Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Khách Sạn Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Photomarathonasia.com

Cách Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Khách Sạn

Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Xây Lắp Thương Mại

Xu Hướng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Hàng Hoá Việt Nam Hiện Nay

Một Số Giải Pháp Thúc Đẩy Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Ở Các Doanh Nghiệp Công Nghiệp Qui Mô Vừa Và Nhỏ

Một Số Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty Điện Tử Đống Đa

Các Biện Pháp Thúc Đẩy Tiêu Thụ Sản Phẩm, Tăng Dttt Sản Phẩm, Hàng Hoá Của Doanh Nghiệp

Cách nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn

– Các nhà quản trị khách sạn tiếp tục tìm nhiều cách khác nhau để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu suất phòng, cải thiện doanh thu và giảm chi phí, nhiều nhà quản lý bắt đầu bằng việc theo dõi và cải thiện doanh thu từ việc thuê phòng, nâng cấp phòng để tăng giá trị phòng và giá phòng. Việc tập trung vào những nâng cấp cơ bản ít mang lại hiệu quả có thể làm khách sạn đánh mất cơ hội tạo nên sự khác biệt, thu hút và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

– Cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích cho du khách trên các kênh truyền thông mạng xã hội, website khách sạn về các điểm du lịch, mua sắm, ăn uống hấp dẫn xung quanh, giúp đỡ du khách với các hướng dẫn về lịch biểu phương tiện công cộng, bản đồ khu vực xung quanh.

– Khai thác các dịch vụ Spa, câu lạc bộ golf, phòng tập thể dục hay hồi bơi thì cũng có thể thu hút bằng sự tận tình, chu đáo phục vụ từ những dịch vụ đơn giản nhất.

– Các tiện nghi khác ngoài phòng khách sạn (Spa, nhà hàng, câu lạc bộ golf, hồ bơi, phòng tập thể dục…) đóng vai trò thứ cấp trong việc tạo ra hiệu quả kinh doanh cho khách sạn.

2. Phát triển đội ngũ nhân viên khách sạn

– Để đạt được doanh thu và lợi nhuận mong muốn, điều đầu tiên các nhà quản trị khách sạn phải làm là phát triển tốt nhất tài sản lớn nhất của họ: đội ngũ nhân viên khách sạn. Chỉ có như vậy khách sạn mới có thể phục vụ tốt và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

– Những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với phân khúc khách hàng chính mà khách sạn phục vụ là nhân tố cần để thành công trong việc kinh doanh các giá trị cộng thêm, nhân tố đủ quyết định thành công chính là mức độ kỹ năng của từng nhân viên trong khách sạn, cách mà các nhà quản lý truyền cảm hứng cho nhân viên của mình trong việc phục vụ du khách.

– Xác định nhân viên cần những kỹ năng gì trong công việc hàng ngày của họ, để đưa ra đúng chương trình, chính sách đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân viên.

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Lưu Trú Tại Khách Sạn Rising Dragon

Đề Tài: Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Khách Sạn Level, Hay

Luận Văn Đề Tài Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Việt Nam Và Những Giải Pháp Phát Triển

Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trong Bối Cảnh Mới

Giải Pháp Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tỉnh Sơn La Giai Đoạn 2022

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Lưu Trú Tại Khách Sạn Rising Dragon

Cách Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Khách Sạn

Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Xây Lắp Thương Mại

Xu Hướng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Hàng Hoá Việt Nam Hiện Nay

Một Số Giải Pháp Thúc Đẩy Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Ở Các Doanh Nghiệp Công Nghiệp Qui Mô Vừa Và Nhỏ

Một Số Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty Điện Tử Đống Đa

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài

Việt Nam đang trên đà hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, vì thế kinh tế

nước ta cũng sẽ chịu những ảnh hưởng nhất định từ tình hình kinh tế thế giới. Năm 2009,

đánh dấu một năm với khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế thế giới, thiên tai dịch

bệnh diễn ra liên miên, kinh tế Việt Nam nĩi chung và ngành kinh doanh du lịch nĩi riêng

cũng chịu những tác động khơng nhỏ. Tuy nhiên, ngành du lịch nước ta vẫn duy trì được

nhịp độ phát triển đáng nể và đĩng gĩp vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho người

lao động. Với những chính sách đúng đắn, hoạt động thiết thực, du lịch Việt Nam đang

dần khẳng định vai trị đĩng gĩp quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, xác lập và nâng

cao hình ảnh vị thế trên trường quốc tế, phấn đấu đến năm 2022 đưa Việt Nam trở thành

một trong những nước cĩ ngành du lịch phát triển hàng đầu trong khu vực.

Năm 2010 được dự báo là năm sẽ cĩ lượng khách tăng đột biến do chính sách thu hút

khách du lịch của ngành du lịch Việt Nam với nhiều sự kiện trọng đại chào mừng đất

nước, đặc biệt là chào mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm và kỷ niệm 50 năm thành

lập ngành du lịch Việt Nam. Cả nước nĩi chung và Hà Nội nĩi riêng phải cĩ sự chuẩn bị để

đáp ứng nhu cầu phịng nghỉ cho khách lưu trú.

Khách sạn Rising Dragon trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng bởi

tình hình chung. Tuy cĩ nhiều nỗ lực để hạn chế những tác động tiêu cực từ suy thối kinh

tế thế giới nhưng khách sạn Rising Dragon vẫn khơng đạt được chỉ tiêu mong muốn.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh lưu trú năm 2009 giảm so với năm 2008 và tồn tại

nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, chính sách sản phẩm, trình độ đội ngũ nhân viên cần

được nâng cao. Từ những lý do những lý do đĩ em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng

cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Rising Dragon” để vận dụng những kiến

thức đã học của mình đi sâu vào tìm hiểu nghiên cứu.

1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình kinh doanh lưu trú, hiệu quả kinh doanh lưu trú

và nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Rising Dragon.

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

– Vốn đầu tư ban đầu lớn: Vì là kinh doanh dịch vụ lưu trú nên việc đầu tư cho cơ sở

vật chất, trang thiết bị tiện nghi trong phịng khách là rất lớn, đây chính là khoản vố cố

định.

– Sử dụng số lượng lao động sống lớn: Kinh doanh lưu trú trong khách sạn địi hỏi sử

dụng nhiều lao động sống, vì tính luơn sẵn sàng phục vụ khách của dịch vụ lưu trú. Tính

sẵn sàng phục vụ là một trong các tiêu chuẩn quan trọng của chất lượng dịch vụ.

– Tính thời vụ: Kinh doanh lưu trú cũng cĩ tính thời vụ giống như các loại hình kinh

doanh du lịch khác. Khi vào chính vụ thì lượng khách thường tăng đột biến xảy ra tình

trạng cháy phịng lưu trú, nhưng vào trái vụ thì diễn ra tình trạng dư thừa lao động, cơng

suất sử dụng buồng phịng thấp.

– Kinh doanh lưu trú cĩ mối quan hệ chặt chẽ với các hoạt động kinh doanh khác

trong khách sạn: Do nhu cầu của khách lưu trú mang tính chất tổng hợp nghỉ ngơi, giải trí,

làm đẹp, ăn uống… Nên kinh doanh lưu trú cần kết hợp chặt chẽ với các hoạt động kinh

doanh khác của khách sạn để đáp ứng tốt nhu cầu của khách. Bên cạnh đĩ do quá trình

dịch vụ trong khách sạn cùng lúc do nhiều bộ phận đảm nhận, vì vậy các hoạt động ở các

bộ phận phải cĩ sự liên kết chặt chẽ để cung cấp, nắm bắt thơng tin kịp thời để quy trình

dịch vụ trong khách sạn hoạt động tốt.

1.5.3 Phân định nội dung nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú

trong khách sạn

1.5.3.1 Quan niệm và bản chất hiệu quả kinh doanh lưu trú

Theo nghĩa chung: Hiệu quả là sự phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố cần thiết tham

gia một hoạt động để đạt được mục tiêu nhất định của con người.

Hiệu quả xem xét ở 2 gĩc độ

– Hiệu quả xã hội: Hiệu quả xã hội là kết quả đạt được trong các hoạt động nhằm mục

đích khơng nhiều cho bản thân doanh nghiệp (khách sạn) mà phần lớn cho lợi ích của xã

hội.

– Hiệu quả kinh tế – 3 quan niệm :

+ Hiệu quả kinh tế là kết quả đạt được trong các hoạt động kinh tế.

+ Hiệu quả kinh tế là mối quan hệ so sánh giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

đạt được kết quả đĩ. (mối tương quan tuyệt đối)

+ Hiệu quả kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Được

thể hiện là mối tương quan tối ưu của mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào và thiết của

hoạt động kinh tế đĩ. (mối tương quan tỷ số/ tương quan tương đối)

Hiệu quả kinh doanh thực chất là hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp. Do đĩ, hiệu

quả kinh doanh lưu trú là kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh lưu trú, là mối

quan hệ so sánh giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đĩ trong hoạt

động kinh doanh lưu trú, là trình độ sử dụng các nguồn lực trong kinh doanh lưu trú của

khách sạn để đạt được các lợi ích kinh tế cao nhất sau khi đã bù đắp được các hao phí cần

thiết trong kinh doanh. Điều này cĩ nghĩa là nếu kết quả kinh doanh lưu trú đạt được càng

nhiều với chi phí bỏ ra càng ít thì doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh doanh.

1.5.3.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú

Nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú trong khách sạn, nhằm đạt các mục tiêu tối đa

hĩa lợi nhuận – là mục tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp kinh doanh. Hơn nữa, nâng

cao hiệu quả kinh doanh lưu trú, đi kèm với nâng cao chất lượng dịch vụ cũng là mong

đợi từ phía khách hàng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, lưu trú của khách hàng. Đáp ứng tốt

những mong đợi của khách hàng về dịch vụ lưu trú mà khách sạn cung cấp phù hợp với

những mong đợi của họ. Tạo cho khách hàng thoải mái nhất và lấy lại được sức khỏe, tinh

thần sau những giờ lao động. Thu hút được nhiều khách đến với khách sạn duy trì sự ổn

định và phát triển kinh doanh lưu trú.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú trong khách sạn là phương tiện để tận dụng

tiềm năng, thế mạnh của khách sạn, nhằm phát triển, chiếm lĩnh thị trường, nâng cao khả

năng cạnh tranh của khách sạn trên thị trường. Nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú sẽ

giúp cho việc sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong kinh doanh lưu trú, giúp tao ra doanh

thu và lợi nhuận cho khách sạn do đĩ là điều kiện làm nguồn tài chính và sự tin cậy trong

con mắt khách hàng khi cảm nhận về khách sạn tăng lên. Vì thế sẽ là điểm nổi bật tạo ra

khả năng cạnh tranh của khách sạn trên thị trường. Bên cạnh đĩ nâng cao hiệu quả kinh

doanh lưu trú trong khách sạn cịn giúp khách sạn hạn chế việc sử dụng lãng phí nguồn lực

phục vụ lưu trú.

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

Nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú trong khách sạn cịn giúp đáp ứng tốt hơn nhu

cầu của người lao động phục vụ trong kinh doanh lưu trú. Giúp người lao động thấy được

cơng sức và thời gian họ bỏ ra là sức đáng – tiết kiệm thời gian, cơng sức mà hiệu quả

cao.

1.5.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh lưu trú trong khách sạn

a. Các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp

– Sức kinh doanh: H=

Sức sinh lợi: H=

Trong đĩ:

H- Hiệu quả kinh doanh lưu trú.

D- Doanh thu lưu trú.

L- Lợi nhuận lưu trú.

F- Chi phí kinh doanh dịch vụ lưu trú

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn lực trong kinh doanh dịch vụ lưu trú

1 đồng chi phí bỏ vào kinh doanh lưu trú sẽ tạo ra bao nhiêu doanh thu và lợi nhuận. Chỉ

tiêu này mang ý nghĩa tổng hợp.

– Ngồi ra cĩ thể đánh giá nhanh hiệu quả kinh doanh lưu trú qua chỉ tiêu tỉ suất lợi

nhuận

L’=

L

x100 Với L’ là tỉ suất lợi nhuận

D

b. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng các nguồn lực

* Hiệu quả sử dụng lao động ở bộ phận lưu trú

– Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân: Phản ánh mức thu nhập bình quân đạt được

trong kỳ của một người lao động

Hlđ=W=

Trong đĩ:

W: Năng suất lao động trong kỳ .

R : Số lao động bình quân sử dụng trong kỳ.

– Chỉ tiêu mức lợi nhuận bình quân trong kỳ của 1 người lao động

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

Hlđ=

Trong đĩ: Hlđ, H : Mức lợi nhuận bình quân

– Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương

Hp =

Hp =

Trong đĩ:

Hp: Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương.

P: Tổng quỹ tiền lương sử dụng trong kỳ

Hai chỉ tiêu này phản ánh hoạt động chi phí tiền lương trong kỳ thì đạt được bao

nhiêu đồng doanh thu, bao nhiêu đồng lợi nhuận.

– Hiệu quả sử dụng thời gian lao động.

K=

Thời gian làm việc thực tế

x 100%

Thời gian làm viêc theo quy định

Trong đĩ:

K: Hệ số sử dụng thời gian làm việc. Chỉ số này để định hướng đúng cho việc tổ

chức lao động của từng bộ phận nghiệp vụ để tận dụng được thời gian lao động.

* Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh lưu trú

– Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn chung

Hv=

Hv=

Trong đĩ:

V= Vcđ + Vlđ

V: Tổng vốn kinh doanh

Vcđ: Vốn cố định

Vlđ: Vốn lưu động

– Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định

H=

H=

– Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động

+ Sức SXKD và sức sinh lời:

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

H=

H=

* Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật

– Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật

H csvc 

Hoặc H csvc 

Trong đĩ: FCSVC là chi phí cơ sở vật chất.

+ Doanh thu hoặc lợi nhuận bình quân một phịng

Doanh thu bình quân = Tổng doanh thu / Tổng số phịng của khách sạn

Lợi nhuận bình quân = Tổng lợi nhuận / Tổng số phịng của khách sạn

Chỉ tiêu này kết hợp với giá cả của khách sạn để so sánh doanh thu, lợi nhuận bình

quân của một số phịng giữa các khách sạn với nhau

* Một số chỉ tiêu khác

– Doanh thu (lợi nhuận) bình quân 1 ngày khách

Doanh thu bình quân 1 ngày khách = Tổng doanh thu trong kỳ / Tổng số ngày phịng

Lợi nhuận bình quân 1 ngày khách = Tổng lợi nhuận trong kỳ / Tổng số ngày phịng

– Doanh thu (lợi nhuận) bình quân khách

Doanh thu bình quân khách = Tổng doanh thu trong kỳ / Tổng số khách

Lợi nhuận bình quân khách = Tổng lợi nhuận trong kỳ / Tổng số khách

1.5.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lưu trú trong khách sạn

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của khách sạn cĩ rất nhiều nhân tố ảnh hưởng

đến hiệu quả kinh doanh lưu trú nĩi riêng và kinh doanh của tồn khách sạn nĩi chung. Để

giúp cho quá trình quản lý hoạt động kinh doanh, người ta thường chia thành 2 nhĩm nhân

tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lưu trú.

* Nhĩm nhân tố khách quan

– Giá cả: giá cả là một nhân tố khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến đầu vào và đầu ra

trong kinh doanh lưu trú. Vì đặc điểm khơng thể lưu giữ được của phịng lưu trú (khi

khách khơng thuê phịng) nên khách sạn cần phải tính tốn kĩ càng khi định giá cả buồng

phịng dựa trên sự hiểu biết, phân tích về giá cả thị trường khu vực và thế giới cũng như

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

tâm lý khách hàng để tránh tình trạng lãng phí. Về lý thuyết, doanh nghiệp cĩ thể tạo ra lợi

nhuận khi giảm giá phịng cho khách nếu khách thuê với một số lượng phịng lớn. Tuy

nhiên, tất cả những khách hàng khác đều mong đợi được đối xử như nhau với mức giá

tương đương, do đĩ nếu khơng khéo léo trong vấn đề giá cả thì chính sách giá đưa ra lại

rất cĩ thể bị phản tác dụng (doanh thu giảm). Bên cạnh đĩ tỷ giá trao đổi ngoại tệ cũng ảnh

hưởng đến hiệu quả kinh doanh lưu trú trong đĩn khách quốc tế.

– Chính sách Nhà nước: ảnh hưởng trực tiếp đến mơi trường hoạt động kinh doanh

lưu trú của khách sạn thơng qua các chính sách thuế, lãi suất ngân hàng, chính sách đầu

tư, xuất nhập cảnh, nhà đất,… Sự phù hợp hoặc khơng phù hợp của các chính sách của

Nhà nước sẽ làm tăng hay giảm sự đầu tư nước ngồi vào kinh doanh lưu trú do đĩ gây ảnh

hưởng đến lượng khách du lịch đến lưu trú tại khách sạn. Điều này cĩ nghĩa là doanh thu

từ lưu trú của khách sạn cũng chịu tác động tăng giảm theo.

– Thời vụ du lịch: thời vụ du lịch được hiểu là sự lặp đi lặp lại đối với cung cầu các

dịch vụ hàng hĩa. Nắm bắt được tính thời vụ du lịch là chìa khĩa để các doanh nghiệp kinh

doanh du lịch hay các khách sạn kinh doanh lưu trú giảm được các chi phí khơng đaág cĩ

khi lượng khách đến từng thơờ kì khác nhau và tăng được hiệu quả kinh doanh nhờ tiết

kiệm chi phí hợp lý, thu hút khách hiệu quả. Tính thời vụ ảnh hưởng đến lượng khách do

đĩ ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh lưu trú.

– Các yếu tố khác: cạnh tranh trên thị trường, sự phát triển của khoa học cơng nghệ…

* Nhĩm nhân tố chủ quan

– Đội ngũ cán bộ cơng nhân viên: Nhân tố này được xem xét trên các gĩc độ về số

lượng, cơ cấu và chất lượng trên các bộ phận buồng, lễ tân. Trong kinh doanh dịch vụ nĩi

chung và trong kinh doanh dịch vụ lưu trú nĩi riêng, nhân viên tiếp xúc trực tiếp cĩ ảnh

hưởng quyết định đến chất lượng phục vụ khách cho nên trình độ nghiệp vụ, kĩ năng, thái

độ,…của các bộ phận trên là các yếu tố tạo nên sự thỏa mãn về nhu cầu của khách, hoặc

sự khơng hài lịng của khách. Nên nhân tố này cĩ tác động quan trọng đến hiệu quả kinh

doanh lưu trú của khách sạn.

– Vốn: Trong kinh doanh lưu trú, vốn đầu tư ban đầu (xây khách sạn, trang thiết bị

trong phịng …) rất lớn. Do đĩ, vốn sẽ là căn cứ tác động đến quy mơ kinh doanh lưu trú

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

cũng như là giá phịng và các dịch vụ khác trong khách sạn. Thơng thường việc đầu tư ban

đầu sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế đạt được. Song đầu tư là địi hỏi mục tiêu khơng ngừng

nâng cao văn minh phục vụ người tiêu dùng, thu hút khách du lịch tạo ra tính cạnh tranh

cao cho doanh nghiệp và cũng là mục tiêu chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh về lâu

dài.

– Cơ sở vật chất kỹ thuật: Trong kinh doanh lưu trú, cơ sở vật chất kỹ thuật của

khách sạn, cũng như tiện nghi của các trang thiết bị trong phịng chính là yếu tố đầu tiên

và hữu hình để thơng qua đĩ khách hàng cảm nhận, đánh giá về chất lượng của dịch vụ

lưu trú. Vì vậy, đây cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lưu

trú trong khách sạn.

– Chất lượng phục vụ: Đây là nhân tố tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh lưu

trú của khách sạn. Nâng cao chất lượng phục vụ sẽ làm tăng chi phí kinh doanh, song nếu

chất lượng phục vụ tốt sẽ là yếu tố quyết định đến số lượng phịng khách thuê. Do vậy,

nâng cao chất lượng phục vụ là một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

lưu trú của khách sạn. Chất lượng phục vụ trong kinh doanh lưu trú được quyết định bởi

các yếu tố: nhân viên phục vụ, sản phẩm hàng hĩa và dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, quy

trình phục vụ.

