Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Y Tế

--- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Vai Trò Của “Dược Sĩ Cộng Đồng” Trong Chăm Sóc Sức Khoẻ Ban Đầu
 • Y Học Hạt Nhân Là Gì?
 • Giới Thiệu Khoa Y Học Hạt Nhân
 • Khoa Y Học Hạt Nhân
 • Giới Thiệu Chung Về Hội Y Học Tphcm
  • Trang chủ

   »

  • Giới thiệu

   »

  • Giới thiệu chung

  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

  (Ban hành tại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/04/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 sửa đổi điều 3)

  I. Vị trí, chức năng của Sở Y tế

  1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; Giám định y khoa, pháp y; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo hiểm y tế; Dân số – KHHGĐ; Sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.

  2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

  II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế

  1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế;

  b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

  c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế ở địa phương;

  b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

  d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dân số – kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác ở địa phương.

  3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  5. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe:

  a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe;

  b) Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế ở địa phương.

  6. Về y tế dự phòng:

  a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

  b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;

  c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

  d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

  đ) Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh;

  e) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS của tỉnh.

  7. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

  a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật;

  b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật;

  c) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật.

  8. Về y dược cổ truyền:

  a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

  b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

  c) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.

  9. Về dược và mỹ phẩm:

  a) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định;

  b) Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;

  c) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;

  d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

  10. Về an toàn thực phẩm:

  a) Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương theo quy định của pháp luật;

  b) Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế;

  c) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật;

  d) Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý;

  đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương.

  11. Về trang thiết bị và công trình y tế:

  Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.

  12. Về dân số – kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:

  a) Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

  c) Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;

  d) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình của tỉnh.

  13. Về bảo hiểm y tế:

  Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

  14. Về đào tạo nhân lực y tế:

  a) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

  b) Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  18. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.

  20. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  22. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  23. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  24. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

  25. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

  III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

  1. Lãnh đạo Sở Y tế:

  a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

  b) Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

  c) Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

  d) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác);

  đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

  e) Giám đốc Sở Y tế quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

  2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn thuộc Sở:

  a) Văn phòng;

  b) Thanh tra;

  c) Phòng Tổ chức cán bộ;

  d) Phòng Nghiệp vụ Y Dược (trên cơ sở sáp nhập phòng Nghiệp vụ Y và phòng Nghiệp vụ Dược)

  đ) Phòng Kế hoạch – Tài chính;

  e) Phòng Quản lý hành nghề Y dược.

  3. Các Chi cục trực thuộc Sở:

  a) Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình;

  b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

  Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng.

  4. Các đơn vị sự nghiệp công lập tuyến tỉnh trực thuộc Sở:

  a) Lĩnh vực y tế dự phòng:  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

  b) Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm:

  – Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

  – Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên;

  – Bệnh viện Sản – Nhi;

  – Bệnh viện Y dược cổ truyền;

  – Bệnh viện Phục hồi chức năng;

  – Bệnh viện Tâm thần.

  – Các bệnh viện chuyên khoa được thành lập khi đủ điều kiện.

  c) Lĩnh vực Kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;

  d) Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y;

  đ) Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa;

  e) Lĩnh vực đào tạo: Trường Trung cấp Y tế.

  5. Các đơn vị sự nghiệp công lập tuyến huyện trực thuộc Sở:

  a) Có 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện cả 2 chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm:

  – Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên;

  – Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên;

  – Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường;

  – Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch;

  – Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc;

  – Trung tâm Y tế huyện Sông Lô;

  – Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên;

  – Trung tâm Y tế huyện Tam Dương;

  – Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo.

  – Các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn cấp huyện là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.

  b) Các Phòng khám đa khoa khu vực là đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế tuyến huyện.

  7. Biên chế:

  a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, giai đoạn.

  Các tin khác

  • Đôi nét về lịch sử phát triển của ngành

   (18/01/2018)

  • Giới thiệu chung

   (01/01/2018)

  • Đường dây nóng ngành Y tế

   (08/09/2015)

  Các tin đã đưa ngày:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Của Ngành Y Tế Trong Dự Thảo Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động – Vihema
 • Những Tín Hiệu Tích Cực Từ Sự Phát Triển Của Y Tế Tư Nhân
 • Vài Suy Nghĩ Về Đổi Mới Quản Lý Y Tế Tư Hiện Nay
 • Cổng Điện Tử Sở Y Tế Hà Nội
 • Y Tế Học Đường
 • Sở Y Tế Tỉnh Quảng Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Làm Việc Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Bắc Yên
 • Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Kiến Xương
 • Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  Trưởng phòng : Nguyễn Mạnh Chí

  Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Điện thoại cơ quan: 0203.3825506

  Điện thoại di động: 0982947696

  Email: [email protected]

  Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Hoa

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Điện thoại cơ quan: 0203.3825506

  Điện thoại di động: 0912088152

  Email: [email protected]

  Chuyên viên: Vũ Xuân Dũng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý y tế

  Điện thoại cơ quan: 0203.3825506

  Điện thoại di động: 0965889888

  Email: chúng tôi @quangninh.gov.vn

  II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Vị trí, chức năng:

  Phòng Nghiệp vụ Y là tổ chức thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, dân số – KHHGĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm y tế, quản lý sức khỏe toàn dân.

  Phòng Nghiệp vụ Y chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

  2.1. Tham mưu chỉ đạo công tác chuyên môn về lĩnh vực y trong toàn ngành bao gồm: Công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, thảm họa, tại địa phương.

  2.2. Hướng dẫn theo dõi và giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn điều trị; đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu do ngành y tế quản lý, công tác khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… và y tế ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh.

  2.3. Theo dõi, đánh giá và phân tích tình hình và diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh và phát triển chuyên môn kỹ thuật.

  2.4. Tham mưu chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y, quản lý sức khoẻ toàn dân, truyền thông giáo dục sức khỏe…; tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn.

  2.5. Chủ trì và phối hợp với các phòng ban, đơn vị tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn y tế… phục vụ cho sự phát triển của ngành; tham gia đề xuất nhu cầu và thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành.

  – Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất định hướng và nhu cầu phát triển chuyển môn kỹ thuật và các nguồn lực phục vụ phát triển chuyên môn kỹ thuật y tế;

  – Phối hợp với với Phòng Nghiệp vụ Dược trong xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của ngành;

  – Phối hợp với với Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật.

  2.9. Thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công theo quy định.

  2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Y Tế Thành Phố Hưng Yên
 • Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế
 • Giới Thiệu Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế
 • Lớp Trung Cấp Chính Trị Tc71
 • Khoa Học Luật So Sánh
 • Sở Y Tế Tỉnh Bắc Giang

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Ngoại Vụ Tp. Hồ Chí Minh
 • 5 Phương Pháp Giúp Cải Thiện Sức Khỏe Tuyến Giáp
 • Tăng Cường Sức Khỏe Tuyến Giáp Qua Chế Độ Ăn.
 • Ung Thư Tuyến Giáp Nên Ăn Gì Và Kiêng Gì?
 • Fucoidan Và Điều Trị Ung Thư Tuyến Giáp
 • QUY ĐỊNH

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

   

  Điều 1. Vị trí và chức năng

  1      Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dan tỉnh quản iý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; kham bẹnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phâm; an toàn thực phâm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

  2.    Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh; đông thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tê.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1.    Trình ủy ban nhân dân tỉnh:

  a)   Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyên ban hành của Hội đông nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế;

  b)   Phối hợp với Sở Nội vụ dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tê;

  c)   Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuân, chức danh đôi với câp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân câp huyện.

  2.    Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:

  a)   Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thâm quyên ban hành cua Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế ở địa phương;

  b)   Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

  d)  Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dan số – kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác ở địa phương.

  3.   Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phô biên, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đê án vê y tê thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tê theo quy định của pháp luật.

  5.   về truyền thông, giáo dục sức khỏe:

  a)   Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe;

  b)  Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế ở địa phương.

  6.   về y tế dự phòng:

  a)   Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phònệ và điều trị nghiện các chât dạng thuôc phiện; bệnh không lây nhiem; bẹnh nghe nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vẹ sinh va sưc khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đông; hóa chât, chê phâm diệt côn trung, diẹt khuan dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tê trên địa bàn tỉnh;

  b)  Chỉ đạo tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyên nhiêm gay dich; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Uy ban nhan dân cấp tỉnh về việc cổng bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;

  c)   Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin yà sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chung trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

  d)  Cấp cấp lại, thu hồi giấy chúng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

  đ) Làm đầu mối về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phòng chổng tác hại của lạm dụng rượu, bia và đô uông có côn trên địa bàn tỉnh;

  e)   Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS của tỉnh.

  7.   về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

  a)   Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quôc gia đôi với các cơ sở khám bệnh, chưa bệnh, giải phẫu thầm mỹ, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyên kỹ thuật;

  b)   Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đôi với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chât dạng thuôc phiện băng thuôc thay thế theo quy định của pháp luật;

  c)   Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật.

  8.    về y dược cổ truyền:

  a)   Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hôi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

  b)   Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

  c)   Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.

  9.    về dược và mỹ phẩm:

  a)   Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định;

  b)   Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;

  c)   Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;

  d)   Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

  10.             về an toàn thực phẩm:

  a)   Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phấm đặc thù của địa phương theo quy định của pháp luật;

  b)   Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chât dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế;

  c)   Tổ chức tiếp nhận bản công bố họp quy hoặc xác nhận công bổ phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uông, cơ sở sản xuẩt, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật;

  d)    Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phô, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý;

  đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương.

  11. về trang thiết bị và công trình y tế:

  Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.

  12. về dân số – kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:

  a)     Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kê hoạch hóa gia đình;

  c)     Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;

  d)    Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình của tỉnh.

  13. về bảo hiểm y tế:

  Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

  14. về đào tạo nhân lực y tế:

  a)     Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

  b)    Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của ủy ban nhân dân tỉnh.

  15. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đôi với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tê ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của úy ban nhân dân tỉnh.

  17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

  18. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh.

  19.  Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.

  20.  Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tê theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Uy ban nhân dân tỉnh.

  22.  Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chê độ tiên lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đôi với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

  23.  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  24.  Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

  25.  Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tê.

  26.  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

  1.       Lãnh đạo Sở Y tế:

  a)      Sở Y tế có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;

  b)      Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu   trách nhiệm trước ủy        ban

  nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cừ tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

  c)      Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở        Y tế  chỉ đạo một  số   mặt

  công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật vê nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đôc Sở Y tê được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

  d)  Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đôc Sở Y tê không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác);

  đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chê độ, chính sách đôi với Giám đôc Sở Y tê và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyêt định theo quy định của pháp luật;

  e)   Giám đốc Sở Y tế quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đâu các tô chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Xây Dựng Hà Nội Tích Cực Triển Khai Các Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Năm 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Sở Xây Dựng
 • Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Đà Nẵng
 • Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử Esp Trên Xe Ôtô – Khoa Công Nghệ Ô Tô – Đại Học Công Nghiệp Hcm
 • Sinh Lý Thận Liên Quan Đến Gây Mê Hồi Sức
 • Sở Y Tế Cần Thơ :: Các Phòng Ban

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Chiến Công Thầm Lặng Của Lực Lượng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ
 • Phòng Kỹ Thuật Hình Sự Triển Khai Công Tác Năm 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Kỹ Thuật An Toàn
 • Phòng Kỹ Thuật An Toàn, Môi Trường
 • Quân Đội Mỹ Có Thể Ứng Dụng Công Nghệ Ar Với Kính Hololens Vào Thực Chiến Từ Năm 2022
 • VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG BAN SỞ Y TẾ

  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG BAN SỞ Y TẾ

  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG BAN SỞ Y TẾ

  1. Phòng Nghiệp vụ Y:

  b) Nhiệm vụ:

  – Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố các Quyết định; Chỉ thị; Chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch bệnh; Quy hoạch – kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực nghiệp vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tổ chức triển khai thực hiện;

  – Trình Giám đốc Sở Y tế:

  + Thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ, kỹ thuật của các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định; hướng dẫn và phân cấp của Bộ Y tế, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

  + Đủ điều kiện khám sức khỏe (tuyển dụng, định kỳ, lái xe);

  + Triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế dự phòng;

  + Đủ điều kiện ký hợp đồng khám bảo hiểm y tế.

  – Về lĩnh vực y tế dự phòng:

  + Ban hành các biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;

  + Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm;

  + Chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố.

  – Về lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và phân tuyến kỹ thuật; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm.

  – Về lĩnh vực y dược cổ truyền:

  + Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

  + Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn thành phố; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm.

  – Về lĩnh vực sức khỏe sinh sản:

  + Chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

  – Về lĩnh vực bảo hiểm y tế:

  + Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

  + Kiểm tra và phối hợp thanh tra xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế;

  – Về An toàn vệ sinh thực phẩm: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế họach của ngành về quản lý chất lượng, vệ sinh an tòan thực phẩm

  – Về nghiên cứu khoa học – đào tạo:

  + Triển khai, theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển của ngành.

  + Tham gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo chuyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở  Y tế.

  – Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn thành phố, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

  – Phối hợp với các phòng chức năng Sở đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp xây dựng kế họach cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của thành phố.

  – Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố – Bộ Y tế theo quy định.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

  2. Phòng Nghiệp vụ Dược

  a) Chức năng:

  b) Nhiệm vụ:

  – Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực dược; Các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực về quản lý dược, trang thiết bị, mỹ phẩm trên địa bàn. Tổ chức thực hiện khi kế hoạch đã phê duyệt.

  – Xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

  – Triển khai, hướng dẫn các cơ sở hành nghề dược, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố thực hiện các quy định về nghiệp vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; nguyên liệu, xuất khẩu, nhập khẩu; dịch vụ kiểm nghiệm, bảo quản.

  – Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng, thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện quy chế, quy định về lĩnh vực dược, mỹ phẩm, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trong cơ sở khám, chữa bệnh.

  – Triển khai các biện pháp phòng chống thuốc, mỹ phẩm giả, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, không đủ điều kiện lưu hành.

  – Thẩm định và trình Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc – GDP” , “Thực hành tốt nhà thuốc – GPP”, thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP; Giấy phép nhận thuốc qua đường bưu điện; Thẻ “Người giới thiệu thuốc”.

  – Phối hợp với các cơ quan chức năng, các phòng chức năng của Sở giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá thuốc, bình ổn giá thuốc trên địa bàn thành phố.

  – Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác dược, mỹ phẩm theo quy định.

  – Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

  3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

  a) Chức năng: Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê tin học và tài chính kế toán trong ngành Y tế.

  b) Nhiệm vụ:

  – Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng, quy hoạch đề án, dự án, phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn thành phố trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt.

  – Giúp lãnh đạo Sở Y tế tổng hợp, phân bổ các chỉ tiêu hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở và xây dựng kế hoạch y tế dài hạn, kế hoạch y tế hàng năm và tổ chức triển khai sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  – Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn, đồng thời phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

  – Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, tin học cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định.

  – Xây dựng và quản lý kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế địa phương.

  – Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ hàng năm, 5 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch y tế của ngành.

  – Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và tổ chức xây dựng dự toán thu chi ngân sách thành phố, bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp, chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thu chi từ nguồn vốn viện trợ và vay vốn, chi đầu tư xây dựng cơ bản trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở Y tế bảo vệ kế hoạch với cấp có thẩm quyền.

  – Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở, các chương trình dự án trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

  – Tổng hợp, phân tích đánh giá hoạt động tài chính y tế đề xuất phương án và biện pháp nhằm từng bước đổi mới cơ chế quản lý tài chính, xây dựng cơ chế hoạt động hạch toán kinh tế, ứng dụng cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố.

  – Phổ biến và tổ chức kịp thời các văn bản, chính sách, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Sở quản lý. Hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở Y tế, thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán theo quy định hiện hành.

  – Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố cho y tế địa phương bao gồm ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, vốn vay và các nguồn viện trợ khác theo quy định của pháp luật.

  – Theo dõi và quản lý tài sản công được nhà nước giao cho Sở Y tế quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng, số liệu và thực trạng tài sản công để cung cấp kịp thời và đầ đủ cho cơ quan quản lý tài sản nhà nước theo quy định. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương chế độ nhà nước.Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở, các chương trình mục tiêu thuộc ngành Y tế quản lý. Tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

  – Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác kế hoạch tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở.

  – Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các trưởng, phó phòng, kế toán trưởng và tương đương của phòng Kế hoạch Tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở.

  4. Phòng Tổ chức cán bộ

  a) Chức năng: Phòng Tổ chức có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế.

  b) Nhiệm vụ:

  – Công tác tổ chức:  

  + Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

  + Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu lãnh đạo Sở Y tế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị y tế từ thành phố đến ấp, khu vực theo quy định của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố Cần Thơ. Hướng dẫn công tác tổ chức các đơn vị trực thuộc.

  + Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu lãnh đạo Sở Y tế quy định trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Y tế dư phòng, và Bệnh viện Đa khoa quận/huyện.

  – Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

  + Phối hợp các phòng xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo phân cấp.

  + Đề xuất, phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập tham quan ở trong và ngoài nước.

  + Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

  + Hướng dẫn tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo quy định.

  + Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

  + Hướng dẫn và thực hiện công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

  + Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ cho cán bộ phụ trách công tác tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở.

  + Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu trình Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và khen thưởng, kỷ luật đối với các Trưởng, Phó phòng, Kế toán Trưởng và tương đương của phòng Kế hoạch – Tài chính các đơn vị trực thuộc Sở.

  – Chế độ chính sách và lao động tiền lương

  + Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở phân bổ và quản lý chi tiêu lao động.

  + Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức về lương, phụ cấp theo phân cấp quản lý.

  + Phối hợp các phòng chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

  + Phối hợp phòng chức năng hướng dẫn Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo hộ và an toàn lao động trên địa bàn thành phố.

  – Bảo vệ chính trị nội bộ

  + Phối hợp với phòng bảo vệ chính trị nội bộ của Công an thành phố giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

  + Phối hợp với phòng chức năng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, bệnh viện khu vực dã chiến.

  – Thông tin, báo cáo

  + Thống kê báo cáo các nội dung công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức và chế độ chính sách đúng thời gian quy định báo cáo về Sở Nội vụ và Bộ Y tế.

  + Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.

