Xây Lắp Công Trình: Xây Dựng Hội Trường Ubnd Thị Trấn Na Sầm Và Cải Tạo, Sửa Chữa Trụ Sở Ubnd Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng

--- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Thi Công Đường Bê Tông Xi Măng, Thi Công Đường Nhựa
 • Biện Pháp Kỹ Thuật Thi Công Đổ Bê Tông Nền Nhà Xưởng
 • Quy Trình Sơn Sắt Thép Đúng Kỹ Thuật
 • Hướng Dẫn Sơn Epoxy Cho Sắt Thép Bằng Máy Phun Sơn Đơn Giản Nhất
 • Quy Trình Thi Công Sơn Epoxy Kết Cấu Thép
 • Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

  I. Giới thiệu về gói thầu

  1. Phạm vi công việc của gói thầu:

  1.1 Xây mới nhà Hội trường gồm những nội dung chính sau:

  Diện tích xây dựng 246m2. Kết cấu tường kết hợp khung

  chịu lực, tường xây bằng gạch không nung, nền nhà lát

  gạch Ceramic 600×600, mái lợp tôn, làm trần bằng tấm nhựa

  khung xương, hệ thống cửa đi và cửa sổ dùng cửa sắt

  sơn tĩnh điện, sơn toàn bộ công trình.

  5.2.Cải tạo, sửa chữa nhà trụ sở UBND thị trấn:

  – Nhà trụ sở: Cạo bỏ lớp sơn tường, sơn lại hệ

  thống lan can ngoài trời và cầu thang bằng 1 nước lót 2

  nước phủ. Thay lại đường ống thoát nước mái đã bị

  hư hỏng và lát lại bậc tam cấp bằng đá granite.

  – Nhà vệ sinh: Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn trong và ngoài

  nhà, xử lý lại chống thấm mái, lát gạch đất nung kích

  thước 400x400mm có diện tích là 11,3m2. Sơn lại toàn bộ

  công trình.

  – Các hạng mục phụ trợ: Sơn lại cổng và tường rào

  hoa sắt, ốp trụ cổng và bệ cột cờ bằng đá granite,

  xây lại 06 bồn hoa trong khuôn viên, lát sân trụ sở gạch

  đất nung đỏ 400x400mm có diện tích 214,6m2.

  2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.

  II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

  Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm

  các nội dung chủ yếu sau:

  1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu

  công trình;

  – Theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

  2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám

  sát;

  Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công

  và giám sát chất lượng của mình một cách hợp lý khả

  thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát

  chất lượng theo quy định hiện hành

  3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư,

  máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương

  pháp thử);

  STT VẬT LIỆU TIÊU CHUẨN

  ÁP DỤNG

  1

  Cốt liệu cho bê tông và vữa

  Theo các tiêu chuẩn

  hiện hành

  2 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

  3 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

  4 Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật

  5 Xi măng xây trát

  6 Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

  7 Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng – Hướng

  dẫn sử dụng

  8 Cát nghiền cho bê tông và vữa

  9 Đá dăm dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

  10 Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

  11 Gạch đặc đất sét nung

  12 Cốt thép bê tông cán nóng

  13 Cốt thép bê tông

  14 Thép cốt bê tông, thép vằn

  15 Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế

  tạo và bảo dưỡng mẫu thử

  16 Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác theo quy định hiện

  hành

  4. Chủng loại vật tư vật liệu.

  STT DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  1 Xi măng Đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu

  thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành

  2 Cát

  3 Đá dăm

  4 Bê tông

  5 Vữa xây dựng

  6 Nước cho bê tông và vữa

  7 Thép cốt bê tông

  8 Gạch xây

  9 Các vật tư thiết bị khác

  5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

  Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể

  và chi tiết các hạng mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ

  sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên

  cứu điều tra mặt bằng thi công của nhà thầu.

  5.1. Tổ chức về nhân sự:

  – Nhà thầu phải có bảng sơ đồ tổ chức thi công cho gói

  thầu. Trong sơ đồ nêu rõ vị trí và chức năng của

  những người điều hành chủ chốt.

  – Thuyết minh và lập sơ đồ tổ chức, sắp xếp, bố trí

  nhân sự để thực hiện toàn bộ gói thầu.

  – Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính

  chất phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ

  chức thi công cụ thể cho các công tác này.

  – Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp

  giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về

  nhân lực, tiến độ và chất lượng.

  5.2. Tổ chức mặt bằng công trường:

  – Trên cơ sở HSMT, nhà thầu nghiên cứu hiện trạng thực

  tế của công trình để đề ra phương án tổ chức bố

  trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo phù hợp trong quá trình

  thi công.

  + Mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ việc bố

  trí các công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập

  kết nguyên vật liệu.

  + Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo.

  + Nêu giải pháp cấp điện cấp, cấp nước, thông tin liên

  lạc trong quá trình thi công và giải pháp đảm bảo tiêu

  thoát nước trong quá trình thi công.

  5.3. Biện pháp thi công:

  – Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ HSMT và khảo sát thực

  địa hiện trường thi công của gói thầu để đề ra

  biện pháp thi công hợp lý, đáp ứng được tiến độ và

  chất lượng theo đúng yêu cầu của HSMT.

  – Biện pháp thi công cần được xác định sao cho đảm

  bảo việc thi công không ảnh hưởng đến công việc khác

  của chủ đầu tư và môi trường xung quanh của khu vực thi

  công; biện pháp thi công lập phải dựa trên các tiêu

  chuẩn quy định về thi công và nghiệm thu theo quy định.

  – Biện pháp thi công bao gồm biện pháp thi công tổng thể

  đối với toàn bộ gói thầu và các biện pháp thi công chi

  tiết đối với các công việc chính của gói thầu.

  6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

  7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;

  Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về

  phòng chống cháy nổ hiện hành của nhà nước

  8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

  Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về

  quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau:

  – Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi

  trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ

  môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi,

  chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.

  Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa

  đến nơi quy định.

  – Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế

  thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ

  sinh môi trường.

  – Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo

  vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra

  giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

  Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân

  thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu

  tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền

  định chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực

  hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.

  – Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi

  trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải

  chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi

  của mình gây ra.

  9. Yêu cầu về an toàn lao động;

  Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về

  an toàn lao động trên công trường xây dựng. Cụ thể như

  sau:

  ,

  Ћ

  ␃ฃᇿ㞄ጂ碤㄀$␷㠀$⑈崀惿㞄愂̤摧ᰚ€

  kdЁ

  愀̤摧ᰚ€’欀뽤

  – Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được

  thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi

  người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm

  trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh

  báo đề phòng tai nạn.

  – Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao

  động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an

  toàn lao động thì phải đành chỉ thi công xây dựng.

  Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc

  phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước

  pháp luật.

  – Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ

  biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một

  số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo

  an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động

  chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an

  toàn lao động.

  – Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy

  đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho

  người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên

  công trường.

  Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ quy định về Quản lý an

  toàn trong thi công xây dựng công trình tại Nghị định

  46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất

  lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ

  thi công;

  Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy

  móc thiết bị thi công đảm bảo tiến độ thi công theo

  yêu cầu của dự án và phù hợp với đề xuất kỹ thuật

  nêu trong HSMT.

  11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và

  các hạng mục;

  Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể

  và chi tiết các hạng mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ

  sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên

  cứu điều tra mặt bằng thi công của nhà thầu

  12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng

  của nhà thầu;

  Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày

  12/5/2015 của của Chính phủ và Thông tư số 10/2013/TT-BXD

  về Quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý

  chất lượng công trình xây dựng. Cụ thể như sau:

  12.1. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với

  quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng

  cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất

  lượng công trình xây dựng.

  12.2. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công

  trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng

  hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng

  thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng

  thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công

  xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây

  dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ

  và thi công xây dựng công trình và các hình thức tổng

  thầu khác (nếu có).

  12.4. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo

  quản mốc định vị và mốc giới công trình.

  12.5. Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy

  định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy,

  thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường

  hợp trong hợp đồng có quy định khác.

  12.6. Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật

  liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị

  công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình

  xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của

  thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

  12.7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng,

  giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm

  bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây

  dựng.

  12.8. Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện

  bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng

  và điều kiện hiện trường.

  12.10. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy

  định.

  12.11. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

  12.12. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng,

  khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi

  công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

  12.13. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc,

  thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công

  trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao,

  trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

  13. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

  Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các

  điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc

  nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra

  sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không

  đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự

  thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ

  cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị.

  Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn

  hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật

  tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ

  nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ

  thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm

  theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô

  hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương

  đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có

  tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy

  móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho

  một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

  III. Các bản vẽ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gói Thầu Cải Tạo Trụ Sở Ubnd Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc: Bị Tố Thi Công Trước, Bên Mời Thầu Nói Gì?
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Nước
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Nước Jotun Bảo Vệ Ngôi Nhà
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Nước Nhà Cao Tầng
 • Giải Pháp Thi Công Sơn Nước
 • Biện Pháp An Toàn Khi Thực Hiện Thi Công Sửa Chữa Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp An Toàn Khi Thi Công Nhổ Cừ Larsen
 • Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Hầm Thủy Điện A Lưới Thừa Thiên Huế
 • Lưu Ý Khi Sử Dụng Cẩu Tháp Trong Thi Công Nhà Cao Tầng
 • Phương Án Tổ Chức Thi Công Cho Công Trình Hạng Mục Chiếu Sáng
 • Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 33. An Toàn Điện
 • Luôn đặt yếu tố an toàn cho con người, máy móc và các thiết bị, công ty Xây dựng Tây Hồ chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc về an toàn lao động, luôn đảm bảo có đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động trong lúc tiến hành thi công sửa chữa nhà.

  Các biện pháp an toàn khi thi công sửa chữa nhà

  • Biện pháp phòng chống cháy nổ: Đây là một vấn đề cấp thiết mà công ty chúng tôi đưa ra, phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công sửa chữa nhà, đặt những bình chữa cháy cấp thời xung quanh khu vực sửa chữa để dễ dàng khắc phục hậu quả khi có hỏa hoạn
  • An toàn cho người thi công và người sử dụng: Các thiết bị, máy móc phải được kiểm định chất lượng trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo vận hành một cách tốt nhất. Các phần thi công phải được nghiệm thu hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng mới được đưa vào sử dụng
  • Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường khi thi công sửa nhà: Công tác phòng chống bụi bẩn và nước thải sau khi thi công được thực hiện triệt để để đảm bảo vệ sinh môi trường, gây ảnh hưởng sức khỏe cho người sử dụng
  • Để đảm bảo an toàn khi thực hiện thi công sửa chữa, chúng tôi có trách nhiệm kiểm tra các dụng cụ bảo hộ lao động và nhắc nhở công nhân thực tiện tốt các quy trình để đảm bảo an toàn
  • Bên cạnh đó, công ty chúng tôi còn có những gói bảo hiểm để chẳng may gặp rủi ro, bảo hiểm đền bù cho người và tài sản.

  Tại sao nên chọn Xây Dựng Tây Hồ đơn vị sửa nhà tận tâm?

  • Một đơn vị luôn đặt những biện pháp an toàn khi thực hiện thi công sửa chữa nhà lên hàng đầu
  • Tập nhợp những con người có trách nhiệm với công việc và dày dạn kinh nghiệm xử lí khi có bất kì sự cố nào xảy ra
  • Luôn luôn phục vụ 24/24, chỉ cần khách hàng có nhu cầu
  • Giá cả của dịch vụ lại không hề đắt, cạnh tranh công bằng với những công ty khác
  • Đội ngũ thi công có tay nghề cao, đội ngũ tư vấn lại nhiệt tình, lấy lợi ích của khách hàng làm động lực để phát triển và cố gắng

  Quá trình thi công đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, điều đó không những giúp tăng hiệu quả công việc mà còn thể hiện trách nhiệm. Hãy tin tưởng chúng tôi, chất lượng luôn đi kèm với sự an toàn, cam kết là sẽ mang lại cho khách hàng sự yên tâm, tin cậy. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay khi bạn có nhu cầu, cung cách phục vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp sẽ khiến cho bạn cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Biện Pháp Nhằm Đảm Bảo An Toàn Khi Thi Công Trên Cao
 • Quy Trình Lắp Đặt Giàn Giáo Và Biện Pháp Thi Công An Toàn !
 • Đồ Án Lập Biện Pháp Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Cốt Thép Toàn Khối Khung Sàn Nhà Nhiều Tầng
 • Quy Trình Đổ Bê Tông Cột, Dầm, Sàn
 • Hướng Dẫn Các Bước Thi Công Đổ Bê Tông Cột, Dầm, Sàn
 • Biện Pháp Thi Công Cải Tạo Sửa Chữa Nhà Phổ Biến Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Và Cách Cải Tạo Để Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất
 • Công Nghệ 10 Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo, Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Cải Tạo Đất Trồng Hiệu Quả Bằng 5 Cách Tự Nhiên
 • Phương Pháp Cải Tạo Đất Cát Trở Thành Đất Thịt
 • Phân Loại Đất Trồng Và Các Biện Pháp Cải Tạo Để Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất
 • 1. Giai đoạn trước khi thi công

  Đây là giai đoạn nền tảng không thể làm qua loa để có một kế hoạch cải tạo sửa chữa nhà chi tiết và hiệu quả.

  Trước tiên, cần lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm, uy tín và trao đổi với họ thật chi tiết về nhu cầu cải tạo sửa chữa của bạn. Có ba loại làm mới và cải tạo nhà phổ biến là sửa chữa và duy trì; tân trang và nâng cấp và xây dựng lại. Trước khi thực hiện, nên hiểu rõ mục đích của bạn và truyền tải nó lại cho đơn vị thiết kế thi công để lựa chọn phương án cải tạo thích hợp. Chẳng hạn như chỉ cần sửa chữa vết nứt trên tường, chống thấm lại trần nhà, thay đổi nhà bếp phong cách truyền thống thành hiện đại… Hoặc cần đập toàn bộ bức tường trong nhà để làm cho phòng khách rộng rãi hơn, xây thêm tầng hầm, chồng thêm tầng mới… Hiểu rõ mục đích của mình giúp bạn chọn đúng phương án để cải tạo nhà và có kế hoạch thực hiện tốt nhất.

  Tiếp đó là việc đo vẽ và khảo sát thực trạng mặt bằng và ngôi nhà hiện nay. Công đoạn này sẽ cho bạn hình dung về nền tảng đang có của ngôi nhà và liệu những biện pháp cải tạo bạn mong muốn có khả thi không. Nếu mục đích bạn xác định trước đó không phù hợp để áp dụng cho điều kiện hiện tại của ngôi nhà, bạn sẽ phải xem xét bỏ qua hoặc lựa chọn phương án khác khả thi hơn.

  3. Bản vẽ cải tạo cần phải càng chi tiết càng tốt

  Tiếp theo sẽ tiến hành gia cố, ngăn tường, vách mới, đóng trần mới (nếu cần)… và các công đoạn tương tự để hình thành bộ khung công trình theo bản thiết kế mới. Giai đoạn này cần hết sức cẩn thận để đề phòng các sự cố phát sinh, nếu xảy ra sai sót sẽ rất khó khắc phục về sau.

  Sau khi đã gia cố, cần tiến hành các bước cơ bản như xử lý chống thấm, dột cho công trình, xử lý các bề mặt hoàn thiện (sơn tường hoặc dán giấy dán tường) để tạo nên không gian cơ bản bên trong của công trình trước khi chuyển sang bước tiếp theo là lắp đặt các thiết bị cần thiết.

  Về lại Trang chủ: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Đất Sét Và Cách Làm Tơi Đất Sét Đơn Giản Và Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Cải Tạo Đất Sét Để Trồng Cây
 • Biện Pháp Cải Thiện Đất Đai, Hướng Đến Nông Nghiệp Bền Vững
 • Giáo Án Tin Học 11
 • Đất Phèn Và Việc Bón Cải Tạo
 • Biện Pháp Thi Công Mố Trụ, Dầm I33

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Mố Trụ Cầu
 • Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Cầu Mỏ Bạch Kim Tỉnh Thái Nguyên
 • Biện Pháp Thi Công Chống Thấm Sàn Nhà Vệ Sinh Chất Lượng
 • Một Số Biện Pháp Thi Công Chống Thấm Hiệu Quả Và Phổ Biến Nhất Hiện Nay
 • Các Biện Pháp Thi Công Chống Thấm Sàn Mái Hiệu Quả Tức Thì
 • BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU

  THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CễNG MỐ TRỤ

  vBiện pháp thi công chi tiết

  1: San ủi mặt bằng thi công

  – Dùng máy đào đào đất, san ủi mặt bằng làm đường di chuyển máy móc thiết bị.

  – San ủi mặt bằng thi công mố A1, A2 đến cao độ +5.12.

  – Dọn dẹp mặt bằng thi công

  – Sau khi khoan xong cọc khoan nhồi tiến hành đo đạc xác định phạm vi đào đất.

  – Sử dụng máy đào kết hợp thủ công đào đất hố móng mố A1 đến cao độ +3.143 (+2.524 đối với mố A2).

  – Bố trí máy bơm hút cạn nước hố móng rồi đổ lớp bê tông tạo phẳng 10Mpa dày 10cm đến cao độ +3.243 (+2.624), đập đầu cọc, vệ sinh hố móng chuẩn bị thi công bệ

  – Lắp dựng văng chống, ván khuôn, cốt thép bệ mố.

  – Dùng gầu đổ bê tông và cẩu 25T đổ bê tông bệ mố đến cao độ +5.243 (+4.624).

  – Bảo dưỡng bê tông bệ mố, chuẩn bị thi công thân mố.

  4: Thi công tường thân + tường cánh đợt 1

  – Sau khi bê tông bệ mố đạt cường độ yêu cầu, đắp đất hố móng đến cao độ +5.12

  – Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh (01 đợt đối với mố A1) đợt 1( Đối với mố A2)

  – Đổ bê tông tường thân + tường cánh đợt 1 đến cao độ +8.036 (+6.624)

  5: Thi công tường thân + tường cánh đợt 2

  – Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh đợt 2

  – Đổ bê tông tường thân + tường cánh mố A2 đợt 2 đến cao độ hoàn thiện.

  – Bảo dưỡng bê tông.

  – Lắp đặt ván khuôn, cốt thép đổ bê tông tường tai, bệ kê gối.

  – Đắp đất sau mố, lắp đặt bản quá độ

  – Thi công chân khay, tứ nón và hoàn thiện mố

  1: San ủi, đắp đảo tạo mặt bằng thi công

  – Xác định vị trí hố móng Trụ P1 (P2)

  – Dùng máy ủi, kết hợp với máy xúc đào đất,san ủi mặt bằng đến cao độ +5.12 (+5.12)

  – Dọn dẹp mặt bằng thi công

  2: Đóng cọc định vị + Rung hạ cọc ván thép

  – Dùng búa rung rung hạ cọc ván thép Lassen IV đến cao độ -6.38 (-6.38)

  3: Đào đất hố móng, đập bê tông đầu cọc, đổ bê tông bịt đáy

  – Sau khi thi công rung hạ cọc ván thép tiến hành đào đất hố móng

  – Dùng máy đào kết hợp với nhân công đào hố móng

  – Kết hợp đào đất hố móng và hạ tầng khung vành đai hố móng

  – Liên kết khung vành đai với hệ cọc ván thép, đào đất đến cao độ -1.97 (-1.66).

  – Đổ bê tông bịt đáy đến cao độ -0.97 (-0.66)

  – Đập đầu cọc khoan nhồi đến cao độ thiết kế.

  – Vệ sinh hố móng ,nắn sửa cốt thép đầu cọc khoan nhồi

  – Lắp dựng ván khuôn,cốt thép bệ Trụ.

  – Đổ bê tông bệ Trụ đến cao độ +1.030 (+1.34).

  – Bảo dưỡng bê tông bệ trụ

  5: Thi công thân trụ đợt 1

  – Sau khi bê tông bệ trụ đạt cường độ tiến hành tháo dỡ ván khuôn

  – Lấp đất hố móng,lắp dựng đà giáo ván khuôn,cốt thép thân Trụ đợt 1

  – Đổ bê tông thân trụ đợt 1 đến cao độ +4.030 (+4.340)

  – Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 1

  6: Thi công đổ bê tông thân trụ đợt 2

  – Khi bê tông thân trụ đợt 1 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn.

  – Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho thân trụ đợt 2.

  – Đổ bê tông thân trụ đợt 2 đến cao độ đáy xà mũ.

  – Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 2.

  7: Thi công đổ bê tông xà mũ trụ

  – Khi bê tông thân trụ đợt 2 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn.

  – Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho xà mũ trụ.

  – Bảo dưỡng bê tông xà mũ trụ.

  – Khi bê tông xà mũ trụ đạt 75% cường độ, tiến hành tháo dỡ ván khuôn.

  – Thi công tường tai, đá kê gối, ụ chống chuyển vị ngang.

  II- CÔNG TÁC AN TOÀN.

  1.Điều kiện đối với công nhân.

  – Đốc công, thợ máy, thợ điện, thợ vận hành, thợ lắp ráp, thợ hàn, thợ mộc… phải có bằng cấp nghề nghiệp hợp lệ.

  – Tất cả công nhân làm việc trên công trường phải được cung cấp thiết bị an toàn như quần áo, găng tay, giầy bảo hộ, mũ cứng và các vật liệu dùng cần thiết.

  – Tất cả công nhân làm việc trên công trường phải được học về an toàn, đảm bảo cho mọi người đều nhận thức được đầy đủ yêu cầu an toàn trong nghề nghiệp cho mỗi người.

  2. Điều kiện đối với máy móc thiết bị.

  – Tất cả các thiết bị máy móc phải đảm bảo vận hành an toàn và được bảo dưỡng sửa chữa định kỳ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

  – Trước khi đưa vào vận hành, tất cả các máy móc thiết bị thi công phải được đăng ký giám định chất lượng và có giấy phép hoạt động.

  – Trong ca làm việc, máy móc thiết bị phải được kiểm tra trước khi làm việc. Thiết bị nào hỏng làm ảnh hưởng đến sự an toàn phải được sửa chữa kịp thời trước khi đưa vào sử dụng.

  – Phải lắp đặt các thiết bị báo hiệu đối với các bộ phận máy móc di động để tránh nguy hiểm cho công nhân.

  3. Điều kiện đối với công trường làm việc.

  – Phải rà phá bom mìn trước khi triển khai.

  – Trước khi tiến hành thi công phải kiểm tra toàn bộ khu làm việc.

  – Phải lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo và đèn chiếu sáng trong khu vực thi công để đảm bảo an toàn được bố trí một cách có hiệu quả để việc lưu và xuất kho được thuận tiện và an toàn.

  – Các vật liệu không cần thiết phải được thải bỏ định kỳ.

  4. Điều kiện đảm bảo giao thông.

  5. Điều kiện về vệ sinh công nghiệp và môi trường.

  – Vị trí mặt bằng thi công bố trí nơi cao ráo sạch sẽ không ứ đọng nước.

  – Xung quanh khu công trường và các bãi thi công có các rãnh thoát nước.

  – Rác thải trên công trường được thu gom và đổ đúng nơi quy định.

  – Các bãi tập kết vật liệu, vật tư được xếp đống gọn gàng và phủ bạt.

  – Các xe chở vật liệu phải phun nước chống bụi trên đường vận chuyển.

  – Khi thi công xong phải thanh thải dòng chảy, hoàn trả lại mặt bằng.

  6. Phòng chống bão lũ. thiên tai hoả hoạn.

  – Có phương án phòng chống bão lũ, thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, khi có bão lũ phải kịp thời di chuyển người, thiết bị đến nơi an toàn.

  – Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy, và luôn đề phòng hoả hoạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Vẽ Biện Pháp Thi Công Bể Bơi
 • Chi Phí Xây Dựng Bể Bơi
 • Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Bể Bơi Dh Company
 • Biện Pháp Thi Công Bể Bơi Đúng Quy Chuẩn
 • Biện Pháp Thi Công Bể Bơi Đúng Quy Trình Tiêu Chuẩn Bạn Nên Đọc
 • Biện Pháp Thi Công Ống Chữa Cháy

  --- Bài mới hơn ---

 • 0903 95 77 68Tiêu Chuẩn Kiểm Tra Chất Lượng Mối Hàn Trong Thi Công Đường Ống Công Nghệ
 • Biện Pháp Thi Công Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Biện Pháp Tổ Chức Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Pccc
 • Biện Pháp Thi Công Hệ Thống Điện Nước Nhà Xưởng
 • Thi Công Hệ Thống Mạng & Sửa Mạng Lan ,wifi Chuyên Nghiệp
 • 04 biện pháp thi công ống chữa cháy chi tiết như sau:

  1- Gia công ống trước khi lắp đặt

  – Trước khi lắp đặt ống phải được làm sạch rỉ và các tạp chất bẩn bằng chổi đánh rỉ

  – Dùng giẻ lau sạch dầu bảo quản cả trong và bên ngoài ống

  – Quét sơn bảo vệ và bảo quản ống thép đen và thép tráng kẽm

  – Mỗi hệ thống đường ống sẽ được làm sạch triệt để trước khi kết nối tới hệ thống và thiết bị. Đối với ống thép carbon, đổ đầy nước trong ống sau khi hoàn thành việc thử nghiệm chống rò ống hoặc làm sạch để tránh ăn mòn.

  – Kiểm tra cẩn thận đường ống và đoạn nối ống.

  – Ống sẽ được cắt bằng máy cắt. Không chấp nhận máy cắt chạy bánh bằng kim loại.

  – Mép trong và ngoài đường ống bị nhám hoặc sắc sẽ được mài nhẵn. Các mép trong phải được khoét phẳng.

  – Khi không thi công ống, phụ kiện và van đầu cuối nên đậy tạm để tránh tác động từ bên ngoài

  • Phương pháp sơn thông thường, sử dụng sơn chống rỉ bám dính và sơn hoàn thiện

  Trước khi tiến hành sơn ống thì công tác làm sạch đã hoàn thiện, tiến hành sơn bằng tay hoặc bằng máy phun sơn. Khi phun chú ý khoảng cách giữa súng phun và đường ống tránh trường hợp dày mỏng và sơn chảy thành dòng trên ống

  – Đối với ống thép đen sơn làm 3 lớp hoặc 4 lớp : 1 lớp chống rỉ, 1 lớp màu đỏ và 1 lớp sơn màu đỏ sau cùng hoặc 1 lớp sơn chống rỉ, 2 lớp sơn màu đỏ, giữa 2 lớp cách nhau 2 giờ và

  1 lớp sơn hoàn thiện

  – Đối với ống thép tráng kẽm: Tiến hành quét lớp xử lý bề mặt, sơn 2 lớp sơn màu đỏ cách nhau 2 giờ và sơn 1 lớp hoàn thiện sau cùng, chờ cho ống khô tiến hành lắp đặt hoặc chuyển

  đến công trường tiến hành lắp đặt sau khi đã xử lý hết các bước trên tại xưởng.

  – Sử dụng kính bảo vệ mắt, máy cắt đảm bảo vệ tránh phôi thép và lửa văng ra ngoài gây tai nạn

  2. Cắt gọt

  – Khi cắt gọt không làm biến dạng ống và lớp bảo vệ, mặt cắt ống phải nhẵn và vuông góc với tâm ống (hay vát mép nếu cần) để thực hiện mối nối

  – Dụng cụ cắt phải thích hợp và đảm bảo về chiều dài vết cắt theo đúng yêu cầu kỹ thuật

  3. Ren ống (áp dụng cho ống DN50 trở xuống)

  – Cắt thẳng ống và làm sạch Bavia trước khi ren

  – Với ống có đường kính D<= 50 chiều dài đầu ren tối thiểu đạt 20-25mm

  – Ren ống bằngg máy ren với bước ren và độ dài theo quy định. Đường ren trên ống dạng côn, tuân thủ theo các tiêu chuẩn về ren ống

  – Ren ống bằng máy gia công ren có bộ phận tự động định kích thước. Cắt thẳng góc với tâm ống, cắt dần và đều sao cho lớp cắt được trơn láng. Tùy theo loại ống tiến hành cho

  lượng dầu cắt thích hợp, hoặc cho đều vào bộ phận cắt. Khi dầu bị đổi màu thì cần thay thế dầu mới. Khi răng bị lỗi lõm phải thay lưỡi Taro mới

  4. Đấu nối ống

  5. Các dạng kết nối ống

   

  Kết nối hàn

  Phạm vi áp dụng và Quá trình hàn

  Đối với đường ống đường kính lớn hơn 65mm thì áp dụng phương pháp hàn để kết nối ống

  Quy trình hàn như sau

  – Tại các vị trí mối ghép sẽ được thực hiện theo quy trình, đảm bảo kỹ thuật

  – Đấu nối đoạn ống với nhau hoặc đấu nối đoạn ống với thiết bị, kiểm tra vị trí cần nối tại thiết bị

  – Dùng thiết bị nâng, đưa hai đoạn ống vào vị trí, đúng tạ độ thiết kế, hai đầu ống tiến gần sát nhau, đồng tâm với nhau và song song với phương ngang, khe hở giữa chúng từ 1-3mm

  – Hai đoạn ống tạm thời được treo bằng giá đỡ hoặc đai treo đã lắp trước. Dùng máy rọi lazer để chỉnh đồng tâm của tuyến ống sao cho phía trong lòng ống phải thẳng, phẳng và không có gờ để tránh dòng chảy xoáy của môi chất tại điểm nối, làm giảm tuổi thọ ống

  – Quy trình hàn:

  + Công tác chuẩn bị, que hàn, máy hàn, vật tư ống. Đo kích thước của ống và làm sạch bề mặt của ống. Bề mặt sẽ không dính dầu, bụi bẩn và khô (cách mối hàn 100mm). Vệ sinh cạnh gờ bằng máy mài, chổi sắt

  + Kiểm tra góc nghiêng khớp với độ dày của ống. Nếu góc nghiêng không chính xác, dùng đồ giũa hiệu chỉnh lại. Điều chỉnh ống để tâm nằm trên một đường

  + Tất cả ống hàn sẽ được thực hiện bởi quá trình hàn hồ quang. Điện cực sẽ được kỹ sư cơ chọn phù hợp với điện cực đã duyệt.

  + Số chấm hàn cho kích thước ống bằng hoặc nhỏ hơn 300A là 3 điểm, đối với kích thước ống

  350A-500A sẽ là 6 điểm và đối với kích thước ống bằng hoặc trên 550A là 8 điểm.

  + Tiến hành hàn đính

  + Tiến hành hàn điền đầy

  + Lăn ống từ trên xuống dưới. Đối với kẹp ống, việc hàn sẽ được thực hiện từ dưới lên trên

  + Sau khi hàn, tất cả khu vực hàn sẽ được vệ sinh sạch sẽ. Điểm hàn phải không bị gỉ.

  +Tất cả ống hàn phải được kiểm tra bằng mắt. 

  + Chiều rộng của mối hàn hoàn thiện thì không vượt quá 3.2mm mối hàn rãnh chính.

  + Báo cáo với các kỹ sư về sự hư hỏng. Không được sửa mối hàn và ống hàn hư vượt quá

  250mm sẽ được cắt vuông vắn và đúng, và quá trình hàn trên sẽ được thực hiện để nối ống lần nữa.

  + Sau khi hàn xong và làm sạch, quét sơn chống ăn mòn bằng loại sơn đã được duyệt.

  Trình tự hàn

  – Đối với vật liệu cơ bản là thép ( ống thép đen, thép mạ kẽm)

  + Đối với vật liệu có chiều dày lớn hơn 4.5mm phải hàn hai lớp, lớp lót được hàn đủ quanh đường ống trước khi hàn lớp phủ

  + Đối với ống có chiều dày nhỏ hơn 4.5mm được phép hàn một lần phủ, lấp đầy khe hở mối hàn. Yêu cầu về mối hàn phải được lấp đầy, chiều cao mối hàn phải cao hơn mặt ngoài của ống nhưng tối đa 3mm

  + Độ lồi bên trong tối đa 1mm

  + Đối với mối hàn bích, chấm hàn sẽ là 1 điểm và mặt bích sẽ là góc phải tới trục đường ống. Sau đó số chấm hàn là 3-4 điểm trước khi hàn chính thức. Mối hàn ở mặt ngoài thì không nằm ngoài mặt bích.

  – Vật tư và máy hàn

  Khi nhà thầu thuê máy hàn, nhà thầu sẽ qua cuộc kiểm tra chất lượng dưới sự giám sát và phê duyệt của kỹ sư trước khi được phép hàn.

  Không dùng búa đóng vào ống. Không để que hàn ở khu vực ẩm ướt.

  – An toàn

  + Khu vực hàn phải được phủ tấm vinyl nhằm tránh nước và bụi.

  + Bình cứu hỏa sẽ được trang bị tại khu vực hàn và phải kiểm tra dự phòng an toàn.

  + Đối với sự an toàn của công nhân, dây nối đất phải được trang bị cho quá trình hàn hồ quang; và cấp phát quần áo, kính bảo hộ, và găng tay cho công nhân.

  + Không tiến hành hàn nếu không có sự giám sát riêng của nhà thầu.

  + Việc hàn sẽ không được thực hiện khi chất lượng của mối hàn kết bị suy yếu do điều kiện thời tiết có gió gồm thổi cát hay gió mạnh (vận tốc của gió trên 10m/s). Trang bị tường chắn gió và lều khi tiến hành hàn trong điều kiện thời tiết như trên.

  • Mối nối mặt bích

  – Một vài vị trí không thể áp dụng phương pháp hàn hoặc để thuận tiện trong tháo lắp sẽ áp dụng mối nối mặt bích. Ví dụ: vị trí mối nối lắp đặt với van khóa trên 65mm và vị trí đấu nối với đường ống HDPE khi thoát ra khỏi tòa nhà

  Các bước hàn mặt bích với ống

  + Đưa đoạn ống cần ghép nối mặt bích trên gối đỡ, lồng mặt bích vào đầu ống

  + Dùng thước ke vuông góc giữa thân ống với mặt bích, căn chỉnh khoảng hở giữa ống và mặt bích sao cho khe hở đều nhau

  + Hàn đính 1 điểm giữa ống và mặt bích, căn chỉnh lại góc vuông và khoảng hở một lần nữa, sau đó hàn đính điểm đối xứng

  + Gõ sạch xỉ hàn các điểm hàn đính sau đó thực hiện mối hàn hoàn chỉnh

  – Các bước ghép mặt bích

  + Căn thẳng hàng các mối ghép bằng mặt bích

  + Căn chỉnh các lỗ giữa mặt bích thẳng, đưa zoăng cao su vào khe giữa 2 mặt bích sao cho zoăng cao su nằm đúng hai gờ của mặt bích

  + Lắp các bu lông, long đen và Êcu, vạn xiết Bulong the thứ tự như hình dưới. Khi lắp Bulong kết nối mặt bích cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật

  + Monen xoắn được điều chỉnh gắn vào mô men vòng đệm. Kiểm tra momen vòng đệm.

  + Xiết chặt Bulong cho thật đều

  + Dùng bút lông đánh dấ lên Bulong xiết và đai ốc khi hoàn thành sau đó xiết lại lần nữa và kiểm tra bằng mắt

  – Một vài biện pháp kỹ thuật cần đáp ứng như sau:

  + Momen xoắn sẽ được điều chỉnh gắn vào momen của vòng đệm. Kiểm tra momen của vòng đệm.

  + Siết chặt bu lông cho thật đều. Thứ tự siết theo như hình

  + Dùng bút lông dầu đánh dấu lên bu lông siết và đai ốc khi hoàn thành. Sau đó siết lại lần nữa và kiểm tra bằng mắt.

  Nếu Bạn gặp khó khăn trong tính toán thiết kế hệ thống điện .Hãy đăng ký học thử miễn phí 01 buổi cùng các chuyên gia của chúng tôi . Chúng tôi sẽ giúp bạn

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Thi Công Hố Ga Đúc Sẵn, Cách Đóng Ván Khuôn Hố Ga
 • Biện Pháp Thi Công Hạ Tầng Giao Thông, Hạ Tầng Kỹ Thuật Đối Với Dự Án The Eden Rose, Dự Án Khu Công Nghiệp Cn3, Dự Án Tây Nam Kim Giang
 • Hướng Dẫn Thi Công Gạch Bông Gió Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Thi Công Gạch Thông Gió
 • Hướng Dẫn Thi Công Gạch Bê Tông Chưng Áp (Aac)
 • Biện Pháp Thi Công Là Gì? 5 Bước Trình Tự Thi Công Công Trình

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Uống Thuốc Tránh Thai Hằng Ngày Đúng Cách
 • Cẩn Trọng Khi Dùng Thuốc Tránh Thai Hằng Ngày
 • Tại Sao Uống Thuốc Tránh Thai Hằng Ngày Vẫn “dính Bầu”
 • Uống Thuốc Tránh Thai Hằng Ngày Có Hại Không, 5 Loại Tốt Nhất
 • Uống Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp, Hằng Ngày Khi Nào? Biểu Hiện Thường Gặp
 • Nhà thầu cần tập trung mọi nguồn lực để thi công với tiến độ nhanh nhất. Để làm được thế, nhà thầu cần có dự kiến trình tự tiến hành thi công. Các bước trình tự thi công đó là:

  Bước 2: Tiến hành thi công hệ thống;

  Bước 3: Cho lắp đặt hệ thống;

  Bước 4: Căn chỉnh, tiến hành đấu nối va kiểm tra hệ thống kỹ càng;

  Các giải pháp kỹ thuật chính cho biện pháp thi công

  Đơn vị công trình

  Trong quá trình thi công công trình, nhà thầu xây dựng sẽ bố trí một kỹ thuật kiểm tra hiện trường. Họ sẽ thực hiện các công việc đó là: Xác định vị trí trên bản vé thiết kế của hạng mục công trình, tổng thể công trình trong thời gian thi công. Sau đó ghi chép vào sổ nhật ký thi công hàng ngày. Đó là cơ sở để sau khi hoàn thiện công trình sẽ tiến hành nghiệm thu, kiểm tra một cách chính xác nhất và đó cũng là cơ sở để xem chất lượng công trình có đảm bảo hay không.

  Biện pháp kỹ thuật thi công

  – Những người tham gia thi công công trình gồm cán bộ, nhân viên kỹ thuật được học, đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành qua trường lớp. Công nhân học qua các trường nghề. Tất cả đều có chứng chỉ chuyên môn để đáp ứng với quy định, pháp luật của nhà nước.

  – Nhà thầu thi công chịu chi trả thuế, bảo hiểm xã hội, vệ sinh môi trường,… và các chi phí trong quá trình thi công công trình.

  – Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát thi công, các bên,…. Thường xuyên trao đổi về phương án kỹ thuật, tiến độ thi công và tháo gỡ các vướng mắc mà hai bên gặp phải. Điều đó giúp cho công trình tiến hành thuận lợi và đảm bảo tiến độ.

  – Khi trúng thầu nhà thầu xây dựng sẽ tiến hành triển khai thi công cho chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, ký duyệt.

  – Sau khi công trình hoàn thiện tiến hành nghiệm thu công trình, hồ sơ,…

  Cấp điện, trang bị cứu hỏa phục vụ thi công

  – Nguồn cấp điện có 2 nguồn: Từ hội trường hoặc máy phát điện dự phòng.

  – Nhằm đảm bảo an toàn về điện các cán bộ, công nhân xây dựng phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Trải qua lớp huấn luyện về an toàn điện. Cán bộ thường xuyên kiểm tra kỹ thuật.

  Biện pháp thi công các hạng mục.

  Nhà thầu cần lưu ý những điểm sau khi tiến hành thi công các hạng mục:

  – Không nhập hàng loạt, ồ ạt các chủng loại vật tư. Tất cả đều nhập theo từng giai đoạn.

  – Bảo quản chủng loại vật tư cẩn thận, tránh sự ảnh hưởng của nước, vi khuẩn, hóa chất, côn trùng,…

  – Toàn bộ vật tư của công trình khi nhập kho cần được kiểm tra tem, mác, mẫu mã, nguồn gốc xuất xứ,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Tài Liệu, Bản Vẽ Mẫu Về Biện Pháp Thi Công
 • Biện Pháp Thi Công Các Công Trình Xây Dựng
 • Khóa Học Biện Pháp Thi Công Miễn Phí Với Lương Trainer
 • De Tai ” Biện Pháp Tu Từ So Sánh
 • Phân Tích Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Của Tự Tình 2
 • Biện Pháp Thi Công Công Trình Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Đoàn Điện Lực Việt Nam
 • Giải Pháp Khắc Phục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hiệu Quả Nhất
 • An Toàn Thực Phẩm Hiện Nay, Giải Pháp Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Một Số Biện Pháp Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Một Số Biện Pháp Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • I/ Trình tự thi công và biện pháp thi công công trình.

  Để đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư nhanh chóng đưa được dự án vào vận hành trong thời gian gần nhất nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong việc khai thác dự án. Nhà thầu chúng tôi sẽ cố gắng tập chung mọi nguồn lực để thi công với tiến độ nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhất.

  Căn cứ vào thiết kế khối lượng công việc, đặc điểm công trình, tiến độ thi công công trình và qua khảo sát khu vực xây dựng cũng như yêu cầu của chủ đầu tư, thì Nhà thầu chúng tôi dự kiến trình tự tiến hành thi công như sau:

  2. Biện pháp kỹ thuật thi công.

  1. Toàn bộ nhân viên kỹ thuật, công nhân tham gia thi công đều được đào tạo tại các trường nghiệp vụ chuyên ngành & có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với qui chuẩn hiện hành của nhà nước.

  2. Trước khi đưa công nhân ra hiện trường thi công, nhà thầu tiến hành tổ chức đào tạo lại, sát hạch, phân loại lao động đối với từng cá nhân, nhóm cá nhân cụ thể. Trang bị kiến thức & thiết bị an toàn lao động. Đặc biệt với đối tượng lao động phổ thông (tuyển dụng ngắn hạn) sẽ được nhà thầu chú ý hơn trong quản lý, hướng dẫn thi công.

  3. Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ: Thuế, bảo hiểm xã hội, vệ sinh môi trường…, và các chi phí khác sinh ra do quá trình tổ chức thi công (đền bù, khắc phục hậu quả do thi công gây ra).

  4. Nhà thầu sẽ chủ động tiến hành đề xuất kịp thời với Chủ đầu tư về các thông tin (thông tin kỹ thuật & thông tin khác) cần thiết trong việc chuẩn bị & triển khai thi công.

  6. Sau khi chính thức nhận được thông báo trúng thầu – Nhà thầu sẽ khẩn trương triển khai thiết kế thi công & chuyển hồ sơ thi công cho phía chủ đầu tư và tư vấn thiết kế, ký duyệt để làm cơ sở định hướng thi công (mọi sai khác so với hồ sơ thi công đều phải được chủ đầu tư, tư vấn thiết kế trực tiếp quyết định kèm theo xác nhận chi tiết trong nhật ký thi công).

  7. Kết thúc việc thi công toàn bộ công trình, căn cứ vào biên bản nghiệm công trình, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, biên bản phần việc phát sinh… phía nhà thầu sẽ thực hiện các công đoạn tiếp theo: Theo dõi, hiệu chỉnh, chạy thử, quyết toán bàn giao, bảo hành, bảo trì – Theo đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng kinh tế & luật định hiện hành.

  3. Giải pháp cấp điện, trang bị cứu hoả phục vụ thi công.

  Để bảo đảm cho thi công được thuận lợi cần bảo đảm cấp điện liên tục, trang thiết bị cứu hoả sẵn sàng – Xuất phát từ mục đích trên:

  1. Nguồn cấp điện thi công được lấy từ 2 nguồn:

  + Nguồn cấp điện của hội trường, hệ thống điện 3 pha từ tủ tổng.

  + Nguồn cấp điện của máy phát điện dự phòng (máy phát điện chạy bằng động cơ diezen), nguồn điện do máy tạo ra – điện 3 pha.

  2. Tất cả các tủ điện thi công (tủ cố định, tủ di động) phải có độ chịu ẩm (IP 54) bảo đảm hoạt động an toàn trong cả điều kiện ẩm ướt của công trình (nếu có), vỏ tủ bắt buộc nối đất bằng dây đồng trần 4,0mm 2 – các ổ cắm 3P & 2P cấp điện cho máy công cụ đều được đấu sau aptomat chống dòng chạm đất.

  3. Từ vị trí tủ trung tâm các cáp điện loại + dây tiếp địa được lồng trong ống PVC đi nổi sát tường nhà tới vị trí phụ tải. Trong trường hợp cáp bắt buộc đi ngầm sàn qua trục giao thông việc lồng cáp được thực hiện bằng ống thép bảo đảm chịu được lực cơ học tác động.

  4. Việc cấp điện thi công được thực hiện như sau:

  Cáp trục chính sẽ được đi từ tủ tổng tới các vị trí đấu nối.

  5. Để đảm bảo an toàn tránh các sự cố điện – gây thiệt hại cho người và thiết bị, việc tổ chức thi công điện tại công trình cần lưu ý:

  – Toàn bộ công nhân, cán bộ kỹ thuật được trang bị đầy đủ công cụ chuyên dụng, trang bị bảo hộ theo đúng đặc điểm công việc được giao.

  – Tất cả công nhân điện nhất thiết phải qua 1 lớp huấn luyện về an toàn điện (theo tiêu chuẩn ngành) và có biên bản xác nhận.

  – Cán bộ kỹ thuật (tuỳ theo từng cấp độ) là người trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kỹ thuật và an toàn.

  4. Biện pháp thi công các hạng mục:

  Để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thi công, nhà thầu sẽ tiến hành hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật và phương diện pháp lý như đã nêu trên để kịp thời đưa cho các bên nghiên cứu tỷ mỉ trước khi chính thức triển khai thi công.

  Nhà thầu chủ động chuẩn bị tập kết tại chân công trình với một số đặc điểm phù hợp với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu đưa ra cũng như những thay đổi được để xuất từ phía chủ đầu tư cùng các thay đổi của nhà thầu đề xuất đã được chủ đầu tư và các đơn vị chức năng phê duyệt với một số điểm đáng lưu ý như sau:

  + Chủng loại vật tư được nhập về công trình theo đúng nhu cầu của từng giai đoạn thi công do đội trưởng thi công chỉ định, không tiến hành nhập vật tư ồ ạt gây khó khăn trong việc thi công và bảo quản trang thiết bị.

  + Toàn bộ các chủng loại vật tư được sử dụng thi công là loại vật tư đặc chủng nên sẽ được nhà thầu bảo quản một cách cẩn thận, tránh tác động của nước, nhiệt, ẩm, hoá chất, vi khuẩn, côn trùng & va đập cơ học…bởi vậy mặc dù được bảo quản tại kho tạm, điều kiện vì khí hậu tối thiểu phải đạt được: (Nhiệt độ: 10 – 40 độ C. Độ ẩm trung bình: 60 %. ).

  + Toàn bộ vật tư khi đưa về nhập kho tại công trình đều được kiểm tra về mẫu mã, nhãn mác, ký hiệu, xuất sứ, niên hạn xuất xưởng… theo đúng nội dung đã ghi trong hồ sơ thầu. Ngoài việc kiểm tra về số lượng thủ kho, cán bộ kỹ thuật còn có trách nhiệm bóc mỗi kiện hàng 1 mẫu chuyển lên ban quản lý dự án để làm mẫu đối chiếu trong suốt thời gian thi công. Trong trường hợp vật tư không bảo đảm chất lượng hoặc có sai khác về qui cách, chủng loại… sẽ phải lập biên bản để thông báo với các phía để có biện pháp thay thế kịp thời, tránh ảnh hưởng tới tiến độ thi công, chất lượng công trình.

  B. BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT

  Đây là hệ thống kỹ thuật phức tạp, có tính năng sử dụng đặc thù phục vụ hoạt động hội thảo, hội nghị, biểu diễn và trình chiếu. Chính vì vậy trong quá trình thi công lắp đặt đòi hỏi Nhà thầu phải có phương án thi công và sắp xếp đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân lành nghề thật hợp lý – quản lý chất lượng ở từng công đoạn lắp đặt chặt chẽ và nghiêm túc. Để đạt được những yêu cầu trên chúng tôi dự kiến tiến hành thi công như sau:

  Liên hệ với các bộ phận và các đơn vị chức năng tiến hành cấp điện, nước phục vụ thi công công trình.

