Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Photomarathonasia.com

Hội Thảo “giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị”

Tìm Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Các Môn Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên

Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng, Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị

Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Và Học Tập Lý Luận Chính Trị

Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy

Chuyên Đề: “giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Một Số Học Phần Ở Trường Đại Học An Giang”

Tham dự có đại diện lãnh đạo: các Ban của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; các địa phương và các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện.

Tại buổi hội thảo, đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu nêu lên kết quả và vai trò của giảng dạy lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định, sau gần 12 năm thực hiện Quy định 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đặc biệt sau 10 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đồng thời tăng cường được vai trò của quản lý nhà nước nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy có nhiều cố gắng, phát huy được tính sáng tạo của đội ngũ giảng viên và học viên. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy và học tập tại các Trung tâm cấp huyện thường xuyên được đầu tư nâng cấp.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảng dạy lý luận còn nhiều hạn chế: nội dung nặng về lý thuyết và không sát với thực tế; học viên còn thụ động, chưa có tính sáng tạo; năng lực giảng dạy của giảng viên còn hạn chế; phương pháp giảng dạy chưa phát huy hết tính nghiên cứu thực tiễn..

Nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tại buổi hội thảo đã có 20 tham luận được đưa ra tập trung vào các vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại; vai trò của cán bộ quản lý trong công tác đào tạo; phương pháp chuẩn bị bài giảng lý luận chính trị…

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đồng chí khẳng định: Trong những năm qua, công tác giảng dạy, bồi dưỡng và đào tạo lý luận chính trị của tỉnh đã được quan tâm, đổi mới tích cực cả về phương pháp và hình thức giảng dạy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác giáo dục lý luận chính trị là hết sức cần thiết và quan trọng. Do đó, để công tác giáo dục lý luận chính trị đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị: Giáo trình giảng dạy phải thường xuyên cập nhật, đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và phải được áp dụng trong thực tiễn. Giáo trình giảng dạy phải kết hợp giữa đào tạo lý luận và kiến thức quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh việc đổi mới giáo trình giảng dạy, giảng viên đòi hỏi phải có ý thức trách nhiệm cao, phương pháp giảng dạy, kiến thức, nhiệt huyết, và thái độ nghiêm túc với công việc; thường xuyên rèn luyện, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng chí cũng luu ý, phương pháp giảng dạy phải gắn với thực tiễn, để học viên trao đổi và nêu lên kinh nghiệm áp dụng trong thực tiễn

Cuối cùng, đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp, các cơ quan quản lý đào tạo tại các Trung tâm cấp huyện phải phân loại đối tượng học viên; thực hiện luân chuyển cán bộ giảng dạy để công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị đạt được hiệu quả cao./.

QNP xin giới thiệu một số ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”:

Đồng chí Bùi Kim Dung, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Tp Hạ Long, “Kết hợp phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại trong giảng dạy lý luận chính trị”: Trong giảng dạy lý luận chính trị nếu sử dụng hai phương pháp giảng dạy sẽ khắc phục được nhiều hạn chế của phương pháp dạy học truyền thống, kích thích người học tham gia tích cực vào quá trình học tập, thúc đẩy học tập sáng tạo, tự khám phá. Người học sẽ phải năng động, suy nghĩ rút ra mối quan hệ tương tác giữa lý luận và thực tiễn. Do đó, để sử dụng phương pháp khoa học trên đòi hỏi giảng viên phải thực sự có năng lực; trước hết phải sử dụng được các thiết bị dạy học; soạn bài bằng máy vi tính; trình giảng bằng máy chiếu; giáo án phải như một kịch bản được chuẩn bị kỹ càng. Bên cạnh đó, giảng viên phải có kỹ năng thuyết trình, có nhiều thông tin và luôn chủ động về thời gian, có khả năng phát hiện nhu cầu từ người nghe, xử lý tình huống linh hoạt, tạo sự tham gia người nghe…Đây là phương pháp tốt nhất đáp ứng yêu cầu của học viên ngày càng cao.

Thời gian qua, trên cơ sở phối kết hợp hài hòa hai phương pháp giảng dạy, bước đầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hạ Long đã đạt được những kết quả khả quan. Theo đó, không khí học trong môi trường chính trị đã sôi nổi, cởi mở hơn; học viên chủ động hơn tham gia vào quá trình học tập.

Để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhận thức chính trị, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hạ Long tập trung vào một số giải pháp cụ thể như: tạo điều kiện để giảng viên làm quen và sử dụng thành thạo các thiết bị giảng dạy; hướng dẫn giảng viên soạn bài giảng điện tử và nâng cao chất lượng bài soạn; nâng cao năng lực của giảng viên…

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hoành Bồ, “Vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học “nêu vấn đề” trong giảng dạy lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”: Trong thời gian qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Hoành Bồ luôn quan tâm đến việc đổi mới nội dung, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành; đổi mới phương pháp dạy học. Một trong những phương pháp mà Trung tâm huyện Hoành Bồ vận dụng có kết quả cao là phương pháp dạy học “nêu vấn đề”. Dạy học nêu vấn đề là hệ thống hoạt động dạy học của người dạy và người học, trong đó kết hợp việc giải quyết vấn đề học tập với các kết luận khoa học có sẵn, nhằm phát triển tư duy sáng tạo của người học. Đây là phương pháp dạy học tìm mọi cách kích thích nhu cầu nhận thức, ham học hỏi, khát vọng trí thức mới. Phương thức này không những giúp người học ghi nhớ chắc chắn hơn mà còn tôi luyện tư duy sáng tạo. Dạy học nêu vấn đề còn giải quyết được một mắc mớ lâu nay trong công tác giáo dục lý luận chính trị, tức là nó tạo ra khả năng tốt nhất để công tác giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp được một cách chặt chẽ các bộ môn cấu thành của nó, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống, với chính sách của Đảng. Để thực hiện dạy học nêu vấn đề cần có quá trình chuẩn bị công phu: Xác định tính có vấn đề của môn, vấn đề học tập của bài, điều tra trình độ học viên, chọn phương án tạo ra tình huống có vấn đề.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hoành Bồ từng bước vận dụng các phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy lý luận chính trị bước đầu thu được kết quả khả quan như: tạo sự hứng khởi cho học viên trước khi tiếp thu bài giảng mới; nâng cao khả năng giao tiếp, đối thoại của học viên, tăng thêm sự hiểu biết học tập lẫn nhau giữa học viên với giảng viên; chất lượng học tập được nâng lên, gắn kết lý luận với thực tiễn…

Đồng chí Phạm Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Yên “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại cơ sở”: Được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Tiên Yên đã vượt qua khó khăn về công tác cán bộ, cơ sở vật chất, về trang thiết bị giảng dạy và học và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đáp ứng với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời gian tới, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Yên tiếp tục tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: thực hiện tốt công tác kế hoạch tổng thể cả năm, kế hoạch chi tiết từng lớp học, kế hoạch từng tuần, tháng; tham mưu về việc đầu tư kinh phí thỏa đáng cho công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp, phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập hiện đại cho giảng viên và học viên; xây dựng đội ngũ giảng viên có đủ trình độ, năng lực chuyên môn; thực hiện quản lý nghiêm túc việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy và học tập, đảm bảo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cả người dạy và người học; thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá đối với giảng viên và học viên.

Đồng chí Vũ Viết Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, “Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo”: Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Mục tiêu của công tác giáo dục lý luận chính trị là làm cho lý luận thấm sâu vào cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; từ đó thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần chúng tự giác, tự nguyện hăng hái hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra. Để đạt được kết quả trong việc triển khai bồi dưỡng các lớp kết nạp Đảng từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Than Quảng Ninh mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo đã thực hiện triển khai đồng bộ một loạt các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ. Cụ thể là chủ động lập kế hoạch cho việc mở lớp, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho việc học tập; chuẩn bị tốt nguồn để tham gia khóa học; bảo đảm về thời gian học tập; chuẩn bị nội dung tài liệu học tập; lựa chọn, bố trí đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, tạo được niềm tin của quần chúng khi đến với Đảng; có hệ thống tổ chức lớp chặt chẽ, phát huy vai trò của ban tổ chức và đội ngũ cán sự lớp học./.

Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Và Người Đứng Đầu

3 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Sinh Giỏi

Đề Tài Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Trường Thcs Cát Hiệp

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Mũi Nhọn Môn Toán Trường Thpt Hàn Thuyên Năm 2022

Để Nâng Cao Chất Lượng Môn Toán Ở Trường Phổ Thông

Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng, Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị

Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Và Học Tập Lý Luận Chính Trị

Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy

Chuyên Đề: “giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Một Số Học Phần Ở Trường Đại Học An Giang”

Các Giải Pháp Cải Tiến Phương Pháp Giảng Dạy Ở Bậc Đại Học Theo

Skkn Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Môn Toán 8 Ở Trường Ptdtbt Thcs Xuân Lẹ Huyện Thường Xuân

Hội thi Chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức từ ngày 25-27/11 tại TP. Hồ Chí Minh đã khép lại. Xung quanh Hội thi, chúng tôi Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị – Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Giám khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 đã có những chia sẻ về những điểm mới, chất lượng Hội thi năm nay…

PV: Đồng chí có thể cho biết những điểm mới của Hội thi năm nay?

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Trước hết, cần phải khẳng định rằng, Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và chung khảo toàn quốc năm 2022 đã bám sát tinh thần Chỉ thị 23, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Điều đó được thể hiện rất rõ nét và cụ thể trong Hội thi các cấp vừa qua. Hội thi đã truyền tải thông điệp khẳng định mạnh mẽ tính chiến đấu, tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, bồi đắp niềm tin khoa học vào nền tảng của Đảng, vào chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

PGS, TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương

phát biểu tại Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2022. Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ

Từ thành công của các Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi được tổ chức năm 2003 và năm 2014, Hội thi năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức với rất nhiều điểm mới.

Thứ nhất, tại các Hội thi cấp khu vực vừa qua và Hội thi chung khảo toàn quốc, trong phần thi thao giảng của mỗi thí sinh tham dự, đối tượng để thí sinh thao giảng không phải là giả định. Ban Tổ chức đã mời các học viên của các lớp kết nạp Đảng, đảng viên mới, các lớp đoàn thể… của địa phương đến để nghe giảng trực tiếp, tham gia vào các tình huống sư phạm.

Trong quá trình thi, không chỉ giám khảo mà ngay cả học viên (người dự) sẽ đối thoại, yêu cầu thí sinh (giảng viên) trả lời những nội dung trong bài. Điều này sẽ đảm bảo sự giao lưu, đối thoại giữa người giảng, người học, tăng cường tính tích cực chủ động của người nghe và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Thứ hai, sau phần thi thao giảng và trả lời câu hỏi của thí sinh tham dự, các thành viên hội đồng giám khảo nhận xét, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm phần thi của thí sinh về nội dung trình bày, cách thức, phương pháp lên lớp. Điều này sẽ rất bổ ích đối với mỗi thí sinh, giúp các thí sinh phát huy những ưu điểm của mình, khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Bên cạnh đó, bản thân những thí sinh khác của Hội thi, những người tham dự giờ giảng, qua phần nhận xét của giám khảo cũng có thể tự rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho mình.

Thứ ba, Ban Tổ chức Hội thi ghi hình những giờ thao giảng của các thí sinh tham dự. Đây sẽ là những nguồn tư liệu tham khảo phong phú, đa dạng, bổ ích đối với các giảng viên lý luận chính trị ở cơ sở để nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hiện nay.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết về chất lượng của thí sinh tham dự Hội thi năm nay?

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Trước hết, cũng cần vui mừng thông tin rằng, Hội thi chúng ta có sự tham gia dự thi của nhiều thế hệ giảng viên, nhiều độ tuổi. Đó chính là sự tiếp nối mạnh mẽ, vững chắc của công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng trước yêu cầu ngày càng cao, ngày càng khó của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có nhiều các thí sinh tham gia Hội thi là người dân tộc Sán Dìu, Tày, Giáy, Dao, Katu, dân tộc Hoa…

Trực tiếp là giám khảo tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi ở ba khu vực, tôi và các thành viên ban giám khảo khác đều thống nhất, chất lượng thí sinh của Hội thi năm 2022 rất tốt, với nhiều cách tiếp cận mới, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Điều này thể hiện rất rõ qua giáo án soạn giảng và giờ thao giảng của các thí sinh tham dự.

Về nội dung bài giảng, thể hiện tính khoa học, có tính chiến đấu, thông qua các ví dụ điển hình trong bài giảng của các thí sinh. Các ví dụ minh họa trong bài giảng có tính liên hệ thực tiễn địa phương cao, gần gũi, dễ hiểu đối với học viên. Chất liệu văn học được sử dụng rất nhiều trong các bài giảng.

Bên cạnh đó, các thí sinh đã biết sử dụng cường độ âm thanh, tốc độ giọng nói để tăng hiệu quả cho bài giảng. Các thí sinh biết kết hợp giữa việc sử dụng các phương tiện truyền thống (bảng đen, phấn trắng) kết hợp với việc chuẩn bị giáo án điện tử hết sức công phu làm cho người học dễ nắm bắt vấn đề. Nhiều thí sinh kết hợp giữa ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ hình thể, tạo sự sinh động, hấp dẫn người học.

Các giảng viên đã chú ý đến điểm nhấn, điểm dừng hợp lý trong bài giảng, để học viên có thể ghi chép và suy nghĩ. Các bài giảng có mở đầu và kết nối, neo chốt vấn đề, giúp người học ghi nhớ được nội dung.

Giám khảo nhận xét sau phần thi của mỗi thí sinh – điểm mới

Thưa đồng chí, có thể khẳng định rằng, các thí sinh tham dự Hội thi nói riêng và các giảng viên lý luận chính trị ở cấp cơ sở nói chung đã có những đổi mới, tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy?

của Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Đúng vậy. Như chúng ta đã biết, giảng dạy lý luận chính trị là một trong những nội dung quan trọng của công tác tư tưởng. Vì giảng dạy lý luận chính trị không chỉ truyền đạt kiến thức cho người nghe những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, mà giảng dạy lý luận chính trị có một nhiệm vụ quan trọng hơn rất nhiều. Đó là, phải truyền bá được niềm tin khoa học vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phải xây dựng, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, vào Nhà nước ta.

PV: Vậy theo đồng chí, làm thế nào để trở thành một giảng viên lý luận chính trị giỏi?

Vì vậy, những phương pháp giảng dạy lý luận chính trị như đã nêu ở trên hay các phương pháp giảng dạy sư phạm đều được áp dụng, nhưng điều mà học viên học được ở các môn lý luận chính trị lại phải thông qua tâm huyết của người giảng viên. Điều này không hề dễ dàng, không phải “cứ nói là được”.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Theo tôi, một người giảng viên lý luận chính trị giỏi phải có phổ kiến thức rộng, kể cả kiến thức lý luận lẫn kiến thức thực tiễn. Mỗi giảng viên bằng sự tâm huyết của mình để truyền đạt tinh thần bài giảng đối với người nghe, góp phần bồi đắp niềm tin khoa học vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Không chỉ giỏi chuyên môn, có phổ kiến thức rộng, có năng lực, giảng viên lý luận chính trị giỏi vừa có đạo đức xã hội, vừa phải có đạo đức cách mạng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phải hiểu từ tâm mình những việc nào là vì dân, những việc nào là đi ngược lại lợi ích của dân.

PV: Sau Hội thi lần này, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục có những chỉ đạo, định hướng như thế nào để nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị?

