Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Các Chức Năng Cơ Bản Của Kế Toán Quản Trị Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Photomarathonasia.com

Chức Năng Bản Chất Của Kế Toán Quản Trị

Vai Trò Của Kế Toán Quản Trị Với Chức Năng Quản Lý Trong Doanh Nghiệp

Khái Niệm Kế Toán Quản Trị Là Gì? Vai Trò Và Các Nội Dung Cơ Bản

Những Chức Năng Cơ Bản Của Một Phần Mềm Kế Toán Tốt

Nhiệm Vụ, Yêu Cầu Và Đặc Điểm Của Công Tác Kế Toán

Nội Dung Cơ Bản Của Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại

Chức năng của kế toán là cung cấp thông tin về hoạt động của một đơn vị, một tổ chức. Trong các doanh nghiệp, thông tin kế toán không những cần thiết cho người ra quyết định quản lý ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp. Do có phạm vi cung cấp, phục vụ thông tin khác nhau nên kế toán doanh nghiệp được chia thành kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Khác với các thông tin của kế toán tài chính chủ yếu phục vụ cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, kế toán quản trị cung cấp thông tin thoả mãn nhu cầu của các nhà quản trị doanh nghiệp, là những người mà các quyết định và hành động của họ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của doanh nghiệp đó. Kế toán quản trị không những cung cấp thông tin cho các nhà quản trị cấp cao để ra quyết định kinh doanh, quyết định đầu tư và sử dụng các nguồn lực mà còn cung cấp cả các thông tin về các mặt kỹ thuật để các nhà quản lý thừa hành sử dụng thực thi trách nhiệm của mình.

Xuất phát điểm của kế toán quản trị là kế toán chi phí, nghiên cứu chủ yếu về quá trình tính toán giá phí sản phẩm như giá phí tiếp liệu, giá phí sản xuất; nhằm đề ra các quyết định cho phù hợp, xác định giá trị hàng tồn kho và kết quả kinh doanh theo từng hoạt động. Dần dần cùng với sự phát triển của khoa học quản lý nói chung, khoa học kế toán cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt từ năm 1957 trở lại đây, nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển trên thế giới đã đi sâu nghiên cứu, áp dụng và sử dụng những thông tin kế toán phục vụ cho yêu cầu quản lý. Sự phát triển mạnh mẽ của kế toán đã đặt ra hướng nghiên cứu các công cụ kiểm soát và lập kế hoạch, thu nhận và xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị gọi là kế toán quản trị.

Như vậy, kế toán quản trị là một khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách cụ thể, phục vụ cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kinh tế, tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.

Từ đó rút ra bản chất của kế toán quản trị như sau:

– Kế toán quản trị không chỉ thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã thực sự hoàn thành, đã ghi chép hệ thống hoá trong các sổ kế toán mà còn xử lý và cung cấp các thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị. Để có được các thông tin này, kế toán quản trị phải sử dụng các phương pháp khoa học để phân tích, xử lý chúng một cách cụ thể, phù hợp với nhu cầu thông tin của nhà quản trị. Hệ thống hoá các thông tin theo một trình tự dễ hiểu và giải trình quá trình phân tích theo các chỉ tiêu cụ thể, phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp.

– Kế toán quản trị chỉ cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tế tài chính trong phạm vi yêu cầu quản lý nội bộ của một doanh nghiệp. Những thông tin đó chỉ có ý nghĩa đối với những người, những bộ phận và những nhà điều hành, quản lý doanh nghiệp, không có ý nghĩa đối vớicác đối tượng bên ngoài. Vì vậy người ta nói kế toán quản trị là loại kế toán dành cho những người làm công tác quản trị, trong khi đó kế toán tài chính không phục vụ trực tiếp mục đích này.

– Kế toán quản trị là một bộ phận của công tác kế toán nói chung và là một công cụ quan trọng không thể thiếu được đối với công tác quản lý nội bộ doanh nghiệp.

Nguồn: Ths. Đinh Xuân Dũng và các tác giả khác (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Kế Toán Quản Trị Là Gì? Chức Năng Và Đặc Điểm Của Kế Toán Quản Trị Misa Startbooks

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Là Gì? Ưu Điểm Của Máy Ảnh Kỹ Thuật Số

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số, Máy Ảnh Cơ Là Gì? Có Gì Khác Nhau?

Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết Về Máy Kỹ Thuật Số

Khai Thác Tài Nguyên Khoáng Sản: Tạo Sự Bền Vững Trong Nền Kinh Tế

Kế Toán Quản Trị Là Gì? Chức Năng Và Đặc Điểm Của Kế Toán Quản Trị

Kế Toán Là Gì? Các Loại Kế Toán Và Công Việc Của Kế Toán Ra Sao?

Chức Năng Và Nhiệm Vụ — Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam

Trang Điện Tử Sở Nông Nghiệp

Lâm Sản Ngoài Gỗ: Tiềm Năng Chưa Được Khai Thác Hiệu Quả

Kiến Thức Cơ Bản Về Bo Mạch Chủ

1. Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là một nhánh của kế toán, được ra đời và du nhập vào Việt Nam cách đây không lâu. Tuy vậy, kế toán quản trị đã ngay lập tức chứng tỏ được tầm quan trọng của mình và đang dần dần trở thành xu thế của ngành kế toán hiện nay.

Theo Học viện Kế toán Quản trị ở London, Anh: “Kế toán quản trị là việc ứng dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong việc chuẩn bị những thông tin kế toán để hỗ trợ nhà quản trị xây dựng chính sách, lên kế hoạch và vận hành các hoạt động kinh doanh”

Theo Hiệp hội kế toán Mỹ: “Kế toán quản trị bao gồm các khái niệm và phương pháp để lên kế hoạch hiệu quả, phục vụ cho việc lựa chọn các quyết định kinh doanh, kiểm soát và đánh giá tình trạng hoạt động của doanh nghiệp”

Một cách dễ hiểu, kế toán quản trị là việc thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin kế toán nhằm phục vụ cho quá trình ra các quyết định quản trị trong doanh nghiệp. Đối tượng cung cấp thông tin của kế toán quản trị là những người trong nội bộ doanh nghiệp chứ không cung cấp ra những đối tượng bên ngoài.

2. Chức năng của kế toán quản trị

Chức năng của kế toán quản trị

Mục tiêu chính của kế toán quản trị là cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho quá trình quản trị doanh nghiệp.

a. Hỗ trợ lên kế hoạch

Kế toán quản trị hỗ trợ các nhà quản trị trong việc lên kế hoạch cũng như xây dựng các chính sách bằng cách đưa ra các dự báo về sản xuất sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, dòng tiền vào, dòng tiền ra,…

Không những thế, kế toán quản trị còn dự báo chiều hướng hoạt động hay tỉ suất lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các chương trình và hành động phù hợp.

b. Hỗ trợ trong việc tổ chức

Bằng việc lên kế hoạch ngân sách và xác định các chi phí cho từng bộ phận, kế toán quản trị sẽ phân bổ hợp lý các nguồn lực cho từng bộ phận để đảm bảo quá trình vận hành được trơn tru, tạo ra sự đồng nhất giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

c. Hỗ trợ tạo động lực

Bằng việc đặt ra các mục tiêu, lên kế hoạch các hoạt động cũng như đo lường hiệu quả của các nhân viên, kế toán quản trị sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tạo ra động lực cho toàn doanh nghiệp.

d. Hỗ trợ trong việc kiểm soát

Các nhà quản trị có thể so sánh công việc thực tế với các tiêu chuẩn đã đặt ra để kiểm soát hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.

e. Hỗ trợ diễn giải các thông tin kế toán

Một nhà quản trị không thể nắm được rõ ràng và chi li mọi hoạt động và nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, đôi khi nhà quản trị sẽ gặp khó khăn trong việc đọc hiểu các thông tin kế toán dưới dạng sơ khai. Chính vì vậy, kế toán quản trị có chức năng diễn giải các thông tin kế toán một cách logic và dễ hiểu cho các nhà quản trị để có thể đưa ra các quyết định quản trị chính xác nhất.

