Giải Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí

--- Bài mới hơn ---

 • Tiểu Luận Nguồn Gốc, Tác Nhân, Tác Hại Của Ô Nhiễm Không Khí Với Con Người Và Môi Trường, Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Không Khí
 • Khắc Phục Ô Nhiễm Tại Các Khu Công Nghiệp: Bài 2
 • Ô Nhiễm Môi Trường Quanh Các Khu Công Nghiệp
 • Biện Pháp Phòng Chống Kiểm Soát Suy Thoái, Sự Cố Và Ô Nhiễm Môi Trường
 • Danh Sách Và Tiềm Năng Của Các Vùng Khu Công Nghiệp Việt Nam
 • Các giải pháp đã triển khai thực hiện

  Thứ nhất, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các khu công nghiệp có quy mô xả thải lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường tại địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường) và Trung ương (Tổng cục Môi trường). Vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 3 tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, trong đó có mở rộng các đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục để kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường.

  Thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật giảm thiểu ô nhiễm không khí như: Quy định về trách nhiệm và một số biện pháp quản lý chất lượng không khí trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải và giám sát chất lượng không khí xung quanh; Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tăng cường năng lực quan trắc, cảnh báo, giám sát chất lượng môi trường, trong đó có môi trường không khí.

  Thứ ba, các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương cũng đã tham mưu và tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án như: Đề án “Kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố”.

  Thứ tư, trước tình hình gia tăng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ TN&MT đã có văn bản gửi các Bộ, ngành và 02 thành phố này. Theo đó, đã yêu cầu thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường không khí và xử lý các điểm nóng môi trường không khí. Yêu cầu các địa phương cần tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để điểm nóng về ô nhiễm bụi; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho UBND cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, vận động người dân không đốt rác, rơm rạ sau thu hoạch; tăng cường tần suất quan trắc để kịp thời đưa ra cảnh báo cần thiết đối với người dân; triển khai nghiêm túc Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí.

  Thứ năm, các địa phương cũng đã cải thiện từng bước chất lượng môi trường không khí trên địa bàn. Ví dụ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ từ việc ban hành các chỉ thị, quy định và tổ chức các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát các nguồn thải từ phương tiện giao thông, công nghiệp.

  Thứ sáu, hoạt động quan trắc chất lượng không khí tại các đô thị lớn trong thời gian qua để cung cấp thông tin cảnh báo chất lượng không khí tới người dân, cộng đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ở cấp quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang triển khai chương trình quan trắc môi trường không khí tại 03 vùng Kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam; một số chương trình quan trắc của các Bộ, ngành. Ở cấp địa phương, chương trình quan trắc môi trường, trong đó có môi trường không khí cũng được triển khai định kỳ hàng năm. Hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động cũng đã đầu tư phát triển khá mạnh mẽ cả ở trung ương và địa phương. Các số liệu quan trắc chất lượng không khí cũng đã được công bố trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử.

  Giải pháp trong thời gian tới

  Để kiểm soát được chất lượng không khí tại của Việt Nam nói chung và tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo Chính phủ đề xuất các giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện như sau:

  Bộ Tài nguyên và Môi trường:

  Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên trong Quyết định số 985a/QĐ-TTg; xây dựng, ban hành quy định và hướng dẫn kỹ thuật về Kế hoạch quản lý chất lượng không khí của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn về đánh giá, xác định, kiểm kê và kiểm soát nguồn thải bụi PM10 và PM2.5.

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; yêu cầu chủ dự án các công trình đầu tư xây dựng phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động thi công, xây dựng.

  Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, đưa các điều khoản sửa đổi về bảo vệ môi trường không khí, giám sát, kiểm soát, đánh giá chất lượng môi trường không khí trong sửa đổi Luật bảo vệ môi trường năm 2014; chú trọng phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; thiết lập các hàng rào kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới.

  Xây dựng, thiết lập được mạng lưới các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục đủ lớn, đảm bảo cho việc quan trắc, thu nhận, truyền dẫn số liệu giúp các cơ quan quản lý có thể theo dõi, giám sát, cảnh báo, dự báo được chất lượng môi trường không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn; đa dạng hoá phương thức công bố thông tin về chất lượng môi trường nói chung, môi trường không khí nói riêng.

  Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố kiểm soát chặt nguồn khí thải gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn do giao thông; quản lý chất lượng phương tiện giao thông, đặt biệt là kiểm soát được khí thải của ô tô, xe máy; có biện pháp xử lý hiệu quả bụi và tiếng ồn phát sinh từ phương tiện giao thông, tăng cường sử dụng nhiên liệu sạch, phát triển hạ tầng giao thông đô thị bền vững, quy hoạch hợp lý các tuyến giao thông đô thị, tăng mật độ cây xanh, áp dụng các biện pháp giảm tắc nghẽn giao thông, giảm thiểu tiếng ồn đô thị, v.v….;

  Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, đặc biệt trong công tác lập và phê duyệt quy hoạch; kiểm soát chặt hoạt động của các dự án sản xuất công nghiệp từ giai đoạn lập, thi công và vận hành chính thức, nhất là các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như nhiệt điện than, xi măng, khai thác và chế biến khoáng sản, dầu khí, sản xuất hóa chất và phân bón, sản xuất thép và luyện kim, sản xuất bột giấy, dệt nhuộm và thuộc da,…;

  Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND các tình/thành phố kiểm soát khí thải, bụi và tiếng ồn do hoạt động xây dựng tại các thành phố lớn, đặc biệt là khu vực xây dựng các khu dân cư cao tầng; kiểm soát, quản lý chặt nguồn phát sinh bụi, tiếng ồn từ công trình xây dựng bao gồm cả các công trình xây dựng trong giao thông (đường sắt đô thị, đường trên cao); nghiên cứu, sử dụng vật liệu chống ồn để xây dựng đường xá, tường cách âm, chống ồn tại các công trình xây dựng;

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố kiểm soát các hoạt động xử lý phụ phẩm, sản phẩm thải sau thu hoạch đảm bảo được xử lý an toàn, đúng quy định; làm tốt công tác tuyên truyền với người nông dân đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp đúng quy định bảo vệ môi trường;

  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  Phát huy vai trò then chốt trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, giám sát chất lượng không khí, thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm không khí do các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đặc biệt là lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương theo Quyết định số 985a/QĐ-TTg.

  Chú trọng phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm môi trường không khí; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, phương tiện giao thông vận tải, phát triển đô thị trong phạm vi từng địa bàn và kịp thời ứng phó, kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nói chung, môi trường không khí nói riêng.

  Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm xe phương tiện cá nhân, loại bỏ phương tiện cơ giới lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư xây dựng thêm nhiều không gian xanh trong các đô thị. + Đầu tư và duy trì hệ thống quan trắc chất lượng không khí đảm bảo cập nhật chính xác và công bố thường xuyên thông tin chất lượng không khí trên địa bàn. Rà soát, chấn chỉnh tình trạng công bố thông tin không đáng tin cậy về môi trường không khí; hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn thông tin chính thống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Nước?
 • Những Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt
 • Những Biện Pháp Hạn Chế Và Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt
 • Chuyên Đề: Một Số Biện Pháp Giáo Dục Hs Cá Biệt
 • Một Số Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt Ở Trường Thpt Hồng Quang
 • Giải Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Không Khí Khu Công Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Hạn Chế Tai Nạn Giao Thông Vùng Nông Thôn
 • Trung Tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông::5 Giải Pháp Hạn Chế Tai Nạn Giao Thông Ở Nông Thôn
 • Nhiều Giải Pháp Để Hạn Chế Tai Nạn Giao Thông
 • Triển Khai Giải Pháp Hạn Chế Tai Nạn Giao Thông
 • Bài 13: Phòng, Trừ Sâu Bệnh
 • Xử lý khí thải trong nhiều năm qua tuy được quan tâm kịp thời nhưng hầu như hiệu quả đạt được vẫn chưa cao. Trong khi nền kinh tế có sự cải tiến rõ rệt trong nhiều năm qua trước hết phải kể đến phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp cả nước. Nhờ vậy mà số lượng các khu công nghiệp ngày càng được thành lập và không ngừng gia tăng về quy mô hoạt động.

  Thế nhưng bên cạnh những lợi ích to lớn về kinh tế, thì thực trạng ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp ngày càng trở nên nghiêm trọng và hầu như chưa có sự quan tâm đúng mức của các chính quyền địa phương.

  Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí tại khu công nghiệp

  Ngành công nghiệp là nơi phát sinh nhiều khí thải độc hại nhất, đa phần nguồn khí thải phát sinh chủ yếu từ quá trình sản xuất và chế biến. Các ngành công nghiệp được xếp vào danh sách gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất bao gồm sản xuất giấy và bột giấy, mạ kim loại, nhựa, tái chế giấy, dệt nhuộm, dệt may,… Ngoài ra, một số ngành công nghiệm chịu trách nhiệm về phát sinh khí thải chính như công nghiệp hóa dầu, công nghiệp hóa chất, công nghiệp khoáng sản, công nghiệp thực phẩm,…

  Một số thành phần khí thải cần lưu ý có phát sinh từ ngành công nghiệp như SO2, NO x, CO, CO2, bụi, dung môi hóa chất, PM2.5, PM10, hơi axit,… Cần lưu ý xử lý khí thải SO2 vì chúng hầu như đều có mặt trong tất cả các lĩnh vực/ngành nghề có hoạt động đốt cháy nhiên liệu.