  5. Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân

  a) Chức năng: Phòng Quản lý Y Dược tư nhân thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực hành nghề y dược trên địa bàn thành phố góp phần huy động mọi nguồn lực của xã hội cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và xã hội hóa công tác y tế.

  b) Nhiệm vụ

  – Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện các quy định chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân (các loại hình hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược tư nhân theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

  – Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, Phòng Y tế để thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

  – Triển khai và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi thẩm quyền Sở Y tế:

  + Tiếp nhận, xử lý và trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược theo quy trình để các cơ sở được phép hành nghề theo quy định của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

  + Hậu kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân hợp pháp. Nội dung hậu kiểm tra bao gồm thời hạn sử dụng của giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh, chấp hành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định hành nghề y dược theo sự chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền.

  – Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Sở Y tế về công tác thi đua khen thưởng và đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

  – Tư vấn, hướng dẫn cơ sở hành nghề về các vấn đề đầu tư hành nghề y dược tư nhân như quy trình, thủ tục, nhân sự và các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế.

  – Tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong hệ thống y dược tư nhân để góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

  – Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép và phục vụ công tác tra cứu, sao lục các hồ sơ cấp giấy phép của các cơ quan chức năng khi được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Y tế.

  – Phối hợp với hội nghề nghiệp, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; quản lý người hành nghề y dược tư nhân sau cấp phép; Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; Tập huấn những quy định chuyên môn, nghiệp vụ cho người hành nghề y dược.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.

  6. Thanh tra

  a) Chức năng: Thanh tra là cơ quan thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố, về nghiệp vụ của Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Y tế, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Y tế.

  Thanh tra Sở Y tế có chức năng thực hiện quyền thanh tra chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền; Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

  b) Nhiệm vụ

  – Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của các tổ chức Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, công an trên địa bàn thành phố trình Giám đốc Sơ Y tế và Thanh tra Nhà nước thành phố phê duyệt.

  – Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

  – Thực hiện Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

  – Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành về vệ sinh (gồm chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, vaccin, sinh phẩm, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong y tế), khám, chữa bệnh (bao gồm cả khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền),về dược (bao gồm sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất nhập khẩu, sử dụng thuốc, mỹ phẩm, nguyên liệu làm thuốc) và trang thiết bị y tế của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.

  – Xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

  – Kiến nghị các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về y tế và quản lý Nhà nước về thanh tra y tế để giúp các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện đúng pháp luật.

  – Xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế theo quy định của pháp luật.

  – Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

  – Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

  – Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

  – Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ thanh tra y tế, cán bộ thanh tra của Thủ trưởng, cộng tác viên thanh tra và thanh tra nhân dân.

  – Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Y tế thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

  – Tổ chức và thường trực trong công tác tiếp công dân theo luật định.

  – Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế về Thanh tra thành phố và Thanh tra Bộ Y tế theo quy định.

  – Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

  7. Văn phòng

  a) Chức năng: Văn phòng Sở Y tế là đơn vị thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, điều phối hoạt động các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế, thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, hậu cần, công nghệ thông tin cơ quan Sở Y tế và một số công tác khác do Lãnh đạo Sở Y tế phân công.

  b) Nhiệm vụ

  – Phục vụ sự chỉ đạo điều hành công việc của Lãnh đạo Sở Y tế:

  + Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của Sở Y tế, chương trình làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế.

  + Thực hiện thủ tục xây dựng các đề án, dự án, dự thảo thành lập các đơn vị mới theo quy định của pháp luật.

  + Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

  + Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan Sở Y tế cho Lãnh đạo Sở.

  + Tham gia tiếp nhận xử lý và phối hợp cùng các phòng, ban trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức cá nhân theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế.

  + Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ứng dụng tin học trong công tác văn thư, lưu trữ. Tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học từng bước hiện đại hóa công tác văn thư lưu trữ.

  – Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, hậu cần của Văn phòng Sở Y tế:

  + Rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin trong cơ quan Sở Y tế các quy định của pháp luật.

  + Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ứng dụng tin học trong công tác văn thư, lưu trữ. Tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, từng bước hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ.

  + Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ cho các đơn vị trực thuộc.

  + Tổ chức thực hiện công tác quản trị, hậu cần bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của cán bộ công chức, viên chức cơ quan Sở Y tế theo các quy định của pháp luật.

  + Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, xây dựng nội quy và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan theo quy định.

  + Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện xe ô tô để phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Y tế.

  + Làm đầu mối, phối hợp các phòng, ban, Thanh tra và Công đoàn cơ quan Sở Y tế chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách trong cơ quan Sở Y tế.

  – Thực hiện công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản của cơ quan Sở Y tế, quản lý tài chính, tài sản được giao bao gồm tất cả các nguồn ngân sách Nhà nước và ngân sách của các chương trình dự án theo quy định của pháp luật.

  – Thực hiện công tác công nghệ thông tin trong cơ quan Sở Y tế:

  + Phối hợp các phòng xây dựng và quản lý trang Website của ngành.

  + Xây dựng quy chế quản lý và điều hành hệ thống mạng LAN, mạng điện thoại cơ quan Sở Y tế.

  + Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng nội bộ, phần mềm phục vụ công tác điều hành và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế.

  – Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phòng chống thiên tai, thảm họa:

  + Phối hợp với các phòng, ban và các đơn vị trong ngành thực hiện công tác phòng chống thiên tai, thảm họa.

  + Thường trực giúp Lãnh đạo Sở Y tế thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở Y tế.

  + Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Văn phòng và quy chế Sở Y tế.

  – Tổ chức thực hiện các công tác khác:

  + Chủ trì, phối hợp với các phòng ban và đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác cải cách hành chính của cơ quan Sở Y tế.

  + Triển khai, quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) tại Văn phòng Sở Y tế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

  + Phối hợp tự vệ cơ quan trong việc tổ chức lực lượng dân quân tự vệ và huấn luyện tự vệ cơ quan.

  – Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lãnh Đạo 15 Phường Và Các Phòng Ban
 • Ý Thức Hiến Pháp Trong Nhà Nước Pháp Quyền
 • Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Trong Tiến Trình Đổi Mới Và Phát Triển Đất Nước
 • Bàn Về Hành Vi Pháp Luật Và Hành Vi Đạo Đức
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Đại Diện Theo Pháp Luật
 • Y Tế Cộng Đồng Là Gì? Chức Năng Của Y Tế Cộng Đồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trạm Y Tế Là Gì?
 • Quy Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Y Tế Huyện
 • Thảo Dược Và Thực Phẩm Chức Năng
 • Khoa Y Học Cổ Truyền
 • Ngành Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng
 • Y tế cộng đồng hiện nay không còn xa lạ với tất cả mọi người, kể cả với các vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, biết và hiểu lại là hai yếu tố khác nhau. Chúng ta nên có những kiến thức cơ bản để có thể phòng chống và bảo vệ sức khỏe. Bài viết bên dưới sẽ cung cấp cho bạn. Không chỉ kiến thức chung về y tế công cộng mà còn giúp cử nhân thuộc ngành này có định hướng ngay từ khi còn đang đi học.

  Y tế công cộng là dành cho tất cả mọi người (Nguồn: Internet)

  Y tế cộng đồng là khái niệm chỉ việc con người phòng chống cũng như bảo vệ và tăng cường sức khỏe một cách có tổ chức và theo tinh thần khoa học. Việc này thông thường sẽ được các tổ chức cộng đồng hỗ trợ tổ chức và thực hiện.

  Y tế cộng đồng chung có mục đích rõ ràng là can thiệp vào sức khỏe thông qua việc theo dõi và điều chỉnh tình trạng sức khỏe của người dân. Điều này nhằm mục đích phòng chống mức độ phải đi thăm khám ở các trung tâm.

  Tổ chức y tế thực hiện các chiến dịch tiêm vắc-xin cho học sinh (Nguồn: Internet)

  Thông qua các tổ chức làm công tác y tế công cộng, người dân có thể hiểu thêm các cách phòng bệnh một cách đơn giản. Trong việc nỗ lực ngăn các loại bệnh tật, thậm chí là bệnh nguy hiểm thì y tế cộng đồng chung giữ vai trò quan trọng. Các chương trình tiêm vắc-xin cũng có đóng góp không hề nhỏ của các tổ chức này.

  Mặc dù nhận được ít sự hỗ trợ của các quỹ từ chính phủ hơn y học nhưng tổ chức y tế cộng đồng vẫn luôn thể hiện tốt vai trò của mình. Đặc biệt, nhờ các hoạt động thiết thực, tỷ lệ mắc bệnh của cộng đồng đã có dấu hiệu giảm rõ rệt. Các chương trình tiêm vắc-xin được thực hiện đầy đủ, góp phần tăng cường sức khỏe một cách đáng kinh ngạc. Các loại bệnh đậu mùa, sởi, lao, tiểu đường… đã có vắc-xin phòng bệnh hiệu quả.

  Chức năng của y tế cộng đồng

  Những chức năng chính của y tế cộng đồng chung gồm có 9 nội dung cơ bản sau:

  1. Theo sát tiến trình phát triển và tình hình sức khỏe của người dân.

  2. Tăng cường chiến dịch phòng, chống và bảo vệ sức khỏe đối với các dịch bệnh.

  3. Đề xuất các chiến dịch y tế công cộng cho cộng đồng.

  4. Quản lý các dịch vụ chăm sóc sức khỏe công cộng.

  5. Thi hành pháp luật khi tiến hành bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

  6. Nỗ lực phát triển nhân lực và lên chiến lược cho y tế cộng đồng.

  7. Giúp người dân tăng cường ý thức thực hiện tăng cường sức khỏe, tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

  Các tổ chức y tế cộng đồng luôn giữ được vai trò nổi bật với sức khỏe cộng đồng (Nguồn: Internet)

  1. Luôn đảm bảo được tốt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người.

  2. Tiến hành nghiên cứu và thực hiện các giải pháp mới trong y tế.

  Chính vì ngành y tế công cộng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng nên đây luôn là ngành có nhu cầu cao hiện nay. Sinh viên có thể trải nghiệm và làm nghề ở rất nhiều cơ sở khác nhau sau khi ra trường.

  Khi đã là một cử nhân học ngành y tế cộng đồng phổ biến thì cần có kiến thức, có kĩ năng thì không khó để tìm việc. Nhưng kiến thức mà họ cần có bắt buộc phải đủ rộng về các lĩnh vực: y học, khoa học, y đức và nên có sức khỏe tốt. Những giải pháp và dự án chiến lược mang tính hành động cao cần sự tham gia, tiên phong của những cử nhân y tế cộng đồng.

  Cử nhân học y tế công cộng có thể làm gì?

  Y tế cộng đồng phổ biến là sự kết hợp của công cộng và cả kinh tế. Những kiến thức cần thiết nhất định sẽ được đào tạo cho sinh viên. Ngoài ra họ sẽ được học cả kiến thức cần thiết về y học hiện đại. Với một phạm vi lớn các lĩnh vực, sau khi ra trường thì cử nhân ngành này dễ dàng kiếm một nơi ổn định để làm việc.

  Sinh viên y tế công cộng cần được trang bị đầy đủ kiến thức trước khi ra trường (Nguồn: Internet)

  Cử nhân y tế cộng đồng có thể tham gia vào quá trình nghiên cứu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện chiến dịch. Quá trình nghiên cứu thực nghiệm về các loại vắc-xin, thuốc,… hoặc lên kế hoạch các chương trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Khi tiến hành công việc này cần có trình độ nhất định về y khoa, có tính cẩn thận và kiên trì. Ngoài ra, cử nhân ngành này cũng có thể tham gia vào quá trình thực hiện hoạt động tiến hành chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

  Dù là bất kì công việc gì, mỗi cử nhân học ngành này cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết. Trong quá trình học tập và làm việc, cần nỗ lực trau dồi và học hỏi thêm. Khi đã có trong tay đầy đủ hành trang, cử nhân sẽ được làm việc ở nhiều nơi.

  Nơi làm việc của cử nhân ngành y tế công cộng

  Hiện nay, có rất nhiều cơ sở cần sự có mặt của cử nhân y tế cộng đồng đặc biệt. Riêng đối với cử nhân giỏi, họ sẽ được lựa chọn cho mình cơ hội làm việc ở nơi họ thấy tương xứng với khả năng.

  • Ở lại trường nghiên cứu, giảng dạy ngay tại trường học.

  • Đến các viện nghiên cứu, viện vệ sinh dịch tễ trung ương hoặc cấp nhỏ hơn chuyên sâu về lĩnh vực y tế.

  • Các cơ quan, tổ chức thuộc chính phủ (Tổ chức y tế thế giới, Quỹ nhi đồng liên hợp quốc,…) hoặc phi chính phủ( ABT, IMS,…)

  • Bệnh viện công, tư, viện chuyên ngành…

  Cử nhân y tế công cộng có thể làm việc tại các bệnh viện lớn (Nguồn: Internet)

  • Thực nghiệm, nghiên cứu tại các viện sốt rét, viện vệ sinh môi trường, ký sinh trùng,…

  • Thực hiện đăng ký tham gia chiến dịch y tế quốc gia, y tế chuyên ngành, phòng chống dịch, tiêm vắc-xin,…tại các cơ sở y tế.

  Khi xã hội càng hiện đại, con người càng ý thức hơn về sức khỏe của cá nhân và gia đình họ. Ngành y tế cộng đồng chưa bao giờ thụt lùi, nó luôn được chú trọng và phát triển. Cử nhân học ngành này, chỉ cần có năng lực và đam mê, chắc chắn rất nhiều cơ sở uy tín sẽ đón chào.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khoa Y Tế Công Cộng & Dinh Dưỡng
 • Y Tế Cộng Đồng Là Gì? Mục Đích, Chức Năng Và Nhiệm Vụ
 • Học Y Tế Công Cộng Ra Làm Gì? Những Điều Bạn Cần Biết
 • 5 Cách Để Khai Thác Triệt Để Tính Năng Your Phone Trên Windows 10
 • Cách Thực Hiện Cuộc Gọi Từ Windows 10 Bằng Ứng Dụng Your Phone
 • Phục Hồi Chức Năng – Bộ Y Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảng Giá Dịch Vụ Khám Bệnh Tại Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội
 • Tư Vấn Di Truyền Trước Khi Sinh
 • Y Sĩ Y Học Cổ Truyền Được Khám Và Kê Đơn Thuốc Như Thế Nào ?
 • Zalo Pay Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Ví Zalo Pay
 • Hướng Dẫn Tìm Bạn, Kết Bạn Trên Zalo
 • Tên sách: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

  Tác giả/ Chủ biên: PGS TS CAO MINH CHÂU

  Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

  Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

  Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: KHÔNG

  Chuyên ngành: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

  Đọc trực tuyến:

   

  Mô tả nội dung:

  Phòng bệnh, điều trị, phục hồi chức năng và giáo dục sức khoẻ là các thành phần cơ bản trong chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân của Đảng và Nhà nước. Từ chiến lược đó người tàn tật Việt Nam được chăm sóc và phục hồi toàn diện hơn, nhu cầu đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng trở thành thiết thực và cấp bách, trong đó có điều dưỡng PHCN.

  Bộ môn Phục hồi chức năng Trường đại học Y Hà Nội được thành lập ngày 28/11/1988 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau 20 năm thành lập. Bộ môn đã đào tạo được hàng ngàn cán bộ PHCN. Các trường Đại học và cao đẳng Y trong cả nước thành lập các bộ môn PHCN, đưa chương trình giảng dạy PHCN cho sinh viên y khoa. Các bộ môn PHCN của các trường Y ngày càng phát huy tác dụng trong sự nghiệp đào tạo cán bộ chuyên ngành. Tuy nhiên chưa có tài liệu cho cử nhân điều dưỡng về PHCN.

  Để có tài liệu cơ bản giảng dạy cho cử nhân điều dưỡng phục hồi chức năng ở các trường đại học Y, chúng tôi biên soạn cuốn “Phục hồi chức năng” cho cử nhân điều dưỡng. Cuốn sách được chia làm hai phần theo chương trình: Phần lý thuyết và phần thực hành.

  Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Bộ Môn Phục Hồi Chức Năng
 • Top 3 Trường Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng
 • Chức Năng Khoa Đông Y
 • Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tp.hcm
 • Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành Phố Hồ Chí Minh, Vienydhdt, Vien Ydhdt, Ydhdt
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Trạm Y Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Học Dân Gian Là Gì? Một Số Nét Đặc Trưng Của Văn Học Dân Gian
 • 9 Mở Bài Dùng Cho Lí Luận Văn Học
 • Cách Làm Một Mở Bài Nghị Luận Xuất Phát Từ Lý Luận Văn Học
 • Kỹ Năng Viết “Mở Bài” Trong Bài Văn Nghị Luận
 • Alfred Kazin, “Chức Năng Của Phê Bình Văn Học Hôm Nay”
 • Giới thiệu

  Chức năng nhiệm vụ Trạm y tế

   I. Chức năng

     Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời là đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên trong trường.

  II. Nhiệm vụ

      1. Xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của Trạm Y Tế cho từng năm học, từng khóa học.

      2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường, cụ thể :

           – Tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm và phân loại sức khỏe cho cán bộ và nhân viên nhà trường. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên nhập học và trước khi tốt nghiệp ra trường.

           – Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe.

           – Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

      4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

      6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiên có hiệu quả công tác y tế trường học, kiểm tra và xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

      7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

      8. Tham gia các hoạt động đoàn thể, nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

  III. Quản lý đơn vị

        Giao ban đơn vị hàng tuần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình công tác. Phân công quản lý theo mảng công việc và theo dõi tiến độ thực hiện. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học… Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của phòng. Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, đơn vị.

   

  Các tin đã đưa ngày:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam
 • Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Sông Dinh
 • Khoa Xét Nghiệm – Chẩn Đoán Hình Ảnh
 • Văn Phòng Đại Diện Là Gì? Vpđd Có Chức Năng Gì ?
 • Khái Niệm Chức Năng Của Văn Phòng Công Chứng
 • Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Y Tế, Phòng Y Tế Thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Vị Quản Lý Nhà Nước
 • Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ
 • Sinh Lý Học Của Thai Nghén
 • Xét Nghiệm Beta Hcg Trong Thai Kỳ
 • Các Phòng Chức Năng Trực Thuộc Ubnd Huyện
 • BỘ Y TẾ – BỘ NỘI VỤ

  Số: 03/2008/TTLT-BYT-BNV

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008                          

   

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  Liên tịch Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như sau:

  Phần I

  SỞ Y TẾ

  I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

  1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

  2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

  II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

  a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương;

  b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế;

  c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;

  d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.

  2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

  a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

  b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế;

  d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

  3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

  4. Về y tế dự phòng

  a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật.

  b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

  c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

  5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

  a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;

  b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

  6. Về y dược cổ truyền

  a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

  b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

  c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

  7. Về thuốc và mỹ phẩm

  a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

  b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

  8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm

  a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

  9. Về trang thiết bị và công trình y tế

  a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;

  b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

  10. Về dân số – kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản

  a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số – kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình;

  c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số – kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

  11. Về bảo hiểm y tế

  a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

  b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

  12. Về đào tạo nhân lực y tế

  a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

  b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

  13. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

  15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của ngành Y tế đối với Phòng Y tế.

  16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

  17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

  18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

  19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

  20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế.

  21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

  III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

  1. Lãnh đạo Sở:

  a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 Phó Giám đốc;

  b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;

  c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

  d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật.

  2. Cơ cấu tổ chức

  a) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

  Các tổ chức được thành lập thống nhất, gồm: Phòng Nghiệp vụ y, Phòng Nghiệp vụ dược, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng;

  Tổ chức được thành lập theo đặc thù: Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân hoặc tổ chức có tên gọi khác.

  b) Chi cục trực thuộc Sở:

  Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Các Chi cục nêu trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được thành lập Trung tâm đặt tại huyện;

  c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

  – Tuyến tỉnh:

  + Lĩnh vực y tế dự phòng, gồm các Trung tâm: Y tế dự phòng; Phòng, chống HIV/AIDS; Phòng, chống Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng ở những tỉnh được phân loại có sốt rét trọng điểm; Kiểm dịch y tế ở những tỉnh có cửa khẩu quốc tế; Bảo vệ Sức khoẻ lao động và Môi trường ở những tỉnh có nhiều khu công nghiệp;

  + Lĩnh vực chuyên ngành, gồm các Trung tâm: Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản; Kiểm nghiệm; Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Phòng chống bệnh xã hội (gồm các bệnh lao, phong-da liễu, tâm thần, mắt) ở những tỉnh không có Bệnh viện chuyên khoa tương ứng; Nội tiết; Giám định (Y khoa, Pháp y, Pháp y tâm thần); Vận chuyển cấp cứu;

  +

  Lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm: Bệnh viện Đa khoa; Bệnh viện y dược cổ truyền; các Bệnh viện chuyên khoa. Mỗi khu vực cụm dân liên huyện có Bệnh viện đa khoa khu vực;

  Việc thành lập các bệnh viện khi đáp ứng các tiêu chí do cấp có thẩm quyền quy định.

  +Lĩnh vực đào tạo: Trường Cao đẳng hoặc Trung học y tế;

  – Tuyến huyện:

  + Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện) được thành lập thống nhất trên địa bàn cấp huyện; nơi chưa có đủ điều kiện tách riêng bệnh viện thì thực hiện hai chức năng: y tế dự phòng và khám, chữa bệnh; nơi có đủ điều kiện thành lập bệnh viện thì Trung tâm Y tế huyện chỉ thực hiện chức năng y tế dự phòng. Việc chọn mô hình nào do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

  + Bệnh viện đa khoa huyện được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí do cấp có thẩm quyền quyết định.

  – Trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung tâm Y tế huyện.

  3. Biên chế

  a) Biên chế hành chính của Sở Y tế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;

  b) Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.

  Phần II

   PHÒNG Y TẾ

  I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

  1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.

  2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

  II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

  a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

  b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

  2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

  3. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

  4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

  5. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

  6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

  7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

  8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

  III. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

  1. Phòng Y tế: Có Trưởng Phòng và các Phó Trưởng phòng.

  a) Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng;

  b) Các Phó trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

  c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Trưởng Phòng và Phó trưởng Phòng do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Uỷ ban nhân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

  2. Biên chế:

  Biên chế của Phòng Y tế do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.

  Phần III

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương.

  2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  a) Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Y tế và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Y tế;

  b) Căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở địa phương, quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp về y tế của tỉnh trên cơ sở quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn tại Thông tư này.

  3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các tỉnh cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế và Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Hay Trên Oppo F11 Pro Ai Cũng Nên Biết
 • Oppo F11 Series Và 5 Tính Năng “hit” Nhất Khiến Giới Trẻ Thích Mê • Techtimes
 • Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Sở Tư Pháp, Phòng Tư Pháp
 • Vì Sao Phải Xây Dựng Lực Lượng Công An Xã Chính Quy Và Việc Bố Trí Công Việc Cho Những Người Đang Đảm Nhiệm Các Chức Danh Công An Xã Hiện Nay
 • Máy In Đa Năng Bảo Hành Chính Hãng Giá Tốt Nhất 2022
 • Nhiều Cơ Sở Y Tế Triển Khai Các Giải Pháp Giảm Thiểu Chất Thải Nhựa Y Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức Giữ Gìn Vệ Sinh Cho Học Sinh Trường Th Đồng Bục
 • Vệ Sinh Trường Tiểu Học
 • Làm Gì Để Hạn Chế Tiêu Cực Từ Các Mạng Xã Hội
 • Chủ Động Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Hiểm Họa Từ Mặt Trái Của Mạng Xã Hội
 • Cha Mẹ Cần Biết Một Số Giải Pháp Giúp Trẻ Em Hạn Chế Sử Dụng Thiết Bị Di Động
 • Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ TN&MT phát động và Chỉ thị số 08/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa y tế, tại một số địa phương, Sở Y tế và các cơ sở y tế cũng đã sớm tổ chức các hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa tại cơ sở. Nhiều đơn vị đã có các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” của cơ sở y tế trên cả nước.

  Tại một số bệnh viện, đã có sáng kiến, giải pháp thay đổi nhận thức, thói quen cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, hạn chế việc phát sinh chất thải, chất thải nhựa.

  Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những bệnh viện đã thực hiện các biện pháp giảm phát sinh từ đầu nguồn như ưu tiên chọn sản phẩm ít phát sinh chất thải, hạn chế các hoạt động phát thải không cần thiết. Đồng thời Bệnh viện Trung ương Huế cũng đưa ra các khẩu hiệu hành động: “Hạn chế phát sinh – phân loại đúng – thu gom đủ – tái sử dụng hợp lý – xử lý an toàn” và tuân thủ nguyên tắc “Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế” (nguyên tắc 3R = Reduce – Reuse – Recycle).

  Cũng trong các hoạt động giảm phát sinh chất thải, từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2019, các cơ sở y tế tại tỉnh Bình Định đã xây dựng và triển khai các hoạt động “Chống rác thải nhựa” gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của từng đơn vị; thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy”. Trong 4 tháng đầu triển khai, các cơ sở y tế tỉnh Bình Định đã thu gom, phân loại và giao cho các cơ sở có giấy phép hành nghề xử lý gần 73.340 kg chất thải nguy hại; 6.500kg chất thải nhựa có thể tái chế. Việc tái chế, tái sử dụng túi nilon đã giảm thiểu 10.000 túi nilon dung tích 15 lít thải ra môi trường.

  Tại Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM đã triển khai chuỗi phong trào “Chống rác thải nhựa” cho nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân người bệnh tại bệnh viện. Chuỗi phong trào bắt đầu với “Ngày hội chống rác thải nhựa và phát động tuần triển lãm cuộc chiến chống rác thải nhựa trên toàn thế giới và tại Việt Nam”. Tiếp đến là chương trình tập huấn về các phương pháp giảm thiểu rác thải nhựa cho nhân viên y tế để ứng dụng trong bệnh viện và trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, bệnh viện còn truyền thông hướng dẫn “Chống rác thải nhựa” thông qua các kênh truyền thông của bệnh viện cho người bệnh và người nhà của bệnh nhân, thông qua các bảng truyền thông, tờ rơi, bảng quy định, sinh hoạt với người bệnh.

  Ở Bệnh viện Thể thao Việt Nam, dù hiện tại việc tổ chức thu gom, phân loại rác do Công ty Urenco thực hiện nhưng hàng ngày các cán bộ, y bác sĩ bệnh viện vẫn phải chủ động phân loại rác thải bệnh viện, rác thải sắc nhọn theo quy định của Bộ Y tế… Bệnh viện vừa đề xuất 1 dự án đến năm 2025 bệnh viện mua túi rác có thể phân hủy được thay túi nilon. Hiện tại, Bệnh viện không dùng cốc nhựa trong các buổi họp, hội nghị… mà thay thế bằng cốc thủy tinh.

  Tiến tới chấm dứt sử dụng vật liệu nhựa một lần có thể thay thế

  Chất thải nhựa là vấn đề có tính toàn cầu, nguy cơ ảnh hưởng sinh thái môi trường, phát triển bền vững và sức khỏe con người, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị ngành Y tế cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân…

  Tuy nhiên, việc thay đổi các sản phẩm nhựa dùng một lần sang sản phẩm thân thiện môi trường là một thách thức. Thực tế, việc tiếp cận những sản phẩm thân thiện môi trường về chủng loại, mặt hàng, số lượng, giá thành, khả năng cung ứng tại các địa phương cũng rất khác nhau, và hầu hết là chưa bảo đảm cho việc sớm thay thế, loại trừ hoàn toàn việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Bên cạnh đó, để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người bệnh nhân về thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, hạn chế việc phát sinh chất thải, chất thải nhựa là một quá trình.

  Đi đầu trong phong trào, ngành Y tế sử dụng chai thủy tinh đựng nước thay chai nhựa dùng một lần tại các cuộc họp. Trong đó, nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái được thực hiện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Biện Pháp Giảm Thiểu Rác Thải Nhựa
 • Giải Pháp Giảm Thiểu Chất Thải Nhựa
 • Nhiều Giải Pháp Giảm Thiểu Rác Thải Nhựa
 • Bạc Liêu: Nhiều Giải Pháp Và Mô Hình Giảm Nghèo Bền Vững
 • Một Số Giải Pháp Giảm Nghèo Bền Vững Ở Ninh Bình Hiện Nay
 • Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Y Tế Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Vài Suy Nghĩ Về Đổi Mới Quản Lý Y Tế Tư Hiện Nay
 • Những Tín Hiệu Tích Cực Từ Sự Phát Triển Của Y Tế Tư Nhân
 • Vai Trò Của Ngành Y Tế Trong Dự Thảo Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động – Vihema
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Y Tế
 • Tìm Hiểu Vai Trò Của “Dược Sĩ Cộng Đồng” Trong Chăm Sóc Sức Khoẻ Ban Đầu
 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA SỞ Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 8/9/2016 của UBND TP Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội.

  I. Vị trí, chức năng

  Sở Y tế thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm;  bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

  Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TP; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình UBND TP

  a) Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND TP thuộc lĩnh vực y tế;

  b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

  c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện;

  2. Trình Chủ tịch UBND TP

  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND TP thuộc lĩnh vực y tế;

  b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

  d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dân số – kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác ở địa phương.

  3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

  5. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe

  a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe;

  b) Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế ở địa phương.

  6. Về y tế dự phòng

  a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn thành phố;

  b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho UBND TP về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;

  c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

  d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

  đ) Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn thành phố;

  e) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS của thành phố.

  7. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng

  a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật;

  b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật;

  d) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật.

  8. Về y dược cổ truyền

  a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

  b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn thành phố theo phân cấp;

  c) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.

  9. Về dược và mỹ phẩm

  a) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định;

  b) Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;

  c) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;

  d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

  10. Về an toàn thực phẩm

  a) Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương theo quy định của pháp luật;

  b) Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế;

  c) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật;

  d) Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại cá chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý;

  đ) Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương.

  11. Về trang thiết bị và công trình y tế

  Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.

  12. Về dân số – kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản

  a) Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

  c) Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;

  d) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình của thành phố.

  13. Về bảo hiểm y tế

  Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

  14. Về đào tạo nhân lực y tế

  a) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn thành phố;

  b) Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của UBND TP.

  15. Giúp UBND TP quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật;

  16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của UBND TP.

  17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của UBND TP.

  18. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

  19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.

  20. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND TP.

  22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND TP.

  23. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND TP.

  25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND TP và Bộ Y tế.

  26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao và theo quy định của pháp luật.

  SỞ Y TẾ HÀ NỘI

  --- Bài cũ hơn ---

 • Y Tế Học Đường
 • Yêu Cầu Tổ Chức Bộ Phận Y Tế Theo Luật Mới
 • Vất Vả Nhân Viên Y Tế Trong Doanh Nghiệp
 • Giải Đáp Pháp Luật Doanh Nghiệp
 • Trách Nhiệm Của Người Làm Công Tác Y Tế Tại Cơ Sở Sản Xuất Kinh Doanh – Vihema
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100