Top 15 # Xem Nhiều Nhất Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại / 2023

Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Phat Trien Kinh Te Gan Voi Tang Cuong Cung Co Quoc Phong An Ninh Va Hoat Dong Doi Ngoai, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2019, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Van Để Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Su Can Thiet Phai Tang Cuong Quoc Phong An Ninh, Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Su Can Thiet Phai Tang Cuong Quoc Phong An Ninh Trong Thoi Ky Qua Do Len Chu Nhgia Xa Hoi, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Bài Thu Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Tăng Cường Củng Cố Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Quan Điểm Chỉ Đạo Của Đảng Về Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Với Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bài Thu Hoach Thưc Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Gắn Với An Ninh Quốc Phòng, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Tăng Cường Quốc Phongf An Ninh, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Bài 15 Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Bài 15 Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại Của Đảng Thời Kỳ Quá Độ Lên Cnxh, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Thuan Loi Kho Khan Doi Voi Linh Vuc Quoc Phong An Ninh Doi Ngoai, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại Trong Thời Kì Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Về Quốc Phòng An Ninh, Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Vấn Đề An Ninh Quốc Phòng Đối Ngoại Trong Thời Kì Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Bai 15 Van De Quoc Phong An Ninh Doi Ngoai Trong Thoi Ky Qua Do Len Cnxh, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Cnxh, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Bài Giảng Điện Tử Vấn Đề Quốc Phong An Ninh, Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Cnxh, Trách Nhiệm Học Sinh Đối Với Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Gắn Với Tăng Cường, Củng Cố Quốc Phòng, Noi Dung Chu Yesu Giữa Phát Trienr Ktxh Và Tăng Cuongf Quốc Phòng An Ninh, Cac Giai Phap An Ninh Quoc Gia, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Chi Thi Bo Quoc Phong Ve Tang Cuong Giao Duc Quan Ly Ky Luat, Chỉ Thị 62-ct/tw Tăng Cường Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng Toàn Dân …, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Tăng Cường Quản Lý Đất Quốc Phòng, Chỉ Thị Số 05/ct-bqp Tăng Cường Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Đất Quốc Phòng., Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Của Đảng, Tham Luận Vê Công Tac An Ninh Quoc Phong Tư Phap, Cac Bien Phap Nen Quoc Phong Toan Dan Va An Ninh Nhan Dan, Chỉ Thị Số 103/ct-. Bqp Ngày 28/11/2019 Của Bộ. Quốc Phòng Và Các Văn Bản Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Chỉ Thị Số 103/ct-. Bqp Ngày 28/11/2019 Của Bộ. Quốc Phòng Và Các Văn Bản Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Trách Nhiệm Trong Việc Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân, Đồng Chí Trình Bầy Mục Tiêu, Nhiệm Vụ, Quốc Phòng An Ninh Và Nguyên Tắc Lãnh Đạo Của Đảng, Quan Điểm Và Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Thực Hiện Đường Lối Quốc Phòng, An Ninh, Chỉ Thị Số 04/ct-bq Ngày 09/02/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng “về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng “về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo , Chỉ Thị 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục , Hỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản L, Chỉ Thị 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục, Chỉ Thị Số 04/ct-bq Ngày 09/02/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Dương Lói, Quan Diểm, Chính Sách, Pháp Luạt Của Nha Nươc Ve Quoc Phong An Ninh, Nội Dung Cơ Bản Của Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Giải Pháp Cơ Bản Đam Bảo An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Liên Hệ Trách Nhiệm Sinh Viên Trong Việc Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân An Ninh Nhân Dân , Bai Thu Hoach Ve Quan Diem, Dương Lio, Chinh Sach, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Luat Phap Cua Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Noi Dung Duong Loi, Quan Diem, Chinh Sach Cua Dang, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Quan Điểm Của Đảng Về Đường Loói Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach, Phap Luat Cua Nha Nuoc Viet Nam Ve Quoc Phong An Ninh., Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân … Trên Cơ Sở Đó Xây Dựng ý Thức Trách Nhiệm, Tự, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân … Trên Cơ Sở Đó Xây Dựng ý Thức Trách Nhiệm, Tự, Trình Bày Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Củ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Gia, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Quốc Phong La Gi, Trách Nhiệm Quyền Han Cua Hang, Ubnd, Ubmttq Doi Voi Quốc Phong, Liên He Bia Phuo, Quốc Phong La Gi, Trách Nhiệm Quyền Han Cua Hang, Ubnd, Ubmttq Doi Voi Quốc Phong, Liên He Bia Phuo, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quoc Phong An Ninh 2, An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh,

Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Phat Trien Kinh Te Gan Voi Tang Cuong Cung Co Quoc Phong An Ninh Va Hoat Dong Doi Ngoai, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2019, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Van Để Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Su Can Thiet Phai Tang Cuong Quoc Phong An Ninh, Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Su Can Thiet Phai Tang Cuong Quoc Phong An Ninh Trong Thoi Ky Qua Do Len Chu Nhgia Xa Hoi, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Bài Thu Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Tăng Cường Củng Cố Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Quan Điểm Chỉ Đạo Của Đảng Về Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Với Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bài Thu Hoach Thưc Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Gắn Với An Ninh Quốc Phòng, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Tăng Cường Quốc Phongf An Ninh, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Bài 15 Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Bài 15 Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại Của Đảng Thời Kỳ Quá Độ Lên Cnxh, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Thuan Loi Kho Khan Doi Voi Linh Vuc Quoc Phong An Ninh Doi Ngoai, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại Trong Thời Kì Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Về Quốc Phòng An Ninh, Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Vấn Đề An Ninh Quốc Phòng Đối Ngoại Trong Thời Kì Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Bai 15 Van De Quoc Phong An Ninh Doi Ngoai Trong Thoi Ky Qua Do Len Cnxh, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Cnxh, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Bài Giảng Điện Tử Vấn Đề Quốc Phong An Ninh, Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Cnxh, Trách Nhiệm Học Sinh Đối Với Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Gắn Với Tăng Cường, Củng Cố Quốc Phòng, Noi Dung Chu Yesu Giữa Phát Trienr Ktxh Và Tăng Cuongf Quốc Phòng An Ninh, Cac Giai Phap An Ninh Quoc Gia, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Đối Ngoại Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Chi Thi Bo Quoc Phong Ve Tang Cuong Giao Duc Quan Ly Ky Luat, Chỉ Thị 62-ct/tw Tăng Cường Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng Toàn Dân …, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Tăng Cường Quản Lý Đất Quốc Phòng, Chỉ Thị Số 05/ct-bqp Tăng Cường Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Đất Quốc Phòng., Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Của Đảng,

Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc / 2023

Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Van Để Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh, Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Quốc Phòng An Ninh, Su Can Thiet Phai Tang Cuong Quoc Phong An Ninh, Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Bài Thu Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Tăng Cường Củng Cố Quốc Phòng An Ninh, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Su Can Thiet Phai Tang Cuong Quoc Phong An Ninh Trong Thoi Ky Qua Do Len Chu Nhgia Xa Hoi, Quan Điểm Chỉ Đạo Của Đảng Về Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Với Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Phat Trien Kinh Te Gan Voi Tang Cuong Cung Co Quoc Phong An Ninh Va Hoat Dong Doi Ngoai, Tăng Cường Quốc Phongf An Ninh, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Gắn Với Tăng Cường, Củng Cố Quốc Phòng, Noi Dung Chu Yesu Giữa Phát Trienr Ktxh Và Tăng Cuongf Quốc Phòng An Ninh, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Tăng Cường Quản Lý Đất Quốc Phòng, Chỉ Thị 62-ct/tw Tăng Cường Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng Toàn Dân …, Chỉ Thị Số 05/ct-bqp Tăng Cường Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Đất Quốc Phòng., Chi Thi Bo Quoc Phong Ve Tang Cuong Giao Duc Quan Ly Ky Luat, Chỉ Thị Số 103/ct-. Bqp Ngày 28/11/2019 Của Bộ. Quốc Phòng Và Các Văn Bản Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Chỉ Thị Số 103/ct-. Bqp Ngày 28/11/2019 Của Bộ. Quốc Phòng Và Các Văn Bản Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng “về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng “về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo , Hỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Chỉ Thị Số 04/ct-bq Ngày 09/02/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản L, Chỉ Thị 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục , Chỉ Thị Số 04/ct-bq Ngày 09/02/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp, Chỉ Thị 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với Thế Trận An Ninh Nhân Dân, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Sach Quoc Phong An Ninh, Luật An Ninh Quốc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Tăng Cường Quản Lý Nhà Nước Về Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Tâm Đắc Nhất, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 1, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Tầm Quan Trọng Cua Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Yêu Cầu Quản Lý Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh,

Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Van Để Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh, Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Quốc Phòng An Ninh, Su Can Thiet Phai Tang Cuong Quoc Phong An Ninh, Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Bài Thu Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Tăng Cường Củng Cố Quốc Phòng An Ninh, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Su Can Thiet Phai Tang Cuong Quoc Phong An Ninh Trong Thoi Ky Qua Do Len Chu Nhgia Xa Hoi, Quan Điểm Chỉ Đạo Của Đảng Về Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Với Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Phat Trien Kinh Te Gan Voi Tang Cuong Cung Co Quoc Phong An Ninh Va Hoat Dong Doi Ngoai, Tăng Cường Quốc Phongf An Ninh, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Gắn Với Tăng Cường, Củng Cố Quốc Phòng, Noi Dung Chu Yesu Giữa Phát Trienr Ktxh Và Tăng Cuongf Quốc Phòng An Ninh, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Tăng Cường Quản Lý Đất Quốc Phòng, Chỉ Thị 62-ct/tw Tăng Cường Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng Toàn Dân …, Chỉ Thị Số 05/ct-bqp Tăng Cường Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Đất Quốc Phòng., Chi Thi Bo Quoc Phong Ve Tang Cuong Giao Duc Quan Ly Ky Luat, Chỉ Thị Số 103/ct-. Bqp Ngày 28/11/2019 Của Bộ. Quốc Phòng Và Các Văn Bản Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Chỉ Thị Số 103/ct-. Bqp Ngày 28/11/2019 Của Bộ. Quốc Phòng Và Các Văn Bản Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng “về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng “về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo , Hỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Chỉ Thị Số 04/ct-bq Ngày 09/02/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản L, Chỉ Thị 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục , Chỉ Thị Số 04/ct-bq Ngày 09/02/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp, Chỉ Thị 91/ct-bqp, Ngày 22-11-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với Thế Trận An Ninh Nhân Dân, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, An Ninh Quoc Phong,

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh / 2023

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Quốc phòng được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, được trích dẫn như sau:

Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của Bộ.

1. Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên

a) Tổ chức biên soạn, thẩm định chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các trường trung học phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Xây dựng chương trình lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường tiểu học và trung học cơ sở;

b) Hướng dẫn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh;

c) Xây dựng quy hoạch, chỉ đạo hoạt động của hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản lý chất lượng môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh;

d) Kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Bảo đảm an ninh và chính sách, bồi dưỡng cán bộ

a) Xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khủng bố; an ninh, trật tự an toàn của Bộ và trong các cơ sở giáo dục đào tạo;

b) Hướng dẫn những nội dung mới về sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về an ninh cho học sinh, sinh viên;

c) Hướng dẫn thực hiện chính sách cho sĩ quan quân đội và công an biệt phái trong ngành giáo dục;

d) Hướng dẫn thực hiện các quy định đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Công tác quân sự, quốc phòng trong các đơn vị thuộc Bộ

a) Hướng dẫn quy hoạch, đào tạo sĩ quan dự bị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; đăng ký nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên; tổ chức các hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ, tham gia nhiệm vụ phòng thủ khu vực, Kế hoạch động viên thời chiến (B), Kế hoạch chuyển trạng thái khi có chiến tranh (A), Kế hoạch chiến đấu tại chỗ (C);

b) Kiểm tra việc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới / 2023

Thứ ba, 28 Tháng 7 2015 10:15

(LLCT) – Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển, đảo của nước ta, việc dự báo, đánh giá những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, đề xuất các giải pháp về nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là yêu cầu khách quan, cấp thiết.

1. Những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Kinh tế thế giới vẫn gặp khó khăn, khủng hoảng kinh tế chưa được khắc phục nhưng sẽ từng bước phục hồi, cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh tạo ra cơ hội và thách thức mới trong phát triển kinh tế.

Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á – Thái Bình Dương nhằm củng cố vị thế siêu cường số 1 và lợi ích chiến lược, thực thi phương thức lật đổ các chính quyền cản trở lợi ích của Mỹ bằng “cách mạng màu, cách mạng đường phố”, bạo loạn kết hợp với bao vây cấm vận kinh tế, gây sức ép chính trị, ngoại giao; tạo ra lực lượng đối lập bên trong, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, kích động gây bạo loạn tạo cớ can thiệp.

Trung Quốc thực hiện chủ trương “chấn hưng dân tộc Trung Hoa”, trỗi dậy mạnh mẽ, chủ động can dự vào các vấn đề chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh thế giới; tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ lợi ích cốt lõi, giành chủ quyền biển, đảo ở biển Hoa Đông và Biển Đông v.v.. nhằm trở thành cường quốc hàng đầu ở châu Á và thế giới, cạnh tranh vai trò lãnh đạo của Mỹ; chủ động sử dụng con bài đầu tư, viện trợ kinh tế, lôi kéo, chi phối một số nước, chia rẽ ASEAN, Việt Nam, Lào, Campuchia.

Bất ổn chính trị, xung đột cục bộ trên thế giới và khu vực có những diễn biến khôn lường, có chiều hướng gia tăng; cạnh tranh giữa Mỹ và các cường quốc làm cho tình hình thế giới diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, kích động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “bạo loạn” lật đổ chế độ; tranh chấp Biển Đông diễn biến phức tạp đe dọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia…

Sự nghiệp đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, giữ vững sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội; thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện v.v.. Tuy nhiên còn nhiều tồn tại yếu kém và phát sinh những nhân tố mới ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, tham nhũng, quan liêu làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn yếu kém, nhiều vụ việc xảy ra do yếu kém trong quản lý nhà nước gây ra băn khoăn, lo lắng trong nhân dân.

Kinh tế tuy ổn định và tăng trưởng nhưng chưa bền vững; năng suất, chất lượng hiệu quả, khả năng cạnh tranh thấp; đầu tư dàn trải, lãng phí còn lớn; tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói còn cao. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân, nhất là khiếu kiện về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp và chưa được giải quyết thoả đáng, gây bức xúc trong xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chia rẽ sự đoàn kết nhân dân với Đảng, Nhà nước…

2. Một số giải pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Một là, khắc phục những hạn chế yếu kém, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương đối với công tác quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh ở các cấp, các ngành, địa phương.

Thường xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng trong Quân đội và Công an thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Quân đội, Công an chính quy, hiện đại, tinh nhuệ, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi trong mọi tình huống. Trong tình hình hiện nay, cần ưu tiên đầu tư đi thẳng, tiến nhanh lên hiện đại đối với các lực lượng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động, cảnh sát biển.

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh, thành; đặc biệt chú trọng xây dựng thế trận lòng dân và thế trận phòng thủ trên các địa bàn chiến lược; xây dựng các khu phòng thủ tỉnh (thành) vững chắc đi đôi với xây dựng lực lượng cơ động tinh nhuệ.

Xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh kết hợp với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước.

Mỗi khu vực phòng thủ tỉnh (thành) rà soát lại tình hình chính trị ở từng cơ sở, có kế hoạch giải quyết các điểm nóng, tháo gỡ các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữa nhân dân với lãnh đạo, quản lý địa phương, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị.

Xây dựng “thế trận lòng dân” phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề bức xúc, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng khó khăn, đặc biệt trên các địa bàn xung yếu.

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Xây dựng nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh thích hợp cho từng cấp học, từng hệ đào tạo trong chương trình giáo dục.

Đầu tư thích đáng cho công nghiệp quốc phòng, xây dựng các kế hoạch cụ thể và thực hiện có hiệu quả sản xuất, trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật phù hợp với điều kiện đất nước và chiến tranh hiện đại; tận dụng khả năng công nghiệp dân dụng phục vụ quốc phòng, khai thác khả năng của công nghiệp quốc phòng phục vụ nhu cầu kinh tế. Huy động các ngành khoa học – kỹ thuật tham gia phát triển khoa học và công nghệ quân sự, an ninh, cải tiến vũ khí, trang bị, bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các lực lượng vũ trang.

Đổi mới cơ chế chính sách về quốc phòng, an ninh, nhất là chính sách đối với Quân đội, Công an trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền về biển, đảo cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng, dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ cơ quan chức năng Trung ương. Đặc biệt, cần cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, chính xác để mọi người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân thế giới hiểu cơ sở pháp lý, cơ sở lịch sử và sự chiếm hữu thực tế của Việt Nam trên các vùng biển, đảo; hiểu rõ quan điểm, lập trường của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển.

Cần kết hợp công tác tuyên truyền về biển, đảo với công tác giáo dục pháp luật, làm cho cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân hiểu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về biển, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của tàu, thuyền nước ngoài ở vùng biển Việt Nam.

Cần sớm đưa các nội dung về chủ quyền biên giới và lãnh thổ, biển, đảo vào sách giáo khoa ở các cấp phổ thông và đại học; in và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt Nam và quốc tế các bản đồ mới về đường biên giới trên bộ và các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về Biển Đông, khẳng định vững chắc chủ quyền của Việt Nam, cả về mặt pháp lý, cơ sở lịch sử qua các thời kỳ.

Trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, chúng ta cần có những biện pháp thích đáng ở các cấp độ khác nhau: song phương, khu vực và toàn cầu. Một mặt, kiên trì theo đuổi các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS; mặt khác, coi trọng sử dụng hiệu quả cơ chế toàn cầu và khu vực, thông qua các diễn đàn của Liên Hợp quốc và ASEAN để các tổ chức này có tiếng nói, thể hiện rõ quan điểm đối với hành vi vi phạm chủ quyền của một quốc gia thành viên, đồng thời chuẩn bị các tài liệu, căn cứ để khi cần thiết sử dụng các biện pháp pháp lý khởi kiện ra Tòa án quốc tế.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển đảo. Trong bối cảnh bất ổn trên các vùng biển của Việt Nam hiện nay, việc tập trung nỗ lực xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển, nhất là lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Lực lượng kiểm ngư là yêu cầu cấp bách. Hải quân nhân dânViệt Nam là lực lượng chuyên trách hoạt động trên biển – giữ vai trò nòng cốt và trách nhiệm nặng nề trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc, cần được ưu tiên đầu tư xây dựng theo hướng đi nhanh và tiến thẳng lên hiện đại và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, đặc biệt là các lực lượng thường xuyên tuần tra trên biển và chốt giữ các đảo ở khơi xa. Cảnh sát biển Việt Namlà lực lượng chuyên trách quản lý, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc cần được tiếp tục củng cố, hoàn thiện về tổ chức biên chế, tăng cường trang bị hiện đại, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai. Bộ đội biên phòngcần được đầu tư bảo đảm đủ trang bị kỹ thuật, phương tiện khí tài, phương tiện cơ động… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, cứu hộ – cứu nạn, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Xây dựng lực lượng dân quântự vệ biểntheo phương châm “rộng khắp”, ở đâu có tàu, thuyền hoạt động trên biển, có dân định cư ở ven biển và trên đảo, ở đó có dân quân tự vệ; lấy các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã làm nòng cốt; tổ chức biên chế phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, bảo đảm tạo thành 3 tuyến: ven bờ, trong lộng, ngoài khơi; coi trọng xây dựng lực lượng hoạt động trên biển, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Kiểm ngưlà lực lượng mới được xây dựng, cần được gấp rút kiện toàn về tổ chức, nhân lực, với các đội tàu được trang bị hiện đại từ cấp Trung ương đến các vùng, các chi cục thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển. Đây là lực lượng kiểm soát dân sự của Việt Nam, có đầy đủ thẩm quyền để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm của tàu, thuyền, giàn khoan của nước ngoài; hỗ trợ ngư dân, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia ở các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Năm là, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, các công trình phòng thủ ở các vùng biển, đảo. Cần tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, các công trình dân sinh trên các đảo, bảo đảm cuộc sống của cư dân, khẳng định chủ quyền của đất nước. Gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, các công trình dân sinh phải chủ động xây dựng các công trình phòng thủ biển, đảo, đủ khả năng ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, đánh chiếm đảo của các lực lượng nước ngoài.

Xây dựng lực lượng khai thác biển, có chính sách, kế hoạch hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.Để khẳng định chủ quyền biển, đảo cần đẩy mạnh các hoạt động khai thác trên các vùng biển thuộc chủ quyền của đất nước. Cần tăng cường các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, bảo vệ các hoạt động của công ty dầu khí và các nhà đầu tư nước ngoài. Xúc tiến việc thành lập các doanh nghiệp nhà nước, các hợp tác xã, công ty tư nhân trong hoạt động đánh bắt, chế biến hải sản. Có chính sách, kế hoạch hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Các lực lượng đánh bắt, khai thác trên biển phải được đầu tư, hỗ trợ đồng bộ cả về phương tiện, cung cấp hậu cần nghề cá và thu mua, chế biến hải sản. Sự có mặt của các lực lượng này trên các ngư trường không chỉ có ý nghĩa phát triển kinh tế biển mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sáu là, nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình của từng lĩnh vực, của các cấp, các ngành, được cụ thể hóa trong hoạt động của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như trong từng quy hoạch, kế hoạch cụ thể ở địa phương và các ngành vừa phải quan tâm đến mục tiêu kinh tế – xã hội, vừa phải chú ý đến yêu cầu của quốc phòng – an ninh, tính đến việc sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội phải phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải có giải pháp đột phá ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gắn bó tình cảm yêu nước với yêu chế độ, bảo vệ Tổ quốc với bảo vệ chế độ XHCN.

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt, vì vậy phải chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang có quân số hợp lý, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, được bố trí phù hợp trên các địa bàn chiến lược và có lực lượng cơ động mạnh, đồng thời tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng các công trình trọng điểm, công trình phát triển kinh tế và phòng thủ biên giới, biển đảo, xây dựng các đơn vị kinh tế – quốc phòng giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới, hải đảo, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự.

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2014

PGS, TS Nguyễn Văn Mạnh

Viện Nhà nước và pháp luật

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh