Phòng Và Loại Trừ Sốt Rét

--- Bài mới hơn ---

 • Phòng Chống Dịch Bệnh Covid
 • Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Covid – 19 Theo Hướng Dẫn Của Bộ Y Tế – Aeon Mall Long Biên
 • Kiến Nghị Về Tăng Cường Các Biện Pháp Nhằm Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Tệ Nạn Ma Túy Đối Với Học Sinh, Thanh Thiếu Niên
 • Nguyên Nhân Và Giải Pháp Phòng Chống Tội Phạm Ma Túy Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An
 • Ngăn Chặn Sự Gia Tăng Tệ Nạn Ma Túy Ở Địa Bàn Nông Thôn
 • TÌNH HÌNH

  Những vùng sốt rét lưu hành nặng ở khu vực có nhiều đối tượng di biến động, dân di cư tự do lớn, hầu hết các tỉnh của cả nước, từ miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên, miền Đông và miền Tây Nam Bộ, dân từ các vùng sốt rét lưu hành nhẹ hoặc không còn sốt rét lưu hành (Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Long An, Cần Thơ,…) đến làm ăn, buôn bán, cộng với số dân ở các huyện, xã khác trong tỉnh đến địa phương có sốt rét lưu hành nặng tạo ra sự đa dạng về dịch tễ bệnh sốt rét, sự khó khăn trong việc giám sát, can thiệp các biện pháp phòng chống sốt rét của khu vực và của cả nước. Nhiều cộng đồng dân cư có mức sống và trình độ dân trí thấp, chủ yếu ở các vùng biên giới, miền núi nơi có sốt rét lưu hành.

   

  Khu vực cũng là nơi năm 2009 phát hiện có ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc sốt rét (P. falciparum kháng artesunat) đầu tiên ở Việt Nam và là nước thứ hai phát hiện ký sinh trùng kháng thuốc trên thế giới (sau Campuchia).

  Với sự giao lưu lớn, đa dạng và phức tạp, với sự xuất hiện của ký sinh trùng kháng thuốc ở khu vực, việc phòng chống sốt rét trở nên khó khăn, phức tạp và do đó đòi hỏi công tác phòng chống sốt rét phải quyết liệt hơn để vừa thực hiện các mục tiêu giảm mắc, giảm chết do sốt rét, vừa ngăn chặn và loại trừ ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc ở Việt Nam.

  CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG VÀ LOẠI TRỪ BỆNH SỐT RÉT Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2022:

  1. Mục tiêu: 

  a) Mục tiêu chung:

  Khống chế tỷ lệ người dân mắc bệnh sốt rét dưới 0,15/1.000; tỷ lệ người dân chết do bị bệnh sốt rét dưới 0,02/100.000; không còn tỉnh nào trong giai đoạn phòng chống bệnh sốt rét tích cực; 40 tỉnh trong giai đoạn đề phòng bệnh sốt rét quay trở lại; 15 tỉnh trong giai đoạn loại trừ bệnh sốt rét và 8 tỉnh trong giai đoạn tiền loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2022.

  b) Mục tiêu cụ thể:

  – Bảo đảm người bị bệnh sốt rét và người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời;

  – Bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét hiệu quả, thích hợp cho người dân sống trong vùng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét;

  – Loại trừ bệnh sốt rét tại các tỉnh có sốt rét lưu hành nhẹ, làm giảm mức mắc bệnh sốt rét tại các tỉnh có bệnh sốt rét lưu hành nặng và vừa;

  – Nâng cao năng lực của hệ thống giám sát bệnh sốt rét, bảo đảm đủ khả năng phòng, chống dịch bệnh sốt rét;

  – Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả của nghiên cứu khoa học vào hoạt động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét;

  – Nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh sốt rét để người dân chủ động phòng chống bệnh sốt rét có hiệu quả cao nhất.

  2. Các giải pháp chủ yếu:

  a) Các giải pháp về chính sách và xã hội:

  – Đưa công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của ngành và địa phương. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động tham gia phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét;

  – Tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn hệ thống chế độ, chính sách trong công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét, đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế;

  – Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân, đặc biệt người dân sống ở vùng có nguy cơ cao mắc bệnh sốt rét về các biện pháp phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên phòng, chống bệnh sốt rét, gắn liền với đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, bản và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở xã, phường.

  b) Các giải pháp về chuyên môn kỹ thuật:

  – Tăng cường các biện pháp phát hiện bệnh sốt rét sớm, điều trị kịp thời, đúng phác đồ, trong đó chú trọng việc phát triển và duy trì hoạt động có hiệu quả các điểm kính hiển vi tại xã, liên xã, đặc biệt tại các khu vực ký sinh trùng sốt rét kháng Artemisinin và dẫn xuất và vùng có nguy cơ cao lan truyền ký sinh trùng sốt rét kháng Artemisinin và dẫn xuất;

  – Cập nhật thông tin về chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới và thực tế điều trị bệnh sốt rét tại Việt Nam;

  – Bảo đảm cung cấp đủ và quản lý tốt thuốc chữa bệnh sốt rét có hiệu lực cao, thuốc phối hợp có dẫn xuất Artemisinin và các thuốc chữa bệnh sốt rét khác cho các tuyến;

  – Cung cấp miễn phí màn, màn võng tẩm hóa chất diệt muỗi mà các hóa chất này tồn lưu thời gian dài cho dân sống trong vùng có bệnh sốt rét lưu hành nặng và vừa, bao gồm cả dân di cư tự do, dân qua lại biên giới, hộ gia đình nghèo ở các vùng có bệnh sốt rét lưu hành nhẹ; vận động dân tự mua màn và xây dựng thói quen ngủ màn thường xuyên;

  – Tổ chức phân vùng dịch tễ bệnh sốt rét; tăng cường giám sát mật độ, sự phân bố và kháng hóa chất diệt côn trùng của muỗi truyền bệnh sốt rét; cung cấp và áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét; lồng ghép biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét với phòng chống muỗi truyền các bệnh khác;

  – Phát triển và củng cố hệ thống theo dõi giám sát, đánh giá chương trình phòng chống bệnh sốt rét từ trung ương đến cơ sở; xây dựng quy trình và hướng dẫn theo dõi giám sát, đánh giá chương trình phòng chống bệnh sốt rét cho từng tuyến. Thực hiện đánh giá hiệu quả của chương trình phân vùng dịch tễ can thiệp phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét theo định kỳ hàng năm và 5 năm.

  c) Các giải pháp về nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả của nghiên cứu khoa học vào hoạt động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét:

  – Ưu tiên nghiên cứu về thuốc phòng chống bệnh sốt rét, phác đồ điều trị bệnh sốt rét, biện pháp sử dụng hóa chất phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét thích hợp và hiệu quả cao;

  – Tăng cường hoạt động chuyển giao, trao đổi kỹ thuật và đào tạo chuyên gia giữa các cơ sở nghiên cứu về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét trong và ngoài nước.

  d) Các giải pháp về nguồn lực và hợp tác quốc tế:

  – Củng cố mạng lưới và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét;

  – Tăng dần mức đầu tư, bảo đảm kinh phí cho các hoạt động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét bao gồm ngân sách của Trung ương và các nguồn viện trợ khác. Phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực;

  – Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét, củng cố các mối quan hệ hợp tác đã có, đồng thời tìm kiếm khả năng hợp tác mới theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ. Ưu tiên dự án hợp tác về hỗ trợ vốn, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hiện đại.

  3. Định hướng Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam đến năm 2030

  a) Phấn đấu đến năm 2030 loại trừ bệnh sốt rét trên toàn quốc:

  – Tiếp tục triển khai các chương trình phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét đang thực hiện có hiệu quả;

  – Tăng cường việc quản lý chỉ đạo phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét để thực hiện các cam kết quốc gia và quốc tế, đẩy mạnh và duy trì sự phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét;

  – Bảo đảm kinh phí đầu tư cho công tác phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở các tỉnh còn bệnh sốt rét lưu hành.

  b) Theo dõi giám sát, đánh giá tiến độ loại trừ bệnh sốt rét hàng năm và sau mỗi 5 năm.

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG VÀ LOẠI TRỪ BỆNH SỐT RÉT

  1. Chương trình Quốc gia về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét đã được phê duyệt.

  2. Chương trình hành động Tăng cường phát hiện, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

  3. Chương trình hành động Phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét, bảo vệ cá nhân.

  4. Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét.

  5. Chương trình hành động Phân vùng dịch tễ sốt rét can thiệp và đánh giá hiệu quả của chương trình phòng chống và loại trừ sốt rét.

  6. Chương trình hành động Ngăn chặn và chống lây lan ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc Artemisinin và dẫn xuất.

  7. Chương trình nghiên cứu khoa học trong phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét.

  Nguồn 

  https://www.who.int/malaria/publications/country-profiles/profile_vnm_en.pdf?ua=1

  http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?_piref135_16002_135_15999_15999.strutsAction=ViewDetailAction.do&_piref135_16002_135_15999_15999.docid=1160&_piref135_16002_135_15999_15999.substract=

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Bệnh Sốt Xuất Huyết
 • Bệnh Sốt Rét Và Cách Phòng Chống
 • Tác Hại Và Cách Phòng Chống Bệnh Giun Truyền Qua Đất
 • Tác Hại Và Triệu Chứng Của Bệnh Giun Đũa
 • Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Tầng Ozon Của Trái Đất
 • Bệnh Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Chống

  --- Bài mới hơn ---

 • Bệnh Sốt Rét Và Cách Phòng Chống Bệnh
 • Muỗi Truyền Bệnh Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Chống
 • Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Bình
 • Bộ Y Tế Tiếp Tục Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Covid
 • Tp.hcm: Trường Học Đẩy Mạnh Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Covid
 • Sốt rét là một bệnh truyền nhiễm, do ký sinh trùng Plasmodium gây nên và do muỗi Anophen truyền từ người bệnh (Người có ký sinh trùng sốt rét) sang người lành. Mọi người đều có thể mắc bệnh sốt rét nếu sống hoặc có qua lại vùng rừng núi nơi có sốt rét lưu hành và bị muỗi Anophen đốt.

  Các triệu chứng của bệnh sốt rét:

  Những người mắc sốt rét thường có những cơn sốt điển hình như:

  – Người ớn lạnh, đau mỏi cơ, nhức đầu.

  – Rét run (người bệnh có thể đắp mấy chăn bông nhưng vẫn rét).

  – Sốt nóng ( người bệnh sau đó vã mồ hôi).

  Nhưng có nhiều trường hợp mắc sốt rét không có cơn sốt điển hình, người bệnh chỉ cảm thấy ớn lạnh hoặc gai rét.

  + Sốt rét được chia làm 2 loại:

  – Sốt rét thông thường là sốt rét chưa có biến chứng.

  – Sốt rét ác tính là sốt rét có biến chứng dẫn tới những triệu chứng nguy hiểm và có thể tử vong sau 12 giờ đồng hồ sau khi có triệu chứng của bệnh. Đối với bệnh nhân mắc bệnh sốt rét việc chẩn đoán chính xác và kịp thời vô cùng quan trọng vì bệnh có thể tiến triển nhanh chóng và đe doạ tính mạng người bệnh.

  Tác hại của bệnh sốt rét:

  – Tác hại đối với người mắc bệnh SR

  + Gây thiếu máu: Do ký sinh trùng vào trong máu nên chúng phá vỡ hàng loạt hồng cầu, dẫn đến thiếu máu, da xanh, môi thâm, mệt mỏi, gầy yếu.

  + Gan to, lách to.

  + Trẻ em bị mắc bệnh sốt rét cơ thể còi cọc chậm lớn, kém thông minh.

  + Phụ nữ có thai mắc SR dễ gây sảy thai, thai chết lưu, đẻ non hoặc khi sinh nở dễ mắc phải những tai biến.

  Các biện pháp phòng bệnh sốt rét:

  Để khỏi mắc bệnh sốt rét cần tránh muỗi đốt, mọi người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

  – Thường xuyên ngủ màn, ngay cả ban ngày và màn cần được tẩm hóa chất diệt muỗi. Đây là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh sốt rét.

  – Buổi tối khi làm việc phải mặc quần áo dài tay để phòng muỗi đốt, có thể sử dụng nhang xua muỗi.

  – Vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, loại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi như phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, sắp xếp vật dụng trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ, quần áo phải được xếp gọn gàng không nên treo hay móc quần áo trên tường làm chỗ cho muỗi đậu, vv…

  – Những người đi làm ở vùng rừng núi cần mang theo màn để ngủ, trước khi đi nên đến cơ sở y tế để được cấp thuốc uống phòng và khi trở về từ vùng rừng núi nên đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, nếu có bị sốt rét sẽ được điều trị kịp thời.

  – Khi thấy các triệu chứng của bệnh sốt rét như: Đau đầu, mệt mỏi, đau các cơ, rối loạn tiêu hóa, rét run, sốt nóng sau đó vã mồ hôi hoặc cảm thấy ớn lạnh, gai rét, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Ở Nước Ta Tỉ Lệ Mắc Bệnh Giun Đũa Cao Nêu Biện Pháp Phòng Chống Giun Đũa Câu Hỏi 66620
 • Bệnh Giun Đũa: Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Cách Phòng Chống
 • Hiện Tượng Thủng Tầng Ôzôn Và Biện Pháp Khắc Phục
 • Bảo Vệ Tầng Ozon Và Trách Nhiệm Của Nhân Loại
 • Dán Nhãn Năng Lượng: Giải Pháp Bảo Vệ Tầng Ozon
 • Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Sốt Rét Ở Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 14: Bảo Vệ Môi Trường Và Tài Nguyên Thiên Nhiên
 • Những Biện Pháp Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên
 • Bài 14: Sử Dụng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên
 • Những Biện Pháp Phòng Chống Ô Nhiễm Tiếng Ồn
 • Giải Pháp Giảm Ô Nhiễm Tiếng Ồn Tại Công Trình Công Cộng
 • Sốt rét là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, do ký sinh trùng sốt rét gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu do muỗi sốt rét truyền, bệnh sốt rét có thể chữa khỏi và phòng chống được. Bệnh sốt rét dễ dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm, chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.

  Bệnh sốt rét chưa có vắc xin phòng bệnh nhưng đã có thuốc điều trị đặc hiệu.

  1.Người dân ở Hà Nội có nguy cơ mắc bệnh Sốt rét là người đi ở vùng sốt rét về Hà Nội trong vòng 1 tháng có sốt hay gặp ở những người làm việc sau:

  Bộ đội, cán bộ, công nhân viên chức đã công tác, làm việc tại các tỉnh miền núi trung du, hải đảo, ven biển vùng sốt rét.

  Người buôn bán, đào vàng sinh sống tại các vùng kinh tế mới, đi du lịch thăm viếng đền chùa tại các tỉnh miền núi..

  Người đi làm việc tại các vùng Sốt rét lưu hành ở Châu Phi và các nước Đông Nam Á ( Khu vực giáp biên giới) còn sốt rét lưu hành.

  2.Triệu chứng bệnh sốt rét:

  Rét run, sốt nóng vã mồ hôi, sốt thành cơn hàng ngày hoặc sốt cách nhật hoặc chỉ thấy gai gai rét, hoặc sốt nóng liên miên vài ngày, đôi khi có biểu hiện như cảm cúm ( thường gặp ở người bị sốt rét lần đầu tiên)

  Phải đến ngay cơ sở y tế ( xã, Phường, bệnh viện…) gần nhất để được lấy máu tìm ký sinh trùng sốt rét, được khám và điều trị ngay thuốc sốt rét.

  Lưu ý: Thuốc sốt rét được cấp miễn phí – không thu tiền

  3.Biện pháp phòng bệnh sốt rét:

  Nằm màn, mặc quần áo dài để chống muỗi đốt.

  Tổng vệ sinh khu vực nhà ở, ngoại cảnh, phát quang bụi rậm.

  Khu vực chăn nuôi xa nhà ở.

  Thả cá vào các bể. chum vại chứa nước sinh hoạt. Bể nước phải có nắp đậy.

  Thanh toán phế liệu có khả năng chứa nước để loại bỏ nơi sinh đẻ của muỗi và diệt bọ gậy.

  Phun hóa chất diệt muỗi, hoặc dùng hương xua muỗi.

  Những người đi vào khu vực có Sốt rét lưu hành trong nước ( miền núi, trung du, hải đảo, ven biển…) và các nước Châu phi, Đông Nam Á liên hệ với trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế quận, huyện ( trường hợp đi theo đoàn) để được cấp thuốc điều trị sốt rét, và được tư vấn về cách phòng chống bệnh sốt rét.

  – Tất cả người dân ở vùng sốt rét lưu hành về địa phương đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn về phòng bệnh sốt rét

  – Những người dân có kế hoạch đi vào sốt rét lưu hành nên đến trạm y tế để được cấp thuốc tự điều trị và được tư vấn về cách phòng bệnh sốt rét, tránh để tử vong vì sốt rét khi ở vùng sốt rét lưu hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đôi Nét Về Bệnh Sốt Rét Và Cách Phòng Ngừa
 • Dấu Hiệu Và Cách Phòng Ngừa Virus Zika Bạn Nên Biết
 • Phòng Ngừa Virus Zika Và Sốt Xuất Huyết Hiệu Quả
 • Hàn Quốc Áp Dụng Nhiều Biện Pháp Phòng Ngừa Lây Nhiễm Virus Zika
 • Bệnh Virus Zika: Khái Niệm, Nguyên Nhân, Biểu Hiện, Điều Trị, Cách Phòng Ngừa
 • Dấu Hiệu Bệnh Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Tránh Bệnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Chống Nhiễm Khuẩn (Ipc) Đối Với Virus Covid
 • Thủ Tướng: Bình Tĩnh, Kiên Quyết Xử Lý Dịch Covid
 • Thủ Tướng Chỉ Thị Tiếp Tục Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Covid
 • Trung Quốc Đánh Giá Cao Các Biện Pháp Chống Dịch Covid
 • 9 Biện Pháp Phòng Chống Dịch Bệnh Covid
 • Sốt rét là một bệnh do ký sinh trùng sốt rét gây nên, bệnh do muỗi Anophen truyền từ người bệnh sang người lành. Dấu hiệu bệnh sốt rét có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là: loại ký sinh trùng mắc phải, tình trạng miễn nhiễm của ký chủ, cơ địa ký chủ (thai nghén, suy dinh dưỡng…)

  Dấu hiệu bệnh sốt rét

  Dấu hiệu bệnh sốt rét có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là: loại ký sinh trùng mắc phải, tình trạng miễn nhiễm của ký chủ cơ địa ký chủ (thai nghén, suy dinh dưỡng ). Thời kỳ ủ bệnh trong bệnh sốt rét là thời gian từ khi bị nhiễm ký sinh trùng cho đến khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng đầu tiên. Thời gian này trung bình từ 9 đến 30 ngày thay đổi tùy theo từng chủng loại ký sinh trùng sốt rét.