3. Đặc điểm của kế toán quản trị

Kế toán quản trị cũng là việc dự báo về tương lai. Nó giúp các nhà quản trị ra quyết định cũng như lên các kế hoạch hành động cho doanh nghiệp mình.

Kế toán quản trị phân tích và lý giải nguyên nhân tăng trưởng cũng như thua lỗ của doanh nghiệp, so sánh với những kỳ kế toán trước. Bên cạnh đó, kế toán quản trị còn xem xét sự tác động của các nhân tố vào lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó giúp cá nhà quản trị hoạch định các kế hoạch cho tương lai.

Kế toán quản trị không cung cấp thông tin dưới dạng đã được quy định như kế toán tài chính. Thông tin của kế toán quản trị được cung cấp dưới dạng sao cho phù hợp nhất với các nhà quản trị.

Kế toán quản trị chỉ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị ra quyết định chứ không đưa ra các quyết định cụ thể. Nói cách khác, kế toán quản trị chỉ đề xuất chứ không thực hiện.

Chức Năng Nhiệm Vụ – Vigmr

Giới Thiệu Về Tiềm Năng Khoáng Sản Việt Nam

Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổng Cục Địa Chất Và Khoáng Sản Việt Nam

Cách Xoá Tất Cả Hình Ảnh Trên Iphone Cùng Lúc

Khái Niệm Mạng Internet Là Gì

Các Chức Năng Cơ Bản Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chức Năng Của Quản Trị Nhân Sự Là Gì?

Quản Lý Nhân Sự Là Gì? Tại Sao Quản Lý Nhân Sự Lại Quan Trọng?

Quản Trị Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp Là Gì, Có Vai Trò Như Thế Nào?

Chức Năng Của Quản Trị Chất Lượng Trong Doanh Nghiệp

Bài Giảng Quản Trị Chất Lượng

Các hoạt động chính của Quản trị nguồn nhân lực tập trung vào 4 lĩnh vực sau đây:

1. Chức năng thu hút, tuyển chọn và bố trí nhân sự

Chức năng này nhằm đảm bảo đủ số lượng nhân viên với trình độ, kỹ năng, phẩm chất phù hợp với công việc và bố trí họ vào đúng công việc để đạt được hiệu quả cao nhất.

2. Chức năng đào tạo và phát triển

Nhóm chức năng này nhằm nâng cao trình độ lành nghề, các kỹ năng và các nhận thức mới cho nhân viên. Đào tạo, phát triển hướng đến nâng cao các giá trị của tài sản nhân lực cho doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh cũng như tăng khả năng thích ứng với môi trường đầy thay đổi.

Chức năng này còn bao gồm các dịch vụ có tính phúc lợi cho nhân viên như: chương trình chăm sóc y tế, bảo hiểm, phân chia phúc lợi, cổ phiếu. Các chương trình như vậy là động lực cho nhân viên gắn bó lâu dài với tổ chức.

Quản trị nguồn nhân lực ngày nay gắn liền với mọi tổ chức bất kể cơ quan tổ chức đó có bộ phận Quản trị nguồn nhân lực hay không. Quản trị nguồn nhân lực là khó khăn phức tạp hơn quản trị các yếu tố khác của quá trình sản xuất vì mỗi con người là một thế giới rất riêng biệt họ khác nhau về năng lực làm việc, về hoàn cảnh gia đình, tình cảm, tham vọng… và luôn vận động thay đổi .Điều này đòi hỏi quản trị con người phải là một khoa học và nghệ thuật. Nghĩa là phải sử dụng khoa học quản trị về con người một cách uyển chuyển phù hợp cho những tình huống cụ thể trong môi trường cụ thể.

nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực

3 chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

chức năng thu hút tuyển chọn và bố trí nhân sự trong quản trị nguồn nhân lực

Phân tích chức năng của quản trị nguồn nhân lực

,

Chức Năng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chức Năng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Điều Nhà Quản Trị Cần Biết

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Nam Định

Quản Trị Kinh Doanh (P1: Là Gì)

Quản Trị Kinh Doanh Là Gì? Vai Trò Và Chức Năng Của Quản Trị Kinh Doanh

Các Chức Năng Cơ Bản Của Quản Trị Nhân Sự Là Gì?

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cơ Quan Quản Lý Thuế Theo Luật Hiện Nay

Luận Văn Tài Liệu Một Số Vấn Đề Chung Về Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Thuế

Công Ty Tnhh Kiểm Toán Cpa Vietnam

Tài Liệu Một Số Vấn Đề Chung Về Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Thuế

Ứng Dụng Quản Lý Thuế Tập Trung (Tms)

Quản lý nhân sự là gì hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả.

Thu hút và giữ chân những nhân viên có đủ tiêu chuẩn nhất và sắp xếp những công việc thích hợp nhất với họ là một điều hết sức quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức nào. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp quá lớn không thể cho phép sự liên hệ gần gũi giữa cấp lãnh đạo cao nhất của công ty với nhân viên được. Và khi đó, nhân viên quản lý nhân sự sẽ có nhiệm vụ làm cầu nối cho vấn đề này.

Các chức năng cơ bản của quản trị nhân sự bao gồm:

Chức năng hoạch định

Chức năng tổ chức

Chức năng lãnh đạo

Chức năng kiểm tra

Vì vậy, quản trị nhân sự chính là việc thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản. Chức năng của tổ chức chính là quản trị tài nguyên nhân sự, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

Phân tích công việc

Tuyển dụng nhân viên

Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên

Nâng cao hiệu quả sử dung lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.

Những phần mềm quản trị nhân sự

Quản lý nhân sự là một bài toán khó với tất cả các doanh nghiệp. Nhất là khi qui mô doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, bộ não con người dường như không thể thực hiện tốt được các công tác quản lý một số lượng lớn nhân lực trong một công ty. Với sự tăng trưởng của các doanh nghiệp như hiện nay, việc sai xót và mất thời gian trong việc quản trị nhân sự, tính lương là điều khó tránh khỏi, vậy tại sao những người làm nhân sự không áp dụng công nghệ thông tin giúp quy trình làm việc đạt hiệu? Từ đó, nhu cầu về các phần mềm quản lý nhân sự ra đời và ngày một tăng.

Các phần mềm quản lý nhân sự thường sẽ bao gồm những chức năng chính như Quản lý tuyển dụng, Quản lý hồ sơ nhân sự, Quản lý chấm công, Quản lý tiền lương, Quản lý bảo hiểm, Quản lý đào tạo, Quản lý đánh giá, Quản lý tài sản.

Với hệ thống tính toán lương tự động, nhanh chóng tránh tình trạng sai sót trong quá trình tính lương. Với sự kết hợp module chấm công, đánh giá, bảo hiểm đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt quá trình quản lý nhân sự tiền lương, thướng và chế độ cho nhân viên.

Các bạn có thể tham khảo phần mềm quản trị nhân sự của công ty cổ phần giải pháp ERP-ITG. Công ty Cổ phần Giải pháp ERP – ITG được thành lập ngày 23/6/2006. Trải qua gần 13 năm hình thành và phát triển, với tập thể lãnh đạo tâm huyết, giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên trẻ, năng động được đào tạo chính quy, triển khai qua thực tiễn nhiều dự án. ITG đang dần từng bước khẳng định mình là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và xây dựng giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP nói chung và phần mềm quản trị nhân sự nói riêng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống crm là gì ?

Quản Lý Nhân Sự Là Gì? 7 Chức Năng Chính Của Quản Lý Nhân Sự

Nhân Lực Và Cạnh Tranh

Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Mẹ Và Bé

Top Các Chức Năng Quan Trọng Của Phần Mềm Quản Lý Quán Cafe

Các Chức Năng Chính Của Phần Mềm Quản Lý Bán Lẻ

🌟 Home
🌟 Top