Top 15 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Nhiệm Vụ Của Đại Lý Tàu Biển / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Nhiệm Vụ Của Thủy Thủ Trên Tàu Biển Việt Nam / 2023

Nhiệm vụ của thủy thủ trên tàu biển Việt Nam được quy định tại Điều 19 Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực từ ngày 15/09/2017, theo đó:

Thủy thủ bao gồm: thủy thủ trực ca AB và thủy thủ trực ca OS chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của thủy thủ trưởng và sự phân công trực tiếp của sỹ quan trực ca boong.

1. Thủy thủ trực ca OS có nhiệm vụ sau đây:

a) Bảo quản, bảo dưỡng vỏ, boong tàu, các máy móc thiết bị khác theo sự phân công của thủy thủ trưởng hoặc thủy thủ phó;

b) Theo dõi việc xếp dỡ hàng hóa, kịp thời phát hiện những bao bì hư hỏng, khiếm khuyết, xếp dỡ không đúng quy định và báo cáo sỹ quan boong trực ca biết để xử lý. Nắm vững công việc khi tàu ra, vào cảng, đóng mở hầm hàng, làm dây, nâng và hạ cần cẩu, đo nước, bảo quản, đưa đón hoa tiêu lên và rời tàu, thông thạo thông tin tín hiệu bằng cờ và đèn;

c) Nắm vững cấu trúc, đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tàu, các nơi quy định đặt các thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, cứu thủng tàu, bảo quản và sử dụng các trang thiết bị đó đúng quy định;

d) Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của tàu về chế độ làm việc, ăn ở, sinh hoạt, an ninh, trật tự và vệ sinh trên tàu;

đ) Nếu thủy thủ được đào tạo và huấn luyện về kỹ thuật lặn thì khi thực hiện công việc dưới nước theo sự phân công của đại phó hoặc thủy thủ trưởng phải đảm bảo an toàn và hoàn thành nhiệm vụ được giao;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủy thủ trưởng phân công.

2. Thủy thủ trực ca AB có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của thủy thủ trực ca OS và các nhiệm vụ sau:

a) Nhiệm vụ trực ca, chấp hành mệnh lệnh của sỹ quan boong trực ca;

b) Lái tàu khi được yêu cầu.

Chào thân ái và chúc sức khỏe!

Nhiệm Vụ Của Thủy Thủ Trực Ca Trên Tàu Biển Việt Nam Được Quy Định Như Thế Nào? / 2023

Nhiệm vụ của thủy thủ trực ca trên tàu biển Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Lam hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đang tìm hiểu về tàu biển Việt Nam và hoạt động của trên tàu. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong Ban biên tập giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Nhiệm vụ của thủy thủ trực ca trên tàu biển Việt Nam được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Nhiệm vụ của thủy thủ trực ca trên tàu biển Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực từ ngày 15/09/2017, theo đó:

a) Không được rời khỏi vị trí của mình và phải hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách mẫn cán; khi nhận ca phải tìm hiểu cụ thể tình hình của ca trực;

b) Khi nhận ca lái, thủy thủ trực ca phải tiếp nhận hướng lái và giữ nguyên hướng đi đã định. Trong khi lái, thường xuyên kiểm tra hướng lái và theo dõi hoạt động của hệ thống lái; kịp thời báo cho sỹ quan boong trực ca những sai lệch của hướng lái và trục trặc của hệ thống lái;

c) Khi tàu neo đậu ở cảng, phải có mặt ở vị trí do sỹ quan boong trực ca chỉ định và thi hành các mệnh lệnh của sỹ quan boong trực ca;

d) Khi trực ca phải kiểm tra, phát thẻ và ghi tên khách lên xuống tàu vào nhật ký trực ca, không được phép cho người lên tàu nếu không được sỹ quan boong trực ca chấp thuận. Khi xảy ra tai nạn, sự cố phải kịp thời phát tín hiệu báo động và hành động theo lệnh của sỹ quan boong trực ca;

đ) Theo dõi việc xếp dỡ hàng hóa, kịp thời phát hiện những bao bì hư hỏng, khiếm khuyết, xếp dỡ không đúng quy định và báo cho sỹ quan boong trực ca để xử lý;

e) Bật, tắt đèn chiếu sáng, chiếu sáng biểu trưng của tàu sơn trên ống khói vào ban đêm trong suốt thời gian tàu neo, đậu ở cảng; kéo và hạ cờ theo quy định; tuần tra theo yêu cầu của sỹ quan boong trực ca.

Chào thân ái và chúc sức khỏe!

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trường Đại Học Văn Hóa Tphcm / 2023

Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

1. Chức năng

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn và nghiệp vụ văn hóa, thông tin, du lịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các chương trình, đề án phát triển Trường, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực theo đúng mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành được phép đào tạo ở trình độ đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn theo phương thức chính quy, không chính quy; đào tạo văn bằng hai, đào tạo liên thông từ các bậc thấp hơn lên đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ của nhà nước và nhu cầu của xã hội.

2.3. Xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành đào tạo của Trường trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức biên soạn, duyệt và phát hành giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo và các ấn phẩm khoa học khác nhằm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật.

2.4. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được duyệt; tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chúng chỉ theo quy định của pháp luật

2.5. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kết quả nghiên cứu, gắn nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2.7. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm phát triển sự nghiệp đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật.

2.8. Xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ công chức, viên chức; phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ viên chức và người học.

2.9. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

2.10. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2.11. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

2.12. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

2.13. Quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản và ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định trong Điều lệ Trường Đại học và được Bộ trưởng giao.

(Trích Quyết định số 931/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh)

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Trường Đại Học Hồng Đức / 2023

Cập nhật lúc: 03:37 PM ngày 02/10/2018

Công đoàntrường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 34-QĐ/LĐ, ngày 25/12/1997 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Toàn trường hiện có 746 CBVC-LĐ (294 nam, 452 nữ), trong đó có 18 PGS, 132 tiến sĩ, 410 thạc sĩ, sinh hoạt ở 28 CĐ bộ phận của 34 đơn vị trực thuộc trường.

1.3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBVC-LĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng nghề nghiệp.

2.7. Quản lý tài sản, tài chính và hoạt động kinh phí Công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ và phân cấp quản lý đến các CĐ bộ phận, đảm đảm các điều kiện cho hoạt động Công đoàn trường.

3. Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn trường khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ảnh: Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn trường khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

4. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn trường và Chủ tịch các CĐBP, nhiệm kỳ 2017-20122.

Ảnh: Ủy viên BCH Công đoàn trường và Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2017-2022

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG