có thể mang theo được, có nghĩa là nó có thể tháo rời và có thể được sử dụng trong các máy tính khác. Phương pháp lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ ngoài khác với phương pháp của bộ nhớ trong.

  Ví dụ:

   băng từ, ổ đĩa quang, đĩa cứng, v.v … có dung lượng lưu trữ cao để lưu trữ một lượng lớn dữ liệu.

  Các loại bộ nhớ ngoài

  So sánh Bộ nhớ trong và Bộ nhớ ngoài

  1. Bộ nhớ trong là bộ nhớ của máy tính thường được tích hợp bên trong máy tính. Một máy tính bao gồm các mô-đun RAM và ROM bên trong nó được coi là bộ nhớ trong.
  2. Bộ nhớ ngoài là một thiết bị bộ nhớ có thể được kết nối bên ngoài với máy tính. Ví dụ như ổ đĩa flash USB, CD-ROM, DVD, vv . Đây là những thiết bị ROM.
  3. Bộ nhớ trong có dung lượng bộ nhớ hữu hạn , trong khi bộ nhớ ngoài có thể dễ dàng tăng lên khi có thêm thiết bị lưu trữ.
  4. Bộ nhớ trong, một khi đã kết nối với máy tính thường không thể dễ dàng gỡ bỏ , tuy nhiên các thiết bị bộ nhớ ngoài có thể được gỡ bỏ khỏi một máy tính và dễ dàng kết nối với máy tính khác .

  Sự khác biệt giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Nhất Giữa Bộ Nhớ Trong Và Bộ Nhớ Ngoài Về Máy Tính?
 • Ram Là Gì? Bộ Nhớ Khả Dụng Là Gì?
 • Ram Là Gì? Chúng Đảm Nhiệm Chức Năng Gì Trong Bộ Nhớ ?
 • Ecu Là Gì Trong Ô Tô? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Làm Việc Của Ecu
 • Chức Năng Và Các Thành Phần Trên Main Laptop
 • Các Loại Bộ Nhớ. Chức Năng Bộ Nhớ Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Adapter Là Gì? Chức Năng Của Bộ Nguồn Adapter
 • Chức Năng Của Bộ Chọn Đường
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Bộ Điều Khiển Servo Invt
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Giao Thông Vận Tải
 • Nhà Sản Xuất Công Bố Chức Năng Của Bộ Lưu Điện Ups
 • Bộ nhớ, chức năng bộ nhớ

  Để đặt nó trong thuật ngữ đơn giản, bộ nhớ có thể được định nghĩa là một kỷ lục (imprinting), bảo quản và công nhận sau này, và nếu cần thiết, phát lại những kinh nghiệm sau đây trong quá khứ. Tương tự chương trình thú vị cho phép lưu trữ thông tin, mà không làm mất thông tin cũ, kỹ năng và kiến thức.

  Từ một quan điểm khoa học, bộ nhớ là một chức năng của xử lý thông tin kích thích kinh tế. Đây quá trình phức tạp của thiên nhiên tâm linh, trong đó có một số quy trình định hướng tư nhân, kết nối với nhau. Vì vậy, bất kỳ hợp nhất đối với các kỹ năng và kiến thức cần thiết để liên hệ với các hoạt động trí nhớ. những vấn đề, phản ánh các loại, chức năng và tính năng của là gì ký ức lịch sử và bản sắc dân tộc, có ngày hôm nay? Điều quan trọng cần lưu ý là trong tâm lý học hiện đại, có một vòng tròn ở phía trước của các vấn đề khó khăn nhất. Làm thế nào các sự kiện được in dấu trong ký ức? các cơ chế sinh lý của quá trình này là gì? Mà trong những kỹ thuật được biết đến ngày nay chủ yếu cho bộ nhớ thêm, xem các chức năng của nó?

  chức năng

  Khi nó bật ra, những ký ức về chức năng thần kinh bao cao nên được coi là một sự phản ánh của thực tại. Do đó, phù hợp với các khái niệm, các chức năng bộ nhớ cơ bản bao gồm trong việc đảm bảo, duy trì và phát lại tiếp theo của kinh nghiệm của giai đoạn vừa qua. Nó là thông qua bộ nhớ liên kết quá khứ và con người hiện tại. Bên cạnh đó, nó mang lại cho những cá nhân có cơ hội để học hỏi và phát triển.

  Chương này sẽ hữu ích để xem xét các chức năng bộ nhớ của con người. loại này có chứa năm chức năng bổ sung cho nhau và gấp thành một câu đố đơn, trong đó có những điều sau đây:

  • Xét các chức năng bộ nhớ chính, chưa kể tiết kiệm. Như vậy, trong suốt thời gian lưu trữ thông tin trong mọi trường hợp phụ thuộc vào ứng dụng của nó. Nói cách khác, càng có nhiều người sử dụng thông tin học, thời gian dài hơn thời gian họ sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ. Chức năng bộ nhớ này cũng được gọi là lưu trữ. Tại sao? Thực tế là phù hợp với quá trình này được thực hiện duy trì và xử lý tiếp theo của vật liệu. Điều đáng nói ở đây là đặc điểm chức năng thần kinh trí nhớ ngữ nghĩa. Nó có thể khái niệm cửa hàng và các định nghĩa, thu thập trong suốt cuộc đời của một người. Bên cạnh đó, có trí nhớ phân đoạn, chỉ nổi tiếng-khái niệm và định nghĩa như thế nào liên kết với một thời gian cụ thể với một người cụ thể. Như vậy, hai loại trên bộ nhớ hoạt động song song.

  Chơi và quên

  Ngoài việc lưu trữ, bảo quản, hôm nay được biết đến với tính năng bộ nhớ sau:

  • Quên. Điều quan trọng cần lưu ý rằng tốc độ của quá trình tương ứng phụ thuộc chủ yếu vào thời gian (mở chức năng bộ nhớ lịch sử). Có nhiều lý do khác nhau cho quên, ví dụ, một mức độ thấp về mặt tổ chức dữ liệu và tính cách của họ. Bên cạnh đó, nó sẽ đưa vào tài khoản các tần số và sử dụng của thời đại thông tin. Một lý do quan trọng khác là “sự can thiệp”. Nó chủ yếu được kết hợp với tác động tiêu cực của thông tin nhất định. Ví dụ, nếu một cá nhân học báo cáo, nhưng trong quá trình thủ tục phát hiện ra tin xấu, kết quả đạt được trong quá trình ghi nhớ, anh không thể. Hơn nữa, một khi một người nói về động cơ (có mục đích) quên làm thế nào ông cố tình chuyển cách thông tin vào tiềm thức.

  phần kết luận

  Từ trên có thể kết luận rằng chức năng bộ nhớ trung tâm – không có gì giống như tiết kiệm. Tại sao? Thực tế là nó đang trong quá trình của sản phẩm trong tâm trí của thủ tục này có thể đồng hóa thông tin quan trọng và hữu ích, cho phép các cá nhân để trở nên tốt hơn, thông minh hơn, đạt đến tầm cao mới và đưa ra một cực kỳ hấp dẫn đi. Tuy nhiên, lưu ý rằng tất cả các chức năng bộ nhớ trình bày ở trên được liên kết chặt chẽ. Do đó, tồn tại, và “hành động” theo cách thuận lợi họ chỉ có thể được kết hợp, trong một hệ thống có tổ chức (chức năng mở ký ức lịch sử và bản sắc dân tộc).

  bộ nhớ giống

  • Phân loại theo bản chất của hoạt động tinh thần mà một trong những cách này hay cách khác chiếm ưu thế trong bất kỳ hoạt động. Vì vậy, nó đã quyết định phân bổ động cơ, ký ức cảm xúc, lời nói, logic và trí tưởng tượng.
  • Phân loại theo tính chất của mục tiêu ngụ ý sự tồn tại của bộ nhớ tự nguyện và không tự nguyện.
  • Phân loại theo thời hạn của việc đảm bảo và lưu trữ thông tin, được liên kết chặt chẽ với vai trò và vị trí của hoạt động sản xuất. Như vậy, bộ nhớ được chia thành hoạt động, dài hạn và ngắn hạn.

  bộ nhớ giác quan Imprint

  Để bắt đầu, mở ký ức lịch sử và chức năng bản sắc dân tộc. Điều này có thể giúp đỡ lẫn tập thể dục vui vẻ, được gọi là một dấu ấn trực tiếp thông tin giác quan. Hệ thống này có khả năng giữ một bức tranh đầy đủ đầy đủ và chính xác về thế giới, mà bằng cách nào đó được coi qua các giác quan. Điều quan trọng cần lưu ý là trong suốt thời gian bảo quản của nó là rất nghiêm trọng. Do đó, nó chỉ là 0,1 -0,5 giây. Nên làm gì?

  Vỗ bốn ngón tay của bàn tay của mình. Hãy chắc chắn để đảm bảo những cảm giác trực tiếp sau sự biến mất của họ. Do đó, cảm giác thực sự đầu tiên của cái tát bảo quản trong sau – chỉ bộ nhớ của nó.

  Hãy thử nó có thể di chuyển một ngón tay hoặc một cây bút chì theo các hướng khác nhau trước con mắt nhìn thẳng về phía trước. Đồng thời chú ý đến cách khá mơ hồ rằng sau các đối tượng đó đang chuyển động.

  Nhắm mắt lại, sau đó mở chúng trong một khoảnh khắc, và sau đó đóng lại. Quan sát cách bức tranh rõ ràng và chính xác của một thời gian nhất định nhìn thấy của bạn được lưu, và sau đó từ từ biến mất.

  Ngắn hạn và trí nhớ dài hạn

  Quan trọng hơn, các vật liệu giữ lại, đó là đặc thù của một loại hình học bằng trí nhớ ngắn hạn (bộ nhớ cảm giác có giá trị với độ chính xác ngược lại). Trong trường hợp này, thông tin được tổ chức không phải là bản đồ tuyệt đối các sự kiện liên lạc xảy ra vào mức độ, và trực tiếp (forward) giải thích của họ. Ví dụ, nếu có sự hiện diện của một người để xây dựng này hoặc cụm từ đó, ông nhớ không chỉ là âm thanh, thành phần của nó, như những lời tự. Như một quy luật, nhớ được năm hoặc sáu đơn vị cuối cùng của thông tin trình bày. Làm một mức độ nỗ lực có ý thức (hay nói cách khác, lặp lại những thông tin hơn và hơn nữa), một người có khả năng duy trì trí nhớ ngắn hạn trong một thời gian không xác định thời hạn.

  Tiếp theo sẽ là thích hợp để xem xét bộ nhớ dài hạn. Vì vậy, có sự khác biệt hấp dẫn và rõ ràng giữa các ký ức về những sự kiện và tình huống của sự kiện quá khứ và chỉ là quá khứ. bộ nhớ dài hạn là rất quan trọng, nhưng đồng thời hệ thống vô cùng phức tạp đã nghiên cứu loại. Cần lưu ý rằng dung lượng bộ nhớ của hệ thống trên là rất hạn chế: người đầu tiên bao gồm một số đơn vị lưu trữ, thứ hai – từ một vài phần mười của một giây. Tuy nhiên, một số loại khung trong bộ nhớ dài hạn cho đến nay vẫn còn tồn tại, bởi vì não là bằng cách nào đó phục vụ như là thiết bị chính thức. Trong cấu trúc của nó có mười tỉ nơron. Mỗi trong số họ có thể tổ chức một số lượng đáng kể các thông tin. Bên cạnh đó, nó là tuyệt vời như vậy mà trong thực tế, có thể được coi là năng lực của bộ nhớ não của con người không giới hạn. Như vậy, tất cả các tổ chức trong hơn hai hoặc ba phút thông tin trong mọi trường hợp phải trong bộ nhớ dài hạn.

  Các nguồn chính của những khó khăn mà được gắn liền với ký ức lâu dài, là một câu hỏi của việc tìm kiếm các tài liệu và thông tin cần thiết. Lượng thông tin được chứa trong bộ nhớ là vô cùng lớn. Đó là lý do tại sao có một cặp với một khó khăn đủ nghiêm trọng. Tuy nhiên, như một quy luật, với một mong muốn mạnh mẽ để tìm dữ liệu cần thiết có thể rất nhanh.

  Hoạt động, động cơ và bộ nhớ cảm xúc

  Dưới sự RAM nên được hiểu quá trình ghi nhớ nhân vật, được tham gia vào các hoạt động dịch vụ và các hoạt động hiện tại. bộ nhớ như vậy được thiết kế cho việc bảo tồn các thông tin được cung cấp lãng quên sau này. Thời gian lưu trữ của bộ nhớ loài phụ thuộc chủ yếu vào các vấn đề sử dụng đồng thời và có thể thay đổi từ hai đến ba giây để hai hoặc ba ngày.

  Theo ký ức cảm xúc bộ nhớ nên được xem xét trên các giác quan. Cảm xúc nào đưa ra một tín hiệu về cách thức có thỏa mãn nhu cầu của con người. Vì vậy, những cảm giác mà mọi người có kinh nghiệm và giữ lại trong bộ nhớ xuất hiện như là tín hiệu, hoặc xúi giục hành động hay sự kiềm chế trên hành động khi một kinh nghiệm tương tự trong quá khứ đã gây ra những kinh nghiệm tiêu cực. Đó là lý do tại sao các lý thuyết và thực hành các khái niệm về sự đồng cảm thường nổi bật, trong đó hàm ý một khả năng thấu hiểu, cảm thông với người khác, hoặc người anh hùng của cuốn sách. Thể loại này được dựa trên ký ức cảm xúc.

  Mang tính tượng trưng và bằng lời nói-logic bộ nhớ

  Theo ký ức hình ảnh phải được hiểu trong bộ nhớ hình ảnh của cuộc sống và thiên nhiên, đại diện, cũng như thị hiếu, âm thanh và mùi. Đây là loại bộ nhớ là thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác. Trong khi bộ nhớ thính giác và thị giác được phát triển, như một quy luật, khá tốt (có nghĩa là, giống dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong định hướng cuộc sống của con người đầy đủ), các khứu giác, xúc giác và trí nhớ của vị giác thực sự có thể được định nghĩa là một loại chuyên nghiệp. Cũng như cảm giác tương ứng, họ đặc biệt do đang phát triển nhanh chóng điều kiện cụ thể đủ hoạt động, đạt được cung cấp thay thế mức độ đáng kinh ngạc hoặc mất tích loài ký ức bồi thường, ví dụ, người điếc hoặc mù.

  nội dung bộ nhớ trong các hành vi lời nói-logic không là gì, nhưng những suy nghĩ của một người đàn ông. Sau này không thể tồn tại mà không ngôn ngữ (nó là ở đây và đã có tên loài). Từ những suy nghĩ được thể hiện dưới các hình thức khác nhau về ngôn ngữ, sinh sản của họ có thể được gửi đến chuyển nhượng, hoặc một ý nghĩa quan trọng của thông tin được cung cấp, hoặc đăng ký bằng lời nói trong các điều khoản theo nghĩa đen. Trong khi các trường hợp sau đề cập đến việc loại bỏ tiếp xúc với quá trình xử lý ngữ nghĩa vật chất, sự ghi nhớ theo nghĩa đen có thể được định nghĩa là không hợp lý, và học thuộc lòng.

