Top 18 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Trong Công Ty / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Trong Công Ty / 2023

1. Lập kế hoạch tuyển dụng

Đây được xem là chức năng chính của bộ phận nhân sự trong công ty. Phòng nhân sự là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và chiến lược tuyển dụng nhằm thu hút nhân tài về làm việc cho công ty. Việc lên kế hoạch tuyển dụng sẽ bao gồm các việc sau

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để nắm bắt tình hình nhân sự, từ đó lập nên kế hoạch nguồn nhân lực: theo dõi thông tin nhân sự của toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí trong ty, hoạch định kế hoạch tuyển dụng

Tham vấn, giám sát và đánh giá trong suốt quá trình tuyển dụng

Hoạch định những chính sách, chiến lược, chế độ phù hợp nhằm thu hút nhân tài về làm việc cho công ty

Kết hợp cùng các phòng ban tham gia vào quá trình tuyển dụng nhằm bổ sung các vị trí còn thiếu bằng những ứng viên phù hợp nhất

Bên cạnh chế độ lương thưởng hay phúc lợi thì lộ trình thăng tiến hay yếu tố phát triển con người cũng luôn là mối quan tâm lớn đối với mỗi ứng viên trẻ.

Việc tổ chức đào tạo cũng là một chức năng của phòng nhân sự trong công ty, nâng cao khả năng cho nhân viên và lộ trình thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực là điều cần thiết mà bộ phận nhân sự cần phải xây dựng, thực hiện tốt.

Bộ phận nhân sự cần phải:

Đảm nhiệm công việc tổ chức và hướng dẫn hội nhập cho các thành viên mới của công ty. Đối với nhân viên mới thường sẽ có các khóa đào tạo ngắn hạn giúp cho nhân viên hiểu được công việc trong công ty cũng như nâng cao khả năng để đáp ứng được với công việc

3. Duy trì và quản lý nguồn nhân lực – Chức năng của phòng nhân sự trong công ty

Người làm Hành chính – Nhân sự đóng vai trò chủ yếu trong quá trình duy trì và quản lý nhân sự. Họ là người thực hiện việc chấm công, khen thưởng, phạt, đánh giá kết quả của nhân viên. Để quản lý nguồn nhân lực hiệu quả thì các quy trình tuyển dụng, đánh giá, thưởng phạt đều phải diễn ra một cách minh bạch, công bằng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhân viên. Hơn thế nữa, quy trình làm việc cùng phải chặt chẽ và quy củ để việc quản lý được trở nên dễ dàng hơn

Hiệu suất làm việc của nhân viên cũng phụ thuộc rất nhiều vào bầu không khí làm việc, môi trường làm việc. Bên cạnh những chế độ, chính sách về phúc lợi thì những hoạt động nhỏ nơi công sở hay đơn giản làm môi trường làm việc sạch sẽ thoải mái, thân thiện cũng giúp gia tăng sự hài lòng của nhân viên. Từ đó, công việc cũng sẽ được hoàn thành hiệu quả hơn

4. Quy trình làm việc phòng nhân sự

Thực hiện các hoạt động sắp xếp, quản lý hoạt động làm việc của các nhân viên trong công ty

Thực hiện lên kế hoạch tuyển dụng và xây dựng chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân sự cho doanh nghiệp

Thực hiện giám sát, biên soạn và lưu trữ giấy tờ cho công ty

Tìm hiểu các vấn đề xoay quanh nhân viên trong công ty như tiến độ làm việc, hiệu quả công việc, nắm bắt nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm cải thiện kết quả và đảm bảo được tiến độ chung của công ty

Như vậy, chức năng của phòng nhân sự trong công ty là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Người làm nhân sự cũng vì thế cần phải thường xuyên được đào tạo hoặc tự học hỏi nhằm nâng cao khả năng nghiệp vụ, phù hợp với xu hướng chung của thị trường và của các doanh nghiệp khác đồng thời cũng đầy đủ năng lực để xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng, vững mạnh

5 Chức Năng Của Phòng Nhân Sự / 2023

Tuyển dụng nhân sự

Chức năng đầu tiên của phòng nhân sự chính là tuyển dụng. Theo đó, bộ phận tuyển dụng trong phòng nhân sự phải phối hợp với các phòng ban khác để tìm hiểu nhu cầu nhân sự và tiến hành tuyển dụng khi cần.

Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu nhân sự trong công ty.

Đăng tải thông tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông để thu hút ứng viên ứng tuyển.

Chủ động tìm kiếm ứng viên tiềm năng thông qua các ngày hội tuyển dụng, trường đại học, cao đẳng, đào tạo nghề,…

Sàng lọc CV, thực hiện sơ tuyển, sắp xếp lịch phỏng vấn ứng viên.

Các chức năng, nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

Đào tạo và phát triển nhân lực

Ngoài việc đảm bảo số lượng nhân sự trong công ty, phòng nhân sự cũng phải đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình, kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực.

Lập kế hoạch, triển khai đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên, đáp ứng yêu cầu công việc.

Giám sát, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo.

Đề xuất, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hướng dẫn nội quy, đào tạo nghiệp vụ, phổ biến văn hóa doanh nghiệp cho nhân sự mới.

Các chức năng, nhiệm vụ cụ thể gồm:

Quản lý hợp đồng, thủ tục, hồ sơ

Quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên, định biên nhân sự.

Hướng dẫn nhân viên mới nắm rõ về hợp đồng lao động, làm rõ về mức lương, thưởng, chính sách phúc lợi tại công ty.

Theo dõi, thực hiện các chế độ nghỉ việc, hết hạn hợp đồng theo quy định.

Thực hiện chuyển phát, giao nhận văn thư, hợp đồng, hóa đơn cho công ty và các phòng ban.

Quản lý, lưu trữ các giấy tờ, thủ tục như hợp đồng lao động, bằng khen, thư từ, thủ tục nhận việc, nghỉ việc, hay chấm dứt hợp đồng…

Lập báo cáo định kỳ theo chỉ thị cấp trên.

Các chức năng, nhiệm vụ cụ thể gồm:

Quản lý hệ thống lương thưởng, phúc lợi

Bộ phận tiền lương thuộc phòng nhân sự có chức năng quản lý hệ thống lương thưởng, phúc lợi của nhân viên trong công ty, đảm bảo tính công bằng về quyền lợi của các nhân viên trong công ty, phù hợp với các quy định của Nhà nước.

Thực hiện chấm công, quản lý nghỉ phép, đi trễ, nghỉ việc,…của nhân viên.

Xây dựng bảng lương theo vị trí công việc và năng lực của nhân viên.

Xây dựng chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, chế độ bảo hiểm, kỷ luật, khen thưởng,…cho nhân viên công ty.

Triển khai các quyết định về lương thưởng cho nhân viên công ty.

Phụ trách bảo hiểm

Tùy thuộc vào quy mô và cơ cấu tổ chức của từng doanh nghiệp mà phòng nhân sự có thể có bộ phận bảo hiểm riêng hoặc thuộc trách nhiệm của bộ phận tiền lương.

Phụ trách đăng ký và trích nộp tiền các loại bảo hiểm cho nhân viên: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…

Tiến hành r làm thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên theo quy định.

Về cơ bản, những nhiệm vụ của bộ phận bảo hiểm bao gồm:

Có thể thấy rằng, chức năng của phòng nhân sự là rất quan trọng. Nắm rõ những chức năng, nhiệm vụ sẽ giúp những người làm công tác nhân sự hoàn thành công việc hiệu quả hơn.

Quyền Hạn Của Giám Đốc Nhân Sự Trong Công Ty / 2023

1. Khái quát về giám đốc nhân sự

Mục tiêu chung của các hoạt động nói trên là đáp ứng được các yêu cầu phù hợp của công ty và có khả năng phục vụ tốt nhất hoạt động kinh doanh của công ty.

Một người khi muốn đảm nhiệm vị trí giám đốc nhân sự trong công ty thì phải đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau đây:

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực quản trị các nguồn nhân sự tương đương với các vị trí của giám đốc nhân sự, trưởng phòng đào tạo, trưởng phòng tuyển dụng hay trưởng phòng chính sách tại doanh nghiệp nhất định. – Có kinh nghiệm để tiến hành triển khai các kế hoạch, các chiến lược về nhân sự ngắn hạn hoặc dài hạn như chiến lược nhân sự, kế hoạch đào tạo… – Có khả năng thuyết trình và phản biện tốt. – Có kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ tốt. – Thấu hiểu văn hóa và mục tiêu của doanh nghiệp để định hướng đào tạo nhân viên phục vụ hoạt động của doanh nghiệp đó. – Nắm bắt xu thế kinh doanh để tuyển dụng các nhân sự mới phù hợp với những hoạt động kinh doanh phù hợp.

2. Quyền hạn của giám đốc nhân sự

Nhân sự là nguồn lực chính trực tiếp tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên vị trí giám đốc nhân sự có vai trò quan trọng đối với hoạt động của công ty, mục đích là định hướng nguồn nhân lực để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Vị trí là giám đốc nhân sự trong một doanh nghiệp có các quyền hạn sau:

– Lập kế hoạch, chiến lược nhân sự trong tổng thể công ty, trình bày kế hoạch đó với ban quản trị, chủ sở hữu của công ty. – Đánh giá năng lực của nhân sự, tỷ lệ phục vụ của nhân sự đối với hoạt động của công ty. – Có quyền tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tìm kiếm nguồn nhân sự phù hợp với nhu cầu của công ty. – Đề xuất việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự, thành lập phòng ban với ban quản trị, chủ sở hữu công ty để phù hợp với xu thế kinh doanh. – Các quyền hạn khác theo quy định trong Điều lệ và theo quy định của pháp luật.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Nhân Sự / 2023

Nhân sự là một trong những nguồn lực chính của doanh nghiệp. Vậy, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp được nhìn nhận như thế nào? Hiểu về cơ bản, phòng hành chính nhân sự sẽ đảm nhận 11 nhiệm vụ, cụ thể là:

1. Họach định nguồn nhân lực

Chiến lược,chính sách * Theo dõi và đánh giá tình hình nguồn nhân lực. * Thống kê nhu cầu nhân sự. * Dự báo nhu cầu nhân sự tương lai trong công ty (3 tháng/lần) trên cơ sở những qui trình sản xuất đã được lập kế hoạch, những thay đổi và những nhân tố khác. * Xây dựng các chương trình và kế hoạch nguồn nhân lực cho công ty.Tư vấn, tham mưu cho Chi nhánh/các phòng ban/phân xưởng Đề xuất thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lựcKiểm soát

* Các chiến lược, chính sách, kế hoạch đã đề ra. * Tình hình biến động nhân sự tại công ty.

2. Tuyển dụng:

Chiến lược, chính sách,tác nghiệp * Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm. * Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực (kinh phí, phòng ốc, các bài kiểm tra, trắc nghiệm ứng viên…) cho việc tuyển dụng nhân viên mới. * Xác định nguồn tuyển dụng. * Tiếp nhận sàng lọc và xử lý hồ sơ ứng viên. * Lập danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn và thông báo cho họ biết. * Tiến hành phỏng vấn ứng viên. * Lập chương trình hội nhập và- công ty cho nhân viên mới. * Tổng kết công tác tuyển dụng. * Theo dõi và đánh giá biến động nhân sự trong Công ty. * Cho nhân viên mới ký kết hợp đồng lao động. * Đăng ký lao động Theo các quy định của luật pháp và các cơ quan chức năng.

3. Đào tạo

Chiến lược, chính sách * Đào tạo nội quy, quy chế cho nhân viên mới. * Hướng dẫn cách thức làm việc, nghiệp vụ cho nhân viên mới về công tác trong phòng Nhân sự.Thực hiện, phối hợp với các Ban, Khối/ Khu vực và các đơn vị thành viên * Xác định nhu cầu và nội dung chương trình Đào tạo. * Xây dựng kế họach Đào tạo (1 lần/quý). * Chuẩn bị nguồn lực (tài chánh, phòng ốc,…) để Đào tạo nhân viên (đối với những chương trình đơn vị tự tổ chức Đào tạo). * Tổ chức cho nhân viên đi Đào tạo.Tư vấn, tham mưu cho CBQL các đơn vị thành viên Tham mưu cho Giám Đốc về các chương trình, dự án Đào tạo trong công ty.Kiểm soát * Kiểm soát quy trình, các chương trình Đào tạo trong công ty. * Đánh giá hiệu quả Đào tạo.

4. Đánh giá thành tích CBNV

Tư vấn, tham mưu cho CBQL các đơn vị thành viên * Tham mưu cho Giám Đốc về quy trình đánh giá thành tích nhân viên. * Hướng dẫn các phòng ban cách thức triển khai thực hiện quy trình đánh giá CBNV ở từng bộ phận.Kiểm sát * Kiểm soát biểu mẫu, việc thực hiện đánh giá CBNV trong công ty. * Kiểm soát các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên ở từng phòng ban.

5. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH

6. Xử lý quan hệ lao động

Chiến lược,chính sách * Giải quyết tranh chấp lao động. * Giám sát và lập biên bản những nhân viên vi phạm nội quy, quy chế công ty. * Giải quyết các trường hợp nhân viên xin nghỉ việc. * Thiết lập các chính sách về quan hệ lao động trong toàn hệ thống. * Xây dựng quy chế làm việc trong công ty, mối quan hệ giữa các phòng ban để các hoạt động trong công ty được liên tục, ổn định.Thực hiện, phối hợp với các phòng ban phân xưởng/chi nhánh * Thi hành kỷ luật (bồi thường, tạm đình chỉ công tác, buộc thôi việc…) những nhân viên vi phạm kỷ luật. * Giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của nhân viên. * Tuyên truyền cho nhân viên về những quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động Theo quy định pháp luật hiện hành và của công ty.Tư vấn, tham mưu Tham mưu cho Giám đốc trong công tác đề bạt, thuyên chuyển CBNV trong công ty.Kiểm soát Giám sát việc thi hành kỷ luật nhân viên, giải quyết chế độ cho nhân viên xin nghỉ việc và việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế trong công ty.

7. Hành chánh

8. Văn thư lưu trữ

9. Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động

Chiến lược,chính sách * Phối hợp với các trưởng bộ phận lập kế hoạch kiểm tra để phát hiện các yếu tố nguy hiểm (vượt quá giới hạn cho phép) cho môi trường lao động. * Nghiên cứu việc tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lý. * Nghiên cứu các biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động, hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong quá trình lao động. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp đó. * Tổ chức tuyển nhân viên mới. * Quản lý, Theo dõi tình trạng sức khỏe CBNV và khám sức khẻ- định kỳ nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp ở người lao động. * Tổ chức giám định khả năng lao động khi nhân viên bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác.

Thực hiện, phối hợp với các phòng ban phân xưởng/chi nhánh * Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động. * Phát hiện những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường lao động, chú ý đến những yếu tố chủ yếu. * Đánh giá sự gây hại, an toàn và rủi ro. * Triển khai các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh, chế độ BHLĐ. * Phối hợp với phòng phòng ban/phân xưởng triển khai diễn tập PCCC trong đơn vị.Tư vấn, tham mưu : Tham mưu cho Giám đốc và trực tiếp xây dựng và điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính sách về việc đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động.Kiểm soát Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động.

10. Tham mưu

Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực và trong các lĩnh vực sau: tuyển dụng , Đào tạo, đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỷ luật và quan hệ lao động.

11. Quản lý bộ phận

* Quản lý chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung mọi mặt hoạt động của phòng hành chánh nhân sự. * Quản lý chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn công tác đối với các phòng ban/chi nhánh. * Xây dựng các quy trình, các biểu mẫu thống nhất dùng trong công tác quản lý nhân sự. * Phân công công việc cho nhân viên trong phòng. * Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiến độ công việc của nhân viên trong phòng. * Chấm công cho nhân viên trong phòng. * Hội ý với nhân viên trong phòng để giải quyết các công việc đột xuất. * Tổ chức xây dựng và Hoàn thiện các chế độ chính sách , nội quy quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn từng hệ thống: quy định làm việc an toàn lao động và vệ sinh lao động, các chế độ chính sách đãi ngộ của Công ty, các quy định khen thưởng, kỷ luật… đảm bảo phù hợp môi trường VHDN và luật pháp VN. * Lập kế hoạch và dự trù ngân sách cho các hoạt động phát triển nguồn nhân lực.

Như vậy, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp là rất quan trọng. Chính vì thế mà người làm hành chính nhân sự nên cần được đào tạo thường xuyên để thay đối phương pháp quản trị nhân sự sao cho phù hợp với xu hướng chung của các doanh nghiệp khác, giữ chân nhân tài ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: Blog Nhân sự