Top 14 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Nhiệm Vụ Kế Toán Trưởng / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Nhiệm Vụ Và Chức Năng Của Kế Toán Trưởng / 2023

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người đảm trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất.

Các tiêu chuẩn và điểu kiện của một kế toán trưởng:

– Chứng chỉ kế toán trưởng là một nhân tố bắt buộc phải có với các kế toán trưởng

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên

– Thời gian công tác thực tại về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và Thời gian công tác thực tiễn về kế toán chí ít là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

– Thực hành các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán

– Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của luật pháp

– Lập các báo cáo về tài chính

– Đảm đang việc lập và trình duyệt kế hoạch công việc, các mẫu tài liệu, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán để ứng dụng cho việc thể hiện các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp, xây dựng việc kiểm kê, giám sát các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp và phân tích, tổng hợp thông tin nguồn tài chính.

– Tổ chức việc kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các nguồn tài sản khác có hệ trọng đến hoạt động buôn bán hoặc lợi quyền của doanh nghiệp.

– Bảo đảm tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chuẩn xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán, tính tình giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư, khách hàng, nhà băng cũng như các đối tác buôn bán khác.

– Kiểm soát quy trình lập tài liệu sổ sách, các bút toán tính sổ, các quy trình kiểm kê tài sản, điều tra các bẩm nguồn tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên hệ của doanh nghiệp và của các bộ phận, chi nhánh đơn vị.

– Tham gia vào việc phân tách hoạt động buôn bán của doanh nghiệp dựa trên các số liệu nguồn tài chính kế toán nhằm mục đích xác định được nguồn dự trữ nguồn tài chính nội bộ, giảm thiểu các hoài trong quá trình hoạt động buôn bán của doanh nghiệp.

– Đưa ra dự báo nguồn tài chính hoặc cách giải quyết vấn đề trong việc tương trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp ngừa rủi ro buôn bán hoặc các sai phạm nguồn tài chính, vi phạm luật pháp buôn bán của nhà nước. dự vào việc lập tài liệu giải quyết các vấn đề liên tưởng đến việc mất mát, thất thoát tài sản của doanh nghiệp.

– Kế toán trưởng chỉ dẫn, viện trợ, khích lệ, khuyến khích các kế toán viên để làm việc một cách hiệu quả nhất.

là người rất quan trọng đảm đương và vận hành công việc tài chính kế toán – Một lĩnh vực rất quan trọng.Thành thử đã có rất nhiều khóa học chứng chỉ kế toán trưởng, đào tạo kế toán trưởng được giảng dạy ở các trọng tâm nhằm cung cấp các kĩ năng tốt nhất cho các kế toán trưởng để phụ trách vận hành công việc một cách tốt nhất. Trung tâm đào tạo kế toán chất lượng mà các bạn nên tham khảo và theo học các khóa học kế toán trưởng: http://ketoanquocgia.net . Trung tâm với mục tiêu đào tạo kế toán trưởng uy tín, chất lượng, học phải đi đôi với hành, sát thực công việc.

Nguồn: chúng tôi Sưu tầm: Huyền Trang-P.Kế Toán

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Trưởng Trong Doanh Nghiệp / 2023

Kế toán trưởng là người có khả năng điều hành các tổ chức kế toán trong doanh nghiệp Vậy họ có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực điều hành, tổ chức được công tác kế toán trong đơn vị hạch toán cơ sở độc lập.

Kế toán trưởng có chức năng gì?

Kế toán trưởng có chức năng tổ chức, kiểm tra công tác kế toán ở đơn vị do mình phụ trách. Với chức năng này, kế toán trưởng là người giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực chuyên môn kế toán, tài chính cho giám đốc điều hành. Theo Luật kế toán hiện hành, kế toán trưởng trong các doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước bổ nhiệm giữ chức năng giám sát viên kế toán – tài chính của Nhà nước đặt tại doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người chịu sự lãnh đạo trực tiếp về mặt tài chính của giám đốc doanh nghiệp đồng thời chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của kế toán trưởng cấp trên. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyền, kỷ luật kế toán trưởng do Nhà nước quyết định.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì?

Nhiệm vụ của kế toán trưởng là: tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối lượng công tác kế toán nhằm thực hiện hai chức năng cơ bản của kế toán là:

Thông tin và kiểm tra hoạt động kinh doanh;

Thông qua trưởng phòng kế toán để điều hành và kiểm soát hoạt động của bộ máy kế toán;

Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, tài chính của đơn vị;

Thay mặt nhà nước kiểm tra việc thực hiện chế độ, thể lệ qui định của nhà nước về lĩnh vực kế toán cũng như lĩnh vực tài chính.

Kế toán trưởng có quyền hạn gì?

Kế toán trưởng có quyền:

Phổ biến chủ trương và chỉ đạo thực hiện các chủ trương về chuyên môn;

Ví dụ tổng hợp

Đầu tháng 12/N, doanh nghiệp M có tình hình như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

– TSCĐHH : 1.000.000

– Tiền gửi ngân hàng : 140.000

– Tiền mặt : 60.000

– Phải trả người bán : 360.000

– Nguyên vật liệu : 300.000

– Phải trả nhà nước : – 140.000

– Phải thu khách hàng : 320.000

– Nguồn vốn kinh doanh : 600.000

– Vay ngắn hạn : 440.000

– Lợi nhuận chưa phân phối: 280.000

Trong tháng 12/N, doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

Mua nguyên vật liệu nhập kho, trả bằng tiền gửi ngân hàng trị giá: 110.000 trong đó thuế GTGT 10%

Trả tiền vay ngắn hạn bằng tiền mặt : 50.000

Khách trả nợ cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản 100.000 và bằng tiền mặt 100.000

Trích lợi nhuận lập quỹ khen thưởng: 50.000

Rút tiền gửi ngân hàng nộp cho nhà nước 60.000 và trả nợ người bán 20.000

Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 100.000

Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ vào tài khoản kế toán?

Lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N?

Yêu cầu 1: Định khoản (đơn vị 1.000đ)

1. Nợ TK “Nguyên vật liệu” : 100.000

Nợ TK “Thuế GTGT được khấu trừ” : 10.000

Có TK “Tiền gửi ngân hàng” : 110.000

2. Nợ TK “Vay ngắn hạn” : 50.000

Có TK “Tiền mặt” : 50.000

3. Nợ TK “Tiền gửi ngân hàng” : 100.000

Nợ TK “Tiền mặt” : 100.000

Có TK “Phải thu khách hàng” : 200.000

4. Nợ TK “Lợi nhuận chưa phân phối” : 50.000

Có TK “Quỹ đen thưởng” : 50.000

5. Nợ TK “Phải trả nhà nước” : 60.000

Nợ TK “Phải trả người bán” : 20.000

Có TK “Tiền gửi ngân hàng” : 80.00

6. Nợ TK “Phải trả người bán” : 100.000

Có TK “Vay ngắn hạn” : 100.00

Phản ánh vào tài khoản (đơn vị 1.000đ)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31/12/N

Đơn vị tính : 1.000đ

Bài viết tiếp theo: Đặc điểm và nhiệm vụ của hạch toán tài sản cố định

Bài viết trước: Tổ chức các phần hành công việc kế toán

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Thông Tin Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Trưởng Đang Hiện Hành! / 2023

Thursday, 12/03/2020

Trước khi tìm hiểu “Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì?” thì tối thiểu chúng ta cũng nên biết khái niệm về kế toán trưởng – Chief Accountant. Trên thực tế thì kế toán trưởng là người có vai trò quan trọng. Là người được Bộ Tài chính cấp phép trở thành kế toán trưởng có chức vụ cao nhất trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp và thường làm việc dưới sự quản lý của Giám đốc tài chính. Là người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Đặc biệt còn phải là người có đạo đức nghề nghiệp cùng với nhiều phẩm chất tốt thì mới hoàn thành tốt được chức năng và nhiệm vụ của mình.

Bởi vì, kế toán trưởng là người nắm rõ toàn bộ tình hình tài chính, điều hành độc lập công tác của bộ máy kế toán và trực tiếp đưa ra những ý kiến, đề xuất về vấn đề tài chính cho cấp trên để tình hình hoạt động của doanh nghiệp đạt mức hiệu quả nhất. Tuy nhiên bất cứ một kế toán viên nào cũng mong muốn đạt được vị trí này mà không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm. Bạn có tự tin đương đầu với những thử thách ấy để trở thành kế toán trưởng quyền năng không?

2. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người có chức năng tổ chức, kiểm tra công tác kế toán trong bộ máy kế toán mà mình phụ trách. Và theo như quy định của Luật kế toán hiện hành thì các kế toán trưởng của bất cứ doanh nghiệp nào được Nhà nước bổ nhiệm thì đều nắm giữ vai trò, chức năng giám sát các kế toán viên thuộc bộ máy kế toán quản lý và cả thông tin tài chính Nhà nước đặt tại doanh nghiệp đó.

Bên cạnh đó, thì Kế toán trưởng làm việc với chức năng là người chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc về mặt hành chính. Nhiều người còn nói vui rằng, kế toán trưởng không khác gì “người giúp việc” cho về lĩnh vực tài chính cho giám đốc điều hành, và giám đốc về chuyên môn kế toán. Bạn cũng sẽ thấy điều này không hề sai nếu như tham khảo nhiệm vụ kế toán trưởng được chia sẻ ở phần nội dung tiếp theo.

2.2. Nhiệm vụ chính của kế toán trưởng hiện nay

Để đảm bảo được vai trò, chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng thì bất cứ ai đảm nhận vị trí này cũng có những khối lượng công việc rất lớn. Không chỉ đơn giản là tổ chức bộ máy hoạt động kế toán mà còn cần đến nhiều nhiệm vụ nhỏ khác nữa để bổ trợ được vai trò chính đó.

Là người đứng đầu của bộ máy kế toán thì đương nhiên Kế toán trưởng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc quản lý hoạt động, một trong các quản lý cao cấp doanh nghiệp hiện nay. Thông qua việc quản lý này thì kế toán trưởng cũng sẽ đưa ra được những lời khuyên, đề xuất để doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận và cắt giảm chi phí hoạt động. Trong trường hợp nền kinh tế đi xuống, thì vai trò của kế toán trưởng lúc này cũng sẽ trở nên quan trọng hơn, đó là phải tìm cách gia tăng tài chính thông qua các phương pháp để tổ chức hoạt động thuận lợi và vượt qua được khó khăn.

Bên cạnh đó, Kế toán trưởng cần đảm bảo được mọi kế toán viên đều được hoạt động và thực hiện công tác nghiệp vụ kế toán phù hợp với chuyên môn, trình độ đối với nhu cầu thị trường. Vậy nên, nếu như có kế toán viên mới thì Kế toán trưởng cũng chính là người sẽ chỉ đạo, hướng dẫn để đảm bảo được chất lượng của ứng viên theo đúng với quy định công thức kế toán của công ty.

Ngoài ra, để hoàn thành tốt được nhiệm vụ quản lý hoạt động doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cũng không ngừng học hỏi và cập nhật những thông tin mới về Luật kế toán, Luật doanh nghiệp hiện hành để áp dụng kịp thời. Để đảm bảo tiến độ và hiệu suất công việc trong doanh nghiệp thì kế toán trưởng cũng có thể áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới và giao dịch trực tiếp với ngân hàng.

Nghiệp vụ quyết toán là vô cùng quan trọng, nhất là đối với thuế, nếu như Kế toán trưởng không kiểm soát và giải quyết vấn đề tốt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Vậy nên, đây cũng được đánh giá là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với kế toán trưởng. Cần giám sát việc quyết toán tổ chức kiểm kê tài sản, dòng tiền và các khoản thu chi của tổ chức/ doanh nghiệp vào cuối năm tài chính hoặc khi được yêu cầu.

Không chỉ với kế toán trưởng, mà bất cứ một kế toán viên nào cũng cần phải tuân thủ và đảm bảo được tính pháp lý cũng như hợp pháp của sổ kế toán theo đúng với quy định của Luật kế toán hiện hành. Và đối với nhiệm vụ này, thì các kế toán viên cũng cần phải đảm bảo được tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, hợp pháp trong các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, các giấy thanh toán, bảng cân đối kế toán… tất cả những chứng từ kế toán khác.

Mỗi tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh dù quy mô lớn hay nhỏ thì cũng đều cần phải lập báo cáo tài chính theo đúng với quy định của Luật hiện hành và trình bày báo cáo với lãnh đạo. Tuy nhiên thì cũng có nhiều doanh nghiệp hoạt động quy mô quá nhỏ, thì thường sẽ không có kế toán trưởng và người thực hiện lập báo cáo có thể là các kế toán viên. Một kế toán viên kinh nghiệm vẫn có đầy đủ kỹ năng và nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ này. Điều này cũng hết sức bình thường.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với một kế toán viên bình thường chính xác thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu chứng từ kế toán. Và với kế toán trưởng cũng vậy, cũng cần phải phân tích, để đưa ra được những các dự báo về nguồn tài chính, những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động thu chi của doanh nghiệp. Để từ đó đưa ra được những định hướng xử lý các rủi ro, sai phạm… theo đúng với pháp luật. Đồng thời thu hút nguồn tài chính hiệu quả nhất cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc duy trì và phát triển ngân sách.

Vậy nên, để làm tốt được nhiệm vụ này thì các kế toán viên cũng cần phải là người nắm rõ các kiến thức về hoạt động kế toán tài chính trong doanh nghiệp vì việc phân tích và dự báo không đơn thuần là nhìn vào những con số để đưa ra được.

Để các bạn hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng thì các bạn cũng nên hiểu rõ hơn về quyền hạn của kế toán trưởng, đó là:

– Phổ biến chủ trương cũng như yêu cầu của lãnh đạo về công việc;

– Chỉ đạo công tác nghiệp vụ kế toán cho các kế toán viên khác;

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

– Hiểu biết sâu rộng về kế toán và sở hữu trình độ về chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc cao, có khả năng giao tiếp, luôn có tinh thần học hỏi, khả năng quản lý tốt, phấn đấu trong công việc…

– Có tổng thời gian làm việc 3 năm trở lên đối với người tốt nghiệp ở bậc trung cấp, còn bậc đại học thì chỉ cần trên 2 năm. Tuy nhiên vẫn có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, nhà tuyển dụng khó tính hơn và yêu cầu kinh nghiệm lên đến 5 năm, bạn có thể truy cập chúng tôi để tham khảo nhiều hơn.

– Có chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng, kiến thức sâu rộng về các nghiệp vụ kế toán.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Trưởng Và Những Điều Cần Biết / 2023

1. Tìm hiểu về công việc của kế toán trưởng

Xem Thêm : TOP 25 câu hỏi tuyển dụng HOT và cách trả lời hay nhất

– Tổ chức hoạt động kế toán cho các công ty, đơn vị, doanh nghiệp và điều tra, kiểm soát, giám sát việc sử dụng nguồn tài sản, tài chính cùng các nhân lực trong doanh nghiệp.

– Tuân thủ các luật pháp được ban hành và quy định, tổ chức kế toán phù hợp với từng đặc điểm, cơ cấu, mô hình, mục tiêu buôn bán, hoạt động của các công ty, doanh nghiệp.

– Lập danh sách, kế hoạch công việc trong thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn, trình duyệt các mẫu tài liệu, giấy tờ quan trọng thuộc về trách nhiệm của bộ phận kế toán để sử dụng cho các hoạt động kinh doanh, buôn bán của công ty, doanh nghiệp và phụ trách kiểm kê, kiểm tra các công việc kinh doanh dựa vào việc theo dõi, phân tích, tổng hợp từ các thông báo nguồn tài chính.

– Đảm bảo mọi công việc của bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp, công ty, các chi nhánh, đơn vị, cơ sở phải diễn ra kịp tiến độ, không chậm trễ bằng cách áp dụng các thiết bị, phương tiện phục vụ tiên tiến, hiện đại của thế giới và không ngừng nâng cao kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng, trình độ của bản thân. Ngoài ra, kế toán trưởng còn phải cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản báo cáo hoạt động kế toán trong buôn bán, các khoản thu chi của công ty, doanh nghiệp cho lãnh đạo cấp trên và đưa ra quan điểm, ý kiến đóng góp mang tính xây dựng tích cực để phát triển công ty và tìm kiếm phương án tối ưu nhất để giải quyết vấn đề.

– Tổ chức thống kê lại tài chính, nguồn khoản tài sản cùng những khoản tiền khác có quan hệ đến các công việc buôn bán, kinh doanh hoặc dính dáng đến quyền lợi của doanh nghiệp.

– Bảo đảm tính chất hợp pháp, kịp thời, nhanh chóng và chính xác trong hoạt động kê khai sổ sách, tài liệu kế toán, dự tính giá thành sản phẩm, mức lương phải trả, các bút toán tính thuế, tiền bảo hiểm và các khoản nợ với chủ đầu tư, ngân hàng hoặc khách hàng, các đối tác buôn bán.

– Giám sát công đoạn, quy trình lập tài liệu cùng sổ sách, các bút toán cần phải thanh toán, quy trình thống kê lại tài sản, kiểm tra kĩ càng các báo cáo về nguồn tài chính, bảng cân đối công khai và các tài liệu kế toán khác của công ty, doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh, cơ sở.

– Phân tích các hoạt động buôn bán, kinh doanh của công ty dựa vào bản báo cáo, các số liệu được cung cấp từ nguồn tài chính kế toán để xác định nguồn dự trữ nội bộ còn lại và tính các chiến lược, kế hoạch trước mắt hoặc lâu dài để giảm thiểu chi phí trong quá trình buôn bán tương lai.

– Nêu các kiến nghị và đưa ra giải pháp để thu hút các vốn đầu tư và nguồn tài chính cho công ty, doanh nghiệp, nhằm mục đích hỗ trợ sự ổn định cho ngân sách.

– Trực tiếp thực hiện vay tín dụng trong các khoản giao dịch với ngân hàng.

– Luôn tuân thủ các nguyên tắc về nguồn tài chính kế toán và nguyên tắc thủ quỹ cũng như các nội quy khác.

– Liệt kê và áp dụng tất cả sổ sách kế toán cùng những bảng biểu dựa vào những kiến thức về công nghệ đã được thông báo.

– Liên tục động viên, khen ngợi, khích lệ tinh thần và tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho nhân viên kế toán cấp dưới trong lĩnh vực chuyên môn.

– Chỉ đạo, phụ trách giám sát, quản lý tất cả các nhân viên trong bộ phận kế toán.

Bên cạnh đó, chúng ta còn có một cụm từ nữa là kế toán trưởng hành chính sự nghiệp (hcsn). Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng hcsn bao gồm những công việc sau: kế toán tiền và vật tư, hạch toán các tài sản cố định, thống kê các khoản thu, công khai khoản tiền lương và bảo hiểm, thanh toán các khoản phải trả, dự trù các nguồn kinh phí, tính phí kinh doanh, liệt kê các khoản chi, lập danh sách các khoản thu, kế toán các bút toán kết chuyển cuối chuyển cuối kỳ và thông báo sổ sách, báo cáo tài chính.

Xem Thêm : Giấy khám sức khỏe – cách xin và những điều bạn cần biết

3. Kĩ năng mà kế toán trưởng nào cũng phải có

– Kĩ năng lãnh đạo: có những người rất giỏi chuyên môn nhưng lại quá nhút nhát nên không thể làm lãnh đạo, vì vậy, những người này thường bị cấp dưới không phục và coi thường. Trở thành kế toán trưởng, bạn phải học kĩ năng lãnh đạo và biết cách dùng người, biết nhìn ra năng lực, ưu điểm và hạn chế của từng nhân viên để phân việc cho phù hợp.

– Kĩ năng tổ chức công việc: rất nhiều công việc quan trọng đang chờ kế toán trưởng giải quyết, bạn phải biết ưu tiên, sắp xếp những việc quan trọng nhất thì làm trước, biết cách tổ chức công việc hợp lí, khoa học, phù hợp để tránh bị loạn thông tin và làm việc qua loa.

– Kĩ năng chi tiết, cẩn thận: sổ sách luôn chất cao như núi, nhiều con số dài đọc đến hoa cả mắt, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng để lại những hậu quả lớn. Vì thế, kế toán trưởng phải luôn cực kì cẩn thận và quan sát từng chi tiết nhỏ nhất để không sai sót trong công việc.

– Kĩ năng tự học: tự học là kĩ năng suốt đời mà ai cũng cần có. Thế giới luôn thay đổi, cập nhật, bạn phải thường xuyên theo dõi tin tức, trau dồi kiến thức, kĩ năng, làm mới mình nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

– Kĩ năng kinh doanh: có hiểu biết về kinh doanh, bạn sẽ thuận lợi hơn trong công việc kế toán trưởng bởi những kiến thức về quy định thuế, các mô hình kinh tế, phương pháp kinh doanh,… chưa bao giờ thừa cả.

Xem Thêm : Hướng dẫn ghi trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch hiệu quả

4. Để trở thành kế toán trưởng, cần đáp ứng những điều kiện nào?

Theo Luật Kế toán đã được Quốc hội Việt Nam quy định năm 2003, yêu cầu kế toán trưởng phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ học vấn, tức là phải tốt nghiệp đại học đúng ngành chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán và đã có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hoặc là đạt trình độ tối thiểu trung cấp và 3 năm kinh nghiệm. Bởi kế toán trưởng là một công việc quan trọng nên không thể giao phó cho người chưa có chuyên môn hoặc không đủ năng lực được.

Thêm nữa, kế toán trưởng phải là người tuân thủ tuyệt đối các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và là người phải đáng tin cậy. Bất cứ một công việc nào cũng thế, đạo đức nghề luôn được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là những công việc có tính chất thường xuyên tiếp xúc với tiền bạc, tài sản. Nếu người nào không kìm nén được lòng tham, dám gian lận trong các khoản kê khai thu chi, không những vừa vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín của công ty, doanh nghiệp và liên lụy thêm nhiều nhân viên khác.

Đồng thời, để trở thành kế toán trưởng, bạn phải cực kì thành thạo các kĩ năng Tin học văn phòng, những ứng dụng tính toán và tiếng Anh. Đây là “chìa khóa vàng” mà bạn cần phải có nếu muốn làm quản lý.

Khối công việc lớn phải làm và áp lực luôn luôn xuất hiện, bạn cần phải giữ cho mình một tinh thần “sắt đá”, tình yêu nghề, sự nhiệt tình, không ngại khó khăn và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới nếu không muốn bị cuốn vào các căng thẳng, lo toán, stress nặng.

Xem Thêm : Top những câu hỏi phỏng vấn Tester phổ biến nhất dành cho bạn!

5. Các trường đào tạo ngành kế toán – kiểm toán

5.1. Các trường đào tạo kế toán ở Hà Nội

– Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

– Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

5.2. Các trường đào tạo kế toán ở Hồ Chí Minh

– Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

– Đại học Nguyễn Tất Thành

– Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

– Đại học Giao thông Vận tải

– Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

5.3. Các trường đào tạo kế toán ở miền Trung

– Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

– Đại học Kinh tế – Đại học Huế

Có thể thấy, để trở thành kế toán trưởng là một công việc không hề dễ dàng, nhưng nếu bạn yêu nghề, quyết tâm nỗ lực, cố gắng, thành công sẽ đến với bạn và có thể bạn sẽ được thăng tiến lên làm Giám đốc Tài chính nữa. Hi vọng qua bài viết vừa rồi của chúng tôi bạn đã có được cái nhìn toàn thể và tổng quan nhất về chức năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng.