Top 20 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Của Kế Toán Tài Chính / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tài Chính Kế Toán / 2023

1. Chức năng - Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành. – Quản lý các quỹ tiền mặt, gửi ngân hàng kho bạc. – Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn. – Kiểm soát việc mua sắm, sữa chữa, xây dựng. – Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hằng năm của đơn vị. – Tham mưu và giúp Ban giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ – Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện. – Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. – Theo định hướng hạch toán kinh tế trong việc khám bệnh , chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định. – Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện. – Tổ chức công tác kế  toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện. – Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. – Tổ chức bảo lưu lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định. – Tổng hợp hình thành, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Nhiệm Vụ Của Công Chức Tài Chính Kế Toán Xã / 2023

Công chức là những nhân viên được tuyển dụng làm việc trong cơ quan nhà nước, được hưởng lương và các khoản thu nhập từ ngân sách nhà nước. Ở mỗi vị trí khác nhau, công chức sẽ có một nhiệm vụ, công việc khác nhau. Trong bộ máy hành chính nhà nước, công chức chính là những người có vị trí quan trọng, giúp việc cho các cơ quan hoạt động một cách hiệu quả hơn. Cấp xã là cấp gần gũi với nhân dân nhất, được phục vụ và làm việc trực tiếp với nhân dân nhiều hơn. Vậy bạn có thắc mắc công chức tài chính – kế toán cấp xã là ai, họ có nhiệm vụ gì trong bộ máy nhà nước không? Bài viết này, chúng tôi sẽ giúp Quý khách tìm hiểu về nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã hiện nay.

Công chức tài chính – kế toán cấp xã là ai ?

Nhiệm vụ của công chức tài chính – kế toán cấp xã.

Mỗi vị trí công chức đều có những công việc, nhiệm vụ khác nhau. Công chức tài chính – kế toán cũng có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho cơ quan nhà nước nói chung và Uỷ ban nhân dân cấp xã nói riêng. Các nhiệm vụ của họ bao gồm :

Nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã là tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã trong các công việc tài chính, kế toán trong phạm vi địa bàn xã.

Thực hiện những nhiệm vụ trực tiếp sau:

Xây dựng dự toán thu/chi ngân sách trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện thu/chi ngân sách cũng như các biện pháp khai thác những nguồn thu trên địa bàn xã

Thực hiện công tác kế toán, ngân sách như thu, chi, hoạt động tài chính, quỹ công,  kế toán vật tư, tiền mặt ,thanh toán,…theo quy định pháp luật.

Chủ trì và phối hợp với công chức cấp xã quản lý tài sản công; kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi của UBND xã theo quy định pháp luật.

Nhiệm vụ công việc chi tiết của công chức tài chính kế toán xã

Lập dự toán ngân sách xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch của UBND huyện sẽ hướng dẫn và giao số kiểm tra dự toán ngân sách cho từng xã

UBND xã sẽ tổ chức hội nghị nhằm triển khai xây dựng dự toán ngân sách. Sau đó, giao số kiểm tra cho từng ban ngành, đoàn thể thuộc xã.

Các ban ngành, đoàn thể xã sẽ lập dự toán của chính đơn vị mình; kế toán của xã sẽ lập dự toán ngân sách xã

UBND xã làm việc với những đơn vị này; kế toán tổng hợp sau đó hoàn chỉnh dự toán ngân sách của xã.

UBND xã trình thường trực HĐND xã xem xét và đưa ra ý kiến

Sau khi nhận được ý kiến từ HĐND xã, UBND xã sẽ hoàn chỉnh lại dự toán ngân sách sau đó gửi tới Phòng TCKH của huyện.

Sau khi đã dự toán ngân sách huyện đã được duyệt UBND huyện giao dự toán ngân sách cho xã.

Nhận dự toán đầu năm

Căn cứ vào dự toán ngân sách được duyệt

UBND xã giao dự toán cho đoàn thể, các ban ngành và gửi tới các đơn vị: Phòng TC-KH, Kho bạc huyện, công khai dự toán xã.

Kế toán của UBND xã sẽ ghi vào sổ sách căn cứ vào quyết định giao dự toán của cấp huyện.

Dự toán bổ sung có mục tiêu cũng là một trong những nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã. Khi có nhiệm vụ phát sinh hoặc cần ngân sách xã hỗ trợ mà chưa được ghi trong dự toán đầu năm thì UBND xã phải xin dự toán bổ sung. Sau khi được duyệt sẽ phát sinh một số công việc như:

Căn cứ vào hồ sơ văn bản đề nghị được duyệt; UBND huyện ra quyết định bổ sung và chuyển cho xã dùng ngân sách và kho bạc huyện.

Kho bạc huyện sẽ được nhận thông báo chi tiết về số dự toán bổ sung. Sau đó sẽ  nhập thông tin vào hệ thống kho bạc để thuận lợi trong việc theo dõi, quản lý.

Kế toán xã nhận quyết định dự toán từ huyện, ghi vào sổ sách kế toán dựa vào số dự toán được giao.

Công chức tài chính kế toán xã lập đề nghị ghi thu chi

Những công việc cụ thể công chức tài chính – kế toán cấp xã sẽ thực hiện như sau:

Lập bảng kê chứng từ thanh toán theo mẫu

Được phép lập Lệnh ghi thu/chi gửi tới Kho bạc

Ghi thông tin cần thiết vào sổ kế toán từ Lệnh ghi thu/chi ngân sách.

Nghiệp vụ kế toán chi tiền mặt

Chi tạm ứng cho các cán bộ và nhân viên

Chi tiền mặt cho hoạt động sự nghiệp

Chuyển số tiền thu hộ được cho cấp trên

Chi quỹ công chuyên dùng tại xã hoặc vào tài khoản

Chi tiền mặt để mua sắm tài sản cố định

Chi tiền trả lương cho cán bộ

Nộp tiền mặt vào kho bạc

Thanh toán một số khoản cần chi trả bằng tiền mặt

Kế toán thu tiền gửi, chi tiền gửi

Nhận tiền bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên

Nhận tiền bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên

Nhận tiền tài trợ của các chương trình, dự án

Nhận các khoản thu điều tiết cho xã

Nhận kinh phí nhờ thu hộ, chi hộ

Thu khác

Thu hoạt động sự nghiệp

Rút tiền gửi cho vào quỹ tiền mặt

Chi lương tháng cũng như phụ cấp cho cán, bộ nhân viên

Chi nộp bảo hiểm

Chi tiền mua các tài sản cố định

Thanh toán những khoản cần phải trả bằng tiền gửi

Chi quỹ công, tiền hoạt động sự nghiệp

Chi tiền gửi kho bằng để thoái thu ngân sách

Ngoài ra, nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã còn có những công việc như:

Chuyển tiền nội bộ

Xử lý nghiệp vụ về tài sản cố định, đầu tư xây dựng, tiền lương, bảo hiểm

Rút kinh phí từ kho bạc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT INNOSIGHT

Điện thoại: 0961 349 060.

Email: innosightlaw@gmail.com/

Website: https://inslaw.vn/

Giới Thiệu Phòng Tài Chính Kế Toán / 2023

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN I. Lịch sử hình thành phòng Tài chính kế toán

Ngày 17/7/1969, được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 711/QĐ-BYT về việc thành lập Bệnh viện K trên cơ sở Khoa Ung thư của Bệnh viện Việt Đức.

Khi Bệnh viện K được thành lập, cùng với các đơn vị khác, Bệnh viện chỉ thành lập Bộ phận TCKT, sau đó phát triển thành phòng TCKT của Bệnh viện K. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Bệnh viện, kể từ khi thành lập đến nay, phòng TCKT không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng. Các Lãnh đạo tiền nhiệm cùng với toàn thể cán bộ nhân viện phòng TCKT luôn luôn phấn đấu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, quản lý Tài chính minh bạch, mang lại hiệu quả kinh tế, chất lượng Bệnh viện được nâng tầm chuyên sâu, đời sống CBVC ngày càng được nâng cao, động viện khích lệ người lao động hăng say trong công việc góp phần đẩy mạnh phát triển Bệnh viện lên tầm cao mới.

Những phụ trách phòng TCKT đầu tiên của Bệnh viện là Nguyễn Đăng Lễ, Bùi Minh Châu.

Năm 1982 đến năm 1999: Trưởng phòng TCKT là CN Nguyễn Đan Phượng.

Năm 1999 đến tháng 5 năm 2013: CN Khuất Thị Phương là Phụ trách phòng TCKT.

Tháng 6/2013 đến T10/2017: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ là Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng Bệnh viện.

T11/2017: ThS Hoàng Quốc Khánh là Phụ trách phòng TCKT của Bệnh viện.

Năm 2019: ThS Nguyễn Hữu Tùng là Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng Bệnh viện.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

Ông Nguyễn Đăng Lễ

CN Nguyễn Thị Đan Phương (1981-1999)

CN Khuất Thị Phương (1999-2013)

ThS Nguyễn Thị Thanh Thủy (2013-2017)

III. Lãnh đạo đương nhiệm:

Trưởng Phòng: ThS Nguyễn Hữu Tùng

Phó Trưởng Phòng: CN. Nguyễn Thị Hồng Hào; CN Phạm Thị Thúy; CN Trịnh Thị Tuyết Thanh

IV. Nhân sự

Phòng TCKT Bệnh viện K có 3 cơ sở với tổng số 62 cán bộ nhân viên.

Trình độ: – Cao học: 03

– Đại học: 52

– Cao đẳng: 3

– Trung cấp: 4

Cơ sở Tân Triều: 40 CBNV. Cơ sở Quán Sứ: 14 CBNV. Cơ sở Tam Hiệp: 8 CBNV.

V. Chức năng:

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện công tác tài chính, kế toán của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

– Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

– Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

– Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bệnh viện.

VI. Nhiệm vụ:

– Thực hiện quản lý tài chính, kế toán đối với toàn bộ nguồn kinh phí của bệnh viện, thực hiện đúng dự toán được cấp trên giao.

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện trình Giám đốc và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng nguyên tắc chế độ kế toán, đảm bảo phục vụ chi tiêu thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

– Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán về hoạt động thu chi tài chính, quản lý vật tư tài sản nhà nước.

– Theo dõi kiểm tra đối chiếu sổ sách tình hình sử dụng và chất lượng vật tư, tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng trong toàn bệnh viện theo quy định.

– Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán mọi hoạt động từ các nguồn kinh phí.

– Hàng năm, phối hợp với phòng Hành chính, Quản trị, Vật tư – thiết bị y tế …tổ chức kiểm kê chất lượng, số lượng các loại tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng bệnh viện.

– Phối hợp về việc giao nhận, điều chuyển tài sản trong bệnh viện và đề xuất việc thanh lý tài sản trong bệnh viện.

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Giám đốc phê duyệt nộp cơ quan tài chính cấp trên.

– Theo định hướng về hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Thực hiện đúng công tác quản lý xã hội hóa trong công tác y tế của bệnh viện theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp tình hình số liệu tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

– Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về nghiệp vụ tài chính kế toán từ các cơ quan chức năng và các đoàn thanh tra, kiểm toán.

Chức Năng Của Kế Toán Quản Trị ? Kế Toán Viên Là Gì ? / 2023

Chức năng của kế toán quản trị khá đa dạng từ lên kế hoạch, hỗ trợ kế hoạch, trong việc kiểm soát về công việc và tài chính của chủ doanh nghiệp. Và có thể hiểu là đây công việc tạo động lực, và thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin kế toán nhằm phục vụ cho công đoạn ra các quyết định quản trị trong công ty

1. Kế toán quản trị là gì ? Chức năng của kế toán quản trị

Theo Học viện Kế toán Quản trị ở London, Anh: “Kế toán quản trị là việc ứng dụng các nội dung kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong việc chuẩn bị những thông tin kế toán để hỗ trợ nhân sự cấp cao xây dựng chính sách, lên kế hoạch và vận hành các hoạt động kinh doanh” Theo Hiệp hội kế toán Mỹ: “Kế toán quản trị bao gồm các khái niệm và phương pháp để xây dựng kế hoạch hiệu quả, phục vụ cho việc chọn lựa các quyết định bán hàng, kiểm soát và đánh giá hiện trạng hoạt động của doanh nghiệp”

Một cách dễ hiểu, kế toán quản trị là việc thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin kế toán nhằm phục vụ cho công đoạn ra các quyết định quản trị trong công ty. Cung cấp thông tin của kế toán quản trị là những người trong nội bộ công ty chứ không mang lại ra những đối tượng mục tiêu bên ngoài.

2. Chức năng của kế toán quản trị

Công dụng của kế toán quản trị

Mục tiêu chính của kế toán quản trị là mang lại thông tin kế toán phục vụ cho quá trình làm việc công ty.

1. Hỗ trợ lập kế hoạch

2. Hỗ trợ trong việc tổ chức

Bằng cách lập kế hoạch ngân sách và xác định các khoản chi cho từng bộ phận, kế toán quản trị sẽ sắp xếp hợp lý các nguồn tiềm lực cho từng bộ phận để đảm bảo công đoạn vận hành được suôn sẻ, tạo ra sự đồng nhất giữa các bộ phận trong công ty.

3. Hỗ trợ tạo động lực – Chức năng của kế toán quản trị

Bằng cách đặt ra các mục đích, tạo dựng kế hoạch các hoạt động cũng như đo lường hiệu quả của các nhân viên, kế toán quản trị sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tạo ra động lực cho toàn doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ trong việc kiểm soát

Các nhà quản trị có thể so sánh công việc thực tế với các tiêu chuẩn đã đặt ra để làm chủ đạt kết quả tốt của các hoạt động trong doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ diễn giải các thông tin kế toán

Một nhân sự cấp cao không thể nắm được rõ ràng và chi li mọi hoạt động và nghiệp vụ trong công ty. Chính bởi vậy, đôi khi nhà quản trị sẽ gặp khó khăn trong việc đọc hiểu các thông tin kế toán dưới dạng sơ khai. Chính bởi vậy, kế toán quản trị có chức năng diễn giải các thông tin kế toán một cách logic và dễ hiểu cho các nhà quản trị để có khả năng đưa ra các quyết định quản trị chính xác nhất.

2. Nhiệm vụ tổ chức các hoạt động – Chức năng của kế toán quản trị

3. Kiểm tra và nhận xét các kết quả thực hiện.

Thường thường việc kiểm tra, nhận xét của kế toán quản trị thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Hệ thống làm chủ nội bộ được thực hiện thông qua việc phân công, phân cấp dựa trên cơ chế quản lý tài chính và trách nhiệm của từng cá nhâ, bộ phận trong một doanh nghiệp hoạt động cụ thể.

Tạm kết :

Vũ – Tổng hợp, chỉnh sửa (Nguồn tổng hợp: chúng tôi chúng tôi … )