Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Khác

--- Bài mới hơn ---

 • Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tand: Các Đối Tượng Cần Được Áp Dụng Có Số Lượng Tương Đối Lớn
 • Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Phú Yên
 • Đối Tượng Bị Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Gồm Những Ai
 • Thời Hạn Được Coi Là Chưa Bị Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Khi Có Hành Vi Xử Lý Rác Thải Không Đúng Quy Định
 • Embed Size (px)

  DESCRIPTION

  ☞ Đề tài: Các biện pháp xử lý hành chính khác. By Phạm Anh Tài – Law K35D My Fb: https://www.facebook.com/akirahitachi1992 Web: http://akirahitachi.blogspot.com

   1. A.T VN B. NI DUNG I. Cc bin php x l hnh chnh khc 2.1. Bin php gio dc ti x, phng, th trn 2.2. a vo trng gio dng 2.3. a vo c s gio dc 2.4. a vo c s cha bnh C. KT LUN

  2. Quan h php lut hnh chnh l mt quan h x hi php sinh trong lnh vc qun l hnh chnh nh nc, c iu chnh bi cc quy phm php lut hnh chnh ga cc c quan, c nhn, t chc mang quyn v ngha v i vi nhau theo quy nh ca php lut hnh chnh. Vi phm hnh chnh v trch nhim hnh chnh l mt ni dung quan trng ca quan h php lut hnh chnh B. NI DUNG I. Cc bin php x l hnh chnh khc 2.1. Bin php gio dc ti x, phng, th trn i tng thi hnh Khon 1, 2 iu 70 quy nh 1. Ch tch y ban nhn dn cp x t mnh hoc theo ngh ca mt c quan, t chc sau y quyt nh vic gio dc ti x, phng, th trn: Trng cng an cp x Ch tch y ban Mt trn cp x i din c quan, t chc, n v dn c c s. Ch tch y ban nhn dn cp x cng c th quyt nh vic gio dc ti x, phng, th trn trn c s h s, bin bn v hnh vi vi phm php lut ca i tng do c quan cng an cp huyn, cp tnh cung cp A.T VN . 3. 2. Trc khi quyt nh vic gio dc ti x, phng, th trn Ch tch y ban nhn dn cp x t chc hp gm trng cng an cp x i din ban t php, y ban Mt trn t quc, cc t chc x hi cng cp c lin quan, i din dn c c s, gia nh ca ngi c ngh gio dc xem xt vic p dng bin php ny . i tng p dng Ngi t 12 tui n di 16 tui thc hin hnh vi c du hiu ca mt ti phm nghim trng do c quy nh ti B lut Hnh s. Ngi t 12 tui n tr ln nhiu ln c hnh vi trm cp vt, la o nh, nh bc nh, gy ri trt t cng cng Ngi nghin ma ty t 18 tui tr ln. Ngi trn 55 tui i vi n v trn 60 tui i vi nam c hnh vi vi phm php lut theo Khon 2, iu 25, php lnh x hnh chnh 4. 1. Trch nhim ca Ch tch UBND x i vi ngi c gio dc ti x, phng, th trn Theo khon 3, 4 iu 70 php lnh x l hnh chnh Khon 3, trong thi hn 3 ngy k t ngy kt thc cuc hp c quy nh ti khon 2 iu ny, Ch tch UBND cp x xem xt, quyt nh gio dc ti x, phng, th trn. Ty theo tng i tng m ch tch UBND cp x quyt nh giao ngi c gio dc cho c quan, t chc, gia nh qun l, gio dc Khon 4, quyt nh giao dc ti x, phng, th trn c hiu lc t ngy k v phi c gi ngay cho ngi c gio dc, gia nh ngi , HND cp x v cc c quan t chc c lin quan 2. Trch nhim ca c quan, t chc qun l ngi c gio dc Theo iu 72 php lnh x l hnh chnh, trong thi hn 7 ngy k t ngy quyt nh c hiu lc c quan, t chc c giao qun l, gio dc phi t chc cuc hp thi hnh quyt nh i vi ngi c gio dc. Ty i tng c gio dc m cuc hp c s tham gia ca i din y ban Mt trn t quc, c quan cng an, hi ph n, hi nng dn, on thanh nin c s, nh trng v gia nh ca ngi c gio dc. chúng tôi dung 5. 2.2. a vo trng gio dng Theo iu 2 chng I ngh nh S: 142/2003/N-CP ca chnh ph v vic Quy nh vic p dng bin php x l hnh chnh a vo trng gio dng th: 1. a vo trng gio dng l bin php x l hnh chnh do Ch tch y ban nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh (sau y gi chung l cp huyn) quyt nh i vi ngi cha thnh nin c hnh vi vi phm php lut quy nh ti khon 2 iu ny hc vn ho, gio dc hng nghip, hc ngh, lao ng, sinh hot di s qun l, gio dc ca chúng tôi hn p dng bin php a vo trng gio dng l t su thng n hai nm. 2. i tng b p dng bin php a vo trng gio dng bao gm : a)Ngi t 12 tui n di 14 tui thc hin hnh vi c du hiu ca mt ti phm rt nghim trng hoc c bit nghim trng quy nh ti B lut Hnh s; 6. a vo c s gio dng 7. b) Ngi t 12 tui n di 16 tui thc hin hnh vi c du hiu ca mt ti phm t nghim trng hoc ti phm nghim trng quy nh ti B lut Hnh s m trc b p dng bin php gio dc ti x, phng, th trn hoc cha b p dng bin php ny nhng khng c ni c tr nht nh; c) Ngi t 14 tui n di 18 tui nhiu ln thc hin hnh vi trm cp vt, la o nh, nh bc nh, gy ri trt t cng cng m trc b p dng bin php gio dc ti x, phng, th trn hoc cha b p dng bin php ny nhng khng c ni c tr nht nh; Cn c php l xc nh tui l Giy khai sinh. Nu khng c Giy khai sinh th phi cn c vo Chng minh nhn dn hoc s h khu. tui ni ti cc im a, b, c khon 2 ny l tui khi i tng thc hin hnh vi vi phm php lut. Nu vo thi im k quyt nh a vo trng gio dng m ngi 18 tui tr ln th khng p dng bin php a vo trng gio dng m xem xt, lp h s ngh a vo c s gio dc nu thuc i tng b p dng bin php ny. 8. 3. Trng hp ngi cha thnh nin thc hin cc hnh vi vi phm php lut va thuc i tng a vo trng gio dng, va thuc i tng a vo c s cha bnh th c quan c thm quyn ch p dng bin php a vo c s cha bnh. C quan th l h s c trch nhim chuyn ton b h s v ngi cho Hi ng t vn v vic a vo c s cha bnh tin hnh cc th tc tip theo theo quy nh ca php lut. 4. Khng p dng bin php a vo trng gio dng i vi ngi nc ngoi. 2.3. a vo c s gio dc Theo iu 2 chng 1 ngh inh S: 76/2003/N-CP ca chnh ph quy nh nh sau: 1.a vo c s gio dc l bin php x l hnh chnh nhm gip , gio dc ngic hnh vi vi phm php lut theo quy nh ti iu 3 Ngh nh ny c iukin hc vn ho, hc ngh, lao ng v sinh hot di s qun l ca c sgio dc sa cha li lm, sm tr thnh cng dn lng thin, c ch cho xhi. chúng tôi p dng bin php a vo c s gio dc do Ch tch y ban nhn dn tnh,thnh ph trc thuc Trung ng quyt nh. 9. a vo c s gio dc 10. Thihn p dng bin php a vo c s gio dc l t su thng n hai nm. chúng tôi trng hp sau y th khng ra quyt nh a vo c s gio dc hockhng bt h tip tc chp hnh quyt nh a vo c s gio dc m chuyn hs Ch tch y ban nhn dn x, phng, th trn ra quyt nh p dng binphp gio dc ti x, phng, th trn i vi h theo quy nh ca php lut: a)Ngi b lp h s a vo c s gio dc, nhng n ngy k quyt nh avo c s gio dc th h trn 55 tui i vi n hoc trn 60 tui i vi nam; b)Ngi c quyt nh a vo c s gio dc, nhng cha chp hnh m b trn,n khi b bt li trn 55 tui i vi n hoc trn 60 tui i vi nam. chúng tôi p dng bin php a vo c s gio dc i vi ngi khng c Quc tchVit Nam, ngi mang h chiu nc ngoi. Thi hn l t 6 thng n 2 nm. 11. 2.4. a vo c s cha bnh Bin php ny do Ch Tch y Ban Nhn dn huyn ra quyt nh p dng. Theo , c 3 i tng b p dng bin php a vo c s cai nghin bt buc theo Lut Phng, chng ma ty v c s cha bnh, theo Php lnh x l vi phm hnh chnh (gi chung l Trung tm Cha bnh Gio dc Lao ng x hi) l: Th nht l, ngi nghin ma ty t 18 55 tui i vi n, 18 60 tui i vi nam c hnh vi s dng tri php cht ma ty chp hnh xong Quyt nh x pht vi phm hnh chnh v vic s dng tri php cht ma ty, hoc ht thi hiu thi hnh Quyt nh nhng cha ht thi hn c coi l cha b x pht vi phm hnh chnh; hoc ngi cha b p dng bin php gio dc ti x, phng, th trn so s dng tri php cht ma ty nhng khng c ni c tr nht nh… 12. Th hai l, ngi bn dm t 16 55 tui i vi n, 16 60 tui i vi nam v thuc mt trong cc trng hp sau: chp hnh xong Quyt nh gio dc ti x, phng, th trn hoc Quyt nh a vo c s cha bnh v hnh vi bn dm hoc ht thi hiu thi hnh cc Quyt nh nu trn nhng cha ht thi hn c coi l cha b x l vi phm hnh chnh; Ngi khng c ni c tr nht nh c t 2 ln tr ln trong thi hn 12 thng b x pht hnh chnh v hnh vi bn dm, cha b gio dc ti x, phng, th trn. Th ba l, ngi ang s dng tri php cht ma ty hoc qua iu tra, xc minh, c quan chc nng xc nh ngi c hnh vi s dng tri php cht ma ty; ngi t khai bo v vic s dng tri php cht ma ty. Hoc qua xt nghim tm thy cht ma ty trong c th ngi c kt qu dng tnh m khng chng minh c tnh hp php ca vic c cht ma ty. 13. T s phn tch trn, chng ta c th hiu thm v mt trch nhim php l mi trong tng th trch nhim php l ca php lut Vit Nam, l trch nhim hnh chnh. ng thi, n cng to ra cn c l lun v khoa hc chng ta c th phnbit c vi cc trch nhim php l khc ang cng tn ti song song vi trch nhim hnh chnh. Truy cu trch nhim php l ni chung v trch nhim hnh chnh ni ring u tc ng trc tip n vic m bo quyn, li ch hp php ca cc i tng c lin quan. V vy, khi tin hnh truy cu trch nhim hnh chnh cc ch th c thm quyn phi tun th mt cch nghim ngt cc quy nh v th tc do php lut t ra. Th tc truy cu trch nhim hnh chnh i vi t chc, c nhn vi phm hnh chnh do php lut hnh chnh quy nh. V c bn, th tc ny i hi ngi c thm quyn truy cu trch nhim hnh chnh phi thc hin cc cng vic theo ng trnh t v thi gian, khng gian nhm m bo c y cc cn c cn thit tin hnh truy cu trch nhim hnh chnh i vi c nhn, t chc vi phm hnh chnh mt cch nhanh chng, kp thi trong thi hn php lut quy nh. C. KT LUN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Khác
 • Nguyên Tắc Khi Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tòa Án
 • Rút Kinh Nghiệm Một Số Dạng Vi Phạm Trong Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tòa Án Nhân Dân
 • Pháp Lệnh 09/2014/ubtvqh13 Thủ Tục Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tòa Án Nhân Dân
 • Đáp Án Thi Tìm Hiểu Luật Xử Phạt Hành Chính Đăk Lăk Da An Tim Hieu Luat Vi Pham Hanh Chinh Tinh Dak Lak Doc
 • Biện Pháp Xử Lý Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Hình Thức Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Nguyên Tắc Áp Dụng
 • Quy Trình Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Nội Quy Nhà Trường?
 • Quy Trình Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Nội Quy
 • Giáo Viên Làm Gì Với Những Lỗi ‘kinh Điển’ Của Học Sinh?
 • Những Hình Phạt Tích Cực Trong Trường Học
 • II. Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

