Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn

--- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn
 • Đề Tài Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn
 • Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Du Lịch
 • Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Tại Công Ty Vitours
 • Chuyên Nghiệp Hóa Và Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Du Lịch
 • GD&TĐ – Từ thực tiễn Trường THCS Lê Quý Đôn (Hưng Yên), thầy Đỗ Ngọc Hùng – Phó hiệu trưởng nhà trường – chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho đội ngũ giáo viên nhà trường.

  Quán triệt các văn bản của Ngành

  Ngay từ đầu năm học, tổ chức quán triệt tới toàn thể thành viên trong trường các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Ngành và các cấp có thẩm quyền để mọi thành viên trong trường đều nắm được trách nhiệm của mình và có nhận thức đầy đủ trong việc xác định trách nhiệm của từng cá nhân để đạt mục tiêu giáo dục của nhà trường.

  Tổ chức cho giáo viên học tập Điều lệ trường Trung học, trong đó đi sâu vào nội dung cơ bản về nhiệm vụ của tổ chuyên môn, nhiệm vụ của giáo viên. Học tập các quy chế chuyên môn (quy định về thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, việc soạn bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, hồ sơ chuyên môn, các quy định khác). Tất cả các quy định này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các thành viên trong nhà trường trong suốt năm học

  Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ và kế hoạch cá nhân

  Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức xây dựng kế hoạch của các tổ chuyên môn và cá nhân đảm bảo được các yêu cầu sau:

  Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn phải bám sát kế hoạch nhiệm vụ của nhà trường và phù hợp tình hình thực tế, đặc thù riêng của từng tổ.

  Các hoạt động chuyên môn của tổ phải đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục của tổ chuyên môn theo mục tiêu của nhà trường.

  Kế hoạch chuyên môn phải thể hiện rõ nội dung công việc, nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của tổ, mục tiêu phấn đấu (cần đạt), thời gian tiến hành, biện pháp thực hiện, lực lượng tham gia, người phụ trách, những kiến nghị, đề xuất với nhà trường. Tất cả các nội dung này phải có sự bàn bạc, nhất trí cao của tập thể các thành viên trong tổ và có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng.

  Kế hoạch cá nhân phải thể hiện đầy đủ các nhiệm vụ hoạt động chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện mục tiêu của cá nhân đó. Tập trung vào các công việc cơ bản (chất lượng giảng dạy, tỷ lệ học sinh giỏi, khá, trung bình,, tham gia các cuộc thi của giáo viên và học sinh các cấp, danh hiệu thi đua).

  Duyệt kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn để có biện pháp chỉ đạo phù hợp, hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Tập trung vào những vấn đề cơ bản trong kế hoạch là chỉ tiêu, tiến trình thực hiện.

  Chỉ đạo tổ chuyên môn hoạch định nội dung sinh hoạt tổ

  Hoạt động này thực hiện với 2 bước:

  Bước 1: Họp với tổ trưởng chuyên môn duyệt nội dung sinh hoạt trước khi tiến hành họp tổ (trước họp tổ ít nhất 2 ngày)

  Với nội dung sinh hoạt theo thời gian: Đảm bảo tính thời điểm, tính mục đích, tính kế hoạch, tính khả thi, tính hiệu quả.

  Tháng 11: Thống nhất việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, thi đua dạy tốt – học tốt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thực hiện kế hoạch tổ chức chuyên đề, tổ chức hội giảng đợt 20/11.

  Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học đảm bảo chất lượng học sinh đại trà; đánh giá, xếp loại học sinh; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; dự giờ, hội giảng, tổ chức chuyên đề; viết và áp dụng SKKN trong giảng dạy; sử dụng và quản lý trang thiết bị, đồ dùng dạy học; tham gia các hội thi cấp trường, huyện, tỉnh của giáo viên, học sinh…

  Lưu ý: Yêu cầu các thành viên trong tổ nghiên cứu trước chương trình, nội dung kiến thức của từng bài, từng môn để có thể đưa ra ý kiến trước tổ. Thống nhất công việc giảng dạy trọng tâm trong tuần của khối lớp, các bộ môn của tổ; các ý kiến đề xuất về thực hiện kế hoạch của tổ.

  Bước 2: Bổ sung, điều chỉnh định kì (nếu cần thiết) và phê duyệt nội dung sinh hoạt của tổ.

  Về chỉ đạo xây dựng quy trình, cách thức tổ chức sinh hoạt tổ: Tổ trưởng (hoặc tổ phó) là người chủ trì điều hành cuộc họp, triển khai nội dung sinh hoạt tới các thành viên trong tổ. Cử thư kí ghi biên bản cuộc họp);

  Thư kí thông qua nội dung cuộc họp. Biên bản phải đầy đủ chữ kí của chủ toạ, thư kí và được lưu giữ trong hồ sơ của tổ. Kết thúc cuộc họp, tổ trưởng báo cáo với Hiệu trưởng những vấn đề cơ bản của tổ cần được BGH chỉ đạo, giải quyết.

  Kiểm tra sổ ghi chép (sổ Nghị quyết) của các thành viên trong tổ sau buổi sinh hoạt chuyên môn. Nhận xét, đánh giá, tuyên dương kịp thời những tổ thực hiện tốt. Rút kinh nghiệm khi chưa đạt yêu cầu.

  Để thực hiện được những giải pháp trên, BGH phải nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ năm học, phải kế hoạch hoá được toàn bộ công việc của nhà trường ngay từ khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường sát thực tế, rõ mục tiêu làm cơ sở xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Cách Làm Hay, Sáng Tạo Trong Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội, Tổ Phụ Nữ
 • Hội Nông Dân Tỉnh Tuyên Quang
 • Hoạt Động Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội
 • Chương Trình Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội Giai Đoạn 2022
 • Bài Thuyết Trình Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tại Chi Hội
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mẫu Giáo Quách Phẩm Bắc
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Bồi Dưỡng Chuyên Môn Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật
 • PHẦN I:ĐẶT VẤN ĐỀ

  I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

  Trong hệ thống giáo dục quốc dân,giáo dục mầm non chiếm một vị tríquan trọng, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, với mục tiêu giáo dục con người phát triển một cách toàn diện. Mà giáo dục mầm non là nơi đầu tiên hình thành nhân cách cho trẻ, trang bị những kiến thức cơ bản để giúp trẻ tự tin bước vào lớp 1 với bao điều mới lạ. Thông qua trường mầm non cũng giáo dục cho trẻ một số kỹ năng sống và những thói quen tốt trong cách ứng xử và giao tiếp. Vì vậy, người giáo viên mầm non có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nên những viên gạch đầu tiên, cũng là nền móng vững chắc, là yếu tố quyết định và hình thành nhân cách đầu tiên cho trẻ. Thế nên, nhiệm vụ của người giáo viên mầm non lúc này càngkhó khăn hơn, vất vả hơn. Muốn thực hiện được sứ mệnh đó, điều duy nhất là phải củng cố và có kế hoạch nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên mầm non để trở thành một người “vừa hồng, vừa chuyên” mới đáp ứng cho nhu cầu phát triển ngành giáo dục hiện .

  Thực tế, cho thấy trong những năm qua, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường chưa được cán bộ quản lý xây dựng kế hoạch cụ thể, có bồi dưỡng nhưng vẫn còn chung chung, chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, nhận thức của giáo viên mầm non về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế. Điều cốt lõi muốn nâng cao chất lượng chuyên môn thì không có con đường nào khác là phải đầu tư cho lực lượng giáo viên. Vì chính họ là lực lượng quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục của nhà trường. Người cán bộ quản lí phải có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và có hướng đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường.Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn như: cơ sở vật chất còn hạn chế, trình độ cập nhật thông tin chưa cao, chưa mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy… nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

  Từ những nguyên nhântrên,là người cán bộ quản lý giáo dục, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường. Vì vậy, đây cũng là lí do cơ bản để tôi lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non”. Với mong muốn giúp cho trường có một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đồng thời cũng nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu của ngành đề ra.

  II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

  – Nhận thấy được thực trạng của trường để đưa ra các giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

  – Tạo tiền đề giúp cho đội ngũ giáo viên mầm non có được những giải pháp cơ bản trong công tác nâng cao chất lượng chuyên môn cho nhà trường.

  – Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non và cũng nâng cao được chất lượng chăm sóc – giáo dục các cháu.

  – Thúc đẩy sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán bộ – giáo viên.

  – Giúp giáo viên có tay nghề vững vàng.

  III.PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

  – Áp dụng tại trường tôi đang quản lí.

  – Đối tượng: đội ngũ giáo viên 2 khối.

  IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

  – Phương pháp điều tra.

  – Phương pháp nghiên cứu.

  – Phương pháp kiểm tra, đánh giá.

  – Phương pháp thống kê.

  – Phương pháp phân tích và tổng hợp.

  – Phương pháp tổng kết và rút kinh nghiệm

  V. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

  – Chất lượng đội ngũ giáo viên có chuyển biến hơn, số lượng giáo viên dạy tốt tăng lên, giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cũng tăng hơn những năm trước.

  – Công tác quản lí, chỉ đạo giữa tổ chuyên môn và ban giám hiệu có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

  – Chuyên môn giáo viên được nâng lên, dẫn đến chất lượng giáo dục cũng được cải thiện hơn.

  – Giáo viên có ý thức tự giác, xác định vai trò trách nhiệm của mình đối với các cháu, đối với nhà trường, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điều cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

  – Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đã tác động trực tiếp đến giáo viên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng Ủy Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Đề Tài: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện Bình Điền, Hay
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện
 • Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mẫu Giáo Quách Phẩm Bắc
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Bồi Dưỡng Chuyên Môn Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật
 • KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

  Giáo dục mầm non chiếm vị trí quan trọng, là một điểm khởi đầu, đặt nền tảng vững chắc cho trẻ sau này. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ quan trọng, một việc làm có ý nghĩa, là một hướng đi đúng đắn và cũng là nhân tố quyết định cho việc thực hiện các mục tiêu về chất lượng giáo dục trẻ. Vì vậy, tất cả cán bộ giáo viên phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức. Giáo viên phải luôn yêu thương, gần gũi trẻ, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ, đầu tư đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy để thu hút trẻ đến trường, hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm và truyên truyền kiến thức nuôi – dạy trẻ cho các bậc cha mẹ học sinh.

  Giáo dục mầm non là nền tảng sơ khai, nền giáo dục đầu tiên nhằm tác động mạnh vào sự phát triển hình thành nhân cách con người. Giáo dục mầm non là một nền móng giáo dục vững chắc cho nền giáo dục nước nhà, còn được coi là hành trang lí tưởng bước vào cuộc đời của con người. Ta có thể nói giáo dục làm thay đổi con người từ thuở sơ khai đến hiện đại. Muốn hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước thì phải phát triển mạnh mẽ về giáo dục. Hiện nay, giáo dục nước ta đang thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non mới. Đòi hỏi người giáo viên phải có nhiều biện pháp giáo dục nhằm phát huy mọi khả năng sáng tạo của trẻ, nâng cao năng lực tư duy, tích cực chủ động của trẻ. Muốn thực hiện được công việc đó thì công tác nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là vấn đề cấp bách và cần thiết. Làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nâng cao vai trò vị trí của người giáo viên trong xã hội.

  Muốn thực hiện tốt chất lượng nhà trường, người quản lý phải coi công tác bồi dưỡng đội ngũ là nhiệm vụ hàng đầu, là việc làm thường xuyên, xuyên suốt quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

  Người cán bộ quản lý phải là người gương mẫu về mọi mặt, xây dựng cho mình một nề nếp thói quen làm việc có khoa học để có sức thuyết phục đối với giáo viên.

  Phải nắm chắc năng lực của giáo viên để có biện pháp bồi dưỡng đúng lúc, đúng hướng.

  Thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên môn, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh, sinh hoạt có nề nếp, có chất lượng, tạo được khí thế thi đua

  liên tục, thúc đẩy giáo viên luôn có sáng tạo trong chuyên môn.

  Tạo điều kiện cho tập thể giáo viên được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, nâng cao nhận thức bản thân.

  Có sự kiểm tra, đánh giá chính xác để tạo niềm tin đối với tập thể

  Tổ chức nhiều hoạt động giúp giáo viên nâng cao tay nghề: dự giờ, thao giảng, chuyên đề…

  Cần chú trọng động viên khen thưởng kịp thời giúp giáo viên phấn khởi tham gia các phong trào có chất lượng hơn.

  Bồi dưỡng về tinh thần và vật chất, quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh kinh tế của từng giáo viên nhằm tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

  3.Khuyến nghị đề xuất :

  * Đối với ngành giáo dục :

  – Đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng chuyên môn.

  – Tạo điều kiện cho cán bộ cốt cán các nhà trường đi tham quan học tập kinh nghiệm và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

  – Tổ chức một số chuyên đề trọng điểm về bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường

  * Đối với địa phương:

  – Chính quyền địa phương nên tạo điều tham mưu các cấp lãnh đạo để xậy dựng 2 điểm trườngĐại Lan và Xóm Mới đề nhà trường có đủ cơ sở vật chất phụ vụ cho công tác chuyên môn .

  * Đối với nhà trường:

  Nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị .

  – Tổ chức chuyên đề, thao giảng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy và giáo dục trẻ.

  – Thường xuyên kiểm tra, dự giờ thăm lớp để nắm tình hình của giáo viên.

  – Tăng cường mua sắm đồ dùng – đồ chơi ngoài trời mầm non để phục vụ tốt cho việc giảng dạy

  *Đối với giáo viên:

  – Thường xuyên học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn.

  – Tăng cường làm đồ dùng – đồ chơi để có phương tiện giảng dạy phù hợp và thu hút trẻ tham gia học tập.

  Rất mong sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, cũng như hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm các cấp góp ý, để giúp tôi vững vàng hơn trong công tác quản lý và có thêm những biện pháp mới chỉ đạo giáo viên đạt hiệu quả cao hơn ở những năm tiếp theo.

  Xin chân thành cảm ơn !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng Ủy Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Đề Tài: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện Bình Điền, Hay
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện
 • Bắc Ninh: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện Tuyến Huyện
 • Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mẫu Giáo Quách Phẩm Bắc
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Bồi Dưỡng Chuyên Môn Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật
 • Nhiều Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật
 • Bước vào thế kỷ 21, Việt Nam trên con đường phát triển hội nhập vào thế giới, cả nước đang tích cực phấn đấu cho tương lai tươi sáng và vững chắc. Do đó việc quan tâm và đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non có vị trí quan trọng, là khâu đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ vào lớp 1. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc học mầm non là một bậc học đã có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có trách nhiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ mai sau. Thấy rõ tầm quan trọng đó, những năm gần đây Bộ Giáo Dục luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xã hội.

  Trong báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng đã trình bày tại đại hội toàn quốc lần thứ IX có đoạn: ” Chăm lo phát triển mầm non, mở rộng hệ thống nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo trên mọi địa bàn dân cư, đặc biệt là nông thôn và những vùng khó khăn “. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, đòi hỏi các ban ngành đặc biệt là các cơ sở trường mầm non cần nghiêm túc nghiên cứu mục tiêu, nhiệm vụ của ngành để có biện pháp thực hiện đạt kết quả tốt, một trong các mục tiêu đó là: ” Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo mục tiêu đào tạo của ngành “. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập mà phương pháp dạy học đó là cách thức tổ chức các hoạt động học tập của giáo viên nhằm giúp trẻ đạt được các mục tiêu đề ra .

  Nói đến chất lượng chuyên môn trong trường mầm non tức là nói đến chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Đó là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục mầm non, vì họ là người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, là lực lượng chủ yếu thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, người giáo viên cần phải luôn luôn rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng sư phạm. Điều đó chứng tỏ rằng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường mầm non là hết sức cần thiết mà người cán bộ quản lý phải có trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non. Hơn giáo dục mầm non là giáo dục tự nguyện không bắt buộc. Vì vậy, để thu hút trẻ tới trường mầm non, phải để trẻ đi học có chất lượng, phát triển về mặt trí tuệ, thể lực hơn hẳn các em khác không được đi học, đội ngũ giáo viên mầm non trẻ cần không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bản thân mỗi người quản lý đều suy nghĩ: làm thế nào để đơn vị mình trở thành một đơn vị tốt. Muốn thế trước hết phải có đội ngũ mạnh.

  Trẻ ở tuổi mầm non ngoài sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ trẻ ở gia đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của những trẻ đến trường mầm non là đội ngũ giáo viên mầm non.

  Bản thân mỗi người quản lý đều suy nghĩ: làm thế nào để đơn vị mình trở thành một đơn vị tốt. Muốn thế trước hết phải có đội ngũ mạnh.

  Trẻ ở tuổi mầm non ngoài sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ trẻ ở gia đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của những trẻ đến trường mầm non là đội ngũ giáo viên mầm non.

  Từ nhận thức trên là một cán bộ quản lý,tôi đã xác định, việc xây dựng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà mình không được phép sao nhãng, phải bằng mọi cách để xây dựng một đội ngũ có đủ trình độ năng lực, sức khỏe mẫu mực, có đủ khả năng chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu hiện nay.

  Vì vậy, là một Phó hiệu trưởng trường Mầm non còn nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên mới tuyển nhiều, trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất đồ chơi trong lớp mầm non còn nhiều thiếu thốn, việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ là công việc thường xuyên của người quản lý; vì vậy, bản thân tôi luôn suy nghĩ, tìm ra một số biện pháp để bồi dưỡng chuyên cho đội ngũ giáo viên của đơn vị, và đó cũng chính là lý do tôi chọn đề tài : “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non Duyên Hà”.

  *Mục đích của đề tài:

  – Nhận thấy được thực trạng của trường để đưa ra các giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo viên.

  – Tạo tiền đề giúp cho đội ngũ giáo viên mầm non có được những giải pháp cơ bản trong công tác nâng cao chất lượng chuyên môn cho nhà trường.

  – Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cũng nâng cao được chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ cho trường mn Duyên Hà .

  Đánh giá được thực trạng của công tác chuyên môn trong trường mầm non Duyên Hà.

  – Tìm ra được hệ thống các biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non Duyên Hà.

  *Đối tượng nghiên cứu:

  Đội ngũ giáo viên ở trường mầm non Duyên Hà.