Họ phải có sự nhạy bén trong truyền đạt kiến thức và truyền đạt niềm tin đến với học viên. Những giảng viên lý luận chính trị giỏi phải là người tin tưởng tuyệt đối vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng thì mới có thể truyền đạt kiến thức, niềm tin của mình cho người học.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Có thể khẳng định, thành công của Hội thi đã phản ánh nhiều mặt hoạt động của các giảng viên, công tác bồi dưỡng của các địa phương. Kết quả đạt được không chỉ là sự nỗ lực của từng đồng chí giảng viên, am hiểu tình hình địa phương, vận dụng nhuần nhuyễn các vấn đề vào bài giảng, mà còn thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy, của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Kết quả trong Hội thi mà giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã đạt được là rất lớn, tuy nhiên đây cũng mới chỉ là bước đầu. Do đó, tôi mong muốn các đồng chí giảng viên đã được công nhận là giảng viên dạy giỏi, cần tiếp tục phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, trở thành những người tiên phong của mỗi đơn vị, được đồng nghiệp, học viên tiếp tục tôn vinh trên mọi cương vị công tác.

Đồng thời, trên cơ sở kết quả hội thi, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước tiếp tục quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tiếp tục duy trì và thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú ở cơ sở.

PV: Trân trọng cám ơn đồng chí!

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, chúng ta cũng còn rất nhiều việc phải làm. Bên cạnh việc tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng và đồng thời cũng mở rộng hơn nữa các kênh truyền để người dân có thể trực tiếp được nghe những giảng viên của Trung ương, những đồng chí giữ trọng trách cao trong Đảng, những đồng chí trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các đề án của Trung ương truyền đạt nghị quyết.

Bên cạnh đó, cũng cần có sự quan tâm thích đáng về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, các chương trình, giáo trình của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tổng kết Quyết định 185 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chúng ta sẽ có công tác tổng kết từ cấp cơ sở, đánh giá những mặt được và những mặt chưa được, những hạn chế còn tồn tại để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những biện pháp thiết thực đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị.

Tìm Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Các Môn Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên

Hội Thảo “giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị”

Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Và Người Đứng Đầu

3 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Sinh Giỏi

Đề Tài Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Trường Thcs Cát Hiệp

Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Chính Trị Trong Lực Lượng Vũ Trang Tỉnh

Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Âm Nhạc Cho Trẻ Mẫu Giáo 3

Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Trường Mầm Non

Skkn Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mẫu Giáo Ở Trường Mầm Non Xuân Lộc

Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc Giáo Dục Dinh Dưỡng Mầm Non

Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ

Nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

Những năm qua, công tác giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng được nâng lên. Qua đó đã định hướng đúng về tư tưởng, xác định ý chí quyết tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị; sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Lớp bồi dưỡng chính trị cho dân quân, tự vệ các xã, thị trấn huyện Nghĩa Hưng.

Đại tá Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Những năm qua Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giảng dạy chính trị trong LLVT tỉnh. Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được đào tạo cơ bản, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”. Hàng năm, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, triển khai thực hiện trong LLVT tỉnh bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian học tập. Phòng Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện tốt nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng, nhất là việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời thường xuyên kiểm tra rút kinh nghiệm kịp thời, đề ra các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát kiện toàn “Tổ cán bộ giảng dạy chính trị” cho các đối tượng bảo đảm đúng quy chế giáo dục chính trị. Kịp thời củng cố, bổ sung, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, thống nhất về nội dung, tổ chức và phương pháp thực hiện. Hàng năm trước khi bước vào huấn luyện các cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ làm công tác giảng dạy chính trị. Từ năm 2022 đến nay, Bộ CHQS tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn cho cán bộ các cơ quan đơn vị; Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn 180 tổ chức bồi dưỡng cán bộ giảng dạy chính trị 1 tháng/lần. Nội dung chủ yếu tập trung vào thống nhất phương pháp thực hành giảng bài chính trị; kỹ thuật soạn giáo án, bài giảng điện tử; kỹ năng giảng bài kết hợp giữa thuyết trình với trình chiếu; phương pháp tuyên truyền, thông báo thời sự; đồng thời cử cán bộ tham gia tập huấn do Quân khu, Tỉnh ủy tổ chức bảo đảm chất lượng tốt. Thực hiện Quy chế Giáo dục chính trị và chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh làm công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2022, 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” ở cả hai cấp đúng hướng dẫn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Bộ CHQS tỉnh đã lựa chọn 2 đồng chí tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Quân khu; tổ chức Hội giảng cấp Bộ CHQS tỉnh cho các đồng chí Chính ủy, Chính trị viên, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị, trợ lý chính trị các đơn vị; cán bộ chính trị các đơn vị dự bị động viên và chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS các xã, phường, thị trấn. Qua đó, trình độ của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được nâng lên, qua đánh giá chất lượng hàng năm, 100% cán bộ giảng dạy chính trị hoàn thành nhiệm vụ được giao theo phân cấp, có trên 80% đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã cơ bản bảo đảm vật chất, trang bị, phương tiện giảng dạy chính trị cho các đơn vị. Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí theo đúng quy định; đầu tư mua, cấp phát 3 máy tính, 8 máy chiếu cho các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cấp nhằm tăng cường, bảo đảm kinh phí cho công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật. Thường xuyên nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ các cấp trong quản lý, sử dụng kinh phí, trang thiết bị. Một số đơn vị đã chủ động mua máy chiếu phục vụ học tập, huấn luyện, sinh hoạt tập trung như: Ban CHQS huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, thành phố Nam Định. Đến nay, 100% cán bộ giảng dạy chính trị biết soạn giảng bằng giáo án điện tử. Hàng năm, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức hội thi giảng dạy chính trị nhằm rút kinh nghiệm nâng cao năng lực tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính trị viên. Năm 2022, Ban CHQS các huyện, thành phố đã tổ chức hội thi cấp cơ sở thu hút 327 đồng chí tham gia. Trong đó có 63 đồng chí là cán bộ thường trực, 221 đồng chí cán bộ dân quân, tự vệ; 43 đồng chí cán bộ chính trị lực lượng dự bị động viên. Kết quả hội thi cấp cơ sở đã có 72 đồng chí đạt loại giỏi; 205 đồng chí đạt loại khá. Kết quả hội thi cấp tỉnh năm 2022 có 100% thí sinh đạt khá, giỏi; trong đó 22 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 43,1%.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị trong LLVT tỉnh, thời gian tới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 280-NQ/ĐU ngày 10-4-2013 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách quân nhân, giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

Tăng Cường Hiệu Quả Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Buôn Bán Người

Phòng Ngừa, Đấu Tranh Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng

4 Nếu Thực Trạng Nguyên Nhân Và Hậu…

Kinh Nghiệm Giáo Dục Học Sinh Chưa Ngoan

Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Trường Chuẩn Quốc Gia Mức Độ 1 Ở Trường Tiểu Học Xuân Lộc

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị

Đề Tài Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Vốn Oda

Giải Pháp Chống Nắng Cho Nhà Hướng Tây Hiệu Quả

4 Cách Chống Nắng Tốt Nhất Cho Ô Tô Trong Mùa Hè

Tổng Bí Thư: Cần Đề Xuất Các Giải Pháp Khắc Phục ‘tham Nhũng Vặt’

06 Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên của Đảng. Thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, đảng viên ở địa bàn cơ sở. Sự nghiệp đổi mới đất nước, xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang làm thay đổi nhanh chóng các mặt của đời sống xã hội và không ít khó khăn, thách thức từ thực tiễn… Từ đó, đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nói riêng.

Thiết thực đưa các Nghị quyết Đại hội IX, X, XI, XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống, trong những năm qua, chất lượng giáo dục lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông trong thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương , đường lối của Đảng , chính sách , pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý; về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền nhà nước và một số lĩnh vực nghiệp vụ công tác khác đã không ngừng được nâng lên . Trong đó, việc nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý, phục vụ dạy và học, các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có bước phát triển đột phá; chất lượng học tập, nghiên cứu lý luận chính trị của học viên được nâng cao, kết quả xếp loại tốt nghiệp ra trường tỷ lệ khá, giỏi ngày càng tăng , góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở của tỉnh.

Từ năm 2004 đến năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông đã

– Tổ chức đào tạo được 66 lớp, với 3.978 học; 5 lớp trung cấp ngắn hạn với 244 học viên; 2 lớp Trung cấp quân sự với 94 học viên; 6 Trung cấp chuyên môn nghiệp vụ với 327 học viên;

– Phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh khu vực 2 (Thành phố Hồ Chí Minh), khu vực 3 (Đà Nẵng) mở 13 khóa học cao cấp lý luận chính với 1.170 học viên; liên kết với Học viện Chính trị quốc gia Hồ chính Minh đào tạo 2 lớp thạc sĩ, với 75 học viên; phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia mở một lớp Đại học hành chính với 84 học viên.

– Tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên viên chính với 427 học viên; 234 lớp chuyên viên với 1.775 học viên; các lớp bồi dưỡng ngắn hạn 69 lớp với 4.636 học viên; 5 lớp cập nhật kiến thức với 619 học viên.

Đạt được kết quả nêu trên, là do nhà trường đã t iến hành rà soát, nhận xét, đánh giá, thực hiện quy hoạch đối với cán bộ, giảng viên có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức cách mạng vào các chức danh lãnh đạo quản lý của nhà trường, quan tâm tạo điều kiện cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ năng lực chuyên môn. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của nhà trường có 26 giảng viên: trong đó, có 18 thạc sĩ, 8 cử nhân, 1 giảng viên cao cấp, 5 giảng viên chính; 18 giảng viên và 2 giảng viên tập sự thường xuyên được quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng .

Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đã cử 2 đồng chí đi đào tạo tiến sĩ, 3 đồng chí đi đào tạo thạc sĩ trong và ngoài nước; 100% các đồng chí giảng viên được cử đi tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, cập nhật kiến thức mới nâng cao trình độ năng lực chuyên môn; thường xuyên tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các n ghị quyết, c hỉ thị của Đảng; đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên phải chú trọng tăng cường các hoạt động cập nhật thông tin mới, kiến thức mới, những thành tựu về lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, những thành tựu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa… Cùng với đó, đ ội ngũ giảng viên nhà trường thường xuyên áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào bài giảng, nâng cao năng lượng nghiên cứu, giảng dạy, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thao giảng gắn với kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng các bài giảng của giảng viên trên lớp; đổi mới và nâng cao chất lượng ra đề thi các phần học; nâng cao chất lượng quản lý các lớp học, nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, công tác coi thi, kiểm tra đánh giá đúng chất lượng học tập của học viên; tăng cường công tác thanh tra giáo dục và nâng cao trách nhiệm của ban thanh tra giáo dục ; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, nhất là thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo và văn hoá trường Đ ảng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy cũng được coi trọng và đã đi vào chiều sâu, tăng cả về số lượng và chất lượng. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa khoa học, tổ chức thành công các Hội thảo khoa học; xuất bản bản tin ” Năm 2022, giảng viên của trường đã tham gia Hội thảo khoa học do Trường trị tỉnh Kom Tum và Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tổ chức và Hội thảo ” Thông tin lý luận và thực tiễn“; tổ chức tốt các hoạt động thao giảng, dự giờ lên lớp, phát phiếu đánh giá chất lượng các bài giảng trên lớp; tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; tiếp tục bồi dưỡng các giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường Chính trị toàn quốc… Các hoạt động nghiên cứu khoa học hướng vào những vấn đề mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, những vấn đề thực tiễn của tỉnh Đăk Nông. Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường chính trị tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông hiện nay “… Qua đó, cập nhật kiến thức và vận dụng kiến th ức mới vào từng bài giảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác giáo dục lý luận chính trị của nhà trường cũng còn những hạn chế . C hương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị mặc dù đã được đổi mới, nhưng vẫn còn bất cập. Nội dung chương trình đào tạo hiện vẫn nặng về lý thuyết, chưa phát triển các kỹ năng thực hành cho người học; chưa gắn với tính đặc thù của các đối tượng học viên, chưa đáp ứng một cách toàn diện nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà hiện nay. Trong khi đó, m ặc dù đội ngũ giảng viên của nhà trường đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhưng số lượng giảng viên có trình độ chuyên môn cao (tiến sĩ) còn hạn chế; số giảng viên trẻ chiếm tỷ lệ cao, mặc dù được đào tạo bài bản, có trình độ, năng lực và phương pháp sư phạm tốt, nhưng sự trải nghiệm thực tiễn chưa nhiều phong kiến thức thực tiễn còn hạn chế…

Trong khi đó, h oạt động nghiên cứu khoa học có mặt còn hạn chế như nguồn kinh phí hằng năm phục vụ cho nghiên cứu khoa học còn ít nên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chưa có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, năng lực nghiên cứu khoa học của một bộ phận giảng viên còn nhiều hạn chế. Động cơ mục đích học tập, nghiên cứu lý luận chính trị của học viên chưa được xác định đúng đắn, chất lượng học tập chưa được nâng cao. Sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ sở đào tạo trong việc theo dõi, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên sau đào tạo, bồi dưỡng, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị và địa phương chưa kịp thời, thiếu sự gắn kết và đánh giá rút kinh nghiệm.

Đứng trước yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của nhà trường càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết , đòi hỏi thời gian tới nhà trường cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, tiếp tục giáo dục, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ “. Theo đó, quy định việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ và phải được quy định thành chế độ để mọi người tự giác thực hiện nghiêm túc; có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với chức danh, với nghề nghiệp, với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, yêu cầu của địa phương.

, chương trình giảng dạy lý luận chính trị của nhà trường cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kịp thời cập nhật những thông tin mới, những kiến thức mới nhất là những thành tựu lý luận và thực tiễn hơn 30 năm tiến trình đổi mới đất nước, 15 năm năm quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đăk Nông ; n ghiên cứu làm sáng tỏ những thành tựu mới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, nghiên cứu những nhận thức, những vấn đề mới nảy sinh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân… Thông qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nguy cơ “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

mỗi cán bộ, đảng viên của trường nói chung, đội ngũ giảng viên nói riêng thấm nhuần sâu sắc lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “, để không ngừng Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại ” học tập , nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gắn việc học tập, giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác hằng ngày. Trong mọi mặt công tác, gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII với việc tự học, tự nghiên cứu ; với tích cực, chủ động đấu tranh, phê phán với các quan điểm sai trái, thù địch để làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị .

cùng với việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp, tâm huyết với nghề là việc quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy và truyền đạt tại các cơ sở bồi dưỡng lý luận chính trị; quan tâm tạo điều kiện cử giảng viên đi học nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh điển Mác – Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đưa giảng viên đi nghiên cứu ở cơ sở, ký kết chương trình phối hợp công tác với các địa phương, thông qua đó giúp giảng viên nắm bắt thực tiễn công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở; tổng kết một số phong trào, mô hình điển hình tiên tiến trong các hoạt động của địa phương phục vụ cho công tác giảng dạy lý luận chính trị, đáp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong tình hình mới.

, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục lý luận chính trị, lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm thước đo phẩm chất, năng lực, phân loại của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ giảng viên nói riêng . Cần tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học lý luận chính trị bảo đảm thực chất, khách quan, hiệu quả thiết thực trong học tập lý luận chính trị. Thường xuyên biểu dương những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghiêm, chấp hành tốt việc học tập, nghiên cứu; mặt khác góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị , chỉ thị, nghị quyết của Đảng . Căn cứ vào ý thức, thái độ, trách nhiệm và kết quả học tập lý luận chính trị để đánh giá, nhận xét, xếp loại, phân loại cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng h ằ ng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng .

Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông

Tìm Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Lý Luận Chính Trị

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Tiếng Anh …

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Giáo Viên Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh

Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Giáo Viên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Và Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Kiến Nghị Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Giáo Viên Phổ Thông

🌟 Home
🌟 Top