Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh

--- Bài mới hơn ---

 • Văn Hóa Công Sở Góp Phần Đáp Ứng Yêu Cầu Của Công Cuộc Cải Cách Hành Chính
 • Nỗ Lực Xây Dựng Và Thực Hiện Văn Hóa Công Sở
 • Quận 11: Đẩy Mạnh Giải Pháp Thực Hiện Văn Hóa Công Sở
 • Văn Hóa Công Sở: Không Chỉ Thực Hiện Nghiêm Ở Nơi Làm Việc Mà Còn Ở Nơi Sinh Sống
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Tốt Văn Hóa Công Sở Thông Qua Họat Động Giao Tiếp Trong Trường Học Hiện Nay
 • Vào thời điểm cuối năm bộn bề công việc, các cán bộ, nhân viên của Trạm vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ. Anh Trần Đức Phúc – Bí thư Chi bộ, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện cho biết: “Trạm có 7 cán bộ, nhân viên; trong đó 6 đồng chí là đảng viên (chiếm 86%). Xác định thực hiện công việc chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua Chi bộ chú trọng triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm đến cán bộ, đảng viên và nhân viên trong cơ quan”.

  Cán bộ và Nhân dân tham quan mô hình thâm canh cây lê do Trạm Khuyến nông huyện Phong Thổ thực hiện tại xã Dào San.

  Chi bộ Trạm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc duy trì sinh hoạt đều đặn vào tuần đầu tiên của tháng để triển khai nhiệm vụ trong chi bộ, sau đó triển khai nhiệm vụ cơ quan. Qua các buổi sinh hoạt tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tập thể cũng như phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hàng năm, chi bộ xem xét, lựa chọn những quần chúng ưu tú cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để quần chúng phấn đấu, rèn luyện, thể hiện năng lực bản thân để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chi bộ Trạm gắn xây dựng Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Trong các buổi đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm chi bộ thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, duy trì tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, coi đây là yếu tố giúp đảng viên nhìn nhận lại những mặt mạnh, hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó biết cách khắc phục, hướng tới hoàn thiện bản thân, làm trong sạch chi bộ. Nhờ những giải pháp phù hợp nên công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Trạm Khuyến nông huyện Phong Thổ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ khi thành lập (năm 2011) đến nay, năm nào chi bộ cũng được Đảng bộ huyện Phong Thổ công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm túc, đúng, đủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ Đảng, nội quy quy chế cơ quan và nơi cư trú; tận tụy với công việc. Qua đánh giá hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao trở lên; trong đó 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong Chi bộ không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm và cũng không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  Nổi bật hơn cả là công tác chỉ đạo sản xuất kịp thời, đảm bảo cho các loại cây trồng, vật nuôi sinh trường phát triển tốt, sâu bệnh, dịch bệnh trong tầm kiểm soát. Việc xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông được tăng cường với các dự án: trồng cây mắcca diện tích 37ha, chăm sóc bảo vệ 10ha cây sa nhân, thâm canh cây na dai 2ha, trồng cây ôn đới 8ha… Qua đó, góp phần chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người dân, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tiến đến từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống Nhân dân.

  Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh thực sự trở thành “chìa khóa” giúp Trạm Khuyến nông huyện Phong Thổ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Tiêu Biểu Cách Làm Ở Một Chi Bộ Trong Đơn Vị Quân Đội
 • Hướng Đến Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Toàn Diện
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Những Biện Pháp Xây Dựng Chi Bộ Trường Tiểu Học Trong Sạch Vững Mạnh
 • Viện Kiểm Sát Nhân Nhân Tỉnh Sóc Trăng
 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Tiêu Biểu
 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Tiêu Biểu

  --- Bài mới hơn ---

 • Viện Kiểm Sát Nhân Nhân Tỉnh Sóc Trăng
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Những Biện Pháp Xây Dựng Chi Bộ Trường Tiểu Học Trong Sạch Vững Mạnh
 • Hướng Đến Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Toàn Diện
 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Tiêu Biểu Cách Làm Ở Một Chi Bộ Trong Đơn Vị Quân Đội
 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh
 • Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

  Chi ủy Chi bộ Trường THCS Hưng Long hội ý thống nhất các nội dung trước khi triển khai ra cuộc họp chi bộ.

  PTĐT – Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, những năm qua, chi ủy chi bộ Trường THCS Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Yên Lập đã tập trung lãnh, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. 5 năm liên tục, chi bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, là điển hình trong công tác xây dựng Đảng, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

  Trường THCS Hưng Long hiện có 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó có 20 đảng viên. Những năm qua, chi bộ nhà trường đã chủ động quán triệt, tổ chức cho đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của cấp trên về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên. Phân công đảng viên có đạo đức, năng lực, tâm huyết làm công tác Đảng. Lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của ngành.

  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Đào – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên thực hiện mọi nhiệm vụ của nhà trường. Cán bộ quản lý gương mẫu về mọi mặt, thực hiện “nói đi đôi với làm”, tăng cường kiểm tra việc duy trì nền nếp, tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Giáo viên chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm việc dạy học phù hợp với từng đối tượng; đầu tư công tác soạn giảng bài, nâng cao trình độ tin học và việc sử dụng đồ dùng dạy học tự làm, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

  Chi bộ đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, coi đây là yếu tố giúp đảng viên nhìn nhận lại những mặt đạt được cũng như khuyết điểm, hạn chế để xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục, hướng tới hoàn thiện bản thân và góp phần xây dựng chi bộ TSVM. Cùng với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chi bộ còn tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học, tự sáng tạo”. Chi bộ quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

  Nhờ những giải pháp đồng bộ nên công tác xây dựng Đảng của chi bộ đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); chi bộ 5 năm liền (từ 2013 đến 2022) đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2022 chi bộ được Huyện ủy Yên Lập khen thưởng, năm 2022 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên liên tục đạt vững mạnh…

  Kết quả từ công tác xây dựng Đảng đã tạo hiệu ứng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giúp Trường THCS Hưng Long gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp “trồng người”. Năm học 2022-2017, trường có 34 HSG cấp huyện, 2 HSG cấp tỉnh, 2 HSG cấp quốc gia; hàng năm, 100% giáo viên nhà trường xếp loại đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp đạt từ khá trở lên; 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác tư liệu giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi; tỷ lệ giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh năm sau cao hơn năm trước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh
 • Xây Dựng Đô Thị Văn Minh
 • Hà Nội:5 Nhóm Giải Pháp Quản Lý Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Văn Minh, Hiện Đại
 • Hiệu Quả Từ Chương Trình Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị
 • Nhiều Sáng Kiến Xây Dựng Nếp Sống Văn Hoá, Văn Minh Đô Thị
 • Công Tác Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Tiêu Biểu
 • Viện Kiểm Sát Nhân Nhân Tỉnh Sóc Trăng
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Những Biện Pháp Xây Dựng Chi Bộ Trường Tiểu Học Trong Sạch Vững Mạnh
 • Hướng Đến Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Toàn Diện
 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Tiêu Biểu Cách Làm Ở Một Chi Bộ Trong Đơn Vị Quân Đội
 • Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng tiên phong của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo và chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, điều này được minh chứng qua quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập. Nhân dân Việt Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công lao to lớn của Đảng, để ngày hôm nay và mãi mãi mai sau họ được sống trong thanh bình, vì vậy phải luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ không chỉ là của tổ chức Đảng, Đảng viên mà là trách nhiệm của cả dân tộc, bởi Đảng ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Trong quá trình hoạt động, cơ quan Đảng các cấp trong đó đặc biệt là cấp chi bộ đã đạt được rất nhiều kết quả tốt, đáng khích lệ, song bên cạnh đó vẫn còn những bất cập trong công tác phê và tự phê, thanh tra kiểm tra, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng cán bộ đảng viên do đó cần phải có giải pháp để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy, những năm qua, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, nội bộ đoàn kết thống nhất theo phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” chi bộ Mầm non Song Khê nhiều năm liền đã được công nhận đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

  Hằng năm, bám sát Kế hoạch công tác của Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ Mầm non Song Khê luôn thống nhất đề ra nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể trên từng mặt công tác. Với khối lượng công việc khá lớn, cán bộ, đảng viên và công chức, người lao động trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Với tinh thần đó, để đảm bảo các mặt công tác đạt kết quả cao nhất, chi bộ thống nhất với lãnh đạo đơn vị thực hiện phân công công việc cụ thể đến từng công chức, người lao động phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác để phát huy tối đa năng lực của cán bộ, từ đó, kết quả giải quyết công việc trên các mặt công tác năm sau luôn cao hơn năm trước.

  Đối với công tác xây dựng Đảng, chi bộ chú trọng xây dựng Ðảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trước hết, chi bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, đảng viên nêu gương trong rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Để tổ chức Đảng ở đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, chi bộ đã có nhiều giải pháp hiệu quả.

  Thứ nhất, thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa chi bộ và cơ quan. Chi bộ luôn chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ. Dân chủ trong chuẩn bị nghị quyết, ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết, giữ vững nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tập trung trên cơ sở dân chủ, dân chủ dưới sự lãnh đạo, được sự bảo đảm của tập trung. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ gồm nhiều khâu, nhiều mặt, nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình để có nội dung, biện pháp cụ thể, gắn liền với đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức cũng như mọi biểu hiện phân tán cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, vô tổ chức, vô kỷ luật. Để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh phải thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình nhằm giúp cho mọi người học hỏi ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình phải được thực hiện trên các nguyên tắc: trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của Đảng, tiến hành có tổ chức và trong tổ chức, chấp hành đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; tránh lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây mất đoàn kết.

  Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Chi bộ, qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm, chi bộ mầm non xã Song Khê đều được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, Chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Bắc Giang tặng Giấy khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2014- 2022”.

  Đồng chí Đào Thị Hằng – Bí thư chi bộ (Thứ 3 từ trái sang) nhận giấy khen của BCH Đảng bộ Thành phố Bắc Giang.

  Những năm qua, công tác Đảng trong nhà trường được nâng cao, vai trò lãnh đạo của chi bộ luôn được khẳng định trong mọi hoạt động, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chú ý, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được quán triệt sâu rộng trong nhà trường, bảo đảm các hoạt động đều đi đúng đường lối của Đảng, các chỉ tiêu về giáo dục trong nhà trường từng bước được nâng lên. Đặc biệt từ năm học 2022-2016 đến nay nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; được sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2022.

  Đồng chí Đào Thị Hằng – Hiệu trưởng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

  Đồng chí Đào Thị Hằng – Hiệu trưởng (Thứ 3 từ phải sang) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2022

  Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Hiệu trưởng (Thứ 10 từ trái sang) nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2022

  Chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trong mỗi năm học. Dưới dự lãnh đạo của chi bộ, Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành đoàn trường luôn được kiện toàn, đổi mới trong từng nhiệm kỳ, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng tập thể đoàn kết, gương mẫu, tham gia nhiệt tinh, có hiệu quả các cuộc vận động và các cuộc thi do ngành phát động. Nhiều năm liên tục Công Đoàn đạt Công đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc được Công đoàn giáo dục và Liên đoàn lao động thành phố tặng giấy khen, Chi đoàn nhiều năm đạt chi đoàn xuất sắc được Thành đoàn thành phố Bắc Giang tặng giấy khen.

  Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tới, tập thể Chi bộ trường mầm non Song Khê quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, giữ vững danh hiệu chi bộ Đảng: ” Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Chi bộ tập trung lãnh chỉ đạo, xây dựng trương mầm non Song Khê trở thành đơn vị có chất lượng giáo dục đứng ở tốp đầu của thành phố Bắc Giang, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

  Giáo viên: Nguyễn Thị Hường

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Đô Thị Văn Minh
 • Hà Nội:5 Nhóm Giải Pháp Quản Lý Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Văn Minh, Hiện Đại
 • Hiệu Quả Từ Chương Trình Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị
 • Nhiều Sáng Kiến Xây Dựng Nếp Sống Văn Hoá, Văn Minh Đô Thị
 • Xây Dựng Văn Minh Đô Thị: Khi Vai Trò Của Tổ Chức Đoàn Thể Được Phát Huy
 • Hướng Đến Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Toàn Diện

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Tiêu Biểu Cách Làm Ở Một Chi Bộ Trong Đơn Vị Quân Đội
 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh
 • Văn Hóa Công Sở Góp Phần Đáp Ứng Yêu Cầu Của Công Cuộc Cải Cách Hành Chính
 • Nỗ Lực Xây Dựng Và Thực Hiện Văn Hóa Công Sở
 • Quận 11: Đẩy Mạnh Giải Pháp Thực Hiện Văn Hóa Công Sở
 • Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu trong buổi khảo sát tổ chức cơ sở Đảng theo Kế hoạch số 176 của Tỉnh ủy tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri. Ảnh: P. Tuyết

  Củng cố tổ chức cơ sở đảng

  Năm 2022, Chi bộ ấp Phú Lợi (xã Bình Phú, TP. Bến Tre) chỉ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong khi trước đó (năm 2022 và 2022), chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đánh giá, chi bộ có biểu hiện mất đoàn kết, đồng chí Bí thư Chi bộ không được tín nhiệm cao. Nhận thấy điều này, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Phú đã quyết định điều động đồng chí Phạm Công Chiến – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Khối vận xã Bình Phú tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ nhằm củng cố Chi bộ ấp Phú Lợi.

  Đồng chí Phạm Công Chiến cho biết: “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi nắm tình hình từ tổ nhân dân tự quản đến từng đảng viên nhằm có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Trong đó, bầu bổ sung chi ủy viên, đưa ra quy chế hoạt động, họp chi ủy trước kỳ họp chi bộ hàng tháng để thống nhất, bổ sung những nội dung cần thiết nhằm thực hiện nghị quyết của chi bộ hàng tháng…”. Nhờ phát huy dân chủ tối đa, mọi công việc đều đưa ra bàn bạc thống nhất và phân công cụ thể từng đảng viên thực hiện nên hoạt động đi vào nền nếp. Từ đó, tạo sự đoàn kết, khắc phục những hạn chế trước đó và hướng đến chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

  Năm 2022, kết quả phân loại tổ chức đảng tại Đảng bộ xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc có 2 chi bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ là Chi bộ ấp Tân Nhơn và Chi bộ ấp Thanh Điền. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định cử 2 đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống củng cố, hỗ trợ 2 chi bộ trên. Đồng chí Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung A được phân công củng cố Chi bộ ấp Thanh Điền. Đồng chí Công cho biết: “Hàng tháng, tôi đều về họp chi bộ để nắm tình hình nhằm nhận ra những sai sót, yếu kém của chi bộ, từ đó đưa ra giải pháp củng cố, hỗ trợ kịp thời. Sau một thời gian, chi bộ có sự chuyển biến rõ rệt. Chi bộ đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề hướng đến chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

  Từ năm 2022 – 2022, Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc có 5 đơn vị là xã Khánh Thạnh Tân, Nhuận Phú Tân, Phước Mỹ Trung, Huyện Đoàn và Công an huyện bị đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống địa phương, đơn vị nắm tình hình, có giải pháp củng cố TCCSĐ. Hàng quý đều có báo cáo, đánh giá kết quả củng cố, mức độ chuyển biến. Đến nay, theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, các TCCSĐ đều có sự chuyển biến rõ nét, nhất là sửa chữa những khuyết điểm về nền nếp sinh hoạt, sự đoàn kết nội bộ…

  Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: Để đánh giá kết quả việc củng cố TCCSĐ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng năm xây dựng kế hoạch khảo sát việc củng cố do đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp đến làm việc các tổ chức đảng được củng cố và ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở, đoàn khảo sát đóng góp nhiều giải pháp giúp tổ chức đảng phấn đấu vươn lên.

  Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

  Ngày 22-2-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU về “Tiêu chí xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn TSVM toàn diện” theo Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng Đảng TSVM; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Qua triển khai có 170 chi bộ ấp, khu phố/164 xã, phường đăng ký thực hiện (mỗi xã, phường, thị trấn chọn 1 chi bộ). Chi bộ được chọn thực hiện phải là chi bộ được công nhận TSVM tiêu biểu 2 năm liền. Kết quả bước đầu các cấp ủy quan tâm công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa bằng hướng dẫn để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; các chi bộ được chọn đăng ký thực hiện mô hình thể hiện sự quyết tâm; hầu hết đảng viên trong chi bộ thể hiện sự đồng thuận với chủ trương xây dựng chi bộ TSVM toàn diện. Qua đánh giá cuối năm 2022, bước đầu có 40/170 chi bộ ấp, khu phố tự đánh giá đạt các tiêu chí đề nghị công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVM toàn diện.

  Chi bộ khu phố Bình Nghĩa (Phường 6, TP. Bến Tre) là đơn vị điển hình được công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVM toàn diện. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Bí thư Chi bộ khu phố Bình Nghĩa cho biết: “Nhiều năm liền, chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành xuất sắc nhờ vào sự thống nhất, đoàn kết của tập thể chi bộ. Trong đó, hàng tháng đều soạn chương trình họp chi bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên”.

  Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đánh giá: Công tác phát triển đảng viên gắn với củng cố TCCSĐ trong thời gian qua có sự chuyển biến rất rõ nét. Trong đó, sau hơn 2 năm thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ địa bàn theo phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” đạt kết quả rất khả quan, nhiều TCCSĐ được củng cố. Tuy nhiên, một số nơi chưa có giải pháp hiệu quả để củng cố, nâng chất đối với những tổ chức đảng chậm chuyển biến, sa sút hoặc nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết; công tác kết nạp đảng viên có đảng bộ đạt thấp… Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, nhất là việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, của Nhà nước, củng cố các tổ chức đảng hoạt động yếu kém, quan tâm công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng.

  “Năm 2022, toàn tỉnh còn 26 TCCSĐ chỉ đạt ở mức hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có 12 TCCSĐ chưa chuyển biến và đặc biệt có 14 TCCSĐ nhiều năm đạt mức TSVM hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng năm 2022 có chiều hướng sa sút; một số nơi nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng kém hiệu quả. Năm 2022, có 30 TCCSĐ đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2022, các TCCSĐ này có chuyển biến tích cực, chỉ còn 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ và 1 không hoàn thành nhiệm vụ; 27 đơn vị còn lại được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

  (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến)

  Hoàng Mai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Những Biện Pháp Xây Dựng Chi Bộ Trường Tiểu Học Trong Sạch Vững Mạnh
 • Viện Kiểm Sát Nhân Nhân Tỉnh Sóc Trăng
 • Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Tiêu Biểu
 • Công Tác Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh
 • Xây Dựng Đô Thị Văn Minh
 • Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Xây Dựng Tccs Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Xây Dựng, Phát Triển Toàn Diện Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ
 • Mấy Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Vững Mạnh Ở Các Xã Biên Giới Tỉnh Cao Bằng
 • Cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện Cao Phong giúp đỡ hộ dân xã Hợp Phong khắc phục hậu quả thiên tai.