  Một số nguồn phát sinh khí thải ô nhiễm tại các khu công nghiệp:

  Giải pháp khắc phục không khí ô nhiễm ở các khu công nghiệp

  • Cần xác định dự án đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, biện pháp BVMT, đồng thời chỉ cho phép thi công đối với các nhà máy nằm trong các khu công nghiệp đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, công nghệ xử lý khí thải.
  • Cần khuyến khích và ứng dụng nhiều công nghệ xử lý khí thải nhà máy hiện đại và tiên tiến nhất nhằm xử lý triệt để nguồn khí thải gây hại đối với môi trường và đe dọa đến sức khỏe con người.
  • Cần nâng cao năng lực, trang bị thiết bị – máy móc để duy trì các hoạt động giám sát tại các KCN nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm khí thải để xử lý môi trường kịp thời.

  Bài viết khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Việc Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Của Thế Hệ Trẻ Ngày Nay
 • Góp Phần Gìn Giữ, Bảo Tồn, Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Truyền Thống
 • Làm Gì Để Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hoá Việt Nam?
 • Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa, Hội Nhập Quốc Tế Hiện Nay
 • Giữ Gìn, Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Là Làm Giàu Sức Mạnh Nội Sinh Cho Đất Nước
 • Tiểu Luận Nguồn Gốc, Tác Nhân, Tác Hại Của Ô Nhiễm Không Khí Với Con Người Và Môi Trường, Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Không Khí

  --- Bài mới hơn ---

 • Khắc Phục Ô Nhiễm Tại Các Khu Công Nghiệp: Bài 2
 • Ô Nhiễm Môi Trường Quanh Các Khu Công Nghiệp
 • Biện Pháp Phòng Chống Kiểm Soát Suy Thoái, Sự Cố Và Ô Nhiễm Môi Trường
 • Danh Sách Và Tiềm Năng Của Các Vùng Khu Công Nghiệp Việt Nam
 • Nêu Các Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường.
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG TIỂU LUẬN MÔI TRƯỜNG & CON NGƯỜI Đề tài:”Nguồn gốc, tác nhân, tác hại của ô nhiễm không khí với con người và môi trường. Biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí”. Nội dung I, Khái niệm II, Nguồn gốc ô nhiễm không khí III, Tác nhân IV, Tác hại V, Thực trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội VI, Thông số ô nhiễm môi trường không khí VII, Biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí Đặt vấn đề Con người sống trên Trái Đất chủ yếu sử dụng không khí, nước và thực phẩm để nuôi sống cơ thể. Mỗi người lớn một ngày hít vào 100 lít không khí và thở ra lượng khí cacbonic cũng nhiều như vậy. Khí cacbonic là khí thải, tụ lại nhiều một chỗ sẽ làm vẩn đục không khí trong phòng, gây khó chịu. Nếu buổi tối đóng kín cửa phòng, khí cacbonic sẽ vẩn đục khắp phòng. Bởi vậy buổi sáng ngủ dậy phải mở cửa để không khí lưu thông, phòng mới sạch được. Nội dung I, Khái niệm -Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc là sự biến đổi quan trọng trong thành phần khí quyển gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và các sinh vật, các hệ sinh thái, gây mùi khó chịu hoặc làm giảm tầm nhìn. Nội dung II, Nguồn gốc của ô nhiễm không khí. 1, Nguồn gốc tự nhiên: – Núi lửa phun ra những nham thạch nóng và nhiều khói bụi giàu sunfua, mêtan và những loại khí khác. II, Nguồn gốc của ô nhiễm không khí. -Cháy rừng thường lan truyền rộng, phát thải nhiều bụi và khí. II, Nguồn gốc của ô nhiễm không khí -Bão bụi gây nên do gió mạnh và bão, mưa bào mòn đất sa mạc, đất trồng và gió thổi tung lên thành bụi. II, Nguồn gốc của ô nhiễm không khí – Các quá trình phân huỷ, thối rữa xác động, thực vật tự nhiên cũng phát thải nhiều chất khí, các phản ứng hoá học giữa những khí tự nhiên hình thành các khí sunfua, nitrit, các loại muối v.v… Các loại bụi, khí này đều gây ô nhiễm không khí. II, Nguồn gốc của ô nhiễm không khí. 2, Nguồn gốc nhân tạo: – Công nghiệp Đây là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất của con người. Các quá trình gây ô nhiễm là quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch: than, dầu, khí đốt tạo ra: CO2, CO, SO2, NOx, các chất hữu cơ chưa cháy hết: muội than, bụi, quá trình thất thoát, rò rỉ trên dây truyền công nghệ, các quá trình vận chuyển các hóa chất bay hơi, bụi. II, Nguồn gốc của ô nhiễm không khí. II, Nguồn gốc của ô nhiễm không khí. – Giao thông vận tải Đây là nguồn gây ô nhiễm lớn đối với không khí đặc biệt ở khu đô thị và khu đông dân cư. Các quá trình tạo ra các khí gây ô nhiễm là quá trình đốt nhiên liệu động cơ: CO, CO2, SO2, NOx, Pb,CH4 Các bụi đất đá cuốn theo trong quá trình di chuyển. II, Nguồn gốc của ô nhiễm không khí. II, Nguồn gốc của ô nhiễm không khí. – Sinh hoạt Là nguồn gây ô nhiễm tương đối nhỏ, chủ yếu là các hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu nhưng đặc biệt gây ô nhiễm cục bộ trong một hộ gia đình hoặc vài hộ xung quanh. Tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu: CO, bụi, khí thải từ các nhà máy, xe cộ,.. III, Tác nhân gây ô nhiễm không khí. Các loại khí oxit: CO, CO2, SO2, NOx… Các hợp chất khí halogen: HCl, HF, HBr Các chất hữu cơ tổng hợp RH, bay hơi xăng, sơn Các khí quang hóa: PAN, O3 Các chất lơ lửng: sương mù, bụi Nhiệt, tiếng ồn, phóng xạ III, Tác nhân gây ô nhiễm không khí. 1,Các chất khí -COx , NOx, SO2 , O3 , Hyđrocacbon , CFC , Khói quang hóa , III, Tác nhân gây ô nhiễm không khí. 2, Bụi và sol khí – Bụi bao gồm các hạt khoáng vô cơ không độc, các hạt hữu cơ như phấn hoa và các chât rắn lơ lửng có thể có tính độc như bụi chì, kim loại nặng,.. -Bụi phóng xạ -Bụi gây nhiều bệnh nguy hiểm – Sol khí là các hạt chất lỏng hoặc rắn cực nhỏ. III, Tác nhân gây ô nhiễm không khí. 3 ,Vi sinh vật gây bệnh -Vi sinh vật xâm nhập vào không khí theo nhiều con đường khác nhau, như trực tiếp từ vật và người mang mầm bệnh, phát tán từ đất,… -Siêu vi khuẩn gây bệnh trong không khí có nhiều loại, trong đó điển hình là siêu vi khuẩn cúm. III, Tác nhân gây ô nhiễm không khí. III, Tác nhân gây ô nhiễm không khí. 4, Tiếng ồn. -Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác nhau, được sắp xếp một cách không có trật tự, gây cảm giác khó chịu cho người nghe, cản trở con người làm việc và nghỉ ngơi, ức chế hoạt động thần kinh gây điếc,… III, Tác nhân gây ô nhiễm không khí. III, Tác nhân gây ô nhiễm không khí. 5, Bức xạ sóng ngắn. -Bức xạ cực tím UV gồm nhiều dải có bước sóng khác nhau UVC, UVB và UVA IV. Một số tác hại của ô nhiễm không khí 1, Mưa axit -Mưa axit là những trận mưa có pH thấp <5,6. Mưa axit xảy ra do sự hòa tan các khí oxit axit (CO2, SO2, NO2) vào nước mưa. -Mưa axit làm cho kim loại chóng bị gỉ mòn, ảnh hưởng tới tuổi thọ và chất lượng các công trình kiến trúc bằng bê tông cốt thép, đường dây điện, hủy hoại tượng đài, kiến trúc,… IV. Một số tác hại của ô nhiễm không khí IV. Một số tác hại của ô nhiễm không khí 2. Gia tăng hiệu ứng nhà kính -Gia tăng hiệu ứng nhà kính gây tăng nhiệt độ trung bình Trái Đất, làm thay đổi ranh giới các đới khí hậu, sinh thái, nông nghiệp, dịch tễ học,…tăng băng tan ở hai cực và trên núi cao, dâng cao mực nước biển trung bình, đe dọa nhấn chìm các vùng đất thấp ven biển…… IV. Một số tác hại của ô nhiễm không khí IV. Một số tác hại của ô nhiễm không khí 3. Sự cố môi trường -Vụ rò rỉ khí MIC (Methyl Iso Cyanate) của liên hiệp sản xuất phân bón ở Bhopal, Ấn Độ năm 1984 làm 2 triệu người bị nhiễm độc, trong đó 5000 người chết, nhiều người bị mù,… – Cháy rừng tại Indonexia năm 1997 gây ô nhiễm bụi khói tại chỗ và lan sang các quốc gia lân cận như Malaixia, Philippin, Singapo, Brunay và Việt Nam, IV. Một số tác hại của ô nhiễm không khí IV. Một số tác hại của ô nhiễm không khí -Các chất ô nhiễm không khí đều gây tác hại đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng mãn tính hay cấp, có thể gây tử vong. -Vú dụ: CO gây ngạt thở có thể dẫn đến tử vong, SO2 gây ra kích ứng đường hô hấp, viêm loét phế quản và phổi; buuij chì gây ra tổn hại gan, thận, hệ thần kinh; các hạt bụi nhỏ gây hủy hoại phổi, ung thư phổi. IV. Một số tác hại của ô nhiễm không khí Ví dụ: Sương khói ở Luân Đôn năm 1952 gây tử vong 5000 người. V, Thực trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội -Phần lớn các xí nghiệp, công nghiệp nhà máy đều sử dụng thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, đặc biệt là các đơn vị sản xuất nhỏ. -Nhà máy điện Yên Phụ thuộc quận Ba Đình trước đây là nguồn gây ô nhiễm rất lớn cho các khu vực dân cư xung quanh. V, Thực trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội -Thượng Đình – Khu công nghiệp lớn nhất Hà Nội gồm 22 xí nghiệp, nhà máy lớn, nhỏ trước đây nằm xa khu dân cư, nay hàng loạt khu dân cư xung quanh mọc lên như Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Kim Giang… -Tại một số tuyến đường như Mai Động, Lò Đúc, Minh Khai, Giải Phóng, Ngã Tư Sở Nguyễn Trãi … nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn mức độ cho phép (TCVN – 1995) rất nhiều lần. V, Thực trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội VI, Thông số ô nhiễm môi trường không khí. -WHO ước tính hơn 2 triệu người trên thế giới chết hằng năm vì ô nhiễm không khí ngoài trời và trong nhà, do hít phải những hạt bụi PM10 rất nhỏ, có thể xâm nhập vào phổi và mạch máu, gây ra bệnh tim, ung thư, hen suyễn và các bệnh về hô hấp. Mức ô nhiễm không khí hiện tại trung bình đã gấp 15 lần so với mức gợi ý của WHO. VI, Thông số ô nhiễm môi trường không khí. -Ngưỡng chuẩn mà WHO đề xuất là 20 microgam trong 1m3 (ug/m3). Tuy nhiên, báo cáo của WHO cho thấy ở một số thành phố, mật độ lên tới 300 ug/m3 và rất ít nơi còn đáp ứng được gợi ý của WHO. VI, Thông số ô nhiễm môi trường không khí. -Năm 2008, số người tử vong vì ô nhiễm không khí ngoài trời là 1,34 triệu người. Nếu các quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của WHO, thì khoảng 1,09 triệu cái chết đã có thể được ngăn chặn vào năm này. Số người chết như vậy đã tăng so với dự đoán 1,15 triệu người năm 2004. Việc tăng về số người thiệt mạng do nhiều nguyên nhân, như ô nhiễm tập trung, dân số ở đô thị tăng… VII, Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí 1, Để đảm bảo sự trong sạch cho không khí, cần áp dụng các biện pháp sau đây -Hoàn thiện chính sách, luật pháp về bảo vệ môi trường không khí đô thị đặt các nhà máy xa khu dân cư. – Đổi mới công nghệ. – Sử dụng nhiên liệu sạch. VII, Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí 2, Biện pháp quản lý: – Yêu cầu các công trình xây dựng phải kiểm soát bụi tại các địa điểm thi công và trên các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng. – Quy hoạch hợp lý các tuyến vận chuyển qua tp. – Tăng cường phun nước và quét đường. – Các xe ôtô phải được phun nước, rửa sạch trước khi vào thành phố. Các phương tiện cơ giới phải rửa bánh xe khi ra khỏi công trường xây dựng trong các đô thị. – Kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu nhập khẩu. – Tăng cường kinh phí cho quản lý môi trường không khí VII, Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí 3, Biện pháp kỹ thuật. – Tăng cường phương tiện giao thông công cộng – Thay thế các loại máy móc và dây chuyền công nghệ lạc hậu. -Sử dụng nhiên liệu sạch. – Cải thiện kỹ thuật xe máy. -Giảm ô nhiễm không khí do các hoạt động sinh hoạt tại các khu dân cư. – Tăng mật độ cây xanh trong các đô thị. VII, Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí Xe Yo-Auto của Nga sử dụng nhiên liệu sạch VII, Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí 4, Biện pháp quy hoạch VII, Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí -Không được xây dựng các nhà máy nhiệt điện lớn trong thành phố. -Tạo ra các diện tích xanh rộng lớn trong thành phố thiết lập các dải cây xanh nối liền các khu vực khác nhau của thành phố với các rừng, công viên, tăng diện tích cây xanh cho mỗi đầu người lên trên 50m. -Đầu tư xây dựng: Nhất là đối với mạng lưới đường sá. VII, Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí 5, Biện pháp Y tế-Giáo dục -Cần tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền giáo dục dưới mọi hình thức về vấn đề phòng chống ô nhiễm không khí. -Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đào tạo về môi trường không khí. VII, Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí. 6, Tăng cường sự tham gia của cộng đồng. C: Kết luận. Như vậy, môi trường là không gian sống, là không gian sinh hoạt của con người đặc biệt là môi trường không khí. Các sinh vật có thể nhịn ăn vài ngày chứ không thể nhịn thở vài giây. Vì thế hãy có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí
 • Nêu Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Nước?
 • Những Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt
 • Những Biện Pháp Hạn Chế Và Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt
 • Chuyên Đề: Một Số Biện Pháp Giáo Dục Hs Cá Biệt
 • Giải Pháp “làm Sạch” Ô Nhiễm Không Khí

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Lý Tưởng Làm Sạch Không Khí Đô Thị
 • Giải Pháp Giúp Làm Sạch Không Khí Trong Nhà
 • Boneco P700 Mang Giải Pháp Không Hí Sạch Đến Khách Sạn Nhà Hàng
 • Giải Pháp Cho Vấn Đề Thất Nghiệp Trên Thế Giới
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Giảm Thất Nghiệp Ở Khu Vực Thành Thị Việt Nam
 • GD&TĐ – Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí thời gian qua tại một số địa phương, nhất là Hà Nội và TPHCM có xu hướng gia tăng. Theo kết quả quan trắc, chủ yếu tập trung vào ô nhiễm bụi, đặc biệt là bụi mịn PM2.5, thậm chí vượt quy chuẩn Việt Nam từ 2 – 3 lần. Còn lại các thông số khác như NO2, O3, CO, SO2 vẫn có giá trị đạt quy chuẩn Việt Nam. Giải pháp nào để làm sạch không khí?

  Xe gắn máy là một trong những phương tiện gây ô nhiễm không khí đô thị. Ảnh: TG

  Nồng độ bụi PM2.5 có xu hướng tăng

  Tại cuộc họp do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì với các bộ, ngành, địa phương về giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ: “Hiện tượng ô nhiễm không khí kéo dài tại Hà Nội và các tỉnh lân cận là trong khoảng thời gian từ 1/11 – 15/12 có đến 32/45 ngày (71%).

  So sánh kết quả quan trắc nồng độ bụi PM2.5 các tháng từ 2013 – 2022 cho thấy, tháng 9 đến giữa tháng 12/2019, nồng độ bụi PM2.5 tăng mạnh so với trước đó. Tăng cao so với cùng kỳ các năm từ 2022 – 2022. Xu hướng biến động của bụi PM2.5 tại các thành phố phía bắc Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết khí hậu.

  Mùa đông, có gió mùa Đông Bắc cùng khí hậu khô hanh, lạnh, áp suất cao, khiến cho nồng độ bụi PM2.5 trong không khí cũng sẽ bị tăng cao. Ngược lại, trong mùa hè, các tỉnh thành phía bắc chịu tác động của gió Tây Nam và Đông Nam, thêm vào đó, những cơn mưa rào thường xuyên rửa trôi bụi bẩn trong không khí. Chính vì vậy, nồng độ bụi PM2.5 trong mùa hè giảm nhiều so với mùa đông.

  Thông thường nồng độ bụi PM2.5 tăng cao rõ rệt vào từ 7 – 8 giờ sang và chiều từ 18 – 19 giờ. Giảm xuống thấp nhất vào giữa trưa và ban đêm. Tuy nhiên, trong những ngày xảy ra ô nhiễm không khí thì khoảng thời gian ghi nhận giá trị AQI tăng, duy trì ở mức cao thường là đêm và sáng sớm, do ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết (lặng gió, độ ẩm thấp kết hợp với nghịch nhiệt). Sau đó, khi nhiệt độ trong ngày bắt đầu tăng, AQI giảm dần và thường thấp nhất vào khoảng 15 – 18 giờ.

  Kiểm sát 5 nguồn ô nhiễm chính

  Trên cơ sở số liệu của các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục đặt tại các thành phố Hà Nội và TPHCM cho thấy, trong giai đoạn cuối năm, từ ngày 12 – 15/12/2019, khu vực miền Bắc có thông số bụi PM2.5 cao hơn các khu vực khác.

  Đặc biệt, đã xảy ra một số đợt cao điểm, trong đó đợt ô nhiễm giữa tháng 12/2019 có mức độ nghiêm trọng nhất. Đặc biệt, tại Hà Nội, trong vòng 3 tháng từ tháng 9 – 12/2019 các đợt ô nhiễm không khí tại Hà Nội có xu hướng gia tăng. Liên tiếp trong nhiều ngày giá trị trung bình 24h của bụi PM2.5 vượt quy chuẩn Việt Nam từ 2 – 3 lần.

  Theo phân tích của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 5 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí ở 2 thành phố lớn nhất cả nước. Đó là khí thải từ số lượng lớn các phương tiện cơ giới tham gia giao thông (gần 1,5 triệu ô tô và hơn 14 triệu xe máy), phát thải từ vài nghìn công trình xây dựng, đốt rác và rơm rạ, khí thải từ đốt nhiên liệu hóa thạch, đun nấu bằng bếp than tổ ong (riêng Hà Nội ước tính 60.000 bếp).

  Ông Trần Quang Năng (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia) còn cho biết thêm: “Nguyên nhân khách quan khiến ô nhiễm không khí ở một số tỉnh thành trong cả nước còn do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu trong thời điểm giao mùa, có hiện tượng nghịch nhiệt. Đây là xu hướng chung của các nước trong khu vực (Thái Lan, Iran, Hàn Quốc…) cũng đã xuất hiện các đợt ô nhiễm không khí trong thời gian qua”.

  Nhằm hạn chế ô nhiễm, giữ sạch cho không khí, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra giải pháp trước mắt và lâu dài như: Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị quan trắc. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật môi trường, kiểm soát chặt chẽ công trình xây dựng, phương tiện giao thông, tránh ùn tắc.

  Giữ sạch đường phố, không vứt rác bừa bãi, rửa đường để hạn chế bụi mịn phát tán. Hỗ trợ, kêu gọi người dân bỏ thói quen sử dụng bếp than. Hạn chế phương tiện cá nhân, phát triển giao thông công cộng, trồng nhiều cây xanh…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy Lọc Không Khí Samsung
 • Giải Pháp Không Khí Sạch Cho Bệnh Viện
 • Các Cách Làm Sạch Không Khí Trong Nhà, Trong Phòng Hiệu Quả
 • Giảm Căng Thẳng Trong Công Việc
 • Điện Lực Bắc Quang, Nhiều Giải Pháp Giảm Thiểu Sự Cố Lưới Điện
 • Những Giải Pháp Hạn Chế “ô Nhiễm Ánh Sáng”

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Các Giải Pháp Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Tại Việt Nam
 • Triển Khai Nhiều Biện Pháp Để Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính
 • Việt Nam Chủ Động Các Giải Pháp Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính
 • Tìm Giải Pháp Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Do Giao Thông Đô Thị ​
 • Giải Pháp Cách Âm Hiệu Quả Cho Phòng Ngủ
 • Điện năng và ánh sáng là cơ sở của sự phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu của cuộc sống con người. Nhưng với sự đe dọa của ô nhiễm ánh sáng như hiện nay, các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu các nguồn thay thế, giảm bớt tác hại tiềm tàng do ánh sáng nhân tạo. Một trong những giải pháp đó là đèn led, màu sinh thái.

  Chưa bao giờ các bạn nhỏ tại Thành phố Esenada ở Mexico được nhìn ngắm bầu trời về đêm tuyệt đẹp như thế này. Tất cả là nhờ 25.000 bóng đèn LED công nghệ mới đã được thay thế cho đèn chiếu sáng bình thường.

  Ông Fernando Castro – Nhà thiên văn học, Trạm quan sát thiên văn Mexico: “Khi bạn nhìn được những ngôi sao trên bầu trời đêm, bạn có thể hiểu được đâu là điểm kết nối giữa chúng ta và vũ trụ.”

  Em Leopoldo – Sinh viên: “Trước kia chưa bao giờ em được quan sát sao trong đêm như thế này vì hầu như đứng dưới đường nhìn lên bị chói mắt vì ánh sáng đèn đường. Đây sẽ là trải nghiệm rất thú vị.”

  Đèn LED thông minh này là sáng kiến của các nhà nghiên cứu tại Đài Loan và Mexico, thiết kế đặc biệt chỉ chiếu sáng ở nơi cần thiết, với cơ cấu chiếu sáng 3 phần, trong đó phần đầu tiên là một cụm đèn LED hiệu suất cao. Các bóng này sử dụng thấu kính TIR tập trung ánh sáng theo những tia song song.

  Điều đặc biệt, chỉ số OUF của thiết kế đèn đường LED là từ 51 đến 81%, trong khi đó một bóng đèn đường thông thường loại tốt cũng chỉ đạt hiệu suất 45%. Đèn đường LED chỉ mất 2% lượng ánh sáng theo hướng làm ô nhiễm ánh sáng xung quanh và giảm lượng điện năng tiêu thụ từ 40% – 60%.

  Ông Ivan Barbosa – Chính quyền thành phố Esenada: “Nhờ việc thay thế đèn điện thông thường bằng các bóng đèn LED thành phố đã tiết kiệm được rất nhiều năng lượng và chi phí. Ánh sáng LED cũng không còn gây phiền toái cho người dân.”

  Không chỉ giúp giảm ô nhiễm ánh sáng và đèn LED này còn giúp tiết kiệm năng lượng. Vậy nên, đây là giải pháp rất hiệu quả được nhiều thành phố trên thế giới lựa chọn. Đặc biệt là những thành phố công nghiệp phát triển, nơi phải sử dụng nhiều thiết bị chiếu sáng.

  Nguồn TTXVN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ô Nhiễm Ánh Sáng Làm Hại Sức Khỏe
 • Làm Thế Nào Để Thiết Kế Đèn Đường Led Làm Giảm Ô Nhiễm Ánh Sáng ?
 • Giải Pháp Giảm Ô Nhiễm Ánh Sáng Nhờ Đèn Đường Led ,tin Tức Tổng Hợp
 • Ô Nhiễm Ánh Sáng Là Gì? Cách Giảm Thiểu Ô Nhiễm Ánh Sáng
 • Cần Thực Hiện Nhiều Giải Pháp Để Giảm Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí
 • Ô Nhiễm Không Khí Là Gì? Nguyên Nhân Gây Ô Nhiễm Không Khí

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Chất Lượng Không Khí, Nguyên Nhân Và Giải Pháp
 • Chống “Diễn Biến Hòa Bình”, “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” Trong Nội Bộ
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Xi) Về Đổi Mới Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Tạo Đột Phá Trong Chiến Lược Phát Triển Giáo Dục Nghề Nghiệp Giai Đoạn 2022
 • Những Giải Pháp Hay Trong Phát Triển Đảng Viên Của Đảng Bộ Huyện Vĩnh Lộc
 • Ô nhiễm không khí là gì?

  • Ô nhiễm không khí là sự thay đổi thành phần của không khí. Thể hiện ở chỗ khói, bụi, hơi, khó lạ xâm nhập vào không khí. Làm cho không khí phát sinh mùi, giảm tầm nhìn, gây nên sự biến đổi khí hậu. Đặc biệt, gây nên nhiều tác hại đến cho con người, sinh vật, hệ sinh thái.
  • Với nguyên nhân chính do các hoạt động của con người và các yếu tố tự nhiên gây nên ô nhiễm hiện nay.
  • Với thống kê chưa đầy đủ, ô nhiễm không khí khiến cho hơn 3 triệu người chết mỗi năm. Và Ô nhiễm không khó đe dọa gần như tất cả các thành phố lớn trên thế giớ

  Nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường biển như thế nào?

  Dịch vụ hút hầm cầu tại Đà Nẵng có chất lượng thi công hàng đầu hiện nay.

  Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí?

  Những yếu tố gây nên ô nhiễm môi trường không khí thường có rất nhiều tác động. Nhưng có hai yếu tố chính đó là: yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân tạo (những việc làm của con người) tạo ra. Vậy ta sẽ tìm hiểu những yếu tố này có gì mà gây ra vấn đề báo động trên toàn câu như thế?

   

  Những yếu tố tự nhiên gây ô nhiễm không khí

  • Từ gió bụi:Đây là một trong những tác nhân gây ra chủ yếu và lan truyền ô nhiễm môi trường theo diện rộng. Đa phần các bụi bẩn, các chất khí thải được gió đẩy xa.
  • Từ bão, lốc xoáy:Trở thành một trong những yếu tố gây ra ô nhiễm môi trường vì có khả năng sinh ra khí NOx , có thể kèm theo những bụi mịn (PM10, 5) khi xảy ra bão cát.
  • Từ cháy rừng: Là tác nhân của việc lượng khí Nito Oxit tăng lên trong không khí mỗi năm. Vì quy mô những đám cháy lớn và thời gian dập tắt chúng thường lâu.
  • Từ núi lửa phun trào:khi núi lửa phun trào sẽ bốc lên một lượng khí lớn đa phần có thành phần sulphur dioxide, gây ô nhiễm môi trường và thậm chí tạo nên mưa axit.
  • Từ hiện tượng nghịch nhiệt: Hiện tượng này thường xuất hiện vào khoảng thời gian giao mùa. Hiện tượng nghịch nhiệt tạo ra lớp sương mù tầng thấp . Làm các chất gây ô nhiễm trong không khí bị giữ lại tại tầng khí quyển sát mặt đất, gây ô nhiễm

  Bên cạnh đó, các yếu khác như là chất phóng xạ, sóng biển, các quá trình phân hủy xác động – thực vật,… cũng là những yếu tố gây ô nhiễm không khí. Nhưng đây đều là những yếu tố khách quan nên khó có thể ngăn chặn và loại bỏ chúng.

