Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Doanh Nghiệp

--- Bài mới hơn ---

 • Phòng Chống Tham Nhũng: Một Số Biện Pháp Còn Hình Thức, Hiệu Quả Thấp
 • Vấn Đề Bạo Lực Học Đường Hiện Nay Và Giải Pháp Khắc Phục
 • Một Số Giải Pháp Về Phòng Ngừa Bạo Lực Học Đường Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Một Số Giải Pháp Để Hạn Chế Bạo Lực Học Đường Hiện Nay
 • 5 Kĩ Năng Giúp Trẻ Phòng Chống Bạo Lực Học Đường
 • Một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng là thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

  1- Quy định cụ thể các trường hợp xung đột lợi ích, trách nhiệm thông tin, báo cáo về các trường hợp xung đột lợi ích và công khai, phổ biến, tập huấn cho toàn thể người lao động, thành viên của doanh nghiệp, tổ chức;

  2- Quy định và thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm việc giám sát và áp dụng các biện pháp phù hợp khác theo thẩm quyền để kiểm soát xung đột lợi ích;

  3- Có biện pháp bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đã thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khi bị thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại;

  4- Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp xung đột lợi ích dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật cần phải ngăn chặn, xử lý kịp thời.

  Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

  Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý

  1- Quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý;

  2- Quy định hình thức xử lý trách nhiệm, các trường hợp được xem xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng nặng trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý;

  3- Quy định trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý.

  Phương Nhi/Chinhphu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Diện, Phát Hiện Và Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Vặt
 • Luận Văn: Các Biện Pháp Hành Chính Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Bộ Tài Chính Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng
 • Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực Từ Xây Dựng Đảng
 • Tham Nhũng Và Phòng, Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Đề Tài Một Số Vấn Đề Lý Luận, Thực Tế Và Những Ảnh Hưởng Tới Nền Kinh Tế, Một Số Biện Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng
 • Các Giải Pháp Đột Phá Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Hội Thảo Chuyên Đề: “phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Trong khoảng chừng 30 năm nay, nhiều quốc gia, nhiều khu vực đã hao tâm, tổn trí rất nhiều vào việc tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu, đưa ra những tuyên bố cứng rắn và mở những chiến dịch rộng rãi để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, song hiệu quả còn xa với yêu cầu của sự phát triển và đòi hỏi của nhân loại tiến bộ.

  Những hành vi tham nhũng rất đa dạng, phổ biến là hành vi tham ô tài sản, nhận hối lộ, dùng tài sản công để biếu xén, hối lộ; lừa đảo chiếm tài sản của Nhà nước, của nhân dân; lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân để vụ lợi, thu vén quyền lợi cá nhân; lập quỹ trái phép, sử dụng ngân sách không đúng quy định để hưởng lợi. Các hành vi tham nhũng đã và đang xảy ra ở hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và sử dụng ngân sách, thuế, ngân hàng, hải quan, xuất nhập khẩu, tư pháp, giáo dục, y tế, thực hiện chính sách xã hội trong quản lý hành chính, công tác xã hội…

  Về quy mô của tham nhũng. Có đủ loại, đủ mức độ tham nhũng của cá nhân, của tập thể; tham nhũng không có tổ chức và tham nhũng có tổ chức gồm nhiều đối tượng tham gia.

  Những thiệt hại do tham nhũng gây ra rất lớn, có vụ tham nhũng về kinh tế làm thiệt hại cho Nhà nước, nhân dân tới hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng; làm thoái hóa, biến chất hàng loạt cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Cái thiệt hại đáng kể hơn, nặng nề hơn là tham nhũng đã làm xấu chế độ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào tương lai của một chế độ tốt đẹp mà Đảng ta đang phát động xây dựng.

  Đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Cũng như các nước khác, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta đã diễn ra từ khá sớm và được đặc bieejt coi trọng dưới chế độ xã hội mới. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo về nạn tham nhuxng, coi đó là một loại “giặc nội xâm”; trong vài thập kỷ gần đây, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã coi tham nhũng là “quốc nạn” và rất tích cực đấu tranh chống tham nhũng.

  Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lên án mạnh mẽ tệ tham nhũng, quyết tâm đấu tranh phòng ngừa và chặn đứng, đẩy lùi tham nhũng. Nhận xét, đánh giá về tình hình tham nhũng và những quốc sách phòng, chống tham nhũng đã được nhiều lần nêu lên trong các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyết định của các cơ quan chức năng, đoàn thể quần chúng. Những chủ trương, biện pháp phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã liên tục được tuyên truyền đến người dân bằng các phương tiện thông tin đại chúng, bằng học tập, hội nghị, hội thảo chuyên đề ở từng cấp, từng ngành, từng khu vực. Tình hình tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trở thành đề tài thường xuyên trong các báo cáo chỉ đạo định kỳ của Chính phủ, của các cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm chính về vấn đề này. Đồng thời, nó cũng là những câu chuyện thường ngày phản ánh sự bất bình, bức xúc của mỗi người dân cả ở thành thị lẫn nông thôn, không phân biệt vùng, miền nào.

  Các biện pháp phòng, chống tham nhũng đã được triển khai toàn diện, thường xuyên, đợt này nối tiếp đợt khác. Nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được sử dụng, như biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục – cảm hoá, trừng trị bằng pháp luật,… Tuy vậy, tình hình tham nhũng ở nước ta vẫn không giảm.

  Vừa qua, cùng với việc Nhà nước ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 1- 6 – 2006; rồi sự ra đời của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, Hội nghị Trung ương 3, khoá X đã ra Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Nghị quyết đã nhận diện một cách khá đầy đủ thực trạng của công tác phòng, chống tham nhũng và những nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác này. Đồng thời, Nghị quyết đưa ra những mục tiêu, quan điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những chủ trương, giải pháp và cách tổ chức thực hiện một cách toàn diện, sâu sắc.

  Những việc làm đó tỏ rõ sự quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong công tác phòng, chống tham nhũng, để làm cho mọi người có đủ bốn điều kiện: 1- không cần tham nhũng, 2- không thể (hoặc rất khó) tham nhũng, 3- không muốn tham nhũng, 4- không dám tham nhũng. Tuy nhiên, tính hiệu quả của các giải pháp này chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Hiện nay, ở nước ta, tình hình “tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”(1).

  Kết quả chưa khả quan về công tác phòng, chống tham nhũng vừa qua không thể phủ nhận được tính toàn diện, sâu sắc của các biện pháp phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang sử dụng. Điều đó nói lên rằng, liều lượng của những biện pháp ấy chưa đủ mạnh và chưa nhằm trúng khâu đột phá để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

  Theo tôi, nếu chúng ta tìm đúng được khâu đột phá để phòng, chống tham nhũng thì chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả rất lớn.

  Việc Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã nỗ lực triển khai những biện pháp phòng, chống tham nhũng nhằm tạo ra đủ 4 điều kiện trên để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả là rất cần thiết, rất toàn diện. Bởi lẽ:

  Để có điều kiện khiến cho người ta không cần tham nhũng thì phải làm cho Nhà nước giàu mạnh, có thể đáp ứng, thoả mãn những nhu cầu về vật chất và tinh thần cho mọi người dân. Muốn vậy, phải đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, phát triển khoa học – công nghệ tiên tiến, xây dựng nền sản xuất có năng suất, chất lượng cao, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. Đó là cả một quá trình lâu dài, cần phải mất nhiều thời gian, không thể có trong một sớm, một chiều.

  Để người ta không thể (hoặc rất khó) tham nhũng thì bộ máy tổ chức, quản lý của Đảng, Nhà nước phải rất khoa học, bao gồm cả cơ chế, cả con người và hệ thống luật pháp chặt chẽ không có kẽ hở để tham nhũng không thể luồn lọt. Đồng thời, đời sống dân chủ trong xã hội phải được nâng cao, mọi hành vi tham nhũng đều không lọt nổi con mắt làm chủ của nhân dân. Để đạt được điều đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân phải có sự đổi mới và cố gắng rất lớn trong công cuộc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…

  Để người ta không muốn tham nhũng thì, hoặc là, phải có một quá trình với thời gian lâu dài để tạo đủ điều kiện thỏa mãn về vật chất và tinh thần cho mọi người dân khiến họ không cần phải tham nhũng như đã phân tích ở trên; hoặc là, xã hội phải tạo ra nếp sống không có tham nhũng, coi tham nhũng là xấu xa, tội lỗi, bất cứ ai tham nhũng cũng đều bị lên án, trừng trị… để gây áp lực tâm lý làm cho người ta không muốn và không dám tham nhũng. Trong hai phương án ấy, chỉ có phương án thứ hai là phù hợp với hoàn cảnh xã hội nước ta hiện nay. Muốn thực hiện được phương án thứ hai này, chúng ta phải ra sức xây dựng một xã hội dân chủ mà ở đó, mọi người sống có đạo đức, trong sạch, liêm khiết.

  Để người ta không dám tham nhũng thì, thứ nhất, phải xây dựng được một xã hội đạo đức, thực sự dân chủ, phát huy được tinh thần làm chủ của nhân dân, có thể tố giác và ngăn chặn được mọi hành vi tham nhũng, dù chúng có được che đậy tinh vi đến mấy. Thứ hai, một khi kẻ tham nhũng đã bị tố giác và có những bằng chứng không thể chối cãi thì Nhà nước phải xử lý nghiêm, xử lý nặng, buộc đương sự phải bồi thường thiệt hại, đồng thời tạo được làn sóng phê phán, lên án họ trong từng cộng đồng, trong toàn xã hội.

  Như vậy, xét một cách tổng thể hoàn cảnh kinh tế, chính trị và xã hội của nước ta hiện nay, có thể nói, chúng ta chưa đủ sức để triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm đưa lại cho mọi người đủ cả 4 điều kiện để không cần tham nhũng, không thể (hoặc khó) tham nhũng, không muốn tham nhũng và không dám tham nhũng. Tuy nhiên, về mặt nhận thức, vẫn phải khẳng định việc tạo đủ 4 điều kiện trên là phương hướng đúng đắn để diệt trừ tận gốc tham nhũng, dù đó là một quá trình lâu dài và đầy gian khổ. Vậy, chúng ta phải làm gì để có thể “hạ nhiệt được cơn sốt” tham nhũng đang ở vào giai đoạn nguy kịch như hiện nay? Theo tôi, chúng ta cần phải thực hiện ngay những biện pháp cần thiết nhằm thoả mãn 2 điều kiện để người ta không muốn tham nhũng không dám tham nhũng. Trước mắt, chúng ta phải chọn được khâu đột phá và tập trung tác động vào đó tạo động lực cho việc hoàn thành cả hệ thống các biện pháp.

  Khâu đột phá phòng, chống tham nhũng

  Như đã phân tích ở trên, để thỏa mãn 2 điều kiện khiến cho người ta không muốn tham nhũngkhông dám tham nhũng, nếu chờ đợi đến khi nền sản xuất phát triển có khả năng thoả mãn được nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi người và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được xây dựng hoàn thiện, có hệ thống luật pháp chặt chẽ, hoàn chỉnh không còn kẽ hở cho tham nhũng tồn tại thì sẽ quá lâu. Do vậy, trước mắt chúng ta có thể ưu tiên sử dụng ba biện pháp phù hợp hơn cả là: 1- Phát động xây dựng một nếp sống đạo đức xã hội đói cho sạch, rách cho thơm, tẩy chay tham nhũng, coi tham nhũng là trộm cắp, là nhục nhã và hèn hạ; 2- Trên cơ sở những thành tựu thu được của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng trong xã hội một nếp sống dân chủ, khuyến khích mọi người nói lên sự thật, có cơ chế bảo vệ những người dũng cảm tố cáo, phát hiện bọn tham nhũng; 3- Khi đã phát hiện được tham nhũng, cần phải trừng phạt nghiêm; đặc biệt với những kẻ tham nhũng là cán bộ, đảng viên. Cần xác định đây là khâu đột phá để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

  Cần phải nói thêm rằng, ba biện pháp này chúng ta đã làm và đang làm, nhưng làm một cách dàn trải cùng với các biện pháp phòng, chống tham nhũng khác, chứ chưa coi đó là biện pháp ưu tiên để tập trung giải quyết, tạo đà cho việc thực hiện các biện pháp khác.

  Để thực hiện tốt ba biện pháp này, phải xác định khâu đột phá như đã phân tích. Khâu đột phá đó sẽ tác động mạnh vào đối tượng là đảng viên – cán bộ, làm cho họ luôn tự giác, gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng. Muốn thực hiện được khâu đột phá này, theo tôi, cần tập trung vào hai nhiệm vụ chính sau đây.

  Thứ nhất, phải tăng cường chỉnh đốn Đảng, giáo dục cho đảng viên “có lối sống trong sạch, lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật. Không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác”(2). Điều này cũng được ghi rõ trong mục 2, Điều 2 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thiết nghĩ, trong xã hội ta, nếu các đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ thì chắc hẳn nạn tham nhũng khó có đất sống. Bởi vì, người đảng viên luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nhưng, hiện nay, có một thực tế đau đớn là, hầu hết các vụ tham nhũng ở nước ta đều dính dáng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến đảng viên – những người có chức, có quyền. Dù những hành động tham nhũng này có được biện bạch thế nào chăng nữa thì cũng là vô đạo, phi nhân tính, bất nghĩa mà người đảng viên không được phép làm. Do vậy, mấu chốt là ở chỗ, chúng ta cần tăng cường chỉnh đốn Đảng, đổi mới công tác đảng, kiên quyết đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những đảng viên mắc vào tham nhũng, dù đó là đảng viên thường, hay đảng viên có chức, có quyền ở bất cứ cương vị nào. Chúng ta phải làm mạnh, mạnh từ trên xuống dưới, từ trong Đảng ra ngoài Đảng. Kinh nghiệm của Trung Quốc, như nguyên Tổng bí thư Giang Trạch Dân chỉ rõ: “Dưới soát tận đáy, trên không bịt trần”. Làm không sợ “đụng chạm”, không sợ “liên lụy” như một số người e ngại – hữu khuynh – ngụy biện cho rằng, sẽ làm mất ổn định chính trị nội bộ và các thế lực thù địch sẽ lợi dụng, khoét sâu phá hoại ta từ bên trong.

  Đối với người đảng viên – cán bộ, chúng ta phải làm cho họ nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, biết “lo trước thiên hạ”, nhận khó khăn về mình và biết nhường nhịn, “hưởng sau thiên hạ”. Làm như thế là đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa. Người đảng viên phải nêu gương trước để trở thành con người xã hội chủ nghĩa có nếp sống trong sáng. Điều này không phải là hô hào, duy ý chí hoặc thần thánh hóa người đảng viên. Ai đó đã ngụy biện rằng, đảng viên cũng là con người, cũng có những nhu cầu, những ham muốn như những người bình thường khác, không thể đòi hỏi ở họ những gì quá đáng; cho nên, họ vẫn có thể có những hành động tham nhũng, tiêu cực! Nếu quả người đảng viên không hơn những người bình thường khác, vẫn có thể tham nhũng, tiêu cực và luôn đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên lợi ích của nhân dân, của dân tộc thì tốt nhất, hãy ra khỏi hàng ngũ của Đảng; bởi vì, mục đích của Đảng, Điều lệ của Đảng không cho phép họ làm như vậy. Người đảng viên, nhất thời do hoàn cảnh này, nọ, có thể mắc khuyết điểm, nhưng phải giữ được lòng tự trọng, tự xấu hổ, tự đấu tranh, chuộc lại những lỗi lầm.

  Mọi tổ chức đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng ở cơ sở, như tổ đảng, chi bộ đảng – nơi mà từng đảng viên trực tiếp sinh hoạt, phải xây dựng được môi trường dân chủ thực sự, có tinh thần đấu tranh nội bộ mạnh mẽ, thẳng thắn phê bình và tự phê bình, tự tìm ra những kẻ tham nhũng, không cần phải nhờ đến cơ quan chức năng hoặc lực lượng nào khác.

  Thứ hai, khi đã phát hiện tham nhũng thì phải xử phạt nghiêm minh với mọi đối tượng và có hình thức tăng nặng đối với đảng viên – cán bộ. Điều này, đất nước ta đã có những kinh nghiệm bổ ích. Ngay từ thế kỷ XV, dưới triều Hồng Đức (Vua Lê Thánh Tông), tại Điều 138 của Bộ Quốc triều Hình luật đã ghi: “Quan ty làm trái pháp luật mà ăn hối lộ từ 1 đến 9 quan thì xử tội chém. Những bậc công thần, quý thần cùng những người có tài được giữ vào hàng bát nghị mà ăn hối lộ từ 1 đến 9 quan thì phạt 50 quan; từ 10 đến 19 quan thì phạt từ 60 đến 100 quan; từ 20 quan trở lên thì xử tội đồ và những tiền ăn hối lộ xử phạt gấp đôi nộp vào kho”(3). Còn đối với chế độ ta hiện nay, thiết tưởng, cùng tội trạng như nhau, những đối tượng là đảng viên – cán bộ phải bị xử phạt nặng hơn dân thường; người ở ngôi vị càng cao, càng phải xử nặng. Bởi lẽ, “thượng bất chính, hạ tắc loạn”; nếu không thì quần chúng nhân dân sẽ không phục.

  Đối với toàn xã hội, cần đẩy mạnh thực hành dân chủ để mọi người dân có điều kiện kiểm tra, giám sát lẫn nhau, giám sát công việc của các tổ chức, cơ quan mà kịp thời ngăn chặn, phát hiện những hành động tham nhũng. Đẩy mạnh hoạt động của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó có thể tạo ra dư luận và tâm lý xã hội tích cực đối với việc phòng, chống tham nhũng. Cần xây dựng một nếp sống trong sáng, lành mạnh trong xã hội, “phát động tư tưởng quần chúng, làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu có chỗ ẩn nấp”(4). Vi ệc tạo ra một dư luận xã hội mạnh mẽ để tẩy chay tham nhũng có tác dụng răn đe rất lớn đối với những kẻ có hành vi tham nhũng. Tác dụng của việc răn đe này nhiều khi còn cao hơn cả sự răn đe của pháp luật.

  Thiết nghĩ, thực hiện được khâu đột phá này để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, chúng ta vẫn có thể xây dựng được một xã hội tốt đẹp, có đời sống văn hóa lành mạnh, khi mà nền kinh tế của chúng ta còn chưa phát triển như cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã từng nói.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đấu Tranh Chống Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, Góp Phần Ngăn Ngừa Tham Nhũng
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Công Khai, Minh Bạch Để Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Một Số Nội Dung Cơ Bản Của Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2005
 • Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chú Trọng Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Chủ Động Triển Khai Những Biện Pháp Phòng Và Chống Tham Nhũng Có Hiệu Quả
 • Tội Phạm Tham Nhũng Và Biện Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Luận Văn Tội Phạm Tham Nhũng
 • 6 Cách Để Phòng Chống Tham Nhũng
 • nhũng ngăn cản nhiều nớc vợt qua những thách thức nghiêm trọng nhất của phát

  triển, cản trở đầu t trong nớc và nớc ngoài, làm xói mòn niềm tin trong các tổ

  chức công cộng, niềm tin của nhân dân đối với Chính phủ, và làm tồi tệ thêm

  vấn đề ngân sách bằng cách lấy đôi của Chính phủ các khoản thuế quan và thuế

  thu nhập đáng kể.

  Mặc dù tội phạm tham nhũng là một loại tội phạm nguy hiểm và có tính

  chất truyền thống nhng việc nghiên cứu và tìm ra các biện pháp phòng chống

  loại tội phạm này luôn là một vấn đề bức xúc đối với mọi nền kinh tế trên thế

  giới và đối với sự phát triển của nền Việt Nam nói riêng. Đó là một nhiệm vụ

  cấp thiết đang đặt ra cho các nhà luật học nói chung và ngời nghiêm cứu khoa

  học luật hình sự nói riêng.

  Dù vẫn đang là sinh viên nhng thông qua các phơng tiện thông tin đại

  chúng cũng nh trong thực tế đời sống xã hội, tôi cảm thấy rất quan tâm và bức

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  2

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  xúc về vấn đề tội phạm tham nhũng hiện nay. Tôi đã tiến hành nghiên cứu trên

  sách báo, internet và thực tế để hoàn thành báo cáo khoa học này. Trong phạm

  vi một báo cáo kho học sinh viên chỉ xin đề cập về vấn đề này trên một số khía

  cạnh nh sau: tội phạm tham nhũng – một số vấn đề lý luận, thực tế và những

  ảnh hởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống, tơng ứng

  với 3 chơng trong nội dung của báo cáo.

  Do tầm kiến thức còn hạn chế của sinh viên và thời gian thực hiện ngắn

  nên báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận đợc

  những ý kiến phê bình và đóng góp của thầy cô cùng các bạn.

  Trong quá trình thực hiện báo cáo tôi đã nhận đợc sự giúp đỡ nhiệt tình

  của các thầy cô giáo và bạn bè. Đặc biệt tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới

  ThS Chu Thị Trang Vân- giảng viên bộ môn LHS, ngời đã hớng dẫn tôi hoàn

  thành báo cáo này.

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  3

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Chơng 1

  Tội phạm tham nhũng – Một số vấn đề lý luận

  1. Khái niệm tham nhũng

  Tham nhũng là một hiện tợng xã hội tiêu cực xuất hiện cùng với sự phát

  triển của Nhà nớc, nó là biểu hiện của sự tha hoá của một bộ phận các quan

  chức đợc giao cho các quyền về chính trị – kinh tế – văn hoá – xã hội. Do vậy

  hiện tợng tiêu cực này đợc đề cập, nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau ở

  nhiều lĩnh vực khác nhau: chính trị – pháp lý – kinh tế -xã hội Mỗi ngành khoa

  học đều có cách hiểu và tiếp cận riêng về quốc nạ này nhng tất cả đều nhắm đến

  một mục đíhc chung là nhận diện tham nhũng để từ đó tìm ra những giải pháp

  khả thi để có thể ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất hiện t-

  ợng này.

  Nhìn từ góc độ xã hôi, tham nhũng phải đợc đánh giá là một hiện tợng xã

  hội chứ không phải là hiện tợng nhất thời của một ngời hay một nhóm ngời

  nhất định trong xã hội. Trạng thái, hình thức và mức độ của tệ tham nhũng phụ

  thuộc vào những thay đổi đang diễn ra trong xã hội, xã hội càng hiện đại thì tệ

  nạn này càng có môi trờng phát triển, mức độ nguy hiểm cho xã hội sẽ cao hơn

  và thu đoạn phạm tội cũng ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.

  Dới góc độ chính trị, tham nhũng thể hiện sự tha hoá của một bộ phận

  không nhỏ các cán bộ công chức Nhà nớc mà biểu hiện rõ nhất của nó là tình

  trạng quan liêu, mua bán chức quyền để vụ lợi.

  Còn từ góc độ kinh tế thì tham nhũng không chỉ gây ra thiệt hại, thất

  thoát tài sản của Nhà nớc của nhân dân mà nó còn phá hoại cản trở các giải

  pháp kinh tế xã hội, kìm hãm sự phát triển kinh tế.

  Dới góc độ pháp luật hình sự thì tham nhũng là hành vi nguy hiểm cho xã

  hội bị coi là tội phạm. Các hành vi này do chủ thể đặc biệt (ngời có chức vụ,

  quyền hạn) thực hiện với lỗi cố ý, động cơ và mục đích phạm tội là vì vụ lợi cá

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  4

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  nhân, có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích vật chất xâm phạm vào các

  quan hệ xã hội đợc pháp luạt bảo vệ.

  Hiện nay ở Việt Nam khái niệm về tham nhũng đang là một vấn đề gây

  tranh luận, ở đây chỉ xin đề cập đến một số quan điểm sau:

  – Theo “Từ điển Tiếng Việt” thì “Tham nhũng là lợi dụng quyền hạn để

  nhũng nhiễu dân và lấy của”

  – Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947) Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ

  rõ: “Tham nhũng là hành vi của những ngời đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích

  của Đảng, của dân tộc” do đó mà chỉ tự t, tự lợi dùng công việc trên dựa vào

  thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình.

  – Còn dới góc độ tội phạm học, Giáo s – Tiến sĩ Đỗ Ngọc Quang đa ra

  khái niệm: “Tham nhũng là hiện tợng xã hội tiêu cực có tính lịch sử xuất hiện

  và tồn tại trong xã hội đợc phân chia giai cấp và hình thành nhà nớc, đợc thể

  hiện bằng những hành vi của ngời có chức vụ quyền hạn để trục lợi cho cá nhân

  hoặc cho ngời khác dới bất kỳ hình thức nào, gây thiệt hại tài sản của Nhà nớc,

  của tập thể, của công dân hoặc đe doạ gây thiệt hại cho hoạt động đúng đắn của

  cơ quan Nhà nớc, tổ chức xã hội hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của công dân”.

  – Theo Pháp lệnh chống tham nhũng có hiệu lực từ 1/5/1998 thì “tham

  nhũng là hành vi của ngời có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn

  đó để tham ô, hối lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi gây thiệt hại

  cho tài sản Nhà nớc, của tập thể và cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của

  cơ quan, tổ chức”.

  Nh vậy, có khá nhiều khái niệm khác nhau để giải thích tệ nạn xã hội

  nguy hiểm này, nhng nhìn chung đều cho chúng ta thấy một cách hiểu về bản

  chất của tham nhũng, rằng đó chính là hiện tợng xã hội, tiêu cực đợc thể hiện

  bằng những hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cho cá nhân hoặc

  cho ngời khác dới bất cứ hình thức nào, gây thiệt hại cho tài sản của tập thể, của

  công dân hoặc gây thiệt hại cho hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nớc, tổ

  chức xã hội hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  2. Khái niệm tội phạm tham nhũng

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  5

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Cho tới nay, tham nhũng một hiện tợng xã hội tiêu cực đã trở thành một

  quốc nạn của toàn xã hội, nó gây tác động tiêu cực, không nhỏ đối với xã hội,

  gây trong lòng dân làn sóng bất bình, nó là biểu hiện của sự suy thoái đạo đức,

  vi phạm pháp luật khi mà những hành vi tham nhũng đó gây ra thiệt hại đáng

  kể cho xã hội đủ các dấu hiệu để cấu thành tội phạm thì phải bị truy cứu trách

  nhiệm hình sự. Theo Bộ luật Hình sự 1999 thì loại tội phậm này đợc quy định ở

  Mục A – Chơng XXI, bao gồm các tội sau:

  – Tội tham ô tài sản (Điều 278)

  – Tội nhận hối lộ (Điều 279)

  – Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản (Điều 280)

  – Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281)

  – Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 282)

  – Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hởng với ngời khác để trục lợi

  (Điều 283)

  – Tội giả mạo trong công tác (Điều 284)

  Muốn đa ra đợc khái niệm về tội tham nhũng, trớc hết chúng ta phải nắm

  đợc khái niệm tội phạm nói chung. Theo khoản 1 – Điều 8 – Bộ luật Hình sự quy

  định: “Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội đợc quy định trong Bộ luật

  Hình sự, do ngời có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc

  vô ý, xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc;

  xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh,

  trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; xâm phạm

  những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa”.

  Qua khái niệm về tội phạm nói chung và phần các tội phạm về tham

  nhũng đợc ghi nhận tại Mục A – Chơng XXI có thể hiểu khái niệm về tội phạm

  tham nhũng nh sau: “Các tội phạm về tham nhũng là những hành vi nguy hiểm

  cho xã hội đợc quy định trong Bộ luật Hình sự, do ngời có chức vụ, quyền hạn

  đã lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình thực hiện trong khi thi

  hành công vụ một cách cố ý trực tiếp xâm phạm vào hoạt động đúng đắn và uy

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  6

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  tín của cơ quan Nhà nớc hoặc tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của

  công dân nhằm trục lợi”.

  3. Các dấu hiệu pháp lý đặc trng của tội phạm tham nhũng

  3.1. Khách thể của tội phạm tham nhũng

  Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thừa nhận tính giai cấp của pháp luật

  nói chung cũng nh của Luật Hình sự nói riêng khẳng định: “Khách thể của tội

  phạm gây thiệt hại là hệ thống những quan hệ xã hội của chế đội có giai cấp đợc

  Luật Hình sự của chế độ đó bảo vệ”. Nh vậy có thể hiểu khách thể của tội phạm

  là quan hệ xã hội đợc Luật Hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.

  Khách thể của tội phạm là một trong bốn yếu tố quan trọng cấu thành tội

  phạm, xác định đúng khách thể của tội phạm cũng đồng nghĩa với việc xác định

  đợc tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. ở đây, khách thể của

  tội phạm tham nhũng là những hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nớc, tổ

  chức xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân.

  Hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nớc, tổ chức xã hội là khái niệm rất

  chung để chỉ mỗi cơ quan tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ của mình của pháp

  luật quy định. Tuỳ theo nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức đợc Nhà nớc giao

  phó mà hoạt động đúng đắn đó thể hiện ở một lĩnh vực khác nhau. Để bảo vệ có

  hiệu quả hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nớc, tổ chức xã hội Luật Hình sự

  chia chúng thành các nhóm quan hệ xã hội khác nhau, ví dụ: nhóm các tội xâm

  phạm sở hữu (Chơng XIV – BLHS 1999), nhóm các tội xâm phạm hoạt động t

  pháp (Chơng XXII – BLHS 1999), nhóm các tội phạm về chức vụ thì đợc quy

  định tại Chơng XXI, trong đó các tội phạm về tham nhũng đợc quy định tại mục

  A.

  Tuy nhiên, khách thể của tội phạm tham nhũng còn bao gồm cả các

  quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và uy tín của các cơ quan Nhà nớc, tổ

  chức xã hội.

  3.2. Mặt khách quan của tội phạm tham nhũng

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  7

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm

  những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách

  quan mà con ngời có thể trực tiếp nhận biết đợc đó là:

  – Hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội

  – Hậu quả nguy hiểm cho xã hội

  – Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả

  – Các điều kiện bên ngoài của việc thực hiện hành vi phạm tội (Công cụ,

  phơng tiên, phơng pháp, thủ đoạn, thời gian địa điểm phạm tội)

  Hành vi tham nhũng là một dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

  Nếu không có hành vi thực hiện tội phạm thì không có những dấu khác và cũng

  không có tội phạm. Hành vi ở đây có thể là hành động hoặc không hành động.

  Nhng nó đợc gắn chặt với ngời có chức vụ quyền hạn và chỉ do ngời có chức vụ

  quyền hạn thực hiện trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nớc giao

  cho.

  Hành vi phạm tội qua hành động là sự tác động trái pháp luật, gây thiệt

  hại đáng kể cho hoạt động đúng đắn của các cơ qua Nhà nớc và tổ chức xã hội,

  quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đợc Luật Hình sự bảo vệ.

  Hành vi phạm tội không qua hành động là cách xử sự tiêu cực của ngời có

  chức vụ quyền hạn. Họ không thực hiện chức năng nhiệm vụ đợc giao hoặc có

  thực hiện nhng không đầy đủ nên đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích Nhà

  nớc, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  Dấu hiệu tiếp theo thuộc mặt khách quan của tội phạm tham nhũng là hậu

  quả của hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của những ngời có chức vụ quyền

  hạn để phạm tội. Hậu quả do tội tham nhũng gây ra có thể chia thành hai trờng

  hợp:

  + Hậu quả vật chất: là sự hao hụt về tiền, hành hoá, vật t Thiệt hại này

  có thể đợc xác định bằng các đại lợng cụ thể, có thể nhìn thấy và tính toán đợc.

  + Hậu quả phi vật chất: là những thiệt hại không thể đo đếm, xác định đ-

  ợc bằng các đại lợng cụ thể, đó là sự suy giảm lòng tin của nhân dân, mất uy tín

  với nhân dân của các cơ quan Nhà nớc, tổ chức xã hội.

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  8

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Một dấu hiệu bắt buộc khác trong mặt khách quan của tội phạm tham

  nhũng cũng có cấu thành vật chất là mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm

  tội của ngời có chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và hậu quả do

  tội phạm đó gây ra. Hành vi phạm tội phải là nguyên nhân trực tiếp làm phát

  sinh hậu quả, ngời phạm tội chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi xác

  định hậu quả xảy ra là hậu quả tất yếu phát sinh từ hành vi đó.

  3.3. Chủ thể của tội phạm tham nhũng

  Nh chúng ta đã biết, chủ thể của tội phạm tham nhũng là một loại chủ thể

  đặc biệt, đòi hỏi đó phải là những ngời có chức vụ, quyền hạn. ở đây, ngoài hai

  dấu hiệu thông thờng là độ tuổi và năng lực trách nhiệm hình sự, bắt buộc phải

  có dấu hiệu thứ ba là ngời có chức vụ, quyền hạn. Điều 277 – BLHS 1999 quy

  định: ” Ngời có chức vụ là ngời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do

  một hình thức khác, có hởng lơng hoặc không hởng lơng, đợc giao thực hiện

  một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ”.

  Có thể thấy ngời có chức vụ quyền hạn có một só đặc điểm nh sau:

  – Là ngời đợc giữ chức vụ thờng xuyên hoặc tạm thời trong cơ quan Nhà

  nớc, tổ chức xã hội. Chức vụ này có thể do bổ nhiệm hoặc do bầu cử, hợp đồng

  hay hình thức khác (uỷ quyền, đại diện), có hởng lơng hoặc không hởng lơng

  của Nhà nớc.

  – Là ngời thực hiện một trong các chức năng: đại diện quyền lực Nhà nớc,

  tổ chức điều hành quản lý hành chính; hoặc chức năng tổ chức sản xuất kinh

  doanh theo công vụ đã đợc giao cho họ.

  – Là những ngời thực hiện trách nhiệm nhất định theo thẩm quyền chuyên

  môn mà họ đảm nhận.

  3.4. Mặt chủ quan của tội phạm tham nhũng

  Trong khoa học Luật Hình sự thì tội phạm là thể thống nhất của hai mặt

  khách quan và chủ quan. Mặt khách quan là những biểu hiện ra bên ngoài của

  tội phạm. Vậy mặt chủ quan là: hoạt động tâm lý bên trong của ngời phạm tội

  và nó luôn đợc gắn liền với các biểu hiện bên ngoài của tội phạm. Nội dung của

  mặt chủ quan bao gồm: lỗi, động cơ và mục đích phạm tội.

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  9

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng
 • Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng
 • Việt Nam Học Hỏi Kinh Nghiệm Chống Tham Nhũng Của Các Thành Viên Apec
 • Nhiều Giải Pháp Phòng Ngừa Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Cần Xây Dựng Các Biện Pháp Có Tính Đột Phá Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Trách Nhiệm Của Học Sinh Trong Phòng Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học
 • Tham Nhũng Vặt Và Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • 10 Giải Pháp Ngăn Chặn “tham Nhũng Vặt”
 • Thực Hiện Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Một Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • Nhiều Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vẫn Còn Mang Tính Hình Thức
 • Mặc dù tuổi đời còn non trẻ và vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng việc thực hiện và phát huy vai trò của học sinh trong công cuộc phòng chống tham nhũng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  Phòng chống tham nhũng là trách nhiệm của ai?

  Việc phòng chống tham nhũng không phải là trách nhiệm của riêng ai mà nó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tham nhũng là căn bệnh của bộ máy nhà nước nhưng đó cũng là một tệ nạn xã hội cần được bài trừ, lên án. Mọi công dân của đất nước Việc Nam đều có trách nhiệm trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các điều kiện tồn tại của tham nhũng ra khỏi xã hội từ đó xóa bỏ tệ nạn tham nhũng.

  Việc đấu tranh chống tham nhũng trước hết là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, sau đó việc tham gia một cách tích cự vào cuộc đấu tran này vừa là quyền cũng vừa là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và từng thành viên trong xã hội.