  “Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là thực hiện nghiêm túc tinh thần “tự soi, tự sửa” gắn với NQT.Ư4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” – trung tá Hoàng Việt Đức, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện cho biết.

  Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, thời gian qua, việc “tự soi, tự sửa” đã phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Quân sự huyện Cao Phong. Trước đây, để cán bộ, đảng viên tự nói hết tồn tại của mình rồi thẳng thắn góp ý cho đồng đội, tập thể là vấn đề khó và là điểm hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Trong thời gian đầu thực hiện việc phê bình và tự phê bình, nhiều đồng chí còn ngại va chạm, ngại tham gia đóng góp ý kiến, không nói hết những tâm tư, suy nghĩ cũng như khuyết điểm của mình hay đồng đội… Sau đó, đơn vị đã chú trọng triển khai đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, cụ thể hóa quyết tâm nói đi đôi với làm. Đợt sinh hoạt chính trị đã tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận thấy bản chất ý nghĩa của đợt sinh hoạt này, để rồi thẳng thắn mỗi người “tự soi” lại mình, nhận ra hạn chế, khuyết điểm và có kế hoạch “tự sửa”.

  “Cùng với việc khuyến khích “tự soi, tự sửa” trong từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Quân sự huyện đã phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu bằng cách thẳng thắn dám nhận khuyết điểm, không né tránh, không e ngại với đồng chí, đồng đội. Trên tinh thần “Cấp trên không ngại nói hết khuyết điểm, cấp dưới không ngại góp ý với chỉ huy”, phong trào “tự soi, tự sửa” gắn với thực hiện NQT.Ư 4 đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của đơn vị” – trung tá Hoàng Việt Đức chia sẻ thêm.

  Nhờ thực hiện tốt “tự soi, tự sửa”, Đảng bộ Quân sự huyện đã nêu cao tinh thần dân chủ, bình đẳng, tính thống nhất của tập thể cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đạt sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ cũng như trong toàn đơn vị, Đảng ủy đã quán triệt chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện, tổ chức thực hiện quyết liệt, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chú trọng triển khai các quy định của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đảng viên… Ban CHQS huyện tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”… Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, chế độ quy định của đơn vị. Liên tục trong những năm gần đây, Đảng bộ Quân sự huyện được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị được công nhận vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Ban CHQS huyện xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, được đánh giá là đơn vị đứng thứ nhất trong khối thi đua LLVT các huyện, thành phố trong tỉnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Ở Bộ Đội Biên Phòng Điện Biên
 • Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Những Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh, Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng
 • Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Tổ Chức Đảng Hoạt Động Hiệu Quả
 • Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Vững Mạnh
 • Chi Bộ Văn Phòng Sinh Hoạt Chuyên Đề “giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh”

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Tuyệt Vời Ngay Từ Đầu
 • Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Dựa Trên Nội Dung Website
 • Xây Dựng Văn Hóa Công Vụ Trong Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Hiện Nay
 • Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Trong Đơn Vị
 • Giao Lưu Trực Tuyến Văn Hóa Công Sở
 • Chi bộ Văn phòng sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”

  Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03 – KH/ĐU ngày 03/01/2017 và hướng dẫn số 24 – CV/ĐU ngày 09/03/2017 của Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 06/09/2017 Chi bộ Văn phòng tổng hợp VKS TP đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 3/2017 với nội dung “Giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng trực tiếp tham dự, chỉ đạo buổi sinh hoạt cùng toàn thể Chi ủy, các Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng tổng hợp.

  Tại buổi sinh hoạt, thay mặt Chi bộ Văn phòng tổng hợp, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Chi bộ trình bày sự cần thiết phải lựa chọn chuyên đề “Giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”; đánh giá kết quả thực hiện các nội dung theo chuyên đề của Chi bộ thời gian vừa qua cũng như các giải pháp cụ thể để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh thời gian tới.

  Đ.c Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo

  Nhận xét và phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã nhấn mạnh:

  Trước hết, tập thể Chi bộ Văn phòng phải nhận thức được xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh chính là việc đảm bảo cơ bản các tiêu chí: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; nội bộ đoàn kết; không có cán bộ, Đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm tư cách đạo đức. Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ Văn phòng có nhiều đặc thù do Văn phòng có số lượng cán bộ công chức đông, bố trí ở nhiều bộ phận, vị trí công tác khác nhau. Vì thế, Chi bộ Văn phòng cần thiết phải lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đơn vị phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ trong công việc, trong đời sống sinh hoạt. Đoàn kết là sức mạnh của tập thể.

  Một tập thể tốt được xây dựng nên từ những thành tố tốt, do đó muốn có tập thể Chi bộ trong sạch, vững mạnh thì từng cá nhân phải xác định được như thế nào là trong sạch, vững mạnh, và có biện pháp tự phấn đấu, rèn luyện cho bản thân mình. Do vậy, trong nội dung chuyên đề, Chi bộ Văn phòng cần thiết phải đưa ra những giải pháp thiết thực, cụ thể, có thể triển khai thực hiện ngay đối với từng cán bộ Đảng viên trong từng mảng công tác để giúp cho các cán bộ, Đảng viên đi từ nhận thức đến hành động một cách mạnh mẽ, tích cực.

  Đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan cũng đồng thời nhấn mạnh tại đợt sinh hoạt chuyên đề quý 3/2017, Chi bộ Văn phòng cũng đã lựa chọn được nội dung sinh hoạt rất thiết thực, phù hợp đồng thời là vấn đề mang tính thời sự hiện nay, gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Sau đợt sinh hoạt này, Chi bộ cần chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chuyên đề trong nội bộ Đảng viên, đồng thời khen thưởng, biểu dương những Đảng viên tích cực, tiêu biểu. Quý 4/2017 tập thể Chi bộ Văn phòng cần tiếp tục lựa chọn chuyên đề cho phù hợp, và chú trọng đến hiệu quả của việc thực hiện chuyên đề trong thực tiễn công tác./.

  Nguyễn Thu Ngân, Văn phòng tổng hợp VKS TP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Phát Biểu Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Vksnd Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chi Minh Ở Giai Đoạn Hiện Nay
 • Bảy Biện Pháp Xây Dựng Đô Thị Văn Minh
 • Tuyên Truyền Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị
 • Bài Phát Biểu Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Bộ Văn Phòng Sinh Hoạt Chuyên Đề “giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh”
 • Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Tuyệt Vời Ngay Từ Đầu
 • Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Dựa Trên Nội Dung Website
 • Xây Dựng Văn Hóa Công Vụ Trong Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Hiện Nay
 • Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Trong Đơn Vị
 • Mẫu phát biểu tham luận về công tác xây dựng đảng

  Bài tham luận công tác xây dựng Đảng

  Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý

  Kính thưa đại hội

  Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết Chi đoàn và phương hướng hoạt động của Chi đoàn do đồng chí Bí thư chi đoàn vừa trình bày trước Đại hội. Trong không khí long trọng này, tôi rất vinh dự được thay mặt các đ/c Đoàn viên trong chi đoàn phát biểu cảm nghĩ của mình về công tác xây dựng Đảng.

  88 mùa xuân ra đời và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Suốt hành trình lịch sử đó Đảng không ngừng tổ chức, giáo dục và phát huy vai trò, khả năng cách mạng to lớn của tuổi trẻ cũng như của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – “cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng”. Đoàn thanh niên, với tư cách là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, là hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên thành lực lượng chính trị mạnh mẽ. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đoàn thanh niên đã thể hiện “sức sống trẻ trung của dân tộc” đã góp phần bồi đắp, xây dựng nên những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng.

  Vì vậy Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH chi bộ nhà trường , việc Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, phát triển Đảng trong thanh niên nói riêng đã có những bước chuyển biến tích cực. Chính vì vậy đoàn TNCS Hồ chí Minh trường Tiểu học Gia Sàng đã xác định rõ công tác tham gia xây dựng Đảng vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự lớn lao đối với mình.

  Kính thưa đại hội!

  Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng ở đoàn viên trong giai đoạn hiện nay, tôi xin có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

  Một là: Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

  Hai là: Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các đoàn thể để bổ sung lục lượng ĐV mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khoẻ, nhiệt tình, hăng hái có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng của các đoàn thể trong nhà trường.

  Ba là: Cần tăng cường quan tâm đến đời sống chính trị, tinh thần của đoàn viên thanh niên. Quán triệt đến từng đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho đoàn viên thanh niên.

  Bốn là: Mỗi đoàn viên trong CHI ĐOÀN xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là “Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Vì lợi ích trăm năm trồng người ấy, NÊN phải không ngừng học tập nâng cao năng lực nghề nghiệp, trình độ chuyên môn để vững tay chèo đưa lớp lớp học trò cập bến bờ hạnh phúc.

  Năm là: Phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phần nàn trước khó khăn, thử thách gian nan. Xây dựng vào đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức chứ không phải để tăng thêm số lượng thì chỉ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Có như vậy thì quần chúng mới yêu Đảng, mới phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng CS Việt Nam.

  Kính thưa đại hội !

  Chúc đại hội thành công rực rỡ ! Xin trân trọng cảm ơn!

  2. Tham luận xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

  Kính thưa đoàn chủ tịch! Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa đại hội!

  Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ…………….và phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ…………do đồng chí Bí thư chi bộ vừa trình bày trước Đại hội. Trong không khí long trọng này, tôi rất vinh dự được thay mặt các đ/c Đảng viên trong chi bộ phát biểu tham luận của mình về công tác xây dựng chi bộ đảng đoàn kết trong sạch vững mạnh

  Sinh thời HCM từng nói: “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, Thành công thành công đại thành công”. Như vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhằm làm cho Đảng thành một khối vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc, là hạt nhân, cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc.

  Người nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta”. Vì vậy tôi xin có một số ý kiến tham luận trong công tác xây dựng chi bộ đoàn kết trong sạch vững mạnh như sau:

  Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên.Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức cho mỗi đảng viên, có như vậy mới tạo sự đoàn kết thống nhất cao. “Đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân, vì sự nghiệp cách mạng”đây là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  : Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên.

  Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Công tác kiểm tra giúp kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đồng thời biểu dương kịp thời và có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng chăm lo vun đắp cho khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, “đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ. Ta thành công chính vì ta đoàn kết

  Năm là: Đoàn kết là thuộc tính tất yếu, là sức mạnh của Đảng, vì vậy, Đảng phải luôn giữ gìn sự đoàn thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng,. Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân

  Sáu là: Chăm lo xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hạt nhân trung tâm đoàn kết chi bộ. Chi ủy giữ vai trò quy tụ trong đoàn kết chi bộ. Quan tâm xây dựng, củng cố chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực. Chủ chốt của chi bộ phải là người mẫu mực về đoàn kết, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Thực tiễn đã chứng minh rằn

  Chúc đại hội thành công rực rỡ! Xin trân trọng cảm ơn!

  3. Tham luận đại hội chi bộ về công tác xây dựng Đảng

  Kính thưa các đồng chí:

  – …………………………………………………………………………………………………….

  – ……………………………………………………………………………………………………..

  Kính thưa quý đại biểu! Kính thưa toàn thể hội nghị!

  Lời đầu tiên, thay mặt Chi ủy chi bộ 1, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đồng chí dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, sang năm mới lập được nhiều thành tích mới.

  Thưa toàn thể Hội nghị!

  Qua nghe báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác đảng viên năm 20….. của Đảng bộ……….. do đồng chí ……………………… – Phó bí thư Đảng ủy vừa thông qua, tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung báo cáo.

  Tại Hội nghị hôm nay, được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin phép được phát biểu một số ý kiến về công tác lãnh đạo xây dựng Chi bộ “Tong sạch, vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Kính thưa toàn thể các đồng chí!

  Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị; nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Xác định rõ vai trò to lớn của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ 1 đã quyết tâm xây dựng chi bộ đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng. Hiện tại chi bộ 1 chúng tôi có 18 đảng viên (đều là đảng viên chính thức). 95% đảng viên có trình độ đại học, gần 40% đảng viên có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị.

  Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, chi bộ đã tập trung lãnh đạo 2 phòng trực thuộc chi bộ quản lý đạt được những thành tích đáng khích lệ. Riêng trong năm 20……., chi bộ đạt thành tích chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Viện kiểm sát khen thưởng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 20…..; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 04 đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên đạt thành tích 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 06 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có 01 tập thể cấp phòng thuộc chi bộ quản lý đạt danh hiệu: Cờ thi đua tập thể đơn vị dẫn đầu khối.

  Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy, của Ngành, chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu, của các đồng chí Chi ủy viên, Bí thư chi bộ.

  Công tác xây dựng đảng được coi trọng, chi bộ đã triển khai kịp thời các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết và chỉ thị khác của Đảng, Nhà nước và cấp trên. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Chương trình công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ của chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi ủy, đảng viên chi bộ luôn có phẩm chất đạo đức tốt, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

  Kính thưa toàn thể các đồng chí!

  Để có được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ chúng tôi luôn quan tâm đặc biệt và chú trọng đúng mức cho công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó, đã quan tâm phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

  Một là, mỗi đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

  Hai là, luôn xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy, luôn làm tốt vai trò của người đảng viên trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

  Ba là, ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời, trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

  Bốn là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình các đồng chí chi ủy viên và mỗi đảng viên trong chi bộ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu của Ngành là xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Vì mục tiêu đó, mỗi đảng viên luôn không ngừng học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

  Năm là, trong lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi ủy luôn đề ra giải pháp là gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan.

  Tóm lại để phấn đấu xây dựng chi bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 20…., hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đảng viên chúng ta ra sức phấn đấu thực hiên tốt năm vấn đề như đã nêu trên, chi bộ đảng nhất định đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Thưa toàn thể hội nghị!

  Trước khi dứt lời, tôi chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các đồng chí, một lần nữa xin kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trước thềm năm mới 20… – Xuân …… tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí đảng viên dự Hội nghị lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

  Chúc hội nghị thành công! Xin trân trọng cảm ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vksnd Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chi Minh Ở Giai Đoạn Hiện Nay
 • Bảy Biện Pháp Xây Dựng Đô Thị Văn Minh
 • Tuyên Truyền Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị
 • Quận 1: Đẩy Mạnh Hoạt Động Văn Hóa Và Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị
 • Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Xây Dựng Tccs Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Xây Dựng, Phát Triển Toàn Diện Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ
 • Mấy Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Vững Mạnh Ở Các Xã Biên Giới Tỉnh Cao Bằng
 • Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Nòng Cốt
 • (Báo Quảng Ngãi)- Qua thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) cho thấy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực.

  Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nội dung, phương thức hoạt động của các TCCSĐ từng bước được đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào nền nếp…

  Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi) tổ chức kết nạp Đảng cho những học sinh có kết quả học tập xuất sắc.

  Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cụ thể là, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, TCCSĐ ở một số nơi còn yếu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, TCCSĐ, đảng viên một số nơi chưa thực chất. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

  Một số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của một số TCCSĐ chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Công tác phát triển đảng viên trong các thành phần kinh tế, địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn. Một số đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa coi trọng việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, còn để tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật bị xử lý, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng…

  Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) Bùi Phú Huy cho biết: Để nâng cao chất lượng xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, năm 2022, đảng ủy phường tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi bộ, nhất là chi bộ tổ dân phố; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức, có tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, hết lòng phục vụ nhân dân…

  Còn Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư thì cho rằng: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Huyện ủy Bình Sơn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; đồng thời xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

  Thực tế cho thấy, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…

  Bài, ảnh: BÁ SƠN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Ở Bộ Đội Biên Phòng Điện Biên
 • Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Những Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh, Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng
 • Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Tổ Chức Đảng Hoạt Động Hiệu Quả
 • Vksnd Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Phát Biểu Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Chi Bộ Văn Phòng Sinh Hoạt Chuyên Đề “giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh”
 • Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Tuyệt Vời Ngay Từ Đầu
 • Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Dựa Trên Nội Dung Website
 • Xây Dựng Văn Hóa Công Vụ Trong Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Hiện Nay
 • Hằng năm, bám sát Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát cấp trên và Nghị quyết của Huyện ủy, chi bộ VKSND huyện Trà Ôn luôn thống nhất đề ra nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể trên từng mặt công tác. Với khối lượng công việc khá lớn, cán bộ, đảng viên và công chức, người lao động trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Với tinh thần đó, để đảm bảo các mặt công tác đạt kết quả cao nhất, chi bộ thống nhất với lãnh đạo đơn vị thực hiện phân công công việc cụ thể đến từng công chức, người lao động phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác để phát huy tối đa năng lực của cán bộ, từ đó, kết quả giải quyết công việc trên các mặt công tác năm sau luôn cao hơn năm trước.

  Đối với công tác xây dựng Đảng, chi bộ chú trọng xây dựng Ðảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trước hết, chi bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, đảng viên nêu gương trong rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tận tụy phục vụ Nhân dân; nghiêm khắc tự phê bình và phê bình các hành động cửa quyền, gây phiền hà cho người dân.

  Để tổ chức Đảng ở đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, chi bộ đã có nhiều giải pháp hiệu quả.

  Thứ nhất, thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa chi bộ và cơ quan.

  Chi bộ luôn chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ. Dân chủ trong chuẩn bị nghị quyết, ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết, giữ vững nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tập trung trên cơ sở dân chủ, dân chủ dưới sự lãnh đạo, được sự bảo đảm của tập trung. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ gồm nhiều khâu, nhiều mặt, nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình để có nội dung, biện pháp cụ thể, gắn liền với đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức cũng như mọi biểu hiện phân tán cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, vô tổ chức, vô kỷ luật.

  Để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh phải thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình nhằm giúp cho mọi người học hỏi ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa những sai lằm, khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình phải được thực hiện trên các nguyên tắc: trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của Đảng, tiến hành có tổ chức và trong tổ chức, chấp hành đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; tránh lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây mất đoàn kết.

  Thứ hai, xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh, có chất lượng cao, số lượng phù hợp.

  Chi bộ luôn quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên ở chi bộ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm trọng tâm. Luôn xem việc nâng cao chất lượng đảng viên là một nội dung cơ bản của xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Thứ ba, giữ vững chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

  Chi bộ hết sức coi trọng việc sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn, thường xuyên có chất lượng, đảm bảo làm cho đường lối, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt, thực hiện nghiêm túc; trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được củng cố, phát triển; nội bộ chi bộ đoàn kết, thống nhất cao.

