Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Chức Năng Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Photomarathonasia.com

Công Tác Tư Tưởng Của Đảng Trong Quân Đội

Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Trước Tình Hình Mới

Dấu Ấn Lớn Của Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội (Bài 1)

Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Quảng Trị: Tổ Chức Lễ Khánh Thành Nhà Khách Tình Nghĩa Thành Cổ Quảng Trị.

Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Thừa Thiên

Chương 3. Tàu Quân Sự Nước Ngoài Đến Việt Nam Để Sửa Chữa

Nhận thức rõ vị trí, vai trò hết sức quan trọng của công tác tư tưởng trong quân đội, nhất là trong chiến đấu, hy sinh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Ngay trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để quân đội đánh thắng quân thù, giải phóng đất nước. Công tác tư tưởng trong quân đội thời kỳ này, nhờ đó được tăng cường thường xuyên, liên tục và được đẩy mạnh cao nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, với cả 3 nội dung chính là: Giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền và cổ động.

Về công tác giáo dục lý luận chính trị : Nội dung chủ yếu trong công tác giáo dục lý luận chính trị ở thời kỳ này là tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về các chủ trương lớn của Đảng trong kháng chiến, trực tiếp là chủ trương mở chiến dịch Đông Xuân 1953 – 1954 của Bộ Chính trị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần phương châm tác chiến “tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt“. Đặc biệt, chủ trương thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc “; từ tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếuđến chọn Điện Biên Phủ – nơi mạnh nhất của địch lúc đó – để tiêu diệt địch. Quán triệt và làm rõ hơn một số chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ huy luôn được giữ vững, đồng thời tổ chức chỉ đạo chặt chẽ việc chấp hành các chính sách thương binh, tử sĩ, tù hàng binh, chiến lợi phẩm… trong chiến đấu để động viên cán bộ, chiến sĩ.

Để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủcần phải có một quyết tâm rất lớn và niềm tin vào chiến thắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Vì vậy, trong công tác giáo dục lý luận chính trị cần phải xác lập tư tưởng quyết chiến, quyết thắng trong toàn bộ cán bộ, chiến sĩ để làm nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng kẻ thù.

Xác lập tư tưởng này, Đảng ta chú trọng xây dựng lực lượng quân đội giác ngộ tinh thần dân tộc, giác ngộ tính giai cấp; thấu suốt đường lối, chủ trương quân sự, phương châm tác chiến và tư tưởng chiến thuật của Đảng; ý nghĩa, mục đích của chiến dịch, nâng cao lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng là những nhân tố rất quan trọng để xây dựng tinh thần quyết chiến quyết thắng.

Để khắc phục đối trọng về vũ khí giữa ta và địch, Đảng ta cũng quan tâm đến việc rèn luyện kỹ thuật cho các binh chủng tham gia chiến dịch và tăng cường trang bị kỹ thuật cho họ trên tinh thần chí nghĩa của cha ông, “lấy ít địch nhiều”, “Lấy trí nhân để thay cường bạo”, tích cực động viên các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần triệt để cách mạng, tinh thần chiến đấu anh dũng, tinh thần chịu đựng gian khổ, vượt mọi khó khăn, đồng thời tích cực học tập để nhanh chóng nắm vững và sử dụng tốt các binh khí kỹ thuật với lòng quả cảm sâu sắc.

Đây là lần đầu tiên quân ta đánh vào một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp, lại phải chiến đấu kéo dài, liên tục trong những điều kiện gian khổ thiếu thốn về nhiều mặt; cùng với thời tiết không thuận lợi khiến trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ xuất hiện tâm lý hoang mang, dao động, giảm sút ý chí tiến công, thiếu tích cực tiêu diệt địch, bi quan, hoài nghi thắng lợi, đánh giá địch cao… Để khắc phục tình trạng đó, Đảng ta đã tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tất cả các đơn vị trong và ngoài mặt trận, đến tất cả cán bộ, chiến sĩ nhằm đấu tranh chống tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực. Với tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm khắc, trung thực và thẳng thắn, cấp trên làm gương cho cấp dưới, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhau. Nhờ đó, tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực từng bước được đẩy lùi, tinh thần hăng hái xung phong của quân nhân được xốc lại.

Cùng với công tác giáo dục lý luận chính trị chống hữu khuynh tiêu cực, Đảng cũng chú trọng ổn định đời sống, tâm lý quân dân thông qua các chủ trương lớn như cải cách ruộng đất, chính sách hậu phương quân đội, chính sách thương binh, tử sĩ… Đặc biệt, chủ trương cải cách cách ruộng đất được tuyên truyền rộng rãi đến từng mặt trận, đến từng trận đánh. Những người nông dân mặc áo lính nghĩ về nơi đang diễn ra cuộc cải cách ruộng đất để đem lại quyền lợi thiết thực nhất cho gia đình họ là ruộng đất với niềm tin và hy vọng về một “cuộc giải phóng điền địa về tay nông dân”. Khi Luật Cải cách ruộng đất được ban hành đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của quân và dân ta trong trận quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ.

Về công tác tuyên truyền và công tác cổ động trong chiến dịch Điện Biên Phủ tiếp tục được đẩy mạnh và giúp thực hiện thành công các nội dung hoạt động của công tác tư tưởng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên truyền tiếp tục phát huy vai trò to lớn trong Chiến dịch. Đặc biệt, các lực lượng tuyên truyền, nhất là báo chí đã bám sát trận địa, nắm vững thế trận lòng dân, tổ chức tuyên truyền, cổ động đến từng đơn vị, từng địa phương, từng cán bộ, chiến sĩ đang chiến đấu trên các chiến trường. Đầu năm 1954, Tổng cục Chính trị đã chủ trương đưa một số phóng viên báo Quân đội nhân dân lên Tây Bắc để viết bài và xuất bản tại mặt trận. Dưới mỗi tờ báo đều có hàng chữ “xuất bản tại mặt trận”. Các bài báo đã trở thành một thứ vũ khí, một “binh chủng” đặc biệt trên các chiến hào, góp phần to lớn trong sức mạnh tổng hợp của quân đội ta, viết nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tiếp tục phát huy hoạt động bằng các hình thức cổ động truyền đơn, khẩu hiệu, bảng tin, tranh cổ động… đặc biệt là trong công tác địch vận, kêu gọi những người Việt đi lính cho Pháp ” Không theo giặc Pháp bắn đồng bào“, ” Không làm bia đỡ đạn cho giặc Pháp“, ” Anh em Khố đỏ hãy quay súng bắn lại giặc Pháp“, ” Bỏ hàng ngũ giặc Pháp quay về với Tổ quốc “… Đây là một mũi đấu tranh lợi hại nhằm giác ngộ binh lính trong quân đội xâm lược Pháp, nhất là những người Việt đi lính cho Pháp, lôi kéo họ về phía cách mạng, làm tê liệt và tan rã hàng ngũ địch. Công tác binh vận đã góp phần quan trọng vào việc đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp. Kế thừa những giá trị văn hoá, văn nghệ đã có được trong giai đoạn trước của cuộc kháng chiến, hoạt động văn hoá, văn nghệ trong chiến dịch Điện Biên Phủ tiếp tục có bước tiến rõ rệt. Phong trào thơ ca, phong trào ca hát cũng được phát triển mạnh mẽ. Một số vở kịch của Đoàn văn công Tổng cục Chính trị đã được biểu diễn, trong đó tiêu biểu có vở hoạt kịch “Hòn đá” do Đỗ Nhuận và Mạnh Thắng sáng tác.

Cùng với tuyên truyền cổ động cho cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta, phong trào nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ và chi bộ Đảng trên các mặt trận luôn có tác động to lớn đối với việc động viên, cổ vũ tinh thần các chiến sĩ. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm, kiên cường như lấy thân mình chèn pháo, lấp lỗ châu mai, làm giá súng.v.v. đã được nêu gương, phổ biến kịp thời, trở thành biểu tượng thôi thúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ thi đua tiêu dịệt địch trong toàn chiến dịch. Công tác tuyên truyền, cổ động cũng được đẩy mạnh bằng việc phổ biến kịp thời những bức thư của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, của Ban Chỉ huy trận địa và của các đoàn thể để động viên tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ. Cùng với đó là kịp thời giải quyết những thắc mắc cho các chiến sĩ, giải thích và giới thiệu những kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường để làm giảm bớt thương vong, nắm chắc mọi cơ hội để cổ động không ngừng tinh thần chiến đấu của bộ đội, làm tăng thêm niềm tin của họ vào thắng lợi cuối cùng.

Trải qua 56 ngày đêm, với 3 đợt tấn công, ngày 7/5/1954, lá cờQuyết chiến Quyết thắng của tatrên nóc hầm của tướng Đờ Cátxtơri , chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

Có nhiều nguyên nhân làm nên thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có vai trò quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng đối với quân đội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng đã phát triển toàn diện với những hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, tích cực, tạo nên nguồn sức mạnh chính trị, tinh thần của quân đội ta – một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945 -1954.

Những bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong công tác tư tưởng đối với quân đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị đến hiện nay để Đảng ta tiếp tục nghiên cứu và vận dụng vào quá trình xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần quyết định làm cho bộ đội tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong bối cảnh tình hình hiện nay khi trên thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ và vận hội, khó khăn và thách thức đan xen; xu thế quốc tế hóa và hội nhập quốc tế, sự bùng nổ của công nghệ thông tin đang đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tư tưởng, nhất là việc định hướng nhận thức, tư tưởng cho bộ đội trước các luồng thông tin phức tạp, trái chiều, có sự kích động, chống phá của các thế lực thù địch với mưu đồ thực hiện “phi chính trị hóa quân đội”. Mặt khác, những cuộc chiến tranh diễn ra trên thế giới những năm gần đây cho thấy các loại vũ khí công nghệ cao được sử dụng mang tính sát thương và hủy diệt ngày càng lớn, đã và đang gây ra tâm lý lo lắng trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng ý chí quyết tâm của quân đội ta. Do đó, việc phát huy vai trò của công tác tư tưởng nhằm không ngừng củng cố và nâng cao quyết tâm chiến đấu của quân đội ta hiện nay là hết sức cần thiết.

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ 1954, quan tâm và làm tốt công tác tư tưởng trong điều kiện cách mạng mới sẽ giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội giữ vững truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý chí quyết chiến, quyết thắng không gì lay chuyển được. Mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân đội phải được vũ trang lý luận và đường lối đúng đắn của Đảng, gắn chặt mật thiết với quần chúng nhân dân;ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước hết, tăng cường học tập lý luận, trau dồi thực tiễn, nêu cao tinh thần gương mẫu, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, cần kiệm liêm chính; phòng chống mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các phần tử suy thoái bất mãn trong quân đội, tự rèn luyện và tự sàng lọc mình trong mọi hoàn cảnh để xứng đáng với hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

ThS. LÊ HẢI YẾN, ThS. LÊ THỊ HUYỀN

Khoa Xây dựng Đảng – Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Trước Yêu Cầu Mới

Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng, Lý Luận Của Đảng Trong Quân Đội Hiện Nay

Thiết Thực, Cụ Thể Trong Tiến Hành Công Tác Tư Tưởng

Công Tác Tư Tưởng Của Quân Đội Trong Cuộc Đấu Tranh Chống Lại Quan Điểm “phi Chính Trị Hóa” Quân Đội Hiện Nay

Dấu Ấn Lớn Của Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội (Bài 1)

Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Quảng Trị: Tổ Chức Lễ Khánh Thành Nhà Khách Tình Nghĩa Thành Cổ Quảng Trị.

Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Thừa Thiên

Chương 3. Tàu Quân Sự Nước Ngoài Đến Việt Nam Để Sửa Chữa

Việt Nam Đóng Chiến Hạm Tàng Hình Tên Lửa Kalibr Và Shtil

Quyền Đi Qua Không Gây Hại Của Tàu Thuyền Nước Ngoài Trong Lãnh Hải

Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), một vị tướng dạn dày kinh nghiệm tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) chia sẻ với chúng tôi về cái khó khi làm CTTT trong thời bình. Trung tướng Phạm Hồng Cư nói:

– Ngày trước, khi cả dân tộc hừng hực khí thế xung phong ra trận, cùng chung ý chí đánh đuổi quân xâm lược, thì CTTT xét về nghĩa nào đó cũng có nhiều mặt thuận lợi nhất định. Còn trong thời bình, nhất là thời điểm hiện tại thì những thuận lợi đó gần như không còn nữa. Bây giờ làm gì, giáo dục thế nào, động viên ra sao, quản lý bằng cách nào… để cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ khó, khổ; hay thậm chí hy sinh một ít lợi ích cá nhân trong điều kiện kinh tế thị trường là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự công phu, trí tuệ, trách nhiệm của những người tiến hành CTTT.

Một buổi học tập chính trị ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3, Quân khu 1). Ảnh: QUANG THẮNG

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, vượt lên tất cả những rào cản đó, bám sát chức năng cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về CTTT văn hóa toàn quân, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn đã chủ động, nhạy bén, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT những chủ trương, giải pháp hữu hiệu, nâng cao chất lượng CTTT trong quân đội. Trong hàng loạt đầu việc, nhiệm vụ được hoàn thành trên nhiều lĩnh vực, hoạt động, thành quả được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ghi nhận là Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn đã làm tốt việc định hướng, hướng dẫn các đơn vị tiến hành hiệu quả CTTT. Cán bộ, chuyên viên của Cục Tuyên huấn chủ động, nỗ lực thâm nhập thực tiễn, “đồng hành” cùng cơ sở vận hành nhuần nhuyễn, hiệu quả các khâu, các bước của CTTT. Nhiều bài học giá trị về CTTT được đúc rút, những điểm thắt quan trọng được xác định nhằm vận hành CTTT đi vào nền nếp, đạt chất lượng thiết thực. Nói về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) khẳng định:

– Đối với các đơn vị toàn quân, trong hàng loạt các nhiệm vụ được tiến hành trong năm 2022, CTTT luôn đi trước một bước nhằm định hướng nhận thức và hành động cho mỗi cán bộ, chiến sĩ từng đơn vị và toàn quân. Đó là cơ sở nền tảng tiên quyết cho mỗi thắng lợi của Quân đội ta trong năm qua.

Nhất quán với quan điểm đó, các đơn vị đã luôn coi trọng việc nắm, quản lý tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận trong đơn vị; kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với biện pháp quản lý hành chính, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền và các phong trào hành động cách mạng trong quân đội. Đồng thời, phát huy tốt vai trò các tổ chức, lực lượng, thiết chế văn hóa và mọi phương tiện làm CTTT; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân các địa phương và gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội,…

Ở các đơn vị chủ lực, năm qua, các cấp đã duy trì, phát huy hiệu quả việc quản lý tư tưởng bộ đội thông qua hệ thống tổ chức chỉ huy, tổ chức đảng, đoàn, hội, hệ thống chiến sĩ bảo vệ, địa phương, gia đình, dư luận… Nhiều đơn vị tích cực đổi mới cách quản lý tư tưởng, triển khai nhiều biện pháp mới, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả, như: Lập “Hồ sơ thông tin chiến sĩ”; quản lý tư tưởng theo nhóm; tổ chức khảo sát tư tưởng; thành lập “Tổ định hướng đồng hành”;… Chính nhờ các biện pháp đồng bộ như vậy nên cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có lập trường, quan điểm vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kể cả nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hy sinh; có thái độ kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực. CTTT thực sự góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội…

Mũi tiến công sắc bén của Đảng

Một thành quả rõ nét đạt được trong năm 2022 mà toàn quân ghi nhận là CTTT trong quân đội đã có những chuyển hướng quan trọng, hình thành nên nhiều mũi giáp công sắc bén “tiến công”, truy quét “kẻ thù” trên lĩnh vực tư tưởng lý luận của Đảng. Khi đánh giá về hoạt động này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch từng nhấn mạnh:

– Cục Tuyên huấn đã thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; chủ động phối hợp đẩy mạnh đấu tranh, tạo mũi tiến công sắc bén, hiệu quả trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương cũng nhiều lần khẳng định thành tích nổi bật đó khi đến dự các phiên họp của Quân ủy Trung ương và phát biểu định hướng tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Tổng Bí thư cho rằng, thành quả của CTTT trong quân đội không chỉ thể hiện ở việc Quân đội ta giữ vững lý tưởng, mục tiêu chiến đấu và trận địa tư tưởng trong mọi tình huống; mà còn thể hiện rõ nét ở việc tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng-kim chỉ nam hành động của Đảng ta, chủ động tiến công, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của lực lượng thù địch.

Trong năm 2022, các thế lực thù địch đã chủ ý lợi dụng những sự kiện chính trị lớn của Đảng, dân tộc, quân đội, nhất là khi chúng ta tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng để đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội. Bên cạnh chiêu bài về “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, chúng còn lợi dụng sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kích động, xuyên tạc, tạo dư luận xấu, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm niềm tin của nhân dân và LLVT vào Đảng, chế độ XHCN… Tất cả những chiêu trò đó được ngành tuyên huấn trong quân đội sớm nhận diện, chủ động tham mưu triển khai các biện pháp phòng vệ, xây dựng “hệ thống miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Cục Tuyên huấn đã tham mưu thành lập lực lượng, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ… tạo ra “đội quân xung kích” trên trận tuyến này. Trong năm 2022, Cục đã tham mưu giúp TCCT ra Chỉ thị 47 và Hướng dẫn 1047 về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái trên không gian mạng; tổ chức hội nghị tập huấn Ban chỉ đạo 94; đồng thời biên soạn, ban hành hàng chục tài liệu phục vụ nghiên cứu về lĩnh vực này… Bằng các giải pháp giáo dục, tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thống nhất về ý chí và hành động, đề cao cảnh giác và chủ động chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, với phương pháp tiến hành (cách thức) linh hoạt, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tiến công và giành thắng lợi trong “cuộc chiến” quyết liệt này.

Một điểm mới nữa được đông đảo lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị ghi nhận là ngành tuyên huấn đã tham mưu đổi mới phương thức, phương pháp đấu tranh tư tưởng. Phương thức vận hành hiện tại được triển khai chủ động, linh hoạt, không thụ động khi có sự việc phức tạp xảy ra. Trong quá trình đấu tranh tư tưởng, các lực lượng đã tiến công trực diện, vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch hòng làm phai nhạt bản chất giai cấp, lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của quân đội, hoặc kích động gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ giữa quân đội với công an và Đảng, Nhà nước. Hơn nữa, việc kết hợp đấu tranh tuyên truyền chống các luận điểm “phi chính trị hóa” quân đội một cách thường xuyên đã được kết hợp với các đợt tiến công tuyên truyền cao điểm (theo đợt), nhất là vào thời điểm tổ chức các sự kiện lớn của đất nước và quân đội. Phương tiện tiến công kẻ thù trên lĩnh vực tư tưởng được sử dụng cũng phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn trước; gồm các phương tiện truyền thông, đấu tranh trên internet, các trang mạng xã hội, blog,… kết hợp với các phương thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình và đối tượng. Đặc biệt, các cơ quan báo chí trong quân đội đã bám sát định hướng, phối hợp chặt chẽ với Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn kịp thời định hướng dư luận, phân công và phân cấp tuyên truyền về các sự kiện một cách phù hợp, hiệu quả. Đây chính là cách toàn quân tạo nên sức mạnh tổng hợp, kết thành mũi tiến công sắc bén, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, thâm độc của lực lượng thù địch trên lĩnh vực tư tưởng thời gian qua.

NGUYỄN TẤN TUÂN (báo Quân đội Nhân dân điện tử)

Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Trước Tình Hình Mới

Công Tác Tư Tưởng Của Đảng Trong Quân Đội

Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Trước Yêu Cầu Mới

Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng, Lý Luận Của Đảng Trong Quân Đội Hiện Nay

Công Tác Tư Tưởng Của Quân Đội Trong Cuộc Đấu Tranh Chống Lại Quan Điểm “phi Chính Trị Hóa” Quân Đội Hiện Nay

Thiết Thực, Cụ Thể Trong Tiến Hành Công Tác Tư Tưởng

Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng, Lý Luận Của Đảng Trong Quân Đội Hiện Nay

Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Trước Yêu Cầu Mới

Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Công Tác Tư Tưởng Của Đảng Trong Quân Đội

Ngay sau thành công của Đại hội các cấp trong Quân đội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các thế lực thù địch trong nước và ở nước ngoài tỏ thái độ hậm hực, bực tức vì những luận điệu, bài viết xuyên tạc, phá hoại Quân đội ta của chúng không mang lại kết quả như mong muốn. Không từ bỏ ý đồ, sự chống phá của chúng hiện nay đối với Quân đội càng trở nên ráo riết hơn, thâm hiểm hơn với mưu đồ: từng bước “pha loãng chính trị” tiến tới “phi chính trị hóa” Quân đội ta. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng chống “phi chính trị hóa” giữ vững nền tảng tư tưởng, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đang trở thành một mặt trận nóng bỏng hơn lúc nào hết. Đây là nhiệm vụ cấp bách của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi mặt công tác của Quân đội ta, trong đó công tác tư tưởng, lý luận của Quân đội phải là lực lượng tiên phong, trụ cột trong cuộc đấu tranh này.

Thực chất quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch

Quân đội là một hiện tượng xã hội lịch sử. Quân đội ra đời từ nhu cầu của giai cấp và ứng đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp. Thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp xưa và nay đã chứng minh điều đó. Và quân đội bao giờ cũng mang bản chất của giai cấp tổ chức ra nó, chịu ảnh hưởng thống trị của hệ tư tưởng và phục vụ mục tiêu lý tưởng của giai cấp đó.

Các nhà kinh điển Mác – Lênin là những người đầu tiên minh chứng sự xuất hiện của quân đội gắn liền với sự bất bình đẳng về lợi ích giữa những tập đoàn người khác nhau về địa vị xã hội. Sự ra đời và phát triển của quân đội luôn gắn bó hữu cơ với sự ra đời và phát triển của nhà nước. Ngay khi ra đời, quân đội đã thấm đậm trong mình nó yếu tố chính trị và trở thành công cụ của một giai cấp, một nhà nước nhất định.