  *Phạm vi áp dụng:

  – Trường mầm non xã Duyên Hà- Huyện Thanh Trì- Hà Nội, năm học 2014

  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I.Cơ sở lý luận :

  Thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ, là thế kỷ của nền kinh tế trí thức. Đất nước Việt Nam tiến tới năm 2022 với sự thay đổi của nền kinh tế, xã hội và công nghệ cùng với nó là hình ảnh người công dân Việt Nam mới với trình độ học vấn cao, năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý thông tin, có khả năng tự lựa chọn và giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Trách nhiệm này đòi hỏi ngành giáo dục phải có đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên giỏi, vì đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở các Trường Mầm non. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục để theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, có lương tâm nghề nghiệp và nhân cách nhà giáo, có lòng nhân ái tận tuỵ, thương yêu trẻ hết mình, những điều đó được thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để cải tiến nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ của mỗi giáo viên. Làm sao để thúc đẩy bản thân mỗi giáo viên đều phải suy nghĩ làm thế nào để đưa trường mình trở thành một đơn vị tốt, muốn thế trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

  Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của đội ngũ, giáo viên là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng giáo dục ở mỗi nhà trường chính vì vậy mà tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng giáo viên để trường có một đội ngũ, giáo viên đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng chuyên môn cao, có lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy say sưa với công việc, coi trường như nhà, quý trẻ như con, có như vậy thì ở nơi đó chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mới đạt hiệu quả cao.

  Ngoài ra giáo viên mầm non phải biết kiên trì chịu khó, linh hoạt trong mọi tình huống giáo dục, nhất là đối với các trẻ cá biệt, trẻ khuyết tật; giáo viên phải tìm ra cho mình một phương pháp giáo dục đối với mọi đứa trẻ. Phải linh hoạt, thay đổi theo từng bài dạy của lứa tuổi khác nhau để trẻ dễ tiếp thu không bị nhàm chán. Giáo viên mầm non còn là một tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ, nhất là công tác xã hội hóa giáo dục đối với ngành học mầm non, giúp các bậc cha mẹ và cả cộng đồng hiểu được tầm quan trọng của ngành học, xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện để đưa trường học phát triển.

  – Để thực hiện được các yêu cầu trên, người giáo viên mầm non phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, thật sự là tấm gương sáng cho các cháu noi theo. Vì vậy phải tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn mạnh về công tác quản lý lớp và các hoạt động phong trào, đạo đức lối sống tốt, để hoàn thành chiến lược giáo dục mầm non năm 2022 mà Đảng ta đã khẳng định.

  – Trường mầm non Duyên Hà nằm ở vùng trũng nhất vùng bãi ven Sông Hồng, thường hay chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

  – Toàn xã có 3 thôn, dân cư không tập chung và rải rác ở nhiều xóm cách xa nhau. Trường có tổng diện tích là 2800m2 được phân bố tại 3 khu Xóm mới, Đại Lan,Văn Khúc.

  Tổng toàn trường 7 phòng học được cải tạo thành 9 lớp học, không có phòng chức năng phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục 430 cháu, 2 lớp nhờ nhà văn hóa thôn.

  Đời sống nhân dân trong xã 2/3 sống bằng nghề nông, làm màu trồng rau nên đời sống gặp nhiều khó khăn

  Đảng viên có 15/53 đ/c = 29%

  – Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên là: 53 đồng chí.

  Trong đó: + Cán bộ quản lý: 3 đồng chí

  + Giáo viên: 33đồng chí

  + Nhân viên: 20 đồng chí

  Trình độ chuyên môn của cán bộ giáo viên nhân viên: Đại học= 10đ/c chiếm 30%, cao đẳng= 5đ/c chiếm 15%, trung cấp= 17đ/c chiếm 51%, 5 đ/c bảo vệ. Trong đó có 18 đ/c đang theo học lớp đại học sư phạm mầm non.

  Trường được sự quan tâm giúp đỡ của Phòng GD&ĐT huyện thanh trị tạo điều kiện giúp đỡ về chuyên môn và tổ tốt các chuyên đề cho đội ngũ giáo viên

  Ban giám hiệu đoàn kết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

  – Trường có phó hiệu trưởng phụ trách mảng chuyên môn riêng, được trang bị máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn .

  – 90% giáo viên là giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ.

  Đội ngũ giáo viên trẻ khoẻ, có lòng yêu nghề, mến trẻ và ham học hỏi, luôn tự bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân.

  Trường có 3 điểm lẻ cách xa nhau, cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn

  Khu Xóm Mới do chưa được xây dựng nên diện tích sân chơi còn chật hẹp

  Khu Đại Lan phòng học xuống cấp các cháu phải học nhờ nhà văn hóa thôn chưa được xây dựng mới

  -Trình độ của giáo viên tuy 100% đạt chuẩn và trên chuẩn cao nhưng năng lực sư phạm không đồng đều, chưa năng động, sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

  – Tổng số giáo viên là 33 đồng chí – trong đó có 7giáo viên mới, vì vậy trình độ chuyên môn chưa cập nhật theo yêu cầu đổi mới của ngành.

  – Đa số giáo viên đều đang đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác.

  – Do hoàn cảnh một số giáo viên có con nhỏ, chưa khắc phục được khó khăn nên việc thích ứng với chương trình mới còn chậm chạp, qua loa, chưa đồng bộ. Một số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về phương pháp” Lấy trẻ làm trung tâm”, nội dung chương trình chưa có sự gắn kết đồng bộ. Các môn học còn độc lập, tách rời, mang nặng cung cấp kiến thức, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, chưa biết tạo môi trường cho trẻ tham quan khám phá mọi lúc mọi nơi.

  – Trường có các điểm lẻ nên việc dự giờ, thăm lớp còn gặp nhiều khó khăn.

  *Đứng trước những khó khăn và thuận lợi như trên, Tôi đã suy nghĩ và đề ra một số biện pháp sau: III. CÁC BIỆN PHÁP 1 . Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

  Với một số trường mầm non, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có thể quan trọng nhưng không phải là nội dung trọng tâm, bởi họ có một đội ngũ giáo viên lâu năm, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, với điều kiện của trường mầm non xã Duyên Hà chúng tôi, một ngôi trường có tỉ lệ giáo viên trẻ chiếm 80% , thì đội ngũ giáo viên chính là vấn đề quan trọng đặt lên hàng đầu, bởi cơ sở vật chất quá nhiều khó khăn, lớp học chật chội các phòng chức năng thì không có, trường không được xây mới do nằm ở vùng bãi vướng mắc luật đê điều vì vậy Để tạo được lòng tin yêu với phụ huynh học sinh thì đội ngũ giáo viên phải tốt. Đứng trước thực trạng tình hình giáo viên trẻ trình độ chuyên môn chưa đồng đều.

  Muốn nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên, người cán bộ quản lý phải xây dựng được kế hoạch chỉ đạo thật cụ thể, rõ ràng, xuyên suốt trong cả một năm học. Khi xây dựng cần bám sát vào nội dung công văn hướng dẫn của ngành, của địa phương và phải phù hợp với năng lực, nhận thức của mỗi người, với điều kiện thực tế của trường.

  Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên đề, dự giờ thăm lớp cho các khối một cách cụ thể theo từng tháng, năm và kế hoạch hội thi cho các cháu cụ thể trong cả năm học.

  Thành lập các ban kiểm tra để phối kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng giáo viên, nhất là trong công tác giảng dạy.ọaTiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên hàng năm cụ thể, chi tiết, công bằng và đúng theo kế hoạch đã đề ra. Ngay từ đầu năm học tôi đã lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

  Nguồn: Thiết bị mầm non hà vũ

  Link tải tài liệu: http://tinyurl.com/chuyenmongiaovien

  Gửi bởi in Tags: Hà Vũ SKKN mầm non

  giao, sang kien kinh nghiem, sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi, sang kien kinh nghiem mam non hay, sang kien kinh nghiem mam non mon van hoc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng Ủy Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Đề Tài: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện Bình Điền, Hay
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môn Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Gợi Ý Các Cách Tăng Doanh Số Bán Hàng Online Cho Website
 • Bí Quyết Tăng Doanh Thu Và Lợi Nhuận Cho Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Tăng Doanh Thu Và Lợi Nhuận Cho Mọi Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Của Nhà Hàng, Điểm Cao!
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Tại Nhà Hàng Chiều Sài Gòn
 • Giải pháp nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh

  Phòng GD & ĐT Bắc Sơn Trường THCS TT Bắc Sơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thị trấn Bắc Sơn, ngày 14 tháng 10 năm 2010 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN tiÕng ANH THCS I .Khái quát tình hình chung 1.Đánh giá chung: Mục tiêu chung của giáo dục bậc phổ thông là : Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . 2,Kết quả giáo dục 3 năm gần đây. – Năm học 2008-2009 : Giỏi : 11% Khá : 17% TB :57% Yếu : 15% – Năm học 2009-2010 : Giỏi : 12% Khá : 18% TB :59% Yếu : 11% – Năm học 2010-2011 : Giỏi : 12,5% Khá : 21,5% TB :56% Yếu : 10% II,Nguyên nhân chất lượng học tập của học sinh còn thấp a/ Đối với học sinh : -Học sinh chưa nhận thức đúng động cơ và mục đích học tập, chưa có quyết tâm và nhiệt tình học tập, môi trường học tập chưa tốt . -Nhiều học sinh học yếu, không theo kịp các bạn trong các môn học tiếng việt chưa đọc thông viết thạo vì thế đọc và viết môn Tiếng Anh càng khó khăn hơn nhiều. (Thiếu kiến thức, kỹ năng, khả năng để học tập lớp đang học : ngồi nhầm lớp) sinh ra chán học, lười học. 1 -Học sinh chưa có phương pháp học tập khoa học, hầu hết là học thụ động, lệ thuộc vào các loại sách bài giải (chép bài tập vào vở nhưng không hiểu gì cả)thi cử thì hay quay cóp. – Chưa có phong trào học nhóm, học tổ do đó không có thời gian nghiên cứu để biến kiến thức của SGK thành kiến thức cho mình, nên khi bị trật bài mẫu, bài tủ thì điểm yếu kém . b/Đối với cha mẹ học sinh: Một bộ phận lớn cha mẹ học sinh xác định mục đích cho con đi học còn lơ mơ, thiếu quan tâm hoặc quan tâm không đúng mức đến học tập của con cái, còn khoán trắng cho nhà trường , sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh chưa tốt vì bố mẹ các em chủ yếu là nông dân. c/ Đối với chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh: Chương trình học còn nặng nề, cung cấp kiến thức sự kiện là chính, nhiều học sinh không theo kịp chương trình, nội dung nhiều trong một tiết học nên giáo viên khó thực hiện đổi mới PP dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của HS vì sợ cháy giáo án. Đề kiểm tra của phòng thì phù hợp với nội dung sách giáo khoa mà các em đã được học còn đề của sở chưa được bám sát trương trình sách giáo khoa nhất là đề thi vào 10 chỉ có những em khá …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Cao Tuổi
 • Vẫn Thiếu Các Biện Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi Tại Cộng Đồng
 • Chia Sẻ Những Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi Hữu Hiệu
 • Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Huy Vai Trò Người Cao Tuổi Trên Địa Bàn Xã
 • Giải Pháp Tưới Cây Tự Động Thông Minh
 • Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Môn Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Và Học Môn Tiếng Anh: Giải Pháp Nào Để Nâng Cao Chất Lượng?
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Tiếng Anh
 • Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Phân Môn Hát Ở Lớp 6
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Skkn Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Trong Trường Mầm Non
 • Thật khó tin khi mà trong thời đại hội nhập toàn cầu, vẫn còn những học sinh coi môn tiếng Anh là “môn phụ” và học theo kiểu uể oải, đối phó. Chỉ đến khi lên đến đại học, ra làm việc, họ mới biết nhìn ra vấn đề, nhưng nhiều khi đã muộn.

  Đã đến lúc cần gióng lên một hồi chuông cảnh báo về chất lượng dạy và học môn tiếng Anh trong trường phổ thông .Hiện nay, môn tiếng Anh đã được đưa vào dạy ở bậc phổ thông, từ THCS đến THPT, một số nơi đã đưa vào chương trình bậc Tiểu học. Môn Ngoại ngữ là một môn thi tốt nghiệp bắt buộc hàng năm. Một số trường đại học sau khi tuyển sinh đã tiến hành khảo sát chất lượng môn Ngoại ngữ, nếu học sinh nào không đạt yêu cầu sẽ không được tiếp nhận vào học. Tuy nhiên, một thực tế là chất lượng dạy học môn Ngoại ngữ trong trường phổ thông trong t æ nh noùi chung vaø ôû tröôøng THPT Nguyeãn Thoâng noùi rieâng coøn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ hội nhập.

  V aäy ñaâu laø nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng treân ?

  – CT-SGK môn TA được xây dựng theo quan điểm giao tiếp với các định hướng cơ bản là hình thành kĩ năng giao tiếp là mục tiêu cuối cùng quá trình dạy học và thể hiện tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong rèn luyện và vận dụng kĩ năng giao tiếp bằng TA.

  – Nội dung chủ điểm gần gủi với cuộc sống, hoạt động thường ngàycủa HS, giúp cho HS có sự hiểu biết tương đối khái quát về đất nước, con người và nến văn hoá của một số nước sử dụng TA.

  – Tuy nhiên, nội dung CT mới, lượng kiến thức nhiều, dàn trãi và nặng đối với đối tượng HS trung bình yếu, và HS vùng nông thôn nhö tröôøng chuùng ta . Nội dung kiến thức trong 1 tiết ( 45 phút ) tương đối nhiều, GV thường phải chạy đua với thời gian để hoàn thành các phần trong tiết dạy và do đó không có thời gian để rèn luyện, củng cố và khắc sâu kiến thức cho HS; Thậm chí có tiết GV phại chạy theo CT, tạo áp lực cho HS, không gây được hứng thú học tập bộ môn cho HS.

  – Bài tập rèn luyện trong SGK phần nhiều được thiết kế theo hình thức tự luận ( TL ) nhưng phần lớn kiểm tra 1 tiết và học kỳ theo hình thức trắc nghiệm khách quan; Điều này thể hiện sự không đồng bộ và bất cập trong giảng dạy và kiểm tra.

  – Một số nội dung chủ điểm còn xa lạ đối với HS vùng nông thôn ( các bài nói về nội dung chiến lược kinh tế trừu tượng trong SGK lớp 12-Economic Reforms sa mạc( Unit 9 – 12 các môn thể thao dưới nước – unit 12- 12 các tổ chức quốc tế, . . . . ) , ñoâi khi đó còn là vấn đề mới mẽ đối với GV, tạo ra một thử thách lớn đối với GV khi thực hiện CT-SGK mới.

  * Đa số giáo viên còn trẻ , tận tâm với nghề , với học sinh .

  * Có 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo và có 2 GV trên chuẩn .

  * Đoàn kết nội bộ cao , nhất trí cao trong mọi công tác .

  * Vận dụng và kết hợp đổi mới PPGD bộ môn , nhiệt tình trao đổi chuyên môn cùng đồng nghiệp để tìm phương hướng giảng dạy coù hiệu quả .

  * Đa số GV nhiệt tình trong giảng dạy , song do chương trình mới nên còn gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong soạn giảng . Chưa truyền thụ hết kiến thức cho học sinh do chưa có kinh nghiệm dạy SGK mới

  * 100 % Gv trong tổ là nữ , hầu hết đều có con nhỏ nên bận bịu với công việc gia đình , không có đủ thời gian học hỏi từ đồng nghiệp trong và ngoài trường dù có thiện chí.

  *Dạy ngôn ngữ nhưng GV Anh văn chuùng toâi gần như bị tách rời giao tiếp, môi trường văn hóa tiếng Anh, chỉ loay hoay với công việc do áp lực thành tích, chỉ tiêu thi đua.

  * Theo thạc sĩ Phạm Tấn, Phó Trưởng khoa Anh văn Trường Đại học Sư phạm chúng tôi trong giảng dạy tiếng Anh cần đảm bảo nguyên tắc 4 L: Học – Sống – Yêu – Cười (Learn – Live – Love – Laugh) thì việc học tiếng Anh mới đạt hiệu quả. Để làm được điều này, GV phải gia công rất nhiều cho bài học nhưng trước những áp lực với GV hiện nay, nguyên tắc 4 L bao giờ mới được áp dụng?.

  * Một số GV chưa đầu tư thoả đáng cho chuyên môn , chưa thật sự chịu khó tự rèn , chưa tạo được sự say mê học tập bộ môn cho học sinh cũng như chưa có biện pháp hữu hiệu trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh . Chưa chú trọng phân hoá đối tượng .

  * Một số Gv còn quá dễ dãi trong việc quản lý , nhắc nhở kiểm tra học sinh , tạo cơ hội chểnh mảng trong học tập cho các em .

  * Tổ trưởng chưa có kinh nghiệm quản lý CM , xử lý vấn đề đôi khi chưa khoa học . Chưa có kinh nghiệm trong công tác ôn thi TN .

  * Trường nằm ở vùng ven thành phố Vl , học sinh đa phần xuất thân từ tầng lớp nông dân , chưa có môi trường và cơ hội thực hành tiếng , chưa vận dụng được nội dung đã học vào thực tế cuộc sông .

  * Chất lượng đầu vào hàng năm của trường thường quá thấp .

  * Nội dung đề kiểm tra một tiết và học kỳ THCS thừờng quá dễ , học sinh đầu cấp chưa đáp ứng được yêu cầu kiểm tra ở đầu năm học khi chuyển từ THCS sang THPT , từ đó tạo ra sự bất mãn , chán và sợ học tiêng Anh , thụ động học tập để đối phó với GV qua những lần KT .

  + Cấu trúc đề KT THCS ( KT 45 phút và thi học kỳ 60 phút , cấu trúc đề , số lượng câu hỏi như nhau .)

  * Chưa thấy được tầm quan trọng của tiếng Anh trong phát triển nghề nghiệp sau này .

  * Đa phần mất kiến thức căn bản từ cấp dưới , ý thức học tập chưa cao , thiếu động cơ , mục đích học tập, chưa tự giaùc học tập , còn trông chờ vào gv và lệ thuộc vào sách học tốt quá nhiều .

  * Học sinh ban KHXH & NV không có , đa số học sinh chọn các môn Toán , lý hoá để thi ĐH nên còn xem nhẹ môn tiếng Anh , chủ trương học sao cho không bị điểm quá thấp khi thi TN là đủ .

  * Kỹ năng làm bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan còn yếu . Kỹ năng phân tích đề và nhận dạng cấu trúc chưa cao . Thái độ làm bài kiểm tra chưa nghiem túc , thể hiện qua việc chọn ngẫu nhiên , không đọc kỹ đề để lựa chọn phương án đúng .

  II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2009- 2010

  1. Giáo dục học sinh nhận thức vị trí và tầm quan trong của việc học tập bộ môn tiếng Anh trên lớp và trong tương lai.

  2. Giáo dục học sinh về ý thức và thái độ học tập bộ môn đúng đắn, nhất là thái độ làm bài thi nghiêm túc và cố gắng hết mình để đạt kết quả khả quan hơn. Thường xuyên rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm,kỹ năng phân tích đề thông qua các bài kiểm tra.

  3. Phân hoá đối tượng học sinh để tổ chức nâng kém hiệu quả hơn, thường xuyên kiểm tra bài các học sinh yếu và lười bằng những biện pháp hữu hiệu, tạo hứng thứ học tập bằng những hình thức khen thưởng, khích lệ các em học chăm hơn. Động viên các em yếu, kém học chăm chỉ và tích cực hơn trong các hoạt động trên lớp.

  4 .Cho các dạng bài tập trắc nghiệm vừa sức học sinh, rèn luyện các dạng bài tập cơ bản lặp đi lặp lại để khắc sâu kiến thức và đảm bảo cho học sinh đạt điểm 5 trở lên. Tranh thủ quỹ thời gian ở nhà của các em giao bài tập về nhà cho các em tự luyện tập thêm.

  5. Tăng cường củng cố kiến thức cho học sinh yếu kém, trao đổi cùng đồng nghiệp những nội dung cô đñong , dễ hiểu và tìm ra PP giúp các em khắc sâu bài học hơn.

  6. Khuyến khích và tổ chức nhóm học tập trên lớp và ở nhà. Rèn luyện nề nếp tự học và tự đánh giá mức độ tiếp thu bài học của mình. Xây dựng môi trường học tập bộ môn tự nhiên và không gây áp lực cho các em.

  7. Kết hợp cả hai chương trình chuẩn và nâng cao để rút ra kiến thức chuẩn truyền đạt cho học sinh ngay từ lớp 10. Giáo viên giảng dạy lớp 12 cần cung cấp và rền luyện cho học sinh kiến thức toàn cấp học để có thể đáp ứng đề kiểm tra trên lớp và học kỳ.

  9. Giáo viên luôn tự rèn luyện, học hỏi thêm về chuyên môn, đầu tư nhiều trong soạn giảng, vận dụng PPDH hiệu quả, tạo sự hứng thú học tập và tích cực hoạt động của học sinh. Học hỏi kinh nghiệm từ các trường có chất lượng cao để từng bước đưa chất lượng của trường đi lên. Giao lưu trao đổi tài liệu, sách tham khảo về bộ môn giữa các trường.

  1. Duy trì việc thông bài nhóm , chú ý đến những tiết khó trong CT .
  2. Tiếp tục thao giảng , dự giờ , chân tình góp ý , rút kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau nâng cao chất lượng BM .
  3. Hướng dẫn một số GV trong tổ sử dung Internet có hiệu quả để truy cập thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy .Giới thiệu những trang WEB học tiếng Anh trực tuyến các kỹ năng , giúp Gv trao dồi trình độ chuyên môn , và có thể tải các bài tập có chất lương phục vụ cho tiết dạy trên lớp – Thực hiện trong những lần họp nhóm CM .
  4. Tổ chức ngoại khoá nâng cao chất lượng cho học sinh 10, 11 vào tuần thứ 2 tháng 12( chuẩn bị kiến thức , rèn kỹ năng làm bài trắc nhghiệm – kế hoạch đính kèm ) – Nhóm trưởng phụ trách
  5. Tổ chức ngoại khóa nâng cao chất lượng cho học sinh khối 12 trong tuần thứ 3 của tháng 2 , và tuần thứ 2 trong tháng 5 . ?( hệ thống hoá chuẩn kiến thức thi TN , rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm ) TT và các GV 12 .
  6. Tổ chức CLB Tiếng Anh , sinh hoạt lần 1 trong tháng 12 – sau khi thi HKI – và 2 lần trong học kỳ II .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bộ Môn Toán
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Internet…
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Nền Epoxy ⋆ Nam Phát Construction
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Nền Epoxy Đạt Chuẩn
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Nền Epoxy Hiệu Quả Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môn Tiếng Anh.

  --- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Giúp Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môn Sinh Lớp 8
 • Đề Tài Những Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dạy – Học Môn Toán Lớp 3 Theo Các Dạng Cơ Bản Nhằm Giúp Học Sinh Tích Cực Hóa Hoạt Động Học Tập
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Tập Làm Văn Lớp 3
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Môn Đạo Đức Lớp 5 Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản
 • Thứ năm – 24/01/2019 20:20

  •  
  •  
  •  

  I. THỰC TRẠNG CỦA BỘ MÔN TIẾNG ANH.

  1. Các mặt tích cực.

   -Từ khi triển khai dạy học bộ môn này cho đến nay trường thu được nhiều kết quả và tiến bộ rõ rệt:

  – Về phía giáo viên: Chất lượng dạy và học Tiếng Anh đã có sự tiến bộ. Chất lượng và số lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn này cơ bản đáp ứng được yêu cầu nội dung chương trình giảng dạy. Đội ngũ giáo viên trẻ, yêu nghề, nhiệt tình trong công tác, luôn cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp hơn với các đối tượng học sinh.

  – Về cơ sở vật chất: đã có phòng học Tiếng Anh.

  2Các mặt hạn chế. 

  Bên cạnh những kết quả đạt được, tuy nhiên trong thực tế hiện nay chất lượng, hiệu quả việc dạy học Tiếng Anh vẫn còn là một vấn đề cần phải tiếp tục đầu tư tìm giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học đối với bộ môn này. Tôi xin đưa ra một vài nguyên nhân để tham khảo, trao đổi:

  Trước hết về phía giáo viên: Giáo viên tuy có nhiều cố gắng trong việc vận dụng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa các hoạt động của học sinh, nhưng giáo viên chỉ có thể áp dụng được đối với một số bài, một số tiết và một số bộ phận học sinh. Nguyên nhân một phần là do sĩ số học sinh đông trong một lớp, một phần do một số giáo viên tuổi nghề còn ít nên chưa có kinh nghiệm giảng dạy nên chất lượng, hiệu quả dạy học của bộ môn này chưa thật sự như mong muốn.

  Về phía học sinh: Bên cạnh những học sinh yêu thích học ngoại ngữ vẫn còn không ít học sinh cảm thấy không thích học hoặc cảm thấy khó khăn trong việc học bộ môn này. Đối với học sinh lớp 3 bắt đầu học Tiếng Anh theo chương trình thí điểm 10 năm thì hơi khó vì các em giờ mới làm quen. Đa phần học sinh ở nông thôn ít có điều kiện tiếp cận với sách tham khảo, các phần mềm học tiếng Anh hay Internet để học Tiếng Anh tốt hơn.

    –  Chất lượng đại trà còn thấp so với các trường trong huyện, chưa có nhiều HS đạt giải cao trong các kì thi Học sinh giỏi Tiếng Anh hay cuộc thi qua mạng

    - Ngoài ra: Chương trình, sách giáo khoa còn nặng, có nhiều bài quá sức học sinh, nhất là đối với các khối 4,5 trở lên. Vì vậy, để truyền tải hết nội dung sách giáo khoa theo phân phối chương trình, giáo viên không thể đi sâu giảng kỹ. Thêm nữa, do môi trường ở nông thôn nên việc vận dụng ngoại ngữ còn rất hạn chế, vì vậy học sinh không có điều kiện để rèn luyện các kỹ năng. Vì thế tôi đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh như sau:

  II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG ANH:

     Trên các cơ sở đã trình bày, tôi xin đưa ra một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng dạy – học Tiếng Anh như sau:

  -Về phía giáo viên: Cần phải yêu cầu giáo viên năng động, tích cực đổi mới phương pháp hơn để tìm ra các cách dạy hay, sáng tạo để làm cho các tiết học sinh động, HS tiếp thu một cách tích cực vì đặc trưng của bộ môn này ở TH là HS học thông qua hoạt động chơi, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ dạy học của mình. Giáo viên cần tích cực dự giờ thăm lớp, học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp của môn TA và các môn học khác. GV phải sử dụng công nghệ thông tin thành thạo để soạn powerpoint or phần mềm sách tiếng anh dạy vì dạy pp này hs sẽ thích học hơn. Mỗi bài học gv phải cho hs luyện nói nhiều để hs tự tin hơn trong giao tiếp và yêu cầu hs viết thuộc từ mới mẫu câu và chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp. Gv tham khảo sách báo và các phần mềm học tiếng anh để dạy và hướng dẫn hs học. Đặc biệt hơn là gv cần tăng cường việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nắm chắc kiến thức để đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 cũng như chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiếng Anh Tiểu học. Cụ thể: đối với giáo viên dạy Tiểu học phải có trình độ năng lực Tiếng Anh tương đương B1 và (B2) của Khung Tham chiếu năng lực ngoại ngữ châu Âu.

  Đối với hs.

  Thứ nhất các em phải học thuộc từ mới mẫu câu và làm bài tập đầy đủ.

  – Khuyến khích hs học qua các phần mềm tiếng anh qua mạng như học tiếng anh 123. Monkey Junier…

  – Yêu cầu hs lập nhiều nick để hs luyện thi ioe ở nhà hoặc ở trường mỗi tuần tuyên dương hs nhiều nick điểm cao dưới cờ.

  – Khuyến khích các em tham gia CLB Tiếng Anh.

  Đối với các nhà trường: Cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng môn TA cũng như đội ngũ GV.

   

  Nguồn tin: Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Skkn Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Môn Thể Dục Và Các Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Ở Trường Tiểu Học
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tiết Học Tin Học Ở Bậc Tiểu Học : Phòng Gd&đt Nam Trực
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Cho Học …
 • Nâng Cao Chất Lượng Đọc, Viết Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 1
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giải Toán Có Lời Văn Cho Học Sinh Lớp 2 – Tiểu Học An Hòa A
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bộ Môn Văn

  --- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên Trong Trường Tiểu Học
 • Giải Pháp Nào Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Giáo Viên Mầm Non?
 • Kiến Nghị Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Giáo Viên
 • Kiến Nghị Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Giáo Viên Phổ Thông
 • Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Giáo Viên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Và Cách Mạng Công Nghiệp 4.0
 • Phòng Giáo dục & Đào tạo Di Linh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trường THCS Nguyễn Du Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………..o0o………..

  CHUYÊNĐỀ : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

  Môn : Văn – Anh

  A. Đặt vấn đề

  Môn Văn – Anh có một vị trí quan trọng đặc biệt trong chương trình của cấp học THCS . Ngoài việc cung cấp kiến thức như các môn học khác, môn Ngữ Văn còn góp phần to lớn trong việc bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cho các em học sinh: biết yêu thương, quý trọng gia đình, thầy cô, bạn bè, có lòng yêu nước, biết hướng tới những tư tưởng cao đẹp như lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng, lòng căm ghét cái ác, cái xấu, bước đầu các em có năng lực cảm thụ các tác phẩm có giá trị nhân văn cao cả; còn môn Anh văn là môn cần thiết cho xã hội ngày nay khi mà chúng ta hội nhập với thế giới.

  Tuy nhiên học Văn – Anh là cả một quá trình tích luỹ lâu dài, không thể học xổi, học dồn mà phải cập nhật từng ngày, từng vấn đề, từng tác phẩm….

  Đây cũng là vấn đề mà giáo viên dạy Văn- Anh , chúng tôi trăn trở. Qua kinh nghiệm trong quá trình dạy học, qua việc tìm hiểu thực tế dạy – học môn Văn- Anh ở trường ,chúng tôi mạnh dạn đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Văn- Anh như sau:

  B. NỘI DUNG :

  I. Nguyên nhân.

  Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng còn thấp thì có nhiều, song theo chúng tôi có một số nguyên nhân chủ yếu sau:

  1.Về phía học sinh.

  – Đa số học sinh còn lười học bài cũ và lười soạn bài nên không chuẩn bị tốt tâm thế cho giờ học. Khi soạn bài ,các em còn lệ thuộc vào các tài liệu học tốt, các bài văn mẫu nên hạn chế năng lực chủ động, sáng tạo trong các hoạt động

  – Một số học sinh không biết sử dụng sách giáo khoa, thậm chí có em không bao giờ đọc sách, kể cả văn bản trong sách giáo khoa.

  -Chất lượng đầu vào lớp 7,8,9 thấp.

  – Khả năng tiếp thu , viết bài còn chậm.

  – Thụ động, thiếu linh hoạt và sáng tạo.

  – Tư duy hạn chế, học bài lâu thuộc.

  – Kĩ năng phân tích đề, hiểu đề còn hạn chế.

  – Nhận thức không đồng đều, nhiều em không có kĩ năng đặt câu, viết đoạn văn, vốn từ nghèo nàn, viết sai chính tả; kĩ năng nhận diện các phương thức biểu đạt, tóm tắt văn bản, bài Tập làm văn các dạng ở một bộ phận học sinh còn yếu.

  – Sống trong môi trường thiếu những hoạt động văn hóa như sinh hoạt câu lạc bộ, thư viện hiếm sách tham khảo. Trong khi đó, nhu cầu văn hóa ngày một nâng cao, trên địa bàn lại xuất hiện nhiều dịch vụ giải trí như : điện tử, game, bi-a ….. Đã làm cho một số em chưa có ý thức học bị lôi cuốn. Thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình, địa phương.

  -Bên cạnh đó, theo đặc thù bộ môn, theo xu thế của xã hội, môn Ngữ văn đang bị mất dần vị thế của nó. Học sinh ít mặn mà với bộ môn văn và chỉ coi môn văn là môn học bắt buộc để thi vào lớp 10.

  2.Đối với giáo viên :

  Đa số giáo viên đều tận tụy với công tác giảng dạy, quan tâm chăm lo đến học sinh nhưng vẫn còn những mặt hạn chế sau :

  – Phương pháp giảng dạy chưa thực sự phù hợp với một bộ phận không nhỏ học sinh yếu, kém dẫn đến chất lượng chưa cao.

  – Việc sử dụng đồ dùng dạy học còn hạn chế, khai thác chưa triệt để, nên ảnh hưởng đến sự tiếp thu bài của học sinh.

  – Việc ứng dụng công nghệ thông tin : Ở một bộ phận không nhỏ giáo viên còn rất hạn chế: Ngại, lười, đi cóp, thậm chí sử dụng giáo án vi tính còn lúng túng, chưa thuần thục, thành thạo thì nói gì đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.

  – Chuẩn bị một giờ dạy chưa có sự đầu tư, nghiên cứu, trăn trở về nội dung của bài, còn quan niệm lên lớp cho xong, hết giờ thì về, nên phương pháp dạy còn gò bó, khô cứng, ít sáng tạo.

  – Thời gian đầu tư cho chuyên môn còn ít do bị chi phối các hoạt động ở trường nhiều , như : hôi họp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Hiệu Quả Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Trong Công Tác Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh
 • Nâng Cao Chất Lượng Môn Tin Học
 • Tìm Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Môn Lịch Sử
 • Giải Pháp Nào Để Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Môn Lịch Sử?
 • Đề Tài: Nâng Cao Chất Lượng Bộ Môn Thể Dục Cho Trẻ
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Quân Khí Phục Vụ Huấn Luyện, Diễn Tập Có Bắn Đạn Thật Ở Học Viện Lục Quân
 • Quân Khu 2 – Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Cho Thực Hiện Nhiệm Vụ
 • Tập Trung Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Một Số Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chi Đoàn Thuộc Đoàn Cơ Sở
 • Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

  HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THCS.

  ĐẶT VẤN ĐỀ:

  Do vậy việc sinh hoạt tổ chuyên môn phải được thường xuyên, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

    Điều 16 trong Điều lệ trường trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02 tháng 04 năm 2007, ghi rõ: “Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

  – Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình, môn học của Bộ Giáo dục – đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường.

  – Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia, đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các qui định của Bộ GD – ĐT.

  – Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên”.

  Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể khẳng định hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như Điều lệ trường trung học đã qui định sẽ góp phần tích cực, khá quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình đổi mới giáo dục.

  Tuy nhiên tổ chuyên môn không phải là cấp cơ sở có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, mà trường trung học là cơ sở giáo dục của bậc trung học, nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Do vậy chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động của nhà trường, vào sự lãnh đạo của Ban giám hiệu. Trong các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Phòng GD & ĐT năm nào cũng chỉ đạo cho các đơn vị, trường học làm tốt công việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng dạy – học, thực hiện đổi mới giáo dục.

  Bản thân đã 22 năm công tác tại Phòng GD&ĐT, phụ trách chuyên môn THCS, trong quá trình thanh kiểm tra, tôi nhận thấy: hoạt động của một số tổ chuyên môn chưa đi vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ chuyên môn còn nặng về giải quyết sự vụ, thi đua ..còn nặng về hình thức ….

  Trước tình hình thực tế công tác chuyên môn của bậc học, trước các đòi hỏi bức bách phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu trong quá trình đổi mới và thực hiện tốt cuộc vận động hai không của Bộ GD – ĐT: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, tôi đã thực hiện một số biện phápđể nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn góp phần trong việc nâng cao chất lượng dạy – học.

  Trong bài viết, chúng tôi xin trình bày: Kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở trường trung học cơ sở.

   B. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

  – Phương pháp quan sát

  – Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm.

  – Phương pháp thống kê.

  C. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

    Để chỉ đạo tốt hoạt động dạy – học phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong trường THCS, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau:

  1/ Biện pháp thứ nhất: Xây dựng ké hoạch của chuyên môn.

  a) Nhà trường phải lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo về hoạt động dạy học và các qui chế chuyên môn. Phân công rõ trách nhiệm trong việc triển khai các văn bản này đến cán bộ, giáo viên một cách đầy đủ, kịp thời

  – Đối với các văn bản về qui chế chuyên môn do hiệu phó chuyên môn triển khai cho tất cả giáo viên trong phiên họp chuyên môn chung toàn trường.

  – Đối với các loại văn bản chỉ đạo về giảng dạy từng bộ môn cụ thể, do tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện.

  – Ngoài ra trong phòng họp của giáo viên, có một số chỗ khá thuận lợi để niêm yết các văn bản chuyên môn quan trọng hay sử dụng; các văn bản chuyên môn mới để cán bộ, giáo viên tiện theo dõi học tập và thực hiện.

  b) Hiệu phó chuyên môn lập kế hoạch kịp thời cho các hoạt động chuyên môn chung toàn trường trong từng tháng, học kỳ và cả năm học, dành thời gian hợp lý cho các tổ chuyên môn sinh hoạt:

  Đây là công việc rất quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn mà Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng GD & ĐT và Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học của trường đề ra. Ngoài công việc thông thường mà người cán bộ quản lý phải làm là: lập kế hoạch cho phần việc được phụ trách trong cả năm học, từng học kỳ, từng tháng, thì một phần việc rất quan trọng là lập được kế hoạch cụ thể trong việc xử dụng thời gian của mỗi ngày thứ 5 trong tuần. Thường nên bố trí thời gian trong ngày thứ 5 hàng tuần như sau:

  + Sáng thứ 5 dành cho các hoạt động: kiểm tra 1 tiết tập trung, họp chung toàn trường, thao giảng và họp tổ chuyên môn.

  + Chiều thứ 5 dành cho việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, dạy tự chọn.

  Do vậy các tổ, chuyên môn luôn có quỹ thời gian cố định, chủ động trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

  Đối với nội dung công việc trong sáng thứ 5, hiệu phó chuyên môn có trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể từng buổi ngay từ đầu mỗi học kỳ; có thể tạm gọi đây là: “Kế hoạch họp và kiểm tra chung toàn khối” trong từng học kỳ của năm học. Trong kế hoạch này ghi rõ từng buổi sáng thứ 5 làm những việc gì: Tiết 1, 2 đa phần dành cho kiểm tra 1 tiết tập trung theo khối. Từ tiết 3 đến tiết 5 dành cho việc thao giảng, họp toàn trường, họp tổ chuyên môn.

  Kế hoạch tổ chuyên môn được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường. Khi xây dựng cần căn cứ vào điều kiện thực tiễn, tình hình đội ngũ giáo viên, điều kiện về cơ sở vật chất và đối tượng học sinh trong trường.

  Trong kế hoạch tổ chuyên môn thì nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là một phần quan trọng. Nội dung này phải thể hiện được những công việc cần làm cho cả năm học và bổ sung những vấn đề mà nhà trường chỉ đạo, như tăng cường biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu sau mỗi lần kiểm tra định kì, dạy học theo nhóm đối tượng học sinh, những vấn đề giáo viên chưa nắm vững hoặc gặp khó khăn trong quá trình giảng dạy. Đặc biệt quan tâm đến những giáo viên mới ra trường hoặc năng lực chuyên môn còn hạn chế.

  Dựa trên cơ sở nhiệm vụ năm học, kế hoạch của nhà trường để phân công nhiệm vụ theo năng lực và chuyên môn đào tạo của giáo viên.

  Trong sinh hoạt nhóm chuyên môn, các nhóm trưởng chuyên môn phải vạch ra kế hoạch sinh hoạt của nhóm mình dựa trên kế hoạch chung của tổ nhưng đi sâu hơn vào từng bộ môn, từng khối lớp.

  2/ Biện pháp thứ hai: Chỉ đạo nội dung sinh hoạt Tổ chuyên môn.

  Nội dung sinh hoạt chuyên môn cần đi sâu tập trung vào các vấn đề sau:

  – Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học.

  – Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức lớp học phù hợp với từng đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực trong lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kĩ năng của học sinh, chú trọng đến kĩ năng tổ chức giờ dạy, phối hợp các phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh học tập tích cực, tự giác, chủ động và phát huy được khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.

  – Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  – Đánh giá xếp loại học sinh, dự giờ rút kinh nghiệm, tổ chức chuyên đề, sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường …

  – Học tập, bồi dưỡng chuyên môn bằng các hình thức khác như xem băng hình, đọc sách trong thư viện nhằm tăng vốn hiểu biết của giáo viên, nghiên cứu các bài viết, các chuyên đề trên các tạp chí chuyên ngành như tạp chí Giáo dục, thế giới trong ta, báo giáo dục – đào tạo, văn học tuổi trẻ, thông tin khoa học giáo dục đào tạo Hà Tĩnh, các sáng kiến kinh nghiệm do Sở phát hành, khai thác thông tin trên mạng và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp trong và ngoài trường.

  – Nghiên cứu, học tập các văn bản chỉ đạo, tìm hiểu tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương Ưu tiên cho những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

  * Các hình thức sinh hoạt chuyên môn

  Sinh hoạt qua dự giờ thăm lớp:

  – Cả tổ, nhóm chuyên môn dự giờ 1 tiết (thường vào buổi chiều)

  + Thực hiện các bước lên lớp.

  + Nội dung kiến thức

  + Phương pháp dạy học.

  + Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học.

  + Phân phối thời gian hợp lý

  + Liên hệ thực tế

  + Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục giới tính, giáo dục đạo đức cho học sinh

  + Phát huy năng lực, trí tuệ cho học sinh.

  + Học sinh hiểu nội dung kiến thức và kỹ năng.

  – Trao đổi các phương pháp soạn giáo án, dạy một bài trình chiếu điện tử đảm bảo chất lượng, có hiệu quả trong giảng dạy.

  – Trao đổi các văn bản chỉ đạo củ … i giáo viên bộ môn nhập ngay điểm vào sổ điểm chính và vào máy tính.

  h/ Bước 5: Giai đoạn rút kinh nghiệm

  – Để phục vụ cho việc theo dõi, lưu trữ, rút kinh nghiệm về chất lượng dạy – học sau mỗi lần kiểm tra cần in bảng thống kê kết quả từng bài kiểm tra 15 phút, 45 phút và kiểm tra học kỳ theo từng khối lớp. Sau đó giao các bảng thống kê này cho tổ và nhóm chuyên môn lưu trữ, phục vụ cho việc sinh hoạt tổ nhóm.

  – Trong họp tổ, nhóm chuyên môn phải rút kinh nghiệm qua từng bài kiểm tra: từ khâu ra đề kiểm tra, coi và chấm bài, kết quả bài làm của học sinh. Từ đó các giáo viên trong tổ, nhóm cùng nhau trao đổi thống nhất: nội dung, phương pháp, yêu cầu trong việc dạy các bài tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy – học.

    3.2/ Đối với các bài không kiểm tra 1 tiết tập trung:

  Tất cả các bài kiểm tra từ 15 phút trở lên mà không có trong kế hoạch kiểm tra chung thì giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra theo đúng kế hoạch kiểm tra của tổ chuyên môn; đề kiểm tra do giáo viên bộ môn ra, sau khi kiểm tra xong thì lưu đề và đáp án tại hồ sơ của tổ, nhóm chuyên môn.

  Với cách làm như thế này, dù không được kiểm tra chung, nhưng việc tổ chức kiểm tra viết từ 15 phút trở lên của tất cả các bộ môn đều được chỉ đạo thống nhất về thời gian, nội dung và yêu cầu kiểm tra. Các đề và biểu điểm đáp án của các bài kiểm tra được lưu tại hồ sơ tổ, nhóm, chính là các tư liệu chuyên môn khá quan trọng để giáo viên trong nhóm trao đổi học tập.

  Với các biện pháp trong chuỗi biện pháp thứ hai như tôi vừa trình bày đã đạt được những kết quả rất tích cực:

  + Thực hiện được mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, đánh giá học sinh. Kết quả đánh giá thể hiện chính xác trình độ và năng lực học tập của từng học sinh. Các tồn tại, hạn chế khi còn kiểm tra riêng hầu như được chấm dứt hẳn.

  + Điểm số và sổ và máy tính kịp thời, đúng tiến độ.

  + Đã thúc đẩy được các tổ, nhóm chuyên môn sinh hoạt với nhiều nội dung thiết thực, phục vụ cho nâng cao chất lượng dạy – học.

    4/ Biện pháp thứ tư: Tổ chức học tập chuyên đề dạy – học, thao giảng:

  Đây là một hoạt động rất quan trọng của tổ, nhóm chuyên môn, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay: thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, và phương pháp dạy – học; theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.

  – Về phía nhà trường: phân công, theo dõi, động viên giáo viên thực hiện tốt công tác học tập bồi dưỡng thường xuyên trong hè và trong cả năm học.

  – Nhà trường lập kế hoạch và dành thời gian họp để tổ, nhóm chuyên môn triển khai học tập chuyên đề. Sau đó có thao giảng minh họa. Kế hoạch học tập chuyên đề, thao giảng được hiệu phó chuyên môn thể hiện rõ ngay từ đầu học kỳ trong : “Kế hoạch họp và kiểm tra chung toàn khối sáng thứ 5 hàng tuần”. Song song với việc tổ chức thao giảng tập trung, nhà trường luôn yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch “Dự giờ theo chỉ đạo của tổ chuyên môn”. Hàng tuần tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch và phân công nhóm giáo viên dự giờ đồng nghiệp theo thời khoá biểu chính khoá, nhằm tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy, đặc biệt là các bài khó dạy, các dạng bài quan trọng. Chỉ đạo mỗi môn/ khối lớp ít nhất 1 tuần phải thực hiện 1 tiết dự giờ theo chỉ đạo của tổ chuyên môn.

  Để tiện việc chỉ đạo theo dõi hoạt động này nhà trường cần in sẵn, phát cho mỗi tổ chuyên môn 1 tập: “Sổ phân công Thao giảng – Dự giờ”

   5/ Biện pháp thứ năm: Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng họp tổ chuyên môn.

  – Nhà trường lên lịch họp tổ chuyên môn ngay từ đầu học kỳ (Kế hoạch này nằm trong kế hoạch họp và kiểm tra chung mà tôi đã trình bày) đảm bảo đúng yêu cầu: bình quân 1 tháng tổ chuyên môn họp 2 lần trong buổi sáng thứ 5.

  – Về nhóm chuyên môn ( dành cho tổ có nhiều bộ môn) trong một vài năm gần đây và hiện nay, ngành giáo dục đang thực hiện việc đổi mới sách giáo khoa và chương trình nhằm nâng cao chất lượng dạy – học. Do đó cần phải tăng cường hơn nữa việc họp nhóm chuyên môn.: mỗi nhóm chuyên môn mỗi tuần họp 1 lần với thời gian 1 giờ 30 phút. Lich họp của từng nhóm chuyên môn trong tuần do nhóm chuyên môn thống nhất và báo cáo với tổ chuyên môn và nhà trường.

