Dự Thảo Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Tư Pháp

--- Bài mới hơn ---

 • Tổ Chức Và Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật Cần Phù Hợp Với Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Tư Pháp
 • Cổng Điện Tử Bộ Tư Pháp
 • Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Ngành Tư Pháp Là Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật
 • Ngành Tư Pháp Nỗ Lực Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Được Giao
 • Ngành Tư Pháp Đã Tiến Hành Công Cuộc Đổi Mới Sâu Rộng Và Có Nhiều Ấn Tượng
 • Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này.

  Trụ sở Bộ Tư pháp

  Theo dự thảo, Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  Dự thảo Nghị định kế thừa quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp tại Điều 2 Nghị định số 22/2013/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn mới được giao hoặc có điều chỉnh theo các văn bản mới được ban hành sau Nghị định số 22/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau: Bổ sung nhiệm vụ “Thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và ý kiến của Chính phủ đối với kiến nghị về luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật” để phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

  Đồng thời, bổ sung nhiệm vụ: “Quản lý nhà nước đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật” để phù hợp với quy định tại Điều 22 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP; và “Làm thường trực công tác cải cách tư pháp của Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

  Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tư pháp đề xuất 2 phương án. Phương án 1: Giữ nguyên mô hình tổ chức của Bộ như hiện nay, bổ sung các đơn vị thuộc Bộ mới được thành lập sau Nghị định số 22/2013/NĐ-CP và đề xuất chuyển đổi mô hình hoạt động của Vụ Kế hoạch – Tài chính thành Cục Kế hoạch – Tài chính. Phương án 2: Bổ sung các đơn vị thuộc Bộ mới được thành lập sau Nghị định số 22/2013/NĐ-CP, đề xuất thành lập lập Tổng cục xây dựng pháp luật trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp và đề xuất chuyển đổi mô hình hoạt động của Vụ Kế hoạch – Tài chính thành Cục Kế hoạch – Tài chính.

  Bộ Tư pháp có không quá 05 Thứ trưởng, trừ trường hợp đặc biệt được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục xây dựng pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự và ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập khác hiện có trực thuộc Bộ.

  Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Bộ Tư Pháp Trong Lĩnh Vực Pháp Luật Quốc Tế
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Tư Pháp
 • Bộ Tư Pháp Có Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Tổ Chức Thế Nào?
 • Những Nội Dung Cơ Bản Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Quân Đội Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Tham Gia Sản Xuất, Xây Dựng Kinh Tế, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở Tư Pháp Thuộc Ubnd Cấp Tỉnh, Phòng Tư Pháp Thuộc Ubnd Cấp Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Gara Sửa Chữa Hộp Số Sàn, Hộp Số Tự Động Uy Tín Hcm 2022
 • Cách Tạo Số Của Hộp Số Tự Động Trên Xe Ô Tô
 • Cấu Tạo Và Nguyên Lý Làm Việc Của Hộp Số Tự Động
 • Cách Giúp Gan Phục Hồi Hiệu Quả Những Tổn Thương Do Bia Rượu
 • Nó Là Gì, Khái Niệm, Chuẩn Mực Và Chức Năng Của Đạo Đức
 • Ngày 21/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Thông tư 07).

  Theo Thông tư 07, Sở Tư pháp có nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; Dự thảo các quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức đơn vị thuộc Sở Tư pháp…

  Ngoài ra, Sở Tư pháp còn có trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật… Bên cạnh đó, Sở còn thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cấp tỉnh. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an… cung cấp; cấp phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền…

  Phòng Tư pháp có nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, quyết định, quy hoạch kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình kế hoạch; chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp cấp xã. Ngoài ra, phòng Tư pháp có trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý đăng ký hộ tịch, chứng thực, con nuôi theo quy định…

  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2021, thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV./.

