Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Chức Năng Quyết Định Của Hội Đồng Nhân Dân Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Photomarathonasia.com

Làm Tốt Chức Năng Quyết Định Của Hội Đồng Nhân Dân

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Thường Trực Hđnd Thành Phố

Vị Trí, Tính Chất, Chức Năng Của Hội Đồng Nhân Dân Theo Pháp Luật Hiện Hành

5 Tính Năng Mới Trên Bộ Ba Iphone 11 Khiến Người Dùng “thích Mê”

25 Mẹo Và Thủ Thuật Hay Nhất Về Iphone 11 Mà Bạn Nên Biết

Buổi tọa đàm về “Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã”. (ảnh: Thùy Linh)

Ông Phương Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ cho rằng, chức năng giám sát qua hình thức chất vấn rất quan trọng ở mỗi kỳ họp. Điều này cần mỗi đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm. Những vấn đề bức xúc của địa phương phải yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo, giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hướng giải quyết và thời hạn giải quyết.

Theo ông Phương Ngọc Ánh, các Đại biểu không nên đặt câu hỏi đơn thuần để nắm bắt thông tin, làm giảm tác dụng của hoạt động chất vấn, cử tri không yên tâm, hài lòng. Vì thế, trước mỗi hoạt động giám sát, HĐND các cấp nên họp, phân công đại biểu am hiểu, nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực đó thực hiện chất vấn, truy đến cùng các vấn đề còn nổi cộm ở địa phương và đề xuất hướng khắc phục.

Thực tiễn cho thấy, để thực hiện chức năng quyết định và giám sát hiệu quả, yếu tố con người vẫn là trung tâm. Ngoài cơ cấu hợp lý số lượng đại biểu theo hướng giảm đại biểu kiêm nhiệm, tăng đại biểu chuyên trách, còn thêm việc thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho đại biểu.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì Nguyễn Quang Hiếu cho biết, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tiếp xúc cử tri, giám sát theo kế hoạch và đột xuất,…rất cần phải được bồi dưỡng thêm cho đại biểu.

Tại các hội nghị của HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố, rất nhiều đại biểu HĐND đều bày tỏ nguyện vọng được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, tăng kỹ năng hoạt động của đại biểu. Song rất ít đại biểu đề cập cụ thể phương thức tập huấn như thế nào cho hiệu quả, chuyên sâu, nhất là đối với đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn.

Theo đại biểu HĐND các quận, huyện Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Phúc Thọ, Thanh Trì,… việc tập huấn nên tập trung vào các nội dung như: Thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết; công tác thẩm tra; cách thức cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết chuyên đề; phương pháp xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm và lựa chọn vấn đề giám sát đột xuất theo kiến nghị của cử tri; cách đặt câu hỏi trong hoạt động chất vấn;…

Chưa kể đến hoạt động của HĐND cấp cơ sở, ngay trong việc thực hiện chức năng quyết định của HĐND cấp huyện cũng được Thường trực HĐND thành phố nhận định, một số nơi còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, năng lực thẩm tra, phản biện của HĐND trước khi quyết định một số vấn đề quan trọng chưa thật tích cực, có chất lượng, thậm chí có vấn đề cơ quan soạn thảo (UBND cùng cấp) đưa ra chưa thật thuyết phục, chưa đi vào cuộc sống nhưng HĐND vẫn biểu quyết thông qua. Đây chính là năng lực thẩm tra, giám sát của đại biểu hạn chế, vì vậy, rất cần được tập huấn, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực chuyên môn để thẩm định trước khi quyết định.

Phát biểu tại buổi tọa đàm về “Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã” mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, chức năng giám sát của HĐND các cấp rất quan trọng, vì thế, HĐND các địa phương cũng cần tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực này đối với đại biểu HĐND các xã, phường, thị trấn, nhất là đại biểu chuyên trách, nhằm phục vụ tốt cho phiên giải trình, phiên chất vấn tại các kỳ họp.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội yêu cầu, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã sớm có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp cơ sở, bởi thực tiễn, hoạt động của HĐND cấp xã, phường, thị trấn chưa đồng đều.

Nguyễn Công

Nguồn :

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì? Các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Bài 10: Khái Niệm Về Hệ Điều Hành

Hệ Điều Hành Là Gì? Mục Tiêu Và Chức Năng Của Hệ Điều Hành

Bài 43. Giới Thiệu Chung Về Hệ Thần Kinh

Chức Năng Chung Của Hệ Thần Kinh Thực Vật

Chức Năng Nhiệm Vụ Hội Đồng Nhân Dân Quận

Hãy Nêu Chức Năng, Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Nd Xã Câu Hỏi 882606

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Cơ Cấu Tổ Chức Văn Phòng Hđnd Cấp Tỉnh

Tiêu Chuẩn Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã

Vị Trí, Vai Trò, Trách Nhiệm Của Hđnd Và Đại Biểu Hđnd

Tìm Hiểu Về Trách Nhiệm Của Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

Chức năng nhiệm vụ Hội đồng nhân dân quận

Hội đồng nhân dân huyện là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và hội đồng nhân dân cấp trên.

Hội đồng nhân dân bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, quyết định của chính quyền cấp trên, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của cấp mình và xuất phát từ lợi ích chung của đất nước, lợi ích của nhân dân địa phương quyết định và bảo đảm thực hiện các chủ trương, biện pháp để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân địa phương và làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với Nhà nước.

Nhiệm kỳ của mỗi khoá Hội đồng nhân các cấp là năm năm.

Hội đồng nhân dân tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hội đồng nhân dân bảo đảm việc quản lý địa phương theo Hiến pháp và pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; không ngừng củng cố mối liên hệ mật thiết với nhân dân; ngăn ngừa, khắc phục tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, vô trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực khác trong các cơ quan Nhà nước và nhân viên Nhà nước ở địa phương.

Hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp Hội đồng nhân dân, hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, của Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và hiệu quả hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong hoạt động của mình, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân, Uỷ ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân cộng tác chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội khác và vận động công dân tham gia rộng rãi vào việc quản lý Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ của mình.

* Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND cấp huyện

– Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương.

– Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huymọi tiềm năng của các thành phần kinh tế ở địa phương, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sởkinh tế theo quy định của pháp luật

– Quyết định dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn;dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, phê chuẩn quyết toánngân sách địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong các trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được HĐND quyết định.

– Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lướng giao thông, thuỷ lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

– Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại

b. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá,thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống

– Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung.

– Quyết định biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục thể thao tại địa phương.

– Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và phát huy giá trị các công trình văn hoá, nghệ thuật, di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh theo phân cấp.

– Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương.

– Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa,bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em, thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

– Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người và gia đình có công với nước, biện pháp thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xoá đói giảm nghèo.

c. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên mội trường

– Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân ở địa phương.

– Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luật.

– Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở địa phương.

– Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kiếm chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

d. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội

– Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân và quốc phòng nhân dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương, biện pháp kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh.

– Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

e. Trong lĩnh vực chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo

– Quyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng còn nhiều khó khăn.

– Quyết định biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo theo quy định của pháp luật

– Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình ở địa phương.

– Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân.

g. Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Trưởng ban và các thành viên khác của các Ban của Hội đồng nhân dân, Hội thẩm nhân dân của toà án nhân dân cùng cấp, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp thuận đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật.

– Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

– Bải bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của UBND cùng cấp, nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp xã.

– Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, trình HĐND cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành

– Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên xem xét quyết định.

admin admin

Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân

Luận Văn: Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Phường Quận Đống Đa

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân Phường

Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh

Trách Nhiệm Của Ban Pháp Chế Và Các Ban Chuyên Môn Của Hội Đồng Nhân Dân Trong Việc Thẩm Định Tính Hợp Hiến Hợp Pháp Của Dự Thảo Nghị Quyết Do Hội Đồng Nhân Dân Ban Hành .

Lúng Túng Trong Hoạt Động Của Các Ban Hđnd Cấp Xã

Ban Pháp Chế Hội Đồng Nhân Dân Thị Xã Đồng Xoài Thẩm Tra Các Báo Cáo Tình Hình Thực Thi Pháp Luật Năm 2022.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Pháp Chế

Vị Trí, Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Phương Thức Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã

Phân Tích Vai Trò, Chức Năng Của Hđnd, Ubnd Các Cấp.

Trách nhiệm của ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân trong việc thẩm định tính hợp hiến hợp pháp của dự thảo nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành .

Về phương diện hệ thống, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương nằm trong hệ thống tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật của quốc gia. Chính vì vậy, yêu cầu bắt buộc chung là phải đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong cả hệ thống. Vì vậy, ngoài việc xem xét sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh cuả văn bản, một vấn đề không thể không đưa vào nội dung thẩm định là tính hợp Hiến, hợp pháp của văn bản. Chức năng của pháp luật là điều chỉnh các quan hệ xã hội, định hướng sự phát triển theo chiều hướng phù hợp với bản chất của Nhà nước, lợi ích chung tiến bộ của xã hội. Khi xây dựng một dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhà làm luật phải đối mặt với ba vấn đề chính: hành thành một hệ thống quy phạm hoàn chỉnh; thiết lập một cơ chế vững chắc cho việc thực hiện các quy phạm đó trong những quan hệ pháp luật cụ thể; đảm bảo sự hoa nhập giữa các quy định mới với hệ thống pháp luật hiện hành. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp là nội dung mang tính nguyên tắc trong việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân.

Ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân về việc xem xét tính hợp Hiến của dự thảo: Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính vì vậy khi tiến hành thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan thẩm định cần xem xét nội dung dự thảo có phù hợp với tinh thần của Hiến pháp hay không. Bao gồm: sự phù hợp của các quy định của dự thảo với quy định cụ thể, nguyên tắc, tinh thần của Hiến pháp về bản chất của Nhà nước; về chế độ kinh tế; về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,…

+ Các văn bản quy phạm pháp luật không được trái với quy định của Hiến pháp. Khi kiểm tra tính hợp hiến cuẩ dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân cần đặc biệt lưu ý đến các quyền cơ bản của công dân mà Hiến pháp đã quy định để đảm bảo rằng các quyền đó không bị hạn chế.

+ Ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân cần thẩm định xem dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân có phù hợp với tinh thần của Hiến pháp hhay không. Nếu Hiến pháp quy định “không được phân biệt đối xử” thì các văn bản pháp luật, bất luận dưới hình thức gì, nếu có tính chất “bất bình đẳng” giữa các công dân trước pháp luật thì không được coi là phù hợp với tinh thần của Hiến pháp.

Năm 2004, khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 210/2004/QĐ-UBND về quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Thành phố, tại thời điểm đó, Quyết định đó được cho là có dấu hiệu trái luật vì không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp đã có Công văn thông báo cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc này). Tuy nhiên, cho rằng đây là thủ tục xử phạt được cho là rất mới mẻ, mang tính cách mạng và rất hiện đại nên Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị giữ nguyên hiệu lực của văn bản này. Bởi lẽ, trong quyết định, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh không tạo ra các hành vi hành chính, mà chỉ thu thập, củng cố chứng cứ cho vững chắc để xử lý vi phạm thông qua hình ảnh.

Ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân trong việc thẩm định tính hợp pháp của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, cơ quan thẩm định phải xem xét văn bản có phù hợp với Nghị quyết, Luật của Quốc hội; nghị quyết, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị định của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tư, quyết định của bộ, ngành quản lý ngành, lĩnh vực.

+ Ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân cần thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân có ban hành đúng thẩm quyền hay không, thẩm quyền ban hành ở đây là thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung. Về hình thức: được hiểu là các chủ thể trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật có dung tên gọi pháp luật quy định. Thẩm quyền về nội dung: là giới hạn quyền lực các chủ thể trong quá trình gải quyết công việc do pháp luật quy định.

+ Ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân cần thẩm định về thủ tục ban hành dự thảo nghị quyết. Vì văn bản quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các môi quan hệ xã hội. Do vậy, cần đảm bảo sự chặt chẽ, thống nhất trong hoạt động xây dựng và ban hành là rất cần thiết.

+ Ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân cần thẩm định văn bản ban hành có tuân theo những quy định của pháp luật về thể thức, kỹ thuật trình bày. Trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày đóng vai trò khá quan trọng. Thể thức là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với mỗi loại văn bản và các thành phần bổ sung trong các trường hợp cụ thể.

+ Ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân cần thẩm định dự thảo nghị định có đảm bảo hợp pháp về nội dung Hệ thống pháp luật Việt Nam là hệ thống tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Để đảm bảo tính thống nhất thì văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành theo trật tự pháp lý từ trên xuống dưới, văn bản quy phạm pháp luật cấp dưới phải đáp ứng nhu cầu thực tế và phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật cấp trên.

Ngày 22/5/2015, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 634/STNMT-VP ngày 21/5/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam V/v đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo và hồ sơ kèm theo, đối chiếu với các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Trân trọng!

Về Trách Nhiệm Của Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

Tìm Hiểu Về Trách Nhiệm Của Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

Vị Trí, Vai Trò, Trách Nhiệm Của Hđnd Và Đại Biểu Hđnd

Tiêu Chuẩn Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Cơ Cấu Tổ Chức Văn Phòng Hđnd Cấp Tỉnh

Tiếp Tục Phát Huy Vai Trò, Chức Năng Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân

Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đối Với Các Vấn Đề Cử Tri Quan Tâm

Văn Phòng Hđnd Cấp Tỉnh Có Chức Năng, Nhiệm Vụ Gì?

Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hdnd Cấp Tỉnh

Điều 15. Chức Năng, Quyền Hạn Của Các Ban Hđnd Tỉnh

Đoàn Đbqh Và Hđnd Tỉnh Thanh Hóa

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương những đóng góp quan trọng của HĐND, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của đất nước trong năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các tham luận của đại biểu đã tập trung và nhấn mạnh vào một số nhân tố có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. HĐND, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác tổ chức chuẩn bị và kết thúc hoạt động giám sát thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị HĐND, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu dân cử, cơ quan đại diện quyền làm chủ của người dân, tiếp tục phát huy vai trò, chức năng giám sát của HĐND.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND các tỉnh, thành phố cần có chương trình cụ thể, lựa chọn nội dung, đối tượng, thời điểm giám sát, thành phần đoàn giám sát theo đúng quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, phù hợp với thực tiễn, tránh dàn trải, trùng lặp, chồng chéo. Hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND phải rõ ràng, minh bạch, đúng trọng tâm, trọng điểm. Với hoạt động giám sát thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu cần thực hiện theo đúng quy trình, đánh giá đúng thực chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị HĐND, Thường trực HĐND cần quan tâm, tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc xem xét quyết định của UBND cùng cấp, Nghị quyết HĐND cấp dưới để kịp thời phát hiện những nội dung không phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo thẩm quyền, nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân quan tâm đến hoạt động giám sát của HĐND, nhất là kiến nghị sau giám sát, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng giám sát văn bản quy phạm pháp luật cho đại biểu HĐND.

Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Hđnd Cấp Xã

Bàn Về Chức Năng Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân

Phân Tích Vai Trò, Chức Năng Của Hđnd, Ubnd Các Cấp.

Vị Trí, Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Phương Thức Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã

Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Pháp Chế

🌟 Home
🌟 Top