Top 3 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Lọc Nâng Cao Trong Excel 2010 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Trích Lọc Nâng Cao Trong Excel

Nếu dữ liệu bạn muốn trích lọc đòi hỏi các điều kiện phức tạp không thực hiện được bằng trích lọc tự động (Autofilter), bạn có thể dùng tính năng trích lọc nâng cao để thực hiện. Chức năng này nằm trong hộp thoại Advanced Filter.

Ví dụ: Lọc danh sách người bán mà tên có chứa ký tự thứ 2 là ‘u’.

Vùng tiêu chuẩn cho ví dụ trên được tạo như hình bên dưới (vùng E2:E3)

+ Filter the list, in-place: Kết quả trích lọc sẽ nằm tại vùng dữ liệu cần trích lọc, ẩn đi các dòng không thỏa điều kiện lọc.

+ Copy to another location: Kết quả trích lọc sẽ nằm ở một vùng chỉ định trong bảng tính, vùng đó được khai báo trong khung Copy to (Nên khai báo vùng này có số cột bằng với vùng trích lọc, trong hình là vùng A13:C13)

Bước 5: Chọn OK. Bạn sẽ nhận được kết quả trích lọc tại vùng đã chỉ định

Vùng tiêu chuẩn cho ví dụ trên được tạo như hình bên dưới (vùng F2:F3)

CÁC ĐIỀU KIỆN KẾT HỢP KHÁC NHAU TRONG VÙNG TIÊU CHUẨN

1) Nhiều điều kiện trong cùng một cột, bất kỳ điều kiện nào trong các điều kiện đúng

Ví dụ: Trích lọc danh sách các dòng thỏa: Người bán tên “Dung” hoặc tên “Đại”

Biểu thức logic: (Người bán = “Dung” OR Người bán = “Đại”)

Vùng tiêu chuẩn tạo trong Excel

Ví dụ: Trích lọc danh sách các dòng thỏa: loại sản phẩm là Nông sản và Doanh thu lớn hơn 1000

Vùng tiêu chuẩn tạo trong Excel

Ví dụ: Trích lọc danh sách các dòng thỏa: Loại sản phẩm là Nông sản hoặc Người bán là Bình

Biểu thức logic: (Loại sản phẩm = “Nông sản” OR Người bán = “Bình”)

Vùng tiêu chuẩn tạo trong Excel

Ví dụ: Trích lọc danh sách các dòng thỏa: Doanh thu lớn hơn 6000 nhưng nhỏ hơn 6500, hoặc Doanh thu nhỏ hơn 500

Vùng tiêu chuẩn tạo trong Excel

Ví dụ: Trích lọc danh sách các dòng thỏa: Người bán tên Dung có Doanh thu lớn hơn 3000 hoặc Người bán tên Bình có Danh thu lớn hơn 1500

Vùng tiêu chuẩn tạo trong Excel

Filter Bộ Lọc Nâng Cao Của Excel

Lượt Xem:1192

FILTER Bộ lọc nâng cao của Excel

Bộ lọc Nâng cao được sử dụng để lọc một tập dữ liệu, tùy thuộc vào tiêu chí do người dùng xác định, có thể được áp dụng cho nhiều cột dữ liệu cùng một lúc. Các tiêu chí này được chỉ định trên cùng một bảng tính với phạm vi được lọc, thay vì trong trình đơn thả xuống.

Để thực hiện bộ lọc nâng cao Excel, bạn cần chỉ định list_range và criteria_range . Các phạm vi này đều xác định phạm vi ô trên bảng tính đang hoạt động của bạn. Chúng được định nghĩa như sau:

list_range- – Phạm vi ô mà bạn muốn lọc. Dải ô này phải bao gồm tiêu đề ở đầu mỗi cột.

criteria_range- –Một phạm vi ô (thường được đặt ở trên hoặc dưới danh sách_range ), trong đó tiêu chí lọc được chỉ định.

Các dải_ô_tiêu_chí nên được lãnh đạo bởi tiêu đề phù hợp với list_range tiêu đề. Tiêu chí cho các hàng tương ứng trong list_range phải được liệt kê trong mỗi tiêu đề này.

Bộ lọc nâng cao của Excel được giải thích tốt nhất bằng một ví dụ.

Các bảng bên phải đã được chuẩn bị để thực hiện một bộ lọc nâng cao Excel trên phạm vi của các tế bào A5-D17 (các list_range ).

Tiêu chí được sử dụng cho bộ lọc được liệt kê trong các ô B1-D3 ( criteria_range ).

Tiêu chí được liệt kê trên cùng một hàng được liên kết bởi toán tử ” AND” và tiêu chí được liệt kê trên các hàng khác nhau được liên kết bởi toán tử ” HOẶC“. Do đó, các tiêu chí trong bảng tính ví dụ sẽ chuyển sang điều kiện:

Để áp dụng bộ lọc nâng cao cho bảng tính mẫu:

Trong các phiên bản Excel hiện tại (Excel 2007 trở lên:

Chọn tab Dữ liệu ở đầu bảng tính của bạn và chọn Nâng cao từ tùy chọn Bộ lọc.

Tùy chọn cho Bộ lọc Nâng cao trên Ribbon Excel

Chọn D ata menu ở phía trên cùng của bảng tính của bạn, và từ này, chọn tùy chọn F İlter , và sau đó lựa chọn Một dvanced Lọc … .

Điều này làm cho hộp thoại Bộ lọc Nâng cao Excel bật lên (xem bên phải ).

Đối với bảng tính ví dụ trên, dữ liệu nằm trong một trang tính có tên ‘ Sheet1‘. Do đó, phạm vi L ist: trường trong hộp thoại phải được nhập dưới dạng Sheet1! A5: D17 và phạm vi tiêu chí C phải được nhập dưới dạng Sheet1! B1: D3 .

Nếu bạn muốn hiển thị danh sách tại chỗ, chỉ cần nhấp vào OK. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sao chép kết quả của bộ lọc vào một vị trí mới, điều này cũng có thể được chỉ định ở giai đoạn này.

Kết quả bộ lọc nâng cao Excel

Kết quả của bộ lọc nâng cao Excel, được áp dụng cho bảng tính mẫu, được hiển thị ở bên phải . Như mong đợi, các hàng đã được hiển thị là những hàng thỏa mãn tiêu chí:

Lọc giá trị văn bản

Quy tắc áp dụng bộ lọc nâng cao cho giá trị văn bản được liệt kê trong bảng sau:

= “= văn bản”Chọn các ô có nội dung chính xác bằng chuỗi “văn bản“

*bản văn* Chọn các ô có nội dung chứa chuỗi “văn bản” văn bản * văn bảnChọn các ô có nội dung bắt đầu bằng chuỗi “văn bản” VÀ chứa lần xuất hiện thứ hai của chuỗi “văn bản”

= “= văn bản * văn bản”Chọn các ô có nội dung bắt đầu bằng chuỗi ” văn bản” VÀ kết thúc bằng chuỗi “văn bản” ?bản vănChọn các ô có nội dung bắt đầu bằng bất kỳ ký tự đơn nào, theo sau là chuỗi ” văn bản“

= “= văn bản? văn bản”Chọn các ô có nội dung bắt đầu bằng chuỗi ” văn bản” VÀ kết thúc bằng chuỗi “văn bản” VÀ chứa chính xác một ký tự giữa hai chuỗi này

= “= ???” Chọn các ô có nội dung chứa chính xác 3 ký tự

Trong bảng trên, hai ký tự đại diện đã được sử dụng. Đó là:

dấu * tượng trưng cho bất kỳ số ký tự nào

các ? tượng trưng cho bất kỳ nhân vật nào.

Cũng lưu ý rằng các bộ lọc Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường, ví dụ: bộ lọc dựa trên chuỗi ” văn bản” trả lại chính xác kết quả tương tự như bộ lọc dựa trên chuỗi ” TEXT“.

Một video hữu ích cho thấy việc sử dụng Bộ lọc Nâng cao của Excel có sẵn trên trang web Microsoft Office .

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Hướng Dẫn Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel 2010, 2013 (Bằng Auto Filter

Mục đích của việc lọc dữ liệu là lấy ra những dữ liệu (thông tin) thỏa mãn một điều kiện nhất định. Có thể lọc theo 2 cách sau:

– AutoFilter: chức năng lọc dữ liệu mặc định của excel.

– Advanced Filter: chức năng lọc dữ liệu nâng cao, cho phép người dùng tự đặt điều kiện lọc.

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn lọc dữ liệu bằng Auto Filter.

LỌC THEO NỘI DUNG CÓ SẴN

Bước 1: Chọn dòng chứa điều kiện lọc. Sau đó vào Data → Filter (phím tắt: Ctrl + Shift + L)

Kết quả sẽ hiện ra danh sách dữ liệu theo điều kiện mà bạn chọn, và tiêu đề cột điều kiện có hiển thị biểu tượng lọc.

Khi xử lý dữ liệu trong excel, có nhiều nội dung cần lọc với nhiều điều kiện khác nhau như: bé hơn hoặc bằng bao nhiêu, bắt đầu bằng từ gì… Khi ấy bạn cần thao tác như sau để có thể lọc dữ liệu theo một điều kiện nhất định:

Chọn biểu tượng tam giác ở cột cần lọc, nếu cột dữ liệu định dạng là văn bản thì chọn Bước 1: Text Filter, nếu cột dữ liệu định dạng là số thì chọn Number Filter. Sau đó chọn Custom Filter.

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện, với mỗi dạng Text Filter và Number Filter có các điều kiện lọc cơ bản như sau:

Tùy với mục đích lọc dữ liệu, bạn chọn điều kiện lọc sao cho phù hợp. Sau đó bấm OK.

Kết quả lọc ra như sau:

Nếu bạn muốn lọc với 2 điều kiện thì bạn nhập cả 2 điều kiện vào hộp thoại Custom AutoFilter sau đó chọn mối quan hệ giữa 2 điều kiện (and/ or). Rồi bấm OK.

Kết quả lọc được hiển thị:

Sau khi lọc xong, để xóa bộ lọc bạn chọn vào biểu tượng lọc → chọn Clear Filter From “Tên tiêu đề cột”.

Kết quả bảng excel của bạn sẽ hiển thị đầy đủ nội dung như ban đầu.

Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel

Cách lọc dữ liệu trong excel hay cách sử dụng autofiler – đây là tính năng tuyệt vời của excel. Sử dụng Autofiler trong excel 2007 2010 tuyệt vời hơn excel 2003 tương đối nhiều.

Một số điểm nổi bật của cách lọc dữ liệu trong excel 2007 2010 (autofilter)

Giao diện đẹp hơn

Tính năng lọc được nâng cấp

Hiển thị nhiều tính năng hơn excel 2003

Tên tiếng anh của chức năng lọc dữ liệu trong excel là: Autofilter

Trong autofilter có 2 phần chính:

Autofilter mặc định của excel

Advanced filter: chức năng lọc nâng cao của excel sẽ giúp các bạn lọc được theo nhiều điều kiện khác nhau, tùy ý của bạn. Thậm chí có thể di chuyển kết quả lọc được sang một vùng hoàn toàn mới.

1. Chức năng autofilter mặc định của excel (lọc dữ liệu mặc định trong excel)

1.1. Ứng dụng của chức năng lọc dữ liệu trong excel.

Theo yêu cầu quản trị của quản lý cửa hàng, giám đốc công ty, khi các bạn làm kế toán bán hàng, nhân viên bán hàng hoặc nhân viên thống kê: Các bạn sẽ phải tổng hợp tình hình bán hàng của cửa hàng theo ngày, theo tuần theo tháng hoặc theo năm. Các tiêu chí dùng để lập báo cáo bán hàng là khác nhau.

Và đặc biệt, vào một thời điểm bất kỳ nào đó trong ngày, cửa hàng trưởng yêu cầu bạn:

“Em thống kê cho anh xem, tổng doanh số của quầy Rau quả tính đến thời điểm này là bao nhiêu?”

Để làm được điều đó, bạn hãy sử dụng tính năng lọc dữ liệu trong excel (autofilter). Đây chính là cứu cánh là giải pháp cho bạn. Bạn sẽ không cần phải lo lắng gì về việc làm thế nào để lọc ra dữ liệu nữa.

– Nhìn nhanh tổng doanh số của Ngành hàng D

– Liệt kê top 10 quầy hàng có doanh số bán hàng tốt nhất

– Liệt kê những quầy hàng có doanh số trên 400.000 KVND

1.2. Bật hoặc tắt tính năng lọc dữ liệu trong excel 2007 2010

Trước khi thành thạo cách lọc dữ liệu trong excel, bạn cần phải biết làm thế nào để kích hoạt chức năng autofilter trong excel 2007 2010.

Việc xuất hiện một hình vuông nền trắng bên trong đó là một hình tam giác màu đen xuất hiện ở góc phía dưới bên phải của mỗi ô được chọn.

– Để tắt tính năng lọc dữ liệu (autofilter) trong excel đi, ta chỉ cần vào Data và chọn filter là được.

Yêu cầu 1: Cách lọc dữ liệu trong excel 2007 2010 để tìm tổng doanh số của ngành hàng D

Bước 1:

Nhấn vào hình vuông bên cạnh chữ “Ngành hàng”

Bỏ tick “select all”

Tiếp tục chọn “D”

Nhấn “OK”

Bạn tiếp tục dùng chuột bôi đen doanh số của tất cả các quầy thuộc Ngành hàng D. Khi đó, tổng doanh số của ngành hàng D sẽ hiện lên trên thanh status bar như hình sau:

Yêu cầu 2: Cách lọc dữ liệu trong excel để tìm ra top 10 quầy hàng có doanh số tốt nhất.

Với yêu cầu liệt kê TOP 10 quầy hàng có doanh số tốt nhất, thì dường như còn dễ hơn cả yêu cầu số 1.

B2: Chọn “Number filter”

Trong yêu cầu, sếp bạn muốn liệt kê 10 quầy có doanh số tốt nhất (top 10). Do đó, bạn không cần phải chỉnh sửa gì trong bảng này mà nhấn “OK” luôn.

Đây có lẽ là tùy chọn lọc dữ liệu phổ biến nhất trong excel. Ta thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn hình vuông bên cạnh “Doanh số (KVND) “

B2: Chọn Number filters

B3: Chọn “Greater than”

Và nhấn “OK”