Top 12 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Nào Sau Đây Không Phải Của Arn / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Chức Năng Nào Dưới Đây Không Phải Của Tranzito? / 2023

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Cuộn cảm được phân thành những loại nào?

Công dụng của tụ điện là gì?

Tirixto dẫn điện khi nào?

Công dụng của tranzito là gì?

Linh kiện điện tử nào có 2 điện cực A1, A2​?

Để phân loại tụ điện người ta căn cứ vào đâu?

Phát biểu nào là đúng?

Một điện trở có vòng màu là: Đỏ, đỏ, đỏ, nâu. Thì trị số điện trở là bao nhiêu?

Điốt bán dẫn có cấu tạo như thế nào?

Ngăn cách dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua, đó là công dụng của?

Linh kiện bán dẫn kí hiệu 3 chân ( A1, A2 và G) có tên gọi là?

Linh kiện điện tử có hai lớp tiếp giáp P – N là gì?

Loại tụ điện có thể biến đổi được điện dung là gì?

Loại tụ điện cần được mắc đúng cực là loại nào?

Trong mạch điện, điện trở có công dụng gì?

Linh kiện điện tử có thể cho dòng điện ngược đi qua là loại linh kiện nào?

Điện trở nhiệt có bao nhiêu loại?

Một điện trở có giá trị 56×101 MΩ ±10%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự nào là đúng?

Một điện trở có giá trị 27×105 KΩ ±5%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự nào đúng?

Chọn câu sai: Điện trở là linh kiện điện tử dùng để làm gì?

Trong lớp tiếp giáp p – n dòng điện có đặc điểm gì?

Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có bao nhiêu điốt?

Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi mắc phối hợp linh kiện điện tử nào với nhau?

Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực?

Một Tirixto sẽ có số lớp tiếp giáp bán dẫn là bao nhiêu lớp?

Công dụng của cuộn cảm là gì?

Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: nâu, xám, vàng, xanh lục. Trị số đúng của điện trở là bao nhiêu?

Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: Cam, đỏ, vàng, ngân nhũ. Trị số đúng của điện trở là bao nhiêu?

Vạch thứ tư trên điện trở có bốn vòng màu có ghi màu kim nhũ thì sai số của điện trở đó là bao nhiêu?

Chức Năng Nào Sau Đây Không Đúng Với Răng Của Thú Ăn Thịt? / 2023

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Động vật có máu đi nuôi cơ thể là máu pha nhiều nhất:

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ ở thú:1.

Cơ chế điều hoà hàm lượng glucôzơ trong máu tăng diễn ra theo trật tự nào?

Xếp các câu trả lời theo trật tự giảm dần nồng độ ôxi (từ cao nhất tới thấp nhất)

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

Rễ cây thường mọc hướng về phía có nhiều chất dinh dưỡng, điều này thể hiện?

Vai trò của vi sinh vật cộng sinh đối với động vật nhai lại?1.

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ:

Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là kiểu ứng động:

Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?

Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?

Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu

Ở người, bộ phận có vai trò quan trọng nhất trong trao đổi khí là:

Vận động cảm ứng khép lá ở cây trinh nữ có cơ chế giống với vận động nào sau đây:

Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?

Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

Ở người, vận tốc máu:

Nội dung nào sau đây đúng ?I. Hướng động âm là cử động sinh trưởng của cây theo hướng xuống đấtII.

Hệ tuần hoàn kín tiến hóa hơn hệ tuần hoàn hở ở điểm nào?I.

Ôxi khuếch tán trực tiếp từ không khí thông qua các bề mặt ẩm vào tế bào, không nhờ máu vận chuyển có ở:

Ở thỏ, thức ăn được biến đổi sinh học chủ yếu ở:

Cho những chất sau:Vitamin Glucozo

Động vật có túi tiêu hóa có thể ăn được nguyên cả con mồi

Ứng động (vận động cảm ứng) là:

Trong mề gà thường có những hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng:

Cân bằng nội môi là:

PH máu được duy trì ổn định chủ yếu là nhờ:

Các bộ phận tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học, vừa diễn ra tiêu hóa hóa học là:

Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại ?

Đặc điểm chung về cảm ứng ở thực vật là:

Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt?

Vì sao ta có cảm giác khát nước?

Một người có huyết áp 115/80. Con số 115 và con số 80 chỉ:

Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt có tác dụng ?

Ở người trong chu kỳ hoạt động của tim thời gian tâm nhĩ co trung bình khoảng

Trong Các Chức Năng Sau, Chức Năng Nào Không Phải Là Chức Năng Của Hệ Quản Trị Csdl? / 2023

Chủ đề :

Môn học:

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột nào?

Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là gì?

Trong CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới bằng cách tự thiết kế, thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng?

Trong CSDL đang làm việc, để tạo một biểu mẫu mới bằng cách làm theo trình thuật sĩ , thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng?

Dữ liệu của CSDL được lưu trữ ở đâu?

Dữ liệu kiểu logic trong Microsoft Access được ký hiệu là gì?

Ở chế độ Design, khi thực hiện thao tác lệnh Insert Row là ta đang thực hiện công việc nào sau đây?

Sau khi thiết kế bảng, nếu ta không chọn khóa cho bảng thì?

Phần mở rộng của các tệp được tạo bởi Microsoft Access là gì?

Truy vấn dữ liệu có nghĩa như thế nào?

Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế, muốn đặt khóa chính ta thực hiện thao tác nào?

Để thực hiện liên kết dữ liệu ta chọn thao tác nào sau đây?

Trong các chức năng sau, chức năng nào không phải là chức năng của hệ quản trị CSDL?

Khi làm việc với bảng, ở chế độ Data sheet, khi thực hiện thao tác lệnh Insert /Columns là ta đang thực hiện công việc nào sau đây?

Trong Microsoft Access, một CSDL thường là gì?

Độ rộng của trường có thể được thay đổi ở đâu?

Các đối tượng cơ bản trong Access là gì?

Đối tượng nào không dùng để cập nhật dữ liệu?

Khái niệm về hệ quản trị CSDL là gì?

Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là gì?

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để làm gì?

Trên Table ở chế độ Design, thao tác chọn Edit → Delete Rows?

Khi một Field trên Table được chọn làm khoá chính thì?

Trên Table ở chế độ Datasheet View, trên thanh công cụ có biểu tượng gì?

Trên Table ở chế độ Datasheet View, Nhấn Ctrl+F?

Trên Table ở chế độ Datasheet View, biểu tượng trên thanh công cụ?

Trên Table ở chế độ Datasheet View, chọn một ô, chọn → ?

Trên Table ở chế độ Datasheet View, chọn Edit → Delete Record → Yes?

Trong Access, để làm việc với chế độ thiết kế ta thực hiện: ……→ Design View?

Trong Access, nút lệnh này có ý nghĩa gì?

Trong Access, kiểu dữ liệu số được khai báo bằng từ?

Khi đang làm việc với cấu trúc bảng, muốn lưu cấu trúc vào đĩa, ta thực hiện thao tác nào?

Khi lám việc với Access xong, muốn thoát khỏi Access, ta thực hiện lệnh?

Trong Access, để định dạng lại lề trang dữ liệu, ta thực hiện thao tác nào?

Để thiết kế bảng theo ý thích của mình, sau khi vào hộp thoại New Table, ta chọn lệnh nào?

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn xóa một bản ghi đã được lựa chọn, ta bấm phím nào?

Phần mở rộng của tên tệp tin trong Access là gì?

Trong Access, khi chỉ định khóa chính sai, mốn xóa bỏ khóa chính đã chỉ định, ta nháy chuột vào nút lệnh?

Trong Tế Bào Vi Khuẩn, Ribôxôm Thực Hiện Chức Năng Nào Sau Đây? / 2023

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Đường kính của 1 chu kỳ xoắn của ADN bằng:

Bào quan có chức năng cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào là

Trong giới Động vật, ngành động vật có mức độ tiến hoá cao nhất là:

Nước có đặc tính nào sau đây?

Nguyên tố đại lượng là nguyên tố có tỉ lệ bao nhiêu trong khối lượng chất sống của cơ thể?

Điểm giống nhau giữa prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là:

Tế bào nhân sơ không có đặc điểm nào?

Trong lục lạp, ngoài diệp lục tố và Enzim quang hợp, còn có chứa thành phần gì?

Giữa các nuclêôtit trên 2 mạch của phân tử AND có:

Trong phân tử ADN, liên kết hiđrô có tác dụng:

Đặc điểm cấu tạọ khác nhau của ARN và ADN?

Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là:

tARN có chức năng gì?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đại lượng?

Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ là:

Thành phần hoá học cấu tạo thành tế bào vi khuẩn là:

Trong dịch nhân của tế bào nhân thực có chứa:

Điêu nào sau đây Sai khi nói về nhân con là:

Trong tế bào vi khuẩn, ribôxôm thực hiện chức năng nào sau đây?

Hoạt động nào sau đây là chức năng của nhân tế bào?

Số lượng ti thể trong tế bào có đặc điểm:

Chất được chứa đựng trong lớp màng đôi của ti thể là:

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa ti thể và lục lạp là:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lục lạp?

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là:

Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là:

Chất nào sau đây được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C,H,O,N,P?

Cấu tạo của bộ máy Gôngi gồm:

Loại bào quan nào sau đây chỉ được bao bọc bởi một lớp màng đơn:

Giới sinh vật nào sau đây được cấu tạo bởi tế bào nhân sơ?

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ chứa các nguyên tố

Mọi cơ thể đều được cấu tạo bởi đơn vị cấu trúc cơ bản là

Trên màng sinh chất có chứa các dấu chuẩn”, dấu chuẩn” được cấu tạo bằng hợp chất nào?

Bào quan nào sau đây làm nhiệm vụ quang hợp?

Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào không có cấu trúc đa phân?

Năng lượng tồn tại chủ yếu trong tế bào là

Năng lượng củi khô chưa đốt

Bazo nito của phân tử ATP là

Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất là quá trình