Tham Nhũng Và Phòng, Chống Tham Nhũng

--- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Đề Tài Một Số Vấn Đề Lý Luận, Thực Tế Và Những Ảnh Hưởng Tới Nền Kinh Tế, Một Số Biện Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng
 • Các Giải Pháp Đột Phá Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Hội Thảo Chuyên Đề: “phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Trong khoảng chừng 30 năm nay, nhiều quốc gia, nhiều khu vực đã hao tâm, tổn trí rất nhiều vào việc tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu, đưa ra những tuyên bố cứng rắn và mở những chiến dịch rộng rãi để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, song hiệu quả còn xa với yêu cầu của sự phát triển và đòi hỏi của nhân loại tiến bộ.

  Những hành vi tham nhũng rất đa dạng, phổ biến là hành vi tham ô tài sản, nhận hối lộ, dùng tài sản công để biếu xén, hối lộ; lừa đảo chiếm tài sản của Nhà nước, của nhân dân; lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân để vụ lợi, thu vén quyền lợi cá nhân; lập quỹ trái phép, sử dụng ngân sách không đúng quy định để hưởng lợi. Các hành vi tham nhũng đã và đang xảy ra ở hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và sử dụng ngân sách, thuế, ngân hàng, hải quan, xuất nhập khẩu, tư pháp, giáo dục, y tế, thực hiện chính sách xã hội trong quản lý hành chính, công tác xã hội…

  Về quy mô của tham nhũng. Có đủ loại, đủ mức độ tham nhũng của cá nhân, của tập thể; tham nhũng không có tổ chức và tham nhũng có tổ chức gồm nhiều đối tượng tham gia.

  Những thiệt hại do tham nhũng gây ra rất lớn, có vụ tham nhũng về kinh tế làm thiệt hại cho Nhà nước, nhân dân tới hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng; làm thoái hóa, biến chất hàng loạt cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Cái thiệt hại đáng kể hơn, nặng nề hơn là tham nhũng đã làm xấu chế độ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào tương lai của một chế độ tốt đẹp mà Đảng ta đang phát động xây dựng.

  Đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Cũng như các nước khác, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta đã diễn ra từ khá sớm và được đặc bieejt coi trọng dưới chế độ xã hội mới. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo về nạn tham nhuxng, coi đó là một loại “giặc nội xâm”; trong vài thập kỷ gần đây, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã coi tham nhũng là “quốc nạn” và rất tích cực đấu tranh chống tham nhũng.

  Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lên án mạnh mẽ tệ tham nhũng, quyết tâm đấu tranh phòng ngừa và chặn đứng, đẩy lùi tham nhũng. Nhận xét, đánh giá về tình hình tham nhũng và những quốc sách phòng, chống tham nhũng đã được nhiều lần nêu lên trong các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyết định của các cơ quan chức năng, đoàn thể quần chúng. Những chủ trương, biện pháp phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã liên tục được tuyên truyền đến người dân bằng các phương tiện thông tin đại chúng, bằng học tập, hội nghị, hội thảo chuyên đề ở từng cấp, từng ngành, từng khu vực. Tình hình tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trở thành đề tài thường xuyên trong các báo cáo chỉ đạo định kỳ của Chính phủ, của các cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm chính về vấn đề này. Đồng thời, nó cũng là những câu chuyện thường ngày phản ánh sự bất bình, bức xúc của mỗi người dân cả ở thành thị lẫn nông thôn, không phân biệt vùng, miền nào.

  Các biện pháp phòng, chống tham nhũng đã được triển khai toàn diện, thường xuyên, đợt này nối tiếp đợt khác. Nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được sử dụng, như biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục – cảm hoá, trừng trị bằng pháp luật,… Tuy vậy, tình hình tham nhũng ở nước ta vẫn không giảm.

  Vừa qua, cùng với việc Nhà nước ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 1- 6 – 2006; rồi sự ra đời của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, Hội nghị Trung ương 3, khoá X đã ra Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Nghị quyết đã nhận diện một cách khá đầy đủ thực trạng của công tác phòng, chống tham nhũng và những nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác này. Đồng thời, Nghị quyết đưa ra những mục tiêu, quan điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những chủ trương, giải pháp và cách tổ chức thực hiện một cách toàn diện, sâu sắc.

  Những việc làm đó tỏ rõ sự quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong công tác phòng, chống tham nhũng, để làm cho mọi người có đủ bốn điều kiện: 1- không cần tham nhũng, 2- không thể (hoặc rất khó) tham nhũng, 3- không muốn tham nhũng, 4- không dám tham nhũng. Tuy nhiên, tính hiệu quả của các giải pháp này chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Hiện nay, ở nước ta, tình hình “tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”(1).

  Kết quả chưa khả quan về công tác phòng, chống tham nhũng vừa qua không thể phủ nhận được tính toàn diện, sâu sắc của các biện pháp phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang sử dụng. Điều đó nói lên rằng, liều lượng của những biện pháp ấy chưa đủ mạnh và chưa nhằm trúng khâu đột phá để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

  Theo tôi, nếu chúng ta tìm đúng được khâu đột phá để phòng, chống tham nhũng thì chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả rất lớn.

  Việc Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã nỗ lực triển khai những biện pháp phòng, chống tham nhũng nhằm tạo ra đủ 4 điều kiện trên để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả là rất cần thiết, rất toàn diện. Bởi lẽ:

  Để có điều kiện khiến cho người ta không cần tham nhũng thì phải làm cho Nhà nước giàu mạnh, có thể đáp ứng, thoả mãn những nhu cầu về vật chất và tinh thần cho mọi người dân. Muốn vậy, phải đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, phát triển khoa học – công nghệ tiên tiến, xây dựng nền sản xuất có năng suất, chất lượng cao, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. Đó là cả một quá trình lâu dài, cần phải mất nhiều thời gian, không thể có trong một sớm, một chiều.

  Để người ta không thể (hoặc rất khó) tham nhũng thì bộ máy tổ chức, quản lý của Đảng, Nhà nước phải rất khoa học, bao gồm cả cơ chế, cả con người và hệ thống luật pháp chặt chẽ không có kẽ hở để tham nhũng không thể luồn lọt. Đồng thời, đời sống dân chủ trong xã hội phải được nâng cao, mọi hành vi tham nhũng đều không lọt nổi con mắt làm chủ của nhân dân. Để đạt được điều đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân phải có sự đổi mới và cố gắng rất lớn trong công cuộc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…

  Để người ta không muốn tham nhũng thì, hoặc là, phải có một quá trình với thời gian lâu dài để tạo đủ điều kiện thỏa mãn về vật chất và tinh thần cho mọi người dân khiến họ không cần phải tham nhũng như đã phân tích ở trên; hoặc là, xã hội phải tạo ra nếp sống không có tham nhũng, coi tham nhũng là xấu xa, tội lỗi, bất cứ ai tham nhũng cũng đều bị lên án, trừng trị… để gây áp lực tâm lý làm cho người ta không muốn và không dám tham nhũng. Trong hai phương án ấy, chỉ có phương án thứ hai là phù hợp với hoàn cảnh xã hội nước ta hiện nay. Muốn thực hiện được phương án thứ hai này, chúng ta phải ra sức xây dựng một xã hội dân chủ mà ở đó, mọi người sống có đạo đức, trong sạch, liêm khiết.

  Để người ta không dám tham nhũng thì, thứ nhất, phải xây dựng được một xã hội đạo đức, thực sự dân chủ, phát huy được tinh thần làm chủ của nhân dân, có thể tố giác và ngăn chặn được mọi hành vi tham nhũng, dù chúng có được che đậy tinh vi đến mấy. Thứ hai, một khi kẻ tham nhũng đã bị tố giác và có những bằng chứng không thể chối cãi thì Nhà nước phải xử lý nghiêm, xử lý nặng, buộc đương sự phải bồi thường thiệt hại, đồng thời tạo được làn sóng phê phán, lên án họ trong từng cộng đồng, trong toàn xã hội.

  Như vậy, xét một cách tổng thể hoàn cảnh kinh tế, chính trị và xã hội của nước ta hiện nay, có thể nói, chúng ta chưa đủ sức để triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm đưa lại cho mọi người đủ cả 4 điều kiện để không cần tham nhũng, không thể (hoặc khó) tham nhũng, không muốn tham nhũng và không dám tham nhũng. Tuy nhiên, về mặt nhận thức, vẫn phải khẳng định việc tạo đủ 4 điều kiện trên là phương hướng đúng đắn để diệt trừ tận gốc tham nhũng, dù đó là một quá trình lâu dài và đầy gian khổ. Vậy, chúng ta phải làm gì để có thể “hạ nhiệt được cơn sốt” tham nhũng đang ở vào giai đoạn nguy kịch như hiện nay? Theo tôi, chúng ta cần phải thực hiện ngay những biện pháp cần thiết nhằm thoả mãn 2 điều kiện để người ta không muốn tham nhũng không dám tham nhũng. Trước mắt, chúng ta phải chọn được khâu đột phá và tập trung tác động vào đó tạo động lực cho việc hoàn thành cả hệ thống các biện pháp.

  Khâu đột phá phòng, chống tham nhũng

  Như đã phân tích ở trên, để thỏa mãn 2 điều kiện khiến cho người ta không muốn tham nhũngkhông dám tham nhũng, nếu chờ đợi đến khi nền sản xuất phát triển có khả năng thoả mãn được nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi người và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được xây dựng hoàn thiện, có hệ thống luật pháp chặt chẽ, hoàn chỉnh không còn kẽ hở cho tham nhũng tồn tại thì sẽ quá lâu. Do vậy, trước mắt chúng ta có thể ưu tiên sử dụng ba biện pháp phù hợp hơn cả là: 1- Phát động xây dựng một nếp sống đạo đức xã hội đói cho sạch, rách cho thơm, tẩy chay tham nhũng, coi tham nhũng là trộm cắp, là nhục nhã và hèn hạ; 2- Trên cơ sở những thành tựu thu được của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng trong xã hội một nếp sống dân chủ, khuyến khích mọi người nói lên sự thật, có cơ chế bảo vệ những người dũng cảm tố cáo, phát hiện bọn tham nhũng; 3- Khi đã phát hiện được tham nhũng, cần phải trừng phạt nghiêm; đặc biệt với những kẻ tham nhũng là cán bộ, đảng viên. Cần xác định đây là khâu đột phá để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

  Cần phải nói thêm rằng, ba biện pháp này chúng ta đã làm và đang làm, nhưng làm một cách dàn trải cùng với các biện pháp phòng, chống tham nhũng khác, chứ chưa coi đó là biện pháp ưu tiên để tập trung giải quyết, tạo đà cho việc thực hiện các biện pháp khác.

  Để thực hiện tốt ba biện pháp này, phải xác định khâu đột phá như đã phân tích. Khâu đột phá đó sẽ tác động mạnh vào đối tượng là đảng viên – cán bộ, làm cho họ luôn tự giác, gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng. Muốn thực hiện được khâu đột phá này, theo tôi, cần tập trung vào hai nhiệm vụ chính sau đây.

  Thứ nhất, phải tăng cường chỉnh đốn Đảng, giáo dục cho đảng viên “có lối sống trong sạch, lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật. Không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác”(2). Điều này cũng được ghi rõ trong mục 2, Điều 2 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thiết nghĩ, trong xã hội ta, nếu các đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ thì chắc hẳn nạn tham nhũng khó có đất sống. Bởi vì, người đảng viên luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nhưng, hiện nay, có một thực tế đau đớn là, hầu hết các vụ tham nhũng ở nước ta đều dính dáng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến đảng viên – những người có chức, có quyền. Dù những hành động tham nhũng này có được biện bạch thế nào chăng nữa thì cũng là vô đạo, phi nhân tính, bất nghĩa mà người đảng viên không được phép làm. Do vậy, mấu chốt là ở chỗ, chúng ta cần tăng cường chỉnh đốn Đảng, đổi mới công tác đảng, kiên quyết đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những đảng viên mắc vào tham nhũng, dù đó là đảng viên thường, hay đảng viên có chức, có quyền ở bất cứ cương vị nào. Chúng ta phải làm mạnh, mạnh từ trên xuống dưới, từ trong Đảng ra ngoài Đảng. Kinh nghiệm của Trung Quốc, như nguyên Tổng bí thư Giang Trạch Dân chỉ rõ: “Dưới soát tận đáy, trên không bịt trần”. Làm không sợ “đụng chạm”, không sợ “liên lụy” như một số người e ngại – hữu khuynh – ngụy biện cho rằng, sẽ làm mất ổn định chính trị nội bộ và các thế lực thù địch sẽ lợi dụng, khoét sâu phá hoại ta từ bên trong.

  Đối với người đảng viên – cán bộ, chúng ta phải làm cho họ nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, biết “lo trước thiên hạ”, nhận khó khăn về mình và biết nhường nhịn, “hưởng sau thiên hạ”. Làm như thế là đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa. Người đảng viên phải nêu gương trước để trở thành con người xã hội chủ nghĩa có nếp sống trong sáng. Điều này không phải là hô hào, duy ý chí hoặc thần thánh hóa người đảng viên. Ai đó đã ngụy biện rằng, đảng viên cũng là con người, cũng có những nhu cầu, những ham muốn như những người bình thường khác, không thể đòi hỏi ở họ những gì quá đáng; cho nên, họ vẫn có thể có những hành động tham nhũng, tiêu cực! Nếu quả người đảng viên không hơn những người bình thường khác, vẫn có thể tham nhũng, tiêu cực và luôn đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên lợi ích của nhân dân, của dân tộc thì tốt nhất, hãy ra khỏi hàng ngũ của Đảng; bởi vì, mục đích của Đảng, Điều lệ của Đảng không cho phép họ làm như vậy. Người đảng viên, nhất thời do hoàn cảnh này, nọ, có thể mắc khuyết điểm, nhưng phải giữ được lòng tự trọng, tự xấu hổ, tự đấu tranh, chuộc lại những lỗi lầm.

  Mọi tổ chức đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng ở cơ sở, như tổ đảng, chi bộ đảng – nơi mà từng đảng viên trực tiếp sinh hoạt, phải xây dựng được môi trường dân chủ thực sự, có tinh thần đấu tranh nội bộ mạnh mẽ, thẳng thắn phê bình và tự phê bình, tự tìm ra những kẻ tham nhũng, không cần phải nhờ đến cơ quan chức năng hoặc lực lượng nào khác.

  Thứ hai, khi đã phát hiện tham nhũng thì phải xử phạt nghiêm minh với mọi đối tượng và có hình thức tăng nặng đối với đảng viên – cán bộ. Điều này, đất nước ta đã có những kinh nghiệm bổ ích. Ngay từ thế kỷ XV, dưới triều Hồng Đức (Vua Lê Thánh Tông), tại Điều 138 của Bộ Quốc triều Hình luật đã ghi: “Quan ty làm trái pháp luật mà ăn hối lộ từ 1 đến 9 quan thì xử tội chém. Những bậc công thần, quý thần cùng những người có tài được giữ vào hàng bát nghị mà ăn hối lộ từ 1 đến 9 quan thì phạt 50 quan; từ 10 đến 19 quan thì phạt từ 60 đến 100 quan; từ 20 quan trở lên thì xử tội đồ và những tiền ăn hối lộ xử phạt gấp đôi nộp vào kho”(3). Còn đối với chế độ ta hiện nay, thiết tưởng, cùng tội trạng như nhau, những đối tượng là đảng viên – cán bộ phải bị xử phạt nặng hơn dân thường; người ở ngôi vị càng cao, càng phải xử nặng. Bởi lẽ, “thượng bất chính, hạ tắc loạn”; nếu không thì quần chúng nhân dân sẽ không phục.

  Đối với toàn xã hội, cần đẩy mạnh thực hành dân chủ để mọi người dân có điều kiện kiểm tra, giám sát lẫn nhau, giám sát công việc của các tổ chức, cơ quan mà kịp thời ngăn chặn, phát hiện những hành động tham nhũng. Đẩy mạnh hoạt động của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó có thể tạo ra dư luận và tâm lý xã hội tích cực đối với việc phòng, chống tham nhũng. Cần xây dựng một nếp sống trong sáng, lành mạnh trong xã hội, “phát động tư tưởng quần chúng, làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu có chỗ ẩn nấp”(4). Vi ệc tạo ra một dư luận xã hội mạnh mẽ để tẩy chay tham nhũng có tác dụng răn đe rất lớn đối với những kẻ có hành vi tham nhũng. Tác dụng của việc răn đe này nhiều khi còn cao hơn cả sự răn đe của pháp luật.

  Thiết nghĩ, thực hiện được khâu đột phá này để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, chúng ta vẫn có thể xây dựng được một xã hội tốt đẹp, có đời sống văn hóa lành mạnh, khi mà nền kinh tế của chúng ta còn chưa phát triển như cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã từng nói.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đấu Tranh Chống Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, Góp Phần Ngăn Ngừa Tham Nhũng
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Công Khai, Minh Bạch Để Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Một Số Nội Dung Cơ Bản Của Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2005
 • Nhận Diện Tham Nhũng Và Các Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Lắp Đặt Camera Quan Sát Giao Thông
 • Lắp Đặt Camera Giao Thông Cho 32 Tỉnh/thành
 • Giải Pháp Camera Cho Giao Thông Công Cộng
 • Camera Giám Sát Cho Giao Thông. Lắp Đặt Camera Giao Thông Ở Tây Ninh
 • Giải Pháp Camera Quan Sát Cho Giao Thông Vận Tải
 • Với 4 chương sách, tập thể tác giả Viện Chính trị học thuộc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích, làm rõ và khắc họa toàn cảnh vấn đề tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

  Qua những phân tích về khái niệm, sự hình thành quyền lực công cộng, sự tha hóa quyền lực công cộng và tham nhũng, đưa ra các cách tiếp cận về tham nhũng trên thế giới, tác hại của tham nhũng, chương I cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận diện và thiết lập các biện pháp phòng, chống tham nhũng nói chung.

  Trên cơ sở đó, 3 chương tiếp theo nhận diện, chỉ ra đặc điểm, nguyên nhân và thực trạng tham nhũng ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra và nêu phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Từ những đánh giá, khảo sát của các tổ chức như Tổ chức minh bạch quốc tế TI, Tổ chức Sida của Thụy Điển… cho thấy, chỉ số trong sạch của nền hành chính, công vụ nước ta còn rất thấp và chậm tiến bộ, thực trạng tham nhũng hiện nay đã đến mức đáng báo động. Tham nhũng diễn ra phổ biến trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, hành chính, tư pháp, giáo dục, trong công tác tổ chức – cán bộ, trong thực hiện các chính sách xã hội với những đặc điểm cơ bản như: Mặt tiêu cực trong văn hóa ứng xử của người Việt Nam là môi trường thuận lợi cho tham nhũng; tham nhũng ở nước ta khó phát hiện một cách chính thức và rõ ràng; diễn ra trong hệ thống công chứ có lương rất thấp; tham nhũng thường gắn liền với tệ lãng phí; v.v..

  Từ thực trạng tham nhũng ở Việt Nam và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng ở một số nước trên thế giới, các tác giả đưa ra 5 nhóm quan điểm và 10 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Sách do PGS,TSKH. Phan Xuân Sơn và ThS. Phạm Thế Lực đồng chủ biên, gồm 252 trang, giá 36.000đ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bàn Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng
 • ‘không Có Vùng Cấm Trong Đấu Tranh Chống Tham Nhũng’
 • Đẩy Mạnh Tuyên Truyền, Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Trên Thông Tấn Xã Việt Nam
 • Tiên Yên Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng
 • Kinh Nghiệm Phòng Chống Tham Nhũng Ở Singapore

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Một Số Nước Trên Thế Giới
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tiêu Cực, Tham Nhũng Trong Hoạt Động Công Vụ
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa, Đấu Tranh Với Tiêu Cực, Tham Nhũng
 • Biện Pháp Phòng Ngừa Tiêu Cực, Tham Nhũng Trong Hoạt Động Công Vụ
 • Sóc Trăng: Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Singapore được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng thấp nhất thế giới với hệ thống dịch vụ công trong sạch và hiệu quả.

  Tham nhũng ở Singapore đã nằm trong vòng kiểm soát của khu vực nhà nước và tư nhân.

  Có được kết quả này là do các yếu tố sau:

  1. Ý chí, quyết tâm mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Singapore trước cuộc chiến chống tham nhũng:

  Sau khi độc lập, nhà nước Singapore phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn, trong đó tham nhũng là một vấn đề khá nghiêm trọng, trở thành một nguy cơ đe dọa uy tín của đảng cầm quyền.

  Năm 1960, ông Ong Pang Boon, Bộ trưởng Bộ nội vụ, đã phát biểu tại Hội đồng lập pháp:

  “Chính phủ ý thức một cách sâu sắc rằng một chính quyền không thể tiếp tục tồn tại cho dù mục tiêu và ý định có tốt như thế nào đi chăng nữa, nếu tham nhũng còn tồn tại trong hàng ngũ những người có chức có quyền và trong hệ thống dịch vụ công mà chính quyền phải dựa vào đó để cung cấp một bộ máy hành chính hữu hiệu và hiệu quả nhằm biến chính sách thành hành động…

  Do đó, chính phủ Singapore quyết tâm làm tất cả mọi việc có thể sao cho tất cả các biện pháp lập pháp và hành chính được thực hiện để làm giảm cơ hội xẩy ra tham nhũng, làm cho việc phát hiện tham nhũng dễ dàng hơn, răn đe và trừng trị nghiêm khắc những người có hành vi tham nhũng”.

  Năm 1965, các nhà lãnh đạo ở Singapore đã tự tách cá nhân mình khỏi các quan hệ tài chính và thương mại đồng thời làm việc cần mẫn hơn những người dưới quyền để làm gương cho các viên chức nhà nước khác.

  Năm 1979, ông Lý Quang Diệu, đương kim thủ tướng của Singapore đã phát biểu:

  “Một khi những nhà lãnh đạo chủ chốt kém liêm khiết, không nghiêm khắc đòi hỏi những chuẩn mực cao, lúc đó cấu trúc toàn vẹn của hệ thống hành chính sẽ yếu đi và cuối cùng nó sẽ sụp đổ.

  Singapore chỉ có thể tiếp tục tồn tại nếu như các bộ trưởng và viên chức cao cấp đều liêm khiết và làm việc hiệu quả…

  Chỉ khi nào chúng ta giữ vững tính toàn vẹn của bộ máy hành chính thì nền kinh tế mới có thể vận hành theo hướng cho phép người Singapore thấy rõ mối liên hệ giữa làm việc siêng năng với những phần thưởng xứng đáng.

  Chỉ khi đó, người ta, người nước ngoài và người Singapore mới đầu tư vào Singapore;

  Chỉ khi đó người dân Singapore mới làm việc để bản thân và con cái của mình tốt hơn thông qua giáo dục và đào tạo, thay vì chỉ trông chờ vào vận may đến từ bạn bè hay người thân, hay bôi trơn quan hệ ở những nơi thích hợp”.

  Có thể thấy, lời phát biểu của ông Lý Quang Diệu khi đó đã thể hiện nhận thức chung của Đảng hành động nhân dân (PAP) và chính phủ Singapore rằng:

  Vị trí, vai trò của đảng cầm quyền và các nhà lãnh đạo đất nước phải được chứng minh, được thể hiện bằng chính đạo đức của họ mà phẩm chất cần thiết trước hết là sự liêm khiết.

  Dựa trên cơ sở của ý chí và quyết tâm chính trị đó mà chính phủ Đảng PAP đã đưa ra một trong những nguyên tắc hướng dẫn cho giới quan chức là:

  ” Giữ mình trong sạch và không nhận hối lộ”.

  Từ kinh nghiệm chống tham nhũng trong lịch sử và hiện tại ở Singapore, người ta có thể nêu ra một định đề là:

  Nếu những người lãnh đạo không giữ được mình trong sạch thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ không bao giờ thành công.

  Những người lãnh đạo phải thể hiện được đức thanh liêm của mình thì xã hội mới tin được là họ có ý chí và quyết tâm chính trị trung thực, mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tham nhũng.

  Đó chính là yếu tố tiên quyết đầu tiên mang tính đột phá, dẫn dắt và chỉ đạo hành động chống tham nhũng có tính chất nhất quán và đạt hiệu quả trên thực tế.

  2. Tăng cường hệ thống luật pháp và chú trọng tăng cường mức độ hình phạt đối với hành vi tham nhũng

  Tuy đã ban hành Luật phòng chống tham nhũng, nhưng ở Singapore, luật này thường được xem xét lại nhằm bảo đảm kẻ phạm tội tham nhũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp.

  Đó là một quan điểm biện chứng, thể hiện cách nhìn hiện thực và nhằm mục đích hoàn thiện pháp luật, làm các quy định pháp luật tương thích với thực tế cuộc sống luôn vận động, phát triển.

  Những sửa đổi bổ sung của Luật cho đến nay gồm có:

  – Cho toà án quyền ra lệnh kẻ phạm tội phải trả một số tiền tương đương với số tiền hối lộ đã nhận ngoài việc trừng phạt dưới hình thức phạt tiền và/hoặc ngồi tù.

  – Cho điều tra viên nhiều quyền rộng rãi hơn.

  – Không cần thiết phải chứng minh rằng kẻ nhận hối lộ có khả năng thực hiện ân huệ theo yêu cầu.

  – Cho điều tra viên quyền yêu cầu viên chức nhà nước đang bị điều tra phải cung cấp lời khai có tuyên thệ nêu rõ các tài sản mà bản thân người này, vợ/chồng và con cái có sở hữu.

  – Cho công tố viên quyền lấy thông tin từ cơ quan kiểm soát thuế thu nhập.

  – Cho toà án quyền công nhận rằng sự giầu có không tương xứng với thu nhập là bằng chứng vững chắc bổ sung.

  – Cho phép bỏ quy tắc tòng phạm xem bằng chứng tòng phạm như không đáng tin, ngoại trừ được chứng thực rõ ràng.

  – Làm cho việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của điều tra viên Cục điều tra tham nhũng (CPIB) trở thành nghĩa vụ mang tính luật định.

  – Công dân Singapore có thể bị trừng phạt vì những hành vi tham nhũng ở ngoài lãnh thổ Singapore và sẽ bị xử lý như thể hành vi này đã được thực hiện tại Singapore.

  – Cố ý cung cấp thông tin không đúng sự thật là một hành vi phạm tội có thể bị bắt giữ.

  Về khía cạnh này, Cục Điều tra Tham nhũng Singapore (CPIB) đã thể hiện được vai trò là một cơ quan chống tham nhũng độc lập mang lại hiệu quả rất cao, trở thành nỗi sợ hãi đối với những kẻ có ý định tham nhũng hay dính líu đến tham nhũng.

  CPIB có quyền tự do hành động để xử lý kẻ tham nhũng bất kể kẻ đó ở vị trí xã hội nào, thuộc đảng phái chính trị nào, thuộc sắc tộc hay theo tín ngưỡng nào.

  Theo lời của một nhà quan sát quốc tế: ” Trong bộ máy hành chính của Singapore, CPIB được kính sợ như con mắt có thể nhìn mọi thứ của lãnh đạo PAP, và được kính trọng vì sự hiệu quả chính xác như bộ máy đồng hồ và những phương pháp nghiệp vụ tinh vi.”

  Tại Singapore, người có hành vi tham nhũng có thể bị phạt tiền đến 100.000 đô la Singapore, hoặc bị phạt tù đến 5 năm , hoặc áp dụng cả hai hình phạt.

  Ngoài phạt tiền và phạt tù, người bị kết tội tham nhũng sẽ bị toà án ra lệnh hoàn trả lại số tiền hối lộ đã nhận; đồng thời toà án còn có quyền tịch thu tài sản và những nguồn tiền mà người bị kết tội không lý giải được nguồn gốc.

  Một viên chức nhà nước tham nhũng có thể bị kết án tại toà nếu có đầy đủ bằng chứng, hoặc người này có thể được xử lý thông qua các thủ tục mang tính kỷ luật của cơ quan bộ ngành nếu không có đầy đủ chứng cứ để khởi tố tại toà.

  Viên chức nhà nước bị toà kết án tham nhũng sẽ bị mất việc và nếu người này đã về hưu thì tiền lương hưu và các trợ cấp khác cũng bị mất.

  Việc xử lý kỷ luật của cơ quan bộ ngành có các mức hình thức:

  Đuổi việc – hạ cấp bậc – ngưng hay hoãn tăng lương – phạt tiền hay khiển trách – buộc về hưu sớm.

  Hệ thống tư pháp Singapore đã áp dụng những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội tham nhũng không chỉ nhằm bảo đảm và duy trì sự công bằng, niềm tin của xã hội cũng như sự trong sạch và hiệu qủa của bộ máy hành chính; mà còn nhằm ngăn ngừa và răn đe những kẻ rắp tâm tham nhũng.

  3. Các biện pháp hành chính phòng ngừa tham nhũng đi đôi với giáo dục

  Chính phủ Singapore đã ban hành một số biện pháp hành chính nhằm giảm thiểu cơ hội phát sinh tham nhũng, đó là:

  – Thay cảnh sát viên biệt phái bằng điều tra viên nhân sự.

  – Hợp lý hoá các thủ tục hành chính và thường xuyên tiến hành xem xét lại các thủ tục hành chính của các bộ ngành dễ bị tham nhũng chi phối.

  – Dẹp bỏ quan liêu hành chính.

  – Xem xét mức lương của viên chức nhà nước để đảm bảo rằng họ được trả công một cách xứng đáng.

  – Nhắc nhở các nhà thầu làm công trình của nhà nước rằng đút lót viên chức nhà nước quản lý dự án có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.

  Thực tế cho thấy một bộ máy hành chính kém hiệu quả sẽ là một bộ máy đậm mầu sắc quan liêu, thủ tục rườm rà, phiền nhiễu, có nhiều kẽ hở cho viên chức lợi dụng nhận hối lộ và bòn rút công quỹ khi đồng lương ít ỏi.

  Vì vậy, đi đôi với việc cải cách hành chính cần phải đảm bảo mức lương tốt cho quan chức thì sẽ giảm rất nhiều cơ hội tham nhũng bởi nếu quan chức có lương cao thì họ sẽ không dại gì nhận một khoản tiền hối lộ nào đó để rồi mất đi tất cả.

  Bên cạnh chính sách lương là việc giáo dục lòng tự trọng, xem tham nhũng như là nỗi sỉ nhục danh dự và là nỗi sợ hãi khi bị áp dụng chế tài pháp luật.

  Thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, các diễn đàn về cạm bẫy của tham nhũng cho viên chức nhà nước đồng tư vấn cũng để giúp họ biết cách phòng tránh việc dính líu vào tham nhũng.

  Ngoài ra, CPIB cũng tiến hành các buổi trao đổi với tên gọi:

  “Hành trình học hỏi” cho học sinh các trường trung học nhằm giúp cho thế hệ trẻ có những nhận thức nhất định về hành vi tham nhũng.

  Có thể nói, cuộc chiến chống tham nhũng ở Singapore chưa phải là kết thúc hoàn hảo, nhưng trên thực tế tham nhũng đã nằm trong sự kiểm soát của chính phủ nước này.

  Và chính điều đó là một trong những yếu tố tạo dựng niềm tin của xã hội và các thành phần doanh nghiệp thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Singapore.

  Nguồn: Tạp chí Thanh tra / Cục Điều tra Tham nhũng Singapore

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Của Phần Lan, Singapore Và Trung Quốc Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Và Một Số Liên Hệ Với Việt Nam
 • Nhiều Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vẫn Còn Mang Tính Hình Thức
 • Thực Hiện Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Một Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • 10 Giải Pháp Ngăn Chặn “tham Nhũng Vặt”
 • Tham Nhũng Vặt Và Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • Nhiều Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Tiếp Tục Triển Khai Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Pháp Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Phổ Thông Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Doanh Nghiệp
 • Dạy Học Sinh Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Ông Trần Quốc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang

  – Thực tiễn cho thấy, ngoài những vụ việc tham nhũng đã được phát hiện và xử lý, trong xã hội chúng ta còn phải đối mặt với những hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tham nhũng nhỏ, mức độ thất thoát ngân sách nhà nước không lớn, không ảnh hưởng nhiều đến dư luận nhưng vẫn xảy ra hàng ngày, trong từng cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, đó là “tham nhũng vặt”.

  Đối với Hậu Giang, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tuy nhiên, có một thực tế rằng, tại Hậu Giang hiện vẫn còn xảy ra tình trạng tham nhũng vặt với hình thức đa dạng và khó phát hiện. Có thể kể đến một số cơ quan, lĩnh vực nhạy cảm thường xảy ra như: Bộ phận một cửa; đơn vị thẩm định ở các lĩnh vực cấp phép; cơ quan thuế; quản lý thị trường; tín dụng ngân hàng, hay mua sắm tài sản, văn phòng phẩm.

  Chúng tôi nhận thấy rằng, nguyên nhân chủ yếu xảy ra từ việc tại một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, công chức, viên chức… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức của người dân và đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa thực sự hiệu quả; việc cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng, chế độ tiền lương thấp…

  Để khắc phục được những hạn chế, chúng tôi cho rằng con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất, do đó cần phải quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như tăng cường việc công khai, minh bạch và cải cách hành chính để qua đó hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tham nhũng vặt.

  Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp

  – Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm của hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả tích cực.

  Tuy nhiên, qua rà soát, cũng như phản ánh của người dân, doanh nghiệp, đơn vị cũng ghi nhận tình trạng, hiện tượng hạch sách, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt tại một số nơi như: UBND cấp xã có hiện tượng giả mạo, gian dối để lấy tiền chính sách; ngành giáo dục thì xảy ra chạy trường, chạy lớp; ngành y tế thì có việc lo lót, bồi dưỡng cho bác sĩ; trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng thường phát sinh thêm một số khoản chi phí không chính thức…

  Nguyên nhân của tình trạng này có thể thấy xuất phát từ việc cải cách hành chính còn chậm, cơ chế xin cho trong hoạt động công vụ vẫn còn phổ biến; một bộ phận không nhỏ người dân và doanh nghiệp xem việc quà cáp, lót tay là hiển nhiên, bình thường; sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ dễ bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất,… dẫn đến tình trạng tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn.

  Bà Phùng Thị Ngọc Rạng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang

  – Hiện nay, chúng tôi thấy rằng, tình trạng tham nhũng vặt đang gây hậu quả cho xã hội, làm biến dạng các hoạt động đúng đắn của bộ máy, làm cho chi phí của người dân, doanh nghiệp gia tăng, tác động tiêu cực đến khối đại đoàn kết dân tộc.

  Đối với Kiên Giang, năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp hạng 20/63 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó, tính minh bạch ở vị trí 57/63, một số chỉ số thành phần của tính minh bạch và chi phí không chính thức thể hiện nạn “tham nhũng vặt” vẫn đáng lo ngại, ví dụ như: Có đến 89% doanh nghiệp được khảo sát trên địa bàn tỉnh cho rằng các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được, 72% cần có mối quan hệ để có được các tài liệu của tỉnh; 56% cho rằng công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi chi trả chi phí không chính thức và 57% cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính là phổ biến.

  Để khắc phục tình trạng trên, đối với Kiên Giang, chúng tôi cũng đã đề ra một số giải pháp, đó là: Phải tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt đến với người dân để người dân, doanh nghiệp không đồng lõa, không tiếp tay cho cán bộ, công chức thực hiện hành vi này. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tố cáo các hành vi tham nhũng vặt và có cơ chế bảo vệ người tố cáo. Ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng xử lý nghiêm hơn đối với cán bộ, công chức có vi phạm chứ không xử lý qua loa nhằm răn đe mạnh mẽ đối với người vi phạm.

  Tham nhũng vặt là gì ? Theo Ban Nội chính Trung ương, hiện nay, tham nhũng ở nước ta diễn biến khá phức tạp, mức độ rất khác nhau, có tham nhũng lớn, tham nhũng nhỏ (tham nhũng vặt) lộ diện, nhưng đến nay vẫn chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu hay một khái niệm chính thống về “tham nhũng vặt”. Tuy nhiên, qua đúc kết trong quá trình phòng, chống đối với loại tham nhũng này, Ban Nội chính Trung ương cho rằng: Tham nhũng vặt chính là hành vi của cán bộ, công chức trong các cơ quan công quyền của Nhà nước lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, trong cung cấp dịch vụ công,… nhằm buộc hoặc gợi ý doanh nghiệp, người dân phải lo lót vì mục đích cá nhân. Đặc trưng của loại tham nhũng này là giá trị vật chất không lớn, thường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên nó xảy ra phổ biến, gần như trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Đ.BẢO ghi nhận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Cho Hệ Thống Đất Đai Cấp Tỉnh Và Giải Pháp Đồng Bộ Hóa Cơ Sở Dữ Liệu Trên Oracle
 • Các Giải Pháp Bảo Mật Cơ Sở Dữ Liệu Oracle
 • Ứng Dụng Giải Pháp Đồng Bộ Dữ Liệu Oracle Data Guard Trong Công Tác Vận Hành Hệ Thống Đo Xa Mdms
 • Giải Pháp Đồng Bộ Dữ Liệu Oracle Goldengate
 • Bài 1: Sharepoint 2010 Và Xây Dựng Giải Pháp Cho Sharepoint 2010
 • Tham Nhũng Và Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Nước Ta Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Kết Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Của Các Cơ Quan, Đơn Vị Thuộc Chính Phủ
 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng 6 Tháng Đầu Năm 2022 Trên Địa Bàn Phường Phúc Lợi
 • Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Đã Phát Huy Tác Dụng
 • Kết Quả Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Ngành Kttv
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • 1. Thực trạng công tác pctn ở nước ta hiện nay

  Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, hiện diện trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị – xã hội, không phân biệt trình độ phát triển. Ở Việt Nam, ngay từ những ngày đầu hình thành Nhà nước kiểu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo về tệ nạn tham nhũng, lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức và coi trộm cắp tiền bạc của nhân dân, gây tổn hại kinh tế cho Chính phủ cũng là mật thám, phản quốc. Lịch sử nước ta cho thấy, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng luôn gắn liền với quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam.

  Pháp lệnh chống tham nhũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2000 là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh chống tham nhũng. Nội dung của Pháp lệnh tập trung chủ yếu vào việc “chống” tham nhũng trên cơ sở các quy định về trừng trị, xử lý tội phạm và tài sản tham nhũng. Với sự ra đời của Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 và các văn bản pháp luật khác, như: Bộ luật hình sự; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Pháp lệnh cán bộ, công chức…,cuộc đấu tranh PCTN ở nước ta bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh chống tham nhũng trong giai đoạn này đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, bất cập, chưa đáp ứng được các yêu cầu của quá trình hội nhập và phát triển.

  Khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998, Luật PCTN được Quốc hội khoá XI tại Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2006 được coi là một liệu pháp mới cho cuộc đấu tranh PCTN. Với 48 điều trên tổng số 92 điều là các quy định về “phòng ngừa tham nhũng”, có thể nói tư tưởng phòng ngừa được thể hiện rất rõ nét trong Luật PCTN năm 2005( sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012).

  Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, quyết định, chỉ thị để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2022 và Kế hoạch thực thi Công ước của Liên Hợp quốc về Chống tham nhũng… trong đó có các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công như: trụ sở, trang thiết bị và phương tiện làm việc; tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; trả lương qua tài khoản đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng v.v…

  Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 23.380 văn bản mới; sửa đổi, bổ sung 24.024 văn bản để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các cơ quan chức năng ban hành nhiều quy định về cơ chế phối hợp trong PCTN như: Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về PCTN; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xử lý các vụ án tham nhũng… Sau 8 năm thực hiện Luật PCTN và 7 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) với quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác PCTN, lãng phí đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công.

  Trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí ã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, công tác PCTN, lãng phí còn nổi lên một số bất cập sau đây:

  Một là, một số văn bản, quy định nhằm thực hiện cơ chế, chính sách về PCTN chưa được ban hành đúng thời gian đã đề ra, như: quy định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; quy định về bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng; đề án về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn… Một số quy định đã bộc lộ hạn chế, vướng mắc nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung như chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng…

  Hai là, một số nơi, công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN mới tập trung đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc tuyên truyền chưa được sâu rộng đến cấp cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung tuyên truyền, giáo dục về PCTN chưa thật sự hấp dẫn; số báo, đài có chuyên trang, chuyên mục về PCTN còn ít và chưa duy trì thường xuyên. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng về công tác PCTN còn hạn chế, dẫn tới thiếu tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN.

  Ba là, việc công khai, dân chủ một số mặt hoạt động như cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, đầu tư dự án, xây dựng… vẫn còn nhiều hạn chế. Vẫn còn tình trạng lạm dụng các quy định về bí mật nhà nước để không thực hiện việc công khai, minh bạch. Nhiều chế độ, định mức, tiêu chuẩn chậm được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, nhất là các quy định về chi tiêu tài chính. Tình trạng vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhiều cán bộ, công chức vẫn còn nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhân dân. Việc xác minh để bảo đảm tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập còn ít, kết quả kê khai chưa được công khai, chưa kiểm soát được tài sản, thu nhập, tiêu dùng của người có chức vụ, quyền hạn.