  Trương Phượng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Thuật Biến Iphone Thành Chiếc Kính Lúp Trong Nháy Mắt
 • Chức Năng Số N Trên Xe Số Tự Động Là Gì?
 • Số N Trên Xe Số Tự Động Có Chức Năng Gì?
 • Wps Là Gì? Cách Kết Nối Model Wifi Wps Với Các Thiết Bị Khác
 • Wps Là Gì? Ưu Nhược Điểm Khi Sử Dụng Wps? – Biabop.com
 • Thông Tư 35 Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Pgd&đt

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Dự Thảo Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở/phòng Gd&đt
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Hướng Dẫn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sgdđt, Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Chương 1. Quá Trình Giáo Dục Tiểu Học
 • Thông tư 35 Quy định về chức năng nhiệm vụ của PGD&ĐT

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ NỘI VỤ Số: 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuéc Uỷ ban nhân dân cấp tØnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/ 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) như sau: Phần I SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. 2 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Thực Trạng Đào Tạo
 • Chức Năng Sử Dụng Của “âm Nhạc Vua Chúa” Trong Thời Đại Không Có Vua Chúa
 • Âm Nhạc Là Gì? Tác Dụng Của Âm Nhạc Trong Cuộc Sống
 • Những Tác Dụng Thần Kỳ Của Âm Nhạc Đối Với Sức Khỏe Con Người
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Âm Nhạc
 • Quy Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Y Tế Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Thảo Dược Và Thực Phẩm Chức Năng
 • Khoa Y Học Cổ Truyền
 • Ngành Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng
 • Y Học Chức Năng Là Gì? Giới Thiệu
 • Cách Sử Dụng Zalo Trên Máy Tính, Windows, Pc, Không Cần Điện Thoại
 • I. Vị trí và chức năng Phòng y tế huyện

  1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

  (Phòng Y tế sẽ không được thành lập ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

  2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Y tế huyện

  1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực y tế.

  2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

  3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

  5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

  6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

  8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

  III. Tổ chức và biên chế Phòng y tế huyện

  a) Phòng Y tế có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ;

  b) Trưởng phòng là người đứng đầu của Phòng Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Y tế;

  c) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng;

  d) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

  a) Biên chế công chức của Phòng Y tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấp có thẩm quyền giao;

  Bi bi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trạm Y Tế Là Gì?
 • Y Tế Cộng Đồng Là Gì? Chức Năng Của Y Tế Cộng Đồng
 • Khoa Y Tế Công Cộng & Dinh Dưỡng
 • Y Tế Cộng Đồng Là Gì? Mục Đích, Chức Năng Và Nhiệm Vụ
 • Học Y Tế Công Cộng Ra Làm Gì? Những Điều Bạn Cần Biết
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Vật Tư

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Kế Hoạch Vật Tư
 • Quản Trị Website Là Gì? Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Webmaster
 • Quản Trị Website Là Gì? Hướng Dẫn Quản Trị Web Hiệu Quả 2022
 • Trang Điện Tử Sở Công Thương Đà Nẵng
 • Phòng Quản Lý Xuất
 • Giới thiệu

  Chức năng nhiệm vụ Phòng Vật tư – Trang thiết bị

  I. Chức năng

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công

  tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công

  tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Theo dõi công tác an toàn lao động và quản lý

  vật tư hoá chất chung của nhà trường theo qui định.

  II. Nhiệm vụ

         

  1.

  Lập

  kế hoạch dự trù hàng năm, hàng quý, liên hệ mua sắm vật tư ( dụng cụ thủy tinh,

  hóa chất, vật tư tiêu hao, sinh vật phẩm…), các thiết bị phục vụ cho giảng dạy

  học tập và nghiên cứu khoa học theo qui định.

  2. Nhập

  kho, sắp xếp kho tàng, bảo quản đảm bảo chất lượng, an toàn theo đúng chế độ

  chuyên môn và quy chế của Nhà nước.

  3. Phối

  hợp với các bộ môn, phòng Đào tạo  và

  phòng Sau đại học trong định mức vật tư, thiết bị cho các nội dung thực tập về

  việc đáp ứng và chi phí.

  4. Duyệt

  dự trù, cấp phát đúng nhu cầu thực tập và nghiên cứu khoa học của các bộ môn,

  đơn vị theo quy định hiện hành. Lập sổ 

  sách theo dõi vật tư theo đúng nguyên tắc và chế độ nhà nước quy định,

  thanh quyết toán kịp thời về sử dụng các vật tư. Kiểm kê định kỳ và đề xuất

  thanh xử lý theo quy định.

  5. Thực

  hiện quyết toán vật tư tiêu hao; lập báo cáo tình hình định mức tiêu hao hóa

  chất, dụng cụ cho từng bộ môn theo từng học kỳ và kết thúc năm tài chính.

  6. Thảo

  luận ký kết hợp đồng, lập phương án phân phối trình Ban giám hiệu duyệt, tổ

  đặt, vận hành, đào tạo, bàn giao, lập hồ sơ và nội quy sử dụng thiết bị. Theo

  dõi bảo hành thiết bị và ký các hợp đồng bảo trì đối với những thiết bị có yêu

  cầu.

  7. Thực

  hiện thu hồi thành phẩm thực tập và nghiên cứu theo chế độ hiện hành. Định kỳ

  kết hợp với kiểm kê, tổ chức kiểm tra kỹ thuật thiết bị đề xuất thanh xử lý tài

  sản cố định hư hỏng, không sử dụng đến hoặc không còn sử dụng được.

  8. Theo

  dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý dược, vật tư của các bộ

  môn, đơn vị trong trường.

  9.  Quản lý thiết bị, theo dõi, trình duyệt và tổ

  chức sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.

  10.  Mua sắm vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau

  hỏng, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, bàn ghế, tủ các loại.

  11.  Mua sắm vật tư, quản lý, cấp phát cho

  các khu vệ sinh toàn trường (giấy vệ sinh, túi nilon, nước rửa tay), triển khai

  hợp đồng với công ty vệ sinh ITC.

  12.  Sửa chữa bàn ghế, tủ.

  13. Tổ chức in ấn các giáo trình và tài liệu

  học tập, giấy tờ, văn bản của nhà trường cũng như các phòng ban, bộ môn trong

  trường phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo và các yêu cầu in ấn khác của nhà

  trường

  14. Tham gia theo dõi công tác an toàn lao

  động và phòng chống cháy nổ chung toàn trường. Đảm bảo qui chế sử dụng các

  thiết bị áp lực.

  15. Tổ chức thu hồi, thuê xử lý các chất

  thải độc hại trong nhà trường theo quy định hiện hành

  16. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm

  vụ khác do nhà trường giao.

  III. Quản lý đơn vị

        

  Giao ban đơn vị hàng tuần để điều

  chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình công tác. Phân công quản

  lý theo mảng công việc và theo dõi tiến độ thực hiện.

  Khuyến khích và  tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của đơn

  vị được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ,

  năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học… Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

  cho cán bộ viên chức của phòng.

  Quản lý và khai thác, sử dụng có

  hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, đơn vị.​

  Các tin đã đưa ngày:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Vật Tư
 • Đặc Điểm Và Các Phương Pháp Quản Lý Tài Chính Công Hiệu Quả
 • Tổng Quan Về Tài Chính Công Và Quản Lý Tài Chính Công
 • Top 13 Phần Mềm Quản Lý Học Sinh – Sinh Viên Tốt Nhất Hiện Nay
 • Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Sản Xuất Hiệu Quả
 • Thông Tư Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Số 51/2014/tt

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Trung Tâm Y Tế Huyện
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện Lộc Ninh
 • Giới Thiệu Vị Trí, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Trạm Chăn Nuôi Và Thú Y Các Huyện, Thành Phố Thuộc Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y Hòa Bình
 • Mối Quan Hệ Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết Trong Lịch Sử Văn Học Dân Tộc
 • Tính Nguyên Hợp Và Tính Đa Chức Năng Của Văn Học Dân Gian
 • Quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng

  Thông tư quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng số 51/2014/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.Thông tư này thay thế cho quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

  Quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng

  THÔNG TƯCăn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều 1. Vị trí, chức năng

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

  2. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

  3. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

  1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên, môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình Sở Y tế phê duyệt: giám sát, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các bệnh xã hội; kiểm dịch y tế; sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe trường học; chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; xét nghiệm an toàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh phòng bệnh; quản lý, sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; an toàn sinh học; phòng chống tai nạn thương tích; các hoạt động nâng cao sức khỏe, phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe; khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.

  2. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng đối với các Trung tâm Y tế hoặc Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Trung tâm y tế huyện), cơ sở y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

  4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của tỉnh, Trung ương trên địa bàn; là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương trong lĩnh vực y tế dự phòng.

  5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

  6. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

  7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm.

  8. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn.

  9. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

  10. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

  11. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

  Nguyễn Thanh Long

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoạt Động Chuyên Môn Của Trạm Y Tế Xã, Phường
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Đại An
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Xã
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng Ủy Xã Đông Minh
 • Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An
 • Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Công An
 • Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương
 • Bộ Công An: Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An
 • Triển Khai Nghị Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An
 • Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Quyết Định 791262 Chuc Nang Nhiem Vu Chi Bo Khu Pho, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Nguyên Tắc Công Tác Tuyên Huấn, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Quy Định Điện Năng Quân Nhân Tại Ngũ, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Quy Định 104 Về Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Cơ Sở, Quy Định Chức Trách Nhiệm Vụ Của Phó Cht-tmt, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Đơn Đề Nghị Dự Thi Nâng Ngạch Công Chức, Chức Năng Gia Đình, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe Nâng, Qui Dịnh Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trực Ban Nội Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh, Quy Dinh 1262 Chuc Nang Cua Chi Bo Khu Pho, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Vận Hành Xe Nâng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Chức Vụ Cấp Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyet Dinh Miem Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Nghị Định 76 Quy Định Điện Năng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Tiểu Luận Sự Biến Đổi Chức Năng Gia Đình, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nghị Định Quy Định Tiêu Chuẩn Chức Danh Lãnh Đạo Quản Lý Trong Các Cơ Quan Hà, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chỉ Đội, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Thong Tu 55/2015 Bo Cong An Quy Dinh Phan Cong Trach Nhiem Cong An Cac Cap, Vai Trò Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng R&d, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Ban, Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy, Nghị Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Trưởng Sản Xuất, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Thong Tu Quy Dinh Ve Phan Cong Trach Nhiem Giua Cong An Cac Cap, Nghị Định Về ô Nhiễm Môi Trường,

  Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Quyết Định 791262 Chuc Nang Nhiem Vu Chi Bo Khu Pho, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Nguyên Tắc Công Tác Tuyên Huấn, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Quy Định Điện Năng Quân Nhân Tại Ngũ, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Quy Định 104 Về Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Cơ Sở, Quy Định Chức Trách Nhiệm Vụ Của Phó Cht-tmt, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Đơn Đề Nghị Dự Thi Nâng Ngạch Công Chức, Chức Năng Gia Đình, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe Nâng, Qui Dịnh Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trực Ban Nội Vụ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Thực Hiện Chức Năng, Nhiệm Vụ Bộ Tư Pháp Theo Nghị Định Của Chính Phủ
 • Ban Hành Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Thanh Tra Chính Phủ
 • Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
 • Mô Tả Công Việc Vị Trí Kế Toán Viên
 • Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Nội Bộ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tư Pháp Huyện Khoái Châu

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sinh Học 8 Bài 39: Bài Tiết Nước Tiểu
 • Giải Bài 5: Cơ Quan Bài Tiết Nước Tiểu
 • Tự Nhiên Và Xã Hội 3 Bài 5: Cơ Quan Bài Tiết Nước Tiểu
 • Ống Thông Tiểu Là Gì? Công Dụng Của Ống Thông Tiểu
 • Tất Tần Tật Những Tính Năng Mới Đáng Chú Ý Trên Oppo F11 Pro
 • 1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Khoái Châu thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

  2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

  1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của HĐND và UBND huyện trong lĩnh vực tư pháp.

  2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

  3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp đối với UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

  5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

  a) Phối hợp xây dựng quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện chủ trì xây dựng;

  b) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND huyện; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND huyện theo quy định của pháp luật;

  c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

  6. Về theo dõi thi hành pháp luật:

  a) Xây dựng và trình UBND huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

  b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và công chức chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

  c) Tổng hợp, đề xuất với UBND huyện về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

  d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện.

  7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

  a) Giúp HĐND và UBND huyện tự kiểm tra văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND xã, thị trấn ban hành;

  b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

  8. Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và của UBND xã, thị trấn.

  9. Về kiểm soát thủ tục hành chính:

  a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên và theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

  b) Tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ;

  c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND xã, thị trấn.

  10. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

  a) Xây dựng, trình UBND huyện ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

  c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện.

  d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

  đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

  e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.

  11. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, khu phố trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

  12. Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng phường, xã tiếp cận pháp luật theo quy định.

  13. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

  a) Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, thị trấn;

  b) Giúp UBND huyện thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị UBND huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

  c) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

  d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

  14. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

  15. Về chứng thực:

  a) Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch thuộc UBND xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

  b) Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

  16. Về bồi thường nhà nước:

  a) Đề xuất, trình UBND huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

  b) Hướng dẫn UBND xã, thị trấn thực hiện việc giải quyết bồi thường;

  c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

  d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp UBND xã, thị trấn có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

  17. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

  18. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

  a) Giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

  b) Đề xuất với UBND huyện kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

  c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

  d) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

  19. Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

  21. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

  22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp.

