Bùng Nổ Dân Số Và Dân Số Già

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Hiệu Quả Trong Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Giảm Bạo Lực Gia Đình Đối Với Phụ Nữ Tại Thành Phố Đà Nẵng
 • Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình: Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Làm Gì Để Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình
 • 6 Giải Pháp Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình Với Trẻ Em
 • BÀI NGHIÊN CỨU – THUYẾT TRÌNH CHUYÊN KHOA CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ

  BỘ MÔN: CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU.

  ĐỀ TÀI:

  BÙNG NỔ DÂN SỐ VÀ DÂN SỐ GIÀ – TÁC ĐỘNG CỦA

  VẤN ĐỀ TRONG QHQT VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT.

  .

  .

  A-Tác động của dân số ( bùng nổ dân số và dân số già) đến QHQT:

  1-Thúc đẩy hợp tác quốc tế và hình thành tư duy toàn cầu:

  Có thể thấy, bùng nổ dân số và dân số già thật sự là một vấn đề cần nhận được sự

  quan tâm sâu rộng của toàn thể các quốc gia, tổ chức, đoàn thể cũng như các cá nhân trên thế

  1

  Trích trong “Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI” – chúng tôi Nguyễn Trọng Chuẩn.

  .

  .

  .

  B-Những giải pháp cho vấn đề bùng nổ dân số và dân số già trên thế

  giới hiện nay:

  1-Đối với vấn đề bùng nổ dân số:

  Tình trạng bùng nổ dân số thực sự đã gióng lên hồi chuông báo động cho toàn nhân

  loại. Câu hỏi đặt ra lúc này là “Làm thế nào để ngăn chặn cũng như làm giảm sự gia tăng dân

  số trong thời gian sắp tới???”. Đây cũng chính là những gì mà toàn nhân loại đang hướng tới.

  Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhiều phương thức được áp dụng đã mang lại hiệu

  quả cho thực trạng này. Trong hàng loạt biện pháp, có thể kể ra ở đây những biện pháp tối ưu

  nhất mà các quốc gia cũng như các khu vực có thể áp dụng để làm giảm độ nóng của gia tăng

  dân số.

  – Với những khu vực có sự tăng trưởng mạnh mẽ về dân số như châu Phi; một số

  nước châu Á và một số khu vực khác thì biện pháp nên làm ngay là phối hợp với các tổ chức

  thế giới (UNFPA, UNICEFT) trong chương trình vận động toàn dân nhận thức rõ tác hại

  cũng như những mặt trái của việc gia tăng dân số quá nhanh, chỉ rõ những tác động xấu của

  bùng nổ dân số đến y tế, giáo dục, lương thực, thực phẩm, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường

  và dịch bệnh dẫn đến tỷ lệ tử vong tăng cao. Cần phải hướng ý thức của người dân tại các

  nước này tới những nguy hại của bùng nổ dân số ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ.

  – Tuyên truyền phổ biến rộng rãi tác hại của vấn đề bùng nổ dân số trên các phương

  tiện thông tin đại chúng. Giáo dục ý thức của người dân thông qua những khẩu hiệu thiết

  thực. Chỉ rõ những lợi ích cũng như thuận lợi do việc có ít con đem lại.

  – Hợp tác quốc tế – Hội nghị quốc tế bàn và cùng giúp đỡ nhau vượt qua khủng hoảng

  về bùng nổ dân số. Kêu gọi những nỗ lực chung từ các quốc gia trong việc làm giảm sự tăng

  dân số. Xây dựng những chiến lược cho vấn đề giảm dân số nhằm hoạch định chính sách cho

  các quốc gia dựa trên đặc thù riêng của mình, đồng thời là nền tảng cho các dự án của các tổ

  chức quốc tế về vấn đề dân số.

  – Nâng cao khả năng tiếp cận đối với các dịch vụ về sức khỏe, bao gồm kế hoạch hóa

  gia đình.

  – Cho các cặp vợ chồng quyền được quyết định số con mà mình muốn.

  .

  – Mở rộng hơn nữa các cơ hội về giáo dục, nâng cao hiểu biết cho con người, một

  thực tế chứng minh rằng những người phụ nữ và nam giới được giáo dục có xu hướng muốn

  một gia đình nhỏ hơn.

  – Cải thiện tình trạng trẻ em bị chết sau sinh: chỉ khi các cặp vợ chồng cảm thấy yên

  tâm về những đứa con mà mình sinh ra, về khả năng sống sót của chúng, các cặp vợ chồng

  mới sẵn sàng sinh ít con hơn.

  – Đầu tư cho phụ nữ: Mở rộng cơ hội cho những phụ nữ trẻ tuổi trong vấn đề nâng cao

  nhận thức, phụ nữ có học vấn sẽ có nhiều quyền lựa chọn hơn, có tiếng nói hơn trong gia

  đình và trong xã hội. Khi vai trò phụ nữ được tăng lên, tình trạng “trọng nam khinh nữ” cũng

  được khắc phục bởi đây chính là một trong những nguyên nhân của việc sinh nhiều con dẫn

  đến gia tăng dân số.

  – Giáo dục cho lứa tuổi vị thành niên ở tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia

  có tỷ lệ sinh cao nhận thấy được mối đe dọa do sự bùng nổ dân số đem lại, đề cập đến các

  biện pháp về quan hệ tình dục an toàn, ngăn chặn vấn đề quan hệ tình dục quá sớm ở lứa tuổi

  này. Trên thế giới hiện nay, nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên đang là một vấn nạn ở hầu

  hết các quốc gia.

  * Giải pháp cụ thể đối với các quốc gia trên thế giới hiện nay:

  – Các nhà chức trách phải phối hợp với tổ chức dân số thế giới để điều chỉnh mức tăng

  dân số các nước về mức cân bằng.

  – Cần củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia

  đình ở các cấp.

  – Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phù hợp với

  từng vùng, từng nhóm dân cư…nhằm giảm gia tăng dân số.

  – Mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế

  hoạch hóa gia đình.

  .

  – Tạo môi trường tâm lý, xã hội tích cực thúc đẩy phong trài thực hiện chính sách dân

  số và kế hoạch hóa gia đình.

  – Cán bộ nhà nước đi đầu, gương mẫu trong công tác dân số.

  – Bản thân mỗi công dân cần có nhận thức đầy đủ về vấn đề dân số, sự gia tăng dân số

  chóng mặt và tác hại của nó, để có thể phòng tránh sự bùng nổ dân số, gia tăng chất lượng

  dân số để hạn chế tác hại của số lượng dân số khổng lồ.

  2- Đối với vấn đề dân số già:

  Tuổi thọ trung bình của dân số toàn cầu đang ngày càng tăng cao, nguy cơ mà nhân

  loại phải đối mặt với thực trạng này là sự thiếu hụt nguồn lao động. Hiện nay thì tình trạng

  này đã xảy ra tại châu Âu và những khu vực phát triển, tỷ lệ người thất nghiệp cao nhưng tỷ

  lệ dân số trong độ tuổi lao động lại rất thấp. Khoa học – công nghệ phát triển đòi hỏi con

  người tiếp xúc nhiều hơn với quá trình hiện đại hóa trong công nghiệp, và hơn hết, nguồn lao

  động trẻ mới thực sự là những người làm chủ những trang thiết bị máy móc hiện đại. Đòi hỏi

  đặt ra lúc này là làm sao để giảm thiểu tối đa tình trạng dân số trên thế giới và tăng cường bổ

  sung lại nguồn lao động trẻ? Để trả lời câu hỏi này, cần phải đi vào giải pháp cụ thể cho vấn

  đề đó.

  Trước hết là việc phải giảm tình trạng dân số già. Sự gia tăng đột biến tỷ lệ dân số già

  đang là một thách thức với nhân loại. Nhất là tại những quốc gia phát triển thịnh vượng như

  Nhật Bản (tỷ lệ dân số già cao nhất thế giới), Ý, Anh, Pháp, Mỹ, biện pháp cụ thể với các

  quốc gia này:

  -Cần có các chính sách khuyến khích sinh sản ở độ tuổi phù hợp.

  -Hạn chế việc lập gia đình và sinh con muộn.

  -Tuyên truyền nâng cao ý thức hệ của người dân về sự đóng góp của sinh sản theo kế

  hoạch đối với lợi ích quốc gia và thề giới.

  -Chính phủ có những chính sách thúc đẩy tỷ lệ sinh như: chính phủ Hàn Quốc đã có

  những hình thức khích lệ về mặt tài chính dành cho những phụ nữ sinh con hay những bà mẹ

  đang đi làm; Nhật Bản cho phép người nước ngoài nhập cư để giảm dân số già và nâng cao tỷ

  lệ kết hôn.

  -Hạn chế tình trạng nạo phá thai.

  .

  C-Liên hệ với thực tế tại Việt Nam hiện nay:

  Nước ta là một nước nhỏ, lại vừa trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống

  Mỹ trong thế kỷ XX và giành độc lập thống nhất nước nhà mới được hơn 30 năm. Chừng ấy

  thời gian là chưa đủ để Việt Nam có thể khắc phục hết những di chứng của chiến tranh và

  vươn lên phát triển. Tuy nhiên nhờ công cuộc đổi mới 1986, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,

  Nhà nước, nước ta đã từng bước vươn lên khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế và

  trở thành một quốc gia đang trên đà phát triển. Nhưng cũng chính vì điều này mà Việt Nam

  cũng đã không phải là một ngoại lệ khi trở thành “nạn nhân” của những vấn đề toàn cầu trong

  .

  đó có dân số. Những năm cuối của thế kỷ XX trở về trước, tốc độ gia tăng dân số ở nước ta

  thuộc hàng cao nhất thế giới. Sự bùng nổ dân số ở Việt Nam đã tác động rất nhiều đến đời

  sống xã hội của người dân. Đặc biệt khi nước ta có tới hơn 80% dân số sống bằng nông

  nghiệp thì sự bùng nổ dân số kéo theo việc ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác bình quân

  trên đầu người ngày một giảm đi. Chính phủ và nhà nước đã rất cố gắng để ổn định sự gia

  tăng dân số. Và cơ bản cho đến thời điểm này, dân số Việt Nam đã đi vào quỹ đạo ổn định và

  cũng có dấu hiệu tích cực khi tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử đang giảm đi đáng kể. Kết quả đó một

  phần là nhờ vào chính sách hợp lý của nhà nước, ý thức của người dân trong vấn đề này ngày

  càng được cải thiện và nâng cao, làm tốt công tác tuyên truyền. Nước ta cũng hết sức tạo điều

  kiện cho các tổ chức tình nguyện về vấn đề dân số và trẻ em đến hoạt động tại Việt Nam

  trong đó đáng kể nhất là: Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Quỹ dân số Liên Hợp

  Quốc (UNFPA)…với hàng loạt những hành động biện pháp giúp đỡ chính phủ ta thông qua

  các dự án về xóa đói giảm nghèo, về giáo dục…

  D-Kết luận:

  Khi mà nguồn tài nguyên trên trái đất đang ngày một cạn kiệt, việc sử dụng hợp lý các

  nguồn tài nguyên này luôn là vấn đề tối quan trọng đối với sự tồn vong của con người. Dân

  số toàn cầu bùng nổ tạo nển yêu cầu phải kìm hãm đà tăng dân số. Mặt khác, việc kiềm chế

  tình trạng dân số già ở các nước phát triển cũng là vấn đề cấp bách. Bùng nổ dân số và Dân

  số già là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn tới quan hệ quốc tế trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu

  hoá. Như vậy, việc lựa chọn một giải pháo thích hợp để đạt được hiểu quả mong muốn, đồng

  thời giảm thiểu tối đa tác dụng phụ đối với cân bằng xã hội, chất lượng dân số là một câu

  truyện dài kỳ. Giải pháp tối ưu cần có sự đóng góp tích cực của các nhà chuyên môn để có

  thể áp dụng trên phạm vi toàn cầu, giúp nhân loại hướng tới một kỷ nguyên văn minh.

  .

  3. Vương Dật Châu (Chủ biên), An ninh Quốc tế trong thời đại toàn cầu hoá, Nxb

  Chính trị quốc gia, Hà nội, 2004

  4. Smair & Francois Houtart (Chủ biên), Toàn cầu hoá các cuộc phản kháng Hiện trạng các cuộc đấu tranh 2002, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà nội, 2004.

  5. http://www.wikipedia.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Nhân Và Hậu Quả Của Việc Bùng Nổ Dân Số?
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population
 • Việt Nam Đối Mặt Nguy Cơ Bùng Nổ Dân Số
 • Giải Địa Lý Lớp 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu Hóa
 • Địa Lí 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu
 • Bùng Nổ Dân Số Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Giải Pháp Quản Lý, Bảo Vệ Rừng Đặc Dụng, Phòng Hộ
 • Đa Dạng Hóa Đầu Tư Cho Rừng Đặc Dụng
 • Giải Pháp Cho Người Cận Thị Nặng
 • Nâng Cao Nhận Thức Về Bình Đẳng Giới Trong Giáo Dục
 • Tiếp Tục Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Bình Đẳng Giới
 • Chỉ còn những người sinh ra ở giai đoạn bùng nổ dân số cuối những năm 90.

  So we’re left with baby boomers by the end of the ’90s.

  ted2019

  Bùng nổ dân số, hiện tượng nóng dần, hạn hán, nạn đói, khủng bố.

  Overpopulation, global warming, drought, famine, terrorism.

  OpenSubtitles2018.v3

  Garrett Hardin đã sử dụng nó để nói về bùng nổ dân số vào cuối những năm 1960.

  Garrett Hardin used it to talk about overpopulation in the late 1960s.

  ted2019

  Nghe có vẻ tốt cho môi trường; ngừng sự bùng nổ dân số cáo. ”

  It’s ecologically sound; it stops the population explosion of foxes. “

  QED

  Sự bùng nổ dân số không ngừng.

  The population explosion was unstoppable.

  QED

  Các “chàng trai” là sản phẩm của sự bùng nổ dân số sau chiến tranh.

  The “boys” were the product of the post-war population explosion.

  WikiMatrix

  Chúng ta có bùng nổ dân số, trụy lạc và sự thừa mứa, hoang tàn.

  There’s overpopulation, there’s debauchery and excess.

  OpenSubtitles2018.v3

  Năm 1979, nơi đây trở thành một đô thị bùng nổ dân số với khoảng 32.000 người.

  By 1979 it had become a boom town with a population of about 32,000 people.

  WikiMatrix

  Người ta lo lắng về bùng nổ dân số;

  People worry about overpopulation; they say,

  QED

  Kết quả của công nghiệp hóa và bùng nổ dân số là nhu cầu nước ngọt đã tăng vọt trong thế kỉ qua.

  As a result of industrialization and population growth, demand for fresh water skyrocketed in the last century.

  QED

  Và nhân tiện, giải pháp tốt nhất chống lại bùng nổ dân số là làm cho thế giới được giáo dục và khỏe mạnh.

  And by the way, the biggest protection against a population explosion is making the world educated and healthy.

  ted2019

  Tôi đến từ một đất nước đang phát triển nơi mà chúng tôi mãi bị thách thức bởi vấn đề bùng nổ dân số.

  Now, I come from the developing world where we are forever being challenged with this issue of population explosion.

  ted2019

  Xu hướng này đã bắt đầu chậm dần đi do sự bùng nổ dân số ở Tokyo và mức sống đắt đỏ ở đó.

  This trend has begun to slow due to ongoing population growth in Tokyo and the high cost of living there.

  WikiMatrix

  Một lượng lớn dân nhập cư sau chiến tranh, phần lớn là từ Anh, Hy lạp, Ý và Yugoslavia, đã dẫn đến bùng nổ dân số.

  An influx of immigrants after the war, pdominantly from Britain, Greece, Italy, and Yugoslavia, led to rapid population growth.

  WikiMatrix

  Một nhà nghiên cứu đã nói, “lo lắng về độ an toàn của AI cũng như lo lắng về bùng nổ dân số trên sao Hỏa.”

  One researcher has said, “Worrying about AI safety is like worrying about overpopulation on Mars.”

  ted2019

  Tuy nhiên, trong thời kỳ Mông Cổ, Hồng Kông đã có đợt bùng nổ dân số đầu tiên khi dân tị nạn Trung Hoa nhập cư vào đây.

  During the Mongol period, Hong Kong saw its first population boom as Chinese refugees entered the area.

  WikiMatrix

  Đặc biệt là ngô, góp phần tăng cường sức khỏe và mức độ dinh dưỡng cho người dân Romania trong thế kỷ 16 và 17, tạo ra bùng nổ dân số.

  Maize, in particular, contributed to an increase in health and nutrition level of the Romanian population in the 16th and 17th centuries, resulting in a population boom.

  WikiMatrix

  Sự bùng nổ dân số làm cho nhu cầu về thịt gia tăng, kéo theo sự phát triển chăn nuôi bò trên các vùng đất rộng lớn của lãnh thổ.

  The population surge increased the demand for meat spurring expanded cattle ranching on the territory’s vast open ranges.

  WikiMatrix

  Tuy nhiên, với sự bùng nổ dân số gần đây ở miền nam tỉnh Gyeonggi, tuyến đang được làm lại như đường sắt khổ tiêu chuẩn cho đường sắt đi lại.

  However, with the recent population boom in southern Gyeonggi province, the line is being relaid as a standard gauge railroad for commuter rail.

  WikiMatrix

  Một là, chúng ta đều biết, đó là sự bùng nổ dân số: dân số toàn thế giới đã tăng từ 2 tỉ người lên đến gần bảy tỉ người trong 50 năm qua.

  One we all know about, the population explosion: the world goes from two billion people to almost seven billion people in the last 50 years.

  QED

  Theo Liên hợp quốc, Nigeria đang trải qua thời kỳ bùng nổ dân số và trở thành một trong những nước có tỷ lệ sinh đẻ và gia tăng cao nhất thế giới.

  According to the United Nations, Nigeria has been undergoing explosive population growth and has one of the highest growth and fertility rates in the world.

  WikiMatrix

  Tuy nhiên , trong thập kỉ qua sự bùng nổ dân số đột ngột và sự giàu lên nhanh chóng của nhiều người đã cho thấy sự phân chia giàu nghèo ngày một rõ rệt .

  However , over past decade sudden explosion of growth and rapid enrichment of many people has seen rich-poor pide grow .

  EVBNews

  Sự bùng nổ dân số làm cho vấn đề này đặc biệt khó giải quyết vì cần phải có những biện pháp cần thiết để di chuyển những người dân sống trong khu vực.

  Overpopulation makes the problem especially difficult to solve because of the effort it would take to relocate the residents.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Dân Số Việt Nam Và Ý Nghĩa Giải Quyết Vấn Đề Dân Số
 • Việt Nam Sắp Vào Thời Kỳ “bùng Nổ Dân Số”
 • Tham Luận “Vai Trò Của Đoàn Thể Chính Trị Tham Gia Công Tác Xây Dựng Đảng Tại Cung Văn Hóa”.
 • Chỉ Đạo, Điều Hành Của Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ Ngày 27/1/2021
 • Thực Hiện Nhiều Giải Pháp Bình Ổn Giá
 • Hậu Quả Của Bùng Nổ Dân Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Tốc Độ Suy Thoái Đa Dạng Sinh Học Chưa Từng Có Trong Lịch Sử
 • Kịch Bản Cho Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học
 • Hướng Dẫn Học Tập Khối 11
 • Trường Thpt Lê Quý Đôn
 • Thái Nguyên: Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Dân số tăng kéo theo ba nạn đói: đói ăn, đói việc và đói chữ, khiến người dân phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu việc làm, dốt nát nhanh và theo đó là bất ổn trong xã hội, đó là nạn cướp bóc, khủng bố,….Dễ thấy khi dân số tăng cao, việc kiếm được miếng ăn sẽ ngày càng trở lên khó khăn hơn, và để đảm bảo sinh tồn cho mình người ta có thể sẵn sàng làm mọi việc, kể cả phạm tội. Nghiêm trọng hơn, xuất phát từ vấn đề dân số quá nhiều dẫn tới việc thiếu đất sống, thiếu “không gian sinh tồn” có thể dẫn tới các cuộc xung đột, chiến tranh giữa các nhóm người, gây nên những hậu quả khôn lường.

  Có thể thấy vấn đề bùng nổ dân số đối với vấn đề nghèo đói, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, khan hiếm tài nguyên đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp. Bản thân các vấn đề đó đã là các vấn đề mang tính toàn cầu, có ảnh hưởng tới sự tồn vong của nhân loại, chính vì vậy, không còn gì nghi ngờ nữa, vấn đề bùng nổ dân số cũng là một vấn đề có tầm ảnh hưởng sâu sắc, rộng lớn tới tương lai của cả nhân loại.

  Việc di cư từ nông thôn ra thành thị một mặt thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nhưng mặt khác lại gây áp lực rất lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội , nhà ở, môi trường… ở các đô thị lớn. Tình trạng kẹt xe, ô nhiễm đã diễn ra ngày càng nhiều ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội.

  Mặc dù nguồn lao động hiện đang dồi dào và được gọi là ‘dân số vàng’ nhưng vấn đề này cũng tạo ra thách thức lớn về việc làm, an sinh xã hội cũng như tỉ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhiều phương thức được áp dụng đã mang lại hiệu quả cho thực trạng này. Trong hàng loạt biện pháp, có thể kể ra ở đây những biện pháp tối ưu nhất có thể áp dụng để làm giảm độ nóng của gia tăng dân số.

  Một trong những biện pháp phổ biến và hiệu quả nhất là tuyên truyền rộng rãi tác hại của vấn đề bùng nổ dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục ý thức của người dân thông qua những khẩu hiệu thiết thực, chỉ rõ những lợi ích cũng như thuận lợi do việc có ít con đem lại.

  Bên cạnh đó, việc nâng cao khả năng tiếp cận đối với các dịch vụ về y tế, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, cải thiện tình trạng trẻ em bị chết sau sinh và các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe vì chỉ khi các cặp vợ chồng cảm thấy yên tâm về những đứa con mà mình sinh ra, về khả năng sống sót của chúng, các cặp vợ chồng mới sẵn sàng sinh ít con hơn; mở rộng hơn nữa các cơ hội về giáo dục, nâng cao hiểu biết cho con người là những nhân tố đóng góp không nhỏ trong việc cải thiện bùng nổ dân số. Một thực tế chứng minh rằng những người phụ nữ và nam giới được giáo dục có xu hướng muốn một gia đình nhỏ hơn. Khi vai trò phụ nữ được tăng lên, tình trạng “trọng nam khinh nữ” cũng được khắc phục bởi đây chính là một trong những nguyên nhân của việc sinh nhiều con dẫn đến gia tăng dân số. Vì vậy việc đầu tư cho phụ nữ cả về trang bị kiến thức lẫn nâng cao vai trò của người phụ nữ, tạo sự bình đẳng nam – nữ là không thể thiếu nếu muốn tình trạng gia tăng dân số được cải thiện.

  Giáo dục cho lứa tuổi vị thành niên về giới tính, về tình dục an toàn là một điều đáng được quan tâm ở tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có tỷ lệ sinh cao. Bởi hiện nay tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên đang là một vấn nạn ở hầu hết các quốc gia.

  Hiện nay, lực lượng dân số trong độ tuổi lao động, đặc biệt lực lượng thanh niên có vai trò và trách nhiệm rất to lớn trong vấn đề bùng nổ dân số vì chính họ là những người trong độ tuổi sinh sản, nhận thức và hành động của họ ảnh hưởng trực tiếp đến sự gia tăng dân số toàn cầu. Trong hàng loạt vấn đề đặt ra đối với thanh niên hiện nay thì vấn đề bùng nổ dân số và các hệ lụy do nó gây ra là một trong những vấn đề quan trọng, cần được quan tâm hàng đầu.

  Với sức trẻ và tinh thần xung kích, sẵn sàng đi tiên phong trong những công việc khó khăn, thanh niên chính là lực lượng nòng cốt tham gia giải quyết vấn đề bùng nổ dân số một cách trực tiếp và gián tiếp.

  Với vai trò là những người trực tiếp trong độ tuổi sinh sản, lực lượng thanh niên cần nhận thức rõ vai trò của mình trong vấn đề này. Nhiệm vụ hàng đầu của thanh niên là phải học tập, nâng cao hiểu biết của bản thân về thực trạng bùng nổ dân số và những hậu quả to lớn của nó trên qui mô toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, từ đó có nhận thức và hành động đúng đắn góp phần giải quyết vấn đề này; phải thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân số cũng như những chính sách xã hội về lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; không ngừng phấn đấu cải thiện mức sống, kinh tế gia đình từ đó góp phần xây dựng xã hội giàu đẹp, văn minh, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Điều này gián tiếp nâng cao chất lượng dân số cũng như đời sống vật chất, tinh thần cho từng người dân.

  Ngoài ra, lực lượng thanh niên có thể gián tiếp đóng góp thực hiện mục tiêu chung của quốc gia cũng như thế giới thông qua những việc làm cụ thể như: tham gia tuyên truyền phổ biến rộng rãi tác hại của vấn đề bùng nổ dân số, góp phần giáo dục ý thức người dân và cả cộng đồng về các biện pháp giảm tỷ lệ sinh; chung tay cùng cộng đồng thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vai trò của người phụ nữ, giúp họ có nhiều quyền lựa chọn hơn, có tiếng nói hơn trong gia đình và trong xã hội; từng bước xóa bỏ tình trạng “trọng nam khinh nữ” – cũng chính là một trong những nguyên nhân của việc sinh nhiều con dẫn đến gia tăng dân số; góp sức cùng cộng đồng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em – thế hệ tương lai, những mầm non của đất nước, nhờ đó các thế hệ mai sau của đất nước ngày một khỏe mạnh.

  Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện

  --- Bài cũ hơn ---

 • Địa Lý 11: Dựa Bảng 6.2 Nêu Biểu Hiện Xu Hướng Già Hóa Dân Số Của Hoa Kì Bài 6 Sgk Trang 39
 • Chín Cách Giúp Trẻ Hết Lười Ăn Rau
 • Bé Lười Ăn Rau Và Hoa Quả Bị Táo Bón
 • Giải Pháp Mới Cho Trẻ Lười Ăn Rau
 • Những Giải Pháp Giúp Trẻ Hết Biếng Ăn
 • Indonesia Với Làn Sóng Bùng Nổ Dân Số Hậu Covid

  --- Bài mới hơn ---

 • Chống Bạo Hành Gia Đình: Cần Sự Chung Tay Của Toàn Xã Hội
 • Pháp: 5 Biện Pháp Mới Trong Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình
 • 10 Cách Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình Phụ Nữ Phải Ghi Nhớ
 • Đồ Án Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Rừng Ngập Mặn Cần Giờ Và Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý
 • Một Số Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Mot So Bien Phap Bao Ve Mt Ppt
 • BNEWS Indonesia đang đối mặt với làn sóng bùng nổ dân số trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cản trở người dân tiếp cận các biện pháp kiểm soát sinh sản.

  Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong báo cáo mới đây, Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Quốc gia (BKKBN) cho biết trong tháng 3 vừa qua, khoảng 10% trong tổng số 28 triệu người thuộc chương trình kế hoạch hóa gia đình đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận các biện pháp kiểm soát sinh sản.

  Với tổng dân số gần 270 triệu người, Indonesia hằng năm đón nhận khoảng 4,8 triệu trẻ sơ sinh.

  Tuy nhiên, theo ước tính của BKKBN, việc giảm sử dụng các biện pháp tránh thai trong vòng một tháng có thể khiến tỷ lệ mang thai tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới này tăng thêm 15% trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng, tương đương khoảng 420.000 thai nhi.

  Nếu tình trạng trên kéo dài 3 tháng, tỷ lệ mang thai sẽ tăng thêm 30% trong các tháng tiếp đó, tương đương với 800.000 thai nhi.

  Giám đốc BKKBN, ông Hasto Wardoyo cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến các dịch vụ kiểm soát sinh sản bị thu hẹp. Nhiều phòng khám đã buộc phải đóng cửa, trong khi số còn lại vẫn mở cửa song hạn chế số lượng người phục vụ.

  Theo ông Hasto, việc thiếu các biện pháp kiểm soát sinh có thể kéo theo các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, gây tổn hại tâm lý cho các bà mẹ và các hậu quả lâu dài khác, như tình trạng chậm phát triển ở trẻ sơ sinh tại các gia đình nghèo.

  Ông Hasto cũng cho rằng đại dịch là “thời điểm tồi tệ” để phụ nữ mang thai do nhiều người không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp. Do vậy, tốt nhất là các cặp vợ chồng nên sử dụng các biện pháp tránh thai.

  Tiến sĩ Augustina Situmorang, chuyên gia nhân khẩu học tại Viện Khoa học Indonesia (Lipi), dự đoán số lượng các bà mẹ mang thai tại quốc gia này sẽ tăng vọt do mọi người bị hạn chế tiếp cận các biện pháp tránh thai.

  Số người mang thai sẽ gia tăng đặc biệt ở các phụ nữ thuộc các gia đình có thu nhập thấp và phụ thuộc phần lớn vào các biện pháp tránh thai miễn phí do BKKBN cung cấp, cũng như ở những phụ nữ trẻ bị mất việc ở thành phố buộc phải về quê và bị ép kết hôn.

  Do vậy, bà Augustina cho rằng các cán bộ kế hoạch hóa gia đình cần thay đổi chiến lược ngay từ bây giờ, theo đó tiếp cận và cung cấp các dụng cụ tránh thai tại nhà, đồng thời hợp tác với các trung tâm y tế cộng đồng để nắm số liệu./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thỏa Thuận Thời Gian, Biện Pháp Tổ Chức Bảo Đảm An Toàn Giao Thông Khi Thi Công Trong Phạm Vi Đất Dành Đường Bộ Đối Với Đường Tỉnh Đang Khai Thác
 • Thỏa Thuận Thời Gian Thi Công, Biện Pháp Tổ Chức Bảo Đảm An Toàn Giao Thông Thi Công Các Dự Án Cải Tạo, Nâng Cấp, Mở Rộng Đường Bộ Trên Đường Tỉnh Đang Khai Thác (Sở Giao Thông Vận Tải Làm Chủ Đầu Tư)
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự Atgt Đường Bộ
 • Cần Thơ Triển Khai Các Giải Pháp Bảo Đảm An Toàn Giao Thông Đường Thủy
 • Bình Ổn Giá Xăng Dầu: Dùng Tiền Của Dân, Nhưng Dân Không Được Hưởng
 • Khi Đại Dịch Làm Bùng Nổ Dân Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Bạo Lực Gia Đình Và Những Biện Pháp Phòng Ngừa
 • Dàn Ý Nghị Luận Về Vấn Đề Bạo Lực Gia Đình
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Quản Lý, Bảo Vệ Rừng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn
 • #1 Thực Tiễn Thi Hành Biện Pháp Thúc Đẩy Bình Đẳng Giới Trong Lĩnh Vực Kinh Tế
 • Đề Tài: Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Tài Liệu, Hiện Vật Ở Bảo Tàng Hcm
 • Giới chức Indonesia đang lo lắng về một hậu quả của lệnh phong tỏa nhằm kiểm soát dịch COVID-19: các ca mang thai ngoài ý muốn và sự bùng nổ dân số sau đại dịch.

  Trong tháng 4, khi người dân Indonesia phải ở nhà chống dịch, khoảng 10 triệu cặp vợ chồng đã ngừng sử dụng biện pháp tránh thai, theo thống kê của Cơ quan Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Indonesia. Nhiều phụ nữ không thể tiếp cận các biện pháp tránh thai, đơn giản vì các cơ sở cung cấp dịch vụ đã phải đóng cửa vì đại dịch. Những người khác không muốn mạo hiểm đến các phòng khám và bệnh viện vì sợ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Giới chức Indonesia đang dự báo một làn sóng sinh con ngoài kế hoạch vào năm tới, phần nhiều trong đó là ở các gia đình nghèo.