  Yếu tố nhân tạo gây nên ô nhiễm môi trường không khí

  Con người vừa là yếu tố gây nên nhưng cũng chính là nạn nhân của việc không khí bị ô nhiễm. Bởi vì các hoạt động, việc làm của con người thường tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới việc môi trường bị ô nhiễm

  Hoạt động sản xuất công, nông nghiệp

  • Những khói, bụi, khí thải độc như CO2, CO, SO2, NOx ,… từ các nhà máy góp phần lớn nhất trong việc không khí bị ô nhiễm trên diện rộng. Phân bón có chứa Nitơ ở các trang trại là nguồn phát thải khí ammoniac.
  • Khi quá trình đốt cháy chất thải xảy ra. Sol khí (chất lơ lửng trong không khí với kích thước vô cùng nhỏ, dạng keo, tương đối bền và khó lắng) cũng được hình thành. Đặc biệt, cùng với những chất hữu cơ khó cháy hoặc chưa cháy hết (muội than, bụi…) cũng tổn hại đến sức khỏe của những người dân.
  • Hiện tượng mưa axit cũng bắt nguồn các nguyên nhân trên. Góp phần gây ảnh hưởng không chỉ ở con người mà còn mùa màng, kinh tế.

  Phương tiện giao thông

  • Là một trong những tác nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Các phương tiện đi lại, vận chuyển như ô tô, xe máy,… thường sử dụng nhiên liệu khí đốt để hoạt động.
  • Quá trình hoạt động các phương tiện giao thông đều thải ra lượng lớn khí độc hại như: Bụi, CO,… gây hại đến con người cũng như môi trường.
  • Nhưng ngày này các nước phát triển như Mỹ, Nhật,… đã sử dụng các phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng cho dịch vụ di chuyển như là tàu đệm từ hay xe điện đồng cực từ tính,… để tránh gây ô nhiễm.

  Tuy nhiên ở các nước chưa phát triển hay đang phát triển thì vấn đề này còn tiếp diễn thậm chí đang diễn biến phức tạp do các phương tiện giao thông chưa được cải tiến, còn lạc hậu, lỗi thời.

  Công nghiệp quốc phòng

  Trong quá trình sản xuất, thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm vũ khí đã phát sinh nhiều chất thải. Không những thế các khí độc, chiến tranh hóa học và tên lửa cũng là những yếu tố gây ra sự ô nhiễm.

  Hoạt động xây dựng cơ sở vật chất

  • Các hoạt động xây dựng hoặc phá dỡ công trình dù với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng tiên tiến song nó cũng gây ra ô nhiễm KK nặng nề.Đặc biệt là ở các trung tâm, thành phố lớn.
  • Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất như lò rèn, lò đốt rác,… đều tác động tới tình trạng ô nhiễm ngày càng nhiều.

  Hoạt động sinh hoạt

  • Các hoạt động nấu nướng được sử dụng các nguyên liệu đốt cháy như củi, than,… làm tăng khói bụi và các chất khí độc ra môi trường.
  • Việc này thường thấy ở các nông thôn, hoặc nơi có kinh tế thấp kém.

  Các việc thu gom, xử lý rác thải

  • Nguồn ô nhiễm chính là do khói khí đốt từ rơm rạ và các loại rác thải khác.
  • Các bãi tập kết rác sau khi được xe thu gom và phân loại, họ sẽ đốt để giảm lượng rác bãi chứa vì lượng rác quá nhiều.
  • Điều đó đã và đang làm cho không khí chúng ta ngày càng ô nhiễm một cách nặng nề và nghiêm trọng

  Hậu quả của ô nhiễm môi trường không khí

  Tác động đến động – thực vật

  • Ô nhiễm không khí ảnh hưởng sâu sắc đến với động – thực vật. Các hợp chất nguy hiểm như SO2, NO2,… có thể gây tắc nghẽn khí quản của sinh vật sống.  Làm hư hại, suy giảm hệ thống miễn dịch cũng như các quá trình bên trong cơ thể
  • Các hiện tượng hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí  hậu cũng do ô nhiễm không khí gây nên, đặc biệt có thể tạo ra hiện tượng mưa axit. Hiện tượng này tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên thực vật .
  • Có thể làm ion nhôm giải phóng vào nước làm tổn hại rễ cây. Không chỉ thế mưa axit còn làm giảm hấp thu thức ăn và nước của chúng, và còn ăn mòn lớp phủ bảo vệ lá cây. Từ đó, khiến cây trở nên kém phát triển và chúng sẽ chết dần.

  Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn tác động đến động thực vật như:

  • Bên cạnh đó, khí Flo gây nhiều tai họa hơn cả. Các động vật, đặc biệt thú nuôi bị nhiễm độc do hít trực tiếp hoặc gián tiếp qua các chuỗi thức ăn.
  • Hầu hết các chất gây ô nhiễm không khí đều có tính acid, nếu kết hợp với các giọt nước trong không khí, làm nước có tính axit. Khi những giọt nước mưa ấy rơi xuống sẽ gây hại cho môi trường, giết chết nhiều thực – động vật. Mưa axit cũng làm thay đổi tính chất của nước ở các sông, hồ,…làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các sinh vật ở môi trường nước, hệ sinh thái.

  Tác động đến con người

  Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết. Cơ thể con người chỉ có cơ chế tự bảo vệ với bụi hạt có kích cỡ lớn hơn 10 µm.

  Với các kích cỡ bụi từ 0,01 đến 5 µm sẽ bị giữ lại trong khí quản và phế nang. Vì vậy các hạt bụi mịn với kích thước nhỏ hơn 2,5 µm.  Chúng có khả năng xâm nhập sâu vào phổi, ảnh hưởng đến cả hệ hô hấp và hệ thống mạch máu. Những hạt bụi mịn và siêu mịn đã được WHO xếp vào chất gây ung thư cho con người.

  Điều đó cho thấy được ô khí bị ô nhiễm  rất nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con người như nào, nó cũng chính là tác nhân lớn nhất dẫn đến gánh nặng bệnh tật từ hen suyễn cho đến bệnh tim mạch, ung thư phổi, phì đại tâm thất,…

  Các biện pháp bảo vệ sức khỏe khỏi ô nhiêm không khí

  Đứng trước những hậu quả khôn lường, nghiêm trọng mà không khí ô nhiễm mang lại. Mỗi chúng ta cần phải có biện pháp khắc phục và bảo vệ môi trường không khí. Chẳng hạn như: trồng thêm cây xanh, đi xe đạp thay cho các phương tiện sử dụng nhiên liệu.  Đóng kín cửa, mang khẩu trang, sử dụng các thiết bị lọc không khí, thông gió,…

  Tuy nhiên những phương pháp này chỉ ngăn ngừa tạm thời ,hoặc giảm bớt được một phần nhỏ nào từ những tác hại mà ô nhiễm không khí gây ra.

  Nguồn https://xulychatthai.com.vn/

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Là Gì? Nguyên Nhân & Giải Pháp Khắc Phục
 • Hậu Quả Của Ô Nhiễm Không Khí Có Thể Bạn Chưa Biết?
 • Ô Nhiễm Không Khí Là Gì? Hậu Quả Và Các Biện Pháp Khắc Phục
 • Đề Tài Một Số Biện Pháp Nhằm Tạo Hứng Thú Và Tăng Tính Tích Cực Trong Học Tập Cho Học Sinh Học Yếu Môn Toán 7
 • Tư Vấn, Thiết Kế Và Lắp Đặt Bãi Đỗ Xe Thông Minh
 • Biện Pháp Giải Quyết Ô Nhiễm Không Khí Bằng Máy Lọc Không Khí

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Dự Thi: Biện Pháp Nào Giải Quyết Ô Nhiễm Môi Trường
 • Nhiều Giải Pháp Giải Quyết Ô Nhiễm Nguồn Nước
 • Tăng Cường Biện Pháp Cải Thiện Chất Lượng Môi Trường Sống
 • Đồng Bộ Nhiều Giải Pháp Để Cải Thiện Môi Trường
 • Giải Pháp Nào Để Môi Trường Sống Của Chúng Ta Ngày Càng Xanh, Sạch, Đẹp
 • Tác hại của ô nhiễm không khí

