Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Chủ Yếu Đấu Tranh Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Mạng Internet Hiện Nay
 • Giải Pháp Cơ Bản Đấu Tranh Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng
 • Chống “diễn Biến Hòa Bình” Và Việc Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Vững Mạnh Về Chính Trị
 • Triển Khai Đề Án “quân Đội Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng, Văn Hóa Trong Tình Hình Mới”
 • Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’: Bản Chất Âm Mưu ‘phi Chính Trị Hóa’ Quân Đội
 • Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Chuyen De Phong Chong Dien Bien Hßa Binh, Bao Loan Lat Do, Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ , Tài Liệu Nghiên Cứu Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phương Hướng, Giải Pháp Cơ Bản Phòng, Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’, Bạo Loạn Lật Đổ?, Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch Đối Với Việt Nam, Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phong Hong Dien Bien Hoa Binh Bao Loan Lat Do, Bài Thu Hoạch Về Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình , Bài Thu Hoạch Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình, Một Số Giải Pháp Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Liên Hệ Bản Thân Về Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Chuyên Đề 5 Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Hiện Nòa Bình Dương, Mot So Giai Phap Phong Chong Chien Luoc Dien Bien Hoa Binh, Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Chính Trị Tư Tưởng Văn Hóa, Báo Cáo Lực Lượng Chính Trị Nòng Cốt Trong Phòng Chóng Chiến Lược “diễn Biến Hòa Bình”, Liên Hệ Bản Thân Về Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Tiểu Luận Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa Trên Lĩnh Vực Kinh Tế, Khái Niệm Dao Duc Nha Giadiễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Dăng Ki Hoc Tâp Về Phòng Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống “tự Diến Biến, Tự Chu, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị Đạo Đức Lối Sống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Chiến Lược Hòa Bình, Công Điện Phòng Chống Lụt Bão, Công Điện Về Phòng Chống Lụt Bão, Công Điện Khẩn Phòng Chống Lụt Bão, Công Điện Khẩn Về Phòng Chống Lụt Bão, Diễn Biến Hòa Bình, Tác Hại, Biện Pháp Phòng Chống Rượu Bia, Lien Hê Bản Thân Về Diển Biến Hòa Binh, Chuyen Dien Bien Hoa Binh, Liên Hệ Với Bản Thân Về Diễn Biến Hòa Bình, Dien Bien Hoa Binh Lien He Ban Than, Lien Ban Than Dien Bien Hoa Binh , Chuen De Dien Bien Hoa Binh, Bài Thu Hoạch âm Mưu Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Về âm Mưu Diễn Biến Hòa Bình, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Chống Dịch Covid-19, Các Loại Tệ Nạn Xã Hội Phổ Biến Và Phương Pháp Phòng Chống, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Khóa Luận Diễn Biến Hòa Bình, Bài Giảng âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình, Bài Tiểu Luận Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Diễn Biến Hòa Bình Violet, Tiểu Luận Về âm Mưu Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Chính Trị Về Diễn Biến Hòa Bình, Lien Hệ Bản Thân Về Diễn Biến Hào Bình Bạo Loạt Lật Đổ , Biên Bản Họp Phòng Chuyên Môn Bình Xét Thi Đua Khen Thưởng, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình, Diễn Biến Hòa Bình Lý Luận Và Thực Tiễn, Diễn Biến Hòa Bình Và Quan Điểm Của Đảng, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Mầm Non, Danh Sách Công Ty Đài Loan Tại Bình Dương, Các Giải Pháp Chống Biểu Hiện Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa, Nhung Dac Trung Co Ban Cua Chiens Lược Dien Bien Hòa Bình Là Gì, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Trach Nhiem Cua Ban Than Dau Tranh Dien Bien Hoa Binh Tren Linh Vuc Van Hoa, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Của Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Phân Tích âm Mưu Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Đối Với Cách Mạng, Trach Nhiem Cua Ban Than Dau Tranh Dien Bien Hoa Binh Tren Linh Vuc Tu Tuong Van Hoa, Liên Hệ Trach Nhiem Của Bản Thân Đau Tranh Dien Bien Hòa Bình Trên Lĩnh Vuc Tư Tương Van Hoa, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Từ Điển Đài Loan, Mẫu Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy, Bài Giải Phóng Điện Biên, Lời Bài Giải Phóng Điện Biên, ý Nghĩa Bài Hát Giải Phóng Điện Biên, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Điện Giải, Bài Giảng Rối Loạn Cân Bằng Nước Điện Giải, Dien Bien Hoa Binh Va Lien He B Va Lien Ban Than, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Tóm Tắt Diễn Biến Chiến Dịch Điện Biên Phủ Trên Không, Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T, Danh Bạ Điện Thoại Điện Lực Hòa Bình, Tom Tat Dien Bien Tran Dien Bien Phu Tren Khong, Nếu Gọi U Là Hiệu Điện Thế Giữa Bản A Và Bản B Của Tụ Điện Thì Điện Tích Của Bản B Biến Thiên, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Tóm Tắt Diễn Biến Chiến Dịch Điện Biên Phủ, Phòng Chống Tệ Nan Xã Hội Pdf, Phong Chong Lut Bao,

  Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Chuyen De Phong Chong Dien Bien Hßa Binh, Bao Loan Lat Do, Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ , Tài Liệu Nghiên Cứu Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phương Hướng, Giải Pháp Cơ Bản Phòng, Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’, Bạo Loạn Lật Đổ?, Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch Đối Với Việt Nam, Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phong Hong Dien Bien Hoa Binh Bao Loan Lat Do, Bài Thu Hoạch Về Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình , Bài Thu Hoạch Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình, Một Số Giải Pháp Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Liên Hệ Bản Thân Về Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Chuyên Đề 5 Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Hiện Nòa Bình Dương, Mot So Giai Phap Phong Chong Chien Luoc Dien Bien Hoa Binh, Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Chính Trị Tư Tưởng Văn Hóa, Báo Cáo Lực Lượng Chính Trị Nòng Cốt Trong Phòng Chóng Chiến Lược “diễn Biến Hòa Bình”, Liên Hệ Bản Thân Về Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Tiểu Luận Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa Trên Lĩnh Vực Kinh Tế, Khái Niệm Dao Duc Nha Giadiễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Dăng Ki Hoc Tâp Về Phòng Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống “tự Diến Biến, Tự Chu, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị Đạo Đức Lối Sống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Chiến Lược Hòa Bình, Công Điện Phòng Chống Lụt Bão, Công Điện Về Phòng Chống Lụt Bão, Công Điện Khẩn Phòng Chống Lụt Bão, Công Điện Khẩn Về Phòng Chống Lụt Bão, Diễn Biến Hòa Bình, Tác Hại, Biện Pháp Phòng Chống Rượu Bia, Lien Hê Bản Thân Về Diển Biến Hòa Binh, Chuyen Dien Bien Hoa Binh, Liên Hệ Với Bản Thân Về Diễn Biến Hòa Bình, Dien Bien Hoa Binh Lien He Ban Than, Lien Ban Than Dien Bien Hoa Binh , Chuen De Dien Bien Hoa Binh, Bài Thu Hoạch âm Mưu Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Về âm Mưu Diễn Biến Hòa Bình, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Chống Dịch Covid-19, Các Loại Tệ Nạn Xã Hội Phổ Biến Và Phương Pháp Phòng Chống, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Khóa Luận Diễn Biến Hòa Bình, Bài Giảng âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình, Bài Tiểu Luận Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Diễn Biến Hòa Bình Violet,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Liên Hệ Việc Thực Hiện Các Giải Pháp Chủ Yếu Trong Phòng Chống Chiến Lược “diễn Biến Hòa Bình”, Bạo Loạn Lật Đổ… Thu Hoach Doc
 • Tác Hại Của Nguồn Nước Ô Nhiễm
 • Giải Pháp Cho Vấn Đề Ô Nhiễm Nước Nghiêm Trọng Hiện Nay?
 • Tìm Hiểu Nguyên Nhân Ô Nhiễm Môi Trường Đới Ôn Hoà Và Hậu Quả
 • Thủ Tướng Chỉ Đạo 6 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môi Trường
 • Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiểu Luận Chống Diễn Biến Hòa Bình Và Bạo Loạn Lật Đổ
 • Đảng Lãnh Đạo Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” , Bạo Loạn Chính Trị Là Nhiệm Vụ Quan Trọng Trước Thềm Đại Hội Đảng Lần Thứ Xii
 • Một Số Biện Pháp Về Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” Của Các Thế Lực Thù Địch Trên Lĩnh Vực Chính Trị, Tư Tưởng Trong Quân Đội Ta Hiện Nay
 • Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Trong Quân Đội
 • Published on

