Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Góp Phần Phát Triển Nhân Lực Hành Chính Nhà Nước

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Và Bài Học Kinh Nghiệm Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ở Giai Đoạn Hiện Nay
 • Giải Pháp Xây Dựng, Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo Các Cấp Của Bộ Công Thương Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • ‘điểm Danh’ Những Giải Pháp Y Tế Thông Minh Tại Tp.hcm
 • 9 Cách Chữa Yếu Sinh Lý Nam Tại Nhà Tốt Nhất Hiện Nay
 • Làm Gì Khi Con Yêu Sớm?
 •     Ngày 05/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nhân lực hành chính nhà nước” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành nhằm đưa ra những giải pháp, tham mưu cho Chính phủ và Bộ Nội vụ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo.

   

      Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, trong gần 20 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước, có nhiều nội dung được chú trọng như cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính…, trong đó, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng.

   

  Quang cảnh Hội thảo

      Thời gian qua, việc tinh giản biên chế đã được thực hiện, nhưng chưa triệt để, chưa đánh giá được đúng thực chất; chưa đưa được những cán bộ chưa đủ năng lực ra khỏi bộ máy biên chế.

   

      Theo một số đại biểu tham dự hội thảo, trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào, nguồn nhân lực luôn phải được coi trọng và đặt ở vị trí trọng tâm trong chương trình cải cách hành chính nhà nước. Thực tế hiện nay, trong đội ngũ cán bộ hành chính đang có tình trạng “đông nhưng không mạnh”, vẫn duy trì chế độ hành chính tập trung quan liêu bao cấp, xin cho là cơ bản. Để nâng cao trình độ cán bộ, công tác đào tạo phải bài bản, đến nơi đến chốn; đặc biệt khi tuyển dụng các vị trí lãnh đạo phải khách quan, công bằng, có sự cạnh tranh bình đẳng…

   

      Đảng ta luôn xác định công tác tổ chức, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, coi công tác cán bộ là khâu “then chốt ” của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ hành chính nhà nước có đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững hay không, phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó có nhân tố quan trọng là phát huy vai trò của hệ thống chính trị và xã hội trong phát triển đội ngũ cán bộ hành chính nhà nước…

   

      Nhiều đại biểu cho rằng, xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, trong đó cơ quan tổ chức, cán bộ là nòng cốt. Vì vậy, để nâng cao chất lượng và phát triển nhân lực hành chính nhà nước, cần nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Trong đó, quan trọng nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ.

   

      Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ…

   

      Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ…

                                                                                    Thùy Linh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Xây Dựng Đảng, Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Để Trường Học Thực Sự Là Nơi Hạnh Phúc
 • Kế Hoạch Xây Dựng Trường Học Hạnh Phúc Năm Học 2022
 • Skkn Một Số Giải Pháp Xây Dựng Lớp Học Hạnh Phúc Tại Trường Thpt Lang Chánh
 • Xây Dựng Trường Học Hạnh Phúc: Bắt Đầu Từ Người Thầy
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Nhận Xét, Đánh Giá Công Chức Trong Ngành Kiểm Sát Bắc Giang.

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Camera Cho Hộ Gia Đình Camera Giám Sát
 • Giải Pháp Camera Cho Hộ Gia Đình Lắp Đặt Camera Quận 6
 • Giải Pháp Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc Và Phát Triển Bền Vững
 • 4 Tiêu Chí Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc Bền Lâu
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Gia Đình
 • Nhận xét, đánh giá công chức là khâu công tác quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ.

  Trong thời gian qua, công tác nhận xét đánh giá công chức luôn được Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Giang quan tâm, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của ngành; đa số các đơn vị trong ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá công chức trong đơn vị theo đúng quy định; việc đánh giá đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy trình; từ đó đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động và bổ nhiệm của ngành….

  Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể là: thời gian qua, mặc dù Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Giang hàng năm đều quan tâm, hướng dẫn, quán triệt đến các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá công chức, nhưng qua kiểm tra bản tự nhận xét, đánh giá của các đơn vị thấy còn một số đơn vị thực hiện công tác này chưa được tốt, chưa sâu sát, nội dung một số bản tự nhận xét, đánh giá còn sơ sài: ví dụ như trong phần nhận xét đánh giá thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, yêu cầu là phải nêu rõ kết quả, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc được giao, nhưng một số đồng chí chỉ nêu chung chung, không rõ ràng cụ thể, nhưng lãnh đạo đơn vị không yêu cầu làm lại mà vẫn cứ nhận xét là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…., dẫn đến khó khăn cho tập thể Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện KSND tỉnh trong việc nhận xét, đánh giá phân loại công chức; theo quy định về nhận xét đánh giá cuối năm thì tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong một đơn vị là không quá 20%, nhưng có đơn vị nhận xét, đánh giá vượt mức trên 20%; có đơn vị nhận xét đánh giá công chức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng lại không đề nghị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, người chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thì lại đề nghị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, như vậy là không hợp lý….

  Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022

  Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá công chức… từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm… theo tác giả, thủ trưởng trực tiếp quản lý, sử dụng công chức cần thực hiện nghiêm túc một số giải pháp sau:

  Một là, nhận thức rõ việc nhận xét, đánh giá công chức phải căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn chức danh để nhận xét, đánh giá. Nhận xét, đánh giá phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của cán bộ; phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, có tính lịch sử cụ thể; phải dựa trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công khai, minh bạch đối với người được đánh giá, tránh lệch lạc, thành kiến cá nhân, tư tưởng bè phái trong đánh giá cán bộ. Phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ.

  Hai là, việc nhận xét, đánh giá phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định về công tác đánh giá công chức. Nội dung đánh giá công chức cần phải căn cứ vào những quy định của Luật Cán bộ, công chức; Quy chế đánh giá cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 02/02/2010 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Viện KSND tối cao, cụ thể:

  + Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Xem xét về nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức và lối sống; tinh thần chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực; tinh thần đoàn kết, tinh thần tự phê bình và phê bình; quan hệ trong công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật.

  + Đánh giá về mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Thể hiện ở khối lượng, chất lượng, các chỉ tiêu nghiệp vụ, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác. Trong bản nhận xét đánh giá cần nêu rõ ràng, đầy đủ khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc được giao trong thời điểm nhận xét, đánh giá của công chức đó (Ví dụ một Kiểm sát viên làm án hình sự, trong bản tự nhận xét cần phải thể hiện rõ là thụ lý KSĐT, thụ lý án truy tố, thụ lý án xét xử sơ thẩm bao nhiêu vụ…. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đó là như thế nào, ví dụ: Đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử, đình chỉ, tạm đình chỉ bao nhiêu vụ; án hoàn, án hủy, án trả hồ sơ điều tra bổ sung,… như thế nào, có lỗi hay không có lỗi của người làm… ). Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài việc phải nêu rõ kết quả hoạt động của đơn vị, bộ phận do mình phụ trách cần đánh giá về tư duy chính trị, tư duy khoa học; khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, vận dụng, tổ chức, kiểm tra, tổng kết thực tiễn; khả năng phân công, bố trí, quản lý; trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  + Đánh giá về chiều hướng và triển vọng phát triển: Căn cứ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của công chức; hiệu quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; khả năng xử lý tình huống và đưa ra những biện pháp sáng tạo trong công việc; sự năng động, dám chịu trách nhiệm, có phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo; tích cực tham gia các phong trào của đơn vị, địa phương phát động… từ đó đưa ra chiều hướng và triển vọng phát triển của công chức…

  Thứ 3, việc nhận xét, đánh giá công chức phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

  – Nhận xét, đánh giá cần phải đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công bằng, khi đánh giá phải trên quan điểm nhìn nhận thực chất công việc của công chức đã thực hiện; không dựa vào ý chí chủ quan, cảm tính, tình cảm riêng của người đánh giá.

  – Phải nắm vững và dựa vào tiêu chuẩn của từng chức danh và chức trách, nhiệm vụ đã đựơc phân công.

  – Phải thực sự lấy hiệu quả công tác thực tế của công chức làm thước đo hàng đầu để nhận xét, đánh giá về phẩm chất và năng lực.

  – Kết hợp tốt giữa tự nhận xét, đánh giá với ý kiến, nhận xét của các đồng nghiệp trong đơn vị, cơ quan quản lý cấp trên, kể cả với các cơ quan có sự phối hợp trong công tác và địa phương nơi cư trú, để việc đánh giá được đầy đủ, chính xác và toàn diện.

  Kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại phải thông báo công khai cho công chức biết. Công chức có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu và báo cáo bằng văn bản lên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá đối với bản thân mình trước khi có kết luận chính thức của lãnh đạo cấp trên nhưng phải chấp hành kết luận nhận xét, đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền.

  Nhận xét, đánh giá đúng năng lực, trình độ của công chức không những có tác dụng trong trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài. Một mặt, phát hiện những mặt mạnh để phát huy, có giải pháp khắc phục những hạn chế, và đặc biệt để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức một cách hợp lý, có hiệu quả, từ đó góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chính trị của ngành.

  Trần Ngọc Nam – Phòng TCCB Viện KSND tỉnh Bắc Giang

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lắp Đặt Camera An Ninh Giải Pháp An Ninh Cho Gia Đình Bạn Camera Giám Sát
 • Hệ Thống An Ninh Bảo Vệ “3 Lớp” Toàn Diện Cho Gia Đình Bạn
 • Giải Pháp An Ninh, An Toàn Cho Bạn, Gia Đình Và Tài Sản
 • Tăng Cường Phối Hợp Trong Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Giữ Gìn Trật Tự, An Toàn Xã Hội
 • Bảo Vệ Vững Chắc An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Khối Các Cơ Quan Tỉnh Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh
 • Một Số Giải Pháp Thực Hiện Hiệu Quả Nhiệm Vụ Ngành Y Tế
 • Tìm Giải Pháp Nâng Cao Thu Nhập Cho Người Lao Động Ngành Y Tế
 • Vnpt Và Bộ Y Tế Thúc Đẩy Phát Triển Ứng Dụng Dịch Vụ Vt, Cntt Trong Lĩnh Vực Y Tế
 • Giải Pháp Nâng Cao Tỷ Lệ Bao Phủ Thẻ Bảo Hiểm Y Tế
 •          Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói về đứctài của người cán bộ, đảng viên. Người đã chỉ rõ đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển của con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của của sông, suối. Người nói: “Cũng như sông phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

  đức với tài, lời nói đi đôi với hành động và hiệu quả thực tế. Theo Bác: “Có tài mà không có đức ví như một anh là kinh tế tài chính giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài, ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người”. Đồng thời Người yêu cầu: “Phải lấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu cho sản xuất và lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng của mình. Hãy kiên quyết chống bệnh nói suông, thói phô trương hình thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất”.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Người luôn đặt đạo đức bên cạnh tài năng, gắnvới, lời nói đi đôi với hành động và hiệu quả thực tế. Theo Bác:. Đồng thời Người yêu cầu:

              Như vậy, yếu tố đứctài của người cán bộ, đảng viên trong tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó đức là gốc, nhưng tài là quan trọng và không được xem nhẹ mặt nào. Hai mặt đứctài của người cán bộ, đảng viên không tách rời nhau, tạo điều kiện cho nhau, giúp cho con người hoàn thiện mình và do đó làm cho Đảng ta trở thành Đảng đạo đức và văn minh.

            Những

  điều nêu trên có

  ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận

  thực tiễn đối với việc rèn luyện

  ,

  tu dưỡng đứctài của tất cả mọi người dân Việt Nam nói chung và với cán bộ, đảng viên nói riêng. Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi cả nước đang ra sức thực hiện sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, cộng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa, cả về đức tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang là một trong 15 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. T

  heo

  Quy định số 293-QĐ/TW, ngày 23

  /

  3

  /

  2010 của Ban Bí thư

  Trung ương,

  Đảng ủy có

  c

  hức năng

  l

  ãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với

  T

  ỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng

  ..

  .

            Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã tích cực phối hợp với tập thể lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đơn vị trực thuộc trong công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cấp ủy viên; cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ có đủ đức và tài, ngang tầm nhiệm vụ.

            Tính đến tháng 30/12/2019 Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 41 đảng bộ (292 chi bộ trực thuộc) và 36 chi bộ cơ sở. Tổng số 4.584 đảng viên. T

  ổng số cán bộ, công chức, viên chức

  của các cơ quan đơn vị trong khối Các cơ quan

  tỉnh là 8.494 người, trong đó:

          – Khối Đảng, đoàn thể tỉnh

  : 489 người, gồm: 351 công chức, 80 viên chức, 58

  lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP.

          – Khối hành chính

  : 1.243 người, gồm: 1.061 công chức, viên chức và 182

  hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP

  .

          – Khối sự nghiệp

  : 6.762 người, gồm 25 công chức,  6.695 viên chức, 47

  lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP

  .

  Về trình độ: 99,93% đã tốt nghiệp phổ thông trung học;

  trên 75% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên

  (1254 thạc sỹ, 74 tiến sỹ)

  ;

  hầu hết cán bộ đương chức hoặc trong quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh, đạo quản lý (2788 người) đã có bằng tốt nghiệp trung cấp LLCT trở lên (trong đó 931 người có bằng cao cấp, cử nhân).

           Trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có nhiều chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khác nhau

  , nhiều công chức, viên chức đảm nhận những vị trí việc làm khác nhau

  và có vị trí,

  vai trò

  rất

  quan trọng

  đối với hệ thống chính trị và sự phát triển kinh tế – xã hội của toàn tỉnh.

  Qua đánh giá hằng năm, nhìn chung đa số

  cán bộ, công chức, viên chức, lao động

  ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đều

  bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và các văn bản quy định khác của Đảng và Nhà nước

  : Có lập trường tư tưởng vững vàng,

  đạo đức lối sống lành mạnh; có ý thức tổ chức kỷ luật; nói, viết và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị được giao; thực hiện đúng quy định về những việc cán bộ, đảng viên không được làm; giữ mối quan hệ thường xuyên với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú;

  tích cực

  đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và trước Nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

  Số lượng cán bộ dự nguồn trong quy hoạch

  đã

  khá dồi dào, cơ cấu ngày càng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.

          Tuy vậy, nhìn tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ cũng còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế: Số lượng, cơ cấu có mặt chưa thật sự hợp lý; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ còn xảy ra ở nhiều nơi; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa phù hợp. Độ tuổi bình quân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở một số sở, ban, ngành còn cao. Thiếu những nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên một số lĩnh vực; một bộ phận cán bộ thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp, làm việc trong môi trường quốc tế còn yếu. Một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu gương mẫu. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển… còn diễn biến phức tạp.

            Công tác cán bộ được Đảng ta xác định là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết đã xác định rõ 5 quan điểm chỉ đạo, 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 2 trọng tâm và chỉ ra 5 đột phá. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần quan tâm thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW nêu trên, chú ý đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

          Một là,

  chủ động, tích cực phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống… cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung được nêu trong các nghị quyết, các kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

         Hai là,

  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, ban hành những nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên; xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần

  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và

  khóa XII)

  gắn với

  việc thực hiện

  Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về

  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; làm cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng tin tưởng vào sự nghiệp đối mới đất nước, thấy rõ tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ hiện nay; phát huy những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ trong những năm tiếp theo.

         Ba là,

  tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ tất cả các khâu trong công tác cán bộ; khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế vừa qua, đưa công tác đánh giá cán bộ đi vào chất lượng, phản ánh đúng thực chất; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ trong quy hoạch, những cán bộ trẻ tuổi có triển vọng phát triển. Tăng cường cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ. Mặt khác phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Động viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đi đôi với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, để giữ vững kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Đề án số 02-ĐA/ĐU ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh về “Tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các chi, đảng bộ ở các cơ quan giai đoạn 2022 – 2022”.

         Bốn là,

  chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ: Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế bầu cử, bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan; bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, triển vọng đảm nhiệm các vị trí công việc phù hợp để cán bộ có điều kiện học tập, thử thách, rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và tự khẳng định mình. Gắn công tác bố trí, sắp xếp cán bộ với công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát cán bộ. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức có nhiều biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; làm việc trì trệ, chất lượng, hiệu quả công việc kém; thực hiện đầy đủ, đúng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm hằng tháng…

       Năm là,

  xây dựng đội ngũ cán bộ cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh nói chung và Cơ quan Đảng uỷ nói riêng, với phương châm đủ về số lượng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn về đứctài. Đó là có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kiến thức ngày càng cao, có năng lực chuyên môn, lãnh đạo, quản lý giỏi, có khả năng quy tụ và đoàn kết nội bộ; năng động, sáng tạo, thạo việc, công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trước mắt các cấp ủy cơ sở cần quan tâm thực hiện thật tốt các bước trong quy trình nhân sự, lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất và năng lực tham gia cấp ủy và các chức danh chủ chốt của cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của bộ Chính trị.

       Sáu là,

  quan tâm phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ; lựa chọn đúng cán bộ bố trí làm công tác tham mưu về công tác cán bộ, bảo đảm người làm công tác tổ chức cán bộ phải có đạo đức trong sáng, trung thực, tâm huyết vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước; có tư duy đổi mới và phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, khoa học, chống tư tưởng hẹp hòi, định kiến cá nhân và những biểu hiện tiêu cực khác trong công tác tổ chức, cán bộ.

         Cấp ủy ở các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có vai trò rất quan trọng, song cũng có những nét đặc thù trong chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền về công tác cán bộ, do vậy cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

  Quan tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, tin tưởng trong thời gian tới chúng ta sẽ có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm số lượng, chất lượng hơn, cơ cấu hợp lý hơn, đúng như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác cán bộ./.

                                                      

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Suy Nghĩ Về Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Nhất Là Cán Bộ Cấp Chiến Lược
 • Các Bước Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Vững Mạnh
 • Tạo Chuyển Biến Thực Chất Trong Xây Dựng Đô Thị Văn Minh
 • Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Vận Động “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Minh”
 • Thực Hiện 8 Nhiệm Vụ Giải Pháp Trọng Tâm Để Đạt Mục Tiêu Xây Dựng Ntm Năm 2022
 • Nam Trực Thực Hiện Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân
 • Sức Sống Và Sự Lan Tỏa Của Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc
 • 8 Bí Quyết Nâng Cao Chất Lượng Nhân Viên Của Doanh Nhân Mỹ
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nông Sản
 • Hợp Tác Để Nâng Cao Chất Lượng Cho Nông Sản Đbscl
 • Nam Trực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

  Những năm qua, Huyện ủy Nam Trực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

  Phòng Văn hóa – Thông tin (huyện Nam Trực) trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả hoạt động.

  Bám sát các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2022 đến năm 2022 và những năm tiếp theo” Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhiều chủ trương về công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa bằng các văn bản quy định như: Quyết định số 207-QĐ/HU về việc quy định phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 208-QĐ/HU về việc ban hành quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 12-12-2016 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2020 và những năm tiếp theo. Công tác đánh giá cán bộ được Huyện ủy Nam Trực coi trọng, đổi mới theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều và coi đây là khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và là một trong các căn cứ để xem xét thực hiện công tác cán bộ, nhất là việc bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh. Do đó những năm qua, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh về nhận xét, đánh giá cán bộ, từ đánh giá hàng năm, đánh giá theo nhiệm kỳ và đánh giá khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quá trình nhận xét đánh giá cán bộ gắn với thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với kết quả đánh giá đi vào thực chất, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Vì vậy, số cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển tốt, quy hoạch có tính khả thi cao. Căn cứ nguồn quy hoạch và điều kiện thực tiễn, các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong 3 năm qua, huyện đã cử 19 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 354 cán bộ đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 1 cán bộ đi học, hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị; 9 cán bộ đi đào tạo đại học chính trị (văn bằng 2); 4 cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; cử trên 1.059 lượt cán bộ, công chức cấp xã đi bồi dưỡng kiến thức các lớp về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước… Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ theo chức danh. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học.

  Cùng với nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực đã làm tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ. Trong đó công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo đúng các bước theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Các trường hợp được bổ nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, giữa xã, với xã và các cơ quan của huyện để thực hiện đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch. Xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện hợp lý đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và cơ sở, 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thực hiện luân chuyển, biệt phái 10 cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, điều động 40 cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, hiệu trưởng, hiệu phó các trường…; thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và hiệp y với ngành dọc của  tỉnh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 129 cán bộ và bổ nhiệm lại 78 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Các cán bộ được luân chuyển, biệt phái đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu đào tạo, rèn luyện cán bộ trẻ, tạo nguồn cho nhiệm kỳ tới.

  Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đã từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện phát triển. Theo đó tốc độ tăng về giá trị sản xuất giai đoạn 2022-2020 đạt 12,01%; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm qua ước đạt 6.273 tỷ đồng; giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người của huyện đến nay đạt 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với những bước đi chắc chắn, lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương. Năm 2022, huyện Nam Trực đã về đích nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với kế hoạch đề ra. Diện mạo nông thôn mới của huyện Nam Trực có nhiều khởi sắc với nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng, phục vụ kịp thời cho sản xuất, đời sống nhân dân. Kinh tế phát triển ổn định; an ninh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

  Bài và ảnh: Thu Thủy

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Đô Thị Và Quản Lý Đô Thị
 • Một Số Giải Pháp Công Tác Kiểm Sát Nhằm Nâng Cao Số Lượng, Chất Lượng Kháng Nghị Phúc Thẩm Án Hành Chính, Kinh Doanh Thương Mại, Lao Động
 • Một Số Kinh Nghiệm Nâng Cao Chất Lượng Thqct&ksđt, Ksxx Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Nhằm Hạn Chế Việc Trả Hồ Sơ Để Điểu Tra Bổ Sung Giữa Các Cơ Quan Tiến Hành Tố Tụng
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Kiểm Sát Viên Trong Việc Giải Quyết Án Ma Túy Ở Vksnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nam Trực Thực Hiện Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ
 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân
 • Sức Sống Và Sự Lan Tỏa Của Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc
 • 8 Bí Quyết Nâng Cao Chất Lượng Nhân Viên Của Doanh Nhân Mỹ
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nông Sản
 • Ngày 13/11/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 38-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

  (1) Về kết quả sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X:

  Công tác củng cố, xây dựng Đảng ở cơ sở đã được cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích cực, nhất là ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang. Tổ chức cơ sở đảng kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, đã kết nạp 2.069.936 đảng viên mới, trong đó hơn 37% có trình độ đại học, gần 67% là đoàn viên thanh niên, 2.351 là chủ doanh nghiệp tư nhân, gần 8% là công nhân, số thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và đảng viên giảm nhanh, nhiều tỉnh miền núi không còn thôn, bản chưa có chi bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở được chăm lo; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, năng lực, trình độ chuyên môn ngày càng tốt hơn; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên; nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích cực; đa số đảng viên được phân công nhiệm vụ; công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn; nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, nhất là những nơi có tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phức tạp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí một số nơi còn xem nhẹ. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng, vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chậm đổi mới. Nhiều nơi, chi bộ chưa thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị nên nhân dân chưa thực sự tin tưởng, gần 40% thôn, tổ dân phố không giới thiệu được đảng viên để nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, bản, tổ dân phố.

  Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nổi lên là: Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng cũng như yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chưa cụ thể, chưa sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, người đứng đầu các cấp chưa được coi trọng, thiếu quyết liệt, thường xuyên; chưa xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở còn bất cập.

  (2) Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

  Để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; lưu ý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

  Thứ nhất, đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Tăng cường công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng và bồi dưỡng đảng viên mới.

  Thứ hai, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu và có dũng khí trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

  Thứ ba, tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn; mô hình tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo ngành, địa phương một cách hợp lý. Không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực kinh tế nhà nước. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là ở thôn, tổ dân phố và trong các doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc để đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

  Thứ tư, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở; thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện. Lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng thôn, bản, tổ dân phố, sau đó tiến hành kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Thực hiện tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở gắn với việc khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

  Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình, nhất là ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất, cấp ủy, bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác tại cơ sở; nếu địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc mất ổn định chính trị thì cấp ủy, bí thư cấp ủy phải bị xem xét xử lý kỷ luật.

  Thứ sáu, tổ chức cơ sở đảng phải coi trọng công tác dân vận; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; khi có nảy sinh tình huống phức tạp về trật tự, an ninh, có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Thực hiện nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, nhân dân; cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

  (Nguồn: Bản tin Thông báo Nội bộ

  của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, số 01/2019)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Đô Thị Và Quản Lý Đô Thị
 • Một Số Giải Pháp Công Tác Kiểm Sát Nhằm Nâng Cao Số Lượng, Chất Lượng Kháng Nghị Phúc Thẩm Án Hành Chính, Kinh Doanh Thương Mại, Lao Động
 • Một Số Kinh Nghiệm Nâng Cao Chất Lượng Thqct&ksđt, Ksxx Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Nhằm Hạn Chế Việc Trả Hồ Sơ Để Điểu Tra Bổ Sung Giữa Các Cơ Quan Tiến Hành Tố Tụng
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Kiểm Sát Viên Trong Việc Giải Quyết Án Ma Túy Ở Vksnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Một Số Giải Pháp Cần Thiết Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thực Hành Quyền Công Tố, Kiểm Sát Giải Quyết Án Hình Sự Tại Viện Ksnd Huyện Yên Sơn
 • Cần Đổi Mới Việc Đánh Giá, Phân Loại Chất Lượng Đảng Viên Và Tổ Chức Cơ Sở Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Nhóm Giải Pháp Phòng Chống Hiv
 • Tổng Đài Điện Thoại Có Mấy Loại, Ưu & Nhược Điểm Từng Loại?
 • Tổng Đài Nội Bộ
 • Cáp Quang Cho Hệ Thống Camera Giám Sát, Ứng Dụng Lắp Đặt Cáp Quang Fpt Cho Hệ Thống Camera Giám Sát
 • Giải Pháp Cáp Quang Thi Công Hệ Thống Camera
 • Lâu nay, năm nào cũng vậy, việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được tiến hành đều đặn. Ở những chi bộ duy trì tổ chức sinh hoạt chặt chẽ và có tính chiến đấu, việc đánh giá, phân loại đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần phấn đấu của đảng viên. Sau khi đánh giá, phân loại, tại các tổ chức đảng đều có tổng kết, tuyên dương khen thưởng những chi, đảng bộ trong sạch, vững, mạnh và đảng viên xuất sắc.

  Tuy vậy, qua nghiên cứu, theo dõi thực tế ở cơ sở, chúng tôi thấy việc đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng của không ít nơi còn nặng về hình thức, khiên cưỡng, máy móc… cần phải được chấn chỉnh.

  Nguyên nhân chủ yếu là do: Nhận thức của người đứng đầu, cấp ủy chưa đầy đủ về yêu cầu cần thiết và quan trọng của việc đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng. Nhiều cấp uỷ cho rằng việc đánh giá, phân loại là việc đến hạn thì làm, làm xong là được, kết quả ra sao cũng ít quan tâm. Đến tháng 12 thì chi uỷ phát phiếu, đảng viên ghi vào rồi đưa ra phân loại. Việc đánh giá, phân loại đảng viên và các tổ chức đảng không căn cứ vào nhiệm vụ chính trị cụ thể, công việc được giao của đảng viên, của tổ chức đảng. Cả năm chẳng có nhắc nhở, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch phấn đấu như thế nào. Thậm chí, đến kỳ phân loại, một số đảng viên cũng chẳng quan tâm việc làm bản kiểm điểm và đến dự họp để đánh giá, phân loại. Việc phân loại đảng viên và chi bộ thường ít căn cứ vào tiêu chí, nội dung cụ thể mà chỉ xét chung chung. Cuối năm, đảng viên nào không sai phạm gì lớn là hoàn thành nhiệm vụ – nếu đảng viên nào có làm một số việc được giao là coi như hoàn thành tốt. Một số đảng viên do nhận thức cảm tính nên đã bỏ phiếu bầu một số đảng viên yếu kém là xuất sắc và ngược lại do bè phái, cục bộ lại bầu đảng viên có thành tích xuất sắc là đảng viên chỉ hoàn thành nhiệm vụ?!

  Cũng vì nhận thức cảm tính, máy móc, tư duy kiểu cũ mà khi đánh giá, phân loại, đã bỏ qua yêu cầu đánh giá cụ thể mà suy tôn kiểu hình thức như: Đã là bí thư chi bộ, bí thư đảng bộ, là cán bộ xã thì dù có thiếu sót, thậm chí có lỗi vẫn được bầu là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí còn bầu là đảng viên hoàn thành xuất sắc. Cũng từ suy nghĩ, cách làm đó mà cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm qyền không dám xử lý đảng viên hay tổ chức đảng yếu kém vì sợ mất danh hiệu trong sạch, vững mạnh?!

  Do tình trạng trên, ở một số nơi, sau khi đánh giá, phân loại cuối năm, chi bộ mất đoàn kết, đảng viên có sai phạm tiếp tục sai phạm nặng hơn. Dẫn tới chất lượng công tác của đảng viên sút kém, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng giảm sút, gây mất lòng tin trong nhân dân.

  Để đổi mới có hiệu quả việc đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, cần làm tốt một số nội dung sau:

  Một là, các cấp uỷ đảng phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng và tác dụng tích cực của việc đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng. Tránh tình trạng chỉ làm đối phó, làm cho qua chuyện. Từ đó nâng cao nhận thức cho đảng viên và phải được đặt ra thường xuyên trong mọi hoạt động của tổ chức đảng chứ không chờ đến cuối năm theo kiểu “rằm thì trăng tròn”.

  Hai là, các cấp uỷ phải có văn bản giao trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị cụ thể cho từng chi bộ. Phải quản lý, theo dõi kế hoạch công tác lãnh đạo và nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng chi bộ. Không chỉ kiểm tra, đôn đốc thường xuyên mà khi đánh giá, phân loại, đảng uỷ phải căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ đó để đánh giá, xếp loại chi bộ.

  Ba là, các cấp uỷ, chi bộ phải có kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên cụ thể, sát hợp, ghi thành biên bản, vào sổ phân công đảng viên. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, chi uỷ phải kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Cuối năm, phải căn cứ vào đó mà đánh giá, phân loại. Muốn chi bộ tốt, đảng bộ tốt thì phải luôn rà soát nhiệm vụ, luôn kiểm tra, đôn đốc, luôn bổ cứu rút kinh nghiệm để làm cho tốt hơn. Tránh tình trạng cả năm không làm, cuối năm lo xếp loại tốt để khỏi ảnh hưởng xấu đến “thành tích” và “vị trí, uy tín” của chi bộ, đảng bộ.

  Bốn là, cần khắc phục lối làm việc tuỳ tiện, bỏ qua việc kiểm điểm của từng đảng viên, việc góp ý phê bình của các đảng viên trong chi bộ. Từng bước khắc phục tình trạng làm lướt, chỉ vài tiếng đồng hồ mà kiểm điểm xong mấy chục đảng viên. Bản kiểm điểm thì làm qua loa, chiếu lệ. Trong góp ý thì e dè, nể nang, tránh né, dĩ hoà vi quý, chạy theo thành tích. Thậm chí có đảng viên còn bóp méo sự thật, hữu khuynh thiên lệch, đánh giá theo cảm tính…

  Năm là, đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cần gắn chặt với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

  Nguồn Tạp chí Xây dựng Đảng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điểm Khác Nhau Cơ Bản Giữa Khiếu Nại, Tố Cáo Và Phản Ánh, Kiến Nghị
 • Digipay Tuyển Dụng Việc Làm It Mới Và Tốt Nhất Trong Tháng Topdev
 • Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Xuyên Tạc, Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch
 • Một Số Giải Pháp Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Chống Phá Của Các Thế Lực Thù Địch Trước Thềm Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Chống Phá Đảng Và Nhà Nước Ta Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Mới Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Thảo “Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng”
 • Thực Hiện Các Giải Pháp Về Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Đấu Tranh Với Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng Chống Tội Phạm, Giữ Gìn Trật Tự Xã Hội
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tội Phạm Giết Người Trên Địa Bàn Tỉnh Bạc Liêu
 • Đảm bảo chỉ tiêu về số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm, đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, là vấn đề đặt ra đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh phải có những giải pháp phù hợp, khắc phục được những khó khăn trong thực tiễn để thực hiện có kết quả.

  Trong nhiệm kỳ 2022 – 2022, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng công tác phát triển đảng viên theo hướng xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên. Kết quả, trong nhiệm kỳ toàn tỉnh đã kết nạp được 6.981 đảng viên, trong đó 33,15% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 59,59 % là đoàn viên, 49,73% là nữ. Qua rà soát đã phát hiện 706 đảng viên vi phạm tư cách đảng viên. Có thể thấy rằng chất lượng đảng viên mới kết nạp nói riêng, chất lượng đảng viên trọng tâm Đảng bộ tỉnh nói chung đã được nâng lên khi Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 – CT/TW ngày 20/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

  Hiện nay ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực nông thôn, công tác phát triển đảng viên mới đang đứng trước không ít khó khăn. Mặc dù các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã rất nỗ lực trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng để giới thiệu cho tổ chức đảng. Thế nhưng, thực tế không như mong muốn. Người trẻ ở địa phương cơ bản thoát ly khỏi địa bàn để đi học, làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc đi xuất khẩu lao động, số còn lại ở địa phương nhiều người dù nhiệt tình trong các phong trào của địa phương nhưng với lý do “bận làm ăn, phát triển kinh tế gia đình” không có nguyện vọng, mục tiêu phấn đấu vào Đảng – Do vậy, nghị quyết của nhiều Đại hội Đảng bộ cơ sở trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 không đặt ra mục tiêu kết nạp đảng viên mới hoặc đặt ra chỉ tiêu thấp hơn kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  Thực tiễn cho thấy, việc xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ phải được các cấp ủy, các tổ chức đảng phải quan tâm, chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục với những giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương, đơn vị.

  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định “Chú trọng phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đảng bộ tỉnh vẫn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên bên cạnh việc thực hiện chỉ tiêu về số lượng, phải đặc biệt chú trọng yêu cầu nâng cao về chất lượng. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi các đảng bộ phải có sự khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng năm và cho cả nhiệm kỳ, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, lĩnh vực. Trong công tác phát triển đảng viên mới yêu cầu đặt ra hàng đầu là nâng cao chất lượng đảng viên mới bởi đây là nhân tố quyết định việc nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.                             

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Ở Xã, Thị Trấn Hiện Nay
 • Gỡ Khó Trong Phát Triển Đảng Viên Ở Khu Dân Cư
 • Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Ở Chi Bộ Nông Thôn
 • Gỡ Khó Trong Phát Triển Đảng Viên Nông Thôn
 • Những Giải Pháp Hay Trong Phát Triển Đảng Viên Của Đảng Bộ Huyện Vĩnh Lộc
 • Nâng Cao Trách Nhiệm Thực Thi Công Vụ Của Cán Bộ, Công Chức Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Yêu Cầu Cấp Thiết Đối Với Cán Bộ, Công Chức Thời Kỳ Phát Triển Mới
 • Về Phát Triển Thị Trường Khoa Học Và Công Nghệ Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Khoa Học Và Công Nghệ
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giải Pháp Thi Thiên
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thị Trường Mới
 • Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách và quy định pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

  1. Yêu cầu khách quan của việc nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ, coi đó là nền móng của mọi thành công: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”(1). Thực hiện tư tưởng đó của Người, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều văn bản quy định về cán bộ, công chức, trong đó có các quy định về nâng cao trách nhiêm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Năm 2008, Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức năm 2022) để phù hợp với yêu cầu mới.

  Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2022 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ) đã xác định: “Thực hiện cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với trách nhiệm và có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…”(2).

  Tại Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức (ban hành theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ) đã yêu cầu phải có các quy định cụ thể về việc đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức; gắn chế độ trách nhiệm và kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ.

  Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ nêu rõ: “Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm”(3).

  Quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển và đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điều này được thể hiện rõ thông qua sự gia tăng liên tục chỉ số hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức qua từng năm, từ 81,81% năm 2022 lên 85,1% năm 2022 và 85,62% năm 2022(4).

  Tuy nhiên, trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Điều này một phần xuất phát từ: “Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường;… Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm”(5).

  2. Tiêu chí xác định trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong cải cách nền hành chính nhà nước, đổi mới chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này trong giai đoạn hiện nay, cần phải xây dựng được những tiêu chí cơ bản để xác định trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

  Thứ nhất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực thi công vụ.

  Đây  là một trong những nghĩa vụ của cán bộ, công chức, được quy định cụ thể tại Điều 8 Luật Cán bộ, công chức: “Cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước”(6). Điều 34 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định, mỗi cán bộ, công chức đều có trách nhiệm “tích cực tìm hiểu, học tập pháp luật; tham gia các khóa học, lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về pháp luật; gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật. Chủ động, tích cực kết hợp thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, thực thi nhiệm vụ”(7).

  Thứ hai, thực hiện đúng bổn phận, trách nhiệm của cán bộ, công chức.

  Bổn phận, trách nhiệm của cán bộ, công chức đã được quy định tương đối cụ thể trong Luật Cán bộ, công chức với các nội dung: nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân (Điều 8); nghĩa vụ trong thi hành công vụ (Điều 9); những điều cán bộ, công chức không được làm (Mục 4). Thực hiện đúng bổn phận, trách nhiệm của cán bộ, công chức có mối liên hệ mật thiết với kết quả hoạt động công vụ. Trách nhiệm, bổn phận thực thi công vụ của cán bộ, công chức là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, kết quả hoạt động công vụ. Trong quá trình thực thi công vụ, nếu cán bộ, công chức không thực hiện đúng bổn phận, trách nhiệm của mình thì không những hiệu quả của hoạt động công vụ không đạt được, mà còn có thể gây tác động tiêu cực đến cơ quan và của cả nền công vụ.

  Vì vậy, cán bộ, công chức cần nhận thức và hiểu rõ được quyền, nghĩa vụ, những điều được phép hoặc không được phép làm trong quá trình thực thi công vụ, thực hiện đúng chức trách của mình trong các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, với tổ chức, công dân.

  Thứ ba, tuân thủ các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao đạo đức của cán bộ, công chức. Người cho rằng: người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Có thể nêu ra những chuẩn mực cụ thể trong đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; luôn chấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong thi hành công vụ; có tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.

  Việc tuân thủ đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp cho cán bộ, công chức ý thức rõ  trách nhiệm của mình, tránh tình trạng lạm quyền, đảm bảo sự công tâm, minh bạch, không vụ lợi trong quá trình thực thi công vụ.

  Thứ tư, tôn trọng tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết công việc.

  Việc tôn trọng tổ chức, công dân trong quá trình thực thi công vụ thể hiện ở các khía cạnh: phải lắng nghe ý kiến của tổ chức, công dân; trong quá trình giao tiếp, làm việc với tổ chức, công dân phải thể hiện thái độ đúng mực, có tinh thần cầu thị; sẵn sàng chịu sự giám sát của tổ chức, công dân.

  Thái độ đúng mực của cán bộ, công chức trong quá trình làm việc sẽ góp phần tạo dựng uy tín, hình ảnh của cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức; tôn trọng công dân và tổ chức trong quá trình thực thi công vụ là biểu hiện cụ thể của mục tiêu cuối cùng của nền công vụ là phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

  3. Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam

  Để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, cần thực hiện các giải pháp sau:

  Một là, tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, có biện pháp khuyến khích công chức tự học tập và tự rèn luyện.

  Quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm kịp thời cập nhật chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; những phương thức quản lý, điều hành và tổ chức thực thi công vụ hiện đại, trang bị phương pháp tư duy lý luận… cho đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó mỗi cán bộ, công chức xác định cách thức thực thi công vụ cho phù hợp. Để việc đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập và phục vụ tốt cho việc bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, cần thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải dựa trên nhu cầu thực tiễn của cán bộ, công chức theo từng vị trí việc làm.

  Bên cạnh đó, cần xây dựng ý thức tự học tập, tự rèn luyện cho cán bộ, công chức. Cần có biện pháp phù hợp và đủ sức thuyết phục để công chức ý thức rằng việc tự giác học tập không chỉ là sự khát khao, thôi thúc tự bản thân, mà còn là động lực để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách bài bản và chuyên nghiệp. V.I.Lênin từng nói: “Học, học nữa, học mãi”, không học thì không có tri thức.

  Hai là, tăng cường bố trí cán bộ, công chức đi khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế.

  Nắm bắt được thực tế sinh động của đời sống xã hội và thấu hiểu hơn, nhận thức rõ được những khó khăn, thuận lợi, những nhu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp… là việc làm cần thiết, đặc biệt đối với những cán bộ, công chức trẻ. Để việc đi trải nghiệm thực tế thật sự đạt hiệu quả trong việc rèn luyện cán bộ, công chức, mỗi cơ quan, đơn vị cần đánh giá đúng vai trò của công tác này, có quy chế, quy định và cơ chế cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời, cần xây dựng kế hoạch rõ ràng, cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn.

  Ba là, đổi mới chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức.

  Đổi mới chính sách tiền lương để tiền lương thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động và gia đình người hưởng lương; từ đó cán bộ, công chức có thể thực sự tâm huyết, cống hiến, yên tâm công tác, là động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Tuy nhiên trên thực tế, mặt bằng lương hiện nay vẫn còn khá thấp, dẫn đến tình trạng cán bộ, công chức không yên tâm và không chuyên tâm công tác, một bộ phận công chức phải tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập khác ngoài lương để duy trì cuộc sống.

  Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã xác định mục tiêu: “Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”(8).

  Đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta, thực hiện tốt vấn đề này sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm cống hiến, tận tụy với công việc, tạo động lực phấn đấu cho công chức. Trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng thời cần có những giải pháp mang tính đồng bộ của các cấp, ban, ngành từ Trung ương đến cơ sở.

  Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức là một trong những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ. Vì vậy, cần tạo động lực để cán bộ, công chức được làm việc trong một môi trường công bằng, minh bạch; phát huy được năng lực, sở trường, qua đó có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

  Ghi chú:

  (1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG- ST, H.2011, tr.27. 

  (2) Chính phủ, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

  (3),(8) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2018, tr.54-55, tr.107.

  (4) Bộ Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022.

  (5) Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  (6) Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

  (7) Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

   

   

  Th.S, NCS Vũ Thị Hương Thảo – Học viện Hành chính Quốc gia

  Theo: https://tcnn.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thảm Bê Tông Nhựa Nóng
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Sát Việc Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Sát Các Quyết Định Thi Hành Án Dân Sự Tại Huyện Đầm Hà
 • Biện Pháp Thi Công Móng Công Trình Tòa Nhà Chung Cư Cao Tầng
 • Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm – Thai Son Construction
 • Đà Nẵng: Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Phải Thực Hiện “5 Xây”, “3 Chống”

  --- Bài mới hơn ---

 • ‘5 Xây, 3 Chống’ Làm Thay Đổi Phong Cách Làm Việc Của Công Chức, Viên Chức
 • Phát Huy Hiệu Quả Mô Hình, Điển “Dân Vận Khéo” Trên Địa Bàn Thị Xã Hoàng Mai
 • Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Của Địa Phương, Đơn Vị
 • Huyện Ủy Cần Giờ: Nhiều Mô Hình “dân Vận Khéo” Có Hiệu Quả Tích Cực
 • Xem Chi Tiet Tin Tuc
 • Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới. Kế hoạch đã chỉ rõ các tiêu chí chuẩn mực cụ thể để từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nội dung “5 xây” (trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu) và “3 chống” (quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức). 

   

  Công chức thực hiện cơ chế “một cửa” tại quận Sơn Trà

  “5 xây” gồm các tiêu chí như sau: 

  Thứ hai là chuyên nghiệp: có kiến thức, kỹ năng trong việc thực thi nhiệm vụ; tổ chức công việc khoa học và có kế hoạch; sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ để phục vụ thiết thực trong công tác. 

  Thứ ba là trung thực: trung thực trong đánh giá kết quả, công việc, rèn luyện của cá nhân đúng bản chất, không nói quá, nói tránh; trong báo cáo tình hình, kết quả với cấp trên, cung cấp thông tin với tổ chức, cá nhân chính xác. 

  Thứ tư là kỷ cương: tuân thủ pháp luật; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực thi công vụ, chấp hành, tuân thủ chỉ đạo, quyết định của cấp trên trong thực thi công vụ.

  Thứ năm là gương mẫu: xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức, viên chức, luôn tiên phong, đi đầu trong công việc, học tập và rèn luyện, có thái độ lịch sự, niềm nở, nhiệt tình trong thực thi công vụ.

  “3 chống” gồm các tiêu chí cụ thể như sau: 

  Thứ nhất là chống quan liêu: Không cửa quyền, mệnh lệnh, xa rời quần chúng và thực tiễn quản lý nhà nước. Sâu sát cơ sở, sâu sát công việc, nắm được yêu cầu của đối tượng phục vụ. Chủ động đề xuất tham mưu xử lý tốt và kịp thời các yêu cầu, kiến nghị. Không thờ ơ, vô cảm khi tiếp xúc, giải quyết công việc.

  Thứ ba là chống tiêu cực: không được có hành vi tiêu cực (tham nhũng, hối lộ, lạm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, nhũng nhiễu công dân, tổ chức) trong thi hành công vụ hoặc không để xảy ra trong đơn vị (đối với người đứng đầu đơn vị). Không có thái độ tiêu cực đối với công việc. 

  Thứ ba là chống bệnh hình thức: không phô trương, lãng phí trong tổ chức công việc, luôn tính đến hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Chống việc đặt nặng thành tích, lợi ích riêng mà không quan tâm đến chất lượng công việc chung; xử lý công việc theo kiểu đối phó, qua loa, đại khái.

  UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 29-CT/TU đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là các nội dung “5 xây”, “3 chống” và hệ thống tiêu chí, chuẩn mực của từng nội dung. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung nói trên thành các tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

  Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, củng cố, xây dựng quy chế và tổ chức quản lý có hiệu quả hòm thư góp ý; chuyên mục tiếp nhận và trả lời ý kiến góp ý trên website của từng cơ quan, đơn vị; thiết lập số điện thoại “đường dây nóng” để công dân, tổ chức phát hiện, phản ánh hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. 

  Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh – truyền hình, Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và Báo Công an Đà Nẵng được giao nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị 29, nhất là các nội dung “5 xây”, “3 chống”. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về trách nhiệm, phẩm chất của người cán bộ, công chức, viên chức; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu, phê phán các hành vi tiêu cực, gây phiền hà…

  P.V

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Phụ Nữ Huyện Yên Sơn Thực Hiện Hiệu Quả Cuộc Vận Động “5 Không, 3 Sạch”
 • Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Tổ Chức Sinh Hoạt Chuyên Đề Giải Pháp Xây Dựng Chi Hội Chủ Động Trong Công Tác; Xây Dựng Gia Đình 5 Không
 • Hiệu Quả Từ Cuộc Vận Động “5 Không 3 Sạch” Và Hoạt Động Hỗ Trợ Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, Bền Vững
 • Tài Liệu Tuyên Truyền: 50 Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1969
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Di Chúc Của Bác Hồ Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Kiểm Sát Viên Trong Việc Giải Quyết Án Ma Túy Ở Vksnd Tỉnh Thanh Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Kinh Nghiệm Nâng Cao Chất Lượng Thqct&ksđt, Ksxx Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Nhằm Hạn Chế Việc Trả Hồ Sơ Để Điểu Tra Bổ Sung Giữa Các Cơ Quan Tiến Hành Tố Tụng
 • Một Số Giải Pháp Công Tác Kiểm Sát Nhằm Nâng Cao Số Lượng, Chất Lượng Kháng Nghị Phúc Thẩm Án Hành Chính, Kinh Doanh Thương Mại, Lao Động
 • Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Đô Thị Và Quản Lý Đô Thị
 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Nam Trực Thực Hiện Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ
 • Đặng Thị Thanh Thắm – Phòng 2 VKSND tỉnh Thanh Hoá

  Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Hàng năm, việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý đã đạt được những kết quả tích cực, các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc khởi tố, không khởi tố vụ án, kiểm sát thường xuyên quá trình điều tra, nhằm vừa chống bỏ lọt tội phạm, vừa không làm oan người vô tội; qua công tác kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát đã kiên quyết huỷ các quyết định của Cơ quan điều tra không có căn cứ, trái pháp luật, đồng thời quyết định khởi tố và yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố nhiều bị can có dấu hiệu phạm tội nhưng không được khởi tố theo luật định; đảm bảo việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam chặt chẽ, có căn cứ, đúng pháp luật. Số lượng án ma tuý thụ lý năm sau tăng hơn so với năm trước nhưng tiến độ, chất lượng giải quyết án được nâng cao, không để xảy ra trường hợp nào bị đình chỉ do bị can không phạm tội.

  Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan nhất là Cơ quan điều tra, Tòa án và bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành khám phá điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn và triệt phá nhiều tụ điểm mua, bán ma túy như: Vụ Trần Đăng Bình, Nguyễn Kim Tuấn, Giàng A Páo và 9 bị can khác phạm tội mua, bán trái phép chất ma túy (đã xử phạt tử hình đối với 6 bị báo, phạt tù chung thân 3 bị cáo và phạt tù 20 năm đối với 3 bị cáo); vụ Hoàng Thị Cúc và đồng bọn (10 bị can) ở xã Đông Hương, thành phố Thanh Hoá mua, bán trái phép chất ma túy trong một thời gian dài; vụ Thạo Xay Nhạ Xúc XạVắt (Quốc tịch Lào) đã vận chuyển trái phép 462.000 viên ma túy thể rắn, giám định có trọng lượng 41,650 kg có thành phần methamphetamine, đây là vụ án có số lượng ma túy thể rắn lớn nhất từ trước tới nay.v.v.

  Đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm, quản lý chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, sát sao của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện; lực lượng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các cấp được phân công giải quyết án ma tuý đã quán triệt sâu sắc, nắm vững các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật quy định về ma tuý để thấy được những tác hại, hậu quả do ma tuý gây ra; qua đó, không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, có điều kiện nghiên cứu nắm vững hồ sơ vụ án, chủ động hơn trong việc xây dựng đề cương bản tranh luận tại phiên toà; vì vậy, chất lượng điều tra, truy tố các vụ án về ma tuý được nâng lên rõ rệt, phát huy trách nhiệm của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

  Do tính đặc thù của công tác phòng, chống tội phạm về ma túy phải thường xuyên đối mặt với những tiêu cực trong xã hội, phải tiếp xúc với đủ các loại vi phạm, tội phạm; đồng thời, đây là môi trường rất nhạy cảm dễ làm cho con người bị chùn bước, sa ngã nếu không có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn vẫn còn hạn chế, một số cán bộ không giữ được bản lĩnh chính trị, bị bọn tội phạm dùng vật chất cám dỗ nên đã bị vi phạm, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng để lọt người phạm tội và bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội, vi phạm các quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Bởi vậy, việc giáo dục nâng cao ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án về ma túy là nhiệm vụ hết sức quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Để làm được điều này, xin đưa ra một số giải pháp sau:

  Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nghiêm túc và sâu rộng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của Ngành, cụ thể hoá bằng nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên hai cấp của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung cần được nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, rèn luyện ý thức đạo đức phải tự giác, gương mẫu kiểm điểm, tự phê bình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự sửa chữa, cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tránh rơi vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng để thật sự trở thành những cán bộ “Vững về chính trị”, “Kỷ cương và trách nhiệm”.

  Hai là, để đảm bảo việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đối với các vụ án về ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá đạt chất lượng và hiệu quả cao, thì cán bộ làm công tác này phải nhận thức sâu sắc và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy… Nếu không nhận thức đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì sẽ không làm hết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, dẫn đến làm sai luật, bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội.

  Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong việc giải quyết án ma tuý giữa Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, đặc biệt là những nơi trọng điểm về án ma tuý; tổ chức nghiên cứu khoa học, hội thảo, đào tạo ngoại ngữ, tin học, để các Kiểm sát viên nắm bắt thêm những kinh nghiệm trong việc giải quyết án ma tuý nhằm vận dụng linh hoạt trong việc xử lý, phát huy được tính độc lập, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

  Cuộc chiến đấu với tội phạm về ma tuý còn đầy cam go đòi hỏi cần phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, có trình độ, có bản lĩnh nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết các vụ án về ma tuý để sớm ngăn chặn và loại trừ tệ nạn và tội phạm nguy hiểm này.

  Nguồn: TCKS số 19/2012

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Cần Thiết Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thực Hành Quyền Công Tố, Kiểm Sát Giải Quyết Án Hình Sự Tại Viện Ksnd Huyện Yên Sơn
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phiên Thảo Luận Tại Kỳ Họp Hđnd Tỉnh
 • Nâng Cao Chất Lượng Khám, Chữa Bệnh Bảo Hiểm Y Tế – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Lào Cai
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Của Đại Biểu Hđnd Các Cấp
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Tổ Chức Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100