Nhận Diện Tham Nhũng Và Các Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Lắp Đặt Camera Quan Sát Giao Thông
 • Lắp Đặt Camera Giao Thông Cho 32 Tỉnh/thành
 • Giải Pháp Camera Cho Giao Thông Công Cộng
 • Camera Giám Sát Cho Giao Thông. Lắp Đặt Camera Giao Thông Ở Tây Ninh
 • Giải Pháp Camera Quan Sát Cho Giao Thông Vận Tải
 • Với 4 chương sách, tập thể tác giả Viện Chính trị học thuộc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích, làm rõ và khắc họa toàn cảnh vấn đề tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

  Qua những phân tích về khái niệm, sự hình thành quyền lực công cộng, sự tha hóa quyền lực công cộng và tham nhũng, đưa ra các cách tiếp cận về tham nhũng trên thế giới, tác hại của tham nhũng, chương I cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận diện và thiết lập các biện pháp phòng, chống tham nhũng nói chung.

  Trên cơ sở đó, 3 chương tiếp theo nhận diện, chỉ ra đặc điểm, nguyên nhân và thực trạng tham nhũng ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra và nêu phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Từ những đánh giá, khảo sát của các tổ chức như Tổ chức minh bạch quốc tế TI, Tổ chức Sida của Thụy Điển… cho thấy, chỉ số trong sạch của nền hành chính, công vụ nước ta còn rất thấp và chậm tiến bộ, thực trạng tham nhũng hiện nay đã đến mức đáng báo động. Tham nhũng diễn ra phổ biến trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, hành chính, tư pháp, giáo dục, trong công tác tổ chức – cán bộ, trong thực hiện các chính sách xã hội với những đặc điểm cơ bản như: Mặt tiêu cực trong văn hóa ứng xử của người Việt Nam là môi trường thuận lợi cho tham nhũng; tham nhũng ở nước ta khó phát hiện một cách chính thức và rõ ràng; diễn ra trong hệ thống công chứ có lương rất thấp; tham nhũng thường gắn liền với tệ lãng phí; v.v..

  Từ thực trạng tham nhũng ở Việt Nam và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng ở một số nước trên thế giới, các tác giả đưa ra 5 nhóm quan điểm và 10 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Sách do PGS,TSKH. Phan Xuân Sơn và ThS. Phạm Thế Lực đồng chủ biên, gồm 252 trang, giá 36.000đ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bàn Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng
 • ‘không Có Vùng Cấm Trong Đấu Tranh Chống Tham Nhũng’
 • Đẩy Mạnh Tuyên Truyền, Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Trên Thông Tấn Xã Việt Nam
 • Tiên Yên Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng
 • Bhxh Việt Nam Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Cục Thuế Chú Trọng Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa, Phát Hiện Tham Nhũng
 • Tham Nhũng Và Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Một Số Kết Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Của Các Cơ Quan, Đơn Vị Thuộc Chính Phủ
 • Thực hiện Nghị quyết, Kết luận, chương trình, kế hoạch, pháp luật PCTN của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam đã chỉ đạo, đôn đốc BHXH các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với các biện pháp cụ thể. Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo ngành, các cấp ủy đảng, đơn vị trực thuộc đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị.

  Cụ thể, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị của ngành BHXH được triển khai thực hiện trên tất cả các mặt công tác, như: Tài chính, tài sản, đấu thầu xây dựng, tổ chức cán bộ, quy trình, thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc,….

  Cùng với đó, ngành BHXH triển khai thực hiện quy chế về dân chủ nhằm thực hiện công khai hơn nữa các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát, kiểm tra của công chức, viên chức, tham khảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của công chức, viên chức.

  Bên cạnh đó, quy chế chi tiêu nội bộ được Tổng Giám đốc BHXH ký, áp dụng đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục xây dựng văn bản cụ thể để áp dụng phù hợp với thực tế tại địa phương, đơn vị. Quy chế đã quy định cụ thể, rõ ràng các chế độ, định mức trong hoạt động và chi tiêu của các đơn vị làm căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Ngành theo cơ chế quản lý tài chính mới.

  Công tác đầu tư xây dựng cũng được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các hạng mục xây dựng được thẩm tra, đánh giá chính xác, hợp lý trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tặng quà, nhận quà không đúng quy định, toàn ngành BHXH đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận và giải quyết chính sách theo cơ chế “một cửa”, tiến tới “một cửa liên thông”, có sự quản lý, giám sát chặt chẽ, do vậy không phát sinh việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định.

  Đồng thời, quán triệt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành; rà soát, xây dựng ban hành Quy tắc ứng xử mới cho phù hợp với tình hình, giai đoạn phát triển mới.

  Đặc biệt, trên cơ sở quy định của Chính phủ, quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý theo đúng quy định.

  Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập được các đơn vị trong ngành BHXH đều nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong năm 2022, tổng số đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai là 93 đơn vị, gồm 30 đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và 63 BHXH cấp tỉnh. Tổng số người phải kê khai và đã thực hiện kê khai là 8.115 người.

  Đồng thời, công tác quy hoạch cán bộ được ngành BHXH nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngành BHXH đến tuổi nghỉ hưu hoặc luân chuyển, chuyển công tác, đều có phương án bổ sung, thay thế kịp thời. Công tác bổ nhiệm cán bộ được các đơn vị thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc; cán bộ được bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, được tín nhiệm cao.

  Tiếp tục cải cách hành chính góp phần PCTN hiệu quả

  Thời gian qua, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành.

  Đồng thời, tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, các tổ chức và cá nhân được nhận kết quả giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất.

  Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành được cắt giảm chỉ còn 28 thủ tục hành chính, giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện…

  Tất cả các thủ tục hành chính của ngành đều được công bố và cập nhật trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và tổ chức niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH địa phương.

  BHXH Việt Nam đã duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận “một cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

  Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng đã áp dụng triển khai việc nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng các hình thức khác, như: Nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động.

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch điện tử được đẩy mạnh với hơn 90% số doanh nghiệp thực hiện. Từ ngày 01/01/2017 BHXH Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Mô hình Một cửa điện tử tập trung được coi là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin vô cùng hữu ích, tạo thuận lợi trong việc giám sát chặt chẽ các thủ tục hành chính. Đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người lao động và các đơn vị sử dụng lao động.

  Có thể khẳng định, công tác PCTN, lãng phí trong toàn ngành BHXH đã cơ bản phát huy hiệu quả. Các biện pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện quyết liệt, các vụ việc sai phạm đã giảm dần… Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT chưa được khắc phục triệt để./.