  • Theo thống kê của Bộ y tế đến thời điểm hiện nay, cứ có khoảng 100.000 người dân thì có đến hơn 4% số người mắc các bệnh về phổi, 3,8% mắc viêm amidan và viêm họng cấp, 3,1% mắc viêm phế quản…
  • Trong số đó, người mắc bệnh chủ yếu là người lao động, có biểu hiện rõ rệt và nghiêm trọng nhất.
  • Số ca mắc bệnh bụi phổi chiếm đến 74,5% trong tổng số những người mắc các bệnh do nghề nghiệp trên cả nước.
  • Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng… những người mắc bệnh cao gấp nhiều lần so với tỉnh thành có kinh tế phát triển chậm.
  • Ô nhiễm môi trường cũng khiến đất nước tổn hại về kinh tế ở mức cao do người lao động phải đi khám sức khỏe và xin nghỉ làm, giảm thu nhập do bệnh…
  • Các bệnh dịch bùng phát như tay chân miệng, sốt xuất huyết hay gần đây nhất là dịch Zika do muỗi lây nhiễm… đều có bắt nguồn từ việc ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, nguồn nước…
  • Không khí bẩn là nguyên gây ra hầu hết các bệnh về phổi như tắc nghẽn phổi, ho, hen, suyễn, lao, ưng thư phổi… Một số nghiên cứu cho thấy, tình trạng này đang có xu hướng tăng lên…
  • Việc cấp thiết và đầu tiên đó là trồng cây xanh để giảm thiểu bụi bẩn, vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn lao động…
  • Thắt chặt công tác cấp phép và giám sát xây dụng để tránh lãng phí và gây bụi bẩn cho không khí, giảm thiểu các phương tiên lưu thông, các phương tiện lưu thông trên đường phải đạt tiêu chuẩn về khí thải EURO 2…Các nhà máy đưa vào hoạt động phải đạt tiêu chuẩn về kiểm tra trang bị máy lọc không khí trước khi đi vào vận hành.
  • Các chuyên gia khuyến cáo rằng bạn và gia đình nên sử dụng khẩu trang, kím mắt, áo chống nắng… cẩn thận khi đi ra ngoài đường để tránh mắc một số bệnh về hô hấp.
  • Sử dụng máy lọc không khí gia đình là một biện pháp hữu hiệu và an toàn cho không khí trong nhà. Máy giúp lọc sạch hoàn toàn bụi bẩn, nấm mốc hay các vi khuẩn gây hại có trong không khí nhà bạn bằng các màng lọc được thiết kế trong máy.
  • Ngoài ra, máy lọc không khí còn được trang bị những chức năng hiện đại như đèn UV, hệ thống bắt côn trùng và muỗi…
  • Máy lọc không khí nội địa Nhật gia đình được đông đảo người dân tin dùng bởi máy có nhiều ưu điểm như công suất hoạt động hiệu quả, thời gian máy hoạt động bền bởi máy được sản xuất trên công nghệ hiện đại Nhật Bản. Tiết kiệm điện và giá thành phù hợp với thu nhập nhiều hộ gia đình. Nhiều chức năng tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng được trang bị trong máy…

  Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã thấy được sự ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Với sự trợ giúp của máy lọc không khí, chúng tôi xin chúc quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Giải Quyết Ô Nhiễm Không Khí Trong Nhà
 • Chủ Động Tìm Hiểu Để Có Biện Pháp Phòng Tránh Ô Nhiễm Không Khí
 • Tác Hại Của Vi Khí Hậu Và Biện Pháp Phòng Tránh
 • Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục “lấy Trẻ Làm Trung Tâm”
 • Khung Pháp Lý Về Phòng Ngừa, Ứng Phó, Khắc Phục Sự Cố Môi Trường Và Một Số Đề Xuất Trong Dự Thảo Luật Bvmt 2013
 • ‘giải Pháp Cấp Bách’ Cho Ô Nhiễm Không Khí

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Phòng, Chống Diễn Biến Hòa Bình Hiện Nay
 • Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Bối Cảnh Mới
 • Phương Hướng, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Những Năm Tới
 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Thông Minh Tại Tp.hcm
 • Vấn đề ô nhiễm không khí được đề cập liên tục trong các cuộc họp từ Trung ương đến địa phương tháng 12 này. “Đây là điều mà Thủ tướng hết sức lo lắng”, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói tại cuộc họp ngày 19/12 tìm giải pháp xử lý ô nhiễm ở Hà Nội và TP HCM.

  Theo Bộ trưởng, ngay cả khi còn tranh cãi về đo đạc, tình trạng ô nhiễm bụi mịn gia tăng tại hai thành phố trên là không thể phủ nhận và sẽ đề ra nhiều “giải pháp trước mắt” bên cạnh kế hoạch lâu dài.

  Ba nhóm nguyên nhân lớn, theo Bộ Tài nguyên Môi trường, gồm phương tiện giao thông, xây dựng trong nội đô và ô nhiễm từ các cơ sở công nghiệp. Trong đó, phương tiện giao thông được Bộ khẳng định là “nguyên nhân số một”, vì quy chuẩn Việt Nam còn rất thấp so với thế giới.

  Riêng Hà Nội, Bộ nhận định thực trạng ô nhiễm từ các cơ sở công nghiệp thấp hơn so với TP HCM, nhưng lại có đặc thù đến từ thói quen sinh hoạt của người dân, như đốt rơm rạ và sử dụng bếp than. “Bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi Hà Nội còn dùng nhiều than tổ ong như thế”, ông Trần Hồng Hà nói.

  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung xác định việc cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là nhiệm vụ trọng tâm, sẽ kiên trì làm một cách bền vững chứ không chỉ nhiệm kỳ này. “Frankfurt (Đức) mất 26 năm, Vienna (Áo) mất 32 năm xây dựng thành phố xanh, sạch, Hà Nội có thể làm nhanh hơn nhờ máy móc hiện đại”, lãnh đạo Hà Nội nêu tại cuộc tiếp xúc cử tri đầu tháng 12.

  Trong 12 nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, ông Chung cho biết thành phố đã triển khai một số giải pháp cấp bách như sử dụng xe hút rác bụi, xe rửa đường thay vì quét tay. Thành phố cũng khởi động xây dựng ba nhà máy đốt rác phát điện với công nghệ hiện đại nhất.

  Hà Nội cũng kêu gọi nhà đầu tư nhập máy móc phá dỡ, nghiền vụn phế thải, lọc sắt ra sắt, bê tông ra bê tông và không có bụi. Riêng tình trạng đốt rơm rạ, các cơ quan đã tuyên truyền nhưng “kết quả chưa được như mong muốn”.

  Ngoài ra, chương trình trồng mới một triệu cây xanh giai đoạn 2022 – 2022 đã “hoàn thành trước thời hạn”. Thành phố đặt mục tiêu đến hết 2022 trồng thêm 600.000 cây xanh và 200 ha rừng để cải thiện môi trường.

  Để giải quyết tổng thể vấn đề môi trường, ông Chung cho biết, từ đầu năm 2022, Hà Nội đã hợp tác với tập đoàn Aqua Rich (Pháp). Tập đoàn này đang quan trắc để đưa ra giải pháp chống ô nhiễm cho toàn nước Pháp và là đơn vị tư vấn xử lý ô nhiễm không khí cho Bắc Kinh (Trung Quốc).

  “Tôi đã ký với Đại sứ Pháp về hợp tác với tập đoàn này để nghiên cứu đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung, trong đó có ô nhiễm không khí”, ông Chung nói.

  Từ phía Chính phủ, giải pháp cấp bách đầu tiên của Bộ Tài nguyên Môi trường là duy trì hoạt động liên tục của các trạm quan trắc để có số liệu chính xác, cảnh báo người dân theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ông cho rằng các trạm quan trắc tự động tại Hà Nội “chưa đủ đảm bảo chính xác”. Lý do đến từ cả năng lực và mức đầu tư.

  “Không được tiết kiệm, bằng mọi phương pháp, huy động mọi lực lượng để duy trì các trạm quan trắc tự động. Nếu không tự động được thì có thể quan trắc đủ số lượng điểm để đưa ra thông tin chính xác về chất lượng không khí hai lần mỗi ngày cho người dân”, ông Trần Hồng Hà đề nghị.

  Biện pháp lâu dài, Bộ trưởng Hà cho hay sẽ hoàn thiện chính sách, luật bảo vệ môi trường. Trong đó, Hà Nội và TP HCM sẽ đẩy nhanh hơn lộ trình áp dụng khí thải với phương tiện giao thông. “Xe máy và ôtô hoạt động ở thành phố phải có quy chuẩn cao hơn các địa phương, áp dụng lộ trình nghiêm ngặt hơn”.

  Ông Hà gợi ý, Hà Nội và TP HCM nên đi đầu trong việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng chạy bằng nhiên liệu sạch. Với phương tiện cũ, không nên dùng chính sách cấm mà cần xử lý bằng công cụ kinh tế để người dùng xe cũ, phát thải ô nhiễm lớn phải trả chi phí môi trường lớn hơn.

  Đồng thời, quá trình sửa đổi luật Bảo vệ môi trường, Bộ sẽ xem xét việc tái cấu trúc một số ngành sử dụng nguyên liệu hóa thạch gây ô nhiễm không khí. Trong đó, tái cấu trúc quy hoạch điện, đẩy mạnh năng lượng tái tạo cũng được đề cập.

  Võ Hải – Gia Chính

  --- Bài cũ hơn ---

 • Skkn “một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Chủ Nhiệm Lớp 10 Ở Trường Thpt Cao Lãnh 1..”
 • Hệ Thống Nhà Thông Minh Với Công Nghệ Ailife
 • Giải Pháp Nhà Thông Minh Lumi
 • Giải Pháp Nhà Thông Minh Arkos
 • Nhà Hướng Tây Nắng Và Nóng Cũng Đừng Lo
 • Giải Pháp Nào Làm Giảm Ô Nhiễm Không Khí?