  24. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND huyện.

  25. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

  26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Tư Pháp Là Cơ Quan Như Thế Nào?
 • Gặp Vị Trưởng Phòng Trẻ Nhất Sở Tư Pháp Tp Hải Phòng
 • Ngành Tư Pháp Hải Phòng: Khẳng Định Vị Trí Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Phát Triển Thành Phố
 • Thông Tư 12/ttlb Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Tổ Chức Cơ Quan Tư Pháp Địa Phương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Đảng Ủy Các Đơn Vị Trong Quân Đội
 • Bổ Sung Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tư Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Tư Pháp Huyện
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tư Pháp Thành Phố Hưng Yên
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Cán Bộ Tư Pháp Xã
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh 8 Bài 38: Bài Tiết Và Cấu Tạo Hệ Bài Tiết Nước Tiểu
 • Bài 39. Bài Tiết Nước Tiểu
 • Sau 4 năm thực hiện, tại các địa phương, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn hoặc liên tịch hướng dẫn UBND cấp huyện ban hành quyết định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Tư pháp theo TTLT số 23, đảm bảo phù hợp với thực tế về khối lượng, tính chất, đặc điểm công tác tư pháp cấp huyện.

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 TTLT số 23, tổ chức của Phòng Tư pháp được quy định gồm có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức khác. Thực hiện TTLT số 23, cơ cấu tổ chức, biên chế của các Phòng Tư pháp trên cả nước là 3.245 người, trong đó có 2.949 công chức và 296 cán bộ hợp đồng. Bình quân đạt 4,5 người/Phòng Tư pháp.

  Tuy nhiên, cũng sau thời gian triển khai, theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) việc thực hiện cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp theo quy định của TTLT số 23 (Phòng Tư pháp gồm có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức khác) trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế hiện nay về cơ bản là khó khả thi, đòi hỏi cần nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

  Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, việc sử dụng con dấu của Phòng Tư pháp là rất quan trọng để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

  Việc TTLT số 23 không có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng con dấu, tài khoản của Phòng Tư pháp đã dẫn đến những khó khăn, lúng túng nhất định trong quá trình thực hiện tại các địa phương.

  Bên cạnh đó, sau khi TTLT số 23 được ban hành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tư pháp địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, đòi hỏi cần được nghiên cứu rà soát, hệ thống hóa trong Thông tư thay thế TTLT số 23, cụ thể trong các lĩnh vực như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (nghiên cứu, bổ sung các nhiệm vụ mới được giao cho các cơ quan tư pháp địa phương theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022);

  Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp); Về công tác bồi thường nhà nước (nghiên cứu, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương trong công tác bồi thường nhà nước);

  Về công tác trợ giúp pháp lý (nghiên cứu, bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn mới của các cơ quan tư pháp địa phương trong công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2022); Về công tác bổ trợ tư pháp (nghiên cứu, bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn mới được giao cho các cơ quan tư pháp địa phương trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp).

  Cũng theo Dự thảo Thông tư, Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc TƯ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

  Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của ubnd cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

  Đặc biệt, về cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất Phòng Tư pháp có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức khác. Số lượng phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Bí Thư Nêu 5 Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Quân Đội
 • Quân Đội Thực Hiện Tốt Ba Chức Năng Trong Thời Bình
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Thực Hiện Tốt Chức Năng Đội Quân Công Tác Trong Phòng, Chống Dịch Covid
 • 5 Nhiệm Vụ Lớn Quân Đội Phải Làm Tốt Để Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam
 • Tìm Hiểu Về 3 Chức Năng 5 Nhiệm Vụ Quân Đội
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Vật Tư

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Vật Tư
 • Phòng Kế Hoạch Vật Tư
 • Quản Trị Website Là Gì? Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Webmaster
 • Quản Trị Website Là Gì? Hướng Dẫn Quản Trị Web Hiệu Quả 2022
 • Trang Điện Tử Sở Công Thương Đà Nẵng
 • Chức năng và nhiệm vụ Phòng Vật Tư

  Ngày đăng: 09:03:45 22/10/2014

   I. Chức năng:

          Phòng Vật tư – Thiết bị y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý, cung ứng vật tư, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế và hệ thống kho lạnh của Viện.

  II. Nhiệm vụ:

  1. Thực hiện công tác đấu thầu.

  2. Tổ chức thực hiện mua sắm và cung ứng hàng hóa theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt.

  3. Là đầu mối phối hợp cùng phòng Tài chính – Kế toán quản lý, kiểm tra, báo cáo việc quản lý và sử dụng tài sản, vật tư, thiết bị y tế của các khoa/phòng/trung tâm.

  4. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân phối hàng hóa, vật tư theo quy định. Tổ chức và quản lý tốt hệ thống kho thuốc, hoá chất, vật tư trang thiết bị máy móc y tế phòng chống dịch, kho phụ tùng và kho vật tư tiêu hao một cách an toàn, khoa học, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật, tính chuyên biệt và đúng chức năng của từng loại vật tư, sinh phẩm, hoá chất.

  5. Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Viện theo quy định.

  6. Làm đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị chuyên môn lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các thiết bị; xây dựng quy trình vận hành, bảo dưỡng kỹ thuật của thiết bị.

  7. Phối hợp với khoa chuyên môn tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản các thiết bị an toàn sinh học của các khoa/phòng/trung tâm.

  8. Tổ chức và quản lý hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin, sinh phẩm và vật tư tiêu hao của Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật, tính chuyên biệt và đúng chức năng của từng loại vắc xin, sinh phẩm.

  9. Hỗ trợ công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống dây chuyền lạnh cho các tuyến huyện, tỉnh thuộc Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực miền Nam.

  10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

   Cơ cấu tổ chức:

  – Tổ Cung ứng vật tư, thiết bị y tế:

   1. Chức năng:

  • Cung cấp hàng hóa kịp thời, đúng chủng loại và số lượng theo kế hoạch. Quản lý, kiểm tra, báo cáo việc sử dụng các tài sản, vật tư của các khoa/phòng/trung tâm.

  2. Nhiệm vụ:

  • Là đầu mối phối hợp cùng Phòng Tài chính – Kế toán quản lý, kiểm tra, báo cáo việc sử dụng các tài sản, vật tư của các khoa/phòng/trung tâm.

  • Cung cấp thiết bị, vật tư tiêu hao cho các đơn vị chuyên môn theo kế hoạch.

  • Thực hiện đấu thầu và thực hiện các hợp đồng mua sắm theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt.

  • Đảm bảo cung ứng các loại vật tư chất lượng tốt, tiết kiệm và thực hiện đúng quy trình mua sắm và quy chế chi tiêu nội bộ.

  • Hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tiếp nhận an toàn các hàng hóa thuộc nguồn viện trợ quốc tế.

  – Tổ Quản lý vắc xin:

  Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện và Trưởng phòng giao.

  1. Chức năng:

   Quản lý hệ thống kho lạnh, bảo quản an toàn các loại hàng hóa thuộc Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia.Cấp phát an toàn, đúng chủng loại hàng hóa.

  2. Nhiệm vụ:

  • Quản lý kho lạnh bảo quản vắc xin. Đảm bảo chất lượng, an toàn của các loại hàng hóa trong quá trình bảo quản.

  • Tổ chức tiếp nhận hàng hóa viện trợ thuộc Dự án Tiêm chủng mở rộng theo kế hoạch.

  • Cấp phát an toàn, đúng số lượng và chủng loại hàng hóa.

  • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện và Trưởng phòng giao.

  – Tổ kho:

   1. Chức năng:

  • Tiếp nhận, quản lý, phân phối hàng hóa, vật tư theo quy định.

  2. Nhiệm vụ:

  •  Theo dõi việc tiếp nhận hàng hóa (thuốc, hoá chất, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị máy móc y tế phòng chống dịch, phụ tùng và vật tư tiêu hao).

  • Quản lý và bảo quản hàng hóa trong kho, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật, tính chuyên biệt và đúng chức năng của từng loại vật tư, sinh phẩm, hoá chất và an toàn.

  • Cấp phát hàng hóa đúng số lượng và chủng loại hàng hóa theo quy định.

  • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện và Trưởng phòng giao.

   

  • Thông báo tuyển dụng nhân sự làm công việc chuyên môn

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Điểm Và Các Phương Pháp Quản Lý Tài Chính Công Hiệu Quả
 • Tổng Quan Về Tài Chính Công Và Quản Lý Tài Chính Công
 • Top 13 Phần Mềm Quản Lý Học Sinh – Sinh Viên Tốt Nhất Hiện Nay
 • Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Sản Xuất Hiệu Quả
 • Điều Gì Làm Cho Quá Trình Quản Lý Sản Phẩm Thành Công?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100