Top 13 # Xem Nhiều Nhất Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii / 2023

Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2019, Cong Tac Phat Trien Đoan Vien , Nhiem Vu ,giai Phap, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phương Hương Nhiệm Vụ Công Tác Qpan Trong Nghị Quyết Lần Thứ 12, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Đánh Giá 10 Nhiệm Vụ Công Tác Xây Dựng Đảng, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Uyển Dụng Và Bổ Nhiệm Chính Bạn Làm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân C, Uyển Dụng Và Bổ Nhiệm Chính Bạn Làm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân C, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Công Nghệ Có Trách Nhiệm, Vai Tro Lanh Dao Cua Chi Bo Trong Thuc Hien Nhiem Vhiệm Vu Chinh Tri Và Cong Tac Xay Dung Dang, Phương án Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Phương án Giải Quyết ô Nhiễm Không Khí, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Bảo Vệ Môi Trường, Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Báo Cáo Tổng Kết Và Phương Hướng Nhiệm Vụ, Dự Thảo Phương Hướng Nhiệm Vụ Năm Học, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Bài Tham Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Về Bảo Đảm Antt, Phát Biểu Tham Luận Vào Báo Cáo Chính Trị Trình Đại Hội Xiii Của Đảng Về Nội Dung Biện Pháp Phát Tri, Bài Tham Luận Hay Về Nhiệm Vụ Giải Pháp Đảm Bảo Anct-atxh, Bài Phát Biểu Tổng Kết Năm Của Tdp Và Phương Hướng Nhiệm Vụ Năm Tới, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Trình Bày Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Củ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Gia, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong , Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, Các Nhiệm Vụ Xây Dựng Và Hoàn Thiện Nhà Nước Pháp Quyền, Bài Thu Hoạch Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, Quy Chế Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Nhiệm Vụ Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Powerpoint, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Tại Hà Nội, Một Máy Đang Phát Sóng Điện Từ. Xét Một Phương Truyền Có Phương Thẳng Đứng Hướng Lên, Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Chuyên Đề Hình Học 10 , Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Miển Nhiệm Phó Công An Xã Hội, Quy Định 228-qddtww Ngày 7-2-2014 Của Ban Bí Thư Về Nhiệm Vụ Của Đảng Viên Và Công Tác Quản Lý Đảng, Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đảng Nhiệm Kỳ, Tiểu Luận Nội Dung Và Biện Pháp Để Thực Hiện Nhiệm Vụ Tổ Chức Quản Lý Xã Hội Trong Tác Phẩm Những Nh, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Phương Pháp Giảng Dạy Xây Dựng Đảng (thực Hành), Kết Quả Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ+báo Cáo Nội Dung/công Việc, Tải Những Nội Dung Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Đại Hội Đảng Xiii Của Đảng, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Một Số Nội Dung Cốt Lỗi Của Đại Hội Xiii Của Đảng, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Phương Hướng, Giải Pháp Cơ Bản Phòng, Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’, Bạo Loạn Lật Đổ?, Nội Dung Và Trách Nhiệm Công Tác Kĩ Thuật Qdndvn, Giám Sát Đa Dạng Sinh Học Có Sự Tham Gia: Hướng Dẫn Phương Pháp, Tham Luận Về Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng, Nhiệm Vụ Thực Hiện Công Tác Dân Vận Của Đảng Viên Phải Như Thế Nào, Chuyên Đề 1: Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lỗi Trong Đại Hội Xiii Của Đảng, Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác , Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác, Thuc Trang Va Giai Phap Cong Tac Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong Cap Huyen, Quy Định Số 01 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Trách Nhiệm Nêu Gương, Phuong Pháp Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam,

Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2019, Cong Tac Phat Trien Đoan Vien , Nhiem Vu ,giai Phap, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phương Hương Nhiệm Vụ Công Tác Qpan Trong Nghị Quyết Lần Thứ 12, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Đánh Giá 10 Nhiệm Vụ Công Tác Xây Dựng Đảng, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Uyển Dụng Và Bổ Nhiệm Chính Bạn Làm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân C, Uyển Dụng Và Bổ Nhiệm Chính Bạn Làm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân C, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Công Nghệ Có Trách Nhiệm, Vai Tro Lanh Dao Cua Chi Bo Trong Thuc Hien Nhiem Vhiệm Vu Chinh Tri Và Cong Tac Xay Dung Dang, Phương án Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Phương án Giải Quyết ô Nhiễm Không Khí, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Bảo Vệ Môi Trường, Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Báo Cáo Tổng Kết Và Phương Hướng Nhiệm Vụ, Dự Thảo Phương Hướng Nhiệm Vụ Năm Học, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Bài Tham Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Về Bảo Đảm Antt, Phát Biểu Tham Luận Vào Báo Cáo Chính Trị Trình Đại Hội Xiii Của Đảng Về Nội Dung Biện Pháp Phát Tri,

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022; Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022 / 2023

Trang chủ

Tin tức sự kiện

Lượt xem: 1353

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 19/1, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Quyết – Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Trần Minh  Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện; các đồng chí Bí thư Đảng bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn trong huyện.

              Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm cao nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đồng thời lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đã đề ra: Công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở được thực hiện bài bản, chủ động, kịp thời và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025, thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội với số phiếu bầu cao. Kịp thời xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy, của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ sau đại hội tiếp tục được đẩy mạnh; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định; kịp thời tổng kết, đánh giá các nghị quyết, đề án nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo yêu cầu; việc tổ chức thực hiện Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương được tiếp tục triển khai tích cực. Ban hành 3 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự; về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2020; Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2020; 7 Chương trình và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp. Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; tổng kết, sơ kết 10 chỉ thị, 1 quy chế, 2 quy định, 1 quyết định, 3 kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nhiều vụ việc kéo dài được xử lý dứt điểm. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được chú trọng, trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao, giải quyết triệt để nhiều vụ việc, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao.

Chỉ đạo, tổ chức quán triệt học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 12, 13 – Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 huyện và tổ chức các hội nghị tập huấn, thành lập các trang, nhóm facebook, fanpage đẩy mạnh đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020. Thành lập Đảng bộ xã Hải An trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Hải Toàn vào Đảng bộ xã Hải An; giải thể Chi bộ Công ty Cổ phần xây dựng; đến nay Đảng bộ huyện có 90 tổ chức cơ sở đảng. Thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Hải Hậu; kiện toàn các Ban chỉ đạo sau đại hội. Đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 1.222 đồng chí; chuyển Đảng chính thức cho 263 đảng viên dự bị; xét duyệt kết nạp Đảng cho 117 quần chúng ưu tú, đồng thời đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức cho rút 6 trường hợp, xoá tên 21 trường hợp; đề nghị phát, cấp đổi thẻ đảng viên cho 410 đồng chí; chuyển sinh hoạt Đảng 562 lượt đảng viên… Phân loại năm 2020, có 14 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 15,6%; 69 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 76,6%; 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, bằng 7,8%.

Đảng bộ, quân và Nhân dân toàn huyện nêu cao truyền thống đoàn kết, văn hóa, anh hùng, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị – xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ và 2 kỳ họp chuyên đề HĐND huyện, thông qua 23 nghị quyết chuyên đề; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các kỳ họp HĐND theo luật định. Triển khai thực hiện kế hoạch “Năm dân vận khéo”. Chỉ đạo 34/34 xã, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân năm 2020, tổ chức hội nghị đối thoại tại huyện đảm bảo mục đích, yêu cầu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia giám sát việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Năm 2020, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội huyện đề ra đã đạt và vượt kế hoạch: sản xuất nông nghiệp – thuỷ sản tăng 7,4% so với kế hoạch; giá trị sản xuất trên 1 héc ta canh tác đạt 135 triệu đồng, đạt kế hoạch; Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được duy trì; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có 67 sản phẩm OCOP được công nhận, dẫn đầu toàn tỉnh. Nhiều dự án, công trình được đẩy mạnh triển khai các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 657,3 tỷ đồng, đạt 156% dự toán tỉnh giao và tăng 50% so với năm 2019 (nếu trừ tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 149,2 tỷ đồng, tăng 6% so với dự toán tỉnh giao và bằng 99% so với năm 2019). Các hoạt động du lịch, dịch vụ, tài chính, ngân hàng ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống. Sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển; ngành giáo dục và đào tạo xếp thứ 2 toàn tỉnh; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tăng cường, chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2019 xếp thứ 2 toàn tỉnh; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời; các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm. Đời sống Nhân dân được nâng lên, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 45,37 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo 0,648% (Trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 0,002%). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,36%. Duy trì tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững; đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

              Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Quyết – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện năm vừa qua. Về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm:      

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Bám sát các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu và giáo dục trong công tác tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phê phán, ngăn chặn, xử lý kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.       Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; chất lượng giáo dục lý luận chính trị; làm tốt công tác bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt báo cáo viên; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội làm tốt công tác nắm dư luận xã hội; đảm bảo thông tin chính thống, có định hướng, kịp thời, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh tư tưởng, văn hoá, tạo động lực tinh thần, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội. Nâng cao hiệu quả các hoạt động của Ban chỉ đạo 35 đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về tổ chức, cán bộ góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII) và các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”; bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy định; kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, quyết định. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế địa phương, đảm bảo nghiêm túc, thực chất.

Công tác Kiểm tra, giám sát: thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác năm 2021, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đối tượng kiểm tra, giám sát cần tập trung vào đối tượng là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý…Tập trung rà soát, xem xét và chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn tồn đọng và những đơn thư mới phát sinh giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Đôn đốc các tổ chức đảng xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm qua phân tích chất lượng đảng viên năm 2020, qua kiểm tra, qua giải quyết tố cáo và những trường hợp mới phát sinh vi phạm.