  Lana Mutisari, một phụ nữ 36 tuổi đã lập gia đình ở ngoại ô Jakarta, chia sẻ cô rất lo lắng về việc rời khỏi nhà, đặc biệt là đến bệnh viện, và đã hoãn nhiều cuộc hẹn đặt vòng tránh thai.

  Chuyên gia sản khoa Hasto Wardoyo, Giám đốc Cơ quan Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Indonesia, ước tính quốc gia đông dân thứ tư thế giới này có thể có thêm 370.000 đến 500.000 ca sinh con ngoài ý muốn vào đầu năm tới.

  Khoảng 50% số phụ nữ Indonesia sử dụng biện pháp tránh thai lựa chọn phương án tiêm hormone, tức là phải tiến hành tiêm hằng tháng hoặc ba tháng một lần. Ngoài ra, có 20% sử dụng thuốc tránh thai, mà nữ giới có thể đến nhận hằng tháng tại các cơ sở phân phối của chính phủ. Tính định kỳ này đã bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

  Một nghiên cứu gần đây của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) nhấn mạnh rằng nếu phong tỏa liên tục trong 6 tháng gây gián đoạn các dịch vụ y tế cũng như các chuỗi cung ứng toàn cầu, khoảng 47 triệu phụ nữ ở các nước thu nhập thấp và trung bình có khả năng không thể tiếp cận các biện pháp tránh thai, dẫn đến 7 triệu ca mang thai ngoài ý muốn. UNFPA cũng ước tính có 31 triệu trường hợp bạo lực giới mà nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái.

  Đáng báo động hơn, sự gián đoạn các chương trình dân số của UNFPA còn có nguy cơ dẫn đến 2 triệu trường hợp trẻ em gái, phần lớn ở các nước châu Phi nghèo đói, bị cắt bỏ bộ phận sinh dục và 13 triệu trường hợp tảo hôn trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030, mà đáng ra có thể được ngăn chặn. Đại dịch đang tấn công mạnh vào các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương, làm gia tăng sự bất bình đẳng và đe dọa đẩy lùi các nỗ lực “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong chiến lược phát triển bền vững về dân số.

  Theo UNFPA, tốc độ gia tăng dân số thế giới rất cao, bình quân 1 phút có 272 trẻ em được sinh ra; 1 giờ đồng hồ có trên 16.300 trẻ em ra đời, mỗi ngày có thêm 393.000 trẻ em, mỗi năm thế giới tăng thêm 87 triệu người. Đáng lưu ý, dân số cứ thêm 100 người thì có tới 97 người sinh ra tại các quốc gia kém phát triển, dẫn tới khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội đang ngày càng gia tăng.

  Trong khi dân số thế giới nói chung tiếp tục tăng, sự tăng trưởng này không đồng đều và cũng mang lại những hệ quả không cân bằng. Đối với nhiều quốc gia kém phát triển, nhất là ở châu Phi và châu Á, những thách thức đối với phát triển bền vững chủ yếu xuất phát từ tình trạng gia tăng dân số nhanh chóng cũng như dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Một số quốc gia phát triển lại đang đối mặt với thách thức của dân số già, bao gồm nhu cầu thúc đẩy lối sống cao tuổi tích cực lành mạnh và cung cấp bảo vệ xã hội đầy đủ.

  Tình trạng gia tăng dân số thiếu bền vững có ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống con người, tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái. UNFPA đã kêu gọi kiểm soát sự gia tăng dân số trên phạm vi toàn cầu và xây dựng tầm nhìn chiến lược về chất lượng dân số.

  Đại dịch COVID-19 đang trở thành thách thức đối với chiến lược phát triển dân số bền vững ở những quốc gia như Indonesia. Trong tháng 3 vừa qua, khoảng 10% trong tổng số 28 triệu người thuộc chương trình kế hoạch hóa gia đình tại nước này đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận các biện pháp kiểm soát sinh sản. Ước tính, việc giảm sử dụng các biện pháp tránh thai trong vòng một tháng có thể khiến tỷ lệ mang thai tại Indonesia tăng thêm 15% trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng, tương đương khoảng 420.000 em bé. Nếu tình trạng trên kéo dài 3 tháng, tỷ lệ mang thai sẽ tăng thêm 30% trong các tháng tiếp đó.

  Chuyên gia sản khoa Hasto Wardoyo cảnh báo, việc thiếu các biện pháp kiểm soát sinh có thể kéo theo các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, gây tổn hại tâm lý cho các bà mẹ và các hậu quả lâu dài khác, như tình trạng chậm phát triển ở trẻ sơ sinh tại các gia đình nghèo. Nghiêm trọng hơn, nhiều phụ nữ mang thai ngoài ý muốn sẽ tìm đến phá thai và đối mặt với nguy cơ tử vong.

  Giới chuyên gia cũng cảnh báo tại các nước nghèo, tại những vùng sâu vùng xa còn khó khăn, đại dịch là “thời điểm tồi tệ” để phụ nữ mang thai do nhiều người không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp và đầy đủ, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị gián đoạn.

  Indonesia, quốc gia đông dân nhất trong các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã sửa đổi một số quy định để cho phép cung cấp các biện pháp tránh thai tại nhà, và cho phép phụ nữ có thể nhận lượng thuốc tránh thai cho hơn một tháng. Từ tháng 4, nhiều nhóm y bác sĩ đã tới từng điểm dân cư để cung cấp những biện pháp tránh thai tận nơi cho người dân, cùng với nguồn cung cấp thực phẩm khẩn cấp. Đó chỉ là một trong những biện pháp mà Indonesia thực hiện để bảo đảm quyền và sức khỏe sinh sản của phụ nữ trong thời kỳ đại dịch vẫn đang hoành hành.

  25 năm trước, tại Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) ở Cairo, các nhà lãnh đạo thế giới lần đầu tiên nêu bật mối quan hệ giữa dân số, phát triển và quyền con người. Từ đó, cộng đồng quốc tế đã đi tới một nhận thức chung rằng thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó bao gồm bảo vệ quyền và sức khỏe nữ giới, là một trong những con đường đáng tin cậy nhất để phát triển bền vững và cải thiện hạnh phúc cho tất cả mọi người. Trong bối cảnh đại dịch, bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái cũng chính là cách để đảm bảo duy trì động lực đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề Tích Hợp Liên Môn Tiếng Anh 11 Tốc Độ Gia Tăng Dân Số Thế Giới Nguyên Nhân, Hậu Quả Và Biện Pháp Khắc Phục
 • Các Nhân Tố Làm Giảm Giá Thành Theo Hợp Đồng Và Biện Pháp Giảm Giá Thành Xây Dựng Theo Hợp Đồng?
 • Giảm Chi Phí Vận Tải Cho Doanh Nghiệp ( Kỳ Cuối )
 • Đề Tài Các Giải Pháp Nhằm Tiết Kiệm Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Và Hạ Thấp Giá Thành Sản Phẩm Của Công Ty Cổ Phần Giầy Hưng Yên
 • Luận Văn Một Số Biện Pháp Nhằm Hạ Thấp Chi Phí Kinh Doanh Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Mai Động
 • Việt Nam Đối Mặt Nguy Cơ Bùng Nổ Dân Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population
 • Nguyên Nhân Và Hậu Quả Của Việc Bùng Nổ Dân Số?
 • Bùng Nổ Dân Số Và Dân Số Già
 • Giải Pháp Hiệu Quả Trong Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Giảm Bạo Lực Gia Đình Đối Với Phụ Nữ Tại Thành Phố Đà Nẵng
 • Theo báo cáo từ Vụ Dân số – Bộ Y tế: Tính từ đầu năm đến tháng 10/2007, có hơn 945.000 trẻ em được sinh ra, tăng gần 27.000 trẻ so với năm ngoái. Trong đó 30/64 tỉnh, thành có có tỷ lệ tăng cao như: Hà Nội, Cao Bằng, Bạc Liêu, Phú Thọ…

  Giải thích về vấn đề “vỡ kế hoạch” năm nay, Vụ trưởng Vụ Dân số, ông Phạm Bá Nhất, cho biết: Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh năm nay tăng cao hơn năm trước là vì quan niệm trẻ sinh năm Đinh Hợi sẽ gặp nhiều may mắn. Suốt cả năm “lợn vàng”, các bệnh viện phụ sản từ tuyến trung ương đến địa phương đều quá tải.

  Theo số liệu tổng kết chung của hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành: Toàn quốc có 18 tỉnh/thành có số người sinh con thứ 3. Số người mới đặt vòng tránh thai giảm 2,9%; số người mới triệt sản giảm 12%. Trong khi đó, chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng gép chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến các vùng nông thôn có mức sinh cao lại triển khai chậm hơn so với năm trước, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

  “Không đạt mức giảm sinh như mong muốn còn do một một số lỗ hổng trong công tác quản lý và thực hiện. Một số địa phương vẫn chưa “mặn mà” với công tác dân số; công tác tư vấn tại nhiều địa bàn lại quá yếu và thiếu” – Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thuỷ nhận định.

  Việc thiếu chế tài xử lý những người vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ ba) cũng khiến số trẻ sinh ra tăng mạnh. Năm 2007, Hà Nội có gần 11 nghìn trường hợp sinh con thứ ba, trong đó có gần 170 đảng viên, hơn 270 cán bộ công chức, nhưng hầu hết đều không bị xử lý.

  Theo tính toán của các chuyên gia dân số, mỗi năm nhu cầu cần 100-150 tỉ đồng mua PTTT nhưng ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 10%. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đồng ý chi thêm cho ngân sách này 30 tỉ đồng/năm. Dù vậy, vẫn thiếu từ 70-120 tỉ đồng/năm.

  TS Nguyễn Thiện Trưởng – Chủ tịch Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam – cảnh báo: Việc xã hội hoá cung cấp PTTT không thu được nhiều kết quả như mong đợi bởi từ nhiều năm nay, nhiều người dân vẫn được cung cấp miễn phí thuốc tránh thai, bao cao su. Sự khủng hoảng này là mối đe doạ cực kỳ nguy hiểm, rất dễ dẫn đến bùng nổ dân số.

  Tương lai, đàn ông Việt sẽ khó lấy vợ

  Viện Nghiên cứu phát triển xã hội vừa cảnh báo, tại một số tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Duyên hải, tỉ số giới tính khi sinh đã có sự chênh lệch cao và rất cao so với mức bình thường. Có tới 16 tỉnh có tỉ số giới tính khi sinh từ 115-128 nam/100 nữ.

  Theo một nghiên cứu được TS Khuất Thu Hồng thuộc Viện Nghiên cứu phát triển xã hội thực hiện thì tại Bắc Ninh, tỉ số giới tính khi sinh đã ở mức báo động với 123 nam/100 nữ. Nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trong khi đó, các điều kiện để lựa chọn giới tính thai nhi lại ngày càng phát triển, dẫn đến nhiều ca nạo phá thai khi giới tính thai nhi không như mong muốn.

  “Tỉ lệ bé trai bé gái mới sinh vài năm gần đây đã chênh lệch đến mức đáng báo động. Sẽ có nhiều bé trai thế hệ này khi trưởng thành sẽ không lấy được vợ, giống tình trạng của Trung Quốc. Nguy cơ này có thể dẫn đến sự bất ổn xã hội như: ẩu đả, cưỡng hiếp, mại dâm, buôn bán phụ nữ qua biên giới… tăng lên” – Ông Phạm Bá Nhất cảnh báo

  Thứ trưởng Nguyễn Bá Thuỷ cũng trăn trở: “Tình trạng phụ nữ di cư lấy chồng nước ngoài có xu hướng tăng ở một số địa phương sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề mất cân bằng giới tính theo hướng thừa nam, thiếu nữ ở nước ta”.

  P. Thanh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Địa Lý Lớp 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu Hóa
 • Địa Lí 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu
 • Giải Địa Lí 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu
 • Đoàn Thanh Niên Với Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Tham Luận “vai Trò Của Đoàn Thể Chính Trị Tham Gia Công Tác Xây Dựng Đảng Tại Cung Văn Hóa”.
 • Việt Nam Sắp Vào Thời Kỳ “bùng Nổ Dân Số”

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Dân Số Việt Nam Và Ý Nghĩa Giải Quyết Vấn Đề Dân Số
 • Bùng Nổ Dân Số Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Triển Khai Giải Pháp Quản Lý, Bảo Vệ Rừng Đặc Dụng, Phòng Hộ
 • Đa Dạng Hóa Đầu Tư Cho Rừng Đặc Dụng
 • Giải Pháp Cho Người Cận Thị Nặng
 • (Dân trí) – Các chuyên gia đang lo ngại về làn sóng bùng nổ dân số

  lần 2 tại Việt Nam, do số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 14-49 tuổi tăng

  nhanh. Tính đến thời điểm này, cứ 2 phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ mới

  có 1 người ra khỏi độ tuổi này.

  Ông

  Đồng Bá Hướng, Vụ trưởng Vụ Thống kê, Dân số và Lao động (Tổng cục

  Thống kê) cho biết thông tin trên tại buổi họp báo nhân Ngày dân số thế giới diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

   Theo

  đó, con số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang tăng rất nhanh. Nếu năm

  1989, cả nước chỉ có 17 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thì 10 năm

  sau, con số này đã là 22 triệu và năm 2009 đã có tới 26 triệu. Đây là

  lý do các chuyên gia đang rất lo ngại về làn sóng bùng nổ dân số lần 2

  nếu chính sách dân số bị lơ là.

   

  Một

  vấn đề khác mà các chuyên gia lo ngại, đó là tình trạng mất cân bằng

  giới vẫn tiếp tục gia tăng đến mức báo động ở Việt Nam. Tỷ số giới tính

  khi sinh tại Việt Nam liên tục tăng, ít nhất trong 5 năm qua. Trong 6

  vùng địa lý thì có tới 5 vùng tỷ số giới tính chênh lệch đã ở mức báo

  động. Như Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung, tỷ lệ này là 109,7 bé

  trai/100 bé gái; Đông nam bộ tỷ lệ này là 109,9/100; Đồng bằng sông Cửu

  Long là 109,9/100; cá biệt là vùng Đồng bằng sông Hồng mức chênh lệch

  giới cao nhất là 115,5 nam/100 nữ.

  Ông

  Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia

  đình (Bộ Y tế) cho biết, tuy tỷ lệ chênh lệch giới tại Việt Nam vẫn còn

  thấp hơn so với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ nhưng tỷ lệ tăng lại

  nhanh nhất, đặc biệt trong 5 năm vừa qua. Theo dự báo, nếu Việt Nam

  không có biện pháp can thiệp thì tỷ số này sẽ tăng lên con số 115 vào

  năm 2022.

  Các

  chuyên gia cho rằng, để hạn chế mất cân bằng giới tính, việc “khai

  thông” tư tưởng, để người dân không còn tâm lý trọng nam khinh nữ là

  rất quan trọng. Nhưng để làm được vấn đề này, không chỉ ngày một ngày

  hai mà cần cả quá trình lâu dài.