– Trình độ tổ chức quản lý: Sự gắn kết và phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận lễ tân,

bộ phận buồng sẽ tạo ra hiệu quả hoạt động kinh doanh lưu trú, giảm thiểu đến mức thấp

nhất những sai sĩt cĩ thể xảy ra khi khách lưu trú tại khách sạn.

– Chính sách kinh doanh: Các yếu tố về giá cả, số lượng, chất lượng của sản phẩm

dịch vụ lưu trú tác động quan trọng đến hiệu quả kinh doanh lưu trú trong khách sạn. Giá

cả mà doanh nghiệp đưa ra phải phù hợp với chất lượng dịch vụ mà khách hàng nhận

được và quy mơ (số lượng phịng, cơ sở vật chất) của khách sạn. Khi các yếu tố này cĩ sự

gắn kết hợp lý với nhau mới đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và tạo ra hiệu quả

trong kinh doanh lưu trú.

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN

TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH LƢU TRÚ CỦA KHÁCH

SẠN RISING DRAGON

2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Rising

Dragon

2.1.1 Thu thập dữ liệu thứ cấp

Trong thời gian thực tập tại khách sạn Rising Dragon, từ ngày em đã thu thập được

các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh, dữ liệu về cơ cấu lao động, thị trường khách

mục tiêu, cơ cấu khách… Đĩ là các dữ liệu nội bộ của khách sạn, do bộ phận kế toán, bộ

phận lễ tân cung cấp.

2.1.2 Phân tích dữ liệu thứ cấp

Sau khi thu thập được các dữ liệu, tiến hành tổng hợp, phân tích, xử lý và tập hợp thành các

bảng số liệu: Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Rising Dragon 2008 – 2009,

Bảng 2.3. Tổng hợp các loại phịng trong khách sạn, Bảng 2.2. Cơ cấu lao động trong kinh doang lưu

trú, Bảng 2.4. Hiệu quả kinh doanh lưu trú, Bảng 2.5. Hiệu quả sử dụng lao động trong kinh doanh lưu

trú, Bảng 2.6. Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh lưu trú, Bảng 2.7. Hiệu quả sử dụng cơ sở vật

chất kỹ thuật trong kinh doanh lưu trú.

2.2 Đánh giá tổng quan và ảnh hưởng của nhân tố mơi trường đến hiệu quả kinh

doanh lưu trú tại khách sạn Rising Dragon

2.2.1 Giới thiệu khách sạn Rising Dragon

2.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Rising Dragon

Khách sạn Rising Dragon thành lập vào tháng 6 năm 2007, địa chỉ 24 Hàng Gà Hồn Kiếm – Hà Nội. Khách sạn là một trong bốn khách sạn thuộc hệ thống khách sạn của

Cơng ty TNHH Thương Mại và Du lịch Hồng Sơn. Khách sạn cĩ lợi thế là nằm ở trung

tâm khu phố cổ Hà Nội rất thuận tiện trong việc thu hút khách và việc đi lại thăm quan

của khách. Từ khách sạn chỉ cần đi bộ 5 phút là tới Bờ Hồ, hay sang các phố cổ khác hoặc

các điểm mua sắm, hay đi tới các điểm di tích lịch sử khác cũng rất dễ dàng và nhanh

chĩng bằng nhiều phương tiện khác nhau.

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

Khách sạn cịn cung cấp các chương trình du lịch trong và ngồi nước, đặc biệt là các

tour trong nước cho khách nước ngồi và city tour, đem đến cho khách những chuyến đi

thoải mái, nhanh chĩng và tiện nghi nhất.

Khách hàng của khách sạn chủ yếu là các thương gia và khách du lịch nước ngồi cĩ

thu nhập khá và khách cơng vụ dài hạn.

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của khách sạn bao gồm:

– Dịch vụ lưu trú: Khách sạn gồm cĩ 40 phịng, tất cả được trang bị đầy đủ tiện nghi

sang trọng và hiện đại tương đương với chất lượng 3 sao. Khách sạn cĩ các hạng phịng

như: Superior (Double room), Deluxe (Double room), Deluxe (Double with city view),

Deluxe Triple City View, Family Suite, Dragon Suite, với mức giá từ 39$ đến 79$/ 1 đêm

(kèm ăn sáng).

– Dịch vụ lữ hành: Tổ chức, tư vấn cho khách các tuor trong nước ngắn ngày, city

tour, với 2 xe 16 chỗ để đưa đĩn khách và một xe 4 chỗ.

– Dịch vụ ăn uống: Khách sạn khơng cĩ nhà hàng riêng biệt, chỉ cĩ một phịng ăn

chưa được khoảng 50 khách một lượt.

2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức của khách sạn Rising Dragon

Khách sạn cĩ 34 nhân viên chính thức, ngồi ra khách sạn cịn sử dụng thêm nhân

viên partime vào thời điểm đơng khách chủ yếu là dẫn các tour trong thành phố. Trong đĩ:

Quản lý điều hành: 2; Bộ phận lữ hành: 5; Bộ phận lễ tân: 5; Bộ phận bàn + bếp: 6; Bộ

phận buồng: 6; Bộ phận kế tĩan: 2; Bảo vệ: 3; Đội xe: 5.

Số nhân lực cĩ trình độ đại học trở lên là 14 người, chiếm 41% trong tổng cơ cấu

nhân viên của khách sạn; Số nhân lực tốt nghiệp khối kinh tế QTKD là 12 người chiếm

35,3% tổng số nhân viên. Khách sạn chưa cĩ nhân viên nào tốt nghiệp trường Đại học

Thương Mại.

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

Sơ đồ bộ máy tổ chức của khách sạn:

Giám đốc

Bộ phận

kế tóan

Bộ phận

lữ hành

Bộ phận

buồng

Bộ phận

lễ tân

Bộ phận

bàn + bếp

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của khách sạn Rising Dragon

Cơ cấu tổ chức của khách sạn khá đơn giản, tất cả các bộ phận đều chịu sự quản lý,

giám sát của Giám đốc, Giám đốc nắm mọi quyền điều hành cũng và khối lượng cơng

việc lớn. Bộ phận kế toán là bộ phận riêng biệt và chịu trách nhiệm về tình hình thu chi,

tài chính của khách sạn. Sở dĩ cơ cấu tổ chức của khách sạn Rising Dragon cịn đơn giản

như vậy là vì khách sạn cĩ quy mơ nhỏ, việc chia ra thành các phịng ban sẽ làm tăng thêm

chi phí cho đội ngũ quản lý cũng như làm cồng kềnh thêm cơ cấu và thiếu khơng gian để

hoạt động. Mặc dù đã phân chia ra các bộ phận, nhưng do sự quản lý cịn thiếu chuyên

nghiệp nên đơi khi các nhân viên ở các bộ phận làm việc vẫn chưa ăn khớp và rơi vào tình

trạng chồng chéo hoạt động làm giảm hiệu quả cơng việc.

