Top 11 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Của Ban Đối Ngoại Trung Ương Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Ban Đối Ngoại Trung Ương

Ban Đối ngoại Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại; đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng; cơ quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân.

– Nghiên cứu tình hình các chính đảng và phong trào nhân dân trên thế giới; nghiên cứu, dự báo tình hình quốc tế, đề xuất kịp thời những đối sách của Đảng ta.

– Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các văn kiện đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực đối ngoại. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng.

Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án về lĩnh vực đối ngoại của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

– Tổ chức các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng công tác trong hệ thống Đảng.

– Tổ chức triển khai các mối quan hệ của Đảng ta với các chính đảng, tổ chức trên thế giới mà Đảng ta có quan hệ và các hoạt động của Đảng ta tại các diễn đàn đa phương chính đảng mà Đảng ta tham gia.

– Cử cán bộ làm công tác đối ngoại đảng ở một số địa bàn do Ban Bí thư quy định.

– Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, các quy chế, quy định về công tác đối ngoại của Đảng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

– Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao của Đảng ta với các đảng, tổ chức trên thế giới.

– Xây dựng hoặc tham gia xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại hằng năm của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước, của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác trong hệ thống Đảng.

– Tổng hợp, trình duyệt và theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương; tổng hợp báo cáo công tác đối ngoại hằng năm của hệ thống chính trị.

– Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động đối ngoại của Đảng.

– Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ trong các cơ quan đối ngoại ở Trung ương theo phân cấp quản lý của Trung ương.

7- Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

– Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi việc đi nước ngoài của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác trong hệ thống Đảng, đoàn thể (cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu).

– Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1- Lãnh đạo Ban

1. Hoàng Bình Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban

2. Trần Đắc Lợi – Phó Trưởng ban Thường trực

3. Nguyễn Huy Tăng – Phó Trưởng ban

4. Nguyễn Tuấn Phong – Phó Trưởng ban

5. Nguyễn Mạnh Cường – Phó Trưởng ban

6. Trương Quang Hoài Nam – Phó Trưởng ban

2- Các đơn vị trong Ban

1. Vụ Trung Quốc – Đông Bắc Á

2. Vụ Lào – Cam-pu-chia

3. Vụ Đông Nam Á – Nam Á – Nam Thái Bình Dương

4. Vụ Tây Âu – Bắc Mỹ

5. Vụ Nga – Đông Âu – Trung Á

6. Vụ Trung Đông – Châu Phi – Mỹ Latinh

7. Vụ Nghiên cứu tổng hợp

8.Vụ Đối ngoại nhân dân

9. Vụ Tổ chức – Cán bộ

10. Vụ Lễ tân – Quản trị

11. Văn phòng

12. Tạp chí Đối ngoại

(Theo Quyết định số 112-QĐ/TW, ngày 04/7/2017 của Bộ Chính trị Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương)

Ban Đối Ngoại Trung Ương: 65 Năm Vững Bước, Trưởng Thành

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (1/11/1949 – 1/11/2014), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có bài viết đánh giá về chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Ban Đối ngoại Trung ương. Thông tấn xã Việt Nam xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết:

“Mở cửa” ngay từ khi nước nhà vừa giành được độc lập

Trước tiên chúng ta phải hiểu bối cảnh ra đời của Ban Đối ngoại Trung ương mà tiền thân là Ban công tác Miên – Lào trực thuộc Ban Thường vụ Trung ương, được thành lập theo Nghị quyết của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ngày 1/11/1949.

Nhìn lại bối cảnh lịch sử đất nước sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, khi vừa mới giành được độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, thù trong giặc ngoài đe dọa chính quyền non trẻ. Khi đó, chúng ta vừa phải lập tức bắt tay vào việc giải quyết những khó khăn trước mắt, vừa phải xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, diệt giặc đói, giặc dốt. Đồng thời, quân Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp luôn lăm le hòng xâm chiếm nước ta một lần nữa. Ở thế bị bao vây, cô lập với rất nhiều khó khăn như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tìm mọi cách đấu tranh ngoại giao với mục tiêu kéo dài thời gian hòa bình để củng cố chính quyền non trẻ. Trên kênh ngoại giao chính thức, chúng ta đã có những bước đi khôn khéo, linh hoạt, thể hiện qua Hiệp định Sơ bộ 6/3, Hội nghị Phôngtennơblô, Tạm ước 14/9… Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chúng ta đã không ngăn được thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, cần có bộ máy chuyên trách tham mưu công tác đối ngoại của Đảng nói chung và thực hiện sự hợp tác giúp đỡ giữa ba nước Đông Dương nói riêng, Ban Thường vụ Trung ương quyết định thành lập Ban Công tác Miên – Lào, tổ chức tiền thân của Ban Đối ngoại Trung ương sau này. Và từ đó, công tác ngoại giao nhân dân hay đối ngoại nhân dân, tổ chức liên lạc với các tổ chức chính trị và chính đảng các nước thông qua các mối quan hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi hoạt động tại các nước như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Pháp… ra đời chính là từ năm 1949.

Khởi đầu từ cuối năm 1949, vào đầu năm 1950, đối ngoại Đảng trở nên ngày càng sắc nét hơn khi Liên Xô, Trung Quốc và một loạt nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. Thời kỳ này, dấu ấn của sự lãnh đạo của Đảng thể hiện qua kênh đối ngoại Đảng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán của Hội nghị Giơnevơ năm 1954.

Sau năm 1955, ngoại giao nhà nước và đối ngoại Đảng được phân ra rõ nét hơn, kênh đối ngoại Đảng lúc này có chức năng và nhiệm vụ được mở rộng hơn trước. Đó là giúp Ban Chấp hành Trung ương nghiên cứu, theo dõi tình hình các đảng anh em để học tập kinh nghiệm về cách mạng vô sản và xây dựng chủ nghĩa xã hội; giúp liên lạc với các đảng anh em ở các nước chưa giành được chính quyền để tùy khả năng mà giúp đỡ, xử lý quan hệ với các đảng khác trên thế giới. Qua các tên gọi khác nhau theo từng thời kỳ cách mạng như Ban Lào – Miên Trung ương (1955), Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương (1958), Ban Công tác đối ngoại (1960), Ban Đối ngoại Trung ương dần được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ về lễ tân đối ngoại Đảng, chủ yếu với Lào và Campuchia, đón các đoàn từ các nước và phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc vào học hỏi kinh nghiệm.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, mặt trận ngoại giao nước nhà là sự kết hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đứng trước mỗi quyết định quan trọng về đường lối, chính sách đối ngoại thì đối ngoại Đảng luôn đi trước, đi tiên phong. Thời kỳ này, nhiệm vụ chính của Ban Đối ngoại Trung ương là thực hiện quan hệ đối ngoại Đảng; thực hiện sự phối hợp và giúp đỡ hai nước Lào, Campuchia anh em và duy trì quan hệ với phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh.

Tôi thấy có thể kể ra một số thành tựu đáng ghi nhận mà Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong thời kỳ đổi mới như sau:

Một là, cùng với công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Ban Đối ngoại Trung ương đã đổi mới tư duy, từ đó đã đổi mới các hoạt động đối ngoại của Đảng ta. Kết quả của quá trình đổi mới tư duy này là Đảng ta đã đổi mới và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại Đảng, ngày càng mở rộng quan hệ với các đảng chính trị ở các nước tư bản chủ nghĩa, các đảng cầm quyền, tham chính ở các nước trong khu vực và trên thế giới bên cạnh việc tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng ở các nước láng giềng và bạn bè truyền thống.

Hai là, Ban Đối ngoại Trung ương đã biết nắm bắt tình hình và tham mưu cho Đảng ta tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương, các phong trào cộng sản, công nhân, cánh tả, các phong trào nhân dân vì dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới. Đảng ta cũng tiếp tục thông qua các hoạt động tại các diễn đàn này, một mặt, đã làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về lập trường của Đảng ta, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế, mặt khác, có nhiều đóng góp cho các diễn đàn đa phương chính đảng.

Ba là, là cơ quan được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương đã góp phần thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng phát triển. Không chỉ các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, mà cả các đoàn thể nghề nghiệp cũng phát triển các hoạt động đối ngoại, giao lưu và trao đổi với các nước. Những kết quả đáng ghi nhận của công tác phi chính phủ nước ngoài cũng được chú trọng, có những đóng góp nhất định vào công cuộc phát triển đất nước.

Bốn là, quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt với Lào không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Quan hệ hữu nghị, lâu dài, toàn diện với Campuchia tiếp tục được củng cố. Những thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương.

Phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang 65 năm qua

Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, theo tôi, Ban Đối ngoại Trung ương cần thực hiện tốt một số việc sau:

Thứ nhất, tổ chức lực lượng, nghiên cứu bài bản, đặt hàng, chắt lọc, tổng hợp, khâu nối kết quả nghiên cứu của các cơ quan, bộ, ngành hữu quan, các học viện, nhà trường… nhằm phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo tôi, Ban Đối ngoại Trung ương cần nâng tầm công tác nghiên cứu, tham mưu lên. Cần chủ động nghiên cứu để nắm bắt được xu thế phát triển của tình hình, từ đó có tham mưu chính xác, kịp thời cho lãnh đạo. Bên cạnh đó, cần chủ động đặt hàng các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, điều phối và huy động lực lượng nghiên cứu với thái độ trân trọng, cầu thị và lắng nghe nhiều hơn.

Thứ hai, đa dạng hóa quan hệ với các đảng, các diễn đàn đa phương chính đảng nhưng vẫn phải có trọng tâm trọng điểm, nhằm phục vụ cho lợi ích dân tộc và nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, trong đó đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cần linh hoạt điều chỉnh quan hệ với các đối tác tùy vào mục tiêu đặt ra cho từng thời kỳ. Việc xác định trọng tâm, trọng điểm trong quan hệ đối ngoại Đảng cũng cần uyển chuyển, linh hoạt, tránh cứng nhắc và cần phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cho ngoại giao Nhà nước để tạo thành sức mạnh tổng hợp trên mặt trận ngoại giao nước nhà.

Thứ tư, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo tình hình quốc tế và khu vực. Để dự báo được sắc sảo, chính xác thì phải có sự nghiên cứu, đúc kết, tích lũy trong một thời gian dài và trong cả một quá trình, từ đó có cái nhìn tổng quan và đưa ra dự báo phù hợp với những diễn biến mau lẹ trên thế giới.

Thứ năm, không ngừng xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ của Ban có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, nghiệp vụ cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó. Bên cạnh đó, cán bộ làm đối ngoại nói chung cần rèn luyện và nắm vững các kỹ năng cơ bản. Như tôi đã nhiều lần nói chuyện ở các lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, nếu hoạt động ngoại giao được ví như một cái cây cổ thụ thì cái gốc là công tác nghiên cứu, cái thân là giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống; còn các công việc nghiệp vụ như lễ tân, phiên dịch, tuyên truyền báo chí… là những cái cành, cái lá. Các cán bộ làm công tác đối ngoại, trong đó có cán bộ công tác tại Ban Đối ngoại Trung ương, cần ra sức học tập, rèn luyện và trau dồi các kỹ năng đó để nhanh chóng trưởng thành và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao.

Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong 65 năm qua. Đồng thời, tôi cũng tin tưởng rằng, trước yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới, Ban Đối ngoại Trung ương sẽ có những đóng góp xứng đáng vào thành tựu đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Cơ Cấu Tổ Chức Của Ban Tuyên Giáo Trung Ương

Chức năng Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên tuyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Trung ương là: Nghiên cứu, tham mưu; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; Thẩm định; Tham gia, phối hợp trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế; Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

Cơ cấu tổ chức:

a) Các vụ, đơn vị trực thuộc: Vụ Lý luận chính trị; Vụ Tuyên truyền; Vụ Báo chí – Xuất bản; Vụ Văn hoá – Văn nghệ; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề; Vụ Các vấn đề xã hội; Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Vụ Tổng hợp; Vụ Tổ chức – Cán bộ; Văn phòng; Viện Dư luận xã hội; Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo; Tạp chí Tuyên giáo; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ quan thường trực tại Thành phố Đà Nẵng

b) Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý: Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương; Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật); Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (có Trang thông tin Đối ngoại điện tử).

Chức Năng Của Ngân Hàng Trung Ương Là Gì? Tại Sao Cần Chức Năng Của Ngân Hàng Trung Ương?

Chức năng của ngân hàng trung ương là gì? tại sao cần chức năng của ngân hàng trung ương?

ngân hàng trung ương là bank phân phối các dịch vụ tài chính cho chính phủ và các ngân hàng thương mại của đất nước đó.

chức năng chính của ngân hàng trung ương là:

cung tiền và điều chỉnh tỷ giá hối đoái;

làm chủ việc phát hành đồng tiền quốc gia;

cho vay và nhận tiền gửi từ các ngân hàng thương mại, cũng giống như làm chủ hoạt động của các bank này;

thống trị nợ quốc gia;

duy trì dự trữ tiền vàng của quốc gia;

tương tác với các bank trung ương không giống.

Các ngân hàng trung ương tác động đến đối tượng ngoại hối theo bốn mẹo chính:

refresh lãi suất. Các bank trung ương tăng trưởng lãi suất theo cách sao cho đồng tiền tài nước họ trở nên cuốn hút các nhà đầu tư, nhưng làm khó khăn hoạt động của các bank thương mại. so với các nhà đầu tư, tiền tiết kiệm bằng tiền của quốc gia đó sẽ đem lại cho họ thêm doanh thu, nhưng đối với các ngân hàng thương mại, nó sẽ khiến gia tăng chi phí vay từ bank trung ương, điều này sẽ auto dẫn đến tăng lãi suất cho vay và lãi suất huy động tiền send từ người dân. Điều ngược lại sẽ diễn ra nếu lãi suất được tiết kiệm.

cải thiện yêu cầu dự trữ. Bằng hướng dẫn cải thiện các điều kiện này, ngân hàng trung ương đủ sức giới hạn khối lượng tín dụng được phát hành bởi các ngân hàng thương mại và điều này sẽ tạo ra cải thiện về khối chi phí trong đất nước đó.

Hoạt động ngoại hối. ngân hàng trung ương đủ sức hoạt động trên đối tượng ngoại hối để sử dụng tăng/giảm giá trị đồng tiền tài quốc gia đó (can thiệp) hoặc trái lại và giữ nó ở mức nhất định. Điều này được thực hiện bằng hướng dẫn bơm tiền hoặc rút đồng tiền quốc gia khỏi phân khúc quốc tế. không những thế, các ngân hàng trung ương đủ sức đặt tài sản của họ vào các bank trung ương không giống và trực tiếp đàm luận tiền tệ.

nguồn: /justforex.com/