  1. 1. PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
  2. 2. A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Bồi dưỡng cho học viên nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, thấy được ảnh hưởng, tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Từ đó nâng cao cảnh giác cách mạng, xác định trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.
  3. 3. 2. Yêu cầu: Mỗi học viên phải nắm và hiểu được những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ địch, đề cao cảnh giác, tích cực chủ động tham gia phong trào bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt ở địa phương nơi mình sinh sống.
  4. 4. B. NỘI DUNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ. II. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM. III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG CHÂM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA. IV. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.
  5. 5. I. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ 1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”. a) Khái niệm Diễn biến hòa bình: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự, do Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành.
  6. 6. * Bản chất: Là sự thay hình đổi dạng núp dưới chiêu bài tự do – dân chủ – nhân quyền để che đậy bản chất xâm lược – hiếu chiến của Chủ nghĩa đế quốc. * Mục tiêu: Lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. * Tính chất: Rất thâm độc, nham hiểm, tinh vi và phức tạp. Đây là biểu hiện cao nhất của cuộc đấu tranh giai cấp giữa một bên là xã hội chủ nghĩa và một bên là tư bản chủ nghĩa. * Phương thức tiến hành: Thẩm thấu hòa bình để chuyển hóa, thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
  7. 7. b) Nội dung chính của chiến lược Diễn biến hòa bình:  Sử dụng biện pháp phi vũ trang chống phá xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa – tư tưởng, dân tộc – tôn giáo, quốc phòng – an ninh, đối ngoại.  Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do – dân chủ – nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc, đòi đa nguyên, đa đảng, tự do kinh tế.  Khích lệ lối sống tư sản, thực dụng trong các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ, từng bước làm phai nhạt hoài bão, ước mơ mục tiêu lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, tức “tự diễn biến”, “tự suy yếu” từ bên trong.
  8. 8.  Triệt để khai thác những khó khăn trong đời sống kinh tế nhân dân, kết hợp bao vây cấm vận triệt để về kinh tế, đối ngoại. Thực hiện kéo dài tình trạng khủng hoảng, gây khó khăn về kinh tế, từ đó để chuyển hóa về chính trị..  Khai thác và lợi dụng những sai lầm, thiếu sót trong đường lối, chính sách của Đảng, nhất là những thiếu sót của cán bộ cơ sở để từng bước thay đổi đường lối chính trị, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa..
  9. 9. c) Sự hình thành, phát triển chiến lược “Diễn biến hòa bình”: * Giai đoạn 1945 – 1960: – 12/1946 Kenman vạch kế hoạch chống Liên Xô toàn diện. – 3/1947 chính quyền Truman kế thừa kế hoạch của Kenman đã bổ sung để hình thành chiến lược “Ngăn chặn” CNCS. – 7/1947 Kenman đề nghị bổ sung cho chiến lược “Ngăn chặn”, sẵn sàng sử dụng quân sự với tăng cường viện trợ cho các nước Đông Âu để bao vây Liên Xô. – 4/1948 Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan. – 12/1957 tổng thống Aixenhao tuyên bố “Mỹ giành thắng lợi bằng hòa bình”.
  10. 10. * Giai đoạn từ 1960 – 1980: – Năm 1961 tổng thống Kennơđi thực hiện chính sách “Mũi tên và cành Ô Liu” tức chiến lược “Phản ứng linh hoạt” cùng với chiến lược “Hòa bình”. – Năm 1970 Tổng thống Ních Xơn với chiến lược “Răn đe quân sự” và chính sách “Cây gậy và củ cà rốt” – Tức vẫn răn đe bằng vũ khí hạt nhân nhưng đã chủ trương tiếp xúc với các nước xã hội chủ nghĩa. – Sau thất bại ở Việt Nam (1975), Mỹ đã từng bước thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “Diễn biến hòa bình” là chủ yếu.
  11. 11. * Giai đoạn từ 1980 đến nay: – Chủ nghĩa đế quốc đã lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm trong cải tổ, cải cách chính trị, kinh tế của các Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” tiến công lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô thành công. – Sau những sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” để thực hiện âm mưu xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
  12. 12. d) Những đặc trưng cơ bản của chiến lược “DBHB”: – Một là, sử dụng các biện pháp phi vũ trang để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc. – Hai là, thông qua các “công cụ mềm” nhưng không quên sử dụng sức mạnh quân sự để răn đe khi cần thiết. – Ba là, Diễn biến hòa bình chủ yếu dùng lực lượng con người và phương tiện của đối phương đánh phá từ bên trong nội bộ đối phương với sự hỗ trợ từ bên ngoài. – Bốn là, không phá hoại, hủy diệt của cải vật chất một cách rầm rộ. – Năm là, chiến lược Diễn biến hòa bình mang tính toàn cầu, không giới hạn về thời gian và không gian.
  13. 13. Tóm lại, diễn biến hòa bình có một quá trình hình thành phát triển khá rõ nét. Quá trình đó theo một trình tự, lúc đầu là một phương thức, một thủ đoạn dần phát triển thành một chiến lược hoàn chỉnh nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Chiến lược đó luôn gắn với chiến lược quân sự của Mỹ.
  14. 14. 2. Gây rối – Bạo loạn lật đổ. a) Khái niệm: * Gây rối: Là hành động quá khích của một số người làm mất ổn định trật tự, an toàn xã hội ở một khu vực, trong một thời gian nhất định. * Bạo loạn lật đổ: Là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng ly khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương.
  15. 15. b) Đặc điểm của bạo loạn lật đổ: – Là một thủ đoạn của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn với chiến lược “Diễn biến hòa bình”. – Kẻ thù thường kích động những phần tử quá khích làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một khu vực trong một thời gian nhất định. – Có thể diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. – Có thể cùng một lúc diễn ra ở nhiều nơi, nhiều vùng trên cả nước. – Hình thức gồm: bạo loạn chính trị; bạo loạn vũ trang, bạo loạn chính trị kết hợp với bạo loạn vũ trang; bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang kết hợp can thiệp vũ trang từ bên ngoài.
  16. 16. II. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. 1.1 Quá trình, mục tiêu, phương châm chống phá. a) Quá trình: – Từ năm 1950 đến năm 1975; – Sau năm 1975; – Từ năm 1975 đến năm 1994; – Từ năm 1994 đến nay.
  17. 17. b) Mục tiêu chống phá: Mục tiêu nhất quán của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và lệ thuộc vào Chủ nghĩa đế quốc.
  18. 18. c) Phương châm chống phá: MỀM NGẦM SÂU
  19. 19. 1.2. Những thủ đoạn hoạt động chống phá chủ yếu. a) Thủ đoạn chống phá về kinh tế: * Mục tiêu: Tác động làm chuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa. Làm cơ sở cho sự chuyển hóa xã hội và chuyển hóa về chính trị. * Thủ đoạn: – Phá hoại nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiếp tục kéo dài tình trạng khủng hoảng, kém phát triển kinh tế của Việt Nam buộc phải sụp đổ hoặc khuất phục chuyển hóa chế độ chính trị.
  20. 20. – Khích lệ thành phần kinh tế tư nhân, tư bản phát triển, thực hiện từng bước làm mất đi vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. – Đưa vốn, đầu tư, viện trợ vào Việt Nam, xâm nhập để làm lũng đoạn thị trường, tài chính làm tê liệt sản xuất, từng bước làm chuyển hóa về kinh tế đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. – Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hóa Việt Nam đi theo tư bản chủ nghĩa.
  21. 21. – Tìm cách đầu tư vào địa bàn nhạy cảm để tổ chức, xây dựng lực lượng, tạo chỗ đứng, tạo mất cân đối. – Tìm cách thu thập tin tức tình báo, bí mật quốc gia về kinh tế. – Thông qua đầu tư, việc làm, trả lương cao để lôi kéo, mua chuộc cán bộ giỏi (khoa học, quản lý) để chuyển hóa và phá ta về kinh tế.
  22. 22. b) Thủ đoạn chống phá về chính trị: * Mục tiêu: Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm chệch hướng về đường lối, phá vỡ tổ chức, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. * Thủ đoạn: – Kích động đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, tự do hóa mọi mặt trong đời sống xã hội. Từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.
  23. 23. – Tập hợp nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong và ngoài nước, lợi dụng vấn đề “tự do, dân chủ, nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ, phá vỡ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. – Tận dụng, khoét sâu, khai thác những sai sót, sơ hở trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước để chống phá ta. – Mua chuộc, lôi kéo cán bộ đảng viên, kích động những phần tử thoái hóa, biến chất, bất đồng chính kiến, quan điểm để chống Đảng, nhà nước, phá ta từ bên trong. – Sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khi có thời cơ.
  24. 24. c) Thủ đoạn chống phá về tư tưởng, lý luận: * Mục tiêu: Nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện “diễn biến chính trị”. * Thủ đoạn: – Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân ta. – Tuyên truyền quan điểm tư tưởng phản động nhằm làm tiêu tan hệ thống tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. – Xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.
  25. 25. d) Thủ đoạn chống phá về văn hóa – xã hội: – Chúng xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội của Đảng và Nhà nước ta. – Chúng lợi dụng mở cửa, giao lưu văn hóa để quảng bá, tuyên truyền, phổ biến hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa, đạo đức của xã hội tư sản phương Tây – Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái, thù địch. – Lợi dụng giao lưu về giáo dục – đào tạo, chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức, sinh viên, học sinh…
  26. 26. e) Thủ đoạn chống phá về tôn giáo – dân tộc: * Mục tiêu: Tập hợp các lực lượng phản động trong các dân tộc, tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa tạo cớ gây rối, tổ chức bạo loạn. * Thủ đoạn: – Kích động chống đối, xây dựng lực lượng đối lập. – Kích động tư tưởng ly khai, đòi tự quyết dân tộc, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. – Kích động đồng bào đòi quyền lợi tự do dân chủ, tự do lập đạo để truyền đạo bất hợp pháp.
  27. 27. g) Thủ đoạn chống phá về quốc phòng – an ninh: * Mục tiêu: Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Làm cho quân đội, công an xa rời mục tiêu chiến đấu, mất đi sức mạnh công cụ bạo lực của giai cấp, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. * Thủ đoạn: – Xuyên tạc bản chất quân đội – công an, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa Đảng, nhà nước, nhân dân đối với quân đôi – công an. – Phá vỡ nền tảng chính trị, tư tưởng, tổ chức của quân đội – công an. – Mua chuộc, lôi kéo cán bộ quân đội, công an để thu thập tin tức tình báo, bí mật quốc gia về quốc phòng – an ninh.
  28. 28. h) Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực đối ngoại: * Mục tiêu: Lợi dụng chủ trương ta mở cửa hội nhập quốc tế toàn diện, kẻ thù tuyên truyền lôi kéo và hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo của Chủ nghĩa tư bản. * Thủ đoạn: – Ngăn cản, hạn chế Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới. – Hạn chế và ngăn cản các dự án kinh tế vào Việt Nam. – Tuyên truyền, bôi nhọ, nói xấu hình ảnh dân tộc Việt Nam. – Chia rẽ mối quan hệ của Việt Nam với các nước trong khối ASEAN.
  29. 29. Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây tình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi!
  30. 31.  Biện pháp xử lý bạo loạn lật đổ: – Nâng cao cảnh giác, phát hiện sớm, kịp thời để ngăn chặn. – Dự báo đúng tình hình, thủ đoạn, quy mô, địa điểm bạo loạn để tổ chức lực lượng phản biểu tình. – Sử dụng lực lượng trinh sát trà trộn, nắm tên cầm đầu, tổ chức gây bạo loạn để khống chế, bắt sống… – Xử lý kiên quyết, nhanh gọn, linh hoạt, đúng đối tượng, thu hẹp phạm vi không để lan rộng kéo dài.
  31. 32. III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG CHÂM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA 1. Mục tiêu. – Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với CMVN. – Giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước. – Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
  32. 33. – Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa. – Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. – Ngăn chặn và làm thất bại các thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lưc thù địch. – Nếu có bạo loạn phải dập tắt nhanh, không để lan rộng, kéo dài để kẻ thù tạo cớ can thiệp vũ trang.
  33. 34. 2. Nhiệm vụ. – Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. – Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tiến công ngay từ đầu, xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra. – Bảo vệ tốt chính trị nội bộ.
  34. 35. 3. Quan điểm chỉ đạo. – Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. – Xác định chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. – Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  35. 37. IV. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. 2. Nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ. 3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.
  36. 38. 4. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo cho xã hội luôn ổn định, phát triển. 5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương vững mạnh. 6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch. 7. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động.
  37. 39. KẾT LUẬN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm. Chúng ta xác định, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.
  38. 40. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Trình bày những giải pháp phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta hiện nay? Liên hệ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong việc phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Văn Hóa Đọc
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Văn Hóa Đọc Của Sinh Viên Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
 • Một Số Giải Pháp Để Phát Triển Văn Hóa Đọc Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học
 • Một Số Giải Pháp Phòng Ngừa Và Ngăn Chặn Hiệu Quả Tệ Nạn Ma Túy Trong Thanh, Thiếu Niên Hiện Nay
 • Ra Mắt Giải Pháp Ôn Thi Đại Học Tại Nhà Dành Cho Học Sinh Sinh Năm 2003
 • Tiểu Luận Chống Diễn Biến Hòa Bình Và Bạo Loạn Lật Đổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Lãnh Đạo Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” , Bạo Loạn Chính Trị Là Nhiệm Vụ Quan Trọng Trước Thềm Đại Hội Đảng Lần Thứ Xii
 • Một Số Biện Pháp Về Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” Của Các Thế Lực Thù Địch Trên Lĩnh Vực Chính Trị, Tư Tưởng Trong Quân Đội Ta Hiện Nay
 • Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Trong Quân Đội
 • Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội
 • Tiểu Luận Chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ

  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

  Trong những thập kỷ tới, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu hiện dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên thế giới vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt với nhiều hình thức khác nhau. Tuy vậy, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn. Xu thế toàn cầu hóa về kinh tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực đang mở ra những cơ hội và thách thức mới. Thế giới tiếp tục đối mặt với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề thiên tai, dịch bệnh, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống…

  Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn định do cạnh tranh lợi ích chiến lược giữa các nước lớn. Khu vực Đông Nam Á nổi lên là sự phức tạp trong ứng xử vấn đề Biển Đông, sự tranh chấp ảnh hưởng của các nước lớn ngày càng gia tăng, tạo nguy cơ mất ổn định, thậm chí căng thẳng trong các quan hệ song phương, đa phương.

  Trong bối cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức chống phá cách mạng nước ta, chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, với thực hiện chiến lược hết sức nguy hiểm là “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ. Các thế lực phản động, thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng và được chúng ta nhận thức đầy đủ hơn. Đấu tranh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đối ngoại là những nội dung và phương thức cần được đặc biệt chú trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Mặt khác, chúng ta cần đặc biệt coi trọng việc “tự bảo vệ” trong mỗi con người, mỗi tổ chức, trong mỗi ngành, mỗi cấp; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải được tiến hành ngay từ cơ sở. Cần coi trọng sức mạnh truyền thống và hiện đại, sức mạnh tổng hợp trong giữ nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ mô hình đến các quan hệ Đảng – Nhà nước – các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong hệ thông chính trị … nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để bảo vệ Tổ quốc.

  I. Nội dung của “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ”

  Diễn biến hoà bình là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, đứng đầu là Mĩ nhằm lật đổ chế độ chính. trị – xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự”.

  Như vậy nội dung chính của diễn biến hòa bình là:

  + Sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với răng đe quân sự để ngầm phá từ bên trông, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền.

  + Kích động các mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc.

  + Triệt để khái thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Nhà nước hiện hành, tạo nên sức ép ngày càng lớn buộc lãnh đạo nhà nước phải từng bước chuyển hoá, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng đối lập.

  Tác động của chiến lược diễn biến hòa bình là một trong những nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô.

  Bạo loạn lật đổ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động, gây rối loạn trật tự an ninh xã hội, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ (cách mạng) thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Bạo loạn lật đỗ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

  Một số đặc trưng chủ yếu của bạo loạn lật đổ:

  + Bạo loạn lật đổ là hoạt động bằng bạo lực có tổ chức của chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động để chống phá các nước tiến bộ trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa.

  + Mục đích của bạo loạn lật đổ nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Diễn biến hòa bình là quá trình tạo nên những điều kiện, thời cơ cho bạo loạn lật độ. Cả diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đỗ đều cùng bản chất phản cách mạng trong âm mưu chống phá các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa.

  2. Quá trình hình thành phát triển chiến lược diễn biến hòa bình

  Diễn biến hòa bình lúc đầu chủ nghĩa đế quốc sử dụng như là một phương thức, thủ đoạn luôn gắn với chiến lược quân sự, hỗ trợ cho chiến lược quân sự, dần dần phát triển thành một chiến lược hoàn chỉnh trong chiến lược phản cách mạng toàn cầu của chúng. Quá trình đó được diễn ra sơ lược như sau:

  – Những năm của thập kí 40 – 50 (Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc (1945).

  Trong hai năm 1949 – 1950, Mĩ đã chi 50 triệu đô la cho hoạt động chiến tranh tâm lí, năm 1949 Mĩ lập Uỷ ban Châu Âu tự do có đài phát thanh riêng (đài phát thanh “Châu Âu tự do”).

  Như vậy đến thập kỹ 50, ý tưởng diễn biến hòa bình đã được bổ sung cho chiến lược tiến công quân sự.

  – Những năm 60 Tổng thống John F. Kennedy (J. Kennơđi) đưa ra chiến lược hoà bình, với chính sách “mũi tên và cành ô lưu”. Từ đây diễn biến hòa bình bước đầu trở thành chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và luôn đi bên cạnh sức mạnh quân sự.

  – Những năm 70, Tổng thống Richard Nixon (R. Nich-xơn) triệt để sử dụng chính sách ngoại giao “cây gậy và củ cà rốt”. Với chính sách này, Mĩ vừa đe doạ bằng sức mạnh quân sự, vừa mua chuộc bằng lợi ích kinh tế nhằm khuất phục các nước, nhất là các nước chậm phát triển. Trên thực tế, một mặt tiếp xúc hoà hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa: Tiến hành thẩm thấu tư tưởng và văn hoá, gieo rắc hạt giống phá hoại từ bên trong; thực hiện đối thoại thay cho đối đầu đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Đàm phán trên thế mạnh là một phương sách của R.Nixon để thực hiện diễn biến hòa bình trong giai đoạn này.

  – Những năm 80, lúc này các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện cải tổ, cải cách, đổi mới, đây là một chủ trương đúng đắn nhằm làm cho xã hội chủ nghĩa phát triển. Nhưng quá trình thực hiện, có một số sai lầm, kẻ địch lợi dụng và chúng dùng diễn biến hòa bình ráo riết tiến công nhằm làm các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ.

  Năm 1988, R. Nixon xuất bản cuốn sách “1999 chiến thắng không cần chiến tranh”. ĐÓ là cơ sở làm mốc cho sự hoàn chỉnh chiến lược diễn biến hòa bình về lí luận. Năm 1989, Tổng thống George Bush đi thăm một số nước xã hội chủ nghĩa Đông âu: Ba Lan, Hunggari, đã phát hiện ra những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản và những sai lầm của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. G. Bush đã xúc tiến nhanh chóng học thuyết “Vượt trên ngăn chặn”. Và vào cuối những năm 80 đầu những năm 90, diễn biến hòa bình được chủ nghĩa đế quốc thực hiện ráo riết, nó trở thành một chiến lược tiến công mạnh mẽ vào các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, làm cho các nước này nhanh chóng bị sụp đổ.

  Tóm lại diễn biến hòa bình có một quá trình hình thành phát triển khá rõ nét. Quá trình đó theo một trình tự, lúc đầu là một phương thức, một thủ đoạn dần phát triển thành một chiến lược hoàn chỉnh nằm trong chiến. Lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Chiến lược đó luôn gắn với chiến lược quân sự của Mỹ.

  a.Về mục tiêu:

  3. Những thủ đoạn chủ yếu cuả các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá VN

  – Thúc đẩy “Tự do hoá” về chính trị và kinh tế từ đó chuyển hoá VN theo quỹ đạo TBCN

  Mềm, ngầm, sâu: : Diễn biến hòa bình là chính kết hợp răn đe quân sự có lựa chọn và khi có thời cơ, xây dựng lực lượng phản động người Việt Nam ở trong và ngoài nước Việt Nam là chính: (ngụy quân, ngụy quyền cũ không cải tạo, lực lượng phản động trong dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, các phần tử thoái hoá biến chất, bất mãn trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và trong nhân dân ta); phá hoại càng cao, càng sâu càng tốt, phá có trọng điểm, chui sâu leo cao vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, phá hoại kinh tế là trọng tâm.

  – Chống phá về chính trị tư tưởng

  – Phá hoại về kinh tế

  – Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá ta

  – Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá ta

  – Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nươc và bọn phản động ngoài nươc để phá ta

  – Vô hiệu hoá LLVTND

  II. Những giải pháp chủ yếu góp phần làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vừa có những thuận lợi rất cơ bản, lại vừa phải đối diện với những nguy cơ, thách thức to lớn, nhất là khi đất nước tham gia sâu hơn vào hợp tác quốc tế.

  Những nhân tố trên tác động thường xuyên, trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi chúng ta phải có phương thức và giải pháp thích hợp và hữu hiệu trong tình hình mới.

  Khi đã nhận thức được rõ ràng về diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ thì việc phải làm như thế nào, hoạt động và tổ chức xã hội, chính trị, quân sự, an ninh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ trở nên rõ ràng hơn.

  Cụ thể như sau :

  1. Luôn nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ:

  – Giữ vững ổn định chính trị trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  – Ngăn chặn và làm thất bại các thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ của các thế lưc thù địch.

  – Nếu có bạo loạn phải dập tắt nhanh, không để lan rộng, kéo dài để kẻ thù tạo cớ can thiệp vũ trang.

  – Chủ động tiến công địch trên mọi lĩnh vực.

  – Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ trên cơ sở đó ngăn chặn, đẩy lùi, đập tan mọi ý đồ. răn đe, can thiệp vũ trang hoặc gây chiến tranh xâm lược.

  – Bảo vệ tốt chính trị nội bộ.

  – Xác định chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay cả trước mắt và lâu dài..

  – Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và ứng phó với các tình huống.

  – Chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ là nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, sự quản lí điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước.

  – Kết hợp chặt chẽ giữ bên trong và chủ động ngăn ngừa. Giữ bên trong là giữ vững sự ổn định chính trị, mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã chọn, giữ vững khối đoàn kết dân tộc; giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Ngăn ngừa mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù; ngăn ngừa mọi sự yếu kém, sai lầm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp lãnh đạo, điều hành nhà nước.

  – Giữ vững bên trong và chủ động ngăn ngừa là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau, giữ vững bên trong là điều kiện cơ bản để chủ động – ngăn ngừa. Chủ động ngăn ngừa là phản ánh kết quả của giữ vững bên trong và tạo điều kiện để giữ vững bên trong.

  – Phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh toàn diện gắn với xây dựng thực lực cách mạng, kết hợp xây và chống, lấy xây là cơ sở quyết định để chống.

  – Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị. Đấu tranh toàn diện, chính trị, kinh tế, quân sự… kết hợp chặt chẽ các mặt đấu tranh đó, lấy đấu tranh chính trị làm chính. Đấu tranh chính trị chính là cuộc đấu tranh giành giật quần chúng, giành giật niềm tin giữa ta và địch. Phát huy sức mạnh tổng hợp là để đấu tranh toàn diện, đấu tranh toàn diện nhằm khai thác, phát huy được đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng của từng yếu tố cấu thành sức mạnh tổng hợp để đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

  – Chủ động trấn áp, giải quyết hậu quả với các hành vi bạo loạn. Giải quyết gây rối không để phát triển thành bạo loạn. Phương châm này chỉ đạo việc xử lí tình huống có bạo loạn lật đỗ và vận dụng vào xử lí vụ việc gây rối. Cần chú ý:

  + Phải xử lí kiên quyết, chủ động trấn áp đúng lúc, đúng thời cơ, đúng đối tượng, trúng những tên đầu sỏ.

  + Thời gian càng nhanh càng tốt, không gian càng hẹp càng tốt.

  2. Tăng cường xây dựng và củng cố trận địa chính trị tư tưởng, văn hoá, giữ vững ổn định chính trị và an ninh xã hội:

  Đấu tranh chống địch phá hoại về tư tưởng, văn hoá giữ ổn định chính trị là mặt trận nóng bỏng đặt lên hàng đầu hiện nay, phải được kết hợp chặt chẽ với các lĩnh vực khác. Nội dung của cuộc đấu tranh, cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản:

  + Không ngừng bồi dưỡng trí tuệ, lập trường quan điểm và phẩm chất đạo đức cho mọi người. Giữ vững niềm tin, kiên trì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước đến thắng lợi.

  + Nghiên cứu nắm vững, hiểu biết đủ, đúng về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở đó quán triệt sâu sắc và góp phần tổ chức thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực tiễn.

  + Xây dựng lối sống văn hoá, văn minh lành mạnh trật tự kỷ cương phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Bồi dưỡng lối sống mới xã hội chủ nghĩa, kết hợp với phê phán lối sống thực dụng, tự do, ích kỷ, buông thả. Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc và lợi dụng các khía cạnh đời sống xã hội của kẻ thù, kết hợp với việc lên án, ngăn ngừa các tổ chức và hành vi hoạt động văn hoá với mục đích xấu. Luôn giữ vững trạng thái tâm lí tinh thần, ổn định tư tưởng của xã hội.

  3. Nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu luận điệu xuyên tạc của địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động khác:

  Hiện nay thông tin đến với con người và các hoạt động khác bằng nhiều nguồn, nhiều phương tiện. Thông tin trở thành nhu cầu của đời sống xã hội, hằng ngày chúng ta tiếp xúc với nguồn thông tin chính thống có định hướng của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời chúng ta cũng chịu ảnh hưởng các nguồn thông tin khác của địch nhằm chống ta, trong đó có đài Châu A tự do. Chống lại các nguồn thông tin của địch, cần tập trung làm tết một số việc:

  – Luôn nâng cao kiến thức về mọi mặt để giữ vững bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét tiếp cận thông tin một cách đúng đắn khoa học.

  – Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin ngược chiều với quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

  – Bản thân mỗi người có ý thức tự giác, kỹ luật trong quá trình tiếp xúc thông tin. Chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt.

  4. Hành động của mỗi cán bộ công chức trước diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc đối với nước ta hiện nay

  – Được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh quốc phòng nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn chiến lược Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta bằng cách tham gia các hoạt động chính trị, quân sự… để thấy được ảnh hưởng tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Từ đó luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, xác định trách nhiệm cùng toàn dân làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng.

  – Tích cực chủ động tham gia phong trào bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt của cơ quan và khu dân cư mình sinh sống, góp phần nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng toàn dân, tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

  – Thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin thời sự, chính trị và xã hội để có được hiểu biết và sự đúng đắn trong đường lối cũng như trong suy nghĩ của bản thân, phấn đấu học tập, lao động theo tư tưởng và tấm gương đạo dức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

  – Có ý thức tự giác, kỷ luật trong quá trình tiếp xúc thông tin. Chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt.

  Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

  Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết, kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Đối với cán bộ công chức, việc học tập và nâng cao tri thức nhằm có nhận thức và cái nhìn đúng đắn về chính trị và đường lối của Đảng, chính phủ nước ta là rất quan trọng

  Chúng ta xác định, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

  Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ
 • Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Văn Hóa Đọc
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Văn Hóa Đọc Của Sinh Viên Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
 • Một Số Giải Pháp Để Phát Triển Văn Hóa Đọc Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học
 • Một Số Giải Pháp Phòng Ngừa Và Ngăn Chặn Hiệu Quả Tệ Nạn Ma Túy Trong Thanh, Thiếu Niên Hiện Nay
 • Đảng Lãnh Đạo Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch Ở Việt Nam Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” , Bạo Loạn Chính Trị Là Nhiệm Vụ Quan Trọng Trước Thềm Đại Hội Đảng Lần Thứ Xii
 • Một Số Biện Pháp Về Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” Của Các Thế Lực Thù Địch Trên Lĩnh Vực Chính Trị, Tư Tưởng Trong Quân Đội Ta Hiện Nay
 • Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Trong Quân Đội
 • Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội
 • Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Trong Quân Đội Và Những Giải Pháp Tại Đơn Vị Cơ Sở
 • Trong những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, nhất là tin học đang phát triển mạnh mẽ cùng với những khó khăn, thách thức nảy sinh do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính toàn cầu và những diễn biến phức tạp mới trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước hùa theo những luận điểm sai trái của địch, ra sức công kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

  “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

  “Diễn biến hòa bình” là bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc trên thế giới. Chúng sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa; kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên; triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản.

  Bạo loạn lật đổ l à hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay Trung ươngthông qua các hình thức như bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang.

  Bên cạnh đó, nh ằm mục tiêu “chuyển hóa” niềm tin của nhân dân, chúng thường xuyên theo dõi mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta, chúng nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề; tận dụng triệt để những nhận định hạn chế, yếu kém, sơ hở trên các mặt, nhất là về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại qua các báo cáo chính thức của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương…được các thế lực thù địch xem đó là điểm tựa, “chứng minh” cho những quan điểm, chính kiến, nhận địch sai lầm của chúng. Để tăng “hiệu quả”, chúng luôn đan cài những tư tưởng, quan điểm mácxít – giả danh mácxít, đúng – sai lẫn lộn, làm cho người đọc mất phương hướng, không phân biệt được ngay – gian, chính – tà. Ví như: Trích dẫn một cách cắt xén, nửa vời những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đối lập, bác bỏ, phủ nhận hệ thống đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước ta, nhằm bác bỏ, phủ nhận luôn cả chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hướng lái người đọc theo định hướng tư tưởng của chúng, mà thực chất chỉ là những tư tưởng hận thù dân tộc, dân tộc cực đoan hay dân chủ tư sản phản động. Mục tiêu của chúng nhằm:

  Một là, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà lý luận của chiến lược “diễn biến hòa bình” cho rằng, tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu, vì vậy, mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

  Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là “độc tài”, là “bóp nghẹt dân chủ”, vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó, tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối, cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa.

  Ba là, gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng, kích động những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị.

  Bốn là, làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế.

  Năm là, chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây, từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người, dẫn tới biến chất cả một xã hội.

  Sáu là, “phi chính trị hóa” để vô hiệu hóa quân đội và công an.

  Nhận rõ bản chất, mục đích phá hoại của các thế lực thù địch, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra các quan điểm, giải pháp nhằm chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Cụ thể:

  Quan điểm chỉ đạocủa Đảng: Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. Chống “diễn biến hòa bình” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

  Giải pháp nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch:

  Tiếp tục giữ vững, củng cố và nâng cao niềm tin về mục tiêu lý tưởng cách mạng. Phải nhận thức rõ trong quá trình đấu tranh tư tưởng, đấu tranh và đi lên của sự nghiệp cách mạng, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, tất yếu không tránh khỏi những sai lầm, vấp váp, khuyết điểm. Trách nhiệm chính trị lúc này hơn lúc nào hết phải tích cực nghiên cứu, đề cao trách nhiệm tham gia những ý kiến xác đáng, mang tính xây dựng cho Đảng, cho đường lối, nghị quyết của Đảng.

  – Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức là cơ sở của hành động, nhận thức đúng dẫn đến hành động đúng đắn và ngược lại. Do đó, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời triển khai thực hiện đúng đắn quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, tự hào về thành tựu to lớn do Đảng, Nhà nước, nhân dân lao động sáng tạo ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

  – Tiếp tục củng cố “thế trận”, tổ chức lực lượng đấu tranh kịp thời, sắc bén và hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung đấu tranh trọng tâm, sát với sự chỉ đạo của trên; dự báo kịp thời với sự phát triển của tình hình; phát huy triệt để các lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến, các chuyên gia khoa học hàng đầu, đội ngũ cán bộ đầu ngành, các nhà khoa học, nhà báo và đông đảo các cộng tác viên nhiệt huyết và bản lĩnh cùng tham gia đấu tranh.

  – Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về báo chí và tuyên truyền. Có biện pháp quản lý chặt chẽ mạng Internet, ngăn ngừa các trang mạng độc hại kết hợp với tăng cường mở mới, đa dạng các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh tư tưởng, lý luận của ta. Đây là một nội dung, biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt quan trọng, nhằm ngăn chặn tận “gốc” nguồn tuyên truyền, phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch; quản lý chặt chẽ, không để lộ, lọt, sơ hở về đăng tải thông tin theo quy định của Nhà nước.

  Âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta là rất rõ ràng; kẻ thù tìm mọi cách tấn công ta không một phút ngơi nghỉ, nhất là trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, Song, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và niềm sâu sắc của toàn bộ dân tộc Việt Nam vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, bảo đảm công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay sẽ tiến hành một cách đồng bộ cả về công tác xây dựng hệ thống pháp luật, kinh tế, văn hóa và chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Chống Diễn Biến Hòa Bình Và Bạo Loạn Lật Đổ
 • Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ
 • Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Văn Hóa Đọc
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Văn Hóa Đọc Của Sinh Viên Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
 • Một Số Giải Pháp Để Phát Triển Văn Hóa Đọc Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học
 • Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan
 • Đảng Lãnh Đạo Công Tác Đấu Tranh Phòng, Chống Âm Mưu, Hoạt Động
 • Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Hiện Nay
 • Đấu Tranh Phòng, Chống Âm Mưu “diễn Biến Hòa Bình” Và Những Biểu Hiện “tự Diễn Biến”, “tự Chuyển Hóa” Trên Lĩnh Vực Văn Hóa Hiện Nay
 • Quân Đội Đẩy Mạnh Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Không Gian Mạng
 • Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Phương Hướng, Giải Pháp Cơ Bản Phòng, Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’, Bạo Loạn Lật Đổ?, Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Một Số Giải Pháp Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình, Chuyen De Phong Chong Dien Bien Hßa Binh, Bao Loan Lat Do, Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ , Tài Liệu Nghiên Cứu Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Mot So Giai Phap Phong Chong Chien Luoc Dien Bien Hoa Binh, Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch Đối Với Việt Nam, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phong Hong Dien Bien Hoa Binh Bao Loan Lat Do, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Bài Thu Hoạch Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Về Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình , Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Các Loại Tệ Nạn Xã Hội Phổ Biến Và Phương Pháp Phòng Chống, Liên Hệ Bản Thân Về Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Chuyên Đề 5 Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Hiện Nòa Bình Dương, Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Chính Trị Tư Tưởng Văn Hóa, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Của Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Liên Hệ Bản Thân Về Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Các Giải Pháp Chống Biểu Hiện Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa, Phân Tích âm Mưu Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Đối Với Cách Mạng, Tiểu Luận Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, – Phân Tích Được Sự Cần Thiết Và Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Tác Phong, Phương Pháp Làm Việc Khoa Học Củ, – Phân Tích Được Sự Cần Thiết Và Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Tác Phong, Phương Pháp Làm Việc Khoa Học Củ, Hãy Tính Diện Tích Xung Quanh Và Thể Tích Của Một Khối Hình Lập Phương Có Diện Tích Toàn Phần Là 384, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Các Phương án Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích, Phương án Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Em Hãy Phân Tích Tại Sao Phòng Bệnh Hơn Chống, Tác Hại, Biện Pháp Phòng Chống Rượu Bia, Phương Pháp Dạy Học Tích Hợp Phân Môn Luyện Từ Và Câu Lớp 4, Điện Tích Của Tụ Điện Trong Mạch Dao Động Lc Biến Thiên Theo Phương Trình, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Bài Giải Diện Tích Hình Bình Hành, 4 Phương Pháp Phân Tích Công Việc, Bao Cao Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống Ma Tuy (sửa Đổi), Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Mầm Non, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Sự Cần Thiết Và Tác Dụng Của Phương Pháp Học Đi Đôi Với Hành, 7 Phương Pháp Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Các Phương Pháp Quản Lý, 6 Phương Pháp Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Chi Phí ước Tính, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Phòng Chống Ma Túy, Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa Trên Lĩnh Vực Kinh Tế, Khái Niệm Dao Duc Nha Giadiễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phân Tích Phương Pháp Nghiên Cưu Nhân Trắc Học Ngành May, Phương Pháp Biên Soạn Giáo án Tích Hợp, Bao Scaos Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống M Atuys (sửa Đổi), Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Luật Phòng Chống Ma Túy, Dăng Ki Hoc Tâp Về Phòng Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống “tự Diến Biến, Tự Chu, Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Chuyên Đề Hình Học 10 , Bài Thu Hoạch Phòng Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị Đạo Đức Lối Sống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Phân Tích Diễn Biến Của Lễ Hội, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Các Phương Pháp Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc May Mặc, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học May Mặc, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc May Mặc, Phân Tích Uwu Nhược Điểm Của Các Phuong Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học, Phân Tích ưu,nhược Điểm Của Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học May Mặc , Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Bà Cụ Tứ, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng ông Hai, Hãy Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Bà Cụ Tứ, Phân Tích Diễn Biến Tâm Lí Nhân Vật Mị, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Bà Cụ Tứ, Hãy Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Bà Cụ Tứ, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học N Gành May, Trinh Đọ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Cong Tac Của Quan Nhân , Phấn Đâu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hô, Tài Liệu Học Tập Về Phương Pháp Dạy Học Theo Hướng Tích Cực, Bài Giải Phóng Điện Biên, Lời Bài Giải Phóng Điện Biên, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Mị Trong Đêm Cởi Trói Cho A Phủ, Dàn ý Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Ng Chinh Phụ Trong 8 Câu Thơ Đầu, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Người Chinh Phụ, Hãy Phân Tích Diễn Biến Tâm Lí Của Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác , Hãy Phân Tích Giá Trị Của Các Biện Pháp Nghệ Thuật Được Sử Dụng Trong Khổ , Phân Tích 01 Vụ án Phạm Tội Giết Người. Kiến Nghị Giải Pháp Để Hạn Chế, ý Nghĩa Bài Hát Giải Phóng Điện Biên, Phân Tích Diễn Biến Tâm Lí Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Hãy Phân Tích Diễn Biến Chính Của Trận Cầu Giấy Năm 1873, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Thúy Kiều ở 16 Câu Cuối, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị,

  Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Phương Hướng, Giải Pháp Cơ Bản Phòng, Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’, Bạo Loạn Lật Đổ?, Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Một Số Giải Pháp Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình, Chuyen De Phong Chong Dien Bien Hßa Binh, Bao Loan Lat Do, Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ , Tài Liệu Nghiên Cứu Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Mot So Giai Phap Phong Chong Chien Luoc Dien Bien Hoa Binh, Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch Đối Với Việt Nam, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Phong Hong Dien Bien Hoa Binh Bao Loan Lat Do, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Bài Thu Hoạch Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Về Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình , Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Các Loại Tệ Nạn Xã Hội Phổ Biến Và Phương Pháp Phòng Chống, Liên Hệ Bản Thân Về Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Chuyên Đề 5 Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Hiện Nòa Bình Dương, Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Chính Trị Tư Tưởng Văn Hóa, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Của Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Liên Hệ Bản Thân Về Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Các Giải Pháp Chống Biểu Hiện Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa, Phân Tích âm Mưu Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Đối Với Cách Mạng, Tiểu Luận Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, – Phân Tích Được Sự Cần Thiết Và Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Tác Phong, Phương Pháp Làm Việc Khoa Học Củ, – Phân Tích Được Sự Cần Thiết Và Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Tác Phong, Phương Pháp Làm Việc Khoa Học Củ, Hãy Tính Diện Tích Xung Quanh Và Thể Tích Của Một Khối Hình Lập Phương Có Diện Tích Toàn Phần Là 384, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Các Phương án Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích, Phương án Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Em Hãy Phân Tích Tại Sao Phòng Bệnh Hơn Chống, Tác Hại, Biện Pháp Phòng Chống Rượu Bia, Phương Pháp Dạy Học Tích Hợp Phân Môn Luyện Từ Và Câu Lớp 4, Điện Tích Của Tụ Điện Trong Mạch Dao Động Lc Biến Thiên Theo Phương Trình, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Bài Giải Diện Tích Hình Bình Hành, 4 Phương Pháp Phân Tích Công Việc, Bao Cao Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống Ma Tuy (sửa Đổi), Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Mầm Non, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Sự Cần Thiết Và Tác Dụng Của Phương Pháp Học Đi Đôi Với Hành, 7 Phương Pháp Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trong Tình Hình Mới
 • Luận Văn Thực Trạng Và Những Giải Pháp Phòng Chống Có Hiệu Quả Diễn Biến Hòa Bình Và Bạo Loạn Lật Đổ Trên Lĩnh Vực Chính Trị Tư Tưởng
 • Thủ Tướng Chỉ Đạo Hà Nội Tìm Giải Pháp Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
 • Các Giải Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Không Khí Đô Thị
 • Giải Pháp Giảm Thiều Ô Nhiễm Không Khí Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Liên Hệ Việc Thực Hiện Các Giải Pháp Chủ Yếu Trong Phòng Chống Chiến Lược “diễn Biến Hòa Bình”, Bạo Loạn Lật Đổ… Thu Hoach Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ
 • Một Số Giải Pháp Chủ Yếu Đấu Tranh Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Mạng Internet Hiện Nay
 • Giải Pháp Cơ Bản Đấu Tranh Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng
 • Chống “diễn Biến Hòa Bình” Và Việc Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Vững Mạnh Về Chính Trị
 • Triển Khai Đề Án “quân Đội Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng, Văn Hóa Trong Tình Hình Mới”
 • Họ và tên : NGUYỄN XUÂN TUÂN

  Đ/c: Kim Xuyên- Hồng Lạc-SD-TQ TRƯỜNG TH CHI THIÊT

  Sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng- An ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng- An ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh ; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, vùng trời biển đảo Việt Nam; cảnh giác phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay, sự tự ý thưc về vấn đề lãnh thổ, biên giới, chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao độ trước những âm mưu chống phá, lôi kéo của CNĐQ và các thế lực thù địch. Không những vậy tôi còn hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và Nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam XHCN.

  Là một đảng viên và là một cán bộ giáo viên trong nhà trường bản thân tôi cần phải làm một số vấn đề sau:

  Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

  Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

  Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

  Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

  Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

  Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và Học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của nhà nước.

  Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” do Đảng và chính phủ phát động.

  Thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nguy cơ rất lớn, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ đó nhận rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, sáng tạo, vững vàng kiên định trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

  Luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

  Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia , đ oàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tác Hại Của Nguồn Nước Ô Nhiễm
 • Giải Pháp Cho Vấn Đề Ô Nhiễm Nước Nghiêm Trọng Hiện Nay?
 • Tìm Hiểu Nguyên Nhân Ô Nhiễm Môi Trường Đới Ôn Hoà Và Hậu Quả
 • Thủ Tướng Chỉ Đạo 6 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môi Trường
 • 6 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môi Trường Của Thủ Tướng
 • Giải Pháp Phòng, Chống Diễn Biến Hòa Bình Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Bối Cảnh Mới
 • Phương Hướng, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Những Năm Tới
 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Thông Minh Tại Tp.hcm
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Ở Các Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Chống “diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong bối cảnh mới, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu của “diễn biến hòa bình” là rất thâm độc, nhưng có đạt được hay không lại phụ thuộc vào chính chúng ta. V.I. Lê-nin từng căn dặn: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”4. Vì thế, để giành thắng lợi trong cuộc chiến này, chúng ta cần xây dựng nội bộ mình thật sự vững mạnh. Theo đó, phải phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và phương hướng cơ bản mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đề ra. Trong khi phấn đấu thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII xác định, cần coi trọng tiến hành một số giải pháp chủ yếu sau:

  tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bản chất, mục đích, các thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình”; về mối quan hệ chặt chẽ giữa “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để mọi người chủ động rèn luyện, nâng cao cảnh giác, không mơ hồ, mắc mưu những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

  thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là giải pháp có tính quyết định để vô hiệu hóa sự tác động của “diễn biến hòa bình”; bởi mục tiêu hướng tới của chiến lược này là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, qua đó hòng dùng chính bàn tay chúng ta để xóa bỏ chế độ chính trị của chúng ta.

  kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa từ xa, với chủ động tiến công từ trong “trứng nước”, từ nơi xuất phát các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; không để chúng nhen nhóm gây dựng “ngọn cờ”, hình thành các tổ chức đối lập. Để thực hiện được, phải dựa vào “tai, mắt” của nhân dân. Muốn vậy, cấp ủy và chính quyền các cấp phải hết sức chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời giải tỏa những bức xúc của dân trong quan hệ với chính quyền. Trên cơ sở đó để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, vô hiệu hóa mọi mưu đồ, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

  Tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng và bảo vệ đất nước, kết hợp “xây” và “chống” trên mọi lĩnh vực; lấy xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh là cốt lõi, phải là liệu pháp căn bản để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • ‘giải Pháp Cấp Bách’ Cho Ô Nhiễm Không Khí
 • Skkn “một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Chủ Nhiệm Lớp 10 Ở Trường Thpt Cao Lãnh 1..”
 • Hệ Thống Nhà Thông Minh Với Công Nghệ Ailife
 • Giải Pháp Nhà Thông Minh Lumi
 • Giải Pháp Nhà Thông Minh Arkos
 • Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Ở Việt Nam Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Bối Cảnh Mới
 • Phương Hướng, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Những Năm Tới
 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Thông Minh Tại Tp.hcm
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Ở Các Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Loạt Bài: Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Mới Ở Địa Bàn Khu Dân Cư (Phần 2)
 • “Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành, nhằm xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội bằng các phương thức, thủ đoạn phi vũ trang kết hợp với răn đe quân sự. Tính chất của “diễn biến hòa bình” là vô cùng thâm độc, tinh vi, nham hiểm, giấu mặt trá hình, ngụy trang dưới các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Tác hại của “diễn biến hòa bình” đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa và phong trào cách mạng thế giới là vô cùng to lớn. Đối với nước ta, “diễn biến hòa bình” thực sự trở thành một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, đe dọa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” là một yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách và là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; góp phần bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang ra sức xây dựng.

  Nhận rõ nguy có đó, trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chúng ta cũng còn bộc lộ không ít hạn chế và yếu kém. Một số tổ chức, lực lượng còn biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác về âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc của chiến lược “diễn biến hòa bình”, cũng như tính chất nguy hiểm, gay go, ác liệt của các cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc để giữ vững độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đặc biệt, còn tư tưởng chủ quan, thiếu tính chủ động trong đấu tranh phòng và chống; nội dung, biện pháp đấu tranh chưa toàn diện trên các lĩnh vực, còn lúng túng, thiếu nhạy bén trong công tác tuyên truyền, định hướng cũng như cách thức tổ chức sử dụng lực lượng và các hình thức đấu tranh nên tính hiệu quả chưa cao.

  Trong những năm tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, sẽ có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, với những khó khăn, thách thức mới đối với nước ta. Đặc biệt là khi chúng ta đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Lợi dụng những vấn đề này, các thế lực thù địch sẽ quyết liệt đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều âm mưu, thủ đoạn, hình thức, phương tiện tinh vi, xảo quyệt để chống phá nước ta trên tất cả các lĩnh vực, nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, tiến tới thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tình hình trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

  Một là, nâng cao nhận thức của các chủ thể về “diễn biến hòa bình” và đấu tranh phòng, chống Hai là, phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” “diễn biến hòa bình” Ba là, tăng cường phối hợp, kết hợp giữa các tổ chức, các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”

  Cần làm cho quần chúng nhân dân nhận thức được rằng, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc rất gay go và quyết liệt, phức tạp và lâu dài. Do đó, cuộc đấu tranh này giành được thắng lợi hay không phụ thuộc vào lực lượng cách mạng có nhận thức đúng và đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng của mình hay không. Theo đó, trước hết, cần nâng cao nhân thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Muốn vậy, phải tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao và niềm tin sắt đá vào độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhờ đó, có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù; đồng thời, chủ động đoàn kết chặt chẽ trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

  Bên cạnh đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” với đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận hiện nay. Nghiên cứu lý luận có kết hợp chặt chẽ với đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” mới gắn sát được với những vấn đề của thực tiễn đang đặt ra, mới trả lời được những vấn đề của thực tiễn đòi hỏi. Nhờ đó, sẽ giải đáp được yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, khi đó công tác nghiên cứu lý luận mới đi vào chiều sâu, thực chất; theo đó, công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

  Bốn là, kết hợp giữa đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” với đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  Công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” là trách nhiệm của các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là các cấp ủy và cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị. Theo đó, các tổ chức đảng cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và tiến hành công tác tư tưởng, lý luận; nâng cao tính chiến đấu và sức thuyết phục trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng loại hình tổ chức đảng mà xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Các tổ chức đảng cần phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, tư tưởng cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, cần phát huy tốt vai trò của các cơ quan chức năng, lực lượng chuyên trách được giao nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Duy trì thường xuyên hoạt động của ban chỉ đạo các cấp; củng cố, kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của thành viên các ban chỉ đạo, nhất là Ban Chỉ đạo Đề án 609 của Trung ương. Làm tốt công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới trong nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong đề ra các chủ trương, biện pháp đấu tranh phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh diễn ra không cho kẻ địch lợi dụng chống phá. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm kịp thời các hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong các cơ quan, đơn vị và địa phương.

  Các tổ chức, các lực lượng có sự chỉ đạo chung thống nhất sẽ tạo nên sự thống nhất trong hành động, tạo nên sức mạnh của một khối thống nhất đủ sức để đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Do đó, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” cần phải được tiến hành đồng bộ trên tất cả các mặt công tác và phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phân công trách nhiệm hợp lý, bảo đảm sự phối hợp giữa các lực lượng một cách hợp lý nhất. Có sự phối hợp một cách hiệu quả giữa các Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (Ban Chỉ đạo Trung ương 94); Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực lý luận (Ban Chỉ đạo Đề án 609); Ban Chỉ đạo đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật (Ban Chỉ đạo Đề án 213); giữa Trung ương với địa phương, giữa các bộ, ngành và giữa các bộ phận trong từng ban chỉ đạo được đồng bộ, nhịp nhàng. Cần có cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, các lực lượng, khắc phục những sự bất cập, chồng chéo trong công tác lãnh đạo, quản lý.

  Năm là, tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”

  Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quy định của Đảng về quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Tạo sự lãnh đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan đảng và chính quyền, giữa các cơ quan chức năng và các học viện, nhà trường, trường đại học, viện nghiên cứu; trong đó, chú trọng ở mỗi địa phương, giữa các cơ quan cùng cấp và giữa các địa phương và các cấp với nhau. Huy động được toàn thể nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tạo ra sức mạnh to lớn đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, triển khai có hiệu quả sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các nghị quyết của Đảng đã đề ra, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII.

  Để góp phần giữ vững an ninh quốc gia, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, cần đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với ngăn chặn có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo thường xuyên, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội. Căn cứ vào hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở cần xác định rõ nội dung, biện pháp, yêu cầu đạt được trong nhiệm vụ phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phù hợp với từng giai đoạn và tình hình tại địa phương, đơn vị mình.

  Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, không để họ mơ hồ, mất cảnh giác về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để kẻ địch lợi dụng để tiến hành đẩy mạnh hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phải làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất, năng lực, đảm bảo về số lượng và cơ cấu. Luôn bám sát thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tình hình chung để có chủ trương biện pháp lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, có biện pháp phù hợp, kịp thời trong tiến hành đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TƯ, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Thường xuyên đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Tăng kinh phí cho hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Kết hợp nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn ngân sách Nhà nước phục vụ cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Có chủ trương đúng trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới, nhất là công nghệ thông tin trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Mặt khác, những người tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng cũng cần được quan tâm thỏa đáng cả về vật chất lẫn tinh thần để họ có thể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, đập tan các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Có chế độ thù lao tương xứng cho những công trình, chuyên đề chuyên sâu về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” để thu hút những người tâm huyết tham gia viết bài đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nâng cao hiệu quả đáu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay. Bên cạnh đó cần hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các lực lượng, chủ thể tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Có quy định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”./

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Phòng, Chống Diễn Biến Hòa Bình Hiện Nay
 • ‘giải Pháp Cấp Bách’ Cho Ô Nhiễm Không Khí
 • Skkn “một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Chủ Nhiệm Lớp 10 Ở Trường Thpt Cao Lãnh 1..”
 • Hệ Thống Nhà Thông Minh Với Công Nghệ Ailife
 • Giải Pháp Nhà Thông Minh Lumi
 • Luận Văn Thực Trạng Và Những Giải Pháp Phòng Chống Có Hiệu Quả Diễn Biến Hòa Bình Và Bạo Loạn Lật Đổ Trên Lĩnh Vực Chính Trị Tư Tưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trong Tình Hình Mới
 • Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ
 • Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan
 • Đảng Lãnh Đạo Công Tác Đấu Tranh Phòng, Chống Âm Mưu, Hoạt Động
 • Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Hiện Nay
 • Trong những thập kỷ tới, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu hiện dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên thế giới vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt với nhiều hình thức khác nhau. Tuy vậy, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn. Xu thế toàn cầu hóa về kinh tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực đang mở ra những cơ hội và thách thức mới. Thế giới tiếp tục đối mặt với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề thiên tai, dịch bệnh, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn định do cạnh tranh lợi ích chiến lược giữa các nước lớn. Khu vực Đông Nam Á nổi lên là sự phức tạp trong ứng xử vấn đề Biển Đông, sự tranh chấp ảnh hưởng của các nước lớn ngày càng gia tăng, tạo nguy cơ mất ổn định, thậm chí căng thẳng trong các quan hệ song phương, đa phương. Trong bối cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức chống phá cách mạng nước ta, chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, với thực hiện chiến lược hết sức nguy hiểm là “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ. Các thế lực phản động, thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng và được chúng ta nhận thức đầy đủ hơn. Đấu tranh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đối ngoại là những nội dung và phương thức cần được đặc biệt chú trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

  TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

   Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

   Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

   Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

  NẠP THẺ NGAY

  DANH MỤC TÀI LIỆU LUẬN VĂN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tướng Chỉ Đạo Hà Nội Tìm Giải Pháp Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
 • Các Giải Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Không Khí Đô Thị
 • Giải Pháp Giảm Thiều Ô Nhiễm Không Khí Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Báo Động Ô Nhiễm Nước Tại Việt Nam
 • Skills 1 Trang 12 Unit 7 Anh 8 Mới, Ô Nhiễm Nước Là Sự Nhiễm Độc Của Những Cá Thể Nước Như Hồ, Sông, Đại Dương Và Nước Ngầm (Nước Bên
 • Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Trong Chiến Lược “diễn Biến Hòa Bình”, Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng, Chống Âm Mưu Thủ Đoạn Của Các Thế Lực Thù Địch Phản Động
 • Tài Liệu Tham Khảo Nghiên Cứu, Học Tập Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh (Quốc Phòng 2)
 • Phòng, Chống “Diễn Biến Hòa Bình” Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng, Văn Hóa Trong Quân Đội
 • Bài 5: Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ,xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam; Quản Lý Tài Nguyên, Bảo Vệ Môi Trường.
 • Skkn Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Của Chi Bộ Trường Thpt Nguyễn Thị Lợi Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Bùi Nhị

  Trường chính trị tỉnh Kon Tum

  Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ chống Việt Nam, các thế lực thù địch luôn coi việc lợi dụng vấn đề dân tộc là một trọng điểm.

  Trong những thập kỷ gần đây, chúng ra sức chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lợi dụng những khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền kính động, gây mất ổn định, tạo dựng lực lượng chính trị đối lập… kêu gọi sự can thiệp, hỗ trợ từ bên ngoài đế chống phá cách mạng Việt Nam.

          Tây Nguyên của Việt Nam là nơi quy tụ đồng bào thuộc nhiều dân tộc khác nhau sinh sống. Các thế lực thù địch đang tập trung vào địa bàn này để chống phá. Được thế lực phản động nước ngoài hỗ trợ, chúng tìm mọi cách vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và hiệu lực của chính quyền các cấp, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện âm mưu thành lập cái gọi là “nhà nước Đê Ga tự trị”, tạo cớ để nước ngoài nhảy vào can thiệp. Chúng đã gây nên các cuộc bạo loạn chính trị ở nhiều nơi trên địa bàn Tây Nguyên (năm 2001 và 2004).

          Một số nét cơ bản về âm mưu, thủ đoạn chống phá hiện nay cho thấy, lợi dụng vấn đề dân tộc đã thực sự trở thành một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Qua công tác đấu tranh, chúng ta nhận diện âm mưu, thủ đoạn của địch trong “diễn biến hòa bình” về vấn đề dân tộc với một số nét cơ bản sau:

          – Vấn đề dân tộc là một trong những nội dung trọng tâm của “diễn biến hoà bình”, được coi là vấn đề then chốt của địch nhằm phá vở khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, chia rẽ Nhân dân vvới Đảng, Nhà nước.

          – Trong vấn đề dân tộc, địch tập trung tuyên truyền nhằm “khoét sâu”, “nới rộng” mâu thuẫn nội bộ dân tộc thông qua triệt để khai thác, nhào nặn thông tin, tuyên truyền tiêu cực về dân sinh, dân trí, dânchủ, môi trường tự nhiên và văn hóa, xã hội.

          – Kích động hình thành tâm lý kỳ thị, phân biệt trong một bộ phận Nhân dân; xây dựng ‘ngọn cờ” nhằm tập hợp lực lượng trong đồng bào dân tộc thiểu số.

          Thứ nhất, lợi dụng vấn đề dân tộc với chiên lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch thống nhất với nhau về mục tiêu, nội dung, biện pháp chống phá cách mạng Việt Nam.

          Về mục tiêu, việc lợi dụng vấn đề dân tộc với chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đều là loại hoạt động tiến công chông phá cách mạng nước ta, đi đến loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.

          Về nội dung tiến công, phá hoại, lợi dụng vấn đề dân tộc với chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ diễn ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

          Về biện pháp thực hiện, lợi dụng vấn đề dân tộc với chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chủ yếu bằng các hoạt động phi vũ trang, bằng chính lực lượng từ bên trong có sự trợ lực, răn đe bằng sức mạnh toàn diện ở bên ngoài.

          Thứ hai, bắt nguồn từ đặc điểm Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và tầm quan trọng đặc biệt của các dân tộc trong cách mạng Việt Nam hiện nay.

          Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh (chiếm trên 86% dân số cả nước) là dân tộc đa số, còn lại 53 dân tộc (chiếm gần 16% dân số cả nước). Tuy là các dân tộc thiểu số nhưng 53 dân tộc thiểu số có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thành bại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì thế, Đảng và Nhà nưởc ta luôn quan tâm sâu sắc đến vấn đề dân tộc, coi thực hiện tốt chính sách dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng.

          Thấy được tầm quan trọng của các dân tộc hợp thành quốc gia dân tộc Việt Nam, kế tục chính sách mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã thực hiện trước đây, ngày nay các thê lực thù địch càng ráo riết, triệt đề khai thác, tận dụng vấn đề dân tộc, coi đó là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng nưởc ta.

          Thứ ba, vùng các dân tộc thiểu số ở nước ta đang có những khó khăn mà kẻ địch có thể lợi dụng chống phá.

          Mặc dầu đã có sự quan tâm toàn diện và sâu sắc của Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta, song do nhiều nguyên nhân về lịch sử, địa lý… và cả những hạn chế, sai sót trong tổ chức thực hiện, cho đến nay vùng các dân tộc thiểu số của nưốc ta vẫn còn nhiều khó khăn cả về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiêu số nhiều nơi còn khó khăn, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hoá, đời sống và quốc phòng, an ninh còn nhiều bất cập. Các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng những hạn chế đó để chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, đây là một lý do giải thích vì sao lợi dụng vấn đề dân tộc trở thành một trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thê lực thù địch đối vối cách mạng Việt Nam hiện nay./.

    Đặng Luận, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum – Sưu tầm, biên soạn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Siêu Công Nghệ Chống Ô Nhiễm Không Khí
 • Nâng Cao Chất Lượng Môi Trường
 • Ngành Y Tế: Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bản Yêu Cầu Điều Tra Của Kiểm Sát Viên
 • Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100