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Biện Pháp Làm Giảm Ô Nhiễm Không Khí
 • Nên Làm Gì Để Giảm Bớt Ô Nhiễm Không Khí?
 • 5 Giải Pháp Khắc Phục, Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường
 • Nhiều Giải Pháp Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường
 • Ô Nhiễm Nước Và Biện Pháp Xử Lý
 • Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề “nóng” những ngày qua tại các đô thị lớn như: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chỉ số ô nhiễm cao khiến người dân lo lắng vì bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Câu chuyện ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn và nhiều địa phương trên cả nước được các cơ quan chức năng, cũng như các chuyên gia môi trường thừa nhận. Chỉ số ô nhiễm không khí ở mức cao là đáng lo ngại.

  Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hiện nay là giải pháp nào để giải quyết hay chấp nhận “sống chung với lũ”?

  Xung quanh câu chuyện này, PV đã có cuộc trò chuyện cùng TS Hoàng Dương Tùng, Ủy viên thường vụ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

  PV: Thưa ông, câu chuyện về ô nhiễm không khí là vấn đề được người dân rất quan tâm những ngày qua, đặc biệt ở Hà Nội. Ông có thể nói cụ thể hơn về vấn đề này?

  TS Hoàng Dương Tùng

  TS Hoàng Dương Tùng: Một vấn đề được người dân Hà Nội hết sức quan tâm trong những ngày qua là các chỉ số ô nhiễm không khí luôn ở mức cao. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội do nồng độ khói bụi dày đặc gây ô nhiễm. Trong số đó, các hạt bụi mịn với kích thước nhỏ hơn 2,5 micron (PM 2.5) đáng được bận tâm nhất, vì chúng có khả năng xâm nhập sâu vào phổi, ảnh hưởng đến cả hệ hô hấp và hệ thống mạch máu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

  Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí của Hà Nội và các tỉnh là do các nguồn giao thông, xây dựng, công nghiệp và hoạt động dân sinh. Trong điều kiện khí tượng không thuận lợi, các nguồn phát thải không phát tán được. Tuy nhiên, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ dẫn đến những đợt ô nhiễm nghiêm trọng như hiện tại.

  Theo nghiên cứu của chúng tôi, khi đánh giá nguồn gốc phát sinh bụi, ở đây là bụi tổng thì có khoảng 50% nguồn phát thải bụi là từ hoạt động giao thông, 30% là do hoạt động dân sinh, 20% còn lại từ hoạt động công nghiệp. Không lo lắng sao được khi với tốc độ gia tăng các loại phương tiện cơ giới nhanh chóng, sản xuất công nghiệp ngày càng nhiều, Hà Nội và nhiều đô thị khác trong cả nước đang đối diện với nạn ô nhiễm không khí mỗi ngày một nghiêm trọng hơn.

  Hà Nội hiện có 7 triệu xe máy, 800 nghìn ôtô cá nhân, đây chính là một trong những nguyên nhân chính. Bên cạnh đó, Hà Nội những năm qua đang trong quá trình phát triển “nóng” dẫn đến việc cả thành phố đang như một đại công trường xây dựng, chính vì thế đây cũng là nguồn gốc phát sinh bụi rất lớn.

  PV: Các khuyến cáo đã được nhắc đến rất nhiều những ngày qua. Người dân hiện nay đang rất lo lắng trước tình trạng này. Ông có cho rằng người dân đang phản ứng thái quá?

  TS Hoàng Dương Tùng: Người dân lo lắng là điều dễ hiểu. Ai cũng sẽ lo lắng cho sức khỏe của mình khi rất nhiều thông tin đưa ra về việc chỉ số ô nhiễm của Hà Nội cao nhất nhì thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, khi người dân nhìn vào các chỉ số đánh giá khác thì cũng cần phải nhìn lại các chỉ số do các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đưa ra để tránh tâm lý hoang mang.

  Người dân đang bị “xoay” với quá nhiều luồng thông tin từ nhiều trang quan trắc khác nhau. Các website công bố chất lượng không khí rất nhiều, số liệu phong phú, đầy đủ, là điều tốt, người dân có nhiều nguồn để tham khảo.

  Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh có chất lượng không khí kém là điều hiển nhiên. Tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân hàng ngày và đặt nhiều thách thức cho chính quyền. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của nó cần được đánh giá nghiêm túc, khách quan và khoa học.

  Người dân cũng cần theo dõi các thông tin quan trắc từ cơ quan chính thống của các Chi cục Bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường)…

  PV: Từ sự việc vừa qua, có thể thấy chính quyền và người dân vẫn chưa sẵn sàng ứng phó với những nguy cơ từ “sát thủ vô hình” khi người dân thì hoang mang trước nhiều luồng thông tin, còn chính quyền thì chậm đưa ra cảnh báo. Ông có cho là như thế?

  TS Hoàng Dương Tùng: Việt Nam đang thiếu thông tin và các số liệu có cơ sở khoa học để khuyến cáo người dân về vấn đề ô nhiễm không khí. Trong khi đó, người dân cần được truyền thông một cách cụ thể, minh bạch về việc này. Tôi cho rằng, 3 sự kiện gần đây khiến người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không khí. Trong đó, vụ cháy ở nhà máy Rạng Đông là sự kiện có tác động lớn đến nhận thức của người dân về loại ô nhiễm này.

  Tiếp đó, sự kiện Hà Nội và TP Hồ Chí Minh liên tục nằm trong danh sách những thành phố có chất lượng không khí kém nhất thế giới khiến người dân trở nên hoang mang. Ô nhiễm rác thải và nguồn nước là những loại hình ô nhiễm có thể nhìn thấy được nên người dân có phần quan tâm hơn. Trong khi đó, ô nhiễm không khí khó nhìn thấy, người dân chỉ quan tâm và cảm nhận được khi nó diễn ra ở mức độ nghiêm trọng.

  Các thành phố lớn đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh nhưng lại chưa thể đảm bảo yếu tố môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thành phố thông minh phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là làm cho cuộc sống người dân tốt hơn, bền vững hơn.

  Do đó, việc đưa ra các thông tin cụ thể về chất lượng không khí các khu vực và những khuyến cáo cần thiết cho người dân là việc làm quan trọng. Tuy nhiên, một số cơ quan chuyên môn chưa làm được điều này. Nhiều cơ quan tỏ ra lúng túng trước việc xử lý dữ liệu, đưa ra khuyến cáo cho người dân về chất lượng môi trường. Trong thời đại thông tin bùng nổ, người dân rất cần được trang bị kiến thức về ô nhiễm không khí để tự bảo đảm an toàn cho mình.

  PV: Có ý kiến cho rằng, không khí ở Hà Nội đã bị ô nhiễm từ lâu, đến nay do có nhiều thông tin quan trắc được đưa ra nên người dân mới thấy được mức độ nghiêm trọng của nó. Có phải như vậy không, thưa ông?

  TS Hoàng Dương Tùng: Phải nói thế này, nói rằng chúng ta chưa quan tâm đến là không đúng mà đã có sự quan tâm từ lâu. Chúng ta đã có các luật, các nghị định, đưa ra các quy chuẩn xả thải, các biện pháp bảo vệ môi trường với các công trình xây dựng, kiểm soát xả thải ra không khí như đưa xăng sinh học E5 vào sử dụng.

  Hà Nội cũng phát triển các hệ thống giao thông công cộng, trồng cây xanh… Tuy nhiên, những biện pháp này chưa tới, chưa cương quyết trong những việc như đầu tư, dành nguồn lực.

  Tôi nói ví dụ như những trạm quan trắc tự động, mình đang rất thiếu. Hà Nội hiện mới có 3 trạm và 1 trạm của Tổng cục Môi trường. Mặc dù trong quy hoạch thì Hà Nội có đến tận gần 20 trạm, thế nhưng không bố trí được kinh phí. Kinh phí đầu tư từ nguồn nào?

  Từ nguồn Nhà nước, nhưng vì nhiều lý do nên đầu tư cho kiểm soát khí thải ít hơn so với đầu tư kiểm soát ô nhiễm từ nước, rác thải. Thêm nữa, trong mấy năm qua, chúng ta cũng chưa thực sự để ý đến ô nhiễm không khí.

  PV: Dù sao thì việc ô nhiễm không khí hiện đã thành vấn đề nóng, cần phải có sự cải thiện để đảm bảo cuộc sống của tất cả mọi người. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay là giải pháp nào, công nghệ nào, phải dành nguồn lực ra sao để cải thiện để đảm bảo chất lượng cuộc sống, thưa ông?

  TS Hoàng Dương Tùng: Tôi nghĩ rằng, từ các nguyên nhân như thế thì chúng ta phải hạn chế nguồn ô nhiễm. Một lượng lớn từ khí thải của phương tiện giao thông cá nhân là ôtô, xe máy. Phải làm thế nào để hạn chế? Ví dụ hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đặc biệt là xe máy bằng việc tăng cường giao thông công cộng, tăng cường giải pháp xăng sinh học.

  Tuy nhiên, làm thế nào để kiểm soát được khí thải của 7 triệu xe máy ở Hà Nội thì không phải dễ. Đây là vấn đề khó nhưng cũng phải làm bởi số lượng xe máy đang ngày càng nhiều hơn, nếu không kiểm soát thì môi trường không khí sẽ ngày càng tệ hơn.

  PV: Hà Nội mới đây đã đề cập đến cấm xe máy, nhưng gặp phải phản ứng rất mạnh của dư luận xã hội. Giải pháp hạn chế xe máy ông đưa ra e rằng khó được xã hội chấp nhận?

  TS Hoàng Dương Tùng: Đúng rồi, việc cấm xe máy các cơ quan nhà nước cũng cần phải có lộ trình, có tham khảo kinh nghiệm của các nước. Không thể nào đùng một cái là cấm được. Thế nhưng, việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân là bắt buộc, có như thế mới cải thiện được môi trường không khí. Hạn chế bằng cách nào? Một mặt là tuyên truyền vận động.

  Thứ hai nữa là phải mở rộng hệ thống phương tiện giao thông công cộng để cho người ta có phương tiện đi lại, người ta mới từ bỏ xe máy.

  Một số tuyến đường mình hạn chế xe máy thì phải bố trí phương tiện giao thông công cộng thế nào. Ví dụ như thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) từng là điểm nóng về ô nhiễm không khí, nhưng người ta làm rất chặt chẽ trong việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân thì mới cải thiện được.

  PV: Bên cạnh những giải pháp như hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, có quy định cho các đơn vị xây dựng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo các quy chuẩn về khí thải, khói, bụi… Về mặt khoa học thì chúng ta có thể áp dụng công nghệ để giải quyết bài toán các chỉ số ô nhiễm không khí đang rất cao trước mắt không thưa ông?

  TS Hoàng Dương Tùng: Các công nghệ mà người ta đặt ra ở một số nước như mưa nhân tạo, cột nước… thì có lẽ với điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn này chưa khả thi. Bên cạnh nguồn kinh phí thì còn phải nghiên cứu, thực hiện không dễ.

  Để thực hiện những giải pháp này cần nguồn lực rất lớn và phải có sự chuẩn bị, chứ không phải áp dụng được ngay. Ngay ở các nước người ta áp dụng cũng còn phải xem tác dụng của nó đến đâu.

  PV: Công nghệ thì chưa có điều kiện áp dụng, còn các giải pháp kia là những giải pháp mang tính lâu dài. Có nghĩa là chúng ta chưa có giải pháp để giải quyết vấn đề này ngay lập tức và người dân vẫn phải “sống chung với lũ” sao thưa ông?

  TS Hoàng Dương Tùng: Tôi phải nói rõ thế này, giải quyết ô nhiễm không khí không thể là câu chuyện một sớm, một chiều. Đây là công việc có tính lâu dài. Trung Quốc có nguồn lực rất lớn nhưng Bắc Kinh cũng cần 20-30 năm mới xử lý được.

  Đừng có nghĩ là năm nay ô nhiễm, năm sau có thể giảm ngay được. Nhưng cũng vẫn phải làm bởi có đi thì mới có đến. Nếu chúng ta không có động thái thực sự thì sẽ rất gay. Các cơ quan nhà nước cần phải đưa ra các biện pháp ngắn hạn, dài hạn. Phải tích hợp nhiều giải pháp khác nhau, mỗi giải pháp sẽ giảm thiểu một chút.

  Giai đoạn này tôi nghĩ rằng, chúng ta buộc phải “sống chung với lũ”, nhưng các cấp chính quyền cần quyết tâm hơn. Thủ tướng Chính phủ đã nói rồi, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải giải quyết sớm vấn đề ô nhiễm không khí. Do đó tôi nghĩ, chính quyền các thành phố sẽ sớm có những biện pháp thực hiện để giảm thiểu, phòng tránh.

  Ví dụ như chúng ta có giảm ngay lập tức bụi từ các công trình xây dựng được không? Tôi nghĩ qua các hệ thống camera là có thể giám sát được thì sẽ đỡ đi một phần. Làm thế nào để bà con nông dân không đốt rơm rạ nữa, đỡ đi được phần nào nữa.

  Sắp tới hệ thống giao thông công cộng của các thành phố lớn hoàn thiện, đưa vào sử dụng, người dân sẽ ít đi xe máy hơn. Giải pháp để giải quyết ô nhiễm không khí phải làm từng bước một, và phải có quy trình. Không thể có chuyện hôm nay ô nhiễm, mai là lại sạch ngay được.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí
 • Ô Nhiễm Môi Trường Nước Là Gì ? Nguyên Nhân Hậu Quả Biện Pháp
 • Ô Nhiễm Đất Và Những Hệ Luỵ Mà Ô Nhiễm Môi Trường Đất Đem Lại
 • Ô Nhiễm Môi Trường Nước Là Gì? Hậu Quả Của Ô Nhiễm Nước
 • Những Giải Pháp Mới Chống Ô Nhiễm Không Khí
 • Đề Xuất Giải Pháp Giảm Ô Nhiễm Không Khí

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Khắc Phục Tắc Nghẽn Giao Thông Ở Đô Thị
 • 10 Giải Pháp Chống Ùn Tắc Giao Thông Cho Hà Nội
 • Đề Xuất Giải Pháp Giảm Ùn Tắc Giao Thông Ở Hà Nội
 • Đồng Bộ Các Giải Pháp Giảm Ùn Tắc Giao Thông
 • Chống Ùn Tắc Giao Thông, Không Để Tắc Giải Pháp
 • Theo thông tin được phát đi sau cuộc họp, lãnh đạo Bộ TN&MT cùng các bộ, ngành đã phân tích và đưa ra nhận định nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Cụ thể, tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nguyên nhân lớn nhất được nhận định là do sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông.

  Thứ hai là do Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang là những “đại công trường”, với mật độ xây dựng lớn, các chất thải, khí thải từ các công trình phát tán ra môi trường khá lớn.

  Thứ ba, số lượng các nhà máy ven đô tăng nhanh cũng là yếu tố làm cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có mức ô nhiễm không khí tăng nhanh.

  Cuộc họp thu hút khá đông phóng viên báo, đài quan tâm đến dự và đưa tin, tuy nhiên, lãnh đạo Bộ TN&MT đã mời các phóng viên ra khỏi phòng họp ngay từ khi cuộc họp mới bắt đầu.

  Nêu giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, giải pháp trước tiên là tập trung nguồn lực trong giai đoạn nhạy cảm với thời tiết, khí hậu, bố trí ngân sách, huy động mọi lực lượng để tiến hành duy trì các trạm quan trắc tự động, đưa ra chính xác về chất lượng môi trường không khí, cung cấp hàng ngày cho người dân, cụ thể mỗi ngày 2 lần. Nếu tình trạng chất lượng không khí vượt quá quy chuẩn, phải cung cấp và khuyến cáo người dân với những biện pháp phòng ngừa theo quy định của ngành Y tế đưa ra.

  Đại diện Bộ TN&MT cũng đề nghị chính quyền Hà Nội trong những thời điểm quy chuẩn môi trường vượt quá thì một mặt công bố thông tin; mặt khác phải có ngay kế hoạch, đề nghị nhân dân chủ động để xem xét công việc, đặc biệt là việc đưa trẻ em đi học, cần thiết thì cho các cháu nghỉ học trong nhà để đảm bảo, còn nếu phải ra đường thì nên sử dụng khẩu trang đảm bảo.

  Cùng với đó, Hà Nội cũng nên tiến hành phun nước mỗi ngày, xem xét điều tiết luồng giao thông ở những khu vực đông dân cư và cảnh báo nếu cần thiết thì trong những ngày ô nhiễm, các phương tiện giao thông cá nhân không đi qua khu vực mật độ quá lớn để giảm bớt nguồn khí thải từ giao thông.

  Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cũng cho rằng, một biện pháp hết sức quan trọng nữa là khuyến cáo với người dân, hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, nếu được, người dân nên chuyển sang sử dụng các loại bếp khác. Với các phương tiện vận tải đi vào Hà Nội phải có biện pháp che chắn, rửa xe.

  Đại diện Bộ TN&MT cho biết, ngay sau cuộc họp này, sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng, khẩn trương có quy định, quy phạm rõ ràng về việc bảo vệ môi trường đối với các khu vực, công trình xây dựng. Cụ thể, vật liệu xây dựng sẽ phải để đâu và chất thải xây dựng sẽ phải xử lý thế nào…, để đảm bảo thực hiện tốt khâu xử lý chất thải, qua đó giảm thiểu ô nhiễm cho môi trường.

  Song song với đó, Bộ TN&MT cũng sẽ có chỉ đạo cụ thể đến các tỉnh, thành phố vùng lân cận với Hà Nội có biện pháp hỗ trợ để bà con nông dân sau thu hoạch không được đốt rơm rạ, gây ô nhiễm môi trường.

  Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa ra chính sách để hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, tuyên truyền để người dân chuyển sang dùng các phương tiện công cộng, phương tiện chạy bằng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường…

  Ngoài ra, đại diện Bộ TN&MT cũng đề nghị các bộ, ngành cần phối hợp để sớm có đủ năng lực đánh giá tình trạng môi trường, có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để xử lý ô nhiễm không khí, không để người dân hoang mang dẫn đến có suy nghĩ tiêu cực./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyện Kỹ Năng Viết Tiếng Anh
 • Luận Văn: Giải Pháp Nâng Cao Kỹ Năng Viết Tiếng Anh Cho Sinh Viên, Điểm 9!
 • Giải Pháp Tăng Cường Thiết Kế Hệ Thống Con
 • 3 Giải Pháp Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Đẹp Mà Bạn Cần Biết
 • Một Số Giải Pháp Thiết Kế Hoạt Động Cho Phần After You Listen Trong Các Tiết Dạy Kĩ Năng Nghe
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100