Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện

--- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò, Trách Nhiệm Của Đảng Và Nhà Nước Trong Cơ Chế Thể Chế Hóa Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Nâng Cao Năng Lực Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật (Phần 1)
 • Công Tác Kiểm Tra Là Một Trong Những Chức Năng Lãnh Đạo Của Đảng
 • Công Tác Kiểm Tra Của Đảng
 • Tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của Trung tâm y tế

  Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm y tế huyện

  Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

  Chức năng, quyền hạn của Trung tâm y tế huyện

  Theo Thông tư số 37 thì Trung tâm y tế có nhiệm vụ quyền hạn như sau:

  1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

  2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

  3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

  4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

  5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

  6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

  7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

  8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

  9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

  10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

  11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

  12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

  15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

  16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2022.

  Bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vị Trí Và Chức Năng Của Bộ Y Tế
 • Các Hormone Sinh Ra Từ Tuyến Yên
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Tuyến Yên
 • Tuyến Yên Là Gì? Cấu Tạo Và Chức Năng Của Tuyến Yên
 • Tuyến Yên: Vị Trí, Chức Năng, Các Bệnh Thường Gặp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Trung Tâm Y Tế Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện Lộc Ninh
 • Giới Thiệu Vị Trí, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Trạm Chăn Nuôi Và Thú Y Các Huyện, Thành Phố Thuộc Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y Hòa Bình
 • Mối Quan Hệ Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết Trong Lịch Sử Văn Học Dân Tộc
 • Tính Nguyên Hợp Và Tính Đa Chức Năng Của Văn Học Dân Gian
 • Những Đặc Trưng Của Văn Học Dân Gian
 • Trung Tâm Y Tế Huyện có các chức năng, nhiệm vụ sau:

  – Tiếp nhận và xử trí tất cả các trường hợp cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

  – Tổ chức khám sức khỏe, quản lý sức khoẻ định kỳ, giám định sức khoẻ, giám định y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc khi cơ quan pháp luật trưng cầu.

  – Tuyên truyền và vận động mọi người thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch;

  – Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, quản lý sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, truyền thông giáo dục sức khoẻ và truyền thông giáo dục về Dân số-Kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tại địa bàn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  – Phối hợp với cơ sở Y tế các cấp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn

  Quản lý Phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm Y tế trên địa bạn huyện.

  – Trung tâm y tế huyện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế.

  – Tổ chức tập huấn, đào tạo liên tục tại chỗ, cử đào tạo dài, ngắn hạn cho các công chức, viên chức ở Trung tâm đáp y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  – Tổ chức hội nghị, sinh hoạt khoa học chuyên môn, chuyên đề thường kỳ, áp dụng các kỹ thuật mới trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Thực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về y tế.

  – Kết hợp với các viện, bệnh viện tuyến trên để từng bước ứng dụng và phát triển các kỹ thuật cao vào phòng bệnh, chuẩn đoán và điều trị.

  Chỉ đạo tuyến xã, các Phòng khám đa khoa khu vực về chuyên môn, kỹ thuật: Lập kế hoạch chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

  Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức y tế hay cá nhân ở nước ngoài theo quy định của nhà nước.

  – Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính và thanh quyết toán đúng theo quy định của pháp luật;

  – Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

  – Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức tại Trung tâm y tế huyện, các Phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm y tế theo quy định của pháp luật;

  – Hướng dẫn, thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên môn về các hoạt động thuộc lĩnh vực điều trị, dự phòng và Truyền thông Dân số-Kế hoạch hoá gia đình đối với các Phòng Khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn;

  – Thực hiện các chế độ thống kế, báo cáo theo quy định.

  – Thực hiện những nhiệm vụ khác do Sở Y tế Bình Dương hay Uỷ ban nhân dân huyện giao.

  Chức năng nhiệm vụ Trung Tâm Y Tế Huyện

  Admin Mr.Luân

  Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : [email protected] ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Tư Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Số 51/2014/tt
 • Hoạt Động Chuyên Môn Của Trạm Y Tế Xã, Phường
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Đại An
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Xã
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện Hớn Quản

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Trung Tâm Y Tế Cấp Huyện
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Trung Tâm Y Tế 2 Chức Năng
 • Về Một Số Chức Năng Của Văn Chương
 • Giá Trị Văn Học Và Tiếp Nhận Văn Học
 • Một Số Mở Bài Mẫu Tham Khảo (P2)
 • Chức năng

  Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ, quyền hạn

  1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

  2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

  3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

  4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

  5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

  6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

  7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

  8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

  9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

  10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

  11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

  12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

  15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

  16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng
 • 6 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Y Tế Trong Năm 2022
 • 10 Nhóm Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Y Tế Việt Nam Trong Năm 2022
 • Thông Tư Quy Định Tiêu Chuẩn, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Nhân Viên Y Tế Thôn, Bản
 • Giới Thiệu Những Chức Năng Của Gói Thiết Kế Website Công Ty Xây Dựng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện Lộc Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Vị Trí, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Trạm Chăn Nuôi Và Thú Y Các Huyện, Thành Phố Thuộc Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y Hòa Bình
 • Mối Quan Hệ Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết Trong Lịch Sử Văn Học Dân Tộc
 • Tính Nguyên Hợp Và Tính Đa Chức Năng Của Văn Học Dân Gian
 • Những Đặc Trưng Của Văn Học Dân Gian
 • Văn Học Dân Gian Là Gì?
 • Chức năng

  Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ, quyền hạn

  1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

  2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

  3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

  4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

  5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

  6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

  7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

  8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

  9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

  10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

  11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

  12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

  15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

  16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Trung Tâm Y Tế Huyện
 • Thông Tư Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Số 51/2014/tt
 • Hoạt Động Chuyên Môn Của Trạm Y Tế Xã, Phường
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Đại An
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Trung Tâm

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Lập Hội Đồng Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Vị Trí, Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Giáo Viên Tiểu Học. – Trung Tâm Đất Việt
 • Vai Trò Của Yếu Tố Giáo Dục Đối Với Sự Hình Thành Và Phát Triển Nhân Cách
 • Những Điều Cần Chú Ý Về Chức Năng Giao Tiếp
 • Từ / Ngữ Thể Hiện Chức Năng Giao Tiếp Đơn Giản
 • Chức năng, nhiệm vụ trung tâm

  QUY CHẾ

  Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp –

  Giáo dục thường xuyên huyện Thuận bắc

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: …./QĐ-UBND ngày     tháng01 năm 2022

  của Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc)

  CHƯƠNG I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

           

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

  Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Thuận Bắc (sau đây viết tắt là Trung tâm) vềcơ cấu tổ chức của Trung tâm; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, dạy nghề;giáo viên; người học; cơ sở vật chất và tài chính; quan hệ giữa Trung tâm vớidoanh nghiệp, gia đình và các cơ quan, tổ chức khác.

  Điều 2.Vị trí, chức năng của Trung tâm

  2. Trung tâm chịusự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; chịu sự quảnlý và hướng dẫn về chuyên môn: lĩnh vực giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp củaSở Giáo dục và Đào tạo và lĩnh vực dạy nghề của Sở Lao động – Thương binh và Xãhội.

  3. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại thôn ẤnĐạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

  4. Phạm vi hoạt động của Trung tâm trên địa bàn huyện Thuận Bắc và một sốđịa phương thuộc huyện Ninh Hải (theo mô hình Trung tâm liên huyện).

   

  CHƯƠNG II

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

  Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm

  1. Tổchức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độsơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề,truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người laođộng trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đàotạo nghề cho lao động nông thônvà tổ chức thực hiện các chínhsách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

  2. Tổchức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóamù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầungười học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đàotạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáodục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

  3. Tổchức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơcấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng,chuyển giao công nghệ.

  4. Xâydựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

  5. Quảnlý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định củapháp luật.

  6. Tổchức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

  7. Nghiêncứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyênvà hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ pháttriển kinh tế – xã hội của địa phương.

  8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấpchứng chỉ theo quy định.

  9. Tưvấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trunghọc cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

  10. Phốihợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp,giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành,thực tập tại doanh nghiệp.

  11. Thựchiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướngnghiệp.

  12. Quảnlý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định củapháp luật.

  13. Tạođiều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viêncủa Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  14. Thựchiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

  15. Thựchiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 4. Quyền hạn của Trung tâm

  1. Đượcchủ động xây dựng và tổ chức thựchiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợpvới chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trungtâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thịtrường lao động.

  2. Đượctổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

  3. Được liên doanh, liên kết hoạt độngđào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nướcngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định củapháp luật.

  5. Đượctổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  6. Đượcsử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trungtâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

  7. Thựchiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

  CHƯƠNG III

  CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

  Điều 5.Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm bao gồm:

  1. Cơ cấu tổ chức bao gồm:

  a) Trungtâm có Giám đốc và Phó Giám đốc; Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm theochức năng nhiệm vụ được giao; Phó Giám đốc là ngườigiúp Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốcvà trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công;

  Việc bổ nhiệm, bổnhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo tiêu chuẩn,quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của huyện và theo quy định củapháp luật

  b) Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ Văn phònggiáo vụ; Tổ Hướng nghiệp-Dạy nghề; Tổ Giáo dục thường xuyên. Mỗi Tổ có Tổtrưởng và 01 Tổ phó.

  Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

  1.Nhiệm vụ:

  -Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác hành chính quản trị, kế toán – tàivụ, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, thanh tra, thi đua khen thưởng – kỷ luật.

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng;

  - Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tàichính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huyđộng được để phục vụ hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật;

  - Thường xuyên chăm lo cải thiện điềukiện làm việc, giảng dạy, học tập cho viên chức, giáo viên, nhân viên và ngườihọc;

  – Tổ chức và chỉ đạo xâydựng môi trường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hộitrong Trung tâm;

  – Tổ chức thực hiện quychế dân chủ; các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với viên chức, giáo viên,nhân viên và người học trong Trung tâm;

  - Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độbáo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật;

  - Các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

  2. Quyền hạn:

  – Là chủ tài khoản củaTrung tâm;

  - Được quyết định các biện pháp đểthực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại các Điều 3 vàĐiều 4 của Quy chế này;

  - Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ cấu tổ chức củaTrung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Điều 5 của Quy chế này;

  - Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn,nghiệp vụ;

  - Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động đối với viênchức, giáo viên và nhân viên theo quy định của pháp luật;

  – Giao kết hợp đồng đàotạo nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng với người học theo quy định của pháp luật;

  - Ký hợp đồng liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác; cơsở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng,thực hành, thực tập hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định củapháp luật;

  - Cấp chứng chỉ, học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lựccho học viên học tại Trung tâm theo quy định;

  - Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, giáoviên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

  - Được hưởng các chế độ theo quy định.

  Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn củaPhó Giám đốc

  – Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trungtâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốcvà giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao;

  – Khi giải quyết công việc, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốcvà pháp luật về kết quả công việc được giao;

  – KhiGiám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trungtâm;

  - Được hưởng các chế độ theo quy định.

  Điều 8. Hội đồng khoa học, Hội đồngthi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Trung tâm

  Căn cứ vào yêu cầu của côngtác điều hành, Giám đốc Trung tâm thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, thành phần, chế độ làm việc của các Hội đồng khoa học, Hội đồng thiđua khen thưởng, hội đồng kỷ luật.

  Điều 9. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong Trung tâm

  1. Tổ chức Đảng Cộng sản ViệtNam trong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên hoạt động theoHiến pháp, Pháp luật, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  2. Các đoàn thể, tổ chức xã hộitrong Trung tâm hoạt động theo quy định của Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ của tổchức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu chung.

  CHƯƠNG IV

  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

  Điều 10. Kế hoạch giáo dục, nghềđào tạo

  1. Trung tâm thực hiện chươngtrình GDTX, giáo dục KTTH-HN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Căn cứ vàochương trình giáo dục và kế hoạch năm học, Trung tâm xây dựng kế hoạch và thờikhóa biểu để điều hành hoạt động dạy học; sử dụng sách giáo khoa và tàiliệu học tập theo quy định về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa của BộGiáo dục và Đào tạo, các tài liệu học tập riêng cho địa phương do Sở Giáo dụcvà Đào tạo quy định.

  2. Trungtâm tổ chức xây dựng, ban hành chư­ơng trình dạy nghề trình độ sơ cấp và cácchư­ơng trình dạy nghề thường xuyên; Trung tâm tổ chức biên soạn và ban hànhgiáo trình dạy nghề hoặc sử dụng giáo trình dạy nghề của các cơ sở dạy nghềkhác theo quy định của pháp luật. Thư­ờng xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sungchương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịchvụ; Liên kết với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đào tạo chương trìnhgiáo dục thường xuyên để lấy bằng trung cấp. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu đào tạonhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động, Trungtâm kịp thời điều chỉnh quy mô, nghề đào tạo của Trung tâm.

  Điều 11. Tuyển sinh

  Tr­ung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu đượcgiao kết hợp với nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ củađịa phương và năng lực đào tạo của Trung tâm. Tổ chức tuyển sinh theo Quy chếtuyển sinh hiện hành.

  Điều 12. Tổ chức lớp học

  1. Học viên học tập tại Trung tâm theo hình thức vừa làm vừa học được tổchức theo lớp học. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm; có lớp trưởng, mộthoặc hai lớp phó. Lớp trưởng và lớp phó do tập thể lớp bầu ra.

  2. Học viên học tập tại Trung tâm theo các hình thức học từ xa, tự học cóhướng dẫn được thực hiện theo quy định riêng.

  Điều 13. Hệ thống sổ sách theo dõihoạt động giáo dục

  Thực hiện theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Giáodục và Đào tạo.

  Điều 14. Kiểm tra, đánh giá, cấpchứng chỉ nghề

  Trung tâm tổ chức kiểm tra, đánhgiá, xếp loại kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của người học theo Quy chếthi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vàBộ Giáo dục- Đào tạo.

  Điều 15. Cấp và quản lý chứng chỉnghề

  Trung tâm thực hiện cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên, nghềphổ thông theo quy định của của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục-Đào tạo.

  CHƯƠNG V

  GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

   

  Điều 16.Nhiệm vụ của giáo viên

  1. Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình quy định và kế hoạch đượcgiao.

  2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật; chấphành quy chế, nội quy của Trung tâm; tham gia các hoạt động chung của Trung tâmvà với địa phương nơi Trung tâm đặt trụ sở.

  3. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;rèn luyện phẩm chất đạo đức; giữ gìn uy tín, danh dự của nhà giáo.

  4. Tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyềnvà lợi ích chính đáng của người học nghề.

  5. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, phương pháp giảngdạy.

  6. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 17. Quyền hạn của giáo viên

  1. Được bố trí giảng dạy phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kế hoạchđược giao.

  2. Được lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lựccá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

  3. Được sử dụng giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề, cơ sở vật chất kỹthuật của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

  4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theoquy định của pháp luật. Được đi thực tế sản xuất, tiếp nhận công nghệ mới.

  6. Được hợp đồng thỉnh giảng và thực nghiệm khoa học tại các cơ sở dạynghề, cơ sở giáo dục khác, nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quy định tạiĐiều 16 của Quy chế này.

  7. Được hưởng các chế độ, chính sách và các quyền khác theo quy định củapháp luật.

  Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn củacán bộ, nhân viên

  Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm có nghĩavụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được phân công; được hưởngcác chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng lao động.

  CHƯƠNG VI

  NGƯỜI HỌC

   

  Điều 19.Người học

  Người học có nhu cầu học nghềtrình độ sơ cấp, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề, nghề phổ thông và có đủ điều kiệntheo quy định của pháp luật được giao kết hợp đồng học nghề với Giám đốc Trungtâm. 

  Điều 20. Nhiệm vụ của ngườihọc

  1. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đàotạo của Trung tâm.

  2. Tôntrọng giáo viên, cán bộ và nhân viên; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập; thựchiện quy chế, nội quy của Trung tâm, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

  3.  Đóng học phítheo quy định.

  4. Tham gia lao động vàhoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

  5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản củaTrung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực tập.

  6.  Tuân thủ các quyđịnh về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

  7.  Thực hiện nếp sốngvăn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống củaTrung tâm. 

  Điều 21. Quyền của người học

  1.Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng,điều kiện của bản thân và Trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chươngtrình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếpnhận.

  2. Được bảo lưu kết quả học tập theo quyđịnh của pháp luật.

  3. Được Trung tâm tôn trọng vàđối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện củamình.

  4. Được cấp chứng chỉ nghềtheo quy định.

  5. Được tham gia hoạt độngđoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm.

  6. Được sử dụng thiết bị,phương tiện của Trung tâm, của cơ sở sản xuất phục vụ việc học tập, thực hành,thực tập nghề và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Được đảm bảo các điềukiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tậpnghề theo quy định của pháp luật.

  7. Được trực tiếp hoặc thôngqua đại diện hợp pháp của tập thể người học nghề kiến nghị với Trung tâm về cácgiải pháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng củamình.

  8. Được hưởng các chính sách đốivới người học nghề theo quy định của pháp luật.

  CHƯƠNG VII

  TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

   

  Điều 22. Quản lý và sử dụng tài sản

  1. Việc quản lý tài sản củaTrung tâm phải tuân theo đúng các quy định của nhà nước. Mọi thành viên trong Trungtâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

  2. Việc quản lý thu, chi từcác nguồn tài chính của Trung tâm phải tuân theo các quy định của nhà nước; chấphành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

  Điều 23. Nguồn tài chính

  1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

  2. Học phí, các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học,chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất.

  3. Các nguồn thu tài chính hợp pháp khác.

  Điều 24. Quản lý tài sản, tài chính

  1. Việc quản lý tài sản củaTrung tâm phải tuân theo đúng các quy định của nhà nước. Mọi thành viên trong Trungtâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

  2. Việc quản lý thu, chi từcác nguồn tài chính của Trung tâm phải tuân theo các quy định của nhà nước; chấphành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

  Điều 25. Cơ sở vật chất

  1. Trung tâm phải có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộmôn, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, họctập.

  2. Trung tâm phải có các thiết bị dạy học, sách, tạp chí theo yêu cầu củaviệc thực hiện các chương trình dạy học tại Trung tâm, được quản lý, sử dụng cóhiệu quả theo quy định.

  CHƯƠNG VIII

  QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

   

  Điều 26. Quan hệ giữa Trung tâm vớidoanh nghiệp

  Trung tâm có trách nhiệm chủ độngphối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề, bao gồm:

  1. Xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch dạy nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất củadoanh nghiệp và thị trường lao động.

  3. Phối hợp với doanh nghiệp đểtổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn học tập vớithực tiễn sản xuất, dịch vụ.

  4. Hợp tác với doanh nghiệp đểdạy nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho lao động của doanh nghiệp khi cónhu cầu.

  5. Phối hợp với doanh nghiệptrong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

  Điều 27. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học

  Trung tâm có trách nhiệm thôngbáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch, chỉ tiêu,tiêu chuẩn tuyển sinh học nghề và các chính sách, chế độ đối với người họcnghề hàng năm; chủ động phối hợp với gia đình người học nghề để làm tốt côngtác giáo dục đối với người học nghề nhằm phát triển toàn diện nhân cách của ngườihọc.

  Điều 28. Quan hệ giữa Trung tâm với các trường phổ thông và các cơ sở giáodục khác

  Trung tâm phối hợp với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp họctrong việc thực hiện nội dung giáo dục kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấnhướng nghiệp; cử giáo viên tham gia giảng dạy tại các trường THCS, THPT và trườngphổ thông có nhiều cấp học ở địa phương nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dụckỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

  Điều 29. Quan hệ giữa Trung tâm với chính quyền địa phương.

  Trung tâm cótrách nhiệm chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền tại địa phương để thực hiệncác chương trình giáo dục thường xuyên, dạy nghề nhằm nâng cao trình độ vănhóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và người laođộng trong mọi thành phần kinh tế; đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, họcnghề của cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

  Điều 30. Quan hệ giữa Trung tâm vớicác tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội tại địa phương

  1. Trung tâm phối hợp với cáctổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị- xã hội – nghề nghiệp, tổ chứcnghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác tại địa phương thực hiện các nội dung củacác chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọingười, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập.

  CHƯƠNG XI

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 31. Trách nhiệm thihành

  1. Ủyban nhân dân huyện Thuận Bắc có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnQuy chế này.

  2.Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

  – Chỉđạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra mọi hoạt động của Trung tâm đảm bảođạt hiệu quả.

  Điều 32. Tổ chức thực hiện

  Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướngmắc, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyệnThuận Bắc để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướngmắc, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyệnThuận Bắc để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ – Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, Tin Học Ngoại Ngữ Ninh Bình
 • Chuyển Giao Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp Từ Bộ Gd
 • Nâng Cao Năng Lực Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp Trong Hội Nhập Khu Vực Asean
 • Tầm Quan Trọng Của Giáo Dục Âm Nhạc Trong Nuôi Dạy Trẻ Mầm Non
 • Giới Thiệu Hệ Thống Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Văn Hóa Kinh Doanh Đối Với Doanh Nghiệp
 • Văn Hoá Kinh Doanh (Business Culture) Là Gì? Vai Trò Của Văn Hoá Kinh Doanh
 • Khái Niệm Văn Hoá Trong Kinh Doanh
 • Văn Hóa Kinh Doanh Và Một Số Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Kinh Doanh Việt Nam
 • Khái Lược Về Văn Hóa Tiêu Dùng Trên Toàn Cầu
 • Điều 1. Vị trí và chức năng

  Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh có chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác phục vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, năng khiếu, kỹ năng nghiệp vụ, xây dựng hoạt động phong trào về văn hóa thông tin cho cơ sở; xây dựng, thể nghiệm, biểu diễn các chuyên ngành nghệ thuật nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng năm theo chức năng nhiệm vụ trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

  2. Tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, điện ảnh.

  3. Hướng dẫn, xây dựng chương trình văn hóa nghệ thuật cho các đội văn nghệ chủ chốt, các nghệ nhân; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ văn hóa, hạt nhân, nghệ nhân cơ sở.

  4. Xây dựng, nâng cao hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh, hướng dẫn, duy trì các đội văn nghệ quần chúng và các hình thức hoạt động văn hóa đến quần chúng cơ sở nhằm định hướng nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thu văn hóa của nhân dân (đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa).

  5. Khai thác sưu tầm, nâng cao, phổ biến, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức, tham gia các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, nghệ thuật chuyên nghiệp, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội.

  7. Xây dựng và biểu diễn thực nghiệm, hoàn thiện các chương trình, tiết mục thực nghiệm; tiết mục thực nghiệm; tổ chức các hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân, hoạt động giao lưu nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa nghệ thuật của tỉnh Lai Châu với các địa phương khác trong nước và quốc tế.

  8. Sản xuất phim phục vụ công tác tuyên truyền trong, ngoài tỉnh, dự Liên hoan phim; chiếu phim tại rạp và chiếu phim lưu động; lồng tiếng thuyết minh tiếng dân tộc thiểu số ; in, sao, nhân bản phim, cung cấp phim phục vụ chính trị miễn phí cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thực nghiệm đổi mới hoạt động điện ảnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phục vụ nhân dân.

  9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  10. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị được quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  11. Được quyền thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

  Điều 3. Tổ chức và biên chế

  1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

  a. Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mọi mặt hoạt động của Trung tâm và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

  b. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trong công tác lãnh đạo đơn vị, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.

  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và chế độ chính sách đối với Giám đốc Trung tâm và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

  2. Các phòng, đội chuyên môn nghiệp vụ: Gồm 03 phòng và 02 đội

  a. Phòng Hành chính -Tổng hợp

  b. Phòng Nghệ thuật biểu diễn

  c. Phòng Nghiệp vụ

  d. Đội tuyên truyền lưu động

  đ. Đội chiếu phim

  3. Biên chế và số lượng người làm việc

  Số lượng người làm việc của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị theo quy định, nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được UBND tỉnh giao.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Văn Hóa Ẩm Thực
 • Vai Trò Và Ảnh Hưởng Của Ẩm Thực, Bạn Đã Biết?
 • Những Đặc Trưng Trong Văn Hóa Ẩm Thực Việt
 • Nét Đặc Trưng Trong Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam
 • Bài Dự Thi Giải Búa Liềm Vàng Lần Thứ Iv
 • Lãng Phí Phòng Chức Năng Của Các Trung Tâm Văn Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nv Tdtt
 • Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Nhà Văn Hóa Cộng Đồng
 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Nhà Văn Hóa Thôn Xóm
 • Trao Chức Năng Điểm Bđvhx Cho Nhà Văn Hóa Thôn
 • Nhận Thức Là Gì? Các Giai Đoạn Của Nhận Thức
 • Thậm chí, nhiều phòng chức năng của các trung tâm được đầu tư máy móc bài bản nhưng lại đóng cửa, không có người sử dụng, gây nhiều lãng phí .

  Các phòng chức năng của Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã Cù Bị, một xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Châu Đức hầu như không hoạt động. Đây cũng là trung tâm được đầu tư xây dựng trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Cù Bị. Được biết, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã Cù Bị được đưa vào sử dụng năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Trung tâm được xây dựng khang trang, ở vị trí đắc địa của xã, có đầy đủ các phòng chức năng nhưng luôn trong tình trạng cửa khóa trái im ỉm, không thu hút được người dân tới vui chơi, sinh hoạt. Phòng thư viện của trung tâm rất ít khi được mở. Phóng viên TTXVN đã đến xã Cù Bị vào lúc 16 giờ 30, sân của trung tâm cũng chỉ lác đác vài người chơi bóng chuyền; muốn vào được trung tâm phải chui qua lỗ hổng hàng rào vì cửa chính sân bóng chuyền đã bị khóa chặt.

  Ông Nguyễn Hoàng Trí, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã Cù Bị cho biết, dù đã nỗ lực song việc tổ chức các hoạt động cho các phòng chức năng của trung tâm, nhưng thực tế vẫn chưa tương xứng với công năng. Hiện mức hưởng phụ cấp của cán bộ tại trung tâm tính ra khoảng 2,2 triệu đồng/tháng. Mức phụ cấp này là quá thấp, dẫn đến không thu hút được cán bộ đến làm việc tại trung tâm.

  Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng của xã nông thôn mới Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc được xây dựng khang trang từ năm 2014, kinh phí xây dựng 37 tỷ đồng với rất nhiều phòng chức năng. Đây là công trình được xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Bưng Riềng. Công trình có phòng làm việc, phòng thư viện, phòng máy vi tính, phòng hội họa, phòng nhạc, phòng chơi cờ tướng…Nhưng, hiện tất cả đều khóa cửa. Hai phòng máy vi tính với 35 máy chưa bao giờ được sử dụng và hiện số máy này đã có nguy cơ lỗi thời; phòng hội họa với các giá vẽ đã được trang bị đầy đủ được xếp gọn ở một góc phòng. Phòng dạy nhạc với 26 cây đàn organ, ghita xếp chồng lên nhau, số đàn này vẫn còn nguyên tem, điều đó chứng tỏ số đàn này chưa một lần được sử dụng. Các phòng chức năng còn lại như: phòng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phòng chơi cờ tướng… thỉnh thoảng mới được sử dụng.

  Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bưng Riềng, Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa -Thể thao – Học tập cộng đồng xã cho biết, sau khi đưa vào sử dụng trung tâm đã kêu gọi xã hội hóa để các phòng chức năng hoạt động có hiệu quả hơn, tránh lãng phí, tuy nhiên, các phòng như: vi tính, hội họa, nhạc… đều không có người đăng ký theo học. Có thời gian, trung tâm cho mượn lại các phòng chức năng để các thầy, cô mở các lớp năng khiếu và chỉ thu tiền điện nhưng cũng không có học viên theo học. Theo ông Sơn, Bưng Riềng là xã nông thôn, người dân đa số làm nông nghiệp, nên nhu cầu tham gia các hoạt động như: Khiêu vũ, học đàn, học vi tính, hội họa… hầu như không có. Do vậy, các hoạt động của phòng chức năng không được phát huy.

  Không chỉ Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã Bưng Riềng và xã Cù Bị mà qua khảo sát thực tế của phóng viên tại các xã Đá Bạc, Bình Trung, Bình Ba (Châu Đức), Tam Phước, An Ngãi (huyện Long Điền)… các trung tâm cũng trong tình trạng tương tự.

  Theo khảo sát của phóng viên, hiện các phòng chức năng của các Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng của nhiều xã trên địa bàn Bà Rịa -Vũng Tàu hầu hết đều hoạt động cầm chừng hoặc không hoạt động. Các hoạt động thu hút người dân tại các trung tâm chỉ là những hoạt động ngoài trời như: bóng chuyền, bóng đá, các hoạt động thể dục…. Các đồ chơi được lắp đặt ngoài trời dành cho trẻ em cũng còn hạn chế, nhiều nơi còn thiếu và xuống cấp.

  Ngoài việc thiếu nguồn nhân lực, thiếu sự chủ động tìm giải pháp cho hoạt động tại các Trung tâm Văn hóa -Thể thao -Học tập cộng đồng, lãnh đạo chính quyền địa phương các xã trên địa bàn tỉnh còn cho rằng, khi xây dựng trung tâm, ngành chức năng cũng chưa chú trọng khảo sát thực tế nhu cầu của người dân để có sự đầu tư, trang bị phù hợp. Những lý giải này càng cho thấy, lỗ hổng trong lãng phí đầu tư công là một chuỗi bất hợp lý từ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đến chính sách và cả nhân lực.

  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 73/82 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa -Thể thao – Học tập cộng đồng. Tuy nhiên, hiện các Trung tâm chưa này có nhiều hoạt động thu hút người dân tới sinh hoạt.

  Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sắp tới, Sở sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát các thiết chế văn hóa tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm; từ đó, có sự định hướng, điều chỉnh và hỗ trợ kịp thời cho các địa phương; đồng thời, đưa ra những đề xuất về đầu tư, tổ chức hoạt động của các trung tâm để tránh lãng phí.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Tâm Văn Hoá Tỉnh
 • Vai Trò Của Văn Hóa Công Sở Trong Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Nhà Nước
 • Văn Hóa Tổ Chức Và Vai Trò Của Văn Hóa Tổ Chức Trong Việc Thực Thi Chiến Lược
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Văn Phòng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trường Đại Học Văn Hóa Tphcm
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Trung Tâm Y Tế Cấp Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Trung Tâm Y Tế 2 Chức Năng
 • Về Một Số Chức Năng Của Văn Chương
 • Giá Trị Văn Học Và Tiếp Nhận Văn Học
 • Một Số Mở Bài Mẫu Tham Khảo (P2)
 • Bài Văn Của Học Sinh Giỏi :văn Chương Giúp Ta Trải Nghiệm Cuộc Sống…
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện

  Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Y tế huyện).

  Thông tư quy định: Trung tâm Y tế (TTYT) huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng; có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương, chịu sự quản lý nhà nước của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

  Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc, các Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc TTYT huyện do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và quy định của pháp luật. TTYT huyện gồm 04 phòng chức năng, 15 khoa chuyên môn và 02 đơn vị y tế thuộc TTYT huyện (Trạm y tế xã, phường, thị trấn và Phòng Khám đa khoa khu vực, Nhà Hộ sinh (nếu có)). Căn cứ vào tình chất, đặc điểm của từng địa phương, Giám đốc Sở Y tế quyết định theo thẩm quyền việc thành lập, chia tách, lồng ghép các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn thuộc TTYT huyện. Số lượng người làm việc của TTYT huyện nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

  Đối với huyện đã có Bệnh viện đa khoa huyện hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực đóng trên địa bàn huyện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì Sở Y tế rà soát, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định sáp nhập Bệnh viện huyện và TTYT huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trước ngày 01/01/2021. Đối với huyện đã có Bệnh viện đa khoa huyện được xếp hạng II trở lên trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì chỉ tiếp tục duy trì Bệnh viện đa khoa huyện trong trường hợp cần thiết, phù hợp theo yêu cầu của địa phương. Sở Y tế rà soát, báo cáo UBND tỉnh, thành phố về phương án tổ chức lại Bệnh viện huyện, TTYT huyện bảo đảm không trùng lắp về nhiệm vụ, tinh giản về cơ cấu tổ chức, tăng cường hiệu quả hoạt động, khả năng cân đối về tài chính và phù hợp với nhu cầu công tác của đơn vị, địa phương.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2022./.

  PC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện Hớn Quản
 • Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng
 • 6 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Y Tế Trong Năm 2022
 • 10 Nhóm Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Y Tế Việt Nam Trong Năm 2022
 • Thông Tư Quy Định Tiêu Chuẩn, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Nhân Viên Y Tế Thôn, Bản
 • Nhà Văn Hóa, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Nhà Văn Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhận Diện Chức Năng Nhiệm Vụ Nhà Văn Hóa
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Quản Lý Văn Hóa Và Gia Đình
 • Quản Lý Nhà Văn Hóa Xã, Phường: Vướng Từ Cơ Chế
 • Mô Tả Công Việc, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phụ Bếp Nhà Hàng
 • Bỏ Khu Phố, Thay Vào Tổ Dân Phố
 • Nội dung

  Nhà văn hóa, chức năng nhiệm vụ của nhà văn hóa

  Nhà văn hóa (hay Trung tâm văn hóa) là nơi tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu giao lưu, hưởng thụ thông tin, trao đổi và sáng tạo văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân trong một địa bàn hay của một cộng đồng người cùng nghề nghiệp trong một đơn vị xã hội, một đoàn thể. Đây là loại hình thiết chế văn hóa mới xuất hiện ở nước ta vào những năm 1950, do du nhập từ Liên Xô (cũ) vào nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Nhà văn hóa xã An Bối, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình ra đời năm l956 là Nhà văn hóa đầu tiên ở nước ta. Sau giải phóng miền Nam, năm 1975, đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng Nhà văn hóa trở thành một thiết chế văn hóa trong cả nước. Ngày 30 tháng 6 năm 1976, Nhà văn hóa Trung ương (sau đổi tên là Trung tâm hướng d ẫn phương pháp câu lạc bộ) được thành lập; là cơ quan đầu ngành của hệ thống nhà văn hóa các cấp, với nhiệm vụ hướng dẫn phương pháp công tác, nghiên cứu lý luận, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa quần chúng và công tác Nhà văn hóa cả nước.

  Tính đến tháng 3 năm 1996, cả nước có 52 Nhà văn hóa trung tâm hoặc Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, thành phố, 431 Nhà văn hóa cấp quận, huyện và hàng ngàn Nhà văn hóa, Câu lạc bộ cấp xã, thôn.

  Bên cạnh đó là mạng lưới hàng trăm Nhà văn hóa của công đoàn các cấp, công an, quân đội.

  Nhà văn hóa có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

  – Là công cụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, của chính quyền các cấp.

  – Là cơ quan tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa ngoài nhà trường, trong thời gian rỗi, phục vụ các nhu cầu đa dạng của xã hội, phổ biến kiến thức khoa học phổ thông: giữ gìn sức khỏe, nuôi dạy con, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao thẩm mỹ, quan hệ ứng xử trong xã hội, thông tin những thành tựu mới về khoa học, chính trị, tin học, những sáng kiến, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến…

  – Là nơi giao lưu, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân trong địa bàn (trong cộng đồng): chỉ đạo, hướng dẫn và bốc dưỡng nghiệp vụ, nghệ thuật cho phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở; khai thác, gạn lọc và phát huy di sản văn hóa truyền thống của địa phương…

  Nhà văn hóa là một thiết chế văn hóa đa năng dung hội được nhiều nội dung hoạt động của các loại thiết kế văn hóa khác như: Nhà thông tin, triển lãm, nhà hát, rạp chiếu bóng – vi deo, nhà thi đua TDTT, hội trường, trường học, thư viên,… Trong ngành văn hóa, Nhà văn hóa trực thuộc sự quản lý của cơ quan văn hóa các địa phương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Nhà Văn Hóa
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Mua Hàng
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Nhân Viên Bảo Vệ Trường Học
 • ..trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Cán Bộ Sở Gd&đt
 • Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Binh Chủng Liên Lạc Tổ Chức Hội Nghị Quân Chính Năm 2022
 • Tôi được biết theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì tổ chức phát triển quỹ đất chỉ có 01 cấp đó là cấp tỉnh và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường , nhưng trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay tôi thấy chỉ có Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai , vậy xin hỏi Quý sở là Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai được thành lập theo quy định nào , chức năng nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai là gì , cán bộ , công chức của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước hay từ nguồn nào vì UBND là cơ quan nhà nước , các cán bộ công chức của Phòng, Ban thuộc UBND hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà hiện nay Chính phủ đang có chủ trương tinh giảm biên chế để giảm áp lực cho việc chi ngân sách . Rất mong sớm nhận được câu trả lời của Quý sở .

  • Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai là đơn vị sự nghiệp trựcthuộc UBND thành phố Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh Lào Cai, căn cứ thành lập theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyênvà Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất.

   Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 vàcó hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014. Như vậy, tại thời điểm thành lập Trung tâmPhát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai, Luật đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật đất đai chưa được ban hành.

   2. Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai:

   Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai có chức năng tổ chức thựchiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giáquyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và ổn định thị trườngbất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển cáckhu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giáquyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹđất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiệndịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

   3. Cơ chế chi trả lương đối với viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đấtthành phố Lào Cai:

   Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai là đơn vị sự nghiệpcông lập có thu (tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, phần còn lại ngân sáchnhà nước cấp sau khi cân đối nguồn thu sự nghiệp) áp dụng theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/5/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập (hiện nay áp dụng theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sựnghiệp công lập; Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vịsự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác)

   Như vậy, lương của viên chức của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Lào Cai được chi trả một phần từ nguồn thu sự nghiệp và một phần từ Ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 3. Tổ Chức Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam
 • Công Tác Tổ Chức Của Công Ty Bibica
 • Tổ Chức Hoạt Động Của Quân Chủng Phòng Không
 • Qđnd Việt Nam Có Các Quân Chủng Nào?
 • Tổ Chức, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100