  + Nội dung: xem xét việc thực hiện chương trình, thống nhất từng tiết dạy của tuần tiếp theo về nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học… yêu cầu tất cả các bài dạy đều được thống nhất trao đổi trong sinh hoạt nhóm. Rút kinh nghiệm qua bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ. Từ đó có phương pháp dạy – học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy – học. Thống nhất kiến thức trọng tâm của từng chương, phần, chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới (nếu có). Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

  Hiện nay mỗi tổ, nhóm chuyên môn có 1 quyển: “Sổ sinh hoạt chuyên môn”, trong đó phần quan trọng là ghi nội dung sinh hoạt chuyên môn của nhóm cho từ 33 đến 35 lần họp trong 1 năm.

  – Về phía nhà trường luôn tạo điều kiện để mỗi tổ chuyên môn đều có chỗ riêng lưu giữ các loại hồ sơ tổ, nhóm hay sử dụng: Sổ kế hoạch hoạt động của tổ, sổ phân công thao giảng – dự giờ, sổ sinh hoạt nhóm chuyên môn

   6/ Biện pháp thứ sáu: Tin học hóa việc cộng điểm, xếp loại, thống kê kết quả học tập của học sinh. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các kết quả đó cho tổ và nhóm chuyên môn.

  Việc sử dụng phần mềm quản lý chất lượng học tập của học sinh. Cho đến nay sau gần 3 năm sử dụng, phần mềm quản lý này đã ngày càng được hoàn thiện và phục vụ rất hữu ích cho công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của nhà trường. Nội dung của phần mềm này rất phong phú, trong bài viết này tôi chỉ nêu một số nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn, cụ thể là:

  – Nhập điểm, cộng điểm trung bình môn của học kỳ, cả năm. Xếp loại học lực của học sinh; kết quả lên lớp, thi lại, ở lại; chương trình in giấy khen.

  – Thống kê kết quả kịp thời ngay khi giáo viên nhập điểm các bài kiểm tra từ 15 phút trở lên. Nội dung thống kê theo từng giáo viên, từng khối lớp và toàn trường. Giáo viên kịp thời cung cấp các bản thống kê này cho tổ và nhóm chuyên môn để phục vụ cho việc sinh họạt tổ.

  7/ Biện pháp thứ bảy Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm một cách khoa học kịp thời.

  Trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, người cán bộ quản lý phải luôn chú ý đến việc phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể. Vì có thể nói: người dạy học là giáo viên – người đánh giá học sinh cũng là giáo viên. Do đó trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, cán bộ quản lý giáo dục phải luôn chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, giáo viên. Đồng thời xếp thời gian một cách khoa học hợp lý để mỗi thầy cô giáo tự đánh giá công tác đã làm được trong từng học kỳ, từ đó đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong học kỳ tiếp theo. Sau đó mỗi tổ chuyên môn họp sơ kết học kỳ và đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học. Trên cơ sở kế hoạch của giáo viên, của tổ chuyên môn, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và các biện pháp chính nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học kỳ tiếp theo. Đối với học kỳ I công việc này thường hoàn thành trong tuần 18 và nửa đầu của tuần 19. Với cách làm này chúng tôi không áp đặt chỉ tiêu cho từng giáo viên nhưng vẫn phát huy tốt phong trào thi đua dạy và học đi vào thực chất, không chạy theo hình thức.

  C. HIỆU QUẢ:

    Từ khi thực hiện các biện pháp như vừa trình bày ở trên, hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và kết quả dạy học ở các trường THCS toàn huyện có nhiều sự chuyển biến tích cực, cụ thể như sau:

  – Hoạt động của tổ nhóm chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng của từng môn học để nâng cao chất lượng dạy – học.

  – Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn chung toàn trường song vẫn tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong hoạt động của từng tổ, nhóm chuyên môn phù hợp với đặc trưng của bộ môn.

  D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

    Qua thực tiễn công tác, tôi rút ra các bài học kinh nghiệm sau trong công tác chỉ đạo chuyên môn trong trường trung học cơ sở:

  – Hiệu phó chuyên môn làm việc phải có kế hoạch, khoa học, kịp thời, sát với thực tế, từ đó mới tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động một cách khả thi.

  – Nhà trường cần bố trí thời gian một cách hợp lý, tương đối cố định để các tổ chuyên môn hoạt động. Cần có chỉ đạo, định hướng để họp tổ, nhóm chuyên môn, tránh sa đà vào giải quyết công việc mang tính chất hành chính, sự vụ mà chủ yếu là các nội dung nhằm nâng cao chất lượng dạy – học.

  – Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy- học là một trong công tác quan trọng nhất của người làm công tác quản lý; do vậy cần tập trung xây dựng và có nhiều biện pháp phù hợp để kết quả kiểm tra phản ánh đúng thực chất. Từ đó mới có các giải pháp đúng, khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

  – Qua mỗi hoạt động, trong từng giai đoạn cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, từ đó điều chỉnh phương pháp, biện pháp cho phù hợp.

  – Chỉ đạo và nâng cao chất lượng họp tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học là công tác quan trọng thường xuyên của người làm công tác quản lý trường học.

  – Nhà trường cần soạn thảo sẵn các loại hồ sơ, biểu mẫu một cách khoa học để thuận lợi cho giáo viên và tổ nhóm chuyên môn sử dụng cũng như thuận lợi cho việc kiểm tra đánh giá của lãnh đạo.

  Xin chân thành cám ơn !

  Krông Búk, ngày 30 tháng 4 năm 2010

  PHẠM THÀNH NGỌC

  ( Phó Trưởng phòng )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Lực, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Thi Hành Kỷ Luật Của Đảng
 • Mô Hình Câu Lạc Bộ Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư
 • Hưng Yên Đưa Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư Vào Thực Tiễn Công Tác Đoàn
 • Nhiều Chuyển Biến Tích Cực Qua Thực Hiện Đề Án Công An Xã Chính Quy
 • Nâng Cao Vai Trò Của Công An Xã Ở Địa Bàn Nông Thôn .công An Tra Vinh
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chuyên Đề

  --- Bài mới hơn ---

 • Chào Mừng Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii Của Đảng:nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chuyên Đề
 • Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chuyên Đề Ở Đảng Bộ Huyện Phú Riềng
 • Minh Long: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi, Tổ Hội Gắn Với Đẩy Mạnh Các Phong Trào Thi Đua Trong Nông Dân
 • Hội Nông Dân Tỉnh Bắc Giang
 • Củng Cố Tổ Chức Hội Và Nâng Cao Chất Lượng Hội Viên
 • Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thời gian qua 100% các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến tích cực. Tuy vậy vẫn tồn tại khuyết điểm: Một số cấp ủy, Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa khoa học, còn lúng túng trong việc điều hành sinh hoạt chi bộ; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao, nội dung đơn điệu, phần lớn tập trung vào kiểm điểm nhiệm vụ tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng sau, đôi khi quá đi sâu vào nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt là khuyết điểm “Đa số các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều, có số ít chi bộ chưa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề”.

  Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI) và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 cho các đại biểu. Ảnh: Đức Linh

  Trước yêu cầu của tình hình mới, đặc biệt là yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng là yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ trung tâm của công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn hiện nay các cấp ủy, chi bộ cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó cần thực hiện đúng những nội dung chủ yếu: Đảm bảo duy trì, tổ chức sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng; xác định đúng nội dung sinh hoạt, lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp; gắn nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ với chương trình công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Để sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đảm bảo chất lượng, hiệu quả đáp ứng được những nội dung trên, cấp ủy, chi bộ cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

  Thứ nhất: Cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ, phải làm cho cán bộ đảng viên thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “Chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan, đơn vị”, mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, có ý thức xây dựng để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, chất lượng cao, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.

  Thứ hai: Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ ngay từ đầu năm, kế hoạch xác định rõ thời gian, nội dung cụ thể cho các kỳ sinh hoạt chi bộ, ít nhất một quý phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần. Từ đó tạo ý thức tự giác cho mỗi cán bộ đảng viên, chủ động sắp xếp bố trí công việc hợp lý để dự sinh hoạt đầy đủ, có thời gian suy nghĩ tự kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ được giao để báo cáo trước chi bộ. Mặt khác, cấp ủy cũng chủ động trong việc chuẩn bị trước nội dung sinh hoạt góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

  Thứ tư: Thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cấp ủy chi bộ đảm bảo đủ về số lượng, có chất lượng. Đây là vấn đề quan trọng trong việc bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi bộ. Người được bầu vào cấp ủy phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có tín nhiệm với quần chúng, đảng viên. Nên cơ cấu Bí thư chi bộ đồng thời là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tạo điền kiện lãnh đạo triển khai công tác Đảng gắn với công tác chuyên môn có hiệu quả. Cấp ủy chi bộ phải được bồi dưỡng, tập huấn để nắm vững nghiệp vụ công tác Đảng, quy trình, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ. Chú trọng đánh giá hoạt động của đội ngũ cấp ủy chi bộ để kịp thời động viên, biểu dương những đồng chí tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm để vận dụng học tập, từ đó góp phần đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

  Thứ năm: Đảng ủy cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời hướng dẫn cấp ủy chi bộ; coi trọng sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng điển hình, kinh nghiệm của những nơi làm tốt, kịp thời uốn nắn những sai sót, trong việc duy trì và tổ chức sinh hoạt, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp tổ chức, tư tưởng cơ bản chi phối toàn bộ hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Qua đó bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc và phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Vì vậy thực hiện tốt các nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề càng trở lên cần thiết, đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Liên Hiệp Khoa Học Kinh Tế
 • Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm, Tăng Tính Chuyên Nghiệp Của Ngành Du Lịch
 • Chuyên Nghiệp Hóa Và Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Du Lịch
 • Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Tại Công Ty Vitours
 • Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Du Lịch
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100