  Không tự nguyện và bộ nhớ tự nguyện

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rom Là Gì ? Bộ Nhớ Chỉ Đọc
 • Bộ Nhớ Chỉ Đọc Là Gì?
 • Rom Là Gì? Các Tính Năng Của Rom Trong Máy Tính Và Điện Thoại
 • Rom Là Gì? Phân Biệt Ram Và Rom
 • Ram Và Rom Là Hai Khái Niệm Dễ Bị Nhầm Lẫn
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Nhất Giữa Bộ Nhớ Trong Và Bộ Nhớ Ngoài Về Máy Tính?

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Bộ Nhớ Trong Và Bộ Nhớ Ngoài, Về Dung Lượng Và Tốc Độ Xử Lý ?
 • Ram Là Gì? Chức Năng Của Ram Trong Máy Tính
 • Nghị Định Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Bộ Nội Vụ Số 58/2014/nđ
 • Nghị Định Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Nội Vụ
 • Bộ Nội Vụ Có Nhiệm Vụ Quyền Hạn Như Thế Nào Trong Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức?
 • Bộ nhớ trong được hiểu là các loại bộ nhớ nằm nội bộ bên trong thùng máy. Còn có tên gọi khác là bộ nhớ chính ( Main Memory)

  • Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory):
   • Tốc độ truy xuất nhanh;
   • Thường nằm trongCPU, một số cache cũ có thể nằm ngoài CPU: như các cache trên đế cắm kiểu slot 1, hoặc cache dạng thanh, có thể tháo rời giống như các thanhRAMngày nay;
   • Bao gồm Cache L1 và Cache L2, Cache L3 (L3 chỉ có ở một số CPU) có tốc độ truy xuất gần bằng tốc độ truyền dữ liệu trongCPU;
  • Bộ nhớ chính (Main Memory):
   • Bộ nhớRAM(Random Access Memory), hayBộ nhớ truy cập ngẫu nhiên: Tốc độ truy cập nhanh, lưu trữ dữ liệu tạm thời, dữ liệu sẽ bị mất đi khi bị cắt nguồn điện;
   • Bộ nhớROM(Read Only Memory), hayBộ nhớ chỉ đọc: Lưu trữ các chương trình mà khi mất nguồn điện cung cấp sẽ không bị (xóa) mất. Ngày nay còn có công nghệFlashROMtức bộ nhớROMkhông những chỉ đọc mà còn có thể ghi lại được, nhờ có công nghệ này BIOS được cải tiến thànhFlashBIOS.
  • Bộ nhớ ảo(Virtual Memory);

  Bộ nhớ ngoài được hiểu là bộ nhớ máy tính gắn bên ngoài, có thể dùng để mang đi lại được giữa các máy tính.

  Bao gồm:

  • Bộ nhớ từ: đĩa cứng, Đĩa mềm,…
  • Bộ nhớ quang:CD,DVD,…
  • Bộ nhớ bán dẫn: flash disk, thẻ nhớ…
  • Các loại bộ nhớ dựa trên công nghệFlash ROM: Kết hợp với chuẩn giao tiếp máy tínhUSB(Universal Serial Bus) tạo ra các bộ nhớ máy tính di động thuận tiện và đa năng như: Các thiết bị giao tiếp USB lưu trữ dữ liệu, thiết bị giao tiếpUSBchơi nhạc số, chơi video số; khóa bảo mật qua giao tiếpUSB; thẻ nhớ… Dung lượng thiết bị lưu trữFlash ROMđã lên tới 32GB(Samsung,Intelcông bố năm 2005), trong tương lai, có thểFlash ROMsẽ dần thay thế các ổ đĩa cứng, các loại đĩaCD,DVD
  • Cách phân biệt trong và ngoài như trên chỉ mang tính tương đối. Ví dụ các loại ổ cứng, ổ đĩa CD có thể gắn ngoài (qua giao tiếp USB, DATA)tốc độ truy cập nhanh. Ổ đĩa mềm có thể đặt vào máy, lấy ra khỏi máy dễ dàng. dung lượng nhỏ tốc độ quay chậm, tốc độ truy cập chậm. ĐĩaCDUSBlà những thiết bị nhớ có dung lượng tương đối cao đến hàng trămMBhoặc vàiGB.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ram Là Gì? Bộ Nhớ Khả Dụng Là Gì?
 • Ram Là Gì? Chúng Đảm Nhiệm Chức Năng Gì Trong Bộ Nhớ ?
 • Ecu Là Gì Trong Ô Tô? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Làm Việc Của Ecu
 • Chức Năng Và Các Thành Phần Trên Main Laptop
 • Các Thành Phần Và Chức Năng Của Bộ Nhớ Làm Việc (Hoạt Động) / Nhận Thức Và Trí Thông Minh
 • Các Thành Phần Của Bộ Nhớ Trong?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Và Máy Tính_Tiết 2 Tiet6 Doc
 • Các Thành Phần Và Chức Năng Của Bộ Nhớ Làm Việc (Hoạt Động) / Nhận Thức Và Trí Thông Minh
 • Chức Năng Và Các Thành Phần Trên Main Laptop
 • Ecu Là Gì Trong Ô Tô? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Làm Việc Của Ecu
 • Ram Là Gì? Chúng Đảm Nhiệm Chức Năng Gì Trong Bộ Nhớ ?
 • Bộ nhớ trong + Được hiểu là các loại bộ nhớ nằm nội bộ bên trong thùng máy. Còn có tên gọi khác là bộ nhớ chính ( Main Memory) Bộ nhớ đệm nhanh ( cache memory): Tốc độ truy xuất nhanh; Thường nằm trong CPU, một số cache cũ có thể nằm ngoài CPU: như các cache trên đế cắm kiểu slot 1, hoặc cache dạng thanh, có thể tháo rời giống như các thanh RAM ngày nay

  + Bao gồm:-Cache L1 và Cache L2, Cache L3 ( L3 chỉ có ở một số CPU) có tốc độ truy xuất gần bằng tốc độ truyền dữ liệu trong CPU

  -Bộ nhớ chính ( Main Memory)

  -Bộ nhớ RAM ( Random Access Memory), hay Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên: Tốc độ truy cập nhanh, lưu trữ dữ liệu tạm thời, dữ liệu sẽ bị mất đi khi bị cắt nguồn điện

  -Bộ nhớ ROM ( Read Only Memory), hay Bộ nhớ chỉ đọc: Lưu trữ các chương trình mà khi mất nguồn điện cung cấp sẽ không bị ( xóa) mất.

  *Ngày nay còn có công nghệ FlashROM tức bộ nhớ ROM không những chỉ đọc mà còn có thể ghi lại được, nhờ có công nghệ này BIOS được cải tiến thành FlashBIOS. Bộ nhớ ảo ( Virtual Memory)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ram Là Gì? Chức Năng Của Ram Là Gì?
 • Nêu Cảm Nhận Về Đoạn Cuối Bài Thơ Đồng Chí
 • Cấu Trúc Bộ Máy Golgi Và Bảng Chức Năng. Cấu Trúc, Chức Năng Và Đặc Điểm Của Phức Hợp Golgi
 • Bookmark Là Gì? Cách Lưu Bookmark Trên Chrome, Firefox, Cốc Cốc
 • “tìm Hiểu” Bookmark Là Gì? Cách Lưu Bookmark Trên Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
 • Bài 27: Cấu Trúc Bộ Nhớ Bán Dẫn Bộ Nhớ Rom

  --- Bài mới hơn ---

 • Ram Và Rom Là Hai Khái Niệm Dễ Bị Nhầm Lẫn
 • Rom Là Gì? Phân Biệt Ram Và Rom
 • Rom Là Gì? Các Tính Năng Của Rom Trong Máy Tính Và Điện Thoại
 • Bộ Nhớ Chỉ Đọc Là Gì?
 • Rom Là Gì ? Bộ Nhớ Chỉ Đọc
 • ROM được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và tin tức. Nó không làm thay đổi dữ liệu trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống. ROM chủ yếu thực hiện chức năng đọc là chính.