  Tại đơn vị thi công:

  Thực hiện việc tập kết nguyên vật liệu và các trang thiết bị phục vụ thi công. Kiểm tra lắp đặt chạy thử hệ thống, kiểm tra chất lượng các trang thiết bị để có các phương án thay thế trước khi thi công do vậy tránh được sự ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng thi công.

  Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ và các thủ tục pháp lý phục vụ thi công và triển khai dự án.

  Bố trí và phân công công tác trực tiếp các thành viên tham gia thi công và phục vụ dự án.

  Giai đoạn 2: Thi công hệ thống.

  Tại công trường: Giai đoạn này tập trung nhiều thợ bậc cao từ bậc 3 đến bậc 7 về điện, điện tử và các kỹ sư chính về điện tử chuyên ngành điện thanh có nhiều kinh nghiệm để tiến hành lắp đặt toàn bộ thiết bị bao gồm:

  Lắp đặt hệ thống cấp nguồn điện tạm thời phục vụ thi công.

  Giai đoạn 3: Lắp đặt hệ thống.

  Để việc thi công được tiến hành thuận lợi đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công, giai đoạn này là gia đoạn mà nhà thầu thực hiện việc tập trung nhiều nhân lực có trình độ cao nhất tới công trình bao gồm các kỹ sư, các chuyên gia trong và ngoài nước, các thợ kỹ thuật có tay nghề cao phục vụ thi công.

  Đo kiểm và đánh dấu lại các cáp loa.

  Lắp đặt hệ thống âm ly và các trang thiết bị âm thanh khác vào tủ điều khiển.

  Lắp đặt các thiết bị điện tử rời

  Lắp đặt giá treo

  Lắp đặt các thiết bị âm thanh

  Kết nối điều khiển từ tủ thiết bị đến các hệ thống.

  Lập trình điều khiển hệ thống.

  Giai đoạn 4: Căn chỉnh, kiểm tra và chạy thử.

  Căn chỉnh và kiểm tra, chạy thử từng thiết bị.

  Căn chỉnh hệ thống trang âm, các thiết bị điện tử nối với hệ thống và rời.

  Kiểm tra đấu nối và kết nối hệ thống.

  Chạy thử hệ thống.

  Giai đoạn 5: Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

  Tiến hành đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các kỹ thuật viên và chuyên viên phía chủ đầu tư và đơn vị sử dụng.

  Hướng dẫn các nhân viên kỹ thuật, chuyên viên của chủ đầu tư và đơn vị sử dụng các phương thức và biện pháp khai thác các chức năng và hiệu quả hệ thống.

  Trong giai đoạn này, để đảm bảo rằng hệ thống sẽ được khai thác một cách hiệu quả nhất đồng thời tránh các hư hỏng và sự cố không đáng có, nhà thầu sẽ tiến hành mở một khóa học về thiết bị và cách thức vận hành thiết bị tại chính công trường để các kỹ thuật viên và các nhân viên vận hành có điều kiện thực hành và trao đổi trực tiếp trên thiết bị. Trong các buổi học này, chúng tôi sẽ cử các chuyên gia, các kỹ thuật viên nhà thầu cùng với việc mời các chuyên gia tới cố vấn và giải quyết các thắc mắc của các học viên được đào tạo.

  C. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ KHI THI CÔNG Biện pháp phòng cháy chữa cháy: (PCCC).

  – Không sử dụng điện quá công suất.

  – Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công.

  – Chấp hành tốt nội quy, quy định về công tác PCCC.

  – Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành qui định về công tác an toàn về PCCC.

  Một số phương pháp, biện pháp tổ chức công tác PCCC trong quá trình thi công:

  Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thi công, đơn vị thi công đề ra một số biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

  – Thành lập ban chỉ huy PCCC do đồng chí chỉ huy công trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách.

  – Thành lập đội PCCC nghiệp vụ được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công, lực lượng này được tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC.

  – Về trang bị phương tiện PCCC trong quá trình thi công gồm có: 03 bình chữa cháy C02, 03 bình chữa cháy tổng hợp, 5 bộ nội quy tiêu lệnh PCCC.

  – Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, thiết bị theo đúng qui định về phòng chống cháy nổ. Các hệ thống điện của công trường từ nguồn cung cấp đến các khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra nếu có nghi vấn đường dây không an toàn yêu cầu sửa chữa ngay.

  – Đảm bảo đường đi lối lại trong công trường thông thoáng, có người điều tiết, lên lịch trình, phương án xe ra vào cổng để cho xe ra vào không trùng giờ, ùn tắc.

  Các bình chữa cháy được đặt tại những vị trí dễ xảy ra cháy, nổ đảm bảo dễ nhìn thấy, dễ lấy. Các phương tiện trên được hướng dẫn sử dụng cho toàn thể CBCNV tham gia thi công công trình (có giấy chứng nhận sau khi được tập huấn).

  – Lắp đặt điện thoại và có các số quay cần thiết như cấp cứu, công an, PCCC.

  Nội qui phòng cháy chữa cháy đối với việc thi công công trình.

  – Chấp hành các quy chế, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn về điện không để xảy ra chạm chập gây cháy.

  – Không tự ý mắc nối điện để dùng, trong quá trình sử dụng các dây dẫn, phích cắm v.v… bị hỏng báo cáo với ban quản lý công trường để giải quyết ngay.

  – Tuyệt đối cấm đun nước bằng các dụng cụ điện tự tạo, cấm hút thuốc lá, thuốc lào, đun nấu trong khu vực thi công.

  – Nguyên vật liệu dễ cháy được quản lý cẩn thận, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, có nội quy cụ thể.

  – Ban chỉ huy PCCC thường xuyên kiểm tra an toàn, kiểm tra các dụng cụ, phương tiện PCCCđược trang bị.

  – Khi xảy ra cháy mọi người nêu cao tinh thần trách nhiệm cứu người, cứu tài sản. Có ý thức bảo vệ hiện trường giúp cơ quan điều tra xác định nguyên nhân cháy.

  – Cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC sẽ được khen thưởng, nếu xẩy ra cháy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm phổ biến nội quy này đến từng CBCNV trong toàn công trường.

  D. BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG Quy định chung:

  Để đảm bảo an toàn cho người, máy móc thiết bị đơn vị thi công chấp hành đầy đủ nghiêm túc các nội quy, quy phạm kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  Biện pháp cụ thể:

  – Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động.

  – Lập biện pháp an toàn chi tiết cho từng công việc, biện pháp được cấp trên duyệt và đưa ra phổ biến, huấn luyện cho người trực tiếp thi công.

  – Khi thi công trên cao phải có lan can an toàn và lưới an toàn , làm việc ban đêm có đủ ánh sáng.

  – Các thiết bị máy móc sử dụng được kiểm định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy định của Bộ lao động.

  – Trong khi thi công, mọi người có đủ trang bị bảo hộ lao động như: Giầy vải, dây an toàn, quần áo bảo hộ lao động, mũ nhựa cứng..v..v..

  – Trong thời gian làm việc tại hiện trường nghiêm cấm mọi người không được uống rượu, bia, hút thuốc hoặc sử dụng bất cứ chất kích thích nào làm cho thần kinh căng thẳng.

  – Khi làm việc trên cao, nhất là những vị trí không có lưới an toàn nhất thiết phải đeo dây an toàn, dây an toàn được kiểm tra về chất lượng và buộc vào điểm chắc chắn.

  – Khi thi công phần đà giáo, sàn công tác… phải được kiểm tra nghiệm thu xong mới được đưa vào sử dụng.

  – Khi làm việc trên cao, cấm ném các vật từ trên cao xuống đất hoặc từ dưới lên trên. Có lưới an toàn che chắn khu vực thi công trên cao.

  – Tuyệt đối không bố trí thợ làm việc tại cùng một vị trí ở tại các độ cao khác nhau – Sử dụng đúng loại thợ, không được sử dụng chồng chéo.

  – Tại công trường có cán bộ y tế trực hiện trường. Tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động trước khi đưa vào thi công công trình.

  – Đối với từng công tác thi công Nhà thầu chúng tôi sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể như: Với các công tác thi công trên cao sẽ được Nhà thầu sử dụng hệ thống dàn giáo Minh khai lắp dựng xung quanh. Hệ thống dàn giáo được che chắn phía ngoài bằng lưới, bạt để chống vật rơi từ trên cao xuống, có các bảng biểu chỉ dẫn. Công nhân trong quá trình thi công được trang bị dây an toàn và các thiết bị khác. Tất cả công nhân trước khi bắt tay vào công việc đều phải học những quy định về an toàn lao động, đây là điều bắt buộc đối với công nhân khi làm việc trên cao. Bên cạnh đó Nhà thầu còn bố trí mạng lưới an toàn viên tại công trình, những an toàn viên này là những công nhân trực tiếp sản xuất tại các tổ đội. Hệ thống an toàn viên có trách nhiệm nhắc nhở giám sát an toàn trong khi thi công công trình.

  Nhiệm vụ và trách nhiệm về an toàn lao động. Trách nhiệm của Giám đốc công trường:

  – Chịu trách nhiệm về an toàn lao động tại công trường.

  – Giữ vai trò Chủ tịch ban an toàn lao động.

  – Phân công công việc cho đốc công, giám sát viên về an toàn lao động.

  – Sắp xếp việc kiểm tra máy móc, thiết bị tại công trường theo yêu cầu của các bên hữu quan.

  – Tổ chức tuần tra, kiểm tra an toàn và kịp thời sử lý khi cần thiết.

  Trách nhiệm của phụ trách bảo vệ:

  – Đóng góp lời khuyên cho ban điều hành về thủ tục an toàn dài hạn.

  – Phát triển và giám sát chương trình an toàn cho công ty.

  – Thực hiện việc kiểm tra an toàn lao động để đánh giá việc thi hành tiêu chuẩn an toàn lao động và thực hiện tiêu chuẩn an toàn lao động do ban điều hành về hoạch định chính sách đề ra, đề xuất biện pháp xử lý cho ban điều hành.

  – Tham gia việc đào tạo các khoá an toàn lao động.

  – Soạn thảo và cập nhật tiêu chuẩn an toàn.

  – Thúc giục mọi người phải tuân theo tiêu chuẩn an toàn lao động.

  Trách nhiệm của nhân viên giám sát an toàn lao động:

  – Vị trí là ở ngoài công trường, quan sát để ý các hành vi hay điều kiện làm việc thiếu an toàn.

  – Chuẩn bị báo cáo kiểm tra hàng ngày và tiếp tục sử lý các vụ việc.

  – Trong thời gian phụ trách an toàn vắng mặt, có thể đảm nhiệm nhiệm vụ của người phụ trách.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác mà nội qui về an toàn lao động của công ty qui định.

  Trách nhiệm của giám sát viên công trình:

  – Đẩy mạnh việc thực hiện an toàn lao động tại công trường.

  – Sửa chữa các điều kiện và hoạt động thiếu an toàn.

  – Tham gia các buổi kiểm tra an toàn và theo dõi việc sử lý, sửa chữa công việc.

  Trách nhiệm công nhân:

  – Tuân thủ các thủ tục qui định, nội qui về an toàn lao động và báo cáo ngay các điều kiện lao động, thiết bị hay hành vi thiếu an toàn cho giám sát viên công trường.

  – Báo cáo mọi tai nạn hay sự cố nguy hiểm xảy ra cho giám sát viên công trường.

  – Tham gia mọi hoạt động an toàn lao động.

  – Bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ sao cho luôn ở điều kiện hoạt động tốt, an toàn.

  – Vận hành thiết bị máy móc chỉ khi các thiết bị trên hoạt động an toàn.

  – Tham gia vào mọi đợt đào tạo an toàn lao động.

  E. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

  – Hàng ngày bố trí cho công nhân từ 15 đến 30 phút trước khi kết thúc ca làm việc để dọn vệ sinh công trường.

  – Khi vận chuyển vật liệu, phế liệu có tính khô rời, bụi ra ngoài phải bảo đảm che chắn hay tạo độ ẩm thích hợp chống gây ô nhiễm trên đường vận chuyển.

  – Không được vứt rác rưởi hay chất phế thải bừa bãi, phải dọn vào đúng nơi qui định của công trường.

  – Khi thi công những phần việc có phát ra tiếng ồn, Nhà thầu sẽ có biện pháp hạn chế hoặc chọn thời gian thi công thích hợp, tránh gây ồn đến môi trường xung quanh. Biện pháp chống ồn hữu hiệu nhất là có biện pháp triệt khử hoặc giảm thiểu nguồn phát tiếng ồn. Các biện pháp chống ồn cho công trình bao gồm:

  + Các thiết bị máy móc thi công đảm bảo về điều kiện chống ồn, sử dụng các loại máy có công suất phù hợp, tiếng động nhỏ.

  + Tăng cường sử dụng vật liệu sạch cho môi trường để không gây ô nhiễm cho khu vực thi công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp An Toàn Khi Thực Hiện Một Số Công Việc Khi Làm Việc Trên Lưới Điện
 • An Toàn Điện Là Gì ? Biện Pháp, Quy Định An Toàn Điện
 • 15 Biện Pháp An Toàn Khi Sử Dụng Điện Cần Lưu Ý Đặc Biệt
 • An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng: Tất Cả Bạn Cần Biết
 • Biện Pháp Kỹ Thuật An Toàn Lao Động Trong Thi Công Xây Dựng, Hot
 • Gói Thầu Cải Tạo Trụ Sở Ubnd Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc: Bị Tố Thi Công Trước, Bên Mời Thầu Nói Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Lắp Công Trình: Xây Dựng Hội Trường Ubnd Thị Trấn Na Sầm Và Cải Tạo, Sửa Chữa Trụ Sở Ubnd Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng
 • Biện Pháp Thi Công Đường Bê Tông Xi Măng, Thi Công Đường Nhựa
 • Biện Pháp Kỹ Thuật Thi Công Đổ Bê Tông Nền Nhà Xưởng
 • Quy Trình Sơn Sắt Thép Đúng Kỹ Thuật
 • Hướng Dẫn Sơn Epoxy Cho Sắt Thép Bằng Máy Phun Sơn Đơn Giản Nhất
 • (BĐT) – Gói thầu Thi công cải tạo nhà làm việc 3 tầng trụ sở làm việc UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vừa được mở thầu với sự tham dự của 4 nhà thầu. Tuy nhiên, trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), nhà thầu phản ánh tới Báo Đấu thầu là có hiện tượng thi công trước đấu thầu.

  Gói thầu trên sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; giá gói thầu là 10,6 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 250 ngày. Gói thầu do UBND huyện Lập Thạch làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Lập Thạch làm bên mời thầu.

  Theo phản ánh của nhà thầu, khi nhà thầu cử cán bộ đến trụ sở UBND huyện Lập Thạch để mua HSMT thì các hạng mục phụ trợ của công trình đã được thi công (các nhà vệ sinh, cánh cửa…).

  Ngày 31/3/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Ban QLDA ĐTXD huyện Lập Thạch cho biết, ngày 25/3/2020, Ban đã tổ chức đóng/mở thầu gói thầu trên. Có 7 nhà thầu mua HSMT, 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

  Khi phóng viên Báo Đấu thầu đề nghị cung cấp chứng từ, hợp đồng chứng minh việc thực hiện giao khoán sửa chữa thường xuyên các nhà vệ sinh, cánh cửa mà UBND huyện Lập Thạch đã chỉ định cho tổ thợ tư nhân thực hiện (kinh phí từ ngân sách nhà nước) thì ông Nguyễn Tiến Anh lấy nhiều lý do để từ chối.

  Ngày 1/4/2020, nhà thầu phản ánh cho biết, một số hạng mục đã thi công (cải tạo các nhà vệ sinh, cánh cửa) tại nhà làm việc 3 tầng trụ sở UBND huyện Lập Thạch chồng lấn lên phạm vi công việc của gói thầu đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu. Một số nhà thầu tham dự Gói thầu cũng thắc mắc nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về việc phải xử lý như thế nào đối với phần khối lượng thuộc Gói thầu đang đấu thầu đã được 1 đơn vị khác thi công từ trước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Thi Công Sơn Nước
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Nước Jotun Bảo Vệ Ngôi Nhà
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Nước Nhà Cao Tầng
 • Giải Pháp Thi Công Sơn Nước
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Bả Đúng Cách
 • Biện Pháp Thi Công Phá Dỡ Công Trình

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơn Nhà Tốt Đẹp, Chuyên Cung Cấp Các Loại Sơn Cao Cấp Chất Lượng Cao
 • Các Công Tác Khi Xây Dựng Vách Tầng Hầm Cho Nhà Phố
 • Thi Công Khối Xây Đá Hộc Và Bê Tông Đá Hộc
 • Cách Xử Lý Cho Nhãn Ra Hoa Theo Ý Muốn Đơn Giản Nhất
 • Xử Lý Ra Hoa Cây Vải, Nhãn: Điều Khiển Sinh Trưởng Bằng Biện Pháp Cơ Giới
 • Một công trình trước khi được phá dỡ cần nghiên cứu kỹ về kết cấu, đặc điểm của nó để đưa ra những phương án thi công an toàn và mang lại hiệu quả công việc cao nhất. Hôm nay Nhà thầu phá dỡ công trình Tín Đức xin giới thiệu sơ lược Bản thuyết minh biện pháp thi công phá dỡ công trình, được áp dụng chung cho toàn bộ các công trình cao tầng và nhà thép tiền chế.

  PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

  • Cơ sở để lập biện pháp thi công công trình
  • Giới thiệu Nhà thầu

  PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ THỰC TẾ KHU VỰC THI CÔNG

  • Những thuận lợi, khó khăn
  • Điều kiện tiên quyết
  • Giải pháp thi công

  PHẦN III: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG

  • Công tác chuẩn bị
  • Biện pháp thi công chi tiết

  PHẦN IV: BIỆN PHÁP THI CÔNG PHÁ DỠ

  • Mục tiêu chính
  • Nguyên tắc chung
  • Công tác chống ồn, chống bụi và an toàn
  • Trình tư thi công
  • Chọn thiết bị phục vụ thi công

  PHẦN V: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

  • Tiến độ thi công
  • Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công phá dỡ công trình

  PHẦN VI: BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG HỎA HOẠN

  • Biện pháp đảm bảo an ninh
  • Biện pháp đảm bảo an toàn lao động
  • Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường
  • Biện pháp phòng chống chảy nổ

  PHẦN VII: QUY TRÌNH THI CÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  PHẦN VIII: KẾT LUẬN

  Kết Luận :

  Biện pháp thi công bao gồm cả bản vẽ chi tiết từng công việc, từng bước để minh họa cụ thể cho bản thuyết minh này. Vì file có dung lượng lớn nên tôi không thể đính kèm lên bài viết này được. Nếu anh/chị nào có nhu cầu tham khảo thì vui lòng liên hệ qua mail [email protected]

  Công Ty TNHH TM-DV-Xây Dựng TÍN ĐỨC

  Đ/C:  80/32/10 Đường Gò Dầu -  Phường Tân Quý – Quận Tân Phú

  Website:Xaydungtinduc.com

   

  09-08-2018 / 4177 lượt xem

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Thi Công Hệ Thống Phòng Cháy, Chữa Cháy
 • Thi Công Nội Thất Biệt Thự
 • Biện Pháp Tổ Chức Thi Công Đường Chi Tiết Dễ Hiểu
 • Biện Pháp Thi Công Hệ Thống Đèn Chiếu Sáng Đường
 • Quy Định Về Việc Cắt Mạch Khe Co, Khe Dãn Của Bê Tông Đường, Sân, Nền Nhà
 • Tài Liệu Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Mố Trụ Cầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Cầu Mỏ Bạch Kim Tỉnh Thái Nguyên
 • Biện Pháp Thi Công Chống Thấm Sàn Nhà Vệ Sinh Chất Lượng
 • Một Số Biện Pháp Thi Công Chống Thấm Hiệu Quả Và Phổ Biến Nhất Hiện Nay
 • Các Biện Pháp Thi Công Chống Thấm Sàn Mái Hiệu Quả Tức Thì
 • Các Biện Pháp Thi Công Chống Thấm Sàn Mái Phổ Biến Nhất Hiện Nay
 • Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG MỐ TRỤ  Biện pháp thi công chi tiết *. Thi công mố 1: San ủi mặt bằng thi công – Dùng máy đào đào đất, san ủi mặt bằng làm đường di chuyển máy móc thiết bị. – San ủi mặt bằng thi công mố A1 đến cao độ +3.61 (+3.0 cho mố A2). – Dọn dẹp mặt bằng thi công 2: Đào đất hố móng – Sau khi khoan xong cọc khoan nhồi tiến hành đo đạc xác định phạm vi đào đất. – Sử dụng máy đào kết hợp thủ công đào đất hố móng đến cao độ +0.762 (+0.216). – Bố trí máy bơm hút cạn nước hố móng rồi đổ lớp bê tông tạo phẳng 10Mpa dày 10cm đến cao độ +0.862 (0.316), đập đầu cọc, vệ sinh hố móng chuẩn bị thi công bệ 3: Thi công bệ mố – Lắp dựng văng chống, ván khuôn, cốt thép bệ mố. – Dùng gầu đổ bê tông và cẩu 25T đổ bê tông bệ mố đến cao độ +2.862 (+2.316) – Bảo dưỡng bê tông bệ mố, chuẩn bị thi công thân mố. 4: Thi công tường thân + tường cánh đợt 1 – Sau khi bê tông bệ mố đạt cường độ yêu cầu, đắp đất hố móng đến cao độ +2.862 (+2.316) -1- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói – Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh đợt 1 – Đổ bê tông tường thân + tường cánh đợt 1 đến cao độ +6.585 (+6.939) – Bảo dưỡng bê tông 5: Thi công tường thân + tường cánh đợt 2 – Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh đợt 2 – Đổ bê tông tường thân + tường cánh đợt 2 đến cao độ +8.633 (+9.057) – Bảo dưỡng bê tông. 6: Hoàn thiện mố – Lắp đặt ván khuôn, cốt thép đổ bê tông tường tai, bệ kê gối – Đắp đất sau mố, lắp đặt bản quá độ – Thi công chân khay, tứ nón và hoàn thiện mố *. Thi công trụ 1: San ủi, đắp đảo tạo mặt bằng thi công – Xác định vị trí hố móng Trụ P1 (P2) – Dùng máy ủi, kết hợp với máy xúc đào đất,san ủi mặt bằng đến cao độ +2.5 (+2.6) – Dọn dẹp mặt bằng thi công 2: Đóng cọc định vị + Rung hạ cọc ván thép – Dùng búa rung rung hạ cọc ván thép Lassen IV đến cao độ -7.0 (-6.9) -2- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói 3: Đào đất hố móng, đập bê tông đầu cọc, đổ bê tông bịt đáy – Sau khi thi công rung hạ cọc ván thép tiến hành đào đất hố móng – Dùng máy đào kết hợp với nhân công đào hố móng – Kết hợp đào đất hố móng và hạ tầng khung vành đai hố móng – Liên kết khung vành đai với hệ cọc ván thép, đào đất đến cao độ -1.217 (-1.088) – Đập đầu cọc khoan nhồi đến cao độ thiết kế – Vệ sinh hố móng ,nắn sửa cốt thép đầu cọc khoan nhồi 4: Đổ bê tông lót đáy móng M150, thi công bệ Trụ – Đổ bê tông lót móng 10MPa tạo phẳng đáy hố móng đến cao độ -1.117 (-0.988)m – Lắp dựng ván khuôn,cốt thép bệ Trụ – Đổ bê tông bệ Trụ đến cao độ +0.883 (+1.012) – Bảo dưỡng bê tông bệ trụ 5: Thi công thân trụ đợt 1 – Sau khi bê tông bệ trụ đạt cường độ tiến hành tháo dỡ ván khuôn – Lấp đất hố móng,lắp dựng đà giáo ván khuôn,cốt thép thân Trụ đợt 1 – Đổ bê tông thân trụ đợt 1 đến cao độ +3.883 (+4.012) – Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 1 6: Thi công đổ bê tông thân trụ đợt 2 -3- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói – Khi bê tông thân trụ đợt 1 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn. – Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho thân trụ đợt 2. – Đổ bê tông thân trụ đợt 2 đến cao độ +5.883 (+6.012) – Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 2. 7: thi công đổ bê tông xà mũ trụ – Khi bê tông thân trụ đợt 2 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn. – Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho xà mũ trụ. – Đổ bê tông xà mũ trụ. – Bảo dưỡng bê tông xà mũ trụ. 8: Hoàn thiện trụ – Khi bê tông xà mũ trụ đạt 75% cường độ, tiến hành tháo dỡ ván khuôn. – Thi công tường tai, đá kê gối, ụ chống chuyển vị ngang. – Hoàn thiện trụ. -4- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói II- C¤NG T¸C AN TOµN. 1.§iÒu kiÖn ®èi víi c”ng nh©n. – §èc c”ng, thî m¸y, thî ®iÖn, thî vËn hµnh, thî l¾p r¸p, thî hµn, thî méc… ph¶i cã b”ng cÊp nghÒ nghiÖp hîp lÖ. – TÊt c¶ c”ng nh©n lµm viÖc trªn c”ng trêng ph¶i ®îc cung cÊp thiÕt bÞ an toµn nh quÇn ¸o, g¨ng tay, giÇy b¶o hé, mò cøng vµ c¸c vËt liÖu dïng cÇn thiÕt. – TÊt c¶ c”ng nh©n lµm viÖc trªn c”ng trêng ph¶i ®îc häc vÒ an toµn, ®¶m b¶o cho mäi ngêi ®Òu nhËn thøc ®îc ®Çy ®ñ yªu cÇu an toµn trong nghÒ nghiÖp cho mçi ngêi. 2. §iÒu kiÖn ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ. – TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i ®¶m b¶o vËn hµnh an toµn vµ ®îc b¶o dìng söa ch÷a ®Þnh kú theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. – Tríc khi ®a vµo vËn hµnh, tÊt c¶ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c”ng ph¶i ®îc ®¨ng ký gi¸m ®Þnh chÊt lîng vµ cã giÊy phÐp ho¹t ®éng. – Trong ca lµm viÖc, m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i ®îc kiÓm tra tríc khi lµm viÖc. ThiÕt bÞ nµo háng lµm ¶nh hëng ®Õn sù an toµn ph¶i ®îc söa ch÷a kÞp thêi tríc khi ®a vµo sö dông. – Ph¶i l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ b¸o hiÖu ®èi víi c¸c bé phËn m¸y mãc di ®éng ®Ó tr¸nh nguy hiÓm cho c”ng nh©n. 3. §iÒu kiÖn ®èi víi c”ng trêng lµm viÖc. – Ph¶i rµ ph¸ bom m×n tríc khi triÓn khai. – Tríc khi tiÕn hµnh thi c”ng ph¶i kiÓm tra toµn bän khu lµm viÖc. – Ph¶i l¾p ®Æt ®Çy ®ñ hÖ thèng biÓn b¸o vµ ®Ìn chiÕu s¸ng trong khu vùc thi c”ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn ®îc bè trÝ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó viÖc lu vµ xuÊt kho ®îc thuËn tiÖn vµ an toµn. – C¸c vËt liÖu kh”ng cÇn thiÕt ph¶i ®îc th¶i bá ®Þnh kú. 4. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o giao th”ng. -5- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói – Xung quanh khu vùc thi ph¶i cã biÓn b¸o vµ b¶o vÖ ®Ó nh÷ng ngêi xung quanh vµ liªn quan thùc hiÖn vµ ®îc híng dÉn vÒ qui ®Þnh an toµn lao ®éng. 5. §iÒu kiÖn vÒ vÖ sinh c”ng nghiÖp vµ m”i trêng. – VÞ trÝ mÆt b”ng thi c”ng bè trÝ n¬i cao r¸o s¹ch sÏ kh”ng ø ®äng níc. – Xung quanh khu c”ng trêng vµ c¸c b·i thi c”ng cã c¸c r·nh tho¸t níc. – R¸c th¶i trªn c”ng trêng ®îc thu gom vµ ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh. – C¸c b·i tËp kÕt vËt liÖu, vËt t ®îc xÕp ®èng gän gµng vµ phñ b¹t. – C¸c xe chë vËt liÖu ph¶i phun níc chèng bôi trªn ®êng vËn chuyÓn. – Khi thi c”ng xong ph¶i thanh th¶i dßng ch¶y, hoµn tr¶ l¹i mÆt b”ng. 6. Phßng chèng b·o lò. thiªn tai ho¶ ho¹n. – Cã ph¬ng ¸n phßng chèng b·o lò, thêng xuyªn theo dâi diÔn biÕn cña thêi tiÕt, khi cã b·o lò ph¶i kÞp thêi di chuyÓn ngêi, thiÕt bÞ ®Õn n¬i an toµn. – Cã thiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, vµ lu”n ®Ò phßng ho¶ ho¹n. -6-

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Thi Công Mố Trụ, Dầm I33
 • Bản Vẽ Biện Pháp Thi Công Bể Bơi
 • Chi Phí Xây Dựng Bể Bơi
 • Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Bể Bơi Dh Company
 • Biện Pháp Thi Công Bể Bơi Đúng Quy Chuẩn
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100