Cải Cách Hành Chính Với Chính Quyền Cấp Xã

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã
 • Luận Văn, Cải Cách Hành Chính Cấp Xã, Tài Liệu Hot, Hay
 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh
 • Cải Cách Hành Chính Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Y Tế
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Y Tế: Nhiều Kết Quả Tích Cực
 • Trong hệ thống chính quyền các cấp, chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, là nơi trực tiếp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khai thác tiềm năng tại chỗ ở địa ph­ương trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, cải cách hành chính đối với chính quyền cấp xã là vấn đề cần được quan tâm và chú trọng. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ trên tất cả 6 nhiệm vụ từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

  Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trên phải có sự lãnh đạo sát sao của Đảng uỷ, sự kiểm tra giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Ngoài ra, cần có giải pháp cụ thể, thiết thực trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

  Tỉnh Bắc Kạn có 122 đơn vị cấp xã, trong đó có 06 phường, 06 thị trấn 110 xã. Là một tỉnh miền núi đường xá đi lại giữa trung tâm huyện đến nhiều xã còn nhiều khó khăn, nhưng xác định được chính quyền cấp xã giữ vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính của cấp xã.

  Các đơn vị được kiểm tra trong năm 2022, trong đó có Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới, là đơn vị cấp xã nằm ở trung tâm huyện, việc thực hiện cải cách hành chính luôn được cấp ủy đảng, chính quyền đơn vị quan tâm thực hiện, hàng năm đơn vị đều ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm để cuối năm làm cơ sở tự đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của đơn vị. Trong năm, đơn vị đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 01 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 01 Quyết định của UBND xã, các văn bản ban hành đảm bảo đúng trình tự thủ tục, có chất lượng và tính khả thi cao phù hợp với thực tiễn địa phương. Xây dựng kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2022 và tổ chức rà soát 55 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã (lĩnh vực đăng ký lại khai sinh 01 TT; tư pháp 42 TT; lao động xã hội 06 TT; tài nguyện 05 TT; lâm nghiệp 01 TT), qua đó đề nghị cấp có thẩm quyền rút ngắn thời gian giải quyết đối với TTHC đăng ký lại khai sinh từ 05 ngày xuống 01 ngày. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả duy trì hoạt động, tổng số hồ sơ tiêp nhận 1.866 hồ sơ, đã giải quyết 1.866 hồ sơ (trong đó lĩnh vực tư pháp 1.825 hồ sơ, lao động xã hội 30 hồ sơ, địa chính – môi trường 02 hồ sơ, lâm nghiệp 09 hồ sơ). Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức luôn được nâng cao và chuẩn hóa, đơn vị có 19 cán bộ, công chức trình độ chuyên môn đại học 8, trung cấp 8, chưa qua đào tạo còn 3 cán bộ. Cán bộ, công chức của đơn vị được sắp xếp đúng trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, làm tốt công tác tiết kiệm chi để mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc, tại thời điểm kiểm tra đơn vị có 16 máy vi tính. Đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc như ứng dụng Phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc; kết nối mạng INTERNET; sử dụng hòm thư công vụ…

  Bên cạnh những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính của cấp xã nói chung và Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Mới nói riêng còn một số hạn chế, một số cán bộ chủ chốt cấp xã còn nhận thức chưa đầy đủ về công tác cải cách hành chính, họ cho rằng, công tác cải cách hành chính chỉ là việc rút gọn, làm đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức tuy được nâng lên nhưng chưa đồng đều, vẫn còn cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều kiêm nhiệm. Trụ sở làm việc trật hẹp, trang thiết bị thiếu thốn do vậy chưa bố trí được phòng làm việc riêng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trừ 06 phường thuộc thành phố Bắc Kạn), hầu hết phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là phòng làm việc của công chức chuyên môn. Công nghệ thông tin đã được đầu tư ứng dụng nhưng chưa tương xứng với yêu cầu hiện nay nên việc thực hiện công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả chưa cao.

  Với những hạn chế, khó khăn trên, thời gian tới, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính thì cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cấp trên về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hưng Yên: Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã
 • Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế: Cải Cách Thủ Tục Hành Chínhh
 • Cải Cách Hành Chính Cấp Xã Còn Nhiều Khó Khăn
 • Thái Nguyên: Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Trường Thpt Lê Quý Đôn
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn, Cải Cách Hành Chính Cấp Xã, Tài Liệu Hot, Hay
 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh
 • Cải Cách Hành Chính Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Y Tế
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Y Tế: Nhiều Kết Quả Tích Cực
 • Các Giải Pháp Để Các Bệnh Viện Công Lập Phát Triển Đúng Hướng Khi Đã Chuyển Đổi Sang Cơ Chế Tự Chủ
 • Với 146 thủ tục hành chính được triển khai, tạo khối lượng công việc lớn cho đội ngũ cán bộ xã Bảo Hà. Tuy nhiên, khó khăn này đã phần nào được giải quyết khi áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng. Trong hệ thống tài liệu ISO đã có sẵn các biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng thủ tục hành chính, quy định rõ nhiệm vụ từng công chức. Do vậy, công chức nắm rõ được công việc của mình, tránh hiện tượng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Từ đó, từng bước tạo được lòng tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước. Anh Nguyễn Văn Thuấn, cán bộ lao động, thương binh và xã hội, UBND xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên chia sẻ: “Người dân đến giao dịch rất đông nên rất phức tạp khi giải quyết các thủ tục hành chính. Việc áp dụng các tiêu chuẩn mới đã tạo thuận lợi giải quyết nhanh chóng các thủ tục ấy. Ví dụ như người dân đến làm thủ tục về bảo hiểm y tế, khi dân đến làm thẻ sẽ có phiếu tiếp nhận, hẹn ngày đến lấy. Trước kia người dân không biết được chính xác thời gian nên nhiều khi quên không đến lấy”.

  Áp dụng ISO mang lại hiệu quả cao trong cải cách hành chính, tạo môi trường hành chính khoa học, thông thoáng, thuận lợi cho cán bộ hành chính và người dân khi đến bộ phận một cửa làm việc. Không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian, từng bước cải tiến phương thức làm việc khi giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, công dân, việc áp dụng ISO trong hoạt động hành chính còn giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị dễ dàng giám sát, kiểm tra và định hướng chỉ đạo kịp thời khi phát sinh vướng mắc. Ông Bùi Trịnh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên cho biết: “Ngay sau khi được tập huấn chúng tôi tham mưu cho UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của xã, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai, duy trì và áp dụng. Trước hết, chúng tôi quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức phải nghiêm túc áp dụng hệ thống trong xử lý thủ tục hành chính dựa trên các quy trình đã được phê duyệt”.

  Cấp xã – cấp cuối cùng của hệ thống hành chính Nhà nước nên có rất nhiều giao dịch hành chính trực tiếp, gần với người dân nhất. Do vậy, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO góp phần quan trọng làm thay đổi cách nghĩ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó thay đổi cách nhìn của người dân về dịch vụ công. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị hành chính.

  Thu Hường – Vũ Giang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cải Cách Hành Chính Với Chính Quyền Cấp Xã
 • Hưng Yên: Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã
 • Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế: Cải Cách Thủ Tục Hành Chínhh
 • Cải Cách Hành Chính Cấp Xã Còn Nhiều Khó Khăn
 • Thái Nguyên: Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Cải Cách Hành Chính Cấp Xã Còn Nhiều Khó Khăn

  --- Bài mới hơn ---

 • Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế: Cải Cách Thủ Tục Hành Chínhh
 • Hưng Yên: Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã
 • Cải Cách Hành Chính Với Chính Quyền Cấp Xã
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã
 • Luận Văn, Cải Cách Hành Chính Cấp Xã, Tài Liệu Hot, Hay
 • STO – Cải cách hành chính (CCHC) được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện CCHC ở cấp xã còn gặp nhiều khó khăn.

  Có dịp tham gia cùng đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh, chúng tôi mới thấy được hạn chế, khó khăn của cấp xã trong thực hiện công tác này.

  Tại xã Liêu Tú (Trần Đề), lãnh đạo UBND xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân và tổ chức thông qua bộ phận một cửa; trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức và người dân về cơ chế một cửa…

  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của địa phương còn nhiều vướng mắc, như: thủ tục hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành nằm rải rác trong các văn bản pháp luật khác nhau, có thủ tục hành chính còn được ban hành bằng hình thức công văn, hướng dẫn, do đó việc thống kê, rà soát đôi khi còn gặp khó khăn. Cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính đôi lúc phải kiêm nhiệm nhiều việc, do đó ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và chất lượng rà soát các quy định hành chính. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính còn hạn chế, trang thiết bị phục vụ cho công tác CCHC vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu.

  Còn tại thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề), theo đánh giá của đoàn kiểm tra, địa phương đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức về vị trí, tầm quan trọng của CCHC; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần dần đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn được nâng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa được củng cố, kiện toàn.

  Song song với mặt tích cực, công tác CCHC của địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức tuy được nâng lên nhưng còn chưa đồng đều, việc bố trí cán bộ, công chức còn kiêm nhiệm (vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ) nên việc thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả chưa cao. Việc đầu tư kinh phí bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCHC nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính chưa tương xứng với yêu cầu đề ra. Các phần mềm ở địa phương đang sử dụng hay bị lỗi, nhất là lĩnh vực đất đai, nhưng lại không được khắc phục kịp thời dẫn đến khó khăn trong khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Việc theo dõi, lưu trữ trong khâu thực hiện liên thông thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi giữa 3 ngành chưa thống nhất với nhau, chưa có quy định mẫu sổ theo dõi, chưa có hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ thủ tục liên thông này, chưa có hướng dẫn thống nhất một biểu mẫu kê khai chung, nên người dân còn phải viết nhiều loại tờ khai khi làm thủ tục.

  Với những hạn chế, khó khăn được các địa phương đặt ra, thời gian tới, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện CCHC thì rất cần sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ cấp trên về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính… góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thái Nguyên: Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Trường Thpt Lê Quý Đôn
 • Hướng Dẫn Học Tập Khối 11
 • Kịch Bản Cho Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học
 • Tốc Độ Suy Thoái Đa Dạng Sinh Học Chưa Từng Có Trong Lịch Sử
 • Luận Văn, Cải Cách Hành Chính Cấp Xã, Tài Liệu Hot, Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh
 • Cải Cách Hành Chính Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Y Tế
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Y Tế: Nhiều Kết Quả Tích Cực
 • Các Giải Pháp Để Các Bệnh Viện Công Lập Phát Triển Đúng Hướng Khi Đã Chuyển Đổi Sang Cơ Chế Tự Chủ
 • Bệnh Viện Đk Tỉnh: Đẩy Mạnh Cchc, Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Người Bệnh
 • Published on

  Luận văn chọn đề tài: Cải cách hành chính cấp xã từ

  thực tiễn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai để làm luận văn thạc sỹ Luật học

  1. 1. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ VIẾT THẮNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CHƢ SÊ, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành : Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số : 60.38.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN MINH MẪN HÀ NỘI, năm 2022
  2. 2. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được luận văn này, trước tiên tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, các khoa, phòng, cơ sở học viện tại Đà Nẵng và quý thầy, cô trong Học viện Khoa học xã hội đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt những kiến thức mới về chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Thầy giáo chúng tôi Nguyễn Minh Mẫn, Hội đồng giáo sư Nhà nước và Pháp luật – người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình để giúp tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Tôi xin chân thành biết ơn. Đà Nẵng, tháng 07 năm 2022 Hà Viết Thắng
  3. 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Hà Viết Thắng
  4. 4. MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………………….1 CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH……..7 1.1. Nhận thức chung về cải cách hành chính ………………………………………………………..7 1.2. Các yếu tố tác động và các điều kiện bảo đảm cải cách hành chính………………….14 1.3. Kinh nghiệm cải cách hành chính của một số địa phương và bài học kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………18 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƢ SÊ, TỈNH GIA LAI………………………………………………….28 2.1. Khái quát chung về cấp xã trên địa bàn huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai …………………28 2.2. Kết quả thực hiện cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ……………………………………………………………………………………………………………34 2.3. Đánh giá chung về cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ……………………………………………………………………………………………………………55 CHƢƠNG 3. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CHƢ SÊ, TỈNH GIA LAI…………………………………………………………………………………………………………64 3.1. Mục tiêu, định hướng cải cách hành chính cấp xã từ thực tiễn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai……………………………………………………………………………………………………..64 3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính cấp xã từ thực tiễn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai………………………………………………………………………………………………..67 3.3. Một số kiến nghị………………………………………………………………………………………..74 KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  5. 5. DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT BCHTW Ban Chấp hành Trung ương CBCC Cán bộ, công chức CNH – HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CCHC Cải cách hành chính CNTT Công nghệ thông tin CNXH Chủ nghĩa xã hội HC – SN Hành chính – Sự nghiệp HCNN Hành chính nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân NĐ Nghị định NQ Nghị quyết QLNN Quản lý nhà nước QĐ Quyết định TTg Thủ tướng TƯ Trung ương UBND Ủy ban nhân dân UBTVQH Ủy ban Thường vụ Quốc hội XHCN Xã hội chủ nghĩa
  6. 6. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tiến trình đổi mới đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề cải cách hành chính Nhà nước, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước. Trong những năm qua cải cách hành chính ở nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong các nội dung như cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế,vướng mắc như: hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chồng chéo; chế tài chưa cụ thể, chưa kịp thời; thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch; bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo; trình độ năng lực của bộ phận cán bô, công chức còn hạn chế, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ chưa cao; cơ sở vật chất còn thiếu, thiết bị công nghệ thông tin còn chưa đảm bảo Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành thấy rõ yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước được nâng lên, cải cách hành chính nhà nước là một quá trình khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ, lien tục và có quyết tâm thực hiện trong cả hệ thống chính trị. Kết quả cải cách hành chính nhà nước trên tất cả các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị và trật tự xã hộ, cải cách hành chính được xem như động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, phát huy dân chủ và duy trì hoạt động của bộ máy hành pháp. Quán triệt đường lối của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ- CP của Chính phủ ngày 08/11/2011, về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong đó đã xác định nhiệm vụ “Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách hành chính sách tiền lương
  7. 7. 2 nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công” Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, trong những năm qua, chính quyền từ cơ sở cấp xã đến huyện của tỉnh Gia Lai nói chung và nói riêng đã có nhiều nổ lực trong chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở địa phương và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc đổi mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay thì cải cách hành chính trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ. Bởi vậy, khảo sát đánh giá thực trạng cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Các xã trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có vị trí đặt biệt quan trọng trong hệ thống các cấp chính quyền ở nước ta. hoạt động của chính quyền cấp xã, thị trấn bao quát các lĩnh vực chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn và hướng tới thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước vào cuộc sống, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hành chính cấp xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm 14 xã, 01thị trấn, được đặt trên địa bàn tỉnh Gia lai là nơi thực hiện cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nói trên điều nằm trong diện phải thực hiện cải cách hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, việc cải cách này xuất phát yêu cầu thực tiễn về phát triển, quản lý của tỉnh Gia Lai. Là học viên ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành Chính, hiện đang công tác ở trên địa bàn cấp xã của huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, có nhiều trăn trở về công tác cải cách hành chính ở địa phương, nên tôi đã chọn đề tài: “Cải cách hành chính cấp xã từ thực tiễn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai” để làm luận văn thạc sỹ Luật học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, cải cách hành chính luôn được coi là vấn đề trọng tâm. Do vậy, vấn đề này đã và đang thu hút được đông đảo các cơ
  8. 9. 4 Các bài viết trên tạp chí của các nhà khoa học, quản lý như: Dương Quang Tung (2011), Tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ – khâu then chốt của cải cách bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 8/2011; Hoàng Quang Đạt (2011), Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 6/2011; Nguyễn Văn Thâm (2011), Cải cách hành chính và những kinh nghiệm về bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 9/2011; Trần Văn Tuấn (2008, 2010), Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính để hội nhập và phát triển, Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa một cửa liên thông, Tạp chí Cộng sản 8/2008, 3/2010; Đỗ Quốc Sam (2007,2008), Chương trình cải cách hành chính: Thực trạng và vấn đề đặt ra, Lại bàn về cải cách hành chính, Tạp chí Cộng sản 2/2007, 4/2008; Đinh Duy Hòa (2007), Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, Tạp chí Cộng sản 4/2007 v.v…….. Nhìn chung, các công trình, bài viết trên chỉ mới tập trung nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau của cải cách hành chính trên phạm vi cả nước, chưa có công trình nào nghiên cứu, đánh giá về thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước ở cấp xã trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai nói riêng. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Luận văn tập trung nguyên cứu những vấn đề lý luận về cải cách hành chính và khảo sát, đánh giá thực trạng cải cách hành chính cấp xã ở huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện được mục đích nêu trên, luận văn có 3 nhiệm vụ cơ bản sau: – Hệ thống một số vấn đề cơ sở lý luận về cải cách hành chính để làm rõ mục tiêu, nội dung, hình thức và phương pháp cải cách hành chính trong điều kiện của Việt Nam, của tỉnh Gia Lai nói chung và các xã trên địa bàn huyện Chư Sê nói riêng. – Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng cải cách hành chính cấp xã từ thực
  9. 12. 7 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1.1. Nhận thức chung về cải cách hành chính 1.1.1. Khái niệm về cải cách hành chính Từ nhiều năm nay, cải cách hành chính đã là một vấn đề mang tính tương đối phổ cập của xã hội Việt Nam. Người dân, tổ chức cảm nhận được kết quả, tác động của cải cách hành chính một cách trực tiếp nhất khi có việc phải tiếp xúc, giải quyết công việc với các cơ quan hành chính nhà nước. Cải cách hành chính là một khái niệm đã được nhiều học giả, các nhà nghiên cứu hành chính trên thế giới đưa ra, dựa trên các điều kiện về chế độ, kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, cũng như phụ thuộc vào quan điểm và mục tiêu nghiên cứu, do đó hầu hết các định nghĩa này là khác nhau: Theo từ điển Pháp luật và hành chính do Giáo sư Đoàn Trọng Truyển chủ biên thì ” Nền hành chính nhà nước là tổng thể các tổ chức và quy chế hoạt động của bộ máy hành pháp có trách nhiệm quản lý công việc hang ngày của Nhà nước do các cơ quan có tư cách pháp nhân công quyền tiến hành bằng những văn bản dưới luật để giữ gìn trật tự công, bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu hằng ngày của công dân” . Quán triệt quan điểm đẩy mạnh cải cách hành chính và trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ đã xác định vai trò của cải cách hành chính là: – Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. – Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. – Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước. – Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước. – Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.
  10. 16. 11 Từ thực tiễn gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng có thể khẳng định rằng cải cách hành chính nhà nước luôn là một chủ trương nhất quán, thể hiện tầm nhìn của Đảng trong lãnh đạo tổ chức và hoạt động của nhà nước, thông qua các biện pháp cụ thể ở từng giai đoạn phát triển của đất nước để cải cách, đổi mới nền hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu của quá trình phát triển. Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay Việt Nam đã trở thành thành viên của khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) từ tháng 7/1995, thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO tháng 11/2006 và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là yêu cầu mới, khó khăn trong quản lý kinh tế xã hội, nếu bản thân nhà nước không đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý thì không thể hoàn thành nhiệm vụ trên. Do đó yêu cầu tất yếu phải đổi mới, phải cải cách hành chính nhà nước để phù hợp với xu thế phát triển mới của xã hội hiện nay. Nước ta phải tiếp tục cải cách hành chính vì 10 năm qua thực hiện CCHC vẫn còn nhiều hạn chế bất cập đó là: Nhiều cấp, nhiều ngành chưa đặt đúng cải cách hành chính nhà nước là một trong ba giải pháp cơ bản thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2001-2010, 2010-2020. Tốc độ cải cách còn chậm, chưa nhất quán, hiệu quả còn thấp so với mục tiêu đặt ra là “Xây dựng được một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại”. Nhìn một cách tổng thể, những kết quả đạt được trong cải cách hành chính nhà nước những năm qua còn chưa tương xứng với yêu cầu, quy mô đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và mục tiêu chung mà chương trình tổng thể đề ra; kết quả đạt được chưa thiết thực, chưa bền vững. Hệ thống thể chế còn thiếu đồng bộ, thống nhất, còn chồng chéo, tăng về số lượng nhưng chất lượng còn hạn chế. Có sự giảm đầu mối trực thuộc Chính phủ, nhưng bộ máy bên trong các bộ còn chưa giảm. Công tác kiểm tra, sắp xếp, sau phân cấp còn buông lỏng. Chưa xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và chưa thực hiện tốt việc đào tạo trước khi bổ nhiệm; cơ chế quy định trách nhiệm