  Bốn là, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số người đứng đầu bị xử lý còn ít so với số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý; còn có sự nhầm lẫn giữa xử lý người đứng đầu khi có sai phạm và xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; cán bộ lãnh đạo, quản lý “chủ động từ chức vì lý do trách nhiệm” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) chưa đi vào cuộc sống.

  Năm là, một số bộ, ngành, địa phương chưa thấy hết được ý nghĩa, tầm quan trọng và đòi hỏi cấp bách của việc tháo gỡ những cản trở, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt và ưu tiên các nguồn lực cho công tác này. Các thủ tục hành chính vẫn còn thiếu tính liên thông và phối hợp trong thực hiện.

  Sáu là, công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng còn hạn chế, chưa tương xứng tình hình tham nhũng hiện nay. Hiệu quả phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa cao. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở và chủ yếu là đối tượng trực tiếp thực hiện. Việc xử lý các vụ án tham nhũng thường bị kéo dài, tội phạm tham nhũng được cho hưởng án treo chiếm tỷ lệ cao, tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng được thu hồi và bồi thường còn rất hạn chế v.v…

  2. những thách thức đặt ra trong công tác pctn ở Việt nam hiện nay

  Xuất phát từ thực tế tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay, có thể thấy những thách thức đặt ra trong công tác PCTN ở nước ta như sau:

  Thứ nhất, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, kể cả cấp Trung ương và địa phương chưa nêu gương về đạo đức, lối sống và chưa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

  Thứ hai, tính công khai, minh bạch, dân chủ trong xã hội và trong hoạt động của hệ thống chính trị còn hạn chế.

  Thứ ba, một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

  Thứ tư, một số biện pháp PCTN được nhiều nước trên thế giới thực hiện và đánh giá tốt nhưng vẫn chưa được áp dụng ở Việt Nam.

  Thứ năm, tham nhũng ở Việt Nam mang tính phổ biến; vừa tinh vi, phức tạp, vừa trắng trợn, lộ liễu; xảy ra ở hầu hết các ngành, các cấp, thậm chí xảy ra ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, nên việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý rất khó khăn.

  Thứ sáu, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội còn nhiều sơ hở, bất cập, thiếu công khai, minh bạch và nhất quán, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thu – chi ngân sách; đầu tư, mua sắm công; quản lý doanh nghiệp nhà nước; quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Chế độ tiền lương của công chức, viên chức chưa hợp lý, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, không bảo đảm cho cuộc sống.

  Thứ bảy, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Thiếu cơ chế giám sát có hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và hoạt động PCTN nói riêng; thiếu quy định cụ thể để bảo vệ người tố cáo tham nhũng cũng như nghiêm trị hành vi đe dọa, trả thù người tố cáo.

  Thứ tám, tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN chưa thật hợp lý; điều kiện hoạt động, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị này còn nhiều bất cập, chưa tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ yên tâm công tác; công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, trong đó có việc kiểm tra, giám sát, PCTN trong nội bộ các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát và tòa án chưa được chú trọng.

  3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về pctn

  PCTN là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Qua việc nghiên cứu về vấn đề này, chúng tôi xin kiến nghị một số nội dung như sau:

  Một là, xác định PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc PCTN cần triển khai trên cơ sở quán triệt nghiêm túc Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khóa XI), theo đó cần tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

  1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, lãng phí.

  2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội để PCTN, lãng phí.

  3. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để PCTN, lãng phí. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật…

  4. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí.

  5. Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong PCTN, lãng phí.

  6. Đổi mới, nâng cao năng lực của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan thường trực, tham mưu về công tác PCTN.

  Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; có các biện pháp cần thiết để hạn chế việc đối phó của đối tượng có dấu hiệu tham nhũng khi bị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xét xử, thi hành án; xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

  Ba là, tăng cường các hoạt động giám sát của các cơ quan, của đại biểu Quốc hội đối với công tác PCTN. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, thành viên của Mặt trận, của báo chí, của cử tri và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

  Bốn là, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có chức năng chuyên trách PCTN với các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

  Năm là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về cơ chế quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; thực hiện cải cách chế độ tiền lương, bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức có nguồn thu nhập chủ yếu bằng lương, sống bằng lương; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, pháp lệnh về quản lý kinh tế – xã hội; kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, việc chi phí hội nghị, lễ hội, tiếp khách, đi công tác nước ngoài.

  (1) Viện Nghiên cứu Lập pháp: Báo cáo Hội thảo “Vai trò của Quốc hội trong PCTN”, ngày 09-9-2012.

  TS. Hoàng Văn Tú

  (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp

  thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc Hội)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa, Phát Hiện Tham Nhũng
 • Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Tổng Cục Thuế Chú Trọng Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Bhxh Việt Nam Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Trách Nhiệm Và Giải Pháp Căn Bản Để Đẩy Lùi Tình Trạng Tham Nhũng
 • Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Trần Đề Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Phòng Ngừa, Quyết Tâm Không Để Xảy Ra Tham Nhũng
 • Đề Ra Các Giải Pháp Để Phòng, Chống, Ngăn Chặn Kịp Thời Hành Vi Tham Nhũng
 • Tập Trung Thực Hiện 6 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng(*)
 • Phòng, Chống Tham Nhũng::thực Hiện Đồng Bộ Các Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Trong Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Tập Trung Thực Hiện Đồng Bộ Và Có Hiệu Quả Các Nhóm Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Báo Chí Với Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Luật Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005, Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Chương 4 Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 10 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Điều 70 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2022, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Điều 37, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng 2022,

  Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Báo Chí Với Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Luật Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Để Đấu Tranh Phòng Và Chống Tham Nhũng Hiệu Quả
 • Không Có Vùng Cấm Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Cần Có Giải Pháp Đột Phá Nâng Cao Hiệu Quả Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tphcm: Đề Xuất 6 Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kiểm Soát Quyền Lực Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tp.hcm Kiến Nghị 6 Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Kinh Nghiệm Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Trung Quốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Công Tác Đấu Tranh Chống Tham Nhũng Ở Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Hiện Nay
 • Long An Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Và Lãng Phí
 • Bình Thuận Quyết Liệt Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Và Lãng Phí
 • Quan Điểm Của Đảng Và Nhà Nước Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Lạng Sơn Triển Khai Đồng Bộ Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Trung Quốc cho rằng bên cạnh việc tích cực củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì cần phải quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Một Đảng cầm quyền nếu công tác quản lý cán bộ lỏng lẻo thì hậu quả rất khó lường, vì tham nhũng phát sinh từ những bất cập trong việc chọn người và dùng người. Thông qua đi sâu triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng, đã hình thành khung cơ bản hệ thống chế độ luật pháp và cơ chế công tác, cũng như tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc cơ bản, phương châm công tác, bố cục công tác trong việc phòng, chống tham nhũng, phù hợp với tình tình hiện nay của Trung Quốc; xúc tiến hữu hiệu công cuộc xây dựng nền kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, xã hội chủ nghĩa, duy trì được cục diện ổn định cho cải cách và phát triển; làm trong sáng đội ngũ và tổ chức đảng, tăng cường sức sáng tạo, sức ngưng kết và sức chiến đấu của đảng; giành được lòng dân, củng cố nền tảng vững chắc của đảng.

  Đoàn cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương thăm và làm việc tại Trung Quốc

  Đảng cộng sản Trung Quốc đã rút ra một số kinh nghiệm lịch sử từ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng vừa qua:

  – Nhất thiết phải kiên trì hệ thống lý luận Chủ nghĩa xã hội phù hợp với đất nước làm chỉ dẫn, đảm bảo phương hướng đúng đắn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng.

  – Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, nghiêm trị đối với sai phạm. Luôn đặt cuộc

  đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng vào vị trí nổi bật trong công tác.

  – Kiên trì đường lối cơ bản của đảng, luôn đặt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng vào đại cục công tác của đảng và nhà nước.

  – Lấy con người làm gốc, thiết thực bảo vệ lợi ích cơ bản của quần chúng nhân dân và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đảng viên.

  – Kiên trì phương châm 16 chữ: “Trị gốc lẫn ngọn, trị lí tổng hợp, trừng phòng đi đôi, chú trọng phòng ngừa” lấy việc hoàn thiện thể chế trừng trị và phòng ngừa tham nhũng làm trọng điểm; đồng thời tăng cường xây dựng, khởi xướng liêm minh.

  – Giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, bám sát thời đại với tinh thần cải cách và sáng tạo, thúc đẩy công cuộc xây dựng tác phong liêm chính trong đảng và công cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

  – Kiên trì sự lãnh đạo của đảng, thiết lập và hoàn thiện thể chế lãnh đạo và cơ chế công tác trong việc phòng, chống tham nhũng.

  Hiện Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy việc xây dựng đảng phong liêm chính tại nông thôn, coi đây là nhu cầu khách quan của việc thúc đẩy cải cách phát triển nông thôn để củng cố cơ sở cầm quyền tại nông thôn của đảng, góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng tại nông thôn; đồng thời cũng là mảng thí điểm quan trọng về con đường phòng, chống tham nhũng đặc sắc Trung Quốc. Trung Quốc rất chú trọng kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của Singapore, Đài Loan.

  2- Xây dựng và thực thi pháp luật nghiêm minh

  Tham nhũng luôn gắn liền với quyền lực. Quyền lực tuyệt đối dễ dẫn đến tham nhũng. Do đó, pháp luật không chỉ là để quản lý xã hội mà là “quản lý quan”, “quản lý công việc của quan” và giám sát quyền lực. Do đó, Trung Quốc thực hiện quan điểm: “có luật cần phải theo, chấp hành phải nghiêm, vi phạm pháp luật phải truy cứu và mọi người bình đẳng trước pháp luật”. Hiện nay Trung Quốc vẫn cấm các đơn vị trong lực lượng công an, quân đội làm kinh tế thị trường; cấm vợ, con cán bộ lãnh đạo chủ chốt lập công ty kinh doanh. Trung Quốc dùng hệ thống pháp

  luật chặt chẽ để ngăn cấm bất kỳ hành vi kinh tế nào thiếu sự giám sát và ràng buộc từ bên ngoài, ngăn ngừa tham nhũng nảy sinh trong môi trường tuyệt đối hóa quyền lực. Dùng pháp luật để ngăn chặn tham nhũng.

  Tính từ Đại hội 16 Đảng cộng sản Trung Quốc đến năm 2009 riêng Bộ Giám sát và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương ban hành, sửa đổi 170 văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phối hợp ban hành 50 văn bản; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc ban hành trên 1.200 văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  Từ đầu năm 2010 đến hết tháng 9/2010 các cơ quan giám sát và kiểm tra kỷ luật các cấp của Trung Quốc phát hiện, xử lý 115.420 vụ tham nhũng; đã kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính 106.626 đảng viên. Trong đó rất coi trọng chống hối lộ thương mại, từ tháng 01 đến tháng 9/2010 đã xét xử các vụ án hối lộ thương mại với số tiền là 3,2 tỷ Tệ (tương đương khoảng 10.000 tỷ VNĐ).

  3- Tăng cường minh bạch trong sử dụng công quyền, phát huy hiệu quả cơ chế giám sát của dư luận xã hội và giám sát của công chúng

  Trung Quốc đang áp dụng công khai chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, viên chức nhà nước trên mạng thông tin điện tử. Tại trụ sở của tất cả các cơ quan nhà nước các cấp đều có hệ thống máy vi tính, có hướng dẫn cụ thể cách truy cập để bất kỳ người dân nào có nhu cầu có thể kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của viên chức. Trung Quốc rất coi trọng phương châm: “Nhất tập trung thì có lợi cho quần chúng; nhất công khai thì có lợi cho chống tham nhũng”.

  Trung Quốc xác định giám sát bằng các phương tiện truyền thông là hình thức giám sát có hiệu quả nhất đối với các phần tử tham nhũng, vì đây chính là lực lượng tích cực nhất trong việc phòng ngừa, phát hiện tham nhũng. Báo chí có tác dụng công khai, đưa các phần tử tham nhũng ra ánh sáng, nhằm tạo ra áp lực lớn về tư tưởng và tâm lý đối với phần tử tham nhũng. Nó trở thành sức mạnh to lớn trong chống tham nhũng và khuyến khích, vận động dư luận xã hội đấu tranh chống tham nhũng. Trung Quốc đã xây dựng được cơ chế để các cơ quan báo chí và người làm công tác báo chí có quyền độc lập tự chủ trong việc lấy tin, viết bài được pháp luật bảo hộ khi bị ngăn cản, can thiệp, đả kích. Các cơ quan ngôn luận được độc lập tương đối. Mặt khác, Trung Quốc cũng xây dựng và phát huy vai trò giám sát của công dân đối với chính quyền. Dư luận của công dân tạo nên sức ép của cả một cộng đồng, một khu vực để nói lên quan điểm, sự đánh giá của họ đối với cơ quan công quyền thông qua báo chí và các nguồn gián tiếp khác.

  Điều này đã phát huy được tác dụng của nhóm quyền lực thứ tư trong xã hội – quyền lực của báo chí và công luận. Chính vì vậy, theo thống kê có tới 80% vụ án tham nhũng khám phá được là do nhân dân, báo chí tố giác và hơn 90% là do nhân dân, báo chí cung cấp đầu mối

  Các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng và Chính quyền đi đầu giảng bài về đề xướng xây dựng liêm chính. Đưa giáo dục chống tham nhũng, xây liêm chính vào quy hoạch bồi dưỡng giáo dục cán bộ, vào kế hoạch giảng dạy của trường Đảng, trường hành chính các cấp.

  Trung Quốc áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phòng, chống tham nhũng nhẹ nhàng, linh hoạt nhưng hiệu quả. Tại trụ sở nhiều cơ quan đặt câu: “Lấy tham nhũng làm liêm sỉ, lấy liêm chính làm vẻ vang”, nhiều nơi còn đặt biểu tượng đồng Nhân dân tệ với dòng chữ “Hãy cẩn thận, đồng tiền có gai”.

  5. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng trong tình hình mới

  Ngoài tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng ở các cấp, các ngành, Trung Quốc cũng tập trung phát hiện tham nhũng trên một số lĩnh vực trọng điểm như: đất đai, năng lượng, bảo vệ môi trường, cấp vốn tái thiết các khu vực sau các thảm họa thiên tai.

  Trung Quốc rất coi trọng kiểm tra, giám sát tiền của cán bộ, viên chức gửi ra nước ngoài cho con cái ăn học; kiểm soát chặt việc gia đình cán bộ, viên chức đi nước ngoài, lợi dụng việc sửa chữa, mua sắm nhà cửa để tham ô, nhận hối lộ.

  Việc áp dụng những hình phạt nặng đối với những hành vi tham nhũng sẽ có tác dụng răn đe đối với các phần tử tham nhũng, đồng thời giáo dục họ có ý thức tôn trọng pháp luật.

  Để tăng cường phối hợp, chỉ đạo và đôn đốc các vụ án quan trọng, phức tạp, Trung Quốc tăng cường sự hiệp tác phối hợp của các cơ quan chấp hành pháp luật, kỷ luật như kiểm tra kỷ luật, xét xử, kiểm sát, công an, giám sát, thanh tra tài chính; phối hợp xử lý vụ án xuyên khu vực và phòng ngừa chạy trốn, truy đuổi, truy tìm tang vật, hình thành thêm một bước hợp lực chỉnh thể xử lý tham nhũng.

  Để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, Trung Quốc hiện áp dụng phương châm: “Sự thực rõ ràng, chứng cứ xác thực, định tính chuẩn xác, xử lý thích đáng, thủ tục hoàn thiện, trình tự hợp pháp”.

  6. Thành lập Cục Phòng ngừa tham nhũng Quốc gia Trung Quốc

  Việc thành lập Cục Phòng ngừa tham nhũng Quốc gia Trung Quốc là một giải pháp quan trọng được Chính phủ Trung Quốc tiến hành, là phương châm chiến lược kiên trì phòng, chống tham nhũng và phản ánh cam kết của Chính phủ Trung Quốc trong việc triển khai thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng. Ngày 13/9/2007, Cục Phòng ngừa tham nhũng Quốc gia Trung Quốc được thành lập, có phạm vi trách nhiệm và cơ cấu tổ chức như sau:

  a) Phạm vi trách nhiệm

  Chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức, quy hoạch tổng hợp, ấn định chính sách, kiểm tra chỉ đạo đối với công việc phòng ngừa tham nhũng của cả nước. Cụ thể: Đẩy mạnh việc biên soạn xây dựng cơ chế, phối hợp phòng ngừa tham nhũng; xây dựng kế hoạch chung; thường xuyên đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng ở các lĩnh vực và địa bàn; thúc đẩy toàn diện việc phòng ngừa tham nhũng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiến hành việc thiết lập các cơ chế, chính sách phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn thực hiện; quy định rõ tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở pháp lý cho phòng ngừa tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

  Phối hợp và hướng dẫn phòng ngừa tham nhũng trong các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, như: Soạn thảo các văn bản hướng dẫn việc phòng ngừa tham nhũng; giúp các tổ chức thương mại xây dựng các quy định phù hợp với phương thức hoạt động và kinh doanh theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự cạnh tranh và bình đẳng trong kinh doanh; phòng ngừa việc hối lộ trong lĩnh vực kinh doanh để bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường; tiến hành công cuộc phòng, chống tham nhũng ở các địa bàn trên phạm vi cả nước; huy động sự tham gia của toàn xã hội; tiến hành sự giáo dục liêm chính; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng, chống tham nhũng.

  Chịu trách nhiệm hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

  Tuy là đơn vị cấp cục nhưng rất được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Gần đây Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã chỉ thị phải nâng cao năng lực của Cục Phòng ngừa tham nhũng.

  b) Cơ cấu tổ chức, bộ máy, hoạt động Cục Phòng ngừa tham nhũng Quốc gia Trung Quốc được đặt tại Bộ Giám sát. Tổ chức bộ máy của Cục gồm 04 phòng nghiệp vụ; tổng biên chế hiện có trên 30 cán bộ. Cục không có cơ cấu đến các cấp nên việc kiểm tra đánh giá hiệu quả những nội dung do Cục ban hành đang có hạn chế. Để khắc phục, hiện nay Trung Quốc đang chỉ đạo thí điểm thiết lập cơ quan phòng ngừa tham nhũng chuyên trách ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan này đặt trong Sở Giám sát, do Giám đốc Sở Giám sát tỉnh, thành phố kiêm trưởng cơ quan. Cơ quan có 6 biên chế, gồm 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng. Đang xin cơ chế một phó giám đốc sở giám sát chuyên trách, có văn phòng cơ quan riêng như mô hình Cục Phòng ngừa tham nhũng. Hiện đã có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập cơ quan này. Trung ương chỉ thống nhất về mô hình, chức năng, nhiệm vụ; không bắt buộc tỉnh, thành phố nào cũng phải thành lập, nhưng khuyến cáo nếu thấy chín muồi thì thành lập cơ quan phòng ngừa tham nhũng của tỉnh, thành phố.

  Qua khảo sát tình hình phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc, có thể thấy: Trung Quốc là quốc gia có bề dày kinh nghiệm trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đặc biệt là phương pháp, hình thức triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Trung Quốc rất coi trọng xây dựng tác phong liêm chính trong Đảng, trước hết là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong cơ quan Đảng, nhà nước; lấy nông thôn là nơi thí điểm triển khai xây dựng liêm chính, lấy văn hóa gia đình là một cơ sở quan trọng để giáo dục liêm chính.

  Bùi Thị Thu Huyền (Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Trung Quốc: Trị Cả “gốc” Lẫn “ngọn”
 • Các Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Của Một Số Nước Trên Thế Giới
 • Kinh Nghiệm Từ Sách Lược Phòng, Chống Tham Nhũng Của Trung Quốc
 • Triển Khai Đồng Bộ Các Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Một Số Giải Pháp Phát Huy Vai Trò Của Công Dân Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tham Nhũng Vặt Và Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Giải Pháp Ngăn Chặn “tham Nhũng Vặt”
 • Thực Hiện Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Một Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • Nhiều Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vẫn Còn Mang Tính Hình Thức
 • Kinh Nghiệm Của Phần Lan, Singapore Và Trung Quốc Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Và Một Số Liên Hệ Với Việt Nam
 • Kinh Nghiệm Phòng Chống Tham Nhũng Ở Singapore
 • Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Tóm tắt: Tham nhũng vặt là tệ nạn xã hội xảy ra phổ biến từ lâu ở nhiều quốc gia. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, hậu quả và các biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt ở một số quốc gia; đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng vận dụng những kinh nghiệm đó ở Việt Nam.

  Từ khoá: Tham nhũng; tham nhũng lớn; tham nhũng vặt; biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt.

  Keywords: Corruption; grand corruption; petty corruption; measures to pvent and fight gainst petty corruption.

  1. Khái niệm, đặc điểm của tham nhũng vặt

  Trong tài liệu của một số tổ chức quốc tế, khái niệm tham nhũng vặt ( petty corruption – có thể dịch là tham nhũng nhỏ hay tham nhũng vặt) thường được sử dụng để so sánh với một khái niệm tham nhũng lớn ( grand corruption).

  Xét về bản chất, grand hay petty corruption đều là sự lạm dụng quyền lực được giao để thu lợi riêng, đều là hành vi vi phạm pháp luật, đều là tệ nạn xã hội, và vì thế đều phải đấu tranh để xoá bỏ. Tuy nhiên, trong quản trị nhà nước, xuất hiện nhu cầu cần phân loại các hành vi tham nhũng theo các tiêu chí khác nhau, để có thể phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Sự phân chia thành tham nhũng lớn, tham nhũng nhỏ không hàm ý có sự khác biệt về bản chất hay mức độ nguy hại của mỗi loại tham nhũng, mà chủ yếu là để xác định các điểm đặc thù, từ đó có chiến lược, giải pháp xử lý phù hợp.

  2. Hậu quả của tham nhũng vặt

  Tuy vậy, cần thấy rằng, những yếu tố để phân biệt tham nhũng lớn và tham nhũng vặt chủ yếu mang tính định tính, không phải định lượng. Vì thế, trong thực tế, sự phân loại này chỉ có ý nghĩa trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, ít có ý nghĩa trong việc xác định các vi phạm và chế tài cụ thể với các hành vi tham nhũng. Đây chính là lý do dẫn tới những tranh cãi khi cố gắng xác định dạng hành vi, số tiền hối lộ, cấp quan chức… mà có thể được xem là tham nhũng lớn hay tham nhũng vặt trong những tình huống hay bối cảnh cụ thể.

  Một là, tham nhũng vặt có tác động lớn và trực tiếp đến người dân, đặc biệt là người nghèo.

  Có quan điểm sai lầm là tham nhũng vặt thì hậu quả cũng “vặt” (tức là ít nghiêm trọng), nhưng thực tế không phải như vậy. Khái niệm tham nhũng vặt chủ yếu chỉ hàm ý tính chất của hành vi (diễn ra một cách phổ biến trong đời sống nhưng các khoản hối lộ thường có giá trị nhỏ hơn so với tham nhũng lớn) chứ không hàm ý về hậu quả của nó. Trong thực tế, tham nhũng vặt hay tham nhũng lớn đều gây hậu quả nghiêm trọng, kể cả về kinh tế và xã hội (thể hiện qua việc phá hoại niềm tin của người dân vào nhà nước). Cần nhận thức rõ như vậy vì quan niệm sai lầm về hậu quả của tham nhũng vặt có thể dẫn đến coi nhẹ việc phòng, chống dạng tham nhũng này.

  Hai là, tham nhũng vặt tác động tiêu cực đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

  Marie Chêne. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của tham nhũng vặt với người nghèo nghiêm trọng hơn với người giàu, vì các khoản hối lộ thường chiếm tỷ trọng cao trong thu nhập của người nghèo, trong khi chiếm tỷ lệ không đáng kể đối với thu nhập của người giàu. Về vấn đề này, một khảo sát ở Mexico ước tính rằng, số tiền phải hối lộ do tham nhũng vặt chiếm tới 30% thu nhập hàng tháng của một gia đình nghèo, trong khi chỉ chiếm 14% thu nhập hàng tháng của một gia đình trung lưu. Về mức độ tác động, một nghiên cứu ước tính tham nhũng vặt có ảnh hưởng đến một phần tư dân số thế giới, tức là gần hai tỷ người. Tại Việt Nam, tỷ lệ này là 65% số người được hỏi, trong đó lĩnh vực giáo dục công lập (57%) và chăm sóc sức khỏe (59%). Quan trọng hơn, sự phổ biến của tham nhũng vặt tạo ra những rủi ro về mặt thủ tục pháp lý (làm chậm hoặc sai lệch các quy trình, thủ tục hành chính), làm nản lòng các nhà đầu tư, phá hoại môi trường kinh doanh của quốc gia.

  3. Biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt

  Về vấn đề này, một nghiên cứu ở châu Phi cho thấy, tham nhũng vặt có thể làm mất 2,5% đến 4,5% doanh thu, tương đương 20% chi phí trả cho lao động và lớn hơn tổng chi phí trả cho liên lạc (điện thoại, fax, Internet) và chi phí vận chuyển (không bao gồm nhiên liệu) của doanh nghiệp, đồng thời phải mất nhiều thời gian hơn cho hoạt động quản lý vì phải thương thảo với các quan chức tham nhũng – cả hai khoản thuế này đều góp phần làm giảm năng suất của doanh nghiệp. Nạn tham nhũng vặt khiến cho các quan chức tham nhũng có ít động lực để giải quyết tệ quan liêu, vì một hệ thống quan liêu chính là môi trường thuận lợi cho việc ăn hối lộ. Theo nghĩa rộng hơn, các khoản hối lộ dù lớn hay nhỏ cũng luôn dẫn đến việc thực thi pháp luật không nhất quán mà cuối cùng làm suy yếu nghiêm trọng nguyên tắc pháp quyền. Khi tình trạng đòi hối lộ hoành hành trong việc cung cấp dịch vụ công thì cũng sẽ làm xói mòn niềm tin của người dân vào thể chế chính trị cũng như tính chính danh của bộ máy nhà nước. Điều này đã được chứng minh qua một số công trình khảo sát, ví dụ như ở Mexico, khi tham nhũng vặt tăng lên thì niềm tin của người dân vào chính quyền giảm xuống. Ở Việt Nam, tham nhũng vặt cũng có tác động tương tự – điều mà Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng xem như là: “..như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu..”. Nghiên cứu của Afrobarometer ở 31 quốc gia châu Phi cho thấy tham nhũng vặt không chỉ làm giảm tinh thần đóng thuế của công dân, mà còn phá hoại niềm tin của công chúng với cơ quan thuế . Theo VCCI, hiện nay chi phí lót tay trong thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm so với mấy năm trước đây, nhưng 30% doanh nghiệp cho biết vẫn phải trả khoản này cho cán bộ thanh tra; và ở đây có phần trách nhiệm của doanh nghiệp, khi bị phát hiện sai phạm thì muốn “giảm nhẹ tội nên lót tay cho cán bộ thuế” và một số tác giả khác đã nêu ra một loạt biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt đã được áp dụng hiệu quả ở một số nước, ví dụ như cải cách khu vực công (đặc biệt là các ngành dễ xảy ra tham nhũng vặt như thuế, hải quan, giáo dục, y tế, cảnh sát giao thông.

  Nhiều nước khác cũng có những cách thức hiệu quả để vận dụng công nghệ thông tin nhằm phòng, chống tham nhũng vặt, như:

  – Mexico đã xây dựng một ứng dụng dành cho điện thoại thông minh nhằm chống tình trạng tham nhũng vặt của cảnh sát giao thông. Ứng dụng này cung cấp hướng dẫn cho các tài xế khi đối mặt với yêu cầu hối lộ của cảnh sát, trong đó bao gồm mọi thông tin cần thiết, từ các quy định của luật giao thông, cách tính tiền phạt vi phạm cho đến các chế tài thường được cảnh sát giao thông áp dụng…Ứng dụng này cũng cho phép kết nối nhanh đến các số điện thoại khẩn cấp để báo cáo tham nhũng. Ba tháng sau khi ra mắt, ứng dụng đã được tải xuống hơn 11.000 lượt.

  – Ngày càng có nhiều nước xây dựng các ứng dụng báo cáo tham nhũng dựa trên nền tảng quần chúng (crowd-based) mà cho phép người dân tố cáo ngay lập tức các vụ hối lộ một cách ẩn danh bằng điện thoại thông minh. Một số ứng dụng còn sử dụng dữ liệu để tạo ra “bản đồ điểm nóng” – xác định các ngành, khu vực hoặc cơ quan, tổ chức xảy ra nhiều tham nhũng nhất.

  – Một số nước còn sử dụng công cụ trực tuyến để nêu danh và phê phán những công chức tham nhũng, dựa trên niềm tin là sự lên án của xã hội có tác dụng ngăn chặn tham nhũng mạnh mẽ. Ở Indonesia, trang chúng tôi thường xuyên cập nhật danh sách các quan chức tham nhũng bị kết án, bao gồm tên, số tiền tham nhũng và phán quyết của toà án. Ngoài việc nêu đích danh để làm gương, nền tảng này còn nhằm ngăn chặn khả năng các quan chức tham nhũng có thể quay trở lại vị trí quyền lực nhờ có sự che giấu hay nâng đỡ.

  Tóm lại, do tính chất phổ biến và thường xuyên của nó, để phòng, chống hiệu quả tham nhũng vặt, việc huy động sự tham gia của công chúng là rất quan trọng. Việc này không chỉ giúp giám sát, gây áp lực với các quan chức tham nhũng, mà còn cho phép xác định và thực hiện những cải cách nhằm giảm tệ quan liêu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà. Ở Anh, công dân và đại diện của họ có thể đưa ra đề xuất giảm tệ quan liêu và đơn giản hóa các quy định trên một trang web chuyên dụng. Ở Mexico, công dân được khuyến khích nêu ý kiến về “thủ tục hành chính vô dụng nhất” và được thưởng nếu nêu ra được thủ tục quan liêu vô lý nhất hay đề xuất được giải pháp tốt nhất để xóa bỏ tệ quan liêu. Trong vấn đề này, kinh nghiệm của một số quốc gia cho thấy, khi chưa có đủ nguồn lực để “chiến đấu” một cách toàn diện, chính quyền nên ưu tiên tập trung giải quyết tệ nạn tham nhũng vặt trong một hoặc một số lĩnh vực mà ảnh hưởng lớn nhất đến người dân và doanh nghiệp, để tạo dựng niềm tin và huy động sự tham gia của công chúng vào các hoạt động này Về grand corruption, xem: TI, What is grand corruption and how can we stop it?, trên https://www.transparency.org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_how_can_we_stop_it.

  Klarity Blog 2022, Why do we care so much about petty corruption?, tại

  https://medium.com/klarityorg/why-do-we-care-so-much-about-petty-corruption-22951e193ca2.

  Báo cáo Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu (GCB) của TI năm 2022.

  PricewaterhouseCooper 2008.