  Minh Nguyệt

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trách Nhiệm Và Giải Pháp Căn Bản Để Đẩy Lùi Tình Trạng Tham Nhũng
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • 7 Nhóm Giải Pháp Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Những Giải Pháp Đồng Bộ Để Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Chú Trọng Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chủ Động Triển Khai Những Biện Pháp Phòng Và Chống Tham Nhũng Có Hiệu Quả
 • Tội Phạm Tham Nhũng Và Biện Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Luận Văn Tội Phạm Tham Nhũng
 • 6 Cách Để Phòng Chống Tham Nhũng
 • Biện Pháp Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Trong Học Đường
 • Ngay từ những ngày đầu năm, tỉnh đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp PCTN, các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 và Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Báo Quảng Ngãi đã mở nhiều chuyên mục: Pháp luật và Đời sống, An ninh – Trật tự, Tòa soạn và Bạn đọc và Báo Quảng Ngãi điện tử (www.baoquangngai.vn) đăng nhiều tin, bài, ảnh về PCTN; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang tin thành phần của các cơ quan, địa phương đã đăng nhiều tin, bài về kết quả công tác PCTN… UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã ban hành 21 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về PCTN.

  Bên cạnh đó, tiếp tục công khai, minh bạch các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh đều được công khai trên cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, như: tài chính ngân sách, đầu tư phát triển; chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, công tác cán bộ, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kết quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kết luận thanh tra và xử lý vi phạm… UBND tỉnh đã tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất và kịp thời công khai, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, trả lời, giải trình đối với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Công khai kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

  Đồng thời, xây dựng, ban hành, thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công, quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của ngành, địa phương theo quy định. Trong kỳ đã thực hiện 03 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 13 đơn vị, chưa phát hiện có sai phạm về thực hiện định mức, tiêu chuẩn.

  Về cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin, UBND tỉnh đã ban hành 04 văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC. Cổng thông tin điện tử tỉnh luôn cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách thể chế, công khai thủ tục hành chính; đưa tin kịp thời về hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tạo mục “Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính”. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã công khai và thực hiện 1.470 thủ tục hành chính của 16 sở, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện thực hiện 281 thủ tục hành chính. UBND tỉnh đã chỉ đạo thường xuyên rà soát để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời các thủ tục hành chính; đang triển khai thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi và Đề án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2022-2022, định hướng đến 2030; đang triển khai, áp dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử cho các cơ quan nhà nước tại 16 sở, ngành, 13 huyện, thành phố, 21 UBND cấp xã.

  Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án văn hóa công vụ; có 23 cơ quan, đơn vị đã ban hành cụ thể hóa quy định về quy tắc ứng xử; các sở, ngành, địa phương còn lại triển khai tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội theo quy định của Trung ương. Trong kỳ chưa phát hiện có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm.

  Trong Quý I, có 02 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 36 công chức, viên chức; không có người đứng đầu nào bị xử lý; các cơ quan cũng chưa phát hiện vụ việc có hành vi tham nhũng.

  Các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân xem xét, xử lý 05 vụ (kỳ trước chuyển sang), cụ thể: Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra 03 vụ; Tòa án nhân dân đang xem xét xử lý 02 vụ. Hiện tại, có 06 đơn vị đã triển khai và đang tiến hành thực hiện 06 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.

  Có thể nói, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCTN, công khai minh bạch các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội… nhờ đó nâng cao được nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh PCTN. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, vi phạm về kinh tế được tăng cường và đẩy mạnh./.

  Lan Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng
 • 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng
 • Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng
 • Việt Nam Học Hỏi Kinh Nghiệm Chống Tham Nhũng Của Các Thành Viên Apec
 • Nhiều Giải Pháp Phòng Ngừa Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tỉnh Tây Ninh Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thanh Tra Chính Phủ Đề Xuất Loạt Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Phòng, Chống Tham Nhũng Cấp Tỉnh
 • Một Số Nội Dung Quan Trọng Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Phòng Ngừa Tham Nhũng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Và Tác Động Tới Môi Trường Đầu Tư, Kinh Doanh Tại Việt Nam
 • Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2022, Số 36/2018/qh14 2022
 • Kế Hoạch Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh Trần Văn Minh Trí chia sẻ, trong công tác thanh tra, đã phát hiện và xử lý vụ Ngô Tấn Công và đồng phạm (tại UBND xã Hảo Đước, huyện Châu Thành); tuy nhiên, trong quý III, khi thanh tra đột xuất lại phát hiện thêm dấu hiệu tham nhũng nên đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố bổ sung 1 đối tượng là Trần Quang Vinh, là công chức giao thông, thủy lợi.

  Các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương cũng được thanh tra địa phương đôn đốc xử lý. Cụ thể: Đã khởi tố vụ án 8 vụ; khởi tố bị can 14 bị can (trong đó điều chỉnh tội danh khởi tố 1 vụ/3 bị can); truy tố 2 vụ; xét xử sơ thẩm 3 vụ; xét xử phúc thẩm 2 vụ; xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng 3 vụ/14 trường hợp…

  Tại các cơ quan tư pháp, trong 9 tháng đầu năm cũng đã phát hiện 2 vụ tham nhũng, đó là vụ ông Đặng Trường An, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu và vụ ông Nguyễn Hoàng Sơn, Kế toán Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, hiện đang được tiến hành điều tra.

  Số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện trong 9 tháng đầu năm là 662.568.000 đồng, đã thu hồi được 610.054.585 đồng.

  Ông Trí cho biết thêm, việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, được UBND định hướng cụ thể.

  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3192/KH-UBND về công tác PCTN năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Song song đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2022 cho các sở, ngành, huyện, thành phố; từ đó có cơ sở triển khai 111 văn bản tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên toàn tỉnh.

  Hiện, Thanh tra tỉnh đang tiến hành phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh triển khai một số nội dung thực hiện trong năm 2022 theo tinh thần của Đề án: Phổ biến giáo dục pháp luât về Luật PCTN, giai đoạn 2022 – 2022.

  Khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp

  Không chỉ với Thanh tra tỉnh Tây Ninh, mà UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho thủ trưởng các cấp, ngành, tăng cường công tác tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật, chất lượng và hiệu quả qua công tác tiếp công dân được nâng lên; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; công tác kiểm tra, xác minh, đối thoại công khai, dân chủ đối với người khiếu nại ở cả hai cấp, góp phần giải quyết được nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. Số lượt người và số vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân qua hoạt động tiếp công dân đã giảm đáng kể.

  Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức đoàn khảo sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn 9 huyện, thành phố; mở lớp tập huấn về quy chế dân chủ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn; mở 1 lớp về dân vận cho 104 cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa” cấp xã, cấp huyện.

  Tại buổi làm việc của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh mới đây về công tác dân vận chính quyền, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy được nâng cao nhưng tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp; chất lượng giải quyết lần đầu ở cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, dẫn đến công dân không đồng tình, tiếp tục khiếu nại, tố cáo; nhiều vụ việc giải quyết chậm, mới chỉ chú trọng giải quyết hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến bản chất vụ việc, giải quyết dứt điểm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thị Xã Phú Thọ Chủ Động Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Sóc Trăng: Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Biện Pháp Phòng Ngừa Tiêu Cực, Tham Nhũng Trong Hoạt Động Công Vụ
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa, Đấu Tranh Với Tiêu Cực, Tham Nhũng
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tiêu Cực, Tham Nhũng Trong Hoạt Động Công Vụ
 • Các Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Của Việt Nam Ngày Càng Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tiếp Tục Được Các Địa Phương Trên Toàn Quốc Tích Cực Triển Khai, Thực Hiện
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tại Cơ Sở
 • Minh Bạch Là Biện Pháp Đơn Giản Để Chống Tham Nhũng Trong Giáo Dục
 • Đưa Nội Dung Phòng Chống, Tham Nhũng Vào Giảng Dạy Tại Các Cơ Sở Giáo Dục, Đào Tạo
 • Trách Nhiệm Của Học Sinh Trong Phòng Chống Tham Nhũng
 • Ngày 7/1, tại Hà Nội, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Phong vũ biểu tham nhũng ở Việt Nam 2022” (VCB 2022). Buổi công bố có sự tham dự của đại diện Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ và một số chuyên gia trong lĩnh vực này. Công tác tuyên truyền và xử lý tham nhũng được đẩy mạnh

  Tại Hội thảo, ông Phí Ngọc Tuyển- Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết: Năm 2022, cả nước có trên 135.600 lớp tuyên truyền cho trên 3,2 triệu cán bộ, nhân dân; xuất bản trên 2,4 triệu đầu sách, tài liệu tuyên truyền về phòng chống tham nhũng. Cục cũng đã chủ động thông tin, công khai, minh bạch kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Từ đó, tạo điều kiện để nhân dân, báo chí tiếp cận toàn diện và thường xuyên các thông tin về công tác phòng chống tham nhũng.

  Cũng theo ông Tuyển, trong năm 2022, cơ quan điều tra trong lực lượng Công an đã thụ lý, điều tra 423 vụ án với 1.073 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, khởi tố mới 220 vụ với 515 bị can (giảm 0,9% số vụ, tăng 20,6% số bị can so với cùng kỳ năm trước). Thiệt hại trong các vụ án đã thụ lý là trên 7.503,5 tỉ đồng; 22.069m2 đất; đã thu hồi, phong tỏa được trên 9.455,2 tỉ đồng, 11.867 m2 đất và nhiều tài sản khác. Viện Kiểm sát các cấp đã truy tố 300 vụ với 672 bị can. Cơ quan Điều tra (Viện KSND Tối cao) khởi tố mới 12 vụ/16 bị can về tội danh tham nhũng xảy ra trong hoạt động tư pháp. TAND các cấp đã xét xử sơ thẩm 279 vụ với 614 bị cáo, trong đó có 10 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân.

  “Đặc biệt, các vụ án lớn được dư luận quan tâm, có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý nhà nước và người dân được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo quyết liệt, đã nhanh chóng được điều tra, xử lý, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước là “không có vùng cấm”, mang lại niềm tin cho nhân dân vào công cuộc phòng chống tham nhũng…”- ông Tuyển nhấn mạnh.

  Cũng theo báo cáo của VCB-2019, bên cạnh việc cải tổ, hoàn thiện khung pháp luật về phòng chống tham nhũng, Nhà nước đã và đang thực thi nhiều biện pháp cụ thể để phòng chống tham nhũng, tiêu biểu là đưa ra xét xử một lượng lớn chưa từng có các vụ tham nhũng quy mô lớn…

  Nhờ có những nỗ lực này, cứ hai người dân được khảo sát năm 2022 thì có một người cho rằng, các hoạt động phòng chống tham nhũng là có hiệu quả, tăng gấp đôi tỉ lệ so với năm 2022. Số lượng người dân tin rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt trong công cuộc phòng chống tham nhũng cũng tăng đáng kể sau 3 năm (71% năm 2022 so với 55% năm 2022).

  Tuy vậy, theo VCB-2019, hiện vẫn còn nhiều thách thức trong công tác phòng chống tham nhũng và người dân vẫn rất quan ngại về tình trạng này. Năm 2022, tham nhũng đứng vị trí thứ 4 trong mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam (so với vị trí thứ 7 năm 2022). Mặc dù tin mình có vai trò trong cuộc chiến chống tham nhũng và sẵn sàng tố cáo tham nhũng, nhưng người dân hiếm khi làm vậy trên thực tế.

  “Việc người dân nghi ngờ các công ty lớn và các nhóm lợi ích đang thao túng các chính sách và quyết định của Nhà nước là một điều đáng lo ngại. Nhà nước cần sớm đưa ra các biện pháp như quy định về vận động hành lang cho DN để khôi phục và củng cố niềm tin của người dân”- bà Phạm Chi Lan đánh giá.

  VCB-2019 cũng đưa ra khuyến nghị với Đảng, Nhà nước, DN và người dân về việc tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng. Đặc biệt là cần nâng cao tính liêm chính của đội ngũ CBCC trong các cơ quan nhà nước, cũng như áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những đối tượng tham nhũng.

  Chia sẻ về vấn đề này, ông Phí Ngọc Tuyển cho biết, trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định về giáo dục liêm chính; tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2022-2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đ ẩy mạnh CCHC và xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ… Đặc biệt, t iếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài; đ ẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế đã phát hiện.

  Tú Linh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phong Vũ Biểu Tham Nhũng Ở Việt Nam: Người Dân Đánh Giá Các Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Của Nhà Nước Ngày Càng Hiệu Quả
 • Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Tổng Bí Thư Nhấn Mạnh 6 Giải Pháp Trọng Tâm Phòng Chống Tham Nhũng
 • Cẩm Nang Hướng Dẫn Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Bệnh
 • Lạng Sơn Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Bệnh Truyền Nhiễm
 • Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học: Phòng Ngừa Các Tội Phạm Về Tham Nhũng Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Luận Văn Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Một Số Giải Pháp Cơ Bản Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Cần Xây Dựng Các Biện Pháp Có Tính Đột Phá Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam

  Luận văn ThS. Luật

  Hoàng Anh Tuyên

  2005

  Lời cam đoan

  Tôi xin cam đoan: đây là công trình nghiên cứu

  của riêng tôi. Công trình khoa học về “Phòng ngừa các tội

  phạm về tham nhũng ở Việt Nam” do tác giả trực tiếp

  nghiên cứu, thực hiện và hoàn thành dưới sự hướng dẫn

  của GS. TS. Đỗ Ngọc Quang. Luận văn có kế thừa một số

  kết quả nghiên cứu của những tác giả đã được công bố.

  Những số liệu có trong Luận văn này đảm bảo độ tin cậy,

  chính xác, có nguồn gốc rõ ràng.

  Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ

  nội dung của Luận văn này.

  Tác giả

  Hoàng Anh Tuyên

  Nội dung

  trang

  Lời mở đầu

  1

  Chươn

  Nhận thức chung về phòng ngừa các tội phạm

  g1

  về tham nhũng.

  1.1

  Nhận thức chung về các tội phạm về tham nhũng

  6

  1.1.1

  Khái niệm các tội phạm về tham nhũng

  6

  1.1.2

  Lịch sử phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về

  tham nhũng

  6

  11

  1.1.3

  Các dấu hiệu pháp lý về các tội phạm về tham nhũng

  26

  1.2

  Lý luận phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng

  32

  1.2.1

  Cơ sở xây dựng các biện pháp phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng

  32

  1.2.2

  Các biện pháp phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng

  34

  Thực trạng phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam

  40

  2.2.1

  2.2.2

  Tình hình các tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2000

  đến năm 2004

  Số liệu tình hình các tội phạm về tham nhũng

  Những đặc điểm nhân thân của những người phạm cá tội phạm về tham

  nhũng

  Nguyên nhân và điều kiện của các tội phạm về tham nhũng

  Tình hình tổ chức các biện pháp phòng ngừa các tội phạm về tham

  nhũng

  Đánh giá chung về thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội

  phạm và tình hình tổ chức phòng ngừa tội phạm hiện nay ở nước ta.

  Những kết quả đạt được trong tổ chức các biện pháp phòng ngừa các tội

  phạm về tham nhũng

  Những tồn tại, thiếu sót trong tổ chức các biện pháp phòng ngừa các tội

  phạm về tham nhũng

  Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót trong tổ chức các biện pháp

  75

  77

  phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng

  Chươn

  Nâng cao hiệu quả tổ chức phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng

  g3

  ở Việt Nam

  3.1

  3.1.1

  Một số dự báo tình hình các tội phạm về tham nhũng ở nước ta đến

  năm 2010

  Những yếu tố có ảnh hưởng đến tình hình tội phạm tham nhũng đến

  năm 2010

  87

  3.1.2

  Diễn biến tình hình tội phạm tham nhũng đến năm 2010

  89

  3.2

  Nâng cao hiệu quả tổ chức các biện pháp phòng ngừa chung

  90

  3.2.1

  Các biện pháp pháp luật

  90

  3.2.2

  Các biện pháp về cơ chế, chính sách

  93

  3.2.3

  Các biện pháp quản lý nhà nước về kinh tế

  96

  3.2.4

  Các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát

  98

  3.2.5

  Các biện pháp cải cách hành chính

  100

  Nâng cao hiệu quả tổ chức các biện pháp phòng ngừa riêng đối với

  cán bộ, công chức

  Các biện pháp quản lý cán bộ, công chức

  Các biện pháp quản lý thu nhập và kê khai tài sản của cán bộ, công

  chức

  3.3.3

  Các biện pháp giám sát của xã hội

  107

  3.4

  Các biện pháp khác

  111

  3.4.1

  Thành lập cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

  111

  Kết luận

  114

  116

  Phòng ngừa và chống các tội phạm tham nhũng đã được đề cập, nghiên cứu trong một số

  công trình khoa học, bài viết đăng trên các báo và tạp chí, các luận văn cụ thể là: luận văn cao

  học được bảo vệ tại Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật như: Chính sách hình sự về đấu

  tranh chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay của Ngô Quang Liễn; Đấu tranh phòng, chống

  tội tham ô của Đặng Ngọc Quý; Đấu tranh phòng, chống các tội hối lộ, tham nhũng và cơ chế

  pháp lý hành chính nhà nước cơ bản về tham nhũng của Nguyễn Văn Lam; Đấu tranh phòng,

  chống tội phạm tham nhũng trong Quân đội – những khía cạnh tội phạm học của Học viên

  Nguyễn Văn Huân. Một số luận văn cao học được bảo vệ tại khoa Luật – ĐHQGHN như: Đấu

  tranh phòng, chống các tội tham nhũng tại thành phố Hồ Chí Minh của Dương Ngọc Hải; Một số

  vấn đề về nhóm tội phạm tham nhũng trong luật hình sự Việt Nam và việc đấu tranh phòng,

  chống tội phạm tham nhũng trong quân đội của Nguyễn Văn Hải. Một số bài viết như: Đặc điểm

  tham nhũng ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Ngọc Chí; Tệ nạn tham nhũng: căn nguyên sâu xa

  và biện pháp phòng, chống của Nguyễn Đình Gấm v.v…

  Do thực tiễn phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm tham nhũng nói riêng

  đang diễn ra hàng ngày với những biến động, thay đổi thường xuyên do tác động của những yếu

  tố kinh tế, xã hội, pháp lý khác nhau. Trong khi các công trình nghiên cứu trên chỉ đề cập vấn đề

  lí luận chung dưới góc độ luật hình sự về các tội phạm tham nhũng hoặc phân tích các quy phạm

  của pháp luật hình sự thực định về loại tội phạm này hoặc phân tích dưới góc độ tội phạm học

  nhưng lại tập trung nghiên cứu dưới khía cạnh “chống”. Cho đến nay vẫn chưa có công trình

  nghiên cứu nào nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống, toàn diện dưới góc độ tội phạm học ở

  khía cạnh “phòng ngừa”. Các công trình nghiên cứu trên chưa chỉ ra được nguyên nhân, điều

  kiện của tội phạm tham nhũng một cách có hệ thống và đầy đủ, chưa đưa ra các biện pháp và đề

  xuất các các giải pháp phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng có hiệu quả cả thời điểm hiện tại

  và trong tương lai.

  Tài liệu tham khảo

  1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995.

  2. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001.

  3. Bùi Mạnh Cường, Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề chống tham nhũng, NXB Lao

  động – Xã hội năm 2003.

  4. Nghị quyết 08/BCT ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm

  của các cơ quan tư pháp trong thời gian tới.

  5. Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội số 03/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng

  02 năm 1998 về việc chống tham nhũng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Theo Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Chống Tham Nhũng Và Yêu Cầu Hoàn Thiện Pháp Luật Của Việt Nam
 • Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Nâng Cao Hơn Nữa Hiệu Quả Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Tình Hình Mới
 • 7 Giải Pháp Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Chính Phủ
 • Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Theo Tinh Thần Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Theo Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Chống Tham Nhũng Và Yêu Cầu Hoàn Thiện Pháp Luật Của Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học: Phòng Ngừa Các Tội Phạm Về Tham Nhũng Ở Việt Nam
 • Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Luận Văn Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Một Số Giải Pháp Cơ Bản Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được Đại Hội đồng Liên Hợp quốc thông qua ngày 01/10/2003 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Ngày 10/12/2003, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Công ước và ngày 30/6/2009, Chủ tịch nước đã phê chuẩn Công ước tại Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN.

  Nội dung của Công ước không quy định khái niệm về phòng ngừa tham nhũng nhưng dành toàn bộ Chương II quy định về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng mà các quốc gia thành viên cần xây dựng, thực hiện hoặc duy trì. Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2005 của Việt Nam cũng không quy định khái niệm phòng ngừa tham nhũng và cũng dành Chương II quy định về phòng ngừa tham nhũng với 06 nhóm biện pháp. Về cơ bản, nội dung phòng ngừa tham nhũng quy định trong Luật PCTN của Việt Nam có sự tương đồng với quy định về phòng ngừa tham nhũng theo Công ước, đặc biệt là những yêu cầu về phòng ngừa tham nhũng trong khu vực công. Tuy nhiên, một số nội dung như tổ chức cơ quan PCTN, vai trò của xã hội trong PCTN… lại không được quy định trong Chương II của Luật PCTN mà quy định ở những Chương khác, thậm chí có nội dung không được quy định trong Luật PCTN mà quy định ở đạo luật khác như nội dung về phòng, chống rửa tiền quy định trong Luật Phòng, chống rửa tiền. Nhưng để đánh giá việc thực thi Công ước, các nội dung đó vẫn phải được coi là biện pháp phòng ngừa tham nhũng mà Việt Nam đã thực hiện theo quy định của Công ước.

  Như vậy có thể hiểu: “Phòng ngừa tham nhũng theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng là việc quốc gia thành viên xây dựng, thực hiện, duy trì các biện pháp được quy định trong Chương II của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng nhằm chủ động khắc phục, ngăn chặn, loại bỏ những nguyên nhân và điều kiện làm nảy sinh, dung dưỡng hành vi tham nhũng; loại trừ hành vi tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội và hoạt động của bộ máy nhà nước“.

  Xuất phát từ những yêu cầu chung nêu trên, Công ước đã quy định những yêu cầu cụ thể đối với các quốc gia thành viên, chủ yếu gồm những yêu cầu như:

  – Mỗi quốc gia thành viên đảm bảo việc có một cơ quan hoặc một số cơ quan khi thích hợp, có trách nhiệm thi hành chính sách phòng ngừa tham nhũng; khi thích hợp, giám sát, phối hợp việc thi hành những chính sách đó và nâng cao, phổ biến kiến thức về công tác phòng ngừa tham nhũng. Mỗi quốc gia thành viên sẽ dành cho các cơ quan PCTN nêu trên sự độc lập cần thiết trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình nhằm giúp cho những cơ quan này có thể thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả và không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng trái pháp luật nào.

  – Các quốc gia thành viên tiến hành các biện pháp cần thiết để tăng cường minh bạch trong quản lý hành chính công, kể cả về tổ chức, quá trình thực hiện và ra quyết định; Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân; Đơn giản hóa thủ tục hành chính ở những khâu thích hợp nhằm tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận với cơ quan có thẩm quyền ra quyết định; Công bố thông tin, trong đó có thể bao gồm báo cáo định kỳ, về nguy cơ tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước.

  – Các quốc gia thành viên phải ghi nhớ sự độc lập của cơ quan tư pháp và vai trò quan trọng của cơ quan này trong đấu tranh chống tham nhũng, đồng thời đề ra một số yêu cầu như mỗi quốc gia thành viên sẽ tiến hành các biện pháp tăng cường tính liêm khiết cho cán bộ toà án và phòng ngừa những cơ hội tham nhũng đến với họ; Những biện pháp tăng cường liêm khiết cho cán bộ toà án nêu trên có thể bao gồm việc ban hành bộ quy tắc ứng xử riêng cho cán bộ toà án. Những biện pháp được áp dụng đối với hệ thống toà án cũng đồng thời có thể được ban hành và áp dụng trong cơ quan công tố ở những quốc gia thành viên mà cơ quan công tố không trực thuộc hệ thống toà án, có vị trí độc lập như các cơ quan tư pháp.

  – Mỗi quốc gia sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động của các cá nhân và tổ chức ngoài khu vực công, như các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức cộng đồng vào công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; Nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về sự tồn tại, nguyên nhân và tính chất nghiêm trọng cũng như sự đe dọa của tham nhũng. Tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự trong PCTN; Tiến hành các biện pháp thích hợp đảm bảo công chúng biết đến các cơ quan chống tham nhũng và phải cho phép tiếp cận với các cơ quan này khi thích hợp để công chúng có thể thông báo, kể cả dưới hình thức nặc danh, về bất kỳ sự kiện nào có thể được coi là cấu thành một tội phạm tham nhũng.

  Nhìn chung, những yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong phòng ngừa tham nhũng được đề cập với phạm vi rộng, có cả những yêu cầu chung đối với hệ thống pháp luật, việc tổ chức thực thi và cả những yêu cầu rất cụ thể trong những hoạt động quản lý cụ thể, đòi hỏi nỗ lực nội luật hoá và thi hành nghiêm túc của quốc gia thành viên mới có thể đáp ứng được.

  2. Mức độ tuân thủ của pháp luật Việt Nam đối với những yêu cầu về phòng ngừa tham nhũng trong Công ước 2.1. NMột là, pháp luật của Việt Nam đã cơ bản đáp ứng những yêu cầu chung của Công ước về phòng ngừa tham nhũng hững nội dung pháp luật Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu về phòng ngừa tham nhũng trongHai là, Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Công ước về xây dựng cơ quan PCTN Công ước. Ba là, pháp luật Việt Nam cơ bản bảo đảm các yêu cầu của Công ước về thực thi các biện pháp phòng ngừa tham nhũng khu vực công

  Đối với những yêu cầu quy định tại Điều 5 của Công ước, pháp luật của Việt Nam đã cơ bản đáp ứng và nguyên tắc của chế độ pháp quyền là nguyên tắc xuyên suốt, chi phối hệ thống pháp luật Việt Nam: Các chính sách chống tham nhũng hiệu quả và đồng bộ đã được xây dựng, thực hiện và duy trì (Luật PCTN, Luật Phòng, chống rửa tiền, các văn bản dưới luật quy định chi tiết các biện pháp phòng ngừa tham nhũng…) Chính sách thúc đẩy sự tham gia của xã hội trong PCTN được quy định trong Luật PCTN và cụ thể hoá tại Nghị định số 47/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Việc quản lý đúng đắn công vụ và tài sản công, bảo đảm sự liêm khiết, tính minh bạch và trách nhiệm đều là những trụ cột quan trọng trong Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Cán bộ, công chức… Việt Nam cũng luôn nỗ lực tạo dựng và tăng cường những thực tiễn hữu hiệu nhằm mục đích phòng ngừa tham nhũng; Nỗ lực đánh giá định kỳ các công cụ pháp lý và biện pháp hành chính…

  Việt Nam thực hiện mô hình nhiều cơ quan có chức năng PCTN, trong đó Thanh tra Chính phủ là đầu mối quản lý nhà nước, có trách nhiệm trực tiếp thi hành nhiều chính sách phòng ngừa tham nhũng, theo dõi, giám sát việc thực hiện trên phạm vi cả nước, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, chức năng khác thực thi các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo chức năng của các bộ, ngành nhằm bảo đảm việc phối hợp thi hành có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Các cơ quan PCTN của Việt Nam được bảo đảm sự độc lập cần thiết trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Pháp luật có các quy định nghiêm cấm việc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan chức năng PCTN và việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì động cơ cá nhân được coi là hành vi tham nhũng (Điều 3 Luật PCTN). Ngay cả cơ quan thanh tra nhà nước, mặc dù phụ thuộc khá nhiều vào cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nhưng vẫn được trao quyền độc lập tương đối để bảo đảm thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng chức năng của mình. Cơ chế đó đã giúp cho các cơ quan PCTN của Việt Nam có thể thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả và không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng trái pháp luật nào.

  Năm là, pháp luật Việt Nam cơ bản đáp ứng yêu cầu của Công ước về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công và quản lý tài chính công

  Các chương trình giáo dục và đào tạo công chức được tổ chức thường xuyên gắn với tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, trong đó có những chương trình giảng dạy giúp công chức đáp ứng được những yêu cầu về tính chính xác, sự chính trực và đúng đắn khi thực hiện chức năng công. Đặc biệt là việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo bồi dưỡng với mức độ chuyên sâu tùy theo từng loại hình, đối tượng đào tạo đã giúp tăng cường nhận thức của công chức về nguy cơ tham nhũng gắn với việc thực thi nhiệm vụ của mình. Trong các ngành, lĩnh vực đều xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và thường xuyên quán triệt để bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả.

  Sáu là, pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Công ước về báo cáo công khai và tiếp cận thông tin

  Quy tắc ứng xử của công chức trong các ngành, lĩnh vực đã được ban hành nhằm thúc đẩy sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong đội ngũ công chức. Trong các quy tắc ứng xử đều có các quy định để đảm bảo việc thực hiện chức năng công được chính xác, chính trực và đúng đắn như nêu rõ những điều cán bộ, công chức được làm, không được làm. Cơ chế tạo thuận lợi cho công chức báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về các hành vi tham nhũng mà họ phát hiện được trong khi thi hành công vụ đã được quy định đầy đủ, thậm chí pháp luật Việt Nam đặt đây là trách nhiệm của công chức. Nếu không báo cáo còn bị xử lý theo quy định của pháp luật. Pháp luật Việt Nam cũng đã quy định công chức có trách nhiệm kê khai các khoản đầu tư bên ngoài hay tài sản có giá trị lớn, đồng thời có cơ chế xem xét áp dụng các biện pháp kỷ luật hoặc các biện pháp khác đối với những công chức vi phạm quy tắc ứng xử hoặc những chuẩn mực đạo đức công vụ đã được xây dựng.

  Chín là, pháp luật Việt Nam đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của Công ước về các biện pháp chống rửa tiền

  Sự độc lập, chỉ tuân theo pháp luật khi công tố, xét xử là nguyên tắc quan trọng đã được pháp luật Việt Nam quy định. Các biện pháp tăng cường tính liêm khiết như phụ cấp nghề (dưỡng liêm) đã được áp dụng đối với các cơ quan chức năng PCTN; cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm tra, giám sát góp phần phòng ngừa những cơ hội tham nhũng đến với cán bộ, công chức trong cơ quan công tố, xét xử; Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều đã ban hành quy tắc ứng xử riêng cho cán bộ trong ngành.

  Ngô Mạnh Hùng

  Vai trò của các cá nhân và tổ chức ngoài khu vực công, như các tổ chức xã hội, các tổ chức cộng đồng trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng đã được pháp luật Việt Nam quy định; Việt Nam cũng đã nỗ lực thực hiện các biện pháp đề cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia của xã hội trong PCTN; nhân dân được tham gia xây dựng pháp luật; được quyền tiếp cận thông tin; tham gia các chương trình giáo dục công chúng như giảng dạy về PCTN trong nhà trường và trường đại học… Công dân Việt Nam có thể dễ dàng biết đến các cơ quan chức năng PCTN và có thể tiếp cận bằng nhiều hình thức như qua công tác tiếp công dân, đường dây nóng, hộp thư điện tử… để cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Nâng Cao Hơn Nữa Hiệu Quả Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Tình Hình Mới
 • 7 Giải Pháp Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Chính Phủ
 • Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Theo Tinh Thần Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Kế Hoạch Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Kết Quả Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Ngành Kttv

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Các Đơn Vị, Địa Phương
 • Bộ Công An Đề Ra 6 Nhóm Giải Pháp Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Tham Nhũng “vặt”
 • Kon Tum: Giải Pháp Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội Trong Thời Gian Tới
 • Phát Triển Văn Hóa Và Con Người Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Bền Vững Đất Nước
 • – Trong quý IV và năm 2022, Tổng cục đã thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu mua sắm thiết bị chuyên môn, thiết bị làm việc của các nhiệm vụ, dự án.

  – Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  – Việc thực hiện điều động, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ theo yêu cầu thực tế công việc và có sự trao đổi, thống nhất, đúng với năng lực, trình độ.

  – Thực hiện đúng quy định về công tác lao động tiền lương, phụ cấp ưu đãi ngành, nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí ngân sách nhà nước.

  – Công khai thu nhập của công chức, viên chức, người lao động.

  – Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ kiểm toán… theo quy định.

  – Các tiêu chuẩn, định mức, sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán ca 3, thêm giờ, khen thưởng… đều được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

  – Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội.

  – Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, đảm bảo về thời gian, thủ tục; thực hiện công khai quy chế và quản lý chi theo Quy chế ban hành, hàng năm có sửa đổi và bổ sung kịp thời theo các chế độ của Nhà nước.

  Trong Quý IV và năm 2022, công chức, viên chức trong toàn Tổng cụckhông có hiện tượng nhận quà tặng, nên không có nộp lại quà tặng trong cơ quan.

  Tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục thực hiện nghiêm tinh thần Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hoá công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài nguyên và Môi trường; triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 505-CV/BCSĐTNMT ngày 28/6/2019 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về một số việc cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

  Trong quý IV và năm 2022 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định.

  Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về minh bạch tài sản thu nhập tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ; năm 2022 tổng số đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản trong toàn Tổng cục là 876 người; số người đã thực hiện kê khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định là 876/876 người, tỷ lệ 100%. Về công khai bản kê khai, các đơn vị đều tổ chức công khai theo đúng quy định. Sau khi công khai không có trường hợp nào bị tố cáo hoặc phản ánh về vấn đề tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai cần phải xác minh kê khai tài sản, thu nhập không trung thực cần xử lý.

  Trong quý IV và năm 2022, Tổng cục không có trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức của đơn vị nào để xảy ra hành vi tham nhũng.

  Cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác trên môi trường mạng; thực hiện phần mềm quản lý nhân sự, bảo hiểm xã hội, kế hoạch tài chính, kiểm soát tài liệu KTTV, môi trường.

  Triển khai cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công sở, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý cũng như công tác chuyên môn. Thường xuyên quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, quy trình xử lý công việc, giữa các đơn vị trực thuộc, giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhau và với tổ chức… để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công việc. 100% các đơn vị trong toàn Tổng cục áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý văn bản đi, đến; thực hiện tích hợp chữ ký số vào các phần mềm nghiệp vụ của Tổng cục.

  100% các đơn vị của Tổng cục được thanh toán, trả lương, các loại phụ cấp, các chế độ chính sách qua tài khoản ATM, qua đó hạn chế được việc dùng tiền mặt, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Đã Phát Huy Tác Dụng
 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng 6 Tháng Đầu Năm 2022 Trên Địa Bàn Phường Phúc Lợi
 • Một Số Kết Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Của Các Cơ Quan, Đơn Vị Thuộc Chính Phủ
 • Tham Nhũng Và Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa, Phát Hiện Tham Nhũng
 • Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa, Phát Hiện Tham Nhũng
 • Tham Nhũng Và Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Một Số Kết Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Của Các Cơ Quan, Đơn Vị Thuộc Chính Phủ
 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng 6 Tháng Đầu Năm 2022 Trên Địa Bàn Phường Phúc Lợi
 • Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Đã Phát Huy Tác Dụng
 • Quý I năm 2022, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 6 lớp tuyên truyền pháp luật về PCTN với 827 lượt người tham gia. Việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật về PCTN tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Thanh Hóa tiếp tục được duy trì 01 tuần/1 lần, chất lượng ngày càng được nâng cao.

  Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực PCTN trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Quyết định số 5029/QĐ-UBND ngày 27/11/2019, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyểt khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 2022; Kế Hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác PCTN năm 2022; tham gia góp ý kiến vào dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… Trên cơ sở nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN; tổng hợp báo cáo việc tặng quà và nhận quà; góp ý kiến vào dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Mặt khác, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch quy hoạch, dự án ĐTXD, đầu thầu dự án, đầu giá quyền sử dụng đất… tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát.

  Về xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, Quý 1, năm 2022, các đơn vị trong tỉnh đã ban hành mới 42 văn bản; sửa đổi, bổ sung 29 văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị nhà nước tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền, khoán định mức; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện nhà nước và công tác tổ chức cán bộ. Nhiều đơn vị đã chủ động ban hành tiêu chí đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chể chi tiêu nội bộ nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn, tải sản nhà nước. Các cơ quan chức năng đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra, không phát hiện vụ việc vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

  Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh đã đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân đến giao dịch công việc đảm bảo công khai, thuận tiện; đến nay, Trung tâm đã ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong việc giải quyết TTHC. Đồng thời, bám sát thực tiễn để phát hiện, tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc giải quyết TTHC, tạo sự gần gũi, thân thiện, công khai, minh bạch, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

  Các cấp, các ngành, tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, nhằm phát hiện những điểm bất cập, chưa phù hợp để bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc; công bố kịp thời, công khai đúng quy định các thủ tục hành chính mới ban hành; tiểp tục đẩy mạnh, ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

  Cũng trong Quý I, toàn tỉnh thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 55 người. Các sở, ngành, các huyện thị xã, thành phố đã chủ động chỉ đạo, thực hiện xây đựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN; tiến hành công khai kế hoạch trong cơ quan, đơn vị theo quy định, trước khi triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức;

  Đồng thời, các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thời gian làm việc; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đã ban hành; chấp hành nguyên tắc trong thực thi công vụ; xây đựng hệ thống theo dõi, giám giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ. Qua kiểm tra, trong kỳ, không có cán bộ, công chức nào vi phạm về việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp phải xử lý.

  Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, tổng số án thụ lý kiểm trát điều tra tại cơ quan điều tra là 13 vụ/ 45 bị can (tỉnh: 07 vụ/ 21 bị can; huyện 06 vụ/24 bị can), trong đó, số cũ là 12 vụ/40 bị can, số mới là 01 vụ/ 05 bị can; tổng số án thụ lý kiểm sát xét xử tại Tòa án là 06 vụ/ 29 bị can. Trong đó, số cũ là 01 vụ/ 01 bị can, số mới là 05 vụ/ 28 bị can.

  Đặc biệt, thời gian qua, toàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy rất tốt vai trò của xã hội về PCTN. Các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong quản lý và hoạt động; định kỳ thông tin về tình hình của đơn vị, tạo điều kiện cho công đoàn, tổ chức đoàn thể, thanh tra nhân dân tại các cơ quan, phát huy vai trò giám sát, phát hiện tham nhũng tại đơn vị.

  Lan Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Cục Thuế Chú Trọng Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Bhxh Việt Nam Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Trách Nhiệm Và Giải Pháp Căn Bản Để Đẩy Lùi Tình Trạng Tham Nhũng
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Phong Vũ Biểu Tham Nhũng Ở Việt Nam: Người Dân Đánh Giá Các Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Của Nhà Nước Ngày Càng Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Của Việt Nam Ngày Càng Hiệu Quả
 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tiếp Tục Được Các Địa Phương Trên Toàn Quốc Tích Cực Triển Khai, Thực Hiện
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tại Cơ Sở
 • Minh Bạch Là Biện Pháp Đơn Giản Để Chống Tham Nhũng Trong Giáo Dục
 • Đưa Nội Dung Phòng Chống, Tham Nhũng Vào Giảng Dạy Tại Các Cơ Sở Giáo Dục, Đào Tạo
 • Ngày 7/1, tại Hà Nội, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã công bố khảo sát “Phong vũ biểu Tham nhũng ở Việt Nam 2022” (VCB 2022).

  Đây là lần thứ tư TT tiến hành khảo sát phong vũ biểu tham nhũng. Các cuộc khảo sát đều được thực hiện theo phương pháp luận của Tổ chức Minh bạch Quốc tế mà có tính khoa học và thực tiễn, được kiểm nghiệm và vận dụng tại 150 quốc gia trên thế giới.

  Tại Việt Nam, kết quả các cuộc khảo sát của TT đều được chia sẻ với công chúng và các cơ quan phòng, chống tham nhũng và nhận được những phản hồi tích cực. Năm 2010, Phong vũ biểu tham nhũng đã được lãnh đạo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng xem là nguồn tham khảo có giá trị trong việc hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá tham nhũng ở Việt Nam.

  Phong vũ biểu tham nhũng Việt Nam năm 2022 thu thập dữ liệu về nhận thức và trải nghiệm của người dân đối với tham nhũng, quan điểm của họ về các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Nhà nước và tính hiệu quả của các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Đây là một thước đo trải nghiệm của người dân Việt Nam với tham nhũng trong thời gian qua.

  Khảo sát này dựa trên phương pháp nghiên cứu của Phong vũ biểu Tham nhũng toàn cầu của Minh bạch Quốc tế (TI), đã được thực hiện tại Việt Nam vào các năm 2010, 2013, 2022. Dữ liệu được thu thập trong tháng 7, 8 năm 2022 thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với 1.085 người dân tại 19 tỉnh, thành mang tính đại diện trong cả nước. Các cuộc phỏng vấn định tính được thực hiện vào tháng 11/2019 để hiểu sâu hơn quan điểm và trải nghiệm của người dân.

  Thứ tư, nhiều người dân tin rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt trong phòng, chống tham nhũng. Thứ năm, người dân quan ngại về khả năng chi phối, thiếu minh bạch của các công ty, tập đoàn tư nhân lớn và các nhóm lợi ích. Thứ sáu, người dân đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có tính liêm chính cao hơn. Thứ bảy, nữ giới nổi lên như là một chủ thể quan trọng trong công cuộc chiến chống tham nhũng. Thứ tám, hối lộ tình dục là một vấn đề đáng lo ngại.

  Theo báo cáo của VCB 2022, bên cạnh việc cải tổ, hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Nhà nước đã và đang thực thi nhiều biện pháp cụ thể để phòng, chống tham nhũng, tiêu biểu là đưa ra xét xử một lượng lớn chưa từng các vụ tham nhũng quy mô lớn.

  Nhờ có những nỗ lực này, cứ hai người dân được khảo sát năm 2022 thì có một người cho rằng các hoạt động phòng, chống tham nhũng là có hiệu quả, tăng gấp đôi tỷ lệ so với năm 2022.

  Số lượng người dân tin rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt trong công cuộc phòng, chống tham nhũng cũng tăng lên đáng kể sau ba năm (71% năm 2022 so với 55% năm 2022).

  Tuy vậy, nhiều thách thức vẫn còn tồn tại. Mặc dù trải nghiệm tham nhũng giảm xuống, người dân vẫn rất quan ngại về tham nhũng. Năm 2022, tham nhũng đứng vị trí thứ tư trong mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam (so với vị trí thứ bảy năm 2022). Mặc dù tin mình có vai trò trong cuộc chiến chống tham nhũng và sẵn sàng tố cáo tham nhũng nhưng người dân hiếm khi làm vậy trên thực tế.

  49% số người được khảo sát cho rằng việc tố cáo không có tác dụng và lo sợ phải gánh chịu hậu quả do tố cáo. Đáng chú ý, đa số người dân được khảo sát cho rằng các nhóm lợi ích đang chi phối một cách thiếu minh bạch các chính sách và quyết định của Nhà nước vì lợi ích riêng.

  “Việc người dân nghi ngờ các công ty lớn và các nhóm lợi ích đang thao túng các chính sách và quyết định của Nhà nước là một điều đáng lo ngại. Nhà nước cần sớm đưa ra các biện pháp như quy định về vận động hành lang cho doanh nghiệp để khôi phục và củng cố niềm tin của người dân” – bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp, thành viên của Ban cố vấn Hướng tới Minh bạch đánh giá.

  VCB 2022 đưa ra khuyến nghị với Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nhằm tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao tính liêm chính của các cán bộ, công chức nhà nước, cũng như áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng tham nhũng là hai biện pháp được người dân khuyến nghị nhiều nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Tổng Bí Thư Nhấn Mạnh 6 Giải Pháp Trọng Tâm Phòng Chống Tham Nhũng
 • Cẩm Nang Hướng Dẫn Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Bệnh
 • Lạng Sơn Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Bệnh Truyền Nhiễm
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Bệnh Truyền Nhiễm Ở Người
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100