Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp

--- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Cách Bật, Tắt Phản Chiếu Màn Hình Iphone Lên Tivi Nhanh Chóng Nhất
 • Chuyển Hình Từ Iphone Lên Tivi Không Cần Dây Cáp Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Trình Chiếu Màn Hình Iphone Lên Máy Tính
 • 4 Cách Kết Nối Iphone Với Tivi Cực Đơn Giản, Xem Là Làm Được Ngay
 • Tên giao dịch quốc tế: Department of Administrative Affairs A. Chức năng

  – Tham mưu, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ, pháp chế, cấp phát thư báo; quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận một cửa, các hoạt động lễ tân, phục vụ, các phương tiện vận tải.

  – Đảm bảo thông tin liên lạc giữa Lãnh đạo Nhà trường với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường.

  B. Nhiệm vụ 1. Công tác cải cách hành chính

  – Tham mưu cho Nhà trường công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hàng năm. Ban hành các văn bản, biểu mẫu thực hiện công tác cải cách hành chính và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trường thực hiện.

  – Tham mưu đánh giá công tác cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc trường.

  2. Công tác tổng hợp

  – Lập chương trình kế hoạch tuần, tháng, học kỳ và năm học; làm báo cáo công tác tháng, học kỳ, năm học, các loại báo cáo khác theo yêu cầu của Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan khác.

  – Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp Hội đồng nhà trường, Hội nghị công chức, viên chức hàng năm, các hội nghị tổng kết chuyên đề, tổng kết năm học; Thư ký các cuộc họp của Hội đồng Nhà trường, các cuộc họp của Ban Giám hiệu, các buổi làm việc của lãnh đạo Nhà trường.

  – Theo dõi, làm tốt công tác thông tin giữa Nhà trường và các đơn vị trong trường, giữa Nhà trường với cấp trên và các cơ quan ngoài trường.

  – Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng các khoa đào tạo, trường trực thuộc; phối hợp các hoạt động với Văn phòng Đảng uỷ , Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường.

  3. Công tác thi đua, khen thưởng

  – Tham mưu cho Nhà trường trong việc tổ chức thực hiện Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn.

  – Thường trực Hội đồng thi đua Trường; tham mưu cho Hiệu trưởng và Hội đồng thi đua Trường về tiêu chuẩn, tiêu chí, kế hoạch, chương trình các phong trào thi đua.

  – Thu nhận và xử lý hồ sơ xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng, các ý kiến phản ánh, các đề xuất trong công tác thi đua để phục vụ cho các cuộc họp của Hội đồng thi đua Trường.

  – Thư ký các cuộc họp của Hội đồng thi đua Trường.

  – Hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản để Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng bậc cao cho các tập thể, cá nhân.

  4. Công tác văn thư, lưu trữ, pháp chế

  – Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành và bổ sung (khi cần thiết) Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Trường Đại học Vinh.

  – Tham mưu ban hành các văn bản của Trường theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng gồm: Quy chế, quy định, kế hoạch, công văn, chương trình công tác, thông báo, thông tri triệu tập, hướng dẫn tổ chức các hoạt động.

  – Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

  – Y sao các văn bản của Nhà trường ban hành (trừ văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm); sao lục các văn bản để phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

  – Xác nhận chữ ký của cán bộ, viên chức trong các văn bản được phép.

  – Theo dõi, quản lý, vào sổ công văn đến để trình Hiệu trưởng, chuyển công văn đến các đơn vị chức năng, các cá nhân (qua hệ thống quản lý hành chính điện tử eOffice) để thực hiện; theo dõi và báo cáo Ban Giám hiệu tiến độ xử lý văn bản và công việc của các đơn vị.

  – Kiểm tra thể thức, tính hợp pháp của công văn đi; trình duyệt, ký, nhân bản đúng số lượng, vào sổ theo dõi và gửi các công văn đi.

  – Thực hiện công tác lưu trữ chính xác, khoa học, đầy đủ công văn đi, đến; định kỳ đóng thành tập, đưa vào kho lưu trữ, cất giữ và phục vụ kịp thời, chính xác cho việc khai thác tài liệu.

  – Bảo quản, sử dụng con dấu của Trường, dấu của các đơn vị trong Trường và các công văn, giấy tờ theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc chế độ bảo mật của Nhà nước.

  – In các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận do Trường Đại học Vinh cấp.

  5. Công tác quản lý, cấp phát thư báo và thông tin liên lạc

  – Đặt mua các loại báo, tạp chí theo kế hoạch đã được Nhà trường phê duyệt hàng quý.

  – Thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản và chuyển công văn, tài liệu, thư báo, bưu phẩm, điện tín… đúng địa chỉ, chính xác, kịp thời.

  – Làm tốt công tác thông tin, liên lạc từ Trường đến các đơn vị, cá nhân và ngược lại; công tác thông tin liên lạc giữa Trường và các cơ quan, đơn vị ngoài trường.

  – Quản lý điều hành, theo dõi việc sử dụng hệ thống quản lý hành chính điện tử eOffice; thường trực của Ban Quản lý, Ban Biên tập website và email của Trường.

  6. Công tác lễ tân, phục vụ

  – Đầu mối tổ chức các hoạt động kỷ niệm, sự kiện lớn của Nhà trường; phụ trách lễ nghi, khánh tiết, trang trí cho các hoạt động lớn của Nhà trường.

  – Phối hợp tổ chức các hoạt động, lễ nghi tại Nhà truyền thống.

  – Chuẩn bị và thực hiện công tác tiếp khách đến thăm và làm việc với Trường; xây dựng chế độ tiếp khách và tiếp khách phù hợp với từng đối tượng.

  – Quản lý tài sản của Phòng được Nhà trường trang bị, tài sản các phòng làm việc của Ban Giám hiệu, các phòng họp, phòng khánh tiết, Hội trường và các trang thiết bị Nhà trường giao cho Phòng quản lý.

  – Nhân bản tài liệu, tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động, sự kiện của Nhà trường.

  7. Quản lý, điều hành hoạt động của Tổ xe

  – Quản lý, điều hành hoạt động của Tổ xe phục vụ cho các hoạt động của Ban Giám hiệu, các hoạt động đào tạo của Nhà trường.

  – Bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng xe; thanh toán xăng dầu, mua bảo hiểm xe định kỳ theo quy định, quy trình kỹ thuật, các quy định của Nhà nước và của Nhà trường; thực hành tiếp kiệm chống lãng phí trong vận hành xe.

  8. Quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận một cửa

  Quản lý, điều hành thực hiện, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, giải đáp các thông tin, yêu cầu, đề nghị và trả kết quả cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, khách của Trường tại Bộ phận một cửa.

  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Hành Chính Quản Trị
 • Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh Viện: Vị Trí, Chức Năng Nhiệm Vụ, Tổ Chức
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự
 • Những Công Việc Của Trưởng Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Phòng Pháp Chế Trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Từ Thực Tiễn Của Ngân Hàng Đông Á
 • Mô tả công việc

  Các công việc chính

  • Phân công công việc, chịu trách nhiệm và giám sát toàn bộ công việc của phòng hành chính nhân sự từ cấp độ phòng ban tới từng cá nhân.
  • Tham gia các công việc chung về tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật ….. nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
  • Tổ chức tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng cùng các nhân sự trong phòng.
  • Đảm bảo các thủ tục về bảo hiểm, phúc lợi, chế độ, chính sách … trong doanh nghiệp. Phối hợp thực hiện và áp dụng các chính sách này cùng các nhân sự trong phòng Hành chính.
  • Lưu trữ hồ sơ của nhân viên. Tra cứu thông tin về hồ sơ trong Database của doanh nghiệp khi cần thiết.
  • Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của công ty và áp dụng các biểu mẫu tương ứng cho các vấn đề phát sinh.
  • Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

  KPI công việc

  • Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution – FCR)
  • Tỷ lệ yêu cầu, đề xuất được giải quyết
  • Chỉ số hài lòng của nhân viên (Employee Satisfaction Index)
  • Mức độ cam kết của nhân viên (Employee Engagement Level)

  Yêu cầu công việc

  • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm trưởng phòng Hành chính Tổng hợp hoặc các vị trí quản lý tương đương.
  • Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
  • Giao tiếp tiếng Anh đạt mức độ khá. Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
  • Là người có khả năng bao quát, lập kế hoạch, báo cáo và quản lý tốt.
  • Có kinh nghiệm quản lý / hoạch định chính sách doanh nghiệp là một lợi thế.
  • Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
  • Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
  • Là người quyết đoán, trung thực, hiệu quả trong công việc.

  Bộ câu hỏi phỏng vấn

  • Bạn hãy mô tả 1 ngày làm việc điển hình của 1 trưởng phòng nhân sự.
  • Trong phòng nhân sự dưới sự chỉ đạo của bạn cần có các vị trí, chức vụ gì? Phân công công việc sẽ như thế nào đối với các chức vụ / vị trí đó?
  • Nêu quy trình bổ nhiệm nhân sự.
  • Nêu quy trình ký kết hợp đồng với nhân sự mới và thanh lý hợp đồng / sa thải nhân sự cũ.
  • Bạn đã xem chính sách và quy định mà chúng tôi gửi vài ngày trước chưa? Bạn nghĩ chính sách đó có vấn đề gì không? Bạn có đề xuất gì để chúng tôi cải thiện chính sách này?
  • Bạn có sử dụng công cụ hỗ trợ gì cho công việc trưởng phòng hành chính tổng hợp không? Hãy nêu các chức năng và hiệu quả của các chức năng đó.
  • Bạn sẽ sắp xếp và lưu trữ hồ sơ nhân viên, các văn bản và biểu mẫu giấy tờ của doanh nghiệp ở đâu? Khi cần truy xuất thông tin, bạn sẽ làm như thế nào?

  Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

  Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tham Khảo: Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Sơ Đồ Chức Năng Và Phòng Ban
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Các Phòng Ban
 • Mô Tả Công Việc Của Phó Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Hành Chính
 • Giới Thiệu Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính
 • Giới Thiệu Về Các Phòng Ban Của Công Ty Vietsense Travel
 • Giới Thiệu Về Các Phòng Ban Của Công Ty Du Lịch Vietsense
 • Chức Năng Các Phòng Ban Trong Công Ty Xây Dựng
 • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, thông tin liên lạc; tổng hợp, kế hoạch; cải cách hành chính; quản lý phương tiện phục vụ hoạt động công; quản lý các phòng họp nhà A2, T10 và A3; quản lý, điện, nước; quản lý hệ thống Công nghệ thông tin; công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.

  a) Thường trực về công tác cải cách hành chính của Trường; tiếp nhận và triển khai thực hiện các chủ trương về cải cách hành chính của Nhà nước, của Bộ và của Trường; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Trường; chịu trách nhiệm về thể thức, tính pháp lý và trình ký của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành; lập các báo cáo tổng kết đánh giá định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành chính theo quy định;

  b) Theo dõi việc thực hiện chiến lược Phát triển trường; chủ trì phối hợp với các đơn vị, tập hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu giúp Hiệu trưởng dự thảo xây dựng và theo dõi quản lý tổng hợp kế hoạch năm và kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Trường; theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị; phản ánh kịp thời, đề xuất các biện pháp thích hợp để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đảm bảo tính pháp lệnh của kế hoạch;

  e) Quản lý dấu của Trường và các dấu tên, chức danh của lãnh đạo Trường và của các đơn vị chức năng; cấp hoặc xác nhận các giấy tờ giao dịch hành chính của CBVC theo quy định phân cấp hoặc được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng;

  f) Lập lịch công tác tuần, gửi đến Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị trực thuộc; đăng tải trên trang Web của Trường; theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác tuần;

  g) Tổ chức công tác lưu trữ và quản lý các văn bản, tài liệu theo đúng quy định pháp lệnh về công tác lưu trữ;

  h) Thống kê tổng hợp định kỳ và đột xuất các số liệu của Trường phục vụ công tác báo cáo, tổng kết đánh giá hàng năm và đột xuất; soạn thảo các văn bản, báo cáo của Trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và cấp trên; chù trì tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, gặp mặt cuối năm, hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường, các ngày kỷ niệm quy mô lớn;

  i) Chuẩn bị các văn bản và làm thư ký các cuộc các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì; ghi chép biên bản, soạn thảo các kết luận, thông báo của Ban Giám hiệu tại các cuộc giao ban, cuộc họp, hội nghị gửi đến các đơn vị trong và ngoài Trường;

  k) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công về lễ tân; quản lý và phục vụ các phòng họp, hội trường tại khu Hiệu bộ; quản lý và tổ chức điều hành xe ô tô, phương tiện phục vụ yêu cầu công tác của Nhà trường;

  l) Quản lý sử dụng máy Fax, điện thoại, máy photocopy của Trường; đặt mua và cung cấp các loại báo chí, bản tin, ấn phẩm, công báo,…theo kế hoạch được duyệt; nhận chuyển các loại thư, báo, ấn phẩm,…từ bưu điện đến các đơn vị và cá nhân trong Trường; dự trù và trang bị các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm…cho các phòng làm việc của lãnh đạo Trường, phòng họp,…; chuẩn bị các ấn phẩm, thiếp, lịch năm, quà tặng, chúc mừng, phúng viếng,…phục vụ công tác giao dịch, đối ngoại của Trường;

  m) Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp điện, cấp thoát nước của trường. Bơm cấp nước hàng ngày phục vụ sinh hoạt của khu gia đình cán bộ, khu nhà làm việc và ký túc xá sinh viên. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính theo dõi, ghi số đồng hồ đo điện, nước của Trường, từng hộ để thu tiền theo quy định. Chống lãng phí, thất thoát điện, nước; hàng năm lập dự toán, xây dựng kế hoạch nhằm sửa chữa tu bổ, phát triển và hoàn thiện hệ thống điện nước trong Trường.

  2. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

  a) Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự, công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.

  b) Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng; phòng chống cháy nổ và công tác dân quân tự vệ;

  d) Tổ chức tuần tra canh gác 24/24h hàng ngày, giữ gìn trật tự an toàn Nhà trường; thường trực và xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy;

  e) Lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường có vi phạm pháp luật; vi phạm nội quy, quy định về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ; Thụ lý hồ sơ vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an ninh, hành vi xâm phạm thân thể, tài sản công dân, tài sản của Trường, vi phạm quy chế HSSV về công tác ANTT, ATXH, quy chế công vụ, các quy định, quy chế nội bộ và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật (CBVC hoặc HSSV) xem xét xử lý;

  f) Kiểm tra phát hiện người, gia súc xâm phạm vào khu vực rừng và đất rừng, săn bắt động vật, khai thác gỗ và cây lâm sản ngoài gỗ… để có biện pháp xử lý kịp thời; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào Trường; bảo vệ các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, các hội nghị, hội thảo, khách quốc tế, lễ hội, văn nghệ, thể thao;

  g) Bảo vệ hiện trường các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong phạm vi Nhà trường, cung cấp thông tin cho Công an điều tra truy xét.

  a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Trường cho từng giai đoạn và hàng năm phục vụ đào tạo và nghiên cứu; xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng; quy chế, quy định về hoạt động và ứng dụng CNTT;

  b) Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Nhà trường;

  d) Thu thập thông tin, biên tập và đăng tải kịp thời nội dung các hoạt động của Nhà trường, hỗ trợ các đơn vị chức năng trong Trường cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của trường;

  e) Thực hiện nhiệm vụ phục vụ công, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ và lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa, cài đặt hệ thống máy tính Phòng Thực hành Tin học tại giảng đường G1

  f) Phục vụ và đáp ứng yêu cầu hoạt động của các thiết bị phần cứng (máy tính, máy in), hệ thống các phần mềm và hệ thống internet chung của Nhà trường;

  4. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Về Cải Cách Hành Chính Của Bộ Công Thương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Pháp Chế
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Pháp Chế Hàng Hải
 • Mới Nhất Về Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Pháp Chế Công Ty
 • Phòng Hành Chính – Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính: Đẩy Mạnh Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Covid
 • Mô Tả Công Việc Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức
  • Tham mưu và giúp Giám đốc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác pháp chế theo quy định hiện hành; công tác bảo vệ cơ sở vật chất và quản lý tài sản chung của Phân hiệu; công tác báo cáo.

  • Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước, của Đại học Đà Nẵng phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.

  • Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn.

  • Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Phân hiệu là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn. 

  • Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

  • Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.

  • Cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

  •  Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Giám đốc như: Hội đồng Khoa học và đào tạo, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật.

  •  Phối hợp với ban Tổ chức Cán bộ của ĐHĐN thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Địa Điểm Kinh Doanh Và Văn Phòng Đại Diện Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh – Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng Trị
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Kinh Tế Thành Phố
 • Phòng Kinh Tế – Kế Hoạch
 • Quản Lý Ngoại Hối & Vàng
 • Tham Khảo: Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Phòng Hành Chính Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp Là Gì?
 • Phòng Hành Chính Quản Trị
 • Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh Viện: Vị Trí, Chức Năng Nhiệm Vụ, Tổ Chức
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự
 • Những Công Việc Của Trưởng Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác hành chính, lễ nghi, khánh tiết, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính; thông tin, tổng hợp của Trường; điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc.

  1.1.Đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong Trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Trường đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường;

  1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế trong Trường (Nội quy cơ quan, quy chế văn hoá công sở, quy chế sử dụng hội trường, phòng họp, nhà khách, …) theo quy định;

  1.3. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ của Trường; xây dựng quy chế và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế công tác văn thư – lưu trữ theo quy định của Trường và của Nhà nước;

  1.4. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát văn bản và chịu trách nhiệm thể thức văn bản do Trường ban hành;

  1.5. Quản lý và điều phối sử dụng hội trường, phòng họp, nhà khách, phòng truyền thống của Trường.

  1.6. Xây dựng và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trong trường. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính của Trường;

  1.7. Quản lý và tổ chức in ấn: phong bì, lịch, tờ rơi, giới thiệu,… Tiếp nhận, quản lý quà tặng và vật phẩm lưu niệm của Trường;

  1.8. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Trường theo uỷ nhiệm của Ban Giám hiệu;

  1.11. Thực hiện công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong trường;

  1.12. Thực hiện công tác vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong trường;

  1.13. Tổ chức thực hiện bếp ăn cho công chức,viên chức, người lao động;

  1.14. Thường trực công tác dân quân tự vệ, quốc phòng an ninh của Trường.

  2. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp

  2.1. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các nhiệm vụ của Trường theo quy định;

  2.2. Lập lịch công tác tuần, thông báo kết luận giao ban, các cuộc họp khác và theo dõi thực hiện các kết luận của Ban Giám hiệu;

  2.3. Thực hiện công tác thư ký cho Ban Giám hiệu;

  2.4. Quản lý, điều phối hệ thống thông tin điện thoại trong Trường;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sơ Đồ Chức Năng Và Phòng Ban
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Các Phòng Ban
 • Mô Tả Công Việc Của Phó Phòng Kinh Doanh
 • Mô Tả Công Việc Phó Phòng Kinh Doanh
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Hành Chính Nhân Sự Làm Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tổng Hợp
 • Tăng Cường Quản Lý Các Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Nhằm Phòng Cháy, Chữa Cháy Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
 • Công Tác Quản Lý Hoạt Động Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Giới Thiệu Giáo Trình: “quản Lý Trật Tự Công Cộng”
 • Phòng tổ chức hành chính là phòng ban quan trọng và cần thiết cho bất cứ công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp hay một đơn vị nào đó, nó bao gồm những chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

  Là bộ máy tổ chức và đào tạo về nhân sự, điều hành và quản lý mọi hoạt động của Công ty. Quy hoạch, bố trí sắp xếp và đào tạo bài bản cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của toàn Công ty sao cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ.

  Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước và Công ty đối với người lao động ở các vấn đề như: tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động. Ngoài ra còn đào tạo, nâng bậc lương và các chế độ chính sách khác cho người lao động.

  Được sự ủy quyền của Giám đốc tham gia thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các chế độ chính sách của nhà nước dựa theo các quy định quy chế của Công ty tại các đơn vị trực thuộc. Giải quyết đơn thư về khiếu nại và tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền.

  Thực hiện tổ chức các công tác quản lý văn thư, quản lý đất đai, nhà xưởng và các trang thiết bị của văn phòng nhằm duy trì cảnh quan môi trường, an ninh trật tự… phục vụ hoạt động chung của Công ty, doanh nghiệp.

  2. Nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính

  • Xây dựng mô hình tổ chức bao gồm đầy đủ chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo tính phù hợp với nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh của đơn vị qua từng thời kỳ. Ngoài ra, còn lên kế hoạch hướng dẫn các đơn vị trong công ty xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn và các chức danh trong bộ máy
  • Lập và triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên của toàn công ty. Lập kế hoạch đào tạo cán bộ kế cận theo cơ cấu tổ chức của công ty
  • Tham mưu với các cấp lãnh đạo về việc giải quyết những vấn đề xung quanh: như tranh chấp lao động,…
  • Tổng hợp, phân tích, đánh giá nguồn nhân lực về số lượng, chất lượng để từ đó lên phương án sử dụng lao động hiệu quả, phù hợp với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua từng giai đoạn
  • Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của nhà nước bao gồm những chế độ như: tuyển dụng lao động, đào tạo, khen thưởng – kỷ luật, nâng bậc lương, bảo hộ lao động, nghĩa vụ quân sự, các chế độ bảo hiểm xã hội ( ốm đau, thai sản, hưu trí…), chính sách cán bộ ( đề bạt, sắp xếp thuyên chuyển)…
  • Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chịu trách nhiệm khám sức khỏe định kỳ sức khỏe cho cán bộ nhân viên của toàn công ty.

  Phòng tổ chức hành chính có 5 nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản như sau:

  2.1. Về công tác tổ chức nhân sự

  • Thực hiện lên kế hoạch tổ chức quản lý văn thư: luân chuyển, theo dõi và lưu trữ các công văn theo chỉ thị của công ty.
  • Thực hiện quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Nhà nước và Công ty
  • Quản lý đất đai, nhà xưởng và các trang thiết bị văn phòng cùng hệ thống điện nước và những thông tin liên lạc của công ty
  • Phục vụ hành chính, phục vụ các buổi họp, tiếp khách đối ngoại. Vệ sinh ngoại cảnh khu vực làm việc khối văn phòng
  • Thực hiện phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội và tài sản của công ty.

  2.2. Về công tác hành chính

  • Thực hiện việc lên kế hoạch, xây dựng quỹ tiền lương cho toàn công ty và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện việc trả tiền lương, thưởng và trợ cấp theo chế độ của công ty.
  • Hướng dẫn các đơn vị xây dựng việc tiền lương, tiền thưởng.
  • Chủ trì cùng các phòng chức năng khác trong công ty tổ chức kiểm tra, quản lý về tài chính của các đơn vị theo chỉ thị của công ty.
 • Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong doanh nghiệp theo phân cấp
 • Thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại về các vụ việc nội bộ trong công ty dưới sự ủy quyền của Giám đốc
 • 2.3. Về công tác tiền lương

  2.4. Về công tác thanh tra chính quyền

  Nhiệm vụ cuối cùng là việc thực hiện một số công việc khác do công ty chỉ đạo giao cho.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Phòng Ban Chuyên Môn
 • Giới Thiệu Về Phòng Ban Trong Công Ty
 • Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Hành Chính
 • Nghiệp Vụ Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Quản Lý Các Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Nhằm Phòng Cháy, Chữa Cháy Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
 • Công Tác Quản Lý Hoạt Động Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Giới Thiệu Giáo Trình: “quản Lý Trật Tự Công Cộng”
 • Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Phim Phóng Sự Tuyên Truyền Về Công Tác Phòng, Chống Ma Túy, Mại Dâm Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Qlhc Về Ttxh Năm 2022
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Là Gì Và Những Điều Cần Biết
 • Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: Hành chính, Tổng hợp, Thi đua, Tổ chức cán bộ, Quản trị, thiết bị, y tế, xây dựng và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  II. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác Kế hoạch – Tổng hợp

  2.2. Công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân và khánh tiết.

  2.3. Công tác tổ chức cán bộ: Quản lý hồ sơ, tuyển dụng, chế độ chính sách và định mức lao động,…

  2.4. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

  2.5. Công tác quản trị:

  – Công tác quản lý đất đai.

  – Công tác quản lý tài sản, trang thiết bị cho các hoạt động của trường.

  – Công tác vệ sinh môi trường.

  – Công tác quản lý điện, nước, điện thoại và mạng máy tính.

  – Công tác xây dựng cơ bản và quản lý dự án.

  – Quản lý vật tư thiết bị

  2.6. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBVC và SV nhà trường.

  Nhiệm vụ chi tiết: 1. Công tác Kế hoạch – Tổng hợp

  1.1. Lập các báo cáo tổng kết công tác hàng tháng, hàng quý, năm học của Trường lên cấp trên.

  1.2. Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực lịch công tác.

  1.3. Cập nhật các thông tin từ các đơn vị trong trường để xử lý, tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành công tác chung của Trường.

  1.4. Ghi chép các cuộc họp do Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng) triệu tập, chủ trì.

  1.5. Quản lý và điều hành xe ôtô phục vụ công tác của Trường.

  2.2. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp luật cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm về tính pháp lý các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh các thủ tục hành chính trong Trường.

  2.3. Soạn thảo và đánh máy các văn bản hành chính. Kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị theo quy định.

  2.4. Quản lý, sử dụng con dấu và các công văn giấy tờ của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

  2.5. Quản lý và tổ chức lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng pháp lệnh về công tác lưu trữ.

  2.5. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên và lao động hợp đồng được cử đi công tác, ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại Trường.

  2.6. Phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi đôn đốc thực hiện quy chế làm việc và kế hoạch công tác của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng.

  2.7. Phục vụ các phòng làm việc và tiếp khách của Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Trường. Tổ chức lễ tân, tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Trường.

  2.8. Theo dõi công tác Pháp chế và thanh tra, tập hợp, phân loại các tài liệu, thư từ, đơn thư tố cáo, khiếu nại của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường chuyển đến người, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.

  3.1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kế hoạch đào tạo của Nhà trường, nghiên cứu đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiêm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trường.

  3.2. Phối hợp với các khoa, ban, trung tâm và phòng chức năng lập kế hoạch tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường. Đề xuất việc cử cán bộ viên chức đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, thực tập sinh, cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước theo đúng tiêu chuẩn quy định ban hành.

  3.3. Căn cứ nhu cầu cán bộ các đơn vị, trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt nhân sự cho các đơn vị trình Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng quyết định.

  3.4. Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức mới và hợp đồng, chuẩn bị các văn bản để Hiệu trưởng ký quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng.

  3.5. Tham mưu về công tác nhân sự để Hiệu trưởng bổ nhiệm các chức vụ.

  3.6. Soạn thảo các văn bản về tổ chức nhân sự do Hiệu trưởng ban hành.

  3.7. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác nhân sự.

  3.8. Tham mưu cho Hiệu trường về đánh giá, nhận xét và xác nhận lý lịch hồ sơ cho cán bộ, nhân viên trong Trường.

  3.9. Quản lý hồ sơ cán bộ, nhân viên và lao động hợp đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin cho hồ sơ cán bộ viên chức phục vụ công tác quản lý.

  3.10. Triển khai các công tác nâng lương, nâng ngạch hàng năm; xét hết tập sự, chuyển xếp lương theo quy định.

  3.11. Thực hiện các chế độ chính đối với cán bộ, nhân viên; phổ biến các chế độ chính sách mới cho cán bộ, nhân viên. Làm thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, nghỉ không lương, thai sản, trợ cấp,… cho người lao động theo chế độ hiện hành.

  3.12. Thực hiện chế độ an toàn và bảo hộ lao động cho cán bộ, nhân viên và lao động hợp đồng theo quy định hiện hành;

  3.13. Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động, phối hợp với các phòng chức năng phân phối các nguồn thu theo đúng quy định.

  4. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

  4.1. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

  4.2. Phổ biến, hướng dẫn các văn bản thi đua, khen thưởng tới các đơn vị trong Trường; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị.

  4.3. Tổng hợp kết quả xét thi đua trình Hội đồng xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Lập hồ sơ khen thưởng trình cấp trên xét duyệt.

  4.4. Lập hồ sơ kỷ luật để trình Hội đồng kỷ luật của Trường xét.

  . Thực hiện chức năngquản lý các dự án quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị và mua sắm.

  5.1. Các dự án quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị:

  + Làm đầu mối xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án trình Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng xem xét, quyết định;

  + Theo dõi thực hiện dự án;

  + Quản lý khối lượng công việc và tài chính của dự án;

  + Quản lý hồ sơ dự án.

  5.2. Mua sắm vật tư, trang thiết bị:

  + Căn cứ kế hoạch kinh phí hàng năm phối hợp với các Phòng, Ban chức năng xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị trong trường, trình Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện;

  + Tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng;

  6. Thực hiện chức năng quản lý sử dụng cơ sở vật chất đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

  + Cấp phát vật tư, trang thiết bị;

  6.1. Quản lý diện tích đất được Nhà nước giao, bao gồm quản lý trên thực địa và hồ sơ, bản đồ quy hoạch đã được duyệt;

  – Phối hợp với các cơ quan chức năng của Xã, Thành phố, tỉnh Thái Nguyên thực hiện công tác lập quy hoạch, quản lý, sử dụng đất hợp lý, đúng mục đích;

  6.2. Quản lý sử dụng các công trình xây dựng (Giảng đường, ký túc xá, xưởng, khu thể thao, sân đường…) và các công trình xây dựng khác, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa chống xuống cấp theo sự phân cấp của Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng;

  6.3. Quản lý trang thiết bị (Thiết bị NCKH, thí nghiệm, thực hành, các thiết bị trên giảng đường, khu ký túc xá…) và các loại thiết bị khác, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa chống xuống cấp, điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định;

  7. Đảm bảo cảnh quan môi trường và vệ sinh trong toàn trường

  6.4. Đề suất ban hành các quy định về quản lý, định mức và tiêu chuẩn sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại và mạng máy tính…. Trực tiếp quản lý, sử dụng, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa hệ thống điện, nước và điện thoại;

  6.5. Quản lý ôtô, xăng dầu phù hợp với lệnh điều động xe, lập sổ theo dõi cấp phát xăng, dầu theo định mức đã quy định, lập sổ theo dõi tình trạng hỏng hóc, lịch bảo dưỡng, sửa chữa. Tổ chức thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa xe;

  8. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBVC và SV

  7.1. Thực hiện việc quy hoạch tôn tạo cảnh quan, trồng, chăm sóc cây, cỏ;

  7.2. Vệ sinh môi trường trong, ngoài các giảng đường, nhà làm việc, bên ngoài các nhà ký túc xá và các khu vực công cộng khác;

  8.1. Thực hiện công tác y tế dự phòng, chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, về sinh môi trường, tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong khu vực Trường;

  8.2. Xây dựng nội quy phòng bệnh, phòng dịch, nội quy phòng khám, chữa bệnh, vệ sinh công cộng và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nội quy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường;

  8.3. Tổ chức định kỳ kiểm tra sức khoẻ cho cán bộ, học sinh, khám chữa bệnh cho cán bộ, học sinh theo quy định;

  8.4. Thực hiện sơ, cấp cứu và giới thiệu chuyển viện theo quy định của ngành y tế làm các thủ tục cần thiết cho cán bộ viên chức và người lao động, sinh viên đi giám định y khoa, xác nhận nghỉ ốm theo đúng quy định hiện hành;

  9. Công tác an toàn và PCCC:

  8.5. Quản lý hồ sơ sức khoẻ, thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế cho cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên của Trường. Thực hiện quản lý thu chi tài chính bảo hiểm y tế theo đúng quy định;

  8.6. Lập kế hoạch mua thuốc và quản lý thuốc, báo cáo thanh quyết toán đúng nguyên tắc Nhà nước quy định. Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho công tác y tế của Trường;

  8.7. Thống kê báo cáo tình hình dịch bệnh, bệnh xã hội, bệnh lây của cán bộ viên chức, HSSV điều trị tại cơ sở y tế của Trường, bệnh viện các trường hợp phải nghỉ công tác, học tập và những tình hình đặc biệt về sức khoẻ của CBVC, HSSV cho Nhà trường;

  9.1. Phối hợp thực hiệncông tác về an toàn lao động như: Soạn thảo nội quy làm việc trong các phòng thí nghiệm, quy trình kỹ thuật sử dụng các thiết bị áp lực, bức xạ và hoá chất độc hại… .

  10. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác được nhà trường phân công.

  9.2. Quản lý hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa và thiết bị phòng chống cháy nổ.

  9.3. Phục vụ các lớp tập huấn bồi dưỡng về sử dụng thiết bị, phòng cháy chữa cháy và trang bị bảo hộ lao động cho các đơn vị.

  2. Nhiệm vụ được Nhà trường phân công:

  9.4. Phối hợp với các đơn vị trong Trường và địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, hoả họan.

  III. Phân công nhiệm vụ

  1.Đơn vị: Phòng Tổng hợp trường Đại học Việt Bắc.

  – Tổng số CB, NV, người lao động: 05 người

  + Tổ chức cán bộ; bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường cơ sở vật chất thiết bị; xây dựng các công trình.

  + Văn thư, hành chính, công vụ, lái xe; quản lý điện nước; theo dõi xây dựng cơ bản.

  + Tổng hợp Thường trực thi đua, Thường trực Đảng.

  – Phụ trách chung;

  – Phụ trách công tác tăng cường cơ sở vật chất thiết bị;

  – Phụ trách triển khai và giám sát xây dựng các công trình;

  – Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

  – Tổng hợp, thường trực công tác Đảng và công tác tổ chức cán bộ;

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng, Trưởng phòng phân công.

  – Phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

  – Phụ trách công tác Văn thư, Hành chính;

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

  – Quản lý điện nước; theo dõi xây dựng cơ bản.

  – Lái xe;

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Hành Chính Nhân Sự Làm Gì?
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Phòng Ban Chuyên Môn
 • Giới Thiệu Về Phòng Ban Trong Công Ty
 • Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Hành Chính
 • Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Có Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Kê Khai Và Kế Toán Thuế Cục Thuế Tỉnh Luôn Tận Tụy Làm Tốt Nhiệm Vụ Chuyên Môn Theo Gương Bác Hồ
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Đội Kê Khai
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tài Vụ
 • Vai Trò Bộ Phận Kế Toán Trong Tổ Chức Là Gì?
 • Phòng Nhân Sự Gồm Những Bộ Phận Nào Và Chức Năng Mỗi Vị Trí
 • Nghề kế toán thực hành tphcm tổng hợp hiện nay đang trở thành một ngành nghề quan trọng và cần thiết trong các doanh nghiệp. Chính vì vậy, để trở thành một kế toán tổng hợp giỏi ngoài việc bạn cần phải am hiểu về các công việc kế toán mà còn cần phải trau dồi kỹ năng chuyên môn để có thể xử lý các vấn đề phát sinh ngoài ra còn phải rèn luyện những phẩm chất cần có trong ngành kế toán.

  Do đó để giúp các bạn hiểu hơn về những công việc mà một kế toán tổng hợp phải làm khoa hoc ke toan thuc hanh tong hop BMI sẽ chia sẻ tới các bạn trong bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  1. Nhiệm vụ của một người kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp :

  – Kiểm tra và đối chiếu, tổng hợp số liệu chi tiết giữa các bộ phận trong công ty

  – Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các phần hành hoặc đơn vị

  – Kiểm tra đối chiếu và cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

  – Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có đúng và hợp lý với các báo cáo chi tiết không

  – Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.

  – Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản công nợ

  – Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp

  – Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị

  – Làm báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí

  – Làm báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

  – In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy định

  – Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

  – Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

  – Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

  – Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV

  – Đề xuất và kiến nghị các biện pháp khắc phục và cải tiến trong công tác kế toán

  – Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

  2. Quyền hạn của kế toán tổng hợp tphcm

  – Có thể trực tiếp yêu cầu các bộ phận kế toán khác trong cơ sở điều chỉnh các bút toán, nghiệp vụ phát sinh chưa được hạch toán đúng

  --- Bài cũ hơn ---

 • 01 Bảng Ma Trận Chức Năng , Nhiệm Vụ , Quyền Hạn Phòng Tc
 • Kế Toán Ngân Hàng Là Gì? Nhiệm Vụ Và Công Việc Của Kế Toán Ngân Hàng
 • Khái Niệm, Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Kế Toán Ngân Hàng
 • Kế Toán Ngân Hàng Là Gì? Nguyên Tắc, Nhiệm Vụ Của Kế Toán Ngân Hàng
 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp
 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Với mỗi DN, phòng hành chính là bộ phận không thể thiếu. Tuy nhiên rất nhiều người thực sự vẫn chưa hiểu được hết những công việc nào thuộc chức năng của phòng hành chính.

  • Tiếp nhận và xử lý các công việc nội bộ trong DN.
  • Tiếp khách, xử lý các công văn khách hàng gửi tới
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị công ty
  • Soạn thảo các văn bản
  • Lưu trữ, phát hành văn bản, con dấu có tính chất pháp lý và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc và pháp luật về tính pháp lý.
  • Lên kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng nhân sự
  • Giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và luật lao động
  • Tổ chức khen thưởng, phê bình
  • Tổ chức các lớp đào tạo năng lực cho các nhân viên
  • Đảm bảo an toàn lao động, cháy nổ, vệ sinh trong toàn công ty
  • Kiểm tra và lên kế hoạch tập huấn về việc bảo hộ lao động
  • Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho người lao động
  • Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của công ty và CBCNV
  • Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.
  • Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

  Đảm nhận toàn bộ các công tác về an toàn thực phẩm, văn phòng phẩm…

  Chấp hành thực hiện các công việc đột xuất theo chỉ thị của cấp trên.

  Để hiểu rõ và chi tiết hơn về công việc phòng hành chính các bạn hãy tham khảo khóa học: ” Nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A-Z”

  Khóa học sẽ giúp bạn:

  • Nắm được toàn bộ các kiến thức về pháp luật thuế TNCN hiện hành và chính sách về lao động – tiền lương
  • Nắm vững các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, các quy định về thể thức văn bản hành chính, kỹ thuật trình bày, bố cục của các văn bản hành chính, cũng như thành thạo các thao tác căn chỉnh, định dạng và trình bày các văn bản hành chính một cách chuyên nghiệp nhất.
  • Nắm được các kỹ năng về quản lý và tuyển dụng nhân sự
  • Biết cách xây dựng nội quy lao động, quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp và nắm rõ quy trình, các bước khai trình, lập báo cáo sử dụng lao động định kỳ, cách xây dựng, đăng ký thang bảng lương cũng như là thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thỏa ước lao động tập thể.
  • Hiểu về phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội (KBHXH) và hệ thống nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Biết cách đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký mã số thuế người phụ thuộc và cách tính toán thuế TNCN
  • Đặc biệt sẽ có thể tự tạo ra được các file ứng dụng Excel trong quản lý Nhân sự – Chấm công – Tiền lương và trong quản lý cấp phát đồ dùng văn phòng. Ngoài ra còn nắm được và thành thạo các kỹ năng văn phòng cần thiết khác như: Outlook, gmail, google driver, google form, short link…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Kinh Doanh
 • Ceo Là Gì? Tổng Giám Đốc Điều Hành Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Nhà Hàng Là Làm Gì? Mức Thu Nhập Của Quản Lý Nhà Hàng
 • 7 Công Việc Người Quản Lý Nhà Hàng Phải Trải Qua
 • Mô Tả Công Việc Của Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Giám Đốc Truyền Thông (Pr Director)
 • Chức Trách Và Nhiệm Vụ Của Giám Đốc Sở Và Truyền Thông
 • CEO là viết tắt tên tiếng anh của chức vụ tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp. Công việc của các CEO khá phức tạp và gắn liền với các thành viên trong ban giám đốc.

  Vậy công việc cũng như chức năng và nhiệm vụ của CEO là gì? Cùng nắm bắt trong bài viết sau đây.

  CEO là gì?

  CEO (viết tắt tiếng Anh của Chief Executive Officer) nghĩa là tổng giám đốc điều hành hay còn gọi là tổng giám đốc.

  CEO là người quản lý cấp cao nhất trong một doanh nghiệp hoặc một tập đoàn. Họ chịu trách nhiệm về sự tăng trưởng, phát triển, các hoạt động tài chính và thiết lập mục tiêu, chiến lược trong tương lai cho một tổ chức.

  Giám đốc điều hành CEO là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự thành công hay thất bại của tổ chức.

  Tổng giám đốc điều hành là người giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động khác nhau của tổ chức như: Thực hiện quy định, quản lý nhân sự, pháp lý, các hoạt động mua bán, công nghệ…

  Vai trò và chức năng của Tổng giám đốc điều hành

  Trách nhiệm chính của các CEO nói chung là khá giống nhau, tuy nhiên sẽ có sự thay đổi dựa trên một số yếu tố bao gồm: Quy mô công ty, loại hình công ty (tư nhân hay đại chúng).

  Tổng giám đốc điều hành tại một công ty mới khởi nghiệp hay công ty gia đình có quy mô nhỏ thường thực hiện các hoạt động quản lý hàng ngày nhiều hơn so với giám đốc điều hành của một công ty hay tập đoàn lớn.

  Một trong những nhiệm vụ chính của CEO là xây dựng, phát triển và thực hiện các chiến lược. CEO sẽ đưa ra các quyết định cuối cùng cho hoạt động của tổ chức về ngân sách đầu tư thị trường, quan hệ đối tác, sản phẩm kinh doanh…

   Vai trò của giám đốc điều hành trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài

  Giám đốc điều hành cũng chịu trách nhiệm tìm kiếm nhân sự tốt cho các vị trí lãnh đạo trong ban giám đốc công ty, tạo nên đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

  Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về việc loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn. Các thành viên trong ban giám đốc có nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc điều hành về các phòng ban mình phụ trách. Giám đốc tài chính (CFO) tư vấn về tài chính, giám đốc Marketing (CMO) về tiếp thị…

  Những thành viên ban giám đốc này giúp giám đốc điều hành xây dựng chiến lược và thực hiện các chính sách cũng như đưa ra các tư vấn để CEO quyết định. Bên cạnh đó, các giám đốc phòng ban sẽ chịu trách nhiệm quản lý phòng ban của họ thay mặt tổng giám đốc.

   Vai trò của giám đốc điều hành trong xây dựng văn hóa công ty

  Giám đốc điều hành cũng chịu trách nhiệm thiết lập và xây dựng văn hóa của tổ chức bằng việc xác định thái độ, hành vi và giá trị mà họ muốn nhân viên của mình thực hiện, sau đó mô hình hóa các hành vi đó và đảm các lãnh đạo cũng thực hiện nó như nhân viên.

  Công việc của CEO tại các doanh nghiệp Việt Nam

  • Lập kế hoạch và xây dựng định hướng, chiến lược phát triển chung cho doanh nghiệp.
  • Định hình mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
  • Định hướng phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.
  • Đảm bảo các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đúng lộ trình, công việc như trong kế hoạch.
  • Tuyển dụng và giữ chân nhân tài
  • Xây dựng các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch marketing.
  • Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban chức năng.

  Các CEO thành công trên thế giới

  Các CEO tài năng thường có một tầm nhìn xa trông rộng. Một ví dụ điển hình cho các CEO thành công chính là Jeff Bezos của Amazon.

  Vào năm 1994, Bezos đã bỏ công việc tại quỹ phòng hộ để sáng lập ra Amazon, bắt đầu như một hiệu sách trực tuyến. Sau đó, ông cho biết động lực để làm việc này chính là nhận thấy tốc độ và nhu cầu sử dụng mạng internet ngày càng tăng cao vào thời điểm đó.

  Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, Bezos đã biến Amazon thành một “cửa hàng bách hóa” – nơi mà khách hàng có thể mua rất nhiều sản phẩm. Để có thành quả như vậy, Bezos đã tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

  Cũng một giám đốc điều hành khác trong ngành công nghiệp công nghệ có tầm nhìn độc đáo đó chính là Steve Jobs – nhà đồng sáng lập của Apple. Ông thành lập Apple với mục tiêu “Đóng góp cho thế giới bằng cách tạo ra công cụ cho tâm trí thúc đẩy nhân loại”.

  Facebook – mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay cũng một phần nhờ vào khả năng lãnh đạo và điều hành của Mark Zuckerberg – nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Facebook.

  ĐĂNG KÝ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN TƯ VẤN VÀ ƯU ĐÃI GIẢM HỌC PHÍ LÊN TỚI 50%.

  Hotline tư vấn: 0942 974 500

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực (Ban Qlda Chuyên Ngành, Khu Vực)
 • Chủ Tịch Công Ty Là Gì?
 • Chức Năng Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Là Gì Theo Luật 2022?
 • Điều Kiện Năng Lực Đối Với Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 • Chi Tiết Bài Viết Giới Thiệu
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100