Tuỳ Chọn “options…” Trong Word 2003

--- Bài mới hơn ---

 • Vẽ Sơ Đồ Trong Word
 • Cách Trộn Thư Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003, Trộn Văn Bản Wo
 • Trộn Tài Liệu Trong Microsoft Word 2010
 • Cách So Sánh 2 Văn Bản Trong Cùng 1 File Word (4)
 • Cách Kẻ Bảng, Chèn Bảng Biểu Trong Văn Bản Word 2003, 2007, 2010, 2013
 • +Phân Show (Hiển thị):

  *Startup Task pane: Nêu đánh dấu vào ô này, mỗi khi khởi động Word sẽ hiện lên một bảng bên phải của màn hình soạn thảo, để tắt chức năng này bạn hủy dấu kiểm trong ô Startup Task panel.

  *Bookmarks: Hiển thị dấu định vị giống như chữ I.

  *Status bar: Hiển thị thanh trạng thái, thanh này nằm phía trên thanh tác vụ chứa nút Start, nêu hủy dấu kiểm sẽ không có thanh trạng thái.

  *Screen Tip: Đánh dấu vào ô này sẽ hiển thị các dòng thông báo khi đưa con trỏ vào một biểu tượng.

  *Animated Text: Nêu bạn đánh dấu vào ô Animated Text thì sẽ cho hiệu ứng chữ nếu bôi đen chữ và chọn lệnh Format Font Animation, chọn Blinking……OK

  *Horizoltal Scrol Bar: Nêu bỏ dấu kiểm tại ô Horizoltal Scrol Bar sẽ mất thanh cuộn ngang, phía trên thanh trạng thái.

  *Vertical Scrol Bar: Nêu bỏ dấu kiểm tại ô Vertical Scrol Bar sẽ mất thanh cuộn dọc bên phải màn hình soạn thảo.

  *Picture placeholders: Nêu bạn không đánh dấu kiểm vào ô này thì khi chèn tranh vào văn bản bạn sẽ không thấy tranh hiện lên, nhưng nếu nháy vào FilePrivew (Xem trước khi in) bạn vẫn thấy tranh và ảnh hiện lên.

  *Fielđ codes: Hiển thị các mã trường trong văn bản, nếu đánh số trang cho văn bản thì sẽ không hiện số trang mà xuât hiện chữ PAGE.

  *Tab characters: Khi đánh dấu vào ô này nếu bạn ấn phím Tab sẽ xuất hiện mũi tên màu đen, muốn bỏ mũi tên khi ân phím Tab bạn bỏ dấu kiểm trong ô Tab characters

  *Spaces: Nêu đánh dấu vào ô này khi bạn ấn phím cách chữ sẽ xuất hiện các dấu chấm chấm.

  *Paragraph marks: Nêu đánh dấu vào ô này sẽ xuất hiện các dấu của đoạn

  *Hidden text: Nêu bạn không muốn cho người khác in những chỗ quan trọng trong văn bản, bạn bôi đen khối chữ định bảo vệ, chọn FormatFont, đánh dấu vào Hidden, bấm OK. Khối văn bản sẽ bị ẩn, để cho người khác xem bạn phải vào ToolsOptions chọn nhãn View đánh dấu vào ô Hidden text sẽ hiện lên khối văn bản đã bảo vệ. Tuy nhiên người dùng chỉ được phép xem, không thể in được.

  *Optional hyphens:Tùy chọn dấu gạch nôi

  *All:Nếu bạn đánh dấu vào ô All thì trong văn bản sẽ xuất hiện các chữ ả, nếu có bảng biểu sẽ xuất hiện các chữ Ô.

  +Phần Print anđ Web Layout options:

  *Nêu không đánh dấu vào ô Drawings thì khi chèn tranh bằng lệnh InsertPicture bạn sẽ không nhìn thấy tranh, tuy nhiên bạn vẫn có thể nhìn thấy tranh khi nháy vào thực đơn FilePreview (Xem trước khi in).

  *Object anchors: Đánh dấu vào ô này sẽ xuất hiện mỏ neo đối tượng.

  *Text boundaries: Đánh dấu vào ô này sẽ xuất hiện đường giới hạn vùng soạn thảo, chúng chỉ xuất hiện khi bạn nháy vào thực đơn ViewPrint Layout, nêu chọn ViewNormal sẽ không có đường giới hạn khi soạn thảo.

  *White space between page: Khoảng trắng giữa trang

  +General options (Tùy chọn chung):

  Trong nhãn này có một số mục cần chú ý:

  *Background repagination: Đán lại trang dưới nên.

  *Blue Background White text: Nêu bạn đánh dấu vào ô này thì trên văn bản sẽ có nền màu xanh lam, chữ trang.

  *Provide feedback with sound: Cung cấp phản hồi bằng âm thanh.

  *Provide feedback with animation Cung câp phản hồi bằng hoạt hình.

  *Confirm conversion at Open: Xác nhận chuyển đổi vào lúc mở.

  *Update Automatic links at Open: Cập nhật các nối kêt tự động vào lúc mở.

  *Mail as attachment: Thư như phần đính kèm.

  *Recently useđ file list: Danh sách các tập tin mới mở gần đây, bạn có thể tăng số lượng tập tin mở là 9 trong mục này, khi muốn tìm văn bản mới mở bạn chỉ cần nháy vào thực đơn File và nhìn vào danh sách các tập tin xuất hiện ở cuôi của thực đơn được theo thứ tự 1,2,3,4,5,6,7,8,9 phía trên mục Exit.

  *Help for Wordperfect users: Trợ giúp cho người dùng Wordperfect.

  *Nevigation key for Wordperfect users: Phím dẫn hướng dành cho người đùng Wordperfect.

  *Alow background open of web pages: Cho phép mở nền của trang Web.

  *Automatically create drawing canvans when inserting Autoshapes: Tự động tạo bức vẽ khi chèn một khuôn mẫu. Nêu bạn đánh dấu vào ô này, khi bạn vẽ sẽ hiện lên một khung rât khó chịu, bạn nên bỏ dấu kiểm để đỡ rắc rối khi vẽ.

  *Measurement Units: Đơn vị đo, bạn nên chọn là Centimeters cho thước dọc, thước ngang và khổ giấy, phù hợp với cách dùng của người Việt Nam. Nếu bạn chọn đơn vị đo là Inches khi bạn thiết lập khổ giấy A4 sẽ gặp khó khăn, khi nhìn thước đo trên vùng soạn thảo sẽ lúng túng.

  *Show pixels for HTML features: Hiện điểm ảnh cho các tính năng HTML

  *E-mail Options: Tùy chọn Email

  *Typing replaces selection: Việc gõ sẽ thay thế vùng lựa chọn.

  +Drag and Drop text Editing: Soạn thảo văn bản kéo và thả, khi soạn thảo văn bản để di chuyển một khối chữ được bôi đen từ chỗ này tới chỗ khác, bạn chỉ cần đưa con trỏ vào khối chữ được bôi đen (được chọn), nhấn chuột giữ nguyên và rê tới vị trí khác, khi thấy con trỏ xuất hiện là chữ I màu xám, hơi mờ thì nhả chuột, khối chữ sẽ được di chuyển, nếu ấn CTRL khi di chuyển sẽ tạo nên Copy một khối chữ, giống như lệnh Copy. Nêu bỏ đánh dấu trong ô Drag and Drop text Editing, bạn sẽ không thể dùng được chức năng kéo và thả khi dùng chuột.

  *User INS key for pasteL Dùng phím INSERT để dán.

  *Overtype mode: Chế độ gõ đè, nếu bạn đánh dấu vào ô Overtype mode thì khi bạn định chèn thêm một chữ nào đó thì chữ được chèn sẽ xóa mất chữ bên phải, bạn có thể tắt chức năng này bằng cách nháy đúp vào nút OVR đang sáng trên thanh trạng thái phía trên thanh tác vụ chứa nút Start.

  *Allow Accented uppercase in french: Chấp nhận dấu trọng âm chữ hoa trong tiếng Pháp.

  *Use smart paragraph selection: Dùng lựa đoạn thông minh.

  *When selecting, automatically select entire worđ: Khi lựa chọn hãy tự động lựa toàn bộ từ.

  *Prompt to upđate style: Nhắc cập nhật kiểu

  *Keep track of formatting: Theo dõi định dạng

  *Mark formatting inconsistencies: Đánh dấu sự không ổn định trong định dạng.

  *Picture eđitor (Bộ soạn thảo ảnh)

  *Insert/Paste pictures as (Chèn dán ảnh như)

  *Cut anđ paste options (Tùy chọn cắt và dán)

  *Show Paste Options buttons: Hiện các nút tùy chọn dán.

  *Draft output: In nháp, in thô. Nêu đánh dấu vào ô này, chất lượng in sẽ kém, nó được dùng để in thử trước khi in chính thức.

  *Upđate fielđ: Cập nhật trường

  *Upđate links: Cập nhật kết nối.

  *Allow A4/Letter paper resizing: Cho phép đổi lại cỡ giấy A4 và Letter, nếu khi in bạn thấy sô trang hiện lên trên màn hình soạn thảo nhưng in lại không ra sô trang, bạn hãy huỷ bỏ dấu kiểm trong ô Allow A4/Letter paper resizing

  *Backgrounđ printing: In nền.

  *Print PostScrip over text: In PostScrip đè lên văn bản.

  *Reverse print orđer: Đảo thứ tự in hay còn gọi là in ngược, nếu bạn đánh dấu vào ô này, giả sử bạn có 1 văn bản 10 trang thì máy in sẽ in từ trang 10 sau đó sẽ in các trang tiếp theo là trang 9, trang 8 ………..đến trang 1.

  Include with document (Kêt hợp với tài liệu).

  *Đocument Properties: Các thuộc tính của tài liệu, nếu bạn đánh dấu vào ô này bạn sẽ gặp rắc rối là: Khi in hết tài liệu, máy tính sẽ đùn ra một trang tóm tắt rất tốn giấy, đôi khi bạn cho là hỏng máy in phải gọi thợ đến sửa. Nếu bạn gặp trường hợp này bạn chỉ cần bỏ dấu kiểm là xong.

  *Field Codes: Mã trường.

  *Hiddent text: In các văn bản ẩn.

  *Drawing objects: Các đối tượng vẽ, nếu bạn muốn gây khó dễ cho người khác khi in ấn là chỉ cho in văn bản bằng chữ, còn hình vẽ không in được, bạn huỷ bỏ dấu kiểm trong ô Drawing objects và bâm OK.

  Options for current đocument only (Các tùy chọn chỉ dành cho tài liệu hiện thời)

  Nhãn Save (Ghi văn bản).

  *Always create backup copy: Tạo bản sao lưu dự phòng, nếu bạn đánh dấu kiểm vào ô này sẽ có lợi như sau: Chẳng may bạn tạo một văn bản mới nhưng bạn lại đặt tên trùng với một văn bản đã có trong thư mục, kết quả là văn bản cũ bị mất. Nhưng đừng lo bạn vẫn tìm lại được văn bản cũ với tập tin có tên là Backup và tên tập chúng tôi phần đuôi mở rộng của tập tin là Wbk.

  *Allow fast saves: Cho phép lưu nhanh, bạn nên bỏ chức năng này. Nếu một bản báo cáo phải chỉnh sửa thường xuyên nhiều lần bạn sẽ thấy dung lượng tập tin tăng lên rât nhanh, không thuận lợi cho việc Copy vào đĩa mềm.

  *Allow Backgrounđ saves: Cho phép lưu nền.

  *Embed TrueType fonts: Nhúng phông TrueType. Nếu bạn làm văn bản mà trong đó có các phông chữ đặc biệt, để đọc và in trên máy tính khác bạn phải đánh dấu vào mục này trước khi Copy vào đĩa mềm hay ổ cứng di động USB.

  *Prompt for document properties: Nhắc nhập thuộc tính tài liệu, bạn nên bỏ chức năng này, nêu đánh dấu vào mục này bạn sẽ luôn gặp một hộp thoại hiện ra khi bạn ghi tài liệu (CTRL+S).

  *Prompt to save Normal template: Nhắc lưu khuôn mẫu bình thường.

  *Save đata only forms: Chỉ lưu dữ liệu cho biểu mẫu.

  *Embed linguistic data: Dữ liệu ngôn ngữ được nhúng.

  *Embed character in use only: Chỉ các ký tự được nhúng đang dùng.

  *Đo not embeđ common system fonts: Không nhúng các phông hệ thống chung.

  *Make local copy of files stored on network or removable drives: Tạo bản sao cục bộ của các tệp được cất giữ trên ổ đĩa có thể loại bỏ hoặc ổ đĩa mạng.

  *Save AutoRecover info every : Lưu thông tin tự khôi phục.

  *Save samart tags as XML properties in Web pages: Lưu các thẻ khôn như các thuộc tính XML trong trang Web.

  *Password to Open: Mật khẩu để mở tài liệu

  *Passworđ to mođify: Mật khẩu để sửa

  *Reađ-only recommenđeđ: Chỉ cho phép đọc tài liệu.

  +Privacy options (Các tùy chọn riêng tư):

  *Remove personal information from this file on save: Loại thông tin cá nhân ra khỏi thuộc tính tệp khi lưu.

  *Store random number to improve merge accuracy: Cất giữ số ngẫu nhiên để cải thiện độ chính xác khi phối.

  black on noncolor printers, sau đó bâm OK.

  Thông thường theo mặc định khi ghi tài liệu chương trình sẽ măc định lưu tài liệu vào thư mục My Document tại ổ C.

  +Nêu không thích tùy chọn này bạn có thể chỉ định máy tính làm theo lệnh của bạn để lưu vào một thư mục khác đo bạn chỉ định.

  +Thí dụ: Nháy vào Tools chọn Options

  *Bạn nháy vào dòng C:My Documents.

  *Nháy vào Mođify (Thay đổi).

  *Tìm ổ C.

  Như vậy từ nay trở đi, các văn bản khi lưu sẽ mặc nhiên ghi vào thư mục A tại ổ C. chứ không ghi vào C:My Documents

  *Spelling gồm:

  Nhãn User Information (Thông tin người dùng). NhãnTrack Changes (Theo dõi thay đổi).

  *Check spelling as you type: Nếu bạn đánh dấu vào ô này, khi gõ tiếng Việt bạn sẽ thấy một đường răng cưa màu đỏ dưới chữ, vì vậy bạn nên bỏ dấu kiểm trong ô Check spelling as you type.

  *Check grammar as you type: khi gõ tiếng Việt bạn sẽ thấy một đường răng cưa màu xanh dưới chữ vì vậy bạn nên bỏ dấu kiểm trong ô này sau đó bâm OK.

  *Insertion: Chèn.

  Hy vọng phần nào đã giúp ích cho mọi người!

  *Formatting: Định dạng

  *Changas lines: Dòng bị thay đổi.

  *Measure in: Đơn vị đo.

  Trần Nhật Lam @ 18:12 01/07/2012

  Số lượt xem: 877

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Word 2003 Tóm Tắt
 • Cách Xóa Gạch Chân Trong Word, Bỏ Dấu Gạch Đỏ Và Xanh Dưới Chữ Trong W
 • Hướng Dẫn Các Thao Tác Cơ Bản Trên Word 2010
 • Bài 17. Một Số Chức Năng Khác
 • Hướng Dẫn Tự Học Word 2007
 • Tìm Và Thay Thế Trong Word 2003

  --- Bài mới hơn ---

 • Xóa Header Và Footer Trong Word 2022, 2010, 2007, 2003, 2013
 • Một Số Thủ Thuật Hay Trong Word
 • Tư Liệu Tai Lieu Word Doc
 • Tìm Hiểu Các Chức Năng Chính Trên WordPress
 • Tổng Quan WordPress Và Các Chức Năng Chính
 • Có rất nhiều tình huống mà người dùng quan tâm trong việc tìm kiếm xuất hiện của một từ cụ thể hoặc một dãy ký tự và có thể thay thế bằng một từ hoặc chuỗi ký tự. Đặt hàng Tìm kiếm Đơn Chỉnh sửa cho phép bạn tìm kiếm một văn bản cụ thể theo quy định của người sử dụng và vị trí con trỏ vào đó chỉnh sửa văn bản trong tài liệu.

  Sau sự ra mắt của việc thực hiện các lệnh này sẽ hiển thị hộp thoại Tìm và Thay thếTầm quan trọng của cửa sổ các lĩnh vực Tìm kiếmThay thế:

  • lĩnh vực Tìm gì – cho phép đặc tả của văn bản được tìm kiếm;
  • nút Tìm tiếp theo – tìm kiếm sự xuất hiện tiếp theo trong tài liệu của văn bản được chỉ định;
  • nút Hơn – phần mở rộng của hộp thoại bằng cách thêm các trường sau:
  • Tìm kiếm – xác định phần của tài liệu (Domain), trong đó các văn bản tìm kiếm đã nhập trong lĩnh vực này Tìm gì: Tất cả (Toàn bộ tài liệu) Up (Các vị trí của con trỏ chèn vào đầu tài liệu) xuống (Vị trí con trỏ đến cuối của tài liệu);
  • chuyển đổi Trường hợp trận đấu – có hay không sự phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường;
  • chuyển đổi Tìm toàn bộ từ – chỉ toàn bộ các từ được tìm kiếm mà không tính đến các từ chứa văn bản bên trong chúng;
  • chuyển đổi Sử dụng ký tự đại diện – việc sử dụng các ký tự có ý nghĩa đặc biệt trong tìm kiếm;
  • chuyển đổi Cũng giống như âm thanh – tất cả các chuỗi tương tự (về mặt ngữ âm) với chuỗi được chỉ định trong trường đều được tìm kiếm Tìm gì. Sử dụng vốn từ vựng tiếng Anh, vì vậy nó được khuyến khích văn bản trong Rumani;
  • danh sách định dạng – bạn có thể chỉ định định dạng phông chữ và / hoặc đoạn văn mà theo đó tìm kiếm được thực hiện;
  • danh sách Đặc biệt – cho phép tìm kiếm các ký tự đặc biệt (sẽ được nhập vào trường Tìm gì: Các nhân vật đoạn, TAB vv.) hoặc các yếu tố khác (chú thích, kết thúc, vv.).
  • kích hoạt kiểm tra Đánh dấu tất cả items tìm thấy trong – các từ được tìm kiếm sẽ được đánh dấu.

  Lựa chọn trang Thay thế dẫn đến việc thực hiện các chức năng Thay thếVới lưu giữ các thông tin quy định trong hộp thoại Tìm và Thay thế. Chức năng Thay thế cũng có thể được kích hoạt một cách độc lập thông qua các lệnh đơn cùng tên Chỉnh sửa và rất giống với chức năng Tìm kiếm. Sự khác biệt là sau khi việc tìm kiếm văn bản có thể được tìm kiếm tự động thay thế bằng các văn bản quy định vào trường Với thay thế của hộp thoại Tìm và Thay thế. Thay thế có thể được thực hiện để xuất hiện hiện tại (nút Thay thế) Hoặc cho tất cả các trường hợp trong (nút tài liệu Thay thế Tất cả). Hiện tại có thể xuất hiện nút bỏ qua Tìm tiếp theoVà toàn bộ hoạt động có thể được hủy bỏ bằng cách nhấn hủy bỏ hoặc bằng cách đóng hộp thoại Tìm và Thay thế.

  Tìm và Thay thế trong Word 2003

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Các Thao Tác In Văn Bản Trong Word 2010, 2003, 2007, 2013
 • Các Chức Năng Cần Biết Trong Ms Word 2007
 • Tính Năng Nổi Bật Ms Word 2007
 • Mẹo Tạo Autotext Trong Word 2013, Soạn Văn Bản Siêu Tốc
 • Cách Chèn Chữ, Logo Chìm Vào Microsoft Word 2013
 • Định Dạng Văn Bản Trong Ms Word 2003

  --- Bài mới hơn ---

 • 9 Tính Năng Của WordPress Có Thể Bạn Chưa Biết?
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Phím Tắt (Shortcut) Cực Hay Trên Ios 13
 • Tất Cả Những Điều Cần Biết Về Shortcuts Trên Ios 12
 • Footnote Là Gì? Cách Tạo Và Xóa Footnote Trong Microsoft Word
 • Cách Dùng Chức Năng Đầu Trang Và Chân Trang Trong Word 2010
 • 1.1. Định dạng ký tự bằng Menu chuột phải.

  Nháy chuột phải vào màn hình soạn thảo sẽ xuất hiện menu 

  và chọn Font sẽ xuất hiện cửa sổ chọn Font 

  – Thẻ Font: Cho phép thiết lập các định dạng căn bản về phông chữ.

  – Hộp Font: Cho phép chọn phông chữ (danh sách phông chữ phụ thuộc vào việc cài đặt phông). Hiện nay phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Để thuận tiện trong giao dịch điện tử, Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ quy định dùng phông Times New Roman, bộ gõ Unicode.

  – Hộp Font style dùng để chọn kiểu chữ: Regular chọn kiểu chữ bình thường, Italic chọn kiểu chữ nghiêng, Bold kiểu chữ đậm, Bold Italic kiểu chữ vừa đậm vừa nghiêng.

  – Hộp Size dùng để chọn cỡ chữ.

  – Hộp Font color dùng để chọn màu cho chữ.

  – Hộp Underline style dùng để chọn kiểu đường gạch chân (Nếu kiểu chữ đang chọn là Underline).

  – Mục Effects cho phép thiết lập một số hiệu ứng chữ đơn giản, người sử dụng có thể chọn chúng và xem thể hiện ở Preview.

  – Nếu bấm nút Default: Kiểu định dạng này sẽ được thiết lập là ngầm định cho các đoạn văn bản mới sau này.

  1.2. Định dạng ký tự bằng thanh công cụ.

  Định dạng ký tự bằng thanh công cụ (Formatting) bao gồm: Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ cho phép người dùng định dạng nhanh hơn so với dùng menu lệnh.

  Phương pháp thực hiện: Để định dạng khối ký tự, cần thực hiện chọn khối, sau đó thao tác bằng cách chọn các biểu tượng trên thanh công cụ tương ứng 

  –  Dùng chọn phông chữ để định dạng.

  –                     Dùng để chọn cỡ chữ.

  –                Dùng để chọn kiểu chữ đậm(B), nghiêng(I), gạch chân(U)

  –                         Dùng để đánh chỉ số trên.

  –                         Dùng để đánh chỉ số dưới.

  1.1.3. Định dạng ký tự bằng bàn phím.

  Chọn khối ký tự cần định dạng, nhấn tổ hợp phím:

  Ctrl + B: Để định dạng kiểu chữ đậm.

  Ctrl + I: Để định dạng kiểu chữ nghiêng.

  Ctrl + U: Để định dạng kiểu chữ gạch chân.

  Ctrl + Shift +  + : Chỉ số trên.

  Ctrl +  +: Chỉ số dưới.

  1.1.4. Định dạng chế độ thu nhỏ mở rộng cỡ chữ (Character Spacing).

  Chọn thẻ Font Character Spacing xuất hiện hộp thoại 

  Để thực hiện chọn thẻ Character Spacing, với các lựa chọn sau:

  Scale: Dùng để đặt tỷ lệ hiển thị, đơn vị tính là (%).

  Spacing: Dùng để đặt chế độ định dạng.

  + Normal: Chế độ định dạng bình thường.

  + Condensed: Chế độ định dạng nén. 

  + Expended: Chế độ định dạng mở rộng.

  Position: Thiết lập vị trí định dạng.

  + Normal: Chế độ định dạng bình thường (giữa dòng).

  + Raised: Chế độ định dạng dòng chữ lên trên.

  + Lowered: Chế độ định dạng dòng chữ xuống dưới.

  1.5. Định dạng hiệu ứng.

  – Thẻ Text Effects: Cho phép thiết lập một số hiệu ứng trình diễn sôi động cho đoạn văn bản. Chọn kiểu trình diễn ở danh sách Animations và xem trước kết quả thu được.

  – Hoặc dùng cách sau: Gõ một đoạn văn bản “Mẫu văn bản định dạng”

  Chọn phông chữ. Để chọn phông chữ cho đoạn văn bản trên thực hiện như sau:

  Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản;

  Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộp Font   trên thanh công cụ chuẩn (Stadard). Một danh sách các kiểu phông chữ xuất hiện

  Người sử dụng có thể chọn một kiểu phù hợp.

  Ví dụ: Chọn kiểu phông Times New Roman và sử dụng phím caps lock để gõ chữ in hoa

  “MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”

  Chọn cỡ chữ. Để chọn cỡ chữ cho đoạn văn bản trên thực hiện như sau:

  Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản;

  Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộp Size   trên thanh công cụ Standard. Một danh sách các cỡ chữ xuất hiện cho phép chọn lựa hoặc cũng có thể gõ trực tiếp trong hộp Size này:

  Ví dụ: Chọn cỡ chữ 16 (ban đầu cỡ chữ 12) đoạn văn trên sẽ trở thành.

  “MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”

  Chọn kiểu chữ. Để chọn kiểu chữ (Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân) cho đoạn văn bản trên người sử dụng làm như sau:

  Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản;

  Bước 2: Dùng chuột bấm lên nút kiểu chữ trên thanh công cụ Standard:

  + : Kiểu chữ đậm (Phím nóng Ctrl + B)

  “MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”

  + : Kiểu chữ nghiêng (Phím nóng Ctrl + I)

  “MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”

  + : Kiểu chữ ghạch chân (Phím nóng Ctrl + U)

  “MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”

  + Mặt khác có thể thiết lập văn bản bởi tổ hợp nhiều kiểu chữ: (vừa đậm

  vừa nghiêng hoặc vừa có gạch chân), ví dụ:

  “MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”

  “MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”

  “MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”

  Chọn màu chữ. Để chọn màu sắc chữ cho đoạn văn bản

  Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản;

  Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộp Font color   trên thanh công cụ Standard. Một bảng màu xuất hiện cho phép lựa chọn.

  Người sử dụng có thể chọn loại màu phù hợp bằng cách nháy chuột lên ô màu cần chọn. Ngoài ra, người sử dụng có thể chọn những màu độc đáo hơn khi bấm nút

  Thẻ Standard cho phép chọn màu có sẵn có thể chọn; hơn nữa thẻ Custom cho phép định nghĩa màu cho riêng mình

  Người sử dụng có thể chọn màu ở bảng các điểm màu, đồng thời cũng có thể điều chỉnh được tỷ lệ các màu đơn trong từng gam màu (Red tỷ lệ màu đỏ, Green tỷ lệ màu xanh lá cây, Blue tỷ lệ màu xanh da trời).

  Trong định dạng ký tự có các chức năng: Chọn cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, cách dòng, hiệu ứng.Nháy chuột phải vào màn hình soạn thảo sẽ xuất hiệnvà chọnsẽ xuất hiện cửa sổ chọn- Thẻ: Cho phép thiết lập các định dạng căn bản về phông chữ.- Hộp: Cho phép chọn phông chữ (danh sách phông chữ phụ thuộc vào việc cài đặt phông). Hiện nay phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tựtheo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Để thuận tiện trong giao dịch điện tử, Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ quy định dùng phông, bộ gõ- Hộpdùng để chọn kiểu chữ:chọn kiểu chữ bình thường,chọn kiểu chữ nghiêng,kiểu chữ đậm,kiểu chữ vừa đậm vừa nghiêng.- Hộpdùng để chọn cỡ chữ.- Hộpdùng để chọn màu cho chữ.- Hộpdùng để chọn kiểu đường gạch chân (Nếu kiểu chữ đang chọn là).- Mụccho phép thiết lập một số hiệu ứng chữ đơn giản, người sử dụng có thể chọn chúng và xem thể hiện ở- Nếu bấm nút: Kiểu định dạng này sẽ được thiết lập là ngầm định cho các đoạn văn bản mới sau này.Định dạng ký tự bằng thanh công cụ () bao gồm: Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ cho phép người dùng định dạng nhanh hơn so với dùng menu lệnh.Phương pháp thực hiện: Để định dạng khối ký tự, cần thực hiện chọn khối, sau đó thao tác bằng cách chọn các biểu tượng trên thanh công cụ tương ứngDùng chọn phông chữ để định dạng.Dùng để chọn cỡ chữ.Dùng để chọn kiểu chữ, nghiêng(I),Dùng để đánh chỉ số trên.Dùng để đánh chỉ số dưới.1.1.3. Định dạng ký tự bằng bàn phím.Chọn khối ký tự cần định dạng, nhấn tổ hợp phím:: Để định dạng kiểu chữ đậm.: Để định dạng kiểu chữ nghiêng.: Để định dạng kiểu chữ gạch chân.: Chỉ số trên.Chỉ số dưới.1.1.4. Định dạng chế độ thu nhỏ mở rộng cỡ chữ (Character Spacing).Chọn thẻxuất hiện hộp thoạiĐể thực hiện chọn thẻ, với các lựa chọn sau:: Dùng để đặt tỷ lệ hiển thị, đơn vị tính là (%).: Dùng để đặt chế độ định dạng.: Chế độ định dạng bình thường.: Chế độ định dạng nén.: Chế độ định dạng mở rộng.: Thiết lập vị trí định dạng.: Chế độ định dạng bình thường (giữa dòng).: Chế độ định dạng dòng chữ lên trên.: Chế độ định dạng dòng chữ xuống dưới.- Thẻ: Cho phép thiết lập một số hiệu ứng trình diễn sôi động cho đoạn văn bản. Chọn kiểu trình diễn ở danh sáchvà xem trước kết quả thu được.- Hoặc dùng cách sau: Gõ một đoạn văn bản “Mẫu văn bản định dạng”Để chọn phông chữ cho đoạn văn bản trên thực hiện như sau:Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản;Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộptrên thanh công cụ chuẩn (. Một danh sách các kiểu phông chữ xuất hiệnNgười sử dụng có thể chọn một kiểu phù hợp.Ví dụ: Chọn kiểu phôngvà sử dụng phímđể gõ chữ in hoa“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”Để chọn cỡ chữ cho đoạn văn bản trên thực hiện như sau:Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản;Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộptrên thanh công cụ. Một danh sách các cỡ chữ xuất hiện cho phép chọn lựa hoặc cũng có thể gõ trực tiếp trong hộpnày:Ví dụ: Chọn cỡ chữ 16 (ban đầu cỡ chữ 12) đoạn văn trên sẽ trở thành.“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”Để chọn kiểu chữ (, chữ nghiêng,) cho đoạn văn bản trên người sử dụng làm như sau:Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản;Bước 2: Dùng chuột bấm lên nút kiểu chữ trên thanh công cụ: Kiểu chữ đậm (Phím nóngKiểu chữ nghiêng (Phím nóng“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG”: Kiểu chữ ghạch chân (Phím nóng+ Mặt khác có thể thiết lập văn bản bởi tổ hợp nhiều kiểu chữ: (vừa đậmvừa nghiêng hoặc vừa có gạch chân), ví dụ:. Để chọn màu sắc chữ cho đoạn văn bảnBước 1: Bôi đen đoạn văn bản;Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộptrên thanh công cụMột bảng màu xuất hiện cho phép lựa chọn.Người sử dụng có thể chọn loại màu phù hợp bằng cách nháy chuột lên ô màu cần chọn. Ngoài ra, người sử dụng có thể chọn những màu độc đáo hơn khi bấm nútThẻcho phép chọn màu có sẵn có thể chọn; hơn nữa thẻcho phép định nghĩa màu cho riêng mìnhNgười sử dụng có thể chọn màu ở bảng các điểm màu, đồng thời cũng có thể điều chỉnh được tỷ lệ các màu đơn trong từng gam màu (tỷ lệ màu đỏ,tỷ lệ màu xanh lá cây,tỷ lệ màu xanh da trời).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Có Biết Cách Gõ Tắt Trong Word 2003
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Header And Footer Trong Word 2003 2007 2010 2013 2022
 • Định Dạng Trang In, Header And Footer (Phần 7)
 • Bài 1: Bắt Đầu Với Microsoft Word 2007
 • Hướng Dẫn Học Word 2013
 • Cách Chèn Wordart Vào Văn Bản Trong Ms Word 2003

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chèn Và Hiệu Chỉnh Word Art Trong Word 2022, 2022, 2010, 2003, 20
 • Dịch Vụ Thiết Kế Website Thiên Minh Tại Tp Hcm
 • Các Chức Năng (Tính Năng Hay Module) Thường Có Trong Website Bán Hàng
 • 7 Tính Năng Ít Ai Biết Trên Windows Explorer Cho Windows 8.1
 • Tùy Chỉnh Windows Explorer Trong Windows 7
 • Trong chương trình soạn thảo văn bản MS Word, WordArt là một công cụ giúp tạo hiệu ứng đặc biệt làm cho văn bản trở thành hình ba chiều, có thể xoay, tạo bóng, kéo giãn,… và các hiệu ứng này có thể thay đổi được. WordArt thường được dùng để tạo tiêu đề lớn và trang trí cho văn bản.

  Sử dụng công cụ WordArt

   Khi muốn sử dụng công cụ WordArt bạn hãy truy cập vào trình đơn Insert và chọn Pictures, tại trình đơn tiếp theo bạn hãy chọn WordArt để thư viện mẫu WordArt (WordArt Gallery).

  Chèn WordArt vào nội dung văn bản

   Trong thư viện mẫu WordArt, bạn hãy nhấn nút trái chuột vào mẫu nào mình thích để chọn nó và sau đó nhấn Ok để đồng ý.

  1. Insert WordArt: Chèn một WordArt khác vào văn bản.
  2. Edit Text: Chỉnh sửa lại văn bản trong WordArt.
  3. WordArt Gallery: Thay đổi kiểu WordArt khác.
  4. Format WordArt: Thay đổi định dạng, màu sắc của WordArt.
  5. WordArt Shape: Thay đổi kiểu WordArt theo các hình dạng khác
  6. Text Wrapping: Trình bày văn bản xung quanh WordArt
  7. WordArt Same Letter Heights: Làm cho các ký tự trong WordArt cao bằng nhau.
  8. WordArt Vertical Text: thay đổi các ký tự của WordArt theo chiều dọc hoặc chiều ngang.
  9. WordArt Alignment: Định vị WordArt
  10. WordArt Character Spacing: Thay đổi khoảng cách giữa các ký tự trong WordArt
   Tiếp theo bạn hãy nhập các ký tự, văn bản muốn tạo WordArt và định dạng cho chúng bằng các công cụ có sẵn. Sau khi thực hiện xong nhấn Ok để đồng ý.
  • WordArt sau khi được chèn vào văn bản có thể được di chuyển đến vị trí khác bằng cách nhấn và giữ nút trái chuột vào hình ảnh và di chuyển đến vị trí khác. Bạn cũng có thể sử dụng các nút canh lề trái (Align Left), canh giữa (Center) và canh phải (Align Right) để định vị trí cho hình ảnh.
  • Khi muốn phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, bạn hãy chọn hình ảnh và nhấn và giữ nút trái chuột vào một trong các nút vuông nằm ở bốn góc của hình ảnh sau đó kéo vào trong để thu nhỏ hoặc kéo ra ngoài để phóng to hình ảnh.
   Theo mặc định thì WordArt sẽ có màu sắc giống như mẫu đã chọn trong thư viện lúc đầu, tuy nhiên bạn có thể thay đổi màu sắc bằng cách chọn WordArt và vào trình đơn Format và chọn Wordart. Cách thực hiện cũng giống như định dạng Auto Shapes.
   Ngoài ra, khi nhấn chuột chọn hình ảnh sẽ xuất hiện một thanh công cụ WordArt. Các nút lệnh trên thanh công cụ này cho phép bạn thực hiện một số thao tác cơ bản như sau:

  Nếu thanh công cụ WordArt này không xuất hiện thì bạn có thể cho nó hiển thị bằng cách vào trình đơn View và chọn Toolbars, tại trình đơn tiếp theo bạn hãy đánh dấu chọn WordArt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tạo Font Chữ Đẹp Bằng Wordart Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013
 • Cách Xuống Dòng Trong Excel, Ngắt Dòng Trên Ô Excel 2007, 2003, 2013,
 • Cách Ngắt Dòng Trong Excel (Excel Wrap Text)
 • Wrap Text Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Wrap Text Trong Excel 2022
 • Chức Năng Website Bán Hàng, Tin Tức, Công Ty Quan Trọng
 • Cách Đếm Ký Tự Trong Word 2003 2007 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đếm Số Ký Tự, Số Dòng, Số Trang Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007
 • Có Gì Mới Trong Word 2022 Dành Cho Windows
 • Tin Học Cho Người Việt
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Autocorrect Trong Word Từ A Đến Z Bằng Hình Ảnh
 • Page Break Và Section Break Trong Word
 • Cách đếm ký tự trong word 2003 2007 2010

  1. Cách đếm ký tự trong word 2003

  Bước 1:

  Bôi đen các chữ muốn đếm ký tự bằng cách

  • Nhấn chuột trái ở vị trí bắt đầu hoặc cuối cùng
  • Giữ chuột và kéo con trỏ chuột tới vị trí còn lại để xác định vùng chữ được chọn

  Ví dụ như trong hình này. Ad muốn đếm ký tự của dòng tiêu đề như vậy ad sẽ phải bôi đen toàn bộ dòng tiêu đề. “1. Cách đếm ký tự trong word 2003”

  Bước 2:

  Giải thích chi tiết bảng thống kê đếm ký tự trong word (word count)

  Words – Tổng số từ trong vùng chọn

  Characters (no spaces) – Tổng số ký tự trong vùng chọn không bao gồm ký tự trống

  Characters (with spaces) – Tổng số ký tự trong vùng chọn bao gồm ký tự trống

  Lines – Tổng số dòng văn bản trong vùng chọn

  2. Cách đếm ký tự trong word 2007 2010

  Cách đếm ký tự trong word 2007 giống với 2010, trong bài viết này ad sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trên word 2010.

  Bước 1:

  Giống với trong word 2003, bước đầu tiên luôn là chọn vùng văn bản muốn đếm ký tự

  Bước 2:

  Sau khi chọn Word count từ thanh công cụ ribbon. Bảng thống kê word count sẽ hiện ra với format giống với word 2003.

  Để xem số ký tự có trong vùng văn bản được chọn. Bạn nhìn ở 2 chỉ tiêu thống kê.

  • Characters (no space) nếu muốn biết tổng số ký tự không bao gồm dấu cách
  • Characters (with space) nếu muốn đếm ký tự gồm cả các dấu cách.

  3. Hiện thanh công cụ đếm ký tự trong word để xem nhanh số ký tự được thống kê

  Trong trường hợp bạn muốn thực hiện nhiều lần việc đếm ký tự trong word, thì bạn không nên thực hiện cách trên. Bạn sẽ tiết kiệm được cả đống thời gian nếu hiện thanh công cụ word count. Cách thực hiện như sau.

  Bước 1:

  Hiện cửa sổ word count (tùy theo phiên bản excel mà bạn hiện cửa sổ này theo hướng dẫn ở phần 1 và 2)

  Bước 2:

  Chọn Show toolbar

  Sau khi nhấn nút “show toolbar” thì cửa sổ này sẽ bị ẩn đi và thay vào đó là thanh công cụ Đếm ký tự sẽ hiện ra như hình sau:

  Bước 3:

  Bước 4:

  Mỗi khi bạn muốn đếm ký tự ở vùng văn bản nào bạn chỉ cần chọn vùng đó và nhấn vào chữ “Recount” trong thanh công cụ này.

  Word sẽ tự động tính toán và hiển thị số ký tự cho bạn.

  **** HẾT ****

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5 – Chèn Các Đối Tượng Vào Văn Bản
 • Tách Chữ Hoặc Số Trong Ô Bằng Chức Năng Text To Column
 • Tách Dữ Liệu Nhanh Chóng Với Text To Columns Trong Excel
 • √ Tách Dữ Liệu Nhanh Chóng Trong Excel Với Tính Năng Text To Columns
 • Bài 6. Chèn Các Đối Tượng Text
 • Giới Thiệu Về Thẻ Layout Và Hộp Thoại Page Setup Trong Microsoft Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Hiển Thị Thanh Thước Kẻ Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2022, 2022
 • Cách Tạo, Cập Nhật Mục Lục Trong Word 2010, 2013, 2007
 • Cách Tạo Mục Lục Trong Word Chuyên Nghiệp Với Multilevel List
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2022 (Phần 10): Bố Cục Trang
 • Cách Căn Lề Trong Word 2010 Đẹp Và Chuẩn, Chỉnh Lề Đẹp Văn Bản Word 20
 • Thao tác với trang văn bản như chỉnh lề trang, định hướng trang, kích cỡ trang,… để khi in không làm mất nội dung hay dư thừa giấy In quá nhiều (phí giấy).

  Xem bài bắt đầu với Microsoft Word và bài thao tác với văn bản để tiện theo dõi phần này.

  Bài này chủ yếu giới thiệu về cách truy cập đến thẻ Layout và hộp thoại Page setup, nơi chứa các lệnh thao tác với trang văn bản.

  Thẻ Layout nằm trên thanh Ribbon là nơi chứa các lệnh cơ bản để thao tác với trang văn bản như chỉnh lề trang, định hướng trang, kích thước trang, cột và ngắt trang.

  Chọn Layout trên thanh Ribbon để mở thẻ Layout. Gồm có các nhóm sau:

   Page setup: nơi chứa các thao tác với trang văn bản như chỉnh lề trang, định hướng, kích thước, cột,…

  – Margins: Chỉnh độ thụt lề trang.

  – Orientation: định hướng trang.

  – Size: kích thước trang.

  – Columns: các thiết lập về cột.

  • Arrange: Phần này sẽ giới thiệu tại phần chèn đối tường vào văn bản.

  Thẻ layout trên thanh Ribbon chưa thể tùy chỉnh độ thụt lề trang như ý muốn mà chỉ có thể chọn những lựa chọn từ danh sách vì vậy hộp thoại Page setup chứa các lệnh định dạng trang đầy đủ hơn.

  Mở hộp thoại Page setup:

   Nhấn đúp chuột vào nửa trên của thanh thước.

  Hộp thoại Page setup được mở:

  • Có 3 thẻ là Margins, Layout và Paper.
  • Ở thẻ Margins ta có các nhóm:
   Sau khi chọn thay đổi các thiết lập trong hộp thoại Page setup, chọn OK để lưu, chọn Cancel để hủy.

  • Đây là bài mở đầu nên chỉ giớ thiệu tổng quát về thao tác trang văn bản. Các bài sau sẽ đi chi tiết về nhưng gì cần làm với trang văn bản để văn bản của bạn được trình bày một cách hợp lý nhất.

  Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Căn Lề Văn Bản Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 2003, Căn
 • Font, Cỡ Chữ, Thay Đổi Chữ Hoa, Chữ Thường Trong Microsoft Word
 • Sử Dụng Navigation Pane Trong Word, Công Cụ Tìm Kiếm Dữ Liệu
 • Bật/tắt Chức Năng Ghi Đè Phím Insert Trong Word
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Microsoft Word (Áp Dụng Cho 1 Hay Nhiều Trang Bất Kỳ)
 • Tạo Font Chữ Đẹp Bằng Wordart Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chèn Wordart Vào Văn Bản Trong Ms Word 2003
 • Cách Chèn Và Hiệu Chỉnh Word Art Trong Word 2022, 2022, 2010, 2003, 20
 • Dịch Vụ Thiết Kế Website Thiên Minh Tại Tp Hcm
 • Các Chức Năng (Tính Năng Hay Module) Thường Có Trong Website Bán Hàng
 • 7 Tính Năng Ít Ai Biết Trên Windows Explorer Cho Windows 8.1
 • Bạn biết trong Word có hỗ trợ một công cụ để tạo chữ nghệ thuật nhưng bạn không biết sử dụng như thế nào. Hãy tham khảo các thao tác bên dưới, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo font chữ đẹp bằng wordart trong Microsoft Office Word.

  Công cụ WordArt tạo font chữ đẹp giúp:

  – Minh họa nội dung bài viết đẹp mắt hơn

  – Sử dụng để tạo tiêu đề, đầu mục bài viết nổi bật.

  Hướng dẫn cách tạo font chữ đẹp bằng WordArt

  Cách tạo font chữ đẹp bằng wordart trong word

  1. Đối với Word 2010 – 2022

  Bước 1: Trên thanh công cụ, bạn chọn Insert, sau đó nhấn vào WordArt để lựa chọn mẫu chữ mà mình thích.

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại. Nhập văn bản muốn tạo WordArt và chỉnh sửa bằng công cụ có sẵn.

  Ví dụ: Bạn muốn tạo tiêu đề “Taimienphi.vn” .Bạn nhập văn bản vào hộp thoại và nhận được kết quả như hình bên dưới.

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại WordArt Gallery, (1) Chọn mẫu chữ bạn thích và (2) Nhấn OK.

  Bước 3: Xuất hiện hộp Edit WordArt Text, nhập văn bản muốn tạo wordart và chỉnh sửa bằng công cụ có sẵn (Font chữ, Size, kiểu chữ đậm, nghiêng, ..), sau đó nhấn OK.

  Kết quả sau khi thực hiện như hình bên dưới

  Bước 2: Xuất hiện hộp Edit WordArt Text, nhập văn bản muốn tạo wordart và chỉnh sửa bằng công cụ có sẵn (Font chữ, Size, kiểu chữ đậm, nghiêng, ..), sau đó nhấn OK.

  Kết quả sau khi thực hiện:

  Bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách tạo Font chữ đẹp bằng WordArt, giúp cho trang văn bản của bạn thêm sinh động và đẹp mắt hơn trong mắt người xem. Bạn có thể sử dụng công cụ WordArt dễ dãng ở tất cả các phiên bản Microsoft Word hiện hành trên máy tính.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/tao-chu-dep-bang-wordart-trong-word-1183n.aspx

  Để có cách luyện viết chữ đẹp hiện nay có rất nhiều trung tâm, cá nhân mở lớp hướng dẫn cách luyện viết chữ đẹp cho các em học sinh, tuy nhiên, nếu chăm chỉ luyện tập, chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra cách luyện viết chữ đẹp cho riêng mình, từ cách cầm bút đến tư thế viết chữ …. Cách tốt nhất vẫn là tới các trung tâm, cá nhân để có sự hỗ trợ nhanh nhất, tiết kiệm thời gian.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xuống Dòng Trong Excel, Ngắt Dòng Trên Ô Excel 2007, 2003, 2013,
 • Cách Ngắt Dòng Trong Excel (Excel Wrap Text)
 • Wrap Text Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Wrap Text Trong Excel 2022
 • Chức Năng Website Bán Hàng, Tin Tức, Công Ty Quan Trọng
 • Website Công Ty Nên Có Chức Năng Gì?
 • Sử Dụng Style Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003

  --- Bài mới hơn ---

 • Styles Là Gì? Cách Sử Dụng Style Trong Microsoft Word Hiệu Quả
 • Định Dạng Văn Bản Thần Tốc Trong Microsoft Word Với Chức Năng “styles”
 • Style Là Gì? Cách Sử Dụng Style Trong Word
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2022 (Phần 18): Cách Thêm Hình Dạng Shape
 • Bài 24: Làm Việc Với Shapes
 • Sử dụng Style trong Word, một trong những tính năng cơ bản giúp người dùng Word có thể thay đổi cỡ chữ, kích thước chữ nhanh chóng và ngoài ra việc sử dụng Style trong Word còn làm thay đổi vị trí của chữ nhanh chóng.

  Để thay đổi nhanh một kiểu chữ nhanh thì sử dụng Style trong Word là điều không thể thiếu. Tính năng này được Microsoft hỗ trợ chăm chút rất tốt nhưng không phải ai cũng biết cách để sử dụng và phát huy toàn phần nó. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng Style trong Word hiệu quả ?

  Để sử dụng Style trong Word hiệu quả thì tất nhiên chúng ta cần phải biết rõ công dụng của các style trong Word này là gì, mục đích sử dụng nó là gì trước. Chúng ta cso thể sử dụng Style để định dạng Heading trong Word nhanh, tạo các Body độc và lạ theo một form nào đó nhanh chóng. Nếu như bạn mệt mỏi trong việc định dạng Heading trong Word hay nhiều đoạn văn bản cần có nhiều style khác nhau thì bài viết sử dụng Style trong Word 2022, 2013, 2010, 2007 này sẽ giúp ích được cho bạn rất nhiều.

  Hướng dẫn sử dụng Style trong Word 2022, 2013, 2010, 2007

  Bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng Style trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, tính năng này ở 4 phiên bản này hoàn toàn giống nhau nên bạn có thể áp dụng cách sử dụng Style trong Word 2022 được biết trong bài hướng dẫn này và áp dụng cho các phiên bản trước đó.

  Bước 1: Để có thể sử dụng Style trong Word đầu tiên bạn phải tìm hiểu về nó, nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem đầy đủ danh sách các Style.

  Bước 2: Ở đây bạn có thể thấy với mỗi style có sẵn đều dành cho 1 vị trí nhất định như Heading (đầu bài ), Normal (bình thường), Strong (im đậm) hoặc No Space (không khoảng cách) và tùy vào mục đích sẽ sử dụng Style trong Word riêng.

  Thực chất dạng dọc này cũng chỉ là một cách hiển thị khác của phần Style ở dạng ngang mà bước 2 bạn mở ra mà thôi.

  Bước 5: Tại đây có các thông số mà bạn cần phải chú ý để sử dụng Style trong Word riêng cho mình.

  Name: Đặt tên cho style trong Word.

  Style based on: Lựa chọn vị trí trong văn bản cho style đó.

  Style for following paragraph: Tương tự như trên nhưng áp dụng cho toàn đoạn văn bản.

  Formatting: Phần chỉnh sửa font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trong style.

  Add to the Styles gallery: Thêm vào style vào danh sách hiển thị.

  Automacically update: Tự động update nếu có chỉnh sửa.

  Only in this document: Chỉ áp dụng cho văn bản này.

  New documents based on this tempalte: Áp dụng cho toàn bộ các văn bản sau này.

  Bước 6: Và để sử dụng Style trong Word thay đổi chữ bạn chỉ cần chọn chữ rồi nhấn vào đó là được.

  Bước 3: Đặt tên cho style đó, việc này là tùy thuộc vào bạn.

  Name: Đặt tên cho style trong Word.

  Style based on: Lựa chọn vị trí trong văn bản cho style đó.

  Style for following paragraph: Tương tự như trên nhưng áp dụng cho toàn đoạn văn bản.

  Formatting: Phần chỉnh sửa font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trong style.

  Add to the Styles gallery: Thêm vào style vào danh sách hiển thị.

  Automacically update: Tự động update nếu có chỉnh sửa.

  Only in this document: Chỉ áp dụng cho văn bản này.

  New documents based on this tempalte: Áp dụng cho toàn bộ các văn bản sau này.

  Một lưu ý nữa chính là phần Format để kết hợp thêm khi sử dụng Style trong Word, phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho bạn trong các bài viết sắp tới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tạo Style Trong Word Và Cách Sử Dụng Style Trong Word
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Word 2010 Chưa Đầy 5 Phút
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Chữ Cái Trong Word
 • Phục Hồi File Word Chưa Save, Lấy Lại File Word, Excel, Powerpoint Chưa Kịp Lưu
 • Đổi Thời Gian Lưu Tự Động Trên Word, Auto Save Word 2022, 2013, 2010,
 • Giáo Trình Word 2003 Tóm Tắt

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuỳ Chọn “options…” Trong Word 2003
 • Vẽ Sơ Đồ Trong Word
 • Cách Trộn Thư Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003, Trộn Văn Bản Wo
 • Trộn Tài Liệu Trong Microsoft Word 2010
 • Cách So Sánh 2 Văn Bản Trong Cùng 1 File Word (4)
 • BÀI 1:

  KHỞI ĐỘNG MÁY-

  TÌM HIỂU MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA MÀN HÌNH SOẠN THẢO WORD

  I . KHỞI ĐỘNG MÁY

  1. Cắm phích điện

  2. Ấn nút Power (trên máy nút này thường được chế tạo lớn hơn)

  Chỉ đến prrograms

  Cách 2: Có thể khởi động từ biểu tượng Word ( ) trên màn hình desktop

  III.TÌM HIỂU VỀ MÀN HÌNH SOẠN THẢO WORD

  Màn hình Word

  Thanh tiêu đề Thanh thực đơn Thanh công cụ Standard

  Thanh tiêu đề là nơi chưa tên cửa sổ và tên file đang soạn thảo ban đầu ban chưa đặt tên thì hiện chữ “Document”

  Nếu đã đặt tên thì hiện tên đã đặt Vd:

  Thanh thực đơn

  Thanh thực đơn là nơi chứa các lệnh mà sau này ta sẽ thao tác trên màn hình soạn thảo

  Thanh công cụ

  Thanh standard: là nơi chứa các nút lệnh thay thế cho các lệnh trên thanh thực đơn giúp người sử dụng chọn lệnh nhanh chóng hơn.

  Thanh Formanuing: là nơi chứa các nút lệnh định dạng văn bản.

  Cây thước: là nơi giúp người sử dụng biết lề trái lề phải và các vị trí dùng của phímTab.

  Thanh cuộn ngang:

  dùng để xem các phần bị khuất của văn bản theo chiều ngang:

  Thanh cuộn dọc: để xem phần bị khuất của văn bản theo chiều dọc

  Thanh vẽ chưa công cụ tạo hình vẽ . sơ đồ..

  Thanh trạng thái: là nới chứa công cụ trạng thái của văn bản

  Page : trang

  sec 1: Chỉ rằng người làm việc đang sử dụng với phân đoạn 1 của tài liệu.

  At 1: chỉ con trỏ đang ở vị trí thứ 1 của trang văn bản.

  Ln 1 : con trỏ đang ở vị trí thứ nhất của trang văn bản.

  Col 1: Con trỏ đang ở cột 1 của dòng hiện hành trên văn bản.

  OVR: Nếu sáng lên là đang ở chế độ ghi đè. Nếu tắt là đang ở chế độ ghi chèn

  (bật /tắt bằng phím Insert)

  BÀI 2 :

  CÁC THAO TÁC CĂN BẢN SOẠN THẢO WORD

  I. CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN:

  1. Word (từ) là các kí tự liền nhau ngăn cách nhau bởi một khoảng trắng.

  2. Sentence (câu) bao gồm 2 hay nhiều kí tự và được kết thúc bởi dấu chấm câu.

  3. Paragraph (đoạn) Bao gồm nhiếu câu và được kết thúc bằng nhấn Enter

  4. Page (trang) Bao gồm nhiều đoạn văn bản. một trang mới được phát sinh khi hết trang. Nếu chưa hết trang mà muốn xuống trang mới ta dùng lệnh: Insert – Break – Page -Ok (Ctrl+Enter)

  II. DỊCH CHUYỂN CON TRỎ TRONG MÀN HÌNH SOẠN THẢO.

  Phím

  Ý nghĩa

  Phím

  Ý nghĩa

  Qua phải 1 kí tự

  Tab

  Vào 1 khoảng 0,5″

  Qua trái 1 kí tự

  End

  Đến cuối dòng

  Enter

  Xuống dòng

  Xuống 1 dòng

  Pg Up

  Lên trên màn hình

  Ctrl +(

  Qua phải 1 từ

  Pg Dn

  Xuống 1 màn hình

  Ctrl + (

  Qua trái 1 từ

  Ctrl+End

  Đến cuối tài liệu

  Ctrl+

  Lên trên 1 đoạn

  Ctrl + home

  Về đầu tài liệu

  Ctrl +

  Xuống dưới 1 đoạn

  Alt +

  Về đối tượng trước

  Home

  Về đầu dòng

  Shift + Enter

  Xuống dòng không kết thúc đoạn

  BÀI 3:

  THIẾT KẾ TRANG VĂN BẢN

  Trước khi sọan thảo văn bản nên thiết kế trước trang văn bản theo ý muốn. có thể thiết kế sau khi soạn thảo đôi khi gặp trở ngại phải điều chỉnh nhiều.

  Cách thiết kế trang văn bản:

  Bấm nút File trên thanh thực đơn chọn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xóa Gạch Chân Trong Word, Bỏ Dấu Gạch Đỏ Và Xanh Dưới Chữ Trong W
 • Hướng Dẫn Các Thao Tác Cơ Bản Trên Word 2010
 • Bài 17. Một Số Chức Năng Khác
 • Hướng Dẫn Tự Học Word 2007
 • Cách Gộp Nhiều File Word Thành 1 File Duy Nhất
 • Cách Xoay Ngang Chữ Trong Word 2010, 2003, 2007, 2022, 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Mối Quan Hệ Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng Của Xã Hội
 • Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì? Kiến Trúc Thượng Tầng Là Gì? Trong Xã Hội Có Giai Cấp, Yếu Tố Nào Là Yếu Tố Giữ Vai Trò Trọng Yếu Của Kiến Trúc Thượng Tầng?
 • Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng Của Xã Hội Cau 26 Doc
 • Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng: Mối Quan Hệ Biện Chứng. Liên Hệ.
 • Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng Có Mối Quan Hệ Nào? Ý Nghĩa Phương Pháp Luận Rút Ra Từ Việc Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Đó. Cho Ví Dụ Minh Hoạ
 • Các thủ thuật Word luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của giới văn phòng khi mà nó giúp chúng ta có thể thao tác cũng như soạn thảo văn bản một cách nhanh hơn cũng như tạo sự chuyên nghiệp trong kỹ năng xử lý tin học văn phòng.

  Cách xoay ngang chữ trong Word 2010, 2022, 2007, 2003, 2013

  Trong quá trình soạn thảo văn bản, để tạo tính chuyên nghiệp và đẹp mắt hơn người dùng thường phải áp dụng thêm một vài thủ thuật nhỏ được tích hợp sẵn trên Word. Tuy nhiên không phải ai cũng biết tới các tính năng này, trong đó phải kể đến tính năng xoay ngang chữ trong Word, tính năng đôi khi giúp chúng ta trình bày văn bản một cách tính tế và gọn gàng hơn. Nếu bạn là người mới và chưa biết tới kỹ năng này, mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây chi với bài thao tác đơn giản là đã có thể thực hiện được.

  Cách xoay ngang chữ trong Word 2022, 2013, 2007, 2003, 2010 Cách 1: Xoay ngang chữ trong Word sử dụng Shape hoặc Text Box

  Bước 1: Khởi động chương trình Word lên, các bạn chèn một Shape hoặc Text Box rồi nhập chữ cần xoay ngang thông qua tab Insert.

  Bước 2: Trên hộp Shape hoặc Text Box, các bạn di chuyển con trỏ chuột đến vị trí biểu tượng mũi tên xoay tròn bên trên. Khi con trỏ chuột chuyển sang biểu tượng mũi tên quay tròn, các bạn nhấn giữ chuột trái vào con trỏ chuột và xoay Shape hoặc Text Box đó theo chiều mà bạn muốn.

  Hoặc để đơn giản hơn, các bạn có thể chọn tab Format sau đó tìm tới Text Direction và xoay chữ theo chiều khác bằng cách chọn tùy chọn phù hợp với yêu cầu của bạn.

  Bước 2: Nhấn và giữ vào biểu tượng xoay ở phía trên khung chữ WordArt để xoay chữ theo chiều mà bạn muốn.

  Bước 1: Bôi đen các ô cần xoay chữ.

  Lúc này chữ trong các ô mà bạn chọn sẽ được xoay theo chiều dọc, nếu muốn xoay theo chiều khác các bạn nhấn tiếp vào Text Direction. Mỗi lần nhấn chọn Text Direction chữ sẽ được xoay theo một hướng khác nhau.

  Hoặc các bạn có thể thao tác nhanh bằng cách nhấn chuột phải và chọn Text Direction để mở hộp thoại Text Direction.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Chèn Watermark Trong Word, Đóng Dấu Bản Quyền
 • Cách Tạo Watermark Cho Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Cách Tự Tạo Phím Tắt Cho Lệnh Trong Word 2007
 • Cách Tắt Autotext Trong Word, Xóa Từ Viết Tắt Trong Word 2022, 2013, 2
 • Tạo Phím Tắt Cho Đoạn Văn Bản Trong Word
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100