  Nhìn chung, Việt Nam có thể thoát khỏi tệ nạn tham nhũng hay không phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia, đóng góp của mỗi công dân, bao gồm học sinh, sinh viên.

  Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc phòng chống tham nhũng?

  Nếu cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng và đồng thời tham gia vào việc nói lên tiếng nói của nhân dân thì khi là một người học sinh, em cần làm gì để phòng chống tham nhũng hiện nay?

  Mặc dù còn non trẻ về tuổi đời và kinh nghiệm sống, nhưng với tư cách là học sinh, sinh viên, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em vẫn có thể tham gia tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng.

  Hiện nay, hiện tượng mua điểm để được tuyển sinh vào các trường chuyên, lớp chọn; hối lộ nhà trường và giáo viên để nhận được hình thức khen thưởng và các danh hiệu “ảo”,… là những hành vi tham nhũng vẫn còn phổ biến trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.

  Sự tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng trong trường học của học sinh, sinh viên trước hết thể hiện ở thái độ nghiêm túc trong học tập, tự phấn đấu bằng chính năng lực của mình.

  Bên cạnh đó, các em cũng cần có thái độ thẳng thắn, dám đứng lên đấu tranh, kiên quyết với những biểu hiện tiêu cực diễn ra trong môi trường trường học.

  Đồng thời, các em cũng có thể tham gia vào một số cơ quan, đơn vị, tổ chức để cung nhau tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; và cùng nhau xây dựng một nếp sống lãnh mạnh, một nền văn hóa không có tham nhũng ngay từ nhận thức và những ứng xử thưởng nhật ngay cả trong đời sống.

  Học sinh, sinh viên là những “chủ nhân tương lai của đất nước”. Chính vì vậy, sự chung tay, góp sức của các em chắc chắn sẽ giúp công cuộc đẩy lùi tệ nạn tham nhũng của đất nước đạt được những thành tựu nhanh hơn, lớn hơn; từ đó góp phần xây dựng một đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp và có thể “sánh vai được với các cường quốc năm châu”.

  Nguồn: Tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đưa Nội Dung Phòng Chống, Tham Nhũng Vào Giảng Dạy Tại Các Cơ Sở Giáo Dục, Đào Tạo
 • Minh Bạch Là Biện Pháp Đơn Giản Để Chống Tham Nhũng Trong Giáo Dục
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tại Cơ Sở
 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tiếp Tục Được Các Địa Phương Trên Toàn Quốc Tích Cực Triển Khai, Thực Hiện
 • Các Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Của Việt Nam Ngày Càng Hiệu Quả
 • Dạy Học Sinh Về Phòng, Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Trong Công An Nhân Dân
 • Nâng Cao Hiệu Quả Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí
 • Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Là Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Thường Xuyên
 • Đẩy Mạnh Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Và Thực Hành Tiết Kiệm
 • Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí…
 • Khi thế giới bắn pháo hoa chào đón năm mới 2022, không ai nghĩ rằng đây sẽ là một năm đi vào lịch sử nhân loại với quá nhiều biến động làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người từ nhận thức, hành vi, quan điểm…

  Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên Thanh Niên ngày mai 31.12.2020 là một góc nhìn về những biến động trong năm 2022 từ dịch Covid-19 đã thay đổi thế giới đồng thời mang đến những giá trị gì cho con người.

  Năm 2022, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng dự kiến tuyển mới đến 8 ngành khối sức khỏe, bên cạnh nhiều ngành đã đào tạo trước đó.

  Trường ĐH Mở chúng tôi công bố phương án tuyển sinh năm 2022. Trong đó, đáng chú ý là trường tăng cường thêm phương thức tuyển thí sinh quốc tế.

  Một sinh viên Trường ĐH RMIT đã giúp giải quyết thách thức rất lớn trong việc số hóa lượng lớn bệnh án tiếng Việt bằng cách giải mã chữ viết tay khó đọc của bác sĩ.

  Việc Bộ GD-ĐT cho phép không dạy môn học ở tất cả các tuần và học sinh sẽ được học theo mạch kiến thức thay vì lặp lại số tiết của từng môn mỗi tuần được chính các nhà trường nhận định là thay đổi tất yếu.

  Chuyển đổi số được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ quan trọng cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Làm tốt chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo cơ hội lớn để hội nhập và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành.

  Trường đại học Nguyễn Tất Thành ngày càng khẳng định ưu thế đào tạo cao học và được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn để phát triển sự nghiệp của bản thân.

  Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 30.12.2020 đặt vấn đề vì sao không nên học theo thời khóa biểu hằng tuần như hiện nay khi thực hiện chương trình giáo dục mới?

  Ngày 26.12 vừa qua là một ngày vui của cả gia đình anh Trần Công Thành, vì hai cha con anh Thành cùng bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp ĐH ngành ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) sau hơn 2 năm theo học.

  Tham gia vào sân chơi trí tuệ đẳng cấp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, sinh viên trường Đại học (ĐH) Duy tân đã và đang khẳng định được năng lực thi đấu bền bỉ đầy hiệu quả trước các đối thủ “nặng ký” trên toàn quốc.

  Sau 14 năm, quy định tuyển sinh chế độ cử tuyển với học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số đã có những điều chỉnh đáng kể, với yêu cầu đầu vào cao hơn hẳn về học lực, hạnh kiểm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Doanh Nghiệp
 • Pháp Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Phổ Thông Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Tiếp Tục Triển Khai Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Nhiều Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • Nhiều Giải Pháp Phòng Ngừa Trong Phòng, Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Việt Nam Học Hỏi Kinh Nghiệm Chống Tham Nhũng Của Các Thành Viên Apec
 • Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng
 • 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng
 • Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng
 • Chú Trọng Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Chủ động các giải pháp phòng ngừa

  Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế đến hình sự.

  Triển khai Chương trình, Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy chỉ đạo xây dựng 13 chuyên đề về từng nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Đề án 56-ĐA/BCĐ về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN trong giải quyết công việc trên địa bàn TP” là điểm sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Thành ủy Hà Nội trong công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Từ TP đến các quận, huyện, đơn vị, đã chỉ đạo thực hiện Chương trình với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao. Trong đó, các cấp ủy chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

  Qua thực tế triển khai, các đơn vị, quận, huyện cho thấy, các cấp ủy luôn xác định công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và được thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, thẩm định, phê duyệt dự án…

  Đồng thời, các giải pháp tuyên truyền, phổ biến về Luật PCTN; phát các tài liệu hỏi đáp những điều cần biết về các quy định trong lĩnh vực này được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Hà Nội đã tổ chức 1.221 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về vấn đề này, với khoảng 210.000 lượt người tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

  Minh bạch cơ chế chính sách

  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng là một mảng sáng của Hà Nội trong những năm qua. Từ TP đến cơ sở đã tăng cường rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, ban hành mới 614 văn bản; sửa đổi, bổ sung 154 văn bản về phòng, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi tiếp khách, lễ tân, đi công tác nước ngoài.

  Thời gian qua, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, công khai minh bạch các hoạt động kinh tế – xã hội và công tác cán bộ; quy trình, thủ tục giải quyết công việc. Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, DN với cán bộ, công chức, viên chức thụ lý hồ sơ… ngăn chặn biểu hiện “xin cho”, giảm tình trạng “tham nhũng vặt”.

  Hà Nội cũng chọn những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở, đất đai, tài sản của Nhà nước; quy hoạch, đất đai… để kiểm tra, giám sát thường xuyên; kiên quyết xử lý các vi phạm, chuyển ngay sang cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật kinh tế, tham nhũng.

  Đặc biệt, qua thực hiện Chương trình, vấn đề công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực sự tạo một bước chuyển mới. Đơn cử, tại huyện Đông Anh, cùng với tăng cường công khai, minh bạch các nội dung có nhiều khả năng xảy ra tham nhũng như chủ trương đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư tại cộng đồng, người đứng đầu các cấp ủy thường xuyên đối thoại, tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

  Tại quận Tây Hồ, mọi hoạt động quản lý hành chính, đặc biệt là trong công tác thực hiện đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được công khai, cùng với tăng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, cải cách hành chính… đã tạo điều kiện cho người dân giám sát, phòng ngừa các vi phạm…

  Xử lý nghiêm các vi phạm

  Công tác kiểm tra vấn đề này được chú trọng và làm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, đã có 2.313 tổ chức, đơn vị triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Mỗi năm, các cơ quan, đơn vị TP cũng chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng hàng trăm cán bộ, công chức.

  Nhìn lại nhiệm kỳ qua cho thấy, các cơ quan chức năng trong PCTN đã kiên trì phối hợp chặt chẽ, khoa học và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức Đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức Đảng, 3.900 đảng viên.

  Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 504 tổ chức Đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra.

  Công tác thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền trên địa bàn TP đã được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng (khiển trách: 43, cảnh cáo: 16). Qua đó góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền TP.

  Cùng với đó, TP cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, Nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh PCTN, lãng phí.

  Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nhà ở, chính sách đãi ngộ hợp lý, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, tình hình tham nhũng, lãng phí được kiềm chế và từng bước được ngăn chặn.

  Từ kinh nghiệm triển khai thực tế, nhiều ý kiến đã đề xuất, thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành cần tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCNT, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là thông tin kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách về PCTN; tạo sự đồng thuận và quan tâm của toàn xã hội trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về vấn đề qua, đó chính là giải pháp phòng ngừa hữu hiệu để hướng tới mục tiêu xa hơn trong PCTN.

  Trong nhiệm kỳ qua, Thanh tra các cấp đã triển khai 1.673 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý gần 1.400 tỷ đồng; hơn 40ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 207 tập thể, 429 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 21 vụ; xử lý 192 vụ/657 bị cáo bị truy tố các tội danh về tham nhũng. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng được đẩy mạnh, cơ quan Thi hành án dân sự TP đã thụ lý để giải quyết thu hồi tài sản đối với 114 bản án, quyết định của Tòa án 1.028 tỷ đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Xây Dựng Các Biện Pháp Có Tính Đột Phá Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Một Số Giải Pháp Cơ Bản Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
 • Luận Văn Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • 7 Nhóm Giải Pháp Trong Phòng, Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Trách Nhiệm Và Giải Pháp Căn Bản Để Đẩy Lùi Tình Trạng Tham Nhũng
 • Bhxh Việt Nam Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Tổng Cục Thuế Chú Trọng Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng trong PCTN, kiên quyết thanh tra, kiểm tra phát hiện đưa ra truy tố, xét xử để xử lý nghiêm minh trước pháp luật các vụ án kinh tế nghiêm trọng theo đúng tinh thần không có vùng cấm, không loại trừ bất kỳ ai, nếu có vi phạm thì đều bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Có thể nói thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và công tác phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của xã hội như đồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá.

  Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thời gian qua, đã đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, công chức nhà nước vi phạm, có cả cán bộ, công chức cấp cao. Qua đó, nhận diện những sơ hở, bất cập cả trong cơ chế, chính sách và nhất là trong công tác tổ chức thực hiện trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả.

  Đồng thời, qua đó, Chính phủ đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nhà nước và thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí và thời gian, nhất là trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thuế, đất, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hành được giao. Các ngành, các cấp đã nâng cao trách nhiệm trong giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

  Về phát hiện xử lý hành vi tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và đạt được kết quả tích cực, đã tập trung thanh tra, kiểm toán một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng cao, đã chỉ đạo, xử lý kết luận thanh tra và xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó có việc thanh tra, kiểm tra các dự án lãng phí, thua lỗ lớn, các dự án dư luận xã hội quan tâm, các lĩnh vực nhạy cảm; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách 46.268 tỷ đồng và 5.308 ha đất, ban hành 154.298 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền là 5.403 tỷ. Phát hiện và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra so với năm 2022 tăng 52.1% số vụ và 100% số đối tượng.

  “Điểm danh” những hạn chế trong phòng chống tham nhũng

  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng thừa nhận công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế . Đó là một số văn bản, đề án quan trọng phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng chậm được ban hành, việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập của chính sách pháp luật vẫn còn chậm; vụ việc tham nhũng phát hiện chưa phản ánh đúng thực tế, công tác giám định tư pháp còn nhiều khó khăn, bất cập, kể cả về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ, về kinh phí.

  Việc thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng còn ít, kể cả tiền, đất đai và các loại tài sản khác; ý thức đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, dẫn đến nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong thực thi công vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao, còn hình thức, chưa đi vào thực chất. Những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, phẩm chất, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tác động tiêu cực đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, thiếu kiểm tra. Việc công khai, minh bạch chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng lạm dụng các quy định về bí mật nhà nước để không thực hiện công khai, minh bạch. Việc xác minh để bảo đảm tính trung thực của việc kê khai tài sản còn hạn chế, việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở cấp tỉnh, đặc biệt là những tỉnh có nhiều dự án đầu tư công lớn, khai thác tài nguyên, khoáng sản… có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia chưa có chuyển biến rõ rệt.

  Bổ sung quy định xử lí cán bộ vi phạm khi đã thôi việc, về hưu

  Nêu ra 7 nhóm giải pháp trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Hoàn chỉnh dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi) để trình Quốc hội. Tổng kết và sửa đổi Luật Thanh tra, triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự, hoàn thiện cơ chế giám định về tư pháp.

  Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính phục vụ, nhất là công khai, minh bạch trong đấu thầu. Sửa đổi quy định về tặng quà và nhận quà, về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Hoàn thiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát chặt chẽ thu nhập và biến động tài sản. Tăng cường thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, rửa tiền.

  Tổng kết, đánh giá Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp. Khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu. Thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trong đánh giá, bổ nhiệm người đứng đầu đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ có cơ chế hữu hiệu để loại trừ khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức, viên chức thoái hóa biến chất, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân theo phe nhóm, theo dòng tộc.

  Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng khắc phục tình trạng tuyên truyền hình thức kém hiệu quả. Phải thực hiện tuyên truyền bằng hành động thực tiễn, nêu cao tính gương mẫu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, nhất là trong việc kê khai minh bạch tài sản, công khai hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

  Tăng cường tập trung thanh tra kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT. Cổ phần hóa doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ v.v..

  Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi xây dựng chương trình công tác thanh tra hàng năm phải tập trung tại các tỉnh có nhiều dự án đầu tư lớn khai thác tài nguyên khoáng sản, có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, tránh bỏ lọt tội phạm tham nhũng.

  Đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng phức tạp nhất là những vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo dõi chỉ đạo áp dụng đầy đủ các biện pháp xác minh kê biên tài sản đối với các bị can, bị cáo trong quá trình điều tra truy tố xét xử thi hành án để đảm bảo thi hành thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

  Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn phòng, chống tham nhũng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Giải Pháp Đồng Bộ Để Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Bàn Về Những Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Những Giải Pháp Phát Huy Vai Trò Của Báo Chí Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Thành Phố Vĩnh Yên Triển Khai Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • 06 Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Tội Phạm Tham Nhũng Và Biện Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Tội Phạm Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Tội Phạm Tham Nhũng
 • 6 Cách Để Phòng Chống Tham Nhũng
 • Biện Pháp Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Trong Học Đường
 • Tìm Hiểu Các Biện Pháp Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Trong Học Đường
 • Đẩy Mạnh Tuyên Truyền Phòng, Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội
 • xâm hại với tỷ lệ cao hơn ở các nớc đang phát triển và nền kinh tế đang

  chuyển đổi. Tham nhũng ngăn cản nhiều nớc vợt qua những thách thức

  nghiêm trọng nhất của phát triển, cản trở đầu t trong nớc và nớc ngoài, làm xói

  mòn niềm tin trong các tổ chức công cộng, niềm tin của nhân dân đối với

  Chính phủ, và làm tồi tệ thêm vấn đề ngân sách bằng cách lấy đôi của Chính

  phủ các khoản thuế quan và thuế thu nhập đáng kể.

  Mặc dù tội phạm tham nhũng là một loại tội phạm nguy hiểm và có tính

  chất truyền thống nhng việc nghiên cứu và tìm ra các biện pháp phòng chống

  loại tội phạm này luôn là một vấn đề bức xúc đối với mọi nền kinh tế trên thế

  giới và đối với sự phát triển của nền Việt Nam nói riêng. Đó là một nhiệm vụ

  cấp thiết đang đặt ra cho các nhà luật học nói chung và ngời nghiêm cứu khoa

  học luật hình sự nói riêng.

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  2

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Dù vẫn đang là sinh viên nhng thông qua các phơng tiện thông tin đại

  chúng cũng nh trong thực tế đời sống xã hội, tôi cảm thấy rất quan tâm và bức

  xúc về vấn đề tội phạm tham nhũng hiện nay. Tôi đã tiến hành nghiên cứu trên

  sách báo, internet và thực tế để hoàn thành báo cáo khoa học này. Trong phạm

  vi một báo cáo kho học sinh viên chỉ xin đề cập về vấn đề này trên một số

  khía cạnh nh sau: tội phạm tham nhũng – một số vấn đề lý luận, thực tế và

  những ảnh hởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống, t-

  ơng ứng với 3 chơng trong nội dung của báo cáo.

  Do tầm kiến thức còn hạn chế của sinh viên và thời gian thực hiện ngắn

  nên báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận đợc

  những ý kiến phê bình và đóng góp của thầy cô cùng các bạn.

  Trong quá trình thực hiện báo cáo tôi đã nhận đợc sự giúp đỡ nhiệt tình

  của các thầy cô giáo và bạn bè. Đặc biệt tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành

  tới ThS Chu Thị Trang Vân- giảng viên bộ môn LHS, ngời đã hớng dẫn tôi

  hoàn thành báo cáo này.

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  3

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Chơng 1

  Tội phạm tham nhũng – Một số vấn đề lý luận

  1. Khái niệm tham nhũng

  Tham nhũng là một hiện tợng xã hội tiêu cực xuất hiện cùng với sự phát

  triển của Nhà nớc, nó là biểu hiện của sự tha hoá của một bộ phận các quan

  chức đợc giao cho các quyền về chính trị – kinh tế – văn hoá – xã hội. Do vậy

  hiện tợng tiêu cực này đợc đề cập, nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau ở

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  23

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  24

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chủ Động Triển Khai Những Biện Pháp Phòng Và Chống Tham Nhũng Có Hiệu Quả
 • Chú Trọng Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng
 • 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng
 • Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng
 • Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Học Sinh Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Trong Công An Nhân Dân
 • Nâng Cao Hiệu Quả Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí
 • Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Là Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Thường Xuyên
 • Đẩy Mạnh Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Và Thực Hành Tiết Kiệm
 • Theo nghĩa hẹp và là khái niệm được pháp luật Việt Nam quy định (tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005), tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Người có chức vụ, quyền hạn chỉ giới hạn ở những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị; nói cách khác là ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản của Nhà nước. Việc giới hạn như vậy nhằm tập trung đấu tranh chống những hành vi tham nhũng ở khu vực xảy ra phổ biến nhất, chống có trọng tâm, trọng điểm, thích hợp với việc áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng như: kê khai tài sản, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

  Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  Phần thứ nhất. Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ hai. Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ ba. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ tư. Quy định mới xử phạt về thực hành tiết kiệm, lãng phí, chống tham nhũng

  Phần thứ năm. Luật tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành

  Tóm tắt cuốn sách “50 năm thưc hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh 29/09/1969 – 29/09/2019″. Đã năm mươi năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại cho chúng ta những di sản vô cùng quý giá – một kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, một thời đại mới: thời đại Hồ Chí Minh chói ngời trong lịch sử. Những lời dặn dò cuối cùng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi dẫn dắt chúng ta đi tiếp con đường mà Người đã lựa chọn, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới thắng lợi vinh chúng tôi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một văn kiện có giá trị lịch sử mà còn có ýnghĩa thời đại sâu sắc. Đảng và nhân dân ta coi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá, xứng đáng được xếp vào đỉnh cao giá trị trong kho tàng văn hóa tinh thần của dân tộc. Nội dung Di chúc của Người là sự kết tinh của lý tưởng cộng sản và niềm tin sắt đá vào lý tưởng cao đẹp ấy, của tình cảm cách mạng sâu sắc và trí tuệ cách mạng sáng suốt, của lương tâm trong sạch và lối sống thanh cao, của lòng yêu nước thương dân và tinh thần quốc tế vô sản. Qua năm mươi năm, những giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc ngày càng được khẳng định. Những lời dặn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về “công việc đối với con người”, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau,… vẫn còn nguyên giá trị. Để hiểu rõ hơn giá trị của Di chúc, những lời dạy của trước lúc Người đi xa, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19×27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

  Nội dung cuốn sách bao gồm:

  – 1.Tiểu sử tóm tắt chủ tịch hồ chí minh;

  – 2.Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá liên hợp quốc (unesco) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh;

  – 4. Bút tích và toàn văn di chúc của chủ tịch hồ chí minh

  – 5. Chủ tịch hồ chí minh và bản di chúc trường tồn cùng lịch sử;

  – 6. Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc;

  – 7. Giá trị nhân văn trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh;

  – 8. Mỗi ngày một lời dạy của bác;

  – 9. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh.

  – Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp mọi người có ý thức hơn về hành động và trách nhiệm của mình. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác.

  – Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

  – Những nội dung đó, cụ thể trong những văn bản pháp luật: TT số 05/2017/TT-BTC ngày 16-01-2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; NĐ số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; VBHN số 14/VBHN-BCT ngày 15-9-2017 của Bộ Công thương hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng….

  – Để giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính.

  – Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2022.

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  PHẦN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  PHẦN II. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

  PHẦN III. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  PHẦN IV. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

  PHẦN V. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

  PHẦN VI. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

  PHẦN VII. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

  PHẦN VIII. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

  PHẦN IX. GIẢI ĐÁP XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM TRONG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG.

  Phương pháp định tội danh với 538 tội phạm

  Quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2022, được sửa đổi, bổ sung năm 2022″ do thạc sỹ luật Đoàn Tấn Minh và Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp là những chuyên gia nghiên cứu pháp luật hình sự biên soạn.

  Trong tố tụng hình sự thì hoạt động định tội danh có vai trò rất quan trọng, nó là trọng tâm mà các hoạt động tố tụng khác hướng tới, bởi lẽ tất cả các hoạt động tố tung hình sự ở giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử xét cho cùng đều phải đi đến kết luận về một tội phạm nào đó đã xảy ra và ai là người đã thực hiện tội phạm hay không thực hiện tội phạm đó.

  Vấn đề định tội danh tuy không được quy định cụ thể thành một quy trình trong Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng về pháp lý thì tất cả các hoạt động tố tụng hình sự thực chất là để chứng minh tội phạm, người phạm tội và xử lý người phạm tội theo những tội danh được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự.

  Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nói chung và những người tiến hành tố tụng hình sự nói riêng trong điều kiện hai bộ luật mới là Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018 là có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần tăng cường pháp chế, bảo đảm xử lý đúng người đúng tội, không làm oan người vô tội, không để lọt người, lọt tội và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với mọi hành vi phạm tội.

  Với tinh thần đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng pháp luật hình sự của bạn đọc nói chung và của những người làm công tác pháp luật nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách “

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TỘI DANH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

  PHẦN II. HƯỚNG DẪN ĐỊNH TỘI DANH VỚI 538 TỘI DANH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2022, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2022

  Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, các tác giả đã cố gắng diễn đạt nội dung cuốn sách một cách logic, dễ hiểu, kết hợp với việc giải thích bằng các thuật ngữ và kết hợp với các quy định mới của pháp luật hình sự và , nhằm giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp cận vấn đề khi nghiên cứu hoặc khi tiến hành định tội danh trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

  Sách đẹp, khổ 19*27 cm, dày 640 trang, Bìa bồi Giá:525.000đ. Nộp lưu chiểu quý III/ 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pháp Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Phổ Thông Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Tiếp Tục Triển Khai Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Nhiều Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • Xây Dựng Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Cho Hệ Thống Đất Đai Cấp Tỉnh Và Giải Pháp Đồng Bộ Hóa Cơ Sở Dữ Liệu Trên Oracle
 • Tham Nhũng Vặt Và Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Giải Pháp Ngăn Chặn “tham Nhũng Vặt”
 • Thực Hiện Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Một Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt
 • Nhiều Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vẫn Còn Mang Tính Hình Thức
 • Kinh Nghiệm Của Phần Lan, Singapore Và Trung Quốc Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Và Một Số Liên Hệ Với Việt Nam
 • Kinh Nghiệm Phòng Chống Tham Nhũng Ở Singapore
 • Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Tóm tắt: Tham nhũng vặt là tệ nạn xã hội xảy ra phổ biến từ lâu ở nhiều quốc gia. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, hậu quả và các biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt ở một số quốc gia; đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng vận dụng những kinh nghiệm đó ở Việt Nam.

  Từ khoá: Tham nhũng; tham nhũng lớn; tham nhũng vặt; biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt.

  Keywords: Corruption; grand corruption; petty corruption; measures to pvent and fight gainst petty corruption.

  1. Khái niệm, đặc điểm của tham nhũng vặt

  Trong tài liệu của một số tổ chức quốc tế, khái niệm tham nhũng vặt ( petty corruption – có thể dịch là tham nhũng nhỏ hay tham nhũng vặt) thường được sử dụng để so sánh với một khái niệm tham nhũng lớn ( grand corruption).

  Xét về bản chất, grand hay petty corruption đều là sự lạm dụng quyền lực được giao để thu lợi riêng, đều là hành vi vi phạm pháp luật, đều là tệ nạn xã hội, và vì thế đều phải đấu tranh để xoá bỏ. Tuy nhiên, trong quản trị nhà nước, xuất hiện nhu cầu cần phân loại các hành vi tham nhũng theo các tiêu chí khác nhau, để có thể phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Sự phân chia thành tham nhũng lớn, tham nhũng nhỏ không hàm ý có sự khác biệt về bản chất hay mức độ nguy hại của mỗi loại tham nhũng, mà chủ yếu là để xác định các điểm đặc thù, từ đó có chiến lược, giải pháp xử lý phù hợp.

  2. Hậu quả của tham nhũng vặt

  Tuy vậy, cần thấy rằng, những yếu tố để phân biệt tham nhũng lớn và tham nhũng vặt chủ yếu mang tính định tính, không phải định lượng. Vì thế, trong thực tế, sự phân loại này chỉ có ý nghĩa trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, ít có ý nghĩa trong việc xác định các vi phạm và chế tài cụ thể với các hành vi tham nhũng. Đây chính là lý do dẫn tới những tranh cãi khi cố gắng xác định dạng hành vi, số tiền hối lộ, cấp quan chức… mà có thể được xem là tham nhũng lớn hay tham nhũng vặt trong những tình huống hay bối cảnh cụ thể.

  Một là, tham nhũng vặt có tác động lớn và trực tiếp đến người dân, đặc biệt là người nghèo.