Đội ngũ nhân viên của khách sạn hầu hết là những người trẻ, nhiệt huyết, yêu nghề,

ngoại ngữ tương đối tốt. Tạo ra một khơng khí luơn vui vẻ, thân thiện, ấm cúng nên khách

hàng rất cĩ cảm tình với khách sạn, và thường giới thiệu bạn bè, người thân đến lưu trú và

sử dụng dịch vụ của khách sạn. Đây cũng là một lợi thế đáng kể của khách sạn Rising

Dragon.

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

2.2.2 Kết quả kinh doanh của khách sạn Rising Dragon năm 2009

Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Rising Dragon 2008 – 2009

Các chỉ tiêu

So sánh

Đơn vị

Năm 2008

Năm 2009

1. Tổng doanh thu

Trđ

8409.49

8703.95

+294.46

3.50

Doanh thu lưu trú

Trđ

6023.60

6334.30

+310.70

5.16

%

71.63

72.78

(+1.15)

Trđ

768.20

831.23

+63.03

%

9.13

9.55

(+0.42)

Trđ

1617.70

1538.40

-79.30

%

19.24

17.67

(-1.56)

2. Tổng chi phí

Trđ

7635.00

7800.00

+165.00

Tỷ suất chi phí

%

90.79

89.61

(-1.18)

3. Tổng lao động

người

34

34

0.00

0.00

4. Lương BQ 1 người/tháng

Trđ/ng

3.67

3.97

+0.3

8.17

5. Năng suất lao động

Trđ/ng

247

256

+8.66

3.50

%

54.42

60.23

(-5.81)

7. Thuế

Trđ

216.86

253.11

+36.25

16.72

8. Lợi nhuận sau thuế

Trđ

557.63

650.84

+93.21

16.72

%

6.63

7.48

(+0.85)

Tỷ trọng

Doanh thu ăn uống

Tỷ trọng

Doanh thu các dịch vụ khác

Tỷ trọng

6. Công suất sử dụng buồng phòng

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế

%

8.20

4.90

2.16

Các chỉ tiêu ở bảng trên cho thấy, tình hình kinh doanh của khách sạn Rising Dragon

trong 2 năm gần đây phát triển tương đối tốt. Hầu hết các chỉ tiêu năm 2009 tăng so với

năm 2008, đã giúp cho tổng doanh thu của khách sạn tăng lên 294.46 triệu đồng tương

đương với tỷ lệ tăng là 3,5%. Các chỉ tiêu trọng yếu trong kinh doanh khách sạn là lưu trú

và ăn uống đều tăng đã giúp khách sạn đứng vững trong suy thĩai kinh tế toàn cầu, dù với

mức tăng trưởng doanh thu khơng cao. Các chỉ tiêu giảm như tỷ suất chi phí, là do khách

sạn muốn cắt bớt một số chi tiêu khơng cần thiết để chú trọng cho dịch vụ chiếm tỷ trọng

cao là kinh doanh lưu trú, tỷ trọng doanh thu các dịch vụ khác giảm cũng cùng lý do trên.

Tuy nhiên cũng cĩ thể nhận thấy chi phí cĩ tăng nhưng tỷ suất chi phí lại giảm, điều này

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

cho thấy cắt giảm chi phí chưa hợp lý, và chi phí tăng thêm cũng khơng tương xứng với

mức tăng của doanh thu.

2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Rising

Dragon

a. Các nhân tố khách quan

– Giá cả thị trường:

Giá cả tác động đến cả đầu ra và đầu vào của dịch vụ kinh doanh lưu trú.Cục Thống

kê Hà Nội cho biết, năm 2008 giá cả thị trường Hà Nội nĩi riêng và cả nước nĩi chung đều

biến động tăng, giảm bất thường chủ yếu do thiên tai, dịch bệnh và phản ứng với những

biến động của nền kinh tế. Đến năm 2009,tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt

5,32%, vượt mục tiêu đề ra và đứng vào hàng các nền kinh tế cĩ tốc độ tăng trưởng cao

của khu vực và trên thế giới. Chỉ số tăng giá tiêu dùng tháng 12 năm 2009 so với tháng 12

năm 2008 tăng 6,52%, chỉ số giá bình quân năm 2009 là 6,88%, thấp nhất trong 6 năm

gần đây.

Giá phịng trong khách sạn Rising Dragon cũng chịu tác động của sự biến động giá

chung này do: giá các nguyên vật liệu cao cấp tăng, chi phí điện nước tăng… Điều này

cũng làm giảm một lượng khách nhất định đến với khách sạn.

– Chính sách của Nhà nước:

Với việc đưa ra hàng loạt các chính sách như chính sách thuế, chính sách về thị thực,

thủ tục xuất nhập cảnh, chính sách cho vay vốn ưu đãi và trợ giá phát triển sản phẩm, hỗ

trợ xúc tiến, quảng bá, đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch. Cĩ thể nĩi chính sách Nhà nước hiện

nay của Việt Nam đang là điểm thuận lợi cho việc kinh doanh của khách sạn. Với việc mở

cửa để hội nhập đã khiến lượng khách đến tham quan và lưu trú tại Việt Nam tăng lên.

Điều đĩ cĩ nghĩa là lượng khách đến lưu trú tại khách sạn Rising Dragon sẽ cĩ cơ hội tăng

lên. Hơn nữa chính sách tiền lương cũng được cải thiện rất nhiều, vì thế mà tinh thần làm

việc của nhân viên trong bộ phận kinh doanh lưu trú ngày càng hăng say, làm việc hiệu

quả cao hơn.

– Tính thời vụ, thời tiết và những yếu tố bất thường

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

Do hoạt động kinh doanh du lịch mang tính thời vụ rõ rệt, do vậy nhu cầu lưu trú của

khách du lịch trong khách sạn thường khơng ổn định.

Thời tiết cĩ những biến động cũng làm lượng khách lưu trú đến khách sạn giảm đi, ví

dụ như các đợt nắng nĩng kéo dài, hay mưa bão, khách du lịch cũng sẽ hạn chế đến Hà

Nội hơn. Vào mùa lễ hội hay dịp cuối năm lượng khách đến khách sạn để lưu trú lại tăng

mạnh, điều đĩ ảnh hưởng cả đến doanh thu cũng như việc sử dụng lao động trong kinh

doanh lưu trú

– Các yếu khác

+ Nhà cung ứng: Là nhân tố ảnh hưởng tới đầu vào của việc kinh doanh lưu trú. Đĩ

bao gồm các tổ chức kinh doanh du lịch, các cơ sở kinh doanh lữ hành… Đây cĩ thể nĩi là

các đối tác rất quan trọng của khách sạn. Nhờ mối quan hệ qua lại giữa nhà cung ứng nên

khách sạn Rising Dragon đã đĩn nhận được nhiều tập khách hàng khác nhau đến từ nhiều

nơi, nhiều điểm trong nước, khu vực và thế giới. Tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc kinh

doanh lưu trú của khách sạn.

+ Khách hàng: Đĩng vai trị cực kỳ quan trọng và là một trong 2 yếu tố cốt lõi khơng

thể thiếu trong việc kinh doanh lưu trú của khách sạn Rising Dragon nĩi riêng và các

khách sạn khác nĩi chung. Khách sạn sản xuất và khách hàng tiêu dùng. Hai quá trình này

phải đồng nhất. Lượng khách đến lưu trú tại khách sạn tăng đồng nghĩa với việc khách

sạn bán được nhiều phịng và do đĩ hiệu quả kinh doanh lưu trú tăng. Theo tính tốn của Sở

Du lịch Hà Nội, Hà Nội đã trở thành một trong 2 địa phương của cả nước cĩ lượng khách

du lịch đến đơng nhất, khả năng đạt được khoảng 2 triệu khách quốc tế, 6 – 7 triệu khách

nội địa hàng năm vào năm 2010 rất khả thi. Chính điều này đang tạo ra cho khách sạn

Rising Dragon cĩ được đà phát triển thuận lợi.

Do địa điểm thuận lợi, nằm ở trung tâm khu phố cổ Hà Nội nên tập khách hàng của

khách sạn Rising Dragon chủ yếu là: Khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội

địa,khách cơng vụ…

Trong đĩ thị trường trọng điểm là khách cơng vụ quốc tế và khách du lịch quốc

tế.Khách quốc tế gồm khách đến từ Úc chiếm tới 27.73% tổng lượng khách tới lưu trú tại

khách sạn năm 2009; từ Mỹ là 15.04%; tiếp đĩ là khách Anh (9.9%); khách Pháp (7.5%)

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

STT

Số lƣợng

Tỷ lệ (%)

1

Tổng lao động

11

100

2

Cơ cấu lao động đã qua đào tạo

11

100

Trình độ đại học

4

36.36

Trình độ cao đẳng

4

36.36

Trình độ trung cấp

1

9.09

Trình độ sơ cấp nghề

2

18.18

Trình độ ngoại ngữ ( Tiếng Anh)

11

100.00

Bằng C

5

45.45

Bằng B

4

36.36

Bằng A

2

18.18

Dưới 30

7

63.64

Từ 30 đến 40

2

18.18

Từ 40 đến 55

2

18.18

3

4

Độ tuổi

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

6

0

0

Nữ

10

90.91

Nam

1

9.09

Hợp đồng chính thức

11

100

Hợp đồng thời vụ

0

0

Giới tính

Hình thức hợp đồng lao động

Nhìn bảng trên ta thấy, nguồn nhân lực trong kinh doanh lưu trú tại khách sạn Rising

Dragon cĩ trình độ tương đối khá. Cĩ 36.36% nhân viên cĩ trình độ Đại học, 36,36% cĩ

trình độ Cao đẳng, Cĩ 45.45% nhân viên cĩ trình độ Tiếng Anh bằng C hoặc tương đương,

36.36% cĩ trình độ bằng B, điều này cho thấy số lượng nhân viên cĩ trình độ nghiệp vụ

chắc, cĩ khả năng ngoại ngữ tương đối tốt. Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình

nên dễ dàng làm hài lịng khaác.Khách hàng sẽ được đáp ứng tốt các nhu cầu khi lưu trú

tại khách sạn, như vậy khách hàng sẽ quay lại và giới thiệu bạn bè đến cho khách sạn.

– Cơ sở vật chất và sản phẩm:

Để thu hút được nhiều đối tượng khách hàng, khách sạn đã cĩ nhiều loại phịng cĩ giá

cả và chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách đến lưu trú. Đĩ là các loại phịng sau

Bảng 2.3. Tổng hợp các loại phịng trong khách sạn Rising Dragon

Loại phòng

Số lƣợng

Giá

Superior (Single room)

5

35$

Superior (Double room)

10

40$

Deluxe (Single room)

8

40$

Deluxe (Double room)

8

55$

Deluxe (with City View)

6

60$

Dragon Suite

3

79 $

Khách sạn cĩ cơ sở vật chất tương đương với mức tiêu chuẩn 3 sao, với kiến trúc Tây

Âu sang trọng. Giá phịng thì rất phải chăng và phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng

khách, đĩ là một nơi nghỉ ngơi tiện nghi, nhân viên thân thiện…

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

CHUYÊN ĐỀ TỔT NGHIỆP

Khoa KS_DL, Trường ĐH Thương Mại

STT

Đvt

So sánh

2009

%

1

Doanh thu

Trđ

6023.60

6334.30 +310.70

5.16

2

Chi phí

Trđ

5574.70

5704.66 +129.96

2.33

3

Lợi nhuận sau thuế

Trđ

323.21

453.34

4

Sức sản xuất kinh doanh H= D/F

Lần

108.05

111.04

+2.32

2.15

5

Sức sinh lợi H = L/F

Lần

0.06

0.08

+0.02

37.07

6

Tỷ suất sinh lợi L’= 100xL/D

%

5

7

(+2)

+130.13 40.26

Qua bảng phân tích tình hình kinh doanh lưu trú tại khách sạn Rising Dragon ta thấy

doanh thu từ hoạt động kinh doanh lưu trú năm 2009 tăng so với năm 2008 là 310.7 triệu

đồng, tương ứng với 5.16%. Tốc độ tăng của doanh thu cao hơn tốc độ tăng của chi phí

điều này cho thấy khách sạn đã đầu tư hợp lý cho kinh doanh lưu trú, vì thế mà lợi nhuận

sau thuế của hoạt động kinh doanh lưu trú cũng tăng lên 130.13 triệu đồng tương ứng với

40.26% so với năm 2008.

Từ bảng ta đã thấy sức sản xuất kinh doanh lưu trú của khách sạn Rising Dragon

cũng tăng cao hơn năm 2008 là 2.32 lần, tương đương với 2.15%; sức sinh lời tăng 0.02

tương ứng với 37.07%; tỷ suất sinh lợi tăng 2%. Cĩ được kết quả này khách sạn đã phải cĩ

nhiều nỗ lực cũng như cắt giảm các chi phí ở một số hoạt động kinh doanh khác để tập

trung cho kinh doanh lưu trú.

2.3.1.2 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng các nguồn lực

* Hiệu quả sử dung lao động

GVHD: Cô Dương Thị Hồng Nhung

iii

Sinh viên: Trần Thị Lan Hương

Đề Tài: Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Khách Sạn Level, Hay

Luận Văn Đề Tài Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Việt Nam Và Những Giải Pháp Phát Triển

Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trong Bối Cảnh Mới

Giải Pháp Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tỉnh Sơn La Giai Đoạn 2022

Sáu Nhóm Giải Pháp Trọng Tâm Phát Triển Bền Vững Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hiệu Quả Kinh Doanh Là Gì? Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh

Đề Tài: Giải Pháp Thực Hiện Chiến Lược Kinh Doanh Cho Vietinbank

Chiến Lược Kinh Doanh Hiệu Quả Từ Doanh Nghiệp, Công Ty, Cá Nhân

Một Số Giải Pháp Chung Nhằm Hoàn Thiện Chiến Lược Cạnh Tranh Của Công Ty Honda Việt Nam

Một Số Chiến Lược Kinh Doanh Được Doanh Nghiệp Áp Dụng Hiện Nay

Gian Nan Tìm Giải Pháp Quản Lý Thuế Đối Với Hộ Kinh Doanh (P1)

Việc làm Nhân viên kinh doanh

1. Hiểu về hiệu quả kinh doanh là gì?

– Thứ ba, cần phải so sánh được những hiệu quả trước mắt với các hiệu quả lâu dài

Việc làm trưởng phòng kinh doanh

2. Những ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả kinh doanh

– Đối với các nhà đầu tư (các cổ đông hay các công ty liên doanh) thì thông qua việc phân tích các chỉ tiêu sẽ giúp họ nắm bắt được về hiệu quả kinh doanh như thế nào, hiệu quả sử dụng vốn ra sao, lợi nhuận thu vào nhiều không,… từ đó quyết định đến việc có tiếp tục đầu tư hay rút vốn. Điều này giúp họ đạt được lợi nhuận cao nhất trong quá trình đầu tư của mình.

– Còn đối với các cơ quan chức năng thuộc nhà nước (như là cơ quan thuế, thống kê, kiểm toán nhà nước) thì qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ có thể biết được hiệu quả sử dụng vốn ngân sách như thế, nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước được thực hiện ra sao, đánh giá được về tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp,… Từ đó họ có thể đưa ra các đề xuất với cơ quan chức năng và thúc đẩy hơn nữa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Việc làm giám đốc kinh doanh

3. Chỉ tiêu để đánh giá về hiệu quả kinh doanh

3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh lời cho doanh nghiệp

– Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu tiêu thụ sản phẩm – chỉ tiêu này thể hiện rằng một đồng doanh thu trong thời kỳ đó chiếm bao nhiêu phần trăm lợi nhuận. Và kết quả của chỉ tiêu này càng cao thì sẽ có hiệu quả kinh doanh càng lớn và ngược lại.

3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về hiệu suất sử dụng các tài sản

Đối với các tài sản cố định thì chỉ tiêu thường được sử dụng sẽ chính là sức sản xuất và suất hao phí của các tài sản cố định. Còn với những tài sản ngắn hạn thì các doanh nghiệp thường sẽ sử dụng số vòng quay của các tài sản ngắn hạn theo tháng, quý, năm cùng với hệ số đảm nhiệm của các tài sản đó kèm theo thời gian của một vòng quay để tiến hành đánh giá.

– Số vòng quay hàng tồn kho = tổng doanh thu thuần/lượng hàng tồn kho bình quân

3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động

+ Số lượng lao động được sử dụng, năng suất lao động, thu nhập bình quân lao động như thế nào. Nếu như các chỉ tiêu này tăng cao thì doanh nghiệp đang hoạt động rất hiệu quả.

Người tìm việc

4. Bật mí giải pháp giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục tiêu cuối cùng và cao nhất mà các doanh nghiệp luôn hướng tới trong quá trình phát triển. Do đó, các doanh nghiệp luôn cần phải đánh giá và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

– Tăng doanh thu là một trong những biện pháp hàng đầu, cơ bản nhất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay. Và muốn tăng được doanh thu thì các doanh nghiệp sẽ cần phải làm sao để tiêu thụ được các sản phẩm, hàng hóa hay sản xuất ra những mặt hàng chất lượng nhất, đảm bảo hơn trước đây để bán được nhiều hàng hơn, bán với giá cao hơn.

Hơn nữa việc tiêu thụ hàng hóa cũng đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải sản xuất ra được những sản phẩm đạt chất lượng theo nhu cầu, mong muốn của khách hàng, mẫu mã đẹp, bắt mắt, đa dạng cho các đối tượng người dùng. Đồng thời cần phải có các chiến lược Marketing tốt nhất, thu hút được đông đảo khách hàng biết đến và tin tưởng, sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp.

– Giải pháp thứ 3 đó là làm sao để tốc độ doanh thu phải tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng chi phí. Thực tế, việc kinh doanh với quy mô lớn, điều kiện sản xuất cao sẽ khó có thể giảm bớt được tổng chi phí cho doanh nghiệp bởi sản lượng sẽ tăng rất nhanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần phải tìm cách để tốc độ tăng doanh thu ngày càng phải lớn hơn so với tốc độ tăng chi phí sản xuất, tạo ra mối tương quan giữa doanh thu – chi phí sản xuất theo chiều hướng có lợi cho doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ phải sử dụng các nguyên liệu, thiết bị, chi phí sản xuất một cách hợp lý, tiết kiệm, không lãng phí thì mới có thể mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

Vai Trò Của Đạo Đức Kinh Doanh Trong Phát Triển Doanh Nghiệp” Thực Trạng Và Giải Pháp”

Rủi Ro Trong Kinh Doanh Và Cách Quản Trị Rủi Ro

Giảm Thiểu Rủi Ro Trong Kinh Doanh: Cách Nào?

Rủi Ro Trong Kinh Doanh Nhượng Quyền Và Giải Pháp Ngăn Chặn Rủi Ro

Các Biện Pháp Để Hạn Chế Và Khắp Phục Rủi Ro Cho Vay Ở Các Ngân Hàng Thương Mại

Giải Pháp Thúc Đẩy Doanh Thu Khách Sạn Và Marketing Hiệu Quả

Giải Pháp Thúc Đẩy Doanh Thu Khách Sạn Và Marketing Hiệu Quả ( Phần 2 )

15 Ý Tưởng Marketing Nhà Hàng Giúp Tăng Doanh Thu Nhanh Chóng

Ý Tưởng Marketing Nhà Hàng Hiệu Quả

Chiến Lược Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ: Làm Gì Để Chiến Thắng?

Các Giải Pháp Marketing Đối Với Doanh Nghiệp Khi Khởi Nghiệp

Trong hoạt động kinh doanh, xây dựng chiến lược marketing đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Đối với ngành kinh doanh khách sạn cũng vậy, marketing là yếu tố quan trọng để khách sạn hoạt động hiệu quả và có vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Trong tình hình kinh doanh khách sạn đang ngày càng nở rộ như hiện nay, sốlượng khách sạn gia tăng một cách nhanh chóng. Mỗi năm, ở Việt Nam có hơn 2000 khách sạn mới được cấp tiêu chuẩn từ 1 cho đến 5 sao. Chính vì vậy, sự cạnh tranh giữa các khách sạn trong cùng một khu vực địa điểm là vô cùng lớn. Để khách sạn hoạt động tốt và tạo được vị thế cạnh tranh trên thị trường, người chủ khách sạn cần phải đưa ra những giải pháp marketing hiệu quả để thu hút khách hàng. ezCloudhotel sẽ chia sẻ cho các bạn các giải pháp marketing cho khách sạn để đem lại hiệu quả cao nhất cho khách sạn của bạn.

1. Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với các thiết bị thông minh.

Hiện nay, phần lớn khách hàng sử dụng smartphone và các thiết bị thông minh để truy cập internet. Chính vì vậy, khi thiết kế website các khách sạn rất chú trọng đầu tư đến việc xây dựng phiên bản cho mobile, khách hàng có thể dễ dàng xem thông tin, hình ảnh chất lượng qua các thiết bị cầm tay.

Theo một khảo sát mới đây, hơn 80% khách hàng đặt phòng qua các thiết bị số như: smartphone, ipad. Hơn thế nữa, website thiết kế cho phiên bản mobile thường có dung lượng nhỏ hơn mà thông tin, hình ảnh vẫn đảm bảo, dễ dàng hiển thị và tương tác, giúp khách hàng đặt phòng nhanh hơn. Bên cạnh đó, thông qua các thiết bị cầm tay, khách sạn có thể thường xuyên gửi thông tin khuyến mại và các chương trình chăm sóc khách hàng khác. Hoặc khách sạn cũng có thể gửi các chương trình kèm theo link đến trang chủ website, đó là một cách quảng bá và để khách hàng nhớ đến.

2. Thiết kế và tối ưu hoá website khách sạn

Trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và internet, website là một công cụ không thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng. Website là nơi khách hàng tìm đến đầu tiên khi muốn tìm hiểu về khách sạn của bạn: lịch sử, dịch vụ, giá cả, vị trí,…Đây là một trong những công cụ hữu hiệu trong chiến dịch marketing cho khách sạn, bạn có thể đăng tải những bài viết giới thiệu, hình ảnh quảng bá cho khách sạn lên website. Đồng thời, đây cũng là nơi thông báo cho khách hàng biết những chương trình khuyến mại, quà tặng hay tri ân mà khách sạn đang và sẽ triển khai.

Tuy nhiên, bạn muốn cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin về khách sạn cũng như quảng bá nhiều hình ảnh, dịch vụ của khách sạn nhưng cũng không thể đăng tải một cách ồ ạt, tràn lan lên website được. Việc tối ưu hoá website giúp cho giao diện bắt mắt, thu hút được người xem và giúp cho google và các công cụ tìm kiếm dễ nhận ra bạn là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, việc tối ưu hoá website là điều quan trọng khi xây dựng và phát triển website cho khách sạn.

Ngoài ra hiện nay việc tích hợp Booking engine  lên website sẽ giúp các khách sạn tăng doanh thu từ việc đặt phòng trực tuyến, thay vì phải lệ thuộc và chia sẻ nguồn thu với các hệ thống đặt phòng trực tuyến khác . ezCloudhotel cung cấp giải pháp Booking engine cho khách sạn với các tính năng nổi bật như: Hiển thị các loại phòng với các chính sách giá khác nhau, tìm kiếm phòng trống theo ngày, số lượng người lớn, trẻ em, cho phép đặt nhiều loại phòng với số lượng khác nhau cùng lúc, cho phép áp dụng nhiều loại khuyến mãi, cung cấp nhiều hình thức thanh toán đặt phòng, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến…

3.  Tích hợp chia sẻ hình ảnh, video trên mạng xã hội

Trong cuộc sống hiện đại, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, đây là một trong những kênh marketing hiệu quả đang được rất nhiều doanh nghiệp tận dụng. Các website khi thiết kế đều được liên kết với một hay nhiều mạng xã hội, như: facebook, google+, instargram, twitter,…Với một chiến lược marketing độc đáo bạn có thể dễ dàng tạo thành một sự kiện vô cùng HOT thông qua mạng xã hội.

Xây dựng một video, slide hình ảnh ấn tượng, hấp dẫn về khách sạn để đăng tải trên mạng xã hội. Khách Những hình ảnh đó sẽ dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng không chỉ trong nước mà cả các khách hàng quốc tế.

4. Tham gia các website đặt phòng và các diễn đàn khách sạn online uy tín

Trước khi quyết định đặt phòng, khách hàng sẽ tìm kiếm thông tin và những ý kiến đánh giá về khách sạn của bạn. Chắc chắn, các ý kiến, thông tin trên các diễn đàn sẽ có sự tác động không hề nhỏ đến quyết định của họ. Việc lựa chọn tham gia vào các diễn đàn uy tín, các trang website đặt phòng online chất lượng đang được nhiều khách hàng tin tưởng là một giải pháp vô cùng hiệu quả.

Ví dụ như, nhiều khách hàng lựa chọn công cụ Google Hotel Finder của Google để tìm kiếm và đặt phòng, đặc biệt là các du khách đến từ các nước phát triển như: Mỹ, Anh, Singapore,… Hay hiện nay, ở Việt Nam đang sử dụng phổ biến website  chúng tôi  – là trang so sánh giá phòng khách sạn và hỗ trợ đặt phòng đang được rất nhiều du khách trong và ngoài nước sử dụng.

5. Giá cả niêm yết rõ ràng

Khi mua một sản phẩm hay sử dụng bất cứ dịch vụ gì, điều đầu tiên khách hàng quan tâm chính là giá cả. Do đó, việc minh bạch và cụ thể về giá dịch vụ của khách sạn cũng là cách để đem đến sự tin tưởng cho khách hàng. Tuỳ theo thời điểm trong năm mà giá cả dịch vụ của khách sạn có thể tăng hoặc giảm. Khi điều chỉnh giá cả khách sạn phải đưa ra thông báo rõ ràng trên hệ thống website, fanpage và để bảng giá niêm yết tại quầy lễ tân.

Một phần mềm quản lý tốt chính là chìa khóa thành công cho khách sạn của bạn!

 

Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Hoạt Động Marketing Mix Cho Công Ty Bất Động Sản Thắng Lợi Group

Mix Thu Hút Khách Du Lịch Nội Địa Của Công Ty Tnhh Du Lịch An Biên

Bí Quyết Lập Kế Hoạch Marketing Cho Spa Hiệu Quả Nhất

Kế Hoạch Marketing Cho Spa Vô Chiêu Trở Nên Toàn Diện

Ra Mắt 4 Giải Pháp Marketing Cho Spa Hiệu Quả Không Ngờ

🌟 Home
🌟 Top