  Hồng Hải

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tham Luận “Vai Trò Của Đoàn Thể Chính Trị Tham Gia Công Tác Xây Dựng Đảng Tại Cung Văn Hóa”.
 • Chỉ Đạo, Điều Hành Của Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ Ngày 27/1/2021
 • Thực Hiện Nhiều Giải Pháp Bình Ổn Giá
 • Làm Thế Nào Khi Đối Thủ Bán Phá Giá ?
 • 3 Phương Pháp Định Giá Sản Phẩm Thông Dụng Nhất – Làm Kinh Doanh Tuyệt Đối Không Nên Bỏ Qua
 • Bùng Nổ Dân Số Và Những Thách Thức Baitrinhdien Pptx

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Chống Ẩm Mốc Tường Đơn Giản Mà Hiệu Quả Cao
 • Vật Liệu Ốp Tường Chống Ẩm
 • Cách Chống Ẩm Tường Cho Nhà Cũ
 • Giải Pháp Chống Ẩm Tường Nhà Tốt Nhất Hiện Nay
 • Giải Pháp Chống Ẩm Mốc Cho Chân Tường
 • BÙNG NỔ DÂN SỐ

  VÀ NHỮNG THÁCH THỨC

  ĐỐI VỚI TPHCM

  NHÓM N3T

  Bùng nổ dân số là vấn đề mang tính toàn cầu. trong bối cảnh đó thì giải pháp để hạn chế gia tăng dân số là nhiệm vụ cấp bách.trong bài học này, học sinh của chúng tôi sẽ đóng vai là một nhà nhân khẩu học, 1 nhà môi trường, một nhà xã hội học, một tuyên truyền viên dân số để thực hiện 1 dự án bao gồm các nội dung sau: nguyên nhân, thực trạng, thách thức và giải pháp hạn chế bùng nổ dân số ở TPHCM. Thể hiện bằng các bài powerpoint và một áp phích tuyên truyền về hạn chế sự gia tăng dân số.

  TÓM TẮT BÀI DẠY

  MỤC TIÊU

  Sau khi kết thúc bài học này HS sẽ :

  Trình bày và giải thích được nguyên nhân của bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển.

  Phân tích được tác động của bùng nổ dân số đối với kinh tế – xã hội và môi trường.

  Đưa ra 1 số biện pháp giảm thiểu những mặt tiêu cực do bùng nổ dân số.

  Câu hỏi khái quát :

  Cần phải làm gì để cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn?

  BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG

  Câu hỏi bài học :

  Tại sao bùng nổ dân số lại đang diễn ra ở các nước đang phát triển?

  Bùng nổ dân số là một quy luật hay là một hiện tượng bất thường?

  Câu hỏi nội dung :

  Bùng nổ dân số là gì?

  Hiện nay, bùng nổ dân số đang diễn ra như thế nào?

  Bùng nổ dân số ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường?

  Làm thế nào để hạn chế sự bùng nổ dân số?

  Trước khi bắt đầu dự án

  * Đặt vấn đề và đưa ra các câu hỏi khảo sát hứng thú của học sinh với vấn đề bùng nổ dân số

  * Đánh giá nội dung ý tưởng dự án của HS

  TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ

  Học sinh thực hiện dự án và hoàn tất công việc

  Đánh giá nhu cầu học sinh, giám sát tiến trình, kiểm tra sự tiếp thu của học sinh.

  Khuyến khích trao đổi thông tin với các thành viên trong nhóm Đánh giá sản phẩm ,qua quy trình làm việc nhóm.

  Sau khi hoàn tất dự án

  Cho HS tự đánh giá quá trình làm việc cũng như sản phẩm của nhóm mình

  Đánh giá dự án của HS gồm quá trình và sản phẩm (bài báo cáo,áp phích).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Giáo Dục Hưng Yên
 • Làm Sao Thúc Đẩy Xã Hội Hóa Giáo Dục?
 • Luận Văn Một Số Giải Pháp Về Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Thpt
 • Giải Pháp Hữu Ích Về Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Copy Of Giai Phap Huu Ich Gddd Hs 2010 2011 Doc
 • Giải Pháp Về Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Thpt Đông Hà
 • Nguyên Nhân Và Hậu Quả Của Việc Bùng Nổ Dân Số?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bùng Nổ Dân Số Và Dân Số Già
 • Giải Pháp Hiệu Quả Trong Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Giảm Bạo Lực Gia Đình Đối Với Phụ Nữ Tại Thành Phố Đà Nẵng
 • Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình: Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Làm Gì Để Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình
 • 1. – Nguyên nhân là:do số dân tăng nhanh,cao,tỉ xuất sinh cao hơn tỉ xuất tử.

  – Hậu quả:sử dụng nguồn lao động chưa hợp lý(nguồn lao động dồi dào),gây sức ép lên kinh tế xã hội(y tế,giáo dục..), kinh tế bị kìm hãm, thiếu nhà ở, đất , việc làm, xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội,…..

  2.- Nước ta có 54 dân tộc anh em.

  – Nét văn hóa của các dân tộc thể hiện ở: ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán…

  Ví dụ:

  + Ngôn ngữ: Tiếng Việt (tiếng phổ thông của người Kinh), tiếng Tày (dân tộc Tày), tiếng Thái (dân tộc Thái), tiếng Khơme (dân tộc Khơme)….

  + Trang phục: người Kinh có áo dài và nón lá; người HơMông có váy xòe thổ cẩm, con trai dân tộc Êđê đóng khố…

  + Tục cưới hỏi: người Kinh – có lễ dặm ngõ, ăn hỏi và rước dâu; dân tộc ít người có tục bắt vợ.

  + Lễ Tết lớn nhất của người Kinh, người Hoa là Tết Nguyên Đán bắt đầu từ mùng một tháng giêng theo Âm lịch

  + Lễ Tết lớn nhất của người Khơ – me là Lễ mừng năm mới Chol Chnăm Thmáy diễn ra vào tháng 4 Dương lịch.

  + Lễ Tết cơm mới của người Ê Đê (Đắk Lắk) diễn ra vào tháng 10 Dương lịch.

  3. + Giao thông vận tải:

  – Là ngành sản xuất đặc biệt, vừa mang tính chất sản xuất vừa mang tính chất dịch vụ và có nhiều tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội.

  – Thm gia vào hầu hết các khâu trong quá trình sản xuất, nối liền sản xuất – sản xuất, sản xuất – tiêu dùng, phục vụ đắc lực cho nhu cầu đi lại của người dân.

  – Tao mối liên hệ kinh tế – xã hội giữa các vùng, các địa phương trong nước và quốc tế.

  – Thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở những vùng khó khăn miền núi xa xôi.

  – Những tiến bộ của giao thông vận tải có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới.

  – Đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ tổ quốc.

  + Thông tin liên lạc:

  – Đảm nhận việc vận chuyển tin tức một cách hợp lí, góp phần thực hiện các mối giao lưu xã hội giữa các địa phương trong nước và quốc tế.

  – Góp phần phục vụ nhân dân, làm thay đổi cuộc sống của từng cá nhân, xã hội.

  – Đảm bảo an ninh quốc phòng.

  – Trong xu thế hội nhập hiện nay, thông tin liên lạc có vai trò quan trọng, có thể quyết định đến sự thành đạt trong sản xuất kinh doanh cũng như phát triển kinh tế.

  – Thúc đẩy quá tình toàn cầu hóa, làm thay đổi mạnh mẽ đời sống của con người.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population
 • Việt Nam Đối Mặt Nguy Cơ Bùng Nổ Dân Số
 • Giải Địa Lý Lớp 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu Hóa
 • Địa Lí 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu
 • Giải Địa Lí 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu
 • Thương Hiệu ‘chung Cư Ông Thản’: Sự Bùng Nổ Ồ Ạt Và Nỗi Ám Ảnh Của Người Dân Thủ Đô

  --- Bài mới hơn ---

 • Tranh Cãi Việc Dừng Thu Hồi Sổ Hồng Chung Cư Ông Thản
 • Than Tổ Ong: Tác Hại Và Các Biện Pháp Ngăn Chặn
 • Chỉ Thu Hồi Sổ Hồng Cấp Sai Cho Chung Cư Ông Thản
 • “loạn” Thị Trường Thực Phẩm Chức Năng Dành Cho Tim Mạch
 • Thực Phẩm Chức Năng Hỗ Trợ Chuyện Phòng The?
 • Mường Thanh “bùng nổ” nhà giá rẻ tại Hà Nội

  Thương hiệu “chung cư ông Thản” (chung cư giá rẻ của đại gia Lê Thanh Thản) bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội khi Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) đầu tư dự án Khu đô thị (KĐT) Xa La vào năm 2007 với mức giá chào bán chỉ trên dưới 15 triệu đồng/m2. Dự án tọa lạc tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

  KĐT Xa La có tổng diện tích đất quy hoạch là 209.480 m2, gồm 10 tòa nhà chung cư từ 21 – 34 tầng (tương đương 2.200 căn hộ), 500 nhà liền kề, hơn 200 biệt thự và các công trình hạ tầng xã hội như: trường học, trường mầm non, nhà trẻ, trung tâm thương mại, khách sạn, sân bóng đá, công viên…, đáp ứng quy mô dân số 5.560 người. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 1.000 tỷ đồng.

  Năm 2012, tên tuổi của Mường Thanh và ông chủ doanh nghiệp là Lê Thanh Thản “nổi như cồn” khi tiếp tục “khuấy đảo” thị trường với loạt căn hộ tại KĐT Đại Thanh giá chào bán chỉ từ 10 – 12 triệu đồng/m2. Dự án thuộc xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, gồm 6 tòa nhà 32 tầng và khu biệt thự liền kề, do liên danh Tập đoàn Mường Thanh và Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư (CĐT).

  Không lâu sau đó, công ty của ông Lê Thanh Thản liên tục mua lại nhiều dự án chậm tiến độ và triển khai một loạt dự án nhà giá rẻ với mức giá gốc chỉ trên dưới 15 triệu đồng mỗi m2 quanh khu vực Linh Đàm, Vành đai 3, Hà Đông… Mỗi khi một dự án chung cư mới của ông Thản ra mắt thì thị trường lại có những cơn sốt giao dịch.

  Dự án KĐT Thanh Hà nằm trên địa bàn một phần quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, quy mô hơn 400 ha và được khởi công đầu năm 2008. Tháng 4/2016, tập đoàn Mường Thanh đã nhận chuyển nhượng lại dự án này từ chủ đầu tư cũ là Cienco 5. Tại dự án này hiện đã mọc lên 9 tòa chung cư, trong đó 3 tòa đã xây hơn 10 tầng, 6 tòa còn lại vẫn tiếp tục xây dựng. Mỗi tòa nhà này cao 15 tầng, 1 tầng penthouse, mỗi tầng có 17 căn hộ. Cách đây không lâu dự án này bất ngờ nổi lên đợt sốt giá ảo khiến thị trường xôn xao.

  Khởi công gần cuối năm 2010, Chung cư CT6 (Kiến Hưng, Hà Đông) gồm tổ hợp 3 tòa nhà cao tầng nằm trên đường 70 với 1.500 căn hộ. Mỗi tòa cao 33 tầng (tầng 1 là trung tâm thương mại, tầng 2 là văn phòng, từ tầng 3 – 31 là khu chung cư, tầng 32 dành cho khu nhà Penhouse, tầng 33 là tầng kỹ thuật). Dự án có tổng diện tích 20.000 m2, mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.

  Nằm trong KĐT Golden Silk, Chung cư Kim Văn – Kim Lũ (CT11, CT12) thuộc quận Hoàng Mai được Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu khởi công vào cuối năm 2012. Dự án có quy mô 26,9 ha, gồm 4 tòa nhà 45 tầng với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng.

  Ngoài ra còn phải kể đến tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm của KĐT mới Linh Đàm (quận Hoàng Mai). Tổ hợp này gồm 12 tòa nhà chung cư cao từ 36 – 41 tầng xây trên khu đất khoảng 3 ha, cao vượt hơn so với các toà nhà khác trong khu vực từ 10 – 20 tầng, cung cấp 8.000 căn hộ. Đây chính là khu tổ hợp nhà giá rẻ lớn nhất mang thương hiệu “chung cư ông Thản”.

  Nỗi ám ảnh của người dân

  Không những thế, các “chung cư ông Thản” mọc lên quá dày đặc khi mỗi KĐT đều gồm nhiều tòa nhà cao chọc trời, mật độ dân số cao gây áp lực lớn đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của tòa nhà và khu vực xung quanh. Nhiều công trình mới đưa vào sử dụng không lâu nhưng đã có hiện tượng tróc lở tường, đặc biệt vấn đề ùn tắc giao thông, vấn đề cấp nước tại nhiều tòa nhà như chung cư Đại Thanh, VP3 Linh Đàm và các tòa HH Linh Đàm liên tục bị người dân ý kiến…

  Cụ thể, hồi tháng 10/2015, KĐT Xa La xảy ra vụ cháy bắt nguồn từ tầng hầm nhà CT4A, sau đó lan rộng khiến 3 người phải đi cấp cứu và hàng chục xe máy hỏng hoàn toàn, gần 400 xe máy khác bị cháy và nhiều thiệt hại tài sản khác. Công trình này trước đó từng bị Sở Cảnh sát PCCC xử phạt vì hoạt động khi chưa nghiệm thu PCCC; thi công lắp đặt không đúng thiết kế về phòng cháy đã được duyệt… Lỗi không đủ các tiêu chuẩn về PCCC của KĐT Đại Thanh cũng từng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung liệt vào một trong 4 vi phạm nghiêm trọng tại dự án này.

  Thiệt hại có thể nhìn thấy sau vụ cháy nhà CT4A KĐT Xa La, Hà Đông (Ảnh: Zing)

  Ngoài ra, Chung cư VP6 và tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm cũng từng xảy ra vụ hỏa hoạn ở khu nhà HH do sự cố từ hộp kỹ thuật tầng 17 (vào cuối năm 2022); Chung cư CT6 (Kiến Hưng, Hà Đông) bị nổ trạm biến áp điện tại tầng hầm làm gián đoạn việc cung cấp điện (vào cuối năm 2014)…

  Sai phạm về xây dựng sai phép (tăng số tầng, số căn hộ, chuyển đổi công năng sử dụng tầng nhà…) cũng là lỗi phổ biến của CĐT này tại các dự án KĐT Đại Thanh, Chung cư VP6 Linh Đàm, dự án Kim Văn – Kim Lũ (quận Hoàng Mai)…

  Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, KĐT Đại Thanh từng xây dựng không phép, xây quá chiều cao quy định, xây cả vào khu không được phép như các vị trí quy hoạch dải cây xanh. Còn khu đất VP6 vốn được quy hoạch là khu nhà ở thấp tầng nằm phía bắc bán đảo Linh Đàm, cạnh đường vành đai 3, nhưng thực tế khu đất lại biến thành tòa nhà cao tới 35 tầng, án ngữ một vùng đô thị bán đảo Linh Đàm.

  Doanh nghiệp Xây dựng số 1 Điện Biên cũng tự ý thay đổi thiết kế được duyệt ở dự án Kim Văn – Kim Lũ (CT11, 12) khi “biến” tầng hai các tòa nhà CT11, CT12 từ mục đích sử dụng dịch vụ thương mại, công cộng thành căn hộ để bán; xây vượt từ 2 – 3 tầng so với quy định.

  CĐT này còn dính thêm các sai phạm như xây dựng khi chưa có quyết định giao đất; chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chuyển nhượng bất hợp pháp, chưa nộp tiền sử dụng đất… Đó là nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ vào tháng 3 vừa qua tại KĐT Đại Thanh, Thường trực Thành ủy đã thông qua kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra của Công an thành phố thụ lý, truy tố theo quy định của pháp luật.

  Bên cạnh câu chuyện chất lượng công trình và những sai phạm nêu trên, sự quá tải về hạ tầng cũng khiến thương hiệu “chung cư ông Thản” giờ không chỉ là nỗi ám ảnh của khách hàng mà còn cả đối với cả người dân sống quanh các công trình của Mường Thanh và cơ quan quản lý, chính quyền địa phương.

  Hiếu Quân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sai Phạm Chung Cư Ông Thản: Một Cái Nhìn Khác
 • Tăng Huyết Áp, Suy Thận Có Nên Dùng Tpcn Ích Thận Vương?
 • Thẻ Thanh Toán Là Gì? Chức Năng Các Loại Thẻ Thanh Toán Quốc Tế
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Thanh Tra Nhân Dân
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ban Ttnd Trường Học.
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100