Lưới Nội Chất Là? Mạng Lưới Nội Chất Hạt Có Chức Năng Gì?

--- Bài mới hơn ---

 • Lưới Nội Chất, Tế Bào Chất
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Thô / Sinh Học
 • Tế Bào Chất Và Mạng Lưới Nội Chất
 • Lò Vi Sóng Electrolux Tại Siêu Thị Điện Máy Nguyễn Kim
 • Lò Vi Sóng Electrolux, Bảng Giá 12/2020
 • chức năng

  Mạng lưới nội chất đảm nhiệm nhiều vai trò trọng yếu trong mỗi tế bào; và như đã đề cập chức năng, cấu trúc của mạng lưới này cũng thay đổi tùy theo từng loại tế bào.

  Sinh tổng hợp protein và lipid: Hệ thống mạng lưới nội chất tỏa rộng khắp tế bào đóng vai trò trung tâm trong việc sinh tổng hợp các protein và lipid cần thiết. Thật vậy, phần lớn các loại protein, lớp màng kép lipid cùng những loại lipid của phần lớn các bào quan – bao gồm cả bộ máy Golgi, tiêu thể, nội thể, túi tiết và ngay bản thân mạng lưới nội chất – đều được sản sinh từ lớp màng của hệ thống mạng lưới này.

  Glycosyl hóa và cuộn gập các protein: Phần lớn các protein trước khi được chuyển đến đích cần phải trải qua quá trình glycosyl hóa để trở thành các glycoprotein, đồng thời các protein phải được cuộn xoắn và hình thành các liên kết disulfit đúng quy cách. Các enzyme nằm trên bề mặt trong của mạng lưới nội chất sẽ đảm nhiệm việc thực thi và kiểm tra các quá trình này. Mạng lưới nội chất cũng chứa các enzyme và protein có chức năng tống khứ các “sản phẩm” sai hỏng vào tế bảo chất để các tiêu thể xử lý; nếu số lượng protein sai hỏng tăng lên quá nhiều thì các thụ thể trong mạng lưới nội chất sẽ truyền tín hiệu về nhân tế bào để tế bào có phản ứng đối phó thích hợp.

  Chuyển vận các chất: mạng lưới nội chất là nơi đảm nhiệm quá trình trung chuyển các chất (nhất là protein) trong tế bào. Các loại protein cần thiết cho việc bài tiết và cho các bào quan đều được chuyển từ tế bào chất tới mạng lưới này để được trung chuyển tới đích. Như đã nói, vào cuối quá trình sinh tổng hợp protein tại ribosome, protein sẽ được chuyển vận vào lưới nội chất thông qua quá trình chuyển dịch đồng dịch mã (co-translational translocation) và các phân tử protein, lipid đã được sinh tổng hợp sẽ được chuyển từ mạng lưới nội chất sang bộ máy Golgi tại các đoạn mạng lưới nội chất chuyển tiếp (transitional ER).

  Vai trò trong bài tiết protein: Một số protein nằm trong lớp màng của mạng lưới nội chất sẽ bị cắt bỏ phần nằm trong màng, phần còn lại sẽ được gắn vào một “cái neo” axít béo mang tên neo glycosylphospatidyl-inositol (neo GPI) cũng được gắn vào trong màng lưới nội chất. Phần màng này sẽ tách khỏi lưới nội chất và và hình thành một túi mang protein đến một vị trí nhất định trong tế bào (thường là tại màng tế bào hay màng của một bào quan) nhằm phản ứng với một kích thích mà tế bào nhận được. Phần neo GPI có vai trò quan trọng trong việc định hướng cho túi protein tới vị trí đích đến.

  Dự trữ ion Ca2+: Mạng lưới nội chất là nơi dự trữ các ion Ca2+ dùng trong nhiều phản ứng đáp ứng quan trọng của tế bào trước các tín hiệu mà nó nhận được. Một bơm ion canxi đặc biệt sẽ có nhiệm vụ đưa Ca2+ từ lưới nội chất vào tế bào chất[11]. Nhằm lấp đầy các ion Ca2+ hao hụt trong các phản ứng này, một bơm Ca2+ đảm nhiệm vai trò đưa ion canxi ngược từ tế bào chất vào mạng lưới nội chất. Một số đoạn trong hệ thống lưới nội chất được thiết kế để chuyên đảm nhiệm vai trò dự trữ các ion Ca2+, tỉ như các lưới cơ tương trong các tế bào cơ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Điểm, Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Trơn / Giải Phẫu Và Sinh Lý
 • Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 8, 9, 10 Có Đáp Án.
 • Câu 1. Trình Bày Cấu Trúc Và Chức Năng Của Lục Lạp
 • Khái Niệm, Cấu Tạo Và Chức Năng Của Lục Lạp
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Ti Thể Lục Lạp,màng Sinh Chất Câu Hỏi 1347349
 • Tế Bào Chất Và Mạng Lưới Nội Chất

  --- Bài mới hơn ---

 • Lò Vi Sóng Electrolux Tại Siêu Thị Điện Máy Nguyễn Kim
 • Lò Vi Sóng Electrolux, Bảng Giá 12/2020
 • Lò Vi Sóng Electrolux Không Nóng? Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Cố Lỗi
 • Nút Chức Năng Và Ký Hiệu Trên Lò Vi Sóng
 • Mua Lò Vi Sóng Electrolux, Nên Hay Không ?
 • Là khối nguyên sinh chất nằm trong màng tế bào và bao quanh lấy nhân. Chiếm gần 50% khối lượng của tế bào, có thể chứa tời 85% là nước. Trong tế bào chất chứa đựng một số lượng protein sợi xếp thành bộ khung của tế bào. Ngoài ra còn chứa các loại ARN, lipid, glucid, acid amin, nulceoside, nuleotide và các ion.

  SINH HỌC TẾ BÀO Chương 5: Tế bào chất và mạng lưới nội chất I/ Tế bào chất Là khối nguyên sinh chất nằm trong màng tế bào và bao quanh lấy nhân. Chiếm gần 50% khối lượng của tế bào, có thể chứa tời 85% là nước. Trong tế bào chất chứa đựng một số lượng protein sợi xếp thành bộ khung của tế bào. Ngoài ra còn chứa các loại ARN, lipid, glucid, acid amin, nulceoside, nuleotide và các ion. Chức năng của tế bào chất: Là nơi thực hiện các phản ứng trao đổi chất của tế bào Là nơi gặp nhau của chuỗi phản ứng trao đổi chất. Sự biến đổi trạng thái vật lý của thể trong suốt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào. Nơi thực hiện một số quá trình điều hòa hoạt động của các chất. Nơi chứa các vật liệu cho các phản ứng tổng hợp các đại phân tử sinh học như các glucid, lipid, glycogen. Mọi hoạt động sống của tế bào đều xảy ra trong tế bào chất và do các bào quan riêng biệt phụ trách được phối hợp điều hòa một cách nhịp nhàng. II/ Mạng lưới nội chất Có ở mọi loại tế bào động vật và thực vật 2.1. Mạng lưới nội chất có hạt Cấu tạo: Là hệ thống các túi nhỏ, hoặc túi dẹt song song và nối thông nhau hình thành một mạng lưới 3 chiều. Nối thông với khoảng quanh nhân và màng sinh chất Có các hạt ribosome bám vào bề mặt Phần không hạt gọi là đoạn chuyển tiếp Phát triển ở tế bào tuyến chuyên hoặc ở các tế bào tiết Chức năng: Tạo các protein màng Tổng hợp các protein tiết Hình : cấu trúc mạng lưới nội chất Hình – Söï toång hôïp moät protein tieát (1) Chuoãi polypeptide ñöôïc toång hôïp ôû maïng noäi chaát nhaùm  tuùi cuûa heä löôùi. (2) Taïo glycoprotein. (3) Hình thaønh boùng vaän chuyeån. (4) Boùng vaän chuyeån ñöôïc taùch rôøi khoûi maïng noäi chaát nhaùm  ngoaïi vi cuûa teá baøo. 2.2. Mạng lưới nội chất không hạt Cấu tạo: Hệ thống ống chia nhánh với nhiều kích thước khác nhau Không có ribosome trên bề mặt Thông với lưới có hạt, không thông với khoảng quanh nhân, liên kết mật thiết với bộ Golgi Chức năng: Tổng hợp phospholipid, cholesterol Tổng hợp hormon steroid ở tinh hoàn, buồng trứng, và tuyến thượng thận Điều hòa lượng đường từ gan và khử độc Dự trữ Calcium Vận chuyển lipid ở biểu mô ruột

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Thô / Sinh Học
 • Lưới Nội Chất, Tế Bào Chất
 • Lưới Nội Chất Là? Mạng Lưới Nội Chất Hạt Có Chức Năng Gì?
 • Đặc Điểm, Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Trơn / Giải Phẫu Và Sinh Lý
 • Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 8, 9, 10 Có Đáp Án.
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Thô / Sinh Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Tế Bào Chất Và Mạng Lưới Nội Chất
 • Lò Vi Sóng Electrolux Tại Siêu Thị Điện Máy Nguyễn Kim
 • Lò Vi Sóng Electrolux, Bảng Giá 12/2020
 • Lò Vi Sóng Electrolux Không Nóng? Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Cố Lỗi
 • Nút Chức Năng Và Ký Hiệu Trên Lò Vi Sóng
 • các mạng lưới nội chất rugose Nó là một cơ quan được tìm thấy trong các tế bào của sinh vật nhân chuẩn. Nó bao gồm một mạng lưới liên kết của các bao tải hoặc ống phẳng được gói gọn trong hình dạng của các túi nhỏ phình ra và phẳng. Các màng này liên tục và gắn vào bề mặt lõi ngoài của các tế bào.

  Mạng lưới nội chất có thể được tìm thấy trong tất cả các tế bào nhân chuẩn, ngoại trừ tế bào hồng cầu và tế bào tinh trùng. Cần lưu ý rằng các tế bào nhân chuẩn là những tế bào có tế bào chất chứa trong màng và có nhân xác định. Những tế bào này tạo thành các mô của tất cả các loài động vật và nhiều loại thực vật.

  Có hai loại lưới nội chất, thô và mịn. Mạng lưới thô được bao quanh bởi các bào quan khác gọi là ribosome, chịu trách nhiệm tổng hợp protein.

  Loại mạng lưới này đặc biệt nổi bật trong một số loại tế bào, chẳng hạn như tế bào gan, nơi tổng hợp protein xảy ra tích cực. (BSCB, 2022)

  Mạng lưới nội chất thô có nhiều chức năng trong tế bào. Các chức năng này bao gồm chuyển đổi và vận chuyển protein. Đặc biệt, nó chịu trách nhiệm mang các protein này đến bộ máy Golgi. Có một số protein khác, chẳng hạn như glycoprotein di chuyển qua màng lưới.

  Mạng lưới thô này cũng chịu trách nhiệm đánh dấu các protein mà nó vận chuyển bằng tín hiệu tuần tự được chứng thực bên trong lòng. Các protein khác được hướng ra bên ngoài của mạng lưới, do đó chúng có thể được đóng gói trong các túi và trục xuất khỏi tế bào bằng các tế bào..

  Tóm lại, mạng lưới nội chất thô có thể được xem là hệ thống vận chuyển được sử dụng bởi các tế bào nhân chuẩn để huy động các protein có trong chúng tại thời điểm chúng cần được di chuyển. Giúp tổng hợp, gấp và kiểm soát chất lượng của bạn.

  Một tế bào có thể được định nghĩa là một tập hợp các màng. Theo cách này, mạng lưới nội chất cung cấp 50% màng tìm thấy trong các tế bào của động vật. Tuy nhiên, nó cũng có sự hiện diện trong các tế bào của thực vật và rất cần thiết cho việc sản xuất lipit (chất béo) và protein.

  Đặc điểm của mạng lưới nội chất thô

  Có hai loại lưới nội chất cơ bản, mịn và thô. Cả hai đều là màng thực hiện các chức năng rất giống nhau, tuy nhiên, mạng lưới thô có hình dạng khác nhau nhờ bề mặt của nó được làm nổi bật và gần với nhân của tế bào và bộ máy Golgi..

  Theo cách này, mặt kẻ ô thô có sự xuất hiện của các đĩa nhỏ phình ra, trong khi mặt phẳng nhẵn trông giống như một màng hình ống không có dải. Điều mang lại sự xuất hiện cho mạng lưới thô là các ribosome được gắn dọc theo màng của nó (Studios, 2022).

  Mạng lưới nội chất thô là một cơ quan có mặt trong tất cả các tế bào nhân chuẩn và có nhiệm vụ chính là xử lý protein và di chuyển chúng từ nhân đến các ribosome dọc theo bề mặt của nó.

  Trong khi các ribosome phải xây dựng chuỗi axit amin, mạng lưới chịu trách nhiệm di chuyển chuỗi này vào không gian bể chứa và bộ máy Golgi, nơi các protein phức tạp nhất có thể bị chấm dứt..

  Cả tế bào của động vật và thực vật đều có sự hiện diện của cả hai loại lưới nội chất. Tuy nhiên, hai loại này vẫn tách biệt tùy thuộc vào cơ quan nơi đặt tế bào.

  Vì, các tế bào có chức năng chính là tổng hợp và sản xuất protein sẽ có một mặt lưới thô lớn hơn, trong khi các tế bào chịu trách nhiệm sản xuất chất béo và hormone, sẽ có nồng độ lưới mịn cao hơn.

  Người ta tin rằng một khi các protein được xử lý bởi mạng lưới, chúng sẽ chuyển đến bộ máy Golgi trong các túi hình bong bóng nhỏ.

  Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng mạng lưới, màng của nhân tế bào và bộ máy Golgi nằm rất gần đến nỗi các túi này thậm chí không tồn tại và các chất chỉ đơn giản được lọc từ nơi này sang nơi khác bên trong phức tạp này.

  Khi các protein đi qua bộ máy Golgi, chúng được vận chuyển bởi mạng lưới đến tế bào chất để được sử dụng bên trong tế bào.

  Chức năng

  Mạng lưới nội chất thô là một cơ quan mở rộng bao gồm các túi phẳng, phồng và kín nằm cạnh màng nhân.

  Loại mạng lưới này được gọi là “thô” vì nó có kết cấu sáo ở bề mặt ngoài của nó, tiếp xúc với cytosol và ribosome..

  Các ribosome được tìm thấy bên cạnh mạng lưới nội chất thô được gọi là các ribosome được gắn vào màng và được gắn chắc chắn vào phía tế bào của mạng lưới. Khoảng 13 triệu ribosome có trong mạng lưới nội chất thô của bất kỳ tế bào gan nào.

  Nói chung, loại mạng lưới này phân bố đều vào bên trong của bất kỳ tế bào nào, tuy nhiên, nó có thể được nhìn thấy ở nồng độ cao hơn gần nhân và bộ máy Golgi của bất kỳ tế bào nhân chuẩn nào. (SoftSchools.com, 2022)

  Ribosome

  Các ribosome được tìm thấy trong mạng lưới nội chất thô có chức năng tạo ra nhiều protein. Quá trình này được gọi là dịch mã và diễn ra chủ yếu trong các tế bào của tuyến tụy và đường tiêu hóa, nơi phải chuẩn bị một khối lượng lớn protein và enzyme.

  Mạng lưới nội chất thô hoạt động kết hợp với các ribosome gắn vào màng để lấy polypeptide và axit amin từ cytosol và tiếp tục quá trình sản xuất protein. Trong quá trình này, mặt kẻ ô có trách nhiệm đưa ra một “nhãn” cho mỗi protein trong giai đoạn đầu hình thành giống nhau.

  Các protein được sản xuất bởi màng sinh chất, bộ máy Golgi, các túi tiết, lysosome, endosome và mạng lưới nội chất. Một số protein được lắng đọng trong lòng hoặc không gian trống bên trong mạng lưới, trong khi một số khác được xử lý trong cùng.

  Trong lòng, các protein được trộn với các nhóm đường để tạo thành glycoprotein. Một số cũng có thể được trộn lẫn với các nhóm kim loại trong quá trình chúng đi qua mạng lưới nội chất, tạo ra chuỗi polypeptide liên kết để tạo ra hemoglobin.

  Protein gấp

  Trong lòng của mạng lưới nội chất thô, các protein được gấp lại để tạo thành các đơn vị sinh hóa của kiến ​​trúc phức tạp, được mã hóa để tạo ra các cấu trúc phức tạp hơn.

  Kiểm soát chất lượng protein

  Trong lòng, một quá trình kiểm soát chất lượng protein toàn diện cũng diễn ra. Mỗi người trong số họ được kiểm tra các lỗi có thể xảy ra.

  Trong trường hợp tìm thấy một protein bị sai lệch, lum sẽ từ chối nó và sẽ không để nó tiếp tục trong quá trình hình thành các cấu trúc phức tạp hơn.

  Các protein loại bỏ được lưu trữ trong lòng hoặc được tái chế và cuối cùng được phân hủy lại thành các axit amin. Ví dụ, khí phế thũng phổi loại A được tạo ra khi kiểm soát chất lượng diễn ra trong lòng của mạng lưới nội chất thô liên tục loại bỏ các protein không được gấp lại chính xác..

  Protein bị sai lệch sẽ dẫn đến một thông điệp di truyền bị thay đổi sẽ không thể đọc được trong lòng.

  Kiểm soát chất lượng và xơ nang

  Có một loại xơ nang được tạo ra khi thiếu axit amin (phenylamine) ở một vị trí cụ thể trong quy trình sản xuất protein.

  Những protein này có thể hoạt động tốt mà không cần axit amin, tuy nhiên, lum phát hiện ra rằng có lỗi trong protein đó và từ chối nó, ngăn không cho nó tiến triển trong quá trình đào tạo.

  Trong trường hợp này, bệnh nhân bị xơ nang mất hoàn toàn khả năng xây dựng các protein phức tạp hơn, vì lum không vượt qua các protein có chất lượng kém (Benedetti, Bánhegyi, & Burchell, 2005).

  Từ tâm ngắm đến bộ máy Golgi

  Trong hầu hết các trường hợp, các protein được chuyển đến bộ máy Golgi để được “chấm dứt”. Ở nơi này, chúng được vận chuyển đến các túi hoặc có thể chúng nằm giữa bề mặt của mạng lưới nội chất và bộ máy Golgi. Sau khi hoàn thành, chúng được gửi đến các vị trí cụ thể trong cơ thể (Rogers, 2014).

  Cấu trúc

  Về mặt cấu trúc, mạng lưới nội chất thô là một mạng lưới màng có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu trong tế bào và kết nối trực tiếp với nhân..

  Các màng hơi khác nhau từ tế bào này sang tế bào khác, vì chức năng của tế bào quyết định kích thước và cấu trúc của mặt lưới cần.

  Ví dụ, một số tế bào như prokaryote, tinh trùng hoặc hồng cầu không có bất kỳ loại lưới nội chất nào.

  Các tế bào tổng hợp và giải phóng một nồng độ protein cao hơn và mặt khác, cần phải có một mạng lưới nội chất lớn hơn.

  Điều này được thấy rõ trong các tế bào của tuyến tụy và gan, nơi các tế bào có một mạng lưới nội chất thô lớn để tổng hợp các protein (Inc., 2002).

  Tài liệu tham khảo

  1. Benedetti, A., Bánhegyi, G., & Burchell, A. (2005). Mạng lưới nội chất: Một khoang trao đổi chất. Siena: Ấn bản iOS.
  2. (Ngày 19 tháng 11 năm 2022). Hiệp hội Sinh học Tế bào Anh. Lấy từ Mạng lưới nội chất (Rough và Smooth): bscb.org.
  3. , T. G. (2002). Mạng lưới nội chất. Lấy từ Mạng lưới nội chất: bách khoa toàn thư.
  4. Rogers, K. (ngày 12 tháng 12 năm 2014). Bách khoa toàn thư Britannica. Lấy từ mạng lưới nội chất (ER): global.britannica.com.
  5. com. (2017). chúng tôi Lấy từ Chức năng của Mạng lưới nội chất: softschools.com.
  6. Phim trường, A. R. (2017). Sinh học cho trẻ em. Lấy từ Mạng lưới nội chất – Gói lại: biology4kids.com.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lưới Nội Chất, Tế Bào Chất
 • Lưới Nội Chất Là? Mạng Lưới Nội Chất Hạt Có Chức Năng Gì?
 • Đặc Điểm, Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Trơn / Giải Phẫu Và Sinh Lý
 • Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 8, 9, 10 Có Đáp Án.
 • Câu 1. Trình Bày Cấu Trúc Và Chức Năng Của Lục Lạp
 • Lưới Nội Chất Trơn Không Có Chức Năng Nào Sau Đây?

  --- Bài mới hơn ---

 • Te Bao Nhan Thuc(Tiet 2) Tebaonhanchuant2 Ppt
 • Giải Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 39 Sgk Sinh 10 : Tế Bào Nhân Thực
 • Soạn Sinh 10 Bài 8 Ngắn Nhất: Tế Bào Nhân Thực
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Chức Năng Của Lò Vi Sóng Bosch
 • Cách Làm Bánh Bằng Lò Vi Sóng Có Chức Năng Nướng
 • Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này

  Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả

  lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này

  Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời

  này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này Bạn không có quyền xem câu trả lời này

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 8. Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khi Nói Về Cấu Tạo Của Lục Lạp Thích Nghi Với Chức Năng Quang Hợp Người Ta Đưa Ra Một Số Nhận Xét Sau(1) Trên Màn
 • Mô Tả Những Đặc Điểm Chính Trong Cấu Trúc Và Chức Năng Của Các Bào Quan ( Nhân Tế Bào, Lưới Nội Chất, Ribôxôm, Bộ Máy Gôngi)
 • Lý Thuyết Cấu Tạo Của Lá Và Chức Năng Quang Hợp Ở Thực Vật Sinh 11
 • Lục Lạp Là Gì? Tìm Hiểu Về Lục Lạp Là Gì?
 • Mạng Lưới Nội Chất – Du Học Trung Quốc 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Lò Vi Sóng Electrolux
 • Lò Vi Sóng Sanyo Tốt Nhất Trên Thị Trường Hiện Nay Cho Người Tiêu Dùng
 • Lò Nướng Hay Lò Vi Sóng Có Chức Năng Nướng?
 • Cách Sử Dụng Chức Năng Nướng Của Lò Vi Sóng Để Nướng
 • Cách Sử Dụng Lò Vi Sóng Panasonic Nn Gt353M Nấu Siêu Ngon Và An Toàn
 • Mạng lưới nội chất ( tiếng Anh là endoplasmic reticulum ) là một hệ thống các xoang và túi màng nằm trong tế bào nhân thực . Chúng có chức năng biến đổi protein (thường là gắn vào protein các gốc đường , hoặc lipid ), hình thành các phân tử lipid , vận chuyển các chất bên trong tế bào . Có hai loại mạng lưới nội chất là loại có hạt (do có gắn ribosome ) và loại trơn (không có ribosome).

    Hình 1: Hình ảnh về Cis của thể Golgi, (10) Đầu trans của thể Golgi, (11) Phần thân của thể Golgi.

  Hình ảnh về nhân tế bào, mạng lưới nội chất và thể Golgi : (1) Nhân, (2) Lỗ nhân, (3) Mạng lưới nội chất hạt (RER), (4) Mạng lưới nội chất trơn (SER), (5) Ribosome trên RER, (6) Các phân tử protein được vận chuyển, (7) Túi tiết vận chuyển protein, (8) Thể Golgi , (9) Đầucủa thể Golgi, (10) Đầucủa thể Golgi, (11) Phần thân của thể Golgi.

  Mạng lưới nội chất có cấu trúc như là một hệ thống ống dẫn chằng chịt và phát triển rộng khắp tế bào chất, được nâng đỡ bởi hệ thống khung xương của tế bào. Các ống dẫn, nhánh rẽ và các túi của mạng lưới nội chất đều được nối thông với nhau và bản thân mạng lưới nối kết trực tiếp với lớp màng ngoài của nhân tế bào, như hệ thống màng này hình thành một lớp vỏ bọc kín bao lấy một khoảng không gian chiếm chừng 10 phần trăm dung tích tế bào gọi là khoang lưới nội chất (ER lumen). Mặc dù khoang lưới nội chất chỉ chiếm 10 phần trăm dung tích tế bào, diện tích bề mặt màng sinh chất của mạng lưới chiếm gần một nửa tổng diện tích màng sinh chất của tế bào.Mạng lưới nội chất lại được chia thành 2 dạng: lưới nội chất có hạt (hay còn gọi là lưới nội chất nhám) và lưới nội chất trơn. Lưới nội chất nhám có cấu tạo gồm nhiều túi dẹt thông với nhau. Các ống thông với khoảng quanh nhân và màng sinh chất. Lưới nội chất hạt có các hạt ribosome đính trên bề mặt, phần không có hạt gọi là đoạn chuyển tiếp.Lưới nội chất trơn có hệ thống ống chia nhánh với nhiều kích thước khác nhau và không có ribosome trên bề mặt. Lưới nội chất trơn thông với lưới nội chất hạt, không thông với khoảng quanh nhân và có liên kết mật thiết với bộ máy Golgi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 6: Chuyến Tham Quan Đến Thế Giới Tế Bào
 • Vai Trò Của Người Lãnh Đạo Trong Quá Trình Phát Triển Đất Nước Và Hội Nhập Quốc Tế
 • 8 Kỹ Năng Lãnh Đạo Quan Trọng Của Nhóm Trưởng
 • 3 Câu Hỏi Giúp “Định Nghĩa Lại Lãnh Đạo”
 • Cơ Cấu, Chức Năng, Nhiệm Vụ Lãnh Đạo, Phòng Ban Thuộc Ubnd Huyện
 • Đặc Điểm, Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Trơn / Giải Phẫu Và Sinh Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • Lưới Nội Chất Là? Mạng Lưới Nội Chất Hạt Có Chức Năng Gì?
 • Lưới Nội Chất, Tế Bào Chất
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Thô / Sinh Học
 • Tế Bào Chất Và Mạng Lưới Nội Chất
 • Lò Vi Sóng Electrolux Tại Siêu Thị Điện Máy Nguyễn Kim
 • các Mạng lưới nội chất trơn là một cơ quan tế bào màng có mặt trong các tế bào nhân chuẩn. Trong hầu hết các tế bào, nó được tìm thấy ở tỷ lệ nhỏ. Trong lịch sử, mạng lưới nội chất đã được chia thành mịn và thô. Sự phân loại này dựa trên sự hiện diện hay không của ribosome trong màng.

  Sự trơn tru không có các cấu trúc này gắn liền với màng của nó và bao gồm một mạng lưới các ống dẫn và ống nối với nhau và phân bố khắp bên trong tế bào. Mạng này rộng và được coi là cơ quan tế bào lớn nhất

  Organelle này chịu trách nhiệm cho quá trình sinh tổng hợp lipid, trái ngược với mạng lưới nội chất thô, có chức năng chính là tổng hợp và xử lý protein. Nó có thể được nhìn thấy trong tế bào như một mạng lưới hình ống được kết nối với nhau, với hình dạng không đều hơn so với mạng lưới nội chất thô.

  Cấu trúc này lần đầu tiên được quan sát vào năm 1945 bởi các nhà nghiên cứu Keith Porter, Albert Claude và Ernest Fullam.

  Chỉ số

  • 1 Đặc điểm chung
  • 2 cấu trúc
  • 3 chức năng
   • 3.1 Sinh tổng hợp lipid
   • 3.2 Phospholipid
   • 3,3 Cholesterol
   • 3,4 Ceramides
   • 3.5 Lipoprotein
   • 3.6 Xuất khẩu lipit
   • 3.7 Mạng lưới nội soi
   • 3.8 Phản ứng giải độc
   • 3.9 Kháng thuốc
   • 3.10 Gluconeogenesis
  • 4 Tài liệu tham khảo

  Đặc điểm chung

  Mạng lưới nội chất trơn là một loại mạng lưới có mạng lưới các ống bị rối loạn, thiếu các ribosome. Chức năng chính của nó là tổng hợp lipit cấu trúc màng trong các tế bào nhân chuẩn và hormone. Nó cũng tham gia vào phản ứng cân bằng nội môi canxi và giải độc tế bào.

  Enzymatic, mạng lưới nội chất trơn là linh hoạt hơn so với thô, cho phép nó thực hiện nhiều chức năng hơn.

  Không phải tất cả các tế bào đều có một mạng lưới nội chất mịn đồng nhất và đồng nhất. Trên thực tế, trong hầu hết các tế bào, các vùng này khá khan hiếm và sự khác biệt giữa mạng lưới trơn và lưới thô thực sự không rõ ràng lắm.

  Tỷ lệ giữa mịn và thô phụ thuộc vào loại tế bào và chức năng. Trong một số trường hợp, cả hai loại mạng không chiếm các vùng riêng biệt về mặt vật lý, với các vùng nhỏ không có ribosome và các vỏ khác.

  Địa điểm

  Trong các tế bào nơi chuyển hóa lipid hoạt động, mạng lưới nội chất trơn rất phong phú.

  Ví dụ là các tế bào của gan, vỏ thượng thận, tế bào thần kinh, tế bào cơ, buồng trứng, tinh hoàn và tuyến bã nhờn. Các tế bào tham gia vào quá trình tổng hợp hormone có các khoang lớn của mạng lưới trơn, nơi các enzyme được tìm thấy để tổng hợp lipid nói trên.

  Cấu trúc

  Mạng lưới nội chất mịn và thô tạo thành một cấu trúc liên tục và là một ngăn duy nhất. Màng lưới được tích hợp với màng nhân.

  Cấu trúc của mạng lưới khá phức tạp vì có một số miền trong một ống dẫn liên tục (không có ngăn), được ngăn cách bởi một màng duy nhất. Các khu vực sau đây có thể được phân biệt: vỏ hạt nhân, mạng ngoại vi và mạng hình ống liên kết với nhau.

  Sự phân chia lịch sử của mặt kẻ ô bao gồm thô và mịn. Tuy nhiên, sự tách biệt này là vấn đề tranh luận gay gắt giữa các nhà khoa học. Các bể có ribosome trong cấu trúc của chúng và do đó mạng lưới được coi là thô. Ngược lại, các ống thiếu các bào quan này và vì lý do này mà võng mạc được gọi là mịn.

  Mạng lưới nội chất trơn láng phức tạp hơn so với thô. Loại thứ hai có kết cấu dạng hạt hơn, nhờ sự hiện diện của ribosome.

  Hình thức điển hình của mạng lưới nội chất trơn là một mạng lưới đa giác ở dạng ống. Những cấu trúc này rất phức tạp và có số lượng cành cây cao, tạo vẻ ngoài tương tự như miếng bọt biển.

  Trong một số mô được nuôi trong phòng thí nghiệm, mạng lưới nội chất trơn được nhóm lại thành các bộ bể chứa xếp chồng lên nhau. Chúng có thể lan dọc theo tế bào chất hoặc xếp hàng với lớp vỏ hạt nhân.

  Chức năng

  Sinh tổng hợp lipid

  Mạng lưới nội chất trơn là khoang chính trong đó lipid được tổng hợp. Do bản chất lipid của chúng, các hợp chất này không thể được tổng hợp trong môi trường nước, chẳng hạn như cytosol của tế bào. Tổng hợp của nó phải được thực hiện liên kết với các màng hiện có.

  Các phân tử sinh học này là cơ sở của tất cả các màng sinh học, bao gồm ba loại lipit cơ bản: phospholipids, glycolipids và cholesterol. Thành phần cấu trúc chính của màng là phospholipids.

  Phospholipids

  Đây là những phân tử lưỡng tính; Chúng có đầu cực (ưa nước) và chuỗi carbon không phân cực (hydrobica). Nó là một phân tử glycerol liên kết với axit béo và nhóm phốt phát.

  Quá trình tổng hợp xảy ra ở phía cytosol của màng lưới nội chất. Coenzyme A tham gia vào việc chuyển axit béo thành glycerol 3 phosphate. Nhờ một enzyme neo trong màng, phospholipids có thể được đưa vào.

  Các enzyme có mặt ở tế bào tế bào của màng lưới có thể xúc tác sự liên kết của các nhóm hóa học khác nhau với phần ưa nước của lipid, tạo ra các hợp chất khác nhau như phosphatidylcholine, phosphatidylserine, phosphatidyletanolamine hoặc phosphatidletin.

  Khi lipid được tổng hợp, chúng chỉ được thêm vào một bên của màng (nhớ rằng màng sinh học được sắp xếp như một lớp lipid kép). Để tránh sự tăng trưởng không đối xứng của cả hai bên, một số phospholipid phải di chuyển đến nửa kia của màng.

  Tuy nhiên, quá trình này không thể xảy ra một cách tự nhiên, vì nó đòi hỏi sự đi qua của vùng cực của lipid bên trong màng. Flipase là các enzyme chịu trách nhiệm duy trì sự cân bằng giữa các lipid của hai lớp.

  Cholesterol

  Các phân tử cholesterol cũng được tổng hợp. Về mặt cấu trúc, lipid này bao gồm bốn vòng. Nó là một thành phần quan trọng trong màng huyết tương động vật và cũng cần thiết cho sự tổng hợp hormone.

  Cholesterol điều chỉnh tính lưu động của màng và đó là lý do tại sao nó rất quan trọng trong các tế bào động vật.

  Ảnh hưởng cuối cùng đến tính lưu động phụ thuộc vào nồng độ cholesterol. Ở mức bình thường của cholesterol trong màng và khi đuôi của lipit tạo ra nó dài, cholesterol hoạt động bất động chúng, làm giảm tính lưu động của màng.

  Hiệu quả là ngược lại khi mức cholesterol giảm. Khi tương tác với đuôi của lipit, tác động gây ra là sự phân tách của chúng, do đó làm giảm tính lưu động.

  Ceramides

  Sự tổng hợp của ceramide xảy ra trong mạng lưới nội chất. Ceramide là tiền chất lipid quan trọng (không phải là dẫn xuất glycerol) cho màng sinh chất, chẳng hạn như glycolipids hoặc sprialomyelin. Sự chuyển đổi ceramide này xảy ra trong bộ máy Golgi.

  Lipoprotein

  Mạng lưới nội chất trơn có nhiều trong tế bào gan (tế bào gan). Trong ngăn này xảy ra sự tổng hợp lipoprotein. Những hạt này chịu trách nhiệm vận chuyển lipid đến các bộ phận khác nhau của cơ thể.

  Xuất khẩu lipid

  Các lipid được xuất khẩu thông qua các túi tiết. Khi các sinh khối được cấu thành bởi lipit, màng của các túi có thể hợp nhất với chúng và giải phóng nội dung cho một cơ quan khác.

  Mạng lưới nội soi

  Trong các tế bào cơ vân có một loại lưới nội chất trơn đặc biệt cao được hình thành bởi các ống gọi là lưới nội soi sarcoplasmic. Khoang này bao quanh mỗi myofibril. Nó được đặc trưng bởi có máy bơm canxi và điều chỉnh sự hấp thu và phát hành của chúng. Vai trò của nó là trung gian co bóp và thư giãn cơ bắp.

  Khi có nhiều ion canxi trong mạng lưới sarcoplasmic so với sarcoplasm, tế bào ở trạng thái nghỉ.

  Phản ứng giải độc

  Mạng lưới nội chất trơn của tế bào gan tham gia vào các phản ứng giải độc để loại bỏ các hợp chất hoặc thuốc độc hại ra khỏi cơ thể.

  Một số họ enzyme, như cytochrom P450, xúc tác các phản ứng khác nhau ngăn chặn sự tích tụ các chất chuyển hóa có khả năng gây độc. Những enzyme này thêm các nhóm hydroxyl vào các phân tử “có hại” kỵ nước và được tìm thấy trong màng.

  Sau đó, một loại enzyme khác gọi là UDP glucuronyl transferase, bổ sung các phân tử có điện tích âm, ra đời. Đây là cách các hợp chất rời khỏi tế bào, đến máu và được loại bỏ bởi nước tiểu. Một số loại thuốc được tổng hợp trong mạng lưới là barbiturat và cả rượu.

  Kháng thuốc

  Khi nồng độ chất chuyển hóa độc hại cao lưu thông, các enzyme tham gia vào các phản ứng giải độc này được kích hoạt, làm tăng nồng độ của chúng. Tương tự như vậy, trong những điều kiện này, mạng lưới nội chất trơn sẽ tăng diện tích bề mặt của nó lên đến hai lần chỉ trong vài ngày.

  Đó là lý do tại sao tỷ lệ kháng với một số loại thuốc được tăng lên và để đạt được hiệu quả cần phải sử dụng liều cao hơn. Phản ứng kháng thuốc này không hoàn toàn cụ thể và có thể dẫn đến kháng một số loại thuốc cùng một lúc. Nói cách khác, việc lạm dụng một loại thuốc nào đó có thể dẫn đến sự kém hiệu quả của một loại thuốc khác.

  Gluconeogenesis

  Gluconeogenesis là một con đường trao đổi chất trong đó sự hình thành glucose từ các phân tử khác với carbohydrate xảy ra.

  Trong mạng lưới nội chất trơn là enzyme glucose 6 phosphatase, chịu trách nhiệm xúc tác cho sự chuyển glucose 6 phosphate thành glucose.

  Tham khảo

  1. Borgese, N., Francolini, M., & Snapp, E. (2006). Kiến trúc lưới nội chất: cấu trúc trong thông lượng. Ý kiến ​​hiện tại về sinh học tế bào, 18(4), 358-364.
  2. Campbell, N. A. (2001). Sinh học: Khái niệm và mối quan hệ. Giáo dục Pearson.
  3. Tiếng Anh, A. R., & Voeltz, G. K. (2013). Cấu trúc lưới nội chất và liên kết với các bào quan khác. Quan điểm của cảng xuân lạnh trong sinh học, 5(4), a013227.
  4. Eynard, A.R., Valentich, M.A., & Rovasio, R.A. (2008). Mô học và phôi học của con người: cơ sở tế bào và phân tử. Ed. Panamericana Y tế.
  5. Voeltz, G. K., Rolls, M.M., & Rapoport, T. A. (2002). Cấu trúc tổ chức của mạng lưới nội chất. Báo cáo EMBO, 3(10), 944-950.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 8, 9, 10 Có Đáp Án.
 • Câu 1. Trình Bày Cấu Trúc Và Chức Năng Của Lục Lạp
 • Khái Niệm, Cấu Tạo Và Chức Năng Của Lục Lạp
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Ti Thể Lục Lạp,màng Sinh Chất Câu Hỏi 1347349
 • Lục Lạp Là Gì? Chức Năng Của Lục Lạp Đối Với Thực Vật
 • Lưới Nội Chất, Tế Bào Chất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Thô / Sinh Học
 • Tế Bào Chất Và Mạng Lưới Nội Chất
 • Lò Vi Sóng Electrolux Tại Siêu Thị Điện Máy Nguyễn Kim
 • Lò Vi Sóng Electrolux, Bảng Giá 12/2020
 • Lò Vi Sóng Electrolux Không Nóng? Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Cố Lỗi
 • 1. Tế bào chất (cytoplasma)

  Tế bào chất là khối nguyên sinh chất (protoplasma) nằm trong màng tế bào và bao quanh lấy nhân. Tế bào chất của một số tế bào có sự phân hóa thành 2 lớp:

  – Lớp ngoại chất (exoplasma) ở ngoại vi, mỏng hơn và có độ nhớt cao hơn.

  – Lớp nội chất (endoplasma) ở bên trong và bao quanh lấy nhân, chứa các bào quan như: mạng lưới nội sinh chất, phức hệ Golgi, ribosome, ty thể, lạp thể, thể lido…

  Nếu loại bỏ các bào quan thì còn lại khối tế bào chất không có cấu trúc – gọi là chất nền hay thể trong suốt (cytosol).

  Thể trong suốt chiếm gần một nửa khối lượng của tế bào. Thể trong suốt có nhiều nước, có thể đến 85%. Sau nước, protein là thành phần chủ yếu. Thể trong suốt chứa đựng một số lượng protein sợi xếp lại thành bộ khung của tế bào. Trong thể trong suốt có hàng nghìn enzyme và chứa đầy ribosome để tổng hợp protein. Gần một nửa enzyme được tổng hợp nên trên các ribosome là các protein của thể trong suốt. Do đó, nên xem thể trong suốt là một khối gel có tổ chức cao hơn là một dung dịch chứa enzyme.

  Ngoài protein ra, trong thể trong suốt còn có các loại ARN như mARN, tARN chiếm 10% ARN của tế bào. Trong thể trong suốt còn có các chất như: lipid, gluxit, acid amin, nucleoside, nucleotide và các ion. Thỉnh thoảng có các hạt dầu và hạt glycogen với số lượng thay đổi và có thể mang từ vùng này qua vùng khác tùy hoạt tính của tế bào.

  Thể trong suốt giữ nhiều chức năng quan trọng như:

  – Là nơi thực hiện các phản ứng trao đổi chất của tế bào, là nơi gặp nhau của chuỗi phản ứng trao đổi chất. Sự biến đổi trạng thái vật lý của thể trong suốt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào.

  – Nơi thực hiện một số quá trình điều hòa hoạt động của các chất.

  – Nơi chứa các vật liệu dùng cho các phản ứng tổng hợp các đại phân tử sinh học như các gluxit, lipid, glycogen.

  Mọi hoạt động sống của tế bào đều xảy ra trong tế bào chất và do các bào quan riêng biệt phụ trách và được phối hợp điều hòa một cách nhịp nhàng.

  2. Mạng lưới nội sinh chất (endoplasma reticulum)

  Mạng lưới nội sinh chất được phát hiện bằng kính hiển vi điện tử. Mạng lưới nội sinh chất có ở mọi loại tế bào động vật và thực vật, gần đây, người ta cho rằng những cấu trúc tương tự như mạng lưới nội sinh chất được nhận thấy cả ở vi khuẩn.

  Mạng lưới nội sinh chất chỉ được mô tả sau khi có kính hiển vi điện tử. Nó là một hệ thống các túi nhỏ, hoặc túi dẹt song song và nối thông nhau hình thành một mạng lưới 3 chiều. Mỗi ống hoặc túi đều được bọc bởi một cái màng lipoproteide có độ dày khoảng 75Å (tương tự màng tế bào). Về phía ngoài mạng lưới nội sinh chất thông với môi trường ngoài, và về phía trong nó thông với khoảng quanh nhân. Lòng mạng lưới nội sinh chất thường hẹp có đường kính từ 250Å – 500Å.

  Mặt ngoài có thể có ribosome bám vào, hoặc có thể nhẵn không có ribosome bám. Vì vậy, người ta phân biệt 2 loại: mạng lưới nội sinh chất có hạt và mạng lưới nội sinh chất không hạt hay mạng lưới nội sinh chất nhẵn (hình 6.1).

  Mức độ phát triển của mạng lưới nội sinh chất tùy thuộc vào từng loại tế bào và giai đoạn hoạt động của tế bào. Ở tế bào có hoạt động chế tiết mạnh thì mạng lưới nội sinh chất phát triển.

  Mạng lưới nội sinh chất chứa:

  – Phospholipid (35% trọng lượng khô)

  – Protein (60% trọng lượng khô). Protein ở mạng lưới nội sinh chất bao gồm cả các enzyme, ví dụ như phosphatase.

  Mạng lưới nội sinh chất có các chức năng sau:

  – Tập trung và cô đặc một số chất từ ngoài tế bào vào hay ở trong tế bào. Những protein do ribosome bám ở ngoài màng tổng hợp được đưa vào lòng ống.

  – Tham gia tổng hợp các chất: mạng lưới nội sinh chất có hạt tổng hợp protein, còn gluxit và lipid do mạng lưới nội sinh chất không hạt tổng hợp. – Vận chuyển và phân phối các chất. Những giọt lipid trong lòng ruột lọt vào trong tế bào biểu mô ruột (bằng cơ chế ẩm bào) được chuyền qua mạng lưới nội sinh chất để đưa vào khoảng gian bào.

  – Màng của mạng lưới nội sinh chất cũng góp phần quan trọng vào sự hình thành các màng của ty thể và peroxysome bằng cách tạo ra phần lớn các lipid của các bào quan này.

  1. Phạm Phan Địch, Nguyễn Văn Ngọc, Đỗ Kính (1984), Tế bào học, Mô học, Phôi

  sinh học, Nxb Y học, Hà Nội.

  2. Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu (2000), Tế bào học, Nxb Đại học quốc gia

  3. Phạm Thành Hổ (2002), Sinh học đại cương – Tế bào học, Di truyền học, Học

  thuyết tiến hoá, Nxb Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lưới Nội Chất Là? Mạng Lưới Nội Chất Hạt Có Chức Năng Gì?
 • Đặc Điểm, Cấu Trúc Và Chức Năng Của Mạng Lưới Nội Chất Trơn / Giải Phẫu Và Sinh Lý
 • Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 8, 9, 10 Có Đáp Án.
 • Câu 1. Trình Bày Cấu Trúc Và Chức Năng Của Lục Lạp
 • Khái Niệm, Cấu Tạo Và Chức Năng Của Lục Lạp
 • Mạng Lưới Bán Lẻ (Retail Network) Là Gì? Vai Trò Và Chức Năng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam: Hai Thập Niên Được
 • Kỳ 1: Góc Nhìn Tổng Quan Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam
 • Principal Functions Of A Financial Market / Chức Năng Cơ Bản Của Thị Trường Tài Chính
 • Vai Trò Của Thị Trường Tài Chính Đối Với Sự Phát Triển Của Nền Kinh Tế
 • Những Vấn Đề Cơ Bản Của Thị Trường Chứng Khoán
 • Khái niệm

  Mạng lưới bán lẻ trong tiếng Anh được gọi là Retail network.

  Mạng lưới bán lẻ là một hệ thống các các đơn vị bán hàng được sắp xếp một cách khoa học trên cơ sở tăng cường khả năng bán hàng của từng đơn vị đồng thời hỗ trợ một cách tốt nhất cho các đơn vị lân cận trong việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

  Trong mạng lưới bán lẻ bao gồm các đơn vị như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các điểm bán hàng,…

  Ngoài ra cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại mạng lưới bán lẻ còn được phát triển thêm các hình thức kinh doanh mới như bán hàng qua điện thoại, bán hàng trực tuyến.

  Điều này vừa là cơ hội để có thể mở rộng mạng lưới bán hàng của các doanh nghiệp thương mại vừa là thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có phương hướng chiến lược để có thể xây dựng được một mạng lưới đạt hiệu quả trong kinh doanh.

  Vai trò của mạng lưới bán lẻ:

  Mạng lưới bán lẻ được bố trí khoa học giúp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nhanh chóng, kịp thời, đúng lúc, đúng địa điểm, tạo ra sự thỏa măn tối đa nhu cầu của khách hàng.

  Mạng lưới bán lẻ được thiết kế tốt giúp nâng cao hiệu quả cạnh tranh, giảm chi phí đầu tư cho cơ sở vật chất và nhân công, tạo hình ảnh về thương hiệu có giá trị trong tâm trí khách hàng.

  Mạng lưới bán lẻ được thiết kế tốt sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của từng điểm bán hàng đồng thời tăng cường mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa các điểm trong hoạt động kinh doanh.

  Mạng lưới bán lẻ được thiết kế hiệu quả là cơ sở để xây dựng chiến lược marketing cho toàn hệ thống cũng như từng đơn vị bán hàng đạt hiệu quả cao.

  Chức năng của mạng lưới bán lẻ:

  – Chức năng lưu chuyển hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng nhanh chóng, chính xác, kịp thời để thỏa măn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng.

  – Chức năng đại diện cho người tiêu dùng cuối cùng quan hệ với nhà sản xuất

  Chức năng này vừa là yêu cầu khách quan của việc muốn bán hàng thì phải hiểu nhu cầu khách hàng vừa bắt nguồn từ mối quan hệ thường xuyên giữa doanh nghiệp với khách hàng của ḿnh thông qua quá trình bán hàng.

  Các doanh nghiệp thông qua mạng lưới bán lẻ tập trung ý kiến của khách hàng về ưu nhược điểm của sản phẩm, những yêu cầu cần có đối với hàng hóa từ đó sẽ cung cấp thông tin đến cho các doanh nghiệp sản xuất để họ cải tiến sản phẩm của ḿnh đưa đến những sản phẩm mới có tính năng tốt hơn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

  Chức năng này được thực hiện tốt sẽ giúp hàng hóa được tiêu thụ nhanh hơn, các doanh nghiệp sản xuất nắm được nhu cầu của khách hàng tốt hơn từ đó xây dựng chiến lược sản xuất và marketing đạt hiệu quả cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cơ Hội Và Thách Thức Mới Với Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam
 • Tổng Quan Về Thị Trường Bán Lẻ?
 • Thị Trường Bđs Miền Trung
 • Nhận Định Của Chuyên Gia Về Thị Trường Bđs Trong Năm 2022
 • Phân Tích Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Với Những Lần Tác Động Vào Thị Trường (Phần 2)
 • Mô Hình Kết Nối Mạng Lưới (Mesh)

  --- Bài mới hơn ---

 • Wifi Mesh Là Gì? Hướng Dẫn Chọn Wifi Mesh
 • Giải Pháp Wifi Mesh Với Cisco Meraki
 • Giải Pháp Wifi Cho Khách Sạn Mini, Khu Nhà Trọ
 • :::: Gói Giải Pháp Wifi Chuyên Dụng Cho Nhà Phố, Biệt Thự, Phòng Trọ, Mini Hotel, Ktv, Quán Café, Bar, Nhà Hàng, Doanh Nghiệp, Shop :::: Thien An Setraminex Co., Ltd.
 • Tư Vấn, Lắp Đặt Wifi Cho Xóm Trọ Giá Rẻ, Dịch Vụ 24/7
 • Mạng mesh vô tuyến (Wireless Mesh Networking) là một cách cung cấp kết nối vô tuyến dễ dàng với hiệu quả chi phítrên một khu vực lớn sử dụng “các node” mạng lưới vô tuyếngiao tiếp với nhau để trãi rộng mạng. Mạng Wi-Fi truyền thống dựa vào một số lượng nhỏ các điểm truy cập gắn dây để cung cấp hostpot cho người sử dụng khi kết nối với mạng trong khi với mạng mesh chỉ có ít nhất một nodeđể kết nối dây. Sự kết nối Ethernet đối với các node khác là kết nối với nó thông qua các node láng giềng.

  – Dữ liệu truyền qua mạng từ một điểm đến điểm khác bằng cách nhảy trên môi trường không dây từ node này đến node khác trong mạng mesh. Các node tự động xác định con đường nhanh nhất và đáng tin cậy nhất trong quá trình là định tuyến động (dynamic routing), việc chuyển đổi tuyến đường và cung cấp kết nối lại chỉ khi nếu kết nối đó thất bại.

  – Những ứng dụng phổ biến của mạng mesh bao gồm:

  + Phủ kết nối toàn thành phố, mạng trực thuộc chính quyền cho phép các dịch vụ khẩn cấp và công khai để duy trì kết nối với mạng riêng của họ vào mọi lúc ở tất cả mọi địa điểm.

  + Mạng mesh triển khai toàn khu vực các trường Cao đẳng và Đại học cung cấp kết nối lân cận xung quanh khuôn viên trường cho truy cập Internet và mạng nội bộ indoor hoặc outdoor.

  + Mạng mesh cho dịch vụ khách sạn và y tế có thể được thiết lập trong các tòa nhà lớn cung cấp truy cập Internet và truy cập mạng cho nhân viên và khách hàng khi mạng Wi-Fi thông thường sẽ gặp khó khăn trong điều hướng bố trí cấu trúc phức tạp.

  + Mạng lưới tạm thời có thể được tạo ra tại các địa điểm diễn ra sự kiện hoặc công trình xây dựng để cung cấp kết nối mạng cho các cán bộ và nhân viên an ninh.

  – Một số thiết bị trong mạngmesh có thể hoạt động như những bộ lặp (repeater) và điểm truy cập (Access Point)đồng thời cho phép nhiều thuê bao tăng cường truy cập internet và truy cập mạng trong khi kết nối cũng được gửi đến các node khác trên một tần số khác để cho phép nhiều khách hàng hơn kết nối ở những nơi khác. Điều này có nghĩa là các thiết bị mạng mesh hoạt động với hai card vô tuyến, một làđể điều khiển luồng lưu lượng dữ liệu và một là để cung cấp các dịch vụ mạng tới các node nhánh khác. Hai card vô tuyến hoạt động trên những tần số khác nhau, thường là 900MHz, 2.4GHz và 5GHz.

  Mạng Mesh vô tuyến (Wireless Mesh Networking) là một mạng vô tuyến trên một khu vực rộng lớn có sử dụng các thiết bị thu phát kết nối vô tuyến với nhau để trãi rộng mạng nhanh chóng và thuận tiện. Mạng WiFi diện rông truyền thống dựa vào nhiều bộ thu phát AP (Access Point) kết nối dây (theo chuẩn Ethernet) vào mạng LAN hoặc mạng Internet để người sử dụng có thể sử dụng nguồn tài nguyên mạng thông qua WiFi.

  Trong khi đó, với mạng WiFi diện rộng theo mô hình kết nối Mesh chỉ dựa vào một hoặc một vài bộ thu phát kết nối dây vào mạng LAN hoặc mạng Internet và chúng đóng vai trò như Gateway. Còn các bộ thu phát còn lại – các nút mạng – kết nối với Gateway bằng vô tuyến một cách trực tiếp hoặc thông qua các nút mạng kề cận.

  Dữ liệu truyền qua mạng Mesh thông qua các “nút mạng”. Các “nút mạng” thường xuyên tự động xác định con đường nhanh nhất và đáng tin cậy nhất thông qua quá trình định tuyến động(dynamic routing). Nhờ đó việc chuyển đổi tuyến đường và cung cấp kết nối lại rất hiệu quả nếu tuyến đường cũ trục trặc.

  Ngoài ra, mỗi thiết bị thu phát thường có 2 hoặc 3 đường truyền vô tuyến độc lập và mỗi đường truyền có thể được cấu hình để hoạt động trong chế độ AP (Phủ sóng WiFi) hoặc chế độ MESH (Kết Nối Vô Tuyến theo mô hình mạng lưới). Kiến trúc 2 hoặc 3 đường truyền vô tuyến độc lập giúp mạng Mesh vô tuyến phân tách đường truyền truy cập dữ liệu độc lập với đường truyền kết nối các nút mạng (node), nhờ đó hệ thống có được băng thông cao và độ trễ thấp.

  Những ứng dụng phổ biến của mạng Mesh vô tuyến bao gồm:

   Sử dụng để Kết Nối Vô Tuyến các camera IP dọc theo các đường phố, đường sắt, đường cao tốc trong thành phố theo mô hình Điểm – Điểm. Do độ trễ thấp, hệ thống Mesh vô tuyến cho phép truyền dẫn tín hiệu qua nhiều bộ thu phát (tối đa 20 bộ) mà tốc độ truyền dẫn hữu ích (thông lượng) vẫn cao và giảm không quá 10Mbps khi ngang qua mỗi bộ thu phát.
   Sử dụng để xây dựng hệ thống WiFi công cộng ngoài trời cho các làng đại học, khu công viên giải trí, khu nghỉ dưỡng, khu cộng đồng, trung tâm thành phố. Với nhiều đường truyền vô tuyến độc lâp, khi 1 hoặc 2 đường truyền dùng để Kết Nối Vô Tuyến theo mô hình MESH (thường trong dãi tần 5GHz) và đường truyền vô tuyến còn lại dùng để Phủ Sóng WiFi cho người sử dụng (thường dùng dãi tần 2,4GHz) thì việc xây dựng hệ thống WiFi công cộng ngoài trời rất tiện lợi, có độ ổn định cao và chất lượng truyền dẫn liền mạch so hệ thống WiFi công cộng truyền thống với việc Kết Nối Vô Tuyến theo mô hình Điểm – Đa Điểm.
   Mạng Mesh vô tuyến có thể được tạo ra tại các địa điểm diễn ra sự kiện ngoài trời (âm nhạc, diễu hành, ..) hoặc công trình xây dựng để cung cấp kết nối mạng vô tuyến tạm thời cho các người dân hoặc nhân viên an ninh.

  Dòng sản phẩm UniFi AC Mesh (UAP-AC-M) là thiết bị thu phát sóng WiFi trong nhà hoặc cũng có thể lắp ngoài trời sử dụng công nghệ Mesh thông minh hoạt động trên 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz, chuẩn 802.11ac hỗ trợ tốc độ lên đến 1.17 Gbps và với kiểu dáng nhỏ gọn và tinh tế.

  Phần cứng mạnh mẽ, cấu hình đơn giản có thể mở rộng đến hàng ngàn thiết bị UniFi mà vẫn duy trì được một hệ thống mạng hợp nhất nhờ phần mềm quản lý UniFi Controller, nâng cao tính bảo mật cho toàn hệ thống, thêm vào đó là những tính năng nổi bậc khác giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian cấu hình, mang đến hiệu quả cao nhất với mức chi phí thấp nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Hệ Thống Wifi Mesh
 • Mesh Wifi Là Gì? Hệ Thống Mesh Wifi Hoạt Động Như Thế Nào?
 • Mesh Wifi Là Gì? Hệ Thống Wifi Thông Minh Cho Gia Đình
 • Những Giải Pháp Wifi Diện Rộng Bạn Cần Biết
 • Giải Pháp Wifi Công Cộng
 • Nâng Cao Chất Lượng Khám, Chữa Bệnh Và Hiệu Quả Mạng Lưới Y Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Thiết Bị Tưới Cây Thông Minh Tự Động Hẹn Giờ Nước Rau Hoa Lan Sân Thượng
 • Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Huy Vai Trò Người Cao Tuổi Trên Địa Bàn Xã – Bài Phát Biểu
 • Luận Văn Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả
 • Tăng Doanh Số Bán Lẻ:17 Mẹo Từ Chuyên Gia Dành Cho Cửa Hàng Của Ban
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Tại Khách Sạn Nam Cường
 • (LSO) – Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 -2025 (từ ngày 25 đến 27/9/2020), đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế đã trình bày tham luận về “Các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Báo Lạng Sơn trân trọng trích đăng nội dung tham luận của đồng chí Nguyễn Thế Toàn.

  Trong nhiệm kỳ 2022 – 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, cùng sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả trong công tác, góp phần xây dựng mạng lưới y tế của tỉnh ngày càng hoàn thiện và phát triển theo hướng công bằng, hoạt động hiệu quả; chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được nâng lên, người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh, nhất là người bệnh nghèo, vùng sâu, vùng xa.

  Công tác y tế dự phòng được triển khai thực hiện tốt; đặc biệt, ngay từ đầu năm 2022, ngành đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chương trình mục tiêu y tế – dân số được triển khai cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát. Dân số ổn định,  chất lượng dân số được nâng lên. Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường. Hệ thống y tế ngoài công lập ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận các loại hình dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB).

  Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: TRIỆU THÀNH

  Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, việc nâng cao y đức và thái độ phục vụ của cán bộ y tế được tăng cường, kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế năm 2022 là 90%, tăng 20% so với năm 2022. Chất lượng nguồn nhân lực y tế được tăng cường, số bác sĩ/vạn dân tăng từ 8,9 năm 2022 lên 11 bác sĩ/vạn dân năm 2022; tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học tăng từ 36,9% năm 2022 lên 42,7% năm 2022;

  Công tác KCB BHYT được quan tâm thực hiện, quyền lợi của người bệnh có thẻ BHXH ngày càng được bảo đảm, số người dân tham gia BHYT đến nay đạt gần 94%. Hệ thống y tế của tỉnh tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: giảm được 68 đầu mối so với năm 2022: thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị khối dự phòng; thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng Ban Thường vụ quản lý về ngành y tế ; sáp nhập 11 trung tâm dân số – KHHGĐ vào trung tâm y tế các huyện, thành phố; giải thể 23/25 phòng khám đa khoa khu vực hoạt động không hiệu quả; kiện toàn hệ thống y tế xã còn 200 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

  Thực hiện quyết liệt việc đổi mới cơ chế hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp, năm 2022, toàn ngành chỉ có 1 đơn vị tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, có 5 đơn vị ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên; đến nay đã có 2 đơn vị tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển, 20 đơn vị tự bảo đảm được kinh phí hoạt động thường xuyên ở các mức độ khác nhau và chỉ còn 1 đơn vị ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí thường xuyên. Qua đó đã tiết kiệm được trên 250 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước; điều chuyển 624 chỉ tiêu biên chế ngành y cho các đơn vị sự nghiệp khác của tỉnh.

  Đến nay, 11/14 bệnh viện triển khai thực hiện xã hội hóa các dịch vụ y tế; mạng lưới y, dược tư nhân không ngừng phát triển, hiện có 621 cơ sở được cấp giấy phép hoạt động, tăng 56 cơ sở so với năm 2022; 100% các nhà thuốc và quầy thuốc thực hiện kết nối thông tin với hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển mạng lưới y tế, đưa vào sử dụng các dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 700 giường, Bệnh viện Y dược học cổ truyền; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; cải tạo nâng cấp Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng; hoàn thành đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế tại 14/14 đơn vị y tế bằng công nghệ mới. Các trung tâm y tế huyện được đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn, mô hình phòng khám bác sĩ gia đình triển khai bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ như kết nối chẩn đoán bệnh từ xa của các bệnh viện tuyến huyện tuyến tỉnh với các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện đầu ngành; 99% dân số được quản lý hồ sơ sức khỏe trên hệ thống phần mềm

  Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế còn có một số khó khăn, hạn chế, đó là: Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới,  đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông, trình độ dân trí và điều kiện kinh tế xuất phát điểm thấp. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe đã được đổi mới song chưa thực sự hiệu quả. Chất lượng KCB tuyến xã còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đầu tư của Nhà nước cho y tế mặc dù đã được quan tâm nhưng còn thấp. Nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, phân bố không đồng đều. Thực hiện chính sách thu hút cán bộ y tế có trình độ  chuyên môn cao về công tác tại tỉnh còn chưa hiệu quả…

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Đảng bộ Sở Y tế tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp:

  Một là, giải pháp về quản lý: tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành; củng cố tổ chức bộ máy của các đơn vị, kết hợp thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thanh tra, kiểm tra,  phát huy hiệu lực và hiệu quả của hệ thống y tế địa phương.

  Hai là, giải pháp về nhân lực y tế: Tăng cường công tác đào tạo; đào tạo cán bộ y tế có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu các đơn vị; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo tuyến; tổ chức tốt các Đề án bệnh viện vệ tinh, nội dung ký kết hợp tác với bệnh viện trung ương …; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo, đào tạo từ xa; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ ở các lĩnh vực thanh, kiểm tra…

  Ba là, giải pháp về kinh tế y tế: ưu tiên bố trí đáp ứng đủ kinh phí cho các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của ngành; mở rộng các dịch vụ y tế. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác y tế, khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ y tế ngoài công lập theo định hướng của nhà nước, tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức đầu tư vào y tế, nhất là đối với các dịch vụ mà y tế công chưa có điều kiện triển khai thực hiện; chỉ đạo triển khai các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên danh liên kết… theo đúng quy định của pháp luật để tăng nguồn thu, tái đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị; đổi mới cơ chế quản lý về tài chính tại các bệnh viện;

  Năm là, giải pháp về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế: Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị đã có, rà soát, điều chuyển các trang thiết bị y tế phù hợp với điều kiện và năng lực khai thác của từng đơn vị, tránh lãng phí, nhất là ở tuyến xã; chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị; tăng cường nâng cao trình độ khai thác các trang thiết bị hiện đại, tiếp nhận và khai thác có hiệu quả cao các trang thiết bị đã được cung cấp; huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị y tế cho mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế xã để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Giải Pháp Thu Hút Người Dân Tham Gia Bhyt
 • Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Công Tác Bảo Hiểm Y Tế
 • Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ
 • Ueh Digital Repository: Giải Pháp Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Eurowindow Chi Nhánh Hồ Chí Minh Đến Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100