Top 14 # Xem Nhiều Nhất Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ / 2023

(GLO)- Thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ đã bám sát nội dung Kế hoạch 176-KH/TU ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, từ đó duy trì tốt chế độ sinh hoạt, chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đạt hiệu quả.

Các ban Đảng của Huyện ủy Ia Grai dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Kim Thành (xã Ia Hrung). Ảnh: K.N.B

Việc sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp, đúng định kỳ, hầu hết các cấp ủy viên, cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên được cấp ủy cấp mình phân công nhiệm vụ cùng tham gia sinh hoạt chi bộ, nhất là ở chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Trong sinh hoạt, đồng chí chủ trì đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng, tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Hầu hết chi bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy được tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, đư­ờng lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước, các quy ước, hương ước của địa phương. Nhiều chi bộ đã dành thời gian để sinh hoạt tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của bản thân, gia đình đảng viên, qua đó có biện pháp khắc phục, tháo gỡ, giúp đỡ kịp thời. Ý thức tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến tích cực. Một số chi bộ đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý những đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, làm việc cầm chừng, thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lơi lỏng… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Việc sinh hoạt chi bộ giúp chi ủy nắm chắc hơn tình hình tư tưởng của đảng viên và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chủ động hơn trong công việc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, thiết thực, giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ / 2023

Sinh hoạt chi bộ tại xã Gia Vân (Gia Viễn). Ảnh: Thế Minh

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới phương thức hoạt động, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Đặc biệt, bám sát hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, quyết định, quy định cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để tổ chức thực hiện. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 21 “Về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tăng cường trách nhiệm của chi uỷ, nêu cao tính tự giác, tiền phong gương mẫu của đảng viên trong lời nói, việc làm và sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ cho cấp uỷ viên, đảng viên chịu trách nhiệm trên từng lĩnh vực, địa bàn, mỗi đảng viên phải giữ vai trò nòng cốt trong các đoàn thể quần chúng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Kết luận số 21, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 12 về việc “Tổ chức giao ban cụm xã, phường, thị trấn và phân công đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố”. Cùng với đó, hàng năm, tỉnh đều mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho bí thư, phó bí thư, cán bộ văn phòng đảng uỷ xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang thuộc các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Các huyện mở lớp bồi dưỡng cho cấp ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong bồi dưỡng, chú trọng việc cập nhật kiến thức mới, kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh việc cho đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng ở một số nơi chưa đúng đối tượng do nể nang. Đồng thời yêu cầu các đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, qua đó góp phần tăng tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Kết luận số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Đảng bộ cấp huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc phân công đảng viên chi bộ cơ quan cấp xã; đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, bản, tổ dân phố…, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt chi bộ. Qua việc dự sinh hoạt đã giúp cán bộ cấp huyện, cấp xã kịp thời nắm chắc tình hình ở địa phương, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của chi bộ, đảng viên và nhân dân, không để xảy ra bức xúc, điểm nóng, đồng thời giúp cho cán bộ có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác. Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng nhờ đó cũng có sự đổi mới. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo định kỳ cơ bản được duy trì nền nếp, việc chuẩn bị của chi ủy được chu đáo hơn, chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn, để khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công việc chuyên môn, không đúng với nội dung sinh hoạt chi bộ; không bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu…, một số cấp uỷ địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chỉ đạo và có những cách làm hay, cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Phân công cấp uỷ viên cấp trên, đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; định kỳ hàng quý tổ chức giao ban cụm giữa cấp uỷ cấp huyện với bí thư chi bộ thôn, xóm, phố; định kỳ 6 tháng một lần cấp uỷ cấp huyện tổ chức đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, phố… Những cách làm trên đã góp phần quan trọng giải quyết cơ bản nhiều vấn đề bức xúc ở cơ sở, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đến hết quý I năm 2017, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 478 chi bộ cơ sở và 3.144 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhìn chung các chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư. Nhiều chi bộ đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ ngày càng cao hơn, bình quân đạt từ 80% trở lên; đa số đảng viên giữ gìn được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: chúng tôi

Sinh Hoạt Chuyên Đề: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ – Viện Nghiên Cứu Thanh Niên / 2023

Sáng ngày 27/8/2018, chi bộ Viện Nghiên cứu Thanh niên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, chi bộ Viện Nghiên cứu Thanh niên chủ động đề xuất nội dung sinh hoạt chuyên đề bàn luận về các nội dung xoay quanh vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại đơn vị. Nội dung sinh hoạt bao gồm xác định nội hàm khái niệm sinh hoạt chi bộ, phân tích thực trạng việc thực hiện chi bộ tại đơn vị và đánh giá những hạn chế, nguyên nhân các hạn chế trong sinh hoạt chi bộ tại đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tích cực bày tỏ quan điểm của mình trước những nội dung đưa ra để trao đổi, bàn bạc tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cho bộ trong thời gian tới. Một trong số những giải pháp được đồng tình và quán triệt thực hiện đó là: Đổi mới về nội dung sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải thiết thực, gắn với các vấn đề của đơn vị, bàn và khắc phục những tồn tại, hạn chế; Phát huy tính chủ động, sự tham gia của đảng viên trong chi bộ; Sau mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, Cần chốt lại các vấn đề đã thống nhất và giám sát việc  thực hiện các quyết nghị đã đề ra; Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy làm việc với các tổ trưởng tổ đảng để nắm sát sao tình hình tư tưởng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị; Thông tin đầy đủ về nội dung sinh hoạt chi bộ đến toàn thể đảng viên trong chi bộ để nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng văn bản. Một trong những yếu tố then chốt nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đó là phát huy vai trò của cấp ủy trong việc đầu tư hơn đối với việc đổi mới các nội dung, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi bộ.

Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Trường Học / 2023

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Sinh hoạt định kỳ của chi bộ là hoạt động thường xuyên theo quy định của điều lệ Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

-Trước khi sinh hoạt chi bộ, Ban chi uỷ mà trước hết là Bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung trong đó chú trọng một số vấn đề sau:

-Thông qua sinh hoạt cho bộ hằng tháng, cấp uỷ phải nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kể cả đảng viên do cấp uỷ cấp trên quản lý; kịp thời bồi dưỡng, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng và tiêu chuẩn đảng viên.

-Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

-Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ đảng viên và quần chúng.

-Lãnh đạo cán bộ đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo không ngừng cải tiến lề lối phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Cụ thể, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó có chi bộ trường Tiểu học

+Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục quản lý và phân công công tác cho đảng viên, làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên, thu nộp đảng phí.

+Chi bộ lãnh đạo có hiệu quả và sáng tạo của Nghị quyết đảng ủy xã

+Thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chủ động đề phòng và kịp thời khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Trong đó tập trung các nội dung như: Giáo dục quản lý, phân công công tác cho đảng viên. Công tác quần chúng và phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám giát, khen thưởng, kỷ luật. Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy.

Phan Đình Thống

lê thị hằng @ 20:26 29/09/2019 Số lượt xem: 2158