  Hình 4.5 minh họa sơ đồ khối tiêu biểu cho một ROM, gồm có đầu vào địa chỉ, đầu vào điều khiển và đầu ra dữ liệu.

  Để đọc một từ dữ liệu từ ROM, ta phải làm như sau: áp đầu vào địa chỉ thích hợp, sau đó kích hoạt đầu vào điều khiển.

  Ví dụ muốn đọc dữ liệu tại địa chỉ 0111 của ROM (hình 4.5) ta phải áp A 3A 2A 1A 0 = 0111 cho đầu vào địa chỉ, sau đó áp dụng trạng thái thấp cho.

  Đầu vào địa chỉ được giải mã bên trong ROM để chọn được dữ liệu đúng là 11101101. giá trị này sẽ xuất hiện tại đầu ra D 7 đến D 0.

  Cấu trúc bên trong của ROM rất phức tạp. Hình 4.8 là sơ đồ đơn giản mô tả cấu trúc bên trong của một ROM có dung lượng 16×8. Gồm có 4 phần cơ bản: mảng thanh ghi, bộ giải mã hàng, bộ giải mã cột, bộ đệm đầu ra.

  Vị trí của từng thanh ghi được định rõ qua số hàng và số cột cụ thể. 8 đầu ra dữ liệu của mỗi thanh ghi được nối vào một đường dữ liệu bên trong chạy qua toàn mạch. Mối thang ghi có hai đầu vào cho phép. Cả hai phải ở mức cao thì dữ liệu ở thanh ghi mới được phép đưa vào dường truyền.

  Mã địa chỉ A 3A 2A 1A 0 quyết định thanh ghi nào trong dãy được phép đặt từ dữ liệu 8 bit của nó vào đường truyền. Ở đây dùng 2 bộ giải mã: bộ giải mã chọn hàng (chọn 1 trong 4) và chọn cột. Thanh ghi giao giữa hàng và cột được chọn bởi đầu vào địa chỉ sẽ là thanh ghi được kích hoạt (cho phép).

  Ví dụ: Địa chỉ vào là 1101 thì thanh ghi nào xuất dữ liệu.

  Với A 3A 2 = 11, bộ giải mã cột sẽ kích hoạt đường chọn cột số 3

  Với A 1A 0 = 01, bộ giải mã hàng sẽ kích hoạt đường chọn hàng số 1

  Như vậy kết quả là cả hai đầu vào cho phép thanh ghi số 13 sẽ ở mức cao và dữ liệu của thanh ghi này sẽ được đưa vào đường truyền dữ liệu.

  Thường sử dụng mạch đệm 3 trạng thái, điều khiển bằng chân. Khi ở mức thấp, bộ đệm đầu ra chuyển dữ liệu này ra ngoài. Khiở mức cao, bộ đệm đầu ra sẽ ở trạng thái trở kháng cao. D 7 đến D 0 thả nổi.

  27.3 THÔNG SỐ THỜI GIAN CỦA ROM

  Dạng sóng phía trên biểu diễn đầu vào địa chỉ; dạng sóng ở giữa là một tích cực ở mức thấp; dạng sóng dưới cùng biểu diễn đầu ra của dữ liệu.

  Một thông số thời gian khác cũng quan trọng đó là thời gian cho phép ra t OE. Đó là thời gian trễ giữa đầu vào và đầu ra dữ liệu hợp lệ.

  t ACC ( TTL) : 30 – 90ns.

  t ACC ( NMOS) : 200 – 900ns.

  t ACC ( CMOS) : 20 – 60ns

  t OE (TTL) : ROM 10 – 20ns

  t OE ( NMOS) : ROM 25 – 100ns

  t OE ( CMOS) : ROM 10 – 20ns

  RAM: Random Access Memory – bộ nhớ truy xuất bất kỳ còn gọi là bộ nhớ đọc viết (RWM: read write memory). Nghĩa là mọi địa chỉ nhớ đều cho phép dể dàng truy cập như nhau. Trong máy tính RAM được dùng như bộ nhớ tạm hay bộ nhớ nháp.

  Ưu điểm chính của RAM đọc hay viết dữ liệu lưu trữ ở RAM bất cứ lúc nào.

  Nhược điểm của RAM: do RAM là một dạng bộ nhớ bốc hơi nên khi mất điện dữ liệu sẽ bị xóa do đó cần nguồn nuôi pin – accu dự phòng (back up batterry).

  Hình 4.16 minh họa cấu trúc của đơn giản của một RAM lưu trữ 64 từ 4 bit (bộ nhớ 64×4). Số từ này có địa chỉ trong khoảng từ 0 đến 63 10. Để chọn 1 trong 64 địa chỉ để đọc hay ghi, một mã địa chỉ nhị phân sẽ được đưa vào mạch giải mã. Vì 64=2 6 nên bộ giải mã cần mã vào 6 bit.

  Hoạt động đọc (Read Operation)

  Mã địa chỉ nhận được từ chọn thanh ghi để đọc hoặc viết. Để đọc thanh ghi được chọn thì đầu vào đọc ghi () phải là logic 1. Ngoài ra đầu vào chip selectphải ở mức logic 0. Sự kết hợp giữa = 1 và= 0 sẽ cho phép bộ đệm đầu ra, sao cho nội dung của thanh ghi được chọn xuất hiện ở bốn đầu ra dữ liệu.

  = 1 cũng cấm bộ đệm đầu vào nên đầu vào dữ liệu không tác động đến bộ nhớ suốt hoạt động đọc.

  Hoạt động ghi (Write Operation)

  Để viết một từ 4 bit mới vào thanh ghi được chọn, khi đó cần phải có= 0 và= 0. Tổ hợp này cho phép bộ đệm đầu vào, vì vậy từ 4 bit đã đặt vào dữ liệu sẽ được nạp vào thanh ghi đã chọn.= 0 cũng cấm bộ đệm đầu ra. Bộ đệm đầu ra là bộ đệm 3 trạng thái nên đầu ra dữ liệu sẽ ở trạng thái Hi-Z trong hoạt động ghi. Hoạt động ghi sẽ xóa bỏ từ nào đã được lưu trữ tại địa chỉ đó.

  Hầu hết các chip nhớ đều có một hay nhiều đầu vào CS dùng để cho phép toàn chip hoặc cấm nó hoàn toàn. Trong chế độ cấm, tất cả đầu vào và ra dữ liệu đều bị vô hiệu hóa (Hi-Z), chính vì vậy không hoạt động ghi đọc nào có thể xảy ra. Ngoài tên gọi CHỌN CHIP các nhà sản xuất còn gọi là CHIP ENABLE (CE). Khi đầu vào CS hay CE ở trạng thái tích cực thì chip nhớ đã được chọn còn ngược lại thì không được chọn. Tác dụng của chân CS hay CE là dùng để mở rộng bộ nhớ khi kết hợp nhiều chip nhớ với nhau.

  Các chân vào ra chung (Common Input Output)

  Để hạn chế số chân trong một IC, các nhà sản xuất thường kết hợp các chức năng nhập/xuất dữ liệu, dựa vào chân vào/ra (I/O). Đầu vào điều khiển các chân vào/ra này.

  Trong hoạt động đọc, chân I/O đóng vai trò như đầu ra dữ liệu, tái tạo nội dung của ô nhớ được chọn. Trong hoạt động ghi, chân I/O là đầu vào dữ liệu, dữ liệu cần ghi được đưa vào đây.

  Nguồn : internet

  Trao đổi học tập

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ram Là Gì Và Chức Năng Của Bộ Nhớ Ram Là Gì?
 • Bài 3. Giới Thiệu Về Máy Tính
 • Giới Thiệu Các Thành Phần Của Máy Tính
 • Các Thành Phần Của Máy Tính
 • Chức Năng Của Bộ Nhớ Ram Máy Tính Là Gì
 • Ram Là Gì Và Chức Năng Của Bộ Nhớ Ram Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 27: Cấu Trúc Bộ Nhớ Bán Dẫn Bộ Nhớ Rom
 • Ram Và Rom Là Hai Khái Niệm Dễ Bị Nhầm Lẫn
 • Rom Là Gì? Phân Biệt Ram Và Rom
 • Rom Là Gì? Các Tính Năng Của Rom Trong Máy Tính Và Điện Thoại
 • Bộ Nhớ Chỉ Đọc Là Gì?
 • Hiểu theo cách đơn giản, RAM là bộ nhớ tạm thời thuộc máy tính. Vậy thực chất RAM là gì? Chức năng của nó là gì và tại sao nó lại quan trọng với máy tính, điện thoại,… đến thế? Hãy đi giải mã từng câu hỏi trong bài viết sau đây của chúng tôi.

  RAM là gì?

  RAM được viết tắt từ “Random Access Memory”, dịch ra là “Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên”. Truy cập ngẫu nhiên có nghĩa là bạn có thể truy cập bất kỳ dữ liệu ở nơi đâu trên RAM. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn với các dữ liệu khác nằm trên ổ cứng hoặc ổ đĩa khác. RAM được xem là bộ nhớ phổ biến của máy tính cũng như thiết bị khác, ví dụ như máy in.

  Bạn cũng có thể hiểu RAM là bộ nhớ tạm dùng để lưu trữ các thông tin hiện tại, hỗ trợ CPU truy xuất, xử lý dữ liệu. RAM không thể thực hiện việc lưu trữ dữ liệu nếu ngừng cấp nguồn. Do đó, nếu máy tính bị tắt nguồn sẽ dẫn đến việc mất sạch dữ liệu trên RAM.

  Dữ liệu trên RAM sẽ được lưu trên ô nhớ, mỗi ô nhớ tương ứng với 1 địa chỉ khác nhau, với tốc độ đọc, ghi dữ liệu giống nhau. RAM càng lớn thì khả năng giải quyết công việc càng cao, tốc độ xử lý càng cao, tránh được tình trạng máy giật lag. Hiện nay, thị trường có nhiều loại RAM với nhiều dung lượng và cấu tạo khác nhau.

  Bộ nhớ RAM

  Nếu không có bộ nhớ RAM, những chiếc máy tính hay smartphone không thể nào thực hiện được các tác vụ cơ bản do việc truy cập tệp dữ liệu cực kỳ chậm. Bộ nhớ RAM như một thiết bị trung gian, có nhiệm vụ cung cấp thông tin càng nhanh càng tốt.

  Khi một ứng dụng/chương trình nào đó khởi động, thông tin được tạo ra và tạm lưu trữ ở trên bộ nhớ RAM. CPU, GPU sẽ lấy thông tin từ đó và xử lý. Bộ nhớ RAM lớn có thể chứa nhiều dữ liệu của các chương trình chạy cùng lúc, giúp máy vẫn chạy mượt. Hệ điều hành có thể tự tắt các ứng dụng mà bạn không dùng tới nhằm tiết kiệm bộ nhớ RAM và dành cho các ứng dụng khác.

  Phân loại RAM

  Theo cấu tạo

  • SRAM: SRAM là gì? Đó là viết tắt của Static Random Access Memory, dịch ra là RAM tĩnh, nơi lưu trữ các dữ liệu giúp khởi động laptop. Đây là bộ nhớ nhanh, không sợ nội dung bị mất khi tắt ứng dụng hoặc tắt máy.
  • DRAM: DRAM là gì? Đó là viết tắt của Dynamic Random Access Memory, dịch ra là RAM động. Khác với SRAM, dữ liệu của DRAM sẽ bị mất nếu tắt máy hoặc đóng ứng dụng. Vấn đề ghi nhớ dữ liệu phụ thuộc vào việc duy trì dung lượng điện tích. Đây là lý do vì sao khi máy tắt nguồn, bộ nhớ RAM bị mất sạch dữ liệu.

  Theo laptop

  • SDR: là loại RAM chuẩn đầu tiên được ra mắt vào cuối thế kỷ 20. Nhược điểm là tốc độ truy vấn, xuất dữ liệu khác chậm, dung lượng bộ nhớ thấp. Ngày nay, SDR không còn được dùng và thay vào đó là các chuẩn RAM có tốc độ tối ưu, dung lượng lớn hơn.
  • DDR: là viết tắt của “Double Data Rate”, nghĩa là “Tốc độ/Tỷ lệ dữ liệu gấp đôi”, được dùng phổ biến từ năm 2000-2004, thay thế và khắc phục được nhược điểm của SDR. Tốc độ truy xuất của nó gấp đôi SDR, dung lượng cũng lớn hơn nhiều. Hiện nay, DDR cũng không đã được nâng cấp lên các phiên bản khác và không còn được sử dụng.
  • DDR2: được nâng cấp từ DDR với khả năng xử lý cao, dung lượng bộ nhớ lớn hơn nhiều. Bên cạnh đó, DDR2 còn giúp tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ. DDR2 được sử dụng phổ biến từ năm 2003-2009.
  • DDR3: ra đời năm 2010, được nâng cấp từ DDR2, có tốc độ truy xuất cao hơn, dung lượng lớn hơn, tiết kiệm điện năng hơn 30% so với DDR2. Đến nay, DDR3 vẫn được sử dụng phổ biến và rộng rãi.
  • DDR3L: sử dụng ít điện năng hơn, thường có trên các dòng máy tính đời cao, giúp kéo dài thời lượng Pin.
  • DDR4: xuất hiện vào năm 2021, có xung nhịp cao hơn tạo ra tốc độ xử lý mạnh mẽ. Dung lượng của nó có thể tích hợp đến 512GB.

  Chức năng của RAM

  Bộ nhớ RAM có chức năng phối hợp với các bộ nhớ trong máy tính cho phép việc truy cập cũng như sử dụng dữ liệu. CPU sẽ chuyển dữ liệu có trong ổ đĩa sang RAM để tạm lưu trữ. Các ô nhớ trên RAM bị chiếm chỗ sẽ được trả lại sau khi người dùng tắt máy hoặc tắt ứng dụng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 3. Giới Thiệu Về Máy Tính
 • Giới Thiệu Các Thành Phần Của Máy Tính
 • Các Thành Phần Của Máy Tính
 • Chức Năng Của Bộ Nhớ Ram Máy Tính Là Gì
 • Đáp Án Đề Thi Chọn Hsg Quốc Gia Dự Thi Olympic Quốc Tế Ngày Thứ Nhất
 • Bộ Nhớ Chính(Bộ Nhớ Chính) (Ổ Đĩa & Lưu Trữ Máy Tính)

  --- Bài mới hơn ---

 • Rom Là Gì? Chức Năng Của Rom? Sự Khác Nhau Giữa Rom Và Ram?
 • Đổi Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ – Nền Tảng Quan Trọng Để Hiện Thực Hóa Mục Tiêu Xây Dựng Chính Phủ Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Hành
 • Cổng Điện Tử Huyện Phú Lương
 • Các Ban Đảng, Đoàn Thể
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Sở Và Truyền Thông
 • bộ nhớ đề cập đến các mạch tích hợp phần cứng cửa hàng .