  Có quan điểm sai lầm là tham nhũng vặt thì hậu quả cũng “vặt” (tức là ít nghiêm trọng), nhưng thực tế không phải như vậy. Khái niệm tham nhũng vặt chủ yếu chỉ hàm ý tính chất của hành vi (diễn ra một cách phổ biến trong đời sống nhưng các khoản hối lộ thường có giá trị nhỏ hơn so với tham nhũng lớn) chứ không hàm ý về hậu quả của nó. Trong thực tế, tham nhũng vặt hay tham nhũng lớn đều gây hậu quả nghiêm trọng, kể cả về kinh tế và xã hội (thể hiện qua việc phá hoại niềm tin của người dân vào nhà nước). Cần nhận thức rõ như vậy vì quan niệm sai lầm về hậu quả của tham nhũng vặt có thể dẫn đến coi nhẹ việc phòng, chống dạng tham nhũng này.

  Hai là, tham nhũng vặt tác động tiêu cực đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

  Marie Chêne. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của tham nhũng vặt với người nghèo nghiêm trọng hơn với người giàu, vì các khoản hối lộ thường chiếm tỷ trọng cao trong thu nhập của người nghèo, trong khi chiếm tỷ lệ không đáng kể đối với thu nhập của người giàu. Về vấn đề này, một khảo sát ở Mexico ước tính rằng, số tiền phải hối lộ do tham nhũng vặt chiếm tới 30% thu nhập hàng tháng của một gia đình nghèo, trong khi chỉ chiếm 14% thu nhập hàng tháng của một gia đình trung lưu. Về mức độ tác động, một nghiên cứu ước tính tham nhũng vặt có ảnh hưởng đến một phần tư dân số thế giới, tức là gần hai tỷ người. Tại Việt Nam, tỷ lệ này là 65% số người được hỏi, trong đó lĩnh vực giáo dục công lập (57%) và chăm sóc sức khỏe (59%). Quan trọng hơn, sự phổ biến của tham nhũng vặt tạo ra những rủi ro về mặt thủ tục pháp lý (làm chậm hoặc sai lệch các quy trình, thủ tục hành chính), làm nản lòng các nhà đầu tư, phá hoại môi trường kinh doanh của quốc gia.

  3. Biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt

  Về vấn đề này, một nghiên cứu ở châu Phi cho thấy, tham nhũng vặt có thể làm mất 2,5% đến 4,5% doanh thu, tương đương 20% chi phí trả cho lao động và lớn hơn tổng chi phí trả cho liên lạc (điện thoại, fax, Internet) và chi phí vận chuyển (không bao gồm nhiên liệu) của doanh nghiệp, đồng thời phải mất nhiều thời gian hơn cho hoạt động quản lý vì phải thương thảo với các quan chức tham nhũng – cả hai khoản thuế này đều góp phần làm giảm năng suất của doanh nghiệp. Nạn tham nhũng vặt khiến cho các quan chức tham nhũng có ít động lực để giải quyết tệ quan liêu, vì một hệ thống quan liêu chính là môi trường thuận lợi cho việc ăn hối lộ. Theo nghĩa rộng hơn, các khoản hối lộ dù lớn hay nhỏ cũng luôn dẫn đến việc thực thi pháp luật không nhất quán mà cuối cùng làm suy yếu nghiêm trọng nguyên tắc pháp quyền. Khi tình trạng đòi hối lộ hoành hành trong việc cung cấp dịch vụ công thì cũng sẽ làm xói mòn niềm tin của người dân vào thể chế chính trị cũng như tính chính danh của bộ máy nhà nước. Điều này đã được chứng minh qua một số công trình khảo sát, ví dụ như ở Mexico, khi tham nhũng vặt tăng lên thì niềm tin của người dân vào chính quyền giảm xuống. Ở Việt Nam, tham nhũng vặt cũng có tác động tương tự – điều mà Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng xem như là: “..như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu..”. Nghiên cứu của Afrobarometer ở 31 quốc gia châu Phi cho thấy tham nhũng vặt không chỉ làm giảm tinh thần đóng thuế của công dân, mà còn phá hoại niềm tin của công chúng với cơ quan thuế . Theo VCCI, hiện nay chi phí lót tay trong thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm so với mấy năm trước đây, nhưng 30% doanh nghiệp cho biết vẫn phải trả khoản này cho cán bộ thanh tra; và ở đây có phần trách nhiệm của doanh nghiệp, khi bị phát hiện sai phạm thì muốn “giảm nhẹ tội nên lót tay cho cán bộ thuế” và một số tác giả khác đã nêu ra một loạt biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt đã được áp dụng hiệu quả ở một số nước, ví dụ như cải cách khu vực công (đặc biệt là các ngành dễ xảy ra tham nhũng vặt như thuế, hải quan, giáo dục, y tế, cảnh sát giao thông.

  Nhiều nước khác cũng có những cách thức hiệu quả để vận dụng công nghệ thông tin nhằm phòng, chống tham nhũng vặt, như:

  – Mexico đã xây dựng một ứng dụng dành cho điện thoại thông minh nhằm chống tình trạng tham nhũng vặt của cảnh sát giao thông. Ứng dụng này cung cấp hướng dẫn cho các tài xế khi đối mặt với yêu cầu hối lộ của cảnh sát, trong đó bao gồm mọi thông tin cần thiết, từ các quy định của luật giao thông, cách tính tiền phạt vi phạm cho đến các chế tài thường được cảnh sát giao thông áp dụng…Ứng dụng này cũng cho phép kết nối nhanh đến các số điện thoại khẩn cấp để báo cáo tham nhũng. Ba tháng sau khi ra mắt, ứng dụng đã được tải xuống hơn 11.000 lượt.

  – Ngày càng có nhiều nước xây dựng các ứng dụng báo cáo tham nhũng dựa trên nền tảng quần chúng (crowd-based) mà cho phép người dân tố cáo ngay lập tức các vụ hối lộ một cách ẩn danh bằng điện thoại thông minh. Một số ứng dụng còn sử dụng dữ liệu để tạo ra “bản đồ điểm nóng” – xác định các ngành, khu vực hoặc cơ quan, tổ chức xảy ra nhiều tham nhũng nhất.

  – Một số nước còn sử dụng công cụ trực tuyến để nêu danh và phê phán những công chức tham nhũng, dựa trên niềm tin là sự lên án của xã hội có tác dụng ngăn chặn tham nhũng mạnh mẽ. Ở Indonesia, trang chúng tôi thường xuyên cập nhật danh sách các quan chức tham nhũng bị kết án, bao gồm tên, số tiền tham nhũng và phán quyết của toà án. Ngoài việc nêu đích danh để làm gương, nền tảng này còn nhằm ngăn chặn khả năng các quan chức tham nhũng có thể quay trở lại vị trí quyền lực nhờ có sự che giấu hay nâng đỡ.

  Tóm lại, do tính chất phổ biến và thường xuyên của nó, để phòng, chống hiệu quả tham nhũng vặt, việc huy động sự tham gia của công chúng là rất quan trọng. Việc này không chỉ giúp giám sát, gây áp lực với các quan chức tham nhũng, mà còn cho phép xác định và thực hiện những cải cách nhằm giảm tệ quan liêu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà. Ở Anh, công dân và đại diện của họ có thể đưa ra đề xuất giảm tệ quan liêu và đơn giản hóa các quy định trên một trang web chuyên dụng. Ở Mexico, công dân được khuyến khích nêu ý kiến về “thủ tục hành chính vô dụng nhất” và được thưởng nếu nêu ra được thủ tục quan liêu vô lý nhất hay đề xuất được giải pháp tốt nhất để xóa bỏ tệ quan liêu. Trong vấn đề này, kinh nghiệm của một số quốc gia cho thấy, khi chưa có đủ nguồn lực để “chiến đấu” một cách toàn diện, chính quyền nên ưu tiên tập trung giải quyết tệ nạn tham nhũng vặt trong một hoặc một số lĩnh vực mà ảnh hưởng lớn nhất đến người dân và doanh nghiệp, để tạo dựng niềm tin và huy động sự tham gia của công chúng vào các hoạt động này Về grand corruption, xem: TI, What is grand corruption and how can we stop it?, trên https://www.transparency.org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_how_can_we_stop_it.

  Klarity Blog 2022, Why do we care so much about petty corruption?, tại

  https://medium.com/klarityorg/why-do-we-care-so-much-about-petty-corruption-22951e193ca2.

  Báo cáo Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu (GCB) của TI năm 2022.

  PricewaterhouseCooper 2008.

  Nawaz F. (2010), Exploring the Relationships between Corruption and Tax Revenue, tại https://www.gov.uk/dfid-research- outputs/exploring-the-relationships-between- corruption-and-tax-revenue

  (Nguồn tin: Bài viết được đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14 (414), tháng 7/2020.)

  Kukutschka R. (2016), tài liệu đã dẫn.

  Marie Chêne (2013), tài liệu đã dẫn.

  [35] Marie Chêne (2019), tài liệu đã dẫn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học
 • Trách Nhiệm Của Học Sinh Trong Phòng Chống Tham Nhũng
 • Đưa Nội Dung Phòng Chống, Tham Nhũng Vào Giảng Dạy Tại Các Cơ Sở Giáo Dục, Đào Tạo
 • Minh Bạch Là Biện Pháp Đơn Giản Để Chống Tham Nhũng Trong Giáo Dục
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Tại Cơ Sở
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100