  Thứ tư, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

  Công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng chi bộ luôn được cấp ủy chi bộ chú trọng. Mọi đảng viên phải được đặt trong phạm vi kiểm tra, giám sát của chi bộ. Kiểm tra không phải là soi mói, tìm kiếm ra cái sai để trù dập cán bộ, đảng viên mà là để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, giúp cán bộ, đảng viên sửa chửa những hành vi sai trái của mình. Chỉ có như vậy, công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ mới có hiệu quả, cấp ủy, chi bộ mới bảo đảm được vai trò lãnh đạo của mình, hoàn thành sứ mệnh và trọng trách mà Nhân dân giao phó.

  Thứ năm, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong xây dựng Chi bộ.

  Thường xuyên chăm lo vận động và phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện tốt “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra” đối với mọi hoạt động của chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi bộ luôn tạo điều kiện để Nhân dân và các tổ chức đoàn thể Nhân dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng nói chung và chi bộ nói riêng; tạo điều kiện thuận lợi và phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ (Chi bộ hiện có 12 đảng viên/14 công chức, người lao động, trong đó, có 2 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 6 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị hành chính; về chuyên môn có 1 đồng chí có trình độ Thạc sĩ luật, 11 đồng chí có trình độ cử nhân luật).

  Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Chi bộ, qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm, chi bộ VKSND huyện Trà Ôn đều được công nhận Trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, Chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trà Ôn tặng Giấy khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2022”.

  Kinh nghiệm xây dựng cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chi Minh Ở Giai Đoạn Hiện Nay
 • Bảy Biện Pháp Xây Dựng Đô Thị Văn Minh
 • Tuyên Truyền Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị
 • Quận 1: Đẩy Mạnh Hoạt Động Văn Hóa Và Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị
 • Quận 7: Bàn Giải Pháp Thực Hiện Các Hoạt Động Văn Hóa, Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị, Gia Đình Hạnh Phúc
 • Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Ở Bộ Đội Biên Phòng Điện Biên
 • Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Xây Dựng Tccs Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là sự khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho dân tộc Việt Nam giành thắng lợi. Đây là bước phát triển mới vô cùng quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng.

  Trên nền tảng tư tưởng khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định đường lối chính trị đúng đắn, vững vàng vượt qua thử thách, giành nhiều thắng lợi trong công cuộc đổi mới.

  2 – Một đảng cách mạng chân chính, vững mạnh phải có nền tảng chính trị rộng lớn. Trong quá trình đổi mới, lực lượng sản xuất không ngừng phát triển, cơ cấu các tầng lớp xã hội có sự biến đối, vì vậy Đảng phải không ngừng củng cố và phát triển cơ sở nền tảng chính trị – xã hội, bảo đảm cho sự lãnh đạo công cuộc đổi mới thành công.

  Nhận thức và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, tại Đại hội X, Đảng có diễn đạt mới về bản chất của Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

  Từ chỗ Đảng lấy liên minh giai cấp công nhân, nông dân, trí thức làm nền tảng chính trị – xã hội, đến mở rộng nền tảng xã hội, bao gồm giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Đây là quan điểm mới rất quan trọng, tăng cường, mở rộng cơ sở nền tảng chính trị của Đảng, tập hợp, đoàn kết sức mạnh toàn dân tộc, tạo động lực to lớn phấn đấu vì mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Từ quan điểm đó, Đảng cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, kết nạp những giáo dân yêu nước, giác ngộ xã hội chủ nghĩa vào trong hàng ngũ của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

  3 – Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng công tác tư tưởng, lý luận, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao phẩm chất, trình độ trí tuệ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong mọi giai đoạn cách mạng.

  Trong điều kiện khoa học công nghệ, trình độ dân trí phát triển ngày càng cao, nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên không vươn lên giữ vai trò tiên tiến, thì bản thân Đảng sẽ mất vai trò tiên phong, không đủ năng lực lãnh đạo đất nước phát triển và hội nhập.

  Nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên không ngừng tự giác học tập, rèn luyện, Đảng có quy định chặt chẽ về chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị; chuẩn hóa về phẩm chất, trình độ, năng lực cho tất cả các đối tượng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

  Mặt khác, để không ngừng bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng, xây dựng đường lối chính trị của Đảng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng tăng cường, đổi mới công tác lý luận. Nghiên cứu lý luận tập trung tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận về mô hình, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (XHCN), nền dân chủ XHCN và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đồng thời, tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận xác định quy luật xây dựng Đảng cầm quyền; làm rõ phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và điều kiện để Đảng cầm quyền vững chắc và lâu dài trong bối cảnh thời đại nhiều biến động khó lường.

  Hiện nay, công tác lý luận đang tập trung nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học, xử lý tốt các mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN; giữa Nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

  Để nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, Đảng chủ trương xây dựng các thiết chế nghiên cứu lý luận, tư vấn, phản biện chính sách, phát huy vai trò của Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ tư vấn chính sách của Chính phủ, huy động nguồn lực khoa học từ các trường đại học, các học viện, tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn trong nước và thế giới.

  4 – Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhận thức toàn diện về những nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức. Xây dựng nền tảng đạo đức của Đảng là giải pháp cơ bản, lâu dài và rất quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, biến chất, bệnh quan liêu, tham nhũng.

  Biểu tượng cao đẹp, sức cuốn hút của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc thực hiện các chỉ thị của Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều năm qua, có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; là vấn đề mấu chốt để đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  5 – Xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, Đảng đặc biệt coi trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

  Hội nghị giữa nhiệm kỳ, khóa VII, Đảng nêu 5 quan điểm và 4 nguy cơ đối với sự nghiệp đổi mới, cho thấy tính chất khó khăn, phức tạp của công cuộc đổi mới, thách thức chính sự lãnh đạo của Đảng. Tình hình này đòi hỏi Đảng phải tăng cường công tác tư tưởng, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh mới có thể khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

  Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, biến chất “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, để tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm pháp luật trong các tổ chức Đảng và Nhà nước; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản bác quan điểm sai trái, cơ hội chính trị lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

  Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức nguy cơ lớn nhất, trực tiếp nhất đối với sự tồn vong của Đảng chính là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình hình quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Đảng, Nhà nước.

  Bài học từ sự sụp đổ của các đảng cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu đã khẳng định, khó có một thế lực nào có thể đánh đổ được đảng cộng sản, mà chỉ có sự mục nát, tham nhũng, suy thoái, biến chất trong bản thân mình thì dù kẻ thù không đánh, đảng cũng tự suy vong.

  Sớm nhận thức nguy cơ to lớn đó, ngay thời kỳ đầu công cuộc đổi mới, Đảng ta đã chỉ ra 4 nguy cơ lớn, trong đó nạn tham nhũng là nguy cơ lớn nhất, “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất.

  Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tác động mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, những khuyết điểm trong công tác tư tưởng, tổ chức – cán bộ; sự buông lỏng kiểm tra, giám sát; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng chưa nghiêm, tình hình suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ diễn biến phức tạp.

  Tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Đảng thể hiện quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng, kiên trì, kiên quyết đẩy lùi suy thoái trong nội bộ. Đặc biệt, Đảng tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nguyên tắc tự phê bình, phê bình đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương, đến địa phương, cơ sở. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội gương mẫu, nghiêm túc tiến hành tự kiểm điểm. Kết quả cuộc vận động đã tạo được hiệu ứng rất tích cực. Từ đó, Đảng tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng. Nhiều vụ tham nhũng bị vạch trần, nhiều tổ chức, cá nhân tham nhũng bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh những người suy thoái, biến chất, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

  6 – Đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đổi mới chính trị từng bước, phù hợp với đổi mới kinh tế, trên quan điểm đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức rõ hơn, đẩy mạnh đổi mới mô hình, cơ chế vận hành của bộ máy tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trước yêu cầu của phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế.

  Tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết yêu cầu giảm thiểu các cơ quan, tổ chức trung gian, các chức năng trùng chéo; nhất thể hóa một số cơ quan có chức năng phù hợp trong hệ thống chính trị; xây dựng hoàn thiện cơ chế vận hành hệ thống đồng bộ, khoa học. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố và phát triển các tổ chức đảng trong các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  7 – Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, trình độ trí tuệ và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng xác định rõ quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo với tầm nhìn chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, các cơ quan tham mưu. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, các hội quần chúng, các cơ quan truyền thông báo chí, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

  Bám sát những yêu cầu đó, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII triển khai những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tập trung “hai trọng tâm và năm đột phá”.

  Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy và người đứng đầu các các cơ quan, tổ chức, đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

  Thực hiện việc đổi mới công tác đánh giá công tác cán bộ theo phương châm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với các chức danh tương đương.

  Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền.

  Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương ở những nơi có đủ điều kiện.

  Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài.

  Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

  Thực hiện nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Trung ương về công tác cán bộ, Đảng đang tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, là cơ sở bảo đảm cho công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

  8 – Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng phải tăng cường liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Trách nhiệm và bổn phận của Đảng là phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân… là những quan điểm cơ bản nhất để không ngừng củng cố nền tảng chính trị vững chắc của Đảng; là cơ sở để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

  Thực hiện những quan điểm đó, trong tiến trình đổi mới, Đảng không ngừng cụ thể hóa bằng các chủ trương, chính sách, các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; cải cách tư pháp, cải cách nền hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo vì dân, phục vụ dân; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện xa rời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

  Cuộc đấu tranh chống tham nhũng từ sau Đại hội XII, thể hiện rõ Đảng dám chịu trách nhiệm về những biểu hiện thoái hóa, biến chất, tham nhũng trong nội bộ, công khai, thẳng thắn, dựa vào dân để đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng diễn ra quyết liệt, hiệu quả được nhân dân hoan nghênh, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

  9 – Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ta có nhiều nghị quyết, chỉ thị cùng các thiết chế để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh chống suy thoái, biến chất, tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, dân chủ trong Đảng vẫn còn biểu hiện hình thức; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng còn lỏng lẻo, pháp luật của Nhà nước chưa được thực hiện nghiêm minh, gây bức xúc trong nhân dân.

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, công tác thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà nước có nhiều đổi mới, tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan điều tra, thanh tra của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát và xử lý các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực. Đảng ban hành các quy định cụ thể hơn về công tác kiểm tra, thanh tra, triển khai những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý nghiêm theo pháp luật các tập thể và cá nhân vi phạm, “làm đến cùng, không dây dưa kéo dài”, “không có vùng cấm”.

  Một số vụ án lớn, nổi cộm được xử lý vừa qua đã thu hồi nhiều tài sản tham nhũng về cho nhân dân, nghiêm trị những cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó có những cán bộ cấp cao. Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa các quy định, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực để tiếp tục cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả và triệt để hơn.

  MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

  Một là, ra sức xây dựng, củng cố và bảo vệ nền tảng chính trị vững chắc, nắm vững ngọn cờ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và CNXH để chỉ đạo hành động cách mạng của Đảng, giữ vững định hướng XHCN. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đồng thời phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải không ngừng bổ sung, hoàn thiện, vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

  Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; đặc biệt chú trọng sự nêu gương của những người đứng đầu giữ trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả chống các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

  Ba là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, công khai minh bạch; kiên trì, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững sự trong sạch của Đảng, Nhà nước là tiền đề và động lực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

  Bốn là, tăng cường, đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, có trình độ trí tuệ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, đoàn kết, tập hợp sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và Nhà nước; ngăn ngừa sự suy thoái, biến chất và loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

  Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan báo chí.

  Sáu là, luôn coi trọng bài học “lấy dân làm gốc”; lấy sự tin tưởng của nhân dân và xã hội là điều kiện tiên quyết để xây dựng Đảng. Thường xuyên xây dựng và củng cố mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; đấu tranh mạnh mẽ chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng liêm chính, chí công, vô tư, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

  Nhìn một cách tổng thể, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta ngày càng trưởng thành, nội bộ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng cần phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, biến chất, quan liêu, tham nhũng; đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh./.

  PGS. TS. Trương Ngọc Nam

  Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh, Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng
 • Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Tổ Chức Đảng Hoạt Động Hiệu Quả
 • Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Vững Mạnh
 • Một Số Giải Pháp Kiến Trúc Xanh Năm 2022
 • Phát Triển Bền Vững Với Giải Pháp Xanh Trong Nhà Hàng, Khách Sạn
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100