  Thuật ngữ “bộ nhớ”, có nghĩa là “bộ nhớ chính” hoặc “bộ nhớ chính”, thường được liên kết với bộ nhớ bán dẫn có địa chỉ, tức là các mạch tích hợp bao gồm các bóng bán dẫn dựa trên silicon, được sử dụng làm lưu trữ

  Hầu hết bộ nhớ bán dẫn được tổ chức thành các ô nhớ hoặc flip-flop có thể khóa, mỗi lần lưu trữ một bit (0 hoặc 1). Tổ chức bộ nhớ flash bao gồm cả một bit trên mỗi ô nhớ và nhiều bit trên mỗi ô (được gọi là MLC, nhiều cấp độ ô). Các ô nhớ được nhóm thành các từ có độ dài từ cố định, ví dụ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 hoặc 128 bit. Mỗi từ có thể được truy cập bằng một địa chỉ nhị phân của N bit, giúp lưu trữ 2 từ được nâng lên bởi N từ trong bộ nhớ. Điều này ngụ ý rằng các thanh ghi bộ xử lý thông thường không được coi là bộ nhớ, vì chúng chỉ lưu trữ một từ và không bao gồm cơ chế đánh địa chỉ.

  Các thiết bị lưu trữ thứ cấp điển hình là ổ đĩa cứng và ổ đĩa trạng thái rắn.

  Trong điện toán,đề cập đến các mạch tích hợp phần cứng máy tính lưu trữ thông tin để sử dụng ngay trong máy tính; nó đồng nghĩa với thuật ngữ “lưu trữ chính”. Bộ nhớ máy tính hoạt động ở tốc độ cao, ví dụ như bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), như một sự khác biệt so với lưu trữ cung cấp thông tin truy cập chậm nhưng cung cấp dung lượng cao hơn. Nếu cần, nội dung của bộ nhớ máy tính có thể được chuyển sang bộ nhớ thứ cấp; một cách rất phổ biến để làm điều này là thông qua một kỹ thuật quản lý bộ nhớ gọi là “bộ nhớ ảo”. Một từ đồng nghĩa cổ cho bộ nhớ làThuật ngữ “bộ nhớ”, có nghĩa là “bộ nhớ chính” hoặc “bộ nhớ chính”, thường được liên kết với bộ nhớ bán dẫn có địa chỉ, tức là các mạch tích hợp bao gồm các bóng bán dẫn dựa trên silicon, được sử dụng làm lưu trữ chính nhưng cũng có các mục đích khác trong máy tính và kỹ thuật số khác các thiết bị điện tử. Có hai loại bộ nhớ bán dẫn chính, dễ bay hơi và không bay hơi. Ví dụ về bộ nhớ không bay hơi là bộ nhớ flash (được sử dụng làm bộ nhớ thứ cấp) và bộ nhớ ROM, PROM, EPROM và EEPROM (được sử dụng để lưu trữ phần sụn như BIOS). Ví dụ về bộ nhớ dễ bay hơi là bộ nhớ chính, thường là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và bộ nhớ đệm CPU nhanh, thường là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM), nhanh nhưng tiêu tốn năng lượng, cung cấp mật độ vùng nhớ thấp hơn hơn DRAM.Hầu hết bộ nhớ bán dẫn được tổ chức thành các ô nhớ hoặc flip-flop có thể khóa, mỗi lần lưu trữ một bit (0 hoặc 1). Tổ chức bộ nhớ flash bao gồm cả một bit trên mỗi ô nhớ và nhiều bit trên mỗi ô (được gọi là MLC, nhiều cấp độ ô). Các ô nhớ được nhóm thành các từ có độ dài từ cố định, ví dụ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 hoặc 128 bit. Mỗi từ có thể được truy cập bằng một địa chỉ nhị phân củabit, giúp lưu trữ 2 từ được nâng lên bởitừ trong bộ nhớ. Điều này ngụ ý rằng các thanh ghi bộ xử lý thông thường không được coi là bộ nhớ, vì chúng chỉ lưu trữ một từ và không bao gồm cơ chế đánh địa chỉ.Các thiết bị lưu trữ thứ cấp điển hình là ổ đĩa cứng và ổ đĩa trạng thái rắn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Bên Trong Máy Tính Gồm Những Bộ Phận Nào?
 • Viêm Hạch Bạch Huyết Là Gì? Nguyên Nhân, Cách Trị Pacific Cross Vietnam
 • Viêm Mạch Bạch Huyết Là Bệnh Gì?
 • Hệ Bạch Huyết, Hệ Miễn Dịch Của Cơ Thể
 • Vai Trò Của Hạch Trên Cơ Thể Người
 • Chức Năng Của Bộ Nhớ Ram Máy Tính Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Thành Phần Của Máy Tính
 • Giới Thiệu Các Thành Phần Của Máy Tính
 • Bài 3. Giới Thiệu Về Máy Tính
 • Ram Là Gì Và Chức Năng Của Bộ Nhớ Ram Là Gì?
 • Bài 27: Cấu Trúc Bộ Nhớ Bán Dẫn Bộ Nhớ Rom
 • BỘ NHỚ RAM LÀ GÌ?

  RAM (Random Access Memory) được định nghĩa một cách ngắn gọn là một bộ nhớ tạm của máy tính giúp lưu trữ thông tin hiện hành để CPU có thể truy xuất và xử lý. RAM không thể lưu trữ được dữ liệu khi ngừng cung cấp nguồn cho nó. Nếu như máy tính bị mất nguồn, tắt máy thì dữ liệu trên Ram sẽ bị xóa sạch.

  Dữ liệu trên RAM được lưu trên từng ô nhớ và mỗi ô nhớ đều có địa chỉ khác nhau và tốc độ đọc và ghi dữ liệu trên từng ô nhớ là bằng nhau. Nếu RAM càng lớn thì lượng công việc nó giải quyết được càng nhiều, chính vì vậy bộ nhớ RAM lớn có tốc xử lý cao hơn. Một máy tính mà có bộ nhớ RAM lớn thì có thể xử lý nhiều công việc khác nhau mà không gây nên tình trạng bị giật lag. Hiện nay có nhiều loại RAM có cấu tạo và dung lượng khác nhau.

  PHÂN LOẠI BỘ NHỚ RAM

  Như định nghĩ phía trên thì bộ nhớ ram càng lớn thì khả năng xử lý đa nhiệm, ram là một trong những yếu tố quyết định đến sức mạnh của một chiếc máy tính. Vậy các loại RAM phổ biến hiện nay là gì? Đây là phần tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho các bạn.

  1. PHÂN LOẠI THEO CẤU TẠO

  Về cấu tạo, thì RAM được chia làm 2 loại chính, cụ thể là:

  • RAM tĩnh: Còn gọi là SRAM (Static Random Access Memory) sản xuất theo công nghệ điện hóa phát quang ECL. SRAM là nơi lưu trữ dữ liệu để khởi động laptop, SRAM là bộ nhớ nhanh và không bị mất nội dung sau khi được nạp. Có nghĩa là SRAM là một nơi lưu trữ các tập tin của CMOS dùng cho việc khởi động máy.
  • RAM động: Còn gọi là DRAM (Dynamic Random Access Memory) khác với RAM tĩnh thì những dữ liệu của DRAM sẽ bị mất sau và phải nạp lại dữ liệu theo chu kỳ. Vì việc ghi nhớ dữ liệu dựa vào việc duy trì điện tích nạp vào tụ điện và như vậy việc đọc một bit nhớ làm nội dung bit này bị hủy. Đây cũng là điều mà giải thích vì sao mỗi khi tắt nguồn máy tính là bộ nhớ RAM bị xóa sạch. Vậy mỗi lần đọc và ghi thì bộ nhớ này phải viết lại nội dung ở ô nhớ đó.

  2. PHÂN LOẠI THEO LAPTOP

  Có nhiều thế hệ RAM phổ biến trên Laptop, chúng được thiết kế dành cho Laptop và được phân loại như sau:

  SDR: là chuẩn RAM đầu tiên xuất hiện trên những chiếc máy tính khoảng vào những năm cuối thế kỷ 20. Nhược điểm của loại RAM này là tốc độ truy xuất khá chậm, và dung lượng bộ nhớ tích hợp nhỏ. Chuẩn RAM SDR ngày nay không còn được sử dụng nữa và được thay bởi các chuẩn RAM mới có tốc độ truy xuất tối ưu và dung lượng bộ nhớ ram lớn hơn.DDR: RAM DDR (Double Date Rate SDRAM) ra đời vào khoảng năm 2000 để thay thế cho SDR RAM và khắc phục những nhược điểm của loại ram này. Cụ thể là DDR có tốc độ truy xuất dữ liệu gấp đôi SDR. Bên cạnh đó bộ nhớ cũng lớn hơn rất nhiều. Sự ra đời của RAM này chính là nền tảng của các loại RAM khác ra đời. Hiện nay chuẩn RAM này đã không sử dụng, chúng chỉ phổ biến từ năm 2000 đến 2004 mà thôi.DDR2: là phiên bản nâng cấp của DDR, nên DDR2 có khả năng xử lý và dung lượng bộ nhớ tích hợp cao hơn nhiều. Ngoài ra DDR2 còn giúp tiết kiệm một lượng điện năng tiêu thụ đáng kể. Có nghĩa là mọi nhược điểm của DDR đều được DDR2 khắc phục. Loại RAM này xuất hiện thay thế vào những năm 2003-2009. DDR3: xuất hiện vào năm 2010, mặc dù chuẩn RAM này đã được nghiên cứu từ năm 2007. Đây là chuẩn RAM nâng cấp và cải thiện từ DDR2 và đã cho tốc độ truy xuất nhanh hơn, dung lượng bộ nhớ lớn hơn, tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với chuẩn DDR2 trước đây. Điều này đã làm cho DDR3 trở nên phổ biến và sử dụng rộng rãi cho đến nay.DDR3L: Sau khi Intel và Kingston hợp tác với nhau và cho ra chuẩn RAM DDR3L. Đây là chuẩn RAM sử dụng ít năng lượng hơn nên rất tiết kiệm điện năng. Chúng thường xuất hiện trên các dòng máy tính cao cấp để giúp thời lượng Pin được kéo dài bởi chúng dùng điện thế vào khoảng 1,35V, còn đối với RAM thông thường thì phải có điện thế 1.5V.DDR4: Vào năm 2021 thì chuẩn RAM DDR4 xuất hiện. Đây là chuẩn RAM mạnh mẽ nhất cho đến nay. Với xung nhịp hơn hơn nên cho tốc độ xử lý vượt trội. Dung lượng RAM có thể tích hợp lên đến 512GB. DDR4 hỗ trợ các chuẩn bao gồm 1600MHz, 1866MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 3200 MHz và cuối cùng là 4266 MHz.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Chọn Hsg Quốc Gia Dự Thi Olympic Quốc Tế Ngày Thứ Nhất
 • Khối Lượng, Thành Phần, Chức Năng Sinh Lý Máu
 • Nguyên Nhân Khiến Hệ Thống Bạch Huyết Bài Độc Không Tốt
 • Vị Trí Hạch Bạch Huyết Có Ở Đâu? Cùng Tìm Hiểu Nhé
 • Vòng Waldeyer Là Gì? Cấu Tạo, Chức Năng Của Nó!
 • Ram Là Gì? Chúng Đảm Nhiệm Chức Năng Gì Trong Bộ Nhớ ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Ram Là Gì? Bộ Nhớ Khả Dụng Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Nhất Giữa Bộ Nhớ Trong Và Bộ Nhớ Ngoài Về Máy Tính?
 • So Sánh Bộ Nhớ Trong Và Bộ Nhớ Ngoài, Về Dung Lượng Và Tốc Độ Xử Lý ?
 • Ram Là Gì? Chức Năng Của Ram Trong Máy Tính
 • Nghị Định Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Bộ Nội Vụ Số 58/2014/nđ
 • Trái ngược với ổ cứng, bộ nhớ của RAM thấp hơn bộ nhớ của ổ cứng, tuy nhiên RAM lại là nơi để CPU lấy dữ liệu để xử lý nên tốc độ ghi và đọc trong RAM rất nhanh. RAM đóng vai trò quyết định đối với khả năng thực thi đa nhiệm của máy tính. Dung lượng RAM càng lớn, chu kỳ bộ nhớ càng nhanh… thì thiết bị có thể chạy cùng lúc nhiều ứng dụng càng thoải mái. Nếu dung lượng RAM không đủ, máy sẽ gặp phải hiện tượng giật lag hoặc treo do số lượng các tác vụ gây tràn bộ nhớ.

  Phân loại RAM laptop?

  Về cấu tạo, RAM được chia làm 2 loại chính, đó là RAM tĩnh và RAM động:

  SDR

  RAM tĩnh (Static RAM – SRAM) được chế tạo theo công nghệ ECL (dùng trong CMOS và BiCMOS). Mỗi bit nhớ gồm có các cổng logic với 6 transistor MOS. SRAM là bộ nhớ nhanh, việc đọc không làm hủy nội dung của ô nhớ và thời gian thâm nhập bằng chu kỳ của bộ nhớ.nhưng sram là một nơi lưu trữ các tập tin của CMOS dùng cho việc khởi động máy

  RAM động (Dynamic RAM – DRAM) sử dụng kỹ thuật MOS. Mỗi bit nhớ gồm một transistor và một tụ điện. Việc ghi nhớ dữ liệu dựa vào việc duy trì điện tích nạp vào tụ điện và như vậy việc đọc một bit nhớ làm nội dung bit này bị hủy. Do vậy sau mỗi lần đọc một ô nhớ, bộ phận điều khiển bộ nhớ phải viết lại nội dung ô nhớ đó. Chu kỳ bộ nhớ cũng theo đó mà ít nhất là gấp đôi thời gian thâm nhập ô nhớ.

  DDR2

  Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các loại RAM dành cho laptop. RAM cho Laptop được thiết kế lại từ RAM cho PC. Do đó, RAM trên laptop sẽ có diện nhỏ hơn, bên cạnh đó RAM Laptop cũng ít tốn năng lượng hơn. Về cơ bản, RAM laptop đều là RAM động và có một số loại cơ bản như sau:

  DDR3

  Chuẩn RAM SDR xuất hiện trên những chiếc laptop vào những năm cuối thể kỷ 20, chúng có tốc độ khá chậm và bộ nhớ rất thấp. Hiện tại thì chuẩn RAM này không còn phổ biến trên các dòng laptop hiện tại. Thay vào đó, người ta phát triển chuẩn DDR cho tốc độ tốt hơn.

  DDR3L

  Chuẩn DDR SDRAM (Double Date Rate SDRAM) viết tắt là DDR, bắt đầu được sản xuất từ đầu những năm 2000 nhằm thay thế những yếu điểm của SDR. Trên thực tế, DDR cho tốc độ truyền tải gấp đôi SDR nhờ vào việc truyền tải hai lần trong một chu kỳ bộ nhớ. DDR chính là nền tảng cho các loại RAM sau này. Chuẩn DDR được sử dụng rộng rải trên các laptop trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2004

  DDR4

  Trong giai đoạn đồ họa ngày càng phức tạp, chuẩn DDR2 ra đời là sự thay thế cho chuẩn DDR đã có phần lạc hậu, DDR2 có tốc độ nhanh hơn và bộ nhớ lớn hơn khá nhiều, đồng thời cũng tiết kiệm điện năng tốt hơn so với DDR. RAM DDR2 được sử phổ biến trên các dòng Laptop từ 2003 đến cuối năm 2009.