  Nawaz F. (2010), Exploring the Relationships between Corruption and Tax Revenue, tại https://www.gov.uk/dfid-research- outputs/exploring-the-relationships-between- corruption-and-tax-revenue

  (Nguồn tin: Bài viết được đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14 (414), tháng 7/2020.)

  Kukutschka R. (2016), tài liệu đã dẫn.

  Marie Chêne (2013), tài liệu đã dẫn.

  [35] Marie Chêne (2019), tài liệu đã dẫn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học
 • Trách Nhiệm Của Học Sinh Trong Phòng Chống Tham Nhũng
 • Đưa Nội Dung Phòng Chống, Tham Nhũng Vào Giảng Dạy Tại Các Cơ Sở Giáo Dục, Đào Tạo
 • Minh Bạch Là Biện Pháp Đơn Giản Để Chống Tham Nhũng Trong Giáo Dục
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tại Cơ Sở
 • Nhiều Giải Pháp Phòng Ngừa Trong Phòng, Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Việt Nam Học Hỏi Kinh Nghiệm Chống Tham Nhũng Của Các Thành Viên Apec
 • Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng
 • 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng
 • Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng
 • Chú Trọng Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Chủ động các giải pháp phòng ngừa

  Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế đến hình sự.

  Triển khai Chương trình, Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy chỉ đạo xây dựng 13 chuyên đề về từng nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Đề án 56-ĐA/BCĐ về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN trong giải quyết công việc trên địa bàn TP” là điểm sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Thành ủy Hà Nội trong công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Từ TP đến các quận, huyện, đơn vị, đã chỉ đạo thực hiện Chương trình với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao. Trong đó, các cấp ủy chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

  Qua thực tế triển khai, các đơn vị, quận, huyện cho thấy, các cấp ủy luôn xác định công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và được thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, thẩm định, phê duyệt dự án…

  Đồng thời, các giải pháp tuyên truyền, phổ biến về Luật PCTN; phát các tài liệu hỏi đáp những điều cần biết về các quy định trong lĩnh vực này được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Hà Nội đã tổ chức 1.221 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về vấn đề này, với khoảng 210.000 lượt người tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

  Minh bạch cơ chế chính sách

  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng là một mảng sáng của Hà Nội trong những năm qua. Từ TP đến cơ sở đã tăng cường rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, ban hành mới 614 văn bản; sửa đổi, bổ sung 154 văn bản về phòng, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi tiếp khách, lễ tân, đi công tác nước ngoài.

  Thời gian qua, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, công khai minh bạch các hoạt động kinh tế – xã hội và công tác cán bộ; quy trình, thủ tục giải quyết công việc. Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, DN với cán bộ, công chức, viên chức thụ lý hồ sơ… ngăn chặn biểu hiện “xin cho”, giảm tình trạng “tham nhũng vặt”.

  Hà Nội cũng chọn những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở, đất đai, tài sản của Nhà nước; quy hoạch, đất đai… để kiểm tra, giám sát thường xuyên; kiên quyết xử lý các vi phạm, chuyển ngay sang cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật kinh tế, tham nhũng.

  Đặc biệt, qua thực hiện Chương trình, vấn đề công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực sự tạo một bước chuyển mới. Đơn cử, tại huyện Đông Anh, cùng với tăng cường công khai, minh bạch các nội dung có nhiều khả năng xảy ra tham nhũng như chủ trương đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư tại cộng đồng, người đứng đầu các cấp ủy thường xuyên đối thoại, tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

  Tại quận Tây Hồ, mọi hoạt động quản lý hành chính, đặc biệt là trong công tác thực hiện đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được công khai, cùng với tăng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, cải cách hành chính… đã tạo điều kiện cho người dân giám sát, phòng ngừa các vi phạm…

  Xử lý nghiêm các vi phạm

  Công tác kiểm tra vấn đề này được chú trọng và làm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, đã có 2.313 tổ chức, đơn vị triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Mỗi năm, các cơ quan, đơn vị TP cũng chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng hàng trăm cán bộ, công chức.

  Nhìn lại nhiệm kỳ qua cho thấy, các cơ quan chức năng trong PCTN đã kiên trì phối hợp chặt chẽ, khoa học và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức Đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức Đảng, 3.900 đảng viên.

  Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 504 tổ chức Đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra.

  Công tác thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền trên địa bàn TP đã được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng (khiển trách: 43, cảnh cáo: 16). Qua đó góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền TP.

  Cùng với đó, TP cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, Nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh PCTN, lãng phí.

  Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nhà ở, chính sách đãi ngộ hợp lý, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, tình hình tham nhũng, lãng phí được kiềm chế và từng bước được ngăn chặn.

  Từ kinh nghiệm triển khai thực tế, nhiều ý kiến đã đề xuất, thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành cần tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCNT, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là thông tin kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách về PCTN; tạo sự đồng thuận và quan tâm của toàn xã hội trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về vấn đề qua, đó chính là giải pháp phòng ngừa hữu hiệu để hướng tới mục tiêu xa hơn trong PCTN.

  Trong nhiệm kỳ qua, Thanh tra các cấp đã triển khai 1.673 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý gần 1.400 tỷ đồng; hơn 40ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 207 tập thể, 429 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 21 vụ; xử lý 192 vụ/657 bị cáo bị truy tố các tội danh về tham nhũng. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng được đẩy mạnh, cơ quan Thi hành án dân sự TP đã thụ lý để giải quyết thu hồi tài sản đối với 114 bản án, quyết định của Tòa án 1.028 tỷ đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Xây Dựng Các Biện Pháp Có Tính Đột Phá Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Một Số Giải Pháp Cơ Bản Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
 • Luận Văn Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • 7 Nhóm Giải Pháp Trong Phòng, Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Trách Nhiệm Và Giải Pháp Căn Bản Để Đẩy Lùi Tình Trạng Tham Nhũng
 • Bhxh Việt Nam Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Tổng Cục Thuế Chú Trọng Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng trong PCTN, kiên quyết thanh tra, kiểm tra phát hiện đưa ra truy tố, xét xử để xử lý nghiêm minh trước pháp luật các vụ án kinh tế nghiêm trọng theo đúng tinh thần không có vùng cấm, không loại trừ bất kỳ ai, nếu có vi phạm thì đều bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Có thể nói thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và công tác phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của xã hội như đồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá.

  Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thời gian qua, đã đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, công chức nhà nước vi phạm, có cả cán bộ, công chức cấp cao. Qua đó, nhận diện những sơ hở, bất cập cả trong cơ chế, chính sách và nhất là trong công tác tổ chức thực hiện trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả.

  Đồng thời, qua đó, Chính phủ đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nhà nước và thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí và thời gian, nhất là trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thuế, đất, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hành được giao. Các ngành, các cấp đã nâng cao trách nhiệm trong giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

  Về phát hiện xử lý hành vi tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và đạt được kết quả tích cực, đã tập trung thanh tra, kiểm toán một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng cao, đã chỉ đạo, xử lý kết luận thanh tra và xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó có việc thanh tra, kiểm tra các dự án lãng phí, thua lỗ lớn, các dự án dư luận xã hội quan tâm, các lĩnh vực nhạy cảm; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách 46.268 tỷ đồng và 5.308 ha đất, ban hành 154.298 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền là 5.403 tỷ. Phát hiện và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra so với năm 2022 tăng 52.1% số vụ và 100% số đối tượng.

  “Điểm danh” những hạn chế trong phòng chống tham nhũng

  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng thừa nhận công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế . Đó là một số văn bản, đề án quan trọng phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng chậm được ban hành, việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập của chính sách pháp luật vẫn còn chậm; vụ việc tham nhũng phát hiện chưa phản ánh đúng thực tế, công tác giám định tư pháp còn nhiều khó khăn, bất cập, kể cả về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ, về kinh phí.

  Việc thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng còn ít, kể cả tiền, đất đai và các loại tài sản khác; ý thức đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, dẫn đến nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong thực thi công vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao, còn hình thức, chưa đi vào thực chất. Những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, phẩm chất, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tác động tiêu cực đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, thiếu kiểm tra. Việc công khai, minh bạch chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng lạm dụng các quy định về bí mật nhà nước để không thực hiện công khai, minh bạch. Việc xác minh để bảo đảm tính trung thực của việc kê khai tài sản còn hạn chế, việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở cấp tỉnh, đặc biệt là những tỉnh có nhiều dự án đầu tư công lớn, khai thác tài nguyên, khoáng sản… có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia chưa có chuyển biến rõ rệt.

  Bổ sung quy định xử lí cán bộ vi phạm khi đã thôi việc, về hưu

  Nêu ra 7 nhóm giải pháp trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Hoàn chỉnh dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi) để trình Quốc hội. Tổng kết và sửa đổi Luật Thanh tra, triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự, hoàn thiện cơ chế giám định về tư pháp.

  Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính phục vụ, nhất là công khai, minh bạch trong đấu thầu. Sửa đổi quy định về tặng quà và nhận quà, về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Hoàn thiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát chặt chẽ thu nhập và biến động tài sản. Tăng cường thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, rửa tiền.

  Tổng kết, đánh giá Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp. Khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu. Thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trong đánh giá, bổ nhiệm người đứng đầu đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ có cơ chế hữu hiệu để loại trừ khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức, viên chức thoái hóa biến chất, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân theo phe nhóm, theo dòng tộc.

  Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng khắc phục tình trạng tuyên truyền hình thức kém hiệu quả. Phải thực hiện tuyên truyền bằng hành động thực tiễn, nêu cao tính gương mẫu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, nhất là trong việc kê khai minh bạch tài sản, công khai hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

  Tăng cường tập trung thanh tra kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT. Cổ phần hóa doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ v.v..

  Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi xây dựng chương trình công tác thanh tra hàng năm phải tập trung tại các tỉnh có nhiều dự án đầu tư lớn khai thác tài nguyên khoáng sản, có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, tránh bỏ lọt tội phạm tham nhũng.

  Đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng phức tạp nhất là những vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo dõi chỉ đạo áp dụng đầy đủ các biện pháp xác minh kê biên tài sản đối với các bị can, bị cáo trong quá trình điều tra truy tố xét xử thi hành án để đảm bảo thi hành thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

  Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn phòng, chống tham nhũng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Giải Pháp Đồng Bộ Để Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Bàn Về Những Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Những Giải Pháp Phát Huy Vai Trò Của Báo Chí Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Thành Phố Vĩnh Yên Triển Khai Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • 06 Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100