Top 12 # Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hội Phụ Nữ Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ Hội Phụ Nữ Cơ Sở

Lâu nay chúng ta thường nói “Cán bộ nào thì phong trào đó”. Thực tế đã chứng minh: Nơi nào cán bộ phụ nữ năng động, làm việc trách nhiệm, nhiệt tình thì ở đó phong trào sẽ sôi nổi, hiệu quả, ngược lại nơi nào cán bộ làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm, yếu cả về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thì phong trào sẽ ngày một yếu đi. Cả nhiệm kỳ 2006-2011, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi, có đủ tài và đức đưa phong trào của Hội gặt hái thêm nhiều thành công.

Lâu nay chúng ta thường nói “Cán bộ nào thì phong trào đó”. Thực tế đã chứng minh: Nơi nào cán bộ phụ nữ năng động, làm việc trách nhiệm, nhiệt tình thì ở đó phong trào sẽ sôi nổi, hiệu quả, ngược lại nơi nào cán bộ làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm, yếu cả về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thì phong trào sẽ ngày một yếu đi. Cả nhiệm kỳ 2006-2011, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi, có đủ tài và đức đưa phong trào của Hội gặt hái thêm nhiều thành công.

Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những cán bộ, hội viên phụ nữ có trình độ, năng lực vào nguồn quy hoạch cán bộ hội, cán bộ nữ là công việc các cấp hội phụ nữ đặc biệt quan tâm, làm tốt trong thời gian qua. Đối với những xã khó khăn về công tác cán bộ nữ, Hội phụ nữ cấp tỉnh, huyện, thành phố trực tiếp làm việc với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng tìm ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhất. Hội phụ nữ cơ sở thường xuyên rà soát trình độ cán bộ, tham mưu, đề xuất để được cấp ủy Đảng, các cấp hội cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại các lớp do Tỉnh hội phối hợp với các trường, trung tâm tổ chức, như: Hội LHPN tỉnh phối hợp với trường Chính trị tỉnh, trường Cán bộ phụ nữ TƯ mở lớp trung cấp phụ vận và nghiệp vụ công tác phụ nữ, kỹ thuật nấu ăn, tin học văn phòng, quản lý doanh nghiệp… cho gần 1500 cán bộ hội. 8 huyện, thành phố cũng tổ chức tập huấn cho các đối tượng là Ủy viên BTV, BCH hội phụ nữ 286 xã, phường, thị trấn… Do đó, trong nhiệm kỳ 2006-2011, toàn tỉnh có 78 cán bộ hội hoàn thành trình độ văn hóa 12/12, 42 chị học xong trung cấp chính trị, 75 chị học ĐH, CĐ, trung cấp, nâng tỷ lệ chủ tịch hội phụ nữ cơ sở đạt trình độ văn hóa 12/12 lên 89,8%, trung cấp lý luận: 82,5%, trung cấp chuyên môn trở lên: 76,9% (tăng so với đầu nhiệm kỳ từ 6%-10%), phó chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đạt trình độ văn hóa 12/12: 72,7%, trung cấp lý luận: 27,6%, trung cấp chuyên môn trở lên: 34,8% (tăng so với đầu nhiệm kỳ từ 5,4% – 9,2%). Tỷ lệ cán bộ BCH và Ban thường vụ hội cơ sở cũng tăng lên đáng kể: trong BCH trình độ văn hóa 12/12: 47,4%, trung cấp lý luận 15%, trung cấp chuyên môn trở lên 24,8%; trong Ban thường vụ trình độ 12/12: 70,6%, trung cấp lý luận 39%, trung cấp chuyên môn trở lên 25,7%. Đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở còn được trưởng thành hơn từ hội thi “Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi” các cấp năm 2009.

5 năm qua, các cấp hội đã bầu bổ sung 32 chủ tịch, 32 phó chủ tịch, 85 ủy viên BTV, BCH, 41 chi hội trưởng. Việc bầu bổ sung luôn bảo đảm đúng nguyên tắc và kịp thời. Nếu đầu nhiệm kỳ 2006- 2011, có 9.282 cán bộ hội phụ nữ cơ sở đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi”, thì cuối nhiệm kỳ bình xét có 6.247 chị đạt, chiếm 67,3%. Trong đó, TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 5 chị, Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen cho 89 chị, huyện hội và thành hội khen 873 chị, các chị còn lại được nhận giấy chứng nhận đạt “Cán bộ hội cơ sở giỏi”.

Tuy nhiên công tác cán bộ hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2006-2011 vẫn còn những hạn chế, như: Trình độ một số cán bộ hội cơ sở còn yếu, đặc biệt là cán bộ chủ chốt cao tuổi, phương pháp làm việc thiếu tính sáng tạo, chưa khoa học; việc tham mưu quy hoạch cán bộ yếu, một số lãnh đạo địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ hội phụ nữ; một số cán bộ nguồn có tâm lý ngại đi học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; cơ chế chính sách về công tác cán bộ hội cơ sở chưa phù hợp khiến chị em không chuyên tâm công tác…

Để xây dựng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở đáp ứng được nhu cầu của thời kỳ CNH- HĐH đất nước, có đủ năng lực, trình độ thực hiện tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo (2011-2016) và nhiệm vụ của địa phương, các cấp hội phụ nữ cần thực hiện nghiêm túc và đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu: Kết thúc đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2011- 2016, BCH Hội phụ nữ cấp cơ sở phải xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế, nguyên tắc, quy định về người cán bộ hội phụ nữ, coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức người cán bộ hội, đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quy hoạch cán bộ hội, phát hiện, bồi dưỡng cán bộ nguồn; nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ hội để xây dựng kế hoạch đào tạo chuẩn hóa. Ngay đầu nhiệm kỳ 2011- 2016 tổ chức cho cán bộ cơ sở đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”, hàng năm bình xét theo đúng quy định. Kiện toàn đội ngũ cán bộ hội kịp thời, đúng nguyên tắc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ hội cơ sở, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi, hội thảo về công tác cán bộ hội cơ sở…

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Các Cấp

Ngày đăng: 30/10/2020 04:01

1. Thực trạng bộ máy và đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hiện nay

Hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam hiện nay có 4 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). Có 372 tổ chức hội cơ sở trong lực lượng vũ trang và 982 tổ chức hội cơ sở đặc thù khác; 100% thôn, ấp, bản có 88.859 chi hội và 245.066 tổ Hội Phụ nữ(1). Ngoài ra, có 02 tổ chức thành viên là Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam gồm 17 ban, đơn vị trực thuộc, trong đó có văn phòng, 09 ban, 06 đơn vị sự nghiệp (có 03 đơn vị tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên), 01 doanh nghiệp (tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương); Công ty cổ phần du lịch Hòa Bình Việt Nam (Trung ương Hội LHPN Việt Nam giữ 35% cổ phần). Cơ quan chuyên trách cấp tỉnh gồm văn phòng và một số ban chuyên môn(2).

Về số lượng biên chế, tính đến ngày 31/12/2019, tổng số cán bộ Hội LHPN các cấp trên cả nước là 15.898 người, trong đó cơ quan Trung ương Hội có 272/317 biên chế được giao với 165 cán bộ, công chức khối phong trào và 107 công chức, viên chức khối đơn vị sự nghiệp; cấp tỉnh là 1.252; cấp huyện là 3.221; có 10.602 Chủ tịch Hội LHPN xã/phường/thị trấn, 88.859 chi hội trưởng với 18.244.042 hội viên.

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XI một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiều xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố đã thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Hội LHPN cấp cơ sở theo tiêu chí mới, bố trí kiêm nhiệm các chức danh phó chủ tịch hội, chi hội trưởng, góp phần giảm số lượng các chức danh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội LHPN ở cơ sở.

Về trình độ, tính đến năm 2019, tỷ lệ cán bộ chủ chốt Hội LHPN cấp Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trình độ đại học và trên đại học đạt 100%, tăng 11%, đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị là 100%, tăng 11,4%; tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp huyện có trình độ đại học và trên đại học là 97,3%, tăng 38,3%; trình độ cao cấp lý luận chính trị là 50,4%, tăng 15,4% so với năm 2009.

Các khâu trong công tác cán bộ được đổi mới, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Hội LHPN Việt Nam đảm bảo chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyển dụng cán bộ được thực hiện theo phương thức thi tuyển. Đặc biệt ở cấp Trung ương, thông qua thi tuyển, đầu vào của cán bộ Hội được đảm bảo cơ bản về tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội luôn được quan tâm theo chuẩn chức danh, vị trí việc làm, yêu cầu công việc, năng lực nghiên cứu, tham mưu, phát hiện vấn đề; được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức, chú trọng về chất lượng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng qua thực tiễn; hướng dẫn kèm cặp; học trực tuyến các kiến thức, kỹ năng bổ trợ. Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Chính phủ phê duyệt đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực, trình độ và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương và cơ sở(3). Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, cán bộ Hội cơ sở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Cơ cấu Ban Chấp hành các cấp Hội LHPN ngày càng được mở rộng, mang tính liên hiệp chặt chẽ. Đã tập hợp được sự tham gia của một số cán bộ thuộc các ngành có ảnh hưởng trực tiếp, quan trọng tới phong trào phụ nữ, các hoạt động của cấp Hội như tổ chức công đoàn ngành nông nghiệp, ngành giáo dục… Bên cạnh đại diện cơ cấu tiêu biểu cho phụ nữ dân tộc, phụ nữ tôn giáo, tham gia bộ máy lãnh đạo đã có đại diện của các nữ doanh nhân, nữ trí thức, nữ lãnh đạo, quản lý. Mở rộng nhiều mô hình, cách thức hoạt động để phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia tư vấn cho các lĩnh vực công tác phụ nữ. Cấp Trung ương và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập và duy trì hoạt động của Mạng lưới kết nối các nữ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong công tác cán bộ nữ, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu nhiều cán bộ nữ đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành. Với vai trò nòng cốt, Hội LHPN các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác cán bộ nữ ở tất cả các khâu từ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn đến việc đề xuất luân chuyển, bố trí vào những vị trí lãnh đạo, quản lý phù hợp.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp từ Trung ương tới cơ sở đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng; luôn đoàn kết, không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực; nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ và công tác Hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa nhận thức đầy đủ về vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ của tổ chức Hội cũng như yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới; còn biểu hiện hành chính hóa, chưa toàn tâm, toàn ý với công việc; thụ động, trông chờ cấp trên; thiếu năng lực hoạt động thực tiễn; tinh thần tự học hỏi, rèn luyện còn hạn chế.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội

Để xây dựng đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, có năng lực hoạt động thực tiễn, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ trong điều kiện mới, cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lý tưởng và khát vọng cống hiến cho cán bộ Hội LHPN các cấp.

Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong cơ quan chuyên trách các cấp Hội LHPN và người đứng đầu trong giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ. Quán triệt và thực hành tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế nêu gương trong đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, giáo dục truyền thống, tuyên truyền, quán triệt về tầm nhìn, vị trí, vai trò, sứ mệnh, giá trị cốt lõi cũng như mục tiêu, ýý nghĩa hoạt động của tổ chức Hội trong đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Phấn đấu để mỗi cán bộ Hội là một “đại sứ” quảng bá hình ảnh, uy tín và là người truyền cảm hứng, tạo dựng niềm tin nơi hội viên, phụ nữ đối với tổ chức Hội LHPN. Cán bộ chi, tổ Hội được hội viên, phụ nữ suy tôn, tín nhiệm phải thực sự là hạt nhân nòng cốt, tiên phong trong vận động, tổ chức các hoạt động tại cộng đồng.

Hai là, xây dựng khung yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí công tác ở mỗi cấp Hội để làm cơ sở phân loại, đánh giá cán bộ một cách thực chất.

Các cấp Hội LHPN đặt ra yêu cầu cao đối với cán bộ để tạo động lực phấn đấu nhưng không “cào bằng”, chung chung cho tất cả các cấp mà có sự khác nhau ở từng cấp:

1) Cán bộ cấp Trung ương Hội phải có năng lực dự báo và định hướng chiến lược; năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu đề xuất chính sách, phân tích, xử lý thông tin, tổng hợp, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; năng lực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; kỹ năng thiết lập mạng lưới, thương thuyết, giao tiếp với hội viên, phụ nữ và với cấp ủy, chính quyền, các ngành; đối với cán bộ trẻ dưới 40 tuổi phải sử dụng thành thạo được ít nhất một trong năm ngoại ngữ cơ bản;

2) Cán bộ cấp tỉnh phải có năng lực cụ thể hóa chủ trương, nhiệm vụ của Hội cấp trên và của cấp ủy cùng cấp phù hợp thực tiễn phong trào phụ nữ và hoạt động tại địa phương; năng lực tham mưu, đề xuất chính sách; năng lực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; năng lực nghiên cứu tổng kết thực tiễn; năng lực hợp tác, phối hợp, lồng ghép các hoạt động; kỹ năng thương thuyết, giao tiếp; thông thạo địa bàn, am hiểu văn hóa, phong tục địa phương;

3) Cấp huyện phải có năng lực tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống; kỹ năng lập kế hoạch, thu thập thông tin, viết báo cáo; kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục; sâu sát cơ sở, hội viên, phụ nữ, gắn bó với cộng đồng; có trình độ tin học; thông thạo địa bàn, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của địa bàn;

4) Đối với cấp cơ sở và Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở phải có trình độ nghiệp vụ về công tác phụ nữ; có kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo, tổ chức thực hiện, nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện vấn đề, phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp trên và giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh; năng lực phối hợp tổ chức hoạt động; kỹ năng giao tiếp, vận động, thuyết phục. Cán bộ Hội là Ủy viên Ban Chấp hành, là cán bộ các chi hội, tổ phụ nữ phải có uy tín, nhiệt tình với công việc, gần gũi với hội viên, phụ nữ; có năng lực tập hợp, thu hút phụ nữ, quản lý hội viên; có kỹ năng vận động, thuyết phục, điều hành sinh hoạt nhóm, nắm bắt tình hình, tư tưởng, thu thập thông tin, ghi chép sổ sách, viết báo cáo.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thông qua hoạt động thực tiễn và hướng dẫn kèm cặp.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng tại trường, lớp: các cấp Hội cần tham mưu triển khai hiệu quả “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025” (ban hành theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Phân loại đối tượng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh và thực trạng năng lực để có nội dung và hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp: đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn, lý luận chính trị, đặc biệt là bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội; bồi dưỡng các kỹ năng nhằm nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, chú trọng các kỹ năng đối với cán bộ, công chức ở từng cấp Hội; chú trọng cập nhật các kiến thức mới, chuyên sâu; các thông tin chuyên đề về tình hình trong nước, thế giới; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, bình đẳng giới. Tùy vào đối tượng học viên và nội dung để tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hướng linh hoạt như: tập trung, ngắn ngày, dài ngày, từ xa, ngay tại địa bàn cơ sở; thí điểm hình thức đào tạo trực tuyến đối với các địa phương có điều kiện.

Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng: xác định người học là trung tâm trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu công việc; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Tiếp tục kiện toàn, phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ trong tình hình hiện nay. Nghiên cứu đề xuất chính sách miễn, giảm học phí và có học bổng cho một số đối tượng nữ sinh viên xuất sắc học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam để tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ Hội. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp.

Đối với hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực thông qua hoạt động thực tiễn và hướng dẫn kèm cặp: cần tiếp tục xây dựng và thực hiện quy định chế độ công tác cơ sở cho cán bộ Hội, đặc biệt là cấp Trung ương và cấp tỉnh, trong đó quy định cán bộ Hội chuyên trách các cấp một quý dự sinh hoạt ít nhất một lần với chi hội; mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ, giao việc mới, khó cho cán bộ trong diện quy hoạch; đối với từng loại cán bộ cần có phương pháp hướng dẫn, quản lý, giám sát, kiểm tra phù hợp để tăng hiệu quả công việc, tăng tính chủ động, sáng tạo cho cán bộ; tăng cường sự kèm cặp, hướng dẫn của cán bộ có kinh nghiệm đối với cán bộ mới. Chủ động thực hiện công tác nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu thực tiễn để có cơ sở tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Bốn là, chuẩn bị tốt nhân sự tham gia vào cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp Hội.

Năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tổ chức vào năm 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, các cấp Hội cần chủ động trong tham mưu, đề xuất cấp ủy phương hướng, đề án nhân sự. Phấn đấu xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, trí tuệ để lãnh đạo phong trào và hoạt động Hội trong giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức mới. Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo các cấp Hội phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín, có kinh nghiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, tính liên hiệp, tính đại diện; có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, các cấp Hội cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách công tác Hội ở các cấp có cơ cấu hợp lý về độ tuổi, vùng miền, dân tộc, tôn giáo và về trình độ, kinh nghiệm thực tiễn; tuyển dụng cán bộ thông qua thi tuyển, xét tuyển công khai, minh bạch theo tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch cán bộ theo hướng “động” và “mở” trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và khả năng phát triển của cán bộ; xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cho cán bộ trong nội bộ từng cấp; phối hợp với cấp ủy để luân chuyển cán bộ trong hệ thống Hội và các ban, ngành khác; bố trí, phân công hợp lý, tạo điều kiện phát huy năng lực, sở trường của cán bộ.

Có cơ chế thu hút, đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ thực tài. Nghiên cứu đề xuất chính sách đối với cán bộ Hội các cấp phù hợp với tính chất công tác, đặc điểm giới tính, điều kiện kinh tế của địa phương và quốc gia, đặc biệt cấp cơ sở; chủ động tổ chức các hoạt động dịch vụ xã hội hợp pháp, xây dựng quỹ hội, thu hội phí… để tổ chức ngày càng tốt hơn các hoạt động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Hội; xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, cụ thể: quy chế làm việc, phối hợp trong nội bộ cơ quan chuyên trách Hội; quy định mối quan hệ công tác giữa cấp trên với cấp dưới, trong đó chú trọng phân cấp rõ trách nhiệm của từng cấp Hội.

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Thứ nhất, các cấp ủy đảng chú trọng lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ Hội trong tổng thể quy hoạch về cán bộ của Đảng ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Đối với cán bộ nữ, cán bộ Hội, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cả về lý luận với thực tiễn để bảo đảm có đủ tiêu chuẩn trước khi đề bạt, bổ nhiệm. Thực hiện luân chuyển cán bộ trong hệ thống tổ chức Hội, chủ động giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước và phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ.

Thứ hai, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ Trung ương đến cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, bảo đảm sự liên thông, gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và tổ chức Hội góp phần giảm áp lực, gánh nặng cho đội ngũ cán bộ Hội và xóa bỏ tư tưởng cho rằng “bình đẳng giới, công tác phụ nữ là của Hội”.

Thứ ba, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện về nguồn để Hội LHPN Việt Nam thực hiện đổi mới có hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ở các cấp theo “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025” (ban hành theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và được cử cán bộ Hội tham gia vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Nhà nước nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh theo quy định./.

Ghi chú:

(1) Hội Phụ nữ Bộ Công an và Ban Phụ nữ Quân đội.

(2) Trước năm 2019 là: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Gia đình – Xã hội, Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Ban Chính sách – Luật pháp; hiện nay thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giảm còn 04 đầu mối, bao gồm: Văn phòng, Ban Xây dựng tổ chức hội, Ban Tuyên giáo – Chính sách luật pháp, Ban Gia đình xã hội – kinh tế.

(3) Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp phụ nữ cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn giai đoạn 2008-2012” (Đề án 664); Đề án 1891 giai đoạn 2013-2017 và Đề án 1893 giai đoạn 2019-2025.

Hà Thị Nga – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Theo: tcnn.vn

Một Số Cách Làm Hay, Sáng Tạo Trong Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội, Tổ Phụ Nữ

Thời gian qua, BTV Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ nhằm thu hút các tầng lớp hội viên, phụ nữ tích cực tham gia sinh hoạt Hội góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Một số đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu được kết quả đáng khích lệ.

Với Hội LHPN huyện Tân Yên, “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ” là một trong những khâu đột phá được đề ra tại Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Tân Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Để việc triển khai thực hiện khâu đột phá có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu của hội viên phụ nữ; năm 2013, Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ phụ nữ”. Hội thảo đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ phụ nữ trên địa bàn huyện. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn công tác Hội và thực trạng đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở, Hội LHPN huyện xác định để nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, trước hết cần cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chi, tổ theo hình thức cầm tay chỉ việc. Hội LHPN huyện đã xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ cụ thể, rõ ràng từ công tác chuẩn bị, nội dung và quy trình tổ chức sinh hoạt triển khai đến 383/383 chi, tổ phụ nữ. Biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phù hợp với nhu cầu của cán bộ cơ sở, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức 25 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 923 cán bộ Hội chi, tổ. Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ Hội, Hội LHPN huyện Tân Yên đã tham mưu, phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 83 cán bộ chi tổ, hội viên ưu tú nhằm nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Sau khi trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ chi, tổ. Nhằm hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, Hội LHPN huyện đã tổ chức sinh hoạt mẫu tại chi hội thôn Ngọc Trai – xã Việt Lập để các đơn vị giao lưu, học tập, rút kinh nghiệm và chỉ đạo mỗi cơ sở lựa chọn tổ chức ít nhất hai cuộc sinh hoạt chi hội mẫu gồm sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt theo chuyên đề để 375/375 cán bộ chi hội dự sinh hoạt chéo. Tại các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ điểm cán bộ Hội LHPN huyện, cơ sở đã về dự và rút kinh nghiệm.

Thông qua các hoạt động trên, kỹ năng, phương pháp tổ chức, điều hành hoạt động, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ chi, tổ phụ nữ ở các đơn vị được nâng lên; nội dung, hình thức sinh hoạt Hội từng bước được đổi mới, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt. Riêng năm 2013, các đơn vị đã tổ chức kết nạp mới 2.264 hội viên, đưa tỷ lệ thu hút hội viên của 3 đơn vị đạt từ 75% trở lên. Việc tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đã giúp Hội phụ nữ các huyện thực hiện tốt phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội, góp phần đưa phong trào phụ nữ của 3 đơn vị liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc”, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen./.

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Nữ Công

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong hoạt động công đoàn; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, triển khai tổng kết 10 năm phong trào thi đua Giỏi việc nước Đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020 là các hoạt động nữ công CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đang thực hiện.

Hiện nay, toàn ngành Nông nghiệp và PTNT có khoảng 65.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm tỉ lệ 40%. Nữ CNVCLĐ tham gia ở tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Trình độ, năng lực cán bộ nữ ngày càng được nâng cao, đáp ứng cơ bản các yêu cầu công việc và phát triển ngành. Những năm qua, lực lượng nữ CNVCLĐ trong ngành đã không ngừng phát huy vai trò, vị trí, năng lực của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác; từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước.

Nhận thức rõ vai trò của phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, thời gian qua, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác nữ công, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ yên tâm lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Ban Nữ công công đoàn các cấp vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; động viên nữ CNVCLĐ vượt qua khó khăn, vừa lao động sản xuất, học tập, công tác, vừa tích cực cập nhật kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm hay, tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động sản xuất.

Công đoàn ngành tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động, nhất là đối với lao động nữ bằng nhiều hình thức và việc làm cụ thể. Năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tiếp tục triển khai Quyết định 323/QĐ-CĐN ngày 25/12/2018 về phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngành tăng cường chỉ đạo củng cố tổ chức; quản lý, phát triển đoàn viên mới; bảo vệ quyền lợi người lao động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính công đoàn. Trong đó chú trọng công tác xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cấp ngành, quan tâm bổ sung các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, đặc biệt đối với lao động nữ. Tổ chức các chương trình ký kết “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông, Tổng công ty Cà phê Việt Nam…

Hoạt động từ thiện năm 2019 từ nguồn xã hội từ thiện, CĐ Ngành đã chi hỗ trợ thăm hỏi 468 nữ CNLĐ nghèo mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, chi thăm hỏi 8 nữ CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo mỗi suất quà 2.000.000 đồng; hỗ trợ sửa chữa 5 nhà ở. Công tác chăm lo sức khoẻ cho lao động nữ được các đơn vị quan tâm thường xuyên: đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn nơi làm việc; 100% phụ nữ có thai được khám thai đủ 5 lần và được tiếp cận với dịch vụ y tế; trên 95% đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức khám và điều trị phụ khoa cho các chị em lao động nữ; thực hiện tốt chế độ, chính sách chăm sóc sức khoẻ cho lao động nữ khi mang thai, sinh đẻ, nuôi con; đặc biệt có đơn vị còn hỗ trợ chi phí bồi dưỡng thêm cho lao động nữ sau khi sinh, tạo điều kiện vật chất cho lao động nữ trong thời gian mang thai và cho con bú.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác nữ công, trong thời gian tới các cấp Công đoàn Ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cần quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức hoạt động nữ công như tọa đàm, giao lưu, tổ chức các diễn đàn, câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề nhằm thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn. Triển khai Đề án “Đổi mới hoạt động nữ công trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”; Tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho công đoàn các đơn vị.

Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Ban Nữ công Công đoàn các cấp cần tham mưu Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động; tạo điều kiện để cán bộ nữ công trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động nữ công, tạo mối liên kết mật thiết giữa nữ CNVCLĐ với hoạt động nữ công.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật;

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là nữ CNVCLĐ, con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ; Củng cố kiện toàn ban nữ công công đoàn các cấp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mư­­­u cho BCH công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ. Phát hiện, bồi dư­­ỡng và đào tạo quy hoạch cán bộ nữ, tăng khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với quá trình ra quyết định ở các đơn vị chủ chốt.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng 1 cờ, bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân; Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trao tặng 1 cờ, 21 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đồng chí Lê Thị Tươi- Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty TNHH MTV Cà phê 52 thuộc Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam đại diện cho cán bộ nữ công ngành Nông nghiệp được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Trưởng ban nữ công do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức vào tháng 2/2019. Trong năm học 2018-2019, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 1 cờ thi đua, 1 bằng khen; Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng 11 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.