  So sánh tốc độ và khả năng tiêu thụ điện của các chuẩn RAM

  Dù được nghiên cứu từ năm 2007, nhưng mãi tới năm 2010, DDR3 mới bắt đầu được xuất hiện rộng rải trên laptop. Chuẩn DDR3 tiếp tục cải thiện tốc độ và dung lượng bộ nhớ tốt hơn, đồng thời cho phép tiết kiệm điện năng hơn 30% so với chuẩn DDR2. Hiện tại, đây cũng là chuẩn RAM được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

  Bạn sẽ quan tâm : Đơn giản : Dọn dẹp RAM ‘cực kỳ gọn’ chỉ với 1 dòng lệnh

  DDR3L là thành quả của sự hợp tác của Intel và Kingsto trong việc phát triển dòng bộ nhớ tiết kiệm điện năng. Đây là chuẩn RAM tương tự DDR3 nhưng sử dụng ít năng lượng hơn. Loại RAM này thường được sản xuất cho các thiết bị cụ thể vì chúng sử dụng điện thế 1,35V thay vì 1.5V như các loại RAM thông thường. Đây là loại RAM thường xuất hiện trên một số dòng LAPTOP cao cấp nhằm tăng thời gian sử dụng PIN.

  DDR4 xuất hiện vào cuối năm 2021 với tốc độ xử lý vượt trội và khả năng tiêu thụ điện năng tốt hơn rất nhiều so với DDR3. Với mật độ chip nhớ lớn, một thanh RAM chuẩn DDR4 có thể lên tới 512GB. Ngoài ra, DDR4 hỗ trợ xung nhịp Bus lên đến: 1600, 1866, 2133, 2400, 2666, 3200MHz, thậm chí là 4266MHz.

  Tốc độ truyền tải (đơn vị truyền tải mỗi giây MT/s): cao hơn là nhanh hơn.

  Mức điện năng tiêu thụ (V): thấp hơn là tiết kiệm hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ecu Là Gì Trong Ô Tô? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Làm Việc Của Ecu
 • Chức Năng Và Các Thành Phần Trên Main Laptop
 • Các Thành Phần Và Chức Năng Của Bộ Nhớ Làm Việc (Hoạt Động) / Nhận Thức Và Trí Thông Minh
 • Giới Thiệu Và Máy Tính_Tiết 2 Tiet6 Doc
 • Các Thành Phần Của Bộ Nhớ Trong?
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Phát Bài Hát Mtv Bộ Nhớ Ngoài Trên Máy Ar3600

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định 41/cp Năm 1996 Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Tổ Chức Bộ Quốc Phòng
 • Nghị Định 41/cp Năm 1996 Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Quốc Phòng Do Chính Phủ Ban Hành
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ An Toàn, Bảo Hộ Lao Động Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Quốc Phòng
 • Xây Dựng Nghị Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng
 • Đề Xuất Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Model AR-3600 cho phép người dùng có thể phát các bài hát MTV từ USB hoặc ổ cứng bên ngoài và chọn bài hát bằng cách nhập trực tiếp mã số hoặc chọn bài trong danh sách thao tác giống như sử dụng đĩa MIDI karaoke

  – Kết nối USB hoặc ổ cứng gắn ngoài vào ngõ USB trên máy

  – Nhấm phím MENU trên remote chọn mục MTV

  + Các bài hát MTV trong USB hoặc ổ cứng sẽ được hiển thị như hình dưới

  + Hoặc chọn bài bằng cách nhập trực tiếp mã số bài hát

  + Thao tác ngắt tiếng bài hát bằng phím VOCAL giống như sử dụng đĩa MIDI karaoke

  + Đặt trước bài hát và đặt bài ưu tiên bằng phím ENTER/PLAY giống thao tác sử dụng đĩa MIDI karaoke

  – Tạo thư mục MTV trên thư mục gốc USB hoặc ổ cứng ngoài

  – Đặt tên file theo quy cách: chúng tôi hoặc chúng tôi (định dạng file là: mpg, avi, mpeg-1)

  – VD: chúng tôi hoặc chúng tôi

  – Copy các file bài hát MTV vào thư mục vừa tạo(số lượng bài hát tối đa không quá 125 bài)

  – Dùng trình soạn thảo Notepage để tạo file danh sách bài hát, lưu lại thành file chúng tôi

  – Quy cách đặt tên bài hát trong file danh sách bài hát: chúng tôi 1 hoặc chúng tôi 1

  – 8xxxx: là mã số bài hát (vd: 80001, 80002….)

  – abcd: là tên bài hát

  – 1: là mã ngôn ngữ bài hát

  – VD: 80001-DAT chúng tôi 1 (giữa định dạng file(.mpg hoặc .avi) và mã ngôn ngữ bài hát (1) cách nhau bằng phím tab )

  – Tên bài hát dài tối đa 80 ký tự

  0: China, 1: Việt Nam, 2: Korea, 3: Thailand, 4: Russian, 5: English, 6: Japan

  – Sử dụng phần mềm miễn phí Format Fatory tải về tại http://www.pcfreetime.com/ và làm theo hướng dẫn như sau để convert Video về chuẩn Avi hoặc Mpg.

  + Tại giao diện chính chọn All to Avi hoặc All to Mpg

  + Chọn tiếp Output Setting

  + Nếu chọn All to Avi

  – Tại bảng profile chọn “High quality and Size”

  – Tại bảng setting chọn video size là “320×240 standard”

  + Nếu chọn All to Mpg

  – Tại bảng profile chọn “VCD NTFS”

  – Tại bảng setting chọn video size là “320×240 standard”

  + Bấm nút Start để chương trình tiến hành convert

  Chú ý: USB phải được Format ở chuẩn FAT32

  Như vậy ở trên là cách giúp bạn cách phát MTV từ USB hoặc ở cứng ngoài trên đầu karaoke cao cấp AR3600

  Nếu bạn muốn được tư vấn và hỗ trợ thì hãy liên hệ ngay qua hot line 0902.799.186, tại chúng tôi chúng tôi luôn luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn mọi nơi, mọi lúc bất kể thời gian nào trong tuần

  Đến với VIDIA shop cam kết:

  • Mang đến cho bạn những sản phẩm chính hãng chất lượng với mức giá rất rẻ so với mặt bằng trên thị trường.
  • Vidia shop tư vấn rõ ràng để hiểu được ưu nhược điểm của từng sản phẩm để bạn hiểu rõ và dễ dàng chọn cho mình sản phẩm phù hợp.
  • Luôn có phòng Demo để bạn thử bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn.
  • Giao hàng và lắp đặt tận nhà miễn phí khi nào bạn ưng ý thì nhân viên mới được về
  • Tất cả các sản phẩm tại Vidia shop đều qua chọn lọc và test kỳ càng
  • Vidia shop chỉ bán những sản phẩm chất lượng tốt và được nhiều người tin dùng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Trưởng Phòng Kiểm Tra Nội Bộ Thuộc Cục Thuế Về Việc Thanh Tra Nội Bộ Ngành Thuế
 • Hoạt Động Kiểm Soát Nội Bộ
 • Nhiệm Vụ Của Vụ Kiểm Toán Nội Bộ Đối Với Hoạt Động Kiểm Soát, Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Nhà Nước Là Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Nội Vụ
 • “mục Tiêu, Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Kiểm Toán Nội Bộ “
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100