  11. 17. 12 của người đứng đầu chưa rõ ràng và chưa đánh giá được chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sau đào tạo; công tác cải cách tiền lương triển khai còn chậm, tiền lương chưa thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức thực thi công vụ. Cải cách tài chính công thực hiện mới chỉ là bước đầu, kết quả đạt được còn hạn chế. Các thể chế về cải cách tài chính công chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với thực tế. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả đạt được nhưng vẫn còn hạn chế. Việc hiện đại hoá công sở chưa đồng bộ, dẫn tới manh mún, phân tán. Kết quả đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã, thị trấn vẫn chưa thực hiện được như Chương trình tổng thể đề ra. Ứng dụng công nghệ thông tin không đạt mục tiêu của Chương trình tổng thể. Có những đề án, dự án, biện pháp, chương trình hành động nhằm thực hiện cải cách hành chính nhà nước trên các nội dung Chương trình tổng thể về hình thức và bản chất thì rất có ý nghĩa nhưng vấn đề triển khai trong thực tế chưa mang lại nhiều kết quả như mong muốn, việc triển khai còn mang nặng tính hình thức, chưa chú ý sâu về chất lượng thực tế, chất lượng thực thi. Sự tham gia, đóng góp ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và công chúng vào quá trình cải cách hành chính còn ít, hạn chế. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đa phần là Nông nghiệp, sau nhiều năm với sự đoàn kết nỗ lực xây dựng kinh tế- xã hội, mặc dù đã có những tiến triển bước đầu, nhưng các xã, thị trấn của tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn thử thách: cơ sở hạ tầng kém, nền kinh tế có điểm xuất phát thấp, kinh tế tự cung, tự cấp là chủ yếu, sản xuất nông nghiệp còn chậm hầu như không đáng kể, về quản lý hành chính đang tồn tại khá nhiều yếu kém cần phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu đặt ra là: việc quản lý còn thiếu tập trung thống nhất, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số xã, thị trấn chưa nghiêm, công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành. Chất lượng, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức
  12. 18. 13 có mặt còn hạn chế….Để khắc phục tình trạng này, giải pháp tối ưu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính bao gồm các mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ là: – Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. – Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc thuân thủ thủ tục hành chính. – Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước. – Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước. – Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: cải cách thể chế, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. 1.1.3. Nội dung của cải cách hành chính Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2022 xác định rõ nhiệm vụ CCHC trên sáu lĩnh vực cụ thể là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
  13. 19. 14 1.2. Các yếu tố tác động và các điều kiện bảo đảm cải cách hành chính 1.2.1. Các yếu tố tác động đến cải cách hành chính – Các yếu tố chủ quan Đội ngũ cán bộ, công chức mang yếu tố quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước dẫn đến sự thành công của quá trình cải cách hành chính. Nếu cơ chế tốt đến mấy, bộ máy hành chính có đơn giản gọn nhẹ đến mấy mà con người không sử dụng được thì vẫn không mang lại hiệu quả. Nhân tố con người ở đây chính là đội ngũ cán bộ, công chức. ” Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức, đủ tài và tâm huyết nghề nghiệp luôn là vấn đề mang tính chiến lược, phát huy yếu tố con người là điều kiện đặc biệt quan trọng đảm bảo sự thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” . Cải cách hành chính nhà nước không tách rời sự lãnh đạo của Đảng vừa là bài học kinh nghiệm, vừa là đặc trưng cải cách hành chính của Việt Nam. Mặt thuận lợi của vấn đề này chính là ở chỗ sự hiện diện của các tổ chức Đảng, của các đảng viên đang giữ các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức nhà nước từ Trung ương tới cơ sở. Các thành viên này có trách nhiệm triển khai Nghị quyết Đảng về cải cách hành chính thông qua các hình thức thích hợp, trong đó có hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước, cần đổi mới
  14. 21. 16 phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức Đảng, đổi mới sự vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, có như vậy mới mong đạt được mục tiêu của cải cách hành chính. – Pháp lý Cải cách hành chính ở Việt Nam được đặt trong khuôn khổ các quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam về đổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy Nhà nước. Cải cách hành chính phải gắn liền với xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và nền hành chính nói riêng nhằm giữ vững và phát huy bản chất của giai cấp công nhân, nhân dân trong xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền XHCN. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường sự chỉ đạo của Đảng thông qua việc định hướng chiến lược cải cách hành chính là một vấn đề có tính kiên quyết, có ý nghĩa quan trọng bảo đảm cho việc kiện toàn hợp lý tổ chức bộ máy Nhà nước, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và góp phần thiết lập kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống các cơ quan hành chính. Với vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong chỉ đạo triển khai cải cách hành chính của đất nước. Từ chủ trương của Đảng, Chính phủ có trách nhiệm cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, trên cơ sở đó các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của mình nhằm bảo đảm mục tiêu chung của cải cách là xây dựng được một nền hành chính mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì dân phục vụ. Trước đây, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020. Công tác chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với công cuộc cải cách hành chính đã bảo đảm rõ định hướng, mục tiêu cải cách hành chính; xác định rõ các nhiệm vụ cải cách; xác định các trọng tâm, ưu tiên cải cách theo từng thời kỳ; Xác định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính, trước hết là các Bộ trưởng và Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong triển khai cải cách hành chính; tổng kết từ thực tiễn
  15. 22. 17 cải cách để hoạch định thể chế, cơ chế mới, có tính chất áp dụng chung trong cả nước. – Bộ máy Chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò, chức năng của nhà nước nói chung, của từng cơ quan hành chính nói riêng cần phải có sự điều chỉnh lại cho phù hợp, từ đó dẫn đến tổ chức bộ máy phải có những thay đổi cần thiết. Bản thân tổ chức bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở còn nhiều bật cập, cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Phương thức làm việc của các cơ quan hành chính chưa mang lại hiệu quả cao, đòi hỏi phải nghiên cứu cải cách. Hội nghị Trung ương 7 khoá VIII (08/1999) Kinh tế chủ yếu của huyện Chư Sê hiện nay là tập trung phát triển Nông nghiệp toàn diện về cao su, hồ tiêu, cà phê và chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng gắn với từng bước đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mùa nắng nóng bức, mùa mưa liên tục mưa dầm, khí hậu thay đổi thất thường. Những điều kiện tự nhiên nêu trên ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý con người, hành vi học tập nâng cao học vấn, khoa học kỹ thuật chưa vươn lên trong quá trình phát triển. * Đặc điểm về kinh tế – xã hội Từ năm 2001 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Chư Sê luôn đạt tỷ lệ cao. mức tăng trưởng kinh tế của huyện Chư Sê đạt 13,92%. Tổng giá trị sản xuất
  16. 35. 30 toàn huyện đạt 2.185 tỷ đồng (tính theo giá cố định 1994), trong đó nông – lâm nghiệp đạt 815 tỷ đồng (tăng 10,65%); công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng đạt 690 tỷ đồng (tăng 15,38%); thương mại – dịch vụ 680 tỷ đồng (tăng 16,54%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36, đồng/năm.Sản xuất nông nghiệp được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện trong năm đạt 28.883,68 ha; tổng sản lượng lương thực ước cả năm là 29.739,88 tấn. Lợi thế là địa bàn trọng điểm về phát triển hồ tiêu với thương hiệu Hồ tiêu Chư Sê, các năm qua, bằng nhiều chương trình khác nhau, huyện đã tiếp tục đẩy mạnh phát triển cây hồ tiêu theo chiều sâu với mục đích nâng cao hơn nữa năng suất và sản lượng thay thế vườn tiêu già cỗi, năng suất thấp… Đối với cây cà phê, năng suất, sản lượng trên địa bàn cao hơn niên vụ trước 10- 15%, giá thu mua cao và ổn định nên nhân dân yên tâm sản xuất. Song song với đẩy mạnh sản xuất, công tác bảo vệ thực vật, thủy lợi… cũng được các cấp triển khai đôn đốc, chủ động phòng trừ đạt hiệu quả, không để xảy ra dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng. Hiện nay, tổng đàn gia súc toàn huyện là 62.754 con đàn gia cầm 63.800 con. giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 81,4 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.150 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai hiện có 1.165 cơ sở kinh doanh, đã quy hoạch và phát triển hệ thống chợ với 8 chợ và 3 siêu thị đang hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân, lượng vốn đầu tư xây dựng ước đạt 23.729,3 triệu đồng. Thu ngân sách tại địa bàn, không tính kết dư chuyển nguồn là 90 tỷ đồng, chi ngân sách ước thực hiện 409,73 tỷ đồng. Tổng mức huy động vốn của các ngân hàng ước đạt 1.089 tỷ đồng; dư nợ của các ngân hàng là 2.302 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu bình quân 0,47%, mặc dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và lạm phát, nhưng nền kinh tế của huyện luôn giữ vững ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 32,18%, công nghiệp – xây dựng chiếm 31,92%, Huyện đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo đó một số diện tích vùng trũng trồng cây ngắn ngày sang dài ngày. Nông nghiệp vẫn phát triển tương ứng với tốc độ phát triển nông nghiệp chung cả tỉnh.
  17. 36. 31 – Về nguồn nhân lực Các xã, thị trấn thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có nguồn nhân lực tương đối thấp. Người dân các xã, thị trấn của huyện Chư Sê là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Huyện Chư Sê hiện có 69.200 người trong độ tuổi lao động, chiếm 56,2 % dân số; số lao động đang làm việc trong các ngành nghề là 67.800 người, trong đó: nông nghiệp, lâm nghiệp có 48.000 người, công nghiệp có 4.131 người, xây dựng có 2.190 người, dịch vụ và quản lý HCNN có 8.950 người. Hàng năm, nguồn lao động ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và các xã, thị trấn được bổ sung từ 300 đến 500 người, đó là những người vừa tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường dạy nghề, các trường cao đẳng, đại học. Nguồn lao động có trình độ được bổ sung nhưng chất lượng còn thấp. Nếu so sánh với các huyện thuộc tỉnh Gia Lai thì huyện Chư Sê là huyện ít có điều kiện phát triển KTXH, số người thất nghiệp và số người không có việc làm, không có khả năng lao động rất lớn, đây là vấn đề đặt ra cần phải giải quyết, làm như thế nào để nguồn nhân lực này không ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội của các xã, thị trấn và đây cũng là vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện Chư Sê và các xã, thị trấn thuộc huyện UBND các xã, thị trấn do HĐND cùng cấp bầu ra là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên. UBND các xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở UBND các xã không có các cơ cấu trực thuộc mà chỉ có các chức danh chuyên trách các mảng công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã. Các mảng công việc đó là: Công an, Quân sự; Văn phòng- Thống kê; Địa chính – Xây dựng; Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã
 • Cải Cách Hành Chính Với Chính Quyền Cấp Xã
 • Hưng Yên: Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã
 • Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế: Cải Cách Thủ Tục Hành Chínhh
 • Cải Cách Hành Chính Cấp Xã Còn Nhiều Khó Khăn
 • Hưng Yên: Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Cải Cách Hành Chính Với Chính Quyền Cấp Xã
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã
 • Luận Văn, Cải Cách Hành Chính Cấp Xã, Tài Liệu Hot, Hay
 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh
 • Cải Cách Hành Chính Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Y Tế
 • Ngày đăng: 09/07/2020 04:29

  Bộ phận một cửa phường Bạch Sam (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

  Phường Bạch Sam (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) hàng ngày có hàng chục lượt người dân đến thực hiện các TTHC. Đặc biệt, sau thời gian giãn cách xã hội, cũng là thời điểm các em học sinh làm hồ sơ dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nên lượng người đến UBND phường giải quyết TTHC tăng đột biến. Khối lượng công việc hàng ngày nhiều hơn, song với mô hình một cửa và ứng dụng công nghệ thông tin, cán bộ lại là người nắm rõ địa bàn nên việc giải quyết các TTHC cho người dân ở đây vẫn được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng. Nhận lại bộ hồ sơ từ cán bộ ở bộ phận một cửa, ông Hoàng Đức Mẫn (phường Bạch Sam) vui vẻ cho biết: Từ những văn bản gốc và nhu cầu giải quyết các TTHC kèm theo, chỉ trong nửa tiếng tôi đã nhận được kết quả. Trả hồ sơ, cán bộ, công chức phường còn tận tình hướng dẫn tôi đến các cơ quan chức năng để giải quyết các TTHC tiếp theo. Cách làm việc đổi mới của cơ quan nhà nước đã tạo thuận lợi cho người dân.

  Công tác CCHC cấp xã ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giải quyết đúng thẩm quyền đối với từng loại TTHC. Đến nay, 161/161 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình một cửa, cấp xã thực hiện 168 TTHC. 100% UBND cấp xã triển khai, ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và chữ ký số trong gửi và nhận văn bản điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cấp xã đã góp phần bảo đảm an toàn, nhanh, tiện lợi trong các giao dịch điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong CCHC, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyên nghiệp hóa nền hành chính.

  Tuy nhiên, công tác CCHC cấp xã dù có chuyển biến tích cực nhưng nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, tình trạng trả chậm kết quả hồ sơ còn xảy ra; người dân đến làm TTHC chưa được hướng dẫn cụ thể, chi tiết… Nguyên nhân là do người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC dẫn đến thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Việc bố trí cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” ở một số địa phương chưa đúng chuyên môn, năng lực…

  Để nâng cao hiệu quả CCHC cấp xã, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại bộ phận “một cửa” cấp xã, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung làm tốt các công tác như: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; cán bộ, công chức nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết TTHC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa gắn với việc giải quyết TTHC cho công dân theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND cấp xã thực hiện nghiệm túc việc niêm yết công khai, tuyên truyền các TTHC đến với người dân, nhất là những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã…

  Theo: baohungyen.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế: Cải Cách Thủ Tục Hành Chínhh
 • Cải Cách Hành Chính Cấp Xã Còn Nhiều Khó Khăn
 • Thái Nguyên: Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Trường Thpt Lê Quý Đôn
 • Hướng Dẫn Học Tập Khối 11
 • 10 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế,…
 • Thực Hiện Quyết Liệt Các Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính
 • Luận Văn: Thực Trạng Và Giải Pháp Đổi Mới Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Hay
 • Tổng Công Ty Giải Pháp Doanh Nghiệp Viettel
 • Chiến Lược Mới Của “tân Binh” Tổng Công Ty Giải Pháp Doanh Nghiệp Viettel
 • (DĐDN) – Cùng với việc ban hành nhiều hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế năm 2022, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế cả nước triển khai nhiều giải pháp quyết liệt về đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà trọng tâm là cộng đồng DN.

  Một là, trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015 và Luật số 71/2013, làm cơ sở để cắt giảm nhiều thủ tục, đơn giản các mẫu tờ khai, giảm thời gian của DN trong khai, nộp thuế GTGT, thuế tài nguyên, xuất hoá đơn, kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. DN không phải nộp bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào/bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT… từ đó, tạo thuận lợi cho DN trong hạch toán, giảm thời gian khai thuế, thủ tục khấu trừ thuế đầu vào.

  Ba là, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đối với các DN trên phạm vi toàn quốc với dự kiến số giờ sẽ giảm được trên 10 giờ. Để đạt được mức phấn đấu số DN kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90% trước 30/9/2015, Tổng cục thuế giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Cục Thuế và yêu cầu các Cục Thuế giao đến từng Chi cục Thuế nhiệm vụ nộp thuế điện tử. Ngày 18/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-BTC về việc triển khai mở rộng nộp thuế điện tử cho Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử để bảo đảm cho việc triển khai thuế điện tử được an toàn, thuận tiện, bảo đảm quyền lợi của DN.

  Năm là, trên cơ sở sơ kết, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) tại 27/63 Cục Thuế và triển khai mới tại tất cả các Cục Thuế địa phương còn lại. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế, quán triệt trong toàn ngành Thuế thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số TTHC thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục theo hướng giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế trước 30/6/2015.

  Sáu là, thực hiện ứng dụng CNTT ở cấp độ 4 đối với công tác hoàn thuế (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế qua mạng và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 60% số tờ khai và số tiền hoàn thuế trước 30/9/2015 và đạt 95% vào trước 30/9/2016. Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giải quyết hồ sơ hoàn thuế từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ra báo cáo kết quả hoàn thuế, hiện đang áp dụng thực hiện tại các cục thuế.

  Bảy là, cùng với việc thực hiện công khai thông tin về TTHC thuế và quy trình giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế và trên Trang thông tin điện tử cơ quan thuế, thực hiện xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế Tập trung thống nhất trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 4 (hoàn thành trước 31/12/2015).

  Chín là, tiến hành nghiên cứu, xây dựng cơ chế đánh giá của các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, duy trì hệ thống tiếp nhận thông tin phản hồi của người nộp thuế thông qua hòm thư góp ý, đường dây nóng, hội nghị đối thoại với người nộp thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong đó hướng đến những nội dung, lĩnh vực mới như kê khai, nộp thuế điện tử, quản lý thuế điện tử, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của NNT khi sử dụng các dịch vụ thuế điện tử.

  Mười là, thường xuyên rà soát các vấn đề khó khăn trong cơ chế, chính sách để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung.

  Nguyễn Văn Phụng

  Chuyên gia cao cấp, Vụ trưởng quản lý thuế

  DN lớn, Tổng cục thuế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đễ Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Long An: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính
 • Giải Pháp Nâng Cao Thứ Hạng Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Các Chỉ Số Về Cải Cách Hành Chính
 • Tăng Cường Các Giải Pháp Cải Thiện, Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Tỉnh Yên Bái
 • Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Thành Phố Cần Thơ Trong Thời Gian Tới
 • STO – Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những khâu đột phá thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển, thời gian qua, TX. Vĩnh Châu đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

  Theo đồng chí Trần Hoàng Thắng – Chủ tịch UBND TX. Vĩnh Châu, để nâng cao chất lượng hoạt động, cải thiện môi trường hành chính, tạo sự hài lòng của người dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước, thời gian qua, UBND thị xã đã tập trung thực hiện tốt khâu tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa. Cùng với việc đầu tư mới trụ sở với đầy đủ các trang thiết bị, vật chất, bố trí 10 quầy tiếp nhận hồ sơ, công bố đường dây nóng và số điện thoại cố định để người dân liên hệ khi có nhu cầu giải quyết TTHC, bố trí chỗ ngồi, nước uống cho người dân, phân công công chức hướng dẫn trực tiếp cho người dân… địa phương còn trang bị phần mềm theo dõi kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; ứng dụng phần mềm nhắn tin thông báo cho người dân biết về tình trạng hồ sơ để tiện theo dõi. Thực hiện “thư xin lỗi” đến cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết TTHC theo quy định; tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Bộ phận một cửa thị xã cho các trường hợp có yếu tố nước ngoài với sự tham gia của lãnh đạo UBND và Trưởng Phòng Tư pháp thị xã. Đồng thời thực hiện phiếu khảo sát ý kiến nhân dân đánh giá, nhận xét đối với cách thức giải quyết công việc, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) hàng quý và có tổng kết đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ công để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh thái độ phục vụ.

  Bên cạnh đó, 100% TTHC được công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử thị xã; triển khai cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, nhất là mức độ 3, 4 – chiếm 22,88% TTHC cấp thị xã. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ hành chính qua đường bưu điện. Nghiên cứu và áp dụng sáng kiến, đưa nội dung cấp mới và cấp đổi giấy chứng minh nhân dân vào hoạt động của bộ phận một cửa của thị xã; cấp giấy khai sinh và bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế và gia đình… nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian nhất cho người dân.

  Chủ tịch UBND TX. Vĩnh Châu cho biết thêm, để công tác CCHC đạt hiệu quả thì việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là hết sức cần thiết trong công tác chỉ đạo, điều hành. Vì vậy, UBND thị xã xây dựng mô hình và tổ chức kiểm tra kỹ năng tin học và ứng dụng CNTT vào hoạt động điều hành của 45 CBCC, trong đó có 28 chủ tịch, phó chủ tịch UBND và 17 công chức văn phòng – thống kê UBND 10 xã, phường. Từ đó, kiện toàn lại đội ngũ CBCC cấp xã và phân công công chức có khả năng cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng văn bản trên hệ thống văn bản điện tử hợp lý hơn. Nhất là giúp CBCC nâng cao nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của CNTT trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hiện nay. Từ đó, chủ động trong việc học tập nâng cao trình độ tin học và kỹ năng vận dụng CNTT vào hoạt động công tác, xử lý công việc hàng ngày của đơn vị và bản thân, nhất là kỹ năng tra cứu, tìm kiếm, lưu hồ sơ văn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản, phát hành văn bản… nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc so với cách xử lý theo phương pháp thủ công trước đây. Nếu trước tháng 10-2019 chỉ có khoảng 50% CBCC có cập nhật hệ thống văn bản điều hành thì nay 100% cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn của UBND xã, phường cập nhật, xử lý, trao đổi bằng văn bản điện tử ít nhất 1 lần/ngày. 100% chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường thực hiện chữ ký số đối với các văn bản theo quy định; 104/104 CBCC sử dụng thư công vụ để trao đổi công việc… Đặc biệt, mô hình này Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và được Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chọn để nhân rộng và tổ chức thi đua cùng điển hình tiên tiến trong CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022.

  Có thể thấy TX. Vĩnh Châu đã từng bước xây dựng thành công mô hình “Chính quyền thân thiện”, chất lượng phục vụ ngày một nâng cao, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn; giúp thị xã dẫn đầu trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC cấp huyện năm 2022. Đây là tiền đề quan trọng để Vĩnh Châu tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng chất mô hình “Chính quyền thân thiện” trong thời gian tới.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công An Huyện Yên Thành:nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Cải Cách Thể Chế Thành Tựu Và Giải Pháp Khắc Phục Khiếm Khuyết
 • Cải Cách Thể Chế Là Cải Cách Cái Gì Và Như Thế Nào?
 • Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Phú Yên Năm 2022
 • Cuộc Thi “tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2022
 • 7 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Để Ai Hài Lòng?
 • Bài 3: Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Ở Tỉnh Bến Tre
 • Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Trong Hoạt Động Của Cơ Quan Đảng
 • Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Hiện Nay
 • Thi Đua Cao Điểm Về Các Giải Pháp, Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Tại Tphcm
 • Nhiều cải cách trong tổ chức Đảng

  Trong đợt thi đua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM là một điển hình có nhiều CCHC. Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Đặng Minh Đạt chia sẻ, đơn vị thực hiện một số nội dung đăng ký thi đua, giúp nâng cao hiệu quả tham mưu thực hiện Quy định 1374 (quy trình giải quyết 4 nguồn tin phản ánh tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước). Ngoài ra, UBKT Thành ủy triển khai phần mềm theo dõi, quản lý công việc, phần mềm quản lý thông tin đội ngũ ngành kiểm tra Đảng… Việc này đã thúc đẩy cải tiến, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc.

  Trong khi đó, Quận ủy quận 4 đã xây dựng 12 mô hình, 2 sáng kiến CCHC. Bí thư Quận ủy quận 4 Trần Hoàng Danh cho biết, tiêu biểu trong đợt cao điểm này, Quận ủy đã có giải pháp hỗ trợ đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu trên địa bàn. Cụ thể, quận tổ chức tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tại nhà cho đảng viên cao tuổi; mô hình rút ngắn thời gian trình hồ sơ kết nạp Đảng nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục…

  Quận ủy Gò Vấp thực hiện chế độ báo cáo qua phần mềm theo dõi số liệu và mời họp qua tin nhắn… Đánh giá chung, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thế Thuận cho biết, trong đợt thi đua cao điểm có 78/79 đơn vị khối cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội TP đăng ký thi đua. Có 157/157 giải pháp sáng kiến đăng ký thi đua (tập trung vào các giải pháp, sáng kiến CCHC trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng; trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; trong xây dựng và ban hành văn kiện của các cấp ủy; trong lĩnh vực công nghệ thông tin) được thực hiện. Các giải pháp, sáng kiến đã giúp rút ngắn quy trình, thủ tục, hồ sơ, tiết kiệm được thời gian, chi phí và đẩy nhanh tiến độ công việc, giảm phiền hà cho cơ sở nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đợt phát động thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và tạo sự lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội.

  Tuy nhiên, do đợt thi đua ngắn hạn nên một số cơ quan, đơn vị chưa chuẩn bị tốt. Các sáng kiến, giải pháp thực hiện còn trùng lắp với nội dung thi đua của khối chính quyền; nội dung đăng ký và kết quả thực hiện còn dàn trải, chung chung, chưa định lượng được hiệu quả cụ thể.

  Số hóa hồ sơ

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, trong đợt thi đua cao điểm CCHC trong Đảng có 157 giải pháp, sáng kiến đăng ký, thực hiện đạt được kết quả tích cực. CCHC ở khối chính quyền mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí lưu ý, 7 giải pháp CCHC trong Đảng cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Giải pháp kinh điển nhất là áp dụng công nghệ thông tin, trước hết là việc số hóa toàn bộ hồ sơ đảng đang lưu giữ; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ quy hoạch, đương chức với các tiêu chí tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm, quản lý. Kế đến là việc hợp lý hóa, chuẩn hóa quy trình công việc của công tác đảng, từ quy trình kết nạp đảng đến các thủ tục thành lập, giải thể tổ chức đảng. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp để tối thiểu hóa các tờ trình và tiến hành không dùng thư mời giấy, văn bản giấy, báo cáo bằng giấy (kèm theo giải pháp bảo mật). Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng các phần mềm để xây dựng, theo dõi công việc của cá nhân thực hiện, từ đó giúp theo dõi tiến độ, kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch qua phần mềm; tổ chức giám sát của Ban Thường vụ cấp ủy đối với chính quyền các cấp một cách hiệu quả.

  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu, phấn đấu hết tháng 3-2019 tổ chức đăng ký các giải pháp, sáng kiến CCHC khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội TP của năm 2022, thậm chí năm 2022. Đối với kiến nghị được tổ chức sinh hoạt chi bộ qua mạng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giao Văn phòng Thành ủy nghiên cứu về điều kiện trao đổi, sinh hoạt qua mạng bằng công cụ nào để đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin, để Thành ủy TPHCM báo cáo, kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương.

  Trong buổi tổng kết, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao tặng bằng khen 11 tập thể có giải pháp, sáng kiến tốt CCHC trong Đảng.

  Các quận – huyện và sở – ngành thông báo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là trên 99%. Tuy nhiên, hiện nay việc ghi nhận sự hài lòng ở các nơi chưa đồng đều và chính xác. Quận 1 có bố trí phương tiện đánh giá sự hài lòng của người dân và thời gian đánh giá chỉ 20 giây. Thế nhưng, trong số 100 người đến làm thủ tục, chỉ có 4 người đánh giá, còn 96 không đánh giá. Điều này cho thấy, kết quả đánh giá sự hài lòng chưa chính xác nên yêu cầu đặt ra là phải ghi nhận được sự hài lòng của người dân.

  KIỀU PHONG – MẠNH HÒA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nỗ Lực Cải Cách Hành Chính Ngành Giáo Dục
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Gd
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Tập Trung Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Quận 12: Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Hay Trong Cải Cách Hành Chính
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Nhiều Giải Pháp, Mô Hình Mới Về Cải Cách Hành Chính
 • Viettel Ra Mắt Tổng Công Ty Về Giải Pháp (Viettel Business Solutions) Cho Chính Phủ, Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Dlp Mcafee: Chống Thất Thoát Dữ Liệu Triệt Để
 • Những năm gần đây, quận Thanh Khê nằm trong nhóm dẫn đầu về công tác cải cách hành chính (CCHC) ở khối quận, huyện. Để đạt được kết quả đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận luôn được tăng cường. Các phòng chuyên môn và UBND các phường đã có nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

  Quận Thanh Khê thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho nhân dân. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Khê – phường đứng đầu về công tác cải cách hành chính của quận Thanh Khê năm 2022. Ảnh: TRỌNG HUY

  Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND 10 phường đẩy mạnh công tác CCHC tại đơn vị, đi liền với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC.

  Quận tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các cơ quan chuyên môn, UBND các phường trên địa bàn quận; qua đó đã kịp thời chấn chỉnh hạn chế trong công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Trong năm 2022, UBND quận được thành phố xếp loại xuất sắc trong công tác CCHC, là đơn vị dẫn đầu trong khối quận, huyện.

  Nhằm tạo chuyển biến thực chất hơn, quận Thanh Khê phát huy quy chế thẻ thưởng, phạt trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống”… Công tác tuyên truyền CCHC được UBND quận tập trung đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như: đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử; tổ chức các buổi đối thoại, hội thi trực tuyến về tìm hiểu CCHC; đầu tư và duy trì một số phần mềm ứng dụng tuyên truyền như phần mềm sao lục hồ sơ giấy phép xây dựng, phần mềm tiện ích…

  Năm 2022, phường Hòa Khê đứng thứ nhất về kết quả công tác CCHC toàn quận Thanh Khê, với 90 điểm, cao hơn phường đứng cuối bảng 15 điểm. Chủ tịch UBND phường Hòa Khê Đinh Viết Hồng Lễ cho biết, phường luôn chủ động nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức phường về công tác CCHC theo kế hoạch công tác hằng năm.

  Theo đó, địa phương tiếp tục thực hiện cuộc vận động “3 hơn” (nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn) trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. “Đến nay, đa số hồ sơ của công dân được trả kết quả tại nhà. Tỷ lệ hồ sơ sớm hẹn và đúng hẹn cao. Tổ chức, công dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%”, ông Lễ cho biết.

  Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trung Nguyễn Minh Trí, ngay từ đầu năm 2022, UBND phường đã chỉ đạo văn phòng UBND và Bộ phận một cửa rà soát tất cả các tiêu chí của phường điện tử loại 1 theo Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, phường và cấp quận, huyện. Đến nay, UBND phường đã đầu tư thực hiện cơ bản đáp ứng được theo Bộ tiêu chí đề ra.

  Theo ông Trí, để thực hiện tốt công tác CCHC, phường tiếp tục áp dụng và duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý hành chính. “Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tính đến ngày 31-10-2019, UBND phường tiếp nhận 12.349 hồ sơ, trong đó 1.748 hồ sơ được giải quyết sớm hạn và 10.601 hồ sơ đúng hạn. Không có hồ sơ trễ hạn trên phần mềm cũng như hồ sơ trễ hẹn thực tế. 100% hồ sơ được tiếp nhận và nhập trên phần mềm một cửa điện tử của thành phố”, ông Trí cho hay.

  Theo ông Nguyễn Văn Tĩnh, các thủ tục triển khai thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong năm 2022 ngày càng hiệu quả. Qua 2 năm thực hiện (2018 và 2022), việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của UBND quận đạt trên 40% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận. Qua đánh giá, công tác CCHC trên địa bàn quận Thanh Khê trong năm 2022, 2022 có nhiều kết quả tích cực.

  Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế trong công tác CCHC cần được chấn chỉnh trong thời gian đến. Cụ thể, hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm vẫn còn xảy ra. Hồ sơ trực tuyến tuy đạt tỷ lệ cao nhưng số lượng hồ sơ do người dân tự thực hiện chưa cao, chủ yếu thông qua thí điểm đại lý dịch vụ công do nhân viên bưu điện thực hiện. Ông Tĩnh thông tin, hiện nay quận đẩy mạnh các giải pháp CCHC, tập trung tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là bảo đảm hiệu quả phòng, chống Covid-19.

  TRỌNG HUY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Việt Nam
 • 8 Nhóm Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tài Chính
 • Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Sức Khỏe Chính Mình Và Cộng Đồng
 • Bảo Vệ Môi Trường Là Trách Nhiệm Của Toàn Xã Hội
 • Những Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Mà Ai Cũng Nên Biết
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đễ Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • 10 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế
 • Kinh Nghiệm Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế,…
 • Thực Hiện Quyết Liệt Các Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính
 • Luận Văn: Thực Trạng Và Giải Pháp Đổi Mới Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Hay
 • (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của

  Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  STT

  Định hướng phương án cải

  cách

  Ví dụ thực tế

  1 Cắt giảm việc hành chính

  hóa các quan hệ dân sự, kinh

  tế; giảm sự can thiệp của cơ

  quan hành chính nhà nước

  vào hoạt động sản xuất, kinh

  doanh và đời sống của cá

  nhân, tổ chức

  – Chuyển từ việc mua hóa đơn VAT do Bộ

  Tài chính phát hành sang sử dụng hóa đơn

  tự in

  – Bãi bỏ yêu cầu công chứng bắt buộc các

  hợp đồng, giao dịch về bất động sản

  – Bãi bỏ việc đăng ký thang lương, bảng

  lương; đăng ký thỏa ước lao động tập thể

  2 Quản lý trên cơ sở rủi ro – Hoàn thuế trước, kiểm tra sau (đối với

  NNT có độ rủi ro thấp)

  – Kiểm tra trước, hoàn thuế sau (đối với

  NNT có độ rủi ro cao)

  – Thông quan trước, kiểm tra sau đối với

  các lô hàng luồng xanh

  – Kiểm tra trước, thông quan sau đối với các

  lô hàng luồng đỏ

  3 Áp dụng cơ chế liên thông

  để tăng cường sự phối hợp

  của các cơ quan nhà nước,

  giảm chi phí không cần thiết

  cho cá nhân, tổ chức

  – Thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký mã

  số thuế và đăng ký dấu

  4 Phân cấp thực hiện khoa

  học, tránh quá tải tại các đầu

  mối giải quyết thủ tục hành

  chính

  – Thủ tục cấp chứng minh nhân dân

  – Thủ tục hoàn thuế

  5 Áp dụng các hình thức giải

  quyết thủ tục qua mạng khi

  cơ sở hạ tầng cho phép

  – Thủ tục khai thuế

  – Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

  – Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

  6 Tăng cường việc chia sẻ dữ

  liệu, dùng chung CSDL giữa

  các cơ quan hành chính

  – Thủ tục thông quan hàng hóa khi áp dụng

  cơ chế 1 cửa quốc gia ASEAN

  7 Áp dụng nguyên tắc tự chịu

  trách nhiệm, tăng cường hậu

  kiểm

  – Việc tự khai, tự nộp trong ngành thuế

  8 Giảm tần suất thực hiện thủ

  tục, giảm số lượng đối tượng

  tuân thủ

  – Bãi bỏ thủ tục nộp báo cáo đánh giá tác

  động môi trường đối với đa số các

  – Giảm tần suất kê khai thuế đối với đối

  tượng DN nhỏ và vừa

  – Tăng thời hạn có hiệu lực của các loại giấy

  phép, chứng chỉ, bằng như việc tăng thời

  hạn có hiệu lực của giấy phép lái xe từ 5

  năm lên 10 năm;

  9 Áp dụng các hình thức “nhẹ”

  hơn

  – Chuyển từ hình thức đăng ký sang thông

  báo

  10 Bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ

  mang tính chất hình thức

  – Loại bỏ sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa

  phương

  11 Cắt giảm việc cấp giấy phép,

  chứng chỉ hành nghề

  – Đối với những chứng chỉ/giấy phép hành

  nghề chỉ yêu cầu điều kiện chuyên môn thì

  có thể được loại bỏ và thay bằng điều kiện

  hành nghề là các bằng cấp chuyên môn

  tương ứng

  12 Kéo dài tối đa thời hạn có

  hiệu lực của các loại giấy

  phép, giấy chứng nhận,

  chứng chỉ…là kết quả của

  – Cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

  thủ tục hành chính nhằm

  giảm tần xuất thực hiện và

  giảm chi phí thực hiện cho

  cá nhân, tổ chức

  13 Giảm thiểu tối đa các yêu

  cầu công chứng, chứng thực

  14 Không yêu cầu cung cấp các

  hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà

  cơ quan hành chính đã có

  trong hồ sơ lưu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100