  1. Cá nhân chỉ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu thuộc một trong các đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  2. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

  3. Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

  4. Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

  5. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là cá nhân. Các biện pháp xử lý hành chính không áp dụng đối với người nước ngoài.

  III. Những hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý hành chính

  1. Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính.

  2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  3. Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về biện pháp xử lý hành chính.

  4. Không áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  5. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định.

  6. Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính.

  7. Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  8. Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  9. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  10. Chống đối, trốn tránh, trì hoãn hoặc cản trở chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  IV. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính

  1. Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

  2. Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

  3. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đừng Nhầm Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Và Xử Lý Hành Chính!
 • Hiệp Định 207/wto/vb Các Biện Pháp Tự Vệ
 • Các Câu Hỏi Thường Gặp
 • So Sánh Các Biện Pháp Phòng Vệ Thương Mại Quốc Tế
 • Áp Dụng Biện Pháp Tự Vệ Chính Thức
 • Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Khác

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Khác
 • Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tand: Các Đối Tượng Cần Được Áp Dụng Có Số Lượng Tương Đối Lớn
 • Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Phú Yên
 • Đối Tượng Bị Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Gồm Những Ai
 • Thời Hạn Được Coi Là Chưa Bị Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • – Các cơ sở giam giữ hành chính đối với người nghiện ma túy và người hành nghề mại dâm không giúp điều trị hay phục hồi hiệu quả cho họ.

  – Khung pháp lý hiện có không cho phép những đối tượng có nguy cơ bị giam giữ hành chính có được những quy trình bảo vệ mà họ đáng được hưởng theo quy định của luật nhân quyền quốc tế. Họ không có quyền được tòa án tổ chức xét xử; không được tạo cơ hội cung cấp hay phản bác các bằng chứng; không có quyền được luật sư hay một người đại diện khác bảo vệ; và không có sự đảm bảo nào đối với việc họ có thể tiếp cận nhanh chóng với một thẩm phán để rà soát lại tính hợp pháp của việc giam giữ.

  Thứ hai, tại Hội thảo các chuyên gia quốc tế đã trình bày các nội dung về hệ thống giam giữ hành chính ở Trung Quốc và Malaysia, về những tranh luận cũng như những xu hướng hiện có ở các nước này. Đây là hai quốc gia Châu Á có các hệ thống giam giữ hành chính ít nhiều tương đồng với Việt Nam nên sự chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm này sẽ rất quý báu đối với Chính phủ Việt Nam trong quá trình cân nhắc làm thế nào để đổi mới hệ thống xử lý vi phạm hành chính thông qua văn bản Luật mới này. Các đại biểu Việt Nam đã có khá nhiều câu hỏi để hiểu rõ thêm các vấn đề nêu trong các báo cáo của các chuyên gia quốc tế.

  Thứ ba, các đại biểu đã đưa ra các quan điểm của việc xây dựng, hoàn thiện các quy định về các biện pháp xử lý hành chính khác cần thực hiện theo một số tiêu chí chủ yếu sau:

  – Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính tối cao của Luật trong hệ thống các văn bản pháp luật. Khắc phục một cách căn bản tình trạng quy định thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho nhiều loại cơ quan nhà nước như hiện nay;

  – Đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của các văn bản;

  – Sửa đổi, bổ sung theo hướng những người bị xử lý oan sai phải được bồi thường, mọi trường hợp áp dụng pháp luật sai trái phải bị xử lý nghiêm minh;

  – Tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các biện pháp xử lý hành chính khác;

  – Sự đơn giản, minh bạch, rõ ràng của các quy định;

  – Trực tiếp, nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu qủa của các quy định;

  – Thể hiện tính xã hội hoá, thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư, gia đình, trường học trên cơ sở cơ chế trách nhiệm và phối hợp hợp lý.

  – Thực ra việc quy định cả nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác trong cùng một Luật là không khoa học và khó khăn trong thực tiễn áp dụng bởi vì các loại biện pháp cưỡng chế này là rất khác nhau và như vậy, thực ra là mang tính khiên cưỡng khi phải ghép chúng vào trong một văn bản luật. Cần phân biệt rõ giữa các văn bản pháp luật quy định chi tiết và các văn bản hướng dẫn thi hành Các biện pháp xử lý hành chính khác. Tính chất cũng như thẩm quyền ban hành hai loại văn bản này là hoàn toàn khác nhau.

  Có thể nhận thấy hệ thống các quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính khác có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bảo vệ và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Vì vậy, các kết quả thu được của Hội thảo có giá trị rất lớn trong việc hoàn thiện Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính của Việt Nam hiện nay./.

  Explore posts in the same categories: Pháp luật hành chính Nhà nước

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Tắc Khi Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tòa Án
 • Rút Kinh Nghiệm Một Số Dạng Vi Phạm Trong Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tòa Án Nhân Dân
 • Pháp Lệnh 09/2014/ubtvqh13 Thủ Tục Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tòa Án Nhân Dân
 • Đáp Án Thi Tìm Hiểu Luật Xử Phạt Hành Chính Đăk Lăk Da An Tim Hieu Luat Vi Pham Hanh Chinh Tinh Dak Lak Doc
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Copy Of Cau Hoi Nhom 2 Doc
 • Vi Phạm Hành Chính Là Gì ? Nguyên Tắc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Nguyên Tắc Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Phạt Hành Chính
 • Phân Biệt Xử Phạt Hành Chính Và Biện Pháp Ngăn Chặn Hành Chính
 • Các Trường Hợp Không Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Giải Pháp Nào Làm Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất?
 • Những Cách Làm Hay Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất
 • Ở một số nước trên thế giới, vi phạm hành chính thường được hiểu chung là các hành vi vi phạm pháp luật mà không phải là tội phạm, bị xử phạt bằng các chế tài hành chính. Ví dụ Pháp lệnh của Hội đồng bang Milaca, Minnesota thì vi phạm hành chính được định nghĩa là “hành động (không hành động) của thể nhân hoặc pháp nhân, trái pháp luật, có lỗi và bị Bộ luật này hoặc các luật của Cộng hòa liên bang Nga quy định phải chịu trách nhiệm hành chính”.

  Nhìn chung, xử lý vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác đều thuộc phạm trù xử lý vi phạm hành chính,có thể hiểu chung là việc áp dụng các biện pháp/chế tài mang tính cưỡng chế hành chính của Nhà nước đối với chủ thể có hành vi vi phạm hành chính. Theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 thì xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác. Như vậy, xử lý vi phạm hành chính là khái niệm rộng, bao trùm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp hành chính khác là hai “nhánh” chế tài cưỡng chế hành chính trong xử lý vi phạm hành chính có sự khác biệt nhất định.

  5. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

  Trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, theo số liệu thống kê của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 12 năm 2007, lực lượng quản lý xuất cảnh, nhập cảnh đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 12.065 người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh với tổng số tiền phạt lên đến hơn 3 tỷ đồng; đưa vào diện “cấm nhập cảnh” 109 đối tượng, đưa vào diện “chú ý nhập cảnh” 220 đối tượng. Đối với người Việt Nam , các vi phạm hành chính chủ yếu là các hành vi xuất cảnh trái phép, sử dụng hộ chiếu giả, thị thực giả, giả mạo hồ sơ cấp hộ chiếu, khai sai sự thật để được cấp hộ chiếu, thị thực. Đối với người nước ngoài, vi phạm hành chính chủ yếu là các hành vi nhập cảnh trái phép, sử dụng hộ chiếu, thị thực giả để nhập cảnh, xuất cảnh; ở lại quá thời hạn cho phép, hoạt động trái mục đích nhập cảnh, lừa đảo, môi giới phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trái phép…

  Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất, chế biến hàng thuỷ sản ở nước ta, trên thực tế, đời sống sinh hoạt của nhân dân, hoạt động xuất nhập khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng bởi các hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. Những sản phẩm kém chất lượng do thuỷ sản bị nhiễm bẩn, nhiễm tạp chất, nhiễm kháng sinh đã từng bị một số nước hạn chế nhập hoặc cấm nhập và đều gây thiệt hại về uy tín của hàng thuỷ sản Việt Nam . Đời sống sức khoẻ cộng đồng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tiêu dùng các sản phẩm này. Điều đó không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới chính sách xuất khẩu nói riêng và tới nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nói chung của Nhà nước.

  Điểm a khoản 1 Điều 66 của Pháp lệnh quy định cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính mà không tự nguyện chấp hành quyết định thì bị cưỡng chế bằng một trong những biện pháp được ghi nhận tại Pháp lệnh, trong đó có biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế không hiệu quả, việc khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng khó thực hiện vì các tổ chức tín dụng nơi tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt có tài khoản không tiến hành trích chuyển vì bảo vệ quyền lợi khách hành của mình. Để đảm bảo tính răn đe, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, Dự án Pháp lệnh cần tiến hành nghiên cứu để quy định rõ trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, nội dung điều này cần quy định theo hướng ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác không thực hiện trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vào tài khoản của ngân hàng nhà nước đối với số tiền phạt phải nộp theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

  Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung quy định về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Mặc dù về hình thức, Điều này vẫn giữ cách quy định như PLXLVPHC là chia các lĩnh vực quản lý nhà nước thành 5 nhóm lĩnh vực để quy định mức phạt tiền tối đa. Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là 500 triệu đồng nhưng trong một số nhóm lĩnh vực đã quy định nâng mức phạt tiền tối đa như bảo vệ môi trường; chứng khoán; xây dựng; đất đai; ngân hàng; sở hữu trí tuệ; quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản…, đồng thời bổ sung mức phạt tiền ở một số lĩnh vực trước đây PLXLVPHC chưa quy định như phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý vật liệu nổ công nghiệp; thể dục, thể chúng tôi định này nhằm nâng cao tác dụng răn đe, giáo dục người vi phạm, đồng thời cũng là để Chính phủ có thêm điều kiện chủ động trong việc quy định cụ thể mức phạt tiền đối với từng lĩnh vực quản lý nhà nước cho sát hợp với thực tế.

  Chương IV của PLXLVPHC (từ Điều 28 đến Điều 40) về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính là nội dung được sửa đổi “đậm nét” nhất trong PLXLVPHC. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở quá triệt quan điểm chỉ đạo xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung là đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho cấp cơ sở nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

  – Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 61 của PLXLVPHC về việc phân cấp thẩm quyền bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thutheo hướng không phân cấp theo trị giá tang vật, phương tiện mà quy định thành các trường hợp cụ thể sau:

  Công ty luật Minh Khuê – Sưu tầm và biên tập.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghiệp Vụ Là Gì? Kiến Thức Về Nghiệp Vụ Theo Ngành Nghề
 • Những Nghiệp Vụ Bảo Vệ Cơ Bản Cần Có Của Một Nhân Viên Bảo Vệ
 • Kiến Thức Về Nghiệp Vụ Bảo Vệ
 • Vận Dụng Linh Hoạt Các Biện Pháp Nghiệp Vụ, Kiên Quyết Tấn Công Tội Phạm
 • Nghiệp Vụ An Ninh Là Gì
 • So Sánh: Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Và Biện Pháp Xử Lý Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đối Với Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật, Bảng Giá 12/2020
 • Bài 6. Biện Pháp Sử Dụng, Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất Tiet 3Bai 6Bien Phap Su Dung Cai Tao Va Bao Vedat Ppt
 • Bài 58. Sử Dụng Hợp Lí Tài Nguyên Thiên Nhiên
 • Lý Thuyết Sử Dụng Hợp Lí Tài Nguyên Thiên Nhiên Sinh 9
 • Sử Dụng Hợp Lí Tài Nguyên Thiên Nhiên
 • Những điểm tương đồng và khác biệt trong nội dung các quy định cơ bản về xử phạt hành chính và các quy định cơ bản về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

  Nguyễn Ngân

  Căn cứ pháp lý

  Luật sư tư vấn

  Đầu tiên bạn cần phải hiểu Vi phạm hành chính là gì?

  Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

  1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

  Điểm tương đồng giữa hai biện pháp trên đó chính là đều là những hình thức áp dụng đối với người vi phạm mà không phải là tội phạm.

  Ngoài ra, 2 hình thức này còn có rất nhiều những điểm khác nhau:

  Chỉ áp dụng với cá nhân trong nước.

  Các biện pháp xử lý hành chính không áp dụng đối với người nước ngoài.

  (khoản 2 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012)

  Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt (điểm a khoản 1 ĐiềuLuật xử lý vi phạm hành chính 2012).

  – Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

  – Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

  – Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tùy từng trường hợp cụ thể sẽ là: từ 03 tháng – 01 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm;

  – Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng tùy từng trường hợp sẽ là từ: 06 tháng- 01 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm;

  – Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm;

  – Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm.

  Chuyên viên: Thu Thuỷ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Tu Từ So Sánh Trong Thơ Lưu Quang Vũ
 • Phân Tích Hình Ảnh Và Biện Pháp So Sánh Trong Đoạn Thơ Sau Trong Bài Thơ Tiếng Hát Con Tàu Của Chế Lan Viên
 • Phân Tích Hình Ảnh So Sánh Trong Bài Tôi Đi Học
 • Phân Tích Các Hình Ảnh So Sánh Trong Truyện Ngắn Tôi Đi Học Hay Nhất
 • Tác Dụng Của Biện Pháp So Sánh Trong Bài Tôi Đi Học
 • Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã Phường Thị Trấn Là Biện Pháp Xử Lý Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn
 • Áp Dụng Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn Đối Với Người Dưới 18 Tuổi Phạm Tội
 • Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn Trong Dự Án Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Đối Tượng Áp Dụng Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn
 • Đặc Điểm Tâm Lý Của Tuổi Thiếu Niên Phật Tử Và Biện Pháp Tác Động
 • Người nghiện ma túy là người từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định thì bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  Xin chào công ty LUẬT DƯƠNG GIA, mình xin hỏi trong Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định biện pháp áp dụng giáo dục tại xã, phường, thị trấn có điểm d khoản 2 Điều 4 với nội dung ” Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện“. Vậy cho mình hỏi là nếu đối tượng nghiện ma túy mà Công an phường phát hiện lần đầu tiên thì lập hồ sơ đề nghị giáo dục tại phường ngay không cần xử lý hành chính đúng không? Hay phải xử lý hành chính lần đầu tiên rồi lần thứ 2 phát hiện mới lập hồ sơ đề nghị giáo dục tại phường. Xin cảm ơn!

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Trường hợp của bạn thỉ theo quy định tại Điều 89 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định thì biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn cũng là một biện pháp xử lý hành chính đối với một số đối tượng quy định tại Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính nhằm để giáo dục, quản lý họ tại nơi cư trú mà không cần thiết phải cách ly họ ra khỏi xã hội. Tại Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định như sau:

  1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

  2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

  3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  4. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.

  5. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Theo đó, nếu người mà bạn đang nói là người nghiện ma túy từ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định thì người đó sẽ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đó là giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN CỦA LUẬT DƯƠNG GIA:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Khuyết Tật Mầm Non
 • Một Số Biện Pháp Giáo Dục Hoà Nhập Trẻ Khuyết Tật Dạng Khuyết Tật Ngôn Ngữ Và Khuyết Tật Trí Tuệ
 • Đề Tài Biện Pháp Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Hoà Nhập Ở Trường Tiểu Học Nguyên Bình
 • Skkn Một Số Biện Pháp Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Tiểu Học
 • Một Vai Biện Pháp Giáo Duc Đạo Đức Học Sinh Tiểu Học
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Xác Định Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Còn Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc Hay Không?
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Thời Hiệu Và Thời Hạn Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Thủ Tục Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc
 • Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác được quy định như thế nào ? Trả lời:

  Điều 22 Pháp lệnh xử lý VPHC quy định 5 biện pháp xử lý hành chính khác: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính. Trong số 5 biện pháp hành chính khác, biện pháp quản chế hành chính không quy định thời hiệu. Bốn biện pháp hành chính khác quy định thời hiệu khác nhau tuỳ thuộc vào đối tượng bị áp dụng và hành vi họ vi phạm.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp hành chính khác là khoảng thời gian có thể ra quyết định áp dụng với đối tượng vi phạm biện pháp xử lý hành chính khác .

  Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 6 tháng kể từ khi người từ đủ 12 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự hoặc kể từ khi người từ đủ 12 tuổi trở lên thực hiện lần sau cùng hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng hoặc kể từ khi người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên, người bán dâm có tính thường xuyên từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện hành vi vi phạm lần cuối. Thời hiệu 6 tháng cũng được áp dụng với người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn .

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 1 năm hay 6 tháng tuỳ thuộc độ tuổi và hành vi vi phạm của đối tượng. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự thì thời hiệu đưa vào trường giáo dưỡng là 1 năm kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm .

  Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện lần cuối một trong các hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng thì thời thiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với họ là 6 tháng.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục là 1 năm, kể từ khi thực hiện lần cuối một trong các hành vi xâm phạm tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, người nước ngoài,vi phạm trật tự an toàn xã hội.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là 6 tháng kể từ khi thực hiện lần cuối hành vi sử dụng ma tuý, hành vi bán dâm. Nếu sau 3 tháng kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm lần cuối mà người vi phạm có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật thì không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Là Bao Lâu?
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Mẫu Quyết Định Tạm Đình Chỉ Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Trường Giáo Dưỡng
 • Toà Án Có Thẩm Quyền Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Mở Phiên Họp Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Đình Chỉ Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Kiểm Sát Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Toà Án
 • Quy Chế Kiểm Sát Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tand
 • Pháp Lệnh 09/2014/ubtvqh13 Về Trình Tự, Thủ Tục Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tòa Án Nhân Dân Do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Trần Đình Long phát biểu ý kiến

  Trong dự thảo Luật quy định có 4 biện pháp xử lý hành chính (giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh). Cơ quan soạn thảo đưa ra hai phương án xin ý kiến về thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp này. Phương án thứ nhất đề nghị giao cho TAND quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Phương án thứ hai đề nghị giao cho cơ quan hành chính.

  Nhiều ý kiến tán thành với phương án thứ nhất và cho rằng, các biện pháp xử lý hành chính là những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc của Nhà nước (trong đó có 3 biện pháp buộc người bị áp dụng phải cách ly khỏi cộng đồng trong thời gian nhất định); do đó, việc áp dụng các biện pháp này cần được Toà án quyết định theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm khách quan, thận trọng, chính xác, đúng tinh thần “các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người” đã được khẳng định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp.

  Trong Báo cáo kết quả giám sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII, Ủy ban Pháp luật đã kiến nghị với Quốc hội “nghiên cứu trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp này thông qua quyết định của cơ quan tư pháp” (Báo cáo số 86/UBPL12 ngày 10-10-2007). Trong BLHS cũng giao cho Toà án quyết định một số biện pháp tư pháp, như đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng (các Điều 41 đến 43, Điều 70). Hơn nữa, việc giao Toà án quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính sẽ tạo điều kiện cho đương sự, luật sư, người bào chữa được tham dự để bảo vệ quyền lợi của đương sự, bảo đảm dân chủ, khách quan; phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế. Vì vậy, đề nghị Quốc hội giao Toà án thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; đồng thời, nghiên cứu quy định việc xét xử theo thủ tục rút gọn sẽ đáp ứng yêu cầu nhanh gọn, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, công khai, minh bạch.

  Bên cạnh đó, vấn đề nhân sự và các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ chưa được bố trí, sắp xếp v.v… Vì vậy, một số ý kiến cho rằng việc giao cho TAND cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính cần có một lộ trình phù hợp. Trước mắt, việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính vẫn giao cơ quan hành chính thực hiện nhưng cần sửa đổi, bổ sung về trình tự, thủ tục nhằm bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, chính xác và hiệu quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Biện Pháp Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012
 • Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Năm 2012 (Tiếp)
 • Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Là Gì? Những Mà Bạn Cần Biết
 • Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Biện Pháp Hành Chính Là Gì ? Khái Niệm Về Biện Pháp Hành Chính ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cưỡng Chế Hành Chính Là Gì? Những Hiểu Biết Pháp Luật Chuẩn Nhất
 • Các Biện Pháp Ngăn Chặn Và Đảm Bảo Việc Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Trình Bày Các Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính Nhà Nước
 • Các Biện Pháp Ngăn Chặn Và Bảo Đảm Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Giải Pháp Điều Hòa Nhiệt Độ Thông Minh
 • Cách thức được quy định mà chủ thể quản Ií (tổ chức, cá nhân có thẩm quyển) sử dụng quyền lực quản lí được giao để tác động lên đối tượng quản Ií (tổ chức, cá nhân thuộc quyển quản lý) có hành vị vị phạm hành chính, buộc các đối tượng quản Ií phải thực hiện một hành vi nhất định theo ý chí của chủ thể quản lí.

  Biện pháp hành chính có đặc trưng mộnh lệnh đơn phương: 1) Quyền lực – phục tùng của cấp trên đối với cấp dưới, của chủ thể quản Ií đối với đối tượng quản lý; 2) Chỉ có tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lí hành chính mới được sử dụng biện pháp hành chính. Nội dung của các biện pháp hành chính phải được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các điều lệ, nội quy của cơ quan, tổ chức.

  Có biện pháp hành chính công quyền – do các tổ chức, cá nhân có thẩm quyển quản lí hành chính nhà nước thực hiện và biện pháp hành chính ngoài công quyền – do tổ chức, cá nhân trong tố chức đoàn thể xã hội, đơn vị kinh tế… thực hiện.

  Biện pháp hành chính được thực hiện trong mối quan hệ hành chính giữa cấp trên với cấp dưới (trong hệ thống cơ quan quản lí nhà nước, trong hệ thống hành chính nội bộ của tổ chức), giữa cơ quan quản lí nhà nước thẩm quyền chung với cơ quan nhà nước có thẩm quyển chuyên môn; giữa cơ quan quản lí nhà nước chuyên ngành với cơ quan nhà nước khác trong lĩnh vực chuyên ngành đó; giữa cơ quan quản lí nhà nước với các tổ chức – đoàn thể xã hội; giữa cơ quan quản lí nhà nước với công dân…

  Biện pháp hành chính được bắt đầu bằng việc ban hành các quyết định quản lí, các mệnh lệnh hành chính tron đó thể hiện ý chí của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lí hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lí hành chính. Tiếp theo là việc đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện. Và cuối cùng, trong trường hợp có vi phạm thì áp dụng các chế tài xử lí. Tuỳ tính chất, mức độ vi phạm, có thể áp dụng các chế tài xử lí kỉ luật, chế tài xử lí vi phạm hành chính; chế tài hình sự, chế tài dân sự (nếu có thiệt hại). Việc áp dụng chế tài phải đúng thẩm quyền, theo trình tự, thủ tục đã được quy định.

  Biện pháp hành chính khác với một số biện pháp khác như biện pháp kinh tế (dùng các lợi ích kinh tế để tác động, điểu chỉnh hành vi), biện pháp giáo dục, thuyết phục… Trong thực tế, để bảo đảm hiệu quả quản lí, chủ thể quản lí thường hay sử dụng đan xen, kết hợp các biện pháp hành chính, biện pháp kinh tế, biện pháp giáo dục thuyết phục.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học Là Gì? Những Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học Hiện Nay
 • Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học
 • Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học Là Gì? Ưu Điểm, Nhược Điểm Của Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học
 • Khái Niệm Về Ẩn Dụ? Các Hình Thức Ẩn Dụ? Các Phân Biệt Ẩn Dụ Với Các Biện Pháp Khác
 • Ta Dùng Hệ Thống Cưới Tiên Nữ
 • Các Biện Pháp Ngăn Chặn Và Bảo Đảm Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Điều Hòa Nhiệt Độ Thông Minh
 • Biện Pháp Thi Công Hệ Thống Điều Hòa Không Khí
 • 8 Giải Pháp Lắp Đặt Điều Hòa Không Khí Hiệu Quả
 • Giải Pháp Điều Hòa Tinh Tế, Đẳng Cấp Cho Các Căn Biệt Thự
 • Bài 17: Phòng Trừ Tổng Hợp Dịch Hại Cây Trồng
 • Biện pháp ngăn chặn…các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính..nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn..

  CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính gồm những biện pháp cụ thể nào; nguyên tắc áp dụng những biện pháp đó.

  Căn cứ pháp lý:

  Nội dung tư vấn:

  Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

  1. Quy định chung về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

  Điều 119 luật xử lý vi phạm hành chính quy định trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp sau đây theo thủ tục hành chính, gồm có các biện pháp sau:

  • Tạm giữ người;
  • Áp giải người vi phạm;
  • Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề;
  • Khám phương tiện vận tải, đồ vật;
  • Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
  • Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;
  • Giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính (Việc giao quản lý người được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hướng dẫn cụ thể bởi Điều 14 Nghị định 221/2013/NĐ-CP)
  • Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp bỏ trốn (việc truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hướng dẫn bởi Điều 17 Nghị định 221/2013/NĐ-CP; và Truy tìm người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc mà bỏ trốn được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 02/2014/NĐ-CP)

  2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

  Khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc luật định tại điều 120 luật xử lý vi phạm hành chính như sau:

  • Khi áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các điều từ 120 đến 132 của Luật này, nếu vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Chương II của Phần này.
  • Người ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.
  • Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Lưu ý: Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính có thể bị thay thế hoặc hủy bỏ trong trường hợp không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực. Cụ thể:

  • Trường hợp việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính không còn phù hợp với mục đích và điều kiện áp dụng theo quy định của Luật này thì quyết định áp dụng biện pháp đó phải được huỷ bỏ.
  • Người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính quyết định huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc thay thế bằng một biện pháp ngăn chặn khác.

  Biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trình Bày Các Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính Nhà Nước
 • Các Biện Pháp Ngăn Chặn Và Đảm Bảo Việc Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Cưỡng Chế Hành Chính Là Gì? Những Hiểu Biết Pháp Luật Chuẩn Nhất
 • Biện Pháp Hành Chính Là Gì ? Khái Niệm Về Biện Pháp Hành Chính ?
 • Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học Là Gì? Những Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học Hiện Nay
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100