Top 11 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Nhiệm Vụ Của Khoa Y Tế Công Cộng Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Chức Năng Nhiệm Vụ Khoa Y Tế Công Cộng

1. Công tác vệ sinh lao động – Triển khai thực hiện công tác vệ sinh lao động. – Lập hồ sơ vệ sinh lao động các doanh nghiệp địa bàn huyện – Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động – Triển khai hệ thống và mạng lưới thu thập tai nạn thương tích. – Thống kê, theo dõi phòng chống tai nạn thương tích. – Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các dự án về sức khỏe môi trường. – Phối hợp ngành chức năng thực hiện kiểm tra quản lý công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra vệ sinh các hồ bơi. – Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, thống kê theo dõi 3 công trình vệ sinh, xử lý phân, nước, rác trên địa bàn. – Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về bảo quản, xây dựng 3 công trình vệ sinh. hướng dẫn vận động nhân dân xây dựng và sữa chữa các công trình vệ sinh như: nhà tiêu, giếng nước, nhà tắm, chuồng gia súc theo các yêu cầu kỹ thuật. – Nắm được số lượng, chất lượng các loại công trình. – Có kế hoạch kiểm tra chất lượng nước uống, nước sinh hoạt, phối hợp khoa xét nghiệm lấy mẫu gửi tuyến trên hoặc tự làm xét nghiệm đánh giá. – Hướng dẫn các đơn vị ở địa phương như: cơ quan, công nông trường, xí nghiệp xử lý phân, nước, rác theo hướng dẫn kỹ thuật của tuyến trên.

– Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình – Truyền thông phòng chống bệnh đái tháo đường

– Tổ chức phân công khám sức khỏe tuyển dụng và định kỳ

– Xây dụng kế hoạch và triển khai công tác khám chữa bệnh, BHYT – Theo dỏi tình hình khám chữa bệnh và BHYT tuyến xa

– Xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. – Triển khai và theo dõi phong trào xây dựng làng sức khỏe.

– Đo kiểm môi trường lao động – Tập huấn về vệ sinh lao động cho người lao động – Phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước về bảo vệ sức khoẻ cho người lao động. – Phối hợp với Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực Y tế công cộng, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động. – Kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định về vệ sinh và an toàn lao động cho các cơ sở y tế. – Hướng dẫn nhân dân bảo quản, sử dụng và phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật. 2. Công tác y tế học đường3. Công tác phòng chống tai nạn thương tích4. Công tác vệ sinh môi trường5. Công tác vệ sinh 3 công trình6. Chương trình phòng chống ung thư7. Chương trình phòng chống rối loạn do thiếu Iod8. Chương trình CDD9. Chương trình ARI10. Chương trình quản lý cao huyết áp tại cộng đồng11. Chương trình phòng chống Đái tháo đường12. Công tác phục hồi chức năng tại cộng đồng13. Khám quản lý sức khỏe của trung tâm14. Quản lý công tác khám chửa bệnh và BHYT

Khoa Y Tế Công Cộng &Amp; Dinh Dưỡng

*Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG*Chức vụ: Trưởng Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

*Họ và tên: NGUYỄN CƯ MINH – (bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa từ ngày 01/10/2018)*Chức vụ: Trưởng Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

I) NHÂN SỰ:

– Bác sĩ : 02;

– Y sĩ : 02;

– Thạc sĩ : 01;

– Kỹ sư môi trường : 01.

II) CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

a) Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động về lĩnh vực Y tế công cộng và dinh dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

b) Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

c) Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học; phòng, chống tai nạn thương tích; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn cho các cơ sở y tế, cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn quận.

d) Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động, điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật vệ sinh đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

đ) Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Là thành viên Ban chỉ đạo Y tế trường học, thực hiện việc quản lý sức khỏe học sinh trên địa bàn quận.

f) Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng khu phố văn hóa – sức khỏe, mô hình cộng đồng an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng.

g) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khỏe môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

h) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ đúng quy định.

i) Tham gia nghiên cứu khoa học; công tác đoàn thể; học tập, bồi dưỡng khi được phân công.

j) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

(Tập thể Cán bộ, viên chức Khoa Y tế công cộng & Dinh dưỡng)

Khoa Y Tế Công Cộng Và Dinh Dưỡng

KHOA Y TẾ CÔNG CÔNG VÀ DINH DƯỠNG

TRƯỞNG KHOA Y TẾ CÔNG CÔNG VÀ DINH DƯỠNGHOÀNG VĂN THẮNG Điện thoại liên hệ: 0909 233 060 Email: khoaytccvcgmail.com

GIỚI THIỆU KHOA Y TẾ CÔNG CÔNG VÀ DINH DƯỠNG

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng – Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức triển khai các hoạt động về y tế công cộng, dinh dưỡng cộng đồng và tiết chế, dinh dưỡng bệnh viện; Giám sát và quản lý y tế học đường, vệ sinh môi trường… II. NHÂN LỰC – Trưởng khoa: Hoàng Văn Thắng. – Phó Trưởng khoa: Phạm Thị Chín. Tổng số nhân lực khoa: 05 nhân viên: – Trình độ học vấn: Đại học: 02; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 02. – Trình độ chuyên môn: + Y tế y học dự phòng: 01; + Y tế công cộng: 01; + Dược cao đẳng: 01 + Y sỹ: 01; + Điều dưỡng trung cấp: 01. III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng,chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn; 2. Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn; 3. Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; 4. Khám, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú; theo dõi đánh giá tình trạng dinh của người bệnh nội trú, điều trị bằng chế độ ăn bệnh lý, tổ chức thực hiện cung cấp xuất ăn cho người bệnh, đảm bảo về số lượng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẫm và phù hợp với bệnh lý: truyền thông dinh dưỡng, tổ chức phục vụ dinh dưỡng, tiết chế. 5.Tổ chức tuyên truyền dinh dưỡng cộng đồng và hướng dẫn thực hiện 6. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; 7. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn. 8. Thực hiện báo cáo đúng quy định. 9. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết. 10. Lập kế hoạch công tác hằng năm của Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt; 11. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về viên chức và người lao động. 12. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1. Hướng dẫn, quản lý vệ sinh an toàn lao động tại 39 công ty trên địa bàn, hướng dẫn vệ sinh môi trường tại 43trường học và 12 TYT, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng,chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện; 2. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động tại 04 công ty, xí nghiệp, tập huấn sơ cấp cứu tại 01 doanh nghiệp, quan trắc – đo kiểm môi trường tại các công ty trên địa bàn; 3. Tổ chức giám sát, lưu mẫu thực phẩm, thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh đảm bảo về số lượng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với bệnh lý của bệnh nhân điều trị nội trú và nhân viên trung tâm y tế: không xảy ra ngộ độc thực phẩm trong đơn vị. 4. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn triển khai đạt hiệu quả. 5. Sự nỗ lực cố gắng của mỗi viên chức trong Khoa đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

– Từ năm 2017, Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng sẽ tham mưu cho Ban giám đốc bổ sung nhân sự là kỹ sư môi trường để triển khai dịch vụ quan trắc-đo kiểm môi trường lao động tại các công ty, đây vừa là nhiệm vụ, vừa là một dịch vụ giúp tăng nguồn thu cho đơn vị. – Mỗi viên chức trong Khoa không ngừng học tập, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, rèn luyện nâng cao y đức, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”, đáp ứng nhu cầu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan giao.

Chức Năng Nhiệm Vụ Trạm Y Tế

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ Trạm y tế

​ I. Chức năng

   Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời là đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên trong trường.

II. Nhiệm vụ

    1. Xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của Trạm Y Tế cho từng năm học, từng khóa học.

    2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường, cụ thể :

         – Tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm và phân loại sức khỏe cho cán bộ và nhân viên nhà trường. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên nhập học và trước khi tốt nghiệp ra trường.

         – Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe.

         – Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

    4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

    6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiên có hiệu quả công tác y tế trường học, kiểm tra và xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

    7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

    8. Tham gia các hoạt động đoàn thể, nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

III. Quản lý đơn vị

      Giao ban đơn vị hàng tuần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình công tác. Phân công quản lý theo mảng công việc và theo dõi tiến độ thực hiện. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học… Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của phòng. Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, đơn vị.

Các tin đã đưa ngày: