Top 7 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Nhiệm Vụ Trung Tâm Y Tế Huyện Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Chức Năng Nhiệm Vụ Trung Tâm Y Tế Huyện

Trung Tâm Y Tế Huyện có các chức năng, nhiệm vụ sau:

– Tiếp nhận và xử trí tất cả các trường hợp cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

– Tổ chức khám sức khỏe, quản lý sức khoẻ định kỳ, giám định sức khoẻ, giám định y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc khi cơ quan pháp luật trưng cầu.

– Tuyên truyền và vận động mọi người thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch;

– Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, quản lý sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, truyền thông giáo dục sức khoẻ và truyền thông giáo dục về Dân số-Kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tại địa bàn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Phối hợp với cơ sở Y tế các cấp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn

Quản lý Phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm Y tế trên địa bạn huyện.

– Trung tâm y tế huyện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế.

– Tổ chức tập huấn, đào tạo liên tục tại chỗ, cử đào tạo dài, ngắn hạn cho các công chức, viên chức ở Trung tâm đáp y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức hội nghị, sinh hoạt khoa học chuyên môn, chuyên đề thường kỳ, áp dụng các kỹ thuật mới trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Thực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về y tế.

– Kết hợp với các viện, bệnh viện tuyến trên để từng bước ứng dụng và phát triển các kỹ thuật cao vào phòng bệnh, chuẩn đoán và điều trị.

Chỉ đạo tuyến xã, các Phòng khám đa khoa khu vực về chuyên môn, kỹ thuật: Lập kế hoạch chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức y tế hay cá nhân ở nước ngoài theo quy định của nhà nước.

– Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính và thanh quyết toán đúng theo quy định của pháp luật;

– Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

– Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức tại Trung tâm y tế huyện, các Phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm y tế theo quy định của pháp luật;

– Hướng dẫn, thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên môn về các hoạt động thuộc lĩnh vực điều trị, dự phòng và Truyền thông Dân số-Kế hoạch hoá gia đình đối với các Phòng Khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn;

– Thực hiện các chế độ thống kế, báo cáo theo quy định.

– Thực hiện những nhiệm vụ khác do Sở Y tế Bình Dương hay Uỷ ban nhân dân huyện giao.

Chức năng nhiệm vụ Trung Tâm Y Tế Huyện

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : luanvanaz@gmail.com ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện Hớn Quản

Chức năng

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn. 8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Cửu

KHOA KIỂM SOÁT BỆNH, TẬT – HIV/AIDS     TRƯỞNG KHOA KIỂM SOÁT BỆNH, TẬT – HIV/AIDS BS DƯƠNG THỊ HOÀNG Điện thoại liên hệ: (0251)3962.723 Email: khoaksdbvc@gmail.com

GIỚI THIỆU KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT – HIV/AIDS

        Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS – Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu  là  khoa phòng  chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh; Giám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, các bệnh không lây trên địa bàn; II. NHÂN LỰC      - Trưởng khoa: BS Dương Thị Hoàng      - Phó khoa: YS Lê Thị Việt Hà Tổng số nhân viên khoa: 14 nhân viên      – Bác sĩ: 05 (01 BS kiêm nhiệm, 01 BS đang học sơ bộ TMH )      - Điều dưỡng: 05, trong đó, 02 cao đẳng, 03 ĐD trung học ( 03 ĐD đang học lên Đại học).      – Y sỹ: 04 ( 02 Ys đang học lên cao đẳng, 01 YS đang học liện thông BS) III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1. Giám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh; 2. Điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn; 3. Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS; 4. Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan; a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; b) Giám sát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới phát sinh ; quản lý và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chăm sóc các trường hợp mắc c) Thực hiện tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng; 5. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội,HIV/AIDS tại địa phương; 6. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liênquan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  - Về công tác phòng chống dịch bệnh, Khoa đã tham mưu cho UBND huyện Vĩnh Cửu, ban chỉ đạo  phòng chống dịch, ban chỉ đạo các chương trình y tế, Ban giám đốc về các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình y tế đầy đủ và kịp thời. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống các dịch bệnh của Trung tâm Y tế đầy đủ ngay từ đầu năm. – Phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch xảy ra trên địa bàn huyện đúng theo quy định đối với dịch nhóm A bảo đảm trong vòng 24h00, dịch bệnh nhóm B và dịch khác trong vòng 48h00, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. – Khoa đã chủ động xây dựng đầy đủ kịp thời các kế hoạch tiêm chủng mở rộng và các kế hoạch triển khai tiêm chiến dịch và tiêm phòng chống dịch. Quá trình thực hiện chương trình tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng chiến dịch bảo đảm an toàn theo đúng các qui định của Bộ Y tế, không có tai biến nặng sau tiêm chủng. – Sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ trong khoa đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ được giao, và điều quan trọng nhất là thực hiện đạt mục tiêu chủ động phòng chống dịch bệnh, phát hiện sớm từ ca bệnh đầu tiên và khống chế không để dịch bùng phát. V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI      – Trước tình hình dịch bệnh năm 2017 tiếp tục diễn biến phức tạp, cán bộ khoa kiếm soát bệnh, tật HIV/ADIS- Trung tâm Y tế Vĩnh Cửu sẽ phấn đấu hơn nữa không ngừng học tập, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, rèn luyện nâng cao y đức, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS – Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu là khoa phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh; Giám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, các bệnh không lây trên địa bàn;- Trưởng khoa: BS Dương Thị Hoàng- Phó khoa: YS Lê Thị Việt HàTổng số nhân viên khoa: 14 nhân viên- Bác sĩ: 05 (01 BS kiêm nhiệm, 01 BS đang học sơ bộ TMH )- Điều dưỡng: 05, trong đó, 02 cao đẳng, 03 ĐD trung học ( 03 ĐD đang học lên Đại học).- Y sỹ: 04 ( 02 Ys đang học lên cao đẳng, 01 YS đang học liện thông BS)1. Giám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh;2. Điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn;3. Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;4. Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;b) Giám sát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới phát sinh ; quản lý và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chăm sóc các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm , HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng;c) Thực hiện tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng;5. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội,HIV/AIDS tại địa phương;6. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liênquan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn;- Về công tác phòng chống dịch bệnh, Khoa đã tham mưu cho UBND huyện Vĩnh Cửu, ban chỉ đạo phòng chống dịch, ban chỉ đạo các chương trình y tế, Ban giám đốc về các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình y tế đầy đủ và kịp thời. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống các dịch bệnh của Trung tâm Y tế đầy đủ ngay từ đầu năm.- Phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch xảy ra trên địa bàn huyện đúng theo quy định đối với dịch nhóm A bảo đảm trong vòng 24h00, dịch bệnh nhóm B và dịch khác trong vòng 48h00, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.- Khoa đã chủ động xây dựng đầy đủ kịp thời các kế hoạch tiêm chủng mở rộng và các kế hoạch triển khai tiêm chiến dịch và tiêm phòng chống dịch. Quá trình thực hiện chương trình tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng chiến dịch bảo đảm an toàn theo đúng các qui định của Bộ Y tế, không có tai biến nặng sau tiêm chủng.- Sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ trong khoa đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, và điều quan trọng nhất là thực hiện đạt mục tiêu chủ động phòng chống dịch bệnh, phát hiện sớm từ ca bệnh đầu tiên và khống chế không để dịch bùng phát.- Trước tình hình dịch bệnh năm 2017 tiếp tục diễn biến phức tạp, cán bộ khoa kiếm soát bệnh, tật HIV/ADIS- Trung tâm Y tế Vĩnh Cửu sẽ phấn đấu hơn nữa không ngừng học tập, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, rèn luyện nâng cao y đức, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trung Tâm Y Tế Huyện Ea Kar

Cũng nằm trong mục tiêu chung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, TTYT huyện Ea Kar dành ưu tiên cho đầu tư hiện đại hóa hệ thống máy móc trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển giao và triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị bệnh. Xác định chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm luôn quan tâm nâng cao y thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ thông qua các hình thức: tổ chức đào tạo tại chỗ; cử cán bộ, nhân viên y tế đi tập huấn, đào tạo chuyên sâu về tay nghề, chuyển giao kỹ thuật mới tại bệnh viện tuyến trên…

Song song đó Trung tâm còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh cũng như tiếp cận với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao; đồng thời tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Theo đó tất cả các khoa, phòng, đội ngũ cán bộ quản lý và y bác sĩ của Trung tâm luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”; lấy 12 điều y đức của Bộ Y tế làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động từ đón tiếp, chăm sóc cho đến khám chữa bệnh; mọi ý kiến đóng góp của người bệnh thông qua đường dây nóng về biểu hiện tiêu cực của nhân viên y tế đều được Trung tâm tiếp thu và chấn chỉnh kịp thời, qua đó mang đến sự hài lòng cho người bệnh.

Từ nỗ lực đổi mới trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành…, hoạt động của TTYT huyện Ea Kar đã đạt được những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ cả trên hai trận tuyến: khám chữa bệnh và y tế dự phòng; từng bước củng cố và khẳng định niềm tin nơi nhân dân. Theo ghi nhận của Giám đốc TTYT huyện Ea Kar – ông Đỗ Xuân Lộc, việc sát nhập các đơn vị y tế, thành lập các TTYT đa chức năng cấp huyện nói chung – TTYT huyện Ea Kar nói riêng là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, góp phần tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí, tăng thêm nguồn lực cho Trung tâm và nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt với đặc thù của mô hình TTYT đa chức năng là tập trung được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban giám đốc điều hành trong hệ thống y tế sẽ giúp TTYT huyện Ea Kar chủ động, linh hoạt hơn trong công tác điều động nhân lực, trang thiết bị y tế khi cần thiết phải ưu tiên cho công tác khám chữa bệnh hoặc công tác dự phòng trong những thời điểm nhất định.

Với ý nghĩa đó, trong thời gian tới TTYT huyện Ea Kar tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả gắn với tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế; phát triển nguồn nhân lực y tế cả về lượng lẫn chất; tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Song song đó Trung tâm cũng sẽ nỗ lực làm tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ và không để dịch bệnh diễn ra trên diện rộng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của huyện Ea Kar nói riêng – tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Hiền Minh