Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính

--- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Cách Bật, Tắt Phản Chiếu Màn Hình Iphone Lên Tivi Nhanh Chóng Nhất
  • Tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ
  • Bảo vệ chính trị nội bộ
  • Đảm nhiệm công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ
  • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật
  • Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành
  • Quản lý công tác bảo vệ và tổ xe.
  • Xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động của cơ quan theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển chung của doanh nghiệp
  • Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ, công nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng bộ phận.
  • Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phòng, ban.
  • Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động.
  • Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.
  • Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.
  • Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
  • Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của cơ quan theo từng giai đoạn: tháng, quý, năm.
  • Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc.
  • Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký.
  • Điều hành và quản lý phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của cơ quan.
  • Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành.
  • Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cho từng giai đoạn.

  Ngoài ra để hiểu nghề hành chính văn phòng một cách rõ nét nhất các bạn hãy tham khảo khóa học: ” Nghiệp vụ hành chính – Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A – Z”

  Khóa học sẽ giúp bạn

  • Nắm được toàn bộ các kiến thức về pháp luật thuế TNCN hiện hành và chính sách về lao động – tiền lương như: Quy định về giao kết hợp đồng lao động, nội dung và hình thức của HĐLĐ, thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc, các quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm hay những quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, cũng như các quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thang bảng lương, nội quy lao động…
  • Nắm vững các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, các quy định về thể thức văn bản hành chính, kỹ thuật trình bày, bố cục của các văn bản hành chính, cũng như thành thạo các thao tác căn chỉnh, định dạng và trình bày các văn bản hành chính một cách chuyên nghiệp nhất.
  • Biết cách xây dựng nội quy lao động, quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp và nắm rõ quy trình, các bước khai trình, lập báo cáo sử dụng lao động định kỳ, cách xây dựng, đăng ký thang bảng lương cũng như là thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, còn nắm được các thủ tục và cách lập hồ sơ xin Giấy phép lao động (Work permit) và Thẻ tạm trú (TRC) cho Lao động nước ngoài. Ngoài ra, còn có thể lập thành thạo bảng chấm công, bảng tính lương, BHXH, thuế TNCN và phiếu thanh toán lương tự động trên Excel.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Hành Chính Tư Pháp Là Gì ? Khái Niệm Về Hành Chính Tư Pháp
 • Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
 • Quản Rị Hành Chính Văn Phòng Phần: Tổng Quan Về Quản Trị Văn Phòng
 • Công Việc Của Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
 • Hiển Thị Màn Hình Điện Thoại Thông Minh Trên Tv (Phản Chiếu Hình Ảnh)
 • I – BAN LÃNH ĐẠO GỒM:

  Trưởng phòng: ThS. Hứa Văn Tuấn

  DĐ: 0982890772

  Email: [email protected]

  Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hoan

  DĐ: 0984065429

  Email: ……@gmail.com

  Phó phòng: CN. Lương Thị Huyền

  DĐ: 0963922088

  Email: [email protected]

  Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hòa

  DĐ: 0976626629

  Email: @gmail.com

  Phó phòng: CN. Hoàng Tuấn Anh

  DĐ: 0962156686

  Email: [email protected]

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Quản trị

  1. Chức năng
  2. a. Phòng Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng trong công tác kế hoạch và tổng hợp, thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ, cấp phát thư báo; các hoạt động lễ tân, phục vụ và các phương tiện giao thông vận tải; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị; quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, lắp đặt, quản lý trang thiết bị, thư viện và theo dõi hiệu quả sử dụng các tài sản thiết bị, thư viện; công tác giữ gìn an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học thực hiện nội quy về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, lụt bão, phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường; thực hiện bố trí nơi ở cho người học và khách của Nhà trường; bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn khu Nội trú; công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản, nguồn vốn; xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính theo lộ trình; công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí; công tác thu, chi và giám sát thu chi tài chính trong Nhà trường.
  3. b. Đầu mối thông tin, liên lạc giữa lãnh đạo trường với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Nhà trường.
  4. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác Kế hoạch và tổng hợp

  đ) Làm các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của hiệu trưởng và cấp trên; thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất của Nhà trường theo yêu cầu của các cấp quản lý;

  1. e) Thư ký các hội nghị, cuộc họp chung của Nhà trường và theo yêu cầu của hiệu trưởng;
  2. g) Thực hiện quy chế công khai của Nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

  2.2. Công tác Hành chính

  đ) Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức được cử đi công tác, học tập;

  1. e) Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác, lưu trú tại Nhà trường;
  2. g) Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc của các đơn vị trong Nhà trường, xây dựng nề nếp hành chính trong toàn trường;
  3. h) Thu thập, biên tập thông tin quản lý, tình hình tổ chức các hoạt động trong Nhà trường để đăng tải trên website của Nhà trường theo chỉ đạo của hiệu trưởng;
  4. i) Hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường về thể thức văn bản theo quy định hiện hành để thực hiện thống nhất; kiểm tra, theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những sai sót về thể thức văn bản, những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định; theo dõi, giám sát công tác cải cách hành chính tất cả các đơn vị trong Nhà trường;
  5. k) Thực hiện các công tác lưu trữ theo quy định;
  6. l) Sao lục, ấn hành các tài liệu, văn kiện… phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

  2.3. Công tác Quản trị, thiết bị – thư viện và đời sống

  đ) Quản trị mạng, triển khai các dịch vụ thông tin trên website Nhà trường theo quy định; triển khai hệ thống thư điện tử theo tên miền riêng của đơn vị đến tất cả cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường; triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý người học, quản lý cơ sở vật chất; quản lý trang website và cập nhật bản tin của Nhà trường;

  1. e) Phối hợp với bộ phận Tài chính thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán vốn đầu tư xây dựng đúng quy định; lập sổ sách theo dõi, quản lý tài sản trong Nhà trường, tham gia kiểm kê định kỳ hằng năm, làm công tác thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định của Nhà nước;
  2. g) Triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy, chữa cháy;
  3. h) Tổ chức công tác lao động vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp;
  4. i) Tổ chức công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong Nhà trường; lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong Nhà trường những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định;
  5. k) Bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn…tiếp khách của Nhà trường. Tổ chức kế hoạch lễ tân cho các cuộc họp, hội nghị lớn trong và ngoài Nhà trường theo sự phân công của hiệu trưởng;
  6. l) Đặt in, mua sắm các ấn phẩm… phục vụ các dịp lễ tết theo phê duyệt của hiệu trưởng. Phối hợp các khoa mua bổ sung sách giáo trình, tài liệu tham khảo…phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập;
  7. m) Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Nhà trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc; chủ trì chúc mừng các đơn vị trong và ngoài Nhà trường nhân dịp ngày truyền thống;
  8. n) Thực hiện chế độ hiếu, hỉ… theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Quản lý và điều hành phương tiện giao thông phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo trường và các viên chức theo quy định, đảm bảo kịp thời, an toàn và tiết kiệm;
  9. o) Bố trí cho cán bộ, viên chức đến làm việc tại trường và người học đăng ký ở tại khu Nội trú; lập hồ sơ theo dõi người ở, hồ sơ đăng ký tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định; tổ chức công tác vệ sinh, bảo vệ, phòng chống cháy nổ… nhằm đảm bảo an toàn cho người học ở tại khu Nội trú;
  10. p) Thực hiện công tác tạp vụ: vệ sinh phòng làm việc của Ban Giám hiệu, khu hiệu bộ; công tác quản lý và phục vụ phòng khách, phòng nghỉ giảng viên theo quy định của Nhà trường;
  11. q) Chăm lo sức khoẻ cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học toàn trường (bao gồm công tác vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn, phòng bệnh, sơ cứu, chuyển viện…); phối hợp phòng Tổ chức cán bộ và công tác học sinh, sinh viên khám sức khỏe định kỳ cho người học;
  12. r) Tổ chức sử dụng bếp ăn tập thể đúng mục đích phục vụ ăn uống cho người học trong Nhà trường; tùy tình hình cụ thể có thể phối hợp với Công đoàn trường cho ký hợp đồng đấu thầu việc phục vụ bữa ăn cho người học trong nhà ăn tập thể…

  2.4. Công tác Tài vụ

  2.4.1.Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

  đ) Tổ chức và quản lý hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước;

   e) Chịu trách nhiệm lập các kế hoạch, báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn.

  2.4.2. Công tác thanh, quyết toán, giám sát thu chi tài chính

  đ) Tham mưu cho hiệu trưởng về hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, ban hành quy định về thủ tục thanh toán để có cơ sở thực hiện và kiểm tra chứng từ của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động;

   e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài chính, tài sản của Nhà trường đúng quy định của Nhà nước. Lập tờ khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại hình dịch vụ trong Nhà trường cho Cục thuế tỉnh Hưng Yên đúng thời gian quy định.

  2.4.3. Công tác thu, chi

  2.5. Các nhiệm vụ khác

  đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Là Gì Và Những Điều Cần Biết
 • Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Phim Phóng Sự Tuyên Truyền Về Công Tác Phòng, Chống Ma Túy, Mại Dâm Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Qlhc Về Ttxh Năm 2022
 • Giới Thiệu Giáo Trình: “quản Lý Trật Tự Công Cộng”
 • Công Tác Quản Lý Hoạt Động Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Tăng Cường Quản Lý Các Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Nhằm Phòng Cháy, Chữa Cháy Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghiệp Vụ Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
 • Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Hành Chính
 • Giới Thiệu Về Phòng Ban Trong Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Phòng Ban Chuyên Môn
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • – Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

  – Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty

  – Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty

  1, Công tác văn phòng:

  – Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của phòng.

  – Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

  – Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.

  – Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.

  – Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.

  – Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

  – Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.

  – Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

  – Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác

  – Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật

  – Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

  3, Công tác bảo hộ lao động.

  – Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

  – Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế

  – Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn laô động

  4, Công tác bảo vệ:

  – Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  – Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  – Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

  – Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

  – Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  5, Công tác phục vụ:

  – Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong công ty.

  – Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ công tác văn phòng

  – Đảm nhận công tác nấu cơm phục vụ bữa ăn công nghiệp

  6, Công tác khác:

  Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của giấm đốc công ty

  III. QUYỀN HẠN

  Phòng tổ chức hành chính có quyền tham mưu và giúp việc cho giám đốc công ty..

  Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực công tác tổ chức, hành chính khi được lãnh đạo công ty phê duyệt

  – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của phòng đã được phân công trước giám đốc công ty. Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

  – Quản lý nhân nhân lực của phòng. Phân công cụ thể nhiệm vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh của giám đốc công ty.

  – Tham gia làm thư ký các hội đồng do công ty thành lập : Tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng , kỷ luật, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật …..

  + Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt HĐLĐ.

  + Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể .

  + Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

  + Trật tự trị an khu vực, trật tự nội vụ

  + Khen thưởng, kỷ luật của phòng cũng như công ty

  + Hồ sơ cán bộ công nhân viên

  + Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của công ty

  + Đối nội, đối ngoại

  + Cung cấp các nhu yếu phục vụ công tác của lãnh đạo công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc công ty

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Thừa lệnh giám đốc ký tên đóng dấu công ty các loại văn bản đã được giám đốc ủy quyền: giấy giới thiệu khám chũa bệnh, giấy công tác của CBCNV và khách, giấy giới thiệu công tác và các văn bản giải quyết các công việc hành chính khác.

  + Giải quyết cho nhân viên nghỉ việc riêng 1 ngày

  + Bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ

  + Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, theo dõi, thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trong toàn công ty

  + Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động

  + Định mức lao động

  + Đánh máy, văn thư lưu trữ hồ sơ công văn công ty (trừ hồ sơ cá nhân, Bảo hiểm xã hội)

  + Công tác xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu công ty.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  + Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Công tác thủ quỹ tiền mặt công ty

  + Bảo quản và sử dụng con dấu công ty theo quy chế

  + Phân phát công văn của công ty và cấp trên

  + Mua sắm các dung cụ, vật tư văn phòng phẩm phục vụ toàn công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  + Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  + Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỏa hoạn.

  + Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  + Bơm nước lên bể phục vụ sản xuất, vệ sinh của công ty

  + Bảo quản các dụng cụ phòng chống cháy nổ, thiên tai và tài sản công cộng

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  Riêng tổ trưởng tổ bảo vệ còm thêm các nhiệm vụ:

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự trong toàn công ty.

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ thiên tai

  + Là cán bộ chủ chốt trong lực lượng xung kích phòng chống cháy nổ, thiên tai

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ nấu cơm ca. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phục vụ ăn uống cho toàn công ty.

  + Công khai kinh tế hàng ngày cho cán bộ công nhân công ty được biết.

  + Phụ trách công tác sổ sách báo ăn hàng ngày của CBCNV công ty

  + Tiếp phẩm, thanh quyết toán theo định kỳ mà công ty quy định

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Tổ chức tổ nhà ăn vệ sinh khu vực nhà ăn theo định kỳ

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực phần hành công việc của mình

  + Chế biến thức ăn ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo chất và lượng trên cơ sở các nguyên liệu đã được cung cấp.

  + Chịu trách nhiệm về vệ sinh ăn uống, giờ giấc phục vụ trong ca mình phụ trách.

  + Phân công, phân việc cho người phụ việc.

  + Thay thế một số công việc thủ kho khi thủ kho nhà ăn đi vắng

  + Vệ sinh khu nhà vệ sinh công nhân

  + Đề nghị, góp ý với tiếp phẩm cung cấp các loại thực phẩm ngon, rẻ, hợp vệ sinh.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  + Tạp vụ, phục vụ lãnh đạo công ty

  + Mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ công tác hàng ngày và các ngày lễ của công ty

  + Phục vụ vệ sinh của khu nhà văn phòng làm việc công ty

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Phòng Tổ Chức
 • Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Quy Trình Làm Việc Của Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Pháp Chế
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Phòng Pháp Chế Trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Từ Thực Tiễn Của Ngân Hàng Đông Á
 • Những Công Việc Của Trưởng Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức, Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Tổ Chức Những Điều Bạn Cần Biết
 • Bệnh Viện Nhân Dân 115
 • Chủ Nhà Thuốc Nên Biết Công Việc Quản Trị Nhà Thuốc Gpp?
 • Ctrl Là Gì? 50 Tổ Hợp Phím Tắt “Thần Thánh” Với Ctrl Mà Bạn Nên Biết
 • Tổng Hợp Các Phím Tắt Cơ Bản Trong Word
 • 1. Chức năng

  Tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Viện. Quản lý, điều hành các hoạt động hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, lao động.

  Tên giao dịch tiếng Anh: Division of Personnel and Administration. Viết tắt là DiPA.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  a) Giúp Viện trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định quản lý của Viện trưởng.

  b) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác về tổ chức, hành chính của Viện. 

  c) Tổng hợp, xử lý thông tin, báo cáo của các đơn vị, văn bản của cấp trên thu nhận được.

  d) Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động. Cụ thể:

  – Thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm bắt buộc khác đối với công chức, viên chức, lao động.

  – Dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động của công tác tổ chức cán bộ – lao động trình Viện trưởng phê duyệt.

  – Làm đầu mối xây dựng Đề án vị trí việc làm của Viện từng giai đoạn.

  – Thường trực Hội đồng nâng bậc lương; Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng sáng kiến của Viện.

  đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại Viện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ trong các đơn vị của Viện. Cụ thể:

  – Tiếp nhận các văn bản để trình Viện trưởng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng hoặc các Phó Viện trưởng theo từng mảng công việc (lĩnh vực) đã được phân công.

  – Là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm phát hành các loại văn bản của Viện (lấy số và dấu do Phòng quản lý).

  – Cấp các loại giấy tờ hành chính cho công chức, viên chức, lao động trong Viện theo quy định của pháp luật và của Viện.

  – Quản lý và sử dụng con dấu của Viện, dấu tên của Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và các loại dấu hành chính khác của Viện theo quy định của pháp luật.

  – Thực hiện công tác lưu trữ các văn bản theo quy định.

  e) Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hành chính tại Viện. Cụ thể:

  – Chuẩn bị các tài liệu phục vụ các cuộc họp của Viện trưởng. Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, các buổi lễ, các buổi tiếp khách theo Quy chế làm việc của Viện.

  – Quản lý công tác thường trực, bảo vệ tại trụ sở chính của Viện; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác tự vệ cơ quan; công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

  – Thường trực Hội đồng thanh lý và điều chuyển tài sản của Viện.

  – Quản lý và thực hiện công tác hành chính khác theo quy định của Viện. 

  g) Quản lý lao động, cơ sở vật chất của Phòng theo sự phân cấp của Viện.

  h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

  3. Cơ cấu tổ chức

  a) Tổ Tổ chức cán bộ – Lao động;    

  b) Tổ Hành chính.

  Nhiệm vụ của các Tổ do Trưởng phòng quy định, phân công phù hợp với Quy định này.

  RIA3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cơ Cấu Tổ Chức Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Vai Trò Giám Sát Xã Hội Của Các Tổ Chức Xã Hội Đối Với Các Vấn Đề Về Quyền Con Người
 • Vấn Đề Độc Quyền Ở Việt Nam
 • Cơ Cấu Lại Thị Trường Du Lịch: Chú Trọng Khách Nội Địa, Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ
 • Vai Trò Của Thương Hiệu Đối Với Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Hành Chính
 • Giới Thiệu Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính
 • Giới Thiệu Về Các Phòng Ban Của Công Ty Vietsense Travel
 • Giới Thiệu Về Các Phòng Ban Của Công Ty Du Lịch Vietsense
 • Chức Năng Các Phòng Ban Trong Công Ty Xây Dựng
 • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, thông tin liên lạc; tổng hợp, kế hoạch; cải cách hành chính; quản lý phương tiện phục vụ hoạt động công; quản lý các phòng họp nhà A2, T10 và A3; quản lý, điện, nước; quản lý hệ thống Công nghệ thông tin; công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.

  a) Thường trực về công tác cải cách hành chính của Trường; tiếp nhận và triển khai thực hiện các chủ trương về cải cách hành chính của Nhà nước, của Bộ và của Trường; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Trường; chịu trách nhiệm về thể thức, tính pháp lý và trình ký của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành; lập các báo cáo tổng kết đánh giá định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành chính theo quy định;

  b) Theo dõi việc thực hiện chiến lược Phát triển trường; chủ trì phối hợp với các đơn vị, tập hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu giúp Hiệu trưởng dự thảo xây dựng và theo dõi quản lý tổng hợp kế hoạch năm và kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Trường; theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị; phản ánh kịp thời, đề xuất các biện pháp thích hợp để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đảm bảo tính pháp lệnh của kế hoạch;

  e) Quản lý dấu của Trường và các dấu tên, chức danh của lãnh đạo Trường và của các đơn vị chức năng; cấp hoặc xác nhận các giấy tờ giao dịch hành chính của CBVC theo quy định phân cấp hoặc được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng;

  f) Lập lịch công tác tuần, gửi đến Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị trực thuộc; đăng tải trên trang Web của Trường; theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác tuần;

  g) Tổ chức công tác lưu trữ và quản lý các văn bản, tài liệu theo đúng quy định pháp lệnh về công tác lưu trữ;

  h) Thống kê tổng hợp định kỳ và đột xuất các số liệu của Trường phục vụ công tác báo cáo, tổng kết đánh giá hàng năm và đột xuất; soạn thảo các văn bản, báo cáo của Trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và cấp trên; chù trì tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, gặp mặt cuối năm, hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường, các ngày kỷ niệm quy mô lớn;

  i) Chuẩn bị các văn bản và làm thư ký các cuộc các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì; ghi chép biên bản, soạn thảo các kết luận, thông báo của Ban Giám hiệu tại các cuộc giao ban, cuộc họp, hội nghị gửi đến các đơn vị trong và ngoài Trường;

  k) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công về lễ tân; quản lý và phục vụ các phòng họp, hội trường tại khu Hiệu bộ; quản lý và tổ chức điều hành xe ô tô, phương tiện phục vụ yêu cầu công tác của Nhà trường;

  l) Quản lý sử dụng máy Fax, điện thoại, máy photocopy của Trường; đặt mua và cung cấp các loại báo chí, bản tin, ấn phẩm, công báo,…theo kế hoạch được duyệt; nhận chuyển các loại thư, báo, ấn phẩm,…từ bưu điện đến các đơn vị và cá nhân trong Trường; dự trù và trang bị các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm…cho các phòng làm việc của lãnh đạo Trường, phòng họp,…; chuẩn bị các ấn phẩm, thiếp, lịch năm, quà tặng, chúc mừng, phúng viếng,…phục vụ công tác giao dịch, đối ngoại của Trường;

  m) Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp điện, cấp thoát nước của trường. Bơm cấp nước hàng ngày phục vụ sinh hoạt của khu gia đình cán bộ, khu nhà làm việc và ký túc xá sinh viên. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính theo dõi, ghi số đồng hồ đo điện, nước của Trường, từng hộ để thu tiền theo quy định. Chống lãng phí, thất thoát điện, nước; hàng năm lập dự toán, xây dựng kế hoạch nhằm sửa chữa tu bổ, phát triển và hoàn thiện hệ thống điện nước trong Trường.

  2. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

  a) Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự, công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.

  b) Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng; phòng chống cháy nổ và công tác dân quân tự vệ;

  d) Tổ chức tuần tra canh gác 24/24h hàng ngày, giữ gìn trật tự an toàn Nhà trường; thường trực và xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy;

  e) Lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường có vi phạm pháp luật; vi phạm nội quy, quy định về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ; Thụ lý hồ sơ vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an ninh, hành vi xâm phạm thân thể, tài sản công dân, tài sản của Trường, vi phạm quy chế HSSV về công tác ANTT, ATXH, quy chế công vụ, các quy định, quy chế nội bộ và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật (CBVC hoặc HSSV) xem xét xử lý;

  f) Kiểm tra phát hiện người, gia súc xâm phạm vào khu vực rừng và đất rừng, săn bắt động vật, khai thác gỗ và cây lâm sản ngoài gỗ… để có biện pháp xử lý kịp thời; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào Trường; bảo vệ các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, các hội nghị, hội thảo, khách quốc tế, lễ hội, văn nghệ, thể thao;

  g) Bảo vệ hiện trường các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong phạm vi Nhà trường, cung cấp thông tin cho Công an điều tra truy xét.

  a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Trường cho từng giai đoạn và hàng năm phục vụ đào tạo và nghiên cứu; xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng; quy chế, quy định về hoạt động và ứng dụng CNTT;

  b) Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Nhà trường;

  d) Thu thập thông tin, biên tập và đăng tải kịp thời nội dung các hoạt động của Nhà trường, hỗ trợ các đơn vị chức năng trong Trường cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của trường;

  e) Thực hiện nhiệm vụ phục vụ công, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ và lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa, cài đặt hệ thống máy tính Phòng Thực hành Tin học tại giảng đường G1

  f) Phục vụ và đáp ứng yêu cầu hoạt động của các thiết bị phần cứng (máy tính, máy in), hệ thống các phần mềm và hệ thống internet chung của Nhà trường;

  4. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Về Cải Cách Hành Chính Của Bộ Công Thương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Pháp Chế
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Pháp Chế Hàng Hải
 • Mới Nhất Về Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Pháp Chế Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Nhân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Việc Và Chức Năng Của Phòng Quản Lý Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Trong Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thiết Kế Trong Công Ty
 • Đaị Cương Về Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Khái Niệm Và Đặc Điểm Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Nhân sự là một trong những nguồn lực chính của doanh nghiệp. Vậy, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp được nhìn nhận như thế nào? Hiểu về cơ bản, phòng hành chính nhân sự sẽ đảm nhận 11 nhiệm vụ, cụ thể là:

  1. Họach định nguồn nhân lực

  Chiến lược,chính sách

  * Theo dõi và đánh giá tình hình nguồn nhân lực.

  * Thống kê nhu cầu nhân sự.

  * Dự báo nhu cầu nhân sự tương lai trong công ty (3 tháng/lần) trên cơ sở những qui trình sản xuất đã được lập kế hoạch, những thay đổi và những nhân tố khác.

  * Xây dựng các chương trình và kế hoạch nguồn nhân lực cho công ty.

  Tư vấn, tham mưu cho Chi nhánh/các phòng ban/phân xưởng

  Đề xuất thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực

  Kiểm soát

  * Các chiến lược, chính sách, kế hoạch đã đề ra.

  * Tình hình biến động nhân sự tại công ty.

  2. Tuyển dụng:

  Chiến lược, chính sách,tác nghiệp

  * Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm.

  * Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực (kinh phí, phòng ốc, các bài kiểm tra, trắc nghiệm ứng viên…) cho việc tuyển dụng nhân viên mới.

  * Xác định nguồn tuyển dụng.

  * Tiếp nhận sàng lọc và xử lý hồ sơ ứng viên.

  * Lập danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn và thông báo cho họ biết.

  * Tiến hành phỏng vấn ứng viên.

  * Lập chương trình hội nhập và- công ty cho nhân viên mới.

  * Tổng kết công tác tuyển dụng.

  * Theo dõi và đánh giá biến động nhân sự trong Công ty.

  * Cho nhân viên mới ký kết hợp đồng lao động.

  * Đăng ký lao động Theo các quy định của luật pháp và các cơ quan chức năng.

  3. Đào tạo

  Chiến lược, chính sách

  * Đào tạo nội quy, quy chế cho nhân viên mới.

  * Hướng dẫn cách thức làm việc, nghiệp vụ cho nhân viên mới về công tác trong phòng Nhân sự.

  Thực hiện, phối hợp với các Ban, Khối/ Khu vực và các đơn vị thành viên

  * Xác định nhu cầu và nội dung chương trình Đào tạo.

  * Xây dựng kế họach Đào tạo (1 lần/quý).

  * Chuẩn bị nguồn lực (tài chánh, phòng ốc,…) để Đào tạo nhân viên (đối với những chương trình đơn vị tự tổ chức Đào tạo).

  * Tổ chức cho nhân viên đi Đào tạo.

  Tư vấn, tham mưu cho CBQL các đơn vị thành viên

  Tham mưu cho Giám Đốc về các chương trình, dự án Đào tạo trong công ty.

  Kiểm soát

  * Kiểm soát quy trình, các chương trình Đào tạo trong công ty.

  * Đánh giá hiệu quả Đào tạo.

  4. Đánh giá thành tích CBNV

  Tư vấn, tham mưu cho CBQL các đơn vị thành viên

  * Tham mưu cho Giám Đốc về quy trình đánh giá thành tích nhân viên.

  * Hướng dẫn các phòng ban cách thức triển khai thực hiện quy trình đánh giá CBNV ở từng bộ phận.

  Kiểm sát

  * Kiểm soát biểu mẫu, việc thực hiện đánh giá CBNV trong công ty.

  * Kiểm soát các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên ở từng phòng ban.

  5. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH

  6. Xử lý quan hệ lao động

  Chiến lược,chính sách

  * Giải quyết tranh chấp lao động.

  * Giám sát và lập biên bản những nhân viên vi phạm nội quy, quy chế công ty.

  * Giải quyết các trường hợp nhân viên xin nghỉ việc.

  * Thiết lập các chính sách về quan hệ lao động trong toàn hệ thống.

  * Xây dựng quy chế làm việc trong công ty, mối quan hệ giữa các phòng ban để các hoạt động trong công ty được liên tục, ổn định.

  Thực hiện, phối hợp với các phòng ban phân xưởng/chi nhánh

  * Thi hành kỷ luật (bồi thường, tạm đình chỉ công tác, buộc thôi việc…) những nhân viên vi phạm kỷ luật.

  * Giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của nhân viên.

  * Tuyên truyền cho nhân viên về những quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động Theo quy định pháp luật hiện hành và của công ty.

  Tư vấn, tham mưu

  Tham mưu cho Giám đốc trong công tác đề bạt, thuyên chuyển CBNV trong công ty.

  Kiểm soát

  Giám sát việc thi hành kỷ luật nhân viên, giải quyết chế độ cho nhân viên xin nghỉ việc và việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế trong công ty.

  7. Hành chánh

  8. Văn thư lưu trữ

  9. Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động

  Chiến lược,chính sách

  * Phối hợp với các trưởng bộ phận lập kế hoạch kiểm tra để phát hiện các yếu tố nguy hiểm (vượt quá giới hạn cho phép) cho môi trường lao động.

  * Nghiên cứu việc tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lý.

  * Nghiên cứu các biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động, hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong quá trình lao động. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp đó.

  * Tổ chức tuyển nhân viên mới.

  * Quản lý, Theo dõi tình trạng sức khỏe CBNV và khám sức khẻ- định kỳ nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp ở người lao động.

  * Tổ chức giám định khả năng lao động khi nhân viên bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác.

  Thực hiện, phối hợp với các phòng ban phân xưởng/chi nhánh

  * Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động.

  * Phát hiện những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường lao động, chú ý đến những yếu tố chủ yếu.

  * Đánh giá sự gây hại, an toàn và rủi ro.

  * Triển khai các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh, chế độ BHLĐ.

  * Phối hợp với phòng phòng ban/phân xưởng triển khai diễn tập PCCC trong đơn vị.

  Tư vấn, tham mưu : Tham mưu cho Giám đốc và trực tiếp xây dựng và điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính sách về việc đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động.

  Kiểm soát

  Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động.

  10. Tham mưu

  Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực và trong các lĩnh vực sau: tuyển dụng , Đào tạo, đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỷ luật và quan hệ lao động.

  11. Quản lý bộ phận

  * Quản lý chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung mọi mặt hoạt động của phòng hành chánh nhân sự.

  * Quản lý chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn công tác đối với các phòng ban/chi nhánh.

  * Xây dựng các quy trình, các biểu mẫu thống nhất dùng trong công tác quản lý nhân sự.

  * Phân công công việc cho nhân viên trong phòng.

  * Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiến độ công việc của nhân viên trong phòng.

  * Chấm công cho nhân viên trong phòng.

  * Hội ý với nhân viên trong phòng để giải quyết các công việc đột xuất.

  * Tổ chức xây dựng và Hoàn thiện các chế độ chính sách , nội quy quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn từng hệ thống: quy định làm việc an toàn lao động và vệ sinh lao động, các chế độ chính sách đãi ngộ của Công ty, các quy định khen thưởng, kỷ luật… đảm bảo phù hợp môi trường VHDN và luật pháp VN.

  * Lập kế hoạch và dự trù ngân sách cho các hoạt động phát triển nguồn nhân lực.

  Như vậy, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp là rất quan trọng. Chính vì thế mà người làm hành chính nhân sự nên cần được đào tạo thường xuyên để thay đối phương pháp quản trị nhân sự sao cho phù hợp với xu hướng chung của các doanh nghiệp khác, giữ chân nhân tài ở thời điểm hiện tại.

  Nguồn: Blog Nhân sự

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Phòng Nhân Sự?
 • Nhiệm Vụ Và Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Là Gì Trong Công Ty?
 • Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Mô Tả Công Việc Hàng Ngày
 • Mẫu Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự
 • Ma Trận Phân Công Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban Trong Bộ Máy Quản Lý
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Cách Bật, Tắt Phản Chiếu Màn Hình Iphone Lên Tivi Nhanh Chóng Nhất
 • Chuyển Hình Từ Iphone Lên Tivi Không Cần Dây Cáp Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Trình Chiếu Màn Hình Iphone Lên Máy Tính
 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Hành chính – Tổng hợp

  – Họ và tên: Phùng Thị Thu Hằng

  – Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  – Số điện thoại: 0215.3826.288

  – Email: [email protected]

  – Họ và tên: Trần Xuân Cường

  – Chức vụ: Viên chức

  – Số điện thoại: 0215.3826.288

  – Email: [email protected]

  1. Chức năng

  Tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan; là đầu mối phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng của Trung tâm CNTT&TT và với các đơn vị khác; tham mưu công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương, chính sách; tài chính, tài sản; đối nội, đối ngoại; công tác hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  a) Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của Trung tâm CNTT&TT;

  b) Tham mưu công tác tổ chức, cán bộ: Kiện toàn tổ chức, bộ máy; công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật CBVC-LĐ; thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC-LĐ;

  c) Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm CNT&TT theo quy định;

  d) Lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc hằng năm; quản lý, theo dõi, mua sắm, sửa chữa tài sản của Trung tâm CNT&TT theo quy định của pháp luật;

  đ) Hướng dẫn, triển khai công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật hằng năm cho các phòng, CBVC-LĐ Trung tâm CNTT&TT;

  e) Hướng dẫn, tổ chức thông tin, tư liệu và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất, sơ kết, tổng kết;

  g) Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị; quản lý công văn, tài liệu; quản lý con dấu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

  h) Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.

  i) Tham mưu công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường, an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ; công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm CNTT&TT;

  k) Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC-LĐ; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho CBVC-LĐ;

  l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Bật, Tắt Phản Chiếu Màn Hình Iphone Lên Tivi Nhanh Chóng Nhất
 • Chuyển Hình Từ Iphone Lên Tivi Không Cần Dây Cáp Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Trình Chiếu Màn Hình Iphone Lên Máy Tính
 • 4 Cách Kết Nối Iphone Với Tivi Cực Đơn Giản, Xem Là Làm Được Ngay
 • Cách Phản Chiếu Màn Hình Iphone Trên Apple Tv Và Smart Tv
 • Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế; công tác Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của trung tâm; công tác hành chính, lễ tân; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công tác văn thư lưu trữ, tổng hợp.

  Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý hoạt động tài chính và công tác kế toán của trung tâm; xây dựng kế hoạch, nguyên tắc sử dụng tài chính theo đúng quy định của pháp luật của Nhà nước; lập kế hoạch phát triển tài chính của trung tâm.

  2. Nhiệm vụ: Công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ:

  + Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy và điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trung tâm;

  + Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trung tâm, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức và giáo viên phù hợp với yêu cầu phát triển và xây dựng trung tâm;

  + Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm;

  + Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức, nâng bậc lương; trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người. Triển khai, theo dõi chế độ nghỉ phép hàng năm cho cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm;

  + Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định trong trung tâm cho phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển trung tâm trong từng giai đoạn; tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ phúc lợi của trung tâm;

  + Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của giáo viên, cán bộ, nhân viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; quản lý lực lượng tự vệ trung tâm, phối hợp sắp xếp các đợt trực tự vệ theo yêu cầu.

  Công tác pháp chế:

  + Giúp Giám đốc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trung tâm, của cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm; xây dựng môi trường sư phạm trong viên chức, giáo viên, người lao động toàn trung tâm;

  + Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định của cơ quan Trung ương Đoàn và Trung tâm cho cán bộ, viên chức, người lao động; phối hợp với các đơn vị thuộc trung tâm kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lí vi phạm;

  + Giúp Ban Giám đốc chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

  + Tham gia ý kiến về mặt pháp lí đối với những văn bản do các đơn vị khác thuộc trung tâm soạn thảo (trừ vấn đề thể thức và thủ tục).

  Công tác Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật:

  + Tham mưu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động;

  + Tham mưu xét duyệt các danh hiệu về nhà giáo, xếp loại giáo viên theo quy định, các đợt bình chọn giáo viên trong năm.

  Công tác hành chính:

  + Thu thập và lập kế hoạch về các mặt công tác, là đầu mối trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc với các cơ quan, đơn vị ngoài trung tâm, giữa Ban Giám đốc với các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm;

  + Tiếp nhận và lưu công văn đến, công văn đi theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; Phân phối, chuyển giao và theo dõi việc thực hiện, hướng dẫn các đơn vị trong trung tâm xây dựng và bảo quản hồ sơ lưu trữ;

  + Theo dõi, cấp, xác nhận các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường, giao nhận thư tín, bưu phẩm; in giấy khen, giấy chứng nhận trong trung tâm theo quy định (trừ chứng chỉ môn học, chứng nhận đào tạo);

  + Tổ chức triển khai Hội nghị Công chức – Viên chức, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm;

  + Tổ chức giao dịch hành chính; đưa đón cán bộ, viên chức đi công tác theo quy định; thực hiện tiếp tân, đón và tiếp khách theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

  + Tổ chức và tiến hành những công việc xã hội của trung tâm đối với địa phương nơi trung tâm đặt trụ sở như: hội họp, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân;

  + Sắp xếp, theo dõi lịch sinh hoạt, hội họp, công tác hàng tuần, hàng tháng, quý, năm của trung tâm; quản lí, sử dụng chữ ký, con dấu của trung tâm theo quy định;

  + Mua sắm, quản lý, lưu giữ và cấp phát phôi chứng chỉ của hoạt động đào tạo theo quy định.

  Công tác quản trị:

  + Phối hợp với các đơn vị trong trung tâm quản trị toàn bộ cơ sở vật chất, đất đai, các trang thiết bị, tài sản trong phạm vi toàn trung tâm, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn việc sử dụng, khai thác để đạt hiệu quả cao nhất; kiến nghị với Giám đốc xử lý các trường hợp thực hiện sai quy định về sử dụng và bảo vệ tài sản chung của trung tâm;

  + Quản lý và thực hiện công việc bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước, mạng thông tin, mạng máy tính trong toàn trung tâm và trang thiết bị phục vụ khối văn phòng;

  + Tập hợp, đề xuất Giám đốc Trung tâm duyệt nhu cầu và mua sắm văn phòng phẩm của các đơn vị trong trung tâm;

  + Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan; trực tiếp quản lý, điều hành lực lượng bảo vệ và là uỷ viên thường trực ban phòng chống thiên tai của trung tâm;

  + Quản lý và điều phối các phòng họp, hội trường, xe ô tô phục vụ yêu cầu hội họp và công tác của trung tâm; trực tiếp quản lý, điều hành công tác tạp vụ;

  + Triển khai và tổ chức thực hiện công tác phục vụ, vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc các loại cây xanh, bồn hoa, cây cảnh trong toàn trung tâm;

  + Tổ chức quản lý tài sản trong toàn trung tâm, trang thiết bị, các phương tiện giảng dạy và học tập; phối hợp với phòng Đào tạo quản lý và điều phối tất cả phòng học;

  + Dự trù, mua sắm, quản lý, phân phối các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong toàn trung tâm; cung ứng, cấp phát thiết bị giảng dạy cho giáo viên;

  + Lập và thực hiện kế hoạch: mua sắm, trang bị, xây dựng, bổ sung, sửa chữa các phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của trung tâm; xây dựng kế hoạch và kiểm tra tình hình sử dụng, hướng dẫn biện pháp bảo quản tài sản, vật tư thiết bị của các đơn vị trong trung tâm;

  + Tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư và nghiệm thu bàn giao dự án xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn các công trình kiến trúc và mua sắm máy móc thiết bị theo quy định;

  + Quản lý và phát triển các hoạt động dịch vụ có thu từ việc tận dụng khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, và quản lý các sân bãi để xe, tổ chức trông coi xe của học viên và khách (các hoạt động có quy định riêng).

  Công tác tổng hợp, báo cáo:

  + Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm theo định kỳ và đột xuất;

  + Thực hiện việc lập sổ, lưu trữ và ghi chép biên bản các cuộc họp của trung tâm;

  + Soạn thảo các loại văn bản của trung tâm theo yêu cầu của Ban Giám đốc, sao chép, đánh máy tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo, các sinh hoạt tập trung khác;

  + Kiểm tra thể thức và thủ tục văn bản đối với các đơn vị trong trung tâm;

  + Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, kỷ luật cán bộ viên chức, thi đua, khen thưởng… của trung tâm;

  + Thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị toàn trung tâm; hội đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

  Công tác quản lý và kế hoạch phát triển tài chính:

  + Thực hiện công tác lập kế hoạch, dự toán thu chi tài chính và phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý;

  + Quản lý toàn bộ nguồn kinh phí của trung tâm (trừ kinh phí Công đoàn); quản lý lập dự toán ngân sách, phân bổ tài chính hằng năm;

  + Tham mưu xét duyệt dự trù kinh phí của các đơn vị, cá nhân trong trung tâm, thực hiện thu và chi theo chế độ, định mức quy định, thu và nộp thuế các loại; tham mưu Giám đốc phê duyệt các hồ sơ chi trong và ngoài dự toán;

  + Thường trực Hội đồng định giá, đánh giá lại tài sản; tham gia Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị của trung tâm, tham gia đề xuất xử lý (bồi hoàn, thanh lý) các hiện tượng gây mất mát, hư hỏng tài sản; phổ biến các văn bản Nhà nước về quản lý tài chính;

  + Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho Giám đốc thay đổi một phần dự toán thu, chi cho phù hợp với tình hình phát sinh;

  + Tham mưu cho Giám đốc xây dựng, chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên.

  + Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn; phối hợp với các đơn vị trong trung tâm nắm bắt và dự kiến, ước thực hiện quy mô các hoạt động để tham mưu xây dựng phương hướng phát triển hằng năm, từng giai đoạn của trung tâm; tham mưu kí kết và quyết toán các hợp đồng kinh tế, đào tạo, bồi dưỡng.

  Công tác kế toán:

  + Thanh toán tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên đúng kỳ hạn và tiêu chuẩn, chế độ quy định; thu nhận, xuất cấp, bảo quản tiền mặt và các hiện vật có giá trị như tiền; thực hiện công tác thủ quỹ và an toàn quỹ két, kho;

  + Thực hiện công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm khác theo quy định đối với cán bộ, viên chức và người lao động;

  + Kiểm tra, giám sát việc mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng;

  + Phối hợp việc mua vật tư thiết bị, tham gia đấu thầu, kiểm tra các hợp đồng ký kết với đối tác, khách hàng, theo dõi công nợ, quản lý các hợp đồng kinh tế;

  + Cập nhật, trích nộp và báo cáo thu nộp các khoản thuế theo quy định của Nhà nước;

  + Cân đối nguồn kinh phí, tiết kiệm chi tiêu trích lập hoạt động các quỹ nhất là quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp để tăng cường đầu tư chiều sâu;

  + Quản lý đất đai của trung tâm do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

  Các công việc khác:

  vụ của Phòng;

  + Quản lý lưu trữ đầy đủ hồ sơ, văn bản, giấy tờ… của quá trình thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo đúng các quy định của Nhà nước và quy định của trung tâm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Trung tâm;

  + Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được trung tâm giao.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Nhân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Tất Tần Tật Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Nhân Sự “cần Biết”
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chánh Nhân Sự
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Nhân Sự
 • Bài 20. Cấu Tạo Trong Của Phiến Lá
 • Phòng hành chính nhân sự là một trong các bộ phận quan trọng của doanh nghiệp. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý nhân viên và các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Bất kể công ty lớn hay nhỏ đều quan tâm đến việc xây dựng bộ phận hành chính nhân sự. Vì thế trên thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho bộ phận này khá cao.

  Chức năng của phòng hành chính nhân sự

  Nhiệm vụ của phòng hành chính nhân sự

  1. Quản lý công tác nhân sự của doanh nghiệp

  Xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho các phòng ban trong doanh nghiệp. Tham mưu cho Ban giám đốc về việc sắp xếp, bố trí và phát triển nhân sự thông qua việc phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân sự.

  Xây dựng quy chế tiền lương, nội quy lao động, các quy chế làm việc và quy trình, quy chế trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với nhân viên trong doanh nghiệp. Phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng chương trình phúc lợi, khen thưởng hàng năm.

  Tổ chức và tiến hành các hoạt động nhân sự theo đúng quy định: tuyển dụng, đánh giá nhân sự, đánh giá kết quả công việc, đào tạo, thanh toán lương, chế độ phúc lợi… Quản lý hồ sơ, thông tin nhân sự theo quy định hiện hành.

  Cung cấp và quản lý các thông tin về cơ cấu tổ chức, chế độ quyền lợi, thông tin tuyển dụng,.. trên website doanh nghiệp và các trang tuyển dụng trực tuyến để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp.

  2. Quản lý các công tác hành chính

  Xây dựng quy chế và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp. Đảm bảo các công tác hậu cần tại doanh nghiệp như: lễ tân, tiếp khách, văn phòng phẩm, đồng phục, quản lý điều động xe,… Đồng thời còn đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy trong doanh nghiệp.

  Thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý, soạn thảo các văn bản hành chính (lịch công tác tuần, sắp xếp lịch họp, lịch làm việc,…), và tổ chức các cuộc họp, sự kiện hàng năm của doanh nghiệp.

  Lên kế hoạch mua sắm, quản lý và hướng dẫn sử dụng các tài sản chung của doanh nghiệp. Phối hợp với phòng kế toán thực việc kiểm kê và thanh lý tài sản.

  3. Quản lý việc truyền thông trong doanh nghiệp

  Hàng năm xây dựng chiến lược, kế hoạch, ngân sách và thông điệp truyền thông phù hợp với từng đối tượng mục tiêu. Phát triển, quản lý các công cụ truyền thông (website, poster, banner, brochure, folder…) và thực hiện việc truyền thông rõ ràng, nhất quán.

  Xây dựng và quản trị bộ nhận diện thương hiệu, thực hiện các thủ tục đăng ký bản quyền, bảo hộ nhãn hiệu, duy trì việc phát triển thương hiệu. Xử lý các rủi ro xảy ra trong quá trình xây dựng, phát triển và củng cố thương hiệu. Định kỳ đánh giá và cải tiến hình ảnh thương hiệu sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

  4. Quản lý các vấn đề pháp lý

  5. Quản lý hoạt động của nhân viên phòng hành chính nhân sự

  Hàng năm cần xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách, kế hoạch công việc của phòng. Tiến hành tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong phòng hợp lý để hoàn thành kế hoạch hoạt động đã đặt ra.

  Xây dựng các quy định, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý của phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này để liên tục cải thiện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Định kỳ lập báo cáo theo quy định của doanh nghiệp và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

  HRchannels – Great Solution. Great People!

  HRchannels – Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

  Hotline: 08. 3636. 1080

  Email: [email protected] / [email protected]

  Website: www.hrchannels.com

  Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

  Nguồn ảnh: internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp Gồm Những Gì? * Mcg Management Consulting
 • Công Việc Và Chức Năng Của Phòng Hành Chính Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Phòng Marketing, Họ Làm Công Việc Gì Thế Nhỉ? Marketing Agency
 • Nhiệm Vụ Chính Của Bộ Phận Marketing Của Dn
 • Mô Tả Công Việc Phòng Marketing
 • Giới Thiệu Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Về Các Phòng Ban Của Công Ty Vietsense Travel
 • Giới Thiệu Về Các Phòng Ban Của Công Ty Du Lịch Vietsense
 • Chức Năng Các Phòng Ban Trong Công Ty Xây Dựng
 • Các Phòng Ban Trong Công Ty Xây Dựng
 • Mối Quan Hệ Giữa Các Phòng Ban Trong Công Ty, Bạn Đã Biết Chưa?
 • Phòng Hành chính – Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 1164/QĐ – ĐHTN (Thái Nguyên, ngày 13/10/2011) của Giám đốc ĐHTN)

  1. Chức năng

  Phòng Hành chính – Tổ chức có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: Hành chính, Tổng hợp, Thi đua, Tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác Kế hoạch – Tổng hợp

  2.2. Công tác văn thư, lưu trữ , lễ tân và khánh tiết.

  2.3. Công tác tổ chức cán bộ: Quản lý hồ sơ, tuyển dụng, chế độ chính sách và định mức lao động,…

  2.4. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

  Nhiệm vụ chi tiết 1. Công tác Kế hoạch – Tổng hợp

  1.1. Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường.

  1.2. Lập các báo cáo tổng kết công tác hàng tháng, hàng quý, năm học của trường, nhiệm kỳ công tác của Hiệu trưởng lên cấp trên.

  1.3. Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực lịch công tác.

  1.4. Cập nhật các thông tin từ các đơn vị trong trường để xử lý, tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành công tác chung của trường.

  1.5. Ghi chép các cuộc họp do Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng) triệu tập, chủ trì.

  1.6. Quản lý và điều hành xe ôtô phục vụ công tác của trường.

  2.2. Theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh các thủ tục hành chính trong trường.

  2.3. Soạn thảo và đánh máy các văn bản hành chính. Kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị theo quy định.

  2.4. Quản lý, sử dụng con dấu và các công văn giấy tờ của trường theo đúng quy định của Nhà nước.

  2.5. Quản lý và tổ chức lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng pháp lệnh về công tác lưu trữ.

  2.6. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ viên chức và lao động hợp đồng được cử đi công tác, ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại trường.

  2.7. Phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi đôn đốc thực hiện quy chế làm việc và kế hoạch công tác của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng.

  2.8. Phục vụ các phòng làm việc và tiếp khách của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Phục vụ các cuộc họp, Hội nghị của trường. Tổ chức lễ tân, tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với trường.

  2.9. Tập hợp, phân loại các tài liệu, thư từ, đơn thư tố cáo, khiếu nại của các đơn vị, cá nhân trong trường chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.

  3. Công tác tổ chức cán bộ

  3.1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kế hoạch đào tạo của Nhà trường, nghiên cứu đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiêm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong trường.

  3.2. Phối hợp với các khoa, ban, trung tâm và phòng chức năng lập kế hoạch tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường. Đề xuất việc cử cán bộ viên chức đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, thực tập sinh, cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước theo đúng tiêu chuẩn quy định ban hành.

  3.3. Căn cứ nhu cầu cán bộ các đơn vị, trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt thực hiện phân phối chỉ tiêu biên chế hàng năm cho các đơn vị trình Hiệu trưởng quyết định.

  3.4. Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức mới và hợp đồng, chuẩn bị các văn bản để Hiệu trưởng ký quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng.

  3.5. Tham mưu về công tác nhân sự để hiệu trưởng bổ nhiệm các chức vụ.

  3.6. Soạn thảo các văn bản về tổ chức nhân sự do Hiệu trưởng ban hành.

  3.7. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường về công tác nhân sự.

  3.8. Tham mưu cho Hiệu trường về đánh giá, nhận xét và xác nhận lý lịch hồ sơ cho cán bộ viên chức trong trường.

  3.9. Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức và lao động hợp đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin cho hồ sơ cán bộ viên chức phục vụ công tác quản lý.

  3.10. Triển khai các công tác nâng lương, nâng ngạch hàng năm; xét hết tập sự, chuyển xếp lương theo quy định.

  3.11. Thực hiện các chế độ chính đối với cán bộ, viên chức; phổ biến các chế độ chính sách mới cho cán bộ viên chức. Làm thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, nghỉ không lương, thai sản, trợ cấp,… cho người lao động theo chế độ hiện hành.

  3.12. Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động, phối hợp với các phòng chức năng phân phối các nguồn thu theo đúng quy định.

  3.14. Lập hồ sơ kỷ luật để trình Hội đồng kỷ luật của trường xét.

  4. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

  4.1. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

  4.2. Phổ biến, hướng dẫn các văn bản thi đua, khen thưởng tới các đơn vị trong trường; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị.

  4.3. Tổng hợp kết quả xét thi đua trình Hội đồng xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Lập hồ sơ khen thưởng trình cấp trên xét duyệt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Hành Chính
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • 7 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Về Cải Cách Hành Chính Của Bộ Công Thương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Pháp Chế
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100