Hiện nay, các học giả tư sản đang cố nặn ra nhiều loại lý luận xuyên tạc, hòng chứng minh “tính đúng đắn” cho những cái nghịch lý để lừa bịp con người. Họ cố đánh bóng cho quân đội tư sản từ “nhân dân mà ra” để “ngụy trang” cho quân đội tư sản trung lập với chính trị, không liên hệ gì với các đảng phái chính trị. Nhưng cho dù bất cứ hình thức nào đi chăng nữa, bản chất của quân đội tư sản là luôn liên hệ và gắn liền với đảng chính trị cầm quyền không hề thay đổi. Quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hiện nay chẳng qua chỉ là sự lừa bịp, giả dối. Bởi những người đang hô vang khẩu hiệu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, lại là những kẻ mang đầy “dòng máu chính trị”, tham vọng nắm toàn quyền chi phối quân đội, phục vụ lợi ích của giai cấp mình.

Như vậy, xét về bản chất, quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Quân đội ta là muốn tách Quân đội ta ra khỏi hệ tư tưởng vô sản; khỏi hoạt động chính trị của giai cấp vô sản với tư cách là giai cấp nắm quyền thống trị trong xã hội; là sự tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị giai cấp, Quân đội không còn mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc nữa. Từ đó, từng bước “tư sản hóa” biến Quân đội ta trở thành mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực chất các quan điểm “quân đội đứng ngoài chính trị”; quân đội không tham gia hoạt động chính trị”; “quân đội không tham gia hoạt động chính trị”; “quân đội trung lập”; hay “quân đội phi giai câp”… chỉ là những thủ đoạn giả dối, lừa bịp, ngụy biện mà giai cấp tư sản tô vẽ,xuyên tạc hòng đánh lạc hướng cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay mà thôi.

Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội

Lịch sử ra đời, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta từ khi thành lập đến nay luôn gắn liền sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nuôi dưỡng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, sự chăm sóc yêu thương, đùm bọc của nhân dân. Bản chất quân đội ta là sự phản ánh tập trung thống nhất biện chứng tính chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Tổ chức lực lượng, nguyên tắc tổ chức, mục tiêu chiến đấu và xây dựng của Quân đội ta luôn luôn phản ánh lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Bởi vậy, Quân đội ta là một trong những đối tượng chủ yếu trong chiến lược phá hoại của kẻ địch. Với bề dày truyền thống hơn 70 năm, Quân đội ta đã trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, vì vậy kẻ thù luôn biết chắc chắn một điều là không thể trong thời gian ngắn đánh đổ được một đội quân cách mạng kiên trung với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc. Do đó, kẻ thù dùng thủ đoạn “mưa dầm”, “thẩm thấu” từng bước làm cho Quân đội phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng, thờ ơ chính trị, mất sức chiến đấu. Thực tiễn Quân đội Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa những năm 90 của thế kỷ 20 đã cho chúng ta một bài học sâu sắc và khẳng định một chân lý đanh thép là: một quân đội dù được trang bị vũ khí tối tân hiện đại, được huấn luyện một cách bài bản, nhưng cẫn có thể mất sức chiến đấu, vẫn bị các thế lực thù địch lũng đoạn, vô hiệu hóa ngay trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, nếu như quân đội đó không giữ được phương hướng chính trị giai cấp, mơ hồ, thờ ơ về chính trị, phai nhạt mục tiêu lý tưởng chiến đấu.

Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch đối với Quân đội ta, trước hết họ tập trung tìm mọi cách tách Quân đội ta ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm mất phương hướng chính trị giai cấp, đi chệch nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, làm cho Quân đội ta xa dần với bản chất giai cấp công nhân, xa lạ với bản chất từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Với âm mưu đó, chúng từng bước phá hoại về chính trị, tư tưởng, niềm tin và lý tưởng, chiến đấu. Bằng các thủ đoạn nham hiểm “pha loãng chính trị” Quân đội ta một cách từ từ, từng bước hình thành trong Quân đội ta một đội ngũ cán bộ trẻ thờ với chính trị, phai nhạt niềm tin để từng bước thay thế đội ngũ cán bộ có tuổi trung kiên với Đảng, với cách mạng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đối với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm chỉ huy, lãnh đạo, chúng ra sức kích động bằng kinh tế và sự hy sinh, cống hiến, reo rắc trong đội ngũ cán bộ này một tâm lý hoài nghi, bất mãn với chế độ, dao động, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, với cách mạng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, không tin vào khả năng, sức mạnh của Quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là những thủ đoạn thâm độc hòng làm cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Quân đội diễn ra nhanh hơn và theo đúng “quỹ đạo của chúng.

Giải pháp tiến hành công tác tư tưởng lý luận trong cuộc đấu tranh chống lại quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một trong những chức năng cơ bản của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Thực chất của cuộc đấu tranh này là sự “giành giật” con tim, khối óc và phương hướng chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước đang diễn ra vô cùng phức tạp hiện nay, từ thực trạng chất lương chính trị của Quân đội ta, đang đặt ra cho các hoạt động của công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội nhiệm vụ quan trọng – đấu tranh chống lại quan điểm “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Trong cuộc đấu tranh này, đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cán bộ,chiến sĩ phải luôn tiên phong, không ngơi nghỉ, tiến hành mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Do vậy, để đổi mới và tăng cường hơn nữa công tác tư tưởng, lý luận làm thất bại các quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung giải pháp sau:

Trước hết, kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục quán triệt đường lối chính trị, quân sự của Đảng với giáo dục lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị.

Nâng cao giác ngộ chính trị giai cấp và củng cố vững chắc niềm tin cộng sản, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, là nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên của công tác tư tưởng lý luận. Bởi vì: Phương sách tốt nhất để chống lại sự phá hoại về chính trị, tư tưởng của kẻ địch là xây dựng nội bộ quân đội mạnh về tư tưởng, chính trị. Với âm mưu phá hoại của kẻ địch là tìm chỗ sơ hở, yếu kém về bản lĩnh chính trị trong nội bộ Quân đội ta để đưa hệ tư tưởng tư sản vào. Âm mưu đó sẽ không thể thành công nếu Quân đội ta chủ động xây dựng chất lượng chính trị, tư tưởng vững vàng, tạo được sức miễn dịch, đề kháng tốt, sẽ không còn kẽ hở để địch chống phá, và như vậy, ta đã tạo được thế chủ động ngăn chặn từ xa. Trong cuộc đấu tranh giai cấp ở Nga, V.I.Lênin đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta, nếu chúng ta không mặc sai lầm, tự đánh đổ mình” V.I. Lênin, Toàn tập, Tập 42, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, tr.311

Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Cơ Quan Xét Xử Cao Nhất Trong Quân Đội

75 Năm Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Vững Bước Dưới Lá Cờ Vinh Quang Của Đảng

Tuyển Dụng Vị Trí Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng, Lý Luận Của Đảng Trong Quân Đội Hiện Nay

Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Trước Yêu Cầu Mới

Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Công Tác Tư Tưởng Của Đảng Trong Quân Đội

Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội Trước Tình Hình Mới

Dấu Ấn Lớn Của Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội (Bài 1)

Thứ hai, 26 Tháng 6 2022 09:47

(LLCT) – Công tác tư tưởng, lý luận là một hoạt động cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, bảo đảm cho Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề mới và phức tạp, đòi hỏi công tác tư tưởng, lý luận phải nghiên cứu, giải đáp. Đặc biệt, trước những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống… của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang tạo cơ hội gia tăng sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Đối với Quân đội, chúng đang đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình”, thực hiện âm mưu “phi chính trị”, hòng làm cho Quân đội ta “tự chuyển hóa”, mất dần phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, từ đó làm tê liệt sức mạnh chiến đấu… Do đó, công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội hiện nay phải được đặt lên hàng đầu, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức cách mạng là yêu cầu thường xuyên, cấp bách của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội hiện nay.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội đã luôn bám sát tình hình thế giới và trong nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, đời sống bộ đội. Các cấp ủy đảng, chỉ huy nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, lý luận. Chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác tư tưởng, lý luận không ngừng được đổi mới. Nhờ đó, tạo sự thống nhất và không ngừng nâng cao nhận thức đúng đắn của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Công tác tư tưởng, lý luận đã thực sự góp phần xây dựng Quân đội ta luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và trong nước hiện nay, công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội còn bộc lộ không ít bất cập, hạn chế, chưa theo kịp những đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực ý thức hệ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số đơn vị chưa kịp thời nắm bắt và giải quyết hiệu quả những băn khoăn, vướng mắc trong nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Việc tổng kết thực tiễn triển khai còn chậm, chưa rộng khắp ở các ngành, các cấp và chưa thật sự bám sát yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Một số cấp ủy Đảng còn biểu hiện chủ quan, đơn giản, chưa quan tâm đúng mức đến công tác tư tưởng, lý luận; trong hoạt động công tác tư tưởng, lý luận còn thiếu tính chủ động, thiếu nhanh nhạy trong đấu tranh, hiệu quả chưa cao. Cá biệt, một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ còn có biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, chưa nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Việc đấu tranh chống lại các quan điểm tư tưởng thù địch, sai trái chưa thật sắc bén. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận chưa được quan tâm tạo điều kiện đúng mức, trình độ, năng lực chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình thực tiễn.

Những yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do nhận thức và năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị ở các đơn vị cơ sở. Trong đó, phải kể đến đội ngũ cán bộ trẻ, tuy được đào tạo cơ bản, nhưng chưa trải qua chiến đấu, kinh nghiệm thực tiễn tiến hành công tác tư tưởng, lý luận chưa nhiều…

Để tăng cường công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội, cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam đối với công tác tư tưởng, lý luận.

Đây là giải pháp bao trùm, có tính chỉ đạo xuyên suốt cả nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương và các cấp ủy, chỉ huy là nhân tố quyết định đến hiệu quả sức mạnh của công tác tư tưởng, lý luận trong sự nghiệp cách mạng nói chung, trong xây dựng Quân đội nói riêng.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, đội ngũ chính ủy, chính trị viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng, lý luận, chủ động nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc về tư tưởng thuộc đơn vị mình quản lý. Chấp hành tốt việc báo cáo phản ánh tình hình tư tưởng lên cấp trên. Để thực hiện tốt yêu cầu đặt ra, các cấp ủy Đảng phải thường xuyên có nghị quyết sát, đúng thực tiễn tình hình và nhiệm vụ của đơn vị. Phải thường xuyên xác định đúng vị trí, vai trò công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong Quân đội; nâng cao năng lực tiến hành công tác tư tưởng, lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội; nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân đội. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra những biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Hai là, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Nghiên cứu xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng với các bước đi phù hợp, vững chắc trên cơ sở khai thác mọi nguồn lực và thành tựu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”(1).

Thực tiễn công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong xã hội nói chung, trong Quân đội nói riêng rất đa dạng, phong phú. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội, cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn trên từng mặt, từng nội dung, trên các địa bàn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần được tiến hành một cách thường xuyên, sâu rộng trong toàn quân, đảm bảo chất lượng. Thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền cổ động, văn hóa nghệ thuật… làm cho Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì CNXH.

Những vấn đề tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, phát triển lý luận cần tập trung là: xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội; công tác xuất bản, báo chí; về nội dung, chương trình giáo dục chính trị – tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; về phòng chống “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao… Đây là những vấn đề trọng yếu luôn có yêu cầu mới đặt ra mà công tác tư tưởng, lý luận cần phải tiến hành tổng kết và nghiên cứu.

Ba là, chăm lo xây dựng các cơ quan, lực lượng chuyên trách nòng cốt làm công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội

Tập trung kiện toàn các cơ quan, đội ngũ cán bộ chuyên trách, nòng cốt tiến hành công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nói chung, trong Quân đội nói riêng. Văn kiện Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “Kiện toàn tổ chức, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận, nhất là cán bộ chủ chốt, từng bước hiện đại hóa điều kiện, phương tiện công tác tư tưởng – văn hóa”(2).

Chất lượng, số lượng các cơ quan, lực lượng chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận. Vì vậy, cần tập trung kiện toàn hệ thống cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ quan chức năng làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương. Đồng thời, coi trọng xây dựng cơ quan chính trị các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ chính trị trong Quân đội có đầy đủ phẩm chất, năng lực trình độ, vừa “hồng” vừa “chuyên”, thực sự là những chiến sĩ trung kiên của Đảng và của Quân đội trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Bên cạnh đó, cần quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, điều kiện làm việc cho các cơ quan, lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong Quân đội.

Đây là giải pháp quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận và là yêu cầu khách quan trong giai đoạn hiện nay. Hiệu quả của công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là sự tham gia chủ động, tự giác của cán bộ, chiến sỹ. Vì vậy, phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng, lý luận nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, với chế độ XHCN, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, công tác được giao trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiệu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội”(3).

Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, cơ quan chính trị và đặc biệt là Chính ủy, Chính trị viên các đơn vị. Để công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội đạt kết quả tốt, phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa tính đảng và tính khoa học; phát huy cao trách nhiệm chính trị, nắm vững các nguyên tắc tiến hành công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và quân đội trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách và cán bộ, với phong trào của quần chúng, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các cơ quan làm công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác.

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2016

(1), (3) ĐCSVN:Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2022, tr.46-47, 46

(2) ĐCSVN:Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.285, 283.

TS Nguyễn Huy Động

Học viện Hậu cần

Thiết Thực, Cụ Thể Trong Tiến Hành Công Tác Tư Tưởng

Công Tác Tư Tưởng Của Quân Đội Trong Cuộc Đấu Tranh Chống Lại Quan Điểm “phi Chính Trị Hóa” Quân Đội Hiện Nay

Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Cơ Quan Xét Xử Cao Nhất Trong Quân Đội

🌟 Home
🌟 Top