Công tác Văn phòng cấp ủy, phòng chống tham nhũng: Phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở, nắm bắt, tổng hợp tình hình và tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kịp thời, chính xác. Coi trọng việc thẩm định nội dung các văn bản của các ngành tham mưu cho cấp uỷ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo lên cấp trên và thông tin xuống cấp dưới kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Trung ương về thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; duy trì nền nếp công tác văn thư, bảo mật, kiểm tra rà soát, bảo đảm các văn bản phát hành chính xác, kịp thời. Quản lý tài liệu chặt chẽ, khoa học, phục vụ việc khai thác, sử dụng thuận tiện, hiệu quả tài liệu lưu trữ. Quản lý, sử dụng con dấu của cấp uỷ chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối an toàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì việc gửi nhận văn bản điện tử… Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định của Trung ương về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp; duy trì việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Tham mưu đề xuất các nội dung, giải pháp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội: làm tốt công tác dân vận tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, xã, thị trấn với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Đại hội phụ nữ, Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

 Công tác xây dựng chính quyền: lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn đảm bảo quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; nhất là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và chất lượng các kỳ họp HĐND các cấp. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và tiếp nhận, điều động, luân chuyển công chức, viên chức theo quy định. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các giao dịch hành chính tại Trung tâm giao dịch hành chính huyện và các xã, thị trấn.

            Về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, tập trung mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tập trung xây dựng các kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội của năm 2021. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện các đề án, nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của giai đoạn 2020-2025. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự năm 2021.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, bên cạnh những thuận lợi, cũng sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, các nghị quyết, đề án, kế hoạch của huyện cùng với sự quyết tâm, thống nhất, cố gắng, nỗ lực, sự tích cực, chủ động kịp thời trong lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, Đảng bộ và quân dân toàn huyện quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2020./.

Kim Luyên

Tweet

Tin khác

Ban Chỉ huy Quân sự huyện – lực lượng xung kích…

BV đa khoa huyện tiếp nhận kinh phí hỗ trợ mua hệ…

Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác đê điều chủ động…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp nhận quà tặng của…

Hải Hậu tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai…

1

 2 3 4 5  … 

Hai Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Công Tác Xây Dựng Đảng / 2023

(Baonghean.vn) – Đại hội XII của Đảng đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất và thứ hai là về xây dựng Đảng.

Đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa ở ba Hội nghị Trung ương và ban hành bốn nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 18, Hội nghị T.Ư 6, khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26 Hội nghị T.Ư 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Như vậy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ ba vấn đề lớn của công tác xây dựng Đảng hiện nay: chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉnh đốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chỉnh đốn công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ với quyết tâm chính trị cao và đạt được kết quả quan trọng.

Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Bích Hậu

Cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp đông người. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật và không có “vùng cấm”. Hơn 60 cán bộ diện Trung ương quản lý, cả đương chức và nguyên chức cùng nhiều tổ chức đã bị xử lý kỷ luật công khai, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Qua đó, đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm trong sạch một bước đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ một số vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế, quy trình…, nhất là về công tác cán bộ, như: Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 89 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đạt một số kết quả quan trọng bước đầu. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy và thí điểm hợp nhất một số cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng; giảm được nhiều đầu mối trung gian cấp tổng cục và cấp vụ, cục trực thuộc bộ; giảm nhiều lãnh đạo cấp phó và tinh giản đáng kể biên chế hành chính.

Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là một nghị quyết đặc biệt quan trọng nhằm đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, từ phát hiện, tuyển chọn, đánh giá đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết như một Chiến lược về công tác cán bộ của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Nhằm đưa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nền nếp thường xuyên và xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đây là lần đầu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, quy định cụ thể những nội dung từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện, phải nghiêm khắc với chính mình. Việc Trung ương ban hành Quy định này, như là sự cam kết chính trị của Ban Chấp hành Trung ương đối với chính mình và đối với toàn Đảng, toàn dân để thực hiện, nhằm tạo sức lan tỏa lớn trong Đảng và trong xã hội.

Nững kết quả của công tác xây dựng Đảng ba năm qua đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Nguyễn Ðức Hà

Nhandan.vn

11 Nhiệm Vụ, 5 Nhóm Giải Pháp Thực Hiện Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng Năm 2022 / 2023

Năm 2015, Ngành Tổ chức xây dựng đảng của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; tham mưu kịp thời, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong năm, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với các ban xây dựng đảng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác tổ chức bộ máy – cán bộ được thực hiện tích cực, chủ động; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, các ngành trong tỉnh. Công tác điều động, luân chuyển, bố trí lãnh đạo quản lý trước và sau đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện kịp thời, đồng bộ trên tất cả các khâu, đảm bảo đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan…

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự hội triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung nêu bật những kết quả mà Ngành Tổ chức xây dựng đảng đạt được trong năm 2015. Điển hình như tham luận của Đảng bộ Công an tỉnh về các giải pháp, kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Đảng bộ huyện Mường Nhé về các giải pháp cơ bản để giảm số lượng thôn, bản chưa có đảng viên, chi bộ; Đảng bộ huyện Mường Ảng về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ban tổ chức cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chủ động tham mưu, thực hiện việc rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; kiện toàn, sắp xếp và thực hiện tốt chính sách cán bộ sau đại hội đảng các cấp; chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên…