7 Giải Pháp Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Chính Phủ

--- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Hơn Nữa Hiệu Quả Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Tình Hình Mới
 • Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Theo Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Chống Tham Nhũng Và Yêu Cầu Hoàn Thiện Pháp Luật Của Việt Nam
 • Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học: Phòng Ngừa Các Tội Phạm Về Tham Nhũng Ở Việt Nam
 • Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Sáng 7.11, Báo cáo trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đưa ra các giải pháp đối với công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được Chính phủ tập trung thực hiện trong thời gian tới.

  Một là tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Hoàn chỉnh dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi) để trình Quốc hội. Tổng kết và sửa đổi Luật Thanh tra, triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự, hoàn thiện cơ chế giám định về tư pháp.

  Hai là đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính phục vụ, nhất là công khai, minh bạch trong đấu thầu. Sửa đổi quy định về tặng quà và nhận quà, về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Hoàn thiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát chặt chẽ thu nhập và biến động tài sản. Tăng cường thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, rửa tiền.

  Ba là tổng kết, đánh giá Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp. Khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu. Thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý,…

  Bốn, phải thực hiện tuyên truyền bằng hành động thực tiễn, nêu cao tính gương mẫu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, nhất là trong việc kê khai minh bạch tài sản, công khai hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

  Năm, tăng cường tập trung thanh tra kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT. Cổ phần hóa doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài v.v..

  Sáu, đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng phức tạp, nhất là những vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo TƯ về PCTN. Theo dõi chỉ đạo áp dụng đầy đủ các biện pháp xác minh kê biên tài sản đối với các bị can, bị cáo trong quá trình điều tra truy tố xét xử thi hành án để đảm bảo thi hành thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

  Bảy, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn PCTN.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Theo Tinh Thần Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Kế Hoạch Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2022, Số 36/2018/qh14 2022
 • Phòng Ngừa Tham Nhũng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Và Tác Động Tới Môi Trường Đầu Tư, Kinh Doanh Tại Việt Nam
 • Một Số Nội Dung Quan Trọng Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Tham Nhũng Vặt Và Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • 10 Giải Pháp Ngăn Chặn “tham Nhũng Vặt”
 • Thực Hiện Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Một Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • Nhiều Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vẫn Còn Mang Tính Hình Thức
 • Kinh Nghiệm Của Phần Lan, Singapore Và Trung Quốc Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Và Một Số Liên Hệ Với Việt Nam
 • Nội dung này cần trình bày được những hoạt động đã được triển khai thực hiện, những kết quả mà trường đã đạt được (số liệu thống kê rõ ràng);… bao gồm những việc làm cụ thể như sau:

  1.Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Trường.

  2.Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

  • 2.1.Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  • 2.2.Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
  • 2.3.Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.
  • 2.4. Việc cán bộ, viên chức nộp lại quà tặng.
  • 2.5. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập
  • 2.6. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
  • 2.7. Việc thực hiện cải cách hành chính.
  • 2.8. Vấn đề tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý cũng như điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, và đơn vị.
  • 2.9. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.

  3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng

  Phần 2: Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng

  Đánh giá tình hình tham nhũng

  Trong phần này, Ban lãnh đạo Nhà trường cần đưa ra được các đánh giá khác quan về tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý, bao gồm:

  • Công tác phòng chống tham nhũng trong trường đã được thực hiện tốt hay chưa?
  • Công tác phòng chống tham nhũng trong trường đã được tổ chức như thế nào?
  • Có vụ việc tham nhũng nào xảy ra hay không? Nếu có thì lý do tham nhũng tồn tại trong trường là gì?

  So sánh tình hình tham nhũng với cùng kỳ năm trước Cùng với đó, nhà trường cần tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu và đánh giá những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng trong năm học vừa qua.

  Phần 3: Phương hướng nhiệm vụ năm học tiếp theo

  Trong phần này, Ban lãnh đạo Nhà trường cần đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng cho năm học sắp tới.

  Tiếp tục thực hiện các kế hoạch phòng chống tham nhũng đã được ban hành và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phòng chống tham nhũng; mở rộng công tác phòng chống tham nhũng cho cả đối tượng học sinh, sinh viên,…

  Phần 4: Kiến nghi và đề xuất

  Đưa ra các kiến nghị cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng.

  Nguồn: Tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trách Nhiệm Của Học Sinh Trong Phòng Chống Tham Nhũng
 • Đưa Nội Dung Phòng Chống, Tham Nhũng Vào Giảng Dạy Tại Các Cơ Sở Giáo Dục, Đào Tạo
 • Minh Bạch Là Biện Pháp Đơn Giản Để Chống Tham Nhũng Trong Giáo Dục
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tại Cơ Sở
 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tiếp Tục Được Các Địa Phương Trên Toàn Quốc Tích Cực Triển Khai, Thực Hiện
 • Bàn Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhận Diện Tham Nhũng Và Các Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Giải Pháp Lắp Đặt Camera Quan Sát Giao Thông
 • Lắp Đặt Camera Giao Thông Cho 32 Tỉnh/thành
 • Giải Pháp Camera Cho Giao Thông Công Cộng
 • Camera Giám Sát Cho Giao Thông. Lắp Đặt Camera Giao Thông Ở Tây Ninh
 • Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong thời gian qua, công tác đấu tranh PCTN được Đảng, Nhà nước, MTTQ triển khai mạnh mẽ, rộng khắp từ Trung ương đến địa phương.

  Quang cảnh Hội thảo

  Nhiều Nghị quyết, văn bản pháp luật về đấu tranh PCTN được ban hành, bước đầu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, được đông đảo cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ nhất là việc phát hiện, xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra và đưa ra xét xử…

  Tuy nhiên, cuộc đấu tranh PCTN lãng phí hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Vì vậy, PCTN lãng phí là nhiệm vụ sống còn, không riêng một ngành nào, một cơ quan nào mà là của toàn xã hội, trong đó có MTTQ Việt Nam.

  Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong công tác PCTN lãng phí.

  Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCTN bước đầu đạt được những kết quả nhất định nhưng nhìn chung hiệu quả còn chưa cao. Sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác PCTN còn nhiều hạn chế, chưa thực đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

  Tại Hội thảo, đặt vấn đề về việc phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên để động viên nhân dân tham gia cung cấp thông tin, tố cáo hành vi tham nhũng, ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật cho rằng khâu này vẫn còn yếu.

  Thực tế cơ chế để đoàn viên, hội viên phản ánh, tố cáo tham nhũng cũng còn thiếu, người dân rất ngại tố cáo, vì sợ “trù úm”, “trả thù”, sợ ảnh hưởng đến việc học tập, làm ăn của gia đình, người thân. Từ đó ông Thường đề nghị cần tìm ra hình thức để khuyến khích động viên người dân tố cáo tham nhũng.

  Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Hội thảo

  Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thị Bích Ngà cho rằng phải làm sao để công tác PCTN thành phong trào. “Phong trào là thấy cái đúng phải bảo vệ, thấy cái sai phải đấu tranh”.

  Tuy nhiên, bà Ngà cũng thừa nhận “nói thì dễ nhưng qua nhiều vụ việc cụ thể mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý, mới thấy ở dưới cơ sở không đơn giản. Thấy cái đúng để bảo vệ cũng không dám; thấy cái sai cũng không dám đấu tranh..”. Vì vậy, theo bà Ngà, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò, khơi dậy phong trào đấu tranh chống tiêu cực hơn nữa.

  Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tham gia Hội thảo, ông Trần Bá Dung khẳng định thời gian vừa qua, báo chí đã phát huy được vai trò của mình trong tích cực tham gia PCTN lãng phí, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

  Đặc biệt, vừa qua Hội nhà báo Việt Nam và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức Giải báo chí viết về PCTN lãng phí, được phát động ngày 4-1-2017 tại Cần Thơ dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau một năm phát động, giải báo đã thành công tốt đẹp, theo kế hoạch dự kiến Ban tổ chức sẽ tổ chức trao giải vào 2/1/2018 tới đây.

  Ông Trần Bá Dung thông tin, qua sàng lọc, chấm các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn lựa được nhiều tác phẩm có chất lượng, tạo được tiếng vang lớn, qua đó khẳng định quyết tâm PCTN lãng phí của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, khẳng định được vai trò tích cực của MTTQ cũng như Hội Nhà báo Việt Nam đối với công tác này…

  Theo Ban Tổ chức, ngoài 14 đại biểu trực tiếp phát biểu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được 20 bài tham luận cùng gửi tới. Mỗi tham luận, mỗi đại biểu có một góc nhìn khác nhau, nhưng đều có chung sự quan tâm bàn giải pháp đẩy mạnh công tác về PCTN lãng phí với MTTQ trong thời gian tới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • ‘không Có Vùng Cấm Trong Đấu Tranh Chống Tham Nhũng’
 • Đẩy Mạnh Tuyên Truyền, Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Trên Thông Tấn Xã Việt Nam
 • Tiên Yên Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng
 • Một Số Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Tham Nhũng Và Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Nước Ta Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Kết Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Của Các Cơ Quan, Đơn Vị Thuộc Chính Phủ
 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng 6 Tháng Đầu Năm 2022 Trên Địa Bàn Phường Phúc Lợi
 • Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Đã Phát Huy Tác Dụng
 • Kết Quả Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Ngành Kttv
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • 1. Thực trạng công tác pctn ở nước ta hiện nay

  Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, hiện diện trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị – xã hội, không phân biệt trình độ phát triển. Ở Việt Nam, ngay từ những ngày đầu hình thành Nhà nước kiểu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo về tệ nạn tham nhũng, lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức và coi trộm cắp tiền bạc của nhân dân, gây tổn hại kinh tế cho Chính phủ cũng là mật thám, phản quốc. Lịch sử nước ta cho thấy, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng luôn gắn liền với quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam.

  Pháp lệnh chống tham nhũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2000 là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh chống tham nhũng. Nội dung của Pháp lệnh tập trung chủ yếu vào việc “chống” tham nhũng trên cơ sở các quy định về trừng trị, xử lý tội phạm và tài sản tham nhũng. Với sự ra đời của Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 và các văn bản pháp luật khác, như: Bộ luật hình sự; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Pháp lệnh cán bộ, công chức…,cuộc đấu tranh PCTN ở nước ta bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh chống tham nhũng trong giai đoạn này đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, bất cập, chưa đáp ứng được các yêu cầu của quá trình hội nhập và phát triển.

  Khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998, Luật PCTN được Quốc hội khoá XI tại Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2006 được coi là một liệu pháp mới cho cuộc đấu tranh PCTN. Với 48 điều trên tổng số 92 điều là các quy định về “phòng ngừa tham nhũng”, có thể nói tư tưởng phòng ngừa được thể hiện rất rõ nét trong Luật PCTN năm 2005( sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012).

  Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, quyết định, chỉ thị để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2022 và Kế hoạch thực thi Công ước của Liên Hợp quốc về Chống tham nhũng… trong đó có các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công như: trụ sở, trang thiết bị và phương tiện làm việc; tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; trả lương qua tài khoản đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng v.v…

  Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 23.380 văn bản mới; sửa đổi, bổ sung 24.024 văn bản để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các cơ quan chức năng ban hành nhiều quy định về cơ chế phối hợp trong PCTN như: Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về PCTN; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xử lý các vụ án tham nhũng… Sau 8 năm thực hiện Luật PCTN và 7 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) với quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác PCTN, lãng phí đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công.

  Trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí ã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, công tác PCTN, lãng phí còn nổi lên một số bất cập sau đây:

  Một là, một số văn bản, quy định nhằm thực hiện cơ chế, chính sách về PCTN chưa được ban hành đúng thời gian đã đề ra, như: quy định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; quy định về bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng; đề án về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn… Một số quy định đã bộc lộ hạn chế, vướng mắc nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung như chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng…

  Hai là, một số nơi, công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN mới tập trung đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc tuyên truyền chưa được sâu rộng đến cấp cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung tuyên truyền, giáo dục về PCTN chưa thật sự hấp dẫn; số báo, đài có chuyên trang, chuyên mục về PCTN còn ít và chưa duy trì thường xuyên. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng về công tác PCTN còn hạn chế, dẫn tới thiếu tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN.

  Ba là, việc công khai, dân chủ một số mặt hoạt động như cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, đầu tư dự án, xây dựng… vẫn còn nhiều hạn chế. Vẫn còn tình trạng lạm dụng các quy định về bí mật nhà nước để không thực hiện việc công khai, minh bạch. Nhiều chế độ, định mức, tiêu chuẩn chậm được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, nhất là các quy định về chi tiêu tài chính. Tình trạng vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhiều cán bộ, công chức vẫn còn nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhân dân. Việc xác minh để bảo đảm tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập còn ít, kết quả kê khai chưa được công khai, chưa kiểm soát được tài sản, thu nhập, tiêu dùng của người có chức vụ, quyền hạn.

  Bốn là, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số người đứng đầu bị xử lý còn ít so với số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý; còn có sự nhầm lẫn giữa xử lý người đứng đầu khi có sai phạm và xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; cán bộ lãnh đạo, quản lý “chủ động từ chức vì lý do trách nhiệm” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) chưa đi vào cuộc sống.

  Năm là, một số bộ, ngành, địa phương chưa thấy hết được ý nghĩa, tầm quan trọng và đòi hỏi cấp bách của việc tháo gỡ những cản trở, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt và ưu tiên các nguồn lực cho công tác này. Các thủ tục hành chính vẫn còn thiếu tính liên thông và phối hợp trong thực hiện.

  Sáu là, công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng còn hạn chế, chưa tương xứng tình hình tham nhũng hiện nay. Hiệu quả phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa cao. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở và chủ yếu là đối tượng trực tiếp thực hiện. Việc xử lý các vụ án tham nhũng thường bị kéo dài, tội phạm tham nhũng được cho hưởng án treo chiếm tỷ lệ cao, tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng được thu hồi và bồi thường còn rất hạn chế v.v…

  2. những thách thức đặt ra trong công tác pctn ở Việt nam hiện nay

  Xuất phát từ thực tế tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay, có thể thấy những thách thức đặt ra trong công tác PCTN ở nước ta như sau:

  Thứ nhất, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, kể cả cấp Trung ương và địa phương chưa nêu gương về đạo đức, lối sống và chưa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

  Thứ hai, tính công khai, minh bạch, dân chủ trong xã hội và trong hoạt động của hệ thống chính trị còn hạn chế.

  Thứ ba, một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

  Thứ tư, một số biện pháp PCTN được nhiều nước trên thế giới thực hiện và đánh giá tốt nhưng vẫn chưa được áp dụng ở Việt Nam.

  Thứ năm, tham nhũng ở Việt Nam mang tính phổ biến; vừa tinh vi, phức tạp, vừa trắng trợn, lộ liễu; xảy ra ở hầu hết các ngành, các cấp, thậm chí xảy ra ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, nên việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý rất khó khăn.

  Thứ sáu, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội còn nhiều sơ hở, bất cập, thiếu công khai, minh bạch và nhất quán, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thu – chi ngân sách; đầu tư, mua sắm công; quản lý doanh nghiệp nhà nước; quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Chế độ tiền lương của công chức, viên chức chưa hợp lý, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, không bảo đảm cho cuộc sống.

  Thứ bảy, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Thiếu cơ chế giám sát có hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và hoạt động PCTN nói riêng; thiếu quy định cụ thể để bảo vệ người tố cáo tham nhũng cũng như nghiêm trị hành vi đe dọa, trả thù người tố cáo.

  Thứ tám, tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN chưa thật hợp lý; điều kiện hoạt động, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị này còn nhiều bất cập, chưa tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ yên tâm công tác; công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, trong đó có việc kiểm tra, giám sát, PCTN trong nội bộ các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát và tòa án chưa được chú trọng.

  3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về pctn

  PCTN là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Qua việc nghiên cứu về vấn đề này, chúng tôi xin kiến nghị một số nội dung như sau:

  Một là, xác định PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc PCTN cần triển khai trên cơ sở quán triệt nghiêm túc Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khóa XI), theo đó cần tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

  1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, lãng phí.

  2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội để PCTN, lãng phí.

  3. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để PCTN, lãng phí. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật…

  4. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí.

  5. Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong PCTN, lãng phí.

  6. Đổi mới, nâng cao năng lực của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan thường trực, tham mưu về công tác PCTN.

  Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; có các biện pháp cần thiết để hạn chế việc đối phó của đối tượng có dấu hiệu tham nhũng khi bị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xét xử, thi hành án; xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

  Ba là, tăng cường các hoạt động giám sát của các cơ quan, của đại biểu Quốc hội đối với công tác PCTN. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, thành viên của Mặt trận, của báo chí, của cử tri và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

  Bốn là, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có chức năng chuyên trách PCTN với các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

  Năm là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về cơ chế quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; thực hiện cải cách chế độ tiền lương, bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức có nguồn thu nhập chủ yếu bằng lương, sống bằng lương; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, pháp lệnh về quản lý kinh tế – xã hội; kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, việc chi phí hội nghị, lễ hội, tiếp khách, đi công tác nước ngoài.

  (1) Viện Nghiên cứu Lập pháp: Báo cáo Hội thảo “Vai trò của Quốc hội trong PCTN”, ngày 09-9-2012.

  TS. Hoàng Văn Tú

  (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp

  thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc Hội)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa, Phát Hiện Tham Nhũng
 • Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Tổng Cục Thuế Chú Trọng Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Bhxh Việt Nam Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Trách Nhiệm Và Giải Pháp Căn Bản Để Đẩy Lùi Tình Trạng Tham Nhũng
 • Triển Khai Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Cand Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nêu Cao Vai Trò Của Lực Lượng Công An Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Phát Huy Vai Trò Của Công An Nhân Dân Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Lực Lượng Công An Quyết Tâm Thực Hiện Hiệu Quả Nhiệm Vụ Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Tham Nhũng Và Hoạt Động Của Công An Nhân Dân Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam
 • Bộ Công An: Tổng Kết Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí
 • Năm 2022, Đảng ủy CA TƯ, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lí các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND về phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã xử lí kịp thời, nghiêm minh những sai phạm của CBCS CA; kê khai tài sản, thu nhập trong lực lượng đạt kết quả tích cực.

  Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương hoạt động có hiệu quả, góp phần phòng ngừa, hạn chế sai phạm trong CAND. Các đơn vị, địa phương đã có nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu và phục vụ đời sống CBCS. Công tác điều tra, xử lí tội phạm về kinh tế, tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng.

  Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, năm 2022, các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN, lãng phí trong CAND. Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Công an thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác PCTN đến năm 2022. Chủ động phát hiện và xác minh, kết luận, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc tham nhũng tiêu cực trong nội bộ. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong CAND khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị.

  Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng cần tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, phát hiện, điều tra, xử lí kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thu hồi triệt để tài sản tham nhũng.

  Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an và Công an các địa phương theo mô hình tổ chức mới. Xây dựng đội ngũ làm công tác thanh, kiểm tra trong lực lượng CAND thực sự trong sạch, liêm chính, góp phần xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Công An: Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Phổ Biến Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022 Trong Cand
 • Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Trong Công An Nhân Dân
 • Nâng Cao Vai Trò Lực Lượng Công An Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Bình
 • Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học
 • Nhiều Giải Pháp Phòng Ngừa Trong Phòng, Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Việt Nam Học Hỏi Kinh Nghiệm Chống Tham Nhũng Của Các Thành Viên Apec
 • Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng
 • 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng
 • Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng
 • Chú Trọng Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Chủ động các giải pháp phòng ngừa

  Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế đến hình sự.

  Triển khai Chương trình, Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy chỉ đạo xây dựng 13 chuyên đề về từng nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Đề án 56-ĐA/BCĐ về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN trong giải quyết công việc trên địa bàn TP” là điểm sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Thành ủy Hà Nội trong công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Từ TP đến các quận, huyện, đơn vị, đã chỉ đạo thực hiện Chương trình với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao. Trong đó, các cấp ủy chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

  Qua thực tế triển khai, các đơn vị, quận, huyện cho thấy, các cấp ủy luôn xác định công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và được thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, thẩm định, phê duyệt dự án…

  Đồng thời, các giải pháp tuyên truyền, phổ biến về Luật PCTN; phát các tài liệu hỏi đáp những điều cần biết về các quy định trong lĩnh vực này được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Hà Nội đã tổ chức 1.221 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về vấn đề này, với khoảng 210.000 lượt người tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

  Minh bạch cơ chế chính sách

  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng là một mảng sáng của Hà Nội trong những năm qua. Từ TP đến cơ sở đã tăng cường rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, ban hành mới 614 văn bản; sửa đổi, bổ sung 154 văn bản về phòng, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi tiếp khách, lễ tân, đi công tác nước ngoài.

  Thời gian qua, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, công khai minh bạch các hoạt động kinh tế – xã hội và công tác cán bộ; quy trình, thủ tục giải quyết công việc. Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, DN với cán bộ, công chức, viên chức thụ lý hồ sơ… ngăn chặn biểu hiện “xin cho”, giảm tình trạng “tham nhũng vặt”.

  Hà Nội cũng chọn những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở, đất đai, tài sản của Nhà nước; quy hoạch, đất đai… để kiểm tra, giám sát thường xuyên; kiên quyết xử lý các vi phạm, chuyển ngay sang cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật kinh tế, tham nhũng.

  Đặc biệt, qua thực hiện Chương trình, vấn đề công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực sự tạo một bước chuyển mới. Đơn cử, tại huyện Đông Anh, cùng với tăng cường công khai, minh bạch các nội dung có nhiều khả năng xảy ra tham nhũng như chủ trương đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư tại cộng đồng, người đứng đầu các cấp ủy thường xuyên đối thoại, tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

  Tại quận Tây Hồ, mọi hoạt động quản lý hành chính, đặc biệt là trong công tác thực hiện đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được công khai, cùng với tăng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, cải cách hành chính… đã tạo điều kiện cho người dân giám sát, phòng ngừa các vi phạm…

  Xử lý nghiêm các vi phạm

  Công tác kiểm tra vấn đề này được chú trọng và làm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, đã có 2.313 tổ chức, đơn vị triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Mỗi năm, các cơ quan, đơn vị TP cũng chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng hàng trăm cán bộ, công chức.

  Nhìn lại nhiệm kỳ qua cho thấy, các cơ quan chức năng trong PCTN đã kiên trì phối hợp chặt chẽ, khoa học và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức Đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức Đảng, 3.900 đảng viên.

  Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 504 tổ chức Đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra.

  Công tác thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền trên địa bàn TP đã được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng (khiển trách: 43, cảnh cáo: 16). Qua đó góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền TP.

  Cùng với đó, TP cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, Nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh PCTN, lãng phí.

  Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nhà ở, chính sách đãi ngộ hợp lý, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, tình hình tham nhũng, lãng phí được kiềm chế và từng bước được ngăn chặn.

  Từ kinh nghiệm triển khai thực tế, nhiều ý kiến đã đề xuất, thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành cần tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCNT, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là thông tin kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách về PCTN; tạo sự đồng thuận và quan tâm của toàn xã hội trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về vấn đề qua, đó chính là giải pháp phòng ngừa hữu hiệu để hướng tới mục tiêu xa hơn trong PCTN.

  Trong nhiệm kỳ qua, Thanh tra các cấp đã triển khai 1.673 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý gần 1.400 tỷ đồng; hơn 40ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 207 tập thể, 429 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 21 vụ; xử lý 192 vụ/657 bị cáo bị truy tố các tội danh về tham nhũng. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng được đẩy mạnh, cơ quan Thi hành án dân sự TP đã thụ lý để giải quyết thu hồi tài sản đối với 114 bản án, quyết định của Tòa án 1.028 tỷ đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Xây Dựng Các Biện Pháp Có Tính Đột Phá Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Một Số Giải Pháp Cơ Bản Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
 • Luận Văn Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • 7 Nhóm Giải Pháp Trong Phòng, Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Trách Nhiệm Và Giải Pháp Căn Bản Để Đẩy Lùi Tình Trạng Tham Nhũng
 • Bhxh Việt Nam Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Tổng Cục Thuế Chú Trọng Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng trong PCTN, kiên quyết thanh tra, kiểm tra phát hiện đưa ra truy tố, xét xử để xử lý nghiêm minh trước pháp luật các vụ án kinh tế nghiêm trọng theo đúng tinh thần không có vùng cấm, không loại trừ bất kỳ ai, nếu có vi phạm thì đều bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Có thể nói thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và công tác phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của xã hội như đồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá.

  Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thời gian qua, đã đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, công chức nhà nước vi phạm, có cả cán bộ, công chức cấp cao. Qua đó, nhận diện những sơ hở, bất cập cả trong cơ chế, chính sách và nhất là trong công tác tổ chức thực hiện trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả.

  Đồng thời, qua đó, Chính phủ đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nhà nước và thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí và thời gian, nhất là trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thuế, đất, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hành được giao. Các ngành, các cấp đã nâng cao trách nhiệm trong giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

  Về phát hiện xử lý hành vi tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và đạt được kết quả tích cực, đã tập trung thanh tra, kiểm toán một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng cao, đã chỉ đạo, xử lý kết luận thanh tra và xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó có việc thanh tra, kiểm tra các dự án lãng phí, thua lỗ lớn, các dự án dư luận xã hội quan tâm, các lĩnh vực nhạy cảm; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách 46.268 tỷ đồng và 5.308 ha đất, ban hành 154.298 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền là 5.403 tỷ. Phát hiện và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra so với năm 2022 tăng 52.1% số vụ và 100% số đối tượng.

  “Điểm danh” những hạn chế trong phòng chống tham nhũng

  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng thừa nhận công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế . Đó là một số văn bản, đề án quan trọng phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng chậm được ban hành, việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập của chính sách pháp luật vẫn còn chậm; vụ việc tham nhũng phát hiện chưa phản ánh đúng thực tế, công tác giám định tư pháp còn nhiều khó khăn, bất cập, kể cả về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ, về kinh phí.

  Việc thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng còn ít, kể cả tiền, đất đai và các loại tài sản khác; ý thức đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, dẫn đến nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong thực thi công vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao, còn hình thức, chưa đi vào thực chất. Những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, phẩm chất, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tác động tiêu cực đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, thiếu kiểm tra. Việc công khai, minh bạch chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng lạm dụng các quy định về bí mật nhà nước để không thực hiện công khai, minh bạch. Việc xác minh để bảo đảm tính trung thực của việc kê khai tài sản còn hạn chế, việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở cấp tỉnh, đặc biệt là những tỉnh có nhiều dự án đầu tư công lớn, khai thác tài nguyên, khoáng sản… có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia chưa có chuyển biến rõ rệt.

  Bổ sung quy định xử lí cán bộ vi phạm khi đã thôi việc, về hưu

  Nêu ra 7 nhóm giải pháp trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Hoàn chỉnh dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi) để trình Quốc hội. Tổng kết và sửa đổi Luật Thanh tra, triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự, hoàn thiện cơ chế giám định về tư pháp.

  Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính phục vụ, nhất là công khai, minh bạch trong đấu thầu. Sửa đổi quy định về tặng quà và nhận quà, về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Hoàn thiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát chặt chẽ thu nhập và biến động tài sản. Tăng cường thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, rửa tiền.

  Tổng kết, đánh giá Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp. Khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu. Thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trong đánh giá, bổ nhiệm người đứng đầu đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ có cơ chế hữu hiệu để loại trừ khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức, viên chức thoái hóa biến chất, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân theo phe nhóm, theo dòng tộc.

  Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng khắc phục tình trạng tuyên truyền hình thức kém hiệu quả. Phải thực hiện tuyên truyền bằng hành động thực tiễn, nêu cao tính gương mẫu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, nhất là trong việc kê khai minh bạch tài sản, công khai hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

  Tăng cường tập trung thanh tra kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT. Cổ phần hóa doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ v.v..

  Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi xây dựng chương trình công tác thanh tra hàng năm phải tập trung tại các tỉnh có nhiều dự án đầu tư lớn khai thác tài nguyên khoáng sản, có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, tránh bỏ lọt tội phạm tham nhũng.

  Đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng phức tạp nhất là những vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo dõi chỉ đạo áp dụng đầy đủ các biện pháp xác minh kê biên tài sản đối với các bị can, bị cáo trong quá trình điều tra truy tố xét xử thi hành án để đảm bảo thi hành thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

  Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn phòng, chống tham nhũng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Giải Pháp Đồng Bộ Để Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Bàn Về Những Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Những Giải Pháp Phát Huy Vai Trò Của Báo Chí Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Thành Phố Vĩnh Yên Triển Khai Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • 06 Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Học Sinh Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Trong Công An Nhân Dân
 • Nâng Cao Hiệu Quả Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí
 • Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Là Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Thường Xuyên
 • Đẩy Mạnh Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Và Thực Hành Tiết Kiệm
 • Theo nghĩa hẹp và là khái niệm được pháp luật Việt Nam quy định (tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005), tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Người có chức vụ, quyền hạn chỉ giới hạn ở những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị; nói cách khác là ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản của Nhà nước. Việc giới hạn như vậy nhằm tập trung đấu tranh chống những hành vi tham nhũng ở khu vực xảy ra phổ biến nhất, chống có trọng tâm, trọng điểm, thích hợp với việc áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng như: kê khai tài sản, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

  Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  Phần thứ nhất. Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ hai. Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ ba. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ tư. Quy định mới xử phạt về thực hành tiết kiệm, lãng phí, chống tham nhũng

  Phần thứ năm. Luật tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành

  Tóm tắt cuốn sách “50 năm thưc hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh 29/09/1969 – 29/09/2019″. Đã năm mươi năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại cho chúng ta những di sản vô cùng quý giá – một kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, một thời đại mới: thời đại Hồ Chí Minh chói ngời trong lịch sử. Những lời dặn dò cuối cùng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi dẫn dắt chúng ta đi tiếp con đường mà Người đã lựa chọn, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới thắng lợi vinh chúng tôi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một văn kiện có giá trị lịch sử mà còn có ýnghĩa thời đại sâu sắc. Đảng và nhân dân ta coi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá, xứng đáng được xếp vào đỉnh cao giá trị trong kho tàng văn hóa tinh thần của dân tộc. Nội dung Di chúc của Người là sự kết tinh của lý tưởng cộng sản và niềm tin sắt đá vào lý tưởng cao đẹp ấy, của tình cảm cách mạng sâu sắc và trí tuệ cách mạng sáng suốt, của lương tâm trong sạch và lối sống thanh cao, của lòng yêu nước thương dân và tinh thần quốc tế vô sản. Qua năm mươi năm, những giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc ngày càng được khẳng định. Những lời dặn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về “công việc đối với con người”, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau,… vẫn còn nguyên giá trị. Để hiểu rõ hơn giá trị của Di chúc, những lời dạy của trước lúc Người đi xa, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19×27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

  Nội dung cuốn sách bao gồm:

  – 1.Tiểu sử tóm tắt chủ tịch hồ chí minh;

  – 2.Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá liên hợp quốc (unesco) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh;

  – 4. Bút tích và toàn văn di chúc của chủ tịch hồ chí minh

  – 5. Chủ tịch hồ chí minh và bản di chúc trường tồn cùng lịch sử;

  – 6. Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc;

  – 7. Giá trị nhân văn trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh;

  – 8. Mỗi ngày một lời dạy của bác;

  – 9. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh.

  – Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp mọi người có ý thức hơn về hành động và trách nhiệm của mình. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác.

  – Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

  – Những nội dung đó, cụ thể trong những văn bản pháp luật: TT số 05/2017/TT-BTC ngày 16-01-2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; NĐ số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; VBHN số 14/VBHN-BCT ngày 15-9-2017 của Bộ Công thương hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng….

  – Để giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính.

  – Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2022.

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  PHẦN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  PHẦN II. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

  PHẦN III. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  PHẦN IV. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

  PHẦN V. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

  PHẦN VI. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

  PHẦN VII. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

  PHẦN VIII. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

  PHẦN IX. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG.

  Phương pháp định tội danh với 538 tội phạm

  Quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2022, được sửa đổi, bổ sung năm 2022″ do thạc sỹ luật Đoàn Tấn Minh và Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp là những chuyên gia nghiên cứu pháp luật hình sự biên soạn.

  Trong tố tụng hình sự thì hoạt động định tội danh có vai trò rất quan trọng, nó là trọng tâm mà các hoạt động tố tụng khác hướng tới, bởi lẽ tất cả các hoạt động tố tung hình sự ở giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử xét cho cùng đều phải đi đến kết luận về một tội phạm nào đó đã xảy ra và ai là người đã thực hiện tội phạm hay không thực hiện tội phạm đó.

  Vấn đề định tội danh tuy không được quy định cụ thể thành một quy trình trong Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng về pháp lý thì tất cả các hoạt động tố tụng hình sự thực chất là để chứng minh tội phạm, người phạm tội và xử lý người phạm tội theo những tội danh được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự.

  Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nói chung và những người tiến hành tố tụng hình sự nói riêng trong điều kiện hai bộ luật mới là Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018 là có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần tăng cường pháp chế, bảo đảm xử lý đúng người đúng tội, không làm oan người vô tội, không để lọt người, lọt tội và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với mọi hành vi phạm tội.

  Với tinh thần đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng pháp luật hình sự của bạn đọc nói chung và của những người làm công tác pháp luật nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách “

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TỘI DANH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

  PHẦN II. HƯỚNG DẪN ĐỊNH TỘI DANH VỚI 538 TỘI DANH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2022, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2022

  Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, các tác giả đã cố gắng diễn đạt nội dung cuốn sách một cách logic, dễ hiểu, kết hợp với việc giải thích bằng các thuật ngữ và kết hợp với các quy định mới của pháp luật hình sự và , nhằm giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp cận vấn đề khi nghiên cứu hoặc khi tiến hành định tội danh trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

  Sách đẹp, khổ 19*27 cm, dày 640 trang, Bìa bồi Giá:525.000đ. Nộp lưu chiểu quý III/ 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pháp Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Phổ Thông Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Tiếp Tục Triển Khai Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Nhiều Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • Xây Dựng Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Cho Hệ Thống Đất Đai Cấp Tỉnh Và Giải Pháp Đồng Bộ Hóa Cơ Sở Dữ Liệu Trên Oracle
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tại Cơ Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Minh Bạch Là Biện Pháp Đơn Giản Để Chống Tham Nhũng Trong Giáo Dục
 • Đưa Nội Dung Phòng Chống, Tham Nhũng Vào Giảng Dạy Tại Các Cơ Sở Giáo Dục, Đào Tạo
 • Trách Nhiệm Của Học Sinh Trong Phòng Chống Tham Nhũng
 • Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học
 • Tham Nhũng Vặt Và Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • (ThanhtraVietNam) Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới.

  Trong những năm gần đây, tệ nạn tham nhũng đã có những diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, chính vì thế Đảng ta cũng đã xác định tham nhũng là một trong 4 nguy cơ lớn đe dọa đến sự sống còn của chế độ và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2022 của Chính phủ cũng xác định “Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới”. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, hành vi nhũng nhiễu, quan liêu, hách dịch, cửa quyền của một số cán bộ ở cơ sở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với đảng.

  Họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương : Ảnh CTTĐT TTCP Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn tham nhũng

  Hệ thống chính trị chậm được đổi mới, trình độ quản lý còn lạc hậu vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của việc quản lý tập trung bao cấp, cơ chế xin cho tạo ra các kẽ hở cho tệ nạn tham nhũng nảy sinh và phát triển. Cơ chế chính sách pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán, việc phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương chưa rõ ràng. Chế độ công vụ hiện nay mới bắt đầu được thể chế hóa. Do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường lối sống thực dụng và văn hóa biếu, nhận quà tặng đang bị lợi dụng dẫn đến những hành vi đưa hối lộ cho cán bộ, công chức trong cơ quan để dễ dàng làm ăn, dễ dàng chiếm đoạt tiền của Nhà nước và nhân dân, làm giàu bất chính Ngoài ra, thu nhập của cán bộ, công chức không đủ đảm bảo nhu cầu cuộc sống đã thúc đẩy một bộ phận cán bộ, công chức thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực khi có cơ hội. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng chưa chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên; xử lý hành vi tham nhũng chưa nghiêm, vẫn còn sự nể nang, né tránh, bao che cho những người có hành vi tham nhũng. Cải cách hành chính vẫn còn chậm, cơ chế “xin cho” chưa được khắc phục triệt để; thiếu các công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu. Bên cạnh đó, việc huy động tổng thể lực lượng toàn xã hội tham gia đấu tranh chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng chưa tạo ra sự chuyển biến tích cực.

  Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phòng, chống tham nhũng Một là, tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ,công chức, viên chức trong việc phòng, chống tham nhũng.

  Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở liêm chính, có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; kiểm tra giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong cơ quan, đơn vị cơ sở; phát huy vai trò phản biện xã hội về phòng chống tham nhũng; kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tiêu cực tham nhũng trong toàn hệ thống chính quyền. Đồng thời, tập trung công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức cơ sở; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, các giải pháp nhằm nâng cao năng lực phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp cơ sở nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi tham nhũng.

  Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội để phòng, chống tham nhũng.

  Hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách của chính quyền cấp cơ sở; các khoản chi cho đầu tư xây dựng, chi thường xuyên, chi phí hội nghị, lễ hội, tiếp khách. Công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và việc thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ công chức cấp cơ sở trước hết là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập, việc thực thi công vụ ở nhưng vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực gắn liền với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: đất đai, tài nguyên, thuế, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm… Rà soát việc tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý, đồng thời không gây khó khăn, phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

  Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức – cán bộ thuộc cấp cơ sở để phòng, chống tham nhũng.

  Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ trong các đơn vị thuộc hệ thống chính trị cơ sở, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Tăng cường dân chủ ở cơ sở; đặt phòng, chống tham nhũng trong mối quan hệ với chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách hiện đại hóa hệ thống chính quyền cấp cơ sở nói riêng. Kịp thời điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống chính quyền cấp cơ sở. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan đơn vị mình.

  Năm là, tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng.

  Có biện pháp bảo vệ an toàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân dũng cảm tố cáo, phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và có chính sách truyền thong đúng đắn, phát huy vai trò và trách nhiệm của bộ phận tuyên truyền trong phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực về công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa tổ chức đảng các đoàn thể quần chúng và chính quyền cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách thường xuyên, liên tục, có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ đối với tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị như Đảng ta đã xác định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

  Nguồn http://thanhtravietnam.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tiếp Tục Được Các Địa Phương Trên Toàn Quốc Tích Cực Triển Khai, Thực Hiện
 • Các Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Của Việt Nam Ngày Càng Hiệu Quả
 • Phong Vũ Biểu Tham Nhũng Ở Việt Nam: Người Dân Đánh Giá Các Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Của Nhà Nước Ngày Càng Hiệu Quả
 • Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Tổng Bí Thư Nhấn Mạnh 6 Giải Pháp Trọng Tâm Phòng Chống Tham Nhũng
 • Kế Hoạch Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Theo Tinh Thần Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • 7 Giải Pháp Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Chính Phủ
 • Nâng Cao Hơn Nữa Hiệu Quả Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Tình Hình Mới
 • Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Theo Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Chống Tham Nhũng Và Yêu Cầu Hoàn Thiện Pháp Luật Của Việt Nam
 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 12/KH-THLN La Ngâu, ngày 09 tháng 03 năm 2022

  KẾ HOẠCH

  công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

  Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-PGDĐT, ngày 07/3/2018 của Phòng GD&ĐT Tánh Linh về Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, Trường Tiểu học La Ngâu xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

  I. Mục tiêu

  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện quan điểm, chủ trương, giải pháp của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận số 10- KL/TW, ngày 26/12/2016 và Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, nhằm ngăn chặn, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong trong đơn vị, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

  II. Phương châm

  Tiến hành đồng thời các biện pháp “phòng” và “chống” tham nhũng, lãng phí. Chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa.

  Lấy công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực làm khâu đột phá; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng kiểm tra, đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật.

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên tự kiểm tra nội bộ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực có thể xảy ra trong đơn vị.

  II. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu

  1. Nhiệm vụ trọng tâm

  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc “đẩy mạnh họ c tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường học tập, quán triệt phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật, nhất là các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, giáo viên và người lao động trong toàn trường.

  – Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc.

  Làm tốt công tác kê khai, công khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (quản lý ngân sách, sử dụng đất trường học, thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng các khoản thu trong nhà trường).

  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ để ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung giải quyết thật tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; giữ bí mật và bảo vệ người tố cáo theo quy định.

  Các tổ chuyên môn, công đoàn, Đoàn TNCSHCM đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lãng phí; tham gia giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; động viên, cổ vũ những tấm gương sáng, tích cực góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả.

  2. Giải pháp chủ yếu

  Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Tiếp tục quán triệt sâu kỹ, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng trước hết là trong cấp ủy, lãnh đạo chính quyền để công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thật sự trở thành khâu đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng.

  Chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí thiết thực và hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

  Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; phát huy dân chủ nội bộ gắn với

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2022, Số 36/2018/qh14 2022
 • Phòng Ngừa Tham Nhũng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Và Tác Động Tới Môi Trường Đầu Tư, Kinh Doanh Tại Việt Nam
 • Một Số Nội Dung Quan Trọng Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Thanh Tra Chính Phủ Đề Xuất Loạt Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Phòng, Chống Tham Nhũng Cấp Tỉnh
 • Tỉnh Tây Ninh Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100