  Dấu hiệu bệnh sốt rét lâm sàng kinh điển của bệnh sốt rét bao gồm các cơn sốt điển hình trải qua 3 giai đoạn: rét run, sốt cao, vã mồ hôi Một cơn sốt thường kéo dài từ 2 đến 8 giờ, và ngoài cơn sốt bệnh nhân không có cảm giác bị bệnh. Ngoài ra có thể có các triệu chứng đi kèm khác như là: nhức đầu mệt mỏi suy nhược buồn nôn đau cơ rối loạn tiêu hóa…

  Ngoài sốt còn có nhiều dấu hiệu bệnh sốt rét khác

  Đối với những người bị sốt rét lần đầu, kiểu sốt cơn điển hình như thế thì không thường gặp, trong khi những triệu chứng đi kèm khác lại thường xuất hiện, làm cho chúng ta dễ nhầm lẫn với các bệnh khác như là bệnh sốt xuất huyết cúm, nhiễm siêu vi…

  Người mắc bệnh sốt rét, dấu hiệu bệnh sốt rét là thường xuyên bị thiếu máu người gầy, da xanh niêm mạc mắt nhợt. Sốt rét có thể làm cho lách to phù nề do suy dinh dưỡng phụ nữ có thai mắc sốt rét dễ bị đẻ non sảy thai thai chết lưu trẻ em mắc sốt rét dễ bị suy dinh dưỡng chậm lớn. Người mắc sốt rét không được điều trị sẽ chuyển thành sốt rét ác tính và chết. Nếu mắc bệnh sốt rét không được điều trị hoặc điều trị không đúng sẽ là nguồn bệnh để lây sang người khác làm cho nhiều người mắc bệnh, gây nên dịch sốt rét.

  Biện pháp phòng bệnh

  Hiện nay, khi chưa có vắc-xin phòng ngừa sốt rét, thì việc phòng chống muỗi truyền bệnh vẫn được xem là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Có nhiều phương pháp khác nhau để phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét.

  Tiêm phòng vaccin là biện pháp phòng ngừa sốt rét hiệu quả

  Người ta có thể diệt muỗi bằng hóa chất hoặc ngăn sự tiếp xúc giữa người và muỗi truyền bệnh. Vì đa số muỗi sốt rét vào nhà đốt rồi nghỉ lại trong nhà nên các chương trình phòng chống sốt rét ở một số nước nhiệt đới coi trọng việc phun hóa chất có tác dụng diệt côn trùng kéo dài vào tường vách.

  Ở các vùng có bệnh sốt rét lưu hành, bà con cũng cần chú ý các dấu hiệu bệnh sốt rét vàthực hiện một số biện pháp nhằm ngăn cản sự tiếp xúc giữa muỗi và người như mặc quần dài, áo tay dài khi đi làm nương, làm rừng, bôi thuốc xua muỗi lên những nơi da hở, đốt hương muỗi, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng…

  Mọi người cũng có thể đóng lưới ở tất cả các cửa sổ cũng như cửa ra vào và sử dụng quạt máy để giảm tối đa sự xâm nhập của muỗi vào nhà. Và điều quan trọng nhất, hữu hiệu nhất để phòng chống sốt rét hiện nay là ngủ màn thường xuyên, màn phải được tẩm hóa chất và phun hóa chất diệt muỗi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Biện Pháp Phòng Tránh Bệnh Sốt Rét
 • Nguyên Nhân, Tác Hại Của Sốt Rét Và Cách Phòng Chống
 • Vien Sot Ret Ky Sinh Trung
 • Tình Hình Sốt Xuất Huyết Và Sốt Rét Tiếp Tục Diễn Biến Phức Tạp
 • Phú Yên: Số Ca Sốt Rét Và Sốt Xuất Huyết Tăng “chóng Mặt”
 • Nêu Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Kiết Lị Và Sốt Rét

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 6. Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét
 • Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7
 • Gia Lai Tập Trung Phòng, Chống Dịch Bệnh Sốt Rét Và Sốt Xuất Huyết
 • Phú Yên: Số Ca Sốt Rét Và Sốt Xuất Huyết Tăng “chóng Mặt”
 • Tình Hình Sốt Xuất Huyết Và Sốt Rét Tiếp Tục Diễn Biến Phức Tạp
 • – Rửa sạch tay trước khi ăn, ăn chín, uống sôi.

  – Rửa sạch rau sống, thức ăn cần đậy kỹ tránh ruồi nhặng.

  – Vệ sinh phân, rác, quản lý việc dùng phân trong nông nghiệp.

  – Ðặc biệt nơi sống tập thể và người phục vụ ăn uống, cấp dưỡng, nuôi dạy trẻ phải sạch sẽ.

  – Ðiều trị người lành mang bào nang.

  Các biện pháp phòng bệnh sốt rét:

  Để khỏi mắc bệnh sốt rét cần tránh muỗi đốt, mọi người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

  Thường xuyên ngủ màn, ngay cả ban ngày và màn cần được tẩm hóa chất diệt muỗi. Đây là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh sốt rét.

  Buổi tối khi làm việc phải mặc quần áo dài tay để phòng muỗi đốt, có thể sử dụng nhang xua muỗi.

  Cần vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, loại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi như phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, sắp xếp vật dụng trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ, quần áo phải được xếp gọn gàng không nên treo hay móc quần áo trên tường làm chỗ cho muỗi đậu, vv…

  Những người đi làm ở vùng rừng núi cần mang theo màn để ngủ, trước khi đi nên đến cơ sở y tế để được cấp thuốc uống phòng và khi trở về từ vùng rừng núi nên đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, nếu có bị sốt rét sẽ được điều trị kịp thời.

  Khi thấy các triệu chứng của bệnh sốt rét như: Rét run, sốt nóng sau đó vã mồ hôi hoặc cảm thấy ớn lạnh, gai rét, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

  2 loại thuốc này dùng để phòng bệnh định kỳ hàng năm cho trâu bò, hiệu quả phòng trị bệnh khá cao. Còn để phòng bệnh sán lá gan cần thực hiện 4 quy trình sau:

  – Định kỳ tẩy sán bằng một trong hai loại thuốc trên từ 1 – 2 lần/năm.

  – Ủ phân để diệt mầm bệnh và trứng sán.

  – Diệt ký chủ trung gian là các loài ốc bằng cách phun Sunphát đồng (CuSO4) nồng độ 3-4% lên bãi cỏ, cây thủy sinh.

  – Nâng cao sức đề kháng cho trâu bò bằng cách chăm sóc nuôi dưỡng tốt, cho chúng ăn uống đầy đủ.

  Trâu bò nhiễm sán, khi gặp điều kiện không thuận lợi ở vụ đông và đầu vụ xuân (do làm việc nặng, thời tiết lạnh, thiếu thức ăn xanh), sẽ phát bệnh hàng loạt rồi chết và thường bị nhầm là do một bệnh truyền nhiễm nào đó gây ra.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bệnh Giun Đũa Chó Mèo Có Nguy Hiểm Không? Điều Trị & Ăn Uống
 • Bệnh Giun Đũa Chó Trưởng Thành
 • Người Phụ Nữ Bị Đau Bụng Hơn 10 Năm, Đi Khám Bác Sĩ Sốc Khi Phát Hiện “vật Lạ” Ở Trong Bụng
 • Những Điều Cần Biết Về Bệnh Giun Đũa Chó Mèo
 • Mách Bạn Cách Tiêu Diệt Và Phòng Ngừa Giun Tròn (Giun Đũa) Ở Mèo
 • Muỗi Truyền Bệnh Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Chống

  --- Bài mới hơn ---

 • Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Bình
 • Bộ Y Tế Tiếp Tục Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Covid
 • Tp.hcm: Trường Học Đẩy Mạnh Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Covid
 • Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tệ Nạn Ma Túy
 • Các Biện Pháp Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Tội Phạm Về Ma Túy
 • Muỗi là côn trùng có hai cánh, chích đốt, hút máu người hay máu gia súc. Đa số muỗi cái cần phải đốt máu để phát triển trứng trong khi muỗi đực không đốt máu nhưng tự nuôi dưỡng bằng nhựa cây.

  Ngoài việc gây phiền hà khi chích đốt, chúng còn truyền một số bệnh chủ yếu ở những vùng nhiệt đới, gây nhiều ốm đau chết chóc như bệnh sốt rét, giun chỉ và nhiều bệnh do vi rút như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản…

  Có thể phân biệt muỗi sốt rét với các muỗi khác ở tư thế đậu : muỗi sốt rét khi đậu thì đầu chúc xuống, vòi và thân thường hợp thành với mặt phẳng muỗi đậu một góc nhọn. Hình thể muỗi đậu giống như một cây đòn nên còn có tên là muỗi đòn xóc. Các muỗi khác khi đậu thì thân hơi gù, bụng hơi chúi về phía mặt phẳng muỗi đậu (xem hình).

  Như bao muỗi khác, muỗi sốt rét trong quá trình phát triển có 4 giai đoạn rõ rệt: trứng, lăng quăng, quăng và muỗi. Trứng, lăng quăng và quăng sống trong nước, nơi cư trú của chúng thay đổi tùy theo loài. Có loài thích bóng râm, có loài thích ánh sáng, nhưng thường thấy ở những nơi có cây cỏ, các đám rong rêu. Nơi muỗi thích đẻ nhất là các vũng nuớc, ao nước trong ít chất hữu cơ, những nơi nước lặng như suối nước chảy chậm, ruộng nước…

  Muỗi sốt rét đốt người chủ yếu từ lúc mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc. Khi bay vào nhà để đốt, chúng thường đậu lại trên vách trong vài giờ sau khi đốt, rồi bay ra nghỉ bên ngoài ở các bụi cây, khe kẽ của cây hoặc kẽ đất, hốc dưới gầm cầu.

  Một số loài muỗi sốt rét đốt cả người và gia súc, tuy nhiên chúng khác nhau về mức độ thích đốt người hay đốt súc vật. Một số loài chủ yếu thích đốt súc vật trong khi một số khác chỉ đốt người. Các loài đốt người là những loài truyền sốt rét nguy hiểm nhất.

  Có nhiều phương pháp khác nhau để phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét. Người ta có thể diệt muỗi bằng hóa chất hoặc ngăn sự tiếp xúc giữa người và muỗi truyền bệnh.

  Vì đa số muỗi sốt rét vào nhà đốt rồi nghỉ lại trong nhà nên các chương trình phòng chống sốt rét ở một số nước nhiệt đới coi trọng việc phun hóa chất có tác dụng diệt côn trùng kéo dài vào tường vách. Nhưng ở một số nước khác, tầm quan trọng của việc phun này đang có xu hướng giảm. Người ta cũng lưu ý nhiều hơn đến các biện pháp khác như dùng màn (mùng) tẩm hóa chất trong cộng đồng.

  Có phương pháp mang lại kết quả lâu dài hay vĩnh viễn bằng cách loại trừ các ổ lăng quăng như sang lấp các ao, vũng nước chứa nhiều lăng quăng. Ngoài ra người ta cũng có thể loại trừ các ổ lăng quăng bằng cách vớt rong, cỏ hai bên bờ, khơi thông dòng chảy hoặc thả cá để ăn lăng quăng.

  Các phương pháp phòng chống khác để ngăn cản sự tiếp xúc giữa muỗi và người như mặc quần dài, áo tay dài, thoa thuốc xua lên những nơi da hở, đốt nhang muỗi, dọn dẹp trong nhà gọn gàng. Đóng lưới tất cả các cửa sổ cũng như cửa ra vào và sử dụng quạt máy cũng phòng được muỗi đốt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bệnh Sốt Rét Và Cách Phòng Chống Bệnh
 • Bệnh Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Chống
 • Tại Sao Ở Nước Ta Tỉ Lệ Mắc Bệnh Giun Đũa Cao Nêu Biện Pháp Phòng Chống Giun Đũa Câu Hỏi 66620
 • Bệnh Giun Đũa: Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Cách Phòng Chống
 • Hiện Tượng Thủng Tầng Ôzôn Và Biện Pháp Khắc Phục
 • Bệnh Sốt Rét Và Cách Phòng Chống Bệnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Muỗi Truyền Bệnh Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Chống
 • Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Bình
 • Bộ Y Tế Tiếp Tục Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Covid
 • Tp.hcm: Trường Học Đẩy Mạnh Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Covid
 • Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tệ Nạn Ma Túy
 • Tác hại của bệnh sốt rét

  Biểu hiện ban đầu của bệnh đó là rét run – sốt nóng – sau đó vã mồ hôi. Nhưng có nhiều trường hợp mắc sốt rét không có cơn sốt điển hình, người bệnh chỉ cảm thấy ớn lạnh hoặc gai rét.

  Sốt rét được chia làm hai loại: Sốt rét thông thường là sốt rét chưa có biến chứng và Sốt rét ác tính là sốt rét có biến chứng dẫn tới những triệu chứng nguy hiểm và có thể tử vong sau 12 giờ đồng hồ sau khi có triệu chứng của bệnh. Đối với bệnh nhân mắc bệnh sốt rét việc chẩn đoán chính xác và kịp thời vô cùng quan trọng vì bệnh có thể tiến triển nhanh chóng và đe doạ tính mạng người bệnh.

  + Gây thiếu máu: Do ký sinh trùng vào trong máu nên chúng phá vỡ hàng loạt hồng cầu, dẫn đến thiếu máu, da xanh, môi thâm, mệt mỏi, gầy yếu.

  + Gan to, lách to.

  Các biện pháp phòng bệnh sốt rét

  + Trẻ em bị mắc bệnh sốt rét cơ thể còi cọc chậm lớn, kém thông minh.

  + Phụ nữ có thai mắc sốt rét dễ gây sảy thai, đẻ non hoặc khi sinh nỡ dễ mắc phải những tai biến.

  Để khỏi mắc bệnh sốt rét cần tránh muỗi đốt, mọi người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

  – Thường xuyên ngủ màn, ngay cả ban ngày và màn cần được tẩm hóa chất diệt muỗi. Đây là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh sốt rét.

  – Sử dụng một số biện pháp xua đuổi muỗi như: dung vợt muỗi, nhang đốt muỗi, thoa kem chống muỗi, khi làm việc vào buổi tối cần được trang bị quần áo dài tay để đề phòng muỗi đốt.

  – Cần vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, loại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi như phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, sắp xếp vật dụng trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ, quần áo phải được xếp gọn gàng không nên treo hay móc quần áo trên tường làm chỗ cho muỗi đậu, vv…

  Nguyễn Thu Hiền

  – Những người đi làm ở vùng rừng núi cần mang theo màn để ngủ, trước khi đi nên đến cơ sở y tế để được cấp thuốc uống phòng và khi trở về từ vùng rừng núi nên đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, nếu có bị sốt rét sẽ được điều trị kịp thời.

  – Khi thấy các triệu chứng của bệnh sốt rét như: Rét run, sốt nóng sau đó vã mồ hôi hoặc cảm thấy ớn lạnh, gai rét, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bệnh Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Chống
 • Tại Sao Ở Nước Ta Tỉ Lệ Mắc Bệnh Giun Đũa Cao Nêu Biện Pháp Phòng Chống Giun Đũa Câu Hỏi 66620
 • Bệnh Giun Đũa: Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Cách Phòng Chống
 • Hiện Tượng Thủng Tầng Ôzôn Và Biện Pháp Khắc Phục
 • Bảo Vệ Tầng Ozon Và Trách Nhiệm Của Nhân Loại
 • Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Biện Pháp Phòng Tránh Bệnh Sốt Rét

  --- Bài mới hơn ---

 • Dấu Hiệu Bệnh Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Tránh Bệnh
 • Phòng Chống Nhiễm Khuẩn (Ipc) Đối Với Virus Covid
 • Thủ Tướng: Bình Tĩnh, Kiên Quyết Xử Lý Dịch Covid
 • Thủ Tướng Chỉ Thị Tiếp Tục Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Covid
 • Trung Quốc Đánh Giá Cao Các Biện Pháp Chống Dịch Covid
 • Sốt rét là gì?

  Sốt rét là bệnh do muỗi Anophen gây ra. Đây chính là tác nhân gây truyền bệnh sốt rét từ người mắc bệnh sang người chưa mắc bệnh.

  Nguyên nhân gây bệnh sốt rét

  Ký sinh trùng đơn bào plasmodium chính là nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét. Có 4 loài plasmodium gây sốt rét ở người trong tổng số 170 loài plasmodium cụ thể:

  – P. falciparum: gây triệu chứng bệnh nặng nhất. Hầu như các trường hợp sốt rét gây tử vong đều do P. falciparum. Khu vực chủ yếu gặp P. falciparum là châu Phi

  – P. vivax. gây triệu chứng nhẹ hơn những có thể tồn tại trong gan và gây tái phát bệnh trong nhiều năm, chủ yếu gặp ở vùng nhiệt đới của châu Á.

  – P. malariae: gây triệu chứng sốt rét điển hình, một số ít trường hợp gây triệu chứng gì, ddược phát hiện thấy ở châu Phi.

  – P. ovale. Là chủng hiếm gặp nhưng cũng có thể gây bệnh tái phát, chủ yếu gặp ở vùng Tây Phi

  Triệu chứng của bệnh sốt rét

  Sốt rét được biểu hiện bệnh lý lặp đi lặp lại thành cơn với các biểu hiện cụ thể ở người bệnh như sau:

  – Người bệnh cảm thấy rét, rét run với nhiều cập độ từ rét vừa đến rét nặng

  – Sốt rét đi kèm với sốt cao, nhiệt độ có thể lên đến 41, 42 độ C

  – Người bệnh thấy lạnh nhưng lại vẫn toát mồ hôi đầm đìa khi hết cơn sốt

  – Người bệnh cảm thấy khó chịu trong người, buồn nôn, không muốn ăn. Một số trường hợp còn có dấu hiệu bệnh tiêu chảy.

  Để phòng bệnh sốt rét nên làm gì?

  – Muỗi là nguyên nhân chính gây nên bệnh sốt rét do đó cần có biện pháp diệt muỗi, hạn chế sự lây lan của muỗi bằng cách sử dụng ​thuốc diệt muỗi để phun quanh nhà, những nơi như bể chứa nước dễ sinh sôi loăng quăng, bọ gậy cũng nên được tiêu diệt. Phát quang cây cối um tùm, khơi thông cống rãnh tránh nước ao tù,, ứ đọng.

  – Nên bôi thuốc chống côn trùng đốt đặc biệt là cho trẻ em như Soffell, Deet

  – Nên xây dựng cho mình, những người thân trong gia đinhg mình thói quen mắc màn khi ngủ.

  – Khi đi rừng, hay đến những nơi có cây cối rậm rạp cần mặc quần áo bảo hộ.

  Cách điều trị bệnh sốt rét

  Với chủng gây sốt rét là P. falciparum, khi có triệu chứng và xác định được nguồn gốc mầm bệnh nên tiến hành điều trị theo phác đồ của bác sỹ. Không nên chậm trễ bởi có thể có biến chứng xảy ra bất cứ khi nào.

  Sử dụng một số thuốc chống sốt rét như: Chloroquine, quinine sulfate, Hydroxychloroquine, phối hợp sulfadoxine và pyrimethamine, mefloquine, cũng có khi phối hợp atovaquone và proguanil.

  Khu vực châu Á hiện này hay sử dụng doxycycline với dẫn xuất của artemisinin.

  Nên lưu ý khi sử dụng thuốc cần kiểm tra kỹ thành phần thuốc, đọc kỹ chống chỉ định bởi có một số thuốc trong thành phần có chống chỉ đinh cho phụ nữa mang thai, những người mắc các chứng bệnh về tim mạch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Nhân, Tác Hại Của Sốt Rét Và Cách Phòng Chống
 • Vien Sot Ret Ky Sinh Trung
 • Tình Hình Sốt Xuất Huyết Và Sốt Rét Tiếp Tục Diễn Biến Phức Tạp
 • Phú Yên: Số Ca Sốt Rét Và Sốt Xuất Huyết Tăng “chóng Mặt”
 • Gia Lai Tập Trung Phòng, Chống Dịch Bệnh Sốt Rét Và Sốt Xuất Huyết
 • Bệnh Sốt Rét Và Cách Phòng Chống

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Bệnh Sốt Xuất Huyết
 • Phòng Và Loại Trừ Sốt Rét
 • Phòng Chống Dịch Bệnh Covid
 • Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Covid – 19 Theo Hướng Dẫn Của Bộ Y Tế – Aeon Mall Long Biên
 • Kiến Nghị Về Tăng Cường Các Biện Pháp Nhằm Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Tệ Nạn Ma Túy Đối Với Học Sinh, Thanh Thiếu Niên
 •  

  Sốt rét còn gọi là ngã nước là một chứng bệnh gây ra bởi ký sinh trùng tên Plasmodium, lây truyền từ người này sang người khác khi những người này bị muỗi đốt. Bệnh phổ biến ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.

   

  Tìm ra cách trị bệnh sốt rét một liều duy nhất

  Tạo thành công muỗi đột biến chống bệnh sốt rét

   

  Các triệu chứng của bệnh sốt rét

  Biểu hiện ban đầu của bệnh đó là rét run – sốt nóng – sau đó vã mồ hôi. Nhưng có nhiều trường hợp mắc sốt rét không có cơn sốt điển hình, người bệnh chỉ cảm thấy ớn lạnh hoặc gai rét.

  Sốt rét được chia làm hai loại: Sốt rét thông thường là sốt rét chưa có biến chứng và Sốt rét ác tính là sốt rét có biến chứng dẫn tới những triệu chứng nguy hiểm và có thể tử vong sau 12 giờ đồng hồ sau khi có triệu chứng của bệnh. Đối với bệnh nhân mắc bệnh sốt rét việc chẩn đoán chính xác và kịp thời vô cùng quan trọng vì bệnh có thể tiến triển nhanh chóng và đe doạ tính mạng người bệnh.

  Tác hại của bệnh sốt rét

  + Gây thiếu máu: Do ký sinh trùng vào trong máu nên chúng phá vỡ hàng loạt hồng cầu, dẫn đến thiếu máu, da xanh, môi thâm, mệt mỏi, gầy yếu.

  + Gan to, lách to.

  + Trẻ em bị mắc bệnh sốt rét cơ thể còi cọc chậm lớn, kém thông minh.

  + Phụ nữ có thai mắc sốt rét dễ gây sảy thai, đẻ non hoặc khi sinh nỡ dễ mắc phải những tai biến.

  Các biện pháp phòng bệnh sốt rét

  Để khỏi mắc bệnh sốt rét cần tránh muỗi đốt, mọi người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

  – Thường xuyên ngủ màn, ngay cả ban ngày và màn cần được tẩm hóa chất diệt muỗi. Đây là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh sốt rét.

  – Sử dụng một số biện pháp xua đuổi muỗi như: dung vợt muỗi, nhang đốt muỗi, thoa kem chống muỗi, khi làm việc vào buổi tối cần được trang bị quần áo dài tay để đề phòng muỗi đốt.

  – Cần vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, loại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi như phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, sắp xếp vật dụng trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ, quần áo phải được xếp gọn gàng không nên treo hay móc quần áo trên tường làm chỗ cho muỗi đậu, vv…

  – Những người đi làm ở vùng rừng núi cần mang theo màn để ngủ, trước khi đi nên đến cơ sở y tế để được cấp thuốc uống phòng và khi trở về từ vùng rừng núi nên đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, nếu có bị sốt rét sẽ được điều trị kịp thời.

   

  – Khi thấy các triệu chứng của bệnh sốt rét như: Rét run, sốt nóng sau đó vã mồ hôi hoặc cảm thấy ớn lạnh, gai rét, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tác Hại Và Cách Phòng Chống Bệnh Giun Truyền Qua Đất
 • Tác Hại Và Triệu Chứng Của Bệnh Giun Đũa
 • Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Tầng Ozon Của Trái Đất
 • Tìm Phương Án Giải Quyết Ô Nhiễm Nước
 • Ô Nhiễm Nguồn Nước: Nguyên Nhân, Tác Hại Và Cách Khắc Phục
 • Biện Pháp Căn Bản Phòng Chống Sốt Rét

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Bảo Vệ Bản Thân Và Người Khác
 • Nguyên Nhân Và Giải Pháp Hạn Chế Sự Gia Tăng Lũ Quét Và Sạt Lở Đất Ở Tây Nguyên
 • Nhận Diện Lũ Quét, Lũ Bùn Đá Và Các Biện Pháp Giảm Thiểu Tác Hại
 • Đề Tài “ Biện Pháp Rèn Chữ Viết Cho Học Sinh Lớp 1”. : Phòng Gd&đt Thị Xã Ba Đồn
 • Báo Cáo Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Rèn Chữ Viết Cho Học Sinh Lớp 1
 • Sốt rét là một bệnh do ký sinh trùng sốt rét gây nên, bệnh do muỗi Anophen truyền từ người bệnh sang người lành. Biểu hiện của bệnh sốt rét có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: loại ký sinh trùng mắc phải, tình trạng miễn nhiễm của ký chủ, cơ địa ký chủ (thai nghén, suy dinh dưỡng…).

  Biểu hiện của bệnh sốt rét

   

  Biểu hiện của bệnh sốt rét có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là: loại ký sinh trùng mắc phải, tình trạng miễn nhiễm của ký chủ, cơ địa ký chủ (thai nghén, suy dinh dưỡng…). Thời kỳ ủ bệnh trong bệnh sốt rét là thời gian từ khi bị nhiễm ký sinh trùng cho đến khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng đầu tiên. Thời gian này trung bình từ 9 – 30 ngày thay đổi tùy theo từng chủng loại ký sinh trùng sốt rét.

   

  Biểu hiện lâm sàng kinh điển của bệnh sốt rét bao gồm các cơn sốt điển hình trải qua 3 giai đoạn: rét run, sốt cao, vã mồ hôi. Một cơn sốt thường kéo dài từ 2 – 8 giờ và ngoài cơn sốt bệnh nhân không có cảm giác bị bệnh. Ngoài ra có thể có các triệu chứng đi kèm khác như là: nhức đầu, mệt mỏi, suy nhược, buồn nôn, đau cơ, rối loạn tiêu hóa…

   

  Đối với những người bị sốt rét lần đầu, kiểu sốt cơn điển hình như thế thì không thường gặp, trong khi những triệu chứng đi kèm khác lại thường xuất hiện, làm cho chúng ta dễ nhầm lẫn với các bệnh khác như là bệnh sốt xuất huyết, cúm, nhiễm siêu vi… Người mắc bệnh sốt rét thường xuyên bị thiếu máu, người gầy, da xanh, niêm mạc mắt nhợt. Sốt rét có thể làm cho lách to, phù nề do suy dinh dưỡng, phụ nữ có thai mắc sốt rét dễ bị đẻ non, sảy thai, thai chết lưu, trẻ em mắc sốt rét dễ bị suy dinh dưỡng, chậm lớn. Người mắc sốt rét không được điều trị sẽ chuyển thành sốt rét ác tính và chết. Nếu mắc bệnh sốt rét không được điều trị hoặc điều trị không đúng sẽ là nguồn bệnh để lây sang người khác làm cho nhiều người mắc bệnh, gây nên dịch sốt rét.

   

  Điều trị và phòng ngừa

   

  Điều trị sốt rét cần phải đạt được 2 mục đích: cắt cơn sốt, khống chế ký sinh trùng, phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân và ngăn ngừa tái phát, ngăn ngừa sự lây truyền mầm bệnh qua những người khác. Hiện tại, bên cạnh những loại thuốc kinh điển (quinine, chloroquine, primaquine…), nhiều dược chất mới (artemisinine, arterakin…) cũng đã được đưa vào điều trị, giúp cho chúng ta có sự chọn lựa và phối hợp thuốc tốt nhất để đạt được mục đích điều trị.

   

  Hiện nay, khi chưa có vắc-xin phòng ngừa sốt rét, thì việc phòng chống muỗi truyền bệnh vẫn được xem là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Có nhiều phương pháp khác nhau để phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét. Người ta có thể diệt muỗi bằng hóa chất hoặc ngăn sự tiếp xúc giữa người và muỗi truyền bệnh. Vì đa số muỗi sốt rét vào nhà đốt rồi nghỉ lại trong nhà nên các chương trình phòng chống sốt rét ở một số nước nhiệt đới coi trọng việc phun hóa chất có tác dụng diệt côn trùng kéo dài vào tường vách.

   

  Ở các vùng có bệnh sốt rét lưu hành, bà con cũng cần chú ý thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn cản sự tiếp xúc giữa muỗi và người như mặc quần dài, áo tay dài khi đi làm nương, làm rừng, bôi thuốc xua muỗi lên những nơi da hở, đốt hương muỗi, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng… Bà con cũng có thể đóng lưới ở tất cả các cửa sổ cũng như cửa ra vào và sử dụng quạt máy để giảm tối đa sự xâm nhập của muỗi vào nhà. Và điều quan trọng nhất, hữu hiệu nhất để phòng chống sốt rét hiện nay là “Ngủ màn thường xuyên, màn phải được tẩm hóa chất và phun hóa chất diệt muỗi”.

   

  Minh Trang

  (Theo Sức khỏe & đời sống)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bệnh Sốt Rét: Nguyên Nhân, Cách Phòng Chống Và Điều Trị
 • Nguyên Nhân Triệu Chứng Và Cách Phòng Bệnh Giun Đũa
 • Biện Pháp Phòng Tránh Các Bệnh Về Giun Sán
 • Vai Trò Của Tầng Ozon, Sự Suy Giảm Và Giải Pháp Khắc Phục
 • Bảo Vệ Tầng Ozon
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100